Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7"

Transkript

1 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2013 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid Utbilda dig med facket Medlemsutbildningar, sid 9 Silikos av stendamm Så skyddar du dig, sid 11 och mycket mera...

2 SEKO i NCC SEKO Vägbanan är medlemstidningen för SEKO väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress: Telefon: Ansvarig utgivare: Per-Ove Andersson Redaktion: Lotta Hansson (Södra Götaland) Per-Ove Andersson (Väst) Ola Fält (Östra Sverige) Magnus Ljungstedt () Johan Högberg (Norra Sverige) Omslagsbild: Lennart Fagerberg Kommande nummer: juni 2013 Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den 17 maj Årgång 17 Upplaga: 4700 ex (Södra Götaland) 4400 ex (Väst) 4800 ex () 5700 ex (Östra Sverige) 4800 ex (Norra Sverige) Tryckeri: Litorapid AB, Göteborg Inledaren Då har vi börjat på ett nytt år och snart är det full fart på våra arbetsplatser igen, då får man lite att tänka på när man är där ute. SEKO väg & bans medlemmar arbetar med att bygga och underhålla vägar och järnvägar inom privata och statliga företag. Vi utgör en fjärdedel av förbundets totala medlemskår. Hälften av väg & bans medlemmar jobbar vid Infranord, Skanska, Svevia, NCC, Peab och Trafikverket. De övriga är verksamma vid företag med i huvudsak färre än 10 anställda. Vanliga jobb är asfaltsarbete, anläggningsarbetare, maskinförare, vägservice, byggande och underhåll av järnväg samt tågledning. Sektorn har ca medlemmar. Efter den stora olyckan på Tranarpsbron utanför Åstorp i Skåne, där ett hundratal lastbilar och personbilar var inblandade, har man kontrollerat färdskrivarna. Lastbilarnas hastighet låg på km/h. Räddningstjänsten anser att 30 km/h hade varit att rekommendera utifrån förutsättningarna med tät dimma och hal vägbana Med detta i tankarna blir man inte särskilt förvånad när fordon passerar våra arbetsplatser i hastigheter de inte klarar av att bemästra och att det händer fler svåra olyckor varje år. Vårdslös körning och hastighetsöverträdelser förbi vägarbetsplatser är vardag för många vägarbetare. Att ha vägen som arbetsplats är riskfyllt. För den som lägger asfalt, sätter ut vägmärken eller fräser bort gammal beläggning mitt bland framrusande trafik finns många tänkbara olycksscenarier. Eftersom det i stort sett alltid är lägsta bud som vinner upphandlingar ger det allvarliga konsekvenser vad det gäller skydds- och säkerhetsplanering för de anställda. Att ha tåg som blåser förbi i 200 km/h på intilliggande spår är farligt. Minsta felsteg eller misstag kan få förödande konsekvenser för alla inblandade dödades 7 järnvägsarbetare och ett 50 tal fick svåra skador i samband med arbete på järnväg. Vi måste själva tänka på hur vi beter oss när vi är på arbetsplatserna och att vi skyddar oss och kräver så mycket vi kan av omledningar, avstängningar och använder de hjälpmedel som behövs. Allt för att vi ska våga vistas där ute utan att behöva känna någon oro. Var framför allt inte rädda för att säga till om det så behövs. Ingvar Bengtsson Ordförande väg & ban Väst Orange kuvert, Fora och Kåpan Eller Vad får jag i pension per Månad? Nu har ditt orange kuvert kommit med posten och det innehåller bara information om din allmänna pension. Utöver den allmänna pensionen har de flesta också tjänstepension från sin arbetsgivare. Orange kuvertet är ett årsbesked som i korthet visar hur det står till med din pension. I det orange kuvertet kan du se hur din premiepension har utvecklats under året som gått och vilken avgift du betalat för fondförvaltningen. Du kan även jämföra med den genomsnittlige pensionsspararens uppgifter. Du kan till nästa år välja att få ditt orange kuvert elektroniskt. Om detta kan du läsa på Där får du även hjälp med dina pensionsprognoser. Nu i dagarna kommer även besked från Fora, som förvaltar Avtalspensionen SAF-LO, respektive Kåpan, som förvaltar avtalspensionen för statligt anställda. På dessa årsbesked bör du kontrollera om din arbetsgivare betalat in till avtalspension enligt kollektivavtalet. Avtalsrörelsen Nu har avtalsförhandlingarna startat på Väg & Banavtalet, Maskinföraravtalet och Järnvägsinfrastrukturavtalet. Avtalet för det statliga området ligger lite senare. Nuvarande Väg & Banavtal och Järnvägsinfrastrukturavtal löper ut den 31 mars och Maskinföraravtalet den 30 april. Parterna har överlämnat sina avtals krav och förhandlingarna är i gång. Förhoppningsvis blir man klara med de nya avtalsuppgörelserna innan de nuvarande avtalen löper ut. Det statliga avtalet löper ut först den 30 september. SEKO Trafikverket Lean är ett arbetssätt och filosofi som går ut på att man ska göra rätt saker i rätt tid och ständigt förbättra verksamheten i företaget. Trafikverket säger att man eftersträvar Lean, men nästan alla steg som tas går åt precis fel håll, med en alltmer misstrogen personal som följd. Avståndet mellan ledningen och folket har aldrig varit större. Vi hoppas att det kommer att synas i den nöjd medarbetarenkät som kommer ut i mars. SEKO Trafikverket är sedan årsskiftet en företagsklubb inom SEKO. Den nya styrelse som utsågs på årsmötet i mitten av februari hoppas snart vara igång för fullt. Gunnar L Mycket av verksamheten i Roads fick gå i vinteride redan i början av december, men det verkar som man hunnit arbeta in sina dagar och plikttimmar på de flesta arbetschefsområdena där årsarbetstid finns. Skyddsombuden i NCC kommer att bli kallade till skyddsombudsdagar och några regioner kommer att genomföra dessa redan under mars månad. NCC har haft många anmärkningar på felaktig skyltning vid vägarbeten och har gått från att vara bäst till att vara klart sämst. Vi kommer följa upp de arbetsplatser som får anmärkning av Trafikverkets inspektörer för att hitta vad vi behöver arbeta med. Jag efterlyser uppgifter om ni som skyddsombud blir delaktiga i framtagande av riskanalyser och bedömningar på er arbetsplats. Det duger inte att göra skyltningen efter generella bedömningar gjorda inne på kontoret. Varje arbetsplats är unik! 2012 belades NCC med avgifter på uppemot nästan en miljon kronor som hade används bättre till att höja säkerheten på arbetsplatsen. Karl-Johan Andersson SEKO företagsråd i NCC SEKO Skanska Man får höra att marginalerna är små, samtidigt är det lite lustigt för man kan läsa att vår chef tjänar ca 46 gånger mer en av oss. För asfalten ser det i dagsläget rätt så bra ut med jobb. Vi behöver hjälpas åt att ragga folk. Både gamla och yngre medarbetare (även att vi försöker att ta in lärlingar). Vi har inte bra kontroll på våra underentrepenörer. Vi behöver din hjälp att ha koll på dem. Ta kontakt med chefen eller oss på SEKO. Det handlar om att säkerställa vår arbetsmiljö och säkerhetsarbete. Om ni har frågor om något ring: Asfalt: Ola Fält Asfaltsverk: Roger Karlstöm Berg: Lennart Karlsson Drift/infra: Matts Harring Väg o Anläggning: Per Erik Eriksson Glenn Nordström Thomas Karlsson Christer Lindal Inge Håkansson

3 Skanskas asfaltsverk på plats i Mariebergstäkten F ör att komma närmare marknaden och därmed korta transporterna har Skanska Värmland nu efter tio år i Rottneros beslutat sig för att flytta asfaltsverket därifrån. Ny lokalisering för killarna på verket är Mariebergstäkten i Karlstad. På mitt besök på arbetsplatsen träffade jag SEKO-medlemmarna Robin Halvarsson, Martin Boström, Åke Welamsson, Micke Halvarsson och Olle Larsson. De var i full gång med att montera asfaltsverkets transportband och var nöjda över att få vara med från start så att de tillsammans med arbetsledningen kunde hitta bra lösningar genom projektet. Nu såg de fram emot våren och att den nya säsongen skulle komma igång. Vid pennan och bakom kameran: ChristerLindblad En dag på Sofiedal! Ronney Gryta Heed trivs bra på NCC Roads! En vinterdag besökte jag NCC Roads asfaltverk i Sofiedal Karlstad. Det var läge för mig att göra ett arbetsplatsbesök efter att ha varit i kontakt med några medlemmar på NCC. Eftersom jag tidigare arbetat som ombudsman på andra avtalsområden än just väg & ban fick jag denna dag prova att köra en jättestor hjullastare. Detta gjordes givetvis med en instruktör på plats. Instruktören går under smeknamnet Gryta. Jag misstänker att det kommer från hans tidigare hockeykarriär, där han var ökänd för att vara het som en gryta. En trevlig bekantskap var det i vart fall. Helena Johansson Den här hjullastaren körde jag! Full fart i labbet! Här testar Hasse olika asfaltsmassor och makadam. Fiskedygnet Den maj arrangerar klubben i Värmland-Örebro ett fiskedygn ( ) för fiskeintresserade medlemmar. Vattnet är beläget i Filipstadstrakten och är ett så kallat put and take. Vi har bara 40 platser så det är först till kvarn som gäller. Anmälan till Gun Andersson på expeditionen, Grattis Bengt Eriksson, vinnare av Värmlands Folkblad! Bengt Eriksson är medlemmen som vann en gratis prenumeration av tidningen Värmlands Folkblad från nyår till och med den 30 juni Ny dragning kommer att ske bland de medlemmar som kommer till årsmötet den 23 mars. Du deltar väl på årsmötet? Välkommen. Intresseanmälan! Vi i SEKO väg & ban Värmland-Örebro skall starta upp en ungdomsgrupp och vill gärna ha in intresseanmälan från just dig om du är intresserad. Jag heter Emilie och är ansvarig för denna grupp, så hör gärna av dig till mig om du är intresserad av att vara med och påverka just din situation. Kontakt: Emilie Granfors, tel: , mail: 4 5

4 Vägbanan rekommenderar: Spara dessa sidor! Dina försäkringar via De mest förekommande frågor som ställs Vi gör här ett litet försök att ge er en över avtal och genom facket till klubbarna gäller försäkringar. sikt om hur försäkringsskyddet är uppbyggt. Dessa försäkringar har du som är privatanställd genom avtal mellan SEKO och din arbetsgivare AGS-sjukförsäkring ger ersättning vid arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall inklusive yrkesskada. Utgår t.o.m. 65 års ålder. Sjuklön utgår från arbetsgivaren de första 14 sjukdagar na och därefter sjukpenning från Försäkringskassan. Fr.o.m. 15:e dagen lämnas ersättning från AGS fram till längst 360:e sjukdagen. Ersättningens storlek utgör 12,5% av den sjukpenning man fått från försäkringskassan. Vid sjuk- och aktivitetsersättning utgår en månadsersättning från AGS fram till 65 år som motsvarar ca 14-16% av din månadslön. Fr o m 2012 ersätts även lönedelar över 7,5 pbb. Den anställde måste själv ansöka om ersättning. Blanketter finns hos arbetsgivaren, Seko eller på TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada gäller för skador som orsakas av olycksfall i arbetet, för olycksfall som inträffar vid färd till och från arbetet (om inte trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat) samt vid arbetssjukdomar. Omställningsförsäkring - AGB. Blir man arbetslös på grund av arbetsbrist kan man få stöd med att söka nytt arbete, utbildning och starta eget genom omställningsförsäkringen. AGB försäkringen ger en extra ersättning om man blir uppsagd från en tillsvidaranställning på grund av arbetsbrist. Man ska ha fyllt 40 år och haft anställning hos en eller flera arbetsgivare minst 50 månader de sista 5 åren. Avtalspension SAF-LO Arbetsgivare avsätter en premie som för närvarande motsvarar 4,5% av lönen till en pensionsfond där du själv kan välja förvaltare, traditionell försäkring eller fondförsäkring. Pensionen byggs upp år från år och storleken blir beroende av hur pengarna förvaltas och vilka avgifter bolagen tar ut. Pensionen betalas normalt ut vid 65 års ålder men kan tas ut tidigare men blir då lägre per månad. TGL-Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringen omfattar dödsfallsersättning och begravningshjälp. Försäkringen utfaller med 6 basbelopp ( kr) vid dödsfall i åldrarna år. Efter 55 till 65 år reduceras beloppet med 0,5 basbelopp per år. Barnbelopp utges om den avlidne efterlämnar barn under 21 år med 1 till 2 basbelopp beroende på barnets ålder. Begravningshjälp utges till den avlidnes dödsbo med 0,5 basbelopp ( kr). Not: Aktuellt basbelopp 2013 är kr. Dessa försäkringar har du som är anställd på Trafikverket, Infranord eller Svevia genom avtal mellan SEKO, Almega och Arbetsgivarverket. Sjukersättning regleras i lag. Vid sjukdom utgår sjuklön med 80% av lön dag Dag utgår enligt avtal ca 10% av lön utöver sjukpenning från försäkringskassan. PSA trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Försäkringen gäller för skador som orsakas av olycksfall i arbetet, för olycksfall som inträffar vid färd till och från arbetet (om inte trafikfösäkringspliktigt fordon är inblandat) samt vid arbetssjukdomar. TA-S Trygghetsavtal och Trygghetsrådet Avtalet är ett extra skydd och komplement till arbetslöshetsförsäkringen om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet syftar i första hand till att med olika praktiska och ekonomiska åtgärder skaffa nytt jobb och i andra hand olika ekonomiska ersättningar. I avtalet ingår möjlighet till personlig rådgivning, ekonomiskt stöd, inkomsttrygghet om ny anställning innebär lägre lön, pensionsersättning och förlängd uppsägningstid. PA91 och PA03 är avtalspension för statligt anställda. Är man född 1942 eller tidigare gäller PA91 och motsvarar ca 10% av lönen om man arbetat 30 år i statlig tjänst. Innehåller även övergångsregler med möjlighet till 60 eller 63 års pensionsålder för de som 1991 fyllt 28 år och var statligt anställda. PA03 gäller för födda 1943 och senare. Arbetsgivaren avsätter en premie till en pensionsfond varje månad som motsvarar 2,5% av lönen, pengar som du själv väljer förvaltare för. Både PA91 och PA03 innerhåller ytterligare en kompletterande pension kallad Kåpan där arbetsgivaren avsätter en avgift motsvarande 1,7 2% av lön, utbetalas normalt från 65 år men kan tas ut tidigare. Vid sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) utbetalas sjukpension från Statens PensionsVerk. TGL-S Tjänstegrupplivförsäkring omfattar dödsfallsersättning och begravningshjälp. Försäkringen utfaller med 6 basbelopp ( kr) vid dödsfall i åldrarna år. Efter 55 till 65 år reduceras beloppet med 0,5 basbelopp per år. Barnbelopp utges om den avlidne efterlämnar barn under 21 år med 1 till 2 basbelopp beroende på barnets ålder. Begravningshjälp utges till den avlidnes dödsbo med 0,5 basbelopp ( kr). Som medlem i SEKO ingår följande försäkringar i medlemsavgiften. Försäkringarna administreras via Folksam. Medlemsolycksfall Fritid gäller vid olycksfall på fritiden. Om olycksfallet kräver läkarvård får du olycksfallsersättning med 1000 kr. Om du efter 12 mån fortfarande har läkarkostnader utgår ytterligare 1000 kr (max 5 år) mot kvitto. Om skadan leder till åtta dagars akut sjuktid utgår 1000 kr i ersättning, 1000 kr vid ytterligare sju dagar och 1000 kr vid ytterligare 15 dagar. Du kan även få ersättning för merkostnader under akuta sjuktiden t.ex. för hemhjälp, för skadade kläder och glasögon. Om du blir inskriven på sjukhus på grund av skadan i minst två dagar får du 200 kr/dygnet upp till 180 dagar. Om din skada kräver minst åtta dagars akut sjuktid får du ersättning med ett engångsbelopp beroende på vilken kroppsskada, t.ex. benbrott ersätts med 3000 kr. Medför olycksfallet invaliditet får du ersättning. Hur mycket beror på din ålder och invaliditetsgrad. Du kan även få ersättning för vanprydande ärr. Du kan även få krisbehandling. Om du mår psykiskt dåligt efter olycksfallet, nära anhörigs död, överfall, hot, rån eller våld kan du få hjälp av psykolog. OBS! Statligt anställda rekommenderas att teckna kompletteringen av olycksfallsförsäkringen. Kostnad 18 kr/mån och omfattar medicinskt invaliditetsbelopp upp till kr. OBS! Gäller endast privatanställda medlemmar Grupplivförsäkring GF 3370 i försäkringen ingår försäkringsdelar för medlem och make/maka. Om den försäkrade avlider utgår följande belopp: 1. Medlem t.o.m. det år de fyller 65 år 1 bb ( kr) 2. Äldre medlem 0,15 bb (6 675 kr) 3. Maka/make till medlem enligt 1 1 basbelopp 4. Maka/make till medlem enligt 2 0,15 basbelopp GF 3370 kompletterar även olycksfallsförsäkringen med invaliditetsersättning upp till kr. Barngrupplivförsäkring ger begravningshjälp om ditt eller make/maka/sambos barn avlider med 0,5 bb ( kr). Kompletterande TGL, som är en grupplivförsäkring för medlemmar som utökar efterskyddet i TGL till fyllda 65 år. Arbetslöshetsföräkring (A-kassan) gäller när man är arbetslös. Inkomstförsäkring ersätter vid arbetslöshet mellanskillnaden från A-kassetaket (680 kr/dag) till 80% av lönen. Villkoret är att man arbetat och varit medlem de senast 12 månaderna. Detta gäller när du är arbetslös Arbetslöshetsförsäkring gäller när man är arbetslös. Högsta dagsersättning är 80% av lön, dock högst 680 kr/dag under de 200 första dagarna. För följande 100 dagar är dagersättningen 70% (högst 680 kr). Rätt till ersättning från A-kassan har den som varit medlem i minst 12 månader och blivit arbetslös. Under senaste 12-månadersperioden skall man ha arbetat i minst 6 månader med minst 80 timmar/mån eller 480 tim under en sammanhängande tid av 6 mån med minst 50 timmar i varje månad. Begär alltid ar bets gi var intyg då anställningen upphör. Anmäl dig till arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen för att ej gå miste om ersättning. AGS-sjukförsäkring för privatanställda ger ersättning vid arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall inklusive yrkesskada. Försäkringen fortsätter efter det att anställningen har upphört under en efterskyddstid av 180 dagar. För försäkrad som blir arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande gäller efterskyddet så länge arbetslösheten varar, dock högst 2 år. Försäkringen gäller längst till 65 år. Omställningsförsäkring-AGB för privatanställda. Blir du arbetslös på grund av arbetsbrist kan du få stöd med att söka arbete, utbildning och starta eget via omställningsförsäkringen. AGB försäkringen ger en extra ersättning om du blir uppsagd från en tillsvidaranställning på grund av arbetsbrist. Du ska ha fyllt 40 år och haft anställning hos en eller flera arbetsgivare minst 50 månader de sista 5 åren. TA-S Trygghetsavtal samt Trygghetsrådet gäller statligt anställda. Avtalet är ett extra skydd och komplement till arbetslöshetsförsäkringen om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet syftar i första hand till att med olika praktiska och ekonomiska åtgärder skaffa nytt arbete och i andra hand olika ekonomiska ersättningar. I avtalet ingår möjlighet till personlig rådgivning, ekonomiskt stöd, inkomsttrygghet om ny anställning innebär lägre lön m.m. TGL-(S)Tjänstegrupplivförsäkring omfattar döds fallsersättning och begravningshjälp. Försäkringen fortsätter efter det att anställningen har upphört under en efterskyddstid av 180 dagar. För försäkrad som blir arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande gäller efterskyddet i 2 år. Inkomstföräkring ersätter vid arbetslöshet mellanskillnaden från A-kassetaket (680 kr/dag) till 80% av lönen. Villkoret är att man arbetat och varit medlem de senast 12 månaderna. 6 7

5 Utbilda dig! Det finns en utbildning för alla medlemmar... Ja, till och med för de som ännu inte är medlemmar. Dessutom får man betalt. SEKO s medlemsutbildningar vänder sig till redan befintliga medlemmar som vill lära sig mer om facket och arbetslivet. Innehållet i utbildningen kan variera då den anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Medlemsutbildningen utförs i huvudsak på dagtid. Enligt studieledighetslagen har du rätt att ta ledigt från jobbet. Det är viktigt att du ansöker om ledighet så fort som möjligt och minst två veckor före kursstart. SEKO erbjuder facklig ungdomsutbildning i samarbete med LO och de andra LO-förbunden. Utbildningarna genomförs av fackligt aktiva handledare. Introdutionsutbildningen är till för alla som arbetar inom förbundets avtalsområden. Du behöver alltså inte vara medlem i SEKO för att gå utbildningen. Tillsammans med andra intresserade får du lära dig mer om: Meningen med vår förening Kollektivavtalet - vad gäller på min arbetsplats Vad behöver du veta? För att delta behöver du inga förkunskaper. Utbildningen är på åtta timmar. Vid deltagande i någon av ovanstående utbildningar får en ersättning för förlorad lön på 101 kronor per timme. Beloppet är skattefritt. Är du intresserad av att gå någon av utbildningarna? Kontakta ditt SEKO-ombud, din klubb eller avdelningens studieansvarige. Följande utbildningar kan vi erbjuda dig som är medlem och 30 år eller yngre: Om facket (även för blivande medlemmar) Om samhället Om global rättvisa Om främlingsfientlighet Läs mer om utbildningarna på fackligutbildning.se Skanska Gävle satsar på framtiden I Säljsjön söder om Gävle händer det grejer. Skanska har under 2012 satsat stort genom att bygga ett nytt miljövänligt asfaltsverk som körs med biogas som bränsle och har en produktionskapacitet på ton asfalt per år. Förhoppningen är att det nya verket ska öka Skanskas chanser att vinna den hett eftertraktade pågående upphandlingen av kommunjobben i Gävle-Sandviken. Skanska är ett av fyra konkurerande företag som lagt anbud på jobbet. Övriga är NCC, Peab och Marcona. Nu är det bara att vänta och se om det var en bra investering eller inte. Om du åker till Norge för att arbeta Många av SEKO s medlemmar åker till Norge för att arbeta för en kortare eller längre tid. Sedan 1 Juli 2012 gäller nya regler. En av de största skillnaderna är att man inte längre själv kan sköta kontakten mellan A-kassan och NAV (den norska motsvarigheten till A-kassan). Vi rekomenderar er att ringa SEKO s A-kassa ( ) innan du åker och när du är på väg tillbaka. Vi rekommenderar även att du kontaktar Försäkringskassan och Skatteverket i god tid innan du åker. Text & Musik Ola Salo, nej Fält :) På bilden nedan ser vi Anders Lövstrand och Erik Alcin som håller på att köra upplappning på genomfarten i Kungsgården vilket är beläget mellan Sandviken och Hofors. Anders Lövstrand som varit och gästspelat på asfalten i Fjollträsk hälsar att den friska luften här uppe gör att håret växer fortare. Finns kollektivavtal? När du söker jobb, kom ihåg att kolla om företaget har kollektivavtal. Kontakta din klubb: Gävle-Dala Värmland Örebro Här sitter ett gäng ungdomar och lär sig om den fackliga idén. 8 9

6 SEKO i Peab SEKO Svevia På grund av Svevias dåliga resultat och en vikande marknad så har vi den senaste tiden drabbats av förhållandevis stora uppsägningar. Både tjänstemän och yrkesarbetare har tyvärr fått lämna sina arbeten på grund av rådande omständigheter. Svevia har naturligtvis också vidtagit en rad andra åtgärder för att komma till rätta med problemen. Förhoppningsvis är nu botten nådd och att vi kan se tiden an med tillförsikt. Svevia har för avsikt att från den 1 oktober 2013 byta arbetsgivarorganisation till Sveriges Byggindustrier (BI). Det får då en del kända konsekvenser som inte är förhandlingsbara. Trygghetsstiftelsen byts ut mot TSL (trygghetsavtal SAF LO) och AGB försäkring som gäller för den som blir uppsagd. Pensionsavtalet byts ut från PA03 till SAF LO Pension (eventuella undantag för de som har möjlighet att gå vid 60 år). SEKO är avtalsbärande part med BI och det är Väg & Banavtalet som gäller (avtalet skall inte förväxlas med Byggnads avtal med BI som endast gäller för de som tillhör Svevia Betong AB). Anställningstid, sparad semester och komptid påverkas inte av att Svevia byter arbetsgivarorganisation. Det finns i dag ett färdigt SEKO Väg & Banavtal med BI som är grunden för alla inom vår bransch. Förhandlingar om nytt företagsavtal pågår. Intentionerna från båda parter är att få fram ett företagsavtal för Svevia med Väg & Banavtalet och tjänstemannaavtalet som grund. Detta skulle då innebära att vi får samma avtalsvillkor för yrkesarbetare och tjänstemän. Ny lönerevisionsperiod börjar från den 1 april 2013 och förhandlingarna på central nivå har inletts. SEKO s förhoppning är att förhandlingarna skall vara klara så att ny lön utbetalas den 25 april. SEKO Svevia Förhandlingsorganisation Moody Israelsson, Nord Janne Salkert, Mitt Thomas Skoog, Syd Anställningsformer Hur har du det med din anställning egentligen? Det finns ett antal olika sätt som du kan vara anställd på i ett företag. Huvudprincipen för anställning är dock alltid tillsvidareanställning, en anställning som många kallar för fast anställning. Så här kan anställningarna vara: Tillsvidareanställning är huvudanställningsform. Det innebär att du är fast anställd. Till denna kategori räknas även årsarbetstidsanställning. Din anställning gäller tills du eller arbetsgivaren säger upp anställningen. Om du som anställd vill sluta måste uppsägningen ske en månad innan anställningen upphör. Om arbetsgivaren ska avsluta anställningen är minsta uppsägningstid en månad. Har du varit anställd längre än två år har du längre uppsägningstid. Arbetsgivaren ska förhandla med en facklig representant som på mandat från SEKO företräder dig som medlem. Allmän visstidsanställning innebär att du som anställd blir anställd fram till ett visst datum. Denna anställningsform ska bekräftas genom skriftligt avtal mellan företaget och den anställde. Företaget bör på förhand informera fackklubb. Företaget skall snarast möjligt lämna information om visstidsanställning inleds till fackklubb. Säsongsanställning innebär att du blir anställd för en viss säsong. Denna anställningsform ska bekräftas genom ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och den anställde. Anställningsformen säsong får användas först efter att arbetsgivaren genomfört förhandling med lokal facklig organisation. Provanställning betyder att du är anställd så att arbetsgivaren och den anställde prövar om man trivs med varandra. Den kan vara maximalt sex månader. Om anställningen fortsätter efter dessa sex månader blir du automatiskt tillsvidareanställd. Du kan själv avbryta provanställningen när som helst. Timanställning är en anställningsform som inte är tillåten när du arbetar hos företag som har avtal med SEKO. Har du känslan av att du har fel anställningsform hör av dig till oss på SEKO Anders Johanson Väg & Banavtalet revideras I augusti förra året startade SEKO och Sveriges Byggindustrier en gemensam projektarbetsgrupp med målsättningen att förenkla och förtydliga i Väg & Banavtalet. Den gemensamma arbetsgrupp, som fick uppdraget består av Linda Stjerna och Ola Brinnen från Sveriges Byggindustrier (BI) och Björn-Inge Björnberg och Per-Ove Andersson från SEKO. Man har kommit en bra bit på väg med revideringen och gruppen tycker att arbetet flyter på bra. Målsättningen är att efter att vårens avtalsförhandlingar är klara, kunna skriva in det nya avtalet i en ny avtalsbok, som skall vara mer lättläst, lättare att hitta i och förhoppningsvis även lättare att förstå. A-kassan i en app Nu kan du enkelt deklarera dina kassakort direkt i din telefon via vår nya app. Sök på ordet SEKO i App Store eller Google Play så hamnar du rätt. Användarnamn och lösenord är de samma som till Internetkassan. Är du inte ansluten till Internetkassan ännu? Ladda ner ditt användaravtal och skicka det till oss redan i dag. Jobbar du i en dammig miljö? Arbetsmiljöverket har tagit fram en publikation som belyser kvartsdamm. Denna artikel riktar sig särskilt till dig som arbetar i en dammig miljö. Kvartsdamm finns oftast i Gruv- och stenindustrin damm uppstår när man till exempel krossar, sorterar och maler sten. Byggnadsämnesindustrin, till exempel där man tillverkar betong-, tegelbyggelement och takpapp. Byggnads- och anläggningsverksamhet, bland annat när man river byggnader och driver tunnlar. Där man slipar, borrar och bilar i betong. Även när man sopar gator finns kvartsdamm. Kvävning eller cancer Det tar oftast mellan 10 och 30 år efter det att man börjat utsättas för kvartsdamm innan silikosen uppträder. Det allra tidigaste stadiet i sjukdomen kan vara svårt att upptäcka, även på röntgen. Kvartspartiklar är så små att de inte syns med blotta ögat. Kroppen kan inte göra sig av med partiklarna som andas in. De når ända ned i lungblåsorna och kapslas in i bindväven så att lungornas volym gradvis minskar. När skadan blivit mer utbredd blir man lättare andfådd, till sist även i vila. Då ökar också belastningen på hjärtat. Kristallin kvarts klassas numera också som cancerframkallande på människa. Viktigt mätningar och läkarundersökningar! På arbetsplatser med kvartshaltigt damm är arbetsgivaren skyldig att utföra exponeringsmätningar, i de flesta fall varje år. Protokoll från mätningarna ska skickas in till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren är skyldig att ombesörja regelbundna läkarundersökningar av personal som utsätts för kvartsdamm över en viss nivå. Arbetsgivaren ska också se till att hanterings- och skyddsinstruktioner finns tillgängliga där kvartshaltigt material hanteras, Att den tekniska utrustningen är sådan att damm inte sprids. Det kan till exempel ske genom inkapsling av arbetsprocess, punktutsug på maskin, befuktning etc. och att anmäla till Arbetsmiljöverket när mobil krossanläggning tas i bruk eller flyttas. Städa! Den plats i lokalen där du jobbar med kvarts ska rengöras när så behövs. Man ska städa på sådant sätt att damm inte virvlas upp och sprids. Det är bättre att använda gummiskrapor än att sopa. Bästa sättet är att suga eller spola bort dammet. Soptunna eller dylikt för avfall och spill ska finnas nära till hands. Skydda dig! Använd andningsskydd om inte halten kvarts kan hållas under gränsvärdet. Andningsskyddet ska minst vara av typ halvmask med P3 filter, som är effektivt mot kvartsdamm. Om du vill veta mer kan du gå in på arbetsmiljöverkets hemsida och ladda ner broschyren om kvarts. Har du inte möjlighet till dator kontakta din SEKO klubb så kan de hjälpa dig med broschyren. Källa: Arbetsmiljöverket Hej kamrater. Nu längtar vi efter våren för det börjar bli tröttsamt med all denna snö. Just nu rullar de centrala förhandlingarna väldigt sakta, för alla inväntar vad industrin kommer fram till och det känns ganska segt. Det hade varit roligare om vi inom byggindustrin fått sätta märket, men det är väl bara att gilla läget. Vi håller på att kämpa med inrangeringsförhandlingarna för den f.d. kommunala driften i Stockholm och det går segt, men jag hoppas och tror att vi kommer fram till en bra lösning. Det känns som om omorganisationer är på modet för tillfället och framtiden får väl utvisa vad som komma skall. AO Industri och Anläggning ser väl ut som de har gjort ett ganska bra år men byggsidan har lite problem och där sker det en hel del neddragningar. Peab har tecknat ett nytt avtal om företagshälsovård och jag hoppas att det kommer att fungera lika bra som det ser ut. Tanken är att vi skall lägga mer resurser på de som har ett utsatt arbete med mycket risker, och det är ju positivt för våra medlemsgrupper. Swerock kommer snart att ha sitt första skyddskommittémöte. Kontakterna med de andra förbunden inom AO Industri har ökat och det är positivt då vi kommer att kunna driva frågor tillsammans framöver. Nog för denna gång. Vi syns i vår, kämpa på! Christer UNGBO Mattias Hedin heter jag och är ansvarig för ungdomsgruppen (UNGBO) i branschen. Vill du jobba med ungdomsfrågor tar du kontakt med din klubb så de kan anmäla in dig till gruppen. Vill du veta mer kan du kontakta mig på mattias

7 Posttidning Begränsad eftersändning Vid definitiv adressändring återsändes försändelsen med den nya adressen på baksidan B Avsändare: SEKO väg & ban Södra Kyrkogatan 6, Karlstad På hemsidan finns de flesta fackliga utbild ningar och kurser, från norr till söder, samlade på ett ställe. Du kan utifrån vart du bor och ditt fackliga medlemskap söka efter utbildningar som passar just dig. Börja med att klicka på kartan där du bor, du får då se kursutbudet från ditt fackförbund, ABF eller annan lokal fackliga kursanordnare. Utbudet på sidorna utökas successivt. LO-distrikt Dalarna-Gävleborg Gotland Jönköpings län Mellansverige (Sörmland, Uppland, Västmanland, Östergötland) Mellersta Norrland (Jämtland, Västernorrland) Norrbotten Skåne Stockholms län Sydost (Blekinge, Kalmar, Kronoberg) Västerbotten Västsverige (Halland, Västra Götaland) Örebro-Värmland Inte medlem i facket? Att vara medlem i facket innebär en massa fördelar, bland annat anställningstrygghet, försäkringar och bättre arbetsvillkor. Vill du gå med i facket eller veta mer om att vara medlem? Gå in på hemsidan och klicka på bilden nedan eller knappa själv in Har du något spännande att dela med dig av? Knäpp ett kort och skriv några rader och skicka till din klubb. Värmland-Örebro: Gävle-Dala:

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2012 I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Förhandstitta på utfallet, sid 3 Tvärbanan och grabbarna som bygger den, sid 5 Tema Försäkringar

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan:

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Nyttja din fackavgift åk med till MaskinExpo, sid 4 Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Nu är Seko på plats i Karlskrona, sid 8 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen

Läs mer

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Södra Götaland.... och ett Gott Nytt År!

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Södra Götaland.... och ett Gott Nytt År! 4 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen December 2013 G ul... och ett Gott Nytt År! SEKO i NCC SEKO Vägbanan är medlemstidningen för SEKO väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress:

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2015. I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2015. I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Juni 2015 I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé Varselkläder med ljus, sid 3 Kör vält på sommaren Thaiboxare på vintern, sid 4 Vart är vi på väg? Det

Läs mer

Norra Sverige juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet Kompetens & Säkerhet Kvinnligt nätverk Gratis är gott

Norra Sverige juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet Kompetens & Säkerhet Kvinnligt nätverk Gratis är gott Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet I Pajala går ångpannan varm, sid 5 Kompetens & Säkerhet sid 6-7 Kvinnligt nätverk sid 8 Gratis är

Läs mer

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Kollektivavtalet arbetsmarknadens ryggrad De flesta vet att kollektivavtalet är själva ryggraden på den svenska arbetsmarknaden. En garanti för att löner och

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2015. I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2015. I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Juni 2015 I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé Varselkläder med ljus, sid 3 Entreprenad Live Mässa på Knutstorp ring, sid 5 Hallandsås Ljuset i tunneln

Läs mer

Den solidariska försäkringsprincipen

Den solidariska försäkringsprincipen Försäkringar Arbetsmiljö Rehabilitering 2012 Den solidariska försäkringsprincipen Solidaritet är den grundläggande principen för det fackliga försäkringsengagemanget. Det betyder att i de kollektiva försäkringslösningarna

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige 7 BILAGA TILL LO-TIDNINGEN NR 30 26 SEPTBEMBER 2008 Sjuk, skadad eller uppsagd? Här följer ersättningsreglerna för dig som är LO-medlem. Sammanställningen börjar med lagstadgade socialförsäkringar och

Läs mer

Hon fick stålar för sina skador

Hon fick stålar för sina skador Forsakringar 08-796 Bilaga till LO-Tidningen Nummer 30 2009 Årgång 88 2500 Tandvårdsklubbar biter i det sura äpplet trots vårdreform Pappers medlemmar i Obbola har en facklig tandvårdsförsäkring. Det bästa

Läs mer

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera Sida 1 av 11 Alla fakta om dina försäkringar Vad har du för skydd vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet? Och vilka pensionsregler är det som gäller just för dig? Svar på dessa frågor och mycket mer

Läs mer

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011 medlemsförsäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar De brinner faktiskt för försäkringar Han har Sveriges farligaste jobb Starta eget? Tänk på detta Sid 4 Sid 6 Sid 8 Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober 2010

Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober 2010 medlems försäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar Man tror att allt det där sköter sig automatiskt Det är inte meningen att vi ska kunna allt Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare 2013 Dina avtalsförsäkringar -kooperativt anställda arbetare Innehåll FÖRSÄKRINGSINFORMATION en del av kollektivavtalet... 2 FÖRSÄKRINGSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING,

Läs mer

Försäkringar. Sikte på säkrare jordbruk. nr 2 16 februari 2009

Försäkringar. Sikte på säkrare jordbruk. nr 2 16 februari 2009 nr 2 16 februari 2009 Försäkringar På ledarforumet Kompass samlades sektions- och avdelningsordförande på Münchenbryggeriet i Stockholm. Diskussionerna gick varma om konjunktur, organisationsförändringar

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Avtalsförsäkringar motionerna A164 A219 och B246 2:a att-satsen

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Avtalsförsäkringar motionerna A164 A219 och B246 2:a att-satsen Utlåtande Avtalsförsäkringar motionerna A164 A219 och B246 2:a att-satsen I motion A164 föreslås att avtalsförsäkringen ska omförhandlas, att vi som avstår lönedelar till de olika försäkringarna ska ha

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

På Alla Plan. Lina Sponberg. Stor försäkringsspecial Medlemsförsäkringar. Medlemsmöte 7 maj Löner och avtal. Ny i styrelsen: sidan 7.

På Alla Plan. Lina Sponberg. Stor försäkringsspecial Medlemsförsäkringar. Medlemsmöte 7 maj Löner och avtal. Ny i styrelsen: sidan 7. På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630 Ny i styrelsen: Lina Sponberg sidan 7 Medlemsmöte 7 maj Löner och avtal sidan 9 Stor försäkringsspecial Medlemsförsäkringar sidorna 14-19

Läs mer

Medlemsinformation. & Försäkring 2009/2010

Medlemsinformation. & Försäkring 2009/2010 Medlemsinformation Arbetsmiljö & Försäkring 2009/2010 ARBETSMILJÖ + FÖRSÄKRING + REHAB = SANT! Vi har sett en trist utveckling av arbetsplatsolyckorna de senaste åren. Istället för att fortsätta minska

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2012

Kollektivavtalet försäkrar! 2012 Kollektivavtalet försäkrar! 2012 INNEHÅLL Kollektivavtalet gör skillnad 3 Om du blir sjuk 4 Om du skadar dig i jobbet 6 Planera pension 8 För dig som har familj 10 Om jobbet försvinner 12 När du blir förälder

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer 2014 Grundbok för försäkringsinformatörer Innehåll Försäkringar vid Sjukdom............................................................................................21 Försäkringar vid Arbetsskada...................................................................................65

Läs mer

Blickpunkten nr 5 november 2013

Blickpunkten nr 5 november 2013 APRIL APRIL APRIL APRIL2013 NOVEMBER 2013 2013 2013 2013 NR NR NR NR2 2 2 2 5 ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG60 60 60 60 www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer