Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation"

Transkript

1 1 (5) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga A Ersättning och fakturering

2 2 (5) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation (Regelverket). De begrepp som definieras i huvudtexten har samma betydelse i denna bilaga. 1.2 Bilagan anger den ersättning som Part ska betala respektive den ersättning som Part har rätt till. Bilagan anger även hur fakturering ska ske mellan Parterna. 2. Ersättning till Leverantör av eid-tjänst 2.1 Punkt nedan avser ersättning för Identitetsintyg med den attributprofil och den tillitsnivå som anges i tabellen nedan. Typ Attributprofil Beteckning ELN-AP-Pnr-01 Natural Personal Identity with Civic Registration Number (personnummer) Tillitsnivå Tillitsnivå Ersättning betalas respektive erhålls per Månadsanvändare. En Månadsanvändare är en Användare som leverantören levererat minst ett Identitetsintyg för, till den aktuella Tillhandahållaren av e-tjänst under den aktuella kalendermånaden. Följande beteckningar används i formlerna f i det fasta priset per månad för en Månadsanvändare, hos en Tillhandahållare av e-tjänst antal Månadsanvändare, det vill säga antal användare som den aktuella Leverantören av eid-tjänst levererat minst ett Identitetsintyg för till den aktuella Tillhandahållaren av e-tjänst under den aktuella månaden B baspris, beräknat enligt pristrappan i punkt 2.3 j ett genomsnittsvärde för antal intyg per Månadsanvändare. Värdet på j beräknas som det totala antalet utfärdade intyg inom federationen under en tolvmånadersperiod, dividerat med det totala antalet Månadsanvändare under perioden.

3 3 (5) För Leverantör av eid-tjänsts utförande av åtaganden enligt Regelverket ska varje Tillhandahållare av e-tjänst, för respektive kalendermånad, betala en ersättning som beräknas genom att multiplicera det fasta priset f (beräknat enligt nedan) med det antal Användare som leverantören levererat Identitetsintyg för, till den aktuella tillhandahållaren under den aktuella kalendermånaden (Månadsanvändare, betecknat i), dvs. enligt formeln f * i. Det fasta priset f ska fram till och med 31 december 2015 vara 2,03 kronor och därefter, för respektive kalenderår, beräknas enligt följande formel: B(2 + 0,2j) där B är ett baspris, beräknat enligt nedan, och j är ett genomsnittsvärde som beräknas på följande sätt: Totalt antal levererade Identitetsintyg (från samtliga Leverantörer av eid-tjänst) dividerat med totalt antal Månadsanvändare under den 12- månadersperiod som avslutats efter den senast förekommande 30 september (det vill säga den 1 oktober 2014 till och med den 30 september 2015 för det fasta pris som ska gälla från och med den 1 januari 2016). 2.3 Baspriset B ska, för respektive kalenderår, vara det som anges i tabellen nedan för den sammanlagda summan N av antal levererade Identitetsintyg (från samtliga Leverantörer av eid-tjänst) under den 12-månadersperiod som avslutats efter den senast förekommande 30 september: N (miljoner stycken) Baspris B < 60 0, < N < 70 (0,711*60+0,695 *(N-60))/(N) N = 70 0, < N < 80 (0,711*60+0,695*10+0,678*(N-70))/N N = 80 0, < N < 90 (0,711*60+0,695*10+0,678*10+0,662*(N-80))/N N = 90 0, < N < 100 (0,711*60+0,695*10+0,678*10+0,662*10+0,645*(N-90))/N

4 4 (5) N = 100 0, < N < 120 (0,711*60+0,695*10+0,678*10+0,662*10+0,645*10+0,629*(N-100))/N N >= 120 0, Federationsoperatören ska vart tredje år utvärdera och vid behov revidera pristrappan om det finns behov av tillkommande trappsteg eller förändrade nivåer. Eventuell revidering ska ske enligt ändringsreglerna i huvudtexten i Regelverket. 3. Avgifter till Federationsoperatören För de tjänster Federationsoperatören tillhandahåller enligt Regelverket ska Tillhandahållare av e-tjänst betala avgifter till Federationsoperatören i enlighet med tillämplig avgiftsföreskrift. 4. Fakturering och betalning 4.1 Leverantör av eid-tjänst ska, senast 15 dagar efter utgången av varje kalendermånad, fakturera den ersättning som leverantören enligt punkt 2 är berättigad till för utförande av åtaganden under kalendermånaden. En separat fakturaspecifikation ska lämnas för varje aktuell Tillhandahållare av e-tjänst (och i förekommande fall för Federationsoperatören) i en samlingsfaktura som ska sändas till Federationsoperatören. Faktureringen ska ske med elektronisk faktura enligt standarden Svefaktura (VERVAFS 2007:1) och fakturorna ska i övrigt, såvitt avser struktur och format, utformas enligt Federationsoperatörens vid var tid skäligen lämnande instruktioner. 4.2 Federationsoperatören ska, tidigast 16 och senast 25 dagar efter utgången av varje kalendermånad, tillställa varje aktuell Tillhandahållare av e-tjänst en sammanställning över den ersättning rörande tillhandahållaren som Federationsoperatören sedan utgången av kalendermånaden mottagit faktura för enligt punkt 4.1. Sammanställningen ska ange totalsumman av de fakturerade beloppen. 4.3 Tillhandahållare av e-tjänst ska, senast 30 dagar efter att tillhandahållaren mottagit sammanställning enligt punkt 4.2, överföra angiven totalsumma till Federationsoperatören. Federationsoperatören ska, senast 30 dagar efter att operatören mottagit faktura enligt punkt 4.1, betala fakturerat belopp till aktuell Le-

5 5 (5) verantör av eid-tjänst för aktuell Tillhandahållare av e-tjänsts räkning. 4.4 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att betalning är mottagen i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635).

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (6) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga C Servicenivåer 2 (6) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. PRENUMERATIONSTJÄNSTER 4

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. PRENUMERATIONSTJÄNSTER 4 2 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer 1 1.3.1 Avropsberättigade 1 1.3.2 Ramavtalsleverantörer 2 1.3.3

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar...

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning

Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Arbetsgruppen ekonomi/juridik Skara 2013-02-14 Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Med momsersättning till kommuner menas bestämmelser som gör att kommuner, landsting,

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org. nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxxx org. nr xxxxxx xxxx (nedan kallad Leverantören) har träffats AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning.

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning. Stockholm 2012-10-01 Borné Consulting AB, Allmänna villkor Tillämplighet Borné Consulting AB:s Allmänna villkor kan komma att ändras utan att kunder som tidigare erhållit en skriftlig kopia av dessa först

Läs mer

Woody Bygghandel regelverk för Artikelhantering och Bonusuppföljning 2014 ver. 2. Regelverk för artikelhantering... 2

Woody Bygghandel regelverk för Artikelhantering och Bonusuppföljning 2014 ver. 2. Regelverk för artikelhantering... 2 Innehåll Regelverk för artikelhantering... 2 1. Tider/tidslinje vid artikelförändring... 2 2. Fildistribution... 2 3. Artikelansvarig hos Leverantör... 2 4. Artikelansvarig hos Woody Bygghandel... 2 5.

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer