Utbildningar, kurser & föreläsningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar, kurser & föreläsningar"

Transkript

1 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Utbildningar, kurser & föreläsningar 2014 Föreningen Skyddsvärnet anlitas ofta för att utveckla kompetens i vård och omsorg och för att skapa säkerhet och trygghet i sociala verksamheter. Vi erbjuder ett utbildningspaket som är kvalitativt och gediget. Vi kan vår sak.

2 All verksamhet inom Skyddsvärnet ska bedrivas med utgångspunkt i en humanistisk människosyn. Den baseras på antagandet att alla människor ska behandlas med respekt och att alla har lika värde oavsett ålder, kön, funktionshinder, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Den utgår ifrån att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och kan bringas att ta ansvar för sina liv och gärningar. Ur Skyddsvärnets etiska riktlinjer Skyddsvärnets utbildningar, kurser och föreläsningar 2014 Denna broschyr kan även laddas ner via vår hemsida: Produktion: Oumie Ella Njai, utbildningsansvarig Grafisk formgivning: Ann Ahlbom Sundqvist, AAS Form och Illustration Porträttfoto kursledarna på sid 12: Denny Lorentzen Övriga foton: Matton.se Tryckeri: Katarinatryck, Stockholm 2013 Vi finns på Twitter och Facebook!

3 Innehåll Info om Skyddsvärnets utbildningar 4 Utbildningar & Kurser...5 Jalla för alla-utbildningen 5 Mångfald och Dialog (MOD) 6 OPERA 6 Hot- och våldsutbildning 7 Samhällsorientering 8 LifeRing Sverige och Europas första sekulära självhjälpsgrupp 9 Skyddsvärnets Sociala företag...10 Yrkesinriktad utbildning med praktik på Skyddsvärnets Sociala företag 10 Studieresor för Dig som vill lära om Sociala företag 11 Föreläsningar...12 Spelberoende förekomst och behandling 12 Metoder att arbeta med ensamkommande flyktingbarn 12 Våra kursledare & föreläsare...13 Lokaler & Catering...14 Om Föreningen Skyddsvärnet...15

4 Skyddsvärnets utbildningar Föreningen Skyddsvärnet anlitas ofta för att utveckla kompetens i vård och omsorg och för att skapa säkerhet och trygghet i sociala verksamheter. I denna utbildningskatalog kan du läsa mer om de utbildningar, föreläsningar och kurser som erbjuds och efterfrågas av myndigheter, företag och organisationer. Även övriga samhällsmedborgare med behov av det valda utbudet kommer till oss. Skyddsvärnet är en ideell förening som arbetar med en non-profitgrund och återinvesterar all vinst i verksamheten. Vi erbjuder ett utbildningsutbud som är gediget och kvalitativt. Utbildningsutbudet är noga utvalt och sammansatt för att passa olika slags specifika behov som kan uppkomma i en organisation. Utbildningsledarna och föreläsarna har spetskompetens inom sina områden och kan sin sak. De har mångårig erfarenhet av att arbeta med just deras teman vilket ger innehållsrika och kvalitativa utbildningar, kurser och föreläsningar. Skyddsvärnets erbjuder utbildningar och föreläsningar i till exempel Samhällsorientering för nyanlända, MOD (mångfald och dialog) som syftar till att motverka fördomar och diskriminering. Hot och Våld är en av Skyddsvärnets mest efterfrågade utbildning. Den ger handfasta tips och råd på hur Du agerar i hotfulla situationer på din arbetsplats. Jalla för alla-utbildningen förbättrar mottagandet av ensamkommande unga. Detta genom att skapa en plattform för vuxenblivande och personlig utveckling samtidigt som de får en kurs i samhällsorientering. Vi erbjuder, över hela landet, behovsanpassade utbildningar, föreläsningar och kurser med fokus på att stärka individen. Vi anpassar innehåll, omfattning, tider och praktiskt genomförande efter era behov och förutsättningar. 4

5 Utbildningar Jalla för alla-utbildningen - en utbildning som förbättrar mottagandet av ensamkommande Skyddsvärnet utbildar och certifierar yrkesgrupper som arbetar med ensamkommande ungdomar. Vi erbjuder en utbildning där vi certifierar huvudtränare och det innebär att Du, efter utbildningen, kan leda och ansvara för egna grupper med Jalla för alla konceptet. Genom interaktiva metoder, olika teman, värderingsövningar och intressanta inslag från ensamkommande själva ges en bra utbildning som kommer vara till stor nytta för hela organisationen. Den ger även deltagare tillfälle att se nya möjligheter, bygga självförtroende, självkänsla och en trygg grund och hjälper ungdomarna i att utveckla sin beslutsförmåga och att träna sig i handlingsberedskap. Målgrupp: Denna utbildning vänder sig till Dig som ser unga flyktingar som resurser i samhället. Med de rätta verktygen så går det få fram det bästa ur dem och bidra till att forma goda samhällsmedborgare. Vi vänder oss till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med ensamkommande flyktingungdomar. Vi har även haft Jalla för alla för nyanlända ungdomar och vet att detta koncept fungerar utmärkt för dem. Omfattning: Utbildningen är fördelad på tre vardagar i följd. Maxantal är 12 deltagare. Kostnad: kronor/deltagare (inkluderat i priset är kurslitteratur, lunch, för- och eftermiddagskaffe). Anmälningarna är bindande. UTBILDNINGAR & KURSER Utbildningsledare: Två kvalificerade och utbildade huvudtränare från Skyddsvärnet. Kontakt: Oumie Ella Njai Tfn: E-post: Det bästa med Jalla för alla-utbildningen är att man fått pröva på övningar som man sedan gör med ungdomarna. Vi har fått nya infallsvinklar i hur ungdomarna tänker och funderar och kan på så sätt samtala bättre med dem Citat från en deltagare 5

6 UTBILDNINGAR & KURSER Mångfald och Dialog (MOD) MOD (Mångfald och dialog) är ett pedagogiskt koncept och arbetar för att motverka fördomar och diskriminering i samhället. MOD utgår från alla människors lika värde och rättigheter med fokus på etnicitet, kön, funktionshinder och sexuell läggning. Målgrupp: MOD-kursen vänder sig till Dig som vill få syn på och bearbeta egna fördomar, för Din egen skull i Ditt arbete eller inom ramen för en organisation, arbetsplats eller ett företag som vill ta mångfaldsfrågorna på allvar. Du kommer inte att bli fri från fördomar genom att Du går en MOD-kurs, däremot kommer Du bli mer medveten om dem så att Du på ett bättre sätt kan hantera dem. Omfattning: Två heldagar för 9-16 deltagare. Kostnad: kr/person (inkluderar för- och eftermiddagsfika och lunch). Utbildningsledare: Isabella Canow, författare och föreläsare med fil. mag. i statsvetenskap och fil. kand. i kriminologi. Kontakt: Isabella Canow Tfn: Mobil: E-post: OPERA OPERA är ett dialogbaserat mötes- och processverktyg och med hjälp av det kan 4 48 deltagare behandla en fråga på ett effektivt sätt. Metoden skapar förutsättningar för delaktighet samtidigt som den ger en bild av vad gruppen tillsammans tycker är viktigast. I OPERA kombineras kreativitet, struktur, involvering och principerna för inlärning via gemensam aktivitet. Exempel på användningsområden: Effektivisering av arbets- eller föreningsmöten Värdegrundsdialoger Framtagande av mål och indikatorer Handlingsplaner för att uppnå mål Uppföljnings- och utvärderingsarbeten Involvera intressenter eller personal Skapa samarbets- och samverkansformer Ta fram indikatorer i ett projekt Insamla, förädla och bedöma idéer. Vi fungerar som processledare vid Era möten Målgrupp: Organisationer som vill fatta beslut genom delaktighet och samverkan på ett effektivt sätt. Omfattning: Två heldagar Kostnad: kronor/heldag Utbildningsledare: Oumie Ella Njai, utbildningsansvarig Kontakt: Oumie Ella Njai Tfn: E-post: 6

7 Hot- och våldsutbildning Utbildningen syftar till att hjälpa Dig att aktivt agera på ett sätt som minskar risken för att en hotfull situation leder till att någon kommer till skada. Våra professionella utbildningsledare lär Dig grunderna; en teoretisk förståelse för vad som kan trigga igång en person till att bli våldsam och hur Du kan lugna ner en sådan situation samt även hur Du kan försvara Dig om klienten ändå tar till våld. Målgrupp: Utbildningen riktar sig till Dig som jobbar med klienter eller kommer i kontakt med individer i Ditt arbete som kan vara hotfulla eller våldsamma. Omfattning: Omfattningen på utbildningen kan diskuteras och i samråd med beställaren utformas de behov som finns. Ett vanligt upplägg är att utbildningen antingen ges som en heldag eller som två halvdagar. Den består av ett psykologiskt block som blandar teori med praktiska övningar samt ett självskyddsblock där deltagarna får lära sig hur de rent fysiskt försvarar sig mot de vanligaste attackerna. Kostnad: kronor per halvdag eller kronor per heldag. Vi rekommenderar en heldag då förmiddagen ägnas åt teorier och eftermiddagen åt praktiska övningar. Utbildningsledare: Utbildningen hålls av leg. psykolog David Tham och självförsvarsexpert Carlos Stråberg Romero. Kontakt: Carlos Stråberg Romero Tfn: Mobil: E-post: UTBILDNINGAR & KURSER Föreningen Skyddsvärnet vill utmärka sig med sina nischade utbildningar och föreläsningar. Ni har möjlighet att, efter egna behov, skräddarsy olika former av utbud som stäcker sig från föreläsningar om idéburet företagande och olika form av missbruksprevention till hedersproblematik av olika slag samt utbildning av trygghetsvärdar. Våra föreläsare och konsulter är experter inom sina områden. Kontakta oss om Du vill veta mer! 7 7

8 UTBILDNINGAR & KURSER Samhällsorientering Etableringsreformen infördes den 1 december 2010 och syftar till att underlätta nyanländas etablering i Sverige. Ett led i detta är att nyanlända erbjuds 60 timmars samhällsorientering som bygger på åtta olika block. Varje nyanländ ska, med hänsyn till sina förutsättningar, erhålla professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. Föreningen Skyddsvärnet erbjuder kurser i samhällsorientering på olika språk. Vi utgår ifrån regeringens direktiv och använder oss av film, interaktiva övningar och modernt undervisningsmaterial för att maximera deltagarnas möjligheter till att inkluderas i samhället. Samhällsorienteringens fyra block innehåller åtta ämnesområden: BLOCK 1 NY I SVERIGE Att komma till Sverige Att bo i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige BLOCK 2 ARBETE OCH UTBILDNING Att försörja sig och utvecklas i Sverige BLOCK 3 DEMOKRATI Individens rättigheter och skyldigheter Att påverka i Sverige BLOCK 4 BARN OCH FAMILJ Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att åldras i Sverige Målgrupp: Nyanlända till Sverige Omfattning: 60 timmar. Kostnad: kr per kurs, max 20 deltagare. Föreläsare: Olika, beroende på deltagarnas modersmål. Kontakt: Oumie Ella Njai Tfn: E-post: 8

9 LifeRing Sverige och Europas första sekulära självhjälpsgrupp Lifering är ett sekulärt självhjälpskoncept i gruppformat. LifeRing s målsättning är drogfrihet från både alkohol och andra beroendeframkallande droger. Konceptet bygger på två grundpelare sekulär självhjälp till drogfrihet och principen om ömsesidig självhjälp genom att hjälpa andra hjälper jag mig själv. Målet är att skapa nätverk mellan människor som kan hjälpa och finnas till hands för varandra. I gruppformatet stödjer medlemmarna ömsesidigt varandra att uppnå målet. För närvarande finns ett spirande nätverk i Europa. Lifering grundades 1996 och idag finns cirka 150 grupper, de flesta på den amerikanska kontinenten. I juni 2013 blev LifeRing ett projekt som finansieras av Arvsfonden och vi kan därför erbjuda kostnadsfria utbildningar för att bli mötesledare för LifeRing grupper. Målgrupp: Alla som på något sätt är intresserade av att stödja missbrukare som vill bli drogfria och som kan relatera till ett sekulärt förhållningssätt. Omfattning: Två heldagar. Kostnad: Kostnadsfritt inom ramen för projektet. Utbildningsledare: Lars Bergström, leg. psykolog på Skyddsvärnet. Kontakt: Lars Bergström Tfn: E-post: UTBILDNINGAR & KURSER Föreningen Skyddsvärnet är de enda som på uppdrag av Kriminalvården bedriver halvvägshus. Vi besitter stor kunskap och kompetens kring kriminalvårdens klienter. Behöver Du mer information om detta kontakta oss. 9

10 SKYDDSVÄRNETS SOCIALA FÖRETAG Yrkesinriktad utbildning med praktik Skyddsvärnets Sociala företag vänder sig till de personer som är intresserad av att varva teoretiska kunskaper med mängder av praktiska övningar och prova-på-uppgifter. Vi erbjuder ett skräddarsytt paket där personer får en branschrelaterad helhetssyn med en yrkesinriktning som hjälper dem vidare ut i arbetslivet eller till vidareutbildning. Inom Sociala företag finns stor branscherfarenhet och kan vägleda deltagarna till respektive yrke, samtidigt som de görs delaktiga i utbildningen. Yrkesinriktade och allmänna moduler anpassas utifrån behov. I det gemensamma utbildningsmaterialet finns bland annat moduler som hållbar utveckling, arbetsmiljö, hälsa, krishantering, ekonomi, försäljning och marknadsföring. Exempel på yrkesmoduler; köksbiträde, hotellstäd och receptionist. Hotell och restaurang är en utbildning för de personer som är intresserad av att förstärka sina kunskaper inom serviceinriktade yrken med fokus på mötesindustrin. Utbildningen ska ge en helhetssyn inom branschen där administrativa delar blandas med kundrelaterade uppgifter. Utöver utbildningens allmänna ämnen går vi djupare in på bland annat olika yrkens specifika kompetenser; service och värdskap, bokningsprocesser, mötesplanering, konferensteknik, hotellstäd, livsmedelshygien och receptionskunskap med mera. Transport, lager och logistik är en teoretisk och praktisk utbildning och vänder sig till de personer som vill få kunskaper inom branschen. Vi lär bland annat ut om mottagande av gods, lagerhållning, leveranspackning av olika varor och i olika miljöer, transport och logistik. I utbildningen ingår även att få en kunskap om vilka arbeten som finns inom branschen. Byggutbildningen är till för de personer som vill få en översiktlig kunskap och praktik från olika områden inom byggverksamhet eller vill uppdatera befintliga kunskaper. Utöver utbildningens allmänna ämnen kommer vi bland annat gå igenom, såväl teoretiskt som praktiskt, de olika momenten inom snickeri, taktäckning, betonggjutning och armering samt måleri. Utbildningen kommer att ge nya referenser inom branschen. Målgrupp: Utbildningen vänder sig till de personer som behöver yrkesinriktad kompetens på arbetsmarknaden. Omfattning: Utbildningen planeras utifrån upphandlarens behov och genomförs på dagtid, heltid eller halvtid, under sexton veckor eller mindre. Kostnad: sek/vecka och deltagare. Minst 5 deltagare. Kontakt: Lena Ludwigs, enhetschef Sociala företag Tfn: E-post: 10

11 Studieresor för Dig som vill lära om Sociala företag Skyddsvärnets Sociala företag kan genom att erbjuda studieresor till föreningens olika verksamheter visa i praktik och teori hur ett arbetsintegrerade socialt företag är utformat utifrån medarbetarnas behov och möjligheter. Genom att vara delaktiga i att driva ett företag ges deltagarna möjlighet att växa in i arbetslivet med stärkt självkänsla och aktivt påverka sin egen utvecklings- och rehabiliteringsprocess. Sociala företag har en verksamhet med försäljning där all eventuell vinst investeras tillbaka i företaget eller i liknande verksamheter. Det övergripande målet är att integrera de människor som arbetar i verksamheterna tillbaka till arbetslivet och samhället. Målgrupp: Personer som vill lära sig mer om Sociala företag. Omfattning: Omfattning och utformning av studieresor inom Skyddsvärnets Sociala företag kan diskuteras i samråd med Dig och utforma Dina behov och önskemål. Två förslag på paketlösningar följer nedan. LILLA PAKETET - cirka 3 timmar Visning av Skyddsvärnets Sociala företag Grönt Hantverk och Bygg & Riv i Väntorp Solna. Följ verksamheten inom hantverk och möbelrenovering på plats. Det finns även möjlighet att besöka handelsboden som visar upp och säljer verksamhetens produkter med alltifrån renoverade möbler (recycle) i företagets egna nydesignade ReDo-serie till förädlade trädgårdsprodukter. Trädgårdsverksamheten presenteras genom att besöka någon av företagets skötseluppdrag i närheten. Studiebesöket avslutas med en presentation och eventuell diskussion. Upplägget kan förändras utifrån målgrupp och genomföras av enhetschefen eller arbetsledare på Grönt Hantverk/Bygg & Riv vid Skyddsvärnets Sociala företag. SKYDDSVÄRNETS SOCIALA FÖRETAG STORA PAKETET - cirka 6 timmar Lilla paketet i kombination med lunch hos vår samarbetspartner Glöden i Väntorp. Därefter åker vi från Solna till Södermalm och besöker företagets två andra enheter inom Konferens och Kontorshotell. Ni får då följa deltagarnas arbete med konferensbokning, mötesplanering, samt kontorshotellets tre verksamhetsområden kring kansliservice, smörgåscatering och kontorsservice. Kostnad: Vi erbjuder studieresorna Lilla paketet för kr + 25 kronor/person för Stora paketet kr kr/person inklusive lunch, två fika och kollektivtransport mellan Solna och Södermalm. Kontakt: Lena Ludwigs, enhetschef Sociala företag Tfn: E-post: 11

12 FÖRELÄSNINGAR Föreläsningar Spelberoende förekomst och behandling Spel om pengar kan vara ett problem. Idag finns det cirka personer i Sverige som spenderar mycket tid och pengar att spela om pengar. Av dessa har cirka personer ett allvarligt spelberoende och behöver ofta hjälp för att ta sig ur sitt beroende. Föreläsningen går igenom bakgrund och faktorer som bidrar till att spelberoende uppstår. Därefter beskrivs tillgängliga metoder och behandlingar för att komma tillrätta med problemet. Föreläsningen är underhållande och informativ med anekdoter och exempel ur föreläsarens erfarenhet från kliniskt arbete med patientgruppen. Målgrupp: Föreläsningen vänder sig till alla som vill veta mer om spel om pengar och spelberoende. Omfattning: En timme. Pris: kronor. Föreläsare: Lars Bergström, leg. psykolog på Skyddsvärnet. Kontakt: Lars Bergström Tfn: E-post: Metoder att arbeta med ensamkommande flyktingbarn Föreläsningen syftar till att förmedla olika sätt att arbeta med ensamkommande ungdomar och skapa plattformar för möte, delaktighet, förståelse och gemenskap. Här talas det om de positiva erfarenheterna som det tidigare projektet Jalla för alla fört med sig. Med hjälp av dessa metoder ges ensamkommande ungdomar möjlighet till att uttrycka sig, utveckla färdigheter, ta ställning i viktiga frågor och få ökad kunskap om det svenska samhället. Målgrupp: Föreläsningen vänder sig till Dig som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med ensamkommande flykting ungdomar i Ditt arbete eller inom ramen för en organisation. Vi anpassar gärna föreläsningen efter Dina behov. Omfattning: Två timmar. Kostnad: kr. Föreläsare: Oumie Ella Njai, utbildningsansvarig. Kontakt: Oumie Ella Njai Tfn: E-post: 12

13 Våra Kursledare & Föreläsare Lars Bergström är legitimerad psykolog med examen från Stockholms Universitet. Han arbetar främst kliniskt och delar sin tid mellan Skyddsvärnet och arbetet inom Kriminalvården. Lars har sedan 1999 arbetat med gruppen drogmissbrukare inom Kriminalvård, landsting och kommunal missbruksvård. Han har också arbetat med KBT behandling och utbildning inom forskningsprojektet för Spelberoende. Lars Bergström har även erfarenhet och kunskap från eget missbruk och använder den kunskapen för att arbeta ideellt med självhjälpsgruppen Lifering som han startade Isabella Canow är författare och föreläsare med fil. mag. i statsvetenskap och fil. kand. i kriminologi. Isabella arbetar sedan 2008 som projektledare på Föreningen Skyddsvärnet och har i sina projekt arbetat för att synliggöra ensamkommandes situation i det nya hemlandet. Hon har erfarenhet av föreläsningar och har tidigare skrivit böckerna Att hitta hem och Under samma tak, men på olika plan. Isabella har varit i ordförande i föreningen TänkOm! som arbetar med stödsamtal och gruppverksamhet gentemot utsatta, men också med utbildningar, handledning och rådgivning gentemot myndigheter, skolor, organisationer. (källa: tankom.net). Oumie Ella Njai har tidigare lett projekt Jalla för alla. Hon har en magisterexamen i biologi vid Stockholms universitet samt är certifierad (IPMA C-nivå) projektledare. Oumie är utbildningsansvarig på Skyddsvärnet. VÅRA KURSLEDARE & FÖRELÄSARE Carlos Stråberg Romero arbetar på Skyddsvärnets Träningslägenheter. Han har lång erfarenhet av ämnet hot och våld. Carlos har arbetat på Häktet Kronoberg som ansvarig självskyddsinstruktör och har även har gått polisens självskyddsutbildning. Carlos har hållit utbildningar vid olika myndigheter där hot om våld förekommer, exempelvis Stockholmspolisens olika enheter, Kriminalvården, Riksbanken, ordningsvakter och olika socialförvaltningar i Stockholmsregionen. David Tham är legitimerad psykolog och utbildad vid Örebro Universitet. Han har jobbat på Föreningen Skyddsvärnet från och har till största delen haft terapier med klienter från Kriminalvården och kommunernas socialtjänst. Han är nu konsult för Skyddsvärnet och arbetar tillsammans med Carlos Stråberg Romero kring Hot- och våldsutbildningarna. Tidigare har David bland annat jobbat på LVM-hemmet Rebecka och Brottsförebyggande Rådet. 13

14 Lokaler & Catering LOKALER & CATERING Skyddsvärnets Konferens tar hand om Ditt möte i Stockholm Skyddsvärnets Konferens tar hand om Ditt möte i Stockholm. Vi erbjuder Dig välutrustade möteslokaler i kombination med planering och högklassigt värdskap, vilket gör att Du kan koncentrera Dig på själva mötet och dess resultat. Utifrån Dina önskemål, behov och budget skapar vi förutsättningarna för ett lyckat möte. Tfn: E-post: Leverans av smörgåsar - direkt hem till Din organisation! En tjänst som erbjuder Dig punktlig leverans av smörgåsar för alla tillfällen. Vill Du överraska Dina kollegor med lyxiga mackor till utbildningen, kursen eller fredagsfikat? Skyddsvärnets Sociala företag har Catering som en tjänst. Vi erbjuder ett stort utbud av smörgåsar för alla tillfällen. Du väljer mellan ljus till kraftigt mörkt fullkornsbröd. Eller varför inte variera och kombinera Din beställning? Ring oss - vi tar hand om Din beställning! Skyddsvärnet Caterings personal hjälper Dig att optimera Din beställning Tfn: E-post: Minimumbeställning: 15 personer. 14

15 Om Skyddsvärnet Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden som förebygger brott och social utslagning i samhället. Vi är opinionsbildande och utvecklar socialt arbete. Det finns inga ägare vilket innebär att vi återinvesterar all vinst i våra verksamheter. Genom denna ideella inriktning kan vi bland annat erbjuda kostnadsfria hjälp- och stödinsatser. Självhjälpsgruppen LifeRing och kostnadsfria seminarier, som medverkar till opinionsbildning för att aktivt hävda allas lika människovärde och tolerans, är exempel på detta. Skyddsvärnets uppgift är att bedriva verksamhet som syftar till social rehabilitering och habilitering. Vårt mål är att varje klient som berörs av föreningens verksamhet ska bli en fungerande samhällsmedborgare. Skyddsvärnets Vårdkedja kan ta emot drygt 200 klienter, främst från socialtjänsten och Kriminalvården. Vi har avtal med ett 70-tal kommuner, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan. Idag bedriver Skyddsvärnet olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter i hela landet men företrädesvis i Mälardalsregionen. Tilltron till människors förmåga att ta ansvar för sina liv med hjälp av individuella stödinsatser är centralt i det arbete vi utför. Arbetet ger resultat. I Skyddsvärnets Vårdkedja finns nio verksamheter med en bredd och dynamik som möjliggör att vi kan skräddarsy lösningar utifrån varje enskild individs behov. Vår målsättning är att individen ska få kunskaper att hjälpa sig själv för att på så vis vara bättre rustad inför livet i framtiden. Vårdkedjan är därför ett kraftfullt verktyg som ger de rätta insatserna till varje klient i deras strävan att leva ett liv utan kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. Samverkan mellan enheterna möjliggör en gemensam behandlingsmodell som vi inom Skyddsvärnet är stolta över att gemensamt ha utformat. SAFE Stockholm Familjevård Arbetsträning Trygghetstjänst för barn och unga Familjehem för ungdomar och vuxna Björka boende med arbetsträning via sociala företag LifeRing Kostnadsfri sekulär självhjälpsgrupp för att förhindra återfall Öppenvård Vi förebygger brott och social utslagning i samhället Eget boende i korridor med personalstöd dygnet runt Halvvägshus Utslussmöjlighet från Kriminalvården Träningslägenheter Strukturerat och individuellt utformat program Leg. Psykolog Kontaktperson Självständigt boende med individuellt stöd av kvalificerad kontaktperson Terapi och handledning Kvalificerade enskilda stödinsatser Skyddsvärnets Vårdkedja 15

16 FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM HORNSGATAN 123 NB, STOCKHOLM TEL: ORG.NR E-POST:

Utbildningar, kurser & föreläsningar 2013

Utbildningar, kurser & föreläsningar 2013 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Utbildningar, kurser & föreläsningar 2013 Foto: Torbjörn Arvidson/Matton www.skyddsvarnet.se All verksamhet inom Skyddsvärnet ska bedrivas med utgångspunkt i en humanistisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013 Foto: Matton www.skyddsvarnet.se Skyddsvärnets verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013. Redovisningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2012 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2012 Foto: Matton www.skyddsvarnet.se Innehållsförteckning Förord... 3 Direktor Nilla Helgesson har ordet... 3 Ideell

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2011

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2011 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2011 Foto: Torbjörn Arvidson/Matton www.skyddsvarnet.se All verksamhet inom Skyddsvärnet ska bedrivas med utgångspunkt

Läs mer

FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM

FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 2010 FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM Hornsgatan 123 Telefon: 08-729 17 30 www.skyddsvarnet.se 117 28 Stockholm Org. Nr:

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning 2009 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 2 Innehållsförteckning Direktor har ordet 3 Sidan Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 4 Organisationsskiss 5 Årsmöte

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 2 q INNEHÅLLSFÖRTECKNING AB SVENSK KOMMUNTJÄNST... 3 ALPHACE... 4 ARBETSLIVSRESURS... 6 ASTAR... 7 HERMODS... 9 IDÉKRAFT... 11 IRIS HADAR... 12

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna kan spela i arbetet med den regionala kompetensplattformen

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder!

Mötesplats Funktionshinder! Välkommen till Mötesplats Funktionshinder! Illustration: Mattias Kvick, arbetar som habiliteringsassistent i Partille kommun med inriktning på musik, drama och skapande verksamhet. Ett GR-arrangemang.

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer