Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagaren. Namn och adress: Kristianstads Kommun (övertog projektet från Ålarouten) Kristianstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagaren. Namn och adress: Kristianstads Kommun (övertog projektet från Ålarouten) 291 80 Kristianstad"

Transkript

1 Slutrapport A. Uppgifter om stödmottagaren Namn och adress: Kristianstads Kommun (övertog projektet från Ålarouten) Kristianstad Journalnr: Projektnamn: Ålhajking i Ålakustens Ålarike B. Uppgifter om kontaktperson Namn och adress: Maria Blombärg Yngsjövägen Yngsjö Mobiltelefonnummer: E-postadress:

2 C. Sammanfattning av projektet C1. Projektet genomfördes under perioden Från och med: 1 maj 2010 Till och med: september 2012 Projektet genomfördes på sträckan från Åhus till Maglehem Det finns ett stort behov av att skapa förutsättningar för att kunna utöka besöksnäringen under större delar av året (p.g.a. den ojämna tillströmningen av turister under vissa delar av året), och därigenom skapa bättre lönsamhet och ge möjlighet för fler företag att kunna växa och stanna kvar i vårt område. Samtidigt vill vi bidra till att berika vardagen för såväl invånare som sommargäster och turister längs Ålakusten och Ålarouten. Vi planerade och initierade exklusiva ålakustvandringar/paketresor med all inclusive, = boende, mat och upplevelser i form av konst, musik, teater och naturupplevelser m.m. Vi planerade att göra en annorlunda film om ålfiskets historia och traditioner, som skulle användas som introduktion vid ålakustvandringarna. Vi planerade också att göra skyltar, broschyr, en guide med en översiktskarta Åhus - Maglehem samt vandringskläder med vår logotype. Dessutom planerade vi att göra en bok - Ålakustens mat, en annorlunda bok som utöver den speciella maten beskriver delar av vandringen i bilder och historik med kulturella inslag. Vi har genomfört det vi planerade allt utom vandringkläderna. Pengarna användes istället till en hemsida, som vi insåg att vi inte kunde vara utan i projektet. Den främsta positiva effekten är att vi har skapat ett nätverk med 87 aktiva deltagare. Vi har fått tackbrev från HM Konungen, kulturminister Lena Adelsson Liljeroth, dåvarande näringsminister Maud Olofsson samt landhövdingen i Skåne län Göran Tunhammar. De har utryckt sin beundran för det stora och inspirerande arbetet vi utfört och som de ser en stor potential i. Våra erfarenheter av projektet som kan vara till nytta för andra; det är faktiskt möjligt att sammanföra olika inriktningar till en gemensam plattform. Dock krävs det hårt arbete och lite jävlar anamma! D. Målgruppen Vem riktade sig projektet till? Målgrupper Arbetet med att nå rätt målgrupper är långsiktigt och inledningsvis nås sannolikt den svenska marknaden. De vandringar som genomförts har bokats av grupper, men arbetet med att nå enskilda resenärer fortsätter genom att vandringspaketen görs

3 bokningsbara på internet via projekthemsidan, kommunens och regionens turisthemsidor och andra resesajter. För att nå de utländska gästgrupperna krävs direkt samarbete med researrangörer i respektive land. En del insatser har gjorts i form av visningsresor för press i samarbete med Visit Swedens utlandskontor samt deltagande på en internationell workshop för utländska researrangörer under våren Detta arbete måste ses långsiktigt och i nuläget har kontakter etablerats som kan leda till samarbeten längre fram. Kristianstads kommun har med detta sitt fortsatta arbete mot de utländska marknaderna. E. Genomförandet av projektet E1. Varför ville ni genomföra projektet Vi ville skapa ett globalt intresse för Ålakusten och Ålarouten - detta unika område dvs. området mellan Åhus och Maglehem /Ravlunda skjutfält, dess urgamla kultur och ålfiske. Genom samarbete mellan ålafiskarna och Ålaroutens medlemmar/företag och många andra aktörer i området ville vi skapa förutsättningar för att kunna bevara och utveckla vår bygd samt skapa nya arbetstillfällen. Vi ville också utöka besöksnäringen även under de delar av året då turistnäringen inte är så stor. Intresset för natur- och kulturaktiviteter ökar och ålakusten har unika förutsättningar att locka intresserade. Samtidigt ökar också det allmänna utbudet av denna typ av produkter vilket gör att konkurrensen om besökarna ökar. Projektidén utgör en utmärkt grund för långsiktigt arbete med att utveckla ålakusten för besökare. Vi planerar nu exklusiva ålakustvandringar/paketresor med all inclusive, dvs boende, mat och upplevelser i form av konst, musik och naturupplevelser m.m. E2. Vilka har varit med och genomfört projektet (ange inga namn på personer) Ca 54 Män - ålafiskare, konstnärer, designer, företagare Ca 49 Kvinnor - konstnärer, designer, företagare Det har även kommit in stödpersoner som växlat under de tre år vi har arbetat med projektet. Ansvarsområdena för de som har varit med och genomfört projektet har haft olika grader från att bara skriva sina egna texter, medverka på fotograferingar, mötesdeltagande med projektdiskussioner, distribuera material samt kundkontakter, till ett utökat ansvar för medverkan i projektet.

4 E3. Hur har ni förankrat projektet? Vi har god kännedom om vår kuststräcka (vårt närområde). Vi har haft gott om tid att personligen kontakta alla. Vi har också haft en bra förstudie som gjort det enkelt för oss att ringa in de intressenter som passade i projektet E4. Vilka har ni samarbetat med? Samarbeten Projektet har skapat ett nätverk av företag längs kusten som under projektets gång också hittat nya nätverk för samarbete t ex i ett projekt kring kulturella och kreativa näringar längs kusten. Flera av företagen har också, tack vare projektet, tecknat avtal med det regionala resebolag som erbjuder möjlighet att boka paketresor på internet. På detta sätt kan också företagen samarbeta i andra paket än enbart ålhajking och med andra företag runt om i Skåne. Projektnätverket kommer också att ha aktiv del i fortsatt arbete kring cykel- och vandringsleder och annan produktutveckling för områdets besöksnäring. E5. Vad har ni genomfört i projektet? Ålafiskefilm en annorlunda film om ålafiskets traditioner, historia, skrönor. Om ålen som art och om ålafiskarna. Allt kring vår unika ålakust. Manus skrevs av Maria Blombärg och Hans-Inge Hånsa Olofsson stod för all fakta om vad som filmen skulle belysa. Hånsa som bedriver ålafiske i tredje generationen hade all information för att få fram ett brett perspektiv på näringen. Tanken med filmen var att visa när, hur, var och av vem. Speaker rösten höll samman berättelsen som skred fram från maj till december, så som ålfiske säsongen är. Fördelning mellan de olika sysslorna var också anpassade i kronologisk ordning från Åhus till Maglehem under samma tid maj till december. De aktiva Ålfiskarna presenterades även i den ordningen. Resultatet blev en förunderlig film som blivit mycket populär. Filmare: Lotta Lennartsdotter, Souvenir Film.

5 Guide Guiden är tänkt att bli en följeslagare på vandringarna. Den beskriver besöksmålen med bilder så att man lätt kan orientera sig. Ett litet häfte som det inte bara ska vara inspirerande att välja besök från utan också en enkel kommunikations spridare till människor som söker avkoppling för själen. Guiden är kopplad till en karta över Hanöbukten mellan Åhus och Maglehem. Guiden togs fram av Maria Blombärg.

6 Kartan Kartan visar var besöksmålen finns. Här finns symboler som gör det enkelt att hitta de olika besöksmålen. Vandringarna är planerade så att man tidsmässigt kan besöka flera intressanta näringar på en dag. Det kräver sju hela dagar och nätter för att man ska kunna hinna med alla besöksmålen. Man kan också använda kartan oavsett om man bokar en paketera. Du får den info du behöver för att stanna vid Ålakusten. Kartan togs fram av Maria Blombärg. Broschyr En första signal till vad som skulle komma ut av projektet. Vi ville visa med vackra bilder och inspirerande text att Ålakusten, mellan Åhus och Maglehem, kunde vara en fristad för stressade storstadsbor och andra naturintresserade. En fantastisk miljö att hämta inspiration från. Broschyren togs fram av Maria Blombärg, Tina Lundgren och Else Ridell Göransson.

7 Hemsida En hemsida påbörjades under sensommaren Här tog en lång historia sin början. Den första versionen påbörjades av Anki Hästsko och på grund av olika agendor och otydliga överenskommelser avsade sig Anki sitt uppdrag. En andra version påbörjades av Niklas Göransson och Johan Elmros. Här blev det dock osämja mellan Niklas och Johan och det blev tyvärr både kostsamt och långdraget (här fick ambitionen att ta fram vandringskläder omvärderas pengarna som var tänkta till vandringskläderna ombudgeterades till hemsidan). Nu finns det dock en hemsida som Turistbyrån Kristianstad, Kristianstads kommun tagit fram. Material research Maria Blombärg och Tina Lundgren, layout och bildsammanställning Tina Lundgren. Boken Vi har gjort en bok som från början gick under arbetsnamnet: Ålakustens mat, en annorlunda bok där vi möter ålakustens människor (ålafiskare, krögare, konstnärer och formgivare), traditioner, skrönor, natur och naturligtvis mat. Ålakustens mat döptes om och blev Ålakust den blå linjen, ålen, maten, konsten. Tina Lundgren, TL Illustration & Form, har agerat spindeln: Tjatat, sammanställt, omarbetat, formgett, fotat och illustrerat. Maj Sandahl och Torbjörn Lindén har fotograferat nästan samtliga foton. Tomas Tillberg, chefredaktör på Kristianstads Journalen med ett genuint intresse för ålafisket längs Hanöbukten, skrev texter om ålen och ålafisket, AB Ålexporten och

8 ålabodarna. Sune Johannesson, kulturredaktör Kristianstadsbladet, skrev en text om Prins Eugen. Sven-Erik Magnusson, chef Biosfärkontoret/koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, skrev texter om malen samt om den utrotningshotade sandnejlikan. Anita Zieme som bland annat driver Café Miró på Regionmuseet i Kristianstad skrev om vacker, hälsosam mat med inslag av blommor och ogräs. Boken är väldigt vacker och har fått oerhörd respons från sina läsare! En engelsk utgåva är i slutfasen och ligger snart på tryckeriet för tryckning!

9 Skyltarna med logga/emblem har tagits fram och finns på varje plats som besöks. Dels är det den röda ålen som visar att vi tillhör projektet och dels är det en lilla runda som visar konstnärerna och konsthantverkarna. Skyltarna och loggorna är gjorda av Tina Lundgren. Testvandringar Maria Blombärg: 1:a Testvandringen har gjorts av mig som projektledare. Jag ville själv kontrollera alla tider som ingick. Hur lång tid det tog att gå, köra bil eller åka båt mellan de besöksnäringar som deltar i projektet. Det visade sig att alla förberedelser och bearbetning av idén om paketresor med olika vandringsschema fungerade över förväntan. Det visade sig också att det gick att kombinera varje 1-dags vandring till specifika besöksmål på 3 olika sätt. Nr 1 flera olika besök + middag och övernattning Nr 2 gick med i samma grupp + middag men ingen övernattning Nr 3 gick med i samma grupp men varken middag eller övernattning. Det betyder att gruppen som gick den vandringen bestod av 3 olika prisklasser. Dyrast givetvis Nr 1. Detta gick att göra på alla 1-dags vandringar. Den längsta vandringen var på 7 dagar. Det är vad det tar att gå mellan Åhus och Maglehem i våra paketreseförslag. Det blev sammanlagt 13 olika vandringar på 1 dag, 2 dagar och 7 dagar (7 dagar är speciell ty där går man endast längs stranden och besöker Ålafiskare). Det roliga är att man kan få nästan hur många kombinationer av vandringar med olika besök därför att sträckorna mellan besöksmålen är i linje med Ålakusten. Det går alltid att kombinera med ett besök hos en Ålafiskare. Att man ska besöka en Ålafiskare ingår i projektideén. 2:a Testvandringen gjordes uppe vid Åhus med inbjudna gäster (turistbyråns personal samt personal från Kristianstads Vattenrikes biosfärkontor). Det var en förenklad variant. Det visade att det fungerar även om man gör en så kort vandring som en halv dag. Det är bra för då kan man boka några få besök inom en snäv radie. Besöksnäringarna såsom Absolut Company och Blå Station eller Studio Glashyttan i Åhus är bra och närliggande exempel. Åhus företag kan då inte bara erbjuda sina

10 besökande leverantörer eller kunder det egna företagets ambitioner utan även skapa inspirerande besök med korta vandringar mellan intressanta företag, konst och den kulturellt historiskt viktiga näringen Ålafisket. 3:e Testvandringen gjorde jag med en grupp inbjudna journalister och andra för projektet viktiga personer (bl a guider och fotografer). Resultatet blev osannolikt bra. Det började på Drakamöllan med frukost och Ålfiskefilmen. Med filmen i ryggen fick man en bred kunskap om det så viktiga Ålfisket som funnits i 700 år längs denna kustremsa. Första sträckan var avpassad för Taxibuss till Curre och Max Hillfon - konstnärer som öppnade sina ateljéer (fanns i samma hus) där vi fick en inblick i deras arbete samt en kaffepaus. Vi gick sen på en vacker väg till 2 andra konstnärer - Erica och Krister Wedman, som både berättade om sin konst men även lät besökarna själva pröva på måleriets konst. Där bjöds det på något att dricka. Vi vandrade sedan vidare till ett gammalt Bränneri och fick äta ett päregille till lunch. Taxibussen tog därefter oss till Ålfiskare Tenghagen i Holmaboden. Där fick vi lära det speciella språkbruk som Ålfiskarna har i sin yrkesverksamt. Efter en lång promenad längs stranden till Rompeboden lät Ålfiskare Hånsa deltagarna förbereda och laga skepparål. Alla åt. Sedan var det dags att åka tillbaka till Drakamöllan där kvällen avslutades med 3 rätters meny och övernattning. Enda kritiken var från min egen sida att vi hade kunnat gå mellan Folketstorps Bränneri och Holmaboden. Det är ganska långt därför valde jag tyvärr bort den promenaden. Ingen i gruppen tyckte att man fick för lite valuta för vad det hade kostat om man själv betalt. Jag anser att med de tester av vad de medverkande näringarna presenterar och erbjuder besökarna, så lever de upp till de förväntningar som ställs på dem. E6. Har något gått bättre än planerat? Flera av de ursprungliga tankarna kring hemsida, bokning och upplägg av paketen har ändrats under arbetets gång. Exempelvis har möjligheten att boka paket smidigt på internet utökats genom att Tourism in Skåne lanserat sin resebutik vid årsskiftet På sikt kommer vandringspaketen på detta sätt att bli synliga på en mängd resesajter och det blir också möjligt att kombinera paketen med bokning av resa till området via flyg, tåg eller båt. Den tänkta direktbokningen via turistbyrån hade nått en bråkdel potentiella resenärer. Tanker vara att skapa paketresor, men för att få aktiviteter längs vandringarna har nya bokningsbara reseprodukter skapats. På så vis kan nu enskilda företag erbjuda bokningsbara produkter på tider som passar. Exempel kan vara att prova på keramiktillverkning eller göra besök hos konstnärer eller ålafiskare.

11 lka arigheter eller h nder ar n le t nder ro ektet gang? Projektledare Maria Blombärg: Personliga erfarenheter av att driva ett projekt. Reflektioner och slutsatser Vikten av att göra en förstudie så noggrant som möjligt gör det betydligt lättare att genomföra projektet som man tänkte att det ska bli. Trots att vi var så noga som det gick så hade vi missat en väsentlig sak visade det sig. Vårt problem som uppstod under arbetets gång kom mycket oväntat. Vi hade en absolut fast projekt idé som sagt. Vi hade däremot avstått från att ansöka om pengar för en hemsida. Vi "tyckte" att vi ansökte om så mycket pengar att skulle vi även ansöka om en hemsida så kanske vi inte kunde få genomföra projektet. Det var ett stort och omfattande projekt. Kostnaderna var höga. Men vår brist på insikt att ett icke fattat beslut kan leda till oanade problem, att det till och med kan bli ett problem att driva ett projekt vidare, kunde vi inte förutse. Vi lyckades med små ändringar, hjälp och onödiga slitningar ändå genomföra vårt projekt såsom vi beskrev i vår projekt ansökan. I dag vet jag hur man ska tackla det som hände oss. Sök pengar för det som är svårt att klara utan kunskap och som dessutom handlar om estetik. Fackfolk som kan sin sak och dessutom kan lägga fram flera förslag så att man själv kan se vad man tycker är bra och passar i projektet gör att personliga påhopp, ovänskap, skitprat, avundsjuka och käppar i hjulen undviks. Lite tips Ta ordentligt reda på alla fakta. Skaffa ett register med alla korrekta uppgifter som du kommer att behöva. Alla fel ger mer arbete. Använd mail. Kräv snabba svar. Annars vet ni inte var i handlingen ni är. Gör mail möten, det spar tid. Mina 4 F= Finn, Fixa, Fundera, Försök, Finn det projekt som du och de du ska samarbeta med brinner för. Då går det utmärkt att genomföra ett projekt. Fixa de oklarheter som finns. Tro inte att det nog ordnar sig under arbetets gång. Det fixar sig inte utan det blir tyvärr problem.

12 Fundera ordentligt på alla kostnader som gör så att slutresultatet blir det önskade. Om du inte gjort det, då kan du själv få stå för alla frimärken, papperskopior av foton, bensin, osv även om du inte vill. "Du vill ju att slutresultatet av projektet ska bli perfekt." Försök att ha samma agenda.. Har ni inte det så anlita experter som kan i stället för att ha möten som inte för projektet framåt. Tina Lundgren: Jag har haft hand om bland annat skyltar, loggor, hemsida och boken. Vad gäller loggorna och skyltarna har allt gått som planerat. Vad gäller boken blev det ett större jobb än vad jag först hade trott att det skulle vara. Det var som att lägga ett enda stort pussel där alla pusselbitar skulle falla på plats. Det var inte helt enkelt. Att först hitta en röd tråd som skulle löpa genom hela boken det fick bli en blå linje. Bokstavligt talat. Det löper en blå linje på alla sidor, från framsidan till baksidan! Ett genialt drag tycker jag! Jag har gjort layouter och böcker förr så jag var beredd på mycket jobb, men jag var nog inte förberedd på att jag skulle få tjata så mycket för att få in materialet! Det tog väldigt mycket tid och energi hundratals mail och telefonsamtal. Slutresultatet blev dock fantastiskt och efter att ha fått distans till arbetet är jag väldigt glad för att ha rott det projektet i land! Hemsidan Ja, där fick jag ett jobb som jag absolut inte hade räknat med. Då hemsidan version 1 fallerade, fick jag på min lott att få fram bilder och att sätta ihop information med dessa så att de två som skulle göra hemsidan bara hade att bygga den. Det var jag som gjorde det stora jobbet och jag som fick ta emot beska mail då det inte gick tillräckligt fort, för snabbt skulle det gå annars skulle de ha mer betalt. Jag skulle göra obetalt jobb som tog runt 100 timmar samtidigt som jag skulle sköta mitt dagliga jobb Jag satt i en rävsax, en åsna mellan två hötappar. Ingen annan varken kunde eller ville göra ett sådant obetalt jobb. Emedan de två hemsidebyggarna såg till att få väldigt bra betalt! Och en hemsida var vi tvungna att få fram. För mig blev det en bitter erfarenhet och en läxa för livet. Så för andra som sätter sig i en sådan situation: ha allt tydligt och klart på papper innan ni drar igång projektet. Likadana agendor för er som sitter i ledningen. Vi var tre från början varav en inte hade samma tankar och idéer vilket höll på att stjälpa hela lasset. När projektet gick från Ålarouten till Kristianstads kommun fick vi dock nya samarbetspartners som varit till stort stöd och glädje! ro ektet mal och resultat F1. Vilka resultat skapade projektet?

13 Projektet i sig ligger helt rätt i tiden. Fler och fler efterlyser resor med teman. Vårt projekt som också sätter fokus på ålafisket är helt rätt. Och ju mer jag lärt om ålafisket, ålen och dess traditioner ju mer fantastiskt tycker jag att det är. Det här är en tradition att värna om! Vi tror att både projektägare och intressenter är mer än nöjda. Visserligen har vandringarna bara tagit sin början och inte än blivit det stora lyftet som vi från början trott, men det kommer att växa sig starkt och stort för det är ett fantastiskt projekt! Projektet har också länkat oss intressenter samman. Vi har lärt känna varandra och nya intressenter har kommit in efter hand. Jag tycker nog att det är den allra största vinsten med projektet att vi lär känna varandra. Det är oerhört svårt att vara en liten ensamföretagare. Vi behöver allt tänkbart stöd vi kan få, samarbeten, gemensamma aktiviteter, etc. Ensam är inte stark! Men tillsammans kan vi skapa något av värde! Det finns nu för turistbyrån i Kristianstad möjlighet att välja olika vandringsmöjliheter, samt att kombinera nya vandringar mellan de olika projektdeltagarna. Det har uppstått en mängd olika nätverkskombinationer under arbetets gång. En förlängning och ett positivt resultat av projektet med ålavandringarna, är att det bildats en arbetsgrupp som jobbar för att vår kuststräcka ska bli ett världsarv! Projektet "Ålakust Den Blå Linjen" har fött en idé om att arbeta fram ett förslag för att kunna göra en ansökan till UNESCO om att Ålafisket mellan Åhus och Stenshuvud ska kunna bli ett immateriellt världsarv. Skåne har inget världsarv hitintills. Ålen är dessutom Skånes landskapsfisk och ålen har en stor kulturhistorisk betydelse för vårt land. Vid freden med Danmark i Roskilde år1658 övergick de 140,1/2 åladrätterna mellan Åhus och Stenshuvud från den Danska Kronan till den Svenska Kronan som sedermera förlänade dem till ett flertal Gods, Slott och Herresäten med anknytning till bl a denna kustremsa. Ålfisket längs denna kustremsa utvecklade ett unikt och egenartat sätt att fiska ål. Så som redskaps hantering, arbetsätt, mattraditioner, berättartradition med skrönor, eget språk, ägande förhållande, makt koncentration, ekonomiskt betydelsefull näring, samhälles inflytande och bestämd lokalitet. Ålfisket bedrivs på samma sätt än i dag eftersom det är då djupt förankrat i historien. Men i dag är det en hotad näring. Eftersom något liknande inte går att finna någon annanstans i världen är det av största vikt att försöka bevara den stafettpinne som vandrat i 700 år och som nu är en spillra blott. Läggs Ålafisket ned så går det aldrig mer att återskapa därför att det lever endast genom traditionen som bara kan ärvas från far till son eller lärling såsom den alltid gjorts.

14 lka ar ro ektet mal? Vad blev resultatet? 1. Göra en annorlunda film om ålafisket uppfyllt 2. Marknadsföring och hemsida klara uppfyllt 3. Boken Ålakustens mat uppfyllt 4. Skyltar klara uppfyllt 5. Häftena klara uppfyllt 6. Kläderna för vandringen klara ej uppfyllt pengarna användes till hemsida 7. Planera och skapa vandringarna/paketresorna enl. förslagen uppfyllt 8. Testvandringarna gjorda uppfyllt 9. Alla involverade enligt programmet är startklara uppfyllt 10. Slutmål: Att bokningarna har börjat komma in uppfyllt FRAMTIDA MÅL: Efter projekttidens slut är målet att verksamheten skall vara självgående genom intäkterna från vandringarna/paketresorna och gm produkter som skall säljas. Tanken är också att antal veckor för vandringar skall kunna utökas och i viss mån kunna skräddarsys efter behov. Vi har också diskuterat möjligheterna till att kunna göra vandringarna med sina hundar eller genom att rida vissa delar av sträckan. Bokningar/beställningar skall nu i första hand gå via Turistbyrån men kanske att vi i framtiden kan anställa personer som handhar detta. Planer och idéer finns fortfarande! ar ro ektet gynnat eller arbetat or nagon a oljande prioriteringar? Hållbar utveckling Miljö Projektet har skapat uppmärksamhet kring den hotade art som ålen är och belyst det arbete som görs för dess fortlevnad. De produkter som skapats i projektet och de som planeras i framtiden är alla hållbara produkter kopplade till cykling eller vandring t ex.

15 F4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? Nya företag och arbetstillfällen samt nya besökare och övernattande: Projektidén utgör en utmärkt grund för långsiktigt arbete med att utveckla ålakusten för besökare. Däremot är det för tidigt att ange antal möjliga arbetstillfällen eller företagsetableringar. Arbetet med att nå rätt målgrupper är långsiktigt och inledningsvis nås sannolikt den svenska marknaden. De vandringar som genomförts har bokats av grupper, men arbetet med att nå enskilda resenärer fortsätter genom att vandringspaketen görs bokningsbara på internet via projekthemsidan, kommunens och regionens turisthemsidor och andra resesajter. För att nå de utländska gästgrupperna krävs direkt samarbete med researrangörer i respektive land. En del insatser har gjorts i form av visningsresor för press i samarbete med Visit Swedens utlandskontor samt deltagande på en internationell workshop för utländska researrangörer under våren Detta arbete måste ses långsiktigt och i nuläget har kontakter etablerats som kan leda till samarbeten längre fram. Kristianstads kommun har med detta sitt fortsatta arbete mot de utländska marknaderna. Intresset för natur- och kulturaktiviteter ökar och ålakusten har unika förutsättningar att locka intresserade. Samtidigt ökar också det allmänna utbudet av denna typ av produkter vilket gör att konkurrensen om besökarna ökar. Nya produkter: Bok, film, karta, broschyr, hemsida och tre vandringspaket H. Hur har ni spridit projektets resultat Spridning av resultat Info om projektet har fått uppmärksamhet i pressen vid ett antal tillfällen bl a då efter pressträff i samband med att boken och filmen släpptes och då vandringarna blev bokningsbara on-line och när projektet nominerades till årets LEADER-projekt i Skåne. Sl t at er ran projektet och rekommendationer till andra Projektledare Maria Blombärg: Personliga erfarenheter av att driva ett projekt. Reflektioner och slutsatser Vikten av att göra en förstudie så noggrant som möjligt gör det betydligt lättare att genomföra projektet som man tänkte att det ska bli.trots att vi var så noga som det

16 gick så hade vi missat en väsentlig sak visade det sig. Vårt problem som uppstod under arbetets gång kom mycket oväntat. Vi hade en absolut fast projekt idé som sagt. Vi hade däremot avstått från att ansöka om pengar för en hemsida. Vi "tyckte" att vi ansökte om så mycket pengar att skulle vi även ansöka om en hemsida så kanske vi inte kunde få genomföra projektet. Det var ett stort och omfattande projekt. Kostnaderna var höga. Men vår brist på insikt att ett icke fattat beslut kan leda till oanade problem, att det till och med kan bli ett problem att driva ett projekt vidare, kunde vi inte förutse. Vi lyckades med små ändringar, hjälp och onödiga slitningar ändå genomföra vårt projekt såsom vi beskrev i vår projekt ansökan. I dag vet jag hur man ska tackla det som hände oss. Sök pengar för det som är svårt att klara utan kunskap och som dessutom handlar om estetik. Fackfolk som kan sin sak och dessutom kan lägga fram flera förslag så att man själv kan se vad man tycker är bra och passar i projektet gör att personliga påhopp, ovänskap, skitprat, avundsjuka och käppar i hjulen undviks. Lite tips Ta ordentligt reda på alla fakta. Skaffa ett register med alla korrekta uppgifter som du kommer att behöva. Alla fel ger mer arbete. Använd mail. Kräv snabba svar. Annars vet ni inte var i handlingen ni är. Gör mail möten, det spar tid. Mina 4 F= Finn, Fixa, Fundera, Försök, Finn det projekt som du och de du ska samarbeta med brinner för. Då går det utmärkt att genomföra ett projekt. Fixa de oklarheter som finns. Tro inte att det nog ordnar sig under arbetets gång. Det fixar sig inte utan det blir tyvärr problem. Fundera ordentligt på alla kostnader som gör så att slutresultatet blir det önskade. Om du inte gjort det, då kan du själv få stå för alla frimärken, papperskopior av foton, bensin, osv även om du inte vill. "Du vill ju att slutresultatet av projektet ska bli perfekt." Försök att ha samma agenda. Har ni inte det så anlita experter som kan i stället för att ha möten som inte för projektet framåt.

17 Tina Lundgren: Jag har haft hand om bland annat skyltar, loggor, hemsida och boken. Vad gäller loggorna och skyltarna har allt gått som planerat. Vad gäller boken blev det ett större jobb än vad jag först hade trott att det skulle vara. Det var som att lägga ett enda stort pussel där alla pusselbitar skulle falla på plats. Det var inte helt enkelt. Att först hitta en röd tråd som skulle löpa genom hela boken det fick bli en blå linje. Bokstavligt talat. Det löper en blå linje på alla sidor, från framsidan till baksidan! Ett genialt drag tycker jag! Jag har gjort layouter och böcker förr så jag var beredd på mycket jobb, men jag var nog inte förberedd på att jag skulle få tjata så mycket för att få in materialet! Det tog väldigt mycket tid och energi hundratals mail och telefonsamtal. Slutresultatet blev dock fantastiskt och efter att ha fått distans till arbetet är jag väldigt glad för att ha rott det projektet i land! Återstår gör den engelska översättningen som snart är klar. Hemsidan Ja, där fick jag ett jobb som jag absolut inte hade räknat med. Då hemsidan version 1 fallerade, fick jag på min lott att få fram bilder och att sätta ihop information med dessa så att de två som skulle göra hemsidan bara hade att bygga den. Det var jag som gjorde det stora jobbet och jag som fick ta emot beska mail då det inte gick tillräckligt fort, för snabbt skulle det gå annars skulle de ha mer betalt. Jag skulle göra obetalt jobb som tog runt 100 timmar samtidigt som jag skulle sköta mitt dagliga jobb Jag satt i en rävsax, en åsna mellan två hötappar. Ingen annan varken kunde eller ville göra ett sådant obetalt jobb. Emedan de två hemsidebyggarna såg till att få väldigt bra betalt! Och en hemsida var vi tvungna att få fram. För mig blev det en bitter erfarenhet och en läxa för livet. Så för andra som sätter sig i en sådan situation: ha allt tydligt och klart på papper innan ni drar igång projektet. Likadana agendor för er som sitter i ledningen. Vi var tre från början varav en inte hade samma tankar och idéer vilket höll på att stjälpa hela lasset. När projektet gick från Ålarouten till Kristianstads kommun fick vi dock nya samarbetspartners som varit till stort stöd och glädje! Projektet i sig ligger helt rätt i tiden. Fler och fler efterlyser resor med teman. Vårt projekt som också sätter fokus på ålafisket är helt rätt. Och ju mer jag lärt om ålafisket, ålen och dess traditioner ju mer fantastiskt tycker jag att det är. Det här är en tradition att värna om! Jag tror att både projektägare och intressenter är mer än nöjda. Visserligen har vandringarna bara tagit sin början och inte än blivit det stora lyftet som vi från början trott, men det kommer att växa sig starkt och stort för det är ett fantastiskt projekt! Projektet har också länkat oss intressenter samman. Vi har lärt känna varandra och nya intressenter har kommit in efter hand. Jag tycker nog att det är den allra största

18 vinsten med projektet att vi lär känna varandra. Det är oerhört svårt att vara en liten ensamföretagare. Vi behöver allt tänkbart stöd vi kan få, samarbeten, gemensamma aktiviteter, etc. Ensam är inte stark! Men tillsammans kan vi skapa något av värde! Det här projektet hade absolut inte kunnat genomföras utan stöd. Så vi är oändligt tacksamma för att ha fått möjlighet att driva projektet! Och med facit i hand: Var tydliga med arbetsuppgifterna! Skriv, skriv, skriv!!! Eva Berglund: Flera av de ursprungliga tankarna kring hemsida, bokning och upplägg av paketen har ändrats under arbetets gång. Exempelvis har möjligheten att boka paket smidigt på internet utökats genom att Tourism in Skåne lanserat sin resebutik vid årsskiftet På sikt kommer vandringspaketen på detta sätt att bli synliga på en mängd resesajter och det blir också möjligt att kombinera paketen med bokning av resa till området via flyg, tåg eller båt. Den tänkta direktbokningen via turistbyrån hade nått en bråkdel potentiella resenärer. Tanker vara att skapa paketresor, men för att få aktiviteter längs vandringarna har nya bokningsbara reseprodukter skapats. På så vis kan nu enskilda företag erbjuda bokningsbara produkter på tider som passar. Exempel kan vara att prova på glasblåsning/keramiktillverkning, besök hos konstnärer eller ålafiskare. r ort atter erk am eten e ter ro ektet l t r kommer n att an anda det resultat som projektet skapat? Kristianstads kommun fortsätter att marknadsföra och boka de produkter som skapats i projektet och använder erfarenheter från projektet i sin produktutveckling av nya turistprodukter. De nätverk som skapats får därmed också en naturlig koppling till detta arbete.

19 K. Bilagor Bilaga: Ålarouten startade som en förening, mellan företag längs Ålakusten och väg 118 mellan Åhus och Maglehem, för att bättre kunna möta turismens behov av att: Se Uppleva Äta Bo i vårt kustområde i östra Skåne. Det finns ett stort behov av att skapa förutsättningar för att kunna utöka besöksnäringen under större delar av året (p.g.a. den ojämna tillströmningen av turister under vissa delar av året) och därigenom skapa bättre lönsamhet och ge möjlighet för fler företag att kunna växa och stanna kvar i vårt område och samtidigt bidra till att berika vardagen för såväl invånare som sommargäster och turister längs Ålakusten och Ålarouten. Tillsammans känner vi ett starkt intresse av att sätta den unika Ålakusten på världskartan och vi kan nu genomföra dessa exklusiva vandringar /paketresor, längs den långa vackra och säregna kustremsa. Vi har lyckats få till stånd en historiskt samverkan mellan samtliga ålafiskare längs vår kust och samtidigt kan vi nu utöka samarbetet med många andra engagerade aktörer här i området. Här finns, som känt är, ett mycket stort utbud av olika konstarter som skapar möjligheter att kunna bjuda besökarna på kulturella upplevelser av hög klass. Ålakustvandringen är symbolisk på många sätt. Mötet med naturens olika element som vind, sol, regn, kyla och värme skiftar från timme till timme. Och nya möten med kulturella säregna uttryck för örat, ögat, själen och hälsan är ytterligare en rikedom att ösa ur längs denna kust. Genom att visa den unika filmen om Ålakustens ålafiske ( Ålakust - Den blå linjen ), dess traditionsbärande utövare och fascinerande berättelser från förr och nu, ger vi besökaren en inblick i en för många okänd. Filmen ger varje tittare tillgång till den inre värld av mystik och det som kringgärdar tusenåriga sagor och sägner runt den uråldriga ålen. Boken Ålakust den blå linjen, ålen, maten, konsten ger läsaren en intressant blandning av matrecept blandat med vackra bilder, texter om ålafiskare, konstnärer, designers och entreprenörer samt skrönor, fakta och historik från vår unika kustremsa. För oss är miljötänkandet viktigt och genom att ge en del av intäkterna från ålakustvandringarna till Ålfonden (10 kronor av varje försåld bok), vill vi på vårt sätt bidra till ålens återväxt. Ålfonden är en viktig företeelse och stödjer ålens kulturella betydelse och måste därför stå i rampljuset. Den startades av ålafiskarna 2007 för att stärka ålbeståndet. Finansieringen sker gm ålfisket självt och gm sponsorer.

20 Ekologisk filosofi. Ålen anses vara ett av våra allra äldsta djur och är intressant ur många aspekter. Människans tidiga utveckling av hjärnan härstammar från ätandet av stora mängder Omega 3, långa kedjor (finns också korta kedjor av mindre betydelse för hälsan). För att kunna bibehålla och reparera funktionerna i hjärnan och kroppens celler är det av största vikt att äta Omega 3, långa kedjor, som finns i stor mängd i fet fisk, framför allt i ål. Ålen, denna kulinariska och hälsobringande fisk är ett högst betydelsefullt bidrag till god hälsa och ett långt liv. Att i största möjliga mån kunna bjuda våra gäster/besökare på såväl ål som annan ekologisk, närproducerad, god och nyttig mat av hög klass på resp. restaurang, hotell/b&b och i Ålabodarna är för oss en självklarhet. Ekologin ligger sammanflätad med den naturnära miljön, havet, stranden, skogen, ängarna och himlen. Vårt varumärke Möta världens äldsta djur längs en sägen- och sago -omspunnen kustremsa. Vandra i vattenbrynet Få gourmetupplevelser i omega 3:s tecken Upplev konstnärlig outgrundlighet - Och bo med all inclusive. Komma hem med fickorna fulla med sand och bärnsten och själen full av havsmusik, klingande skrönor och en häftig känsla av att ha upplevt något alldeles speciellt

Ålhajking i Ålakustens Ålarike

Ålhajking i Ålakustens Ålarike 1. Projektnamn Ålhajking i Ålakustens Ålarike Eelhike along the eelcoast in the kingdom of eel hav Åhus --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- Ravlunda

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Måltidsriket, ekonomisk förening Fabriksvägen 2 712 34 Hällefors Journalnummer dnr 3.2.18-187/14 E-postadress bola@kjellobolas.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015

Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015 Tjänsteskrivelse 2015-03-20 Handläggare: Lena Edlund FHN 2014.0082 Folkhälsonämnden Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015 Sammanfattning Projektet har handlat om att skapa nya kanaler

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Presentation vid Ekoseminariet Nr. 5 i Tequisquiapan, Querétaro, Mexiko den 11 april 2014. Av Ann-Marie Svensson Utan en lokal tolkning

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning ANSÖKAN 2004-08-31 Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona. Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning Karlshamns kommun ansöker om statsbidrag enligt förordning (2003:598)

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden.

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Studieresa i biosfärområdets västra delar hösten 2014, då Permakultur Stjärnsund besöktes. Projektägare: Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa)

Läs mer

Välkommen som värd i Bo på Lantgård

Välkommen som värd i Bo på Lantgård Välkommen som värd i Bo på Lantgård Organisationen Bo på Lantgård (BpL) är en ideell förening med över 200 landsbygdsföretagare vars syfte är att stödja medlemmarnas utveckling inom boendeturism på landsbygden.

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

Slutrapport för projektet ALLAVI

Slutrapport för projektet ALLAVI 1 (7) Slutrapport för projektet ALLAVI Datum:12-12-14 Journalnummer: 2010-1272 Projekttid: Start 2009-12-14 slut 2012-12-30 Kontaktpersoner i projektet: Stefan Pettersson 0325-70 600 Mia Pettersson 0325-70

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

På upptäcksfärd i Frusna världar

På upptäcksfärd i Frusna världar På upptäcksfärd i Frusna världar Lärarhandledning Upptäck Abisko - väder och klimat Videofilm för barn i årskurs 4-6 om livet i nordligaste Sverige Följ med till Abisko, en ort i nordligaste Sverige. Här

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer