IDÉHANDBOK. Tips och idéer för dig som ska informera om folkhögskolan och planera för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDÉHANDBOK. Tips och idéer för dig som ska informera om folkhögskolan och planera för"

Transkript

1 IDÉHANDBOK g a d s n a l o k s Folkhög Tips och idéer för dig som ska informera om folkhögskolan och planera för Folkhögskolans dag. Här hittar du ett antal inspirationsblad sammanställda av Folkhögskolornas informationstjänst, februari 2011.

2 VARFÖR ETT IDÈMATERIAL OM FOLKHÖGSKOLANS DAG? Folkhögskolornas informationstjänst, FIN, arbetar med den centrala informationen om Sveriges alla folkhögskolor. Arbetet på den lokala och regionala nivån är dock basen för allt informationsarbete. Folkhögskolans dag är ett bra tillfälle då vi - tillsammans på olika nivåer - kan arbeta med att sprida kännedom om folkhögskolan som skolform. FIN har därför tagit fram detta material som vi hoppas ska vara ett stöd vid planeringen av dagen. ETT GEMENSAMT BUDSKAP: Folkhögskolans dag ska visa upp all den mångfald som präglar skolformen, men det krävs också att vi visar på den särart som förenar oss och då kan det vara bra att samlas kring ett gemensamt budskap för att berätta om folkhögskolan. ALLMÄNHETEN SKA FÅ VETA MER OM FOLKHÖGSKOLAN: Det man läst och hört glömmer man först, det man sett kommer man ihåg lite längre och det man upplevt eller gjort kommer man ihåg längst. Så det är alltså inte bara information vi ska ge - utan en upplevelse, en känsla, en atmosfär! Ett möte, ett samtal. Och allra helst utanför folkhögskolans väggar! DET KRÄVS SAMARBETE: Konkurrens mellan folkhögskolorna gynnar bara skolan i det korta perspektivet - i det långa perspektivet gäller det att informera om folkhögskolan som skolform, kulturinstitution och bildningscentrum och inte endast om den egna skolan. Det gäller att arbeta lokalt och regionalt och då krävs det att flera folkhögskolor samarbetar. DET KRÄVS TÅLAMOD, LÅNGSIKTIGHET OCH PLANERING: Det är aldrig färdiginformerat, arbetet behöver upprepas årligen, därför hoppas vi att Folkhögskolans dag kan bli en tradition och då är det viktigt att låta ansvaret för olika delar cirkulera mellan folkhögskolorna. Gör gärna en långsiktig plan: För att variera innehållet! Ibland kan man också behöva skifta målgrupper! Och växla sätt!

3 HUR KAN DETTA MATERIAL ANVÄNDAS? DETTA DOKUMENT innehåller checklistor med tips och idéer som kan användas inför Folkhögskolans dag eller andra aktiviteter. Kopiera och använd de sidor som behövs för när ni ska planera. MATERIALET FINNS även på Folkbildningsnätet i konferensen Folkhögskolor > FIN-informatörsfrågor > Folkhögskolans dag. Där finns också en del annat material att använda, bl.a. logga för folkhögskola.nu, powerpointpresentation m.m. Du är välkommen att använda materialet på de sätt som passar dig. BLAD 1: Planera Folkhögskolans dag BLAD 2: Vad är syftet med dagen? Mätbara mål? BLAD 3: Vilka vill vi nå? BLAD 4: Var informerar vi? BLAD 5: Hur lägger vi upp aktiviteter? Aktivitet på folkhögskolan. Aktivitet på annan plats. BLAD 6: Vem gör vad? BLAD 7: Vad behöver vi för material? BLAD 8: Glöm inte de andra 149! BLAD 9: Utvärdering BLAD 10: Lästips! Material! Dokumentation! BILAGOR TILL DENNA IDÉHANDBOK: Manualer för FIN:s Facebooksida, YouTube och Bambuser. Lycka till på Folkhögskolans dag önskar vi på Folkhögskolornas informationstjänst, FIN folkhögskola.nu

4 BLAD 1: PLANERA FOLKHÖGSKOLANS DAG DATUM OCH TID: AKTIVITET/INFORMATIONSTILLFÄLLE: BESÖKARE/MÅLGRUPP: PLATS: ANSVARIG PÅ SKOLAN: KONTAKTPERSON GENTEMOT FIN: I SAMARBETE MED FÖLJANDE FOLKHÖGSKOLOR: TEL/MAIL TILL ARRANGERANDE NÄTVERKSGRUPP:

5 BLAD 2: VAD ÄR SYFTET MED DAGEN? MÄTBARA MÅL? ÖKA KUNSKAPEN OM FOLKHÖGSKOLAN ÖKA BESÖKEN TILL FOLKHÖGSKOLA.NU ÖKA REKRYTERINGEN TILL: regionens folkhögskolor den egna skolan allmän kurs/behörighetsgivande särskild kurs/profilkurs kortkurser annan verksamhet PÅVERKA POLITIKER OCH ANDRA BESLUTSFATTARE FÖR ATT: SYNAS ELLER HÖRAS I MEDIA:

6 BLAD 3: VILKA VILL VI NÅ? TÄNK ÖVER vilka målgrupper vi främst vill nå? D.v.s. vilka personer utöver allmänheten i allmänhet och blivande studerande i synnerhet! Gå igenom listan nedan - vilka vidareinformatörer är viktigast? Vilka ska ni skicka särskild inbjudan till? Samarbeta med närliggande folkhögskolor och gör en plan tillsammans över vem som inbjuder vilka. TIPSLISTA PÅ MÅLGRUPPER: Vägledare/personal på grundskola Vägledare/personal på gymnasieskola Vägledare/personal på individuella programmet Vägledare/personal på komvux Vägledare/personal på särskola Vägledare/personal på svenska för invandrare, SFI Vägledningshus Lärcentra/Jobbtorg Arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen Försäkringskassans handläggare Kommunens LSS-handläggare och andra socialtjänstemän Kommunföreträdare: politiker och tjänstemän Landstingsföreträdare: politiker och tjänstemän Regionföreträdare: politiker och tjänstemän Riksdagspolitiker Ungdomsorganisationer Handikapporganisationer Invandrarorganisationer Andra föreningar och organisationer Fackförbund Huvudmannens organisationer och medlemmar Länsbildningsförbund och studieförbund Bibliotek Fritidsgårdar Lärare från andra skolformer Företag i skolans närhet Grannar till folkhögskolan Tidningar/press Lokalradio/TV Närradio/TV Före detta studenter Föräldrar, släktingar och vänner till de studerande

7 BLAD 4: VAR INFORMERAR VI? TÄNK PÅ ATT om inte berget kommer till Mohammed så får Mohammed komma till berget! Folkhögskolans dag kan äga rum på själva skolan. Men man kan också befinna sig på andra ställen där många människor rör sig. Här kommer några exempel på ställen där man kan informera: Köpcentrum/Shoppingcenter Järnvägsstation Busstation Torg Bibliotek Café Idrottsevenemang TÄNK PÅ ATT kolla vilka aktiviteter som är på gång för övrigt i staden, i kommunen? Kanske finns det samordningsvinster - gör något bra av en krock med annat evenemang. TÄNK PÅ ATT söka ev tillstånd om ni befinner er utanför skolan: Kommunen Banverket Polisen Markägare TÄNK PÅ ATT ha en Plan B om ni har planerat att vara utomhus - det kan börja spöregna! TÄNK PÅ ATT också utnyttja de social medierna. Aktiviteten kan alltså handla om digital närvaro. Engagera några studerande och personal som ockuperar nätet, dvs skriver om folkhögskolan och folkhögskolans dag i alla sina nätverk - Facebook, Twitter, MySpace etc...

8 BLAD 5: HUR LÄGGER VI UPP AKTIVITETEN? TÄNK PÅ ATT mötet och samtalen är det viktiga. Det är atmosfären som besökarna kommer att minnas - på skolan eller ute under aktiviteten på annan plats. TÄNK PÅ ATT anpassa informationen, både vad gäller form och innehåll, till målgruppen och till den valda platsen. På skolan kan man ha några informationspass. Är man ute på stan är det bättre att fokusera på upplevelser och spontana samtal. Växla mellan olika former av information och blanda upplevelser! Förbered alla som skall medverka, diskutera igenom vad dagen ska innehålla, vem som ska göra och säga vad och förbered de studerande på olika typer av frågor som de kan få. Gör ett bemanningsschema så att alla får pauser. AKTIVITET PÅ FOLKHÖGSKOLAN Storsamling i aula/matsal Smågrupper Rundvandring Titta in på/deltaga i undervisningssituationer Visa en utställning Visa film/video Kulturinslag - de studerande framför smakbitar av musik, teater, poesi... Hjälp besökarna att hitta till skolan - snitsla med avspärrningsbandet med folkhögskola.nu-loggan Besökaraktivitet, t ex sång, dramaövning, dans, måla på klotterplank, skriva på klotterplank Gör någon aktivitet eller installation som illustrerar budskapet folkhögskola nu och dokumentera det Filma aktiviteterna och sänd live på Bambuser (informera om att filminspelning pågår ) Förtäring - vad kan skolan bjuda på och vad kan erbjudas till självkostnadspris? Dryck Frukt Kaffe och bulle v.g.v

9 AKTIVITET PÅ ANNAN PLATS bokbord/torgstånd förtäring att bjuda på eller sälja markera en lämplig yta med hjälp av det rosa avspärrningsbandet med loggan för folkhögskola.nu sätt upp banderoller och skyltar gör en aktivitet för och med besökarna uppträdande - musik, teater, dans... utdelning av visitkort, material, kataloger bössinsamling intervjua folk om vad de vet om folkhögskolan - spela in på Bambuser och sänd det live korta informationsinslag med mikrofon, sänd live via Bambuser formera budskapet folkhögskola nu och dokumentera det genom att fota eller filma med Bambuser anordna ett speakers corner - ordet är fritt - spela in på Bambuser och sänd det live tipsrunda - snitsla med avspärrningsbandet med loggan skapa en jättekör - sänd live med Bambuser spela gatuteater - filma... skriv ner ditt bästa folkhögskoleminne (maila in till FIN!) TÄNK PÅ ATT mängder av fler idéer finns i sammanställningen från en workshop på FIN:s informationskonferens Folkhögskolans dag - idéarbete. Den hittar du på Folkbildningsnätet > Folkhögskolor > FIN-informatörsfrågor > Folkhögskolans dag. TÄNK PÅ ATT dekorera alla medverkande folkhögskolemänniskor med något som urskiljer dem t.ex. genom en gemensam färg. Använd avspärrningsbanden som FIN skickar till alla folkhögskolor - knyt dem runt kroppen på Miss Universum-sätt eller använd skolans egna T-shirts, kepsar... eller gör färggranna namnbrickor... TÄNK PÅ ATT dokumentera! Fota och filma den aktivitet som skildrar det gemensamma budskapet folkhögskola nu. Men fota gärna andra aktiviteter också. Tillsammans - och samlat - kan denna dokumentation ge en bra bild av den mångfald - och särart - som präglar skolformen. Materialet kan sändas ut direkt live via Bambuser, men kan sedan också visas under hela året på Folkhögskolans dag-sidan på folkhögskola.nu. OBS! Informera alla medverkande om att filminspelning pågår och var det kommer att visas.

10 BLAD 6: VEM GÖR VAD? TÄNK PÅ ATT engagera så många människor som möjligt: studerande och personal av olika kategorier. Det är viktigt att alla har en tydlig uppgift och vet vad de ska göra. Det är viktigt att få se, höra och prata med studerande som representanter för de olika kurserna. Det kan behövas någon som berättar om internatet, någon som berättar om varje kurs, någon som mer allmänt kan svara på personliga frågor från nyfikna, någon som visar vägen, någon som filmar - det finns uppgifter för alla, men de behöver vara tydliga. FÖLJANDE PERSONER ÄR SPECIELLT ANSVARIGA: Rektor Husmor Kursföreståndare Skoladministratör Kurator Internatföreståndare Studerandekår/Elevråd Informationsansvarig Vägledare/SYV-ansvarig Lärare (olika kurser) Kamrer, ekonomichef Kortkursansvarig Vaktmästare Studerande (olika kurser) SPRID TILL ALLA NÄTVERK! Sprid inbjudan och information om vad som är på gång till alla studerande och all personal... för vidare spridning till deras olika nätverk - Facebook, Twitter, MySpace etc. VEM KONTAKTAR MEDIA? Ring eller skicka pressmeddelande (eller skriv en debattartikel) till lokalpress och lokalmedia och berätta vad som ska hända på Folkhögskolans dag. Ni hittar mängder av tips i Westanders pr-handbok 2010 (som finns för nedladdning på Folkbildningsnätet > Folkhögskolor > FIN-informatörsfrågor > Folkhögskolans dag 2011). VEM HÅLLER KONTAKT FIN? Vem rapporterar in planerade aktiviteter till FIN och folkhögskola.nu? Vem lägger in på FIN:s Facebook-sida? Meddela kontaktpersonens namn och mail till FIN. VEM LÄGGER UT INFORMATION OCH DOKUMENTATION på skolans egen hemsida? Vem lägger ut på YouTube och sköter Bambuser?

11 BLAD 7: VAD BEHÖVER VI FÖR MATERIAL? TÄNK PÅ ATT inte överösa besökarna med tryckt informationsmaterial - det är mötet och samtalet som är det viktigaste! TÄNK PÅ ATT ge en noggrann plats - eller vägbeskrivning - hur man kommer till skolan eller var aktiviteten äger rum. Det behövs flygblad, affischer, annonser, vägskyltar, m.m. MATERIAL SOM SKOLAN HAR PowerPoint-presentationer från respektive folkhögskola Filmer från respektive folkhögskola Skolornas hemsidor Skolornas prospekt Speciellt material framtaget för detta tillfälle Folkhögskolekataloger (beställ från folkhögskola.nu under rubriken Kurskataloger ) Sommarkurskataloger (beställ från folkhögskola.nu) MATERIAL FRÅN FIN TILL VARJE SKOLA Visitkort med kortinformation om folkhögskolornas kursutbud och med loggan folkhögskola.nu (500 ex/skola) Affisch om Folkhögskolans dag (A3, 10 ex/skola) En rulle med 250 meter avspärrningsband med rosa loggan för folkhögskola.nu. Kan användas för att spärra av ett utrymme/ ett område, kan också användas för att identifiera alla folkhögskolemänniskor, t.ex. hängas runt kroppen som ett Miss Universumband. MATERIAL FRÅN FIN - FÖR NEDLADDNING i pdf-format dels i FIN-informatörsfrågor på Folkbildningsnätet, dels på folkhögskola.nu under Kurskataloger FIN:s PowerPoint-material som beskriver skolformen Faktablad Studieekonomi för folkhögskolestuderande Faktablad 15 frågor och svar om folkhögskolan Faktablad Hur söker man till en folkhögskola? Faktablad Folk High Schools in Sweden. Faktablad 10 snabba om folkhögskolan.

12 BLAD 8: GLÖM INTE DE ANDRA 149! TÄNK PÅ ATT det viktigaste är inte att berätta om den egna folkhögskolan utan att ge en helhetsbild av folkhögskolan som skolform! Försök förmedla känslan av att ni är en av Sveriges 150 folkhögskolor, men att varje folkhögskola är en helt unik folkhögskola! Berätta om det som det inte går att läsa sig till! Försök förmedla bilden av skolan som en helhet - folkhögskolan är något mer än bara en skola. HISTORIK När och var startade de första folkhögskolorna - och varför? Vilka var de bärande idéerna? Vad har hänt sedan dess? Hur ser framtiden ut? FOLKHÖGSKOLANS KÄNNETECKEN Folkhögskolan är fri och frivillig. Skolorna är ideologiskt och/eller innehållsmässigt profilerade men öppna för alla! Folkrörelsbaserad. Kulturbärare. Skolorna formar själva sin undervisning till arbetssätt och innehåll och gör egna utbildningsplaner, inga centrala kursplaner. Folkhögskolan kombinerar allmän medborgerlig och demokratisk bildning med en vuxenutbildningsroll. VAD SKILJER FOLKHÖGSKOLAN FRÅN ANDRA? Samtalen och mötena människor emellan är viktiga! Deltagarnas livs- och arbetserfarenheter tas tillvara, deras behov och intressen styr och formar undervisningen. Personlighetsutvecklingen ges stor vikt! Ämnesövergripande studier. Temaveckor. Stor anknytning till omvärlden genom studiebesök, exkursioner, gästföreläsare mm. Varierande undervisningsformer med hög grad av skapande inslag. Mindre undervisningsgrupper, läraren fungerar som handledare. Behörighetsgivning på folkhögskolans eget sätt. Internat/externat. ÖVRIGT KRING SKOLFORMEN Statlig finansiering genom Folkbildningsrådet. Landstingsbidrag. Avgiftsfri undervisning, men de studerande betalar för litteratur, studiematerial, kost och logi. Statligt studiestöd genom CSN. FOLKHÖGSKOLANS ÖVRIGA VERKSAMHET Gemensamma sociala aktiviteter och fritids- och kulturaktiviteter. Deltagande i praktiskt arbete, t ex köksarbete. Matpolicy. Bibliotek. Uppdragsutbildningar. Utbildningar som formellt tillhör andra skolformer, t. ex. Yrkeshögskolan.

13 BLAD 9: UTVÄRDERING TÄNK PÅ ATT information, samtal och möten är en pågående process - man kan aldrig slå sig till ro med att nu är det färdiginformerat. Utvärdera Folkhögskolans dag direkt efteråt. Gör det gärna tillsammans med de folkhögskolor som ni samarbetat med. Besvara nedanstående frågor omgående medan allt är färskt i minnet (och skicka sedan svaren på de första fyra frågorna till FIN!) Hur gick det? Hur nådde vi ut med vårt budskap? Antal besökare, antal kanaler... Vad ska vi göra nästa år? Vad ska vi göra bättre nästa gång? Vad behöver vi för stöd från FIN nästa år? Vad ska vi bestämma redan nu om Folkhögskolans dag? Vem är sammankallande? När ska planeringen starta? Hur upprätthåller vi de kontakter vi skapat? Behöver någonting följas vi upp? Skickas ut? Ringas upp? Vem gör det?

14 BLAD 10: LÄSTIPS! MATERIAL! DOKUMENTATION! Folkbildningsrådets webbplats - där finns förordningstexter, andra styrdokument, gemensamma överenskommelser mm. Folkhögskolornas gemensamma webbplats folkhögskola.nu - där finns Sveriges alla 150 folkhögskolor och hela deras kursutbud samt en mängd information om folkhögskolan som skolform. En hel del material och information om allt som rör Folkhögskolans dag läggs kontinuerligt ut på Folkbildningsnätet > Folkhögskolor > FIN-informatörsfrågor > Folkhögskolans dag Alla aktiviteter på Folkhögskolans dag berättar skolan om under folkhogskola.nu/admin under rubriken Folkögskolans dag. Det publiceras sedan på sidan folkhogskola.nu/folkhogskolansdag. Där kommer vi också att samla all dokumentation från dagen, så hjälp till att fylla sidan med spännande aktiviteter. Meddela också FIN adresserna till era filmer t ex på YouTube, Bambuser, egna hemsidor mm så kan vi länka till dessa filmer från folkhögskola.nu Läs gärna mer om saker att tänka på när man dokumenterar aktiviteter t. ex. filmar på offentlig eller privat plats: Tänk också på upphovsrätten t. ex. vad gäller musikverk:

Folkhögskolans dag. för dig som ska planera. Folkhögskolans

Folkhögskolans dag. för dig som ska planera. Folkhögskolans Folkhögskolan en väg till högre studier Folkhögskolan en social och personlig utbildningsform Vi bryr oss En andra chans Vi lär oss tillsammans Mångfald för alla människor, idéer och intressen Folkhögskolan

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012 KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012 Kommunikationsplattform Folkhögskolornas informationstjänst, FIN Introduktion... 2 Utgångspunkt för kommunikationsplattformen...

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF R E T TE 7 I V I KT A 2 1 f UNF-träf 8 4 Förenings boken 3 10enings- 9 Värva f UNF-träf 22 Värva 29 18 17 16 15 11 För boken 23 30 6 5 25 24enings- NF-aren U n e r a UNF- 12 Teater 14 13 20 19 26 27 21

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola

Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola 1. Syftet med kommunikationsplanen I ett allt mer föränderligt samhälle är det viktigt för Fridhems folkhögskola att kommunicera rätt. Informationen ska förmedlas

Läs mer

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Korpen i sociala medier Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Innehållsförteckning Sociala medier... 4 Vad är sociala medier?... 4 Det pratas mycket om sociala medier och det

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Sveriges största klädbytardag 18 april 2015

Sveriges största klädbytardag 18 april 2015 Sveriges största klädbytardag 18 april 2015 Ordna en Klädbytardag under Sveriges största Klädbytardag lördag 18 april. Föreningens kretsar, ideella medlemmar, skolelever, privatpersoner kan vara med och

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

om Ha n te dl m edn ad i a n g g ar

om Ha n te dl m edn ad i a n g g ar Handledning om temadagar Välkommen till temadagen! Inför och efter skolvalen är det vanligt med aktiviteter som handlar om politik, demokrati eller mänskliga rättigheter. Några exempel på aktiviteter kan

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SÅ MAXIMERAR DU MEDIEUTFALLET PÅ DIN ORT SKAPA UPPMÄRKSAMHET PÅ SKOLANS DAG! Skriften du har i din hand ger tips och råd från Lärarnas Riksförbund inför mötet med journalister

Läs mer

Klädbytardagen 20 april 2013

Klädbytardagen 20 april 2013 Klädbytardagen 20 april 2013 Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 20 april. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar men också bibliotek, folkhögskolor, gymnasieskolor, organisationer

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län Inledning: SMÅ ORTER MED STORA MÖJLIGHETER Med hjälp av enkla idéer, olika samarbeten och lokalt engagemang kan du få din

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap! Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap.

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation

VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation Vetenskap & Allmänhet allmän information BAKOM PRODUKTIONEN Detta är en förenklad utskrivbar version av den webbaserade verktygslådan för forskningskommunikation

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer