Talängslan något vi inte kan blunda för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Talängslan något vi inte kan blunda för"

Transkript

1 Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och ner på halsen och bröstet och stammar och till slut lägger jag bara av att prata för jag blir stum av nervositet. Så skrev en student till mig innan hon gick en våga tala-kurs och så småningom kom över den värsta nervositeten. Jag jobbar som retoriklärare och med våga tala-kurser på Linköpings universitet och genom mina studenter får jag lite insikt i hur talängslan på vissa håll hanteras ute i skolorna. Jag undervisar också på Lärarprogrammet och en del av lärarstudenterna vittnar efter sin verksamhetsförlagda undervisning om att det, inte alltid men ibland, finns en osäkerhet i hur man kan hantera talängslan hos elever. Vad är talängslan? Så många som 25 procent av alla svenska studenter har så stor nervositet inför att framträda muntligt att man kan kalla det för talängslan. Att ha talängslan innebär att nervositeten blir övermäktigt stor inför en muntlig presentation. Till skillnad från vanlig nervositet, som de flesta upplever inför en presentation, kommer nervositeten ibland veckor i förväg och kan förstöra både sömn, aptit och den allmänna koncentrationsförmågan. Värst brukar det vara alldeles inför, under och för vissa även efter presentationen. En del analyserar sin insats på ett destruktivt sätt efteråt och då kan ångesten fortgå ytterligare ett tag. Studenter har svårt att förstå varför de blir så nervösa men några av svaren är att de har tränat för lite, kanske förberett sig för lite eller på fel sätt eller så kan de bära med sig en obehaglig upplevelse från tidigare som ger sig tillkänna i talsituationen. Att ha slarvat med förberedelserna vid något taltillfälle kan leda till en chockartad upplevelse över den nervositet som kan uppstå och i sin tur kan det leda till att personen får talängslan, tillfällig eller mera bestående. Ytterligare en möjlig orsak till talängslan är att andra människors acceptans av vår person är viktig för oss och det är faktiskt ganska onaturligt att ställa sig framför en grupp som sitter tyst och lyssnar och själv hålla monolog. Fysiologiska reaktioner Talängslan yttrar sig på olika sätt hos olika personer men vanliga fysiologiska reaktioner är rodnad, hjärtklappning, skakningar i olika delar av kroppen, dålig balans, muntorrhet, svag eller darrig röst, muskelryckningar och muskelsmärtor. För många är det nervositeten i sig som skrämmer och en del kan till och med få riktiga panikattacker. Då är det inte så konstigt om elever med dessa symptom ber att få slippa att redovisa. Eftersom talängslan oftast uppstår i de tidiga tonåren är det oerhört viktigt att lärare är vaksamma, ser problemet och gör något åt det. Låter man elever med stark nervositet för att tala inför grupp slippa träna på just det så förvärras det. Snällhet för stunden kan leda till mycket lidande i framtiden och begränsa dessa unga människors möjligheter att göra sina röster hörda ute i samhäl- 22

2 let eller att så småningom kunna söka de jobb de önskar. Kan du dessutom upptäcka problemet tidigt så kan du förhindra att det rotar sig. Det blir bättre i framtiden Jag brukar trösta mina studenter med att de, i jämförelse med skoltiden och universitetsstudierna, i sin kommande yrkesroll som till exempel ingenjör, jurist, lärare eller läkare kommer att ha ett helt annat utgångsläge då de ska tala inför grupper. De kommer efter ett tag att få expertkunskap inom sitt ämne och med stigande ålder får de flesta också större självförtroende. De blir inte heller bedömda formellt av en lärare som kan mer (även om vi alltid blir subjektivt bedömda så fort vi ställer oss i talposition). Med återkommande taluppdrag lär de sig också med tiden att bygga upp ett tal och skulle de vara nervösa så får de ofta tillfälle att prata längre än de klassiska 3 5 minuterna i skolan. Då hinner nervositetskurvan att sjunka och känslan när presentationen börjar lida mot sitt slut är inte enbart negativ. En god cirkel kan skapas där de radar lyckade presentationer på varandra att tänka tillbaka på då nervositeten trots allt ibland kan spela dem ett spratt. Det är så vi jobbar på våga tala-kurser. Ämnet är väl känt för talaren, ingen bedömning sker, talen är olika långa och vi tränar samtidigt på presentationsteknik. Erfarenhetens betydelse En av mina våga tala-studenter beskrev i ett mejl till mig hur återkopplingen, då hon framträtt i skolan, ofta var fokuserad på felen som hon gjorde och att hon rodnar, pratar för tyst och så. Att kommentera en sådan yttre och opåverkbar sak som rodnad kan vara förödande och för inget positivt med sig, tvärtom ökar det troligen nervositeten. Dessutom är eleven så klart redan medveten om detta. Jag är också emot att ge tips om att försöka dölja problemet med sjal eller polotröja för med det menar man indirekt att det är fel att rodna. Om eleven själv däremot ser det som ett problem och tar upp det tycker jag att det är varje lärares skyldighet att få eleven att förstå att det inte är något att skämmas för. Det bästa man kan tipsa eleven om (ifall nu eleven själv frågar om det) då det handlar om rodnad eller skakningar är att bara försöka ignorera det och fortsätta sitt tal. Så småningom går det över och man kan ändå inte styra över de fysiologiska reaktionerna där och då. Se till att denna elev får träna mycket och utan bedömning mellan gångerna. Träna talängsliga elever? Talängsliga elever, liksom icke talängsliga, bör få träning i praktisk och teoretisk retorik, få individuell återkoppling av dig som god förebild i ett demokratiskt och tillåtande klassrum. Dessa elever måste få en mera intensiv och anpassad träning inte en utebliven. De första övningarna ska vara mycket lätta för att sedan successivt bli svårare. Ett exempel på nybörjarövning är att alla sitter i en ring och en i taget får de sedan en liten sak i sin hand att beskriva utifrån form, material och storlek. Det kan till exempel vara ett gem, ett mynt eller en nyckel. De andra ska sedan gissa vad det är och redan här får de då övning i att ha en dialog med publiken. Det är viktigt att lära eleverna att det går att minska obehaget och att de kan lära sig att INBLICK 23

3 hantera nervositeten. En vanlig föreställning hos talängsliga personer är att det inte finns någon som blir så nervös som de själva blir och att de kommer att få leva med problemet. Därför kan det vara bra att samla de elever som har problemet och göra en egen grupp som kan träna extra och dessutom stötta varandra och utbyta erfarenheter. Som lärare kan du också bjuda på erfarenheter som du har och förklara att det blir bättre ju mer man tränar och ju äldre man blir. Man skapar sig en erfarenhetsbank att ta till även i situationer då man blir tvungen att prata i stort sett oförberett. Dessutom leder erfarenheten till att man lärt sig hur man bygger upp ett tal och därför kan förberedelsetiden ofta minskas. Man får en rutin i att skapa talets upplägg och tänker mer utifrån Illustrationen är hämtad ur artikelförfattarens bok Talängslan. 24

4 målgruppen och det aktuella syftet. Eftersom det är tankarna som ställer till det för en talängslig elev så är det viktigt att ge dem redskap att träna mentalt. Som lärare kan du hjälpa eleverna att ifrågasätta dessa negativa tankar och få dem att ersätta dem med mer realistiska tankar om hur en presentation kommer att gå. Känner du osäkerhet kring detta ämne kan jag rekommendera Åsa Nilsonnes bok Vem är det som bestämmer i ditt liv?. Boken handlar om mindfulness, att lära sig att fokusera på rätt saker, och den innehåller lämpliga övningar. Övar man lite varje dag går det att styra sina tankar. Man kan dock inte börja med det i en situation då man står inför att hålla ett tal utan det måste man börja öva i lugn miljö och så småningom försöka ta det till talsituationen. Humor och dialog För en talängslig person känns publiken långt borta, som en bedömande skock vargar eller fiende. För att minska avståndet bör man tidigt i retorikträningen lära eleverna att interagera med publiken, i de flesta fall klassen. Det kan vara så enkelt som att de vid varje talövning ska ställa en fråga till publiken eller att publiken ska få ställa frågor tillbaka. En annan, något svårare utmaning som kan ta lite mer tid att lära sig, är att försöka få publiken att skratta någon gång under talet. Det är en härlig känsla som talare när publiken visar sitt gillande och det behöver inte vara mer avancerat än en rolig, men så klart relevant, bild. Humor kan vara lättare att prova på om eleverna jobbar i grupp och de till exempel kan göra rollspel. Att som talare få testa olika tänkta målgrupper är också nyttigt. Det är en del i att få bort fokus från sitt eget framträdande till mer fokus på publiken och att tänka på vilken nivå innehållet ska ligga. Att lära eleverna att använda rekvisita av olika slag kan också vara en väg att gå. Ska de redovisa om ett intresse, till exempel orientering, så uppmuntra dem att ta med sig lite av utrustningen. Det blir både intressantare för publiken och ger talaren utrymme för naturliga rörelser vid uppvisandet. Lär eleverna att verkligen tänka på hur målgruppen ska kunna ta till sig innehållet. Vid en redovisning om ett intresse kan de få till en bra inledning med dialog genom att fråga vilka andra, om några, som delar intresset eller har provat. Uppmuntra eleverna att fundera över hur de själva först kom i kontakt med intresset. Det kan hjälpa dem att hitta rätt nivå och engagemang för ämnet. Återkoppling Återkoppling på elevers muntliga LÄS MER Ulrika Axelsson Talängslan. Förstå, utmana och förändra Studentlitteratur, Åsa Nilsonne Vem är det som bestämmer i ditt liv? Natur & kultur, presentationer i skolan bör vara övervägande positiv. Alla övningar behöver heller inte bedömas utan kan uttalat vara enbart övningar. Framhäv elevernas styrkor och potential så att dessa goda egenskaper kan utvecklas och växa. Det gynnar såklart inte eleven att säga att ett tal är fantastiskt bra om det inte är det för då försvinner trovärdigheten men fokusera på de bra sakerna till att börja med för de finns alltid. Tänk på att se varje elevs individuella förutsättning. För en elev är det till en början fantastiskt bra att hon eller han står upp under hela talet och håller den röda tråden någorlunda. För någon annan är det en seger att våga ställa en fråga till publiken. Fokusera också på innehållet och talets upplägg istället för på det yttre. Lär sig eleverna att konstruera intressanta presentationer med humor och dialog så kommer de yttre skavankerna att minskas successivt med INBLICK 25

5 det som följer av en intresserad publik och ett stigande självförtroende. Lär eleverna att skriva användbara manus som de kan använda så att det inte märks. Det är inte fult att använda manus, tvärtom betyder det att man som talare har förberett sig och att man är mån om sin publik. Responsen bör sedan mera bestå av frågor så att eleven själv kan komma till insikt och formulera sina egna tankar om hur det kändes och om det är något speciellt som ska fokuseras på till nästa gång. Att lära sig att förbereda en presentation på bästa sätt är en av grundförutsättningarna för att bli en bra talare och nog lika viktigt som själva presentationen. Det du kan diskutera kring upplevelsen av en presentation kan vara: Även presentationer som blir mer lyckade än vad talaren tänkt sig är värda att analysera så att framgångsreceptet kan upprepas. Man kan diskutera upplägget, om talaren upplevde kontakt med publiken med mera. Om eleverna känner att innehållet är intressant och bra så släpper en del av nervositeten kring själva framförandet. Därför bör man diskutera talets upplägg; inledning, mitt och avslutning: Ovanstående punkter går alla erfarna talare igenom. En talängslig person måste ta med i beräkningen att nervositeten spökar, kanske både under talets tillblivande och under själva framförandet. Vet man dessutom hur nervositeten yttrar sig och får lite redskap för att minska den blir det lättare. Till sist Studenter som söker sig till en våga tala-kurs har det oerhört jobbigt i början av kursen. Ibland kan det vara en stor utmaning att bara ta kontakt och komma på en första intervju eller att verkligen bestämma sig för att gå. En del av dem skäms för sin nervositet och tycker att det känns fånigt att vara rädd för en så enkel sak, en del är arga på sin nervositet och tar sig an utmaningen med känslan att nu får det vara nog. Gemensamt är att de alla vill bli av med problemet och även om de inte blir av med det helt lär sig de allra flesta att hantera sin talängslan så att vardagen fungerar. Förutsättningen för att de ska lyckas är egen motivation, tid för träning, diskussioner och eftertanke tillsammans med andra med samma problem och en erfaren handledare som kan gå in och stötta om och när det behövs. Sist men inte minst är den egna insikten om att det krävs hårt arbete, praktiskt och mentalt under en lång period, mycket viktig. Ulrika Axelsson är lärare och programansvarig vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet. 26

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

TALA UT LÄRARHANDLEDNING

TALA UT LÄRARHANDLEDNING TALA UT LÄRARHANDLEDNING 1 TALA UT Tala ut är en serie i sex delar där den klassiska retoriken omsätts i praktiska situationer. I varje avsnitt får stand-up komikern Simon Garshasebi utmanande uppdrag

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Dags för en förändring?

Dags för en förändring? Dags för en förändring? Dags för en skribent Karin Bengtsson foto www.matton.se Hans Runesson grafisk form Katarina Lundquist repro & tryck Löwex Trycksaker AB, Växjö upplaga 3 000 ex kontakt detgodalivet@ltkronoberg.se

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Ta kontrollen över dina tankar

Ta kontrollen över dina tankar Ta kontrollen över dina tankar Vi vill alla må bra, känna lycka och nå våra mål. Men vi lägger ofta krokben för oss själva genom skuldkänslor, självförakt, oro eller svartsjuka. Genom att ändra ditt sätt

Läs mer

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist Bemötande del I Sanktioner och skäll Helene Tranquist Jag går en promenad i skogen och lyssnar samtidigt på Dagens Eko i lurarna till min lilla bärbara radio. Huvudnyhet är isolering som bestraffning på

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Empati i skolan

EXAMENSARBETE. Empati i skolan EXAMENSARBETE 2005:020 Empati i skolan En studie om hur skolan kan hjälpa elever att utveckla empati Miriam Isaksson Jenny Silveredh Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer