i Riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck. UNDVIK DUBBLETTER. Efternamn... Förnamn...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck. UNDVIK DUBBLETTER. Efternamn... Förnamn..."

Transkript

1 Anvisning: SAMMA formulär fylls i efterhand under varje utredningsperiod, i regel motsv. en rad i urobasprogram i Riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck. UNDVIK DUBBLETTER. Efternamn... Förnamn... DEL 1. Mottagningsbesök för uro-tarmfunktion Bedömare Namn Uroterapeut/annan utbildning-yrke Klinik/enhet Mottagningsbesök genomfört Ja Datum (om flera tillfällen, ange första datum) (åååå-mm-dd) Om, ange Orsak till ej genomfört besök (ange endast ett alternativ) Inte planerat nu Planerat, men uteblivit eller tackat nej Resurser att genomföra utredningen saknas Andra förhållanden... Specifikation Frågor om uro-tarmfunktion är besvarade av (ange endast ett alternativ) Personen själv Närstående eller assistent Personen själv och närstående/assistent Aktuell blåstömningsfunktion anamnes och observation Journaluppgifter, framgår inte Känner trängningar till miktion (ange endast ett alternativ) Ja Osäkert Inte frågat Känner blåsfyllnad (ange endast ett alternativ) Ja Osäkert Inte frågat Observation av spontan miktion genomförd Ja, men RIKar Observation av RIK-teknik genomförd Ja, RIKar inte Om RIK, ange vanligaste position vid RIK Sittande Liggande Stående Blåstömningsmetod (flera alternativ kan anges) Spontan miktion utan krystning Miktion med krystning Miktion med manuell kompression Har vesicostomi Har urostomi Katetertömning Om katetertömning: (ange endast ett alternativ) Suprapubisk kateter Kvarliggande kateter RIK (ren intermittent kateterisering) via uretra RIK via alternativ kanal Om katetertömning ange typ av kateter och tillbehör: (flera alternativ kan anges) Hydrofil kateter Icke hydrofil kateter Tiemann Med glidslem Annan kateter/tillbehör... Specifikation Om katetertömning ange katetergrovlek och frekvens tömningar./dygn Ch 06 grön/ch 08 blå/ Ch 10 svart/ Ch 12 vit/ Ch 14 grön/ Ch 16 orange/ Ch 18 röd Ändrad blåstömningsmetod eller katetertyp eller grovlek sedan föregående rapport Ja, datum.. ååååmm Blåstömning genomförst ((gäller i både hem och arbete/skola/motsv;; ange endast ett alternativ) Helt själv, inklusive att ta sig till toaletten utan påminnelse från annan person Med enbart muntligt stöd från annan person Med enbart fysiskt stöd av annan person Med både muntligt och fysiskt stöd av annan person Hjälp med allt Osäkert 1(6)

2 Blåstömningsfunktion - anamnes och observation (fortsättning) Kontinens för urin: Urinläckage via urethra Ja, men bara i samband med sömn Ja, övrigt Urinläckage via stomi Ja, men bara i samband med sömn Ja, övrigt Om ja på någon av ovanstående: Urinläckagets frekvens (ange endast ett alternativ) Oftast dagligen Inte dagligen, men oftast varje vecka Inte varje vecka, men oftast varje månad Mer sällan än varje månad Använder kontinensskydd Ja, vilka.. Vanligast antal per dygn:.. Osäkert/ingen uppgift Komplikationer till blåstömning sedan föregående rapport: Ja Osäkert/ingen uppgift Om ja, vad? (flera alternativ kan anges) Svårt komma in med kateter i blåsan Smärta vid RIK Blödning (se manual, ej den initiala RIKperioden) Epididymit Blåssten Sfinkterspasm Falsk gång eller grop Meatusstenos Stomistenos Divertiklar Annan komplikation... Kommentarer blåstömning: Aktuell behandling urinvägar Läkemedel för urinvägarna senaste året Antibiotika/kemoprofylax? (ange endast ett alternativ) Ja, pågår, läkemedlets namn. Ja, avslutad Antikolinergika (ange endast ett alternativ) Ja, pågår, läkemedlets namn. Annat läkemedel för urinvägarna, Ja, avslutad Blåssköljning senaste året Ja Om ja, ange indikation för blåssköljning: (flera alternativ kan anges) Post operation blåsförstoring Blåssten Ureasproducerande bakterie Recidiverande urinvägsinfektioner Annat, vad Om ja, genomförs/genomfördes blåssköljning dagligen? Ja, pågår Ja, avslutad Elektrisk stimulering Ja Urokirurgi (inkl. BxA och Deflux) Ja Ryggoperation (skolios, kyfos, el fjättring) Ja Kommentarer behandling urinvägar: 2(6)

3 Aktuell tarmtömningsfunktion anamnes, observation och behandling Anamnes tagen beträffande tarmtömningsfunktion Ja, inte frågat Tarmtömningsteknik/-procedur observerad Ja Känner trängning till avföring Ja Osäkert Inte aktuellt Känner skillnad mellan gas och avföring Ja Osäkert Inte aktuellt Tarmtömningsmetod (flera alternativ kan anges) Normal tarmtömning Manuell tömning ( plockning ) Retrograd tarmsköljning/lavemang (via rectum) Metod/hjälpmedel:.. Antegrad tarmsköljning/lavemang (via kirurgisk kanal) Om tarmsköljning, vanligaste tarmsköljningsfrekvens? : (ange endast ett alternativ) Dagligen Varannan dag Var 3:e dag någon gång per vecka Mindre än en gång per vecka Colostomi/ileostomi (ej MACE/ACE) Förekommer smärta i samband med tarmtömning? Ja Osäkert Inte frågat Tarmtömning genomförs (gäller i både hem och arbete/skola/motsv; ange endast ett alternativ) Helt själv, inklusive att ta sig till toaletten utan påminnelse från annan person Med enbart muntligt stöd från annan person Med enbart fysiskt stöd av annan person Med både muntligt och fysiskt stöd av annan person Hjälp med allt Osäkert Kontinens för avföring: Avföringsläckage per rectum förekommer Ja Avföringsläckage via stomi förekommer Ja Ej aktuellt Om ja - Frekvens (ange endast ett alternativ) Oftast dagligen Inte dagligen, men oftast varje vecka Inte varje vecka, men oftast varje månad Mer sällan än varje månad Använder kontinensskydd huvudsakligen på grund av avföringsläckage? Ja Har peroral läkemedelsbehandling för tarmen (ange endast ett alternativ) Ja, pågår, läkemedlets namn. Ja, avslutad Kommentarer tarmtömningsfunktion: :. 3(6)

4 Uppgifter om tryckskada Har personen hudförändring/ar av trycksårskaraktär? (ange endast ett alternativ), enlig patient och närstående; hudkostymen inte inspekterad, har undersökt urogenitalområdet inkl sittbensknölar, höfter och ryggslut, hittar inga, har undersökt hela hudkostymen, hittar inga Ja, ange lokalisation/er... och skadekategori (ett alternativ; välj det svåraste om flera tryckskador finns) Kategori 1 (Rött kvarstående märke som inte bleknar vid trycktest/avlastning) Kategori 2 (Delhudsskada; en blåsa, spricka eller ett ytligt öppet sår) Kategori 3 (Fullhudsskada; subkutant fett är synligt, men ben, sena eller muskler syns inte) Kategori 4 (Djup fullhudsskada som involverar ben, sena eller muskel) Har personen pågående kontakt med sårvårdsenhet eller en specifik sårvårdssköterska? Ja Osäkert/okänt Följs personen i Riks Sår, men planeras Ja, pågår DEL 2. Utredning uro-tarmfunktion Anledning till utredning (ange endast ett alternativ) Undersökning enligt basprogram Extra undersökning, på grund av: (ett eller flera alternativ kan anges) Uppgifter om provtagningar Preoperativ bedömning Postoperativ bedömning Ändrad behandling Urinvägsinfektioner Förändrad miktion Annat, vad. Blodprov (ange endast ett alternativ) Genomfört Ej aktuellt Planerat avsteg Uteblivit Datum (åååå-mm-dd) vid lab. Resultat: S-Kreatinin umol/l S- Cystatin C.. mg/l GFR... metod (se manual) CRP (> 25 mg/l) ja nej Urinsticka (ange endast ett alternativ) Genomfört Ej aktuellt Planerat avsteg Uteblivit Datum (åååå-mm-dd) Proteinuri ( 2+) Ja Leucocyturi ( 2+) Ja Hämaturi ( 2 +) Ja Nitrit Positiv Negativ Osäkert Urinodling (ange endast ett alternativ) Genomfört Ej aktuellt Planerat avsteg Uteblivit Datum (åååå-mm-dd) Analys vid vilket lab Ingen växt Växt av bakterier Om växt av bakterier, ange vad: (flera alternativ kan anges) E. coli < /ml E. coli > /ml E. coli ESBL Enterokocker Proteus Klebsiella Citrobacter Staf saprofyticus Staf aureus MRSA Annat, vad Ureasproducerande (stenbildande) bakteriestam påvisad Ja 4(6)

5 Uppgifter om blåsfunktionsutredning Miktionslista/kontinenstest (ange endast ett alternativ) Genomfört Ej aktuellt Planerat avsteg Ej inlämnad lista/uteblivit Datum (åååå-mm-dd) Registrerad tid/observationstid, antal dygn Antal miktioner (ej via kateter) per dygn Antal kateteriseringstillfällen per dygn Största urinportion kissad alternativ RIKad volym l l l l l ml 4-tim miktionsobservation Genomfört Ej aktuellt Uteblivit Datum (åååå-mm-dd) Antal miktioner l l l Volym, max,l l l l ml, minsta l l l ml Residualurin, max,l l l l ml, minsta l l l ml Kissar med stråle Ja Läcker vid manuellt tryck mot blåsan Ja Urinflödesmätning Genomförd Ej genomförd Datum (åååå-mm-dd) Kissad volym.. ml Max.flöde:.. ml/s (volym 50% av förväntad volym för ålder) Kurvform (ange endast ett alternativ) Klockformad Tornformad Platå Staccato Interrupted/Fraktionerad Residualurinmätning (ange endast ett alternativ) Genomfört Ej aktuellt Planerat avsteg Uteblivit Datum (åååå-mm-dd) Residual-urin.. ml efter voluntär miktion, ml: Residual-urin ml efter blåstömning med RIK ml: Cystometri (ange endast ett alternativ) Genomfört Ej aktuellt Planerat avsteg Uteblivit Sjukhus/enhet Datum (åååå-mm-dd) Cystometrisk blåskapacitet l l l l l ml (.% av förväntad ålderskapacitet) Detrusortryck vid största RIK-volym enligt miktionslista... cm H2O Detrusortryck vid cystometrins avslutande... cm H2O vid volymen..ml Läckagetryck... cm H 2O Överaktivitet Ja Högsta amplitud)...cm H 2O vid volym:.ml BCT (köld/isvatten-test) Positiv Negativ Svårbedömd Ej utförd Ingen uppgift Kommentarer blåsfunktionsutredning:. 5(6)

6 Uppgifter om bild-funktionsdiagnostik uro Ultraljud (USG) njurar-urinvägar (ange endast ett alternativ) Genomfört Ej aktuellt Planerat avsteg Uteblivit Sjukhus/enhet Datum (åååå-mm-dd) Resultat höger sida Resultat vänster sida Njure utan anmärkning Ja Osäker/ingen uppgift Ja Osäker/ingen uppgift Dilaterat njurbäcken = antero-posteriortmått, AP-mått över 12 mm Ja Osäker/ingen uppgift Ja Osäker/ingen uppgift Njurlängd.cm.cm MUCG (ange endast ett alternativ) Genomfört Ej aktuellt Planerat avsteg Uteblivit Sjukhus/enhet Datum (åååå-mm-dd) Resultat höger sida Resultat vänster sida Utan anmärkning Ja Osäker/ingen uppgift Ja Osäker/ingen uppgift Om : Reflux, höger, grad: 0, I, II, III, IV, V Reflux, vänster, grad: 0, I, II, III, IV, V Andra avvikande fynd vid USG och/eller MUCG: Ja Osäker/ingen uppgift Om ja, vad: (flera alternativ kan anges) Vidgad uretär hö, inkl uretärocele Vidgad uretär vä,, inkl uretärocele Trabekulerad blåsa Förtjockad blåsvägg Blåsdivertikel/l Blåspolyp/er Urinblåsekonkrement Medfödd missbildning Annat, vad DMSA (ange endast ett alternativ) Genomfört Ej aktuellt Planerat avsteg Uteblivit Sjukhus/enhet Datum (åååå-mm-dd) Sidofördelning utan anmärkning Ja, höger % Osäker/ingen uppgift Parenkymskador höger sida Ja Osäker/ingen uppgift Parenkymskador vänster sida Ja Osäker/ingen uppgift Försämring sedan föregående Ja Osäker/ingen uppgift MAG 3 Genomfört Ej aktuellt Planerat avsteg Uteblivit Sjukhus/enhet Datum (åååå-mm-dd) Sidofördelning utan anmärkning Ja, höger % Osäker/ingen uppgift Avflödeshinder höger sida Ja Osäker/ingen uppgift Avflödeshinder vänster sida Ja Osäker/ingen uppgift Försämring sedan föregående Ja Osäker/ingen uppgift Kommentar bild-funktion uro:... Uppgift om analtryck Är analtrycksmätning utförd? (ange endast ett alternativ) Ja,.(ååååmm) Osäker/ingen uppgift 6(6)

Urinvägsinfektioner hos barn

Urinvägsinfektioner hos barn Urinvägsinfektioner hos barn 1(13) Urinvägsinfektioner hos barn Innehållsförteckning Bakgrund: sid 2 Symtom: sid 2 Indelning: sid 2 Riskfaktorer: sid 2-3 Primärdiagnostik: sid 3 Provtagning o tolkning

Läs mer

Pediatrisk njurkomplikationer

Pediatrisk njurkomplikationer Pediatrisk njurkomplikationer Med fokus på hydronefros Health Department, Innehållsförteckning Pediatrisk urinvägsinfektion.....3 Hur utredas urinvägsinfektioner hos barn?...3 Provtagning och urin odling

Läs mer

Urinvägsinfektion hos barn

Urinvägsinfektion hos barn sid 1 Urinvägsinfektion hos barn Urinvägsinfektion (UVI) är vanligare hos pojkar första levnadsåret men därefter drabbas flickor oftare. Före 7 års ålder har 7-8% av alla flickor och c:a 2 % av alla pojkar

Läs mer

Urodynamikens roll vid neurogen blåsfunktionsstörning hos barn med MMC

Urodynamikens roll vid neurogen blåsfunktionsstörning hos barn med MMC Urodynamikens roll vid neurogen blåsfunktionsstörning hos barn med MMC Gunilla Gladh Mattsson Indikationer och värdet av urodynamiska undersökningar (tryck/flödesmätningar, cystometri) på barn med neurogen

Läs mer

Anamnes tarm lång. 1. Hur ofta har du avföring?

Anamnes tarm lång. 1. Hur ofta har du avföring? Namn Personnummer Anamnes tarm lång Datum 1. Hur ofta har du avföring? Mer än två ggr/dag En gång/dag Ungefär två ggr/vecka Ungefär en gång/ vecka Mer sällan än en gång/vecka Ungefär varannan vecka 2.

Läs mer

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209)

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Hösten 2011 kom SBU:s rapport med ovanstående rubrik och presenterades på Läkarstämman i Älvsjö. Detta studiebrev bygger

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Samverkansdokument mellan primärvård och urologin i Västmanland

Samverkansdokument mellan primärvård och urologin i Västmanland Zxczxc Samverkansdokument mellan primärvård och urologin i Västmanland Fastställd av Lennart Iselius Handläggare Lars Karlberg, Överläkare urologen Birger Thorell, Allmänläkarkonsult Gäller fr o m Dokumentnummer

Läs mer

Urologi - Samverkansdokument Urologkliniken/primärvård

Urologi - Samverkansdokument Urologkliniken/primärvård Urologi - Samverkansdokument Urologkliniken/primärvård MEDICINSK INSTRUKTION 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 3 2.1 Prostatacancer...3 2.2 Miktionsrubbningar hos män...4 2.3 Urinretention...5

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

PM: Råd kring handläggning av vanligt förekommande infektioner

PM: Råd kring handläggning av vanligt förekommande infektioner Handläggare Datum D:nr Pär-Daniel Sundvall 2010-11-09 PVSA87-2010 PM: Råd kring handläggning av vanligt förekommande infektioner Giltigt t o m: 2012-12-31 Målsättning I Västra Götaland förskriver vi 400

Läs mer

Antibiotikaval vid UVI. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antibiotikaval vid UVI. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antibiotikaval vid UVI Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

Frågelåda RDK 26.-27. mars 2009

Frågelåda RDK 26.-27. mars 2009 Frågelåda RDK 26.-27. mars 2009 Gunnar Henriksson Olafr Steinum Fråga 1 När man använder koden S22.5 Instabil bröstkorg orsakad av trauma på en patient med flera revbensfrakturer skall man då också använda

Läs mer

Dokumentation nr 438 Ryggmärgsbråck, MMC, vuxenperspektivet

Dokumentation nr 438 Ryggmärgsbråck, MMC, vuxenperspektivet Dokumentation nr 438 Ryggmärgsbråck, MMC, vuxenperspektivet ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2013 www.agrenska.se RYGGMÄRGSBRÅCK, MMC, VUXENPERSPEKTIVET

Läs mer

Utredning och behandling för barn med tarmtömningsproblem med/utan inkontinens och/eller förstoppning

Utredning och behandling för barn med tarmtömningsproblem med/utan inkontinens och/eller förstoppning Utredning och behandling för barn med tarmtömningsproblem med/utan inkontinens och/eller förstoppning Kvalitetsprogram process, http://www.nikola.nu/ Larsson J, Adler R-M, Sandberg S, Glad Mattsson G.

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 26 februari 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål INFEKTIONER Riktlinjer i app Terapirekommendationernas infektionskapitel för öppenvården, riktlinjer för sjukhusvården och vid kirurgisk profylax kan läsas i en app som du kan ladda ner gratis till androidtelefon,

Läs mer

Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida -------------

Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida ------------- Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor - Fyll i din kod högst upp på varje sida ------------- 1 1) a) Namnge två hjärtvitier som ger cyanos? (0,5 p) b) Hur skiljer sig debuten av

Läs mer

Rehabiliteringsmedicinska kliniken, avdelning 55 Universitetssjukhuset i Linköping

Rehabiliteringsmedicinska kliniken, avdelning 55 Universitetssjukhuset i Linköping Rehabiliteringsmedicinska kliniken, avdelning 55 Universitetssjukhuset i Linköping Rehabiliteringsmedicinska kliniken 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 Uppdrag... 3 Vision... 3 Målsättning... 3 Behandlingsteam...

Läs mer

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29 SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29 BLF:s specialistskrivning 2010. Post-hoc-versionen Du som skriver har tagit det berömvärda beslutet att utnyttja tillfället att fräscha upp dina kunskaper och att

Läs mer

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility Bakgrund Biomarkörer i cerebrospinalvätska (CSF), tau och amyloid β (Aβ) har visat sig var lovande verktyg för diagnos av Alzheimers

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Trycksår hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck

Trycksår hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck Margareta Dahl, Ann-Christine Renning, Madeleine Stenius Generellt om trycksår är ingen ny företeelse. Trots detta visar olika studier att kring var femte vuxna

Läs mer