Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart"

Transkript

1 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2012 I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Förhandstitta på utfallet, sid 3 Mikael Johansson ny ombudsman i SEKO, sid 4 Tema Försäkringar Just i detta nummer, sid Vägbanan tittar på Förarprov, sid 10-11

2 SEKO Vägbanan är medlemstidningen för SEKO väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress: Telefon: Ansvarig utgivare: Per-Ove Andersson Redaktion: Lotta Hansson (Södra Götaland) Gunnar Larsson () Ola Fält (Östra Sverige) Per-Åke Persson (Bergslagen) vakant (Norra Sverige) Omslagsbild: Gunnar Larsson (Vägarbetare i Skottland) Kommande nummer: juni 2012 Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den 15 maj Årgång 16 Upplaga: 4600 ex (Södra Götaland) 4300 ex () 4400 ex (Bergslagen) 5100 ex (Östra Sverige) 4800 ex (Norra Sverige) Tryckeri: Litorapid AB, Göteborg Inledaren Att sälja sin kropp ett hot för branschen! Rosenlundsgatan i Göteborg är tyvärr känd för sitt stora antal prostituerade och på arbetsplatserna i vår bransch dyker det upp fler och fler så kallade F-skattare. Kan man likna dessa vid varandra? Båda hyr ju ut sina kroppar till ett fastlagt pris. När de blir för många tvingas de dumpa priserna till kunderna och båda är ju avtalslösa. Många i vår bransch har så kallad F-skattsedel på grund av att man bedriver någon annan verksamhet parallellt med det ordinarie arbetet. Dessa är absolut inget problem för branschen. Problemen finns bland dem som inte är anställda och konkurrerar med anställd personal och därmed slår undan benen på kollektivavtalet och dess värde. Tänk er själva när det börjar bli ont om arbete. Hur ska F-skattarna få jobb då? Då handlar det naturligtvis om priset, hur lågt kan jag gå? Kan man göra jobbet för mindre pengar än någon annan. Det var för att komma ifrån detta, vi en gång i tiden började organisera oss och teckna kollektivavtal. En del företag som anlitat F-skattare menar att det är så bekvämt och bra. Man tar in dom när det finns jobb och skickar hem dem när arbetet är avslutat. Problem uppstår dock om F-skattaren sticker innan jobbet är klart. Men något man som arbetsgivare missar är att man är skyldig att förhandla med den fackliga organisationen vid varje tillfälle man anlitar en F-skattare. Missar man detta blir man skadeståndsskyldig mot facket. Eftersom facket består av er medlemmar och F-skattarna är ett hot mot alla anställda godkänner inte vi att företagen tar in F-skattare, om det inte är av väldigt speciella skäl. Den som hyr ut sig själv, gör det i regel till ett fastlagt timpris, där allt ingår. Övertidsersättning, reseersättning, traktamente och ersättning vid nattarbete betalas inget extra för. Man får heller ingen ersättning vid sjukdom. Jobbar man som anställd finns ju allt detta reglerat via kollektivavtalen. Flera av bemanningsföretagen i branschen har kontaktat oss och berättat att även de har problem med F-skattare som dumpar priserna ute på arbetsplatserna. Bemanningsföretagen är ju skyldiga att följa kollektivavtalen på arbetsplatserna de kommer till och därmed betala minst de lönenivåer och ersättningar som finns dit de kommer. Sveriges riksdag har beslutat att arbetsmarknadens parter skall sköta villkoren för den svenska arbetsmarknaden. Det innebär att arbetsgivaren i regel tillhör en arbetsgivarorganisation och arbetstagaren en arbetstagarorganisation. I många länder är det staten som sätter villkoren för arbetsmarknaden. I Sverige har våra beslutsfattare givit parterna förtroendet att sköta arbetsmarknaden, låt det fortsätta att vara så, annars är vi illa ute. Niklas Rydh Ombudsman i Nytt Väg & Banavtal klart! SEKO och Sveriges Byggindustrier har träffat nytt avtal för 13 månader. Avtalet gäller för perioden till Utgående lön för yrkesarbetare och maskinförare höjs med minst 774 kr/månad eller 4,45 kr/tim och grundlönerna för yrkesarbetare höjs från samma datum med 609 kr till kr/månad eller 136,50 kr/tim. Utgående lön för bilförare höjs med 735 kr/månad eller 4,23 kr/tim. Lägsta lön är kr/månad eller 129,68 kr/tim. Arbetstidsförkortningen utökas till 34 timmar per år från , med start av intjänande från Ersättningen för OB och övertid för helg utges från fredag kväll kl Tidigare har det varit från lördag morgon Föräldralön med 10% av utgående lön utökas med en månad till fyra månader. Arbetsgivarintyg när man slutar - I samband med att arbetstagarens anställning upphör skall arbetsgivaren inom fem veckor, om arbetstagaren så begär, överlämna ett komplett ifyllt arbetsgivarintyg enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring. Hjälp! Redaktionen för SEKO Vägbanan behöver hjälp från dig och dina arbetskamrater. Våra läsare vill gärna se fler arbetsplatsreportage. Ta ett par bilder när ni jobbar. Skriv ner vad ni gör och vilka som är med på bilderna. Mejla text och bilder till redaktionen Införda bidrag belönas med en trisslott. Tryggare anställningar Samverkan i företagen stärks vid val av anställningsform när det är frågan om säsongsbetonat arbete. Företaget och facket skall nu förhandla om tryggare anställningsformer. Anställningsformer gäller enligt Lagen om Anställningsskydd från , som är enklare och begripligare än de gamla reglerna. Förutom huvudanställningsformen tillsvidareanställning får avtal träffas för: Allmän visstidsanställning Vikariat Säsongsarbete När arbetstagare fyllt 67 år Lokala avtal kan träffas mellan arbetsgivare och lokal facklig organisation om annan tidsbegränsad anställning. Från införs månadslön som huvudlöneform i Väg & Banavtalet. Maskinföraravtalet ME-SEKO var inte färdig förhandlat vid Vägbanans pressläggning. Mer info om det i nästa nummer. Tills dess kan du hålla dig uppdaterad via SEKO s hemsida: Höjning av traktamente och förrättningstillägg 1/ Från den 1 januari 2012 förändras traktamentesnivån från 315 kr till 330 kr (Dag 220 kr + natt 110 kr). Detta mot bakgrund av att Skatteverket ändrat nivåerna för avdragsrätten för ökade levnadskostnader. Det höjda traktamentesbeloppet medför på väg & banavtalet och Maskinföraravtalet också en höjning av förrättningstillägget från 110 kr till 116 kr. SEKO på NCC I månadsskiftet januari-februari genomfördes en avtalsutbildning på grundnivå där 17 fackliga förtroendevalda på NCC fick en genomkörare på Väg & Banavtalet. Senaste ett och ett halvt åren har nästan 90 av SEKO s förtroendevalda på NCC blivit utbildade i avtalet. Kunskapen om avtalet är viktigt för oss kollektivt anställda, så vi vet vilka villkor för löner, traktamenten, reseersättningar, arbetstidsregler o.s.v. som gäller på våra arbetsplatser. Arbetsmiljö Utbildningsstegen för våra skyddsombud har rullat på under vintern med Prevention och ergonomi. Tommy Lundqvist och Krister Rosén har varit på en provutbildning i Samverkan och förändringsarbete för skyddsombud. Tommy och Krister är SEKOs experter i NCC på utbildningstegen och har gjort ett fantastiskt jobb med att ta fram kurser. På Roads har SEKO kommit överens med företaget i det centrala arbetsmiljörådet om att satsa ännu hårdare med systematiskt arbetsmiljöarbete framöver. I år kommer vi att ha månadsvisa skyddsronder i varje asfaltslag. Ronderna dokumenteras i en överenskommen mall som laget fyller i tillsammans med PC/arbetsledare. Mallen innehåller tio arbetsmiljöpunkter vilka kontrolleras. På detta sätt får man en systematik där man kontinuerligt lär sig att tänka arbetsmiljö i sin vardag. En av ronderna kommer att vara av större omfattning i vilken arbetschef, skyddsingenjör och personalman tillsammans med huvudskyddsombudet kommer att delta. Detta har redan implementerats i Roads Nord under Det har varit lyckosamt i den meningen att vaksamheten på skyddsfrågor på arbetsplatsen har blivit större och det finns ett vardagligt forum att diskutera dessa i. Med vänlig hälsning Karl-Johan Andersson Ordförande SEKO NCC

3 Konsten att bringa ner hastigheten vid vägarbetsplatser Mikael Johansson (snart) ny ombudsman på SEKO i Göteborg Mikael Johansson kommer efter att ha avslutat pågående projekt på SEKO s Förbundskontor börja arbeta som lokalombudsman på SEKO och han kommer främst att jobba med frågor som rör väg & banavtalen. Mikael kommer från transportbranschen och är uppväxt i Göteborg. Hans första kontakt med Transport var när han började arbeta som bussförare i Borlänge. Det var också i Borlänge jag påbörjade min fackliga bana som förtroendevald i den lokala transportavdelningen. Detta ledde sedan till att jag anställdes som ombudsman på Transports lokalavdelning där, säger Mikael. Efter fem år som lokalombudsman anställdes han på Transports Förbundskontor i Stockholm och blev därmed veckopendlare. Efter sex år på Transports Förbundskontor sökte jag nya utmaningar, men ville samtidigt jobba kvar inom arbetarrörelsen, eftersom jag tycker det är både intressant och givande. I somras fick jag möjlighet att börja arbeta på SEKO s Förbundskontor i Stockholm och arbetar där med inriktning på avtalsområdena Energi och Telekom, fortsätter han. I februari fick jag dessutom möjlighet att flytta hem till Göteborg på heltid och vem vill inte det, till denna underbara stad. Förhoppningen är att jag kan börja på avdelningen i Göteborg senast under maj månad. Jag kommer att vara kvar på förbundet under den pågående avtalsrörelsen. Jag ser fram emot att träffa er ute på arbetsplatserna och vid olika möten framöver, avslutar Mikael. Anställda och förtroendevalda i Göteborg hälsar Mikael välkommen hit och skall på bästa sätt hjälpa Mikael i hans nya roll som ombudsman i. Mikael Johansson blir ny ombudsman i. Den 25 och den 26 januari hölls det två kurser/sammankomster i Konsten att bringa ner hastigheten vid vägarbetsplatser i Mölndal och Uddevalla. Deltagare var skyddsombud, TA ansvariga samt arbetsledare med vägen som arbetsplats och i Uddevalla deltog dessutom Arbetsmiljöverket med sina kunskaper. Målet med kurserna, som drivs över hela Sverige, är att få förslag från deltagarna hur vi ska åtgärda problemet ute på vägarbetsplatserna. Denna utbildning var andra steget på den utbildning som startade förra året. Utbildningsträffarna resulterade då i ett antal förbättringsförslag till Trafikverket, Transportstyrelsen och Entreprenörerna. Bland annat vill man: att man ska arbeta för omledning vid vägarbeten. att vägarbetstavlan (A 20) bara används vid aktivt vägarbete. att anbudssumman förtrafikanordningar ska lämnas som ett eget anbud. att den juridiska innerbörden omfattar både högre böter vid trafikförseelser samt 30 km/tim när man passerar A 20. Kursledare har varit Ulf Norell och Lennart Ericsson från SEKO Trafikverket med många års erfarenhet av arbetsmiljöarbete på och vid vägen. Text: Niklas Ryd Bild: Niklas Ryd & Lotta Hansson Kursledarna Lennart Eriksson & Ulf Norell. Nytecknade avtal M Ardi Bygg och Markentreprenad AB M B&G s Mark & Anläggning AB Insändare Jag läser insändare i Vägbanans december nummer 2011 om pensioner och skatter. Rune C skriver mycket bra saker. Vi hör ständigt om detta sparbehov, men att skänka 100 miljarder till att rädda europapengen, då är det ingen brist på pengar inte. En peng som vi röstat nej till. Tyvärr har ju sossarna sagt ja till det, tråkigt. Ja, Rune vi får verkligen hoppas att medborgarna förstår att ett högerparti ALDRIG kan göra nått bra för en arbetare. Ett av problemen är att arbetarna inte vill kalla sig arbetare. Klas Jacobsson Hallå där, Du som snart är pensionär! Tillhör Du den skara som snart slutar som anställd och får tid att syssla med saker som inte tidigare hanns med? Första tiden tycker man det är jättehärligt att inte behöva ut och jobba varje dag, men även om man inte saknar arbetet blir det en tomhet efter tjötet med arbetskamraterna. Det är lite med anledning av detta vi skriver dessa rader. Innan du blir pensionär får du en förfrågan från klubben om du vill kvarstå som medlem. Det är en mycket god idé att kvarstå som medlem. Ju fler vi är sätts större vikt på motioner och inlägg från oss om pensioner, sjukvård, m.m.. Dels har du kvar en del försäkringar, lite olika beroende på om du varit privat eller statligt anställd, dels får du genom tidningarna SEKO Vägbanan och SEKO-magasinet information om vad som händer på det fackliga planet både lokalt och centralt. Det bästa har vi dock sparat till sist: Du blir medlem i Vägveteranerna, får chans att träffa gamla arbetskamrater och likasinnade på möten eller vid någon av de resor som sektionen anordnar. Allt detta kostar dig 54 kr/mån (2012 års avgift). Till sist: Läs noga igenom den ovan nämnda informationen från klubben! Det är viktigt! Och tänk på att det inte går att bli medlem igen senare. Har du en gång lämnat SEKO, så kan man som pensionär inte bli medlem igen (enda undantaget när Du kan återfå medlemskapet i SEKO är om Du ångrar dig inom 3 mån). Välkommen till Vägveteranerna i

4 Vägbanan rekommenderar: Spara dessa sidor! Dina försäkringar via avtal och genom facket De mest förekommande frågor som ställs Vi gör här ett litet försök att ge er en över Är du privatanställd inom väg- & banbranschen gäller dessa försäkringar: till klubbarna gäller försäkringar. sikt om hur försäkringsskyddet är uppbyggt. Är du anställd inom Trafikverket, Infranord eller Svevia gäller dessa försäkringar: Dessa försäkringar har du genom avtal mellan SEKO och din arbetsgivare Som privatanställd och medlem i SEKO ingår följande försäkringar i medlemsavgiften Dessa försäkringar har du genom avtal mellan SEKO och Arbetsgivarverket Som statligt anställd och medlem i SEKO ingår följande försäkringar i medlemsavgiften sjukförsäkring AGS ger ersättning vid arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall inklusive yrkesskada. Utgår t.o.m. 65 års ålder. Sjuklön utgår från arbetsgivaren de första 14 sjukdagarna och därefter sjukpenning från Försäkringskassan. Fr.o.m. 15:e dagen lämnas ersättning från AGS fram till längst 360:e sjukdagen. Ersättningens storlek utgör 12,5% av den sjukpenning man fått från försäkringskassan. Vid sjuk- och aktivitetsersättning utgår en månadsersättning från AGS fram till 65 år som motsvarar ca 14-16% av din månadslön. Fr o m 2012 ersätts även lönedelar över 7,5 pbb. Den anställde måste själv ansöka om ersättning. Blanketter finns hos arbetsgivaren, SEKO eller på TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada gäller för skador som orsakas av olycksfall i arbetet, för olycksfall som inträffar vid färd till och från arbetet (om inte trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat) samt vid arbetssjukdomar. Omställningsförsäkring - AGB Blir man arbetslös på grund av arbetsbrist kan man få stöd med att söka nytt arbete, utbildning och starta eget genom omställningsförsäkringen. AGB försäkringen ger en extra ersättning om man blir uppsagd från en tillsvidaranställning på grund av arbetsbrist. Man ska ha fyllt 40 år och haft anställning hos en eller flera arbetsgivare minst 50 månader de sista 5 åren. Avtalspension SAF-LO Arbetsgivare avsätter en premie som för närvarande motsvarar 4,5% av lönen till en pensionsfond där du själv kan välja förvaltare, traditionell försäkring eller fondförsäkring. Pensionen byggs upp år från år och storleken blir beroende av hur pengarna förvaltas och vilka avgifter bolagen tar ut. Pensionen betalas normalt ut vid 65 års ålder men kan tas ut tidigare men blir då lägre per månad. Tjänstegrupplivförsäkring TGL omfattar dödsfallsersättning och begravningshjälp. Försäkringen utfaller med 6 basbelopp ( kr) vid dödsfall i åldrarna år. Efter 55 till 65 år reduceras beloppet med 0,5 basbelopp per år. Barnbelopp utges om den avlidne efterlämnar barn under 21 år med 1 till 2 basbelopp beroende på barnets ålder. Begravningshjälp utges till den avlidnes dödsbo med 0,5 basbelopp ( kr). Medlemsolycksfall Fritid gäller vid olycksfalls på fritid. Om olycksfallet kräver läkarvård får du olycksfallsersättning med 1000 kr. Om du efter 12 mån fortfarande har läkarkostnader utgår ytterligare 1000 kr (max 5 år). Om skadan leder till åtta dagars akut sjuktid utgår 1000 kr i ersättning, 1000 kr vid ytterligare sju dagar och 1000 kr vid ytterligare 15 dagar. Du kan även få ersättning för merkostnader under akuta sjuktiden t ex för hemhjälp, för skadade kläder och glasögon. Om du blir inskriven på sjukhus på grund av skadan i minst två dagar får du 200 kr/dygnet upp till 180 dagar. Om din skada kräver minst åtta dagars akut sjuktid får du ersättning med ett engångsbelopp beroende på vilken kroppsskada det är, t.ex. benbrott 3000 kr. Medför olycksfallet invaliditet får du ersättning. Hur mycket beror på din ålder och invaliditetsgrad. Du kan även få ersättning för vanprydande ärr. Du kan även få krisbehandling. Om du mår psykiskt dåligt efter olycksfallet, nära anhörigs död, överfall, hot, rån eller våld kan du få hjälp av psykolog. Om du blir rånad, överfallen, hotad kan du få ett engångsbelopp med 4000 kr. Grupplivförsäkring GF 3370 i försäkringen ingår försäkringsdelar för medlem och make/maka. Om den försäkrade avlider utgår följande belopp: 1. Medlem t.o.m. det år de fyller 65 år 1 bb ( kr) 2. Äldre medlem 0,15 bb (6 600 kr) 3. Maka/make till medlem enligt 1 1 basbelopp 4. Maka/make till medlem enligt 2 0,15 basbelopp GF 3370 kompletterar även olycksfallsförsäkringen med invaliditetsersättning. Barngrupplivförsäkring ger begravningshjälp om ditt eller make/maka/sambos barn avlider med 0,5 bb ( kr). Kompletterande TGL, som är en grupplivförsäkring för medlemmar som utökar efterskyddet i TGL till fyllda 65 år. Arbetslöshetsföräkring (A-kassan) gäller när man är arbetslös. Inkomstförsäkring ersätter vid arbetslöshet mellanskillnaden från A-kassetaket (680 kr/dag) till 80% av lönen. Villkoret är att man arbetat och varit medlem de senast 12 månaderna. Sjukersättning som regleras i avtal. Vid sjukdom utgår sjuklön med 80% av lön dag Dag utgår 10% av lön utöver sjukpenning från försäkringskassan. Personskadeavtalet PSA är en trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Försäkringen gäller för skador som orsakas av olycksfall i arbetet, för olycksfall som inträffar vid färd till och från arbetet (om inte trafikfösäkringspliktigt fordon är inblandat) samt vid arbetssjukdomar. Trygghetsavtalet TA-S är ett extra skydd och komplement till arbetslöshetsförsäkringen om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet syftar i första hand till att med olika praktiska och ekonomiska åtgärder skaffa nytt jobb och i andra hand olika ekonomiska ersättningar. I avtalet ingår möjlighet till personlig rådgivning, ekonomiskt stöd, inkomsttrygghet om ny anställning innebär lägre lön, pensionsersättning och förlängd uppsägningstid. Pensionsavtalen PA-91 och PA 03 är avtalspension för statligt anställda. Är man född 1942 eller tidigare gäller PA91 och motsvarar ca 10% av lönen om man arbetat 30 år i statlig tjänst. Innehåller även övergångsregler med möjlighet till 60 eller 63 års pensionsålder för de som 1991 hade fyllt 28 år och var statligt anställda. PA 03 gäller för födda 1943 och senare. Arbetsgivaren avsätter en premie till en pensionsfond varje månad som motsvarar 2,5% av lönen, pengar som du själv väljer förvaltare för. Både PA 91 och 03 innerhåller ytterligare en kompletterande pension kallad Kåpan där arbetsgivaren avsätter en avgift motsvarande 1,7 2% av lönen, utbetalas normalt från 65 år men kan tas ut tidigare. Vid sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) utbetalas sjukpension från Statens PensionsVerk. Tjänstegrupplivförsäkring TGL-S omfattar dödsfallsersättning och begravningshjälp. Försäkringen utfaller med 6 basbelopp ( kr) vid dödsfall i åldrarna år. Efter 55 till 65 år reduceras beloppet med 0,5 basbelopp per år. Barnbelopp utges om den avlidne efterlämnar barn under 21 år med 1 till 2 basbelopp beroende på barnets ålder. Begravningshjälp utges till den avlidnes dödsbo med 0,5 basbelopp ( kr). Medlemsolycksfall Fritid gäller vid olycksfalls på fritid. Om olycksfallet kräver läkarvård får du olycksfallsersättning med 1000 kr. Om du efter 12 mån fortfarande har läkarkostnader utgår ytterligare 1000 kr (max 5 år). Om skadan leder till åtta dagars akut sjuktid utgår 1000 kr i ersättning, 1000 kr vid ytterligare sju dagar och 1000 kr vid ytterligare 15 dagar. Du kan även få ersättning för merkostnader under akuta sjuktiden t ex för hemhjälp, för skadade kläder och glasögon. Om du blir inskriven på sjukhus på grund av skadan i minst två dagar får du 200 kr/dygnet upp till 180 dagar. Om din skada kräver minst åtta dagars akut sjuktid får du ersättning med ett engångsbelopp beroende på vilken kroppsskada det är, t.ex. benbrott 3000 kr. Medför olycksfallet invaliditet får du ersättning. Hur mycket beror på din ålder och invaliditetsgrad. Du kan även få ersättning för vanprydande ärr. Du kan även få krisbehandling. Om du mår psykiskt dåligt efter olycksfallet, nära anhörigs död, överfall, hot, rån eller våld kan du få hjälp av psykolog. Om du blir rånad, överfallen, hotad kan du få ett engångsbelopp med 4000 kr. Barngrupplivförsäkring ger begravningshjälp om ditt eller make/maka/sambos barn avlider med 0,5 bb ( kr). Kompletterande TGL, som är en grupplivförsäkring för medlemmar som utökar efterskyddet i TGL till fyllda 65 år. Arbetslöshetsföräkring (A-kassan) gäller när man är arbetslös. Inkomstförsäkring ersätter vid arbetslöshet mellanskillnaden från A-kassetaket (680 kr/dag) till 80% av lönen. Villkoret är att man arbetat och varit medlem de senast 12 månaderna. Not: Alla belopp som baseras på basbelopp avser 2012 års basbelopp som är kr.

5 Vägbanan rekommenderar: Spara dessa sidor! Detta gäller när du är arbetslös Arbetslöshetsförsäkring gäller när man är arbetslös. Högsta dagsersättning är 80% av lön, dock högst 680 kr/dag under de 200 första dagarna. För följande 100 dagar är dagersättningen 70% (högst 680 kr). Rätt till ersättning från A-kassan har den som varit medlem i minst 12 månader och blivit arbetslös. Under senaste 12-månadersperioden skall man ha arbetat i minst 6 mån. med minst 80 timmar/mån eller 480 tim under en sammanhängande tid av 6 mån med minst 50 timmar i varje månad. Begär alltid arbetsgivarintyg då anställningen upphör. Anmäl dig till arbetsförmedlingen omedelbart för att ej gå miste om ersättning. AGS-sjukförsäkring för privatanställda ger ersättning vid arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall inklusive yrkesskada. Försäkringen fortsätter efter det att anställningen har upphört under en efterskyddstid av 180 dagar. För försäkrad som blir arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande gäller efterskyddet så länge arbetslösheten varar, dock högst 2 år. Försäkringen gäller längst till 65 år. Vid sjukdom lämnas sjukpenning från Försäkringskassan. Fr.o.m. 15:e dagen lämnas ersättning från AGS fram till längst 360:e sjukdagen. Ersättningens storlek utgör 12,5% av den sjukpenning man fått från försäkringskassan. Vid sjuk- och aktivitetersättning utgår en månadsersättning från AGS fram till 65 år motsvarande 14-16% av din månadslön. Du måste själv ansöka om ersättning. Blanketter finns hos arbetsgivaren, SEKO och på Omställningsförsäkring-AGB gäller privatanställda. Blir du arbetslös på grund av arbetsbrist kan du få stöd med att söka arbete, utbildning och starta eget via omställningsförsäkringen. AGB försäkringen ger en extra ersättning om du blir uppsagd från en tillsvidaranställning på grund av arbetsbrist. Du ska ha fyllt 40 år och haft anställning hos en eller flera arbetsgivare minst 50 månader de sista 5 åren. Trygghetsavtal TA-S gäller statligt anställda. Avtalet är ett extra skydd och komplement till arbetslöshetsförsäkringen om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet syftar i första hand till att med olika praktiska och ekonomiska åtgärder skaffa nytt arbete och i andra hand olika ekonomiska ersättningar. I avtalet ingår möjlighet till personlig rådgivning, ekonomiskt stöd, inkomsttrygghet om ny anställning innebär lägre lön m.m. Tjänstegrupplivförsäkring TGLomfattar dödsfallsersättning och begravningshjälp. Försäkringen utfaller med 6 basbelopp ( kr) vid dödsfall i åldrarna år. Efter 55 till 65 år reduceras beloppet med 0,5 basbelopp per år. Barnbelopp utges om den avlidne efterlämnar barn under 21 år med 1 till 2 basbelopp beroende på barnets ålder. Begravningshjälp utges till den avlidnes dödsbo med 0,5 basbelopp ( kr). Försäkringen fortsätter efter det att anställningen har upphört under en efterskyddstid av 180 dagar. För försäkrad som blir arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande gäller efterskyddet i 2 år. Inkomstföräkring ersätter vid arbetslöshet mellanskillnaden från A-kassetaket (680 kr/dag) till 80% av lönen. Villkoret är att man arbetat och varit medlem de senast 12 månaderna. Detta gäller när du är pensionär och medlem i SEKO Medlemsolycksfall Fritid gäller vid olycksfalls på fritid. Om olycksfallet kräver läkarvård får du olycksfallsersättning med 1000 kr. Om du efter 12 mån fortfarande har läkarkostnader utgår ytterligare 1000 kr (max 5 år). Om skadan leder till åtta dagars akut sjuktid utgår 1000 kr i ersättning, 1000 kr vid ytterligare sju dagar och 1000 kr vid ytterligare 15 dagar. Du kan även få ersättning för merkostnader under akuta sjuktiden t.ex. för hemhjälp, för skadade kläder och glasögon. Om du blir inskriven på sjukhus på grund av skadan i minst två dagar får du 200 kr/dygnet upp till 180 dagar. Om din skada kräver minst åtta dagars akut sjuktid får du ersättning med ett engångsbelopp beroende på vilken kroppsskada det är t.ex. benbrott 3000 kr. Medför olycksfallet invaliditet får du ersättning. Hur mycket beror på din ålder och invaliditetsgrad. Du kan även få ersättning för vanprydande ärr. Du kan även få krisbehandling. Om du mår psykiskt dåligt efter olycksfallet, nära anhörigs död, överfall, hot, rån eller våld kan du få hjälp av psykolog. Om du blir rånad, överfallen, hotad kan du få ett engångsbelopp med 4000 kr. Pensionärer som kommer från privata vägbranschen Grupplivförsäkring GF I försäkringen ingår försäkringdelar för medlem och maka/make. Om den försäkrade avlider utgår följande belopp: 1. Medlem t.o.m. det år de fyller 65 år 1 bb ( kr) 2. Äldre medlem 0,15 bb (6 600 kr) 3. Maka/make till medlem enligt 1 1 basbelopp 4. Maka/make till medlem enligt 2 0,15 basbelopp GF 3370 kompletterar även olycksfallsförsäkringen med invaliditetsersättning. För samtliga medlemmar gäller Medlemsolycksfall Fritid och Barngrupplivförsäkringen (se föregående uppslag) och Kompletterande TGL, som är en grupplivförsäkring för medlemmar som utökar efterskyddet i TGL till dess man fyllt 65 år samt en Inkomstföräkring som kan ger ersättning vid arbetslöshet. SEKO-Folksams medlemsförsäkringar Som medlem i SEKO erbjuds du teckna medlemsförsäkringar utöver de som ingår i medlemsavgiften. Följande försäkringar går att teckna mot en extra avgift: Sjuk och efterlevandeförsäkring SEKOs hemförsäkring Medlemsbarn Medlemspension Grupplivförsäkring-Pensionär GF Ny klubb inom Infranord Nu är det klart, alla Infranordare befinner sig i en egen Infranordklubb kallad SEKO Rallarklubben Infranord. Av de 7 Infranordklubbar som nu bildats i Sverige finns det två i, vår klubb består av medlemmar från gamla klubbsektionerna Rallarna, SpårXet samt de i Tjänstemannasektionen som jobbar på Infranord. Efter sammanslagningen bestämde vi att behålla så många fackligt aktiva representanter som möjligt, därav den relativt stora styrelsen, som består av: Ags Sjukförsäkringen kommer att lämna ersättning även för lönedelar över 7,5 prisbasbelopp. Detta gäller för dig som beviljats sjukersättning fr o m den 1 januari Ordförande: Tomas Sennerby Kassör: Stefan Gustavsson Sekr: Kent Andersson Övriga ledamöter: Oscar Arvidsson, Karin Engström, Per-Inge Samuelsson, Björn Liedholm, Mats Rikardsson, Hans Roy, Stefan Bergstaf och Lennart Fagerberg. Ersättare: Stig Andersson, Mats Dahlberg, Jan Johansson, Lina Johans- Tfa Arbetsskadeförsäkringen kommer att ersätta inkomstförlusten vid olycksfall till 100 procent även vid kortare sjukfrånvaro. Det innebär att kravet på sjukskrivning längre än 14 dagar för att få ersättning tas bort. Försäkringen ska även ersätta 100 procent av styrkta kostnader. Nuvarande självrisk om 500 kr och regeln om lägst ersättningsbelopp på 100 kr tas bort. De nya reglerna gäller fr o m den 1 april son, Hans Kärrstet, Håkan Larsson och Ulf Thifors. Allt som oftast adjungerad: Klas Jakobsson. Läser ni detta så ser ni också att vi fortsätter delta i SEKO Vägbanan och kommer att förmedla en del nyheter till er denna väg. Tomas Sennerby Ordförande Förbättringar i avtalsförsäkringarna - AFA 2012 Gäller privatanställda medlemmar Premiebefrielse Kvinnor som beviljas graviditetspenning från Försäkringskassan har tidigare inte haft rätt att få avsättning till sin avtalspension under denna period. Fr o m den 1 januari 2012 ändras detta så att tid med graviditetspenning omfattas av premiebefrielseförsäkringen i avtalspensionen. Läs mer på Pågående och kommande större objekt i Halland och ra Götaland Utförare Arbetets art Beställare Ordersumma (miljoner) BCA Entreprenad AB Växelbyte, Göteborgs central Trafikverket 8,2 Bröderna Sandhs Entrepr. AB VA-ledningar i Härryda Härryda kommun 12,5 Getinge Gräv AB Nybyggnad gata och VA Trönninge Halmstad kommun 11,6 Markbygg Anläggning AB Nya busskörfält i Göteborg Trafikkontoret Göteborg 35,0 Markbygg Construction AB Omläggning VA-ledningar i Lilla Edet Lilla Edet 10,0 NCC Construction AB Ombyggnad av körfält mm i Göteborg Trafikkontoret Göteborg 64,4 NCC Construction AB Exploatering för bostäder Ekeberg etapp 2 Lilla Edet 6,6 NCC Construction AB Nybyggnad av gator och VA i Haverdal Halmstad Kommun NCC Roads Drift och underhåll, område Vårgårda Trafikverket 28,6 Peab Sverige AB Ombyggnad av Korsvägen Trafikkontoret Göteborg 13,8 Peab Sverige AB Nybyggnad av gång- och cykelport, Skedala Halmstad kommun 5,0 Skanska Sverige AB Sanering av VA-ledningar i Lerkil, etapp 1 Kungsbacka kommun 5,0 Skanska Sverige AB Ny parkeringsplats och GC-väg i Lödöse Lilla Edets kommun 8,0 Skanska Sverige AB Underhållsbeläggningar Halland Trafikverket 10,0 Skanska Sverige AB Nybyggnad av spårvägar på Gamlestaden Trafikkontoret Göteborg 80,0 Svevia AB Nytt VA och dagvattensystem i Alvhem Ale kommun 18,0 kustens Mark & Asfalt AB Sanering VA-ledningar i Lerkil Kungsbacka kommun 7,5

6 SEKO inom Skanska Nu nalkas en vår som kan komma med storm och en lönerörelse inom Skanska som också verkar bli stormig. Skanska är ett fantastiskt företag, vi är stolta över att jobba här. Vi har tagit på oss att vi skall ha nollvision på våra arbetsplatser, d.v.s. arbetsplatserna skall vara olycksfria och alla skall kunna komma hem hela och rena efter en lång dags arbete. Det är ett tufft mål om man inte får vara med att påverka som medarbetare. Ledningen pratar om oss, inte med oss... Vi måste alla driva på så att vi får inflytande, men hittills har det gått trögt. Skanska vill vara nummer ett, men något händer på vägen... Vi som är medarbetare på Skanska kräver att få vara delaktiga i de beslut som fattas, för det säger vår chef. Lite roligare är att vi ser ut att få mycket jobb i sommar, så det är bara att ta på sina rena fina varselkläder. För vi ska synas och höras, våra röster skall skalla och vi skall ställa högre krav på arbetsmetoder och säkerställa att riskanalyser och riskinventeringar görs på alla våra jobb och anläggningar. Vid pennan Ola Fält & Lennart Karlsson Om ni har några frågor om ditt & datt så ring: Asfalt: Ola Fält Asfaltsverk: Roger Karlstöm Berg: Lennart Karlsson Drift/Infra: Matts Harring Väg o Anläggning: Per Erik Eriksson Glenn Nordström Thomas Karlsson Christer Lindal Inge Håkansson Det ska vara en posi (oavsett hur det går) Förarprov är en resultatenhet inom Trafikverket, vars uppgift är att förrätta prov för samtliga körkortsbehörigheter. Varje år genomförs körprov och kunskapsprov för körkort för motorcykel, bil, lastbil och buss. Vägbanan träffar Magnus Holmström, som är SEKO s förhandlingsansvarige inom Förarprov och trafikinspektör i Malmö, Lisbeth Collin som är trafikinspektör i Mölndal och Seija Lindmark som är trafikinspektör i Örebro. Det bästa med jobbet är mötet med människor, säger Lisbeth och får medhåll från kollegorna Magnus och Seija. Glädjen efter ett lyckat prov är inspirerande, särskilt om förutsättningarna inte varit de bästa. Vi har som mål att alla som gör körprov ska känna att det var en positiv upplevelse, oavsett hur själva provet gått. Baksidan av arbetet är att en del kunder kör upp innan de är färdigutbildade, säger Magnus. Statistiskt sett har de som inte gått i körskola lägre godkännandegrad och jag tror att alla trafikinspektörer har historier om dråpliga, eller rent av farliga situationer, fortsätter han. En normaldag ska varje trafikinspektör hinna med upp till nio prov (B-prov) vilket absolut är i mesta laget, säger Magnus. På 45 minuter ska vi Lisbeth Collin. Magnus Holmström. Av: Gunnar Larsson, Magnus Holmström, Lisbeth Collin och Seija Lindmark träffa en kund, kontrollera dennes identitet, beskriva förutsättningarna för provet, genomföra ett prov och ge återkoppling till uppköraren. Det är inte särskilt mycket, berättar han. Med de pressade tider vi har kan ju ett körprov aldrig vara något annat än ett stickprov, säger Magnus. Ibland kommer tidningsartiklar om att det är enklare att bli godkänd på vissa orter, säger Lisbeth. För att undvika detta jobbar Förarprov mycket med kvalitetssäkring, för alla trafikinspektörer ska ju göra sina bedömningar på samma grunder. På varje distrikt finns ett antal uppföljare, en trafikinspektör som har i uppdrag att bedöma sina kollegor, säger Lisbeth som själv är en uppföljare. Bedömningen går till så att uppföljaren åker med den som ska bedömas under en hel dag, varefter de två, tillsammans med den bedömdes chef, har ett samtal. Det är oerhört lärorikt, tycker Lisbeth. Förutom att vi från den fackliga sidan jobbar på att få mer tid på körproven kämpar vi med att få en vettig avrostning för de som genomför körprov för motorcykel och för att få dubbelkommando för taxiproven, säger Magnus. tiv upplevelse En trafikinspektörs vardag Arbetsdagen börjar med att förbereda protokollen för de kunder som kommer för att köra upp under dagen. Normalt startar första provet klockan och det andra kl Sedan har vi en liten frukostrast i 15 minuter. Efter frukosten blir det tre prov innan lunch (10.00, 10.45, 11.30). Efter lunch kör det igång igen klockan och Innan man går ut på de två sista proven kl och har man en eftermiddagsfika. Alla prov startar med en presentation av vem jag är och en legitimationskontroll. Jag brukar fråga om det är första gången de är på körprov eller om de varit här tidigare. Därefter ger jag en kortfattad information om provet för att de ska veta vad som kommer att hända, hur jag hjälper dem genom provet och vad jag bedömer i deras körning. Jag berättar också att de inte behöver hitta någonstans i stan, för jag dirigerar dem genom provet: Höger, vänster och säger jag ingenting så är det rakt fram och så kommer jag att ge olika anvisningar/skyltar som de kommer att få följa. Under provets gång brukar jag småprata lite med mina kunder för att skapa en mer harmonisk eller åtminstone lugnare stämning i bilen för att de ska ha god möjlighet att klara provet även om de är nervösa. Ibland funkar det inte, men man gör vad man kan. En del har lite svårare med språket och då får man försöka lösa detta genom att dirigera mer med höger och vänster. Under ett prov ska man hinna med både tätort och landsväg och minst 2 manöverprov (parkering/backning/ vändning) eller särskilt manöverprov (bromsprov) och detta ska genomföras under en körning på minuter. Man gör en bedömning av hur bilen hanteras, hur miljön påverkas, hur trafikreglerna följs, hur körningen planeras med avsökning/risktänkande och anpassning i olika situationer och man ska helst hinna göra uppföljningar på eventuella brister man upptäckt. På återvägen brukar jag fylla i protokollet med allt vad han/hon gjort och alla moment som genomförts under provet. När vi parkerat utanför Trafikverket får de mitt beslut direkt, antingen det är godkänt eller inte godkänt och därefter får de information om vad som inte gick bra och vad de behöver träna vidare på. Samtidigt tycker jag att det är viktigt, att de får möjlighet att få frågor om dagens prov besvarade innan de lämnar mig. Det ena provet är inte det andra likt. Människor beter sig på olika sätt i stressade situationer, som att köra upp för körkort. Att vara uppfinningsrik och lyhörd är nog de bästa kvalitéerna en Trafikinspektör kan ha. Sen måste man tycka om människor förstås, för det är ju det vi jobbar med. Proven i sig själv kan bli ganska slentrianmässiga, för man sitter i bilen (punkt slut). Vissa dagar är man ganska slut när man åker hem och andra dagar kan man ha hur mycket energi kvar som helst. Det kan bero på att vissa dagar har man sämre bilförare i proven än andra och det tar energi att sitta och vara förberedd på precis allt. För det kan verkligen hända vad som helst om man har okunniga kunder bakom ratten. Jag älskar mitt jobb men önskar ibland att man kunde få lite mer tid att följa upp vissa saker i trafiken med någon viss elev för körprovet är trots allt en sorts stickprov. Seija Lindmark med en sprillans ny körkortsinnehavare. SEKO Trafikverket Efter att Infranord bildat företagsklubb hamnade många trafikverksanställda i knappt fungerande organisationer. Förhandlingsorganisationen SEKO Trafikverket samlade representanter från (nästan) alla klubbar med trafikverksanställda medlemmar. Där beslutades att SEKO Trafikverket ska begära att få bilda företagsklubb. Det är förbundsstyrelsen som fattar ett sådant beslut. Vi tänker oss en klubb för hela Trafikverket och att sedan bilda fem geografiska sektioner och utöver det förhandlingsnätverk för t.ex. färja och trafikledning. Målsättningen är att vi ska vara klara att köra igång vid halvårsskiftet, men det är många pusselbitar som ska hinna falla på plats innan allt är klart. Löneförhandlingarna är nu klara och utvärdering pågår. Nästa omgång av löneförhandlingar har redan påbörjats och en avtalskonferens hålls i maj. Charlotte Olsson Ordförande Gummiasfalt Under kommer ett forskningsprojekt om gummiinblandad asfalt att genomföras då kunskapen om eventuella risker med exponering för asfaltrök vid arbete med vägbeläggning i dag inte är tillräckliga. Arbets- och miljömedicin i Lund kommer att göra fältstudie där de undersöker skillnader i exponering, besvär och medicinska effekter mellan läggning av gummiinblandad och konventionell asfalt och jämföra med annat utomhusarbete. Denna studie kommer att genomföras till 65% i Skåne och 35% i Stockholmsregionen. Jag har oroat mig för de signaler som kommit från våra arbetskamrater som lagt gummiasfalt där de säger att de haft besvär med rinnande ögon, huvudvärk och allmänt illamående. Med den bakgrunden känns det bra att det kommer att göras en genomgripande forskning på området. Karl-Johan Andersson 10 11

7 Posttidning Begränsad eftersändning Vid definitiv adressändring återsändes försändelsen med den nya adressen på baksidan B Avsändare: SEKO väg & ban Fjärde Långgatan 48, Göteborg MB-utbildning i Katrineberg Det var god uppslutning till årets MButbildning i Katrineberg med deltagare från såväl SEKO Skåne, Södra och. Kursen vänder sig till privatanställda medlemmar som är intresserade av att veta mer om vad det innebär att sitta med i lokala medbestämmande grupper samt till dem som valts in i desamma. De vanligaste arbetsrättsliga lagarna och gällande kollektivavtal finns också med i kursprogrammet. Kursledarna Karl-Johan Andersson och Ingvar Bengtsson anser att den kunskap kursen ger ökar förutsättningarna för ett bättre medbestämmandeinflytande ute på arbetsplatserna. Det gäller ju att ha kunskap om regelverket för att våga agera. och avtalsutbildning... S om namnet antyder fördjupar vi oss under dessa tre kursdagar i väg & banavtalen. Syftet är att deltagarna ska lära sig vilka rättigheter och skyldigheter de har som anställda. Kursledare var Peter Sjöstedt, Torsten Centerdahl och Christian Bengtsson. Det blev många bra diskussioner i ämnet både under dags- och kvällstid precis som det ska vara... 12

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2012 I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Förhandstitta på utfallet, sid 3 En aktivare klubb Hur kommer vi dit, sid 5 Tema Försäkringar

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2012 I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Förhandstitta på utfallet, sid 3 Tvärbanan och grabbarna som bygger den, sid 5 Tema Försäkringar

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Södra Götaland mars 2012 I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Förhandstitta på utfallet, sid 3 Vinteraktiviteter på verket i Dalby, sid 5 Tema

Läs mer

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2012 I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Förhandstitta på utfallet, sid 3 En iskall kille Per-Anders kör isracing, sid 4 Tema Försäkringar

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Byggnads Medlemsförsäkringar

Byggnads Medlemsförsäkringar Byggnads Medlemsförsäkringar 2010 Inkomstförsäkring vid arbetslöshet Medlemsolycksfall Fritid Medlemsgruppliv Barngruppliv TGL Kompletteringsförsäkring Värdehandling: FÖRSÄKRINGSBESKED! Byggnads Inkomstförsäkring

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2011. I detta nummer av Vägbanan: Ingmar Fransson Ny vikarierande ombudsman, sid 5

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2011. I detta nummer av Vägbanan: Ingmar Fransson Ny vikarierande ombudsman, sid 5 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Södra Götaland mars 2011 I detta nummer av Vägbanan: Ingmar Fransson Ny vikarierande ombudsman, sid 5 Försäkringsspecial, sid 6-8 Citytunneln Nya krav på underhållsfolket,

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: En kallare värld

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: En kallare värld Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2013 I detta nummer av Vägbanan: En kallare värld Med mössan i hand, sid 4 Nöden har ingen lag men en bajamaja på hjul, sid 5 1 Försäkringsspecial sid

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2013 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 1 Utbilda dig med facket Medlemsutbildningar, sid 9 Silikos av stendamm Så skyddar du dig,

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2015. I detta nummer av Vägbanan: Nya regler för personalutrymmen

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2015. I detta nummer av Vägbanan: Nya regler för personalutrymmen Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2015 I detta nummer av Vägbanan: 1 Nya regler för personalutrymmen gäller även bodar, sid 3 Försäkringsaktuellt Uppdateringar för 2015, sid 6-7, 11 Även

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Häng-info oktober 2010

Häng-info oktober 2010 Häng-info oktober 2010 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, vvs isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Ta emot en lärling Det glädjer oss att konjunkturen nu

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Om du skadar dig För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Vägen tillbaka kan vara lång. Försäkringsspecial sid 6-7

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Vägen tillbaka kan vara lång. Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2013 I detta nummer av Vägbanan: Vägen tillbaka kan vara lång om man går ensam, sid 4-5 1 Försäkringsspecial sid 6-7 Silikos av stendamm Så skyddar du

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Nöden har ingen lag. Försäkringsspecial sid 6-7

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Nöden har ingen lag. Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2013 I detta nummer av Vägbanan: Nöden har ingen lag men en bajamaja på hjul, sid 5 1 Försäkringsspecial sid 6-7 Silikos av stendamm Så skyddar du dig,

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan:

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Nyttja din fackavgift åk med till MaskinExpo, sid 4 Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2015. I detta nummer av Vägbanan: Nya regler för personalutrymmen

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2015. I detta nummer av Vägbanan: Nya regler för personalutrymmen Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2015 I detta nummer av Vägbanan: 1 Nya regler för personalutrymmen gäller även bodar, sid 3 Södra Grev Rosen Arbetsplatsbesök hos Skanska, sid 4-5 Försäkringsaktuellt

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Ersättningar vid sjukdom enligt kollektivavtal

Ersättningar vid sjukdom enligt kollektivavtal 48 SJUKDOM Enligt tidigare regler kunde man få två tredjedels förtidspension. Om du har sjukersättning som bygger på ett beslut enligt dessa regler, behåller du den nivån på sjukersättningen till dess

Läs mer

Väst, Skåne och Sydost. Studieprogram Våren 2014

Väst, Skåne och Sydost. Studieprogram Våren 2014 Väst, Skåne och Sydost Studieprogram Våren 2014 SEKO väg & ban i Skåne, Sydost och Väst arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Skåne, Sydost och Väst. Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013

Skåne, Sydost och Väst. Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013 Skåne, Sydost och Väst Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013 SEKO väg & ban i Skåne, Sydost och Väst arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: I huvudet på Hedlycke. Försäkringsspecial sid 6-7

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: I huvudet på Hedlycke. Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2013 I detta nummer av Vägbanan: I huvudet på Hedlycke sid 4 Försäkringsspecial sid 6-7 1 Silikos av stendamm Så skyddar du dig, sid 11 Tävling sid 9

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Försäkringsinformation

Försäkringsinformation www.finfa.se/introduktionsfilm 1 2013-07 Försäkringsinformation Attraktiva arbetsgivare försäkrar sig om sina medarbetares trygghet 2 2013-07 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2015. I detta nummer av Vägbanan:

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2015. I detta nummer av Vägbanan: Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2015 I detta nummer av Vägbanan: Nya regler för personalutrymmen gäller även bodar, sid 3 Vart är vi på väg? sid 4 Försäkringsaktuellt Uppdateringar för

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

Var finns vi? Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö.

Var finns vi?  Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö. http://www.finfa.se/ 1 2014-01 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro Stockholm Linköping Göteborg Jönköping Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar Malmö

Läs mer

Facket är till för dig. Viktig information från Seko - facket inom väg- och ban

Facket är till för dig. Viktig information från Seko - facket inom väg- och ban Facket är till för dig Viktig information från Seko - facket inom väg- och ban Seko är vår förening Vi är till för alla som jobbar med byggande eller drift av vägar och järnvägar. Och du är välkommen oavsett

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Väg & Ban Infomöten april 2012. http://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/avtal/

Väg & Ban Infomöten april 2012. http://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/avtal/ Väg & Ban Infomöten april 2012 http://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/avtal/ 1 Agenda Medlemsutveckling Löneutveckling Nyheter i Väg & Banavtalet Maskinföraravtalet Aktuellt om arbetsmiljö Bemanning

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer