Våra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren..."

Transkript

1 PERSONALTIDNING FÖR T A B Våra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren... LEDARE, SIDAN 2 FOTO: EDWARD ÅHL Gösta Christensen, en av vinnarna i biltävlingen. TAB ordnade biltävling Tidningstjänst har arrangerat en intern biltävling, där ekonomiskt körsätt premieras. Vinnare blev Jörn Göransson i Sundsvall och Gösta Christensen i Karlstad. Läs en intervju med vinnarna på sidan 7 i tidningen. SIDAN 7 Möt Norrans VD Camilla Sjöström, Umeå, är i full gång med att lasta sin bil. Till skillnad från de flesta medieföretag har Norran ambitionen att inte bara spegla regionen utan även aktivt delta i dess utveckling. Möt Norrans VD, Anders Westermark. SIDAN 4 Vikten av en trygg och säker arbetsplats FOTO: JOCKE LAGERCRANTZ Arbetsmiljöarbetet vilar på två ben: chefens ansvar och arbetstagarnas medverkan. Vi ska därför tillsammans förbättra vår arbetsmiljö och se till att vi följer lagar, föreskrifter och ordningsregler på vår arbetsplats. SIDAN 6 Kerstin fick vada i vatten för att dela ut tidningen. Ny förmån: Pensionsrådgivning Pensionsrådgivning är Tidningstjänsts nya förmån i Förmånspaketet. Med hjälp av Lifeplan får du en plan för ditt pensionssparande och hjälp med att maximera sparandet rådgivningen är dessutom helt provisionsfri. När nu staten har bestämt att vi ska spara på detta sätt blir frågan inte om vi ska spara, utan hur vi ska spara. Med detta hjälper vi gärna till, säger Lifeplans VD. SIDAN 8 9 Har du koll på ditt pensionssparande? Blixten slog ned i bil I slutet av augusti drog ett rejält oväder in över Värmland, något som distributören Kerstin Lindsjö fick uppleva på ett alltför konkret sätt när blixten slog ned i hennes bil. Det var ett riktigt äventyr, säger Kerstin Lindsjö till Tabloiden. SIDAN 5

2 2 Ledare Stort tack för de fina kvalitetssiffrorna! V åra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren och resan för den allt bättre kvaliteten startade redan i våras. Då vi som sista länk i kedjan ansvarar för att Tidningshusens läsare verkligen får sin tidning i tid är vi helt avgörande. Jag är glad över att implementeringen av Difoma gått så bra och att verktyget tagits emot väl. Stort tack för de fina kvalitetssiffrorna. ÄVEN VÅR BRÄNSLEFÖRBRUKNING minskar. Detta är något vi kommer att fokusera ytterligare på framöver. Vi har nu testat ett hjälpmedel i några bilar, som ska hjälpa föraren att köra än mer bränslesnålt. Det här är ett steg mot att bli ännu snällare mot vårt hårt ansatta klimat. På sidan 7 kan du läsa mer om den tävling vi genomfört för att uppmärksamma detta. I det här numret skriver vi också en hel del om våra pensioner. För att få ännu bättre översikt över hur vår pensionsplanering ser ut introducerar vi också en förmån tillsammans med leverantören Lifeplan. Ett logistikbolag som även hanterar post F ör årets andra kvartal rapporterade PostNord en förlust. Det rör sig visserligen om en något lägre förlust än samma kvartal 2013, men likväl en förlust. En del förklaras med omstruktureringskostnader men det allvarliga är att den underliggande verksamheten inte genererar en acceptabel lönsamhet. Vi behöver därför sätta ännu större fokus på att stärka vår lönsamhet men fortsätta att leverera hög, tillförlitlig service till våra kunder. POSTNORDS NYA integrerade organisation, där brev och logistik samordnas i samma flöden, ger oss grundförutsättningar att uppnå detta. Och med den nya integrerade organisationen har nu våra säljare möjlighet att erbjuda kunderna hela den palett av lösningar som finns i koncernen. Vi kan möta omvärlden som ett PostNord vilket är en stor styrka. Dessutom fortsätter arbetet med att ta fram spännande erbjudanden inom två viktiga framtidsområden: e- handel och servicelogistik. I båda fallen är det av stor vikt att vi nu med nya organisationen kan kraftsamla kring den sista milen hem till hushållen, tack vare samordningen av våra nät för logistik och brev. Möjligheter att nu skapa nya intäkter är mycket bra men vi måste minska våra kostnader för att vara konkurrenskraftiga och detta i alla verksamheter, i alla länder. Det finns mycket vi kan göra för att arbeta effektivare och smartare. Vi kan alla bidra. Kostnadsmedvetenhet och effektivitet ska vara ett naturligt inslag i vår vardag, en del av vårt DNA. Vi ska också bli bättre på att ligga steget före i stället för att agera i efterhand på det som händer och sker i omvärlden. Därför jobbar vi tillsammans med arbetstagarorganisationerna för att skapa ett mer proaktivt arbetssätt. Det går inte att parera nedgången av volymer i brevverksamheten i efterhand, vi måste vara proaktiva och genomföra besparingar innan vi tvingas till det. I SJÄLVA VERKET kan mycket genomföras lokalt, på varje arbetsplats. Det är också mycket bra idéer som uppkommer lokalt som vi skall se till att alla får del av. Vi måste våga ifrågasätta hur vi gör saker idag. Onödig byråkrati och administration ska arbetas bort. Vi ska införa smartare transportupplägg, som möjliggörs av att vi alla verkar i samma flöde numera. Vårt företag håller på att ändras i grunden. Vi behöver se på oss själva på ett nytt sätt. Vi är inte längre ett postbolag med lite logistik på sidan om. Om bara några år är vi ett logistikbolag som även hanterar post som en av flera produkter. Ge den tanken en chans och du har omfamnat framtidens PostNord redan idag. HÅKAN ERICSSON VI ÄR SOM BEKANT en del av koncernen Postnord. Och koncernen liksom TAB och våra kunder brottas med lönsamhetsfrågor. Vi verkar ju inom en bransch med vikande upplagor och intäkter. Det betyder att vi ständigt behöver se över våra kostnader. Det är nog något vi kommer att få vänja oss vid. Apropå kunder: I det här numret av Tabloiden kan du läsa om hur tidningshuset Norran tycker det är att vara kund hos TAB. Än en gång, tack för det fin kvalitetsarbete som utförs. Leif Persson VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TIDNINGSTJÄNST AB Tabloiden utges av Tidningstjänst AB. Adress: Box 1121, Stockholm Telefon: Ansvarig utgivare: Ulrika Ohlsson Layout/redigering: Viktor Jonsson Tryckning: NWT, 2014 PERSONALTIDNING FÖR T A B Vi behöver se på oss själva på ett nytt sätt, säger Håkan Ericsson, VD och koncernchef i PostNord.

3 Nyheter NR 3 65, OKTOBER 2014 Dags för årets medarbetarundersökning Under perioden 20 oktober till 7 november kommer du att kunna säga din mening om vad som är bra och vad som kan förbättras i din arbetssituation ta vara på möjligheten. Din röst gör skillnad! Det är en del nyheter i årets undersökning, både innehållsmässigt hur du svarar på enkäten. Precis som tidigare besvaras enkäten via inloggning på en länk, skillnaden i år är att varje medarbetare får en egen inloggningsuppgift som delas ut av arbetsledare eller chef. Inloggningsuppgifterna är helt anonyma och kan inte kopplas till någon specifik person. Det går även att svara på en pappersenkät men då måste du säga till att du vill ha en, de kommer inte att skickas ut automatiskt. FÖR ATT FÅ EN BÄTTRE uppfattning om hur arbetssituationen upplevs finns i år ett helt nytt avsnitt kring arbetsmiljö och hälsa, enkäten är även kompletterad med kön och ålder. Med detta hoppas vi kunna identifiera förbättringsområden och trender samt även stärka vårt förebyggande arbetsmiljöarbete. Det är även tydligare frågor kring olika diskskrimineringsfaktorer för att kunna fånga upp om något inte står rätt till någonstans i organisationen. Årets temafråga i undersökningen är arbetsrelaterad stress. Det är viktigt att uppmärksamma frågan på ett tidigt stadium eftersom stress kan leda till sjukfrånvaro och otrivsel. Korta perioder av stress är inte farligt. Tvärtom, ibland måste vi få stresspåslag för att bli fokuserade och prestera bättre. Det är när vi inte tar oss tid för återhämtning som den kan bli långvarig och vi därmed riskerar att bli sjuka. Hur var och en av oss blir påverkade av stress är individuellt, det är detsamma med återhämtningen. DET HAR TIDIGARE funnits mycket önskemål kring kommunikation, bland annat gällande organisationsförändringar och TAB:s långsiktiga plan. Vi har arbetat med detta under året, dels på personalmöten men även här i Tabloiden genom artiklar hur våra kunder ser på oss och framtiden samt nyheter om vår ägare PostNord. Kommunikation är svårt och vi vill även fortsättningsvis veta vad för slags information som önskas eller om det finns brister. Mer information om årets undersökning och hur du svarar på den får du via buntöverlägg och din närmaste chef. ULRIKA OHLSSON Precis som tidigare fyller du i medarbetarundersökningen via anonym inloggning på Internet. Toppenkvalitet i sommar! TAB:s utdelningskvalitet har aldrig varit bättre än vad den var sommaren I alla fall inte sedan vi började mäta våra reklamationer år U nder månaderna juni augusti 2014 hade vi en genomsnittlig reklamationsnivå på 1,06 promille, vilket klart understiger den målsättning vi satte upp för sommaren, 1,15 promille. DET TIDIGARE SOMMARREKORDET var från sommaren 2005, då vi noterades för 1,13 promille. Så det var ingen liten förbättring av rekordet. Leif Persson, VD på TAB säger: En del av förbättringen har säkert skett genom införande av elektroniska budböcker, men utan noggranna och duktiga tidningsdistributörer kan man inte få så låga reklamationsnivåer som vi haft under egentligen hela Leif fortsätter: Jag vill passa på och tacka alla för detta fantastiska utfall och jag hoppas att den goda trenden fortsätter in under hösten/vintern. DIAGRAMMET VISAR HUR TAB:s reklamationsnivåer har varit under 2013 och under de månader som gått under Som man kan se har vi en mycket tydligt positivt trend. Fortsätter detta under hösten kommer vi även att med god marginal klara vår målsättning att under icke sommarperioden ha en reklamationsnivå på som högst 0,85 promille. För perioden januari maj 2014 noteras vi för 0,84 promille, så vi har inget lik i lasten med oss in till hösten/vintern. Tack alla som gjort detta möjligt! Reklamationer, TAB, 2013 och ,2 0,8 0,4 0 Januari Mars Maj Juli September November

4 4 Nyheter Med kvalitet och pris i fokus Norran ägs av en stiftelse med ett starkt fokus på lokalsamhället. Till skillnad från de flesta medieföretag har de ambitionen att inte bara spegla regionen utan även aktivt delta i dess utveckling. Det gör de genom att vara investerare och de äger, genom ett helägt dotterbolag, ett betydande fastighetsbestånd och även ett regionalt investmentbolag. Tabloiden har pratat med Norrans VD, Anders Westermark. Det viktigaste med tidningsdistributionen är pris och kvalitet enligt Anders Westermark, VD för Norran. Jag är oroad över att kostnadsutvecklingen för distributionen gör det för dyrt för oss att behålla positionen i print och tillgodose annonsörernas behov av utbudsanonnsering. SAMARBETET MED Tidningstjänst fungerar väldigt bra. Vi har ett komplicerat utdelningsområde med distribution 24 mil från centralort och Tidningstjänst är duktiga på att bidra med rationaliseringsförslag, tycker han. Det viktigaste förbättringsområdet inom distributionen är att få en mer rörlig kostnad. Det är ohyggligt viktigt för oss att nå samarbeten som sänker distributionskostnaden. Endera genom samordning med Posten eller andra aktörer. Framför allt behöver vi nå en kostnadsstruktur som kan förändras i takt med att våra privatkunder läser allt mer digitalt. Därför är det sorgligt att försöken med gryningsdistribution avbröts och jag hoppas att vi kan utforma andra varianter med förmiddagsdistribution till lägre och rörlig kostnad i samarbete med Posten säger Anders. NORRAN DEFINIERAR SIG som så mycket mer än en tidning. Vi är i branschen att göra Skellefteå-regionen till en något bättre plats, genom nyhetsförmedling, kommunikation, information och granskning. Det är en helt annan roll och ambition än vad våra konkurrenter säger Anders. Sedan är det självklart att allt fler får sina nyheter genom Facebook och andra sociala medier. Konkurrensen om annonspengarna ökar och i princip all tillväxt går till Google, Facebook och så vidare. Hur resonerar du angående tidning via nätet i dator, surfplatta och telefon? Vi ska möta våra kunder i de kanaler som de vill möta oss. Det är ingen hemlighet att de flesta tidningar har dubbelt så många läsare över 65 år som under 40 år. I de yngre grupperna är vi lästa men få har betalningsvilja för det vi producerar. I grunden handlar det om att vi med olika produkter och tjänster ska skapa värde Vi är i branschen att göra Skellefteå-regionen till en något bättre plats, säger Anders Westermark. för olika kundgrupper. Gör vi inte det då kommer vi inte att efterfrågas och inte heller överleva på sikt. Digitaliseringen kommer att fortsätta och vi får följa våra kunders beteendeförändringar. Upplagan kommer att fortsätta att minska och jag tror även på att vi på sikt går mot print runt helger och digital läsning övriga dagar. Hur kommer jag att kunna läsa Norran om 20 år? Jag önskar att jag kunde besvara den frågan. Varumärket lever i digitala kanaler och kanske även i någon printprodukt. Gratis eller betald för kunden, men med en helt annan frekvens och nischad. Men det bestämmer våra kunder och vår förmåga att förstå och följa deras behov. ULRIKA OHLSSON I maj testade Posten och Tidningstjänst att dela ut post och tidning samtidigt, även kalllat gryningsdistribution. Testet omfattade 330 hushåll med cirka 200 morgontidningar i Arvika. Distributionen utfördes i Tidningstjänsts normala tidsfönster, mellan Utförlig information skickades ut före testet och efter testet gjordes en telefonundersökning som del i utvärderingen. Inga förseningar eller andra kvalitetsproblem uppstod för utdelning av morgontidningar under testet. Det var ett fåtal kundsynpunkter men avsändande kund (post) har ej kunnat identifieras för synpunkter. Det mervärde i form av mindre tidsåtgång och färre körda kilometer som direkt FAKTA: Norran Tryckt upplaga: cirka ex. Finns geografiskt: Norra Västerbotten med Skellefteå som huvudort. Omsättning: 154 Mkr. Antal anställda: 90. FAKTA: Anders Westermark Bor: Skellefteå. Befattning: VD. Antal år i företaget: 12 år som VD och i bolagsstyrelsen sedan 23 år. Tidigare arbeten: VD i privat byggföretag och industriföretag. På fritiden: Jakt och friluftsliv, resor och litteratur. Roligast med mitt jobb är: Stimulerade att på olika plan bidra till utveckling och möten med människor. Utmaningar i mitt jobb är: Leda förändringsarbete, förstå kunder behov och beteendeförändringar och inte minst digitaliseringens hot och möjligheter för vår verksamhet. Test med samdistribution i Arvika uppstod i samband med samdistributionen visade sig stämma med den beräkning som gjorts i kalkylen inför testet. Större delen av den uppnådda effekten försvann dock då PostNord tvingades att köra en extra slinga på dagtid för att kunna upprätthålla sin andra del av sitt uppdrag, till exempel försändelser som kräver kvittens, paket till olika ombud och tömning av brevlådor. Slutsatsen är att samdistribution nattetid inte är ett möjligt alternativ på grund av den uteblivna kostnadsbesparingen, en kraftig ökning av deltidstjänster nattetid, den ökande mängden försändelser som kräver kvittens av mottagaren dagtid samt utebliven tilltänkt miljöbesparing.

5 5 Nyheter NR 65, OKTOBER 2014 Blixten slog ned i Kerstins bil I slutet av augusti drog ett rejält oväder in över Värmland, något som distributören Kerstin Lindsjö fick uppleva på ett alltför konkret sätt när blixten slog ned i hennes bil. Det var ett riktigt äventyr, säger hon. FOTO: JOCKE LAGERCRANTZ F ör den vikarierande distributören Kerstin Lindsjö blev natten till den 21 augusti minnesvärd av allt annat än angenäma anledningar. I vanlig ordning åkte hon från hemmet i Karlstad för att hämta bil och tidningar med siktet inställt på vidare färd mot sitt distrikt. När hon blickade österut såg hon ett ljus på himlen, men drog slutsatsen att det nog bara rörde sig om en mindre åskskur. NÄR HON KRING tretiden kom till Väse, strax öster om Karlstad, åskade det hejdlöst. Det verkade först som om åskvädrets centrum var mer åt Kristinehamnshållet men det dröjde inte länge förrän det dundrade precis ovanför henne. Hon fortsatte att dela ut tidningar och känslan av att åskan förföljde henne började infinna sig. Det är mest landsbygd efter min sträcka och eftersom jag kör på grusvägar på åkermark kände jag mig inte så skyddad, säger hon. Något regn hade ännu inte börjat falla, men det dundrade kraftigt och plötsligt slog blixten ned bara tvåhundra meter framför bilen. Nästa gång smäller det väl i bilen, tänkte jag. Kerstin fick dåliga vibbar och blixtrarna fortsatte att slå ned runtom henne. Klockan närmade sig nu fyra och det totala mörkret gjorde situationen än mer hotfull, då det var svårt att avgöra var åskvädrets centrum var. Bilen skakade när blixtrarna slog ned. Jag kände mig väldigt liten och ville helst av allt åka hem och sätta mig i någon bunker någonstans. Då kom skyfallet. Regnet bokstavligen öste ned, något som dessvärre sammanträffade med att bilens fönsterhiss började krångla. Jag blev vettskrämd och tänkte att blixten kanske skulle kunna ledas in i bilen om jag blev träffad med fönstret nere. SOM OM DETTA inte var nog, så anlände haglet kring femtiden. Kerstin parkerade en stund under ett träd som lutade lite över vägen, eftersom hon befarade att de gigantiska iskulorna skulle slå sönder bilens vindruta. Efter en stund fortsatte hon sin färd efter en grusväg i skogen. I den täta skogen kände hon sig lite säkrare. I låg hastighet kröp hon fram för att dela ut de återstående tidningarna. Sikten var i det närmaste obefintlig. Just då slog blixten ned i en risbuske i diket, en meter framför bilen. Augustinatten sken upp och Kerstin tvärbromsade. Jag såg hur blixten kom emot bilen och reflexmässigt så duckade jag. Blixten var nu på motorhuven och jag kände därefter en varm våg genom hela kroppen. Det kändes som om någon slagit på tusen hårtorkar samtidigt. Inget brak hördes, det var mer som ett piskslag. Det gick fort. Efteråt var jag tvungen att känna så att alla mina kroppsdelar satt kvar. BARA NÅGON MINUT tidigare hade Kerstin klivit ur bilen för att dela ut tidningen till en brevlåda på andra sidan vägen. Såhär efteråt känner hon en tacksamhet över att blixten inte slog ned just då. Beslutsamt återupptog hon sitt nattliga utdelningsuppdrag, betydligt mer fylld av adrenalin än vanligt. Varje gång blixten slog ned skrek jag till, men jag fortsatte att köra. Då började den nya utmaningen: alla översvämningar. Regnet skapade forsar av vatten och Kerstin blev tvungen att kliva ur bilen för att undersöka om vägen blivit urgröpt och dessvärre besannades hennes farhågor. Vägen var oframkomlig och framför henne låg nu en smärre sjö. Från det motsatta hållet kom en annan bil en kvinna som var på väg mot sitt jobb, men även hon blev hindrad i sin framfart. Hon hade ju ingen båt direkt, så hon fick ge upp. Hon var jättesnäll och erbjöd sig att dela ut tidningarna till de tre hushållen som var kvar efter vägen på andra sidan vattnet. Den sista tidningen Kerstin delade ut den natten, delade hon ut genom att vada barfota fram till brevlådan. Någon tanke på att ge upp hade hon aldrig. Nej, jag var oskadd och bilen likaså. Jag ville göra mitt arbete. Folk måste ha tidningen. Kerstin kom sedermera hem och ringde nattförmannen, för vilken hon förklarade vad som hade hänt. Det luktade bränt i bilen, men några andra tecken på skador märkte hon inte av. Kort därefter ringde en kollega upp och uppmanade Kerstin att uppsöka vård en blixt har ju trots allt sin beskärda del av volt. Kerstin var inte överväldigad över idén att åka in på akuten, men hon gjorde det och fick träffa en läkare som kunde konstatera att hon var vid god hälsa. Men visst var det ett riktigt äventyr, summerar hon. NÄR DET STOD KLART att många vägar regnat bort uppstod frågan: Hur blir det med kommande natts distribution? Jenny Grön Hedengren, verksamhetsstöd i Karlskoga, berättar: Vi fick höra att kulmen av ovädret inte var nådd och insåg då att det inte skulle gå att köra ut några morgontidningar den natten, säger hon. Med förhoppning om att kunna köra ut de uteblivna tidningarna kommande dag började Jenny och nattförmannen i Kristinehamn ringa runt till så många distributörer som möjligt. Folk var inte sena med att ställa upp. De kämpade järnet och vi kunde leverera nästan 90 procent av tidningarna under dagen. Många var ute och körde efter sina andra jobb det är värt en jättestor eloge, säger hon och fortsätter: Charmen med mitt jobb är att ingen dag är den andra lik, något som blev väldigt tydligt under dessa dagar. DE EFTERKOMMANDE veckornas distribution påverkades fortsatt av ovädret. I skrivande stund, cirka en och en halv månad efteråt, finns det fortfarande vägar som är svårframkomliga. Nattens sista tidning fick Kerstin Lindsjö vada sig fram för att dela ut. VIKTOR JONSSON

6 6 Nyheter För en trygg och säker arbetsplats Vi har alla i Tidningstjänst ett gemensamt intresse av att våra arbetsplatser kännetecknas av god arbetsmiljö, att vi trivs och är säkra på våra arbetsplatser. A rbetsmiljöarbetet vilar på två ben: chefens ansvar och arbetstagarnas medverkan. Vi ska därför tillsammans förbättra vår arbetsmiljö och se till att vi följer lagar, föreskrifter och ordningsregler på vår arbetsplats. Att minimera risken för ohälsa och olyckor är vårt gemensamma ansvar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att vi regelbundet ska undersöka arbetsmiljön, det gör vi till exempel genom att prata om hur arbetsmiljön är på arbetsplatsen på personalmöten, enskilda samtal, gå skyddsronder, olycks- och tillbudsrapporter och sjukfrånvarostatistik. När vi upptäcker brister i arbetsmiljön ska dessa åtgärdas. Alla risker går dock inte att undvika, då måste vi hitta lösningar som gör att risken blir så liten som möjligt. Exempel på åtgärd kan vara att det finns tydliga instruktioner för vissa arbetsuppgifter, att det är god ordning och reda på arbetsplatsen. Vissa saker kan vi åtgärda direkt, andra saker måste planeras för och kan därför ta lite längre tid att åtgärda. Därefter ska vi följa upp om det blev bättre och att det blev som vi hade tänkt oss. ATT SOM CHEF få veta om det hänt någon olycka eller tillbud är en viktig kunskapskälla för arbetsmiljöarbetet. Att rapportera tillbud är extra viktigt, hur litet du som medarbetare kanske tycker att det är. Vi letar inte efter syndabockar utan riskkällor. Ett tillbud kan även vara en händelse som stört verksamheten, gett oss en tankeställare eller när någon har räddat en händelse som kunde ha blivit en olycka. Statistik visar att det går tio (10) tillbud på en olycka, så att rapportera tillbud är därför en viktig del i att förhindra att någon kan bli sjuk eller skada sig. Vi har ett rapporteringssystem för olyckor och tillbud inom Tidningstjänst, systemet är tänkt att användas som ett erfarenhetsutbyte mellan våra regioner, vi ska helst inte upprepa varandras olyckor och tillbud. Som arbetsgivare är vi dessutom skyldiga enligt arbetsmiljölagen att rapportera svårare olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket. inför nya rutiner på arbetsplatsen eller skapar nya instruktioner. Chef ska tillsammans med medarbetaren även anmäla till TFA, Trygghetsförsäkring via AFA Försäkringar. Om trafikförsäkringspliktigt fordon varit inblandad i olyckan eller tillbudet ska det anmälas till trafikförsäkringsbolaget. Medarbetare: Följer rutiner och instruktioner. Till din hjälp finns rapporteringsblocken så att du kan skriva ned vad som hänt eller kunde ha hänt och lämna till din chef. Försäkringskassan: Utreder bara en arbetsskada om det är aktuellt att betala ut ersättning. För att få ersättning måste det finnas en utförlig bedömning av läkare om skadan eller sjukdomen har uppstått i arbetet. Arbetsmiljöverket: Arbetsgivaren måste snarast kontakta Arbetsmiljöverket om det har varit en allvarligare personskada eller ett tillbud som kunde ha drabbat flera medarbetare. Arbetsmiljöverket kan göra arbetsplatsbesök för att granska arbetsmiljön och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra eller minimera riskerna. KATARINA JOHANSSON Vi ska därför tillsammans förbättra vår arbetsmiljö och se till att vi följer lagar, föreskrifter och ordningsregler på vår arbetsplats. FAKTA: Vad är olycka, tillbud och arbetssjukdom? Tillbud: OJ! Här kunde det hänt en olycka, du kunde ha blivit skadad. Olycka: AJ! Nu hände en olycka och du blev skadad. Arbetssjukdom: Det är fysisk eller psykisk belastning som pågått under längre tid, till exempel buller, ensidigt upprepat arbete, att du utsatts för vibrationer, smitta eller kemiska produkter som gjort att du blivit sjuk. Färdolycksfall: Om du skadade dig på väg till eller från jobbet. FOTO: EDWARD ÅHL VEM GÖR VAD? Chef: Tar emot din anmälan och utreder varför det hände och tillsammans med skyddsombudet kommer fram till hur vi ska åtgärda för att förhindra att liknande händer igen. Åtgärder kan till exempel innebära att man Hopkins Nji, Umeå, förbereder Dagens Industri inför uppräkning.

7 Nyheter NR 7 65, OKTOBER 2014 Tävling i ekonomiskt körsätt Tidningstjänst har arrangerat en intern biltävling, där ekonomiskt körsätt premieras. Vinnare blev Jörn Göransson i Sundsvall, som har den lägsta förbrukningen inom TAB. När en tävling startar blir det naturligt att man tänker lite mer på körsättet, säger han. Gösta Christensen i Karlstad vann grenen Högsta förbättring. PostNord genomförde en tävling i ekonomiskt körsätt den september i Danmark, där bolagen inom koncernen tävlade mot varandra. Vinnare blev Mats Carlsson, brevbärare från Båstad. Tidningstjänst, som tillhör PostNord Sverige rent organisatoriskt, fick också möjlighet att utse en representant av de totalt sex som skulle tävla. Inom TAB var uttagningstävlingen igång under maj månad och då endast för de fordon som har Masternauts utrustning. Den distributör som under maj förbrukade minst med drivmedel fick sedan representera PostNord Sverige på tävlingen i Danmark i september. Detta visade sig vara lättare sagt än gjort vinnaren ville tyvärr inte åka till Danmark. Frågan gick då vidare till tvåan som också tackade nej. Sedan tillfrågades trean, som inte heller ville åka. TAB VALDE DÅ ATT inte delta i tävlingen. Man kan tycka vad man vill om det beslutet, men det kändes inte rätt att också fråga nummer fyra. Kanske hade svaret blivit nej ytterligare en gång. Det får vi aldrig veta. Helt rättvist kan en sådan här uttagning/tävling inte bli eftersom förutsättningarna när det gäller fordon och typ av distrikt är väldigt olika. TAB hade just därför också en intern tävling där vi mätte vem som uppnått bästa förbättring mellan förbrukningen per mil i april jämfört med maj. Även denna gång berördes endast bilar med Masternaut monterad. Så, vem vann? Tävlingen i lägst förbrukning vanns av Jörn Göransson som arbetar i Sundsvall. Fordonets snittförbrukning (Skoda Octavia) under maj är fantastiska 5,90 dl per mil. Jörn har den lägsta förbrukningen i TAB räknat per mil, men har också lyckats sänka förbrukningen 0,63 dl jämfört med april. Vad är hemligheten att köra så snålt? Min bil har en data som talar om aktuell förbrukning och då jag kör samma sträcka varje dag prövade jag mig fram, det lyckades riktigt bra säger Jörn. Hur ändrade du ditt förarbeteende i maj jämfört med april? När en tävling startar blir det naturligt att man tänker lite mer på körsättet, i vanliga fall gör man nog inte Tävlingen i lägst förbrukning vanns av Jörn Göransson i Sundsvall. det. Det handlade bland annat om att släppa gasen i god tid innan stopp och inte gasa så hårt från lådor samt aldrig lämna fordonet på tomgång. Det ger resultat. Tidningstjänst interna tävling i högsta förbättring är en trevlig läsning. Jämfört med april månad har fordonets (Opel Meriva) snittförbrukning sjunkit med 1,33 dl per mil. Vinnare är Gösta Christensen, som arbetar i Karlskoga, Region Karlstad. Vad har du gjort som så effektivt fått ner bränsleförbrukningen? Jag har inte stannat helt vid lådsamlingarna utan har hållit bilen lite rullande, vilket gör att man slipper stor del av broms/gas vid lådorna. Jag har inte låtit bilen varva mer än 2000 varv och ibland även växlat själv för att hålla varvtalet nere. I nedförsbackar har jag ibland även lagt ur växeln och den rullar förvånansvärt långt utan motor. Allt detta verkar ha funkat bra, säger Gösta Christensen Gösta fick uppskattning i form av blommor och ett grillförkläde i äkta skinn som delades ut av Jenny Grön- Hedengren, verksamhetsstöd Karlskoga. Säkerhetsmässigt är det dock inte okej att hålla bilen rullande utan du ska alltid stanna vid lådorna för att inte riskera arbetsskada eller olycka. Vi gratulerar våra duktiga medarbetare i Sundsvall och Karlskoga, ni har visat övriga chaufförer att TAB kan göra något för miljön, trots alla start och stopp vi har i verksamheten. Upp till bevis! CHRISTER ASP PRODUKTIONSSTÖD TAB-HK Det handlade bland annat om att släppa gasen i god tid innan stopp och inte gasa så hårt från lådor samt aldrig lämna fordonet på tomgång. Gösta Christensen stod för högsta förbättring.

8 8 Nyheter Lifeplan skräddarsyr ditt pensionssparande Tidningstjänst introducerar en ny förmån i Förmånspaketet: Lifeplan en pensionsrådgivning som tar hänsyn till dina specifika behov. Den medarbetare som vill ta del av Lifeplans pensionsrådgivning behöver fylla i en fullmakt och skicka in den. Om du känner att pensionssparandet känns krångligt och alltför energikrävande så är du inte ensam det finns nog få göromål som bland så många väcker känslor av olust. Men med Tidningstjänst nya förmån i Förmånspaketet är förhoppningen att organisationens medarbetare ska få ett tydligare grepp om sitt sparande. DET HELA HANDLAR om Lifeplan en personlig pensionsrådgivning som på ett effektivt och begripligt sätt tar hänsyn till dina specifika behov och leder dig genom fonddjungeln. Med hjälp av Lifeplan analyseras ditt pensionssparande och utifrån dina egenskaper har du möjlighet att få en så optimal portfölj som möjligt utan kostnad. Kalle Erlandzon är Lifeplans VD och en av grundarna. Han förklarar att de vill hjälpa Tidningstjänsts medarbetare med att göra de ofta komplexa val som ett pensionssparande kräver. Det valet är det tänkt att man ska göra på egen hand, men de flesta tycker att det är för svårt eller att tid saknas. När nu staten har bestämt att vi ska spara på detta sätt blir frågan inte om vi ska spara, utan hur vi ska spara. Med detta hjälper vi gärna till, säger han. När Kalle Erlandzon arbetade på Handelshögskolan forskade han i hur privatpersoner bör spara på bästa möjliga sätt. Han jämförde hur man borde spara för att uppnå bäst resultat med hur den existerande rådgivningen faktiskt var utformad och upptäckte stora skillnader. EFTER EFTERFORSKNINGAR fann Kalle Erlandzon ett företag i USA, grundat av nobelprisvinnaren William Sharpe, som han upplevde genomförde pensionsrådgivningen på ett schysst sätt. Där visades hänsyn till varje individs situation och det togs inte ut någon provision. Allt gick ut på att göra det som var bäst för spararen. På detta vis har de blivit världens största rådgivare inom området. Jag ville göra samma sak, fast i Sverige, och därför startades Lifeplan. Lifeplans tjänster tillhandahålls kostnadsfritt av Tidningstjänst, vilket innebär att du som medarbetare slipper alla avgifter för rådgivningen. Dessa avgifter är ibland väldigt höga och Kalle Erlandzon betonar att dessa avgifter kan ha stor betydelse för den slutgiltiga pensionen. ALLA MEDARBETARE HAR en premiepension, men andra pensioner såsom tjänstepension och privata pensioner är ofta en del av ekvationen. Den individanpassade rådgivningen innebär att du kan få ett skräddarsytt sparande utifrån helhetsbilden, förklarar Kalle Erlandzon. Låt oss säga att du har en din premiepension hos Pensionsmyndigheten och din tjänstepension hos ett försäkringsbolag då finns ofta samma fond valbar på båda ställena fast till helt olika avgifter. När vi skräddarsyr ditt sparande ser vi över dina valmöjligheter och utnyttjar respektive leverantörs fördelar. Vi ser till helheten, helt enkelt. Om du går till din bank så får du en väldigt förenklad rådgivning.

9 Nyheter NR 9 65, OKTOBER 2014 Det kan jämföras vid inköp till en fest, säger han. Om du har kronor i presentkort på Ica och 1000 kronor på Konsum, så skulle Lifeplan först utvärdera vilken sorts fest du ska anordna, hur många som kommer, vilken sorts mat som ska serveras och så vidare. Vi konstaterar alltså först att du ska göra dina inköp i två olika butiker. Då blir vår uppgift att berätta för dig att Ica just nu har rabatt på de tomater du behöver, medan Konsum kanske har rabatt på gurkorna. Nästa person som söker våra råd kanske har 500 kronor i presentkort på Ica och på Konsum. Då skulle råden bli annorlunda. Det rör sig inte om några standardlösningar. DEN MEDARBETARE SOM vill ta del av Lifeplans pensionsrådgivning behöver fylla i en fullmakt och skicka in den. Fullmakten kan man hämta på kontoret eller på Förmånspaketets hemsida. Den ifyllda informationen rörande bland annat pensionsavtal, försäkringsbolag och berörda myndigheter lyfts därefter in i Lifeplans system. Det tar cirka tre veckor, sedan kontaktas medarbetaren och uppmanas att logga in i Förmånspaketet och klicka sig vidare via knapparna Pension och försäkring och Starta rådgivning. Rådgivningen tar minuter. Där fyller medarbetaren även i sådant som berör pensionsålder och hur riskbenägen man upplever sig vara, något som också påverkar resultatet. Sedan är det bara att genomföra förändringarna utifrån råden, om man så önskar. De aktuella blanketterna fylls i automatiskt och kräver bara en signatur. När man väl gjort detta behöver man inte längre vara aktiv, vilket många tilltalas av eftersom de inte vill ödsla energi på pensionsplacering. Vi övervakar sparandet och om det krävs justeringar i framtiden kontaktar vi medarbetaren med ett nytt råd. ULRIKA OHLSSON, personalchef och kommunikatör på Tidningstjänst, tilltalas av Lifeplans koncept. Jag fastnade för Lifeplan eftersom det är en neutral pensionsrådgivning. Jag tycker själv att det är oerhört svårt att lita på de som säljer pensionsförsäkringar. De rekommenderar ofta det som de själva tjänar pengar på, men detta rör sig om ett helt annat upplägg. Hon uppskattar det enkla upplägget och använder själv sig av rådgivningen. Liksom Karl Erlandzon lyfter hon fram vikten av att Lifeplan är en helhetslösning. För den som har dubbla jobb kan detta vara extra viktigt, förklarar hon. Samtidigt vill hon understryka att det är upp till varje person att själv avgöra om man vill använda sig av förmånen. Det är förstås helt valfritt, men för mig fungerar det jättebra. Jag har sänkt mina avgifter rejält och det gör stor skillnad på pensionen i slutändan, säger hon. Ulrika förklarar att det i samband med lanseringen av Lifeplan även läggs upp en pensionsskola i Förmånspaketet. Där går det att förskansa sig neutral information om pensionens olika delar och vokabulär. Om man vill lära sig mer om vad pension är, så är det en god idé att kolla in pensionsskolan. Tidningstjänst investerar mycket pengar i pensionsavsättningar och förhoppningen är givetvis att det ska generera så mycket avkastning som möjligt för medarbetarna. Det rör sig i grund och botten om uppskjuten lön och vi vill att den ska tas tillvara på på bästa sätt, säger hon. VIKTOR JONSSON Kalle Erlandzon när Lifeplan i våras blev utsedda till Årets försäkringsförmedlare. TAB:s Pensionsskola i Förmånspaketet I samband med lanseringen av nya förmånen om pensionsrådgivning har Tidningstjänst även gjort en Pensionsskola i Förmånspaketet. Det är en enkel guide över hur din pension fungerar. Som privatperson har man numera ett ganska stort ansvar för att själv placera och förvalta sin pension. I PENSIONSSKOLAN BERÄTTAR vi om de olika delarna i pensionen, var de kommer ifrån, hur du tar del av dem och hur de fungerar. Vi försöker förklara vad man ska tänka på, ge lite tips besvara eventuella frågor. Vi länkar också till andra bra sidor som handlar om pension. Vi försöker göra det enkelt och presentera huvuddragen som man bör känna till. Vem är den till för? Den som tycker att det här med pension verkar krångligt och inte orkar sätta sig in i det. Det finns hos en del, mig själv till exempel, ett visst motstånd till att ta tag i detta för att det verkar komplicerat. PÅ PENSIONSSKOLAN finns information om vad pension är. Det handlar alltså inte om rådgivning om hur du ska placera dina pengar. Du kan hitta bra och pålitliga länkar samt allmän information om pension, som inte kommer från en försäkringsmäklare som vill ha ut något av dig. Vad finns det för hjälp på Pensionsskolan? Lite tips, frågor och svar, en ordlista med viktiga begrepp samt länkar till andra bra sidor, som till exempel Pensionsmyndigheten. PENSIONSSKOLAN ÄR uppbyggd kring fyra flikar: hur fungerar pension där vi går igenom de olika beståndsdelarna inom pension, vad påverkar min pension där vi går igenom händelser i anställningen och val som kan påverka den framtida pensionen, min tjänstepension och planera din pension. Vad hittar man Pensionsskolan? Den finns i Förmånspaketet under Meny och Pensionsskolan ULRIKA OHLSSON Vi försöker göra det enkelt och presentera huvuddragen...

10 10 Korsord Lösning (Tabloiden, nr 64) Om du undrar huruvida du löste förra numrets korsord korrekt, kommer här lösningen. Vill du få PostNords personaltidning PostNordNews? Skicka in talongen nedan till: Dataline Sweden AB, Mailbox 392, Stockholm Fyll i talongen via internet: PRENUMERATIONSSERVICE Jag vill ha PostNordNews Namn Adress Postadress TAB KRYSSET Lös korsordet och ta chansen att vinna en trisslott. Förra numrets vinnare blev: Lars Gustafsson, Fagersanna, Gunnel Melkerud, Hägersten och Sven Jacobsson, Siljansnäs. Grattis! Skicka in din lösning före den 20 november och märk kuvertet TAB-kryss. TIDNINGSTJÄNST AB BOX STOCKHOLM NAMN ADRESS POSTADRESS

11 Medarbetare NR 11 65, OKTOBER 2014 Göran Furberg, Ingvar Börjeson och Helen Johansson. Allt detta har Ingvar uträttat! Det var en gång, på den gamla goda tiden, när allt var annorlunda mot idag. Det var på den tiden när det knappt fanns färgteve och videoapparater med Beta och VHS-band. VEM HADE HÖRT TALAS om , Twitter, att man kunde blir rajpad på Facebook? Det fanns ingen chatt, e-tidningar, SAP, Visma, e-fakturor, mobiltelefoner, DVD-spelare, Post Nord, vikande upplagor (...), Bring City Mail, Postil Johan eller streaming. Godis i lösvikt, det fick man genom att peka på det man ville ha i kioskluckan. Det fanns knappt barnstolar. Ingen hade cykelhjälm. Berlinmuren fanns kvar. Jimmy Carter och Leonid Breznjev var bossar i kalla kriget Om man sökte någon fanns det fyra sätt att få tag i personen ifråga: 1. Ringa på den fasta telefonen tills någon svarade. 2. Personligt besök. 3. Faxa. 4. Skicka ett hederligt brev. Det var blanketter och skrivmaskin som gällde, in- och utkort, manuella register. Reklamationer skrevs på lappar till berörda. Distriktsändringar gjordes manuellt med kartor och penna/papper. GIS var inte uppfunnet ännu. Och datorer fanns det knappt några. Upplagorna var högre trots att det endast fanns prenumerationer till ordinarie pris. Att få tidningen gratis var otänkbart. Det fanns postkontor i varenda liten stadsdel och by i hela Sverige. Det gick att betala räkningar över disk utan att bli ruinerad och utskrattad av personalen på banken och posten. Kontanthantering var det som gällde. Du kunde till och med handla för femöringar, tioöringar, tjugofemöringar och femtioöringar!!! Det var på den tiden Posten var en riktig post. MEN allt var inte annorlunda förr. Brevlådorna var ju faktiskt gula även då. ÅRET JAG SYFTAR ÄR 1979, året då Ingvar Börjeson klev in på TAB:s kontor på Herrgårdsgatan. Och det är faktiskt knappt 35 år sedan. Närmare bestämt dagar sedan (enligt anställningsbeviset ). Men vad har Ingvar uträttat under sina dagar eller 431 månader sedan dess? Han har varit på arbetet i dagar och haft semester i 980 dagar (2,7 år) arbetstimmar har han avverkat, varav han har fikat i 337 arbetsdagar, förbrukat cirka kaffekoppar. Ingvar har vidare lunchat i nästan tre år och pratat i telefon fyra år. Ingvar firades med pompa och ståt av oss i region Värmland i slutet av maj. Tack för tiden hos oss på Tidningstjänst hälsar dina gamla arbetskamrater. GÖRAN FURBERG Nybakade 50-åringar 1964 höjdes barnbidraget från 150 kr till 700 kronor per år. Vi på Saltkråkan sändes för första gången på TV 1, vilket för övrigt var den enda kanal som fanns då. Ford Mustang presenteras för första gången för allmänheten. Två jubilarer som jobbar på TAB i Arvika föddes också. Stefan såg dagens ljus i Glava och i forntida Östtyskland föddes Monika. TAB grattade med lunch hos Stefan på Statt. Monika och Stefan 50 år! Tävling: Annorlunda postlådor! Alla har vi säkert stött på annorlunda postlådor. Här nedan är två exempel. Vi vill gärna se vad det finns för uppfinningsrikedom ute i landet, så Tabloiden utlyser härmed en tävling. Har du en annorlunda postlåda på din runda eller i din närhet? Ta ett kort med telefonen och skicka in det tillsammans med namn och adress Jan-Wiggo Jodaa har tagit ett kort på en snygg postlåda på Gullholmen söder om Orust. Enligt ägaren av lådan är utedasset på sidan till för reklam. till eller mms:a till En jury bestående av TAB:s ledningsgrupp kommer att utse vinnaren. Vi vill inte begränsa kriterierna på något sätt så den kan vara rolig, cool, gullig, ful, ja nästan vad som. Vinnaren får två trisslotter och publiceras i nästa nummer av Tabloiden. Ulrika Ohlsson hittade den här postlådan i närheten av Sollefteå på en roadtrip för ett par år sedan.

12 12 Nyheter TAB:s testpanel positiv till Lifeplan Inför lanseringen av Lifeplan gjordes en pilotstudie bland distributörer och tjänstemän med positiva omdömen. Lifeplan är den senaste förmånen i Förmånspaketet. Med hjälp av deras pensionsrådgivning har du möjlighet att optimera ditt pensionssparande och förhoppningsvis få mer pengar i plånboken när ditt arbetsliv är till ända. Läs en intervju med Lifeplans grundare på sidan 8 9. INFÖR LANSERINGEN av Lifeplan gjorde Tidningstjänst en pilotstudie med distributörer i Enköping och tjänstemän på huvudkontoret i Stockholm. Inför piloten tillfrågades de om sina nulägeskunskaper gällande pensionssparande. Av svaren att döma konstaterades det att över hälften av deltagarna upplevde att de egna kunskaperna var dåliga. De flesta kände dessutom att de inte kunde påverka pensionen och hela 95 procent uttryckte en önskan om att få hjälp med pensionen. Av totalt 30 deltagare valde 20 stycken att gå vidare med Lifeplan och få individuell rådgivning. Hur många som sedan följde råden vet vi inte, men huvudsaken för oss är att visa att tjänsten finns och att förklara vad den innebär, säger Ulrika Ohlsson, HR-chef och kommunikatör på Tidningstjänst. 16 av 17 som svarade på utvärderingen ansåg att Lifeplan gav en bra eller mycket bra samlad bild av försäkringarna. Thomas Steffensen, ekonomi- och IT-chef på Tidningstjänst, deltog i piloten. Han hade redan innan goda kunskaper om pensionssparande. Jag är relativt aktiv i mitt pensionssparande och placerar om någon gång per år. Jag skulle beskriva mig som ganska kunnig, men visst är det ett svårt område, säger han. EFTER ATT HA testat Lifeplan har han lagt om sitt sparande. Han följde de rekommendationer som föreslogs i rådgivningen och planerar att fortsätta följa Lifeplans råd. Ja, det hela var väldigt enkelt. Systemet var intuitivt, användarvänligt och lättbegripligt. Man får allt serverat på ett fat, säger han och fortsätter: Samtidigt ska man ju veta vad man gör. Väljer man en hög risknivå måste man vara beredd på att värdet kan urholkas snabbt och likaså växa snabbt. Pär Nordal, distributör i Enköping, förklarar att han inte är en särskilt engagerad pensionssparare, men tillägger att det hör till att ha lite koll. Han tyckte att var intressant att få ingå i Lifeplan-piloten och följer fortfarande deras råd. Det känns seriöst. Jag fick intrycket av att de verkligen tänkt till beträffande konceptet. I dagsläget är det lite för tidigt att utvärdera i någon större omfattning, men jag har inga planer på att byta från Lifeplan. Sedan Pär gick med i Lifeplan har han inte följt utvecklingen särskilt noga, förklarar han. Däremot har han vid ett tillfälle blivit rekommenderad att byta fonder. Det var smidigt att byta, säger han. VIKTOR JONSSON Du finner Lifeplan via FAKTA: Förmånspaketet Så här kommer du igång: 1. Gå till logga in genom att fylla i ditt personnummer och det lösenord som du fick i välkomstbrevet 2. Första gången du loggar in kommer ett välkomstmeddelande, klicka på Fortsätt om du godkänner villkoren. 3. Du uppmanas nu att byta lösenord. 4. Gå igenom dina personliga uppgifter och kontrollera att de stämmer. Registrera gärna en privat e-postadress. 5. Du kommer nu till välkomstsidan i Förmånspaketet. Denna sida ser du varje gång du loggar in. Här finns nyheter och allmän information om dina förmåner på Tidningstjänst. 6. På sidan Mina förmåner kan du läsa mer om de löneförmåner Tidningstjänst erbjuder just dig. Vissa förmåner, till exempel motionskort, går att beställa direkt via portalen. Andra förmåner innehåller endast information om reglerna kring förmånen samt tillvägagångssättet för att kunna använda förmånen som till exempel Posten Fritid. Har du tappat bort ditt personalkort eller inloggningsuppgifterna? Gå in på och fyll i ditt personnummer, klicka sedan på rutan Glömt lösenord? så skickas nya uppgifter till dig per post om du inte redan fyllt i en e-postadress i portalen. Har du inte tillgång till internet? Du kan få hjälp och information via telefon till supporten som nås på Pensionskapitalet är många människors största tillgång har du koll på din pension? Inga-lill Högberg, Karlstad Nej, bara lite grann. Jag har inte full koll på pensionen. Eva-Britt Lind, Ljusdal Nej, det har jag inte. Benny Lindström, Ö-vik Förut gjorde jag ingenting men sedan en tid tillbaka har jag en konsult som sköter det hela för en struntsumma. Det känns enklast så. Robin Eriksson, Falun Ja, ganska bra! Sture Fredlund, Skövde Jajamensan, jag har full koll på min pension.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

När posten kommer samtidigt som morgontidningen.

När posten kommer samtidigt som morgontidningen. När posten kommer samtidigt som morgontidningen. Har posten redan kommit? Så kommer nog många att reagera när de vittjar sina brevlådor i gryningen. För numera delar vi på MTD också ut brev. Idén är enkel.

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Vilka skador ska anmälas?

Vilka skador ska anmälas? Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Konflikter på arbetsplatsen

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen AD&D Foto: Ingemar Lindewall / Helena Karlsson / Namn Namnssson Tillsammans ger vi läsaren den bästa stunden på dagen Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA

Läs mer

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL Vad är ett tillbud? Tillbud är en händelse som skulle ha kunnat medföra en arbetsskada. Det är ofta en ren tillfällighet som spelat in att det inte uppstod en skada.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Bransch Taxi och färdtjänst

Bransch Taxi och färdtjänst Bransch Taxi och färdtjänst Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbets sjukdomar/tillbud som kan vara till stöd när du upphandlar tjänster inom taxi och färdtjänst. ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR De flesta anmälda

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

RAGN-SELLS PENSIONSSTRATEGI

RAGN-SELLS PENSIONSSTRATEGI RAGN-SELLS PENSIONSSTRATEGI Mats Tronelius Personaldirektör, Ragn-Sells 2014-08-28 VÅR HISTORIA Ett familjeföretag i tredje generationen grundat 1881. RAGN-SELLSKONCERNEN (2012) Ragn-Sells Koncernen Omsättning:

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av 1 av 8 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande särbehandling... 3 2. Mobbning... 3 3. Allvarlig mobbning... 4 Diskriminering,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Lär känna din pension gör tre kloka val!

Lär känna din pension gör tre kloka val! Lär känna din pension gör tre kloka val! Lappuggla Lappugglan är en av Sveriges största ugglor, trots att den egentligen är mindre än den ser ut. Storleken beror främst på den luftiga fjäderdräkten. Från

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning - Kunskap och engagemang nyckeln till medvetna förmånsval Pensionstjänsten - En samlad bild av din pension och dina försäkringar

Läs mer

Är det jobbigt på jobbet?

Är det jobbigt på jobbet? Är det jobbigt på jobbet? Har inte du varit otroligt missnöjd med din arbetsplats? Vad håller din chef på med? Känner du dig trött på allt skvaller? Har du bra arbetskamrater? Känner du dig motiverad att

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Program för dagen. Kandidatprogrammet

Program för dagen. Kandidatprogrammet Program för dagen Kandidatprogrammet 09.15-10.00 Arbetsmiljölagar som styr oss. Per Arne Spik 10.00 10.30 Säkerhet, brand och utrymnings information Peter Landén 10.45 12.00 Konstfacks arbetsmiljöarbete

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Våld och hot RIKTLINJER

Våld och hot RIKTLINJER Våld och hot RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Syfte Syftet med riktlinjerna för våld och hot i arbetsmiljön är att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö samt ett garanterat omhändertagande vid händelse.

Läs mer

Tjänster och Service Tertial 3 2013

Tjänster och Service Tertial 3 2013 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE S T R A T E G I S K P Å V E R K A N Städ och serviceentreprenadbranschens utveckling år 2013 Risken för ohälsan tenderar att

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Valet för din tjänstepension KAP-KL

Valet för din tjänstepension KAP-KL Valet för din tjänstepension KAP-KL Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Du som är anställd i kommun eller landsting får tjänstepension från din arbetsgivare. Tjänstepensionen kommer

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 8.12 2013-05-08. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 8.12 2013-05-08. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 8.12 2013-05-08 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer