Vi har fått en ny Fabrikschef Ulf Eliasson. Ordföranden har ordet Idag från vice ordförande sidan 3-4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi har fått en ny Fabrikschef Ulf Eliasson. Ordföranden har ordet Idag från vice ordförande sidan 3-4"

Transkript

1 - 1 - Nr 7 november 2009 Årgång 26 Ordföranden har ordet Idag från vice ordförande sidan 3-4 Förhandlingar Ny Platschef och Förhandlingsamordnare sidan 5 Pappers Stå upp för avtalet sidan 7 SHSO vad är det? sidan 9 Pension Nu ska vi välja sidan Redaktionssida 2 LO 6 Miljökurs 7 Julfest 8 Studier 12 ÖLTEST 13 Fotbollsbilder 14 Fackens Dag 15 Vi har fått en ny Fabrikschef Ulf Eliasson

2 - 2 - Karskäringen utges av Korsnäsvägen Gävle Telefon: Faxnummer: "Våra tjejer" Expeditionstider: Måndag och Onsdag och Expeditionen har telefontid: Måndag - Torsdag och Fredag Ordförande Bo Myrberg har: Mobil Arbetsställets Huvudskyddsombud Yngve Berglind har: Mobil Kjell Ohlsson (fackligt sociala frågor) har Mobil Huset där vi finns kallas 152an. Karskäringens redaktion Kjell Johansson Fiberlinjen 1250 E-skift Tarja och Agneta Papperstreans personal Tarja Rautiainen och Agneta Nilsson arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning, administration, försäkringsfrågor med AFA och Folksamförsäkringen samt service till styrelsen, förtroendevalda, kommittéer och alla andra medlemmar som behöver hjälp. Papperstreans hemsida. E-post till Karskäringen och Redaktionen består nu bara av kjell Ansvarig utgivare: Ordförande, Pappers avd 3 Karskäringen trycks av Trycktrean Gävle Nästa nummer av Kar arsk skäring äringen kommer ut den 17 december Se till att lämna in ert material senast den 14 december

3 - 3 - Vice Ordföranden har ordet Hej på er. Hösten är här och vi går sakta men säkert mot vinter, kyla och snö, burrr. Jaha ja, då var det första gången man fick vara med om detta, att skriva ordförande ordet i Karskäringen. Då åkte Pappers Avd 3s ordförande med sambo på en välbehövlig semester. Vi satt oss ner och gick igenom lite inför kommande veckor i och med att han dessutom skulle vara borta på utbildning. Sa lite på skoj till honom, undrar vad jag skall hitta på för något under de här veckorna då. Och nog hände det alltid. Ena MBL Information efter den andra. Första veckan slutar Personaldirektören och veckan därpå så slutar Förhandlingschefen av personliga skäl. Dessutom meddelas från företaget att man tänker återinrätta Teknisk Direktör rollen. Korsnäs Gävles Platschef hade erbjudits rollen och att han tackat ja. Med sej får han tre erkänt kompetenta medarbetare. De kommer att arbeta över hela koncernen Gävle, Frövi och Rockhammar. Anledningen till att man återinrättar Teknisk Direktör som företaget säger beror på att man tar spjärn in i framtiden och ett antal nya investerings beslut. Detta ser vi inom Pappers positivt på och ser fram mot spännande och intressanta år och kommande investeringsbeslut och investeringar. I och med att den gamla Platschefen kommer att börja en ny tjänst så informerade företaget att man höll på och rekrytera en ny Platschef / Fabriksdirektör här i Gävle. Namnet på denna person är Ulf Eliasson och kommer närmast från jobbet som Vice President för Rolls Royce. Han var fram till november 2008 VD för Stora Enso Skoghall AB. Ulf har en bred bakgrund från Stora Enso och har varit Utvecklingsingenjör, Driftsingenjör Massaproduktion, Pappersbrukschef, ansvarig för KM7 och KM8 i Skoghall, Produktchef Vätskeboard, m.fl. roller. Ulf har också erfarenhet från säckpappersproduktion samt varit ansvarig för säckkonvertering. Ulf är 47 år, Civilingenjör från Chalmers är gift och har två utflugna barn. Ulf Eliasson Referenserna vi fått från flera håll är klockrena Grattis till denna rekrytering inom Korsnäs och även för Facken och Pappers räkning. Fortsättning på sidan 4

4 - 4 - Facken träffade honom innan MBL förhandlingen och intrycket vi fick var att han verkar vara ödmjuk sympatisk och mycket målmedveten kille. En som vill ha en god relation med facken, samråd och bra dialog ut i leden verkar vara hans motto. Han kommer att tisdag den 10/11-09 att träffa Pappers Avd 3 förhandlingskommitté för att vi ska lära känna varandra och diskutera samarbetsformer i framtiden. Vidare meddelade företaget att man tänker sej att tillsätta en ny tjänst, en så kallad Förhandlingssamordnare i Gävle som kommer att förbereda och vara med i förhandlingarna. Här på företaget lokalt har vi känt av det kyliga klimatet ett antal år, men tycker oss se en förändring på det nu. Vi hoppas och tror att vi går mot ett bättre samarbetsklimat. Vi tycker oss märka av detta i de senaste diskussionerna mellan Fack och Företag. Det som kan oroa lite nu inför kommande året 2010 är den avtalsrörelsen som nu centralt börjar på att komma igång på allvar, där parterna ligger alldeles för långt ifrån varandra. LO-förbundens gemensamma krav i avtalsrörelsen 2010 innebär bland annat löneökningar med minst 620 kronor per månad och heltidsanställd, dock lägst 2,6 procent räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst. Från LOs sida ser man behovet av samordnade avtalsförhandlingar större än på mycket länge. Med sina krav om nollavtal försöker arbetsgivarna flytta över hela bördan av krisen på enskilda löntagare. LOs svar är sammanhållning och solidaritet. Pappers kommer på Förbundsmötet november att ta beslut om förbundet ska anslutas sig till Facken inom Industrins avtalsplattform; samma sak gäller LO:s plattform. Den nya organisationen på Korsnäs börjar på att växa fram. Det vi från Pappers har fått signaler om är bland annat från EBH / Rullmaskin och Utlastningen. Signaler på att det inte fungerar något bra. En arbetsbelastning som ökat till nära på smärtgränsen. Från Pappers sida kommer vi framöver att titta på konsekvensanalyserna och hålla kontakten med skyddsombud och medlemmarna, för att hålla oss uppdaterade hur det fungerar på avdelningarna. En fortsatt resumé om övertaligheten på företaget. Vid senaste information om övertaligheten på företaget var antalet nere på 15 personer. Övertaligheten fortsätter att minska i och med att någon medlem skrivit på avgångsvederlag och någon i gruppen erbjudits tjänst i företaget. Övertaligheten är nu ca st inkluderat de som är ute i vikariat tjänster. Vi har återigen vädjat till företaget att ompröva ett par avtalsdiskussioner som företaget avslagit och på detta vis få ner antalet övertaliga.gruppen jobbar på föredömligt med olika uppgifter åt avdelningar där man bett om stöd i vissa uppgifter. Gruppen har fått mycket positiv kritik från sina chefer. En av cheferna i denna grupp har blivit erbjuden och accepterat andra intressanta uppgifter att göra åt företaget. Övertaligheten kan minimeras ytterligare genom att de som är intresserade av att diskutera avgångsvederlag, kan lämna in en intresseanmälan till Pappers som sedan lämnar över denna önskan till företaget. De tar då ställning till om det exempelvis genom kompetensväxling går att erbjuda ett avgångsvederlag. Är du intresserad av att diskutera ett avgångsvederlag så hör av dej till Pappers Avd 3 för att få detta prövat. Kjell Olsson Vi fortsätter att fortlöpande lämna information i Karskäringen eller på nätet. Pappers Avd 3

5 - 5 - Förhandlingsrapport Senaste ordinarie förhandlingar redovisades i förra Karskäringen nr 6. Nästa ordinarie förhandling blir på fredag den 13 november-09. Återkommer med rapport i kommande Karskäring. Har ändock varit några förhandlingar, MBL förhandling gällande: Tillsättande av en förhandlingssamordnare Som tillfälligt skall gå in och ta en hel del av den förra förhandlingschefens arbetsuppgifter och förbereda och vara med i förhandlingar och även diskutera med medarbetare ex. vid avgångs vederlagsdiskussioner. Facken i Gävle ansåg att företaget bör avvakta med en tillsättning av en sådan tjänst, tills en ny personaldirektör/förhandlingschef har tillsats. Denna bör få vara med och tycka till vid tillsättningen.av en sådan tjänst. Problemet som företaget ser är att det måste till en samordnare snabbt. Vidare diskuterades arbetsbördan i detta uppdrag. Förhandlingen resulterade i att parterna enades om en kombo lösning, att två stycken personer skall dela på denna syssla, en förhandlingssamordnare och en stf förhandlingssamordnare. Återinrättande av Teknisk Direktör i företaget. Företaget meddela att man ämnar återinrätta Teknisk Direktör rollen.. Anledningen till att man återinrättar Teknisk Direktör som företaget säger beror på att man tar spjärn in i framtiden och ett antal nya investerings beslut. Facken såg positivt på detta och enades om att det här kommer att bli en bra och optimal lösning för företaget in i framtiden. Löneadministrations tillhörighet Företaget vill att löneadministration i fortsättningen kommer att tillhöra Ekonomi istället för som tidigare Personal(HR) men att de fortfarande fysiskt kommer att sitta kvar på samma plats. Parterna enades om detta förslag och såg positivt till att de fysiskt får sitta kvar på samma plats. Tillsättning av ny Platschef / Fabriksdirektör. I och med att den tidigare platschefen / Fabriksdirektör erbjudits en annan tjänst, hade företaget ett förslag på att externt rekrytera en mycket erkänt kvalificerat namn till denna tjänst. Facken hade tidigare under dagen träffat denna person och efter detta och en del referenstagningar fått ett mycket gott intryck och förhandlingen resulterade i att denne person anställs from den 2/11-09 Förhandlingskommittén

6 - 6 - Vill du arbeta för mindre än halva din lön? Om du inte vill det får vi hoppas du inte blir arbetslös! För det är precis detta som drabbar dom som är långtidsarbetslösa. De tvingas in i så kallade FAS 3 jobb, vilket innebär att de får ut 65 % av sin redan låga A-kasse ersättning. Är detta rätt? Ska vi ha ett samhälle som tvingar folk att leva på ersättningar som många gånger är under existensminimum? Vi i LO Facket i Gävle tycker att man skall satsa på kompetenshöjande utbildningar, samt att A - Kassan åter skall bli den omställningsförsäkring den en gång var tänkt att vara, man skall kunna leva på den! Att tvinga ut arbetslösa i olika sysselsättningar som inte leder till vare sig fast jobb eller en utbildning och kompetenshöjning tycker vi är ett oerhört tragiskt sätt av den Moderatledda regeringen att hantera dessa människor. Alla behövs. Vi vill att man satsar på kompetenshöjande utbildningar och åtgärder för de som drabbats av arbetslöshet. Satsa på framtiden, så vi står rustade när konjunkturen vänder. Det Moderatskapade utanförskapet! 24,3 % av arbetskraften mellan år är arbetslös. Detta är ett utanförskap som LO inte kan tolerera. Nu måste regeringen satsa på utbildnings, praktikplatser, lärlingsplatser för de unga som står utanför arbetsmarknaden. Att vara utan jobb skapar ett utanförskap både ekonomiskt och socialt. Vi kräver att regeringen tar sitt ansvar för ungdomarna. Man kan inte som Borg gör bara skylla på lågkonjunkturen! Vad Borg kan göra är att satsa på ungdomarna så de står redo när konjunkturen vänder. Glöm inte det tystas demonstration se separat annons. Thomas B Pettersson Vice ordförande LO-Facken Gävle Jippie! Snart är snön här igen.

7 - 7 -

8 - 8 - Riskerar du att bli utförsäkrad ur sjukförsäkringen 2010? Då är det viktigt att du ser över din rätt till A-kassa. Om du tillhör den grupp som snart haft sjukpenning eller sjukersättning i maximalt tillåten tid enligt de nya reglerna i sjukförsäkringen är det just nu väldigt viktigt att du ser över din rätt till A-kassa. Är du inte redan medlem i någon Arbetslöshetskassa bör du se över din möjlighet att bli det så snart som möjligt. Regeringen utarbetar just nu ett förslag som ska läggas fram i Riksdagen sent detta år. Med största sannolikhet kommer beslutet att bli följande: När dina dagar i sjukförsäkringen tar slut kommer Arbetsförmedlingen att erbjuda dig en plats i ett introduktionsprogram. Vid deltagande i detta introduktionsprogram får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Aktivitetsstödet kommer att vara 223 kronor per dag eller i nivå med arbetslöshetsersättningen, förutsatt att du har rätt till arbetslöshetsersättning. Tillfälliga ändringar i arbetslöshetsförsäkringen kan göra det möjligt för dig som varit sjukskriven eller haft tidsbegränsad sjukersättning att gå med i en A-kassa och återfå din rätt till ersättning efter tre månaders medlemskap. Därför är det oerhört viktigt att du som tillhör denna grupp omgående kontaktar en Arbetslöshetskassa för att höra efter om detta kan gälla dig. Mer information finns att läsa på Åter dags för gemensamma Fackens Julfest för 62:a gången. Som sig bör på Föreningshuset den 6 januari, Klockan eller blir starttiden även i år. Tidpunkten beslutas efter diskussion med orkestern. Återkommer med mer information i decembernumret av Karskäringen. Så boka in detta i era almanacker redan nu? Har ni några idéer eller speciella önskemål inför 2010 års julfest hör av er till undertecknad. Tel: 4/1635 Gemensamma Facken Genom Yngve Berglind

9 - 9 - Rapport från SHSO träffen på RUNÖ 27-29/ PIA (Pappersindustrins informationssystem om arbetsmiljö) Nyheter i PIA systemet, Lars-Gunnar Lindberg, AFA, händelser finns snart i systemet. Lars-Gunnar visade hur händelser anmäldes och behandlas i PIA. Olika roller, (chef, skyddsombud etc.) Rapporterings rapporter, hur man söker och utformar rapporter och enkelt analyserar olika former av händelser. Visade ny modul för riskhantering. (skyddsgruppsmöte, skyddsrond, brandskyddsrond, revision och riskanalys). Webbaserad rapportering genom PIA systemet när det gäller årsredovisningen av arbetsskador till förbundet är beslutad att gälla från och med inrapporteringen av 2009 års händelser. En stor fördel/enkelt för samtliga SHSO som rapporterar in arbetsskadestatistik till förbundet idag. Visade även en ny modul över brandhantering. Önskemål ifrån gruvorna, ska diskuteras vidare om en anpassad modell för Pappersindustrin, ska upp på nästa referensgruppsmöte den 2 december. Varför skall man använda PIA som arbetsskadesystem? Ett besök från AFA som presenterar PIA och dess fördelar är att föredra. Vi måste fundera över om inte det vore dags att införa PIA även för hela koncernen Korsnäs, det borde finnas fördelar att finnas i samma arbetsskadesystem. Korsnäs Gävle Frövi Rockhammar. Hur ser företaget på detta? Beteende baserad säkerhet, Lisa Elfström WSP Environmental Vår utbildning i personligt säkerhetstänkande ger Ditt företag en fantastisk möjlighet att engagera all personal kring säkerhetsfrågor. Attityder och beteende. En tankväckande dag som ger förnyat engagemang att undvika olyckor. Var en god förebild för varandra. Tala är silver lägga sig i är guld. Kunskap attityd beteende Så har vi alltid gjort! Vanligt uttryck. 1. Säkerhet ska komma först 2. Säkerhet får kosta 3. Säkerhet får ta tid Fem skäl till varför olyckor händer, gruppdiskussion? Bristande skyddsutrustning, beteenden, attityder, verktyg, dålig kommunikation, bristande rutiner, trötthet, stress, ordning och reda, droger, okunskap, ledningens inställning, instruktioner följer inte hittar inte, Referenser idag där man har genomfört/pågår Beteende baserad säkerhet för alla anställda är: Avd. 21 Nymölla, Avd. 29 Obbola Umeå Med vänliga hälsningar Samordnande huvudskyddsombudet Yngve Berglind, Pappers avdelning 3

10 Pensionsval 2009 Samtliga skall göra ett nytt pensionsval, genom det valpaket som FORA skickat ut med svar inom 30 dagar. Ickeväljarna hamnar i AMF Pension Framtid som är en traditionell försäkring. Att Folksam-LO Pension nu gör en tydlig koppling mellan kollektivavtalet och det mervärde som avtalspensionen ger i pensionskuvertet gör det lättare att argumentera för det fackliga medlemskapet. Se annan plats i tidningen sidan 7. Folksam LO Fondförsäkring 1 januari Ny fondmix/entrélösning, se nedan Automatiska flyttar mellan fondmixarna Större utbud vid fritt val av fonder Låga avgifter. Du betalar mindre när ditt sparande är som störst. Entrélösning Åldersgrupper Andel aktier Andel räntepapper 1 FOLO år 100 % 0 Avgift: 0,45 % 2 FOLO år 75 % 25 % Avgift: 0,36 % 3 FOLO år 50 % 50 % Avgift: 0,36 % 4 FOLO år 25 % 75 % Avgift: 0,25 % eller under utbetalningstid Hur gör jag? 1. Rekommendation Folksam LO Fondförsäkring, vilket innebär automatisk placering i generationsfonderna enligt din ålder. 2. Har du haft återbetalningsskydd tidigare fortsätter det i nya avtalet. Har du inte haft det eller om du inte vet så kryssa i och fyll i hälsofrågorna på baksidan, ingen kostnad. 3. Familjeskyddet kostar och minskar din pension Folksam LO Fond FOLO är: Ditt eget Fackligt ägande Inget enskilt vinstintresse Enkelt Ditt sparande placeras automatiskt efter din ålder, kryssa FOLO på valblanketten så sköter FOLO resten. Tryggt Ditt sparande placeras i företag som respekterar fackliga rättigheter och som tar ansvar för miljö och klimat.

11 Varför ska du välja Folksam-LO pension. Folksam-LO Ägs av FolksamLiv 51% LO och Förbunden 49% Vinsten går till alla sparare. AMF-pension Ägs av SAF 50% LO 50% Vinsten delas mellan spararna och Arbetsgivarna. Privatägda Fonder och Försäkringsbolag. Ägs till 100% av aktieägarna Vinsten går till aktieägarna. Ta kontakt med någon Försäkringsrådgivare om du vill få en medlemskvart eller diskutera pensionsval Medlemskvart är ett samtal där du tillsammans med en av fackets försäkringsrådgivare och med stöd av checklista går vi igenom de försäkringar du har i lag, via kollektivavtal och genom medlemskap i ditt fackförbund. Nedan finns en förteckning med telefonnummer till samtliga Försäkringsrådgivare inom Pappers avdelning 3. Linjeråd Skiftorg.Fiber Driftservice Mek. Automation Linjeråd Skiftorg. Lut & Kraft Driftservice Mek. Automation Pappersbruksråd Skiftorg. PM 4-5 EBH Driftservice Mek. Automation PM2 / TM6 Skiftorganisation Driftservice Mek. Automation Övriga avd. Räddningstjänsten Interna transporter CV & Förråd Miljö/Cellulosa/ Hygienlab. GKM Kvalitetslab. GKL Skiftgruppen UH 152:an Pappers avd. 3 exp. Anneli Nelson B-skift 2259 Peter Karlsson A-skift 1919 Anneli Nelson B-skift 2259 Leif Mellin B-skift 1632 Kalevi Ränttilä, B-skift 4/1541 Yngve Berglind, Dagtid 4/1635 Agneta + Tarja Dagtid Yngve Berglind/försäkringsansvarig Pappers avdelning 3

12 En rapport från Utbildningsdepartementet Hej studiefolk! Förbundskurs. Båda stegen av förbundskursen är genomförda. Gruppen som gick utbildningen var en väldigt bra sammansättning av killar och tjejer från vårt distrikt och åldersstrukturen var också spridd så det var roligt att hörs diskussionen i grupparbetena. Stundtals var dom väldigt frågvisa och påstridiga så emellanåt fick man tänka till som lärare för att kunna svara på alla frågor & funderingar våra elever hade. Sammantaget kan jag bara konstatera att jag själv är nöjd med kursen. Den utvärdering som vi hade i slutet på kursen skall nu sammanställas och skickas in till förbundet. Tyvärr glömde jag att ta med kameran på utbildningen så det blir tyvärr inga bilder från utbildningen. Studieorganisationskonferens. Jag och alla studieorganisatörer inom Pappers har ännu en gång träffats för att sammanställa förslaget till Förbundsstyrelsen för förslag till utbildningar för Jag hade som vanligt förväntat mig att vår studieansvarige på förbundet skulle stå och tala om att vi måste banta i förslaget men denna gång hade man ett annat upplägg på konferensen. Mycket av diskussionen åtgick att diskutera våra egna grundutbildningar och vilka behov av dessa vi har under nästkommande år. Efter en stunds diskussion kom vi överens om hur vi skall formera vårt utbildningsprogram Förbundet hade bjudit in bland annat Roland Jansson, känd skådespelare från Göteborg och Ingemar E L Göransson ursprungligen från våra egna led. Man hade ett kort seminarium om den korsfäste arbetaren, ett seminarium om det Sverige vi inte vill ha. Kort sammanfattat så fick man mycket tankar i huvudet och man börjar fundera på hur samhället och världen ser ut idag och hur vi egentligen har hamnat där vi befinner oss. Det skulle vara intressant att ta hit dom så att alla våra medlemmar fick ta del av deras budskap. Jag tror förresten att alla skulle må bra av att se och höra vad dom har att säga. Framtiden. Det kanske inte har så mycket med studier att göra och det kanske skulle stå på annan plats i tidningen men nu väljer jag att skriva det här. Jag känner mig idag mer positiv än vad jag har gjort på lång tid. Det har under många år nu varit tungt att jobba både fackligt och nere på fabriken. Idag tycker jag mig se flera ljus i tunneln och jag ser med tillförsikt fram emot den framtid som stundar. Det har som alla nu vet hänt en del saker och redan nu ser jag en liten framtidstro hos flera som jag inte sätt på ett bra tag. Detta känns väldigt bra och det är nu klart roligare att komma till fabriken. Mvh Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör

13 ÖLTEST del 2 Nu var det dags igen Nu när höst mörkret har sänkt sig över Bomhus och röken från fabriken syns hem från köksfönstret.så känns det skönt att tända lite ljus och sätta sig vid bordet med en ny flaska med en ädel Humle dryck framför sig. Ölet jag testade den här gången var Sierra Nevada Torpedo Extra IPA. När man hör pyset från flaskan när man öppnar den så fylls man av förhoppningar. Slår man upp ölet i får man en fin skumkrona som håller sig rätt länge. Tittar man på glaset så ser man en ljus bärnstens färg skimra genom glaset.när man för glaset upp till mun så känner man spännande humledofter, rikligt med citron kanske lite tall och kåda. Men vid första Zipen Oj! den här var besk. Visst det finns toner av citrus men en rejäl stor grape bäska som sitter kvar i gommen väldigt länge. För min personliga smak så har det vita inre skalet på en grapefrukt aldrig tilltalat mig, Så för tillfället kändes den här ölen som en besvikelse. Den månadens betyg blir för min del bara 2 kollektivavtal. Sierra Nevada är ett relativt ungt bryggeri som ägs av Ken Grossman som startade som en hembryggare 1979 och lyckades rätt bra med sina små satser öl.redan 1980 började han brygga i större skala i Chico, Kalifornien och idag anses han som en av USA s bästa bryggare. Jag kan rekommendera att man provar någon öl från Sierra. Nästa gång det ska skrivas till detta eminenta nyhetsorgan så är vi inne i December. Så om det blir julöl, mumma eller rent av julmust vet jag inte i skrivande stund. Men det kommer att komma en fatlagrad julmust från Spendrups som jag ska ha lite koll efter. Låt skummet flöda Balle

14 Bilder från Sociala Fondens resa Sverige - Albanien 14/10-09 Eva o Sören ser suddiga ut Uppladdning inför matchen Per Persson är trött på hemresan Snygg keps Jörgen Karlsson o Glenn Hysén Ola Karlssons idol Ronnie Hellström

15 En ljusglimt i höstrusket. LO fackens familjedag 2010 i Furuvik Datum: Förslag den 4/ Kostnad: Förslag kr. = åkband + inträde 3 kr./medlem för pappers avd. 3 Besökarantal: Uppskattning på cirka 8000 besökare Uppträdande: Inget klart, Furuvik kan ev. vara med och sponsra. Valtalare: Diskussion pågår Nyheter på Furuvik säsongen 2010: 1-2 nya åkattraktioner Wild kids spår med Äventyrarna Wild kids inspelning i Furuvik sänds i TV vecka Djungeltema i parken. Äventyrsbad med vattenrutschbanor och utbyggnad av badet. Furuvik öppnar för allmänheten den 29 maj och stänger den 29 augusti 2010 vi kommer att få löpande information genom möten med LO facken som planerar direkt med Furuviks VD, Papperstrean informerar löpande i Karskäringen under våren Beslut kommer under våren 2010 Yngve Berglind Pappers avd. 3

16 De tystas demonstration Den 18 november 2009 LO-facken i Gävle anordnar en demonstration mot arbetslösheten och inbjuder de olika fackföreningarnas medlemmar och andra intresserade att delta. Vi hoppas på stor anslutning, för att kraftfullt kunna visa missnöjet med den nuvarande regeringens hantering av människor som är och blir arbetslösa. Samlingsplats: Folkets hus i Gävle börjar vi måla plakat samlas vi utanför entrén till Folkets hus avgår demonstrationståget till Rådhuset avslutas aktionen TILLSAMMANS ÄR VI STARK HURRAAAAA!! Folksam meddelar att vår premie för den obligatoriska försäkringen GF14000 från årskiftet sänks med 5 kr till 33 kr/mån. Gruppliven kommer att kosta 20 kr och Sjukförsäkringen 13 kr. För oss innanför grindarna dras premien som bekant direkt från lönen.

17 Fackligt Sociala Kommitén Gruppen med hög integritet Hör av er till någon av oss om ni känner att ni har behov att prata ut om: Rehab frågor Alkohol och drog frågor Ekonomiska frågor Mobbing och kränkande särbehandling m.m. utav fackligt social karaktär. Det kan gälla er själva eller någon i eran omgivning. Vi håller på att bygga upp ett brett kontaktnät ut mot samhället, typ Familjeslanten och Arne Andersson med ekonomisk rådgivning Alkohol och droger mot ALNA och Nudax Stickan (mansjouren) Blåklockan(kvinnojouren) Kronofogdemyndigheten Bank Bostadsföretag m.m OBS! Kom helst innan problemet/problemen är för stora. Lättare att hjälpa i ett tidigt skede. Fackligt-Sociala-Kommitén Monica-Anneli-Göran-Peter och Kjell

18 Julen i Shopen Snart är det jul igen, hävdar di lärde, och med jul följer förpliktelser, så även i Shopen. Vi tänkte plocka fram julen vecka 48. Då blir det tomtar, bockar, grisar, ljus, lyktor och även en del leksaker faktiskt (nyhet!). Måndag 14 december (Gävle) och tisdag 15 december (Frövi) firar vi Lucia och bjuder på glögg och pepparkakor. Fredag 18 december har vi extraöppet (Gävle) Naturligtvis blir det julklappslotteri även i år, både i Gävle och Frövi. Vi kommer även att sälja liftkort till Kungsberget. Håll utkik på nätet efter info om priser och säljperiod!

19 Lövåsen - stor fjällstuga i Grövelsjöfjällen Välkommen att boka Trivselföreningens fjällstuga i vackra Lövåsen belägen precis vid trädgränsen nära Grövelsjön! Stugan i Lövåsen har totalt 14 bäddar, fördelade på 5 sovrum. Ytterligare 4 sängar finns i småskrubbar på övervåningen, om det kniper. Det finns två duschar och bastu i källaren. Stora rum och sällskapsytor, öppen spis i storstugan (OBS! Köp med er ved från macken i Idre, eller ta med hemifrån). Stugan ligger i stort sett vid trädgränsen, vilket gör det lätt att komma upp på fjället om man vill gå på tur. Runt stugan går även ett spårsystem, med 1.25, 2.5, 5 och 10 km preparerade skidspår av bra kvalitet. Spåren går mestadels i skyddad terräng och det går att åka till Grövelsjöns fjällstation, en av Sveriges största fjällanläggningar. Vill man åka utför, finns Grövelfjäll ca 1 mil bort eller Idre Fjäll. Till Idre är det ca 3 mil. Trivselföreningen på Korsnäs inbjuder samtliga Korsnäsanställda, dvs även anställda på Korsnäs Frövi, att boka helger eller hela veckor under vinter och vår säsongen 2008/2009. Hela veckor har förtur. Medlemskap i föreningen kostar 100 kr/år och föreningen är öppen för alla anställda (oavsett facktillhörighet). Priser från jul till påsk (Högsäsong) medlemmar och gäster vuxen 100 kronor/dygn barn 40 kronor utomstående (ej medlemmar) vuxna 150 kronor/dygn barn 70 kronor Övrig tid = Lågsäsong medlemmar och gäster vuxna 70 kronor/dygn barn 40 kronor utomstående (ej medlemmar) vuxna 120 kronor/dygn barn 50 kronor OBS! Fördelningen till vintersäsongen 2009 har redan varit men det går bra att boka stugan på dom tider som är lediga. Välkommen med din bokning till stugvärden Gert Andersson på eller telefon (mobil )

20 Arkivens dag Lördag den 14 november 2009 kl: På liv och död KL: Från koncentrationsläger till Forsbacka herrgård Judiska kvinnoöden. Antikvarie Lena Broox Kl:13.00 Kampen för rätten till eldbegängelse en brännande fråga. Göran Severin Utställningar. Dopet Darra kung alkohol spanska sjukan, tbc, smittkoppar och olyckor Röda Korset och krigsinvaliderna 1917 Begravning Tipsrunda och Förfriskningar Välkomna till Arkiv Gävleborg Södra Fältskärsgatan 10 Gävle (f d postterminalen på Brynäs)

1 Maj ut och demonstrera mot alla orättvisor. Ordföranden har ordet 3 sidor denna gång sidan 3-5. Förhandlingar MBL och ordinarie sidan 6

1 Maj ut och demonstrera mot alla orättvisor. Ordföranden har ordet 3 sidor denna gång sidan 3-5. Förhandlingar MBL och ordinarie sidan 6 - 1 - Nr 3 April 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet 3 sidor denna gång sidan 3-5 Förhandlingar MBL och ordinarie sidan 6 Styrelsen Idolbilder att hänga upp på sovrumsväggen sidan 8-9 Lönelakan Hur mycket

Läs mer

Barnjulfest. 6 januari på Föreningshuset se bildreportage i tidningen. Ordföranden har ordet PM 2, Årsmöte och avtal sidan 3-4

Barnjulfest. 6 januari på Föreningshuset se bildreportage i tidningen. Ordföranden har ordet PM 2, Årsmöte och avtal sidan 3-4 - 1 - Nr 1 januari 2013 Årgång 30 Ordföranden har ordet PM 2, Årsmöte och avtal sidan 3-4 Förhandlingar Rapport från lokal reguljär förhandling 22/1 sidan 5-6 Barnjulfest Reportage + bilder sidan 8-11

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011

Läs mer

Våren är på gång. men övertalighets processen fortsätter. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Övertaligheten. Styrelsen. Fotboll.

Våren är på gång. men övertalighets processen fortsätter. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Övertaligheten. Styrelsen. Fotboll. - 1 - Nr 3 april 2009 Årgång 26 Ordföranden har ordet Tillökning i familjen! sidan 3 Förhandlingar Lönerevision, Chefer, traineer, 6 juni m.m sidan 4 Övertaligheten Företaget vill minska sidan 5 Styrelsen

Läs mer

Ny ungdomsansvarig i Papperstrean Andreas Lindholm

Ny ungdomsansvarig i Papperstrean Andreas Lindholm - 1 - Nr 7 november 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet Återhämtning, varsel, avtal och bemanning. sidan 3-4 Förhandlingar Vad har hänt sen sist? sidan 5-6 Medlemsdialog Micke Jansson har varit här sidan

Läs mer

Avtalet är klart 11-dagars strejken är över

Avtalet är klart 11-dagars strejken är över - 1 - Nr 4 juni 2010 Årgång 27 Ordföranden har ordet Avtal & ljus i tunneln sidan 3 Förhandlingar Avtalet, MBL & ordinarie förhandling 26/5 sidan 4-6 Arbetsmiljö Miljökurs & HSO-träff sidan 8-10 Sommartävling

Läs mer

Medlemsutbildning. Läs i Kvartingen om: Förhandlingar Avtalsrörelsen 2010 Kollektivavtalet Att jobba i Norge Tandvårdsförmånen

Medlemsutbildning. Läs i Kvartingen om: Förhandlingar Avtalsrörelsen 2010 Kollektivavtalet Att jobba i Norge Tandvårdsförmånen 4 09 Medlemsutbildning Pappers S säljer lotter på julmarknaden i Gruvan. Vinst - plastjulgranar i massor - vi ska minsann göra vad vi kan för att hjälpa till så att riktiga granar används för att göra

Läs mer

1 maj i Gävle. Papperstrean fyller 100 år. Ordföranden har ordet Vad skriver han inför sommaren sidan 3-4. Förhandlingar Lokal reguljär förhandling

1 maj i Gävle. Papperstrean fyller 100 år. Ordföranden har ordet Vad skriver han inför sommaren sidan 3-4. Förhandlingar Lokal reguljär förhandling - 1 - Nr 4 maj 2013 Årgång 30 Ordföranden har ordet Vad skriver han inför sommaren sidan 3-4 Förhandlingar Lokal reguljär förhandling sidan 5 PM 2 Nytt från Pellerud sidan 6 Ombudsträffar Vad hände? +

Läs mer

Veckans hjälte Robert Tulinski

Veckans hjälte Robert Tulinski - 1 - Nr 7 November 2014 Årgång 31 Ordföranden har ordet Hälsa,Olycksfall och Förbundsmöte sidan 3-4 Förhandlingar Vad har hänt sen sist? sidan 4-5 Veckanshjälte Vem är han? sidan 7 Pensionen Vad händer?

Läs mer

Redaktionen önskar alla läsare en skön sommar. Ordföranden har ordet LO, Kickoff och Förbundsårsmöte sidan 3-4

Redaktionen önskar alla läsare en skön sommar. Ordföranden har ordet LO, Kickoff och Förbundsårsmöte sidan 3-4 - 1 - Nr 4 Maj 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet LO, Kickoff och Förbundsårsmöte sidan 3-4 Förhandlingar Två helsidor med spännande innehåll sidan 5-6 Läkarvårds- Fonden Är nu kontantlös. sidan 9 Ombudsträffar

Läs mer

Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4. Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5

Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4. Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5 - 1 - Nr 5 Augusti 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4 Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5 Miljökursen Vad hände? Fina bilder sidan 6-7 Wiberg Minnesord

Läs mer

Dax för skyddsombudsval!!

Dax för skyddsombudsval!! - 1 - Nr 6 oktober 2013 Årgång 30 Ordföranden har ordet Vad har han nu hittat på! sidan 3-4 Förhandlingar Lokal + MBL sidan 5 100 årsfest Vad hände? se bilder sidan 6-7 Läkarvårds- Fonden Nytt om SwedPaper.

Läs mer

Nu har det varit. barnjulfest igen. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Tandklubben. Insändare. Julfesten. Teater - 1 - Nr 1 Januari 2009 Årgång 26

Nu har det varit. barnjulfest igen. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Tandklubben. Insändare. Julfesten. Teater - 1 - Nr 1 Januari 2009 Årgång 26 - 1 - Nr 1 Januari 2009 Årgång 26 Ordföranden har ordet Beatch 09!! sidan 3 Förhandlingar Besparingsprogram skiftschema m.m sidan 4 Nu har det varit Tandklubben Nya regler sidan 6 Insändare Läs om Korsnäs

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Ordföranden har ordet Läs vad Kjell skriver på sidan 3-4. Barnjulfest på Föreningshuset.

Ordföranden har ordet Läs vad Kjell skriver på sidan 3-4. Barnjulfest på Föreningshuset. - 1 - Nr 1 januari 2014 Årgång 31 Ordföranden har ordet Läs vad Kjell skriver på sidan 3-4 Förhandlingar Lokal reguljär 16/1 PM 4-5 och U-tiden sidan 5-6 100 -års presenter Vad är det för nåt? sidan 7

Läs mer

Barnen väntar förväntansfullt på film, fika och tomten på barnjulfesten. Ordföranden har ordet Läs Kjells krönika på sidan 3-4

Barnen väntar förväntansfullt på film, fika och tomten på barnjulfesten. Ordföranden har ordet Läs Kjells krönika på sidan 3-4 - 1 - Nr 1 Januari 2015 Årgång 32 Ordföranden har ordet Läs Kjells krönika på sidan 3-4 Förhandlingar Lokala och centrala sidan 5-7 Barnjulfest Repeortage + bilder sidan 8-9 Furuvik Vad händer i år? +

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

JUL - 2001. God Jul och Gott Nytt År. önskar vi eder alla!

JUL - 2001. God Jul och Gott Nytt År. önskar vi eder alla! JUL - 2001 God Jul och Gott Nytt År önskar vi eder alla! REDAKTIONS- KOMMITTÈN: Joakim Eriksson J.E Hans Åhman H.Å Lennart Svenberg L.S Börje Nordstöm B.N Morgan Widlund M.W Ulrika Enlund U.E ORDFÖRADE

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

I detta nummer: Avtal 2012 Höstens och vinterns kulturaktiviteter 96:ans motion till förbundet Grillfesten i Segmon

I detta nummer: Avtal 2012 Höstens och vinterns kulturaktiviteter 96:ans motion till förbundet Grillfesten i Segmon 3 2011 I detta nummer: Avtal 2012 Höstens och vinterns kulturaktiviteter 96:ans motion till förbundet Grillfesten i Segmon Informationsdag för blivande pensionärer 1 Läs : Innehåll Sida Kvartingen Nr.

Läs mer

http://webnews.textalk.com/pappers96

http://webnews.textalk.com/pappers96 http://webnews.textalk.com/pappers96 Nr.2 2013 2014 I detta nummer: * Musikalisk medarbetare * Sociala fonden & personalstiftelsen * Pappers avd. 96 ÅRSMÖTE * Arbetsskadorna ökar * Hemförsäkring liten

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Nr. 2 2012. Robert Roos gäst hos styrelsen. Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande

Nr. 2 2012. Robert Roos gäst hos styrelsen. Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande Nr. 2 2012 Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande Jan- Henrik Sandberg. Han kandiderade som bekant till posten som LOordförande, men drog senare tillbaka sin kandidatur. Sen, på LO-kongressen

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011 medlemsförsäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar De brinner faktiskt för försäkringar Han har Sveriges farligaste jobb Starta eget? Tänk på detta Sid 4 Sid 6 Sid 8 Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen

Läs mer

GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 21 juni 2015. Årsmöte/ny styrelse sid 3 Hestra Inredningar sid 4-5 Inkomstförsäkring sid 8

GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 21 juni 2015. Årsmöte/ny styrelse sid 3 Hestra Inredningar sid 4-5 Inkomstförsäkring sid 8 GS-Trean För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 21 juni 2015 Årsmöte/ny styrelse sid 3 Hestra Inredningar sid 4-5 Inkomstförsäkring sid 8 Ordföranden har ordet: Innan vi alla tar en välbehövlig semester, tänkte

Läs mer

önskar Pappers avd. 96

önskar Pappers avd. 96 http://webnews.textalk.com/pappers96 Nr.1 2014 Någon har haft flygövningar av det mer lekfulla slaget, man har antagligen fått en gratistankning. Och en av byggnaderna på Gruvön har fått en gloria... Häng

Läs mer

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu?

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu? 1 DALA FÖRETAGAREN NR 1 2012 Årgång 19 Tidningen från Dalarna Sid 4-5 Sofias största lärdom som småföretagare Sid 6-11 Vad händer om du blir sjuk? Sid 14-17 Tips för bästa konferensen Sid 18-23 Behöver

Läs mer