Player Experiences in Integrated Mobile / Web Browser Games

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Player Experiences in Integrated Mobile / Web Browser Games"

Transkript

1 Player Experiences in Integrated Mobile / Web Browser Games En Dinolabaktivitet utförd av Hello Future Programmering: Andreas Bodén Design & Rapport: Sebastian Hall

2 Sammanfattning Hello Future genomförde en Dinolabaktivitet för att utreda distribuerade interfaces över webläsare på desktop och i mobilen i realtid. Detta med Node.js och sockets.io som plattformar. En spelprototyp utvecklades och utvärderades och många insikter genererades i processen. Detta är några nyckelinsikter: Node.js och socket.io är väl lämpade teknologier för applikationer av detta slag och skulle gå att använda i flera olika sammanhang och många olika typer av applikationer där realtidssessioner ska delas i flera browsers Ljud är minst lika viktigt som bild i denna typ av applikationer och bör undersökas vidare Placeringen av input och output är en nyckel bakom effektiva distribuerade interfaces av de slag som prototypen var. Summary Hello Future performed a Dinolab activity to investigate distributed interfaces across desktop browsers and mobile devices in real time. This was done with Node.js and sockets.io as platforms. A playable prototype was developed and evaluated internally, and many insights were generated in the process. These are some of the key findings: Node.js and socket.io are well suited for applications of this nature, and can be used in many different application types and contexts where the browsers of mobile devices and desktops are shared Sound is incredibly important in these types of applications and should be investigated further The placement of input and output is a key property in making effective distributed interfaces of this type. Kod:

3 Bakgrund Förr var användning av interaktiva system ofta knutna till en modalitet. Nu är det inte ovanligt att användare växlar enheter beroende på kontext. Komersiella produkter som Wii U visar vidare att denna utveckling även gäller inom spelsektorn, och är ett av många exempel på hur distribuerade interfaces kan se ut i praktiken. Som utvecklare av tjänster och produkter baserade på webteknologier ville vi utreda möjligheterna som distribuerade interfaces mellan browsers i telefon och på en dator kan ha. Vi ville utreda upplevelser som kan skapas genom att koppla samman en instans av ett program körandes i en webläsare på en dator med webläsaren i bärbara enheter. För att göra detta blev aktiviteten att testa denna interaktion i en spelkontext där de mobila enheterna används som spelkontroller och att spelarna delar skärmen på datorn. Aktivitetens mål blev kort sagt att skapa en spelbar prototyp baserad på denna interaktionsmodell och utvärdera den. Målet med detta var att generera insikter och kunskap kring teknik och design i denna kontext. Prototyp För att kunna utvärdera hur väl interaktionen mellan telefonen och datorns webläsare fungerade i praktiken behövde vi bygga en spelbar prototyp. Det blev viktigt i detta fall att skapa en prototyp av hög fidelitet. Om en prototyp av detta slag har för låg fidelitet är det svårt att utvärdera begränsningar och möjligheter den tekniska lösningen har. Genom att göra en detaljerad prototyp med utvecklad spelfunktionalitet kunde vi utvärdera allt från responstid till koppling mellan interfaces i den lilla och stora skärmen och hur det hela binds samman och fungerar på ett övergripande sätt. Stick Figure Skating Vi beslutade att göra ett konståkningsspel där två konståkare tävlar om att först utföra trick. Spelaren gör detta genom att härma en sekvens av pilar som visas på datorskärmen. Sekvensen knappas in på telefonen så snabbt som möjligt. Spelaren som snabbast utför detta och trycker på Jump får 100 poäng. Trycker spelaren in fel sekvens eller trycker på Jump -knappen innan sekvensen är korrekt inmatad så ramlar skridskoåkaren och spelaren har inte längre chansen att genomföra tricket. Den andra spelaren kan nu i lugn och ro genomföra tricket och ta poängen, eller så misslyckas även denne och spelet går automatiskt vidare till nästa trick. Denna process återupprepas sedan 8 gånger tills en vinnare står klar.

4 Konceptskiss/Wireframe När spelaren har connectat så visas flaggan på stora skärmen och telefonen samtidigt

5

6 Handkontrollen i telefonen Tekniskt implementering Node.js blev plattformen vi valde att använda för utvecklingen av spelprototypen. Node.js använder en eventdriven modell och är väl lämpad för nätverksdrivna applikationer som i realtid hanterar datainput och output distribuerat över flera enheter. Specifikt används sockets.io för att hantera websockets mellan browser och klient. Nyckelfiler Filnamn server.coffee public/desktop.coffee public/mobile.coffee Funktion Node server Klient till app.coffee. Körs i browser Klient till server.coffee. Körs i mobilen För att spela spelet och lära sig av koden kan man plocka hem spelets kod och köra npm install för att installera spelets dependencies och sedan coffee app.coffee för att starta spelet på sin lokala maskin. Koppla sedan in dig på samma adress, med tillägget /connect/cccp eller /connect/america. Det går också att skanna QR-koden för att koppla telefoner till spelsessionen.

7 När två spelare är uppkopplade kan man trycka på knappen Figure Skate! och påbörja spelet. Inledningsvis var vi intresserade av att utforska fler av telefonens sensorer som accelerometern, men prototypens utformning gjorde att detta begränsades till att telefonen lyssnar efter shake events. Det betyder att man kan knappa in tricket, och i stället för att trycka på Jump -knappen kan man göra en hopp -gest (eller andra skakningar) med telefonen för att hoppa med karaktären. Insikter från skapandet Visa vem som styr vad När en koppling mellan telefoner och webbläsare på en dator fungerade blev det snabbt uppenbart att kopplingen behövde vara tydligare. Det var helt enkelt svårt att förstå vem som styrde vad. Detta förbättrades något av att vi lade till distinkta flaggor för att representera konståkarna. Vi visade samma flagga på telefonen och på skärmen för att förmedla denna koppling på ett tydligt sätt. Det finns fortfarande mer man skulle kunna göra för att förbättra detta. Flaggan hjälper spelaren att förstå att enheten är uppkopplad och vilken spelare enheten styr Under utvecklingen av prototypen visade sig vikten av att ge rätt feedback i rätt kanal vid rätt tidpunkt vara mycket hög. Spelets flöde är utformat så att spelaren är tvungen att titta på den stora skärmen för att se sekvensen som ska tryckas in för att klara hoppet. Efter man har sett sekvensen tittar man generellt på telefonen där man ska knappa in den. När det är gjort tittar man tillbaka på den stora skärmen för att få feedback. Vem var det som vann? Tryckte jag fel? Var jag inte snabbast även om jag gjorde rätt?

8 Under testning uppfattades detta som lite otydligt. Vi åtgärdade ej detta i prototypen men jag tror att experimentering och tesning av olika typers feedback i de två kanalerna samtidigt skulle kunna ge stora resultat. Kanske skulle ljudeffekter och starkare visuella ledtrådar kunna hjälpa. Denna balans upplever vi som en av nycklarna bakom att skapa effektiva interfaces distribuerade över flera enheter. Sammanfattningsvis: Visa tydligt vem som styr vad och med vilken enhet i alla skeden av spelet Bind samman upplevelsen (på skärmen och off screen) Arbeta med balans och uppdelning av feedback alla tillgängliga kanaler. Testa, testa! Speltestning Speltestningen strukturerades så att vi samlades internt för att provspela och diskutera prototypen ur ett upplevelseperspektiv. Frågor att besvara med speltestning Hur upplevs kontrollen till browsern? Är den responsiv? Skulle den kunna fungera på andra sätt? Hur fungerar tekniken på liveserver/lokalt? Kan denna interaktionsmodell användas till andra saker? För att använda telefonen som temporär/komplementerande realtids I/O-device till webappar exempelvis? Hur skulle man kunna förbättra prototypen? Speltestningen genomfördes på en webserver vilket var första gången vi testade prototypen under mer realistiska förhållanden. Under utvecklingstiden körde vi applikationen lokalt och då med mycket mindre påverkan av responstider. Utvärdering av prototyp Saker som framkom under utvärderingen av prototyp Det gick överaskande snabbt att ansluta och spelet upplevdes vara hyfsat responsivt QR-koder som synkroniseringsteknik är lite problematiskt, men trots sina problem ändå att föredra framför att manuellt skriva in en lång adress i mobilen. Några oklarheter i vad spelet gick ut på gick ganska snabbt gick att överkomma med lite trial and error. Det framkom att det skulle behöva arbetas mer med hur kopplingen av sockets förmedlades/hanterades. I slutet av spelet bör kanske de mobila enheterna disconnectas eller återgå till startskärmen.

9 Alla var överens om att ljud, både i form av ljudeffekter och musik hade kunnat göra väldigt mycket för upplevelsen, inte bara som dekoration utan som en grunläggande del i bärande kanal i interaktionen mellan applikationen och spelarna. Idéer framkom kring olika ljud som skulle kunna spelas i olika enheter och hur det skulle kunna användas effektivt. En idé var exempelvis att använda olika ljudeffekter beroende på vilket land man valde Tydligare feedback i hopp-momentet. Vann jag, vann jag inte? Varför vann jag inte? Och tydlig feedback, främst på den stora skärmen, som man faktiskt tittar på, med vem som fick poäng och vem som ramlat. Färgkodning av pilarna på stora och lilla skärmen skulle kunna hjälpa spelaren att använda sitt färgseende tillsammans med igenkänningen av geometriska former. Alla kontroller borde vara på samma ställe, och i detta fall bör det vara i mobilen. Det blev onödigt komplext av att distribuera knappar och kontroller allt för mycket. I stället för att ha en play -knapp för att starta spelet i desktop-browsern borde spelarna själva få trycka på ready på sina telefoner och på det sättet starta spelsessionen. Flera intressanta idéer och uppslag på nya typer av upplevelser uppkom i samband med diskussionen kring prototypen. Allt från presentationsverktyg till annonsverktyg, reklamskyltar, realtidsröstningsverktyg, kontrollenhetsfunktioner kopplade till mer generella funktioner i websidor var saker som diskuterades.

Responsiv webbdesign för smarta klockor

Responsiv webbdesign för smarta klockor DEGREE PROJECT, IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, SECOND LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2014 Responsiv webbdesign för smarta klockor JOKOB FLORELL KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY MASTER S THESIS

Läs mer

C2-monitor en rapport om utvecklingen av ett mobilt gränssnitt

C2-monitor en rapport om utvecklingen av ett mobilt gränssnitt Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, medier och design C2-monitor en rapport om utvecklingen

Läs mer

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System Alexander Brodin Erik Peterson EXAMENSARBETE 2012 DATATEKNIK Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet

Läs mer

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Den kognitiva genomgången... 2 Scenariogenomgång...

Läs mer

TDDD26 Individuell projektrapport

TDDD26 Individuell projektrapport TDDD26 Individuell projektrapport Kort beskrivning av projektet Vi hade som projekt att utveckla en digital media servicer som skulle hjälpa filmentusiasten att organisera sitt filmbibliotek. Programmet

Läs mer

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I

Läs mer

MOBIL TIDSRAPPORTERING MED PLATSTJÄNSTER

MOBIL TIDSRAPPORTERING MED PLATSTJÄNSTER MOBIL TIDSRAPPORTERING MED PLATSTJÄNSTER MOBILE TIME REPORTING SENSITIVE TO GEOGRAPHICAL LOCATION Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information

Läs mer

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

WEBBASERAD ELLER PLATTFORMSSPECIFIK TIDRAPPORTERINGSAPPLIKATION. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen. David Laurell VT 2012:KSAI07

WEBBASERAD ELLER PLATTFORMSSPECIFIK TIDRAPPORTERINGSAPPLIKATION. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen. David Laurell VT 2012:KSAI07 WEBBASERAD ELLER PLATTFORMSSPECIFIK TIDRAPPORTERINGSAPPLIKATION Examensarbete Systemarkitekturutbildningen David Laurell VT 2012:KSAI07 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Digitala publikationer -

Digitala publikationer - Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Praktiskt examensarbete 15hp VT 2012 Programmet för IT, medier och design 180hp Digitala publikationer - Nästa steg i tidningens utveckling

Läs mer

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Kandidatuppsats 10 poäng Framlagd: juni 2006 Författare: Magdalena Klich 820128-4349 Handledare: Umberto Fiaccadori Sammanfattning Vid arbete med systemutveckling

Läs mer

EXAMENSARBETE. Mobila anpassningar. Joakim Wallmark Ali Rahimpour. Högskoleingenjörsexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Mobila anpassningar. Joakim Wallmark Ali Rahimpour. Högskoleingenjörsexamen Datateknik EXAMENSARBETE Mobila anpassningar Joakim Wallmark Ali Rahimpour Högskoleingenjörsexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för System- och rymdteknik Mobila Anpassningar Förord Vi som

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Mobil TV. En användbarhetsstudie

Mobil TV. En användbarhetsstudie Kandidatuppsats i Interaktionsdesign av Daniel Björk, vårterminen 2006. Malmö Högskola, instutitionen för Konst, Kultur och Kommunikation. Författare: Daniel Björk Handledare: Michael Svedemar Uppdragsgivare:

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Datavetenskap Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Examensarbete, C-nivå 2002:06 Box On-Line Jonas Nilsson Christian Däldborg 2002 Författaren/författarna och Karlstads universitet Denna rapport

Läs mer

Byggserverövervakning

Byggserverövervakning Byggserverövervakning Utveckling av ett system för att synliggöra integrationsproblem Build server monitoring Development of a system visualizing problems with integration Andreas Cider Max Jacobs Fakulteten

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Operatörsgränssnitt för manöversystem

Operatörsgränssnitt för manöversystem Operatörsgränssnitt för manöversystem Maria Karimian TRITA-NA-E04111 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute of Technology

Läs mer

Mobil operatörspanel Mobile operator panel. Mikaela Thorin Maria Kangasoja. Examensarbete inom högskoleprogrammet Mekatronik, 2013

Mobil operatörspanel Mobile operator panel. Mikaela Thorin Maria Kangasoja. Examensarbete inom högskoleprogrammet Mekatronik, 2013 Mobil operatörspanel Mobile operator panel Examensarbete inom högskoleprogrammet Mekatronik, 2013 Mikaela Thorin Maria Kangasoja Institutionen för Signaler och System Avdelning för reglerteknik, automation

Läs mer

MOT TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER WEBBPLATSER SOM FUNGERAR I ALLA WEBBLÄSARE NU OCH I FRAMTIDEN. Kandidatuppsats i informatik

MOT TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER WEBBPLATSER SOM FUNGERAR I ALLA WEBBLÄSARE NU OCH I FRAMTIDEN. Kandidatuppsats i informatik MOT TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER WEBBPLATSER SOM FUNGERAR I ALLA WEBBLÄSARE NU OCH I FRAMTIDEN Kandidatuppsats i informatik Sara Hansson S073935 Joakim Nordlund S072842 VT 2010:KI08 Svensk titel: Mot tillgängliga

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

Cloud Services ETT FÖRSLAG PÅ HUR DE KAN ANVÄNDAS INOM E-HANDEL. Kandidatuppsats i Informatik. Erik Skoglund Ginwah Auyeung VT 2011:KANI10

Cloud Services ETT FÖRSLAG PÅ HUR DE KAN ANVÄNDAS INOM E-HANDEL. Kandidatuppsats i Informatik. Erik Skoglund Ginwah Auyeung VT 2011:KANI10 Cloud Services ETT FÖRSLAG PÅ HUR DE KAN ANVÄNDAS INOM E-HANDEL Kandidatuppsats i Informatik Erik Skoglund Ginwah Auyeung VT 2011:KANI10 Svensk titel: Cloud Services - ett förslag på hur de kan användas

Läs mer