En tydlig röst för eftertanke

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tydlig röst för eftertanke"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse En tydlig röst för eftertanke Alkoholtjat SIDAN 6 Tonårsparlören SIDAN 10 KUNSKAP INFORMATION NÄTVERK

2 Innehåll 1. Vd-ord 2. Om IQ 3. Notiser 4. Alkoholen i samhället 6. Alkoholtjat 8. Alkoholprofilen 10. Tonårsparlören 10. IQs nätverk 12. IQ-projekt 16. Alkoholreklam 18. IQs Alkoholindex 21. IQ i media 24. IQs styrelse Form och produktion Narva Foto Getty Images, IStockphoto. Sanna Dahlén, s. 5. Fredrik Hjerling, s. 1, 13, 24 Tryck Åtta.45, Stockholm 2014

3 VD-ORD En tydlig röst för eftertanke Beroende på vem eller när man frågar så finns det många och olika anledningar till att dricka alkohol. För att det är gott, för att fira, för att det är fredag, för att det är match, för att trösta sig, för att flaskan står där, för att man gillar att vara full eller bara därför att. Oavsett anledning, att ta sig ett glas eller att inte göra det, är det klokt att veta hur alkohol påverkar en själv och människor runt omkring. Det är där IQ fyller en funktion. Med en tydlig röst för eftertanke. I rapporter och under sökningar följer vi olika aspekter av alkoholens roll i dagens Sverige. En aspekt är att många tycker att det tjatas mycket om att alla bör dricka. Därför lanserade vi begreppet alkohol tjatare och genomförde en kampanj på samma tema i slutet av året. Under året har vi gått igenom alla de tester som gjorts i Alkoholprofilen mellan 2009 och Genomgången visar tydligt hur framförallt unga vuxna har en hög och många gånger riskfylld alkoholkonsumtion. Unga vuxna är också IQs mest prioriterade målgrupp, som vi kommunicerar med för att bidra med kunskap och eftertanke kring alkohol. Vi ser i vårt Alkoholindex att attityderna till att bli berusad i olika sammanhang har gått i en mer återhållsam riktning. Samtidigt ser vi att attityden till att ta ett glas innan man kör eller i samband med arbetet, har gått i en mer tillåtande riktning. Ett sätt att beskriva detta är att vi å ena sidan tycks röra oss i en riktning mot en mer återhållsam syn på alkohol. Å andra sidan ser vi en trend mot att alkohol alltmer ses som en självklar del i fler sammanhang. Det är en mängd faktorer som påverkar vår syn på alkohol, några av dem är hur ofta vi dricker eller möter alkohol i media eller i samhället. Under 2013 uppmättes de hittills högsta nivåerna vad gäller kännedom och uppskattning för IQs arbete. Vi mottog också utmärkelsen 100- wattaren i kategorin Långsiktig varumärkesvård, ett pris som dels belönar kreativitet men framförallt vilken effekt som man har lyckats uppnå. Bakgrunden till utmärkelsen består av flera delar, bland annat visar effektmätningar av kampanjerna att IQs röst i alkohol frågan är väl känd och uppskattad men framförallt; att kampanjerna leder till eftertanke och reflektion kring alkohol konsumtion. En central del i IQs verksamhet är att bidra till en rörelse för en smartare syn på alkohol. En förutsättning för det är dialog och samverkan med olika aktörer i samhället. Under 2013 har vi bland annat lyft upp lokala hjältar som gör enorma insatser för att minska alkoholens skadeverkningar. Vi har även i samverkan med läkare och forskare drivit frågan om vikten av mer samtal kring alkoholvanor i mötet mellan läkare och patient. År 2013 gav IQ för första gången ut boken Tonårsparlören till föräldrar vars barn under året fyllde 14. Allt detta och mycket mer finns att läsa om i denna verksamhetsberättelse, håll till godo! Magnus Jägerskog Vd, IQ IQs röst i alkoholfrågan är väl känd och uppskattad men framförallt leder kampanjerna till eftertanke och reflektion kring alkoholkonsumtion. IQ

4 OM IQ Information, nätverk och kunskap Alkoholdrycker kan bidra till positiva upplevelser, i kombination med mat, i umgänget med andra och till en festlig stämning. Men alkoholen kan också ställa till med många problem. För de som dricker, för de som finns intill och för samhället. Inspirerande och positiva budskap om alkoholdrycker ökar i vardagen och i alla typer av media, och därför behövs en balanserande motkraft som uppmuntrar till måttfullhet och påminner om att alkohol också kan skada. Det är anledningen till att IQ finns med uppdraget att: Bidra till en smartare syn på alkohol som leder till att alkoholens skadeverkningar minskar. IQs uppdrag: Bidra till en smartare syn på alkohol som leder till att alkoholens skade verkningar minskar. IQs 2013 IQs verksamhet Vi arbetar för att de vuxna som vill dricka, dricker alkohol på ett medvetet sätt, grundat på egen kunskap och insikt om de risker som alkohol kan innebära. IQ vill att alkoholdrycker ska vara helt borta från vissa områden trafiken, graviditeten, på arbetet och bland barn och ungdomar. IQ vill dessutom att aktörer i samhället verkar för att aktivt visa att det är en restriktiv syn på alkohol som gäller i Sverige. IQ arbetar inom tre verksamhetsområden: Information, IQs nätverk och Kunskap. IQ blev under året en alltmer etablerad aktör inom alkoholfrågan vilket gav effekter inom en rad områden. n 2013 uppmättes den hittills högsta kännedomen, kunskapen och uppskattningen av IQ och IQs verksamhet, bland såväl unga vuxna som hos hela befolkningen. n IQ blev i högre utsträckning än tidigare refererad till i media samt tillfrågad om att uttala sig i olika frågor inom alkoholområdet. n Intresset för IQs kunskap ökade märkbart, vilket bland annat tog sig uttryck i ökat antal förfrågningar om medverkan som föreläsare, i panelsamtal och deltagande i en utredning. n Intresset för IQs nätverk fortsatte under året att öka, liksom antalet genomförda aktiviteter. Information Här gör IQ kampanjer och aktiviteter, riktade till enskilda människor, för att öka medvetenheten om riskerna med alkoholkonsumtion och därmed stärka en måttfull attityd till alkohol. Primär målgrupp är unga vuxna och sekundär målgrupp är tonårsföräldrar. Syftet är att uppmuntra till eftertanke och reflektion. Nätverk Här finns IQ-projekten och de personer som är medlemmar i nätverket. Verksamheten innefattar nätverksträffar, andra konferenser och möten samt identifiering och diplomering av IQ-projekt. Syftet är att få igång en rörelse för en smartare syn på alkohol, där många aktörer genomför aktiviteter som förebygger problem med alkohol. Kunskap IQ tar fram ny kunskap om attityder och om olika aspekter inom alkoholfrågan, paketerar och presenterar den. Syftet är att ge människor och organisationer breddad och fördjupad kunskap samt ökad medvetenhet om alkoholens risker och den roll den spelar i Sverige, så att beslut om åtgärder och aktiviteter kan fattas utifrån en mer heltäckande bild. Företaget IQ IQ-initiativet AB startade i maj 2005 och har sitt kontor i Stockholm. IQ är ett fristående dotterbolag till System bolaget AB. 2 IQ 2013

5 NOTISER Kort & Blandat FYLLEFILTER APPEN SOM MOTVERKAR ONT I MAGEN DAGEN EFTER Vid årsskiftet 2012/13 blev den prisbelönta Facebook-appen Fyllefilter mobil då den lanserades för iphone. I början av 2013 lanserades även en version för Android. 100-watt till IQ I oktober 2013 vann IQ 100-wattaren i kategorin Långsiktig varumärkesvård. IQ belönades, tillsammans med reklambyrån Forsman & Bodenfors, för sina eftertanke-filmer mellan år som bland annat inkluderar filmerna Att ha en vän, Smoothness och Rus. Juryns motivering löd: IQ.SE Under slutet av året lanserades en ny version av IQ.se med kunskap och fakta om alkohol. Där samlas också våra rapporter, kampanjer, nätverk och mycket annat. Att få denna kräsna målgrupps uppmärksamhet är inte lätt. Att få densamma att inte bara lyssna, utan fundera över riskerna med alkohol kan tyckas omöjligt. Men så startades en organisation med ovanligt hög IQ. En organisation som med en trovärdig, relevant och tydlig röst skapade eftertanke. En röst som tycks få unga vuxna att inte bara lyssna, utan även tänka och agera. Som inte alltid pratar i samma tonläge eller ens säger samma sak. Tvärtom en röst som år efter år istället förstärkts genom att tala direkt från hjärtat utifrån en och samma grundidé igenkänning skapar relevans. Befriande tycker vi. Hurra!. PITEÅ SUMMER GAMES Under sommaren fanns IQ med på några av Sveriges största idrottsliga ungdomsevent; Piteå Summer Games (Piteå) och Storsjöcupen (Östersund). IQ fanns på plats och delade ut Ledarkollen med checklistor, enkla tips och råd som kan göra stor skillnad i ett alkoholskadeförebyggande ungdomsarbete. IQ till Indien I december föreläste IQs vd Magnus Jägerskog om kommunikation och IQs verksamhet vid ett expertseminarium i New Delhi, Indien. Seminariet var en del i ett Sida-finansierat samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut och den indiska folkhälsoorganisationen Public Health Foundation of India (PHFI) som går ut på att förebygga alkoholskador i Indien. Alkohol och semester I en SIFO-undersökning som IQ lät genomföra innan sommaren 2013 svarade mer än hälften (52 procent) att de dricker mer alkohol under semestern än under övriga tider på året. I undersökningen framgick även att nästan 3 av 10 i Sverige (28 procent) har vänner eller personer i sin närhet som de tycker dricker för mycket under semestern. Drygt 6 av 10 (64 procent) trodde också att det är vanligt att människor har svårt att minska sin alkoholkonsumtion efter semestern. IQ

6 ALKOHOLEN I SAMHÄLLET Alkohol i dagens Sverige De allra flesta vuxna i Sverige konsumerar alkohol. Ur ett samhälleligt perspektiv finns det olika aspekter av alkohol. För många är den ett viktigt socialt inslag och för många en källa till oro, problem och utsatthet. I Sverige möter vi alkohol på olika sätt varje dag i media, i reklamen, och i sociala sammanhang. Det dricks alkohol i nästan alla spelfilmer, i tv-serier och under direktsända evenemang på tv. Musiker och kändisar lanserar egna märken och insatserna i reklam för alkoholdrycker ökar kraftigt. Det finns en efterfrågan på alkoholdrycker och den ses som en viktig del för många människor och för olika näringar. Dryckesmönster & effekter Sedan år 2004 har det skett en minskning av volymen alkohol som konsumeras i Sverige, men vi dricker fortfarande betydligt mer än i mitten av 1990-talet. Konsumtionen är ojämnt fördelad. Yngre vuxna dricker mer än äldre och män dricker mer än kvinnor. Vi kan se ett tydligt mönster i vuxnas alkoholvanor: de som dricker alkohol uppger att de gör det allt oftare. De som aldrig dricker alkohol ligger på drygt 10 procent under de senaste 20 åren, medan andelen som dricker sprit, vin eller öl minst någon gång i veckan har ökat från 28 procent till 47 procent under samma period. 1 I en jämförelse med andra europeiska länder är alkoholkonsumtionen i Sverige bland de lägsta i Europa. Vad gäller de negativa effekterna av alkohol i Sverige, så ligger även de på en låg nivå, i en europeisk jämförelse. 2 Samtidigt beräknas olyckor och andra skador, som kan relateras till alkohol, kosta vårt samhälle omkring Sedan år 2004 har det skett en minskning av volymen alkohol som konsumeras i Sverige, men vi dricker fortfarande betydligt mer än i mitten av 1990-talet. Konsumtionen är ojämnt fördelad. Yngre vuxna dricker mer än äldre och män dricker mer än kvinnor. Den baksida som finns förknippad med alkohol är motivet för en restriktiv alkoholpolitik, som syftar till att värna svenska folkets hälsa, bland annat genom att begränsa tillgången till alkoholdrycker. 49 miljarder kronor per år. 3 Exempel på kostnader är dels de akuta, som vid olyckor, dels de medicinska som vid vård av personer med alkoholproblem. Även kostnad för sjukskrivning och bortfall i arbetstid finns med. Till allt detta kommer det mänskliga lidandet vid alkoholproblem och alkoholrelaterade olyckor, som naturligtvis inte går att mäta i pengar. I ett globalt perspektiv är alkohol den ledande riskfaktorn i världen för sjukdom och död inom åldersgruppen år. I detta sammanhang sticker Europa ut där de alkoholrelaterade skadorna är som störst. 4 Regleringar och samverkan Den baksida som finns förknippad med alkohol är motivet för en restriktiv alkoholpolitik, som syftar till att värna svenska folkets hälsa, bland annat genom att begränsa tillgången till alkoholdrycker. Därför finns Systembolaget, åldersgränser, serveringsregler för restauranger och alkohol skatten. Det är också mot denna bakgrund som Riksdagens partier gemensamt antagit en strategi för ett samlat arbete med ANDT- frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak). En röd tråd i strategin är samverkan mellan aktörer som på olika sätt kan förebygga och motverka skadeverkningar från ANDT. Här finns såväl den offentliga sektorns verksamheter som insatser från olika ideella och idéburna organisationer och näringsliv. 1) SOM-institutet, I framtidens skugga (2012) 2) WHO,Status Report on Alcohol and Health in 35 European Countries (2013) 3) Missbruksutredningen (2009) 4) WHO, Global status report on alcohol and health (2011) 4 IQ 2013

7 ALKOHOLEN I SAMHÄLLET IQ

8 ALKOHOLTJAT Alkoholtjat en kampanj för eftertanke Att alla ska dricka alkohol och gärna lika mycket är självklart för många i Sverige. Den som av någon anledning tackar nej till alkohol eller till att dricka mer får ofta förklara sig eller utsätts för övertalningsförsök. Drygt 8 av 10 (84 procent) i Sverige upplever att det finns en förväntan att dricka i sociala sammanhang. 6 av 10 uppger att någon försökt övertala dem att dricka alkohol eller dricka mer än de egentligen tänkt. Detta framkom i en undersökning som Sifo gjorde på uppdrag av IQ. 1 Undersökningen visade också att drygt var tredje (36 procent) person mellan år någon gång druckit alkohol för att slippa övertalningsförsök. Och att drygt 9 av 10 svenskar (93 procent) anser att grupptryck kan få människor att dricka mer alkohol än vad de planerat från början. Va som folk! Det välkända alkoholtjatet blev temat i IQs nya eftertanke-kampanj. Syftet var att visa ännu en aspekt på hur vi ser på och förhåller oss till alkohol i Sverige. Alkoholtjatet blev en film, Va som folk!, som visades i tv, och två radio spotar på samma tjatiga tema. Kampanjen genomfördes mellan 25 november och 15 december /10 Drygt 8 av 10 (84 procent) i Sverige upplever att det finns en förväntan att dricka i sociala sammanhang. 9/10 1) Undersökningen genomfördes av Sifo den 6-12 november bland personer i åldrarna 18 år och uppåt. Drygt 9 av 10 svenskar (93 procent) anser att grupptryck kan få människor att dricka mer alkohol än vad de planerat från början. 6 IQ 2013

9 ALKOHOLTJAT Igenkänning och förståelse Effektmätningen efter kampanjen visade på igenkänning, förståelse och på att budskapet uppfattas som viktigt. 2 Totalt sett hade 71 procent av personerna i åldern år sett eller hört något av kampanjen. Bland de som sett kampanjen svarade: n 66 procent att den skapade eftertanke. n 54 procent att den gav förståelse för hur dumt det är att tjata på någon som tackar nej till alkohol eller till att dricka mer. n 47 procent att de har diskuterat ämnet med andra eller på något annat sätt agerat till följd av den. Vanligast är att ha pratat om reklamen med någon men relativt stora andelar svarar att kampanjen har fått dem att bestämma sig för att själva inte alkoholtjata eller att säga nej när någon annan tjatar. 2) Effektmätningen av kampanjen genomfördes av Xtreme Nordic den december bland 625 personer i åldern år. Öppna svar från effektmätning av kampanjen Jag tycker att den på ett enkelt sätt belyser det negativa i alkoholnormen. Det är illustrativt men utan pekpinnar. Jag blir ofta utsatt för tjatet eftersom jag inte dricker så får reklamen bara en person att sluta tjata på mig så har ni uppnått massor. 71% Totalt sett hade 71 procent av personerna i åldern år sett eller hört något av kampanjen. Många instämmer i att kampanjen förmedlar ett viktigt budskap: Kampanjen kan få människor att inse hur vanligt det är att man tjatar på andra att de ska dricka Kampanjen kan få människor att fundera över varför man tjatar om alkohol Kampanjen kan få människor att förstå att alkoholtjat gör att man dricker mer Kampanjen kan göra det lättare att prata om ämnet i allmänhet Kampanjen kan göra det lättare att stå emot övertalningsförsök n Instämmer helt n Instämmer delvis n Instämmer inte alls IQ

10 ALKOHOLPROFILEN Alkoholprofilen webbtest och kunskapskälla Sedan 2009, då IQ tog över ansvaret för Alkoholprofilen, har omkring tester genomförts vilket gör Alkoholprofilen till Sveriges mest använda självtest på webben vad gäller alkoholvanor. Syftet med testet är att hjälpa människor som vill få en bild av sina alkoholvanor och de risker som finns förknippade med dessa. Annons i Läkaresällskapets tidning i september 2013 och debattartikel i Svenska Dagbladet den 12 oktober IQ 2013 Alkoholprofilen är ett seriöst, modernt och användarvänligt test. Det bygger på en vetenskaplig grund genom att frågorna är baserade på Världshälsoorganisationens Audit (Alcohol Use Disorder Identification Test), ett etablerat frågeformulär som används till exempel av hälso- och sjukvårdspersonal. Prata med någon samverkan med Läkaresällskapet Under 2013 tydliggjordes alkoholvanor bland de levnadsvanor som läkare i primärvården ska prata med sina patienter om, oavsett vad man söker vård och rådgivning för. Social styrelsen gav ut nya riktlinjer Kontakter mellan Läkaresällskapet och IQ ledde till flera åtgärder, kopplade till Alkoholprofilen, som identifierades som ett användbart verktyg i samtalen mellan läkare och patienter. och Läkaresällskapet agerade för att uppmuntra sina medlemmar till sådana samtal. Kontakter mellan Läkaresällskapet och IQ ledde till flera åtgärder, kopplade till Alkoholprofilen, som identifierades som ett användbart verktyg i samtalen mellan läkare och patienter. I webbtestet lyftes möjligheten att prata med sin läkare på vårdcentralen upp under rubriken Prata med någon. En debattartikel, med Magnus Jägerskog som delförfattare, publicerades i Svenska Dagbladet. Läkaresällskapets tidning utkom i september med ett specialnummer inför årets Riksstämma, där alkoholsamtalen inom primärvården lyftes fram, bland annat i ledaren. Till denna utgåva tog IQ fram en skräddarsydd annons, som tipsade läkarna om att Alkoholprofilen är ett användbart verktyg i deras arbete.

11 ALKOHOLPROFILEN Unik källa till kunskap om alkoholvanor 2013 gjorde IQ för första gången en studie av data från tester, som gjorts i Alkoholprofilen mellan åren 2009 och Särskilt intressant var att studera svaren från de unga vuxna, år, som stod för av de studerade testerna. Resultatet publicerades i en rapport, som finns i sin helhet på iq.se. Studien visade bland annat: n drygt vart femte test leder till en högriskprofil. Bland unga vuxna, år, är andelen 27 procent. För de över 25 år är andelen 19 procent. n i genomsnitt svarar 22 procent att de tycker att det känns viktigt att förändra sina alkoholvanor efter att de gjort testet. Bland de som fått en högriskprofil är motsvarande andel 45 procent. n 55 procent svarar ja på frågan om de tycker att de blir riktigt berusade en gång i månaden eller oftare. 67 procent i gruppen år säger detta, jämfört med 41 procent i gruppen över 25 år. n 26 procent svarar att de haft minnesluckor varje månad eller oftare. Så svarar 34 procent av åringarna, jämfört med 16 procent i gruppen över 25 år. IQ

12 10 IQ 2013 TONÅRSPARLÖREN

13 TONÅRSPARLÖREN Tonårsparlören viktig för tonårsföräldrar Foto: Urban Brådhe Att skapa förutsättningar för en alkoholfri ungdomstid är troligen den alkoholfråga där det vuxna samhället engagerar sig mest. 66% svarar att Tonårsparlören gett dem större förståelse för hur tonåringar möter alkohol i dagens samhälle. Och det är här som Tonårsparlören har en given plats sedan mer än tio år. Boken är ett väl etablerat och uppskattat verktyg, både hos tonårsföräldrar och hos de aktörer i samhället som arbetar förebyggande på det lokala planet, inom exempelvis kommuner och skolor. Varje år sedan 2002 har boken inför Valborg skickats hem till en årskull tonårsföräldrar de med barn som fyller 14 under året tog IQ över ansvaret för Tonårsparlören från Statens Folkhälsoinstitut och det är ett långsiktigt åtagande. Med Tonårsparlören breddas IQs insatser för en alkoholfri ungdomstid med målgruppen tonårsföräldrar och samverkan med andra aktörer vidareutvecklas, som Tonårsparlören är ett bra exempel på en informationsinsats som verkligen fungerar. Det är glädjande att se att Tonårsparlören gett föräldrar det stöd som de vill ha och behöver för att kunna prata med sina tonåringar om ett så viktigt ämne som alkohol. Maria Larsson, Barn- och äldreminister. Systembolaget och drogsamordnare i län och kommuner. Med post till föräldrar Vi på IQ tog oss an ansvaret och uppgiften med både höga ambitioner och ödmjukhet med tanke på Tonårsparlörens viktiga roll. Boken arbetades om och uppdaterades, föräldrar till barn som fyllde 14 under 2013 fick boken med posten, en ny sajt lanserades, attitydundersökning bland föräldrar och barn gjordes, en lanseringskampanj och pressutskick genomfördes och mycket kraft lades ner på samverkan med förebyggande aktörer. Används och uppskattas Till vår stora glädje visar uppföljningarna att Tonårsparlören 2013 använts och uppskattats. I en utvärdering bland slumpvis utvalda föräldrar som fått boken med posten svarar 7 av 10 tonårsföräldrar (66 procent) att Tonårsparlören gett dem större förståelse för hur tonåringar möter alkohol i dagens samhälle. Bland övriga resultat märks bland annat att 93 procent sett eller hört talas om Tonårsparlören och att 6 av 10 (62 procent) diskuterat Tonårsparlören med sin tonåring. En uppföljning bland de som arbetar förebyggande visar att även de uppskattar den nya, omarbetade utgåvan och ser att Tonårsparlören är användbar i arbetet, främst på kommunal och lokal nivå. Vad gäller genomslaget i media och reklam kan konstateras att budskapsförståelsen är mycket hög. Och att nästan alla (96 procent av föräldrar med åringar) anser att det är viktigt att samhället informerar om ungdomar och alkohol. IQ

14 IQs NÄTVERK Samverkan för en smartare syn på alkohol För att åstadkomma verklig förändring krävs samverkan och engagemang. Det är därför som nätverket är en så viktig del i IQs verksamhet. Det är här som de lokala hjältarna, och plattformar för samverkan och tankeutbyte finns. IQs ledarkoll TIps För dig som är ledare Inom ungdomsidrott Simona Isak och Mejsam Abdulla, Nattfotbollen i Gottsunda, IQ-projekt Inom IQs verksamhetsområde Nätverk står mötet mellan människor i centrum. Det kan handla om möten i Almedalen, på konferenser, eller i lokala sammanhang. Under året som gått ser vi en tydlig trend där allt fler hör av sig till IQ och vill träffas och engagera sig i alkoholfrågan. Träffar med inspirerande IQ-projekt En viktig del i arbetet inom nätverket är att arrangera så kallade nätverksträffar där olika aktörer har en möjlighet att samlas och utbyta erfarenheter. Under året genom fördes ett tiotal nätverksträffar. Fokus på träffarna var bland annat IQprojekten som under året på olika sätt har bidragit med inspiration. I Luleå deltog exempelvis Smart Ungdom, IQ-projekt 1069, och berättade om hur man kan arbeta förebyggande med ungdomar. I Helsingborg deltog Schysst Framtid, IQ-projekt 1033, och Nattfotbollen i Gottsunda, IQ-projekt 1085, som visade på hur man på olika sätt och inom olika arenor kan arbeta förebyggande med basket och fotboll som grund. Ledarkollen för ungdomsidrott Under året tog vi vårt engagemang inom ungdomsidrotten vidare. I våra tidigare satsningar IQ United och IQ Stars låg fokus främst på de aktiva ungdomarna. Under 2013 har fokus varit på ledare, tränare och föräldrar som förebilder. Vi tog fram Ledarkollen, ett stödmaterial för hur man som vuxen kan vara med och göra idrotten både tryggare och säkrare. Inom nätverket har Tonårs parlören varit ett centralt tema för hur man lokalt kan samverka för att dra nytta av den bok som skickas ut till alla föräldrar i Sverige, vars barn under året fyllde 14 år. En del i detta har varit att sprida utbildningsmaterial som Power Point-presentationer och samtalshandledningar. 12 IQ 2013

15 IQs NÄTVERK Karin Adelsköld Almedalen Att höra, lyssna in och föra samtal med andra kring hur de ser på olika frågor inom alkoholområdet är viktigt för IQ. Ett forum som erbjuder många sådana möjligheter är Almedalsveckan där IQ deltog och medverkade i en rad seminarier och panelsamtal. Vi arrangerade även själva seminariet, Ska vi leka dricka vin? Där samtalades det om förekomsten av alkohol i allt fler sammanhang och om att vardagsdrickandet har ökat. Vi lyfte frågan och diskuterade vad detta kan få för följder på sikt. Panelen bestod av Sanna Lundell, bloggare och krönikör, Håkan Leifman, direktör på CAN, Ann Söderlund, programledare och Magnus Jägerskog, vd på IQ. Moderator var Karin Adelsköld. Många intressanta aspekter kom upp och samtalet fortsatte på IQs facebooksida. Magnus Jägerskog IQ arrangerade seminariet, Ska vi leka dricka vin? Där samtalades det om förekomsten av alkohol i allt fler sammanhang och om att vardagsdrickandet har ökat. Vi lyfte frågan och diskuterade vad detta kan få för följder på sikt. IQ-inspiratörer På lokala Systembolagsbutiker runt om i Sverige finns det ett antal medarbetare som utöver sina ordinarie tjänster arbetar som IQ-inspiratörer. Deras uppdrag är att verka för en smartare syn på alkohol genom kontakter på det lokala planet och där visa vad IQ gör, delta i förebyggande arbete och berätta om Systembolagets samhällsuppdrag. Under 2013 har 12 IQ-inspiratörer från Norrbotten, Västerbotten, Uppsala, Värmland, Västra Götaland, Jönköping, Kalmar, Gotland och Skåne varit verksamma. Sanna Lundell, Ann Söderlund, Håkan Leifman och Magnus Jägerskog. IQ

16 IQ-PROJEKT Över IQ-projekt spridda över hela landet Ett IQ-projekt är en konkret och genomförd aktivitet som syftar till att förebygga eller begränsa alkoholens skadeverkningar. Det spelar ingen roll om aktiviteten är stor eller liten, varje IQ-projekt är ett gott exempel och en förebild. Och vi på IQ diplomerar dem och sprider de goda exemplen vidare. Här presenteras några av de nytillkomna IQprojekten under Kartan visar IQ-projekt per län den 31 december IQ 2013

17 IQ-PROJEKT No 1083 Orka hela dagen för studenter i Kalmar No 1085 Nattfotboll, Sirius Fotboll Att ungdomar träffas och spelar fotboll istället för att hänga runt på fredag- och lördagskvällar är huvudtanken med projektet Nattfotboll. Varje helg möts över 80 ungdomar i Gottsunda utanför Uppsala och spelar fotboll. Med på plats finns frivilliga ledare och Sirius Fotboll. Projektet startade 2012 och under 2013 har även brandförsvaret i Uppsala varit engagerade. Enligt siffror från Länsförsäkringar Uppsala, som stödjer projektet, har tryggheten ökat och skadegörelsen minskat i Gottsunda. Projektet har uppmärksammats och tas vidare till fler förorter i Uppsala och nu inleds även ett samarbete med TRIS (tjejers rätt i samhället). Projektet har uppmärksammats och tas vidare till fler förorter i Uppsala. Kontaktperson: Mejsam Abdulla Telefon: E-post: Studentexamen är en händelse som ofta är förknippad med alkohol och inte sällan berusningsdrickande. För att minska berusningsnivån hos Kalmars studenter inleddes ett samarbete mellan kommunen, ICA Maxi Kalmar, och Ramlösa. På ICA Maxi fick man hämta en flaska vatten och själv knyta ett band runt flaskan. Intresset blev stort och över 800 vattenflaskor hängdes på studenterna under examensdagen. Insatsen blev framgångsrik och ledde till många samtal om alkohol i samband med studentdagen. No 1091 Intresset blev stort och över 800 vattenflaskor hängdes på studenterna under examensdagen. Kontaktperson: Kjell Lindberg Telefon: E-post: Från studentkårens sida uppfattar man satsningen som en succé och man såg tydligt att färre studenter blev riktigt berusade. Kontaktperson: Rickard Bagge Telefon: E-post: Akademien, Jönköpings Studentkår I många studentaktiviteter konsumeras alkohol och ofta i stor omfattning. För att minska berusningsdrickandet valde Jönköpings studentkår att dela ut gratis läsk och vatten till alla besökare på studentkårens nattklubb. Från studentkårens sida uppfattar man satsningen som en succé och man såg tydligt att färre studenter blev riktigt berusade. Under mottagningsverksamheten i samband med terminsstart arbetade man på samma sätt med goda resultat. IQ

18 ALKOHOLREKLAM Alkoholreklam för över 1 miljard 2013 Under det senaste årtiondet har reklamen för alkoholdrycker ökat kraftigt. IQ har genom ett antal rapporter följt den utvecklingen. Under 2013 har det dels skett genom olika rapporter, dels genom att IQs vd Magnus Jägerskog deltog som expert i den statliga utredningen En väg till ökad tillsyn: marknads föring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50). Den statliga utredningens betänkande presenterades den 9 juli 2013 och där konstateras att marknadsföringen av alkoholdrycker ökat närmast lavinartat både när det gäller medieinvesteringar och när det gäller olika spridnings vägar. Betänkandet betonar vidare att reklamen i flera fall anspelar på populära ungdomsmiljöer och man lyfter där fram frågan om lämpligheten och i vissa fall även lagligheten att överhuvudtaget marknadsföra alkoholdrycker i sådana kanaler. Som lösning pekar utredaren främst på en ökad och mer aktiv tillsyn av marknadsföring. I rapporten Alkoholreklam på Internet som IQ publicerade under året framkom att 7 av 10 personer mellan år anser att alkoholreklam på internet uppmanar till bruk av alkohol. Nästan lika många (68 procent) tyckte att alkoholreklamen på internet är förskönande. Forskning visar att det finns ett samband mellan exponering för alkoholreklam och att unga som inte dricker börjar dricka och en ökad konsumtion hos dem som redan dricker. Enligt regelverket för alkoholreklam ska reklamen iaktta särskild måttfullhet, vilket bland annat innebär att den inte särskilt får rikta sig mot personer under 25 år eller uppmana till bruk. Trots det visar undersökningen att bland personer under 25 år är det fem gånger vanligare att få inbjudningar till events från alkoholleverantörer än bland personer över 25 år. IQs rapport Alkoholvarumärkens sponsring av svenska festivaler bygger på en studie bland 27 svenska kulturfestivaler och där framkommer att var fjärde hade en alkoholleverantör som sponsor. Bland festivaler där majoriteten av besökarna var under 25 år hade fler, 43 procent, en alkoholleverantör som sponsor. Kartläggningen visade vidare att alkoholleverantörer inte är dominerande eller de mest framträdande av branscher som sponsrar festivaler generellt. Men om man tittar på de festivaler som riktar sig till personer mellan 18 och 24 år är alkoholsponsorer vanligt förekommande och aktiva. Här är ölvarumärken den mest framträdande sponsorkategorin. IQ RAPPORT 2013:2 ALKOHOLREKLAM PÅ INTERNET Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Iq RappoRt 2013:1 alkoholvarumärkens sponsring Alkoholvarumärkens sponsring av svenska festivaler REKLAMINVESTERINGAR FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER I MEDIA*, 1 JANUARI DECEMBER 2013, KRONOR mkr *Fackpress, landsortspress, lokal TV, populärpress, radio, storstad kväll, storstad morgon, TV, utomhus. Siffrorna 8,2 mkr som presenteras är bruttosiffror IQ 2013

19 ALKOHOLREKLAM IQ

20 18 IQ 2013 IQs ALKOHOLINDEX

21 IQs ALKOHOLINDEX Ökad återhållsam attityd i IQs Alkoholindex 2013 I IQs Alkoholindex ser vi att attityden till alkohol, framförallt vad gäller berusningsdrickande, har blivit mer återhållsam under senare år. Samtidigt har inställningen till alkohol i vardagliga situationer gått i en mer tillåtande riktning. Ju högre indexvärde, desto mer återhållsam är svenska folkets attityd till alkohol i olika situationer. Mer återhållsam attityd till berusning Framförallt är det attityden till att dricka sig berusad som blivit mer återhållsam vilket syns i svaren på frågorna om berusning i Alkoholindex-undersökningen. En möjlig förklaring till förändringen i attityd är att den återspeglar en sjunkande alkoholkonsumtion i Sverige under åren Det är väl känt från forskningen om attityder till alkohol att ju mindre alkohol man dricker, desto mer restriktiv syn på alkohol har man i allmänhet. 1 Koppling mellan attityd, konsumtion och berusning Främst de yngre har blivit mer återhållsamma och det är också bland dem som man sett den största konsumtionsnedgången. 2 Bland de lite äldre syns ingen tydlig förändring vare sig i konsumtion eller attityd. Något som ytterligare talar för att attityd och konsumtion går hand i hand, är att när man tittar närmare på nedgången i konsumtionen, tycks det främst vara berusningsdrickandet som minskat, det vill säga just den form av drickande som attityderna i Alkoholindex blivit mer återhållsamma till. 3 Mer tillåtande syn på att dricka litet och ofta Utöver de nio frågor som ligger till grund för Alkoholindex, ställs fyra tilläggsfrågor i undersökningen om attityden till att dricka mindre mängder vin och öl i mer vardagliga situationer alltså inte att berusa sig. Här ser vi inte en ökad återhållsam attityd, utan snarare en mer tillåtande inställning, som exempelvis i frågan om att skåla i mousserande vin på arbetstid när det gått bra på jobbet. Det verkar därför som om attityden till berusningsdrickande har blivit mer återhållsam samtidigt som attityden till att dricka mindre mängder alkohol i mer vardagliga situationer blivit mer tillåtande, åtminstone för öl och vin. Även denna tendens kan kopplas till konsumtionsutvecklingen, för trots att totalkonsumtion och berusningsdrickande minskar, så dricker svensken alkohol allt oftare vilket alltså innebär fler dryckestillfällen med mindre mängder. 3 Källor 1) Holmberg, S. & Weibull, L. (2013). Förändringar i alkoholopinionen (Changes in alcohol policy opinion). In Weibull, L., Oscarsson, H. & Bergström, A. (Ed.), Vägskäl, p Göteborg: SOM-institutet. 2) Raninen, J., Leifman, H. & Ramstedt, M. (2013) Who is not drinking less in Sweden An analysis of the decline in consumption for the period Alcohol & Alcoholism, 48, ) Ramstedt, M., Lindell, A. & Raninen, J. (2013) Tal om alkohol 2012 en statistisk årsrapport från Monitorprojektet.(SoRADs Rapportserie, nr 67). Stockholm: Stockholms Universitet, SoRAD. Rapporten, IQs Alkoholindex 2013, är framtagen i samarbete med alkoholforskarna Mats Ramstedt och Jonas Raninen och finns för nedladdning på IQ.se IQ

22 IQ ALKOHOLINDEX IQs Alkoholindex Indexvärdet ökade med 3,4 enheter från 62,2 till 65,6 mellan åren 2012 och 2013, vilket är den hittills största förändringen från ett år till nästa. Sedan 2010 har indexvärdet ökat med 3,9 enheter. VÄRDEN FÖR IQ ALKOHOLINDEX , GENOMSNITT n 50 Tillåtande n Måttfulla n 75 Återhållsamma 100% 80% 60% 40% 20% 61,7 29% 36% 35% 62,3 32% 35% 33% 62,2 28% 40% 32% 65,6 33% 43% 24% De nio Alkoholindexfrågorna Nio frågor om attityd till alkohol i olika situationer, med betoning på berusning, ligger till grund för Alkoholindex. Svaren ges på en skala där helt fel är det mest återhållsamma svaret och helt rätt det mest tillåtande. 1 Att någon gång dricka så mycket, att man efteråt har svårt att komma ihåg hur mycket det faktiskt blev 2 Att bli berusad när barn är med 3 Att bli berusad när man äter middag på restaurang 4 Att någon gång dricka så mycket att man mår dåligt dagen efter 5 Att ge alkohol i present till någon man inte känner så väl 6 Att sälja öl och vin till publiken på större sportevenemang 7 Att någon gång emellanåt bli berusad på en fi rmafest 8 Att någon gång emellanåt bli berusad på privata fester 9 Att någon gång emellanåt dricka så att man känner sig påverkad 0% Vad är IQs Alkoholindex? Alkoholindex är ett samlat mått på människors attityd till alkohol i olika situationer. Alkoholindex skapas från svaren på nio frågor om vad människor tycker är rätt och fel när det gäller alkohol, med betoning på berusning. Frågorna ställs en gång per år till personer, 16 år och äldre. Ju högre index, desto mer återhållsam är attityden. Datainsamlingen genomförs av Novus. De fyra tilläggsfrågorna Dessa fyra frågor ligger inte till grund för Alkoholindex. Svaren ges på en skala där helt fel är det mest återhållsamma svaret och helt rätt det mest tillåtande. 1 Att någon gång köra bil när man druckit ett glas vin eller öl 2 Att drick något glas vin eller öl när man är gravid 3 Att vid enstaka tillfällen bjuda ungdomar under 18 år i den egna familjen på alkohol 4 Att på arbetstid skåla i mousserande vin när det går bra på jobbet 20 IQ 2013

23 IQs ALKOHOLINDEX IQ

24 IQ I MEDIA IQ en efterfrågad röst i alkoholfrågor Under 2013 märktes en klar ökning av efterfrågan på IQs kunskap från media. Vanliga teman under året har varit hur man kan prata med sin tonåring om alkohol, hur vi umgås med alkohol under semestern, kalorier, aktuella företeelser och frågor kring alkoholreklam. Här följer ett axplock. Tidningsartiklar Metro den 28 oktober 2013 Göteborgs-Posten den 4 januari 2013 Aftonbladet den 26 juli 2013 Göteborgs-Posten den 7 december 2013 Metro den 28 oktober 2013 Barometern den 10 oktober 2013 Alekuriren den 27 november IQ 2013

25 IQ I MEDIA Webbartiklar DN.se den 6 december 2013 Dagens Media.se den 25 november 2013 Resume.se den 25 november 2013 TV och radio TV4 Nyhetsmorgon den 29 april 2013 Sveriges Radio P4 Väst den 3 januari 2013 Sveriges Radio P1 den 27 september 2013 Sociala medier Systrarna Bäckstrom den 28 oktober 2013 Avenymamma.se den 19 oktober 2013 Frida den 20 oktober 2013 Upworthy (med över 5 miljoner likes) valde att skriva om IQs film Smoothness den 14 december IQ

26 IQs STYRELSE Magdalena Gerger Styrelsen sammanträder Eva Fernvall Göran Johnsson MAGDALENA GERGER Ordförande Född 1964 Magdalena Gerger är vd i Systembolaget. Hon har tidigare varit Senior Vice President i Arla Foods samt marknadsdirektör och divisionschef i England inom bland annat Nestlé samt ICI Paints. Hon är styrelseledamot i Husqvarna AB. EVA FERNVALL Född 1953 Eva Fernvall är kommunikationsdirektör på Apoteket och utbildad biomedicinsk analytiker. Hon har varit medlem i Apotekets koncernledning sedan 2005 och sitter bland annat i styrelsen för GIH. Bland tidigare befattningar kan nämnas Förbundsordförande för Vårdförbundet och vice ordförande i TCO. Peter Allebeck Karin Mattsson Weijber GÖRAN JOHNSSON Född 1945 Göran Johnsson var förbundsordförande i Metall Han är styrelseledamot i Stockholm Business Region AB, Elanders AB och Pressens Opinionsnämnd. Han är vice ordförande i Exportkreditnämnden, ordförande i Produktionslyftet, ordförande i Vinnovaprogrammet Hållbar Produktionsteknik, ordförande för Rådhusgruppen City samt styrelseordförande för SVT. PETER ALLEBECK Född 1952 Peter Allebeck är professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet, och ägnar sig huvudsakligen åt forskning om alkohol och narkotika. Han är också läkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Stockholms läns landsting, där han arbetar med förebyggande insatser, bland annat sluta röka-linjen och alkohollinjen. Peter Settman KARIN MATTSSON WEIJBER Född 1972 Karin Mattsson Weijber är ordförande i Riksidrottsförbundet sedan i maj 2005 med sina idrottsliga rötter främst inom ridsporten, bland annat tidigare ledamot i Svenska Ridsportförbundets styrelse. Hon valdes in i Riksidrottsstyrelsen 1995, och är styrelseledamot i Folksam Sak, Astrid Lindgrens Värld AB, Mittuniversitetet och SISU Idrottsutbildarna. PETER SETTMAN Född 1969 Peter Settman är Creative Director på produktionsbolaget Baluba, som han tidigare ägde. Han sitter i styrelsen för antimobbningsrörelsen Friends och har bland annat varit programledare för Melodifestivalen, Så ska det låta, Dansbandskampen och SVT:s familjesatsning Minuten. 24 IQ 2013

27

28 NARVA IQ för en smartare syn på alkohol IQ arbetar för att skapa ett smartare och sundare förhållningssätt till alkohol i hela det svenska samhället. IQs vision är att etablera måttfullhet som en betydande värdering. Det ska dessutom vara självklart att avstå från alkohol i trafiken, på jobbet, under graviditeten och bland barn och ungdomar. IQ sprider information och lyfter fram goda exempel som eldsjälar runt om i landet har tagit initiativ till och gör dem till IQ-projekt. Genom att utmana, informera, inspirera, skapa mötesplatser och samverka med andra aktörer når IQ fram till ett stort antal människor och skapar ringar på vattnet. Det övergripande syftet är att nå fram utan pekpinnar verklig förändring skapas bara av människors fria vilja. IQ är ett dotterbolag till Systembolaget. Box 3675, Stockholm. Tel: E-post:

Iq Rapport 2011:2. Hur återhållsam är egentligen svenskarnas attityd till alkohol?

Iq Rapport 2011:2. Hur återhållsam är egentligen svenskarnas attityd till alkohol? Iq Rapport :2 IQs Alkoholindex och människors attityder till alkohol Hur återhållsam är egentligen svenskarnas attityd till alkohol? Hej! En minskad alkoholkonsumtion skulle ge fler människor bättre möjligheter

Läs mer

Iq Rapport 2012:3 IQ Alkoholindex 2012. Sådan är svenskarnas attityd till alkohol

Iq Rapport 2012:3 IQ Alkoholindex 2012. Sådan är svenskarnas attityd till alkohol Iq Rapport :3 IQ Alkoholindex Sådan är svenskarnas attityd till alkohol Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Om alkoholen i dagens Sverige 6. 8. 10. 14. 16. Dryckesvanor idag Förändringar i attityderna

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Tillsammans för en smartare syn på alkohol

Tillsammans för en smartare syn på alkohol 2014 INFORMATION VERKSAMHETSBERÄTTELSE NÄTVERK KUNSKAP Tillsammans för en smartare syn på alkohol Reflektera över vanor SIDAN 16 Nätverka med IQ SIDAN 18 INNEHÅLL Om IQ 1. Vd-ord 3. Alkoholen i samhället

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

Iq Rapport 2012:2. & alkohol. Fullast på Facebook

Iq Rapport 2012:2. & alkohol. Fullast på Facebook Iq Rapport 2012:2 Om image, sociala medier & alkohol Fullast på Facebook Innehåll 3. Förord 4. När alkoholen bygger image 5. Alkoholföretagens närvaro i sociala medier 7. Marknadsföring av alkohol i Sverige

Läs mer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer po li cy fö r an ko sv ns ar um sf u ti ll on Sv er ig e po lic y fö r an sv ar sf ul lk on su m tio n Po lic y Ca rl sb er g innehåll: 1.0 2.0 3.0 4.0 Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val

Läs mer

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården Alkohol och Hälsa Karolina Eldelind Hälsoplanerare, tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se Ökad konsumtion 8 liter 1996 10,5 liter 2004 ren alkohol (per invånare 15 år och uppåt) 1 liter ren

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Värt att veta om alkohol och din hälsa

Värt att veta om alkohol och din hälsa Värt att veta om alkohol och din hälsa Hälsa och alkohol Alkohol är för många en naturlig del av livet. En öl med arbetskamraterna efter jobbet eller ett gott vin till middagen med vännerna. Så länge vi

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer

Pressmeddelande 2011-06-XX

Pressmeddelande 2011-06-XX Pressmeddelande 2011-06-XX Inför midsommar Var sjunde anställd i Stockholms län dricker alkohol minst tre i veckan Var sjunde anställd i Stockholms län, 14 procent, dricker alkohol tre dagar i veckan eller

Läs mer

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol!

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Att vara förälder till tonåringar är ofta helt underbart.

Läs mer

ALKOHOL + VÅLD = SANT. Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010

ALKOHOL + VÅLD = SANT. Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010 ALKOHOL + VÅLD = SANT Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010 Text: Peter Moilanen Grafisk form: IOGT-NTO:s kommunikationsenhet Tryck: Sandvikens Tryckeri 2010 Alkohol

Läs mer

IQs ledarkoll. Tips För dig som är ledare inom ungdomsidrott

IQs ledarkoll. Tips För dig som är ledare inom ungdomsidrott IQs ledarkoll Tips För dig som är ledare inom ungdomsidrott Innehåll Förord 1 Idrotten är en viktig ungdomsarena på flera sätt 2 Unga och alkohol 4 Alkohol och idrott 6 Du som ledare visar vägen 8 Ett

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden?

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Inledande reflektioner Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Upplägg: Statistiken i sig Utvecklingen, mönster vuxna

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsutmaning/syfte Bakgrund Effekt/önskat resultat Kommunikationsmålgrupp/mottagare Övergripande mål - motverka och minska

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Vad vet vi om äldres alkoholkonsumtion?

Vad vet vi om äldres alkoholkonsumtion? Vad vet vi om äldres alkoholkonsumtion? Susanne Kelfve Doktorand Sociologiska institutionen Stockholms universitet ARC Karolinska institutet/stockholms universitet Äldre och alkohol historiskt Den äldre

Läs mer

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis.

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis. Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg Louise Bergman Sara Reis Augusti 2004 Rapport 4 Förord RUS-projektet (Restauranger Utveckling

Läs mer

När, var och hur kommer alkoholvanorna på tal?

När, var och hur kommer alkoholvanorna på tal? Alkohol i samhället När, var och hur kommer alkoholvanorna på tal? Annika Nordström, med dr, forskningsledare FoU Välfärd, Region Västerbotten Annika.nordstrom@regionvasterbotten.se Vanligt förekommande

Läs mer

Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak

Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak Riksidrottsförbundet Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab Oktober 2014 Riksidrottsförbundets ANDT-policy Riksidrottsförbundet Stockholm

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Droganvändning bland äldre

Droganvändning bland äldre Droganvändning bland äldre U-fold, Uppsala 21 januari 2015 Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Köttberget glider in pensionsåldern - med sina alkoholvanor? Presentationen

Läs mer

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du?

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 31 aug 2006 Utgiven av Arbetsgruppen för alkoholoch drogpolitiska

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Utgivare: Patrik Havermann Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 21 januari 2015. KOVFS 2015:1

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN Alkoholpolitiska riktlinjer Vi vill inom idrottsrörelsen bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Vad är riskabel alkoholkonsumtion? Om du är tjej och dricker fler än 9 standardglas under en vecka eller om

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena TOBAKSFRI SKOLTID Örebro oktober 2014 Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena Skolan kan göra skillnad Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barnsoch

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Niklas Odén. Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit?

Niklas Odén. Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Niklas Odén Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet Rökte varannan svensk man Rökte varannan 15 åring Unga tjejer går om unga killar Rökfria

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Nya alkoholvanor kräver nya grepp i alkoholvården. Sven Andréasson Riddargatan1 Konferens Stockholm 15 nov 2013

Nya alkoholvanor kräver nya grepp i alkoholvården. Sven Andréasson Riddargatan1 Konferens Stockholm 15 nov 2013 Nya alkoholvanor kräver nya grepp i alkoholvården Sven Andréasson Riddargatan1 Konferens Stockholm 15 nov 2013 Varför kommer de inte? Det händer att personer med alkoholproblem inte söker vård självmant.

Läs mer

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g Nuläget för alkoholkonsumtion och skador Narkotikaanvändning och narkotikaskador 19 april 1 Upplägg 1. Hur har alkoholkonsumtionen förändrats och hur ser det ut i ett Europeiskt perspektiv?. Alkoholskadeutvecklingen

Läs mer

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av alkohol riskfyllt, det kan bero på tidigare erfarenheter,

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut 1 Denna drogpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol!

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Att vara förälder till en tonåring är ofta underbart. Men

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Den ledande metoden för att identifiera riskbruk av alkohol

Den ledande metoden för att identifiera riskbruk av alkohol Den ledande metoden för att identifiera riskbruk av alkohol BAKGRUND Riskbruk av alkohol är en förhöjd skadlig alkoholkonsumtion. Det orsakar ohälsa, sjukfrånvaro, lägre produktivitet och ökad risk för

Läs mer

Ungas drogvanor över tid

Ungas drogvanor över tid Ungas drogvanor över tid Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Presentationen Fokus på åk 9 och gymnasiets år 2 Utvecklingen alkoholvanor Alkohol - kohorteffekter tar man

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Webbaserade interventioner. Anna Liedbergius

Webbaserade interventioner. Anna Liedbergius Webbaserade interventioner Anna Liedbergius Tre exempel WISEteens, ett EU-projekt som syftar till att utveckla en webbintervention för 16-18-åringar med riskkonsumtion av alkohol eller konsumtion av narkotika

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Alkohol- och drogpolicy Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Inledning... 3 Kapitel 2: Allmänna principer... 3 Kapitel 3: Ansvar... 4 Kapitel 4: Åtgärder... 5 2 Kapitel

Läs mer

Vad man inte borde ha sagt. Eller gjort.

Vad man inte borde ha sagt. Eller gjort. Vad man inte borde ha sagt. Eller gjort. En rapport om unga vuxnas alkoholvanor och om prevention IQ, rapport 2008:1 IQ-initiativet är ett dotterbolag till Systembolaget AB. Syftet med IQ:s verksamhet

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Behandling av alkoholberoende i primärvården? Mottagningen Riddargatan 1. Sven Wåhlin Distriktsläkare Uppsala Öl Beroendecentrum Stockholm

Behandling av alkoholberoende i primärvården? Mottagningen Riddargatan 1. Sven Wåhlin Distriktsläkare Uppsala Öl Beroendecentrum Stockholm Behandling av alkoholberoende i primärvården? Mottagningen Riddargatan 1 Sven Wåhlin Distriktsläkare Uppsala Öl Beroendecentrum Stockholm Alkohol är en viktigare riskfaktor än diabetes och astma för försämrad

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor 214 Almedalen 2 juli 214 Håkan Leifman hakan.leifmain@can.se www.can.se Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 världens längsta tidsserie på området

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Vem behöver alkoholreklamen?

Vem behöver alkoholreklamen? Vem behöver alkoholreklamen? En rapport om hur marknadsföring påverkar alkoholkonsumtion och debutålder IQ, rapport 2009:1 IQ-initiativet är ett dotterbolag till Systembolaget AB. Syftet med IQ:s verksamhet

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Policyprogram 2012-2014

Policyprogram 2012-2014 Policyprogram 2012-2014 Doping Alkohol Narkotika Tobak Trafiksäkerhet Innehåll Omfattning... 2 Definitioner... 3 Bakgrund... 3 Doping, alkohol, narkotika och tobak... 4 Trafiksäkerhet... 6 Omfattning Visby

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN Fastställd av Kommunfullmäktige i Habo kommun 2009-01-29 3 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING 3 GRAVIDITET/ AMNING 4 UNGDOMSTIDEN 5 IDROTTEN 7 TRAFIKEN 7 2 Drogpolitisktprogram

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Innehåll. 1.0 Samhällsansvar och måttfull konsumtion 2.0 Hälsa och Säkerhet 3.0 Barn och Ungdomar 4.0 Effekterna av alkohol

Innehåll. 1.0 Samhällsansvar och måttfull konsumtion 2.0 Hälsa och Säkerhet 3.0 Barn och Ungdomar 4.0 Effekterna av alkohol PO LI CY fö r m ko a m rk m n un a ik d at s io n Sv er ig e po lic y fö r m ar kn ad sk om m un ik at io n Po licy Ca rl sbe rg Innehåll 1.0 Samhällsansvar och måttfull konsumtion 2.0 Hälsa och Säkerhet

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor 2015 Almedalen 2 juli 2015 Anna Englund anna.englund@can.se www.can.se Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 världens längsta tidsserie på området

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer