Protokoll samhällsvetenskapliga fakultetsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll samhällsvetenskapliga fakultetsrådet"

Transkript

1 Nobelhuset, Frescati Protokoll samhällsvetenskapliga fakultetsrådet Närvarande: 1. Andreas Åström- Sociologiska SR 2. Sandra Hellstrand- Ekonomisk-historiska DR 3. Maria Brandén - Sociologiska DR 4. Tove Winiger - SVÄR SR 5. Thomas Svanberg- Pedär SR 6. Matilda Elf- Utbildnings Utskottet 7. Charlotte Lind- SVÄR SR 8. Monireh Sulemani- Studiebevakare, SUS 9. Mary Tjernström- Kultär SR 10. Erik Lindgren- NÄR SR 11. Lena Låstad- Psykologiska DR 12. Hanna Oskarsson- Ekonomisk-historiska SR 13. Elina Lindskog- Sociologiska DR 14. Maria Öhrstedt Psykologiska DR 15. Sofi Ohlsson-Wijk Sociologiska DR 16. Martin Hedman KRÄM SR 17. Mohamed El-Mekawy DSV 18. Joakim Karlsson DSV 19. Gabriel Flisell DSV 20. Sara Danielsson Socant SR 21. Maria Brandén Sociologiska DR 22. Rifat Bakikhanov Sociologiska SR 23. Tommy Manderlöw FEST 24. Fredrik Charpentier Ljungqvist SUS, Doktorandombud 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnade ca 16: Presentationsrunda Genomfördes. 1.3 Val av mötesordförande Tove valdes. 1.4 Val av sekreterare Monireh valdes. 1.5 Val av justerare Andreas Åström och Gabriel Frisell valdes. 1.6 Godkännande av kallelseförfarande Godkändes. 1.7 Fastställande av dagordningen Stockholm University Student Union Visiting address Box Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

2 3 diskussionspunkter, Stadga ändringar, mötes datum, översättning av stadga, blev tillagda under punkt Godkännande av föregående protokoll Protokollet från godkändes. 2. Information från kårer och föreningar 2.1 Monireh från SUS berättar att studentrepresentationensplatser i områdesnämnden har tilldelats till Johanna Lundin studiebevakare Humanistiska Fakulteten, Alexandra Kirgios studiebevakare Juridiska fakulteten och Fredrik Charpentier doktorandombud och suppleantplatserna är Monireh Sulemani studiebevakare och Eleonore Eriksson andre viceordförande på kåren. -Stockholms Universitet ska tillsätta en ny rektor, Man har tillsatt en hörandeförsamling som ska granska kandidaterna. Varje fakultetsråd har möjlighet att välja två studentrepresentanter som sitter med i hörandeförsamlingen. Representanterna ska sitta med i gruppen fram till den 31 december En student på grund- eller masternivå och en forskarstudent. De näst kommande mötena är den 9 februari och 19 april. -Stiftelsen Längmanska kulturfonden kommer under våren 2012 att för femte gången dela ut Franke-stipendiet. Stipendiet som är på kr tilldelas en student på kandidat-, master-, eller forskarnivå som utmärker sig genom särskilda insatser och starkt engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan. Nomineringar ska skickas in till studentkåren senast 25 januari 2012 och det slutgiltiga beslutet tas av rektorn, kåren kommer endast med rekommendationer. -Årets lärare 2012, Priset syftar till att främja undervisning av högkvalitet och goda pedagogiska insatser. Senaste nomineringsdag 15 mars 2012 SFR har fått tre nya DISK-representanter: Gabriel, Joakim och Mohamed. FEST kommer att ha en arbetsmarknadsdag en 7 mars. Ska ha fler officiella samarbeten med institutionen i diverse områden. 3. Rapporter från student och doktorandråd. Utbildningsutskottet har arrangerat en Excelkurs för studenter som är intresserade och en workshop om uppsatsskrivning. Psykologiska doktorandrådet har ett nytt presidium: Jesper Alvarsson och Anna Lindqvist Socialantropologiska studentrådet ska ha ett seminarium med Jonas Hassen Khemiri på torsdag den 2 februari kl 18 2 (5)

3 KRÄM ska jobba med under denna termin jobba med arbetsmarknadsdagar, workshops kring uppsatsskrivning och informella träffdar med doktoranderna på institutionen. Ekohist studentråd ska jobba med anonyma tentor och se över likabehandlingsplanen. EkoHist doktorandråd kommer att anordna en introduktionsmiddag för de tre nya doktorander som har börjat på institutionen. Posten som viceordförande är vakant fram till februari. Pedär har i samarbetat med ett tyskt universitet erbjudit studenterna på institutionen en betald studieresa till Tyskland. Socialantropologiska doktorandrådet har fått en ny ordförande Sofi Ohlsson-Wijk 4. Rapporter från Nämnder och arbetsgrupper 4.1 Fakultetsnämnden 4.2 LFN för lektorer och forskarassistenter 4.3 LFN för professorer 4.4 Jämställdhetsgruppen 4.5 Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA) SAGA har avslagit en praktikkurs eftersom det ansågs ligga utanför utbildningsprogrammet. 4.6 Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivå 4.7 Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för lärarutbildningsfrågor (SALUT) 4.8 Styrelsen för Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam) Cesam har haft några seminarier för doktorander, jobbat med Post hoc stipendier medel som inte hade tillräckligt med sökande. Cesam kommer att fokusera på att marknadsföra post hoc stipendier bättre. 4.9 Centrala studentrådet (CSR) Har titta på möjligheten att ha fakultetsöverskridande arbetsmarknadsdagar. Jobbat med att marknadsföra Pedagogiska priset och möjligheten till en campuskonferens Centrala doktorandrådet kommer under våren att arbeta med doktorandenkäten, se över anställningen för de doktorander som har utbildningsbidrag Miljönätverket 4.12 Jämlikhetsnätverket 4.13 Studiemiljönätverket 5. Val/Fyllnadsval 5.1 En suppleant till Centrala doktorandrådet 3 (5)

4 5.2 En suppleant till Centrala studentrådet Gabriel Frisell valdes. 5.3 En studentrepresentant till Jämställdhetsgruppen Rifat Bakikhanov valdes 5.4 En studentsuppleant till Jämställdhetsgruppen 5.5 En doktorandrepresentant till Jämställdhetsgruppen 5.6 En doktorandsuppleant till Jämställdhetsgruppen 5.7 En representant till Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Cesam, (lärarstudent) 5.8 En representant till Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Cesam (student/doktorand) Maria Öhrstedt valdes. 5.9 En representant i Utskottet för lärarutbildningsfrågor (förslagsvis en lärarstudent) (SALUT) 5.10 En representant Miljönätverket 5.11 En representant Jämlikhetsnätverket Rifat Bakikhanov valdes En representant Studiemiljönätverket 5.13 Hörandeförsamling ( en student och en doktorand Tove Winiger och Lena Låstad 6. Fakultetsnämnden 6.1 Information från föregående fakultetsnämndsmöte Nämnden godkände beslutet om riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten Bifogar bilaga 6.2 Information inför fakultetsnämndsmötet Nya Examensbenämningar på Data-Systemvetenskapliga institutionen, Biblioteksgruppen har lagts ner. Samhällsvetenskaplig fakultetsgruppen för utbildning på grund och avancerad nivå, SAGA, kommer inte längre jobba med inrättande av kurser utan ska jobba med principiella beslut. En ny grupp IT-grupp kommer att eventuellt bildas. 6.3 Ställningstaganden inför fakultetsnämndsmötet 7. Diskussion (studentråd/ doktorandråd) Doktoranderna diskuterade: undervisningsprolongering, fokus låg på vilken årsarbetstid som ska användas för att beräkna prolongering, bland annat med bakgrund i SRN:s beslut om nya riktlinjer. Fredrik (doktorandombud) informerade om CDR:s arbete och vikten av att välja en suppleant. 4 (5)

5 Studenterna diskuterade: Möjligheten att ha en gemensam arbetsmarknadsdag och hur man skulle marknadsföra kårens utbildningar bättre. 8. Övrigt 8.1 Stadga ändringar: att ha specifika behörigheter för att söka till ordförandeposten; ha minst en termins erfarenhet från SFR och att rådet bör sträva efter att ha ett jämställt presidium. Rådet beslutade att det behövs en längre diskussion kring denna fråga och Andreas Åström och Martin Hedman utarbetar ett förslag till nästa möte. Nästa möte hålls tisdag den 24 januari 2012 kl 16:00 i Nobelhuset. 8.2 Det förgående presidiet har tidigare varje termin skickat ut ett brev Hej från Fakultetsrådet och att detta borde bli ett obligatoriskt ansvar. Rådet kommer vid nästa möte diskutera igenom detta mer grundligt. 8.3 Mötesdatum för VT2012 är 21 februari, 27 mars och 12 juni 8.4 Rådet beslutade om att söka verksamhetsbidrag hos SUS för att översätta stadgan till engelska. 9. Vårens mötestider för samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden: 25 januari, 22 februari, 28 mars, 2 maj, 13 juni. Vårterminens första SFR möte: 24 januari Nobelhuset. 10. Möte avslutades 18:10 5 (5)

OSIS (studentrådet vid Institutionen för orentaliska språk) Jorunn Nilsson

OSIS (studentrådet vid Institutionen för orentaliska språk) Jorunn Nilsson Protokoll Datum: 2012-05-22 Tid: kl. 9.00 11.00 Lokal: D521 (Södra huset, hus D, plan 5) Närvarande: Alona Anderberg Andreas Bengtsson Jorunn Nilsson Jennifer Larsén Olof Pettersson Anna Wallgren Maria

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår 2014-04-16 klockan 18.00 i Blå rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår 2011-12-15 klockan 17:00-19:00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002 GEOS Protokoll, möte 23:e januari 2002 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justerare 4. Förra mötets protokoll 5. Meddelanden från institutionsstyrelsen och andra instanser

Läs mer

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll Datum: Torsdagen den 4 nov 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson (gick kl. 18.00) Matti Eladhari Sihan Wang Pontus Jonsson Beatrice

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-03-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Ordförande Vice Ordförande

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen

Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2003-09-23, 7:30, kårhuset Närvarande: Hanna Bergman, Anders Blomqvist, Maja Fjaestad, Per Haraldson, Åsa Lindström, Sofia Lundberg,

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder.

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder. Datum: Torsdagen den 6 maj 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Anna Höög Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson John Ouda Max Grönholdt Klein

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117.

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2014-01- 22, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Julia Skäremo, TM15 Övriga närvarande:

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde 8 torsdag den 10 april 2003 Närvarolista (bilaga 0.1)

Kårfullmäktigesammanträde 8 torsdag den 10 april 2003 Närvarolista (bilaga 0.1) Kårfullmäktigesammanträde 8 torsdag den 10 april 2003 Närvarolista (bilaga 0.1) Ledamöter med rösträtt Övriga ledamöter A Johanna Gullberg F Ida Johansson A Quaryn Hallberg IT Martin Kristensson B Kajsa

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning 120222 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #14 som ägde rum 2014-04-22 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer