GYMNASTIKFÖRENING R.F. VERKSAMHETSPLAN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GYMNASTIKFÖRENING R.F. VERKSAMHETSPLAN 2013"

Transkript

1 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. VERKSAMHETSPLAN 2013

2 FÖRENINGENS VERKSAMHET Gymnastik är en form av idrott som alla har nytta av att hålla på med. Gymnastiken ger en god kroppskontroll, är utvecklande av motoriken samt dynamisk och mångfacetterad. I vår förening vill vi visa att man kan vara gymnast vare sig man vill nå toppen, ha gymnastik som ett komplement till annan idrott eller hålla på bara för att man tycker att det är kul att slå kullerbyttor och hänga i barren. Vårt mål är att barn och ungdomar ska få en positiv bild av gymnastik och idrott, där gymnastiken ger en bra grund för fortsatt utveckling. Alla barn och ungdomar ska bli sedda och känna sig betydelsefulla. Vi vill stimulera barn och ungdomar att fortsätta inom gymnastiken och skapa ett livslångt intresse för idrott. Samtidigt vill vi ge de gymnaster som vill satsa på att nå toppen de förutsättningar och möjligheter som krävs. VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 Följande aktiviteter planerar föreningen erbjuda kommande verksamhetsår: BARN UPP TILL 12 ÅR Det viktigaste är att hitta en plats för varje barn som vill vara med i föreningen, vilket vi kan åstadkomma genom att ha många basgrupper för olika åldersgrupper och på olika dagar. Stimulera till rörelse i inspirerande miljö för olika målgrupper. Tydlig struktur för alternativen inom föreningen och att dessa kommuniceras ut till medlemmarna. Knattesprattel och familjegymnastiken är grupperna för de yngsta barnen och där vi vill att våra gymnaster ska börjar in idrottsliga karriär. I familjegymnastiken jobbar barnen, 3-6 år, tillsammans med en vuxen. I knattesprattel läggs fokus på grundformerna, som är så viktiga för den fysiska utvecklingen, och allt sker i lekens tecken. Trycket är stort på knattesprattel och där vi har en lång väntelista. I dagsläget har vi en familjegymnastikgrupp med 50 aktiva (både vuxna och barn) och tre grupper knattesprattel med sammanlagt 45 barn. Vi har dessutom en grupp vi kallar familjekul, som är en blandning mellan familjegymnastik och knattesprattel. Gruppen fokuserar på den fria leken och skapa möjligheter för detta. Basgymnastiken är till för alla nybörjare, men är även breddverksamheten. Inom basgymnastiken ska vi skapa grupper för alla, oavsett ålder eller kunskap. I basgrupperna tillägnas mycket tid till lek, men också grundläggande styrke- och smidighetsmoment samt bastekniker för alla discipliner. Detta för att ge en god grund att stå på och speciellt viktigt för dem som i framtiden vill satsa på sin idrott. Grupperna ska vara många till antalet, träna en gång i veckan och i princip vara indelade efter ålder. I basgrupperna får man stanna så länge man vill, och det finns heller ingen övre åldersgräns för när man ska gå vidare. Här finns plats för de gymnaster som har gymnastik som en av sina hobbyer eller som komplement till en annan idrott. I dagsläget har vi 13 basgrupper för barn sju till tolv år uppdelade på fem träningsdagar. Barnen tränar en gång i veckan och varje tillfälle är 90 minuter. Storleken på grupperna är sju till 14 barn. I grupper med nio barn eller fler är det två ledare. Två av grupperna är pojkgrupper, en är blandad och resten är flickgrupper. Inom AG har vi två grupper som tränar två gånger i veckan och en grupp som tränar tre gånger i veckan. Av dessa är två mer satsningsinriktade och är inne i vårt progressionssystem med brons-, silver-, guldoch diamantgrupper. 1

3 Inom trampolin har vi en nybörjargrupp med yngre pojkar. Många barn vill träna flera gånger i veckan, men utan prestationskrav eller ingå i en satsningsgrupp. Vi har därför ett tillfälle i veckan där barn från olika basgrupper tränar tillsammans, både flickor och pojkar. Sportis är i år ett samarbete mellan MGF, ÅGK, ÅVF (vt 2012) och MLK (ht 2012). Ett projekt som riktar sig till barn i årskurserna 1-5 med idrotterna gymnastik, tennis och golf enligt ett rullande schema. Fortsätta med att erbjuda många olika grupper och alternativ. Kommunicera till föräldrarna att vi är flexibla och alltid försöker hitta lösningar. Det är viktigare att barnet trivs i en grupp än att åldersspannet är det rätta. Fortsätta med Sportis även efter att projekttiden från ÅI gått ut. Starta en grupp för föräldrar och barn i åldern 7-12 år. Barnen och föräldrarna gymnastiserar tillsammans. Utveckla systemet för hur vår förening fungerar. Tydliggöra för medlemmarna hur man går vidare till en satsningsgrupp både när det gäller AG och Team Gym genom att ta fram ett dokument som förklarar systemet och kommunicera detta till medlemmar via nyhetsbrev och hemsidan. Ta fram ett liknande system för Team Gym-grupperna som vi i dagsläget har i AG-grupperna med märken. UNGDOM ÅR Behålla ungdomarna i föreningen genom olika typer av grupper, både satsnings- och mer mixade grupper. Ha en stadigt växande grupp som vill satsa på sin idrott både när det gäller AG, Team Gym och trampolin. Satsningsgrupp AG som tränar fem gånger i veckan. Trampolingrupp tränar två gånger i veckan, mest för att det är roligt, men möjlighet finns för de som vill tävla. Inom trampolinen är det relativt enkelt att individualisera träningen i och med att det är bara en som hoppar åt gången. Trampolin är väldigt populärt bland pojkar. Team Gym gruppen tränar två gånger i veckan. Här finns både f.d. tävlingsgymnaster, nybörjare och ungdomar som har gymnastiken som komplement. Både pojkar och flickor. Träningen anpassas efter idrottarnas kunskaper och mål. Antalet aktiva i den här gruppen har ökat under det senaste året. Stimulera till fortsatt träning både inom AG och TG genom att konkretisera individernas mål. Viktigt att gymnasterna själv får fundera efter vad de vill och ta fram realistiska mål för att sedan ledarna ska vägleda dem dit. Många av gymnasterna är själva ledare och genom att själv fortsätta träna kan de kritiskt granska sina egna tränare, reflektera över metoder och använda de tekniker de tycker att passar i sina egna grupper. Delta i HIDR från hösten 2013 med en eller flera gymnaster. 2

4 VUXNA, 19 ÅR OCH ÄLDRE Behålla våra unga vuxna kvar i föreningen genom olika typer av grupper, både satsnings- och mer mixade grupper. Erbjuda ändamålsenliga grupper för vuxna tillsammans med sina barn. Vi har en familjegymnastikgrupp för barn som är tre till sex år. I gruppen gymnastiserar barnen tillsammans med sina föräldrar. Fokus är på barnens utveckling av grovmotoriken. Planering av en grupp för föräldrar och barn i skolåldern. För våra unga vuxna som är aktiva gymnaster gäller samma mål som för ungdomar. Utveckla familjegymnastiken. Fortsätta med familjegymnastiken i befintligt form, men se över gruppstorleken. Utreda om det finns ledare att ha flera grupper. Starta en grupp som riktar sig till äldre barn och deras föräldrar. För våra unga vuxna som är aktiva gymnaster gäller samma mål som för ungdomar.7 Hjälpa gymnaster som flyttar från Åland att hitta nya klubbar och föreningar. TÄVLINGSVERKSAMHET Tävling är en viktig del av idrotten och det ska göras på rätt sätt. Vi försöker att avdramatisera tävlingsmomentet för barn, men hålla kvar det som skiljer tävling från träning. Arrangera tävlingar på hemmaplan för alla nivåer. Göra tävlingar roliga och avdramatisera momentet. Delta i tävlingar på fastlandet och Sverige med gymnaster från alla discipliner. Delta i öspelen med konkurrenskraftigt lag. Arrangera tävlingar på nationell nivå samt utöka samarbetet med svenska föreningar, speciellt på Team Gym sidan. Vi har inom AG introducerat en ny klass, A, där tävlingsserierna är mycket korta och kan anpassas efter gymnastens nivå. Serien utförs inför de egna ledarna och utan bedömning, men inmarsch med alla andra gymnaster och för övrigt så tävlingslikt som möjligt. Alla gymnaster som vill, får tävla, med eller utan bedömning. Generellt ska gymnasterna gå i åk tre, eller fyllt nio år, för att åka utanför Åland på tävlingar. Undantag kan göras i enskilda fall i samråd mellan föräldrar, gymnast och ledare. Arrangerar 1-2 KM per år och disciplin, nationell tävling i AG och trampolin samt FSG tävling vartannat år. Satsningsgrupperna tävlar regelbundet inom finska och finlandssvenska förbunden. Team Gym gruppen vill tävla, men tyvärr är utbudet väldigt dåligt och det senaste året har de endast deltagit i en nationell tävling samt KM. 3

5 Fortsätta att arrangera tävlingar på klubbnivå i alla discipliner. Utveckla tävlingskonceptet. Verka för att få igång Team Gym tävlingar inom finlandssvenska förbundet och jobba vidare med kontakterna med svenska föreningar. Få igång tävlingsgrupper på pojksidan. Delta i NatWest Island Games på Bermuda med fem gymnaster. LEDARE, TRÄNARE OCH ANDRA RESURSPERSONER Att ha kompetenta och engagerade ledare och tränare. Kontinuerligt leta efter potentiella ledare. Uppmuntra och vårda befintliga ledare och vara lyhörd för önskemål. God tvåvägskommunikation mellan styrelse/verksamhetsledare och ledare. Vi har 30 ledare, varav 50% är under 18 år och 10% är män. En ökning av manliga tränare med 100%. Ledare och tränare är i första hand äldre gymnaster eller föräldrar till gymnaster. Tränarna är i allra flesta fall två och två och det gäller alltid när tränarna är unga. En ny ledare är i par med en mer erfaren. Ledarträffar ett par gånger per år. Facebookgrupp för snabb och direkt kommunikation. Fortsätta att rekrytera ledare. Alla gymnaster som börjar åk 8 får förfrågan om de vill bli hjälpledare. Fortsätta hålla kontakten med gymnaster och ledare som flyttar bort från Åland och använda dessa som vikarier när de är hemma och rekrytera hemvändare. Fortsätta jobba med lagandan inom föreningen och ledarna, göra mer saker tillsammans. ADMINISTRATION OCH STYRELSE Det administrativa och operativa i föreningen sköts av verksamhetsledaren, vars viktigaste uppgifter är att säkerställa att grupperna fungerar och är ändamålsenliga, att ledarna trivs och utvecklas, samt är kontaktperson för gymnaster, ledare och föräldrar. Verksamhetsledaren ska även kontinuerligt jobba med utvecklingen av föreningens verksamhet enligt de mål som styrelsen bestämt samt sköta den löpande bokföringen och göra budgetuppföljning. Verksamhetsledaren sköter kontakten med gymnaster och föräldrar via kontinuerliga nyhetsbrev samt uppdateringar på hemsida och Facebook. Viktig del av administrationen hör att söka olika bidrag, stipendier och andra vägar för att öka egenfinansieringen. Sponsorering är en viktig del av egenfinansieringen och vi har i dagsläget avtal med två sponsorer. Styrelsen består av fyra ledamöter och ordförande och sammanträder ca tre gånger per termin. 4

6 Utveckla faktureringssystemet för deltagaravgifter. Utveckla och omarbeta anmälningssystem och gruppindelning. Jobba vidare med kommunikationen med gymnaster och föräldrar och öka andelen av mottagare av nyhetsbrev till 100% från 90%. Ta fram en strategi för att arbeta med sponsorering för att öka intäkterna. UTBILDNING Kontinuerlig utbildning med både interna och externa kurser. Se till att alla ledare har de verktyg de behöver och är steget före den grupp de leder. Mer erfarna ledare delar med sig av sin kunskap. Ha en tydlig utbildningsstege. Första terminen är en ny ledare hjälpledare tillsammans med en mer erfaren ledare En ny ledare ska gå grundkurs i barn- och ungdomsledarskap under terminen som hjälpledare eller vid första tillfälle som den erbjuds. På grund av språkproblematiken inom finska förbundet har vi vänt oss till svenska förbundet, men eftersom vissa kurser anordnas sporadiskt och innebär relativt höga kostnader har vi i stor utsträckning förlitat oss på interna genomgångar. Vi har en facebooksida för ledare där vi lägger upp klipp med tips från t.ex. YouTube och andra intressanta länkar som alla kan ta del av och använda i sin träning. Vi delar ut lathundar och kompendium med tips för träningstekniker och träningsplanering. Vi har tre domare med domarkort II och två domare med kort I, men dessa har inte kunnat gå vidare pga. att nästa kurser inte har arrangerats på svenska. Detta har lett till domarkris inom FSG. Jobba vidare med svenska förbundet och ta del av hela deras utbildningsstege. I januari få hit en utbildare för att dra baskurs grund och baskurs med inriktning AG. Dessa kommer då att ersätta Plattformen. Fortsätta att trycka på finska förbundet och finlandssvenska förbundet när det gäller domarkurser på svenska. Fortsätta med internutbildningar. UTVECKLINGSARBETE OCH PROJEKT: Tydlig struktur och många olika grupper och inriktningar under vårt paraply. Utveckla dagens system med basgrupper och fortsättningsgrupper så att det är tydligt för alla vilka vägar det finns att gå och vilka krav som ställs. Hitta en lösning för situationen i Bollhalla, eftersom den är långt ifrån tillfredsställande. 5

7 För många grupper samtidigt i hallen för att hålla nere kostnaderna. Hallen missbrukas av personer som inte borde vara där, vilket leder till slitage av redskap och säkerhetsrisker. En första kontakt har tagits med Mariehamns stad angående driften av Bollhalla. Fortsätta att arbeta med gruppsystemet. Utreda möjligheterna att med MLK ta över driften av Bollhalla. EKONOMI Ha en sund ekonomi med bra balans mellan intäkter från självfinansiering, deltagaravgifter och verksamhetsmedel. Samma avgifter för alla oberoende av hemkommun. P.g.a. bidragssystemet är vi tvungna att ut en extra avgift för deltagare utanför Mariehamn. Det totala bidraget från Mariehamns stad (aktivitets- och grundbidrag samt hyresavlyft) har minskat i och med att andelen medlemmar från landsortskommunerna har ökat (60%-40%), vilket innebär en större belastning på föreningens ekonomi. Detta bidrog till föreningens negativa resultat Gymnasterna betalar sina tävlingsdräkter och licenser själva samt står för rese- och logikostnader vid tävlingar och läger. Många grupper i salen samtidigt för att hålla hyreskostnaderna nere. Ekonomiskt omöjligt att arrangera läger (annat än på sommaren, då man även kan vara ute) i och med att läger inte berättigar till hyresavlyft. Intäkter till föreningen bl.a. genom försäljning av Ullmax-produkter, hjälpa till vid diverse evenemang, kaféförsäljning vid tävlingar och uppvisningar. Minska extra avgifterna för gymnaster från landsbygden. Stå för en större andel av gymnasternas tävlingskostnader så att ekonomiska faktorer inte är ett hinder för tävlingsdeltagande. Arrangera heldagsläger på lov för barn och ungdomar för alla nivåer. ÖVRIG INFORMATION: Ideellt arbete Föräldrar, ledare och gymnaster ställer upp vid tävlingar, hemma och borta, samt uppvisningar. Tar uppdrag från Mariehamns stad, Röster för Östersjön och dylikt Jämställdhet och integration Alla är välkomna att bli medlem i vår förening. Vårt uppdrag är att hitta rätt grupp till alla barn och ungdomar som vill hålla på med gymnastik, andra faktorer är oväsentliga. Majoriteten av våra medlemmar är flickor i och med att intresset är störst från dessa, men när det gäller grupper som trampolin och sportis är deltagarna övervägande pojkar. Vi vill få in flera pojkar i den 6

8 traditionella gymnastiken och erbjuder nu två rena pojkgrupper. Vi har även blandade grupper för att kunna tillgodose barnens behov. Under 2011 hade vi inga manliga ledare, 2012 två stycken och till 2013 har vi rekryterat ytterligare en. Förhoppningsvis är detta en trend. BILAGOR Budget Sammanställning över likvida medel. Övriga bilagor (drogpolicy och stadgar) har lämnats in tidigare och sedan dess inte ändrats. KONTAKTUPPGIFTER Postadress: c/o Watkins, Musterivägen 10, Godby Telefon: Telefontid: Mån-fre E-post: Hemsida: Bankkonto:

MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. Verksamhetsberättelse 2014

MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. Verksamhetsberättelse 2014 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 STYRELSE Ordförande Vice Ordförande Rosina Lehto Per-Åke Henriksson Styrelsemedlemmar Sabina Mattsson John Sjöström

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

IFK Moras Gymnastikklubb skall erbjuda alla pojkar/ flickor, män/ kvinnor som också önskar, möjlighet att delta i klubbens verksamhet.

IFK Moras Gymnastikklubb skall erbjuda alla pojkar/ flickor, män/ kvinnor som också önskar, möjlighet att delta i klubbens verksamhet. IFK Moras Gymnastikklubb 2009 2011 Verksamhet Verksamhet IFK Moras Gymnastikklubb är en egen klubb inom IFK Moras idrottsallians. Klubben är medlem i Svenska gymnastikförbundet som är en av landets största

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4

Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4 Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4 Nuläget Svenska Karateförbundet är med sina 15 000 medlemmar och 325 klubbar den största kampsport i Riksidrottsförbundet. Karate tränas i alla åldrar - från

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg

Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg Foto: Andreas Svensson Innehållsförteckning 1 Syfte...3 2 Bakgrund...4 3 Vad är gymnastik...5 Gymnastik- en sport med många ansikten... 5 4 Organisation/ vision...8

Läs mer

Arrangemangsledarinstruktion

Arrangemangsledarinstruktion Arrangemangsledarinstruktion Höst 2014 25 september 2014 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se 126 12 Stockholm Fax: +46 8-555 065 99 E-post: info@scouterna.se Innehållsförteckning

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015

VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015 VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015 Täby Gymnastikförening (Täby GF) Vision: Täby GF skall vara en av Sveriges främsta gymnastikföreningar inom truppgymnastik 1 1. Inledning Täby Gymnastikförening bedriver

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år STOCKHOLM JANUARI 2012 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Organisation 7 Administration

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer