till tonårsföräldrar i BollNäs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till tonårsföräldrar i BollNäs kommun"

Transkript

1 till tonårsföräldrar i BollNäs kommun om ungdomar och Narkotika

2 2

3 Narkotika finns i Bollnäs Narkotika går att få tag på i Bollnäs. En undersökning i kommunen visar att 10% av pojkarna och 6% av flickorna i årskurs 2 på gymnasiet har testat narkotika. Mer än 25% uppger att de har haft möjlighet att prova. Siffrorna visar att de flesta avstår, men det finns orosmoln: antalet ungdomar i kommunen som provar narkotika är högre idag än vad det var under 90-talet. Detta visar också undersökningar bland niondeklassare i kommunen. Ju fler som prövar desto fler riskerar att hamna i ett missbruk. Narkotika är billigt att köpa och ett prov kan kosta som en biobiljett. Av de ungdomar som har prövat narkotika har de flesta fått tag på det genom en kompis. Få köper av en helt okänd människa. De som säljer är ofta på väg in i ett eget missbruk och behöver pengar till sina egna droger. I flera länder i Europa, liksom många andra länder i världen, är tillgången på narkotika mycket stor och många europeiska ungdomar har en mer liberal syn på narkotika än vad vi har i Sverige. En del ungdomar som åker på språkresor, eller på andra utlandsresor då föräldrar inte är med, kan komma i kontakt med narkotika för första gången. Som förälder kan du inte helt skydda ditt barn från narkotika, men du kan hjälpa till att bygga upp ett motstånd. Det motståndet ökar skyddet mot att din tonåring någonsin provar narkotika.

4 4

5 Förändringens tid Du som har en tonåring idag var troligtvis ung på 70-talet. På den tiden präglades en del av ungdomskulturen av flowerpower. Då var hasch och marijuana de vanligaste ungdomsdrogerna. Hasch och marijuana är fortfarande de vanligaste drogerna bland ungdomar i kommunen, men de skiljer sig från då. En stor skillnad är att de nu är tre till fyra gånger så starka jämfört med på talet. Därmed är riskerna större för unga som testar idag. Nu som då söker sig tonåringar fram och testar, särskilt föräldrarnas gränser. Kamraterna i deras liv blir allt viktigare. Genom kamratgruppen prövar sig tonåringen fram i sin nya roll på väg in i vuxenvärlden. Som förälder kan det vara svårt att agera när ens barn tar avstånd och ibland beter sig som om mamma och pappa var de mest hatade personerna i världen, för att i nästa sekund bli de mest underbara föräldrar som man kan tänka sig. Men sådan är tonårstiden: upp och ner. Som förälder kan du ändå finnas där för att stödja, ha kontroll och sätta gränser. Några sätt att göra det på är att ha koll på vad som händer i ungdomskulturen och genom att ha kontakt med andra föräldrar. Försök att verka för att föräldrarna i din tonårings kompisgäng sätter upp gemensamma regler för till exempel hur länge man får vara ute på kvällen. Då vet man vad som gäller för de andra ungdomarna och det kan vara enklare som förälder att hålla fast vid de gemensamt uppsatta reglerna. 5

6 6

7 Prata med ditt barn om droger Få föräldrar misstänker att deras barn använder narkotika. Därför kan det vara en fördel att prata med sitt barn även om misstankarna saknas. Det viktigaste är att ämnet kommer upp vid ett naturligt tillfälle. Ett tips är att utgå från ditt eget intresse och tona ner den förmanande föräldrarollen. Prata med och lyssna på din tonåring. Fråga om kompisar har provat eller om man har sett några som använder droger. Det kan också vara bra att fråga om tonåringen själv har blivit erbjuden droger. Prata om de droger som finns idag och vilken syn din tonåring har på riskerna med att prova. Räkna inte med några stora avslöjanden. I tonåren är ofta lojaliteten till kompisarna större än till föräldrarna. Dela med dig av vad du själv vet och berätta gärna om dina egna erfarenheter utan överdrifter. Var tydlig med dina egna ståndpunkter och konkret i det du säger. Tala till exempel om att narkotika är förbjudet och om några konsekvenser med att hamna i brottsregistret exempelvis svårigheter att få körkort och problem att få vissa jobb i framtiden. Berätta att droger påverkar hjärnan och psyket och påminn om att en vanlig biverkning av narkotika är de olyckor som inträffar när man tappar kontrollen över sig själv. Även om din tonåring inte är intresserad och dina åsikter avfärdas, kan du ändå vara säker på att orden fastnar. Du är trots allt en mycket viktig person i ditt barns liv. 7

8 8

9 Argument som förekommer Det är inte omöjligt att du möts av några av dessa argument i en diskussion med ditt barn. Argumenten sprids av dem som vill avkriminalisera innehav av narkotika för eget bruk eller dem som vill släppa narkotikan helt fri. Narkotika är inte farligare än alkohol och tobak. Att alkohol och tobak dödar så många människor är inte ett argument för att släppa narkotikan fri, utan tvärtom. Anledningen till att så många dör av alkohol och tobak är att de redan är legala droger och att de därför används av så många människor. Tobaksrökning tar livet av mer än 6400 människor per år och fler än 7000 dör av alkohol, bara i Sverige. Man provar för att det är förbjudet och spännande. Att fler provar för att det är förbjudet och därmed mer spännande stämmer inte. Förbud har istället en avhållande effekt. Risken att bli gripen av polis, tagen till förhör och straffad innebär att både ungdomar och vuxna tänker sig för innan de köper och använder en illegal drog. Preparat som är lagliga och som är lätta att få tag i används och missbrukas mer. Alkohol och tobak är sådana exempel. Att använda narkotika är var och ens sak. En del ungdomar försöker att skydda sitt användande av narkotika med argumentet det är min ensak för det drabbar ingen annan. Men drogbruk drabbar inte bara den enskilda personen. Ett utvecklat missbruk påverkar i allra högsta grad omgivningen och i första hand föräldrar, syskon och kamrater. Dessutom drabbas vi alla då samhällets totala resurser måste användas till att vårda och behandla missbruket. 9

10 F a k ta o m d e v a n l Hasch och marijuana Cannabis är ett samlingsnamn på hasch och marijuana och det påverkar hjärnan och psyket. Det aktiva ämnet THC lagras i fettcellerna, framförallt i hjärnan, lungorna och i levern och det bryts långsamt ner. Den som röker hasch får rödsprängda ögon och glansig blick under ruset. Efteråt blir blicken istället matt och trött. Haschrökaren upplever ofta törst eftersom slemhinnorna blir torra och irriterade. Effekterna av drogen kan leda till obehagliga fantasier, ångest och en känsla av hot. En längre tids cannabisbruk kan ge koncentrationssvårigheter, försämrat närminne och planeringsförmåga samt skapa passivitet. Förutom medicinska skador kan även psykologiska skador uppstå. Dessa är omöjliga att förutse innan man provat cannabis. Amfetamin/kokain Det säljs som ett vitt pulver som kan sniffas eller lösas upp i vatten och drickas eller injiceras. Effekten beror på dosens storlek och på vilket sätt den intas. Den som har tagit amfetamin eller kokain blir uppspelt, pratsam, får ökad energi och blir rastlös. Drogerna ger ett kraftigt bakrus. I första hand märks muskelryckningar, rastlöshet, snabbt skiftande humör och sömnstörningar. Efter en längre tids användning sker ofta en viktminskning, personen får sömnsvårigheter och aggressivitet är mycket vanligt. Allt större doser behövs för att man ska uppleva samma effekter som tidigare. Missbruket leder därmed till ökad tolerans och beroende. Ecstasy Ecstasy säljs som små, vita eller färgglada, tabletter. Ibland präglade med figurer eller motiv som till exempel ett äpple, smile-ansiktet eller kända logotyper för exempelvis bilar och kläder. Ecstasy finns även som kapslar. Sömnlöshet, ångest, depressioner, synstörningar, svettningar, darr och kramp i käken är exempel på komplikationer som kan tillstöta. Även illamående och olustkänslor är vanligt förekommande. Ecstasy gör så att kroppens naturliga ventilationssystem inte fungerar. Det kan innebära att man kanske inte svettas även om temperaturen i kroppen blir hög. I så fall inträffar en kollaps eller värmeslag. 10

11 i g a s t e d r o g e r n a Heroin Heroin förekommer som pulver, främst vitt. På senare år har dock brunt heroin introducerats i Sverige. Det bruna heroinet brukar rökas istället för att injiceras som man gör med det vita. De som använder rökheroin tror ibland att det inte är lika riskfyllt som om de injicerade, men man kan bli lika beroende av det. Alla opiater ger mycket snabbt ökad tolerans och abstinensen är både lång och plågsam. Kroppen kräver bara inom några veckor en allt högre dos för att åstadkomma samma effekt som tidigare. Heroin är alltså starkt beroendeframkallande. Vanliga kännetecken för dem som brukar heroin är små pupiller, ett stort lugn, likgiltighet, muntorrhet, svårigheter att prata tydligt, långsamma rörelser och klåda. Narkotikaklassade läkemedel En del narkotikaklassade läkemedel säljs billigt på den illegala marknaden. De kanske också finns hemma i ditt badrumsskåp. Läkemedel av bensodiazepintyp, dvs. lugnande medel och sömnmedel som Rohypnol, Valium, Stesolid, Sobril, Imovane, Stilnoct och Sonata används för att förstärka effekten av andra droger, som ersättning för andra droger eller för att dämpa abstinensbesvär. De används också med folköl eller annan alkohol för att förstärka rusupplevelsen. Preparaten kan vara mycket farliga, är beroendeframkallande och kan ge bevärliga abstinensbesvär när man slutar använda dem. Det har också inträffat förgiftningstillstånd som lett till dödsfall. GHB Drogen dricks och ger ett rus som liknas vid alkoholrus. Den har ofta stickande lukt och smak som påminner om rengöringsmedel. Drogen kan leda till avkoppling eller slöhet, muskelslapphet, muskelkramper och ökad känslighet vid beröring. Vid högre doser kan komplikationer tillstöta i form av illamående, kräkningar, allvarliga andningsbesvär, krampanfall, medvetslöshet och koma. Dödsfall har förekommit bland dem som testar. All ickemedicinsk befattning med GHB är straffbar och medlet är klassat som narkotika. I vår kommun förekommer GHB ännu sparsamt. 11

12 Är droger verkligen så farliga Tonårstiden är en skör period eftersom den egna identiteten håller på att utvecklas. Varken kroppen, hjärnan eller psyket är färdigutvecklade. Mitt uppe i en period av livet som är jobbig, och som innebär tvära kast, kan det upplevas som att det finns fördelar av att använda sig av en drog. Jobbiga känslor kan dämpas för stunden och drogruset uppfattas som en lösning på problemen. Men det är en mycket tillfällig lösning. I frågan om drogers farlighet kan det sägas att alla droger är beroendeframkallande. Därför finns det alltid en risk att testande och experimenterande övergår till ett missbruk. Ett drogmissbruk leder ofta till fysiska och psykiska skador. Det leder också till allvarliga sociala problem. Många får svårt att klara skola eller arbete. Det uppstår konflikter med föräldrar och syskon och svårigheter att behålla kamrater. Vissa röker hasch enstaka gånger utan att fastna i ett beroende, men det finns också de som fastnar snabbt. Man kan aldrig veta vilken grupp man tillhör. De narkomaner som finns i kommunen har alla någon gång börjat med att testa droger som en engångsföreteelse. Kanske var de påverkade av alkohol den gången, precis som de flesta tonåringar som idag testar narkotika. Av de 15-åringar i kommunen har ungefär 1% av pojkarna, samt 7% av flickorna provat narkotika. Detta kan tyda på att en ganska stor del av dem som börjar även tenderar att fortsätta med droger. När man är narkotikapåverkad ökar också riskerna för att bli utsatt för våld, övergrepp och olyckor, samtidigt som man även utsätter andra. 12

13 1

14 Förbjudet att använda All illegal befattning med narkotika är en kriminell handling. Sedan narkotikastrafflagen skapades 1968 har straffen skärpts. I lagen finns många straffbelagda gärningar uppräknade. Det är bland annat brottsligt att: Odla hampa (cannabis) eller tillverka narkotika. Sälja, ge bort eller låna ut narkotika till någon annan. Inneha narkotika, även små mängder för eget bruk. Ha narkotika i kroppen. Narkotikabrott är indelade i tre grader: ringa narkotikabrott narkotikabrott grovt narkotikabrott Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader och för narkotikabrott fängelse i högst tre år. Grovt narkotikabrott kan ge fängelse i upp till tio år. Samhället ser allvarligt på alla former av narkotikabrott och i södra Hälsingland finns speciellt avdelade poliser som arbetar med narkotikaproblematiken. Även tullen, fritidsektorn, skolan, socialtjänsten och sjukvården arbetar inom sina respektive områden för att upptäcka narkotika, förebygga och åtgärda narkotikamissbruk. 14

15 15

16 Det kan vara svårt att se tecknen Tyvärr är de olika tecknen på att någon använder narkotika ofta så diffusa att de lätt förväxlas med vanligt tonårsbeteende. För vem känner inte igen trötthet, håglöshet och likgiltighet. Titta på helheten istället och ta din egen oro på allvar. Reagera instinktivt på det du känner och ta upp det som oroar dig med ditt barn. Här är några tecken att vara vaksam på: tobaksrökning berusningsdrickande och hög alkoholkonsumtion skolk och försämrade skolresultat nya kompisar som du aldrig träffat börjar ringa de gamla kompisarna försvinner extremt hemlighetsfull, rastlös och otillgänglig slutar med aktiviteter som tidigare har varit viktiga svårt att komma upp på morgonen det går åt mycket pengar utan förklaring eller plötsligt finns det mycket pengar och dyra saker (inkomster från försäljning eller bytesvaror) Grundregeln för att kunna se och hjälpa är att du lyssnar på din tonåring. Bara genom att fråga vart de ska och med vem, kan du få veta mycket. 16

17 17

18 Om det händer Får du reda på att din tonåring använder droger, visa hur allvarligt du tar situationen. Din tonåring behöver stöd för att sluta med sitt experimenterande. Prata med ditt barn och ställ krav. Visa din egen oro utan omsvep och förklara varför du är orolig. Fråga om kompisarna också har testat narkotika. Ta reda på var de får tag i narkotikan och varifrån de får pengar. Var tydlig med hur du tänker gå vidare. Ta kontakt med kompisarnas föräldrar. Om du inte känner föräldrarna, kan du alltid kontakta någon som ditt barn respekterar: en lärare i skolan, fritidsledare, fältassistenter eller andra som känner till ungdomarna i området. Du kan också kontakta socialtjänsten och prata med socialarbetare som arbetar med ungdomar. Ibland behövs bara några samtal och ibland krävs andra insatser. Vänta aldrig med att ta kontakt så fort du behöver prata med någon. Det finns alltid hjälp att få och det finns alltid människor i samma situation som kan ge dig goda råd. Var inte ensam med din oro. 18

19 Har du frågor eller funderingar kring narkotika? Hit kan du vända dig: Socialtjänsten Alkohol- och drogterapeut/fältsekreterare: Ungdom och vuxengruppen: Brå-/Drogsamordnare: Ossian Olsén Föreningen nattvandrarna Polisens tipstelefon Ytterligare information om alkohol- och drogförebyggande frågor kan du hitta bland annat på följande internetadresser: Alkoholkommittén Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning Drugnews Drogportalen European Cities Against Drugs Riksförbundet föräldraföreningen mot narkotika Riksförbundet narkotikafritt samhälle Dopingjouren Mobilisering mot narkotika Statens folkhälsoinstitut

20 Vi stödjer ett narkotikafritt Bollnäs Landstingsstyrelsens Samverkansråd i södra Hälsinglands Bollnäs Ovanåker Hälsinglands konsultbyrå Schenströmska Fonden Produktion: Mediabolaget i Hälsingland AB Tryck: RG Tryck

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak En handbok till dig som förälder 1 1 Förord Alla vi som är vuxna måste hjälpas åt för att påverka ungdomarnas attityder och värderingar till droger. Som förälder

Läs mer

Dina barn går inte i repris

Dina barn går inte i repris Dina barn går inte i repris FAKTA OCH ERFARENHETER OM NARKOTIKA HASCH HASCH, marijuana och hascholja framställs alla ur växten Cannabis Sativa och har därför samlingsnamnet cannabis. Hasch är den vanligast

Läs mer

INFORMATION OM ALKOHOL & ANDRA DROGER WWW.HOGANAS.SE

INFORMATION OM ALKOHOL & ANDRA DROGER WWW.HOGANAS.SE INFORMATION OM ALKOHOL & ANDRA DROGER WWW.HOGANAS.SE FÖRORD Vi tillsammans; föräldrar, föreningsledare, fritidsledare, lärare, fältarbetare, närpoliser och andra vuxna i barnens närhet, måste hjälpas åt

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

UPPTÄCKA MISSBRUK. Lennart Karlsson

UPPTÄCKA MISSBRUK. Lennart Karlsson UPPTÄCKA MISSBRUK Lennart Karlsson UPPTÄCKA MISSBRUK Lennart Karlsson Det är inget misslyckande som förälder att ha ett barn som börjar använda narkotika. Däremot är det ett misslyckande om man väljer

Läs mer

STARK UTAN DROGER. Droggruppen i jakobstadsnejden

STARK UTAN DROGER. Droggruppen i jakobstadsnejden 1 STARK UTAN DROGER Alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak är alla droger, som fängslar många av våra ungdomar (och vuxna också för den delen). Bruket av droger tar bort de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering

Ansvarsfull alkoholservering Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN 978-91-7257-740-4 Reviderad upplaga 3:1, tidigare

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Narkotika och andra droger

Narkotika och andra droger FAKTA OM DROGER 2005-01-12 Narkotika och andra droger Narkotika, efter grekiskans narkotikos betyder sömn, dövande, bedövning eller känslolöshet. Ordet användes ursprungligen för preparat som var bedövande,

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Liv och Hälsa Ung 2011 Uppsala län

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Liv och Hälsa Ung 2011 Uppsala län Alkohol Narkotika Dopning Tobak Liv och Hälsa Ung 2011 Uppsala län Länsstyrelsen i Uppsala län i samarbete med länets kommuner. REDAKTÖRER Anna Haid, Lina Lundvik, Paula Lindqvist Grinde GRAFISK FORM Marjo

Läs mer

ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar -

ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar - ABSOLUT LÄSVÄRT - information från Edas ansvar - Den här broschyren är utarbetad av Edas ansvar. Statistik och fakta är hämtat från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (www.can.se), från

Läs mer

Tullverket förenklar det legala och förhindrar det illegala

Tullverket förenklar det legala och förhindrar det illegala Fakta om droger 1 2 Tullverket förenklar det legala och förhindrar det illegala Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, säkerställer konkurrensneutral

Läs mer

Drogfria tonåringar? Ja, självklart! En broschyr för föräldrar om droger

Drogfria tonåringar? Ja, självklart! En broschyr för föräldrar om droger Drogfria tonåringar? Ja, självklart! En broschyr för föräldrar om droger Föräldratips att tänka på 1. Bry dig om ditt barn och ge ditt barn tid. 2. Stärk barnets självkänsla. 3. Sätt gränser, gör överenskommelser

Läs mer

Våga fråga. En bok av JosEfin Carlbom & TEd gustafsson

Våga fråga. En bok av JosEfin Carlbom & TEd gustafsson Våga fråga svar som är guld värda En bok av JosEfin Carlbom & TEd gustafsson 1 2 Denna bok vill vi tillägna alla ungdomar ni är guld värda, glöm aldrig det. Josefin & Ted 3 JOSEFiN CArlbOm TED GUSTAFSSON

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer

C Cannabis (hasch, marijuana, hascholja)... C:1 C:4b Odling av industrihampa i Sverige... C:4a Spacecake... C:4b Frågor... C:5

C Cannabis (hasch, marijuana, hascholja)... C:1 C:4b Odling av industrihampa i Sverige... C:4a Spacecake... C:4b Frågor... C:5 2011 Innehållsförteckning A Inledning... A:1 Frågor... A:2 Varför blir man narkotikamissbrukare?... A:3 Risk och friskfaktorer... A:4 Exempel på friskfaktorer... A:5 Narkotikans nya offer... A:6 Varför

Läs mer

Föräldraenkät om alkohol och tobak

Föräldraenkät om alkohol och tobak Föräldraenkät om alkohol och tobak Denna enkät gick ut till samtliga föräldrar till barn som gick i årskurs sex i Ale kommun år 2003. Syftet med enkäten var att ta reda på föräldrarnas åsikter och syn

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

GHB två FoU-arbeten. genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR. Flickor och GHB. En fältstudie

GHB två FoU-arbeten. genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR. Flickor och GHB. En fältstudie genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR GHB en kemisk drog. Varför väljer en viss grupp unga män GHB som sin huvuddrog? Kicki Persson Utdrag ur Man måste förmedla hopp och visa

Läs mer

Introduktion. Värderingsövningar. Fakta

Introduktion. Värderingsövningar. Fakta Introduktion Avsikten med detta häfte är att ge några redskap för drogförebyggande insatser. Materialet, som innehåller tips och idéer kring samtal och värderingsövningar samt fakta, är inte definit eller

Läs mer

Särö Golf Club. Policydokument. Idrotts- och hälsocertifiering

Särö Golf Club. Policydokument. Idrotts- och hälsocertifiering Särö Golf Club Policydokument Idrotts- och hälsocertifiering 10/20/2011 Särö Golf Clubs ungdomspolicy 4 Mål 4 Strategi 4 Spelarna 4 Till ledarna 4 Till föräldrarna 5 Idrotts- och hälsocertifiering 5 Idrotts-

Läs mer

Tonårs 2012 parlören

Tonårs 2012 parlören Tonårs 2012 parlören Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund www.fhi.se info@fhi.se 2012 Statens folkhälsoinstitut samt respektive fotograf Citera oss gärna men ange källan. Tionde upplagan ISBN 978-91-7521-006-3

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Ung i Salem. Ungdomsgruppen. informerar

Ung i Salem. Ungdomsgruppen. informerar Ung i Salem & Ungdomsgruppen informerar 32 Att vara UNG i Salem 2006 bodde totalt 5 197 barn och ungdomar i åldrarna 0-24 år i Salems kommun. 2 910 barn i åldrarna 0-12 år och 2 287 ungdomar i åldrarna

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Vägen vidare TRYGGHET & HOPP

Vägen vidare TRYGGHET & HOPP Vägen vidare TRYGGHET & HOPP En handbok om att skapa kvinnojoursplats för våldsutsatt missbrukande kvinna framtagen av Vägen ut! kooperativen Förord Hoppet om ett annat liv att erbjuda alternativ det är

Läs mer