Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagaren. Namn och adress: Kristianstads Kommun (övertog projektet från Ålarouten) Kristianstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagaren. Namn och adress: Kristianstads Kommun (övertog projektet från Ålarouten) 291 80 Kristianstad"

Transkript

1 Slutrapport A. Uppgifter om stödmottagaren Namn och adress: Kristianstads Kommun (övertog projektet från Ålarouten) Kristianstad Journalnr: Projektnamn: Ålhajking i Ålakustens Ålarike B. Uppgifter om kontaktperson Namn och adress: Maria Blombärg Yngsjövägen Yngsjö Mobiltelefonnummer: E-postadress:

2 C. Sammanfattning av projektet C1. Projektet genomfördes under perioden Från och med: 1 maj 2010 Till och med: september 2012 Projektet genomfördes på sträckan från Åhus till Maglehem Det finns ett stort behov av att skapa förutsättningar för att kunna utöka besöksnäringen under större delar av året (p.g.a. den ojämna tillströmningen av turister under vissa delar av året), och därigenom skapa bättre lönsamhet och ge möjlighet för fler företag att kunna växa och stanna kvar i vårt område. Samtidigt vill vi bidra till att berika vardagen för såväl invånare som sommargäster och turister längs Ålakusten och Ålarouten. Vi planerade och initierade exklusiva ålakustvandringar/paketresor med all inclusive, = boende, mat och upplevelser i form av konst, musik, teater och naturupplevelser m.m. Vi planerade att göra en annorlunda film om ålfiskets historia och traditioner, som skulle användas som introduktion vid ålakustvandringarna. Vi planerade också att göra skyltar, broschyr, en guide med en översiktskarta Åhus - Maglehem samt vandringskläder med vår logotype. Dessutom planerade vi att göra en bok - Ålakustens mat, en annorlunda bok som utöver den speciella maten beskriver delar av vandringen i bilder och historik med kulturella inslag. Vi har genomfört det vi planerade allt utom vandringkläderna. Pengarna användes istället till en hemsida, som vi insåg att vi inte kunde vara utan i projektet. Den främsta positiva effekten är att vi har skapat ett nätverk med 87 aktiva deltagare. Vi har fått tackbrev från HM Konungen, kulturminister Lena Adelsson Liljeroth, dåvarande näringsminister Maud Olofsson samt landhövdingen i Skåne län Göran Tunhammar. De har utryckt sin beundran för det stora och inspirerande arbetet vi utfört och som de ser en stor potential i. Våra erfarenheter av projektet som kan vara till nytta för andra; det är faktiskt möjligt att sammanföra olika inriktningar till en gemensam plattform. Dock krävs det hårt arbete och lite jävlar anamma! D. Målgruppen Vem riktade sig projektet till? Målgrupper Arbetet med att nå rätt målgrupper är långsiktigt och inledningsvis nås sannolikt den svenska marknaden. De vandringar som genomförts har bokats av grupper, men arbetet med att nå enskilda resenärer fortsätter genom att vandringspaketen görs

3 bokningsbara på internet via projekthemsidan, kommunens och regionens turisthemsidor och andra resesajter. För att nå de utländska gästgrupperna krävs direkt samarbete med researrangörer i respektive land. En del insatser har gjorts i form av visningsresor för press i samarbete med Visit Swedens utlandskontor samt deltagande på en internationell workshop för utländska researrangörer under våren Detta arbete måste ses långsiktigt och i nuläget har kontakter etablerats som kan leda till samarbeten längre fram. Kristianstads kommun har med detta sitt fortsatta arbete mot de utländska marknaderna. E. Genomförandet av projektet E1. Varför ville ni genomföra projektet Vi ville skapa ett globalt intresse för Ålakusten och Ålarouten - detta unika område dvs. området mellan Åhus och Maglehem /Ravlunda skjutfält, dess urgamla kultur och ålfiske. Genom samarbete mellan ålafiskarna och Ålaroutens medlemmar/företag och många andra aktörer i området ville vi skapa förutsättningar för att kunna bevara och utveckla vår bygd samt skapa nya arbetstillfällen. Vi ville också utöka besöksnäringen även under de delar av året då turistnäringen inte är så stor. Intresset för natur- och kulturaktiviteter ökar och ålakusten har unika förutsättningar att locka intresserade. Samtidigt ökar också det allmänna utbudet av denna typ av produkter vilket gör att konkurrensen om besökarna ökar. Projektidén utgör en utmärkt grund för långsiktigt arbete med att utveckla ålakusten för besökare. Vi planerar nu exklusiva ålakustvandringar/paketresor med all inclusive, dvs boende, mat och upplevelser i form av konst, musik och naturupplevelser m.m. E2. Vilka har varit med och genomfört projektet (ange inga namn på personer) Ca 54 Män - ålafiskare, konstnärer, designer, företagare Ca 49 Kvinnor - konstnärer, designer, företagare Det har även kommit in stödpersoner som växlat under de tre år vi har arbetat med projektet. Ansvarsområdena för de som har varit med och genomfört projektet har haft olika grader från att bara skriva sina egna texter, medverka på fotograferingar, mötesdeltagande med projektdiskussioner, distribuera material samt kundkontakter, till ett utökat ansvar för medverkan i projektet.

4 E3. Hur har ni förankrat projektet? Vi har god kännedom om vår kuststräcka (vårt närområde). Vi har haft gott om tid att personligen kontakta alla. Vi har också haft en bra förstudie som gjort det enkelt för oss att ringa in de intressenter som passade i projektet E4. Vilka har ni samarbetat med? Samarbeten Projektet har skapat ett nätverk av företag längs kusten som under projektets gång också hittat nya nätverk för samarbete t ex i ett projekt kring kulturella och kreativa näringar längs kusten. Flera av företagen har också, tack vare projektet, tecknat avtal med det regionala resebolag som erbjuder möjlighet att boka paketresor på internet. På detta sätt kan också företagen samarbeta i andra paket än enbart ålhajking och med andra företag runt om i Skåne. Projektnätverket kommer också att ha aktiv del i fortsatt arbete kring cykel- och vandringsleder och annan produktutveckling för områdets besöksnäring. E5. Vad har ni genomfört i projektet? Ålafiskefilm en annorlunda film om ålafiskets traditioner, historia, skrönor. Om ålen som art och om ålafiskarna. Allt kring vår unika ålakust. Manus skrevs av Maria Blombärg och Hans-Inge Hånsa Olofsson stod för all fakta om vad som filmen skulle belysa. Hånsa som bedriver ålafiske i tredje generationen hade all information för att få fram ett brett perspektiv på näringen. Tanken med filmen var att visa när, hur, var och av vem. Speaker rösten höll samman berättelsen som skred fram från maj till december, så som ålfiske säsongen är. Fördelning mellan de olika sysslorna var också anpassade i kronologisk ordning från Åhus till Maglehem under samma tid maj till december. De aktiva Ålfiskarna presenterades även i den ordningen. Resultatet blev en förunderlig film som blivit mycket populär. Filmare: Lotta Lennartsdotter, Souvenir Film.

5 Guide Guiden är tänkt att bli en följeslagare på vandringarna. Den beskriver besöksmålen med bilder så att man lätt kan orientera sig. Ett litet häfte som det inte bara ska vara inspirerande att välja besök från utan också en enkel kommunikations spridare till människor som söker avkoppling för själen. Guiden är kopplad till en karta över Hanöbukten mellan Åhus och Maglehem. Guiden togs fram av Maria Blombärg.

6 Kartan Kartan visar var besöksmålen finns. Här finns symboler som gör det enkelt att hitta de olika besöksmålen. Vandringarna är planerade så att man tidsmässigt kan besöka flera intressanta näringar på en dag. Det kräver sju hela dagar och nätter för att man ska kunna hinna med alla besöksmålen. Man kan också använda kartan oavsett om man bokar en paketera. Du får den info du behöver för att stanna vid Ålakusten. Kartan togs fram av Maria Blombärg. Broschyr En första signal till vad som skulle komma ut av projektet. Vi ville visa med vackra bilder och inspirerande text att Ålakusten, mellan Åhus och Maglehem, kunde vara en fristad för stressade storstadsbor och andra naturintresserade. En fantastisk miljö att hämta inspiration från. Broschyren togs fram av Maria Blombärg, Tina Lundgren och Else Ridell Göransson.

7 Hemsida En hemsida påbörjades under sensommaren Här tog en lång historia sin början. Den första versionen påbörjades av Anki Hästsko och på grund av olika agendor och otydliga överenskommelser avsade sig Anki sitt uppdrag. En andra version påbörjades av Niklas Göransson och Johan Elmros. Här blev det dock osämja mellan Niklas och Johan och det blev tyvärr både kostsamt och långdraget (här fick ambitionen att ta fram vandringskläder omvärderas pengarna som var tänkta till vandringskläderna ombudgeterades till hemsidan). Nu finns det dock en hemsida som Turistbyrån Kristianstad, Kristianstads kommun tagit fram. Material research Maria Blombärg och Tina Lundgren, layout och bildsammanställning Tina Lundgren. Boken Vi har gjort en bok som från början gick under arbetsnamnet: Ålakustens mat, en annorlunda bok där vi möter ålakustens människor (ålafiskare, krögare, konstnärer och formgivare), traditioner, skrönor, natur och naturligtvis mat. Ålakustens mat döptes om och blev Ålakust den blå linjen, ålen, maten, konsten. Tina Lundgren, TL Illustration & Form, har agerat spindeln: Tjatat, sammanställt, omarbetat, formgett, fotat och illustrerat. Maj Sandahl och Torbjörn Lindén har fotograferat nästan samtliga foton. Tomas Tillberg, chefredaktör på Kristianstads Journalen med ett genuint intresse för ålafisket längs Hanöbukten, skrev texter om ålen och ålafisket, AB Ålexporten och

8 ålabodarna. Sune Johannesson, kulturredaktör Kristianstadsbladet, skrev en text om Prins Eugen. Sven-Erik Magnusson, chef Biosfärkontoret/koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, skrev texter om malen samt om den utrotningshotade sandnejlikan. Anita Zieme som bland annat driver Café Miró på Regionmuseet i Kristianstad skrev om vacker, hälsosam mat med inslag av blommor och ogräs. Boken är väldigt vacker och har fått oerhörd respons från sina läsare! En engelsk utgåva är i slutfasen och ligger snart på tryckeriet för tryckning!

9 Skyltarna med logga/emblem har tagits fram och finns på varje plats som besöks. Dels är det den röda ålen som visar att vi tillhör projektet och dels är det en lilla runda som visar konstnärerna och konsthantverkarna. Skyltarna och loggorna är gjorda av Tina Lundgren. Testvandringar Maria Blombärg: 1:a Testvandringen har gjorts av mig som projektledare. Jag ville själv kontrollera alla tider som ingick. Hur lång tid det tog att gå, köra bil eller åka båt mellan de besöksnäringar som deltar i projektet. Det visade sig att alla förberedelser och bearbetning av idén om paketresor med olika vandringsschema fungerade över förväntan. Det visade sig också att det gick att kombinera varje 1-dags vandring till specifika besöksmål på 3 olika sätt. Nr 1 flera olika besök + middag och övernattning Nr 2 gick med i samma grupp + middag men ingen övernattning Nr 3 gick med i samma grupp men varken middag eller övernattning. Det betyder att gruppen som gick den vandringen bestod av 3 olika prisklasser. Dyrast givetvis Nr 1. Detta gick att göra på alla 1-dags vandringar. Den längsta vandringen var på 7 dagar. Det är vad det tar att gå mellan Åhus och Maglehem i våra paketreseförslag. Det blev sammanlagt 13 olika vandringar på 1 dag, 2 dagar och 7 dagar (7 dagar är speciell ty där går man endast längs stranden och besöker Ålafiskare). Det roliga är att man kan få nästan hur många kombinationer av vandringar med olika besök därför att sträckorna mellan besöksmålen är i linje med Ålakusten. Det går alltid att kombinera med ett besök hos en Ålafiskare. Att man ska besöka en Ålafiskare ingår i projektideén. 2:a Testvandringen gjordes uppe vid Åhus med inbjudna gäster (turistbyråns personal samt personal från Kristianstads Vattenrikes biosfärkontor). Det var en förenklad variant. Det visade att det fungerar även om man gör en så kort vandring som en halv dag. Det är bra för då kan man boka några få besök inom en snäv radie. Besöksnäringarna såsom Absolut Company och Blå Station eller Studio Glashyttan i Åhus är bra och närliggande exempel. Åhus företag kan då inte bara erbjuda sina

10 besökande leverantörer eller kunder det egna företagets ambitioner utan även skapa inspirerande besök med korta vandringar mellan intressanta företag, konst och den kulturellt historiskt viktiga näringen Ålafisket. 3:e Testvandringen gjorde jag med en grupp inbjudna journalister och andra för projektet viktiga personer (bl a guider och fotografer). Resultatet blev osannolikt bra. Det började på Drakamöllan med frukost och Ålfiskefilmen. Med filmen i ryggen fick man en bred kunskap om det så viktiga Ålfisket som funnits i 700 år längs denna kustremsa. Första sträckan var avpassad för Taxibuss till Curre och Max Hillfon - konstnärer som öppnade sina ateljéer (fanns i samma hus) där vi fick en inblick i deras arbete samt en kaffepaus. Vi gick sen på en vacker väg till 2 andra konstnärer - Erica och Krister Wedman, som både berättade om sin konst men även lät besökarna själva pröva på måleriets konst. Där bjöds det på något att dricka. Vi vandrade sedan vidare till ett gammalt Bränneri och fick äta ett päregille till lunch. Taxibussen tog därefter oss till Ålfiskare Tenghagen i Holmaboden. Där fick vi lära det speciella språkbruk som Ålfiskarna har i sin yrkesverksamt. Efter en lång promenad längs stranden till Rompeboden lät Ålfiskare Hånsa deltagarna förbereda och laga skepparål. Alla åt. Sedan var det dags att åka tillbaka till Drakamöllan där kvällen avslutades med 3 rätters meny och övernattning. Enda kritiken var från min egen sida att vi hade kunnat gå mellan Folketstorps Bränneri och Holmaboden. Det är ganska långt därför valde jag tyvärr bort den promenaden. Ingen i gruppen tyckte att man fick för lite valuta för vad det hade kostat om man själv betalt. Jag anser att med de tester av vad de medverkande näringarna presenterar och erbjuder besökarna, så lever de upp till de förväntningar som ställs på dem. E6. Har något gått bättre än planerat? Flera av de ursprungliga tankarna kring hemsida, bokning och upplägg av paketen har ändrats under arbetets gång. Exempelvis har möjligheten att boka paket smidigt på internet utökats genom att Tourism in Skåne lanserat sin resebutik vid årsskiftet På sikt kommer vandringspaketen på detta sätt att bli synliga på en mängd resesajter och det blir också möjligt att kombinera paketen med bokning av resa till området via flyg, tåg eller båt. Den tänkta direktbokningen via turistbyrån hade nått en bråkdel potentiella resenärer. Tanker vara att skapa paketresor, men för att få aktiviteter längs vandringarna har nya bokningsbara reseprodukter skapats. På så vis kan nu enskilda företag erbjuda bokningsbara produkter på tider som passar. Exempel kan vara att prova på keramiktillverkning eller göra besök hos konstnärer eller ålafiskare.

11 lka arigheter eller h nder ar n le t nder ro ektet gang? Projektledare Maria Blombärg: Personliga erfarenheter av att driva ett projekt. Reflektioner och slutsatser Vikten av att göra en förstudie så noggrant som möjligt gör det betydligt lättare att genomföra projektet som man tänkte att det ska bli. Trots att vi var så noga som det gick så hade vi missat en väsentlig sak visade det sig. Vårt problem som uppstod under arbetets gång kom mycket oväntat. Vi hade en absolut fast projekt idé som sagt. Vi hade däremot avstått från att ansöka om pengar för en hemsida. Vi "tyckte" att vi ansökte om så mycket pengar att skulle vi även ansöka om en hemsida så kanske vi inte kunde få genomföra projektet. Det var ett stort och omfattande projekt. Kostnaderna var höga. Men vår brist på insikt att ett icke fattat beslut kan leda till oanade problem, att det till och med kan bli ett problem att driva ett projekt vidare, kunde vi inte förutse. Vi lyckades med små ändringar, hjälp och onödiga slitningar ändå genomföra vårt projekt såsom vi beskrev i vår projekt ansökan. I dag vet jag hur man ska tackla det som hände oss. Sök pengar för det som är svårt att klara utan kunskap och som dessutom handlar om estetik. Fackfolk som kan sin sak och dessutom kan lägga fram flera förslag så att man själv kan se vad man tycker är bra och passar i projektet gör att personliga påhopp, ovänskap, skitprat, avundsjuka och käppar i hjulen undviks. Lite tips Ta ordentligt reda på alla fakta. Skaffa ett register med alla korrekta uppgifter som du kommer att behöva. Alla fel ger mer arbete. Använd mail. Kräv snabba svar. Annars vet ni inte var i handlingen ni är. Gör mail möten, det spar tid. Mina 4 F= Finn, Fixa, Fundera, Försök, Finn det projekt som du och de du ska samarbeta med brinner för. Då går det utmärkt att genomföra ett projekt. Fixa de oklarheter som finns. Tro inte att det nog ordnar sig under arbetets gång. Det fixar sig inte utan det blir tyvärr problem.

12 Fundera ordentligt på alla kostnader som gör så att slutresultatet blir det önskade. Om du inte gjort det, då kan du själv få stå för alla frimärken, papperskopior av foton, bensin, osv även om du inte vill. "Du vill ju att slutresultatet av projektet ska bli perfekt." Försök att ha samma agenda.. Har ni inte det så anlita experter som kan i stället för att ha möten som inte för projektet framåt. Tina Lundgren: Jag har haft hand om bland annat skyltar, loggor, hemsida och boken. Vad gäller loggorna och skyltarna har allt gått som planerat. Vad gäller boken blev det ett större jobb än vad jag först hade trott att det skulle vara. Det var som att lägga ett enda stort pussel där alla pusselbitar skulle falla på plats. Det var inte helt enkelt. Att först hitta en röd tråd som skulle löpa genom hela boken det fick bli en blå linje. Bokstavligt talat. Det löper en blå linje på alla sidor, från framsidan till baksidan! Ett genialt drag tycker jag! Jag har gjort layouter och böcker förr så jag var beredd på mycket jobb, men jag var nog inte förberedd på att jag skulle få tjata så mycket för att få in materialet! Det tog väldigt mycket tid och energi hundratals mail och telefonsamtal. Slutresultatet blev dock fantastiskt och efter att ha fått distans till arbetet är jag väldigt glad för att ha rott det projektet i land! Hemsidan Ja, där fick jag ett jobb som jag absolut inte hade räknat med. Då hemsidan version 1 fallerade, fick jag på min lott att få fram bilder och att sätta ihop information med dessa så att de två som skulle göra hemsidan bara hade att bygga den. Det var jag som gjorde det stora jobbet och jag som fick ta emot beska mail då det inte gick tillräckligt fort, för snabbt skulle det gå annars skulle de ha mer betalt. Jag skulle göra obetalt jobb som tog runt 100 timmar samtidigt som jag skulle sköta mitt dagliga jobb Jag satt i en rävsax, en åsna mellan två hötappar. Ingen annan varken kunde eller ville göra ett sådant obetalt jobb. Emedan de två hemsidebyggarna såg till att få väldigt bra betalt! Och en hemsida var vi tvungna att få fram. För mig blev det en bitter erfarenhet och en läxa för livet. Så för andra som sätter sig i en sådan situation: ha allt tydligt och klart på papper innan ni drar igång projektet. Likadana agendor för er som sitter i ledningen. Vi var tre från början varav en inte hade samma tankar och idéer vilket höll på att stjälpa hela lasset. När projektet gick från Ålarouten till Kristianstads kommun fick vi dock nya samarbetspartners som varit till stort stöd och glädje! ro ektet mal och resultat F1. Vilka resultat skapade projektet?

13 Projektet i sig ligger helt rätt i tiden. Fler och fler efterlyser resor med teman. Vårt projekt som också sätter fokus på ålafisket är helt rätt. Och ju mer jag lärt om ålafisket, ålen och dess traditioner ju mer fantastiskt tycker jag att det är. Det här är en tradition att värna om! Vi tror att både projektägare och intressenter är mer än nöjda. Visserligen har vandringarna bara tagit sin början och inte än blivit det stora lyftet som vi från början trott, men det kommer att växa sig starkt och stort för det är ett fantastiskt projekt! Projektet har också länkat oss intressenter samman. Vi har lärt känna varandra och nya intressenter har kommit in efter hand. Jag tycker nog att det är den allra största vinsten med projektet att vi lär känna varandra. Det är oerhört svårt att vara en liten ensamföretagare. Vi behöver allt tänkbart stöd vi kan få, samarbeten, gemensamma aktiviteter, etc. Ensam är inte stark! Men tillsammans kan vi skapa något av värde! Det finns nu för turistbyrån i Kristianstad möjlighet att välja olika vandringsmöjliheter, samt att kombinera nya vandringar mellan de olika projektdeltagarna. Det har uppstått en mängd olika nätverkskombinationer under arbetets gång. En förlängning och ett positivt resultat av projektet med ålavandringarna, är att det bildats en arbetsgrupp som jobbar för att vår kuststräcka ska bli ett världsarv! Projektet "Ålakust Den Blå Linjen" har fött en idé om att arbeta fram ett förslag för att kunna göra en ansökan till UNESCO om att Ålafisket mellan Åhus och Stenshuvud ska kunna bli ett immateriellt världsarv. Skåne har inget världsarv hitintills. Ålen är dessutom Skånes landskapsfisk och ålen har en stor kulturhistorisk betydelse för vårt land. Vid freden med Danmark i Roskilde år1658 övergick de 140,1/2 åladrätterna mellan Åhus och Stenshuvud från den Danska Kronan till den Svenska Kronan som sedermera förlänade dem till ett flertal Gods, Slott och Herresäten med anknytning till bl a denna kustremsa. Ålfisket längs denna kustremsa utvecklade ett unikt och egenartat sätt att fiska ål. Så som redskaps hantering, arbetsätt, mattraditioner, berättartradition med skrönor, eget språk, ägande förhållande, makt koncentration, ekonomiskt betydelsefull näring, samhälles inflytande och bestämd lokalitet. Ålfisket bedrivs på samma sätt än i dag eftersom det är då djupt förankrat i historien. Men i dag är det en hotad näring. Eftersom något liknande inte går att finna någon annanstans i världen är det av största vikt att försöka bevara den stafettpinne som vandrat i 700 år och som nu är en spillra blott. Läggs Ålafisket ned så går det aldrig mer att återskapa därför att det lever endast genom traditionen som bara kan ärvas från far till son eller lärling såsom den alltid gjorts.

14 lka ar ro ektet mal? Vad blev resultatet? 1. Göra en annorlunda film om ålafisket uppfyllt 2. Marknadsföring och hemsida klara uppfyllt 3. Boken Ålakustens mat uppfyllt 4. Skyltar klara uppfyllt 5. Häftena klara uppfyllt 6. Kläderna för vandringen klara ej uppfyllt pengarna användes till hemsida 7. Planera och skapa vandringarna/paketresorna enl. förslagen uppfyllt 8. Testvandringarna gjorda uppfyllt 9. Alla involverade enligt programmet är startklara uppfyllt 10. Slutmål: Att bokningarna har börjat komma in uppfyllt FRAMTIDA MÅL: Efter projekttidens slut är målet att verksamheten skall vara självgående genom intäkterna från vandringarna/paketresorna och gm produkter som skall säljas. Tanken är också att antal veckor för vandringar skall kunna utökas och i viss mån kunna skräddarsys efter behov. Vi har också diskuterat möjligheterna till att kunna göra vandringarna med sina hundar eller genom att rida vissa delar av sträckan. Bokningar/beställningar skall nu i första hand gå via Turistbyrån men kanske att vi i framtiden kan anställa personer som handhar detta. Planer och idéer finns fortfarande! ar ro ektet gynnat eller arbetat or nagon a oljande prioriteringar? Hållbar utveckling Miljö Projektet har skapat uppmärksamhet kring den hotade art som ålen är och belyst det arbete som görs för dess fortlevnad. De produkter som skapats i projektet och de som planeras i framtiden är alla hållbara produkter kopplade till cykling eller vandring t ex.

15 F4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? Nya företag och arbetstillfällen samt nya besökare och övernattande: Projektidén utgör en utmärkt grund för långsiktigt arbete med att utveckla ålakusten för besökare. Däremot är det för tidigt att ange antal möjliga arbetstillfällen eller företagsetableringar. Arbetet med att nå rätt målgrupper är långsiktigt och inledningsvis nås sannolikt den svenska marknaden. De vandringar som genomförts har bokats av grupper, men arbetet med att nå enskilda resenärer fortsätter genom att vandringspaketen görs bokningsbara på internet via projekthemsidan, kommunens och regionens turisthemsidor och andra resesajter. För att nå de utländska gästgrupperna krävs direkt samarbete med researrangörer i respektive land. En del insatser har gjorts i form av visningsresor för press i samarbete med Visit Swedens utlandskontor samt deltagande på en internationell workshop för utländska researrangörer under våren Detta arbete måste ses långsiktigt och i nuläget har kontakter etablerats som kan leda till samarbeten längre fram. Kristianstads kommun har med detta sitt fortsatta arbete mot de utländska marknaderna. Intresset för natur- och kulturaktiviteter ökar och ålakusten har unika förutsättningar att locka intresserade. Samtidigt ökar också det allmänna utbudet av denna typ av produkter vilket gör att konkurrensen om besökarna ökar. Nya produkter: Bok, film, karta, broschyr, hemsida och tre vandringspaket H. Hur har ni spridit projektets resultat Spridning av resultat Info om projektet har fått uppmärksamhet i pressen vid ett antal tillfällen bl a då efter pressträff i samband med att boken och filmen släpptes och då vandringarna blev bokningsbara on-line och när projektet nominerades till årets LEADER-projekt i Skåne. Sl t at er ran projektet och rekommendationer till andra Projektledare Maria Blombärg: Personliga erfarenheter av att driva ett projekt. Reflektioner och slutsatser Vikten av att göra en förstudie så noggrant som möjligt gör det betydligt lättare att genomföra projektet som man tänkte att det ska bli.trots att vi var så noga som det

16 gick så hade vi missat en väsentlig sak visade det sig. Vårt problem som uppstod under arbetets gång kom mycket oväntat. Vi hade en absolut fast projekt idé som sagt. Vi hade däremot avstått från att ansöka om pengar för en hemsida. Vi "tyckte" att vi ansökte om så mycket pengar att skulle vi även ansöka om en hemsida så kanske vi inte kunde få genomföra projektet. Det var ett stort och omfattande projekt. Kostnaderna var höga. Men vår brist på insikt att ett icke fattat beslut kan leda till oanade problem, att det till och med kan bli ett problem att driva ett projekt vidare, kunde vi inte förutse. Vi lyckades med små ändringar, hjälp och onödiga slitningar ändå genomföra vårt projekt såsom vi beskrev i vår projekt ansökan. I dag vet jag hur man ska tackla det som hände oss. Sök pengar för det som är svårt att klara utan kunskap och som dessutom handlar om estetik. Fackfolk som kan sin sak och dessutom kan lägga fram flera förslag så att man själv kan se vad man tycker är bra och passar i projektet gör att personliga påhopp, ovänskap, skitprat, avundsjuka och käppar i hjulen undviks. Lite tips Ta ordentligt reda på alla fakta. Skaffa ett register med alla korrekta uppgifter som du kommer att behöva. Alla fel ger mer arbete. Använd mail. Kräv snabba svar. Annars vet ni inte var i handlingen ni är. Gör mail möten, det spar tid. Mina 4 F= Finn, Fixa, Fundera, Försök, Finn det projekt som du och de du ska samarbeta med brinner för. Då går det utmärkt att genomföra ett projekt. Fixa de oklarheter som finns. Tro inte att det nog ordnar sig under arbetets gång. Det fixar sig inte utan det blir tyvärr problem. Fundera ordentligt på alla kostnader som gör så att slutresultatet blir det önskade. Om du inte gjort det, då kan du själv få stå för alla frimärken, papperskopior av foton, bensin, osv även om du inte vill. "Du vill ju att slutresultatet av projektet ska bli perfekt." Försök att ha samma agenda. Har ni inte det så anlita experter som kan i stället för att ha möten som inte för projektet framåt.

17 Tina Lundgren: Jag har haft hand om bland annat skyltar, loggor, hemsida och boken. Vad gäller loggorna och skyltarna har allt gått som planerat. Vad gäller boken blev det ett större jobb än vad jag först hade trott att det skulle vara. Det var som att lägga ett enda stort pussel där alla pusselbitar skulle falla på plats. Det var inte helt enkelt. Att först hitta en röd tråd som skulle löpa genom hela boken det fick bli en blå linje. Bokstavligt talat. Det löper en blå linje på alla sidor, från framsidan till baksidan! Ett genialt drag tycker jag! Jag har gjort layouter och böcker förr så jag var beredd på mycket jobb, men jag var nog inte förberedd på att jag skulle få tjata så mycket för att få in materialet! Det tog väldigt mycket tid och energi hundratals mail och telefonsamtal. Slutresultatet blev dock fantastiskt och efter att ha fått distans till arbetet är jag väldigt glad för att ha rott det projektet i land! Återstår gör den engelska översättningen som snart är klar. Hemsidan Ja, där fick jag ett jobb som jag absolut inte hade räknat med. Då hemsidan version 1 fallerade, fick jag på min lott att få fram bilder och att sätta ihop information med dessa så att de två som skulle göra hemsidan bara hade att bygga den. Det var jag som gjorde det stora jobbet och jag som fick ta emot beska mail då det inte gick tillräckligt fort, för snabbt skulle det gå annars skulle de ha mer betalt. Jag skulle göra obetalt jobb som tog runt 100 timmar samtidigt som jag skulle sköta mitt dagliga jobb Jag satt i en rävsax, en åsna mellan två hötappar. Ingen annan varken kunde eller ville göra ett sådant obetalt jobb. Emedan de två hemsidebyggarna såg till att få väldigt bra betalt! Och en hemsida var vi tvungna att få fram. För mig blev det en bitter erfarenhet och en läxa för livet. Så för andra som sätter sig i en sådan situation: ha allt tydligt och klart på papper innan ni drar igång projektet. Likadana agendor för er som sitter i ledningen. Vi var tre från början varav en inte hade samma tankar och idéer vilket höll på att stjälpa hela lasset. När projektet gick från Ålarouten till Kristianstads kommun fick vi dock nya samarbetspartners som varit till stort stöd och glädje! Projektet i sig ligger helt rätt i tiden. Fler och fler efterlyser resor med teman. Vårt projekt som också sätter fokus på ålafisket är helt rätt. Och ju mer jag lärt om ålafisket, ålen och dess traditioner ju mer fantastiskt tycker jag att det är. Det här är en tradition att värna om! Jag tror att både projektägare och intressenter är mer än nöjda. Visserligen har vandringarna bara tagit sin början och inte än blivit det stora lyftet som vi från början trott, men det kommer att växa sig starkt och stort för det är ett fantastiskt projekt! Projektet har också länkat oss intressenter samman. Vi har lärt känna varandra och nya intressenter har kommit in efter hand. Jag tycker nog att det är den allra största

18 vinsten med projektet att vi lär känna varandra. Det är oerhört svårt att vara en liten ensamföretagare. Vi behöver allt tänkbart stöd vi kan få, samarbeten, gemensamma aktiviteter, etc. Ensam är inte stark! Men tillsammans kan vi skapa något av värde! Det här projektet hade absolut inte kunnat genomföras utan stöd. Så vi är oändligt tacksamma för att ha fått möjlighet att driva projektet! Och med facit i hand: Var tydliga med arbetsuppgifterna! Skriv, skriv, skriv!!! Eva Berglund: Flera av de ursprungliga tankarna kring hemsida, bokning och upplägg av paketen har ändrats under arbetets gång. Exempelvis har möjligheten att boka paket smidigt på internet utökats genom att Tourism in Skåne lanserat sin resebutik vid årsskiftet På sikt kommer vandringspaketen på detta sätt att bli synliga på en mängd resesajter och det blir också möjligt att kombinera paketen med bokning av resa till området via flyg, tåg eller båt. Den tänkta direktbokningen via turistbyrån hade nått en bråkdel potentiella resenärer. Tanker vara att skapa paketresor, men för att få aktiviteter längs vandringarna har nya bokningsbara reseprodukter skapats. På så vis kan nu enskilda företag erbjuda bokningsbara produkter på tider som passar. Exempel kan vara att prova på glasblåsning/keramiktillverkning, besök hos konstnärer eller ålafiskare. r ort atter erk am eten e ter ro ektet l t r kommer n att an anda det resultat som projektet skapat? Kristianstads kommun fortsätter att marknadsföra och boka de produkter som skapats i projektet och använder erfarenheter från projektet i sin produktutveckling av nya turistprodukter. De nätverk som skapats får därmed också en naturlig koppling till detta arbete.

19 K. Bilagor Bilaga: Ålarouten startade som en förening, mellan företag längs Ålakusten och väg 118 mellan Åhus och Maglehem, för att bättre kunna möta turismens behov av att: Se Uppleva Äta Bo i vårt kustområde i östra Skåne. Det finns ett stort behov av att skapa förutsättningar för att kunna utöka besöksnäringen under större delar av året (p.g.a. den ojämna tillströmningen av turister under vissa delar av året) och därigenom skapa bättre lönsamhet och ge möjlighet för fler företag att kunna växa och stanna kvar i vårt område och samtidigt bidra till att berika vardagen för såväl invånare som sommargäster och turister längs Ålakusten och Ålarouten. Tillsammans känner vi ett starkt intresse av att sätta den unika Ålakusten på världskartan och vi kan nu genomföra dessa exklusiva vandringar /paketresor, längs den långa vackra och säregna kustremsa. Vi har lyckats få till stånd en historiskt samverkan mellan samtliga ålafiskare längs vår kust och samtidigt kan vi nu utöka samarbetet med många andra engagerade aktörer här i området. Här finns, som känt är, ett mycket stort utbud av olika konstarter som skapar möjligheter att kunna bjuda besökarna på kulturella upplevelser av hög klass. Ålakustvandringen är symbolisk på många sätt. Mötet med naturens olika element som vind, sol, regn, kyla och värme skiftar från timme till timme. Och nya möten med kulturella säregna uttryck för örat, ögat, själen och hälsan är ytterligare en rikedom att ösa ur längs denna kust. Genom att visa den unika filmen om Ålakustens ålafiske ( Ålakust - Den blå linjen ), dess traditionsbärande utövare och fascinerande berättelser från förr och nu, ger vi besökaren en inblick i en för många okänd. Filmen ger varje tittare tillgång till den inre värld av mystik och det som kringgärdar tusenåriga sagor och sägner runt den uråldriga ålen. Boken Ålakust den blå linjen, ålen, maten, konsten ger läsaren en intressant blandning av matrecept blandat med vackra bilder, texter om ålafiskare, konstnärer, designers och entreprenörer samt skrönor, fakta och historik från vår unika kustremsa. För oss är miljötänkandet viktigt och genom att ge en del av intäkterna från ålakustvandringarna till Ålfonden (10 kronor av varje försåld bok), vill vi på vårt sätt bidra till ålens återväxt. Ålfonden är en viktig företeelse och stödjer ålens kulturella betydelse och måste därför stå i rampljuset. Den startades av ålafiskarna 2007 för att stärka ålbeståndet. Finansieringen sker gm ålfisket självt och gm sponsorer.

20 Ekologisk filosofi. Ålen anses vara ett av våra allra äldsta djur och är intressant ur många aspekter. Människans tidiga utveckling av hjärnan härstammar från ätandet av stora mängder Omega 3, långa kedjor (finns också korta kedjor av mindre betydelse för hälsan). För att kunna bibehålla och reparera funktionerna i hjärnan och kroppens celler är det av största vikt att äta Omega 3, långa kedjor, som finns i stor mängd i fet fisk, framför allt i ål. Ålen, denna kulinariska och hälsobringande fisk är ett högst betydelsefullt bidrag till god hälsa och ett långt liv. Att i största möjliga mån kunna bjuda våra gäster/besökare på såväl ål som annan ekologisk, närproducerad, god och nyttig mat av hög klass på resp. restaurang, hotell/b&b och i Ålabodarna är för oss en självklarhet. Ekologin ligger sammanflätad med den naturnära miljön, havet, stranden, skogen, ängarna och himlen. Vårt varumärke Möta världens äldsta djur längs en sägen- och sago -omspunnen kustremsa. Vandra i vattenbrynet Få gourmetupplevelser i omega 3:s tecken Upplev konstnärlig outgrundlighet - Och bo med all inclusive. Komma hem med fickorna fulla med sand och bärnsten och själen full av havsmusik, klingande skrönor och en häftig känsla av att ha upplevt något alldeles speciellt

Ålhajking i Ålakustens Ålarike

Ålhajking i Ålakustens Ålarike 1. Projektnamn Ålhajking i Ålakustens Ålarike Eelhike along the eelcoast in the kingdom of eel hav Åhus --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- Ravlunda

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

No.1. rapport förstudie januari februari 2010

No.1. rapport förstudie januari februari 2010 No.1 rapport förstudie januari februari 2010 INNEHÅLL Förord 5 Intervjuer 6 Helen Backlund 6 Thomas Lööf 9 Peter Roland 11 Andreas Norum 14 Anders Kihlberg 17 Mats Aldén 21 Franz James 25 Espen O Hansen

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer