Våra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren..."

Transkript

1 PERSONALTIDNING FÖR T A B Våra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren... LEDARE, SIDAN 2 FOTO: EDWARD ÅHL Gösta Christensen, en av vinnarna i biltävlingen. TAB ordnade biltävling Tidningstjänst har arrangerat en intern biltävling, där ekonomiskt körsätt premieras. Vinnare blev Jörn Göransson i Sundsvall och Gösta Christensen i Karlstad. Läs en intervju med vinnarna på sidan 7 i tidningen. SIDAN 7 Möt Norrans VD Camilla Sjöström, Umeå, är i full gång med att lasta sin bil. Till skillnad från de flesta medieföretag har Norran ambitionen att inte bara spegla regionen utan även aktivt delta i dess utveckling. Möt Norrans VD, Anders Westermark. SIDAN 4 Vikten av en trygg och säker arbetsplats FOTO: JOCKE LAGERCRANTZ Arbetsmiljöarbetet vilar på två ben: chefens ansvar och arbetstagarnas medverkan. Vi ska därför tillsammans förbättra vår arbetsmiljö och se till att vi följer lagar, föreskrifter och ordningsregler på vår arbetsplats. SIDAN 6 Kerstin fick vada i vatten för att dela ut tidningen. Ny förmån: Pensionsrådgivning Pensionsrådgivning är Tidningstjänsts nya förmån i Förmånspaketet. Med hjälp av Lifeplan får du en plan för ditt pensionssparande och hjälp med att maximera sparandet rådgivningen är dessutom helt provisionsfri. När nu staten har bestämt att vi ska spara på detta sätt blir frågan inte om vi ska spara, utan hur vi ska spara. Med detta hjälper vi gärna till, säger Lifeplans VD. SIDAN 8 9 Har du koll på ditt pensionssparande? Blixten slog ned i bil I slutet av augusti drog ett rejält oväder in över Värmland, något som distributören Kerstin Lindsjö fick uppleva på ett alltför konkret sätt när blixten slog ned i hennes bil. Det var ett riktigt äventyr, säger Kerstin Lindsjö till Tabloiden. SIDAN 5

2 2 Ledare Stort tack för de fina kvalitetssiffrorna! V åra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren och resan för den allt bättre kvaliteten startade redan i våras. Då vi som sista länk i kedjan ansvarar för att Tidningshusens läsare verkligen får sin tidning i tid är vi helt avgörande. Jag är glad över att implementeringen av Difoma gått så bra och att verktyget tagits emot väl. Stort tack för de fina kvalitetssiffrorna. ÄVEN VÅR BRÄNSLEFÖRBRUKNING minskar. Detta är något vi kommer att fokusera ytterligare på framöver. Vi har nu testat ett hjälpmedel i några bilar, som ska hjälpa föraren att köra än mer bränslesnålt. Det här är ett steg mot att bli ännu snällare mot vårt hårt ansatta klimat. På sidan 7 kan du läsa mer om den tävling vi genomfört för att uppmärksamma detta. I det här numret skriver vi också en hel del om våra pensioner. För att få ännu bättre översikt över hur vår pensionsplanering ser ut introducerar vi också en förmån tillsammans med leverantören Lifeplan. Ett logistikbolag som även hanterar post F ör årets andra kvartal rapporterade PostNord en förlust. Det rör sig visserligen om en något lägre förlust än samma kvartal 2013, men likväl en förlust. En del förklaras med omstruktureringskostnader men det allvarliga är att den underliggande verksamheten inte genererar en acceptabel lönsamhet. Vi behöver därför sätta ännu större fokus på att stärka vår lönsamhet men fortsätta att leverera hög, tillförlitlig service till våra kunder. POSTNORDS NYA integrerade organisation, där brev och logistik samordnas i samma flöden, ger oss grundförutsättningar att uppnå detta. Och med den nya integrerade organisationen har nu våra säljare möjlighet att erbjuda kunderna hela den palett av lösningar som finns i koncernen. Vi kan möta omvärlden som ett PostNord vilket är en stor styrka. Dessutom fortsätter arbetet med att ta fram spännande erbjudanden inom två viktiga framtidsområden: e- handel och servicelogistik. I båda fallen är det av stor vikt att vi nu med nya organisationen kan kraftsamla kring den sista milen hem till hushållen, tack vare samordningen av våra nät för logistik och brev. Möjligheter att nu skapa nya intäkter är mycket bra men vi måste minska våra kostnader för att vara konkurrenskraftiga och detta i alla verksamheter, i alla länder. Det finns mycket vi kan göra för att arbeta effektivare och smartare. Vi kan alla bidra. Kostnadsmedvetenhet och effektivitet ska vara ett naturligt inslag i vår vardag, en del av vårt DNA. Vi ska också bli bättre på att ligga steget före i stället för att agera i efterhand på det som händer och sker i omvärlden. Därför jobbar vi tillsammans med arbetstagarorganisationerna för att skapa ett mer proaktivt arbetssätt. Det går inte att parera nedgången av volymer i brevverksamheten i efterhand, vi måste vara proaktiva och genomföra besparingar innan vi tvingas till det. I SJÄLVA VERKET kan mycket genomföras lokalt, på varje arbetsplats. Det är också mycket bra idéer som uppkommer lokalt som vi skall se till att alla får del av. Vi måste våga ifrågasätta hur vi gör saker idag. Onödig byråkrati och administration ska arbetas bort. Vi ska införa smartare transportupplägg, som möjliggörs av att vi alla verkar i samma flöde numera. Vårt företag håller på att ändras i grunden. Vi behöver se på oss själva på ett nytt sätt. Vi är inte längre ett postbolag med lite logistik på sidan om. Om bara några år är vi ett logistikbolag som även hanterar post som en av flera produkter. Ge den tanken en chans och du har omfamnat framtidens PostNord redan idag. HÅKAN ERICSSON VI ÄR SOM BEKANT en del av koncernen Postnord. Och koncernen liksom TAB och våra kunder brottas med lönsamhetsfrågor. Vi verkar ju inom en bransch med vikande upplagor och intäkter. Det betyder att vi ständigt behöver se över våra kostnader. Det är nog något vi kommer att få vänja oss vid. Apropå kunder: I det här numret av Tabloiden kan du läsa om hur tidningshuset Norran tycker det är att vara kund hos TAB. Än en gång, tack för det fin kvalitetsarbete som utförs. Leif Persson VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TIDNINGSTJÄNST AB Tabloiden utges av Tidningstjänst AB. Adress: Box 1121, Stockholm Telefon: Ansvarig utgivare: Ulrika Ohlsson Layout/redigering: Viktor Jonsson Tryckning: NWT, 2014 PERSONALTIDNING FÖR T A B Vi behöver se på oss själva på ett nytt sätt, säger Håkan Ericsson, VD och koncernchef i PostNord.

3 Nyheter NR 3 65, OKTOBER 2014 Dags för årets medarbetarundersökning Under perioden 20 oktober till 7 november kommer du att kunna säga din mening om vad som är bra och vad som kan förbättras i din arbetssituation ta vara på möjligheten. Din röst gör skillnad! Det är en del nyheter i årets undersökning, både innehållsmässigt hur du svarar på enkäten. Precis som tidigare besvaras enkäten via inloggning på en länk, skillnaden i år är att varje medarbetare får en egen inloggningsuppgift som delas ut av arbetsledare eller chef. Inloggningsuppgifterna är helt anonyma och kan inte kopplas till någon specifik person. Det går även att svara på en pappersenkät men då måste du säga till att du vill ha en, de kommer inte att skickas ut automatiskt. FÖR ATT FÅ EN BÄTTRE uppfattning om hur arbetssituationen upplevs finns i år ett helt nytt avsnitt kring arbetsmiljö och hälsa, enkäten är även kompletterad med kön och ålder. Med detta hoppas vi kunna identifiera förbättringsområden och trender samt även stärka vårt förebyggande arbetsmiljöarbete. Det är även tydligare frågor kring olika diskskrimineringsfaktorer för att kunna fånga upp om något inte står rätt till någonstans i organisationen. Årets temafråga i undersökningen är arbetsrelaterad stress. Det är viktigt att uppmärksamma frågan på ett tidigt stadium eftersom stress kan leda till sjukfrånvaro och otrivsel. Korta perioder av stress är inte farligt. Tvärtom, ibland måste vi få stresspåslag för att bli fokuserade och prestera bättre. Det är när vi inte tar oss tid för återhämtning som den kan bli långvarig och vi därmed riskerar att bli sjuka. Hur var och en av oss blir påverkade av stress är individuellt, det är detsamma med återhämtningen. DET HAR TIDIGARE funnits mycket önskemål kring kommunikation, bland annat gällande organisationsförändringar och TAB:s långsiktiga plan. Vi har arbetat med detta under året, dels på personalmöten men även här i Tabloiden genom artiklar hur våra kunder ser på oss och framtiden samt nyheter om vår ägare PostNord. Kommunikation är svårt och vi vill även fortsättningsvis veta vad för slags information som önskas eller om det finns brister. Mer information om årets undersökning och hur du svarar på den får du via buntöverlägg och din närmaste chef. ULRIKA OHLSSON Precis som tidigare fyller du i medarbetarundersökningen via anonym inloggning på Internet. Toppenkvalitet i sommar! TAB:s utdelningskvalitet har aldrig varit bättre än vad den var sommaren I alla fall inte sedan vi började mäta våra reklamationer år U nder månaderna juni augusti 2014 hade vi en genomsnittlig reklamationsnivå på 1,06 promille, vilket klart understiger den målsättning vi satte upp för sommaren, 1,15 promille. DET TIDIGARE SOMMARREKORDET var från sommaren 2005, då vi noterades för 1,13 promille. Så det var ingen liten förbättring av rekordet. Leif Persson, VD på TAB säger: En del av förbättringen har säkert skett genom införande av elektroniska budböcker, men utan noggranna och duktiga tidningsdistributörer kan man inte få så låga reklamationsnivåer som vi haft under egentligen hela Leif fortsätter: Jag vill passa på och tacka alla för detta fantastiska utfall och jag hoppas att den goda trenden fortsätter in under hösten/vintern. DIAGRAMMET VISAR HUR TAB:s reklamationsnivåer har varit under 2013 och under de månader som gått under Som man kan se har vi en mycket tydligt positivt trend. Fortsätter detta under hösten kommer vi även att med god marginal klara vår målsättning att under icke sommarperioden ha en reklamationsnivå på som högst 0,85 promille. För perioden januari maj 2014 noteras vi för 0,84 promille, så vi har inget lik i lasten med oss in till hösten/vintern. Tack alla som gjort detta möjligt! Reklamationer, TAB, 2013 och ,2 0,8 0,4 0 Januari Mars Maj Juli September November

4 4 Nyheter Med kvalitet och pris i fokus Norran ägs av en stiftelse med ett starkt fokus på lokalsamhället. Till skillnad från de flesta medieföretag har de ambitionen att inte bara spegla regionen utan även aktivt delta i dess utveckling. Det gör de genom att vara investerare och de äger, genom ett helägt dotterbolag, ett betydande fastighetsbestånd och även ett regionalt investmentbolag. Tabloiden har pratat med Norrans VD, Anders Westermark. Det viktigaste med tidningsdistributionen är pris och kvalitet enligt Anders Westermark, VD för Norran. Jag är oroad över att kostnadsutvecklingen för distributionen gör det för dyrt för oss att behålla positionen i print och tillgodose annonsörernas behov av utbudsanonnsering. SAMARBETET MED Tidningstjänst fungerar väldigt bra. Vi har ett komplicerat utdelningsområde med distribution 24 mil från centralort och Tidningstjänst är duktiga på att bidra med rationaliseringsförslag, tycker han. Det viktigaste förbättringsområdet inom distributionen är att få en mer rörlig kostnad. Det är ohyggligt viktigt för oss att nå samarbeten som sänker distributionskostnaden. Endera genom samordning med Posten eller andra aktörer. Framför allt behöver vi nå en kostnadsstruktur som kan förändras i takt med att våra privatkunder läser allt mer digitalt. Därför är det sorgligt att försöken med gryningsdistribution avbröts och jag hoppas att vi kan utforma andra varianter med förmiddagsdistribution till lägre och rörlig kostnad i samarbete med Posten säger Anders. NORRAN DEFINIERAR SIG som så mycket mer än en tidning. Vi är i branschen att göra Skellefteå-regionen till en något bättre plats, genom nyhetsförmedling, kommunikation, information och granskning. Det är en helt annan roll och ambition än vad våra konkurrenter säger Anders. Sedan är det självklart att allt fler får sina nyheter genom Facebook och andra sociala medier. Konkurrensen om annonspengarna ökar och i princip all tillväxt går till Google, Facebook och så vidare. Hur resonerar du angående tidning via nätet i dator, surfplatta och telefon? Vi ska möta våra kunder i de kanaler som de vill möta oss. Det är ingen hemlighet att de flesta tidningar har dubbelt så många läsare över 65 år som under 40 år. I de yngre grupperna är vi lästa men få har betalningsvilja för det vi producerar. I grunden handlar det om att vi med olika produkter och tjänster ska skapa värde Vi är i branschen att göra Skellefteå-regionen till en något bättre plats, säger Anders Westermark. för olika kundgrupper. Gör vi inte det då kommer vi inte att efterfrågas och inte heller överleva på sikt. Digitaliseringen kommer att fortsätta och vi får följa våra kunders beteendeförändringar. Upplagan kommer att fortsätta att minska och jag tror även på att vi på sikt går mot print runt helger och digital läsning övriga dagar. Hur kommer jag att kunna läsa Norran om 20 år? Jag önskar att jag kunde besvara den frågan. Varumärket lever i digitala kanaler och kanske även i någon printprodukt. Gratis eller betald för kunden, men med en helt annan frekvens och nischad. Men det bestämmer våra kunder och vår förmåga att förstå och följa deras behov. ULRIKA OHLSSON I maj testade Posten och Tidningstjänst att dela ut post och tidning samtidigt, även kalllat gryningsdistribution. Testet omfattade 330 hushåll med cirka 200 morgontidningar i Arvika. Distributionen utfördes i Tidningstjänsts normala tidsfönster, mellan Utförlig information skickades ut före testet och efter testet gjordes en telefonundersökning som del i utvärderingen. Inga förseningar eller andra kvalitetsproblem uppstod för utdelning av morgontidningar under testet. Det var ett fåtal kundsynpunkter men avsändande kund (post) har ej kunnat identifieras för synpunkter. Det mervärde i form av mindre tidsåtgång och färre körda kilometer som direkt FAKTA: Norran Tryckt upplaga: cirka ex. Finns geografiskt: Norra Västerbotten med Skellefteå som huvudort. Omsättning: 154 Mkr. Antal anställda: 90. FAKTA: Anders Westermark Bor: Skellefteå. Befattning: VD. Antal år i företaget: 12 år som VD och i bolagsstyrelsen sedan 23 år. Tidigare arbeten: VD i privat byggföretag och industriföretag. På fritiden: Jakt och friluftsliv, resor och litteratur. Roligast med mitt jobb är: Stimulerade att på olika plan bidra till utveckling och möten med människor. Utmaningar i mitt jobb är: Leda förändringsarbete, förstå kunder behov och beteendeförändringar och inte minst digitaliseringens hot och möjligheter för vår verksamhet. Test med samdistribution i Arvika uppstod i samband med samdistributionen visade sig stämma med den beräkning som gjorts i kalkylen inför testet. Större delen av den uppnådda effekten försvann dock då PostNord tvingades att köra en extra slinga på dagtid för att kunna upprätthålla sin andra del av sitt uppdrag, till exempel försändelser som kräver kvittens, paket till olika ombud och tömning av brevlådor. Slutsatsen är att samdistribution nattetid inte är ett möjligt alternativ på grund av den uteblivna kostnadsbesparingen, en kraftig ökning av deltidstjänster nattetid, den ökande mängden försändelser som kräver kvittens av mottagaren dagtid samt utebliven tilltänkt miljöbesparing.

5 5 Nyheter NR 65, OKTOBER 2014 Blixten slog ned i Kerstins bil I slutet av augusti drog ett rejält oväder in över Värmland, något som distributören Kerstin Lindsjö fick uppleva på ett alltför konkret sätt när blixten slog ned i hennes bil. Det var ett riktigt äventyr, säger hon. FOTO: JOCKE LAGERCRANTZ F ör den vikarierande distributören Kerstin Lindsjö blev natten till den 21 augusti minnesvärd av allt annat än angenäma anledningar. I vanlig ordning åkte hon från hemmet i Karlstad för att hämta bil och tidningar med siktet inställt på vidare färd mot sitt distrikt. När hon blickade österut såg hon ett ljus på himlen, men drog slutsatsen att det nog bara rörde sig om en mindre åskskur. NÄR HON KRING tretiden kom till Väse, strax öster om Karlstad, åskade det hejdlöst. Det verkade först som om åskvädrets centrum var mer åt Kristinehamnshållet men det dröjde inte länge förrän det dundrade precis ovanför henne. Hon fortsatte att dela ut tidningar och känslan av att åskan förföljde henne började infinna sig. Det är mest landsbygd efter min sträcka och eftersom jag kör på grusvägar på åkermark kände jag mig inte så skyddad, säger hon. Något regn hade ännu inte börjat falla, men det dundrade kraftigt och plötsligt slog blixten ned bara tvåhundra meter framför bilen. Nästa gång smäller det väl i bilen, tänkte jag. Kerstin fick dåliga vibbar och blixtrarna fortsatte att slå ned runtom henne. Klockan närmade sig nu fyra och det totala mörkret gjorde situationen än mer hotfull, då det var svårt att avgöra var åskvädrets centrum var. Bilen skakade när blixtrarna slog ned. Jag kände mig väldigt liten och ville helst av allt åka hem och sätta mig i någon bunker någonstans. Då kom skyfallet. Regnet bokstavligen öste ned, något som dessvärre sammanträffade med att bilens fönsterhiss började krångla. Jag blev vettskrämd och tänkte att blixten kanske skulle kunna ledas in i bilen om jag blev träffad med fönstret nere. SOM OM DETTA inte var nog, så anlände haglet kring femtiden. Kerstin parkerade en stund under ett träd som lutade lite över vägen, eftersom hon befarade att de gigantiska iskulorna skulle slå sönder bilens vindruta. Efter en stund fortsatte hon sin färd efter en grusväg i skogen. I den täta skogen kände hon sig lite säkrare. I låg hastighet kröp hon fram för att dela ut de återstående tidningarna. Sikten var i det närmaste obefintlig. Just då slog blixten ned i en risbuske i diket, en meter framför bilen. Augustinatten sken upp och Kerstin tvärbromsade. Jag såg hur blixten kom emot bilen och reflexmässigt så duckade jag. Blixten var nu på motorhuven och jag kände därefter en varm våg genom hela kroppen. Det kändes som om någon slagit på tusen hårtorkar samtidigt. Inget brak hördes, det var mer som ett piskslag. Det gick fort. Efteråt var jag tvungen att känna så att alla mina kroppsdelar satt kvar. BARA NÅGON MINUT tidigare hade Kerstin klivit ur bilen för att dela ut tidningen till en brevlåda på andra sidan vägen. Såhär efteråt känner hon en tacksamhet över att blixten inte slog ned just då. Beslutsamt återupptog hon sitt nattliga utdelningsuppdrag, betydligt mer fylld av adrenalin än vanligt. Varje gång blixten slog ned skrek jag till, men jag fortsatte att köra. Då började den nya utmaningen: alla översvämningar. Regnet skapade forsar av vatten och Kerstin blev tvungen att kliva ur bilen för att undersöka om vägen blivit urgröpt och dessvärre besannades hennes farhågor. Vägen var oframkomlig och framför henne låg nu en smärre sjö. Från det motsatta hållet kom en annan bil en kvinna som var på väg mot sitt jobb, men även hon blev hindrad i sin framfart. Hon hade ju ingen båt direkt, så hon fick ge upp. Hon var jättesnäll och erbjöd sig att dela ut tidningarna till de tre hushållen som var kvar efter vägen på andra sidan vattnet. Den sista tidningen Kerstin delade ut den natten, delade hon ut genom att vada barfota fram till brevlådan. Någon tanke på att ge upp hade hon aldrig. Nej, jag var oskadd och bilen likaså. Jag ville göra mitt arbete. Folk måste ha tidningen. Kerstin kom sedermera hem och ringde nattförmannen, för vilken hon förklarade vad som hade hänt. Det luktade bränt i bilen, men några andra tecken på skador märkte hon inte av. Kort därefter ringde en kollega upp och uppmanade Kerstin att uppsöka vård en blixt har ju trots allt sin beskärda del av volt. Kerstin var inte överväldigad över idén att åka in på akuten, men hon gjorde det och fick träffa en läkare som kunde konstatera att hon var vid god hälsa. Men visst var det ett riktigt äventyr, summerar hon. NÄR DET STOD KLART att många vägar regnat bort uppstod frågan: Hur blir det med kommande natts distribution? Jenny Grön Hedengren, verksamhetsstöd i Karlskoga, berättar: Vi fick höra att kulmen av ovädret inte var nådd och insåg då att det inte skulle gå att köra ut några morgontidningar den natten, säger hon. Med förhoppning om att kunna köra ut de uteblivna tidningarna kommande dag började Jenny och nattförmannen i Kristinehamn ringa runt till så många distributörer som möjligt. Folk var inte sena med att ställa upp. De kämpade järnet och vi kunde leverera nästan 90 procent av tidningarna under dagen. Många var ute och körde efter sina andra jobb det är värt en jättestor eloge, säger hon och fortsätter: Charmen med mitt jobb är att ingen dag är den andra lik, något som blev väldigt tydligt under dessa dagar. DE EFTERKOMMANDE veckornas distribution påverkades fortsatt av ovädret. I skrivande stund, cirka en och en halv månad efteråt, finns det fortfarande vägar som är svårframkomliga. Nattens sista tidning fick Kerstin Lindsjö vada sig fram för att dela ut. VIKTOR JONSSON

6 6 Nyheter För en trygg och säker arbetsplats Vi har alla i Tidningstjänst ett gemensamt intresse av att våra arbetsplatser kännetecknas av god arbetsmiljö, att vi trivs och är säkra på våra arbetsplatser. A rbetsmiljöarbetet vilar på två ben: chefens ansvar och arbetstagarnas medverkan. Vi ska därför tillsammans förbättra vår arbetsmiljö och se till att vi följer lagar, föreskrifter och ordningsregler på vår arbetsplats. Att minimera risken för ohälsa och olyckor är vårt gemensamma ansvar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att vi regelbundet ska undersöka arbetsmiljön, det gör vi till exempel genom att prata om hur arbetsmiljön är på arbetsplatsen på personalmöten, enskilda samtal, gå skyddsronder, olycks- och tillbudsrapporter och sjukfrånvarostatistik. När vi upptäcker brister i arbetsmiljön ska dessa åtgärdas. Alla risker går dock inte att undvika, då måste vi hitta lösningar som gör att risken blir så liten som möjligt. Exempel på åtgärd kan vara att det finns tydliga instruktioner för vissa arbetsuppgifter, att det är god ordning och reda på arbetsplatsen. Vissa saker kan vi åtgärda direkt, andra saker måste planeras för och kan därför ta lite längre tid att åtgärda. Därefter ska vi följa upp om det blev bättre och att det blev som vi hade tänkt oss. ATT SOM CHEF få veta om det hänt någon olycka eller tillbud är en viktig kunskapskälla för arbetsmiljöarbetet. Att rapportera tillbud är extra viktigt, hur litet du som medarbetare kanske tycker att det är. Vi letar inte efter syndabockar utan riskkällor. Ett tillbud kan även vara en händelse som stört verksamheten, gett oss en tankeställare eller när någon har räddat en händelse som kunde ha blivit en olycka. Statistik visar att det går tio (10) tillbud på en olycka, så att rapportera tillbud är därför en viktig del i att förhindra att någon kan bli sjuk eller skada sig. Vi har ett rapporteringssystem för olyckor och tillbud inom Tidningstjänst, systemet är tänkt att användas som ett erfarenhetsutbyte mellan våra regioner, vi ska helst inte upprepa varandras olyckor och tillbud. Som arbetsgivare är vi dessutom skyldiga enligt arbetsmiljölagen att rapportera svårare olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket. inför nya rutiner på arbetsplatsen eller skapar nya instruktioner. Chef ska tillsammans med medarbetaren även anmäla till TFA, Trygghetsförsäkring via AFA Försäkringar. Om trafikförsäkringspliktigt fordon varit inblandad i olyckan eller tillbudet ska det anmälas till trafikförsäkringsbolaget. Medarbetare: Följer rutiner och instruktioner. Till din hjälp finns rapporteringsblocken så att du kan skriva ned vad som hänt eller kunde ha hänt och lämna till din chef. Försäkringskassan: Utreder bara en arbetsskada om det är aktuellt att betala ut ersättning. För att få ersättning måste det finnas en utförlig bedömning av läkare om skadan eller sjukdomen har uppstått i arbetet. Arbetsmiljöverket: Arbetsgivaren måste snarast kontakta Arbetsmiljöverket om det har varit en allvarligare personskada eller ett tillbud som kunde ha drabbat flera medarbetare. Arbetsmiljöverket kan göra arbetsplatsbesök för att granska arbetsmiljön och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra eller minimera riskerna. KATARINA JOHANSSON Vi ska därför tillsammans förbättra vår arbetsmiljö och se till att vi följer lagar, föreskrifter och ordningsregler på vår arbetsplats. FAKTA: Vad är olycka, tillbud och arbetssjukdom? Tillbud: OJ! Här kunde det hänt en olycka, du kunde ha blivit skadad. Olycka: AJ! Nu hände en olycka och du blev skadad. Arbetssjukdom: Det är fysisk eller psykisk belastning som pågått under längre tid, till exempel buller, ensidigt upprepat arbete, att du utsatts för vibrationer, smitta eller kemiska produkter som gjort att du blivit sjuk. Färdolycksfall: Om du skadade dig på väg till eller från jobbet. FOTO: EDWARD ÅHL VEM GÖR VAD? Chef: Tar emot din anmälan och utreder varför det hände och tillsammans med skyddsombudet kommer fram till hur vi ska åtgärda för att förhindra att liknande händer igen. Åtgärder kan till exempel innebära att man Hopkins Nji, Umeå, förbereder Dagens Industri inför uppräkning.

7 Nyheter NR 7 65, OKTOBER 2014 Tävling i ekonomiskt körsätt Tidningstjänst har arrangerat en intern biltävling, där ekonomiskt körsätt premieras. Vinnare blev Jörn Göransson i Sundsvall, som har den lägsta förbrukningen inom TAB. När en tävling startar blir det naturligt att man tänker lite mer på körsättet, säger han. Gösta Christensen i Karlstad vann grenen Högsta förbättring. PostNord genomförde en tävling i ekonomiskt körsätt den september i Danmark, där bolagen inom koncernen tävlade mot varandra. Vinnare blev Mats Carlsson, brevbärare från Båstad. Tidningstjänst, som tillhör PostNord Sverige rent organisatoriskt, fick också möjlighet att utse en representant av de totalt sex som skulle tävla. Inom TAB var uttagningstävlingen igång under maj månad och då endast för de fordon som har Masternauts utrustning. Den distributör som under maj förbrukade minst med drivmedel fick sedan representera PostNord Sverige på tävlingen i Danmark i september. Detta visade sig vara lättare sagt än gjort vinnaren ville tyvärr inte åka till Danmark. Frågan gick då vidare till tvåan som också tackade nej. Sedan tillfrågades trean, som inte heller ville åka. TAB VALDE DÅ ATT inte delta i tävlingen. Man kan tycka vad man vill om det beslutet, men det kändes inte rätt att också fråga nummer fyra. Kanske hade svaret blivit nej ytterligare en gång. Det får vi aldrig veta. Helt rättvist kan en sådan här uttagning/tävling inte bli eftersom förutsättningarna när det gäller fordon och typ av distrikt är väldigt olika. TAB hade just därför också en intern tävling där vi mätte vem som uppnått bästa förbättring mellan förbrukningen per mil i april jämfört med maj. Även denna gång berördes endast bilar med Masternaut monterad. Så, vem vann? Tävlingen i lägst förbrukning vanns av Jörn Göransson som arbetar i Sundsvall. Fordonets snittförbrukning (Skoda Octavia) under maj är fantastiska 5,90 dl per mil. Jörn har den lägsta förbrukningen i TAB räknat per mil, men har också lyckats sänka förbrukningen 0,63 dl jämfört med april. Vad är hemligheten att köra så snålt? Min bil har en data som talar om aktuell förbrukning och då jag kör samma sträcka varje dag prövade jag mig fram, det lyckades riktigt bra säger Jörn. Hur ändrade du ditt förarbeteende i maj jämfört med april? När en tävling startar blir det naturligt att man tänker lite mer på körsättet, i vanliga fall gör man nog inte Tävlingen i lägst förbrukning vanns av Jörn Göransson i Sundsvall. det. Det handlade bland annat om att släppa gasen i god tid innan stopp och inte gasa så hårt från lådor samt aldrig lämna fordonet på tomgång. Det ger resultat. Tidningstjänst interna tävling i högsta förbättring är en trevlig läsning. Jämfört med april månad har fordonets (Opel Meriva) snittförbrukning sjunkit med 1,33 dl per mil. Vinnare är Gösta Christensen, som arbetar i Karlskoga, Region Karlstad. Vad har du gjort som så effektivt fått ner bränsleförbrukningen? Jag har inte stannat helt vid lådsamlingarna utan har hållit bilen lite rullande, vilket gör att man slipper stor del av broms/gas vid lådorna. Jag har inte låtit bilen varva mer än 2000 varv och ibland även växlat själv för att hålla varvtalet nere. I nedförsbackar har jag ibland även lagt ur växeln och den rullar förvånansvärt långt utan motor. Allt detta verkar ha funkat bra, säger Gösta Christensen Gösta fick uppskattning i form av blommor och ett grillförkläde i äkta skinn som delades ut av Jenny Grön- Hedengren, verksamhetsstöd Karlskoga. Säkerhetsmässigt är det dock inte okej att hålla bilen rullande utan du ska alltid stanna vid lådorna för att inte riskera arbetsskada eller olycka. Vi gratulerar våra duktiga medarbetare i Sundsvall och Karlskoga, ni har visat övriga chaufförer att TAB kan göra något för miljön, trots alla start och stopp vi har i verksamheten. Upp till bevis! CHRISTER ASP PRODUKTIONSSTÖD TAB-HK Det handlade bland annat om att släppa gasen i god tid innan stopp och inte gasa så hårt från lådor samt aldrig lämna fordonet på tomgång. Gösta Christensen stod för högsta förbättring.

8 8 Nyheter Lifeplan skräddarsyr ditt pensionssparande Tidningstjänst introducerar en ny förmån i Förmånspaketet: Lifeplan en pensionsrådgivning som tar hänsyn till dina specifika behov. Den medarbetare som vill ta del av Lifeplans pensionsrådgivning behöver fylla i en fullmakt och skicka in den. Om du känner att pensionssparandet känns krångligt och alltför energikrävande så är du inte ensam det finns nog få göromål som bland så många väcker känslor av olust. Men med Tidningstjänst nya förmån i Förmånspaketet är förhoppningen att organisationens medarbetare ska få ett tydligare grepp om sitt sparande. DET HELA HANDLAR om Lifeplan en personlig pensionsrådgivning som på ett effektivt och begripligt sätt tar hänsyn till dina specifika behov och leder dig genom fonddjungeln. Med hjälp av Lifeplan analyseras ditt pensionssparande och utifrån dina egenskaper har du möjlighet att få en så optimal portfölj som möjligt utan kostnad. Kalle Erlandzon är Lifeplans VD och en av grundarna. Han förklarar att de vill hjälpa Tidningstjänsts medarbetare med att göra de ofta komplexa val som ett pensionssparande kräver. Det valet är det tänkt att man ska göra på egen hand, men de flesta tycker att det är för svårt eller att tid saknas. När nu staten har bestämt att vi ska spara på detta sätt blir frågan inte om vi ska spara, utan hur vi ska spara. Med detta hjälper vi gärna till, säger han. När Kalle Erlandzon arbetade på Handelshögskolan forskade han i hur privatpersoner bör spara på bästa möjliga sätt. Han jämförde hur man borde spara för att uppnå bäst resultat med hur den existerande rådgivningen faktiskt var utformad och upptäckte stora skillnader. EFTER EFTERFORSKNINGAR fann Kalle Erlandzon ett företag i USA, grundat av nobelprisvinnaren William Sharpe, som han upplevde genomförde pensionsrådgivningen på ett schysst sätt. Där visades hänsyn till varje individs situation och det togs inte ut någon provision. Allt gick ut på att göra det som var bäst för spararen. På detta vis har de blivit världens största rådgivare inom området. Jag ville göra samma sak, fast i Sverige, och därför startades Lifeplan. Lifeplans tjänster tillhandahålls kostnadsfritt av Tidningstjänst, vilket innebär att du som medarbetare slipper alla avgifter för rådgivningen. Dessa avgifter är ibland väldigt höga och Kalle Erlandzon betonar att dessa avgifter kan ha stor betydelse för den slutgiltiga pensionen. ALLA MEDARBETARE HAR en premiepension, men andra pensioner såsom tjänstepension och privata pensioner är ofta en del av ekvationen. Den individanpassade rådgivningen innebär att du kan få ett skräddarsytt sparande utifrån helhetsbilden, förklarar Kalle Erlandzon. Låt oss säga att du har en din premiepension hos Pensionsmyndigheten och din tjänstepension hos ett försäkringsbolag då finns ofta samma fond valbar på båda ställena fast till helt olika avgifter. När vi skräddarsyr ditt sparande ser vi över dina valmöjligheter och utnyttjar respektive leverantörs fördelar. Vi ser till helheten, helt enkelt. Om du går till din bank så får du en väldigt förenklad rådgivning.

9 Nyheter NR 9 65, OKTOBER 2014 Det kan jämföras vid inköp till en fest, säger han. Om du har kronor i presentkort på Ica och 1000 kronor på Konsum, så skulle Lifeplan först utvärdera vilken sorts fest du ska anordna, hur många som kommer, vilken sorts mat som ska serveras och så vidare. Vi konstaterar alltså först att du ska göra dina inköp i två olika butiker. Då blir vår uppgift att berätta för dig att Ica just nu har rabatt på de tomater du behöver, medan Konsum kanske har rabatt på gurkorna. Nästa person som söker våra råd kanske har 500 kronor i presentkort på Ica och på Konsum. Då skulle råden bli annorlunda. Det rör sig inte om några standardlösningar. DEN MEDARBETARE SOM vill ta del av Lifeplans pensionsrådgivning behöver fylla i en fullmakt och skicka in den. Fullmakten kan man hämta på kontoret eller på Förmånspaketets hemsida. Den ifyllda informationen rörande bland annat pensionsavtal, försäkringsbolag och berörda myndigheter lyfts därefter in i Lifeplans system. Det tar cirka tre veckor, sedan kontaktas medarbetaren och uppmanas att logga in i Förmånspaketet och klicka sig vidare via knapparna Pension och försäkring och Starta rådgivning. Rådgivningen tar minuter. Där fyller medarbetaren även i sådant som berör pensionsålder och hur riskbenägen man upplever sig vara, något som också påverkar resultatet. Sedan är det bara att genomföra förändringarna utifrån råden, om man så önskar. De aktuella blanketterna fylls i automatiskt och kräver bara en signatur. När man väl gjort detta behöver man inte längre vara aktiv, vilket många tilltalas av eftersom de inte vill ödsla energi på pensionsplacering. Vi övervakar sparandet och om det krävs justeringar i framtiden kontaktar vi medarbetaren med ett nytt råd. ULRIKA OHLSSON, personalchef och kommunikatör på Tidningstjänst, tilltalas av Lifeplans koncept. Jag fastnade för Lifeplan eftersom det är en neutral pensionsrådgivning. Jag tycker själv att det är oerhört svårt att lita på de som säljer pensionsförsäkringar. De rekommenderar ofta det som de själva tjänar pengar på, men detta rör sig om ett helt annat upplägg. Hon uppskattar det enkla upplägget och använder själv sig av rådgivningen. Liksom Karl Erlandzon lyfter hon fram vikten av att Lifeplan är en helhetslösning. För den som har dubbla jobb kan detta vara extra viktigt, förklarar hon. Samtidigt vill hon understryka att det är upp till varje person att själv avgöra om man vill använda sig av förmånen. Det är förstås helt valfritt, men för mig fungerar det jättebra. Jag har sänkt mina avgifter rejält och det gör stor skillnad på pensionen i slutändan, säger hon. Ulrika förklarar att det i samband med lanseringen av Lifeplan även läggs upp en pensionsskola i Förmånspaketet. Där går det att förskansa sig neutral information om pensionens olika delar och vokabulär. Om man vill lära sig mer om vad pension är, så är det en god idé att kolla in pensionsskolan. Tidningstjänst investerar mycket pengar i pensionsavsättningar och förhoppningen är givetvis att det ska generera så mycket avkastning som möjligt för medarbetarna. Det rör sig i grund och botten om uppskjuten lön och vi vill att den ska tas tillvara på på bästa sätt, säger hon. VIKTOR JONSSON Kalle Erlandzon när Lifeplan i våras blev utsedda till Årets försäkringsförmedlare. TAB:s Pensionsskola i Förmånspaketet I samband med lanseringen av nya förmånen om pensionsrådgivning har Tidningstjänst även gjort en Pensionsskola i Förmånspaketet. Det är en enkel guide över hur din pension fungerar. Som privatperson har man numera ett ganska stort ansvar för att själv placera och förvalta sin pension. I PENSIONSSKOLAN BERÄTTAR vi om de olika delarna i pensionen, var de kommer ifrån, hur du tar del av dem och hur de fungerar. Vi försöker förklara vad man ska tänka på, ge lite tips besvara eventuella frågor. Vi länkar också till andra bra sidor som handlar om pension. Vi försöker göra det enkelt och presentera huvuddragen som man bör känna till. Vem är den till för? Den som tycker att det här med pension verkar krångligt och inte orkar sätta sig in i det. Det finns hos en del, mig själv till exempel, ett visst motstånd till att ta tag i detta för att det verkar komplicerat. PÅ PENSIONSSKOLAN finns information om vad pension är. Det handlar alltså inte om rådgivning om hur du ska placera dina pengar. Du kan hitta bra och pålitliga länkar samt allmän information om pension, som inte kommer från en försäkringsmäklare som vill ha ut något av dig. Vad finns det för hjälp på Pensionsskolan? Lite tips, frågor och svar, en ordlista med viktiga begrepp samt länkar till andra bra sidor, som till exempel Pensionsmyndigheten. PENSIONSSKOLAN ÄR uppbyggd kring fyra flikar: hur fungerar pension där vi går igenom de olika beståndsdelarna inom pension, vad påverkar min pension där vi går igenom händelser i anställningen och val som kan påverka den framtida pensionen, min tjänstepension och planera din pension. Vad hittar man Pensionsskolan? Den finns i Förmånspaketet under Meny och Pensionsskolan ULRIKA OHLSSON Vi försöker göra det enkelt och presentera huvuddragen...

10 10 Korsord Lösning (Tabloiden, nr 64) Om du undrar huruvida du löste förra numrets korsord korrekt, kommer här lösningen. Vill du få PostNords personaltidning PostNordNews? Skicka in talongen nedan till: Dataline Sweden AB, Mailbox 392, Stockholm Fyll i talongen via internet: PRENUMERATIONSSERVICE Jag vill ha PostNordNews Namn Adress Postadress TAB KRYSSET Lös korsordet och ta chansen att vinna en trisslott. Förra numrets vinnare blev: Lars Gustafsson, Fagersanna, Gunnel Melkerud, Hägersten och Sven Jacobsson, Siljansnäs. Grattis! Skicka in din lösning före den 20 november och märk kuvertet TAB-kryss. TIDNINGSTJÄNST AB BOX STOCKHOLM NAMN ADRESS POSTADRESS

11 Medarbetare NR 11 65, OKTOBER 2014 Göran Furberg, Ingvar Börjeson och Helen Johansson. Allt detta har Ingvar uträttat! Det var en gång, på den gamla goda tiden, när allt var annorlunda mot idag. Det var på den tiden när det knappt fanns färgteve och videoapparater med Beta och VHS-band. VEM HADE HÖRT TALAS om , Twitter, att man kunde blir rajpad på Facebook? Det fanns ingen chatt, e-tidningar, SAP, Visma, e-fakturor, mobiltelefoner, DVD-spelare, Post Nord, vikande upplagor (...), Bring City Mail, Postil Johan eller streaming. Godis i lösvikt, det fick man genom att peka på det man ville ha i kioskluckan. Det fanns knappt barnstolar. Ingen hade cykelhjälm. Berlinmuren fanns kvar. Jimmy Carter och Leonid Breznjev var bossar i kalla kriget Om man sökte någon fanns det fyra sätt att få tag i personen ifråga: 1. Ringa på den fasta telefonen tills någon svarade. 2. Personligt besök. 3. Faxa. 4. Skicka ett hederligt brev. Det var blanketter och skrivmaskin som gällde, in- och utkort, manuella register. Reklamationer skrevs på lappar till berörda. Distriktsändringar gjordes manuellt med kartor och penna/papper. GIS var inte uppfunnet ännu. Och datorer fanns det knappt några. Upplagorna var högre trots att det endast fanns prenumerationer till ordinarie pris. Att få tidningen gratis var otänkbart. Det fanns postkontor i varenda liten stadsdel och by i hela Sverige. Det gick att betala räkningar över disk utan att bli ruinerad och utskrattad av personalen på banken och posten. Kontanthantering var det som gällde. Du kunde till och med handla för femöringar, tioöringar, tjugofemöringar och femtioöringar!!! Det var på den tiden Posten var en riktig post. MEN allt var inte annorlunda förr. Brevlådorna var ju faktiskt gula även då. ÅRET JAG SYFTAR ÄR 1979, året då Ingvar Börjeson klev in på TAB:s kontor på Herrgårdsgatan. Och det är faktiskt knappt 35 år sedan. Närmare bestämt dagar sedan (enligt anställningsbeviset ). Men vad har Ingvar uträttat under sina dagar eller 431 månader sedan dess? Han har varit på arbetet i dagar och haft semester i 980 dagar (2,7 år) arbetstimmar har han avverkat, varav han har fikat i 337 arbetsdagar, förbrukat cirka kaffekoppar. Ingvar har vidare lunchat i nästan tre år och pratat i telefon fyra år. Ingvar firades med pompa och ståt av oss i region Värmland i slutet av maj. Tack för tiden hos oss på Tidningstjänst hälsar dina gamla arbetskamrater. GÖRAN FURBERG Nybakade 50-åringar 1964 höjdes barnbidraget från 150 kr till 700 kronor per år. Vi på Saltkråkan sändes för första gången på TV 1, vilket för övrigt var den enda kanal som fanns då. Ford Mustang presenteras för första gången för allmänheten. Två jubilarer som jobbar på TAB i Arvika föddes också. Stefan såg dagens ljus i Glava och i forntida Östtyskland föddes Monika. TAB grattade med lunch hos Stefan på Statt. Monika och Stefan 50 år! Tävling: Annorlunda postlådor! Alla har vi säkert stött på annorlunda postlådor. Här nedan är två exempel. Vi vill gärna se vad det finns för uppfinningsrikedom ute i landet, så Tabloiden utlyser härmed en tävling. Har du en annorlunda postlåda på din runda eller i din närhet? Ta ett kort med telefonen och skicka in det tillsammans med namn och adress Jan-Wiggo Jodaa har tagit ett kort på en snygg postlåda på Gullholmen söder om Orust. Enligt ägaren av lådan är utedasset på sidan till för reklam. till eller mms:a till En jury bestående av TAB:s ledningsgrupp kommer att utse vinnaren. Vi vill inte begränsa kriterierna på något sätt så den kan vara rolig, cool, gullig, ful, ja nästan vad som. Vinnaren får två trisslotter och publiceras i nästa nummer av Tabloiden. Ulrika Ohlsson hittade den här postlådan i närheten av Sollefteå på en roadtrip för ett par år sedan.

12 12 Nyheter TAB:s testpanel positiv till Lifeplan Inför lanseringen av Lifeplan gjordes en pilotstudie bland distributörer och tjänstemän med positiva omdömen. Lifeplan är den senaste förmånen i Förmånspaketet. Med hjälp av deras pensionsrådgivning har du möjlighet att optimera ditt pensionssparande och förhoppningsvis få mer pengar i plånboken när ditt arbetsliv är till ända. Läs en intervju med Lifeplans grundare på sidan 8 9. INFÖR LANSERINGEN av Lifeplan gjorde Tidningstjänst en pilotstudie med distributörer i Enköping och tjänstemän på huvudkontoret i Stockholm. Inför piloten tillfrågades de om sina nulägeskunskaper gällande pensionssparande. Av svaren att döma konstaterades det att över hälften av deltagarna upplevde att de egna kunskaperna var dåliga. De flesta kände dessutom att de inte kunde påverka pensionen och hela 95 procent uttryckte en önskan om att få hjälp med pensionen. Av totalt 30 deltagare valde 20 stycken att gå vidare med Lifeplan och få individuell rådgivning. Hur många som sedan följde råden vet vi inte, men huvudsaken för oss är att visa att tjänsten finns och att förklara vad den innebär, säger Ulrika Ohlsson, HR-chef och kommunikatör på Tidningstjänst. 16 av 17 som svarade på utvärderingen ansåg att Lifeplan gav en bra eller mycket bra samlad bild av försäkringarna. Thomas Steffensen, ekonomi- och IT-chef på Tidningstjänst, deltog i piloten. Han hade redan innan goda kunskaper om pensionssparande. Jag är relativt aktiv i mitt pensionssparande och placerar om någon gång per år. Jag skulle beskriva mig som ganska kunnig, men visst är det ett svårt område, säger han. EFTER ATT HA testat Lifeplan har han lagt om sitt sparande. Han följde de rekommendationer som föreslogs i rådgivningen och planerar att fortsätta följa Lifeplans råd. Ja, det hela var väldigt enkelt. Systemet var intuitivt, användarvänligt och lättbegripligt. Man får allt serverat på ett fat, säger han och fortsätter: Samtidigt ska man ju veta vad man gör. Väljer man en hög risknivå måste man vara beredd på att värdet kan urholkas snabbt och likaså växa snabbt. Pär Nordal, distributör i Enköping, förklarar att han inte är en särskilt engagerad pensionssparare, men tillägger att det hör till att ha lite koll. Han tyckte att var intressant att få ingå i Lifeplan-piloten och följer fortfarande deras råd. Det känns seriöst. Jag fick intrycket av att de verkligen tänkt till beträffande konceptet. I dagsläget är det lite för tidigt att utvärdera i någon större omfattning, men jag har inga planer på att byta från Lifeplan. Sedan Pär gick med i Lifeplan har han inte följt utvecklingen särskilt noga, förklarar han. Däremot har han vid ett tillfälle blivit rekommenderad att byta fonder. Det var smidigt att byta, säger han. VIKTOR JONSSON Du finner Lifeplan via FAKTA: Förmånspaketet Så här kommer du igång: 1. Gå till logga in genom att fylla i ditt personnummer och det lösenord som du fick i välkomstbrevet 2. Första gången du loggar in kommer ett välkomstmeddelande, klicka på Fortsätt om du godkänner villkoren. 3. Du uppmanas nu att byta lösenord. 4. Gå igenom dina personliga uppgifter och kontrollera att de stämmer. Registrera gärna en privat e-postadress. 5. Du kommer nu till välkomstsidan i Förmånspaketet. Denna sida ser du varje gång du loggar in. Här finns nyheter och allmän information om dina förmåner på Tidningstjänst. 6. På sidan Mina förmåner kan du läsa mer om de löneförmåner Tidningstjänst erbjuder just dig. Vissa förmåner, till exempel motionskort, går att beställa direkt via portalen. Andra förmåner innehåller endast information om reglerna kring förmånen samt tillvägagångssättet för att kunna använda förmånen som till exempel Posten Fritid. Har du tappat bort ditt personalkort eller inloggningsuppgifterna? Gå in på och fyll i ditt personnummer, klicka sedan på rutan Glömt lösenord? så skickas nya uppgifter till dig per post om du inte redan fyllt i en e-postadress i portalen. Har du inte tillgång till internet? Du kan få hjälp och information via telefon till supporten som nås på Pensionskapitalet är många människors största tillgång har du koll på din pension? Inga-lill Högberg, Karlstad Nej, bara lite grann. Jag har inte full koll på pensionen. Eva-Britt Lind, Ljusdal Nej, det har jag inte. Benny Lindström, Ö-vik Förut gjorde jag ingenting men sedan en tid tillbaka har jag en konsult som sköter det hela för en struntsumma. Det känns enklast så. Robin Eriksson, Falun Ja, ganska bra! Sture Fredlund, Skövde Jajamensan, jag har full koll på min pension.

Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp.

Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp. PERSONALTIDNING FÖR T A B Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp. LEDARE, SIDAN 2 Moped tippade i Falun.

Läs mer

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst.

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R T A B Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. ledare, sidan 2 Hur påverkas vi av nattarbete? Tema: Arbetsmiljö I detta nummer av är

Läs mer

TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig.

TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig. T A B Posttidning B Nr 58 Maj 2012 Bra resultat för TAB 2011 TAB:s ekonomiska resultat 2011 slutade på 7,3 Mkr efter skatt. Det är ett bättre resultat än året innan. Resultatet mäts dock inte endast i

Läs mer

TABLOIDEN. Allt om nya bilen. Foto: Göran Persson. Ät rätt på jobbet. Har du koll på din pension? Sista dan på jobbet

TABLOIDEN. Allt om nya bilen. Foto: Göran Persson. Ät rätt på jobbet. Har du koll på din pension? Sista dan på jobbet T A B Posttidning B Nr 55 APRIL 2010 Foto: Göran Persson SIDAN 4 5 Ät rätt på jobbet SIDAN 7 Har du koll på din pension? SISTA SIDAN Så här ser den ut den nya distributionsbilen som kommer att användas

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

BÄST I VÄRLDEN. En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM

BÄST I VÄRLDEN. En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN 1 2011 C2 Management AB Text:

Läs mer

Ditt skydd på jobbet ett säljargument och en försäkringsfråga sid 4 11. Enzo misshandlades i tjänsten sid 4 Jultävla om presentkort på Ticnet!

Ditt skydd på jobbet ett säljargument och en försäkringsfråga sid 4 11. Enzo misshandlades i tjänsten sid 4 Jultävla om presentkort på Ticnet! Securitas Sveriges personaltidning nr 4/2013 Ditt skydd på jobbet ett säljargument och en försäkringsfråga sid 4 11 Enzo misshandlades i tjänsten sid 4 Jultävla om presentkort på Ticnet! sid 16 Securianen

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

TABLOIDEN. Man var lite groggy när man skulle hem. TAB:s VD prövade på att jobba natt

TABLOIDEN. Man var lite groggy när man skulle hem. TAB:s VD prövade på att jobba natt T A B Posttidning B Nr 57 JUNI 2011 Allt om det nya avtalet Tidningsdistributörerna ska ha fast arbetstid och den tiden ska fyllas med arbete. Det är den huvudsakliga förändringen i det nya kollektivavtal,

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Lindas produkter säljs världen över

Lindas produkter säljs världen över tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 67 2010 Nu jagas sista bokförings spöket bort Lindas produkter säljs världen över Företagsskolan: Bara nöjda kunder räcker inte Jobba alltid var

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Budchefen Berth-Inge Ericsson i Varberg ansvarar för 53 distrikt.

Budchefen Berth-Inge Ericsson i Varberg ansvarar för 53 distrikt. Nr 43 - juni 2006 P E R S O N A L T I D N I N G F Ö R T A B Kortare väntetid hos TAB Kunderna fortsätter att var nöjda med TAB. Det visar svaren från den kundenkät som varje år sänds ut till kunderna tidningsföretagens

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009 Nr 1 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Ny VD på 7-Eleven Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet Tema: Kaffe & bröd Kurser

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Liv Lindsjö känner sig välkommen och uppskattad på sin tur i glesbygden i norra Värmland.

Liv Lindsjö känner sig välkommen och uppskattad på sin tur i glesbygden i norra Värmland. Nr 48 - oktober 2007 P E R S O N A L T I D N I N G F Ö R T A B Nytt löneavtal för distributörer TU och Transport har efter långa och segdragna förhandlingar kommit överens om nya löner för tidningsdistributörer.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER! 3:2012 INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM HAR ETT FACKLIGT UPPDRAG I UNIONEN ORGANIZERMAN LAGAR STUDENTKRUBB Nya unionen.se I STARTGROPARNA DET GRÄNSLÖSA ARBETSLIVET JONAS ÅSTRÖM tycker att vi är

Läs mer