Mentorskapsprogram för utvecklande ledarskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mentorskapsprogram för utvecklande ledarskap"

Transkript

1 Mentorskapsprogram för utvecklande ledarskap

2 Mentorskapsprogram för utvecklande ledarskap Mentorskap innebär att varje deltagare i programmet erhåller en mentor för sin personliga utveckling. Livserfarenhet är helt nödvändigt för att kunna bistå adepten på ett adekvat och seriöst sätt. Mentorn skall ses som ett bollplank till adepten, i en ömsesidig dialog och utveckling. Deltagarens insats är att vara aktiv och beredd ta emot feedback, handledning och sätta mål för sin egen utveckling. Bakgrund Mentorskapsprogrammet innebär att du som deltagare får en personlig utveckling i form av ett ledarprogram där du också har möjligheten att erhålla en personlig mentor under och efter programmet. Förstudie Individuella intervjuer med samtliga deltagare som skall medverka i utbildningen. Några av punkterna som förstudien skall ge svar på är: Var befinner du dig idag? Din verklighetsuppfattning (Hur ser det ut nu)? Vilken typ av mentor behöver du för din fortsatta utveckling? Vilka val gör Du? Vad kan Du göra? Vad vill Du göra? Handlingsplan - När? Var? Hur? och Varför? Mentorer Personliga mentorer som kommer att medverka under programmet tas fram i samarbete mellan Nercia och dig som deltagare för att säkerställa att du får rätt mentor för din egen och företagets utveckling, som kan möta dig där du är. Mål Målet är att genom mentorskapsprogrammet stärka deltagarens självinsikt och självförtroende i ledarrollen för att kunna leda sig själv och andra. Mentorskapsprogrammet skall ge deltagaren möjlighet att ta hand om framtida kompetensutveckling inom det egna företaget. Målgrupp Chefer och ledare med behov av ett "bollplank" stöd i sin karriär och förändring. Metod Grunden för ett gott utbildningsklimat är att deltagarna känner trygghet. Därför kommer stor vikt att läggas på att skapa förtroende för utbildarna och mentorerna och att deltagarna lär känna varandra. För att få så stor behållning av utbildningen som möjligt kommer deltagarna att uppmanas visa, stor öppenhet, pröva nya beteenden, visa förtrolighet och ta ansvar för det egna beteendet. Metoden för genomförandet är upplevelsebaserad inlärning, vilket innebär att konkreta upplevelser (övningar i små grupper eller i storgrupp) processas. Process innebär att deltagarna provar nya beteenden för att kunna gå utanför sin egen komfort zon. Vad var det som hände? Hur kände jag? Vilka val gjorde jag/ gjorde jag inte? Därefter görs en generalisering, vilken innebär att deltagarna ska fundera på vad man har lärt sig av övningen, om sitt

3 beteende, och om det ev förändrar beteendet vid en framtida liknande situation. En av de grundläggande teorierna är FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation), Will Schutz. Med tre dimensioner som utgångspunkt beskriver och förklarar teorin de flesta interaktioner människor emellan. Dimensionerna är tillhöra -- kontroll -- öppenhet. Utifrån FIRO-teorin har sedan en rad olika instrument och metoder utvecklats. De gör det möjligt att bättre förstå mänskligt beteende och vad som händer i mötet mellan människor. De kan också inspirera till processer för utveckling: förbättra relationer, skapa tillit och förtroende och forma hög-presterande team. Inte minst kan de användas för att utveckla mer effektiva ledare och för att bygga samarbetsinriktade och framgångsrika affärsrelationer, allianser och partnerskap. Will Schultz fördjupade sig vidare enligt The Human Element beteende. Will Schultz modell för personlig och organisatorisk utveckling har med stor framgång tillämpats inom företag och organisationer världen över med ökad effektivitet och produktivitet som resultat. Exempel är NASA, Rank Xerox och Procter & Gamble. Exempel i Sverige är Apoteket, Freys Hotells, Max Hamburgerrestauranger, Domstolsverket, Lantbrukarnas Riksförbund och SSAB. Under programmet används även Susan A Wheelans teorier IMGD (Integrative Model of Group Development). Susan A. Wheelan sammanfattar aktuell forskning inom ämnet grupputveckling i sin modell. Modellen omfattar fyra stadier i en grupps utveckling och ett femte stadium som behandlar arbetsgruppens upplösande. Wheelan beskriver att det finns fler likheter än skillnader i grupp-utveckling hos olika grupper, t ex ledningsgrupper, arbetsgrupper, projektgrupper och terapigrupper. IMGD-modellen bygger på ett flertal andra modeller inom grupputvecklingsområdet Utbildare - Jonny Faleij Jonny har varit verksam som konsult och utbildare inom ledarskap -- och organisationsutveckling sedan 1991 och genomfört uppdrag för flera av de större företagen i Sverige som t ex Atlas Copco, ABB, Korsnäs, Outokumpu, Billerud, Securitas, Posten m.fl. Han har bl a arbetat som projektledare, fabrikschef, produktionschef och VD för tillverkande/producerande företag inom industrin. Den teoretiska bakgrunden är bl.a. universitetsstudier avseende, beteendevetenskap, pedagogik, kognitiv beteendeterapi och coachutbildad/nlp. Jonny använder sig av företagets funktionsbeskrivning och skapar resultaten genom att jobba praktiskt med deltagarna. Han använder sig b la av situationsanpassat ledarskap. Jonnys områden är organisation, ledarskap, grupputveckling och coaching. Utbildare - Harriet Östgren Harriet Östgren har varit verksam som konsult och utbildare inom ledarskap och organisationsutveckling sedan 2000 och har genomfört uppdrag för bl a Atlas Copco, Bohler Welding, Securitas, Miljöteamet, Örebro Universitet, Recipharm, Posten, Länsstyrelser och Landsting. Hon har en bakgrund som områdeschef och biståndshandläggare i kommunal äldreomsorg, avdelningsdirektör/handläggare I två statliga myndigheter, institutionstekniker och undersköterska. Den teoretiska bakgrunden är bl.a. universitetsstudier avseende social omsorg, handledare för UGL2008 (utveckling grupp- och ledare), och SDI (Strenght Deployment Inventory) och Styrelseakademin för kvinnor. Entreprenörer och företagsledare som medverkar i programmet Joakim Alkman Vd och grundare av IT-konsultföretaget Nethouse. Peter Geiser, Han är Vd och ägare av Arbesko som utvecklar och tillverkar skydds- och yrkesskor.

4 Innehåll och upplägg Tema/utbildningsblock dagar 8 dagar Mentorskap/coaching 1+1,5+1,5+1,5timmar 5 timmar och 30 minuter Uppföljning med gruppen ett halvår efter avslutad utbildning 1 dag Block 1 Ledarskap och organisationsutveckling, 2 dagar Att vara ledare handlar om att känna av, förstå och styra sin verksamhet i en stundtals kaotisk tillvaro. Förändring (eller snarare utveckling) är någonting självklart och naturligt men inte alltid lätt att hantera. Ledningen visar vägen och måste förstå sin roll som förebild i arbetet med att forma en framgångsrik företagskultur. Att bygga ett mindset hos medarbetarna som kortar ledtiden till ökad lönsamhet och att stödja tankesättet med strukturer, belöningssystem etc är ett omfattande arbete. Värdegrundsarbete Syfte med utbildningen, målbild/vision och strategier Företagets Värdegrund Hur får vi kraft av varandra/stöd? kopplat till värdegrund Värderingar i ledarskapet mina personliga värderingar Vilka resurser kommer att behövas för att nå dit vi vill? Vilka gemensamma värderingar styr i dag? Vilka nya vanor och beteende bör implementeras? Personligt ledarskap Utbildningen startar med att klargöra det personliga ledarskapet. Det viktigt att tydliggöra roll och uppgift som ledare i syfte att skapa en ökad vi känsla inom företaget och den lokala organisationen. Ledarrollen Behov av växt - behov av trygghet Självförtroende Ledarstilar Coachande ledarskap Coach för gruppen Mål och resultat för gruppen Ansvar och befogenheter Delegering Beslutssituationer Personlighetstest Mentorsträff mellan block 1 och 2 (2 träffar med 2 veckors mellanrum)

5 Block 2 Gruppens utveckling kopplat till företagets mål, 2 dagar Ledning och grupputveckling Dagens organisation består av individer med olika erfarenheter och olika bakgrund och kultur. I detta avsnitt fokuserar vi på grupp och teamutveckling. Grupp och teamutveckling Gruppens effektivitet och samarbete Roller i gruppen Att förstå vilka krav som ställs på gruppen, flexibilitet Att kunna sätta egna förbättringsmål Utveckling och förändringar av vår organisation och tjänster Gruppens klimat - hur mäter jag detta? FIRO Will Schutz och Susan A Wheelans IMGD, GDQ praktiska fungerande teorier som fungerar i praktiken Hur skapar man vi anda med en grupp med olika erfarenheter och värderingar Att fatta viktiga beslut i gruppen och behålla ansvaret i gruppen Det svåra samtalet Konstruktiv kritik och konflikthantering Samtalsmetod (verktyg) Jag och du budskap Hur fungerar överföringen av kommunikation mellan människor? Grundpsykologi övergripande människokännedom om hur vi fungerar. Kriskurvan Återkopplingsarbete Mentorsträff mellan block 2 och 3 (2 träffar med 2 veckors mellanrum)

6 Block 3 Kommunikation och konflikthantering, 2 dagar Informations/framförandeteknik Avsnittet syftar till att, med hjälp av förberedelser och praktiskt träning, ge dig verktyg och ökade kunskaper att förenkla och sälja in ett budskap till din omgivning. Presentationsteknikens grunder Mål, syfte och målgrupp Personligt framförande och första intrycket Kroppsspråk, verbal kommunikation och symbolik Pedagogik - med syftet att lära andra Den viktiga inledningen på en presentation Att förenkla ett komplicerat budskap Argumentationsteknik och praktisk träning Retorik - konsten i att övertyga andra Att använda tekniska hjälpmedel som stöd Att motivera andra till handling Möteseffektivitet Deltagarna ska få ökad förståelse för hur man kan effektivisera projektmöten, ledningsmöten m.m. med enkla rutiner och ett disciplinerat arbetssätt. Effektiva möten Hur fungerar ett effektivt möte (film) Mötesrutiner (kallelse, protokoll, syfte, mål) Rätt personer med på mötet Typ av möte? Beslut, information, diskussionsmöten Vad säger svensk standard? Beslut på vad kan vi behålla av dagens rutiner och vad kan vi förbättra?

7 Leda möten Gruppens effektivitet och samarbete Roller på mötet Rollen som mötesledare Finns mötesobservatör Individens ansvar i mötet Mötesdisciplin normer och spelregler Lyssna tala förstå Fokus på dagordning och uppgift Avsluta med möteschecklista hur effektiva har vi varit? Mentorsträff mellan block 3 och 4 (2 träffar med 2 veckors mellanrum) Block 4 Personlig utveckling/individutveckling, 2 dagar Personlig utveckling/coaching Vi summerar och utvärderar utbildningen. Avslutningsvis får var och en sätta upp individuella och realistiska utvecklingsmål och ta fram en enklare handlingsplan. Hur ser mitt nuläge ut? Var befinner jag mig idag i mitt ledarskap och mitt företag? Vilka resurser behöver jag för att nå mina mål? Vilka farhågor/hinder finns på vägen för att uppnå det jag vill? Hur skall jag agera för att uppnå det jag vill? Ett coachande ledarskap Självbild / styrkor & svagheter Värderingar som styr mitt ledarskap Kommunikation och lyssna och förstå Tydlighet i mitt budskap/ feed-back träning Uppföljning med gruppen, 1 dag (1 halvår efter avslutad utbildning)

8

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante 1 Den Goda Arbetsplatsen Ledarskapsutbildning 2009 Innehållsförteckning sidan 2 Projektorganisation sidan 3 Bakgrund sidan 4-5 The Human Element sidan 6 Utvärdering Lärande/ex ante; frågeställningar och

Läs mer

Självkännedom för gott ledarskap

Självkännedom för gott ledarskap Självkännedom för gott ledarskap När man accepterar sig själv som man är, är det lättare att få förståelse för att andra agerar annorlunda. Det blir också enklare att börja förändra sitt beteende. På Max

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

Gör det! Utbildningar 2012

Gör det! Utbildningar 2012 Gör det! Utbildningar 2012 Mindset Vår vision 2 Vår pedagogik 2 Det här är Mindset bra på 3 Våra kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning 5 Företagsanpassad utbildning 5 Mindset Referens 6

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

LSU:s Projektledarhandbok Dokumentation av LSU:s Projektledarutbildning 19-20 mars 2004, Tollare folkhögskola

LSU:s Projektledarhandbok Dokumentation av LSU:s Projektledarutbildning 19-20 mars 2004, Tollare folkhögskola LSU:s Projektledarhandbok Dokumentation av LSU:s Projektledarutbildning 19-20 mars 2004, Tollare folkhögskola Föreläsare: Anders Hultman Thomas Laurell Johan Welander Inledning I din hand håller du en

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål*

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Vi erbjuder kurser på följande teman: Kurskatalog * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Om Encourager AB Encourager AB är

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer