Woody Bygghandel regelverk för Artikelhantering och Bonusuppföljning 2014 ver. 2. Regelverk för artikelhantering... 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Woody Bygghandel regelverk för Artikelhantering och Bonusuppföljning 2014 ver. 2. Regelverk för artikelhantering... 2"

Transkript

1 Innehåll Regelverk för artikelhantering Tider/tidslinje vid artikelförändring Fildistribution Artikelansvarig hos Leverantör Artikelansvarig hos Woody Bygghandel Vilmacertifiering Priser Begreppsförklaring Kundunika priser via Finfo Ytterligare artikelinformation Uppfyllnad av krav i detta regelverk... 3 Bonusuppföljning Leverantörer som kan undantas från ökade märknings krav Hur skall fakturan märkas... 4 a. Märkning radnivå... 4 b. Märkning huvudnivå... 4 c. Märkning för Inköpsportal Teknisk förklaring av hur objekt order skall märkas på faktura Inte bonusgrundande artiklar... 6 Krediteringar av bonusar och övriga ersättningar... 6 Frågor eller behov av förtydliganden... 7 Sida 1 av 7

2 Regelverk för artikelhantering Syfte Att skapa en standardiserad artikelinformation för samtliga parter i varuflödesprocessen genom ett gemensamt och kvalitetssäkrat regelverk. 1. Tider/tidslinje vid artikelförändring a. Vid förändring av artikelsortimentet med avseende på nya/ utgångna/ prisändrade/ etc. artiklar, skall nedanstående tidslinje följas. Det vill säga, den förändrade artikelinformationen skall skickas minst 30 dagar innan den träder i kraft enligt Finfo s regelverk. Lev (max 10 dgr) Priskontroll Delägare Aviserad (>30dgr) Genomförd Bild Fildistribution a. Enligt bild 1 ovan, skall vid alla prisrelaterade förändringar, vid samma tidpunkt, skickas Prisjusteringsspec (se punkt 6) till Woody Bygghandel på e-postadressen Bygghandel.se. 3. Artikelansvarig hos Leverantör a. Woody Bygghandel använder Finfo s uppgifter om hos leverantören ansvarig person för artikelinformation. Denne skall kunna svara på frågor av teknisk karaktär relaterat till avtalet samt det elektroniska flödet av artikelinformationen. Det åligger leverantören att tillse att rätt kontaktuppgifter finns hos Finfo. 4. Artikelansvarig hos Woody Bygghandel 5. Vilmacertifiering a. Hos Woody Bygghandel är detta Mats Björklund ( ). Mats nås på e- postadressen a. Leverantören förbinder sig att vara Vilma-certifierad med samtliga artiklar enl. punkt 3.1 och 3.2 i huvudavtalet. Vilma-certifiering sker enligt Finfo s praxis. Uppfyllande av denna punkt skall senast vara slutförd enligt punkt Priser Till avtalet skall bifogas underlag för beräkning av pris. Beräkningsunderlag skall lämnas i dokumentet Prisjusteringsspec, på begäran tillhandahållen av Woody Bygghandel. a. Om avtalet är uppbyggt med rabattgrupper och procent, skall dessa specificeras så som de är angivna i artikelfilen med beskrivning och tillhörande rabatt. Sida 2 av 7

3 b. Om avtalet är baserat på nettoprissättning eller om det i rabattavtalet finns vissa utvalda artiklar som nettoprissatts, skall dessa specificeras med leverantörens artikelnummer samt nettopris. 7. Begreppsförklaring a. I avtalsskrivningar förekommer det historiskt många olika typer av begrepp såsom baspris, bruttopris, nettopris, basnettopris, fabrikspris etc. För att tydliggöra vad som avses och likrikta vokabulären vill vi enbart arbeta med två begrepp, baspris samt nettopris. Baspriset är det pris som används för att lämna eventuella rabatter på enligt punkt 6a och b. Nettopriset är det priset som återfinns på fakturan dvs. det finns enbart ett nettopris och på detta pris lämnas inga ytterligare rabatter. 8. Kundunika priser via Finfo a. Leverantör skall lämna kundunika prisuppgifter enligt Finfo s tjänst för kundunika prisavtal. Om avtalet omfattar olika prisnivåer skall ett kundunikt avtal per prisnivå sändas till Finfo i enlighet med Finfo s anvisningar. I de fall inköpspriset varierar beroende på inköpsbeteende, skall till Finfo skickas kundunikt avtal som motsvarar lägsta rabattnivå. 9. Ytterligare artikelinformation a. Leverantören skall ansluta sig till och leverera artikelinformation i form av produktbilder, säkerhetsdatablad m.m. till Finfo/Logiq via Länktorget eller Finfo/Logiq Media Central. Kontakta Finfo/Logiq för närmare information om tjänsten Länktorget eller Media Central. 10. Uppfyllnad av krav i detta regelverk a. Följande krav skall enligt tidigare direktiv vara till fullo uppfyllda. Att så är fallet intygas enligt nedan. Punkt 5 Vilmacertifiering : Uppfyllt. Punkt 6 Priser : Uppfyllt Punkt 9 Artikelinformation: Uppfyllt Leverantörens representant... den. Woody Bygghandel representant. den. Sida 3 av 7

4 Bonusuppföljning Syfte Fr.o.m kommer AB Woody Bygghandel att administrera och följa upp bonusutvecklingen och övriga ersättningar för våra leverantörer och delägare. Detta gör vi för att underlätta för båda parter och kunna samordna våra volymer. Vi strävar samtidigt för att öka användandet av digitala transaktioner (EDI) för att öka effektiviteten i samtliga processer. För att minska risken för eventuella missförstånd skall alla fakturor som sänds till oss, vara märkta avs. fyra områden Inköpsportal, Montage, Objekt och inte bonusgrundande fakturor typ Utställningar Märkningen sker till viss del idag men nu tar vi steget att göra detta strukturerat för att undanröja risk för misstag och missförstånd. 1. Leverantörer som kan undantas från ökade märknings krav De leverantörer som baserar sin bonusberäkning på totalt fakturerat belopp och inte hanterar fakturor kopplade till Montage, kan slippa göra märkningen. I dessa fall kan vi märka upp leverantören för dessa premisser och ingen risk för missförstånd eller feltolkningar föreligger. 2. Hur skall fakturan märkas a. Märkning radnivå När det gäller märkning på radnivå, som artikel. Denna artikel skickas tillsammans med de andra och så fort denna artikel är med på ordern räknas ordern som objekt, montage eller utställningsorder. Ex. ARTNR: OBJEKT BENÄMNING: Objekt Woody b. Märkning huvudnivå När en ex en objektsorder registreras hos Er anger ni i fakturahuvudet att det är en objektorder i ett förutbestämt fält. Hela ordern kommer att anses som en objektorder. När det gäller märkning på huvudnivå så vill vi att ni skickar den i segmentet RFF+AEP. c. Märkning för Inköpsportal När en order registreras hos Er anger ni köparens ursprungliga beställningsnummer på samtliga registreringar som härrör till den beställningen. Köparens referens skall också anges ordagrant så som den är angiven. Om beställningsreferens är angiven som IP Karl Andersson skall den anges så i sin helhet på ordern. Prefixet IP kommer att tillföras de beställningsunderlag som kommer från Inköpsportalen. Informationen skickas i segmentet CTA+IC för köpare, vilket från är ett obligatoriskt fält till Woody. Sida 4 av 7

5 3. Teknisk förklaring av hur objekt order skall märkas på faktura I båda fallen(huvud & rad) anser vi att hela ordern räknas som objekt order. I inget av fallen kan vissa rader av order objektmärkas. Huvudnivå: När det gäller märkning på huvudnivå så vill vi att ni skickar den i segmentet RFF+AEP. RFF+AEP: OBJEKT' RFF+AEP: MONTAGE' RFF+AEP: UTSTÄLLNING' RFF+AEP: KAMPANJ Om kampanjen även förändrar beräkningsvillkor för bonus skall märkningen kombineras i ett ord RFF+AEP: OBJEKTKAMPANJ' RFF+AEP: MONTAGEKAMPANJ' Radnivå : Denna artikel skickas tillsammans med de andra och så fort denna artikel är med i order, räknas ordern som objekt, montage alt utställning ARTNR: OBJEKT BENÄMNING: Objekt Woody PIA+1+Objekt:SA' IMD+F++::: Objekt Woody' ARTNR: MONTAGE BENÄMNING: Montage Woody PIA+1+Montage:SA' IMD+F++:::Montage Woody ' ARTNR: UTSÄLLNING BENÄMNING: Utställning Woody PIA+1+Utställning:SA' IMD+F++:::Utställning Woody' Sida 5 av 7

6 ARTNR: KAMPANJ BENÄMNING: Kampanj Woody PIA+1+Kampanj:SA' IMD+F++:::Kampanj Woody' Om kampanjen även förändrar beräkningsvillkor för bonus skall art.nr kombineras i en sträng ARTNR: OBJEKTKAMPANJ BENÄMNING: ObjektKampanj Woody PIA+1+ ObjektKampanj:SA' IMD+F++::: ObjektKampanj Woody' ARTNR: MONTAGEKAMPANJ BENÄMNING: MontageKampanj Woody PIA+1+ MontageKampanj:SA' IMD+F++::: MontageKampanj Woody' 4. Inte bonusgrundande artiklar Vi de fall det förhandlats fram att visst sortiment ej är bonusgrundande skall information om detta, innehållande leverantörens artikelnummer, skickas in till Krediteringar av bonusar och övriga ersättningar Lokalbonus betalas ut centralt till WB med samma villkor som övriga centrala ersättningar enligt avtal. Inköpsportalbonusen krediteras på helår senast 31 januari efterföljande år och utbetalas centralt till WB. När det gäller kreditering av övriga ersättningar och för att möjliggöra uppföljning och avstämning, skall dessa redovisas på Woody Bygghandel unika artiklar (se nedan). Kan ni inte hantera dessa elektroniskt vill vi att ni skickar en kreditnota per bonustyp och kontaktar oss innan ni utför dessa krediteringar för avstämning. Vi kan inte ta emot pappersfakturor med flera olika bonustyper, dessa kommer vi att skicka i retur till Er. Sida 6 av 7

7 Ökningsbonus på artikel OKNINGSBONUS PIA+5+OKNINGSBONUS:SA` IMD+F++:::Okningsbonus Montagebonus på artikel MONTAGEBONUS PIA+5+ MONTAGEBONUS:SA` IMD+F++:::Montagebonus Övrig bonus på artikelnummer OVRIGBONUS PIA+5+OVRIGBONUS:SA' IMD+F++:::Övrigbonus' Eget varumärke på artikelnummer EVMBONUS PIA+5+EVMBONUS:SA' IMD+F++:::Egetvarumärkebonus' Frågor eller behov av förtydliganden Vänligen kontakta någon av oss så skall vi besvara era frågor Kristina Rönnmark Genomfakturering/EDI Johan Fors IT-Chef Sida 7 av 7

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 1 NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 2 INNEHÅLL INLEDNING...3 ELEKTRONISK FAKTURERING...3 VAD UTGÖR EN ELEKTRONISK FAKTURA?...3 GODKÄNNADE AV ELEKTRONISK FAKTURERING...4

Läs mer

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EPC FÖR ARTIKELINFORMATION 1.8... 2 VARUCERTIFIKATSFLÖDE... 3 UPPDATERA

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Uppdatering av Exder 2007-03-28

Uppdatering av Exder 2007-03-28 Uppdatering av Exder 2007-03-28 Våren är nu definitivt på väg och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder. Sedan förra uppdateringen i slutet av januari har vi tagit fram ett antal

Läs mer

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17 Visma Proceedo E-handelsbilaga Page 1 of 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kontaktpersoner... 3 2 Definitioner... 4 3 Teknisk Specifikation 5 3.1 Aktuella meddelandeformat 5 3.1.1 Faktura...5 3.1.2 Inköpsorder5

Läs mer

Försäljningsvillkor - Bright Technology Nordic AB

Försäljningsvillkor - Bright Technology Nordic AB Försäljningsvillkor - Allmänna villkor (nedan benämnt Brighttech) allmänna villkor omfattar all försäljning, om inget särskilt avtalats mellan parterna. Beställningar/inköp av produkter och tjänster från

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013 Utgåva 8 THINKTax Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen... 2 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura?...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder Skruvat.se Användarvillkor Kunder ANVÄNDARVILLKOR KUNDER Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkor Kunder ) gäller för kunders (nedan Kund) köp av varor från AB Skruvat Reservdelar (org.nr.556605-7336,

Läs mer