Hantering av leverantörsfakturor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av leverantörsfakturor"

Transkript

1 Hantering av leverantörsfakturor (CUS, CSV, CAS, CUH & CGR) - 1. Effektivare hantering av leverantörsfakturor - 2. Rutin när vi har mottagit en leverantörsfaktura som är felaktig - 3. Rutin när vi har mottagit en leverantörsfaktura som har fel adress och/eller referens. Alla bilagor finner du separata med bolagsanpassning på fronter.

2 Innehåll 1. Effektivare hantering av leverantörsfakturor... 3 Bilaga: Inköpsblankett Rutin när vi har mottagit en leverantörsfaktura som är felaktig... 6 Bilaga: Bestridande av felaktig faktura Rutin när vi har mottagit en leverantörsfaktura som har fel adress och/eller referens Bilaga: Felaktig adress och/eller referens på leverantörsfaktura

3 1. Effektivare hantering av leverantörsfakturor Förutom att alla typer av inköp planeras noga och prismedvetet kännetecknas en bra inköpsrutin bl.a av att 1) Inköp görs av behörig personal 2) Inköpsordern skall innehålla uppgifter så att inköpet blir korrekt och att leverantörsfakturan behandlas riktigt, snabbt och effektivt. Det är viktigt att få leverantörsfakturorna till rätt bolag och därefter till rätt person på det bolaget, d.v.s först direkt till rätt beställare för godkännande och därefter till rätt attestant. För att minimera administrationen är målsättningen att fakturan redan vid ankomstregistreringen bokförs på rätt avdelning/kostnadsställe (samt i vissa fall även projekt) utan tidsödande undersökningar. Därför måste vi vid alla beställningar ange till leverantören att fakturan alltid måste innehålla följande uppgifter för att kunna behandlas riktigt och därmed bli korrekt betald: Avdelning/kostnadsställe. (Betecknas alltid med fyra siffror). - Om fakturan avser beställningar från fler än en (1) avdelning bör det tydligt framgå på fakturan vilka avdelningar som avses samt även vilken del som ska tillföras respektive avdelning. Det kan ibland vara enklare att göra separata beställningar om beställningen omfattar olika avdelningar. Projekt. (Gäller för hyror och kostnader som är kopplade till hyrda lokaler, d.v.s. i de fall där berörd avdelning/kostnadsställe är Projektnummer betecknas alltid med fyra siffror) Beställningsansvarig. - Den som har gjort beställningen och därmed också är ansvarig för fakturan. Den beställningsansvarige den som lämpligen gör eventuella rättelser på fakturan vid felaktig eller saknad information. Leveransadress. - måste naturligtvis alltid anges för att inköpet skall levereras till rätt ställe. Rätt bolagsnamn. - För att utan problem kunna göra rätt momsavdrag hos skattemyndigheten är det viktigt att leverantören anger rätt och fullständigt bolagsnamn på fakturan. Om fakturan adresseras till fel bolag ansvarar i första hand beställaren för att kontakta leverantören med begäran om att fakturan krediteras och att en ny faktura istället skickas till rätt bolag. Rätt fakturaadress. - Rätt fakturaadress måste anges dels för att slippa onödigt arbete med omdirigering av fakturan och dels för att leverantör ska få betalt i tid. 3

4 När beställningar sker via webben finns det i princip alltid möjlighet att på något sätt ange Avdelning (XXXX) samt eventuellt projekt (xxxx), ibland kanske i samma fält (Avd. XXXX / xxxx), vilket fungerar lika bra. I de fall beställningar skickas per post, via mail eller kanske framför allt sker via kreditinköp över disk har en enkel beställningssedel tagits fram enligt figur Inköpsblankett. I de fall beställningen/inköpet praktiskt utförs av annan än den beställningsansvarige skall den beställningsansvarige godkänna inköpet med namnteckning eller signatur på inköpsblanketten (ett mail från den beställningsansvarige gäller därvidlag som godkännande av inköpet till den som praktiskt utför beställningen/inköpet). Beställningsansvarig bör på lämpligt sätt (fysiskt eller digitalt) spara ett exemplar av beställningen för att jämföra med fakturan när den skall godkännas. 4

5 Bilaga: Inköpsblankett 5

6 2. Rutin när vi har mottagit en leverantörsfaktura som är felaktig I Briljant: Alla leverantörsfakturor ankomstregistreras enligt normal rutin då den leverantörsreskontraansvarige i normalfallet inte kan veta om fakturan är felaktig eller ej. Dock får en felaktig faktura ej godkännas eller attesteras, utan beställaren skall snarast kontakta leverantören och be om rättelse samt i Briljants attestrutin vidarebefordra fakturan till RETUR (d.v.s. till den leverantörsreskontra ansvarige) med en anmärkning om vilka åtgärder som har vidtagits eller skall vidtas. Competens utgångspunkt är att en felaktig faktura alltid skall krediteras. Om endast en del av fakturan är felaktig är det att föredra att fakturan krediteras helt och ersätts av ny istället för delkreditering. Om vi misslyckas med att få en rättelse och leverantören hävdar att fakturan är riktig måste vi göra ett skriftligt bestridande. Ett exempel på hur bestridandet bör se ut finns i bilaga 2: Bestridande av felaktig faktura. 6

7 Bilaga: Bestridande av felaktig faktura Bolagets namn AB Att: nnnnnnnnn Postadress Ort Bestridande Härmed bestrider Competens Utbildning Sverige AB, Org.nr hela (alt. del av) faktura/fakturorna. från Bolaget AB. Grund för bestridande Vi emotser därför kreditering... Med vänlig hälsning Competens Utbildning Sverige AB Namn. 7

8 3. Rutin när vi har mottagit en leverantörsfaktura som har fel adress och/eller referens. På alla leverantörsfakturor till Competens måste gällande avdelningsnummer (och samt vid avd även ett projektnummer) anges som referens. Om så ej är fallet skall ansvarig beställare för Competens informera leverantören om det avdelningsnummer (och ev. projekt) som skall anges. Om fakturaadressen är felaktig måste även det påpekas för leverantören så att fakturaadressen korrigeras till den korrekta. Den korrekta fakturaadressen är: Bolaget AB Box Stockholm- Globen. Eventuella fakturor som trots detta kommer direkt till andra Competens-adresser skall omedelbart skickas till den leverantörsfakturaansvarige (Christian Eismar, i Stockholm-Globen, tel ) för skanning och registrering i Briljant. Samtidigt måste leverantören enligt föregående stycke informeras om rätt adress. Det är med hjälp av korrekt referens (avdelningsnummer och ev. projekt) som fakturan hittar till rätt personer för attest i Briljant. Vid felaktiga adresser samt felaktiga eller uteblivna referenser skall leverantören kontaktas via telefon samt helst även via brev med information om vår fakturadress och referens. Använd brevet som är bifogat till denna instruktion (och som även finns på fronter) för fakturor som är feladresserade och/eller innehåller fel referens. 8

9 Bilaga: Felaktig adress och/eller referens på leverantörsfaktura Bolagets namn AB Att: nnnnnnnnnn Postadress Ort Felaktig adress och/eller referens på faktura till Competens Bolag AB För att Competens Bolag AB, Org.nr xxxxxx-xxxx, skall kunna behandla sina leverantörsfakturor på rätt sätt och därmed kunna betala dessa till rätt belopp och i tid krävs att adress samt referens är riktigt angivna. Tyvärr har så ej varit fallet på er faktura nr.. Att nämnda uppgifter saknas beror förmodligen på bristande information från oss tidigare och vi ber i så fall om ursäkt för om vi förorsakar onödigt besvär. Hur som helst ber vi er vänligen att fortsättningsvis notera följande beträffande fakturaadress resp. referensfält. Fakturaadress Competens Bolag AB Att: Leverantörsreskontran Box Stockholm-Globen Referensfält I referensfältet skall för våra fortsatta fakturor alltid anges en Avdelning (på fyra siffror) ***samt ett Projekt (på fyra siffror) *** Till företag där vi använder oss av projekt. Med vänlig hälsning Competens Bolag AB Namn 9

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder Ekonomihandbok Utbetalningar/Leverantörsskulder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2014 Innehåll 1. Allmänt om leverantörsfakturor 3 2. Leverantörsreskontra 4 2.1. Olika skuldkonton 4 2.1.1. Leverantörsskulder

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer