Genomlysning av webbinfo för unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomlysning av webbinfo för unga"

Transkript

1 Genomlysning av webbinfo för unga Presentation för Psynkprojektet Ylva Bodén 27 januari 2015

2 2 Tre studier om unga och nätet UNGA OCH PSYKISK HÄLSA PÅ NÄTET Hur unga år använder nätet när de mår dåligt. Telefonintervjuer + webbenkät. Vintern 2013/14 ENKÄTUTPROVNING First click -test av hemsidor med unga år samt utformning av webbenkät för att utvärdera webbplatser. Våren 2014 GENOMLYSNING AV WEBBINFO Hur unga13-15 år tycker att webbsidor kan bli mer begripliga och relevanta. Fokusgrupper 30 pers + genomlysning av 5 webbplatser. Hösten 2014

3 3 A- focus Brukarperspektivet Grundat år 2000 Seniora konsulter, års erfarenhet Marknadsundersökningar, utredningar och analys Research och marknadskartläggningar Affärsutveckling med inriktning på marknadsfrågor Ekonomiska kalkyler och lönsamhetsberäkningar För myndigheter, organisationer, privata aktörer inom elektronisk kommunikation, e- tjänster och innovation. E-hälsa, trygghetslarm, psykisk hälsa, tillgänglighet

4 4 Presentation av resultat UNGA OCH PSYKISK HÄLSA PÅ NÄTET ENKÄTUTPROVNING GENOMLYSNING AV WEBBINFO

5 5 Syfte Hitta möjligheter att förbättra information om psykisk ohälsa för barn och unga på kommuners och landstings webbplatser.

6 6 Mål och frågeställningar Mål Ta fram utvärderingskriterier. Genomlysa fem webbplatser. Frågeställningar Vad krävs för att information ska upplevas som relevant och begriplig av unga? Hur ska en webbplats vara utformad ur ett användbarhetsperspektiv, för att underlätta för unga?

7 7 Utvalda ämnen för diskussionerna Stress Skilsmässa Lättast att relatera till Föräldrar som dricker och bråkar Föräldrar som inte orkar ta hand om sina barn Någon i ens närhet har dött Ångest En vuxen har betett sig illa, fysiskt eller psykiskt

8 8 Genomförande Fokusgrupper m observatörer Ta fram persona och kriterier Genomlysning Analys och rapport 30 högstadieelever deltog i fokusgrupperna Två ungdomsobservatörer som studerat användbarhet och design på Stockholms Universitet utförde genomlysningen

9 Resultat av fokusgrupperna

10 10 Mognad och syfte skiljer mellan personas Linda, 15 år Van att söka privat och i skolan Vill förstå och agera själv Känner till UMO, 1177 Googlar Vill ha trovärdig källa, auktoritet Navigerar via flikar m.m. Fritextsöker på sidor Gillar frågor och svar, men läser oftast andras frågor Vill ha detaljerad information Skumläser m.hj.a. rubriker Ser nätet som bra källa Adam, 13 år Söker, men mest musik- och filmklipp och för skolarbeten Vänder sig till vuxen vid problem Googlar alltid Tycker sökord är svårt Navigerar inte Vill ha korta texter med bilder Tror inte nätet är bra källa för psykisk ohälsa Ibland är anonymiteten på nätet bra

11 11 Citat Om det är psykiskt kollar jag det själv först, man kanske inte är säker på att det är det man har. Om man mår dåligt eller har konstiga tankar, då kan man kolla upp om det är fler som har såna tankar. Om det är nåt fysiskt så frågar jag mina föräldrar först.(tjej 14 år) Jag brukar inte söka på nåt om min hälsa, skulle jag behöva så är det väl jag [som söker] men jag gör inte det. (kille 14 år)

12 12 Koppling till studien Unga och psykisk hälsa på nätet Bli medveten Förstå och sätta ord på situationen Förstå alternativen Bedöma alternativen Bestämma sig Må bättre Status quo Probleminsikt Genomförande Informationssökning Utvärdering Beslut Fokusgrupperna visar att individens mognad och syfte (se personabeskrivningarna) påverkar hur de tar sig an sin resa för att må bättre.

13 13 Svårt af hifa och ta till sig informationen Van vid: Innehåll riktat till tonåringar Youtube Instagram Tumblr Google Spel Lättsmält och intuitivt Möts ofta av: Texter riktade till vuxna subjekt Låg igenkänning Ologisk struktur Svåra ord Tunga texter Svårt att hitta och förstå Lätt att tappa sugen

14 14 Citat All information är ju till dom som har problemet, inte till dom som vill bli av med problemet. (tjej 14 år angående sökning efter hjälp när föräldrar dricker och bråkar) Kommunen ska inte ha så många inriktningar kanske, det var lite svårt att hitta det man ville. Jag tror inte man går in på kommunens hemsida för pykisk ohälsa eller ätstörningar. (tjej, 14 år) Vissa ord är inte anpassade för oss unga liksom, man använder ord som vuxna använder. Vi säger inte "ohälsa, vi säger att man mår dåligt. (tjej, 15 år)

15 15 Återkoppling på kommuners och landstings sajter Svårt att navigera, för mycket är irrelevant Särskilt på kommunernas webbplatser Sökfunktionen är viktig för att hitta rätt Fungerar bäst på 1177.se Enklare kategorier, med ungas perspektiv, efterfrågas Familj och föräldrar Skolan Kompisar och relationer Den egna fysiska och psykiska hälsan (ev Nätet, A-focus förslag) Kommunens webbplats upplevs inte som en naturlig källa för information om psykisk hälsa

16 16 Rubriker kan vara relevanta men leder fel! Rubrik som låter relevant Miljö och hälsa Familjestöd Barn och föräldrar Stöd och omsorg Socialt stöd Psykisk hälsa Må dåligt Skola och utbildning Förväntat innehåll bakom rubriken Hur man mår i sin miljö, tips hur man kan må bättre/ friskvård. Stöd till alla i familjen när det uppstår problem i familjen. Relation mellan barn och föräldrar och mellan föräldrar, problem med föräldrarna. Hjälp och stöd, någon att prata med. Stöd med relationer, sociala sammanhanget. Hur man själv mår, tips hur man mår bättre. Hur man själv mår, tips hur man mår bättre. Alla problem kopplade till skolan även t ex stress och mobbning.

17 17 Vilket problem är det som ska lösas? Skolan/familjen/ vännerna gör att jag mår dåligt Unga har problem med psykisk ohälsa

18 18 Problemkontexter ur ungdomarnas perspektiv Egen fysisk/ psykisk hälsa Familjen Kompisar/ relationer Skolan Nätet

19 19 Unga ufrycker sig inte som tjänstemän men det gör webbplatserna Psykisk ohälsa Mår dåligt Ont i magen Mamma dricker Pappa bara sover Skolstress Bråk hemma Brister i föräldraskap Funktionsnedsättning Riskbruk Självskadebeteende Sömnstörning Ångest

20 20 Sökord och fraser Stress symptom Familjeproblem Bråk hemma Hjälp mina föräldrar bråkar hela tiden Både nyckelord och fraser används: Fraser främst när man saknar rätt ord Bra med förslag på sökord medan man skriver Översta 3-5 träffarna i Googles lista

21 21 Citat Ibland är det svårt att hitta rätt sökord om man inte vet vad det är man ska söka på, om man vill veta nåt om nåt som man inte vet vad det heter. (kille 13 år) Det är krångligare att klicka på rubriker än att googla direkt (kille 14 år)

22 Resultat av genomlysningen

23 23 Ungdomsobservatörerna Erik och Stina

24 24 Genomförande Utvalda webbplatser Sagauppsalalan.se Utvalda problem Stress 1177.se/Vasterbotten Skilsmässa Solleftea.se Föräldrar som bråkar Nynashamn.se Ångest Partille.se Mobbning

25 Webbplatsernas samlade poäng Vi rekommenderar att betyg 3-4 sätts som mål Användbarhetsområde som testats Medelvärde alla webbplatser Navigering 2,8 4 Relevans 1,5 4 Begriplighet 2,5 4 Design 2,2 4 Funktioner 1,9 5 Max poäng

26 26 Kriterier för genomlysning Navigering Fliknamn Sökfunktion Scrollning Innehåll och relevans Kontaktuppgifter Design Överskådlig Bilder Förutsägbar Mobilanpassad SEO/Google 1 poäng per funktion Beskrivning av organisationer Andras upplevelser Begriplighet Kort och enkelt Riktat till unga Stycken och rubriker Funktionalitet Anonym direktkontakt t.ex.chatt eller ställ en fråga Navigeringsbar innehållsförteckning för att hitta rätt i texterna Nyckelord länkar till berörda artiklar/ innehåll Betygsskala o-4 Huvudmeny innehåller minst en flik riktad till ungdomar om hälsa Sökfunktionen ger förslag på alternativa sökord/fraser i realtid

27 Webbplatsernas poäng Kommun/län vars webbplats utvärderats Användbarhetsområde som utvärderats Saga Uppsala 1177 Västerbotten Sollefteå Nynäshamn Partille Medelvärde samtliga Medelvärde navigering 3,50 2,50 3,08 2,83 2,00 2,78 Medelvärde relevans 2,25 1,63 1,63 1,50 0,63 1,53 Medelvärde begriplighet 3,13 2,63 2,38 3,13 1,25 2,50 Medelvärde design 1,75 2,83 2,67 1,75 2,00 2,20 Medelvärde funktioner 2,00 4,00 1,00 1,50 1,00 1,90 Total poäng 12,62 13,58 10,75 10,71 6,88 10,91

28 28 Exempel på ungdomsobservatörernas kommentarer Svårt att veta vad man ska trycka på, inte ens jag som relativt vuxen förstår hur man ska klicka för att nå information. Svårt att hitta information riktad till ungdomar. Det finns mycket information riktad till ungdomar men saknar tydliga flikar. Sidan är inte så tilltalande rent estetiskt men den fyller sin funktion väl och är lättöverskådlig. Finns det för många kontaktuppgifter är det svårt att veta vart man ska vända sig. Beskrivning av kontakt organisationer finns enbart under akut hjälp. Kontaktuppgifter i form av telefonnummer till växeln. Det går inte att söka på sammansatta ord som skolstress, eller på vardagliga fraser som mamma och pappa är osams. Vissa sidor tar lång tid att ladda, vilket försämrar upplevelsen.

29 Verktyg för vidare arbete Att användas exempelvis av kommuner och landsting som vill låta granska sina webbplatser

30 30 Verktyg som kan användas för genomlysning Personabeskrivningar Adam och Lisa Anvisning för genomlysningen Hur använda utvärderingskriterierna Ämnen och sökord att testa Utvärderingskriterier Vad som ska genomlysas/utvärderas Stöd vid betygssättning

31 31 A-focus AB

32 32 Målgruppen Unga i åldrarna år valdes ut. Som har sökt information på internet, oavsett ämne. Yngre bedömdes i denna kontext ha mindre att tillföra avseende bl.a. sökvanor. Äldre har tidigare intervjuats per telefon (se Unga och psykisk ohälsa på nätet). Inga krav på erfarenhet av psykisk ohälsa. Förenklar rekrytering till gruppdiskussionerna. Unga med erfarenhet av psykisk ohälsa lär sig systemet och får lättare att hitta och förstå.

33 33 Genomförande Semistrukturerade gruppdiskussioner, 90 minuter, med 3-5 deltagare. Sju tillfällen, 30 högstadieelever, jämn könsfördelning. Stockholms förorter (2), Lycksele (1), Karlskrona (1), Borlänge (1), Göteborg city (2) Två ungdomsobservatörer deltog på distans. Studerat användbarhet på Stockholms Universitet. Lyssna efter kriterier för användbarhet, begriplighet, relevans. Genomlysning av fem webbplatser Ungdomsobservatörer tillämpade kriterierna. Fokusgrupper m observatörer Ta fram persona och kriterier Genomlysning Analys och rapport

34 34 Upplägg fokusgrupper Dator- och internetvanor Mål med att söka information Användbarhet T.ex. sök, navigering, design Relevans Fokus i dagens presentation Ungas utmaning när de använder webbplatser Resultat av genomlysningen av fem webbplatser Språk och begriplighet Titta på webbsidor

35 35 Webbplatser vi tifat på Utvalda webbplatser Sagauppsalalan.se Utvalda problem Stress 1177.se/Vasterbotten Skilsmässa Solleftea.se Föräldrar som bråkar Nynashamn.se Ångest Partille.se Mobbning

36 36 Kriterier för genomlysning Navigering Fliknamn Sökfunktion Scrollning Innehåll och relevans Kontaktuppgifter Design Överskådlig Bilder Förutsägbar Mobilanpassad SEO/Google 1 poäng per funktion Beskrivning av organisationer Andras upplevelser Begriplighet Kort och enkelt Riktat till unga Stycken och rubriker Funktionalitet Anonym direktkontakt t.ex.chatt eller ställ en fråga Navigeringsbar innehållsförteckning för att hitta rätt i texterna Nyckelord länkar till berörda artiklar/ innehåll Huvudmeny innehåller minst en flik riktad till ungdomar om hälsa Betygsskala o-4 Sökfunktionen ger förslag på alternativa sökord/fraser i realtid