Vi har fått en ny Fabrikschef Ulf Eliasson. Ordföranden har ordet Idag från vice ordförande sidan 3-4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi har fått en ny Fabrikschef Ulf Eliasson. Ordföranden har ordet Idag från vice ordförande sidan 3-4"

Transkript

1 - 1 - Nr 7 november 2009 Årgång 26 Ordföranden har ordet Idag från vice ordförande sidan 3-4 Förhandlingar Ny Platschef och Förhandlingsamordnare sidan 5 Pappers Stå upp för avtalet sidan 7 SHSO vad är det? sidan 9 Pension Nu ska vi välja sidan Redaktionssida 2 LO 6 Miljökurs 7 Julfest 8 Studier 12 ÖLTEST 13 Fotbollsbilder 14 Fackens Dag 15 Vi har fått en ny Fabrikschef Ulf Eliasson

2 - 2 - Karskäringen utges av Korsnäsvägen Gävle Telefon: Faxnummer: "Våra tjejer" Expeditionstider: Måndag och Onsdag och Expeditionen har telefontid: Måndag - Torsdag och Fredag Ordförande Bo Myrberg har: Mobil Arbetsställets Huvudskyddsombud Yngve Berglind har: Mobil Kjell Ohlsson (fackligt sociala frågor) har Mobil Huset där vi finns kallas 152an. Karskäringens redaktion Kjell Johansson Fiberlinjen 1250 E-skift Tarja och Agneta Papperstreans personal Tarja Rautiainen och Agneta Nilsson arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning, administration, försäkringsfrågor med AFA och Folksamförsäkringen samt service till styrelsen, förtroendevalda, kommittéer och alla andra medlemmar som behöver hjälp. Papperstreans hemsida. E-post till Karskäringen och Redaktionen består nu bara av kjell Ansvarig utgivare: Ordförande, Pappers avd 3 Karskäringen trycks av Trycktrean Gävle Nästa nummer av Kar arsk skäring äringen kommer ut den 17 december Se till att lämna in ert material senast den 14 december

3 - 3 - Vice Ordföranden har ordet Hej på er. Hösten är här och vi går sakta men säkert mot vinter, kyla och snö, burrr. Jaha ja, då var det första gången man fick vara med om detta, att skriva ordförande ordet i Karskäringen. Då åkte Pappers Avd 3s ordförande med sambo på en välbehövlig semester. Vi satt oss ner och gick igenom lite inför kommande veckor i och med att han dessutom skulle vara borta på utbildning. Sa lite på skoj till honom, undrar vad jag skall hitta på för något under de här veckorna då. Och nog hände det alltid. Ena MBL Information efter den andra. Första veckan slutar Personaldirektören och veckan därpå så slutar Förhandlingschefen av personliga skäl. Dessutom meddelas från företaget att man tänker återinrätta Teknisk Direktör rollen. Korsnäs Gävles Platschef hade erbjudits rollen och att han tackat ja. Med sej får han tre erkänt kompetenta medarbetare. De kommer att arbeta över hela koncernen Gävle, Frövi och Rockhammar. Anledningen till att man återinrättar Teknisk Direktör som företaget säger beror på att man tar spjärn in i framtiden och ett antal nya investerings beslut. Detta ser vi inom Pappers positivt på och ser fram mot spännande och intressanta år och kommande investeringsbeslut och investeringar. I och med att den gamla Platschefen kommer att börja en ny tjänst så informerade företaget att man höll på och rekrytera en ny Platschef / Fabriksdirektör här i Gävle. Namnet på denna person är Ulf Eliasson och kommer närmast från jobbet som Vice President för Rolls Royce. Han var fram till november 2008 VD för Stora Enso Skoghall AB. Ulf har en bred bakgrund från Stora Enso och har varit Utvecklingsingenjör, Driftsingenjör Massaproduktion, Pappersbrukschef, ansvarig för KM7 och KM8 i Skoghall, Produktchef Vätskeboard, m.fl. roller. Ulf har också erfarenhet från säckpappersproduktion samt varit ansvarig för säckkonvertering. Ulf är 47 år, Civilingenjör från Chalmers är gift och har två utflugna barn. Ulf Eliasson Referenserna vi fått från flera håll är klockrena Grattis till denna rekrytering inom Korsnäs och även för Facken och Pappers räkning. Fortsättning på sidan 4

4 - 4 - Facken träffade honom innan MBL förhandlingen och intrycket vi fick var att han verkar vara ödmjuk sympatisk och mycket målmedveten kille. En som vill ha en god relation med facken, samråd och bra dialog ut i leden verkar vara hans motto. Han kommer att tisdag den 10/11-09 att träffa Pappers Avd 3 förhandlingskommitté för att vi ska lära känna varandra och diskutera samarbetsformer i framtiden. Vidare meddelade företaget att man tänker sej att tillsätta en ny tjänst, en så kallad Förhandlingssamordnare i Gävle som kommer att förbereda och vara med i förhandlingarna. Här på företaget lokalt har vi känt av det kyliga klimatet ett antal år, men tycker oss se en förändring på det nu. Vi hoppas och tror att vi går mot ett bättre samarbetsklimat. Vi tycker oss märka av detta i de senaste diskussionerna mellan Fack och Företag. Det som kan oroa lite nu inför kommande året 2010 är den avtalsrörelsen som nu centralt börjar på att komma igång på allvar, där parterna ligger alldeles för långt ifrån varandra. LO-förbundens gemensamma krav i avtalsrörelsen 2010 innebär bland annat löneökningar med minst 620 kronor per månad och heltidsanställd, dock lägst 2,6 procent räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst. Från LOs sida ser man behovet av samordnade avtalsförhandlingar större än på mycket länge. Med sina krav om nollavtal försöker arbetsgivarna flytta över hela bördan av krisen på enskilda löntagare. LOs svar är sammanhållning och solidaritet. Pappers kommer på Förbundsmötet november att ta beslut om förbundet ska anslutas sig till Facken inom Industrins avtalsplattform; samma sak gäller LO:s plattform. Den nya organisationen på Korsnäs börjar på att växa fram. Det vi från Pappers har fått signaler om är bland annat från EBH / Rullmaskin och Utlastningen. Signaler på att det inte fungerar något bra. En arbetsbelastning som ökat till nära på smärtgränsen. Från Pappers sida kommer vi framöver att titta på konsekvensanalyserna och hålla kontakten med skyddsombud och medlemmarna, för att hålla oss uppdaterade hur det fungerar på avdelningarna. En fortsatt resumé om övertaligheten på företaget. Vid senaste information om övertaligheten på företaget var antalet nere på 15 personer. Övertaligheten fortsätter att minska i och med att någon medlem skrivit på avgångsvederlag och någon i gruppen erbjudits tjänst i företaget. Övertaligheten är nu ca st inkluderat de som är ute i vikariat tjänster. Vi har återigen vädjat till företaget att ompröva ett par avtalsdiskussioner som företaget avslagit och på detta vis få ner antalet övertaliga.gruppen jobbar på föredömligt med olika uppgifter åt avdelningar där man bett om stöd i vissa uppgifter. Gruppen har fått mycket positiv kritik från sina chefer. En av cheferna i denna grupp har blivit erbjuden och accepterat andra intressanta uppgifter att göra åt företaget. Övertaligheten kan minimeras ytterligare genom att de som är intresserade av att diskutera avgångsvederlag, kan lämna in en intresseanmälan till Pappers som sedan lämnar över denna önskan till företaget. De tar då ställning till om det exempelvis genom kompetensväxling går att erbjuda ett avgångsvederlag. Är du intresserad av att diskutera ett avgångsvederlag så hör av dej till Pappers Avd 3 för att få detta prövat. Kjell Olsson Vi fortsätter att fortlöpande lämna information i Karskäringen eller på nätet. Pappers Avd 3

5 - 5 - Förhandlingsrapport Senaste ordinarie förhandlingar redovisades i förra Karskäringen nr 6. Nästa ordinarie förhandling blir på fredag den 13 november-09. Återkommer med rapport i kommande Karskäring. Har ändock varit några förhandlingar, MBL förhandling gällande: Tillsättande av en förhandlingssamordnare Som tillfälligt skall gå in och ta en hel del av den förra förhandlingschefens arbetsuppgifter och förbereda och vara med i förhandlingar och även diskutera med medarbetare ex. vid avgångs vederlagsdiskussioner. Facken i Gävle ansåg att företaget bör avvakta med en tillsättning av en sådan tjänst, tills en ny personaldirektör/förhandlingschef har tillsats. Denna bör få vara med och tycka till vid tillsättningen.av en sådan tjänst. Problemet som företaget ser är att det måste till en samordnare snabbt. Vidare diskuterades arbetsbördan i detta uppdrag. Förhandlingen resulterade i att parterna enades om en kombo lösning, att två stycken personer skall dela på denna syssla, en förhandlingssamordnare och en stf förhandlingssamordnare. Återinrättande av Teknisk Direktör i företaget. Företaget meddela att man ämnar återinrätta Teknisk Direktör rollen.. Anledningen till att man återinrättar Teknisk Direktör som företaget säger beror på att man tar spjärn in i framtiden och ett antal nya investerings beslut. Facken såg positivt på detta och enades om att det här kommer att bli en bra och optimal lösning för företaget in i framtiden. Löneadministrations tillhörighet Företaget vill att löneadministration i fortsättningen kommer att tillhöra Ekonomi istället för som tidigare Personal(HR) men att de fortfarande fysiskt kommer att sitta kvar på samma plats. Parterna enades om detta förslag och såg positivt till att de fysiskt får sitta kvar på samma plats. Tillsättning av ny Platschef / Fabriksdirektör. I och med att den tidigare platschefen / Fabriksdirektör erbjudits en annan tjänst, hade företaget ett förslag på att externt rekrytera en mycket erkänt kvalificerat namn till denna tjänst. Facken hade tidigare under dagen träffat denna person och efter detta och en del referenstagningar fått ett mycket gott intryck och förhandlingen resulterade i att denne person anställs from den 2/11-09 Förhandlingskommittén

6 - 6 - Vill du arbeta för mindre än halva din lön? Om du inte vill det får vi hoppas du inte blir arbetslös! För det är precis detta som drabbar dom som är långtidsarbetslösa. De tvingas in i så kallade FAS 3 jobb, vilket innebär att de får ut 65 % av sin redan låga A-kasse ersättning. Är detta rätt? Ska vi ha ett samhälle som tvingar folk att leva på ersättningar som många gånger är under existensminimum? Vi i LO Facket i Gävle tycker att man skall satsa på kompetenshöjande utbildningar, samt att A - Kassan åter skall bli den omställningsförsäkring den en gång var tänkt att vara, man skall kunna leva på den! Att tvinga ut arbetslösa i olika sysselsättningar som inte leder till vare sig fast jobb eller en utbildning och kompetenshöjning tycker vi är ett oerhört tragiskt sätt av den Moderatledda regeringen att hantera dessa människor. Alla behövs. Vi vill att man satsar på kompetenshöjande utbildningar och åtgärder för de som drabbats av arbetslöshet. Satsa på framtiden, så vi står rustade när konjunkturen vänder. Det Moderatskapade utanförskapet! 24,3 % av arbetskraften mellan år är arbetslös. Detta är ett utanförskap som LO inte kan tolerera. Nu måste regeringen satsa på utbildnings, praktikplatser, lärlingsplatser för de unga som står utanför arbetsmarknaden. Att vara utan jobb skapar ett utanförskap både ekonomiskt och socialt. Vi kräver att regeringen tar sitt ansvar för ungdomarna. Man kan inte som Borg gör bara skylla på lågkonjunkturen! Vad Borg kan göra är att satsa på ungdomarna så de står redo när konjunkturen vänder. Glöm inte det tystas demonstration se separat annons. Thomas B Pettersson Vice ordförande LO-Facken Gävle Jippie! Snart är snön här igen.

7 - 7 -

8 - 8 - Riskerar du att bli utförsäkrad ur sjukförsäkringen 2010? Då är det viktigt att du ser över din rätt till A-kassa. Om du tillhör den grupp som snart haft sjukpenning eller sjukersättning i maximalt tillåten tid enligt de nya reglerna i sjukförsäkringen är det just nu väldigt viktigt att du ser över din rätt till A-kassa. Är du inte redan medlem i någon Arbetslöshetskassa bör du se över din möjlighet att bli det så snart som möjligt. Regeringen utarbetar just nu ett förslag som ska läggas fram i Riksdagen sent detta år. Med största sannolikhet kommer beslutet att bli följande: När dina dagar i sjukförsäkringen tar slut kommer Arbetsförmedlingen att erbjuda dig en plats i ett introduktionsprogram. Vid deltagande i detta introduktionsprogram får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Aktivitetsstödet kommer att vara 223 kronor per dag eller i nivå med arbetslöshetsersättningen, förutsatt att du har rätt till arbetslöshetsersättning. Tillfälliga ändringar i arbetslöshetsförsäkringen kan göra det möjligt för dig som varit sjukskriven eller haft tidsbegränsad sjukersättning att gå med i en A-kassa och återfå din rätt till ersättning efter tre månaders medlemskap. Därför är det oerhört viktigt att du som tillhör denna grupp omgående kontaktar en Arbetslöshetskassa för att höra efter om detta kan gälla dig. Mer information finns att läsa på Åter dags för gemensamma Fackens Julfest för 62:a gången. Som sig bör på Föreningshuset den 6 januari, Klockan eller blir starttiden även i år. Tidpunkten beslutas efter diskussion med orkestern. Återkommer med mer information i decembernumret av Karskäringen. Så boka in detta i era almanacker redan nu? Har ni några idéer eller speciella önskemål inför 2010 års julfest hör av er till undertecknad. Tel: 4/1635 Gemensamma Facken Genom Yngve Berglind

9 - 9 - Rapport från SHSO träffen på RUNÖ 27-29/ PIA (Pappersindustrins informationssystem om arbetsmiljö) Nyheter i PIA systemet, Lars-Gunnar Lindberg, AFA, händelser finns snart i systemet. Lars-Gunnar visade hur händelser anmäldes och behandlas i PIA. Olika roller, (chef, skyddsombud etc.) Rapporterings rapporter, hur man söker och utformar rapporter och enkelt analyserar olika former av händelser. Visade ny modul för riskhantering. (skyddsgruppsmöte, skyddsrond, brandskyddsrond, revision och riskanalys). Webbaserad rapportering genom PIA systemet när det gäller årsredovisningen av arbetsskador till förbundet är beslutad att gälla från och med inrapporteringen av 2009 års händelser. En stor fördel/enkelt för samtliga SHSO som rapporterar in arbetsskadestatistik till förbundet idag. Visade även en ny modul över brandhantering. Önskemål ifrån gruvorna, ska diskuteras vidare om en anpassad modell för Pappersindustrin, ska upp på nästa referensgruppsmöte den 2 december. Varför skall man använda PIA som arbetsskadesystem? Ett besök från AFA som presenterar PIA och dess fördelar är att föredra. Vi måste fundera över om inte det vore dags att införa PIA även för hela koncernen Korsnäs, det borde finnas fördelar att finnas i samma arbetsskadesystem. Korsnäs Gävle Frövi Rockhammar. Hur ser företaget på detta? Beteende baserad säkerhet, Lisa Elfström WSP Environmental Vår utbildning i personligt säkerhetstänkande ger Ditt företag en fantastisk möjlighet att engagera all personal kring säkerhetsfrågor. Attityder och beteende. En tankväckande dag som ger förnyat engagemang att undvika olyckor. Var en god förebild för varandra. Tala är silver lägga sig i är guld. Kunskap attityd beteende Så har vi alltid gjort! Vanligt uttryck. 1. Säkerhet ska komma först 2. Säkerhet får kosta 3. Säkerhet får ta tid Fem skäl till varför olyckor händer, gruppdiskussion? Bristande skyddsutrustning, beteenden, attityder, verktyg, dålig kommunikation, bristande rutiner, trötthet, stress, ordning och reda, droger, okunskap, ledningens inställning, instruktioner följer inte hittar inte, Referenser idag där man har genomfört/pågår Beteende baserad säkerhet för alla anställda är: Avd. 21 Nymölla, Avd. 29 Obbola Umeå Med vänliga hälsningar Samordnande huvudskyddsombudet Yngve Berglind, Pappers avdelning 3

10 Pensionsval 2009 Samtliga skall göra ett nytt pensionsval, genom det valpaket som FORA skickat ut med svar inom 30 dagar. Ickeväljarna hamnar i AMF Pension Framtid som är en traditionell försäkring. Att Folksam-LO Pension nu gör en tydlig koppling mellan kollektivavtalet och det mervärde som avtalspensionen ger i pensionskuvertet gör det lättare att argumentera för det fackliga medlemskapet. Se annan plats i tidningen sidan 7. Folksam LO Fondförsäkring 1 januari Ny fondmix/entrélösning, se nedan Automatiska flyttar mellan fondmixarna Större utbud vid fritt val av fonder Låga avgifter. Du betalar mindre när ditt sparande är som störst. Entrélösning Åldersgrupper Andel aktier Andel räntepapper 1 FOLO år 100 % 0 Avgift: 0,45 % 2 FOLO år 75 % 25 % Avgift: 0,36 % 3 FOLO år 50 % 50 % Avgift: 0,36 % 4 FOLO år 25 % 75 % Avgift: 0,25 % eller under utbetalningstid Hur gör jag? 1. Rekommendation Folksam LO Fondförsäkring, vilket innebär automatisk placering i generationsfonderna enligt din ålder. 2. Har du haft återbetalningsskydd tidigare fortsätter det i nya avtalet. Har du inte haft det eller om du inte vet så kryssa i och fyll i hälsofrågorna på baksidan, ingen kostnad. 3. Familjeskyddet kostar och minskar din pension Folksam LO Fond FOLO är: Ditt eget Fackligt ägande Inget enskilt vinstintresse Enkelt Ditt sparande placeras automatiskt efter din ålder, kryssa FOLO på valblanketten så sköter FOLO resten. Tryggt Ditt sparande placeras i företag som respekterar fackliga rättigheter och som tar ansvar för miljö och klimat.

11 Varför ska du välja Folksam-LO pension. Folksam-LO Ägs av FolksamLiv 51% LO och Förbunden 49% Vinsten går till alla sparare. AMF-pension Ägs av SAF 50% LO 50% Vinsten delas mellan spararna och Arbetsgivarna. Privatägda Fonder och Försäkringsbolag. Ägs till 100% av aktieägarna Vinsten går till aktieägarna. Ta kontakt med någon Försäkringsrådgivare om du vill få en medlemskvart eller diskutera pensionsval Medlemskvart är ett samtal där du tillsammans med en av fackets försäkringsrådgivare och med stöd av checklista går vi igenom de försäkringar du har i lag, via kollektivavtal och genom medlemskap i ditt fackförbund. Nedan finns en förteckning med telefonnummer till samtliga Försäkringsrådgivare inom Pappers avdelning 3. Linjeråd Skiftorg.Fiber Driftservice Mek. Automation Linjeråd Skiftorg. Lut & Kraft Driftservice Mek. Automation Pappersbruksråd Skiftorg. PM 4-5 EBH Driftservice Mek. Automation PM2 / TM6 Skiftorganisation Driftservice Mek. Automation Övriga avd. Räddningstjänsten Interna transporter CV & Förråd Miljö/Cellulosa/ Hygienlab. GKM Kvalitetslab. GKL Skiftgruppen UH 152:an Pappers avd. 3 exp. Anneli Nelson B-skift 2259 Peter Karlsson A-skift 1919 Anneli Nelson B-skift 2259 Leif Mellin B-skift 1632 Kalevi Ränttilä, B-skift 4/1541 Yngve Berglind, Dagtid 4/1635 Agneta + Tarja Dagtid Yngve Berglind/försäkringsansvarig Pappers avdelning 3

12 En rapport från Utbildningsdepartementet Hej studiefolk! Förbundskurs. Båda stegen av förbundskursen är genomförda. Gruppen som gick utbildningen var en väldigt bra sammansättning av killar och tjejer från vårt distrikt och åldersstrukturen var också spridd så det var roligt att hörs diskussionen i grupparbetena. Stundtals var dom väldigt frågvisa och påstridiga så emellanåt fick man tänka till som lärare för att kunna svara på alla frågor & funderingar våra elever hade. Sammantaget kan jag bara konstatera att jag själv är nöjd med kursen. Den utvärdering som vi hade i slutet på kursen skall nu sammanställas och skickas in till förbundet. Tyvärr glömde jag att ta med kameran på utbildningen så det blir tyvärr inga bilder från utbildningen. Studieorganisationskonferens. Jag och alla studieorganisatörer inom Pappers har ännu en gång träffats för att sammanställa förslaget till Förbundsstyrelsen för förslag till utbildningar för Jag hade som vanligt förväntat mig att vår studieansvarige på förbundet skulle stå och tala om att vi måste banta i förslaget men denna gång hade man ett annat upplägg på konferensen. Mycket av diskussionen åtgick att diskutera våra egna grundutbildningar och vilka behov av dessa vi har under nästkommande år. Efter en stunds diskussion kom vi överens om hur vi skall formera vårt utbildningsprogram Förbundet hade bjudit in bland annat Roland Jansson, känd skådespelare från Göteborg och Ingemar E L Göransson ursprungligen från våra egna led. Man hade ett kort seminarium om den korsfäste arbetaren, ett seminarium om det Sverige vi inte vill ha. Kort sammanfattat så fick man mycket tankar i huvudet och man börjar fundera på hur samhället och världen ser ut idag och hur vi egentligen har hamnat där vi befinner oss. Det skulle vara intressant att ta hit dom så att alla våra medlemmar fick ta del av deras budskap. Jag tror förresten att alla skulle må bra av att se och höra vad dom har att säga. Framtiden. Det kanske inte har så mycket med studier att göra och det kanske skulle stå på annan plats i tidningen men nu väljer jag att skriva det här. Jag känner mig idag mer positiv än vad jag har gjort på lång tid. Det har under många år nu varit tungt att jobba både fackligt och nere på fabriken. Idag tycker jag mig se flera ljus i tunneln och jag ser med tillförsikt fram emot den framtid som stundar. Det har som alla nu vet hänt en del saker och redan nu ser jag en liten framtidstro hos flera som jag inte sätt på ett bra tag. Detta känns väldigt bra och det är nu klart roligare att komma till fabriken. Mvh Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör

13 ÖLTEST del 2 Nu var det dags igen Nu när höst mörkret har sänkt sig över Bomhus och röken från fabriken syns hem från köksfönstret.så känns det skönt att tända lite ljus och sätta sig vid bordet med en ny flaska med en ädel Humle dryck framför sig. Ölet jag testade den här gången var Sierra Nevada Torpedo Extra IPA. När man hör pyset från flaskan när man öppnar den så fylls man av förhoppningar. Slår man upp ölet i får man en fin skumkrona som håller sig rätt länge. Tittar man på glaset så ser man en ljus bärnstens färg skimra genom glaset.när man för glaset upp till mun så känner man spännande humledofter, rikligt med citron kanske lite tall och kåda. Men vid första Zipen Oj! den här var besk. Visst det finns toner av citrus men en rejäl stor grape bäska som sitter kvar i gommen väldigt länge. För min personliga smak så har det vita inre skalet på en grapefrukt aldrig tilltalat mig, Så för tillfället kändes den här ölen som en besvikelse. Den månadens betyg blir för min del bara 2 kollektivavtal. Sierra Nevada är ett relativt ungt bryggeri som ägs av Ken Grossman som startade som en hembryggare 1979 och lyckades rätt bra med sina små satser öl.redan 1980 började han brygga i större skala i Chico, Kalifornien och idag anses han som en av USA s bästa bryggare. Jag kan rekommendera att man provar någon öl från Sierra. Nästa gång det ska skrivas till detta eminenta nyhetsorgan så är vi inne i December. Så om det blir julöl, mumma eller rent av julmust vet jag inte i skrivande stund. Men det kommer att komma en fatlagrad julmust från Spendrups som jag ska ha lite koll efter. Låt skummet flöda Balle

14 Bilder från Sociala Fondens resa Sverige - Albanien 14/10-09 Eva o Sören ser suddiga ut Uppladdning inför matchen Per Persson är trött på hemresan Snygg keps Jörgen Karlsson o Glenn Hysén Ola Karlssons idol Ronnie Hellström

15 En ljusglimt i höstrusket. LO fackens familjedag 2010 i Furuvik Datum: Förslag den 4/ Kostnad: Förslag kr. = åkband + inträde 3 kr./medlem för pappers avd. 3 Besökarantal: Uppskattning på cirka 8000 besökare Uppträdande: Inget klart, Furuvik kan ev. vara med och sponsra. Valtalare: Diskussion pågår Nyheter på Furuvik säsongen 2010: 1-2 nya åkattraktioner Wild kids spår med Äventyrarna Wild kids inspelning i Furuvik sänds i TV vecka Djungeltema i parken. Äventyrsbad med vattenrutschbanor och utbyggnad av badet. Furuvik öppnar för allmänheten den 29 maj och stänger den 29 augusti 2010 vi kommer att få löpande information genom möten med LO facken som planerar direkt med Furuviks VD, Papperstrean informerar löpande i Karskäringen under våren Beslut kommer under våren 2010 Yngve Berglind Pappers avd. 3

16 De tystas demonstration Den 18 november 2009 LO-facken i Gävle anordnar en demonstration mot arbetslösheten och inbjuder de olika fackföreningarnas medlemmar och andra intresserade att delta. Vi hoppas på stor anslutning, för att kraftfullt kunna visa missnöjet med den nuvarande regeringens hantering av människor som är och blir arbetslösa. Samlingsplats: Folkets hus i Gävle börjar vi måla plakat samlas vi utanför entrén till Folkets hus avgår demonstrationståget till Rådhuset avslutas aktionen TILLSAMMANS ÄR VI STARK HURRAAAAA!! Folksam meddelar att vår premie för den obligatoriska försäkringen GF14000 från årskiftet sänks med 5 kr till 33 kr/mån. Gruppliven kommer att kosta 20 kr och Sjukförsäkringen 13 kr. För oss innanför grindarna dras premien som bekant direkt från lönen.

17 Fackligt Sociala Kommitén Gruppen med hög integritet Hör av er till någon av oss om ni känner att ni har behov att prata ut om: Rehab frågor Alkohol och drog frågor Ekonomiska frågor Mobbing och kränkande särbehandling m.m. utav fackligt social karaktär. Det kan gälla er själva eller någon i eran omgivning. Vi håller på att bygga upp ett brett kontaktnät ut mot samhället, typ Familjeslanten och Arne Andersson med ekonomisk rådgivning Alkohol och droger mot ALNA och Nudax Stickan (mansjouren) Blåklockan(kvinnojouren) Kronofogdemyndigheten Bank Bostadsföretag m.m OBS! Kom helst innan problemet/problemen är för stora. Lättare att hjälpa i ett tidigt skede. Fackligt-Sociala-Kommitén Monica-Anneli-Göran-Peter och Kjell

18 Julen i Shopen Snart är det jul igen, hävdar di lärde, och med jul följer förpliktelser, så även i Shopen. Vi tänkte plocka fram julen vecka 48. Då blir det tomtar, bockar, grisar, ljus, lyktor och även en del leksaker faktiskt (nyhet!). Måndag 14 december (Gävle) och tisdag 15 december (Frövi) firar vi Lucia och bjuder på glögg och pepparkakor. Fredag 18 december har vi extraöppet (Gävle) Naturligtvis blir det julklappslotteri även i år, både i Gävle och Frövi. Vi kommer även att sälja liftkort till Kungsberget. Håll utkik på nätet efter info om priser och säljperiod!

19 Lövåsen - stor fjällstuga i Grövelsjöfjällen Välkommen att boka Trivselföreningens fjällstuga i vackra Lövåsen belägen precis vid trädgränsen nära Grövelsjön! Stugan i Lövåsen har totalt 14 bäddar, fördelade på 5 sovrum. Ytterligare 4 sängar finns i småskrubbar på övervåningen, om det kniper. Det finns två duschar och bastu i källaren. Stora rum och sällskapsytor, öppen spis i storstugan (OBS! Köp med er ved från macken i Idre, eller ta med hemifrån). Stugan ligger i stort sett vid trädgränsen, vilket gör det lätt att komma upp på fjället om man vill gå på tur. Runt stugan går även ett spårsystem, med 1.25, 2.5, 5 och 10 km preparerade skidspår av bra kvalitet. Spåren går mestadels i skyddad terräng och det går att åka till Grövelsjöns fjällstation, en av Sveriges största fjällanläggningar. Vill man åka utför, finns Grövelfjäll ca 1 mil bort eller Idre Fjäll. Till Idre är det ca 3 mil. Trivselföreningen på Korsnäs inbjuder samtliga Korsnäsanställda, dvs även anställda på Korsnäs Frövi, att boka helger eller hela veckor under vinter och vår säsongen 2008/2009. Hela veckor har förtur. Medlemskap i föreningen kostar 100 kr/år och föreningen är öppen för alla anställda (oavsett facktillhörighet). Priser från jul till påsk (Högsäsong) medlemmar och gäster vuxen 100 kronor/dygn barn 40 kronor utomstående (ej medlemmar) vuxna 150 kronor/dygn barn 70 kronor Övrig tid = Lågsäsong medlemmar och gäster vuxna 70 kronor/dygn barn 40 kronor utomstående (ej medlemmar) vuxna 120 kronor/dygn barn 50 kronor OBS! Fördelningen till vintersäsongen 2009 har redan varit men det går bra att boka stugan på dom tider som är lediga. Välkommen med din bokning till stugvärden Gert Andersson på eller telefon (mobil )

20 Arkivens dag Lördag den 14 november 2009 kl: På liv och död KL: Från koncentrationsläger till Forsbacka herrgård Judiska kvinnoöden. Antikvarie Lena Broox Kl:13.00 Kampen för rätten till eldbegängelse en brännande fråga. Göran Severin Utställningar. Dopet Darra kung alkohol spanska sjukan, tbc, smittkoppar och olyckor Röda Korset och krigsinvaliderna 1917 Begravning Tipsrunda och Förfriskningar Välkomna till Arkiv Gävleborg Södra Fältskärsgatan 10 Gävle (f d postterminalen på Brynäs)

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation Huvudartiklar: Februari 2014 Inledning Mystery shoppers Månadens kollektivavtalsfråga Årsmöte Vintern är i full gång med tillhörande snö, is och klassiska vinterproblem för järnvägen. När vi nu skriver

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Rättvist Äntligen har LO-förbunden ett avtal som gör att arbetare i privat sektor får

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 2014. Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2

FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 2014. Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2 HÖSTEN 204 FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 204 I förteckningen redovisas: Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2 Facklig utbildning anordnad

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

OMMUNAL. Sektion 25. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost

OMMUNAL. Sektion 25. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Till Personalrum eller anslagstavla K ÖST Sektion 25 2014-09-25 NR7 ÅRG 23 OMMUNAL Innehåll: Sida: Val av arbetspltsombud

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook!

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook! Malmöavdelningen ETTAN nr 1 2014 Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Utbildningar 2 Inbjudan årsmöte 3 Löneöversynen är igång! 4 Medarbetarenkät 2014

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Sektionens och avdelningens utbildningar är gratis en medlemsförmån! Vilka cirklar som anordnas på din hemort framgår av sektionens utbildningsprogram. Sektionen

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav

Uppdragsbeskrivning. Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav Uppdragsbeskrivning Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre löner det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupaste

Läs mer

Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten

Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten Deltagarinformation 2 Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten Målet är att du ska komma närmare arbetsmarknaden och öka dina möjligheter till arbete och/eller bli motiverad

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer