Välkommen till Rutiner från A till Ö Elever

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever"

Transkript

1 Välkommen till Rutiner från A till Ö Elever

2 Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov är det återigen dags för ett nytt år i skolan. Vi hoppas att Du som elev är utvilad inför det nya året och redo för nya utmaningar. Vi hoppas att alla - gamla som nya - elever ska trivas hos oss och känna att man utvecklas och lär sig nya saker. På Söderbymalmsskolan vill vi att alla elever ska få så goda möjligheter som det går för att uppnå sina mål och drömmar i livet. Grunden till nästan alla studier är läsning, därför avsätter vi tid varje vecka för läsning av böcker. Vi följer även varje elev med ett s.k. LäsUtvecklingsSchema, LUS-schema. På Söderbymalmsskolan har vi även intresseklasser, ridning och fotboll med ett begränsat antal platser. Vi hoppas att du som elev får en lärorik och spännande skoltid hos oss, och att vi kan arbeta tillsammans för att Du ska nå Dina mål. Vi hoppas dessutom att Du som vårdnadshavare känner Dig välkommen till Söderbymalmsskolan och att Du blir nöjd med den tid Ditt barn går hos oss! Återigen Välkommen till Söderbymalmsskolan! Ulf Linder Rektor

3 Organisation Söderbymalmsskolan är indelad i fyra arbetslag, Lag 7, 8, 9 och RH (Röda huset). Arbetet i 7-9 lagen leds av två utvecklingsledare och en biträdande rektor. Arbetet i RH leds av en utvecklingsledare och biträdande rektor. På Söderbymalmsskolan finns utöver RH tre specialpedagoger/speciallärare som är knutna till varsitt arbetslag. Söderbymalmsskolan har ett eget bibliotek och en bibliotekarie som dels lånar ut böcker till den som vill läsa, dels hjälper elever med studier. Biblioteket är öppet för läxläsning tre dagar i veckan. Aktuella läxläsningstider finns på skolans hemsida. Varje elev har en mentor, en lärare på skolan som varje vecka träffar eleven och kollar hur det går i skolan, närvaro/frånvaro, informerar om viktiga händelser osv. Mentorn leder också de utvecklingssamtal som eleven och vårdnadshavaren/föräldern kommer att inbjudas till minst en gång/termin. Söderbymalmsskolan har skolsköterska och kurator som deltar i det ordinarie elevvårdsarbetet. På Söderbymalmsskolan finns även en studie- och yrkesvägledare. (SYV). Hon heter Ann-Marie Lundblad Tibäck. Hon finns på Söderbymalmsskolan måndagar och fredagar och nås på telefon Hon går även att nå via mail.(se nedan) Du kan alltid nå ditt barns mentor via e-post. Alla lärare har adress: ex Frånvaro anmälan till skolan. Detta gör du på telefonnummer eller via nätet, dexter.haninge.se Frånvaro anmälan ska göras alla dagar under en frånvaro. Vid långvarig frånvaro, kontakta mentorn för att få information om skolarbete och om hur ditt barn ska kunna få hem detta under frånvarotiden. Telefonnummer på följande sida.

4 Viktiga telefonnummer Rektor Ulf Linder ; Bitr rektor, lag 7 Tina Bennet Bitr rektor, lag 8 Jonas Åkesson Bitr rektor, lag 9 och lag RH Birgitta Wahlbeck Intendent Ann-Charlotte Ingemarsdotter Skolsköterska Helen Västberg Kurator Lena Kingstedt Benny Holmberg Studie- och Ann-Marie Lundblad Yrkesvägledare Tibäck Expedition Ann Salcin Vaktmästare Jonas Hedberg Ulf Wendtland Köket Biblioteket Paula Olsson RH Resursklasser Aspergergrupper Språkgruppen

5 Information i bokstavsordning Allergier: Om ditt barn är allergiskt eller tar medicin regelbundet, meddela detta till din mentor och skolsköterskan. Är ditt barn allergiskt mot något ämne i livsmedel får köket skriftlig information om detta från skolsköterskan. Elevskåp: Elevskåp lånas ut till eleverna under ett läsår i taget. Varje elev ansvarar för sitt skåp och sin skåpnyckel. Tappar man bort sin nyckel ska detta anmälas till vaktmästaren som mot en avgift på 100 kr ser till att en ny nyckel görs. Eleverna deponerar 100 kr bl a för detta. Läs vidare om depositionen under Ersättningar. Skolan kan öppna skåp efter att ha kontaktat eleven i fråga. OBSERVERA att eleven inte får tillgång till skåp om depositionen inte är erlagd. Observera att stölder av värdesaker ur skåpen inte ersätts av skolan. Kontrollera noga vad som gäller i din hemförsäkring. Elevhälsoteamet: Skolans elevhälsoteam(eht) består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator samt specialpedagoger. EHT sammanträder varje vecka. Ersättningar: Depositionen som erläggs (100 kr) kan disponeras av skolan om eleven behöver en ny nyckel till sitt skåp, inte lämnar tillbaka en lånad bok till skolbiblioteket etc. Om så sker krävs att eleven förnyar sin deposition. Är eleven med på skolbalen i år 9 behåller skolan hundralappen. Frukost: Frukost serveras varje morgon kl i matsalen med start den 27/8. Föräldramöte: Ett första föräldramöte äger rum före september månads utgång. Det är av stor vikt att du viker det datum som meddelas för mötet så att du kan komma. Den första informationen är mycket viktig. Hur vi tilltalar varandra: Som en del i språkutvecklingsarbetet är vi observanta på hur vi tilltalar varandra. Vi tolererar inte kränkande eller nedsättande tilltal, ej heller könsordstilltal. Idrottsintyg: Kan ditt barn av någon anledning inte delta på idrottslektion ska idrottsläraren ha ett intyg från vårdnadshavaren. Kan eleven närvara en del av lektionen gör den det. Eleven kan få alternativa uppgifter såsom att gå en promenad eller utföra en teoretisk uppgift. Information: Som förälder förutsätts du ta del av ditt barns skolgång. Ett mycket bra sätt att göra det är via Haninge Kommuns hemsida under länken E-tjänster Den öppna skolan. Kiosk: I anslutning till uppehållsrummet finns en kiosk som är öppen varje dag. Där finns dryck, smörgås och frukt att köpa till självkostnadspris. Där kan man också köpa pennor, linjaler m.m. Klassresor: Skolan stöder inte aktivt klassresor. Diskutera med skolledningen innan beslut om en sådan resa fattas i klassen eller av ett föräldramöte.

6 Klassråd: Varje klass har klassråd. Klassrådet, som består av alla elever i klassen, har representanter i elevrådet och lagrådet. Genom klassråds- och elevrådsmöten har eleverna möjlighet att påverka sin vardag. Några elever representerar också i matrådet Klotter: Vi vill inte se något klotter på Söderbymalmsskolan. Om det förekommer dokumenteras det och meddelas till polisen. Påträffas någon klottrande, polisanmäls denne. Ledighet: Ansökan om ledighet ska ske på speciell ledighetsblankett. Blanketten finns på skolans hemsida. Ansökan ska vara mentorn tillhanda minst sju arbetsdagar före begärd ledighet. Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven tar igen det hon/han missar under ledigheten. Lunch: Lunchen serveras mellan klockan och För att undvika trängsel är det viktigt att Du äter på din lunchtid. Läsning: Vår inriktning Läsning utvecklar allt språk. Alla elever har läspass på schemat flera gånger i veckan. Matråd: Söderbymalmsskolan har ett matråd. Där ingår elever, matpersonal och intendenten. Syftet är att ta tillvara på elevernas intresse för mat, nya maträtter samt ha en dialog om matmiljön. Mentor: Ditt barn får en mentor inom arbetslaget. Mentorn ansvarar för en grupp av elever. Det är mentorn som du i första hand vänder dig till med olika frågor. På veckobreven som publiceras på Den öppna skolan en gång i veckan finns information. Vilken dag veckobreven publiceras får du veta på första föräldramötet. Mentorn ansvarar också för en inbjudan till utvecklingssamtal och upprättande av IUP PRAO: Elever i år 8 har möjlighet till en praoperiod utanför skolan då du som förälder förväntas hjälpa ditt barn att hitta en praoplats. Elever som riskerar att inte nå målen har PRAO under en vecka. Den andra veckan ägnas åt studier med syfte att få betyg. Prov: Respektive ämneslärare ansvarar för att meddela eleverna om prov i god tid. Intresseklasser: Det finns möjlighet att som elev välja när man börjar på SÖ att ha hästkunskap eller spela fotboll. De elever som gjort dessa resp. val går tillsammans i vad vi på skolan kallar hästklass eller fotbollsklass. Rökning/Snusning: På alla Sveriges grundskolor är det rök/snusförbud, så även på Söderbymalmsskolan. Skolmaterial: Vid skolstart får varje elev en uppsättning med material som ska räcka hela läsåret. Om något av materialet kommer bort finns det att köpa till självkostnadspris i kiosken. Skolans öppettider: Skolan är vanligtvis öppen mån-tors ; fre Under lov gäller andra tider.

7 Språkutvecklingsarbete och Skolbiblioteket: I vårt skolbibliotek finns äldre och nyare litteratur som kan vara eleverna till hjälp i deras skolarbete. Där finns också datorer. Via dem kan eleverna söka efter fakta och uppgifter de behöver i sitt arbete. I biblioteket arbetar en bibliotekarie. Bibliotekariens uppgift är också att vara ett stöd för lärarna i det språkutvecklingsarbete som bedrivs på skolan. I en skola med många elever och därav ett stort antal med annat modersmål än svenska är ett sådant arbete mycket viktigt. Det innebär bland annat att eleverna läser mycket, diskuterar och tränar på att utvidga sitt förråd av begrepp och uttryckssätt i alla ämnen. Stölder/Förstörda saker Observera att stölder av värdesaker inte ersätts av skolan. Kontrollera noga vad som gäller i din hemförsäkring. Städning: Naturligtvis har alla ett ansvara för att hålla skolan ren och fräsch. Städningen på skolan utförs av personal från Tornberget. Teknisk utrustning: Undervisande lärare bestämmer över teknisk utrustning i klassrummet. Att fotografera någon utan tillåtelse är förbjudet och kan leda till polisanmälan. Ändring av adressuppgifter: Om ditt barn får ändrade adressuppgifter ska du snarast ändra detta i Dexter och därefter meddela någon av mentorerna. Detta gäller även vid byte av mobilnummer Söderbymalmsskolans viktiga punkter 1. Fråga när du inte vet och visa vad du kan 2. Kom i tid och ha med det material du behöver. 3. Lämna ytterkläder i skåpet. Tänk också på: - Behandla andra som du själv vill bli behandlad - Lämna din arbetsplats som du själv vill finna den För allas trivsel gäller alltid: Uppträd i mötet med andra som du själv vill bli bemött

8 Till sist några punkter till dig som förälder: Vad jag som förälder kan hjälpa mitt barn med så att mitt barn klarar sig i skolan. Här nedan har du några förslag. Varje dag ska jag prata med barnet om skolan. Jag ska se till att mitt barn har bra rutiner för dokumentation. Skriv i en kalender när det är prov. Skriv i en kalender till vilka dagar barnet har läxor. Hjälpa mitt barn med att planera in tid till läxor och påläsning till prov. Jag skall finnas till hands vid läxläsning. Lyssna när mitt barn läser läxor. Förklara ord som mitt barn inte förstår. Låta mitt barn försöka lösa sina uppgifter innan jag hjälper till. Förhöra läxor genom att låta mitt barn berätta vad hon/han har läst. Ha en bra kontakt med mitt barns skola. Tala med mitt barns mentor. Komma till utvecklingssamtal. Kontakta skolsköterska eller kurator om jag är bekymrad över något. Skolledningen kan också besvara mina frågor. Tänka på att jag och skolan tillsammans kan hjälpas åt. Gärna besöka mitt barns skola. Gör saker tillsammans När ni tittar på TV tillsammans, prata om och diskutera vad ni sett och berätta vad du tycker är bra eller dåligt. Är skolan viktig? JA. Det är våra ungdomars mänskliga och sociala rättighet att få gå i en bra grundskola. Hur en ungdom klarar grundskolan har också betydelse för den framtida sociala anpassningen. Idag krävs det oftast gymnasieutbildning för att man ska vara säker på att få ett arbete. Utbildning har stor betydelse för ungdomars möjligheter i livet och i det moderna samhälle som Sverige är. Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid

9 Söderbymalmsskolan Jag har tagit del av innehållet i detta häfte, bl.a. följande information: ersättning för stulna/förstörda saker, regler för elevskåp och ersättningar Datum Vårdnadshavare För att vi ska ha möjlighet att nå målsman i händelse av olyckstillbud etc. ber vi att ni lämnar telefonnummer hem samt där det går att nå er dagtid. Elevens namn.. Klass Elevens mobilnummer.. Vårdnadshavare Adress. telefon (även mobil) telefon dagtid Postadress adress. Vårdnadshavare namn Adress. telefon (även mobil).. telefon dagtid Postadress. adress Vi godkänner att skolan lagrar våra mobiltelefonnummer för kostnadsfria SMS-utskick med information från skolan. Jag ger mitt tillstånd att ev. fotografier som är tagna i skolmiljö där mitt barn medverkar, får publiceras på skolans hemsida.

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS

ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS VÅR MÅLSÄTTNING Vår vision bygger på att vi tror att alla kan lyckas, såväl barn/ungdomar som personal det är den viktigaste pusselbiten i vår dagliga ledningsarbete. När våra elever lämnar skolan vill

Läs mer

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015 1 2015-01-14 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2014-2015 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet.

Läs mer

Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016

Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016 Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016 Litet kalendarium Höstterminen 2015 Vårterminen 2016 17 aug Skolstart 11 jan Skolstart V 44 Lov för elever V 7 Sportlov 18 dec Sista skoldagen ht-15 7-8 mars

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Snabbinformation från A till Ö. Adressändring Har Du flyttat och ändrat adress, meddela alltid expeditionen. Adressuppgifter; Järngården 3 590 76 Vreta Kloster

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret 2015-2016) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: LINNÉHÄFTET Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016 Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: Min rektors namn: Telefon till expedition och sjukanmälan: Övrigt:

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer