Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagaren. Namn och adress: Kristianstads Kommun (övertog projektet från Ålarouten) Kristianstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagaren. Namn och adress: Kristianstads Kommun (övertog projektet från Ålarouten) 291 80 Kristianstad"

Transkript

1 Slutrapport A. Uppgifter om stödmottagaren Namn och adress: Kristianstads Kommun (övertog projektet från Ålarouten) Kristianstad Journalnr: Projektnamn: Ålhajking i Ålakustens Ålarike B. Uppgifter om kontaktperson Namn och adress: Maria Blombärg Yngsjövägen Yngsjö Mobiltelefonnummer: E-postadress:

2 C. Sammanfattning av projektet C1. Projektet genomfördes under perioden Från och med: 1 maj 2010 Till och med: september 2012 Projektet genomfördes på sträckan från Åhus till Maglehem Det finns ett stort behov av att skapa förutsättningar för att kunna utöka besöksnäringen under större delar av året (p.g.a. den ojämna tillströmningen av turister under vissa delar av året), och därigenom skapa bättre lönsamhet och ge möjlighet för fler företag att kunna växa och stanna kvar i vårt område. Samtidigt vill vi bidra till att berika vardagen för såväl invånare som sommargäster och turister längs Ålakusten och Ålarouten. Vi planerade och initierade exklusiva ålakustvandringar/paketresor med all inclusive, = boende, mat och upplevelser i form av konst, musik, teater och naturupplevelser m.m. Vi planerade att göra en annorlunda film om ålfiskets historia och traditioner, som skulle användas som introduktion vid ålakustvandringarna. Vi planerade också att göra skyltar, broschyr, en guide med en översiktskarta Åhus - Maglehem samt vandringskläder med vår logotype. Dessutom planerade vi att göra en bok - Ålakustens mat, en annorlunda bok som utöver den speciella maten beskriver delar av vandringen i bilder och historik med kulturella inslag. Vi har genomfört det vi planerade allt utom vandringkläderna. Pengarna användes istället till en hemsida, som vi insåg att vi inte kunde vara utan i projektet. Den främsta positiva effekten är att vi har skapat ett nätverk med 87 aktiva deltagare. Vi har fått tackbrev från HM Konungen, kulturminister Lena Adelsson Liljeroth, dåvarande näringsminister Maud Olofsson samt landhövdingen i Skåne län Göran Tunhammar. De har utryckt sin beundran för det stora och inspirerande arbetet vi utfört och som de ser en stor potential i. Våra erfarenheter av projektet som kan vara till nytta för andra; det är faktiskt möjligt att sammanföra olika inriktningar till en gemensam plattform. Dock krävs det hårt arbete och lite jävlar anamma! D. Målgruppen Vem riktade sig projektet till? Målgrupper Arbetet med att nå rätt målgrupper är långsiktigt och inledningsvis nås sannolikt den svenska marknaden. De vandringar som genomförts har bokats av grupper, men arbetet med att nå enskilda resenärer fortsätter genom att vandringspaketen görs

3 bokningsbara på internet via projekthemsidan, kommunens och regionens turisthemsidor och andra resesajter. För att nå de utländska gästgrupperna krävs direkt samarbete med researrangörer i respektive land. En del insatser har gjorts i form av visningsresor för press i samarbete med Visit Swedens utlandskontor samt deltagande på en internationell workshop för utländska researrangörer under våren Detta arbete måste ses långsiktigt och i nuläget har kontakter etablerats som kan leda till samarbeten längre fram. Kristianstads kommun har med detta sitt fortsatta arbete mot de utländska marknaderna. E. Genomförandet av projektet E1. Varför ville ni genomföra projektet Vi ville skapa ett globalt intresse för Ålakusten och Ålarouten - detta unika område dvs. området mellan Åhus och Maglehem /Ravlunda skjutfält, dess urgamla kultur och ålfiske. Genom samarbete mellan ålafiskarna och Ålaroutens medlemmar/företag och många andra aktörer i området ville vi skapa förutsättningar för att kunna bevara och utveckla vår bygd samt skapa nya arbetstillfällen. Vi ville också utöka besöksnäringen även under de delar av året då turistnäringen inte är så stor. Intresset för natur- och kulturaktiviteter ökar och ålakusten har unika förutsättningar att locka intresserade. Samtidigt ökar också det allmänna utbudet av denna typ av produkter vilket gör att konkurrensen om besökarna ökar. Projektidén utgör en utmärkt grund för långsiktigt arbete med att utveckla ålakusten för besökare. Vi planerar nu exklusiva ålakustvandringar/paketresor med all inclusive, dvs boende, mat och upplevelser i form av konst, musik och naturupplevelser m.m. E2. Vilka har varit med och genomfört projektet (ange inga namn på personer) Ca 54 Män - ålafiskare, konstnärer, designer, företagare Ca 49 Kvinnor - konstnärer, designer, företagare Det har även kommit in stödpersoner som växlat under de tre år vi har arbetat med projektet. Ansvarsområdena för de som har varit med och genomfört projektet har haft olika grader från att bara skriva sina egna texter, medverka på fotograferingar, mötesdeltagande med projektdiskussioner, distribuera material samt kundkontakter, till ett utökat ansvar för medverkan i projektet.

4 E3. Hur har ni förankrat projektet? Vi har god kännedom om vår kuststräcka (vårt närområde). Vi har haft gott om tid att personligen kontakta alla. Vi har också haft en bra förstudie som gjort det enkelt för oss att ringa in de intressenter som passade i projektet E4. Vilka har ni samarbetat med? Samarbeten Projektet har skapat ett nätverk av företag längs kusten som under projektets gång också hittat nya nätverk för samarbete t ex i ett projekt kring kulturella och kreativa näringar längs kusten. Flera av företagen har också, tack vare projektet, tecknat avtal med det regionala resebolag som erbjuder möjlighet att boka paketresor på internet. På detta sätt kan också företagen samarbeta i andra paket än enbart ålhajking och med andra företag runt om i Skåne. Projektnätverket kommer också att ha aktiv del i fortsatt arbete kring cykel- och vandringsleder och annan produktutveckling för områdets besöksnäring. E5. Vad har ni genomfört i projektet? Ålafiskefilm en annorlunda film om ålafiskets traditioner, historia, skrönor. Om ålen som art och om ålafiskarna. Allt kring vår unika ålakust. Manus skrevs av Maria Blombärg och Hans-Inge Hånsa Olofsson stod för all fakta om vad som filmen skulle belysa. Hånsa som bedriver ålafiske i tredje generationen hade all information för att få fram ett brett perspektiv på näringen. Tanken med filmen var att visa när, hur, var och av vem. Speaker rösten höll samman berättelsen som skred fram från maj till december, så som ålfiske säsongen är. Fördelning mellan de olika sysslorna var också anpassade i kronologisk ordning från Åhus till Maglehem under samma tid maj till december. De aktiva Ålfiskarna presenterades även i den ordningen. Resultatet blev en förunderlig film som blivit mycket populär. Filmare: Lotta Lennartsdotter, Souvenir Film.

5 Guide Guiden är tänkt att bli en följeslagare på vandringarna. Den beskriver besöksmålen med bilder så att man lätt kan orientera sig. Ett litet häfte som det inte bara ska vara inspirerande att välja besök från utan också en enkel kommunikations spridare till människor som söker avkoppling för själen. Guiden är kopplad till en karta över Hanöbukten mellan Åhus och Maglehem. Guiden togs fram av Maria Blombärg.

6 Kartan Kartan visar var besöksmålen finns. Här finns symboler som gör det enkelt att hitta de olika besöksmålen. Vandringarna är planerade så att man tidsmässigt kan besöka flera intressanta näringar på en dag. Det kräver sju hela dagar och nätter för att man ska kunna hinna med alla besöksmålen. Man kan också använda kartan oavsett om man bokar en paketera. Du får den info du behöver för att stanna vid Ålakusten. Kartan togs fram av Maria Blombärg. Broschyr En första signal till vad som skulle komma ut av projektet. Vi ville visa med vackra bilder och inspirerande text att Ålakusten, mellan Åhus och Maglehem, kunde vara en fristad för stressade storstadsbor och andra naturintresserade. En fantastisk miljö att hämta inspiration från. Broschyren togs fram av Maria Blombärg, Tina Lundgren och Else Ridell Göransson.

7 Hemsida En hemsida påbörjades under sensommaren Här tog en lång historia sin början. Den första versionen påbörjades av Anki Hästsko och på grund av olika agendor och otydliga överenskommelser avsade sig Anki sitt uppdrag. En andra version påbörjades av Niklas Göransson och Johan Elmros. Här blev det dock osämja mellan Niklas och Johan och det blev tyvärr både kostsamt och långdraget (här fick ambitionen att ta fram vandringskläder omvärderas pengarna som var tänkta till vandringskläderna ombudgeterades till hemsidan). Nu finns det dock en hemsida som Turistbyrån Kristianstad, Kristianstads kommun tagit fram. Material research Maria Blombärg och Tina Lundgren, layout och bildsammanställning Tina Lundgren. Boken Vi har gjort en bok som från början gick under arbetsnamnet: Ålakustens mat, en annorlunda bok där vi möter ålakustens människor (ålafiskare, krögare, konstnärer och formgivare), traditioner, skrönor, natur och naturligtvis mat. Ålakustens mat döptes om och blev Ålakust den blå linjen, ålen, maten, konsten. Tina Lundgren, TL Illustration & Form, har agerat spindeln: Tjatat, sammanställt, omarbetat, formgett, fotat och illustrerat. Maj Sandahl och Torbjörn Lindén har fotograferat nästan samtliga foton. Tomas Tillberg, chefredaktör på Kristianstads Journalen med ett genuint intresse för ålafisket längs Hanöbukten, skrev texter om ålen och ålafisket, AB Ålexporten och

8 ålabodarna. Sune Johannesson, kulturredaktör Kristianstadsbladet, skrev en text om Prins Eugen. Sven-Erik Magnusson, chef Biosfärkontoret/koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, skrev texter om malen samt om den utrotningshotade sandnejlikan. Anita Zieme som bland annat driver Café Miró på Regionmuseet i Kristianstad skrev om vacker, hälsosam mat med inslag av blommor och ogräs. Boken är väldigt vacker och har fått oerhörd respons från sina läsare! En engelsk utgåva är i slutfasen och ligger snart på tryckeriet för tryckning!

9 Skyltarna med logga/emblem har tagits fram och finns på varje plats som besöks. Dels är det den röda ålen som visar att vi tillhör projektet och dels är det en lilla runda som visar konstnärerna och konsthantverkarna. Skyltarna och loggorna är gjorda av Tina Lundgren. Testvandringar Maria Blombärg: 1:a Testvandringen har gjorts av mig som projektledare. Jag ville själv kontrollera alla tider som ingick. Hur lång tid det tog att gå, köra bil eller åka båt mellan de besöksnäringar som deltar i projektet. Det visade sig att alla förberedelser och bearbetning av idén om paketresor med olika vandringsschema fungerade över förväntan. Det visade sig också att det gick att kombinera varje 1-dags vandring till specifika besöksmål på 3 olika sätt. Nr 1 flera olika besök + middag och övernattning Nr 2 gick med i samma grupp + middag men ingen övernattning Nr 3 gick med i samma grupp men varken middag eller övernattning. Det betyder att gruppen som gick den vandringen bestod av 3 olika prisklasser. Dyrast givetvis Nr 1. Detta gick att göra på alla 1-dags vandringar. Den längsta vandringen var på 7 dagar. Det är vad det tar att gå mellan Åhus och Maglehem i våra paketreseförslag. Det blev sammanlagt 13 olika vandringar på 1 dag, 2 dagar och 7 dagar (7 dagar är speciell ty där går man endast längs stranden och besöker Ålafiskare). Det roliga är att man kan få nästan hur många kombinationer av vandringar med olika besök därför att sträckorna mellan besöksmålen är i linje med Ålakusten. Det går alltid att kombinera med ett besök hos en Ålafiskare. Att man ska besöka en Ålafiskare ingår i projektideén. 2:a Testvandringen gjordes uppe vid Åhus med inbjudna gäster (turistbyråns personal samt personal från Kristianstads Vattenrikes biosfärkontor). Det var en förenklad variant. Det visade att det fungerar även om man gör en så kort vandring som en halv dag. Det är bra för då kan man boka några få besök inom en snäv radie. Besöksnäringarna såsom Absolut Company och Blå Station eller Studio Glashyttan i Åhus är bra och närliggande exempel. Åhus företag kan då inte bara erbjuda sina

10 besökande leverantörer eller kunder det egna företagets ambitioner utan även skapa inspirerande besök med korta vandringar mellan intressanta företag, konst och den kulturellt historiskt viktiga näringen Ålafisket. 3:e Testvandringen gjorde jag med en grupp inbjudna journalister och andra för projektet viktiga personer (bl a guider och fotografer). Resultatet blev osannolikt bra. Det började på Drakamöllan med frukost och Ålfiskefilmen. Med filmen i ryggen fick man en bred kunskap om det så viktiga Ålfisket som funnits i 700 år längs denna kustremsa. Första sträckan var avpassad för Taxibuss till Curre och Max Hillfon - konstnärer som öppnade sina ateljéer (fanns i samma hus) där vi fick en inblick i deras arbete samt en kaffepaus. Vi gick sen på en vacker väg till 2 andra konstnärer - Erica och Krister Wedman, som både berättade om sin konst men även lät besökarna själva pröva på måleriets konst. Där bjöds det på något att dricka. Vi vandrade sedan vidare till ett gammalt Bränneri och fick äta ett päregille till lunch. Taxibussen tog därefter oss till Ålfiskare Tenghagen i Holmaboden. Där fick vi lära det speciella språkbruk som Ålfiskarna har i sin yrkesverksamt. Efter en lång promenad längs stranden till Rompeboden lät Ålfiskare Hånsa deltagarna förbereda och laga skepparål. Alla åt. Sedan var det dags att åka tillbaka till Drakamöllan där kvällen avslutades med 3 rätters meny och övernattning. Enda kritiken var från min egen sida att vi hade kunnat gå mellan Folketstorps Bränneri och Holmaboden. Det är ganska långt därför valde jag tyvärr bort den promenaden. Ingen i gruppen tyckte att man fick för lite valuta för vad det hade kostat om man själv betalt. Jag anser att med de tester av vad de medverkande näringarna presenterar och erbjuder besökarna, så lever de upp till de förväntningar som ställs på dem. E6. Har något gått bättre än planerat? Flera av de ursprungliga tankarna kring hemsida, bokning och upplägg av paketen har ändrats under arbetets gång. Exempelvis har möjligheten att boka paket smidigt på internet utökats genom att Tourism in Skåne lanserat sin resebutik vid årsskiftet På sikt kommer vandringspaketen på detta sätt att bli synliga på en mängd resesajter och det blir också möjligt att kombinera paketen med bokning av resa till området via flyg, tåg eller båt. Den tänkta direktbokningen via turistbyrån hade nått en bråkdel potentiella resenärer. Tanker vara att skapa paketresor, men för att få aktiviteter längs vandringarna har nya bokningsbara reseprodukter skapats. På så vis kan nu enskilda företag erbjuda bokningsbara produkter på tider som passar. Exempel kan vara att prova på keramiktillverkning eller göra besök hos konstnärer eller ålafiskare.

11 lka arigheter eller h nder ar n le t nder ro ektet gang? Projektledare Maria Blombärg: Personliga erfarenheter av att driva ett projekt. Reflektioner och slutsatser Vikten av att göra en förstudie så noggrant som möjligt gör det betydligt lättare att genomföra projektet som man tänkte att det ska bli. Trots att vi var så noga som det gick så hade vi missat en väsentlig sak visade det sig. Vårt problem som uppstod under arbetets gång kom mycket oväntat. Vi hade en absolut fast projekt idé som sagt. Vi hade däremot avstått från att ansöka om pengar för en hemsida. Vi "tyckte" att vi ansökte om så mycket pengar att skulle vi även ansöka om en hemsida så kanske vi inte kunde få genomföra projektet. Det var ett stort och omfattande projekt. Kostnaderna var höga. Men vår brist på insikt att ett icke fattat beslut kan leda till oanade problem, att det till och med kan bli ett problem att driva ett projekt vidare, kunde vi inte förutse. Vi lyckades med små ändringar, hjälp och onödiga slitningar ändå genomföra vårt projekt såsom vi beskrev i vår projekt ansökan. I dag vet jag hur man ska tackla det som hände oss. Sök pengar för det som är svårt att klara utan kunskap och som dessutom handlar om estetik. Fackfolk som kan sin sak och dessutom kan lägga fram flera förslag så att man själv kan se vad man tycker är bra och passar i projektet gör att personliga påhopp, ovänskap, skitprat, avundsjuka och käppar i hjulen undviks. Lite tips Ta ordentligt reda på alla fakta. Skaffa ett register med alla korrekta uppgifter som du kommer att behöva. Alla fel ger mer arbete. Använd mail. Kräv snabba svar. Annars vet ni inte var i handlingen ni är. Gör mail möten, det spar tid. Mina 4 F= Finn, Fixa, Fundera, Försök, Finn det projekt som du och de du ska samarbeta med brinner för. Då går det utmärkt att genomföra ett projekt. Fixa de oklarheter som finns. Tro inte att det nog ordnar sig under arbetets gång. Det fixar sig inte utan det blir tyvärr problem.

12 Fundera ordentligt på alla kostnader som gör så att slutresultatet blir det önskade. Om du inte gjort det, då kan du själv få stå för alla frimärken, papperskopior av foton, bensin, osv även om du inte vill. "Du vill ju att slutresultatet av projektet ska bli perfekt." Försök att ha samma agenda.. Har ni inte det så anlita experter som kan i stället för att ha möten som inte för projektet framåt. Tina Lundgren: Jag har haft hand om bland annat skyltar, loggor, hemsida och boken. Vad gäller loggorna och skyltarna har allt gått som planerat. Vad gäller boken blev det ett större jobb än vad jag först hade trott att det skulle vara. Det var som att lägga ett enda stort pussel där alla pusselbitar skulle falla på plats. Det var inte helt enkelt. Att först hitta en röd tråd som skulle löpa genom hela boken det fick bli en blå linje. Bokstavligt talat. Det löper en blå linje på alla sidor, från framsidan till baksidan! Ett genialt drag tycker jag! Jag har gjort layouter och böcker förr så jag var beredd på mycket jobb, men jag var nog inte förberedd på att jag skulle få tjata så mycket för att få in materialet! Det tog väldigt mycket tid och energi hundratals mail och telefonsamtal. Slutresultatet blev dock fantastiskt och efter att ha fått distans till arbetet är jag väldigt glad för att ha rott det projektet i land! Hemsidan Ja, där fick jag ett jobb som jag absolut inte hade räknat med. Då hemsidan version 1 fallerade, fick jag på min lott att få fram bilder och att sätta ihop information med dessa så att de två som skulle göra hemsidan bara hade att bygga den. Det var jag som gjorde det stora jobbet och jag som fick ta emot beska mail då det inte gick tillräckligt fort, för snabbt skulle det gå annars skulle de ha mer betalt. Jag skulle göra obetalt jobb som tog runt 100 timmar samtidigt som jag skulle sköta mitt dagliga jobb Jag satt i en rävsax, en åsna mellan två hötappar. Ingen annan varken kunde eller ville göra ett sådant obetalt jobb. Emedan de två hemsidebyggarna såg till att få väldigt bra betalt! Och en hemsida var vi tvungna att få fram. För mig blev det en bitter erfarenhet och en läxa för livet. Så för andra som sätter sig i en sådan situation: ha allt tydligt och klart på papper innan ni drar igång projektet. Likadana agendor för er som sitter i ledningen. Vi var tre från början varav en inte hade samma tankar och idéer vilket höll på att stjälpa hela lasset. När projektet gick från Ålarouten till Kristianstads kommun fick vi dock nya samarbetspartners som varit till stort stöd och glädje! ro ektet mal och resultat F1. Vilka resultat skapade projektet?

13 Projektet i sig ligger helt rätt i tiden. Fler och fler efterlyser resor med teman. Vårt projekt som också sätter fokus på ålafisket är helt rätt. Och ju mer jag lärt om ålafisket, ålen och dess traditioner ju mer fantastiskt tycker jag att det är. Det här är en tradition att värna om! Vi tror att både projektägare och intressenter är mer än nöjda. Visserligen har vandringarna bara tagit sin början och inte än blivit det stora lyftet som vi från början trott, men det kommer att växa sig starkt och stort för det är ett fantastiskt projekt! Projektet har också länkat oss intressenter samman. Vi har lärt känna varandra och nya intressenter har kommit in efter hand. Jag tycker nog att det är den allra största vinsten med projektet att vi lär känna varandra. Det är oerhört svårt att vara en liten ensamföretagare. Vi behöver allt tänkbart stöd vi kan få, samarbeten, gemensamma aktiviteter, etc. Ensam är inte stark! Men tillsammans kan vi skapa något av värde! Det finns nu för turistbyrån i Kristianstad möjlighet att välja olika vandringsmöjliheter, samt att kombinera nya vandringar mellan de olika projektdeltagarna. Det har uppstått en mängd olika nätverkskombinationer under arbetets gång. En förlängning och ett positivt resultat av projektet med ålavandringarna, är att det bildats en arbetsgrupp som jobbar för att vår kuststräcka ska bli ett världsarv! Projektet "Ålakust Den Blå Linjen" har fött en idé om att arbeta fram ett förslag för att kunna göra en ansökan till UNESCO om att Ålafisket mellan Åhus och Stenshuvud ska kunna bli ett immateriellt världsarv. Skåne har inget världsarv hitintills. Ålen är dessutom Skånes landskapsfisk och ålen har en stor kulturhistorisk betydelse för vårt land. Vid freden med Danmark i Roskilde år1658 övergick de 140,1/2 åladrätterna mellan Åhus och Stenshuvud från den Danska Kronan till den Svenska Kronan som sedermera förlänade dem till ett flertal Gods, Slott och Herresäten med anknytning till bl a denna kustremsa. Ålfisket längs denna kustremsa utvecklade ett unikt och egenartat sätt att fiska ål. Så som redskaps hantering, arbetsätt, mattraditioner, berättartradition med skrönor, eget språk, ägande förhållande, makt koncentration, ekonomiskt betydelsefull näring, samhälles inflytande och bestämd lokalitet. Ålfisket bedrivs på samma sätt än i dag eftersom det är då djupt förankrat i historien. Men i dag är det en hotad näring. Eftersom något liknande inte går att finna någon annanstans i världen är det av största vikt att försöka bevara den stafettpinne som vandrat i 700 år och som nu är en spillra blott. Läggs Ålafisket ned så går det aldrig mer att återskapa därför att det lever endast genom traditionen som bara kan ärvas från far till son eller lärling såsom den alltid gjorts.

14 lka ar ro ektet mal? Vad blev resultatet? 1. Göra en annorlunda film om ålafisket uppfyllt 2. Marknadsföring och hemsida klara uppfyllt 3. Boken Ålakustens mat uppfyllt 4. Skyltar klara uppfyllt 5. Häftena klara uppfyllt 6. Kläderna för vandringen klara ej uppfyllt pengarna användes till hemsida 7. Planera och skapa vandringarna/paketresorna enl. förslagen uppfyllt 8. Testvandringarna gjorda uppfyllt 9. Alla involverade enligt programmet är startklara uppfyllt 10. Slutmål: Att bokningarna har börjat komma in uppfyllt FRAMTIDA MÅL: Efter projekttidens slut är målet att verksamheten skall vara självgående genom intäkterna från vandringarna/paketresorna och gm produkter som skall säljas. Tanken är också att antal veckor för vandringar skall kunna utökas och i viss mån kunna skräddarsys efter behov. Vi har också diskuterat möjligheterna till att kunna göra vandringarna med sina hundar eller genom att rida vissa delar av sträckan. Bokningar/beställningar skall nu i första hand gå via Turistbyrån men kanske att vi i framtiden kan anställa personer som handhar detta. Planer och idéer finns fortfarande! ar ro ektet gynnat eller arbetat or nagon a oljande prioriteringar? Hållbar utveckling Miljö Projektet har skapat uppmärksamhet kring den hotade art som ålen är och belyst det arbete som görs för dess fortlevnad. De produkter som skapats i projektet och de som planeras i framtiden är alla hållbara produkter kopplade till cykling eller vandring t ex.

15 F4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? Nya företag och arbetstillfällen samt nya besökare och övernattande: Projektidén utgör en utmärkt grund för långsiktigt arbete med att utveckla ålakusten för besökare. Däremot är det för tidigt att ange antal möjliga arbetstillfällen eller företagsetableringar. Arbetet med att nå rätt målgrupper är långsiktigt och inledningsvis nås sannolikt den svenska marknaden. De vandringar som genomförts har bokats av grupper, men arbetet med att nå enskilda resenärer fortsätter genom att vandringspaketen görs bokningsbara på internet via projekthemsidan, kommunens och regionens turisthemsidor och andra resesajter. För att nå de utländska gästgrupperna krävs direkt samarbete med researrangörer i respektive land. En del insatser har gjorts i form av visningsresor för press i samarbete med Visit Swedens utlandskontor samt deltagande på en internationell workshop för utländska researrangörer under våren Detta arbete måste ses långsiktigt och i nuläget har kontakter etablerats som kan leda till samarbeten längre fram. Kristianstads kommun har med detta sitt fortsatta arbete mot de utländska marknaderna. Intresset för natur- och kulturaktiviteter ökar och ålakusten har unika förutsättningar att locka intresserade. Samtidigt ökar också det allmänna utbudet av denna typ av produkter vilket gör att konkurrensen om besökarna ökar. Nya produkter: Bok, film, karta, broschyr, hemsida och tre vandringspaket H. Hur har ni spridit projektets resultat Spridning av resultat Info om projektet har fått uppmärksamhet i pressen vid ett antal tillfällen bl a då efter pressträff i samband med att boken och filmen släpptes och då vandringarna blev bokningsbara on-line och när projektet nominerades till årets LEADER-projekt i Skåne. Sl t at er ran projektet och rekommendationer till andra Projektledare Maria Blombärg: Personliga erfarenheter av att driva ett projekt. Reflektioner och slutsatser Vikten av att göra en förstudie så noggrant som möjligt gör det betydligt lättare att genomföra projektet som man tänkte att det ska bli.trots att vi var så noga som det

16 gick så hade vi missat en väsentlig sak visade det sig. Vårt problem som uppstod under arbetets gång kom mycket oväntat. Vi hade en absolut fast projekt idé som sagt. Vi hade däremot avstått från att ansöka om pengar för en hemsida. Vi "tyckte" att vi ansökte om så mycket pengar att skulle vi även ansöka om en hemsida så kanske vi inte kunde få genomföra projektet. Det var ett stort och omfattande projekt. Kostnaderna var höga. Men vår brist på insikt att ett icke fattat beslut kan leda till oanade problem, att det till och med kan bli ett problem att driva ett projekt vidare, kunde vi inte förutse. Vi lyckades med små ändringar, hjälp och onödiga slitningar ändå genomföra vårt projekt såsom vi beskrev i vår projekt ansökan. I dag vet jag hur man ska tackla det som hände oss. Sök pengar för det som är svårt att klara utan kunskap och som dessutom handlar om estetik. Fackfolk som kan sin sak och dessutom kan lägga fram flera förslag så att man själv kan se vad man tycker är bra och passar i projektet gör att personliga påhopp, ovänskap, skitprat, avundsjuka och käppar i hjulen undviks. Lite tips Ta ordentligt reda på alla fakta. Skaffa ett register med alla korrekta uppgifter som du kommer att behöva. Alla fel ger mer arbete. Använd mail. Kräv snabba svar. Annars vet ni inte var i handlingen ni är. Gör mail möten, det spar tid. Mina 4 F= Finn, Fixa, Fundera, Försök, Finn det projekt som du och de du ska samarbeta med brinner för. Då går det utmärkt att genomföra ett projekt. Fixa de oklarheter som finns. Tro inte att det nog ordnar sig under arbetets gång. Det fixar sig inte utan det blir tyvärr problem. Fundera ordentligt på alla kostnader som gör så att slutresultatet blir det önskade. Om du inte gjort det, då kan du själv få stå för alla frimärken, papperskopior av foton, bensin, osv även om du inte vill. "Du vill ju att slutresultatet av projektet ska bli perfekt." Försök att ha samma agenda. Har ni inte det så anlita experter som kan i stället för att ha möten som inte för projektet framåt.

17 Tina Lundgren: Jag har haft hand om bland annat skyltar, loggor, hemsida och boken. Vad gäller loggorna och skyltarna har allt gått som planerat. Vad gäller boken blev det ett större jobb än vad jag först hade trott att det skulle vara. Det var som att lägga ett enda stort pussel där alla pusselbitar skulle falla på plats. Det var inte helt enkelt. Att först hitta en röd tråd som skulle löpa genom hela boken det fick bli en blå linje. Bokstavligt talat. Det löper en blå linje på alla sidor, från framsidan till baksidan! Ett genialt drag tycker jag! Jag har gjort layouter och böcker förr så jag var beredd på mycket jobb, men jag var nog inte förberedd på att jag skulle få tjata så mycket för att få in materialet! Det tog väldigt mycket tid och energi hundratals mail och telefonsamtal. Slutresultatet blev dock fantastiskt och efter att ha fått distans till arbetet är jag väldigt glad för att ha rott det projektet i land! Återstår gör den engelska översättningen som snart är klar. Hemsidan Ja, där fick jag ett jobb som jag absolut inte hade räknat med. Då hemsidan version 1 fallerade, fick jag på min lott att få fram bilder och att sätta ihop information med dessa så att de två som skulle göra hemsidan bara hade att bygga den. Det var jag som gjorde det stora jobbet och jag som fick ta emot beska mail då det inte gick tillräckligt fort, för snabbt skulle det gå annars skulle de ha mer betalt. Jag skulle göra obetalt jobb som tog runt 100 timmar samtidigt som jag skulle sköta mitt dagliga jobb Jag satt i en rävsax, en åsna mellan två hötappar. Ingen annan varken kunde eller ville göra ett sådant obetalt jobb. Emedan de två hemsidebyggarna såg till att få väldigt bra betalt! Och en hemsida var vi tvungna att få fram. För mig blev det en bitter erfarenhet och en läxa för livet. Så för andra som sätter sig i en sådan situation: ha allt tydligt och klart på papper innan ni drar igång projektet. Likadana agendor för er som sitter i ledningen. Vi var tre från början varav en inte hade samma tankar och idéer vilket höll på att stjälpa hela lasset. När projektet gick från Ålarouten till Kristianstads kommun fick vi dock nya samarbetspartners som varit till stort stöd och glädje! Projektet i sig ligger helt rätt i tiden. Fler och fler efterlyser resor med teman. Vårt projekt som också sätter fokus på ålafisket är helt rätt. Och ju mer jag lärt om ålafisket, ålen och dess traditioner ju mer fantastiskt tycker jag att det är. Det här är en tradition att värna om! Jag tror att både projektägare och intressenter är mer än nöjda. Visserligen har vandringarna bara tagit sin början och inte än blivit det stora lyftet som vi från början trott, men det kommer att växa sig starkt och stort för det är ett fantastiskt projekt! Projektet har också länkat oss intressenter samman. Vi har lärt känna varandra och nya intressenter har kommit in efter hand. Jag tycker nog att det är den allra största

18 vinsten med projektet att vi lär känna varandra. Det är oerhört svårt att vara en liten ensamföretagare. Vi behöver allt tänkbart stöd vi kan få, samarbeten, gemensamma aktiviteter, etc. Ensam är inte stark! Men tillsammans kan vi skapa något av värde! Det här projektet hade absolut inte kunnat genomföras utan stöd. Så vi är oändligt tacksamma för att ha fått möjlighet att driva projektet! Och med facit i hand: Var tydliga med arbetsuppgifterna! Skriv, skriv, skriv!!! Eva Berglund: Flera av de ursprungliga tankarna kring hemsida, bokning och upplägg av paketen har ändrats under arbetets gång. Exempelvis har möjligheten att boka paket smidigt på internet utökats genom att Tourism in Skåne lanserat sin resebutik vid årsskiftet På sikt kommer vandringspaketen på detta sätt att bli synliga på en mängd resesajter och det blir också möjligt att kombinera paketen med bokning av resa till området via flyg, tåg eller båt. Den tänkta direktbokningen via turistbyrån hade nått en bråkdel potentiella resenärer. Tanker vara att skapa paketresor, men för att få aktiviteter längs vandringarna har nya bokningsbara reseprodukter skapats. På så vis kan nu enskilda företag erbjuda bokningsbara produkter på tider som passar. Exempel kan vara att prova på glasblåsning/keramiktillverkning, besök hos konstnärer eller ålafiskare. r ort atter erk am eten e ter ro ektet l t r kommer n att an anda det resultat som projektet skapat? Kristianstads kommun fortsätter att marknadsföra och boka de produkter som skapats i projektet och använder erfarenheter från projektet i sin produktutveckling av nya turistprodukter. De nätverk som skapats får därmed också en naturlig koppling till detta arbete.

19 K. Bilagor Bilaga: Ålarouten startade som en förening, mellan företag längs Ålakusten och väg 118 mellan Åhus och Maglehem, för att bättre kunna möta turismens behov av att: Se Uppleva Äta Bo i vårt kustområde i östra Skåne. Det finns ett stort behov av att skapa förutsättningar för att kunna utöka besöksnäringen under större delar av året (p.g.a. den ojämna tillströmningen av turister under vissa delar av året) och därigenom skapa bättre lönsamhet och ge möjlighet för fler företag att kunna växa och stanna kvar i vårt område och samtidigt bidra till att berika vardagen för såväl invånare som sommargäster och turister längs Ålakusten och Ålarouten. Tillsammans känner vi ett starkt intresse av att sätta den unika Ålakusten på världskartan och vi kan nu genomföra dessa exklusiva vandringar /paketresor, längs den långa vackra och säregna kustremsa. Vi har lyckats få till stånd en historiskt samverkan mellan samtliga ålafiskare längs vår kust och samtidigt kan vi nu utöka samarbetet med många andra engagerade aktörer här i området. Här finns, som känt är, ett mycket stort utbud av olika konstarter som skapar möjligheter att kunna bjuda besökarna på kulturella upplevelser av hög klass. Ålakustvandringen är symbolisk på många sätt. Mötet med naturens olika element som vind, sol, regn, kyla och värme skiftar från timme till timme. Och nya möten med kulturella säregna uttryck för örat, ögat, själen och hälsan är ytterligare en rikedom att ösa ur längs denna kust. Genom att visa den unika filmen om Ålakustens ålafiske ( Ålakust - Den blå linjen ), dess traditionsbärande utövare och fascinerande berättelser från förr och nu, ger vi besökaren en inblick i en för många okänd. Filmen ger varje tittare tillgång till den inre värld av mystik och det som kringgärdar tusenåriga sagor och sägner runt den uråldriga ålen. Boken Ålakust den blå linjen, ålen, maten, konsten ger läsaren en intressant blandning av matrecept blandat med vackra bilder, texter om ålafiskare, konstnärer, designers och entreprenörer samt skrönor, fakta och historik från vår unika kustremsa. För oss är miljötänkandet viktigt och genom att ge en del av intäkterna från ålakustvandringarna till Ålfonden (10 kronor av varje försåld bok), vill vi på vårt sätt bidra till ålens återväxt. Ålfonden är en viktig företeelse och stödjer ålens kulturella betydelse och måste därför stå i rampljuset. Den startades av ålafiskarna 2007 för att stärka ålbeståndet. Finansieringen sker gm ålfisket självt och gm sponsorer.

20 Ekologisk filosofi. Ålen anses vara ett av våra allra äldsta djur och är intressant ur många aspekter. Människans tidiga utveckling av hjärnan härstammar från ätandet av stora mängder Omega 3, långa kedjor (finns också korta kedjor av mindre betydelse för hälsan). För att kunna bibehålla och reparera funktionerna i hjärnan och kroppens celler är det av största vikt att äta Omega 3, långa kedjor, som finns i stor mängd i fet fisk, framför allt i ål. Ålen, denna kulinariska och hälsobringande fisk är ett högst betydelsefullt bidrag till god hälsa och ett långt liv. Att i största möjliga mån kunna bjuda våra gäster/besökare på såväl ål som annan ekologisk, närproducerad, god och nyttig mat av hög klass på resp. restaurang, hotell/b&b och i Ålabodarna är för oss en självklarhet. Ekologin ligger sammanflätad med den naturnära miljön, havet, stranden, skogen, ängarna och himlen. Vårt varumärke Möta världens äldsta djur längs en sägen- och sago -omspunnen kustremsa. Vandra i vattenbrynet Få gourmetupplevelser i omega 3:s tecken Upplev konstnärlig outgrundlighet - Och bo med all inclusive. Komma hem med fickorna fulla med sand och bärnsten och själen full av havsmusik, klingande skrönor och en häftig känsla av att ha upplevt något alldeles speciellt

Ålhajking i Ålakustens Ålarike

Ålhajking i Ålakustens Ålarike 1. Projektnamn Ålhajking i Ålakustens Ålarike Eelhike along the eelcoast in the kingdom of eel hav Åhus --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- Ravlunda

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras.

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: 2011-6042 Bondens Mat i Uppland, org nr 769621-4233 Kontaktperson: Claudia Dillmann Tel.070-231 39 92 Saxen 214 Sättraby 760 31 Edsbro

Läs mer

Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30.

Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30. 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Textrakt Mollaryd (Ursprungligen: Mollaryd Textstation) Datum: 2013-08-21.. Diarienummer: 2008.008 CA.. Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30. Kontaktpersoner i projektet:

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Befolkat stenhus Datum:. Diarienummer:. Projekttid: 2015-05-28 2015-12-15 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Slutrapport vid projektstöd

Slutrapport vid projektstöd Slutrapport vid projektstöd 1(7) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet www.jordbruksverket.se Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet Så här fyller du i blanketten Ange det projektnamn som du har angivit i projektplanen och som även

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Projektet har kartlagt vandrings- kanot och cykelleder kring Färnebofjärdens nationalpark. Projektägare: By Utvecklingsgrupp Projektledare: Lina Jan-Ers

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet 2010.11.30 Journalnr 2009-5294 VÄGEN, en musikal om Malmköping SAMMANFATTNING De positiva effekter projektet har givit oss är följande, utan inbördes

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning...s 3 Bakgrund och inledning...s 4 Problemformulering och syfte & Avgränsningar...s 5 Genomförande...s 6 Resultat av projektet...s 7 Värdering av arbetet och resultatet...s

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Kinds kvinnliga företagare Datum: 131216.. Diarienummer: 2008-009-BA.. Projekttid: 130827-131231. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

REORIENT på Bali. Workshop 9-12 februari eller 3-6 mars

REORIENT på Bali. Workshop 9-12 februari eller 3-6 mars REORIENT på Bali Workshop 9-12 februari eller 3-6 mars REORIENT [def: to adjust or align something in a new or different way] Varmt välkommen till en inspirerande och utforskande workshop i fantastiska

Läs mer

Scandinavian training camp 21-28/4 2007.

Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Inspirerade av Christians historier var vi några som på bussen till Lidingöloppet bestämde oss för att också prova på att åka på träningsläger till Portugal. Här

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Projektberättelse januari-april 2011 Vellinge 2011-06-09 Leaderprojekt Söderslättsmärkt

Projektberättelse januari-april 2011 Vellinge 2011-06-09 Leaderprojekt Söderslättsmärkt Projektberättelse januari-april 2011 Vellinge 2011-06-09 Leaderprojekt Söderslättsmärkt Webbsidan/Beställningssystemet Vi börjar nu få klart den publika webbsidan www.soderslattsmat.se samt beställningssystemet.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Måltidsriket, ekonomisk förening Fabriksvägen 2 712 34 Hällefors Journalnummer dnr 3.2.18-187/14 E-postadress bola@kjellobolas.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Naturturism i Uppsala län Journalnummer: 2009-3403 Kontaktperson,

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Projektnamn: Vedeldad stengodsugn Datum: 2015-10-25.. Diarienummer: 2014-149 AN.. Projekttid: 20150414-20151030. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

ATT SKAPA NÅGOT MAGISKT.. ER BERÄTTELSE

ATT SKAPA NÅGOT MAGISKT.. ER BERÄTTELSE ATT SKAPA NÅGOT MAGISKT.. ER BERÄTTELSE Portätt- & REPOTAGEfotografering EN DAG Jag vill berätta vem ni är som familj, jag vill skapa bilder som ger er ett fönster till en tid som är värd minnas. Som visar

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Prislista bröllop 2015

Prislista bröllop 2015 Prislista bröllop 2015 Valet av fotograf Så roligt att ni hittat till mig! Troligtvis har ni kikat runt lite bland mina foton och intresset har väckts tillräckligt för att ni ska vilja kika på mina priser.

Läs mer

Strategi

Strategi Strategi 2020 13.8.2015 Strategiprocess Så här ser andra på oss Så här ser vi ut 2015 Strategiarbete Så här vill vi bli - vision 2020 Källa (omformad): Max Jansson Vision Vision Vår turismidentitet grundar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Appar vi arbetat med. ipad projekt 2013 appar vi jobbat med. Nina Lundell Sida "1

Appar vi arbetat med. ipad projekt 2013 appar vi jobbat med. Nina Lundell Sida 1 Appar vi arbetat med ipad projekt 2013 appar vi jobbat med. Nina Lundell Sida "1 Vårterminen 2013 Rönnbäcksskolan 2013 ipad projekt 2013 appar vi jobbat med. Nina Lundell Sida "2 Choiceboard Creator Vi

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Projektnamn: Naturturism - del 1 och 2 Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Frida Hedin HS Konsult AB 2011-10-12 Journalnummer: 2010-2614 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Turistundersökning Marstrand 2009

Turistundersökning Marstrand 2009 Turistundersökning Marstrand 2009 Undersökning på uppdrag av Kungälvs kommun HHGS HandelsConsulting AB Innehåll 1. Sammanfattning, sid 3-5 2. Inledning och metod, sid 6-7 3. Resultat, sid 8-26 4. Förbättringsområden

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport A. UPPGIFTER OM STÖDMOTTAGARE B. UPPGIFTER OM KONTAKTPERSONEN C. SAMMANFATTNING AV PROJEKTET

PROJEKTSTÖD - Slutrapport A. UPPGIFTER OM STÖDMOTTAGARE B. UPPGIFTER OM KONTAKTPERSONEN C. SAMMANFATTNING AV PROJEKTET PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle! Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle med Götene

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer