Uprovning av frågor: Webbenkät till barn- och ungdomspanel. På uppdrag av Psynk 2014 Utförare: A-focus AB, Ylva Bodén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uprovning av frågor: Webbenkät till barn- och ungdomspanel. På uppdrag av Psynk 2014 Utförare: A-focus AB, Ylva Bodén"

Transkript

1 Uprovning av frågor: Webbenkät till barn- och ungdomspanel På uppdrag av Psynk 2014 Utförare: A-focus AB, Ylva Bodén

2 2 Bakgrund och syfte Överenskommelsen för år 2014 mellan SKL och Socialdepartementet: Landstinget och kommunerna i länet ska tillhandahålla webbaserad information eller motsvarande där det beskrivs vart i landstinget och kommunerna barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp. Parterna avser att ta initiativ till en barn- och ungdomspanel som från ett brukarperspektiv granskar relevansen och begripligheten i den information som finns på kommunernas och landstingens webbplatser. Syftet har varit att ta fram ett frågebatteri som fungerar för barn och unga mellan 13 och 18 år. Frågorna ska kunna användas av kommuner och landsting när de ska ge barn- och ungdomspaneler i uppgift att utvärdera relevans och begriplighet i den /webb/information om psykisk hälsa som kommunen eller landstinget publicerat.

3 3 Genomförande Projektet Psynk definierade frågeområden och testsajter och gav A-focus i uppdrag att utforma ett enkätutkast som sedan stämdes av inför utprovningen. Enkäten testades både i pappersform (del av enkäten) och i form av en webbenkät (hela enkäten). Se bilagorna sist i rapporten för mer information om testenkäterna. 8 unga (varav 2 med NPF-diagnos och 1 tvåspråkig) i åldrarna år har deltagit i utprovningen i form av enskilda intervjuer som varat minuter. A-focus har observerat intervjupersonernas (IP) tillvägagångssätt för att besvara webbenkäten samt ställt frågor om intervjupersonernas upplevelse av att besvara enkäten. Korrigeringar har gjorts löpande i enkäten för att göra den tydligare och mer funktionell. Synpunkter på webbplatserna har också sammanställts. På följande sidor redogör vi för ungdomarnas och våra egna reflektioner.

4 4 A-focus iakttagelser om enkäten under utprovningen Den ursprungliga testenkäten har fungerat väl och frågorna har upplevts vara lätta att förstå. Några omarbetningar har gjorts för att Tydliggöra hur ungdomarna ska gå tillväga under testet Förbättra mätbarheten avseende användbar kontaktinformation Fånga upp var ungdomarna har hittat informationen Upplägget att samma person utvärderar flera webbplatser upplevs som enformigt av IP, då samma typ av frågor kommer tillbaka flera gånger. IP lär sig under enkätens gång hur webbplatserna är uppbyggda, vilket kan snedvrida resultatet om samma person utvärderar flera webbplatser. De webbplatser som utvärderas sist upplevs vara lättare att hitta på.

5 5 Hur unga använder webbplatserna, I Kommunen och 1177 är inte naturliga informationskällor för psykisk hälsa. Google är första ingången. Unga kan behöva lockas till kommunen/1177 genom reklam på relevanta bloggares sidor (se hur Unicef m fl arbetar i sociala medier) eller genom att skolan informerar. IP har svårt att hitta rätt då de inte kan relatera till rubrikerna som används på webbplatsen. Psykisk hälsa upplevs, åtminstone av vissa, vara en lämplig kategori för adhd och andra diagnoser men ungdomarna har svårt att hitta dit om de inte fritextsöker på sidan. Skilsmässa associeras till familj. Stress associeras till skola och utbildning. Stöd och omsorg associeras till äldrevård.

6 6 Hur unga använder webbplatserna, II När sökrutan är liten och placerad i högerkanten av webbsidan, används den mer sällan, och IP får svårare att hitta rätt fungerade bra för alla avseende sökfunktionen IP letar efter kontaktuppgifter i huvudtexten, inte i en sidokolumn och särskilt inte till höger. IP scrollar inte hela vägen ner på sidan när de söker efter kontaktuppgifter Det viktigaste måste finnas överst i mitten

7 7 Kommentarer från barn och unga Det är svårt att veta vad man ska söka efter innan man fått sin diagnos. Jag känner mig konstig, vad ska jag googla efter då? Det borde finnas en ungdomsportal [på kommunens webbplats] där all info som riktar sig till barn och unga är samlad. Kultur och fritid, psykisk hälsa, skola. Det känns inte relevant för unga att läsa information skriven för vuxna. Varför står det att man kan bli stressad av dataspel, men inget om att man blir stressad av skolan?

8 8 A-focus övriga kommentarer Flera av de begrepp som används i Socialstyrelsens tabellmallar för vilken information som ska finnas på kommunernas och landstingens webbsidor används inte av barn och unga själva. Se bifogat Adobe Acrobat-dokument sist i rapporten. Orden är inte begripliga och relevanta för barn och unga. De används ordagrant på flera webbplatser, vilket försvårar för barn och unga att hitta rätt information. Vanliga begrepp som t ex föräldrarna bråkar, föräldrarna dricker får man inga relevanta träffar på.

9 9 A-focus reflektioner angående implementeringen Webbenkäten har utformats och testats i SurveyMonkeys verktyg: surveymonkey.com. Detta är gratis upp till 10 frågor, vid större enkäter som denna betalar man en låg månadsavgift. Enkäten kan användas i de flesta enklare webbenkätverktyg (se dock nästa punkt). Vi rekommenderar att enkätverktyget har en funktion för export av resultaten till excel, vilket möjliggör skapandet av en mycket enkel gemensam databas. Om detta görs måste en variabel läggas till för att ange vilken kommun eller vilket landsting som testats, det kan göras genom att man lägger till en fråga eller genom att man lägger till en kolumn efter export till excel känner av var i landet svarsterminalen befinner sig, vilket gör att webbhistorik ständigt måste rensas om man testar ett landsting där man inte befinner sig geografiskt. Om samma svarsterminal används av flera intervjupersoner, måste enkäten ställas in så att en terminal kan få lämna flera svar.

10 10 Bilagor Ursprunglig testenkät med förklaringar i word Webbenkäter i pdf-format: ursprunglig och utprovad (öppna zip-filen och sedan varje pdf) Socialstyrelsens tabellmallar

11 11 A-focus AB

12 SKL utprovad enkät Inledning Projektet Psynk (www.skl.se/psynk), som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, vill fråga ungdomar om den information som finns på nätet om psykisk hälsa är bra. Du kommer att få söka information på webbsidor och tala om ifall informationen är lätt att hitta och förstå. Nu börjar vi! 1. Hur gammal är du? 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år Annan ålder Information om adhd Gå in på lan/ (kopiera adressen och öppna sidan i en ny flik eller ett nytt fönster) och försök att hitta information för barn och unga om adhd. Svara sedan på frågorna nedan. 2. Hittade du någon information om vad adhd är? Ja, jag hittade informationen själv, utan hjälp Jag hittade informationen sedan jag fått hjälp Jag hittade information om adhd, men inte för barn och unga. Nej, jag hittade inte någon information alls om vad adhd är 3. Om du hittade information kopiera webbadressen från den fliken (eller fönstret) och klistra in i svarsrutan nedan. 5 6

13 SKL utprovad enkät 4. Hur lätt var det att hitta informationen, tycker du? Det var mycket lätt Det var ganska lätt Det var ganska svårt Det var jättesvårt Det var omöjligt 5. Om du hittade någon information läs den. Var det lätt att förstå vad texten betyder? Ja, det var lätt Det var ganska lätt Sådär, en del var svårt att förstå Nej, det var svårt 6. Vart ska barn och unga som tror att de har adhd vända sig om de vill ha hjälp eller stöd? Hittade du någon information om det, som verkar användbar för barn och unga? Ja, absolut Sådär, det står inte så tydligt vart barn och unga ska vända sig Nej, inte alls 7. Gick det att hitta kontaktuppgifter dit barn och unga ska vända sig (t ex telefonnummer, adress eller mejladress), direkt på sidan eller via en webblänk på sidan? Ja, jag hittade kontaktuppgifter på sidan Ja, jag hittade kontaktuppgifter via en webblänk på sidan Nej, jag hittade inga kontaktuppgifter 8. Vad tyckte du om webbplatsen lan/? Jag tyckte jättemycket om den! Jag gillade den Jag tyckte att den var halvbra Den var inte så bra Jag tyckte inte alls om den

14 SKL utprovad enkät Information om föräldrar som ska skiljas Gå in på (kopiera adressen och öppna sidan i en ny flik eller ett nytt fönster) och försök att hitta information för barn och unga som handlar om när föräldrarna ska skiljas eller flytta isär. Svara sedan på frågorna nedan. 9. Hittade du någon information om skilsmässa? Ja, jag hittade informationen själv, utan hjälp Jag hittade informationen sedan jag fått hjälp Jag hittade information om skilsmässa, men inte för barn och unga Nej, jag hittade inte någon information alls om skilsmässa 10. Om du hittade information kopiera webbadressen från den fliken (eller fönstret) och klistra in i svarsrutan nedan Hur lätt var det att hitta informationen, tycker du? Det var mycket lätt Det var ganska lätt Det var ganska svårt Det var jättesvårt Det var omöjligt 12. Om du hittade någon information läs den. Var det lätt att förstå vad texten betyder? Ja, det var lätt Det var ganska lätt Sådär, en del var svårt att förstå Nej, det var svårt

15 SKL utprovad enkät 13. Vart ska barn och unga vända sig om de vill ha hjälp eller stöd när föräldrarna ska skiljas? Hittade du någon information om det, som verkar användbar för barn och unga? Ja, helt och hållet Sådär, det står inte så tydligt vart barn och unga ska vända sig Nej, inte alls 14. Gick det att hitta kontaktuppgifter dit barn och unga ska vända sig (t ex telefonnummer, adress eller mejladress), direkt på sidan eller via en webblänk på sidan? Ja, jag hittade kontaktuppgifter på sidan Ja, jag hittade kontaktuppgifter via en webblänk på sidan Nej, jag hittade inga kontaktuppgifter 15. Vad tyckte du om webbplatsen Jag tyckte jättemycket om den! Jag gillade den Jag tyckte den var halvbra Den var inte så bra Jag tyckte inte alls om den Information om stress Gå in på (kopiera adressen och öppna sidan i en ny flik eller ett nytt fönster) och försök att hitta information för barn och unga som handlar om stress. Svara sedan på frågorna nedan. 16. Hittade du någon information om stress? Ja, jag hittade informationen själv, utan hjälp Jag hittade informationen sedan jag fått hjälp Jag hittade information om stress, men inte för barn och unga. Nej, jag hittade inte någon information alls om stress

16 SKL utprovad enkät 17. Om du hittade information kopiera webbadressen från den fliken (eller fönstret) och klistra in i svarsrutan nedan Hur lätt var det att hitta informationen, tycker du? Det var mycket lätt Det var ganska lätt Det var ganska svårt Det var jättesvårt Det var omöjligt 19. Om du hittade någon information läs den. Var det lätt att förstå vad texten betyder? Ja, det var lätt. Det var ganska lätt. Sådär, en del var svårt att förstå. Nej, det var svårt Vart ska barn och unga vända sig om de vill ha hjälp eller stöd när de är stressade? Hittade du någon information om det, som verkar användbar för barn och unga? Ja, helt och hållet Sådär, det står inte så tydligt vart barn och unga ska vända sig Nej, inte alls 21. Gick det att hitta kontaktuppgifter dit barn och unga ska vända sig (t ex telefonnummer, adress eller mejladress), direkt på sidan eller via en webblänk på sidan? Ja, jag hittade kontaktuppgifter på sidan Ja, jag hittade kontaktuppgifter via en webblänk på sidan Nej, jag hittade inga kontaktuppgifter

17 SKL utprovad enkät 22. Vad tyckte du om webbplatsen Jag tyckte jättemycket om den! Jag gillade den Jag tyckte den var halvbra Den var inte så bra Jag tyckte inte alls om den Vi vill gärna veta mer om hur du tyckte att det var att söka efter den här informationen på webben. 23. Finns det något som behöver bli bättre på webbplatserna för att barn och unga lättare ska kunna hitta och ha nytta av informationen? 5 6

Genomlysning av webbinfo för unga

Genomlysning av webbinfo för unga Genomlysning av webbinfo för unga Presentation för Psynkprojektet Ylva Bodén 27 januari 2015 2 Tre studier om unga och nätet UNGA OCH PSYKISK HÄLSA PÅ NÄTET Hur unga 15-20 år använder nätet när de mår

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Ungdomsmottagning på Internet. Slutredovisning av ett regeringsuppdrag

Ungdomsmottagning på Internet. Slutredovisning av ett regeringsuppdrag Ungdomsmottagning på Internet Slutredovisning av ett regeringsuppdrag Artikelnr 2009-9-14 Publicerad www.socialstyrelsen.se september, 2009 2 Förord Regeringen har avsatt 400 miljoner kronor per år under

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone För att kunna hämta hem appar till din ipad måste man skapa ett Apple-ID. Ett Apple-ID är som ett slags ID-kort på din ipad för att försäkra att du är du! För att

Läs mer

Webbanalys för redaktörer. - en introduktion. Marcus Österberg, marcus.osterberg@vgregion.se

Webbanalys för redaktörer. - en introduktion. Marcus Österberg, marcus.osterberg@vgregion.se 1 - en introduktion 2 Innehåll: Ordlista... 3 Vad är webbanalys?... 4 Hur fångas informationen in?... 4 Nyttan med att analysera en webbplats... 5 Eliminerade problem får din besökare att göra vad du önskar...

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Vad tycker du om komvux?

Vad tycker du om komvux? Oktober 2012 Vad tycker du om komvux? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

DELA LÄRA GÖRA. Förstudie om en gemensam idébank för delning av kunskap

DELA LÄRA GÖRA. Förstudie om en gemensam idébank för delning av kunskap 1 DELA LÄRA GÖRA Förstudie om en gemensam idébank för delning av kunskap 2 Innehåll DELA LÄRA GÖRA - IDÉBANK FÖR UTVECKLING... 3 Bakgrund och uppdrag:... 3 Förstudiens mål... 3 Syfte med Idébank... 3 Målgrupp...

Läs mer

Ronny Berggren rbn09002@student.mdh.se Textdesign ITE305 2011-12-08. Yrkesorientering på. Posten Retail. Ombudsstöd

Ronny Berggren rbn09002@student.mdh.se Textdesign ITE305 2011-12-08. Yrkesorientering på. Posten Retail. Ombudsstöd rbn09002@student.mdh.se Textdesign ITE305 2011-12-08 Yrkesorientering på Posten Retail Ombudsstöd 1 Posten Retail Ombudsstöd Inledning Jag har gjort min yrkesorientering på Posten Retail som är en avdelning

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer