Utbildningar, kurser & föreläsningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar, kurser & föreläsningar"

Transkript

1 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Utbildningar, kurser & föreläsningar 2014 Föreningen Skyddsvärnet anlitas ofta för att utveckla kompetens i vård och omsorg och för att skapa säkerhet och trygghet i sociala verksamheter. Vi erbjuder ett utbildningspaket som är kvalitativt och gediget. Vi kan vår sak.

2 All verksamhet inom Skyddsvärnet ska bedrivas med utgångspunkt i en humanistisk människosyn. Den baseras på antagandet att alla människor ska behandlas med respekt och att alla har lika värde oavsett ålder, kön, funktionshinder, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Den utgår ifrån att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och kan bringas att ta ansvar för sina liv och gärningar. Ur Skyddsvärnets etiska riktlinjer Skyddsvärnets utbildningar, kurser och föreläsningar 2014 Denna broschyr kan även laddas ner via vår hemsida: Produktion: Oumie Ella Njai, utbildningsansvarig Grafisk formgivning: Ann Ahlbom Sundqvist, AAS Form och Illustration Porträttfoto kursledarna på sid 12: Denny Lorentzen Övriga foton: Matton.se Tryckeri: Katarinatryck, Stockholm 2013 Vi finns på Twitter och Facebook!

3 Innehåll Info om Skyddsvärnets utbildningar 4 Utbildningar & Kurser...5 Jalla för alla-utbildningen 5 Mångfald och Dialog (MOD) 6 OPERA 6 Hot- och våldsutbildning 7 Samhällsorientering 8 LifeRing Sverige och Europas första sekulära självhjälpsgrupp 9 Skyddsvärnets Sociala företag...10 Yrkesinriktad utbildning med praktik på Skyddsvärnets Sociala företag 10 Studieresor för Dig som vill lära om Sociala företag 11 Föreläsningar...12 Spelberoende förekomst och behandling 12 Metoder att arbeta med ensamkommande flyktingbarn 12 Våra kursledare & föreläsare...13 Lokaler & Catering...14 Om Föreningen Skyddsvärnet...15

4 Skyddsvärnets utbildningar Föreningen Skyddsvärnet anlitas ofta för att utveckla kompetens i vård och omsorg och för att skapa säkerhet och trygghet i sociala verksamheter. I denna utbildningskatalog kan du läsa mer om de utbildningar, föreläsningar och kurser som erbjuds och efterfrågas av myndigheter, företag och organisationer. Även övriga samhällsmedborgare med behov av det valda utbudet kommer till oss. Skyddsvärnet är en ideell förening som arbetar med en non-profitgrund och återinvesterar all vinst i verksamheten. Vi erbjuder ett utbildningsutbud som är gediget och kvalitativt. Utbildningsutbudet är noga utvalt och sammansatt för att passa olika slags specifika behov som kan uppkomma i en organisation. Utbildningsledarna och föreläsarna har spetskompetens inom sina områden och kan sin sak. De har mångårig erfarenhet av att arbeta med just deras teman vilket ger innehållsrika och kvalitativa utbildningar, kurser och föreläsningar. Skyddsvärnets erbjuder utbildningar och föreläsningar i till exempel Samhällsorientering för nyanlända, MOD (mångfald och dialog) som syftar till att motverka fördomar och diskriminering. Hot och Våld är en av Skyddsvärnets mest efterfrågade utbildning. Den ger handfasta tips och råd på hur Du agerar i hotfulla situationer på din arbetsplats. Jalla för alla-utbildningen förbättrar mottagandet av ensamkommande unga. Detta genom att skapa en plattform för vuxenblivande och personlig utveckling samtidigt som de får en kurs i samhällsorientering. Vi erbjuder, över hela landet, behovsanpassade utbildningar, föreläsningar och kurser med fokus på att stärka individen. Vi anpassar innehåll, omfattning, tider och praktiskt genomförande efter era behov och förutsättningar. 4

5 Utbildningar Jalla för alla-utbildningen - en utbildning som förbättrar mottagandet av ensamkommande Skyddsvärnet utbildar och certifierar yrkesgrupper som arbetar med ensamkommande ungdomar. Vi erbjuder en utbildning där vi certifierar huvudtränare och det innebär att Du, efter utbildningen, kan leda och ansvara för egna grupper med Jalla för alla konceptet. Genom interaktiva metoder, olika teman, värderingsövningar och intressanta inslag från ensamkommande själva ges en bra utbildning som kommer vara till stor nytta för hela organisationen. Den ger även deltagare tillfälle att se nya möjligheter, bygga självförtroende, självkänsla och en trygg grund och hjälper ungdomarna i att utveckla sin beslutsförmåga och att träna sig i handlingsberedskap. Målgrupp: Denna utbildning vänder sig till Dig som ser unga flyktingar som resurser i samhället. Med de rätta verktygen så går det få fram det bästa ur dem och bidra till att forma goda samhällsmedborgare. Vi vänder oss till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med ensamkommande flyktingungdomar. Vi har även haft Jalla för alla för nyanlända ungdomar och vet att detta koncept fungerar utmärkt för dem. Omfattning: Utbildningen är fördelad på tre vardagar i följd. Maxantal är 12 deltagare. Kostnad: kronor/deltagare (inkluderat i priset är kurslitteratur, lunch, för- och eftermiddagskaffe). Anmälningarna är bindande. UTBILDNINGAR & KURSER Utbildningsledare: Två kvalificerade och utbildade huvudtränare från Skyddsvärnet. Kontakt: Oumie Ella Njai Tfn: E-post: Det bästa med Jalla för alla-utbildningen är att man fått pröva på övningar som man sedan gör med ungdomarna. Vi har fått nya infallsvinklar i hur ungdomarna tänker och funderar och kan på så sätt samtala bättre med dem Citat från en deltagare 5

6 UTBILDNINGAR & KURSER Mångfald och Dialog (MOD) MOD (Mångfald och dialog) är ett pedagogiskt koncept och arbetar för att motverka fördomar och diskriminering i samhället. MOD utgår från alla människors lika värde och rättigheter med fokus på etnicitet, kön, funktionshinder och sexuell läggning. Målgrupp: MOD-kursen vänder sig till Dig som vill få syn på och bearbeta egna fördomar, för Din egen skull i Ditt arbete eller inom ramen för en organisation, arbetsplats eller ett företag som vill ta mångfaldsfrågorna på allvar. Du kommer inte att bli fri från fördomar genom att Du går en MOD-kurs, däremot kommer Du bli mer medveten om dem så att Du på ett bättre sätt kan hantera dem. Omfattning: Två heldagar för 9-16 deltagare. Kostnad: kr/person (inkluderar för- och eftermiddagsfika och lunch). Utbildningsledare: Isabella Canow, författare och föreläsare med fil. mag. i statsvetenskap och fil. kand. i kriminologi. Kontakt: Isabella Canow Tfn: Mobil: E-post: OPERA OPERA är ett dialogbaserat mötes- och processverktyg och med hjälp av det kan 4 48 deltagare behandla en fråga på ett effektivt sätt. Metoden skapar förutsättningar för delaktighet samtidigt som den ger en bild av vad gruppen tillsammans tycker är viktigast. I OPERA kombineras kreativitet, struktur, involvering och principerna för inlärning via gemensam aktivitet. Exempel på användningsområden: Effektivisering av arbets- eller föreningsmöten Värdegrundsdialoger Framtagande av mål och indikatorer Handlingsplaner för att uppnå mål Uppföljnings- och utvärderingsarbeten Involvera intressenter eller personal Skapa samarbets- och samverkansformer Ta fram indikatorer i ett projekt Insamla, förädla och bedöma idéer. Vi fungerar som processledare vid Era möten Målgrupp: Organisationer som vill fatta beslut genom delaktighet och samverkan på ett effektivt sätt. Omfattning: Två heldagar Kostnad: kronor/heldag Utbildningsledare: Oumie Ella Njai, utbildningsansvarig Kontakt: Oumie Ella Njai Tfn: E-post: 6

7 Hot- och våldsutbildning Utbildningen syftar till att hjälpa Dig att aktivt agera på ett sätt som minskar risken för att en hotfull situation leder till att någon kommer till skada. Våra professionella utbildningsledare lär Dig grunderna; en teoretisk förståelse för vad som kan trigga igång en person till att bli våldsam och hur Du kan lugna ner en sådan situation samt även hur Du kan försvara Dig om klienten ändå tar till våld. Målgrupp: Utbildningen riktar sig till Dig som jobbar med klienter eller kommer i kontakt med individer i Ditt arbete som kan vara hotfulla eller våldsamma. Omfattning: Omfattningen på utbildningen kan diskuteras och i samråd med beställaren utformas de behov som finns. Ett vanligt upplägg är att utbildningen antingen ges som en heldag eller som två halvdagar. Den består av ett psykologiskt block som blandar teori med praktiska övningar samt ett självskyddsblock där deltagarna får lära sig hur de rent fysiskt försvarar sig mot de vanligaste attackerna. Kostnad: kronor per halvdag eller kronor per heldag. Vi rekommenderar en heldag då förmiddagen ägnas åt teorier och eftermiddagen åt praktiska övningar. Utbildningsledare: Utbildningen hålls av leg. psykolog David Tham och självförsvarsexpert Carlos Stråberg Romero. Kontakt: Carlos Stråberg Romero Tfn: Mobil: E-post: UTBILDNINGAR & KURSER Föreningen Skyddsvärnet vill utmärka sig med sina nischade utbildningar och föreläsningar. Ni har möjlighet att, efter egna behov, skräddarsy olika former av utbud som stäcker sig från föreläsningar om idéburet företagande och olika form av missbruksprevention till hedersproblematik av olika slag samt utbildning av trygghetsvärdar. Våra föreläsare och konsulter är experter inom sina områden. Kontakta oss om Du vill veta mer! 7 7

8 UTBILDNINGAR & KURSER Samhällsorientering Etableringsreformen infördes den 1 december 2010 och syftar till att underlätta nyanländas etablering i Sverige. Ett led i detta är att nyanlända erbjuds 60 timmars samhällsorientering som bygger på åtta olika block. Varje nyanländ ska, med hänsyn till sina förutsättningar, erhålla professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. Föreningen Skyddsvärnet erbjuder kurser i samhällsorientering på olika språk. Vi utgår ifrån regeringens direktiv och använder oss av film, interaktiva övningar och modernt undervisningsmaterial för att maximera deltagarnas möjligheter till att inkluderas i samhället. Samhällsorienteringens fyra block innehåller åtta ämnesområden: BLOCK 1 NY I SVERIGE Att komma till Sverige Att bo i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige BLOCK 2 ARBETE OCH UTBILDNING Att försörja sig och utvecklas i Sverige BLOCK 3 DEMOKRATI Individens rättigheter och skyldigheter Att påverka i Sverige BLOCK 4 BARN OCH FAMILJ Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att åldras i Sverige Målgrupp: Nyanlända till Sverige Omfattning: 60 timmar. Kostnad: kr per kurs, max 20 deltagare. Föreläsare: Olika, beroende på deltagarnas modersmål. Kontakt: Oumie Ella Njai Tfn: E-post: 8

9 LifeRing Sverige och Europas första sekulära självhjälpsgrupp Lifering är ett sekulärt självhjälpskoncept i gruppformat. LifeRing s målsättning är drogfrihet från både alkohol och andra beroendeframkallande droger. Konceptet bygger på två grundpelare sekulär självhjälp till drogfrihet och principen om ömsesidig självhjälp genom att hjälpa andra hjälper jag mig själv. Målet är att skapa nätverk mellan människor som kan hjälpa och finnas till hands för varandra. I gruppformatet stödjer medlemmarna ömsesidigt varandra att uppnå målet. För närvarande finns ett spirande nätverk i Europa. Lifering grundades 1996 och idag finns cirka 150 grupper, de flesta på den amerikanska kontinenten. I juni 2013 blev LifeRing ett projekt som finansieras av Arvsfonden och vi kan därför erbjuda kostnadsfria utbildningar för att bli mötesledare för LifeRing grupper. Målgrupp: Alla som på något sätt är intresserade av att stödja missbrukare som vill bli drogfria och som kan relatera till ett sekulärt förhållningssätt. Omfattning: Två heldagar. Kostnad: Kostnadsfritt inom ramen för projektet. Utbildningsledare: Lars Bergström, leg. psykolog på Skyddsvärnet. Kontakt: Lars Bergström Tfn: E-post: UTBILDNINGAR & KURSER Föreningen Skyddsvärnet är de enda som på uppdrag av Kriminalvården bedriver halvvägshus. Vi besitter stor kunskap och kompetens kring kriminalvårdens klienter. Behöver Du mer information om detta kontakta oss. 9

10 SKYDDSVÄRNETS SOCIALA FÖRETAG Yrkesinriktad utbildning med praktik Skyddsvärnets Sociala företag vänder sig till de personer som är intresserad av att varva teoretiska kunskaper med mängder av praktiska övningar och prova-på-uppgifter. Vi erbjuder ett skräddarsytt paket där personer får en branschrelaterad helhetssyn med en yrkesinriktning som hjälper dem vidare ut i arbetslivet eller till vidareutbildning. Inom Sociala företag finns stor branscherfarenhet och kan vägleda deltagarna till respektive yrke, samtidigt som de görs delaktiga i utbildningen. Yrkesinriktade och allmänna moduler anpassas utifrån behov. I det gemensamma utbildningsmaterialet finns bland annat moduler som hållbar utveckling, arbetsmiljö, hälsa, krishantering, ekonomi, försäljning och marknadsföring. Exempel på yrkesmoduler; köksbiträde, hotellstäd och receptionist. Hotell och restaurang är en utbildning för de personer som är intresserad av att förstärka sina kunskaper inom serviceinriktade yrken med fokus på mötesindustrin. Utbildningen ska ge en helhetssyn inom branschen där administrativa delar blandas med kundrelaterade uppgifter. Utöver utbildningens allmänna ämnen går vi djupare in på bland annat olika yrkens specifika kompetenser; service och värdskap, bokningsprocesser, mötesplanering, konferensteknik, hotellstäd, livsmedelshygien och receptionskunskap med mera. Transport, lager och logistik är en teoretisk och praktisk utbildning och vänder sig till de personer som vill få kunskaper inom branschen. Vi lär bland annat ut om mottagande av gods, lagerhållning, leveranspackning av olika varor och i olika miljöer, transport och logistik. I utbildningen ingår även att få en kunskap om vilka arbeten som finns inom branschen. Byggutbildningen är till för de personer som vill få en översiktlig kunskap och praktik från olika områden inom byggverksamhet eller vill uppdatera befintliga kunskaper. Utöver utbildningens allmänna ämnen kommer vi bland annat gå igenom, såväl teoretiskt som praktiskt, de olika momenten inom snickeri, taktäckning, betonggjutning och armering samt måleri. Utbildningen kommer att ge nya referenser inom branschen. Målgrupp: Utbildningen vänder sig till de personer som behöver yrkesinriktad kompetens på arbetsmarknaden. Omfattning: Utbildningen planeras utifrån upphandlarens behov och genomförs på dagtid, heltid eller halvtid, under sexton veckor eller mindre. Kostnad: sek/vecka och deltagare. Minst 5 deltagare. Kontakt: Lena Ludwigs, enhetschef Sociala företag Tfn: E-post: 10

11 Studieresor för Dig som vill lära om Sociala företag Skyddsvärnets Sociala företag kan genom att erbjuda studieresor till föreningens olika verksamheter visa i praktik och teori hur ett arbetsintegrerade socialt företag är utformat utifrån medarbetarnas behov och möjligheter. Genom att vara delaktiga i att driva ett företag ges deltagarna möjlighet att växa in i arbetslivet med stärkt självkänsla och aktivt påverka sin egen utvecklings- och rehabiliteringsprocess. Sociala företag har en verksamhet med försäljning där all eventuell vinst investeras tillbaka i företaget eller i liknande verksamheter. Det övergripande målet är att integrera de människor som arbetar i verksamheterna tillbaka till arbetslivet och samhället. Målgrupp: Personer som vill lära sig mer om Sociala företag. Omfattning: Omfattning och utformning av studieresor inom Skyddsvärnets Sociala företag kan diskuteras i samråd med Dig och utforma Dina behov och önskemål. Två förslag på paketlösningar följer nedan. LILLA PAKETET - cirka 3 timmar Visning av Skyddsvärnets Sociala företag Grönt Hantverk och Bygg & Riv i Väntorp Solna. Följ verksamheten inom hantverk och möbelrenovering på plats. Det finns även möjlighet att besöka handelsboden som visar upp och säljer verksamhetens produkter med alltifrån renoverade möbler (recycle) i företagets egna nydesignade ReDo-serie till förädlade trädgårdsprodukter. Trädgårdsverksamheten presenteras genom att besöka någon av företagets skötseluppdrag i närheten. Studiebesöket avslutas med en presentation och eventuell diskussion. Upplägget kan förändras utifrån målgrupp och genomföras av enhetschefen eller arbetsledare på Grönt Hantverk/Bygg & Riv vid Skyddsvärnets Sociala företag. SKYDDSVÄRNETS SOCIALA FÖRETAG STORA PAKETET - cirka 6 timmar Lilla paketet i kombination med lunch hos vår samarbetspartner Glöden i Väntorp. Därefter åker vi från Solna till Södermalm och besöker företagets två andra enheter inom Konferens och Kontorshotell. Ni får då följa deltagarnas arbete med konferensbokning, mötesplanering, samt kontorshotellets tre verksamhetsområden kring kansliservice, smörgåscatering och kontorsservice. Kostnad: Vi erbjuder studieresorna Lilla paketet för kr + 25 kronor/person för Stora paketet kr kr/person inklusive lunch, två fika och kollektivtransport mellan Solna och Södermalm. Kontakt: Lena Ludwigs, enhetschef Sociala företag Tfn: E-post: 11

12 FÖRELÄSNINGAR Föreläsningar Spelberoende förekomst och behandling Spel om pengar kan vara ett problem. Idag finns det cirka personer i Sverige som spenderar mycket tid och pengar att spela om pengar. Av dessa har cirka personer ett allvarligt spelberoende och behöver ofta hjälp för att ta sig ur sitt beroende. Föreläsningen går igenom bakgrund och faktorer som bidrar till att spelberoende uppstår. Därefter beskrivs tillgängliga metoder och behandlingar för att komma tillrätta med problemet. Föreläsningen är underhållande och informativ med anekdoter och exempel ur föreläsarens erfarenhet från kliniskt arbete med patientgruppen. Målgrupp: Föreläsningen vänder sig till alla som vill veta mer om spel om pengar och spelberoende. Omfattning: En timme. Pris: kronor. Föreläsare: Lars Bergström, leg. psykolog på Skyddsvärnet. Kontakt: Lars Bergström Tfn: E-post: Metoder att arbeta med ensamkommande flyktingbarn Föreläsningen syftar till att förmedla olika sätt att arbeta med ensamkommande ungdomar och skapa plattformar för möte, delaktighet, förståelse och gemenskap. Här talas det om de positiva erfarenheterna som det tidigare projektet Jalla för alla fört med sig. Med hjälp av dessa metoder ges ensamkommande ungdomar möjlighet till att uttrycka sig, utveckla färdigheter, ta ställning i viktiga frågor och få ökad kunskap om det svenska samhället. Målgrupp: Föreläsningen vänder sig till Dig som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med ensamkommande flykting ungdomar i Ditt arbete eller inom ramen för en organisation. Vi anpassar gärna föreläsningen efter Dina behov. Omfattning: Två timmar. Kostnad: kr. Föreläsare: Oumie Ella Njai, utbildningsansvarig. Kontakt: Oumie Ella Njai Tfn: E-post: 12

13 Våra Kursledare & Föreläsare Lars Bergström är legitimerad psykolog med examen från Stockholms Universitet. Han arbetar främst kliniskt och delar sin tid mellan Skyddsvärnet och arbetet inom Kriminalvården. Lars har sedan 1999 arbetat med gruppen drogmissbrukare inom Kriminalvård, landsting och kommunal missbruksvård. Han har också arbetat med KBT behandling och utbildning inom forskningsprojektet för Spelberoende. Lars Bergström har även erfarenhet och kunskap från eget missbruk och använder den kunskapen för att arbeta ideellt med självhjälpsgruppen Lifering som han startade Isabella Canow är författare och föreläsare med fil. mag. i statsvetenskap och fil. kand. i kriminologi. Isabella arbetar sedan 2008 som projektledare på Föreningen Skyddsvärnet och har i sina projekt arbetat för att synliggöra ensamkommandes situation i det nya hemlandet. Hon har erfarenhet av föreläsningar och har tidigare skrivit böckerna Att hitta hem och Under samma tak, men på olika plan. Isabella har varit i ordförande i föreningen TänkOm! som arbetar med stödsamtal och gruppverksamhet gentemot utsatta, men också med utbildningar, handledning och rådgivning gentemot myndigheter, skolor, organisationer. (källa: tankom.net). Oumie Ella Njai har tidigare lett projekt Jalla för alla. Hon har en magisterexamen i biologi vid Stockholms universitet samt är certifierad (IPMA C-nivå) projektledare. Oumie är utbildningsansvarig på Skyddsvärnet. VÅRA KURSLEDARE & FÖRELÄSARE Carlos Stråberg Romero arbetar på Skyddsvärnets Träningslägenheter. Han har lång erfarenhet av ämnet hot och våld. Carlos har arbetat på Häktet Kronoberg som ansvarig självskyddsinstruktör och har även har gått polisens självskyddsutbildning. Carlos har hållit utbildningar vid olika myndigheter där hot om våld förekommer, exempelvis Stockholmspolisens olika enheter, Kriminalvården, Riksbanken, ordningsvakter och olika socialförvaltningar i Stockholmsregionen. David Tham är legitimerad psykolog och utbildad vid Örebro Universitet. Han har jobbat på Föreningen Skyddsvärnet från och har till största delen haft terapier med klienter från Kriminalvården och kommunernas socialtjänst. Han är nu konsult för Skyddsvärnet och arbetar tillsammans med Carlos Stråberg Romero kring Hot- och våldsutbildningarna. Tidigare har David bland annat jobbat på LVM-hemmet Rebecka och Brottsförebyggande Rådet. 13

14 Lokaler & Catering LOKALER & CATERING Skyddsvärnets Konferens tar hand om Ditt möte i Stockholm Skyddsvärnets Konferens tar hand om Ditt möte i Stockholm. Vi erbjuder Dig välutrustade möteslokaler i kombination med planering och högklassigt värdskap, vilket gör att Du kan koncentrera Dig på själva mötet och dess resultat. Utifrån Dina önskemål, behov och budget skapar vi förutsättningarna för ett lyckat möte. Tfn: E-post: Leverans av smörgåsar - direkt hem till Din organisation! En tjänst som erbjuder Dig punktlig leverans av smörgåsar för alla tillfällen. Vill Du överraska Dina kollegor med lyxiga mackor till utbildningen, kursen eller fredagsfikat? Skyddsvärnets Sociala företag har Catering som en tjänst. Vi erbjuder ett stort utbud av smörgåsar för alla tillfällen. Du väljer mellan ljus till kraftigt mörkt fullkornsbröd. Eller varför inte variera och kombinera Din beställning? Ring oss - vi tar hand om Din beställning! Skyddsvärnet Caterings personal hjälper Dig att optimera Din beställning Tfn: E-post: Minimumbeställning: 15 personer. 14

15 Om Skyddsvärnet Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden som förebygger brott och social utslagning i samhället. Vi är opinionsbildande och utvecklar socialt arbete. Det finns inga ägare vilket innebär att vi återinvesterar all vinst i våra verksamheter. Genom denna ideella inriktning kan vi bland annat erbjuda kostnadsfria hjälp- och stödinsatser. Självhjälpsgruppen LifeRing och kostnadsfria seminarier, som medverkar till opinionsbildning för att aktivt hävda allas lika människovärde och tolerans, är exempel på detta. Skyddsvärnets uppgift är att bedriva verksamhet som syftar till social rehabilitering och habilitering. Vårt mål är att varje klient som berörs av föreningens verksamhet ska bli en fungerande samhällsmedborgare. Skyddsvärnets Vårdkedja kan ta emot drygt 200 klienter, främst från socialtjänsten och Kriminalvården. Vi har avtal med ett 70-tal kommuner, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan. Idag bedriver Skyddsvärnet olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter i hela landet men företrädesvis i Mälardalsregionen. Tilltron till människors förmåga att ta ansvar för sina liv med hjälp av individuella stödinsatser är centralt i det arbete vi utför. Arbetet ger resultat. I Skyddsvärnets Vårdkedja finns nio verksamheter med en bredd och dynamik som möjliggör att vi kan skräddarsy lösningar utifrån varje enskild individs behov. Vår målsättning är att individen ska få kunskaper att hjälpa sig själv för att på så vis vara bättre rustad inför livet i framtiden. Vårdkedjan är därför ett kraftfullt verktyg som ger de rätta insatserna till varje klient i deras strävan att leva ett liv utan kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. Samverkan mellan enheterna möjliggör en gemensam behandlingsmodell som vi inom Skyddsvärnet är stolta över att gemensamt ha utformat. SAFE Stockholm Familjevård Arbetsträning Trygghetstjänst för barn och unga Familjehem för ungdomar och vuxna Björka boende med arbetsträning via sociala företag LifeRing Kostnadsfri sekulär självhjälpsgrupp för att förhindra återfall Öppenvård Vi förebygger brott och social utslagning i samhället Eget boende i korridor med personalstöd dygnet runt Halvvägshus Utslussmöjlighet från Kriminalvården Träningslägenheter Strukturerat och individuellt utformat program Leg. Psykolog Kontaktperson Självständigt boende med individuellt stöd av kvalificerad kontaktperson Terapi och handledning Kvalificerade enskilda stödinsatser Skyddsvärnets Vårdkedja 15

16 FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM HORNSGATAN 123 NB, STOCKHOLM TEL: ORG.NR E-POST:

Utbildningar, kurser & föreläsningar 2013

Utbildningar, kurser & föreläsningar 2013 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Utbildningar, kurser & föreläsningar 2013 Foto: Torbjörn Arvidson/Matton www.skyddsvarnet.se All verksamhet inom Skyddsvärnet ska bedrivas med utgångspunkt i en humanistisk

Läs mer

Utbildningar, kurser & föreläsningar

Utbildningar, kurser & föreläsningar Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Utbildningar, kurser & föreläsningar 2015 Föreningen Skyddsvärnet anlitas ofta för att utveckla kompetens i vård och omsorg och för att skapa säkerhet och trygghet i

Läs mer

SK YDDSVÄRNETS UTBILDNINGAR, KURSER & FÖREL ÄSNINGAR

SK YDDSVÄRNETS UTBILDNINGAR, KURSER & FÖREL ÄSNINGAR SK YDDSVÄRNETS UTBILDNINGAR, KURSER & FÖREL ÄSNINGAR 1 SKYDDSVÄRNETS UTBILDNINGAR, KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR DENNA BROSCHYR KAN ÄVEN LADDAS NER VIA VÅR HEMSIDA: WWW.SKYDDSVARNET.SE PRODUKTION: OUMIE ELLA

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Svar från Skyddsvärnet i Stockholm på remissutkast

Svar från Skyddsvärnet i Stockholm på remissutkast Svar från Skyddsvärnet i Stockholm på remissutkast 2010-11-30 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm har lång erfarenhet av sociala insatser för personer med missbruk, kriminalitet eller sociala/psykosociala

Läs mer

Aktuellt från Skyddsvärnet

Aktuellt från Skyddsvärnet 1??? Sida 1 av 5 Direktor Verksamhetschef Prenumerera Aktuellt från Skyddsvärnet Seminarier Skyddsvärnet förebygger brott och social utslagning i samhället samt är opinionsbildande och utvecklar socialt

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Unga killar- och tjejer från hedersmiljöer Riskzon för missbruk och kriminalitet?

Unga killar- och tjejer från hedersmiljöer Riskzon för missbruk och kriminalitet? Unga killar- och tjejer från hedersmiljöer Riskzon för missbruk och kriminalitet? En utbildningsdag om ungdomar utsatta för hedersrelaterad våld och förtryck och som utvecklat - eller löper stor risk att

Läs mer

Aktuellt från Skyddsvärnet

Aktuellt från Skyddsvärnet 1??? Sida 1 av 5 Direktor Prenumerera Aktuellt från Skyddsvärnet Seminarier Skyddsvärnet förebygger brott och social utslagning i samhället samt är opinionsbildande och utvecklar socialt arbete. Seminarium

Läs mer

Aktuellt från Skyddsvärnet

Aktuellt från Skyddsvärnet 1??? Sida 1 av 5 Direktor Prenumerera Aktuellt från Skyddsvärnet Seminarier Skyddsvärnet förebygger brott och social utslagning i samhället samt är opinionsbildande och utvecklar socialt arbete. Årets

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Projektbeskrivning för Vett och etikett i arbetslivet

Projektbeskrivning för Vett och etikett i arbetslivet Projektbeskrivning för Vett och etikett i arbetslivet Beskrivning av projektägaren Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell förening som bildades 1910 som en

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Utbildning i den empatiska byråkratin framtidens kommunala service

Utbildning i den empatiska byråkratin framtidens kommunala service MÅLGRUPP Medarbetare, chefer och administrativ personal inom tillstånd, tillsyn, kontroll, till exempel bygglov, miljö, livsmedelskontroll, markupplåtelse, brandtillsyn och alkoholtillsyn. VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete.

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering söker: Projektmedarbetare Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Om tjänsten Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013 Foto: Matton www.skyddsvarnet.se Skyddsvärnets verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013. Redovisningen

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer Våldet går inte i pension För dig som vill veta mer Studiematerial Trygghet som saknas- om våld och övergrepp mot äldre Brottsofferjouren, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Pensionärsförbund har

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende Kriminalvårdens personaltidning nummer 4 september 2013 PÅ GRÖN KVIST Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag» Det var skönt att vara tillbaka i Kriminalvården efter att ha överdoserat med fiske

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten!

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! LindgrenHelde Kommunikation Mångfald hanteras med omsorg! UTBILDNINGAR Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! - genom tydlig och dialogisk kommunikation På våra kurser

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal.

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. KRAVSPECIFIKATION Uppdrag och syfte: Anbudet gäller det tredje utbildningstillfället i KOMPETENSNAVET utvecklingsprogram. Syftet med föreläsningen är att deltagarna ska få kunskap om kopplingen mellan

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Vårterminen 2018 höstterminen 2019 INFORMATION I samverkan med Svensk Förening för Sexologi (SfS) inbjuder SAPU härmed

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Konferens hotell Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT INBJUDAN TILL GRUNDUTBILDNING I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT FÖR PROFESSIONELLA och ARBETSLEDARE INOM REHABILITERINGSOMRÅDET Då var det dags igen! Den fjärde grundutbildningsomgången

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Projektbeskrivning för Familjehem

Projektbeskrivning för Familjehem Projektbeskrivning för Familjehem Beskrivning av projektägaren Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell förening som bildades 1910 som en enskild hjälporganisation

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling Migration

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Kompetenscentrum. Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV. Utbildningar och tjänster

Kompetenscentrum. Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV. Utbildningar och tjänster Kompetenscentrum Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV Utbildningar och tjänster Hösten 2015 våren 2016 Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV EHRV

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Vi har även haft JFA på gymnasieskolor runt om i Stockholm med framgångsrikt resultat i de flesta av skolorna.

Vi har även haft JFA på gymnasieskolor runt om i Stockholm med framgångsrikt resultat i de flesta av skolorna. NYHETSBLADET 2013 Projekt Jalla för alla Jalla för alla - Nyhetsblad Hej Det var ett tag sedan Jalla för allas Nyhetsblad kom ut och detta har berott på att projektet tagit fart ordentligt och vi har valt

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs!

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Vad är ett socialt företag? En näringsverksamhet som: Integrerar personer som står långt från arbetsmarknaden i samhälle

Läs mer

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar?

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar? 5. O r g a n i s a t i o n e n s o m 40 Att kvalitetssäkra Att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen är ett viktigt steg i arbetet mot diskriminering, men för att få ett helhetsperspektiv måste flera aspekter

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN

ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN http://www.onlineterapi.nu BAKGRUND En av våra största utmaningar i samhället är att ge råd och stöd till personer som mår dåligt och lider av olika typer av psykologisk problematik.

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2012 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2012 Foto: Matton www.skyddsvarnet.se Innehållsförteckning Förord... 3 Direktor Nilla Helgesson har ordet... 3 Ideell

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer