Informationssäkerhet Drift Atea Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssäkerhet Drift Atea Linköping"

Transkript

1 Informationssäkerhet Drift Atea Linköping 1 (7)

2 Contents Informationssäkerhet Drift Atea OGL... 1 Versioner... 3 Inledning... 3 Fysisk säkerhet... 4 Skalskydd och inbrottslarm... 4 övervakning... 5 Brandsläckningsutrustning... 6 Kommunikation... 6 Säkerhetskopiering... 7 Dokumentation... Error! Bookmark not defined. IP-Plan... Error! Bookmark not defined. Lösenorhdshantering... Error! Bookmark not defined. Arbetslogg (Server)... Error! Bookmark not defined. Arbetssätt... 7 Inloggning... 7 Systemkonton... 7 Installationsfiler mm... 7 Arbetslogg... Error! Bookmark not defined. Servrar, IP Adresser, systemkonton, databaser, dns... 7 Arbete i kundmiljöer (7)

3 Versioner Datum Version Namn Förändring Johnny Jonander Skapande av första version Inledning Detta dokument syftar till att beskriva Atea Östergötlands policy och riktlinjer för informationssäkerhet inom driftmiljön. Den syftar också till att vara ett redskap för alla medarbetare som hanterar information inom driften. Detta dokument kompletterar Ateas övergripande Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) samt sammanfattar de policys och arbetsmetoder som finns dokumenterade i dokumentationsportalen. LIS är Ateas styrande dokument för hur Atea jobbar på ett strukturerat sätt med informationssäkerhet. LIS syftar till att samla Ateas policys, riktlinjer och instruktioner för Ateas arbete med informationssäkerhet. LIS är en standard med ett utökat ramverk som omfattar rutiner för identifiering, skydd av informationstillgångar, kontroll och efterlevnad av lagkrav samt förväntningar och krav från våra kunder. Ateas LIS bygger på standarden ISO (7)

4 Monitorering Dokumenttyp Datum Fysisk säkerhet För att leva upp till de krav som ställs i LIS på den fysiska säkerheten i de lokaler som huserar våra kunders information, hyr vi plats hos serverhallsleverantören Availo. Utrustningen finns placerad på två olika geografiska placeringar i Linköping där backup-data är särskilt från produktionsdata. Den fysiska säkerheten kan delas upp enligt följande: Skalskydd Inbrottslarm Brandskydd Släcksystem Inpasseringssystem Kameraövervakning SK AL SK YDD OCH IN BROT T SLAR M Skalskyddet och inbrottslarmet består av: Ett staket som omgärdar hela området Datacentret är en separat byggnad som är byggd i en annan byggnad Den yttre byggnadens ytterhölje är förenligt med intrångsskyddsklass 2 och har EMP-Skydd. Datacentrets inre valv har ett skal av stål och intrångskyddsklass 2. Tekniska installationer utomhus är skyddade med: o Betongelement som uppfyller säkerhetskrav för vägspärrar. o Ett punktsvetsat staket med höga säkerhetskrav 4 (7)

5 o Ett elstängsellarm med korta högvoltspulser i larmtrådarna som ger inkräktaren en kort och smärtsamt, men ofarlig chock. Tekniska utomhusinstallationer är skyddade med elstängsel Byggnaden har larm i skalet Datacentret har ett avancerat alarmsystem med sensorer i alla rum, tak och dörrar Området är skyddad med linjedetektorer och rörelsesensorer Larmet är kopplat till ett säkerhetsföretag via redundanta vägar Säkerhetsvakter patrullerar området vid slumpmässiga tidpunkter Ö VER VA KNING Övervakning med högupplösta kameror vid viktiga platser Rörelsedetektorer i kameror som aktiverar videoinspelning och larm Lagring av bilduppgifter hanteras i enlighet med den svenska personuppgiftslagen. Fysisk lagring finns på en separat server i en annan av Availos datacenter. Data lagras i minst 3 månader. Bildinformation från övervakningen hanteras i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Övervakningssystemet InfraStruXure Central samlar in och hanterar larm från hela infrastrukturen (ställverk, redundant el, UPS, kylaggregat, säkerhet). Det finns temperatursensorer i varje rack och sensorer som detekterar läckage i varje kylaggregat. Andra sensorer övervakar potentiella hot mot säkerheten eller miljömässiga faktorer. Redundans i distribution av larm genom att låta både övervakningsservern och distribuerade hubbar skicka larm. En separat server hanterar larm från den tekniska utrustningen. INPAS SER INGSSYST EM För åtkomst till datacentret krävs en godkänd begäran vilken ska innehålla följande: o Kontaktuppgifter o Har Ateas sekretessförbindelse skrivits på? o Syfte/ Ärendekoppling o Kund o Start stop Varje person har ett personligt inpasseringskort 5 (7)

6 Alla händelser loggas och sparas undan. BRANDSKYDDSSÄK E RHET Anläggningen är uppdelad i flera separata, helt slutna, brandceller. Väggarna är förstärkta med stålplåt. Väggarna uppfyller brandklass EI60 (dvs. motstå brand i 60 minuter). Golven i datacentret är kalciumsulfat och kan inte brinna. Ståldörrarna är av klass A60, vilket motsvarar (El) krav på EL2. De är både isolerande och förseglande. Kablar mellan brandzoner drivs genom transitramar. Tätningarna i de olika brandcellerna har testats (sk integritetstest) enligt NFPA Avståndet till Lambohov brandstation är bara 2,900 meter. BRANDSLÄC KNINGSUT RUS T NING Byggnaden är utrustad med brandlarm och sprinklers som har en direkt koppling till larmtjänster. Datacentret är utrustat med ett Argonit-släcksystem: o Sofistikerad, mycket känsliga provtagningsdetektorer sätter igång larmet innan någon synlig rök har genererats. o Argonite är en gasblandning som släcker branden på mindre än 60 sekunder genom att kväva elden. o Släcksystemet har installerats under upplyfta golv i datacentret samt i ställverk och batterirum. o Besökare till datacentret kommer inte att skadas om systemet är aktiverat. KOMMU NIKAT ION Det finns ett antal leverantörer av fiber och fibervägar, vilket skapar både fysisk- och leverantörsredundans. Anslutning till Skanovas kopparnät. Två olika korskopplingsrum (Meet Me rum) vilket möjliggör helt redundanta fiber- och kopparanslutningar från racken till den externa leverantören. Förinstallerade kablar är på plats för snabbt genomförande och hög kvalitet. MeetMe2-rummen är i separata brandceller. Möjlighet att ansluta rack med redundant TP och fiberkablar. Redundanta anslutningar till Availo IP och MPLS stamnät. 6 (7)

7 Möjlighet finns för anslutning av redundanta våglängder, Ethernet-anslutningar eller svartfiber mellan kundkontor och datacentret. Säkerhetskopiering För de kunder som köpt Backup som tjänst finns ett avtal som reglerar vilket data som säkerhetskopieras, hur ofta och hur länge data sparas. Som standard gäller följande: Daglig backup: måndag lördag - Spartid 7 dagar Månadsbackup: Första söndagen varje månad. Spartid 2 månader Återläsning/Restore: Kunden kan återläsa sina Virtuella maskiner, filer, databaser m.m. via backupportalen. Önskar kund hjälp med restore görs detta mot löpande räkning eller avtalad kostnad. Återläsningstest: Vi har möjlighet att testa återläsning av backuper i isolerad testmiljö. Detta görs på löpande räkning eller överenskommen kostnad. Ett återläsningstest initieras av kunden. ARBET SS ÄTT Inloggning Inloggning i servrar och system görs alltid med personligt användarkonto. Det är förbjudet att dela ut kontouppgifter till andra. Systemkonton Om systemkonton behövs skapas ska dessa beställas i samband med förändringsbegäran alternativt via ärende (beställning). Det är inte tillåtet att använda ett personligt konto som systemkonto. Installationsfiler mm Installationsmedia, skräpfiler placeras i temp katalogen på C eller D disken. Är det filer som bör sparas meddela detta till med beskrivning var filerna finns samt varför de ska sparas, ärendekoppling och ev hur länge de bör sparas. Servrar, IP Adresser, systemkonton, databaser, dns Alla konton, servrar etc ska följa Atea OGL:s drifts namnstandard och beställs i samband med förändringsbegäran eller som ett ärende (beställning). Arbete i kundmiljöer Arbete i kundernas system ska alltid efterleva kundens regelverk och policys. 7 (7)

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

2013-10-30 Ks 1064/2013. Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun

2013-10-30 Ks 1064/2013. Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun 2013-10-30 Ks 1064/2013 Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Riktlinjer för roller och ansvar... 6 2.1 Basprincip... 6 2.2 Ansvar på kommunnivå...

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisningar Kontinuitet och Drift

Informationssäkerhetsanvisningar Kontinuitet och Drift HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Kontinuitet och Drift Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den

Läs mer

Fastställd av kommundirektören 2011-06-20. Informationssäkerhet Riktlinje Kontinuitet och drift

Fastställd av kommundirektören 2011-06-20. Informationssäkerhet Riktlinje Kontinuitet och drift Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Informationssäkerhet Riktlinje Kontinuitet och drift Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar för säkerhetsarbetet 4 2.1 IT-Support... 4 3 Hantering

Läs mer

Informationssa kerhet - Lidingo Stad

Informationssa kerhet - Lidingo Stad Informationssa kerhet - Lidingo Stad Informationssäkerhet reglerar inte bara hur vi arbetar med kommunens it-baserade informationssystem utan även andra former av information. Det är betydelsen av informationen

Läs mer

Ystad kommun. Rapport: IT-revision. Göteborg, 2011-07-07

Ystad kommun. Rapport: IT-revision. Göteborg, 2011-07-07 Ystad kommun Rapport: IT-revision Göteborg, 2011-07-07 Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystad kommun har Ernst & Young genomfört en IT-revision i kommunen. IT-revisionens

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Grundläggande IT-säkerhet. Landstinget Halland. Februari 2003. Rolf Aronsson. Telefon: 031-61 96 66, 070-554 28 42

REVISIONSRAPPORT. Grundläggande IT-säkerhet. Landstinget Halland. Februari 2003. Rolf Aronsson. Telefon: 031-61 96 66, 070-554 28 42 REVISIONSRAPPORT Grundläggande IT-säkerhet Landstinget Halland Februari 2003 Rolf Aronsson Telefon: 031-61 96 66, 070-554 28 42 Anders Personsgatan 12, 416 64 Göteborg E-post: rolf.aronsson@komrev.se www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Anslutning av användarutrustning i Region Skånes datanät

Anslutning av användarutrustning i Region Skånes datanät Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Anslutning av användarutrustning i Region

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Dnr: KS 2012/170 Fastställd av KF 2012-10-25 152 1 (20) Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information.

Läs mer

Översiktlig granskning av IT-säkerheten

Översiktlig granskning av IT-säkerheten Revisionsrapport Översiktlig granskning av IT-säkerheten Östhammars kommun April 2009 Göran Persson Lingman 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Metod... 4 1.4

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum REGLER OCH RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Version 0.1 Revisionshistorik Datum Version Ansvarig Kommentar 2003-10-14 0.1 L Castenhag Ett första utkast

Läs mer

KUNGÖRELSE. 6. Besvarande av medborgarförslag om en bana för cross/motorfordon. 7. Besvarande av motion om att kommunen startar fritidsklubbar

KUNGÖRELSE. 6. Besvarande av medborgarförslag om en bana för cross/motorfordon. 7. Besvarande av motion om att kommunen startar fritidsklubbar KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 13 februari 2014 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 5/ Upplands Väsby kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Iakttagelser... 5 2.1 IT-organisation... 5 2.2 IT-system... 5

Läs mer

Södertälje kommun. Rapport: IT- och informationssäkerhet 2012-08-31

Södertälje kommun. Rapport: IT- och informationssäkerhet 2012-08-31 Södertälje kommun Rapport: IT- och informationssäkerhet 2012-08-31 Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Södertälje kommun har Ernst & Young genomfört en granskning av

Läs mer

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Revisionsrapport 1-2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2011. Lidingö Stad. Rapport: IT-revision. Stockholm, 2011-06-14

Revisionsrapport 1-2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2011. Lidingö Stad. Rapport: IT-revision. Stockholm, 2011-06-14 Revisionsrapport 1-2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2011 Lidingö Stad Rapport: IT-revision Stockholm, 2011-06-14 2 av 17 Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda kommunrevisorerna

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

Riktlinjer IT-säkerhet för användare

Riktlinjer IT-säkerhet för användare Riktlinjer IT-säkerhet för användare Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Riktlinjens roll i IT-säkerhetsarbetet... 1 Inledning... 1 Omfattning... 1 Allmän skyldighet...

Läs mer

ANTS SERVICEAVTAL. 08-702 16 10 08-702 16 90 (fax) Ants IT-support Erstagatan 1C, 9tr 116 28 Stockholm. www.ants.se sales@ants.se

ANTS SERVICEAVTAL. 08-702 16 10 08-702 16 90 (fax) Ants IT-support Erstagatan 1C, 9tr 116 28 Stockholm. www.ants.se sales@ants.se ANTS SERVICEAVTAL Ants grundades 2003 och har idag drygt 300 abonnerande företagskunder. Vi är experter på mindre företag med upp till 100 anställda. Vår kompetens är bred: Vi hanterar både Microsoft-

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT IT-säkerhetsinstruktion för användare 1 Inledning Ronneby kommuns IT-policy 1, Policy för IT-säkerhet i Ronneby

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer