VILL HA SNABBSPÅR FÖR INNOVATIONER TILL VÅRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILL HA SNABBSPÅR FÖR INNOVATIONER TILL VÅRDEN"

Transkript

1 fo r u m fö r sve n s k m e di c i n t e k n i k h å l l e r d i g u p p dat e r ad i n o m b r a n s ch e n Ny kartläggning av innovationsklimatet i Sverige ÅRGÅNg 7 nr mingelreportage leva & fungera vitalis Svenska Raysearch tänker ta över marknaden Välbesökt årsmöte på tema Innovation Den nordiska ehälsans status på världsrankingen het fråga på Vitalis 2011 Marie Ekström på Sectra VILL HA SNABBSPÅR FÖR INNOVATIONER TILL VÅRDEN

2 NORDENS SNABBVÄXARE INOM E-HÄLSA BLIR ÄNNU STÖRRE! Mawell har förvärvat Euromed Networks och med detta blivit störst inom bildmedicin och digital diktering. Med kunder i Norge, Sverige, Finland och Danmark tar Mawell ytterligare ett steg mot en ledande roll inom Nordisk ehälsa.

3 INNEHÅLL 18 PORTRÄTTET: Marie Ekström på Sectra vill ha snabbspår för innovationer till vården. Marie Ekström har gjort en spikrak karriär. Som affärsområdesansvarig för radiologisk IT inom Sectra-koncernen, med all innovationsverksamhet kvar i landet, brinner hon för att Sverige även fortsättningsvis ska kunna vara bland de världsledande inom medicinteknik. 26 Välbesökt årsmöte på tema Innovation. Den 14 april arrangerade Swedish Medtech en stor konferens i anslutning till sitt årsmöte på Operaterassen i Stockholm. Temat för dagen var Vården i morgondagens Sverige spelar innovation någon roll?. 44 FÖRETAGET: Nu vill svenska Raysearch nå kunden direkt. Raysearch Laboratories är största underleverantören i världen av mjukvara för dosplanering inför medicinsk strålning. Nu vill de ta över marknaden och själva bli återförsäljare. I VARJE NUMMER 5 LEDARE Chefredaktören har ordet. 8 ANSLAGSTAVLAN Nyheter från branschen 16 PÅ NYA POSTER Nyheter om folk i branschen 50 PLOCK FRÅN BRANSCHEN Ett axplock av produkter från branschen 60 RÄTTSFALLSREFERAT Från branschens rättsfall 64 FRÅGA JURISTEN Medlemsföretagens frågor och svar 70 SWEDISH MEDTECH INFO Medlemsinformation från branschorganisationen 73 PLATSANNONSER Sök nytt jobb eller nya medarbetare 74 MEDTECH PÅ AGENDAN Om det som händer i branschen AKTUELLT 14 Priser & utnämningar Larry får kunglig medalj för framstående entreprenörskap 18 PORTRÄTTET Marie Ekström på Sectra vill ha snabbspår för innovationer i vården 26 Välbesökt årsmöte på tema Innovation 30 Rapport om ny kartläggning av innovationsklimatet i Sverige 31 Kickoff för nationell innovationsstrategi 32 Vitalis Intensivt och inspirerande på Upphandlingskonferensen i Uppsala 42 Ministern i pingisduell på Leva & Fungera 44 FÖRETAGET Raysearch Laboratories vill ta över marknaden MEDTECH 24 Malmöföretaget Vibrosense Dynamics upptäcker känselförändringar 35 KIBI:s mål: En patient en journal 36 Nu lanserar Hans von Celsing Clinical Laserthermia Systems 40 Ett öga för detaljer 52 Swedish Medtechs sektorsgrupper 56 KRÖNIKA En koloss som lämnat spår 63 Kraftig ökning av anmälningar om fel i vården 66 REGULATORISKA ÄRENDEN Mjukvara en medicinteknisk produkt? 68 Sverigeresan för bättre hörsel MedTech Magazine Nr 2/2011 3

4 Linde: Living healthcare Systemet som aldrig får klicka. Besök oss på mässan Medicinteknik & Medicinsk IT i monter A.08. AGA Gas AB Linde Healthcare, Lidingö Tel: ,

5 LEDAREN Foto: Liza Simonsson Innovationer javisst! Sverige behöver fortsätta ta fram nya innovativa medtechprodukter för att fortsätta att utveckla vården så att fler människor kan få bättre vård även i framtiden. Men vilket incitament finns det för företagen att fortsätta göra detta när det är svårt att få gehör inom vården? Många gånger är tekniken för modern och innovativ och därmed svår att ta in för att den då omkullkastar den teknik och de system som används idag. Ny teknik kräver också utbildning som tar personalens tid i anspråk som istället måste fokusera på att leverera bra vård inom rimliga tider. Hur går detta ihop? Ny teknik borde ju göra att vården blir just effektivare! Läs mer i detta nummer om vad en nyligen genomförd undersökning visar där Swedish Medtech och vinnova tagit temperaturen på innovationsklimatet i Sverige. Vidare berättar jag om kickoffen där företrädare för bland annat näringsliv, akademi och myndigheter var inbjudna av näringsminister Maud Olofsson för att under en workshop arbeta fram en plattform till den nationella innovationsstrategin. Innovationer kommer också att vara temat på vårt seminarium som vi samarrangerar med Swedish Medtech i Almedalen den 5 juli liksom i specialutgåva Almedalen som kommer ut under Almedalsveckan i Visby i juli. Missa inte detta event, som idag är så mycket mer än bara "politikervecka". I detta nummer bjuder vi på vimmelreportage från några av medtechvårens stora händelser Upphandlingskonferensen, Vitalis, Leva & Fungera och Swedish Medtechs årsmöteskonferens! Vi ses i Almedalen! Glad sommar, Ulrika Vem läser MedTech Magazine? Målgruppen för tidningen är: beslutsfattare i medtechföretagen. upphandlare och inköpare på landstingen. medicintekniska chefer. sjukhusens ledningsgrupper. verksamhetschefer, vårdenhetschefer, klinikchefer och överläkare i öppen och sluten vård. landstingsråd. berörda myndigheter och politiker. MedTech Magazine Nr 2/2011 5

6 THE ADVISORY BOARD OF MEDTECH MAGAZINE REDAKTIONEN Anna Lefevre Skjöldebrand vd för branschorganisationen Swedish Medtech. Anna är jurist och ekonom med ett förflutet som bolagsjurist, konsult hos Ernst & Young och advokat på Delphi & Co. Anna kom till Swedish Medtech som chefsjurist 2004 och är vd sedan november Peter Wiklund Professor och överläkare på urologkliniken, Karo linska Universitetssjukhuset (tidigare verksamhets chef). Ansvarar även för verksamhet och utbildning inom robotkirurgi i Europa och är vice ord förande i European group for Robotic Urology. MedTech Magazine utges av: Berglund & Söner [Publishing] ab Adress: Box 2001, Sollentuna Tel: Chefredaktör: Charlotta Zingmark, mobil: Ansvarig utgivare: Ulrika Berglund, mobil Art Direction och layout: Frida Axiö/ Frida Sthlm ab Fotograf omslagsbild: Bosse Johansson Redigering: Karin Cedronius Tryck: Sörmlands Grafiska Ulf Troedsson vd och koncernchef för Siemens ab. Tidigare divisionschef för Siemens Medical Solutions i Sverige och Finland. Ulf har även varit styrelseordförande för Swedish Medtech under fyra år. Ulf är civilingenjör inom teknisk fysik. Roger Ahlgren Commercial Manager på Johnson & Johnson ab och har jobbat i företaget sedan I sin roll jobbar Roger med samtliga affärsområden inom j & j och representerar därför företaget i olika konstellationer gentemot dess partners. Annonser: Ad 4 you media ab Sven-Erik Bjarnesson Krukmakargatan 22, Stockholm tel , mobil Prenumerationer: Annonsprislista, utgivningsplan och prenumerationsinfo: se Adressändring eller utebliven tidning: Tidigare nummer: har du missat något nummer finns samtliga utgivningar i pdfformat på hemsidan. Distribution: MedTech Magazine utkommer med fyra nummer per år. Berglund & Söner [Publishing] ab issn Olof Berglund Olof är civilekonom och har 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedels- och medtechbranschen. Genom det egna företaget, Rent a Pro, erbjuds affärsrådgivning och andra operativa funktioner till framför allt unga och innovativa företag inom läkemedels- och medtechsektorn. Olof har de senaste åren varit vd i två olika företag inom medtechbranschen. Peter Landvall Fil. dr. i medicinsk mikrobiologi med lång erfarenhet av regelverk för medicintekniska produkter. Som föreläsare och konsult i egna bolaget Cellwell hjälper han privata och statliga företag med kvalitetssäkring, att bygga upp kvalitetssystem och uppfylla regelverk. Har skrivit boken Medicintekniska produkter vägledning till ce-märkning. MedTech Magazine står ägar- och åsiktsmässigt oberoende i förhållande till företag, organisationer och politiska partier. Redaktionens åsikter överensstämmer inte alltid med innehållet i tidningens artiklar. Tidningens Advisory Board ger råd om innehållet och är redaktionens bollplank. Citera gärna tidningen men glöm inte att ange källan: MedTech Magazine. 6 MedTech Magazine Nr 2/2011

7 När du har behov av sluten läkemedelshantering PhaSeal är ett helt slutet system som gör att du på ett säkert sätt kan hantera farliga läkemedel utan att bli exponerad. Systemet är utformat så att du enkelt kan tillföra läkemedel både för infusion och injektion. Dess effektivitet i att förhindra spridning av läkemedel i arbetsmiljön har verifierats i ett flertal oberoende vetenskapliga studier. PhaSeal är en svensktillverkad produkt och används på de flesta sjukhusen i Sverige. För mer information, besök PhaSeal.se Carmel Pharma AB Aminogatan Mölndal Sverige Tel: Fax: Hemsida: MedTech Magazine Nr 2/2011 7

8 ANSLAGSTAVLAN Tipsa redaktionen om nyheter! Maila gärna pressklipp och notiser till Lennartsson blir chef för ny myndighet Regeringen har i mars utsett Fredrik Lennartsson, som chef för myndigheten för vårdanalys, från och med den 1 april Den nyinrättade myndigheten startade sin verksamhet den 1 januari 2011 och har som huvuduppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och granska hälso- och sjukvården, tandvården samt vissa delar av socialtjänsten. Som myndighetens första chef får Fredrik Lennartsson upp draget att bygga upp och utveckla verksamheten. Han har tidi gare varit verksam bland annat som departementsråd i Socialdepartementet. Medicinteknikdagarna oktober Årets konferens blir den oktober 2011 i Linköping på Konsert & Kongress och bjuder på ett innehållsrikt och brett program med ett stort antal presentatörer från företag, myndigheter, kliniker och akademi. Bland teman på programmet kan nämnas nya tekniker för medicinska bilder, patientsäkerhet, medicinsk teknik och IT. Medicineteknikdagarna arrangeras av Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) tillsammans med bland annat Linköpings Universitet och Östergötlands läns landsting, Vetenskapsrådet, Vinnova och Stiftelsen för strategisk forskning. Hotet från multiresistenta bakterier blir allt mer alarmerande. Om inte världen agerar riskerar vanliga infektionssjukdomar som lunginflammation och blodförgiftning att återigen bli dödliga farsoter samtidigt som risken för allvarliga infektioner i samband med kirurgiska ingrepp ökar dramatiskt. Göran Hägglund, socialminister i en debattartikel i Upsala Nya Tidning 7 april MedTech Magazine Nr 2/2011

9 Ägarförändringar i Stille Inter Life Science AB har sålt aktier i Stille, vilket motsvarar cirka 17 procent av aktiekapitalet och rösterna. Förvärvare av den övervägande delen av posten är Linc Invest AB och Garden Growth Capital LLC, som därmed ökar sina befintliga innehav i Stille från cirka 34 procent till 44,8 procent respektive från cirka 15 procent till 20,2 procent av aktierna. För mer information kring ägarförändringarna, se Insiders på Stilles hemsida, 96% ANSER ATT DEN ÄR DISKRET Airsonetts VD hoppar av Airsonett ska förstärka arbetet med marknadsföring och försäljning av sina produkter och styrelsen vill ha en mer marknadsorienterad VD. Nuvarande VDn Dan Kristensson har kommit överrens med styrelsen om att lämna uppdraget, men kommer att nomineras till en plats i bolagets styrelse. Peter Ekolind, tidigare chef för utvecklingen av Airsonetts luftrenare Opragon, hoppar in som tillförordnad VD. Jag har nu lett Airsonett genom första fasen i sin utveckling som har varit en mycket rolig och utmanande tid. Nu när Airsonett går in i sin andra fas känner jag att det är ett bra tillfälle för mig att lämna över ledarskapet till nya krafter, säger Dan Kristensson. Snabbväxande MedCore tar in ny styrelsetopp Under 2010 förvärvade MedCore det danska medtechföretaget Hemax As vilket tillsammans med den organiska tillväxten gör att MedCore passerar 100 miljoner i om sättning under Nu tar bolaget in Håkan Åström i styrelsen. Under 2011 lanserar MedCore två nya kirurgiska tekniker inom spinal- och tumörkirurgi. MedCores huvudsakliga affärsområden är anestesi/intensivvård, diabetes, kirurgi och respiration. Försäljningsmålet för 2011 är på 125 miljoner. Den är mycket diskret i alla situationer Emma, Urologsjuksköterska SpeediCath Compact för män är världens minsta tappningskateter. Tack vare sin unika teleskopsfunktion är den i sin förpackning bara hälften så stor som en standardkateter. I en omfattande utvärdering av katetern ansåg 96% av användarna att SpeediCath Compact för män var diskret och 85% att den var enkel att använda. 1 Viktigast av allt är dock att den smidiga och kompakta designen inte kompromissar med vare sig prestanda, säkerhet eller hygien. 2,3 2,4 Läs mer på coloplast.se 1 Results from SpeediCath Compact Male pre-evaluation, Nov to Dec Chartier-Kastler et al. Safety of a new compact catheter for men with neurogenic bladder dysfunction: a randomised, crossover, open-labeled study. Spinal Cord, in press. 3 Domurath et all. Clinical evaluation of a newly developed catheter (SpeediCath Compact Male) in males with spinal cord injury: Residual volume and user evaluation. Spinal Cord, in press. 4 Bagi et al. Safety of a new compact male intermittent catheter: a randomised, crossover, single blind study in healthy male volunteers. Urologia Internationalis (DOI: / ) Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. Coloplast AB Box Kungsbacka Tel: MedTech Magazine Nr 2/ Coloplsdy_Medtech_nr2_91x

10 ANSLAGSTAVLAN Tipsa redaktionen om nyheter! Maila gärna pressklipp och notiser till Samverkan för ökad tillväxt inom Life Science Sahlgrenska Science Park och Copenhagen Bio Science Park (COBIS) inleder nu ett samarbete över gränserna för att ytterligare stärka utvecklingsmöjligheterna för tillväxtbolag inom life science-området. Det ger oss en mångfald av affärsmodeller som är till gagn för bolagen, tillägger Gunilla Bökmark, VD, Sahlgrenska Science Park. CMA lanserar en ny kateter CMA Microdialysis AB har erhållit CE-märkning för Eirus TLC, en ny centralvenöskateter som kombinerar centralvenös access med möjlighet till kontinuerlig monitorering av blodglukos och laktat. Eirus TLC kan användas som en konventionell 3-lumenkateter men kan också anslutas till CMA s Eirus monitor som möjliggör sekund-för-sekundmonitorering av blodglukos och laktat hos intensivvårdspatienter. Två tredjedelar av röntgenavdelningarna saknar läkare En nyligen genomförd undersökning visar att närmare 70 procent av de offentligt drivna röntgenavdelningarna har det senaste året haft svårt att klara sitt uppdrag med egna radiologer. Problemet är extra stort inom magnetkameraundersökningar och datortomografier. Cheferna för röntgenavdelningarna vittnar själva om att kostnaderna för att bedriva vården blir onödigt höga då man måste ta in hyrläkare. Dessutom saknas det tid för att kompetensutveckla den egna personalen. Undersökningen genomfördes av företaget RxEye och riktades till alla verksamhetschefer inom offentlig röntgen. Många landsting anlitar hyrläkare i hög grad för att klara sitt åtagande och det är inte ovanligt med hyrläkarkostnader på över tio MSEK per år för en normalstor röntgenverksamhet, säger Magnus Hök, VD för RxEye. 10 MedTech Magazine Nr 2/2011

11

12 ANSLAGSTAVLAN Tipsa redaktionen om nyheter! Maila gärna pressklipp och notiser till Blekinge väljer Tieto för IT-stöd Blekingekommunerna Sölvesborg, Olofström, Karlshamn och Ronneby har tecknat ett gemensamt avtal med Tieto gällande IT-stöd för den kommunala vård- och omsorgsverksamheten. Helhetslösningen inkluderar även drift och bygger på Tietos verksamhetssystem Procapita. Avtalet möjliggör både kostnadsbesparingar, ökat fokus på kärnverksamheten och gemensamt kunskapsutnyttjande för de fyra kommunerna. Pia Carlsson Det är en tydlig trend att allt fler kunder väljer att inkludera driften. Vi erbjuder sedan många år drifttjänster för Procapita, säger Tomas Mo, affärsansvarig för Tietos affärsområde vård och omsorg. Systemet är lätt att ta till sig. Här blir information som de anställda tidigare fått söka efter väldigt tydlig. Systemet har hög flexibilitet, säger Pia Carlsson, IT-samordnare inom omsorgen i Sölvesborgs kommun. Mawell köper Euromed Networks Mawell, Nordens snabbväxare inom e-hälsa, förvärvar Euromed Networks AB, verksamt inom utveckling och försäljning av professionella digitala bild-, video-, dokument- och dikteringssystem för hälso- och sjukvården. Genom för värvet blir vi marknadsledande i Norden inom området bildmedicin och förstärker vår samlade kompetens och lösningsförmåga inom e-hälsa, säger Jan E. Larsson, VD Mawell. Jan E Larsson (tv) och Bo Eklund, VD Euromed Networks, skakar hand efter undertecknat avtal. Certifierade konsulttjänster Innovation Team certifieras enligt ISO Innovation Team som ingår i Etteplan-koncernen levererar nyskapande tekniska konsulttjänster till företag inom medicinsk teknik. Företaget har tilldelats en ISO certifiering av Intertek Semko Certification AB. SÖS först med vårdavdelning på hjul En mobil vårdavdelning ska sättas upp för att öka Södersjukhusets vårdplatskapacitet den första i sitt slag, inte bara i Sverige utan i hela kontinentala Europa. Södersjukhusets initiativ kommer att avhjälpa den tillfälliga vårdplatsbristen till dess att en mer permanent lösning är på plats. Det här är vårt bidrag till den pågående investeringen i vårdplatser i Stockholms läns landsting. Stockholms snabba befolkningsökning skapar ett omedelbart såväl som ett långsiktigt behov för oss att utöka vår kapacitet. Det här är en del av vår omedelbara lösning, säger Christina Söderholm, VD på Södersjukhuset. 12 MedTech Magazine Nr 2/2011

13 Tipsa redaktionen om nyheter! Maila gärna pressklipp och notiser till ANSLAGSTAVLAN Coloplast vinner designpris Coloplasts nya tappningskateter vinner prestigefyllt designpris. Coloplasts nya tappningskateter, Speedi- Cath Compact för män, har vunnit det prestigefyllda franska designpriset Janus de la Santé. Coloplast tilldelades priset för sitt arbete att genom en innovativ design och lösning minimera upplevelsen av ett funktionshinder och uppmärksamma ett ämne som fortfarande är tabu, intim sjukvård. Det är naturligtvis mycket hedrande och en bekräftelse på det omfattande arbete som Coloplast lägger ner på att lyssna på kundernas behov och utveckla produkter som både till funktion och till design förenklar livet för personer med blåstömningsproblem, säger Britt-Inger Bergkvist, VD på Coloplast. Våra lösningar inom vårdinformation, drift och förvaltning är därför anpassade för att underlätta för HELA vårdorganisationen - för läkare, sjuksköterska, vårdgivare och inte minst för patient. Vi vet också att varje helhet består av mindre delar - därför har vi ett brett utbud av lösningar som alla är effektiva var och en för sig. För vi vet att det är först när alla mindre delar fungerar bra som helheten blir så mycket bättre. Du hittar mer information på MedTech Magazine Nr 2/

14 PRISER & UTNÄMNINGAR Foto: Scanpix Larry får kunglig medalj för framstående entreprenörskap Den 14 april mottog Laurent Leksell, grundare och huvudägare av Elekta AB, en medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm. Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap. Näringslivsmedaljen delas ut av HKH Prins Carl Philip. Högtidstalare vid mötet var Fryshusets Anders Carlberg. Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav iii skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra. Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats. Laurent Leksell om medaljen Jag är mycket hedrad och stolt över att få Näringslivsmedaljen att få sälla sig till den historiska skara av medaljörer som Sällskapet under århundraden har belönat för vad de gjort för Sverige. Det är stor tyngd i medaljen, liksom att få äran att gå i deras fotspår, säger Laurent Leksell. Viktigast i ett företag är att man har en idé som skapar nytta i bred bemärkelse. Man måste uppriktigt och ödmjukt ställa sig frågan om verksamheten verkligen fyller de behov som kunder, anställda, patienter och deras anhöriga har. Först då gör Elekta riktig samhällelig nytta för alla intressenter. Först då blir ett företag värdeskapande på ett hållbart sätt. Så fungerade svensk bruksindustri och andra framgångsrika företag, då som nu, säger Laurent Leksell. Motiveringen lyder Laurent Leksell har byggt upp Elekta ab. Redan under studietiden på 70-talet etablerade han å fadern, professor Lars Leksells, vägnar ett utvecklingsbolag. Det började växa först i mitten av 80-talet när Laurent Leksell blev vd på heltid. Sedan dess har man utvecklat produkter och kliniska lösningar, bland annat den berömda strålkniven, och bidrar till att årligen fler än patienter med cancer och andra svåra sjukdomar i hjärnan kan behandlas. Då Laurent tog över ledningen hade företaget en omsättning på 20 miljoner kronor och fem anställda. Det har nu en omsättning på åtta miljarder kronor och anställda. MTM 14 MedTech Magazine Nr 2/2011

15 Gör sjukvårdslogistik till din konkurrensfördel Nordisk lösning för logistikkrävande produkter med 24-timmarsleverans! Medical log PoiNt tillhandahåller logistiklösningar som tredje part (3PL) och är specialiserade på tidskritiska och direkta leveranser till våra uppdragsgivares kunder runt om i Norden. Vi erbjuder tjänster som omfattar traditionell och temperaturkontrollerad lagerhållning, plock och transport, tillsammans med IT-stöd för styrning och visualisering av flödet. Vi eftersträvar alltid en gemensam syn med våra kunder på hur mervärde skapas i leveranserna till slutförbrukare. Med denna utgångspunkt driver vi kostnader ur försörjningskedjan och skapar konkurrensfördelar och merförsäljning för våra kunder. Medical log Point ab är ett nytt oberoende företag med betydande historiska meriter vunna under tiden som del av Tamro och OneMed. Vi är specialister på logistik inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. Trankärrsgatan 15, S Hisings Kärra Tel Hjälpmedelsinstitutet i Almedalen Seminarier och paneldiskussioner Måndag 4 juli, kl frukost kl 8, Högskolan, D20 Ny teknik i skolan stärker elever med funktionsnedsättning till nytta för både elev och samhälle. Måndag 4 juli, kl Högskolan, D20 Timstock, medicinpåminnare och bolltäcke samhällsekonomiskt lönsamt Tisdag 5 juli, kl Clarion Hotel Wisby Äldreboomens utmaningar Framtidens boende kan offentliga och privata aktörer kroka arm? Bo bra på äldre dar med Fastighetsägarna m. fl. Tisdag 5 juli, kl frukost kl 8.15, Högskolan, D24 Teknik i omsorgen om våra äldre möjlighet eller integritetskränkning? I samarbete med PRO. Tisdag 5 juli, kl Länsstyrelsens trädgård Vägen till arbete för personer med funktionsnedsättning Föräldrakraft, HI m. fl. Torsdag 7 juli, kl Högskolan, E30 Fritt val av hjälpmedel vad betyder det för dig? Torsdag 7 juli, kl Högskolan, E30 Hur får vi ett tryggare digitalt samhälle? I samarbete med SOS Alarm, PRO, Karlskrona Kommun och IT-Norrbotten. Hjälpmedelsinstitutet ett nationellt kunskapscentrum Möt oss i vårt gatutält på Hamngatan i Visby 4-5 juli. Testa bolltäcket och andra hjälpmedel! Mer information:

16 PÅ NYA POSTER Hjälp oss hålla koll på folk i branschen! Har du nya medarbetare och kollegor på ditt företag? Maila Nytt i Stilles styrelse Ulf Rosén är sedan april 2010 styrelsemedlem och tar nu över rollen som ordförande i Stille. I samband med årsstämman 2011 valdes också Lars Kvarnhem in i styrelsen. Både Ulf och Lars har lång erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning av medicinsktekniska produkter och affärsutveckling. Jag ser framemot att öka mitt engagemang i Stille och få vara en del i att säkerställa den potential som finns i bolagets produkter, inte minst på instrumentsidan. Här ser jag också möjligheter att bygga en intressant värdetillväxt för bolagets ägare, säger Ulf Rosén. Martin Öhman BactIguard Martin Öhman är från och med april 2011 ny cfo på Bactiguard ab. Martin kommer närmast från Deloitte där han jobbat som projektledare med fokus på förvärvs- och försäljningsrelaterade projekt i Sverige och Europa. Dessförinnan var Martin verksam som revisor på Ernst & Young samt har arbetat med kapitalförvaltning på Carnegie. Martin har en magisterexamen inom redovisning och finansiering från Handelshögskolan vid Umeå universitet och Griffith University, Brisbane, Australien. Jonas Annergård Semcon Medical Life Science Jonas Annergård är ny avdelningschef på Semcon Medical Life Science i Stockholm. Jonas har en karriär inom läkemedelsbranschen och kommer nu senast från Pharmadule där han var chef över Process Technology. Semcon Medical Life Science är ett globalt teknikutvecklingsföretag och har lång erfarenhet av integrerade systemlösningar samt kvalitets- och projektledning inom läkemedel, bioteknik och medicinteknisk industri. Den senaste tidens arbete med organisationsuppbyggnad, ledningsstruktur och kostnadsmedvetenhet positionerar oss nu starkt i marknaden. Styrelsen har nu alla förutsättningar för att arbeta med värdeskapande aktiviteter vilket det ska bli väldigt inspirerande att vara delaktig i, kommenterar Lars Kvarnhem, nytillträdd styrelsemedlem. Fanny Lindström BactIguard Fanny Lindström är sedan april produktspecialist inom Infektionskontroll på Bactiguard. Fanny har en lång erfarenhet som hygiensjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset där hon var råd givande vid smitta /smittspridning och undervisade vårdpersonal i smittskydd och vårdhygien. Fanny blir en nyckelperson för Bactiguards koncept inom infektionsprevention. Hon kommer närmast från KarolinskaTrial Alliance en verksamhet inom sll som stödjer den kliniska forskningen. Sara Steinvall PeakSearch Sara Steinvall är ny rekryteringskonsult på PeakSearch. Sara har gedigen erfarenhet från branschen och har lång erfarenhet av personalledning, rekrytering, organisationsförändringar och teamutveckling. Sara skall främst arbeta med rekrytering av chefer, styrelseledamöter och andra nyckelbefattningar. Hon är certifierad användare av shl: s verktyg, personlighetsformuläret opq32 och färdighetstester. 16 MedTech Magazine Nr 2/2011

17 PÅ NYA POSTER Per Geber Boots Sverige Boots Sverige öppnade i mars sitt första apotek på Hornsgatan i Stockholm och har nu utsett Per Geber till ny vd. Han kommer närmast från Shell och rollen som Sverigechef för företagets 400 bensinstationer. Boots apotek etablerar sig nu i snabb takt på den svenska marknaden. De närmaste åren planeras 100 apotek runt om i landet. Maria Helling Swecare Maria Helling är ny vd i Swecare ab och Stiftelsen Swecare. Maria kommer närmast från Socialdepartementet där hon verkat som departementssekreterare på enheten för eu och internationell samordning sedan 2005 och där hon arbetat med exportfrämjande för Life Science industrin. Anders Weilandt Diabetes Tools Anders Weilandt har utsetts till ny vd för det svenska medtechföretaget Diabetes Tools. Grundaren och tidigare vd Lars Liljeryd lämnar över rodret för att kunna fokusera på forsknings- och utvecklingsarbetet inom bolaget. Anders Weilandt har bred erfarenhet inom medtech från ledande befattningar, senast som vd för Stille och tidigare på Ascendia. Alla vill ha de vassaste i branschen. Vi vet var de finns. PharmaRelations är ett konsult- och bemanningsföretag specialiserat inom Life Science. Vi tillhandahåller kompetens av hög kvalitet genom tjänsterna Uthyrning och Rekrytering. Med vår strukturerade arbetsprocess och vårt breda kontaktnät hittar vi rätt person för ditt uppdrag. Ring gärna till Anna Maria Lindqvist, Karin Hård eller Ola Gustavsson, så berättar vi mer. Tel PharmaRelations är ett snabbt växande konsultoch bemanningsföretag. Våra kunder är företag inom Läkemedel, Medicinteknik, Bioteknik, Egenvård, Dentalvård och Apotek.

18 Snabbtänkt, frispråkig och naturlig. Marie Ekström tror att hennes medarbetare uppskattar 18 att MedTech hon är Magazine sig själv som Nr 2/2011 chef.

19 Marie Ekström har gjort en spikrak karriär. Som affärsområdesansvarig för radiologisk IT inom Sectra koncernen, med all innovationsverksamhet kvar i landet, brinner hon för att Sverige även fortsättningsvis ska kunna vara bland de världsledande inom medicinteknik. Hon vill också uppmana fler kvinnor att våga prova höga positioner: Det går alltid att backa! Text: Lotta Sellberg Bild: Bosse Johansson Marie Ekström på Sectra Vill ha snabbspår för innovationer till vården Marie Ekströms arbetsplats sedan 15 år, Linköpings största medtechföretag Sectra, låter tala om sig. Kvällen innan vårt besök har Vetenskapens värld haft ett långt tv-inslag om Sectras banbrytande teknik för färgmammografi, utvecklad i tätt samarbete med Mats Danielsson, professor i medicinsk bildfysik. Tekniken gör det möjligt att direkt avgöra om patienten har en farlig tumör eller inte, vilket ökar överlevnaden. Ja, det känns att jag gör någonting vettigt och meningsfullt av min arbetstid. Patientnyttan är den yttersta drivkraften för mig och för oss alla som jobbar här, konstaterar Marie som hittills har verkat i det tysta och är något av en doldis i media. Hon tar emot oss på huvudkontoret i Mjärdevi Science Park en företagsby som före itkraschen vid millennieskiftet helt dominerades av Ericsson, men som nu byggts upp igen med många små och medelstora företag inom life science. Flera av dem är precis som Sectra sprungna ur forskning och utveckling vid Linköpings Tekniska högskola, lith, endast 400 meter härifrån. Marie som har en fil kand i systemvetenskap från lith och sedan arbetade ett par år som forskningsassistent inom medicinsk informationsbehandling vid Linköpings universitet såg tidigt Sectra som en drömarbetsplats. Företaget hade gott rykte och spännande produkter, men var erkänt svårt att ta sig in på. Hon tvekade därför aldrig när hon rekryterades till jobbet som projektledare 1996, även om det till att börja med var för företagets avlyssningssäkra kommunikationssystem. Ett drygt år senare började hon som projektledare inom radiologi där Sectra var en av pionjärerna inom pacs ett digitalt system och bildarkiv som effektiviserar arbetsflödet vid röntgenavdelningarna. Världen som arbetsfält Maries första större uppdrag var digitaliseringen av en hel avdelning på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Jag var mer på sjukhuset än hemma och då tyckte jag att Stockholm låg långt borta. Nu tar det nästan lika lång tid att åka till vårt kontor i Amsterdam som det tar till kontoret i Solna, det skiljer bara 20 minuter. Direktflyget från Linköping öppnar Europa för oss och världen krymper, skrattar Marie som numera har världen som arbetsfält. Den mycket kvinnliga svarta dräkten med kort kjol och effektfull vit volangkrage som hon för dagen har på sig, är inte bara snygg, avslöjar Marie: Den går att knöla ner i portföljen och packa upp lika slät och fin dagen därpå, vilket är praktiskt när man som jag reser runt 80 dagar om året i tjänsten. Det lär knappast bli färre resdagar nu när Marie Ekström precis har lämnat sitt uppdrag som vd för Sectra Sverige och Sectras medicinska verksamhet i Nordeuropa, där hon ansvarade för 140 anställda. Från 1 maj leder hon företagets utan tvekan viktigaste affärsområde, radiologisk it, som svarar för lejonparten av Sectras intäkter och vars informationssystem för bildhantering dagligen används vid över svenska och utländska sjukhus. Det innebär att Marie nu ansvarar för totalt 400 anställda vid nio försäljningskontor i Europa, Australien och usa samt MedTech Magazine Nr 2/

20 »Politikerna pratar mycket om att exportera e-hälsa och svensk teknik. Men ska vi lyckas med detta måste mindre och medelstora medicinteknikbolag få draghjälp av svensk sjukvård för att få ut bra produkter på marknaden. Marie demonstrerar Sectras mest spektakulära produkt ett visualiseringsbord, som en stor iphone med peksskärm som kan användas för utbildning, när man samlar kirurgteam inför stora operationer och vid virtuella obduktioner. Det skapar ett helt nytt sätt att arbeta. Demoteknikern Gustav Gistvik visar de sista finjusteringarna för Marie innan visualiseringsbordet skeppas iväg till Kuwait. På pekskärmen kan man enkelt skära bort lager av hud och muskler, zooma, rotera och skära utan skalpell. utvecklingsavdelningarna i Linköping och Örebro. Dessutom för samarbetet med ett 15-tal lokala partner, däribland i Japan och Mellanöstern. Jag vill verkligen bidra till att nå ut till andra länder med våra produkter, det känns nästan som en skyldighet när de är så bra och gör så stor nytta. Det är bland annat därför som jag har tackat ja till min nya roll, som samtidigt är en utmaning. Våra konkurrenter utomlands är ju ofta mycket större spelare med helt andra resurser. Systemtröghet frustrerar Sectra har kontinuerligt, utifrån de senaste forskningsresultaten, lyckats göra svensk spjutspetsforskning tillgänglig för vården. Som kvinna skulle jag helt klart välja vår mammografi med en unik fotonräkningsteknik som ger marknadens lägsta strålningsdos. För varför ska man utsätta kvinnor för högre stråldoser än man måste? Det är sådana saker som driver mig, förklarar Marie. En annan hjärtefråga är screening för osteoporos eller benskörhet en folksjukdom som årligen ger upphov till runt frakturer vilket kostar samhället närmare fyra miljarder kronor per år, oräknat allt mänskligt lidande. Delar av detta skulle man kunna undvika genom en enkel handröntgen, samtidigt med mammografin, kopplad till vår unika onlinetjänst för bentäthetsanalys som visar om du ligger i riskzonen eller lider av osteoporos. Det skulle vara mycket lönsamt för samhället och då kan jag bli lite frustrerad. Varför ska det vara så svårt att sälja in det här till landstingen? Jo, för att incitamenten helt enkelt inte finns för de enskilda sjukhusen och mammografiavdelningarna. Initialt handlar det ju om en kostnad och effekterna syns först på tio tjugo års sikt, säger Marie som önskar att politikerna ville lyfta blicken. Om vi ska kunna hantera den ökande äldre befolkningen med bibehållen eller förbättrad vårdkvalitet så måste vi ändra på arbetsprocesserna och ta hjälp av medicinteknik och it för att effektivisera, lättare ställa diagnos och förebygga ohälsa. Men då måste vi byta perspektiv från prisfokus till helhetskostnad och väga in sådant 20 MedTech Magazine Nr 2/2011

21 som livskvalitet och ekonomisk samhällsvinst för en hel population på lite längre sikt. Sjukvården borde även väga in hur mycket systemen kostar att ha i drift och hur mycket tid man sparar för personal och patienter till exempel vinsterna om man hittar gamla röntgenbilder på en gång, om systemen är tillgängliga och svaren kan skickas snabbt. I Västerås har röntgenavdelningen exempelvis förkortat ledtiden från svar till remitterande läkare med 30 procent genom att införa röstigenkänning. Sedan är det viktigt att man verkligen verifierar i vården att det man köper fungerar och vilken nytta det ger. Det kan vara svårt att mäta men är icke desto mindre viktiga faktorer att ta med i beräkningen! Bidrar med bred kunskap Sedan ett par år är Marie Ekström ett mycket positivt och energigivande tillskott till branschorganisationen Swedish MedTechs styrelse. Där får hon nya insikter och inspiration samtidigt som hon bidrar med sin breda kunskap och sin förmåga att driva projekt i mål och vända på frågorna för att se dem ur nya synvinklar. Jag är stolt över vad vi hittills har åstadkommit inom svensk medtechindustri. Ju äldre jag blir desto viktigare blir det att bevara det kunnandet så att även våra barn kan jobba med sådant här i framtiden. Politikerna pratar mycket om att exportera e-hälsa och svensk teknik. Men ska vi lyckas med detta måste mindre och medelstora medicinteknikbolag få draghjälp av svensk sjukvård för att få ut bra produkter på marknaden. Annars har ju allt arbete varit förgäves, understryker Marie. Utan det goda samarbetet med landstingen inte minst i Östergötland genom den gemensamma kopplingen till cmiv (Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering) hade Sectra till exempel knappast blivit ett av världens ledande företag inom pacs. Hon efterlyser därför bättre villkor för att stärka den inhemska industrin på hemmamarknaden. I branschorganisationens styrelse driver hon bland annat frågor om hur Marie Ekström Ålder: 49 år. Bor: I villa i Berg bredvid Göta kanals mest berömda slusstrappa, en mil från jobbet i Linköping. Familj: Maken Christer Trägårdh, vd för Bergslagens Sparbank, och barnen Johan, 21, Adam, 18, samt Julia, 6. Dessutom bonusbarnen Calle, 18, och Andrea, 17. Tjänst: Affärsområdesansvarig för radiologisk it på Sectra, med världen som arbetsfält. Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i branschföreningen Swedish MedTech och i Sectra Communications AB. Styrelseordförande i Sectras bolag i Sverige, Norge och Benelux. Karriär: Fil kand i systemvetenskap Har därefter jobbat med IT i hälso- och sjukvården, först ett par år som forskningsassistent vid Linköpings universitet, sedan i näringslivet varav flera år på Östgötadata, Frontec och Fujitsu ICL och drygt 15 år på Sectra. Fram till 1 maj var hon vd för Sectra Sverige och Sectras medicinska verksamhet i Nordeuropa. Fritid: Ägnas nästan uteslutande åt familjen. Det bästa jag vet är när alla är hemma! Går på gym ett par gånger i veckan, gillar att åka skidor och har dykcertifikat. Tävlade i dressyr som ung, hade egen häst till för tolv år sedan och rider när tillfälle bjuds. Egenskaper: Energisk, otålig och entusiasmerande. Frispråkig och resultatinriktad. Motto: Det ordnar sig, för det mesta! MedTech Magazine Nr 2/

22 » Jag har nog varit rätt tuff och krävande mot mina barn. För mig är det nästan ett mantra att man måste klara sig själv och att man inte sitter av tiden utan gör något vettigt av den. man snabbare ska introducera innovationer i vården. Vill vägleda och entusiasmera Men Marie ser också till att ha en fot stadigt förankrad i verkligheten och passar på att besöka kunder så ofta hon kan, åtminstone varannan vecka. Som ledare vill jag föregå med gott exempel, visa vägen och entusiasmera. Är det problem någonstans är det extra viktigt att vi chefer inte bara läser om det i en rapport utan åker ut och bildar oss en egen uppfattning. Jag kör mycket på magkänsla. Kan jag inte fatta beslut så får det ligga till sig och mogna. Sitt första vd-jobb fick hon strax före millennieskiftet, samma år som hon separerade och blev ensamstående med en sju- och en tioåring. Ändå tvekade inte min chef utan tyckte att jag själv fick ta ställning. Och jag tänkte att klarar jag det ena, så Man kan ju alltid backa om det inte känns bra, den möjligheten finns ju faktiskt! Så borde fler kvinnor tänka, menar Marie, som vill avdramatisera chefskapet och inte ser några motsättningar mellan att ha familj och karriär. Jag tror att många kvinnor är för försiktiga och tar ut oron för en ledarroll i förskott. Man tror att det ska innebära påfrestningar som man inte kan hantera, utan att riktigt veta vilka dessa påfrestningar är. Självklart får man göra avkall på vissa saker: Jag hade egen häst i 20 år men ridning var inte att tänka på som vd, det är alldeles för tidskrävande. Det hjälper också om man har mycket energi och där är Marie lyckligt lottad. Sedan är jag stresstålig och har tillit till att saker alltid löser sig, vilket de gör om man tar det vecka för vecka. Jag har dessutom haft tur med friska och hjälpsamma barn och en mamma som ofta ställt upp. Pusslande med stor familj Sladdbarnet Julia, nu sex år, ammades på många styrelsemöten som liten. I dag blir det mycket pusslande med storasyskon och barnvakter för att få det att gå ihop. Särskilt i veckorna eftersom Maries man numera veckopendlar 18 mil till vd-jobbet i Lindesberg och bara kommer hem på onsdagar och till helgerna. Ofta hämtar jag på dagis och sätter mig ett par tre timmar framför datorn när hon har somnat vid åttatiden, vilket är ok. På fredag eftermiddag däremot stänger jag av till på söndag kväll och prioriterar familjen. Så jag är ingen övermänniska som aldrig tar ledigt. Jag brukar ta långsemestrar och förra våren var jag och Julia fem veckor i Thailand där vi badade och dök, bara hon och jag. Samtalen runt köksbordet hemma kretsar mycket kring ledarskap och ekonomi, vilket har smittat av sig på de äldsta pojkarna som driver ett litet företag ihop. Jag har nog varit rätt tuff och krävande mot mina barn. För mig är det nästan ett mantra att man måste klara sig själv och att man inte sitter av tiden utan gör något vettigt av den. Annars är hon samma Marie hemma och på jobbet naturlig, rak och frispråkig, vilket hon tror att medarbetarna uppskattar. Man måste känna att man är komfortabel och kan vara sig själv som chef! MTM Sectra Sectra, som grundades 1978 och har vuxit fram ur forskning och utveckling vid Linköpings universitet, är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 52 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Andra spetsprodukter är mammografisystem med marknadens lägsta stråldoser, byggt på en unik fotonräkningsteknik, och ett världsunikt system för virtuell bilddiagnostik, baserat på en patenterad visualiseringsteknik. Sectra har kontor i tio länder och säljer produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och produktutvecklingen sker i Sverige. Antal anställda uppgick till 600 och koncernen omsatte 848 miljoner kronor 2009/ MedTech Magazine Nr 2/2011

23 Optimist och arbetsmyra. Marie jobbar sällan mindre än 60 timmar i veckan. Det har blivit ett sätt att leva som jag trivs med. Ändå är hon fenomenal på att få ihop det berömda livspusslet. Det ordnar sig, för det mesta! MedTech Magazine Nr 2/

24 Vibrosense Dynamics i Malmö har tagit fram en ny mätmetod och produkt som används vid känseldiagnostik på händer och fingrar. Metoden och produkten ger ett viktigt stöd för en säker och tidig diagnos på människor som riskerar att drabbas av skador på vibrationssinnet. Metoden baseras på forskning vid Universitetssjukhuset SUS i Malmö. Text: Fredrik Westman Malmöföretag upptäcker känselförändringar i fingrar och händer Vibrosense Dynamics produkt, VibroSense Meter, är ett system som tidigt kan upptäcka känselförändringar i händer och fingrar. Systemet består av en mätenhet och en programvara för pc. Med hjälp av multifrekvensvibrametri mäts känseln i fingrarna, vilket kan liknas vid ett hörseltest. Patienten lägger fingrarna på en vibrator som vibrerar med olika intensitet och frekvenser. Med den andra handen trycker patienten på en knapp när vibrationerna känns i fingret. Undersökningen resulterar i ett vibrogram som visar om patienten har en begynnande skada på vibrationssinnet. Visionen är att undersökning av vibrationssinnet ska bli lika vanligt som att göra ett vanligt hörseltest. Det som talar för detta är dels lagkrav och dels att det finns ett eudirektiv. eu-direktivet ställer hårda krav på arbetsgivare som har en vibrationsutsatt arbetsmiljö, säger Toni Speidel, vd Vibrosense Dynamics. Drygt personer i Sverige riskerar att drabbas av vibrationsskada då de använder vibrerande verktyg eller maskiner i sitt dagliga arbete. Motsvarande siffra för länderna inom eu är 25 miljoner personer. Branscher där arbetstagare är utsatta för vibrationer är bland annat verkstadsindustrin och skogsoch gruvindustrin. Andra exempel är fordons- och däckverkstäder, byggnads- och rivningsverksamhet och inom tandvården. Siktar mot Europa och övriga världen Utöver vibrationsskador kan VibroSense Meter upptäcka Karpaltunnelsyndrom, vilket är en skada där medianusnerven i handleden utsätts för ett tryck som leder till domningar och värk i handen och fingrarna. Diabetiker är ytterligare en grupp som ofta upplever försämrad känsel i händer och fötter. Försämrad känsel i fotsulan kan leda till dålig balans och ökad risk för sårbildningar och amputationer av tår eller i värsta fall hela foten. En allvarlig komplikation för patienter med diabetes typ 2 är diabetsretinopati, vilket innebär att synen är nedsatt och att patienten därmed är beroende av att läsa punktskrift. Vibrosense Dynamics kunder finns bland annat inom sjukhusens arbets- och miljömedicinenheter samt av de inom företagshälsovården som arbetar med vibrationsexponerad personal. Allt fler upptäcker vår metod och produkt och vi bedömer att försäljningen tar fart under Vi fokuserar för närvarande på försäljning i Norden, men inom några år ska vi ta steget ut i Europa och världen, säger Toni Speidel. Vibrosense Meter-systemet baseras på forskning av Göran Lundborg, professor vid handkirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Malmö. Lundborg har forskat kring Vibrogram. Vid en undersökning visas patientens kurva i förhållande till en åldersrelaterad normalkurva som syns som ett skuggat rosa område. Patientens Vibrogram kan därmed jämföras direkt mot åldersrelaterade normalvärden och resultatet redovisas i mätenheten SI (Sensibility Index), vilket är ett kvantitativt mått på vibrationssinnet. 24 MedTech Magazine Nr 2/2011

25 Ny teknologi ger reducerad blodförlust Hemostatisk försegling med Aquamantys»Visionen är att undersökning av vibrationssinnet ska bli lika vanligt som att göra ett vanligt hörseltest. skador på vibrationssinnet i drygt 30 år. Företaget har patent- och varumärkesskyddat centrala delar i VibroSense Meter-systemet som också är ce-märkt som en medicinsk produkt. Vibrosense Dynamics har sitt säte på Medeon Science Park i Malmö. MTM Aquamantys ger en effektiv hemostatisk försegling av mjukvävnad, ben och kärl, vilket resulterar i mindre transfusionsfrekvens och en minskning av användningen av andra blodhanteringsprodukter såsom postoperativ ortopedisk dränering. Detta medger förbättrade kliniska resultat för patienter och därmed minskade vårdkostnader. Med Aquamantys System ges: Markant reducerad blodförlust Förbättrad visualisering under operationen Minskad smärta Minskad svullnad Förkortad operationstid Kortare sjukhusvistelse Minskade vårdkostnader Ökat postoperativt rörelseomfång Your partner in a world of suppliers VibroSense Meter. Vibrosense Dynamics mätenhet. NMS är den ledande distributören av medicinteknisk utrustning i Nordeuropa. NMS är representerat i Danmark, Sverige, Norge, Finland, England, Irland, Skottland, Baltikum och Island. NMS AB MedTech Magazine Nr 2/

26 swedish medtechs årsmöteskonferens Per Persson, St Jude Medical och Catharina Hallberg från Carmel Pharma. Hans Winberg, Leading HealthCare, Ulf Troedsson, Siemens, Catharina Håkansson Boman, statsekreterare på Näringsdepartementet och Lars Gatenbeck, Life Equity Group. Torbjörn Lund, B Braun och Kristian Pedersen, Advokatfirman Delphi. Lars Johansson, Läkemedelsverket, Mats Weibull, Monomak Medical, Thomas Mueller, Invacare och Kjell Englund, Sunnex Tillquist. Eva Martinsson, Svenska Mässan och Hans Jeppson, Jeppson Business & Gouvernment Consulting. Christina Lindholm, SSiS, Lena Sahlqvist, Karolinska Institutet och Magdalena Krajewska, Biotech Umeå. Malin Blixt, TLV, Sören Berg, Statens vård- och omsorgsutredning och Niklas Hedberg, TLV. Ulf Lindahl, Gambro och Claes Wallér, COOK Sweden. Per Sköld, Swedbank och Anders Önnesjö, GE Healthcare Sverige. Jan E. Larsson, Mawell och Kristina Elford Kaup, Cambio Healthcare Systems. 26 MedTech Magazine Nr 2/2011

27 swedish medtechs årsmöteskonferens Carl Pereswetoff-Morath, Invest Sweden, Ola Björkman, SULS och Björn-Erik Erlandsson, KTH. Reidar Gårdebäck, Medtronic. Bengt Gustafson, HARTMANN Scandicare och Monica Qvarnström, Abena. Välbesökt årsmöte på tema Innovation Den 14 april arrangerade Swedish Medtech en stor årsmöteskonferens i anslutning till sitt årsmöte. Temat för dagen var Vården i morgondagens Sverige spelar innovation någon roll?. Text och bild: Ulrika Berglund 120 deltagare, både medlemmar och inbjudna gäster, var där och tog del av det intressanta programmet. Carl Wadell inledde med att presentera den unika innovationsundersökning som Swedish Medtech genomfört tillsammans med Vinnova. Johanna Adami, direktör och avdelningschef för Hälsa på Vinnova kommenterade rapporten. Vidare talade Catharina Håkansson Boman, statssekreterare på Näringdepartementet om nödvändigheten med innovationer för en hållbar vård och omsorg. Peter Ekolind från Airsonett och Petrus Laestadius från Adolesco avslutade med att dela med sig av sina erfarenheter av hur det är för två mindre medtechföretag att etablera sig på den svenska marknaden. MTM Joacim Lindoff, Getinge, omvald ordförande i Swedish Medtech, skålar med Peter Ekolind, Airsonett. MedTech Magazine Nr 2/

28 swedish medtechs årsmöteskonferens Mahan Hasanizadeh, CTMH och Eva Palm, Mediplast. Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech, Lars Johansson, Läkemedelsverket och Hans Jeppson, Jeppson Business & Gouvernment Consulting. Petrus Laestadius, Adolesco Emely Wargclou, Andreas Medin och Peder Dahlborn, Swedbank. Elisabeth Eklund Advokatfirman Delphi, Hans Winberg, Leading Healthcare och Johanna Adami, VINNOVA. Davis Liljequist, Vårdförbundet, Åke Nilsson, B3it och Lena-Kajsa Sidén, Stiftelsen för strategisk forskning. Lennart Philipson, Örebro läns landsting och Ulrika Berglund, MedTech Magazine Mia Englund Hyrén, Swedish Medtech och Stefan Lundberg, Vårdförbundet. Lennart Philipson, Örebro läns landsting och Ewa Ställdal, Bactiguard. 28 MedTech Magazine Nr 2/2011

Hovet öppnar dörrarna. på ditt företag. i brukarnas tjänst. Invacare. Stoppa mutbrotten. Kirurgveckan. bygger broar i Visby

Hovet öppnar dörrarna. på ditt företag. i brukarnas tjänst. Invacare. Stoppa mutbrotten. Kirurgveckan. bygger broar i Visby fo r u m fö r sve n s k m e di c i n t e k n i k h å l l e r d i g u p p dat e r ad i n o m b r a n s ch e n ÅRGÅNg 7 NR 3 2011 Kirurgveckan bygger broar i Visby Kronprinsessan Victoria & prins Daniel

Läs mer

Passion för medtech. Anna Lefevre Skjöldebrand. IT i vården. Healthcare Gör data av mänskliga värden. MedTech Magazine bjöd in kvinnorna

Passion för medtech. Anna Lefevre Skjöldebrand. IT i vården. Healthcare Gör data av mänskliga värden. MedTech Magazine bjöd in kvinnorna forum för svensk medicinteknik håller dig uppdaterad inom branschen ÅRGÅNg 8 NR 1 2012 MedTech Magazine bjöd in kvinnorna Tieto Healthcare Gör data av mänskliga värden IT i vården Karin Johansson erövrar

Läs mer

kampen mot bakterierna

kampen mot bakterierna fo r u m fö r sve n s k m e di c i n t e k n i k h å l l e r d i g u p p dat e r ad i n o m b r a n s ch e n ÅRGÅNg 7 NR 4 2011 Årets MedTech- Företag Zenicor Eucomed Upp till bevis Publiksuccé för Patient

Läs mer

Med fokus på. Barn- och äldreminister Maria Larsson. Medicin teknikdagarna. fullmatat program i Umeå. ÅRGÅNg 6 nr 4 2010. ser en ny.

Med fokus på. Barn- och äldreminister Maria Larsson. Medicin teknikdagarna. fullmatat program i Umeå. ÅRGÅNg 6 nr 4 2010. ser en ny. fo r u m fö r sve n s k m e di c i n t e k n i k h å l l e r d i g u p p dat e r ad i n o m b r a n s ch e n IVF-kliniken ser en ny utmaning i varje önskan om barn ÅRGÅNg 6 nr 4 2010 Nytt förslag om innovationsupphandlingar

Läs mer

forum för svensk medicinteknik håller dig uppdaterad inom branschen Ocean Inför valet 2010 OlIka vägar mot snarlika mål www.invacare.

forum för svensk medicinteknik håller dig uppdaterad inom branschen  Ocean Inför valet 2010 OlIka vägar mot snarlika mål www.invacare. fo r u m fö r sve n s k m e di c i n t e k n i k h å l l e r d i g u p p dat e r ad i n o m b r a n s ch e n ÅRGÅNg 6 nr 2 2010 Invest Swedens Peter Bramberg: Vi måste bli bäst i världen på Life Science

Läs mer

Christina Åkerman. Generaldirektör med passion för ledarskap. fyller 5 år! Liko A Hill-Rom Company mot nya höjder Ändringarna i de medicintekniska

Christina Åkerman. Generaldirektör med passion för ledarskap. fyller 5 år! Liko A Hill-Rom Company mot nya höjder Ändringarna i de medicintekniska forum för svensk medicinteknik håller dig uppdaterad inom branschen ÅRGÅNg 5 nr 1 2009 MedTech Magazine fyller 5 år! Liko A Hill-Rom Company mot nya höjder Ändringarna i de medicintekniska direktiven epsos

Läs mer

forskaren somför skönar världen Q-Meds grundare Bengt Ågerup ÅRGÅNg 6 nr 3 2010 Nya regler för alla Ny lag ger bättre patientsäkerhet

forskaren somför skönar världen Q-Meds grundare Bengt Ågerup ÅRGÅNg 6 nr 3 2010 Nya regler för alla Ny lag ger bättre patientsäkerhet fo r u m fö r sve n s k m e di c i n t e k n i k h å l l e r d i g u p p dat e r ad i n o m b r a n s ch e n Nya regler för alla upphandlingar ÅRGÅNg 6 nr 3 2010 Ny lag ger bättre patientsäkerhet Q-Meds

Läs mer

FORUM FÖR SVENSK MEDICINTEKNIK HÅLLER DIG UPPDATERAD INOM BRANSCHEN

FORUM FÖR SVENSK MEDICINTEKNIK HÅLLER DIG UPPDATERAD INOM BRANSCHEN FORUM FÖR SVENSK MEDICINTEKNIK HÅLLER DIG UPPDATERAD INOM BRANSCHEN ÅRGÅNG Å 5 NR 2 2009 STILLE I fädrens spår för framtids saxar Företagsblogg varför då? ehealth klassificering av mjukvara i vården Finanskris

Läs mer

Standardiseringens förkämpe

Standardiseringens förkämpe fo r u m fö r sve n s k m e di c i n t e k n i k h å l l e r d i g u p p dat e r ad i n o m b r a n s ch e n ÅRGÅNg 5 nr 4 2009 Dialysjätten Gambro nysatsar på kärnverksamheten Det medicintekniska regelverket

Läs mer

Novo Nordisk vill vara en del i hela värdekedjan kring patienten. Ett nytt vårdlandskap tar form. Branschstudie Svensk läkemedels - industri 2013

Novo Nordisk vill vara en del i hela värdekedjan kring patienten. Ett nytt vårdlandskap tar form. Branschstudie Svensk läkemedels - industri 2013 Branschstudie Svensk läkemedels - industri 2013 Ett nytt vårdlandskap tar form Riskbedömningar av kliniska prövningar sparar tid och pengar Novo Nordisk vill vara en del i hela värdekedjan kring patienten

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 4 SEPTEMBER 2013 LIFE SCIENCE FORSKNING & INNOVATION FÖR FRAMTIDENS HÄLSA & SJUKVÅRD Missa inte FORSKNINGSPROJEKT Att vara försöksperson

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens g räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 4 MEDICINSK TEKNIK 5TIPS FÖR EN BÄTTRE FÖR EN BÄTTRE

Läs mer

Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår

Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår Läkemedelsindustrin Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår Octapharma Globalt, svenskt och familjeägt Välfärdsfrågor i fokus i Almedalen Tufft för läkemedelslanseringar nummer 4/2010 årgång 13 Mer

Läs mer

FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt

FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt VATTEN ur luft SOLVÄRMEPANELER OCH KONDENSERINGSTEKNIK GER TILLGÅNG TILL VATTEN Ö V E R A L LT. Avgifter gör nytta ENLIGT JONAS ELIASSON BLEV NYTTAN AV

Läs mer

Årsredovisning. Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll. i att tillgodose dessa behov.

Årsredovisning. Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll. i att tillgodose dessa behov. Årsredovisning 2012/2013 Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. 2 Innehåll Secure Communications Sid 14 Imaging IT Solutions

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Landstingen bör tacka ja till tango med industrin. Nytändning på Sanofi. Marketing ROI - en viktig men svår nöt att knäcka

Landstingen bör tacka ja till tango med industrin. Nytändning på Sanofi. Marketing ROI - en viktig men svår nöt att knäcka Nytändning på Sanofi Marketing ROI - en viktig men svår nöt att knäcka Ta ledarskapet över dina möten Kliniska prövningar Landstingen bör tacka ja till tango med industrin nummer 1/2012 årgång 15 tidningen

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU Nr 2 MAJ 2014 ANNONS Framtidens VÅRD & OMSORG Missa inte VIRGINIA MASON Framgångsrik metod för att förbättra

Läs mer

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden 56 Koll sidor om innovation och handel nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden JOBBLÄGET: Nu satsar ICA på ungdomarna Marknadsläget: Supermarket vinnaren mot alla odds på läget: Framtidens

Läs mer

Entreprenörsjakt Grön energi Twin Parks. Hollywood nästa! Vecka45 program. Läs mer om... Barnkläder som rockar. Världsledande visualisering

Entreprenörsjakt Grön energi Twin Parks. Hollywood nästa! Vecka45 program. Läs mer om... Barnkläder som rockar. Världsledande visualisering HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS FÖR VECKA45 REGIONENS INNOVATIONS- OCH ENTREPRENÖRSKAPSVECKA Läs mer om... Hollywood nästa! Världsledande visualisering Vecka45 program Barnkläder som rockar Entreprenörsjakt

Läs mer

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt Koll på hjärtat e n k e lt t r y c k m e d tummen möjliggör diagnos för patienter med hjärtflimmer Välj de bästa Tema Göran sandberg har fokus på

Läs mer

Årsredovisning 2001 2002

Årsredovisning 2001 2002 Årsredovisning 2001 2002 Innehåll Året i korthet... 3 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Sectra AB hålls torsdagen den 27 juni 2002 kl 16.00 på Collegium, Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park i Linköping.

Läs mer

Ho g puls hos LIF. Monitorer de osynlig men viktiga ma nniskorna. Ra tt fokus kra vs fo r Key Account Management

Ho g puls hos LIF. Monitorer de osynlig men viktiga ma nniskorna. Ra tt fokus kra vs fo r Key Account Management Monitorer de osynlig men viktiga ma nniskorna Ra tt fokus kra vs fo r Key Account Management Neurolingvistisk programmering nyckeln till kommunikation och fo ra ndring 303 mm 297 mm 277 mm Ho g puls hos

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2002I. Peter Sandberg. VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2002I. Peter Sandberg. VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 Juni 2002I Peter Sandberg VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit Årsmöte Handels Vänners årsmöte ägde rum den 8 april i Ekonomernas

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

design research #1.12 Bättre hälsa med mer design REspektingivande reportage swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

design research #1.12 Bättre hälsa med mer design REspektingivande reportage swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign design reportage research #1.12 swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign REspektingivande Design center Bättre hälsa med mer design Swedish Design Research Journal ges ut

Läs mer