UNIONSREGISTRET - ANVÄNDARMANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIONSREGISTRET - ANVÄNDARMANUAL"

Transkript

1 UNIONSREGISTRET - ANVÄNDARMANUAL Version Måndag Torsdag: & DENNA MANUAL ÄR AVSEDD ATT ANVÄNDAS ENDAST AV DE REGISTRERADE ANVÄNDARNA AV UNIONSREGISTRET. DEN FÅR INTE SPRIDAS, REPRODUCERAS ELLER PUBLICERAS, HELT ELLER DELVIS, TILL PERSONER SOM INTE ÄR REGISTRERADE ANVÄNDARE AV UNIONSREGISTRET.

2 Innehållsförteckning Dokumentöversikt... 4 Begrepp... 4 Kapitel 1. Beskrivning av uppgifterna... 5 Översikt... 5 Avsnitt 1. Starta programmet... 6 Översikt... 6 Om processen för att skapa ett användarkonto... 7 Starta programmet... 8 Logga in och ut... 9 Skapa ett ECAS-användarkonto och lägga till ett mobiltelefonnummer Fylla i dina personuppgifter Aktivera din behörighetsnyckel Återkallande av behörighet i registerprogrammet Redigera och uppdatera personuppgifter Öppna ett register Avsnitt 2. Arbeta med konton Översikt Om konton Begära ett kontoskapande Initiera kontoskapandet och skapa kontoinnehavare Lägga till ett ombud som redan är kopplat till kontoinnehavaren Lägga till ett ombud som inte är knutet till en befintlig kontoinnehavare Ange ytterligare information för ett verksamhetsutövardepåkonto Ange ytterligare information för ett luftfartygsoperatörskonto Slutföra kontoskapandet Söka efter ett konto Redigera ett konto Utse en kontrollör för ett konto Ta bort eller ersätta en utsedd kontrollör Överföra ett konto till en annan kontoinnehavare Stänga ett konto Delegera ett konto Hantering av listan över betrodda konton Se kontoutdrag Avsnitt 3. Arbeta med transaktioner Översikt Föreslå en transaktion Överföra enheter till ett annat konto(utsläppsrätter eller Kyotoenheter) Överföra enheter till ett annat konto(utsläppsrätter eller Kyotoenheter), forts Borttagning av utsläppsrätter Frivillig annullering av Kyotoenheter Inväxling av Kyotoenheter mot Fas 3-utsläppsrätter Återlämnande av övertilldelning Godkänna eller avslå en transaktion Se överföringar Återkallande av en transaktion Avsnitt 4. Fullgörande i EU ETS Översikt Om fullgörandet Ange utsläpp Överlämna utsläppsrätter för att uppfylla fullgörandevillkoren Avsnitt 5. Arbeta med uppgifter Översikt Sida 2/68

3 Visa uppgifter Ta över och avstå från en uppgift Tilldela en uppgift till en annan användare Slutföra en uppgift Visa en uppgiftshistorik Arkivera utförda uppgifter Sida 3/68

4 Dokumentöversikt Denna dokumentation beskriver de uppgifter som användaren ansvarar för och ger honom/henne all information som behövs för att utföra dem. De användargränssnittselement som används för att utföra uppgifterna beskrivs också. Innehåll Denna publikation innehåller följande avsnitt: Avsnitt Se sidan Begrepp 4 Kapitel 1 Beskrivning av uppgifterna 5 Begrepp Följande begrepp används i denna dokumentation. Gränssnittsavsnittets namn I Kapitel 2 - Beskrivning av användargränssnittet, motsvaras avsnittets namn av sidans namn (som står överst i arbetsområdet). Begrepp Följande begrepp används för att indikera gränssnittselementen i texten Del Sidans namn Sidområde Knapp Fält Funktion Sidans namn markeras med citationstecken (t.ex. Ansökan om behörighet, Europeiska kommissionens autentiseringstjänst ). Områdets namn markeras med citationstecken (t.ex. Programmeny, Kontoområde, området Sökkriterier ). Namnet (etiketten) på en knapp som används i en procedur är skrivet i fet stil. Namnet (etiketten) på ett fält som används i en procedur är skrivet i fet stil. Sida 4/68

5 Kapitel 1. Beskrivning av uppgifterna Översikt I detta kapitel beskrivs de uppgifter som ska utföras av EU ETS-användaren. Varje procedur beskrivs steg för steg och det hänvisas till gränssnittselementen. De beskrivs i nästa kapitel. Innehåll Detta kapitel innehåller följande avsnitt: Avsnitt Se sidan Starta programmet 6 Arbeta med konton 18 Arbeta med transaktioner 45 Fullgörande i EU ETS 58 Arbeta med uppgifter 62 Sida 5/68

6 Avsnitt 1. Starta programmet Översikt I denna sektion beskrivs de uppgifter som gäller programmets start. Det omfattar in-/utloggningsproceduren samt alla åtgärder som ska vidtas för att bli användare av registerprogrammet. I det första avsnittet förklaras hela processen och resten av kapitlet är en detaljerad beskrivning av uppgifternas utförande. Innehåll Denna sektion innehåller följande avsnitt: Avsnitt Se sidan Om processen för att skapa ett användarkonto 7 Starta programmet 8 Logga in och ut 9 Skapa ett ECAS-användarkonto och lägga till ett 11 mobiltelefonnummer Fylla i dina personuppgifter 13 Aktivera din behörighetsnyckel 14 Återkallande av behörighet i registerprogrammet Redigera och uppdatera personuppgifter Öppna ett register 17 Sida 6/68

7 Om processen för att skapa ett användarkonto Tillgången till registerprogrammet är en process där användaren, den nationella administratören och Europeiska kommissionens autentiseringstjänster samverkar. Innan en användare kan representeras av ett konto måste han/hon vara inskriven i systemet. Därför måste en serie uppgifter utföras delvis av användaren själv och delvis av den nationella administratören. Processchema Schemat nedan illustrerar de på varandra följande uppgifter som ska utföras. De olika lagren indikerar aktörerna (användaren, den nationella administratören och Europeiska kommissionens autentiseringssystem (ECAS)) som ansvarar för uppgifterna. Uppgiftsbeskrivning De uppgifter som du som användare ansvarar för beskrivs i denna sektion av dokumentationen som huvudavsnitt eller som del av ett huvudavsnitt. Att förstå hela processen kommer att hjälpa dig att förstå meddelandena (e-post) som du kommer att få under processen och även det faktum att processen kan ta lite tid för att utföras. Sida 7/68

8 Starta programmet Registerprogrammet är en webbapplikation. Du behöver en webbläsare för att starta det. Steg för steg Utför följande steg för att starta programmet: Steg Åtgärd 1 Öppna din webbläsare. 2 Ange programmets webbadress, som du fick av din nationella administratör, i webbläsarens adressfält. 3 Programmets hemsida öppnas. 4 Du kan ansluta dig till programmet. Om Du har redan ett ECASanvändarkonto Du har inget användarkonto Då Följ proceduren Logga in och ut på sidan 9. Du måste begära ett. Följ proceduren Skapa ett ECAS-användarkonto och lägga till ett mobiltelefonnummer på sidan 9. Sida 8/68

9 Logga in och ut Besökare som vill följa upp ETS-nyheter, se offentliga rapporter eller skapa ett konto kan göra detta utan att logga in. Användare som vill arbeta med programmet (t.ex. verksamhetsutövare, mäklare, revisorer, medlemsstater eller centrala administratörer och medlemsstaters hjälpcentralsanställda) måste logga in i programmet. Observera att du måste ha ett ECAS-användarkonto för att kunna logga in i programmet. Följ proceduren Skapa ett ECAS-användarkonto och lägga till ett mobiltelefonnummer på sidan 9 för att få mer information. Steg för att logga in Logga in genom att utföra följande steg från programmets hemsida: Steg 1 Om Du har inget ECAS-konto. Du har redan ett ECAS-konto. Åtgärd Då Klicka på Ny användare i vänstermenyn. Följ sedan proceduren Skapa ett ECASanvändarkonto och lägga till ett mobiltelefonnummer på sidan 11. Klicka på Logga in i vänstermenyn så öppnas ECAS-inloggningssidan. Gå till steg 2. 2 Sidan ECAS-inloggning öppnas. Ange ditt användarnamn eller e-postadress och ditt lösenord och telefonnummer som du vill använda för att ta emot SMS-kontrollkoden. 3 Sidan Autentisering via SMS-kontrollkod öppnas. Ange koden som du fick via telefon och klicka på Logga in 4 Programmets hemsida öppnas igen. Du kan se ditt användarnamn bland sidans serviceverktyg. Du kan också se Help-länken som öppnar hjälpsidan där du kan hämta länken till användarmanualen och en serie pedagogiska videor vilka innehåller stegför-steg-guider till de viktigaste funktionerna i registret. På sidan "ECAS-inloggning" kontrollerar du att domänen är Extern. Annars ändrar du den genom att klicka på Byt domän och väljer alternativet "Extern. Sida 9/68

10 Steg för att logga ut Logga ut från programmet genom att klicka på Logout (Logga ut) överst på sidan. Mer information Endast ett mobiltelefonnummer kan användas för att logga in i applikationen. Mobiltelefonnumret registrerat i dina personuppgifter måste vara samma nummer som är registrerat I ECAS. Om numren inte är identiska kommer du att motta ett felmeddelande under inloggningsprocessen. Systemet indikerar numret som är registrerat i ECAS och numret som är registrerat I dina personuppgifter. Du behöver bara klicka Update my number så uppdateras numret i dina personuppgifter automatiskt. Uppdateringen måste dock godkännas av en Nationell Administratör innan ändringen registreras i registret. Sida 10/68

11 Skapa ett ECAS-användarkonto och lägga till ett mobiltelefonnummer Liksom Europeiska kommissionens andra program kräver registerprogrammet ett autentiserat användarkonto. Med denna procedur kan du få ett användarkonto från ECAS (Europeiska kommissionens autentiseringstjänst). Du måste använda en mobiltelefon för att ta emot SMS-kontrollkoden när du ansluter till ETS-programmet, signerar en transaktion eller lägger till och tar bort konton ur listan med betrodda konton. I detta avsnitt förklaras hur du lägger till ett mobiltelefonnummer till ditt ECAS-konto. Hur du skapar ditt ECAS-konto, steg för steg Skapa ett användarkonto genom att utföra följande steg från programmets hemsida: 1 Klicka på länken Ny användare. Sidan Ansökan om behörighet öppnas. 2 Klicka på knappen Skapa ett ECAS-konto för att komma till ECAS-programmet. 3 Sidan Registrera mig på ECAS öppnas. Fyll i blanketten och klicka på knappen Registrera mig längst ner på sidan när du vill skicka in din begäran. 4 Autentiseringstjänsten skickar dig ett e-postmeddelande som innehåller ditt användarnamn och en länk för att skapa ett lösenord. Klicka på den tillhandahållna länken och skapa ditt lösenord. 5 Fyll i ECAS-formuläret och klicka på Skicka. E-post Fortsätts på nästa sida Sida 11/68

12 Skapa ett ECAS-användarkonto och lägga till ett mobiltelefonnummer, forts. Lägg till en mobiltelefon till ditt ECAS-konto Registerprogrammet kommer att använda sig av en SMS-kontrollkod för att autentisera dig när du loggar in på systemet eller begär en transaktion. Därför måste du ange de mobiltelefonnummer som du vill använda för autentiseringen. Du anger ett mobiltelefonnummer genom att utföra följande steg från sidan ECAS login (ECAS-inloggning) när du är ansluten till ECAS: Steg Åtgärd 1 Logga in till ECAS (https://webgate.ec.europa.eu/cas). 2 Klicka på Kontouppgifter 3 Klicka på Ändra mina mobiltelefonnummer. 4 Klicka på Lägg till mobiltelefonnummer. 5 Ange ditt telefonnummer, med landskod. 6 Bekräfta genom att klicka på Lägg till. 7 Du kommer att få ett SMS med en kontrollkod. Ange koden och klicka på Verkställ. Systemet informerar dig om att din mobiltelefon har lagts till. Sida 12/68

13 Fylla i dina personuppgifter När du väl har ett ECAS-konto (efter att ha mottagit ett e-postmeddelande) måste du begära tillgång till registerprogrammet. I detta avsnitt beskrivs det hur man gör. Observera att du måste registrera dig i varje register (medlemsstater) som du måste arbeta med. Du kommer att tilldelas ett nytt URID (användar-id) för varje register som du har registrerats i. Steg för steg Registrera dig som användare av registerprogrammet genom att utföra följande steg när du är inloggad i registerprogrammet: 1 Markera det register som du vill arbeta med. Se avsnittet Öppna ett register på sidan Klicka på Fyll i dina personuppgifter i vänstermenyn. 2 Sidan Registrering öppnas. Fyll i blanketten Registrering. 3 Fortsätt genom att klicka på Nästa. 4 Det visas en sammanfattning av din begäran på skärmen Granska dina uppgifter. Om Då Dina uppgifter Bekräfta din registrering stämmer genom att klicka på Skicka. Dina uppgifter stämmer inte Klicka på Tillbaka och gå till steg 2. 5 Systemet indikerar att din begäran behandlas. Meddelandet indikerar det URID som systemet tilldelar dig. Bevara detta URID. Det kommer att användas för att beteckna dig i ett konto. Länken Fyll i dina personuppgifter försvinner från menyn och ersätts av länken Skriv in din behörighetsnyckel. Sida 13/68

14 Aktivera din behörighetsnyckel Efter att ha registrerats (se Fylla i dina personuppgifter på sidan 13) och utsetts i ett konto validerar den nationella administratören din ansökan om behörighet och skickar dig din behörighetsnyckel. För att slutföra aktiveringen av ditt användarkonto kommer du att bli ombedd att ange behörighetsnyckeln (t.ex. OD8U-OIGY-RXE9-02OI-DPMQ). Steg för steg Validera ditt användarkonto genom att utföra följande steg från hemsidan när du är inloggad i systemet: 1 Klicka på Ange behörighetsnyckel. Sidan Ange behörighetsnyckel öppnas. 2 Ange den behörighetsnyckel som du har fått från din nationella administratör. Och bekräfta genom att klicka på Skicka. 5 Ditt användarkonto har nu validerats. Du kan använda programmet inom ramen för din roll. Du har nu tillgång till ytterligare programfunktioner beroende på din roll. Sida 14/68

15 Återkallande av behörighet i registerprogrammet I detta avsnitt beskrivs hur du kan avanmäla dig. Om du misstänker att någon annan använder din identitet för att ansluta till programmet återkallar du din behörighet. Det går alltid att ansöka om behörighet igen efteråt och få ett nytt URID och en ny behörighetsnyckel. Steg för steg Återkalla din behörighet i ETS-programmet genom att utföra följande steg när du är inloggad i registret: 1 Klicka på Återkalla behörighet i vänstermenyn under ditt URID. 2 Sidan Återkalla behörighet öppnas. Ange skälet till din begäran om att återkalla behörigheten. 3 Bekräfta din begäran om avanmälan genom att klicka på Skicka. 4 Du kommer att få ett meddelande om att din begäran har lämnats in för godkännande. 4 Efter att du har skickat in ditt återkallande måste en administratör godkänna din begäran. Mer information Efter att du återkallat din behörighet har du inte längre behörighet till de konton där du haft en roll.. Du kan ansöka om behörighet igen genom att göra om samma procedur: 1. Fylla i dina personuppgifter. 2. Utses i kontot. 3. Aktivera din nya behörighetsnyckel. Sida 15/68

16 Redigera och uppdatera personuppgifter Efter att du har registrerats kan du ändra dina personuppgifter. Observera att denna procedur bara ändrar informationen i registerprogrammet och inte i ECAS-systemet. Steg för steg Ändra dina personuppgifter i registerprogrammet genom att utföra följande steg när du är inloggad i registerprogrammet: Steg Åtgärd Bild 1 Klicka på Ändra dina personuppgifter i vänstermenyn. Sidan Uppdatera dina personuppgifter öppnas. 2 Utför de nödvändiga ändringarna. 3 Fortsätt genom att klicka på Nästa. 4 Det visas en sammanfattning av din ändring. Om Då Dina uppgifter stämmer Bekräfta din registrering genom att klicka på Skicka Dina uppgifter stämmer inte Klicka på Tillbaka och gå till steg 2. 5 Systemet indikerar att din uppdatering har skickats till administratören för godkännande. Ändringarna tillämpas inte omedelbart. Under tiden förblir länken för att redigera dina personuppgifter osynlig. Sida 16/68

17 Öppna ett register Om du arbetar i olika EU-medlemsstater måste du välja och ansöka om behörighet i de lämpliga registren. Varje URID och behörighetsnyckel hänför sig till ett, och endast ett, register. Steg för steg Så här väljer du ett annat register: 1 Klicka på knappen Öppna annat register i vänstermenyn. 2 Sidan Gå till annat register öppnas. Välj den medlemsstat som du vill arbeta med genom att klicka på dess landsnamn eller flagga. 3 Slutför registervalet genom att klicka på Fortsätt. 4 Systemet visar dig vald medlemsstats flagga och välkomstmeddelande för den valda parten till Unionsregistret. Du har nu tillgång till de konton som du är länkad till i den specifika delen av Unionsregistret eller kan registrera dig. Sida 17/68

18 Avsnitt 2. Arbeta med konton Översikt I denna sektion beskrivs uppgifterna för kontoadministrering. Innehåll Denna sektion innehåller följande avsnitt: Avsnitt Se sidan Om konton 19 Begära ett kontoskapande 22 Initiera kontoskapandet och skapa kontoinnehavare 23 Lägga till ett ombud som redan är kopplat till kontoinnehavaren 25 Lägga till ett ombud som inte är knutet till en befintlig 27 kontoinnehavare Ange ytterligare information för ett verksamhetsutövardepåkonto 29 Ange ytterligare information för ett luftfartygsoperatörskonto 30 Slutföra kontoskapandet 31 Söka efter ett konto 32 Redigera ett konto 33 Utse en kontrollör för ett konto Ta bort eller ersätta en utsedd kontrollör Överföra ett konto till en annan kontoinnehavare 36 Stänga ett konto 38 Delegera ett konto 39 Sida 18/68

19 Om konton Ett konto motsvarar en partition skapad i en del av Unionsregistret administrerad av en medlemsstat och kan hålla enheter och initiera transaktioner. Ett konto skapas av en kontoinnehavare om krav Unionsregistrets och Kyotoprotokollets uppfylls. Ett konto har en identifierare unik bland alla konton skapade i Unionsregistret. Kontonumret är unikt bland alla register i hela världen. Ett kontonummer från ett stängt eller deaktiverat konto kan inte användas igen. Det skapas och definieras enbart av register. Konto och nationellt register Ett konto är specifikt för det register som det skapades i. En kontoinnehavare som verkar i olika medlemsstater måste ha ett konto i de relaterade registren. Kontonummerstruktur Kontonumret förser oss med följande information: <Registerkod>-<Typ>-<ID>-<Åtagandeperiod>-<Kontrollsiffror>. t.ex. EU EU indikerar registret (2 tecken alla ETS-kontonummer börjar med EU), 100 är kontotypen (3 siffror se nedan för olika kontotyper), är den unika kontoidentifieraren (upp till 15 siffror), 0 är åtagandeperioden (1 siffra (0/1/2 för depåkonton) Åtagandeperioden för Kyotoprotokollet (CP) är den period för vilken en Annex 1-part måste uppvisa fullgörande gentemot sina utsläppsmål. o Kyotoprotokollets första åtagandeperiod(cp1) är från 2008 till 2012 o CP0 ( ) är en supplementär åtagandeperiod. o CP2 startar är en verifieringskod och används för säkerhetändamål (2 siffror). Kontoelement Kontobeskrivningen består av olika element beroende på kontotyp: Kontoelement Kontotyp Kontots huvudinfo Alla Kontoinnehavare Alla Behöriga ombud Alla (minst 2, 1 för kontrollörer) Extra behöriga ombud Alla (tillval under skapandet, men minst 1 för att utföra transaktioner om du inte arbetar med trusted accounts.) Anläggning (luftfartygsinformation Verksamhetsutövardepåkonto Luftfartygsoperatörsdepåkonto Flera konton kan länkas till samma verksamhetsutövare och fungera med samma ombud. Sida 19/68

20 Om konton, forts. Om ombud Ett konto måste ha minst två behöriga ombud. Ett ombud kan föreslå transaktioner och uppdatera kontoinformation. Det extra behöriga ombudet (AAR) kan godkänna transaktioner och registreringar av konton i listan över betrodda konton (Trusted Account List). Ett extra behörigt ombud är valfritt, utom när: Du genomför en transaktion från ett Handelskonto till ett konto som inte finns registrerat i listan över betrodda konton (Trusted Account List), Vid frivillig annullering av Kyotoenheter. Om ett extra behörigt ombud registreras på ett konto så måste alla transaktioner (inklusive överlämnanden av utsläppsrätter och Kyotoenheter) godkännas av denne, även om det är en transaktion till ett konto på listan över betrodda konton. Kontotyper Olika typer av konton kan skapas i ETS-systemet: Kontotyp Kontotypsnummer Kontoinnehavare Typer av enheter som kan hållas på kontot Typ av Typ av utsläppsrätt Kyotoenhet Verksamhetsutövardepåkonto 100 Verksamhetsutövare Allmänna utsläppsrätter Luftfartygsoperatörskonto 100 Luftfartygsoperatör Allmänna utsläppsrätter Utsläppsrätter för luftfart Persondepåkonto 100 Person (fysisk- & Allmänna juridisk) utsläppsrätter Utsläppsrätter för luftfart Handelskonto 100 Verksamhetsutövare Allmänna utsläppsrätter Luftfartygsoperatör Person (fysisk- & juridisk) Utsläppsrätter för luftfart CER ERU CER ERU CER ERU CER ERU Extern handelsplattformskonto 100 Den externa handelsplattformen utför transaktioner via persondepåkonton, handelskonton, verksamhetsutövar depåkonton eller luftfartygsoperatörs konton. Kontotypen kan inte hålla enheter Kontrollörskonto 0 Kontrollör Kontotypen kan inte hålla enheter Persondepåkonto i KPregistret 121 Person (fysisk- & juridisk) (icke-eu-konton kan inte hålla utsläppsrätter) AAU (*) CER(*) ERU(*) lcer, tcer, RMU(*) * Beror på medlemsstatens beslut. I Sverige tillåts alla enhetstyper. Kontakta din nationella administratör för mer information Sida 20/68

21 Migrerade konton Följande KP-konton har migrerats från tidigare nationella register Kontotyp Kontotypsnummer Kontoinnehav are Typer av enheter som kan hållas på kontot Typ av Typ av utsläppsrätt Kyotoenhet Persondepåkonto i KP-registret 121 Person (fysisk- & juridisk) F.d. verksamhetsutövardepåkonto 120 Verksamhetsutövar e (icke-eukonton kan inte hålla utsläppsrätte r) (icke-eukonton kan inte hålla utsläppsrätte r) AAU (*) CER(*) ERU(*) lcer, tcer, RMU(*) AAU CER ERU lcer, tcer, RMU * Beror på medlemsstatens beslut. I Sverige tillåts alla enhetstyper. Kontakta din nationella administratör för mer information Sida 21/68

22 Begära ett kontoskapande Alla användare som befunnits behöriga kan begära att ett konto öppnas. I vissa medlemsstater måste du inte ha befunnits behörig till registret för att skapa ett nytt konto. Du behöver bara giltiga ECAS-inloggningsuppgifter. (I båda fallen kommer du att bli ombedd att känna igen en captcha -kod som säkerhetskontroll). Begäran att öppna kontot måste sedan godkännas av en nationell administratör. Proceduren skiljer sig åt baserat på begärd kontotyp. De olika stegen Du måste beroende på typen av konto passera genom olika steg för att ange erfordrad information. Schemat nedan identifierar skapandets olika steg och visar skillnaderna mellan de olika typerna av konto: A new account to create Initialise and create account and account holder Linked Linked to to an an account account holder holder Unlinked Unlinked representative Add Authorized representatives Add representative already linked to the holder Add representative not linked to the holder Add Additional Authorized representatives Optional Operator Operator Holding Holding Aircraft Aircraft Enter operator additional information (Installation) Enter aircraft operator additional information Trading Trading platform, platform, Person Person Holding, Holding, and and Verifier Verifier Enter contact person information Optional Finalise account creation Review account summary Submit account creation Steg för steg De olika stegen för att skapa ett konto beskrivs i separata avsnitt. Fas Se sidan Initiera kontoskapandet och skapa kontoinnehavare 23 Lägga till ett ombud som redan är kopplat till kontoinnehavaren 25 Lägga till ett ombud som inte är knutet till en befintlig kontoinnehavare 27 Ange ytterligare information för ett verksamhetsutövardepåkonto 29 Ange ytterligare information för ett luftfartygsoperatörskonto 30 Slutföra kontoskapandet 31 Sida 22/68

23 Initiera kontoskapandet och skapa kontoinnehavare Detta är det första steget för att begära att skapa ett användarkonto. Steg för steg Initiera proceduren och skapa kontot genom att utföra följande steg från hemsidan: 1 Välj Öppna konto i vänstermenyns sektion Konton". 2 Sidan Nytt konto Kontouppgifter öppnas. Välj den typ som motsvarar det konto som du vill skapa och ange kontots namn. 3 Fortsätt genom att klicka på Nästa. 4 Sidan Nytt konto Kontoinnehavare öppnas. Indikera kontoinnehavaren. Om Då Du är redan knuten till kontoinnehavar 1. Välj alternativet Kontoinnehavaren är redan kopplad till användaren. en 2. Välj kontoinnehavaren i listrutan. Kontoinnehavar en finns redan Kontoinnehavar en finns inte 1. Välj alternativet Kontoinnehavaren finns redan i registret. 2. Ange kontoinnehavarens ID. Du hittar det bara i kontobeskrivningen om du har befunnits behörig, d.v.s. har angett en behörighetsnyckel). 1. Välj alternativet Ny kontoinnehavare. 2. Ange all erfordrad information. Om du inte är knuten till en existerande kontoinnehavare är bara det andra och det tredje alternativet tillgängliga. När du skapar ett kontrollörskonto är endast Ny kontoinnehavare tillgängligt. Fortsätts på nästa sida Sida 23/68

24 Initiera kontoskapandet och skapa kontoinnehavare, forts. Steg för steg (forts.) 5 Fortsätt genom att klicka på Nästa. Sidan Nytt konto Information om behöriga ombud öppnas. 6 Om Då Kontoinnehavaren finns Se avsnittet Lägga till ett ombud som redan är kopplat till kontoinnehavaren på sidan 25. Kontoinnehavaren finns inte Se avsnittet Lägga till ett ombud som inte är knutet till en befintlig kontoinnehavare på sidan 27. Sida 24/68

25 Lägga till ett ombud som redan är kopplat till kontoinnehavaren Detta avsnitt är ett steg i proceduren för att begära ett konto. Det beskriver hur du kan utse behöriga ombud för ditt konto som redan är knutna till ditt kontos kontoinnehavare eller redan har knutits till dig om du redan har utsetts i konton. Se avsnittet Begära ett kontoskapande på sidan 22 för början av proceduren och följ de olika stegen. Det börjar när sidan "Nytt konto Information om behöriga ombud" är öppen. Steg för steg Utse behöriga ombud genom att utföra följande steg efter att ha initierat och skapat ett konto och kontoinnehavaren. 1 Välj Ombudet är redan kopplat till kontoinnehavaren. 1 Välj behörigt ombud i listan. 3 Välj View Only Authorised Representative" om du vill skapa ett ombud med enbart läsbehörighet. 4 Klicka på Skicka. 5 Det behöriga ombudet lags till i listan. Upprepa steg 2 till 4 för varje ytterligare ombud som ska läggas till. 6 Klicka Nästa för att fortsätta. 7 Systemet frågar om du vill lägga till fler behöriga ombud. Välj Nej och klicka på Nästa. 8 Systemet frågar om du vill lägga till extra behöriga ombud. Deras roll är att godkänna transaktioner föreslagna av behöriga ombud och tillägg av konton i listan över betrodda konton. Åtminstone ett extra behörigt ombud är nödvändigt om du inte arbetar med betrodda konton. Om ett extra behörigt ombud registreras på ett konto måste alla transaktioner (även till betrodda konton) godkännas av denne. Om Då Gränssnitt Du vill lägga till ytterligare ett extra behörigt ombud. 1. Välj Ja 2. Klicka på Nästa 3. Registrera ombudet 4. Klicka på Nästa när du är klar. Du inte vill lägga till ett ytterligare behörigt ombud nu. 1. Välj Nej 2. Klicka på Nästa 9 Beroende på kontotyp kommer du få en förfrågan om att mata in ytterligare information. Om du skapar Se Ett Se Ange ytterligare information för ett verksamhetsutövardepåkonto verksamhetsutövardepåkonto på sida Sida 25/68

26 29. Ett Se Ange ytterligare information för ett luftfartygsoperatörsdepåkonto luftfartygsoperatörskonto på sida 30. En annan typ av konto Se Slutföra kontoskapandet på sida 31. Sida 26/68

27 Lägga till ett ombud som inte är knutet till en befintlig kontoinnehavare Detta avsnitt är ett steg i proceduren för att öppna ett konto. Det beskriver hur du kan utse behöriga ombud för ditt konto som inte redan är knutna till ditt kontos kontoinnehavare. Se avsnittet Begära ett kontoskapande på sidan 22 för början av proceduren och följ de olika stegen. Det börjar när sidan Nytt konto Behöriga ombud är öppen. Steg för steg Skapa nya behöriga ombud genom att utföra följande steg efter att ha initierat och skapat ett konto och kontoinnehavaren. 1 Välj Ombudet är ännu inte förknippat med kontoinnehavaren 2 Fyll i blanketten med användardetaljerna. 3 Välj View Only Authorised Representative" om du vill skapa ett ombud med enbart läsbehörighet. 4 Klicka på Skicka. 5 Det behöriga ombudet lags till i listan. Upprepa steg 2 till 4 för varje ytterligare ombud som ska läggas till. 6 Fortsätt genom att klicka på Nästa 7 Systemet frågar om du vill lägga till fler behöriga ombud. Välj Nej och klicka på Nästa. Fortsätts på nästa sida Sida 27/68

28 Lägga till ett ombud som inte är knutet till en befintlig kontoinnehavare, forts. Steg för steg (forts.) 8 Systemet frågar dig om du vill skapa extra behöriga ombud (AAR). AAR-rollen är att godkänna de transaktioner som föreslagits av de behöriga ombuden och tillägg av konton i listan över betrodda konton. Åtminstone en AAR är nödvändig för att överföra enheter om du inte arbetar med betrodda konton. Om en AAR är utsedd på ett konto så måste alla överföringar, inklusive de till betrodda konton, att kräva ett godkännande av denne. Om Då Gränssnitt Du vill lägga till extra behöriga ombud 5. Välj Ja 6. Klicka på Nästa 7. Definiera ombud Du vill inte lägga till några extra behöriga ombud nu 3. Välj Nej 4. Klicka på Nästa 9 Du får en begäran om ytterligare information beroende på kontotyp. Om du skapar Se avsnittet Ett Se avsnittet Ange ytterligare verksamhetsutövardepåkonto information för ett verksamhetsutövardepåkonto på sidan 29. Ett luftfartygsoperatörsdepåkonto Annat konto Se avsnittet Ange ytterligare information för ett luftfartygsoperatörskonto på sidan 30. Se avsnittet Slutföra kontoskapandet på sidan 31. Sida 28/68

29 Ange ytterligare information för ett verksamhetsutövardepåkonto Detta avsnitt är ett steg i proceduren för att begära konto. Det beskriver hur du kan lägga till den information som krävs när du skapar ett verksamhetsutövardepåkonto. Se avsnittet Begära ett kontoskapande på sidan 22 för början av proceduren och följ de olika stegen. Det börjar när sidan Nytt konto anläggningsinformation är öppen. Steg för steg Lägg till ytterligare information genom att utföra följande steg efter att ha definierat ombud. 1 Ange information om anläggningen. 2 Fortsätt genom att klicka på Nästa. 3 Sidan Nytt konto - Kontaktperson öppnas. Ange kontaktinformationen. Detta steg är frivilligt. 4 Fortsätt genom att klicka på Nästa. 5 Sidan Nytt konto - Sammanfattning öppnas. Se avsnittet Slutföra kontoskapandet på sidan 31. Sida 29/68

30 Ange ytterligare information för ett luftfartygsoperatörskonto Detta avsnitt är ett steg i proceduren för att begära konto. Det beskriver hur du kan lägga till den information som krävs när du skapar ett luftfartygsoperatörskonto. Se avsnittet Begära ett kontoskapande på sidan 22 för början av proceduren och följ de olika stegen. Det börjar när sidan Nytt konto Luftfartygsoperatörsinformation är öppen. Steg för steg Lägg till ytterligare information genom att utföra följande steg efter att ha definierat ombud. 1 Ange luftfartygsoperatörsinformation. 2 Fortsätt genom att klicka på Nästa. 3 Sidan Nytt konto - Kontaktpersonsinformation öppnas. Ange kontaktinformationen. Detta steg är frivilligt. 4 Fortsätt genom att klicka på Nästa. 5 Sidan Nytt konto - Sammanfattning. Se avsnittet Slutföra kontoskapandet på sidan 31. Sida 30/68

31 Slutföra kontoskapandet Detta avsnitt är ett steg i proceduren för att begära konto. Det beskriver hur du kan granska inmatad information och skicka in din begäran. Se avsnittet Begära ett kontoskapande på sidan 22 för början av proceduren och följ de olika stegen. Det börjar när sidan Nytt konto - Sammanfattning är öppen. Steg för steg Lägg till ytterligare information genom att utföra följande steg efter att ha definierat ombud eller tillhandahållit ytterligare information för verksamhetsutövardepåkonto eller luftfartygsoperatörsdepåkonto. 1 Sidan Nytt konto - Sammanfattning öppnas. Granska informationen. 2 Bekräfta Nytt kontot genom att klicka på Skicka. Klicka på Tillbaka om du vill granska någon del av din begäran. 3 Sidan Nytt konto Bekräftelse öppnas. Den indikerar att din begäran har registrerats. Den väntar nu på en nationell administratörs godkännande. Sida 31/68

32 Söka efter ett konto I detta avsnitt beskrivs hur du kan söka efter konton baserat på specifika kriterier (endast om du har befunnits behörig, d.v.s. har angett en behörighetsnyckel). Steg för steg Sök efter konton genom att utföra följande steg från valfri sida i programmet: 1 Klicka på Konton i vänstermenyns område Konton. 2 Sidan Sök konto öppnas. De konton som du är knuten till visas i listan i sidans område Träfflista för konton 3 Ange sökkriterier genom att välja poster i listan eller ange ett värde i fältet. Du kan söka efter Ett visst ID (3:e delen av visat kontonummer) En specifik anläggnings- eller luftfartygsoperatörs identifierare Ett kontonamn (Använd * för att ersätta 1 eller flera tecken) Alla konton med en viss status Alla konton av en viss typ Alla konton med en viss åtagandeperiod 0 = = = Alla konton i en grupp (notera att kontot endast kan knytas till en grupp av en administratör, annars knyts det till en standardkontogrupp). 4 Börja söka genom att klicka på Sök. 5 De konton som matchar dina sökkriterier visas i listan i sidans område Träfflista för konton. OBS! Notera att knappen Search & Export låter dig exportera sökresultaten till en CSV-fil. Sida 32/68

33 Redigera ett konto I detta avsnitt beskrivs hur du kan redigera ett konto och ändra dess detaljer. Steg för steg Redigera ett konto genom att utföra följande steg från valfri sida i programmet: 1 Sök efter det konto som du vill redigera. Se avsnittet Söka efter ett konto på sidan Klicka på Se kontouppgifter i kolumnen Åtgärder. 3 Sidan Kontouppgifter öppnas. Välj fliken som innehåller den information som du vill uppdatera. 4 Klicka på knappen Uppdatera för den information som du vill ändra. 5 Uppdatera informationen på det sätt som behövs. Slutför ändringen genom att klicka på Skicka. 3 Systemet bekräftar att uppdateringen har gjorts. Den kommer att godkännas av en nationell administratör. Mer information Vissa uppdateringar genererar en godkännandeuppgift för administratören, medan andra utförsmed omedelbar verkan (t.ex. uppdatering av kontonamnet). Sida 33/68

34 Utse en kontrollör för ett konto Utsläppet som anges av kontots godkända ombud för processen för överlämnande måste kontrolleras av en certifierad kontrollör före slutet av mars. Endast kontotyperna verksamhetsutövare och luftfartygsoperatör kan utse en kontrollör. Om en verksamhetsutövares eller luftfartygsoperatörs ombud också är ett ombud för kontrollören som verksamhetsutövaren vill utse kommer inte namnet på den kontrollören att visas i rullisten över kontrollörer. I detta avsnitt förklaras hur ett kontobehörigt ombud kan utse en kontrollör. Steg för steg Utse en kontrollör för ditt konto genom att utföra följande steg från hemsidan. 1 Sök efter kontot (se avsnittet Söka efter ett konto på sidan 32). 2 Klicka på Se kontouppgifter i kolumnen Åtgärder. 3 Välj flikmappen Kontrollör. 4 Klicka på Utse kontrollör. 5 Sidan Utse kontrollör öppnas. Välj ett kontrollörskonto i listrutan. Observera att registret inte visar kontrollörskonton som har ombud vilka också är ombud för det aktuella verksamhetsutövar- eller luftfartygsoperatörskontot. 6 Utse valt kontrollörskonto genom att klicka på Skicka. 7 Bekräfta utnämningen genom att klicka på Bekräfta. 8 Systemet indikerar att det finns en väntande utnämningsbegäran. Kontrollörsutnämningen måste nu godkännas eller avvisas av ett kontrollörskontobehörigt ombud. Du kommer att informeras per e-post när det sker. Sida 34/68

35 Ta bort eller ersätta en utsedd kontrollör I detta avsnitt förklaras hur ett kontobehörigt ombud kan ta bort ett utsett kontrollörskonto. Observera att varje kontrollör måste ha utsetts till ditt konto för att kunna godkänna dina utsläpp. Steg för steg Ta bort en kontrollör från ditt konto genom att utföra följande steg från hemsidan. 1 Sök efter kontot (se avsnittet Söka efter ett konto på sidan 32). 2 Klicka på Se kontouppgifter i kolumnen Åtgärder. 3 Välj flikmappen Kontrollör. 4 Klicka på Ta bort från området Utsedd kontrollör. 5 Om Du vill ersätta den nuvarande kontrollören med en annan Du vill inte ersätta det Då 1. Välj alternativet Ja. 2. Välj ett kontrollörskonto i listan. Välj alternativet Nej 6 Utse valt kontrollörskonto genom att klicka på Skicka och bekräfta uppdateringen. 7 Om du valde att ersätta din kontrollör indikerar systemet att det finns en väntande utnämningsbegäran och att kontrollörsutnämningen nu måste godkännas eller avvisas av ett behörigt ombud för det kontrollörskonto som är ersättare. Du kommer att informeras per e-post när det sker. Sida 35/68

36 Överföra ett konto till en annan kontoinnehavare Som behörigt ombud för ett konto kan du överföra dess ansvar till en annan kontoinnehavare. Endast verksamhetsutövardepåkontot och luftfartygsoperatörskontot kan överföras. Energimyndigheten rekommenderar att ni kontaktar oss innan en kontoöverföring genomförs. Detta görs i två huvudfaser: 1. Den ursprungliga kontoinnehavarens behöriga ombud släpper kontot 2. Den nya kontoinnehavarens behöriga ombud tar över kontot Hur du släpper kontot, steg för steg Släpp ett konto genom att utföra följande steg från hemsidan. 1 Klicka på Släpp konto i vänstermenyns område Konton. 2 Sidan Släppa konto öppnas. Ange typen av kontot som du vill överföra. 3 Ange identifieraren för det konto du vill överföra. 4 Om du väljer att överföra ett verksamhetsutövardepåkonto, ange om du vill att den nya kontoinnehavaren ska få tillgång till kontots transaktionshistorik. 5 Slutför frisläppandet av kontot genom att klicka på Skicka. 6 Sidan Bekräftelse på frisläppt konto öppnas. Systemet bekräftar att du släppt kontot och att en annan kontoinnehavares behöriga ombud nu kan ta över detta. 7 Bekräfta kontofrisläppningen genom att klicka på Bekräfta. 8 Systemet bekräftar kontofrisläppningen. Fortsätts på nästa sida Sida 36/68

37 Överföra ett konto till en annan kontoinnehavare, forts. Hur du tar över kontot, steg för steg Ta över ett konto genom att utföra följande steg från hemsidan. 1 Klicka på Ta över konto i vänstermenyns område Konton. 2 Sidan Kontoövertagande öppnas. Ange ID för kontot som du måste ta över. 3 Fortsätt genom att klicka på Nästa. 4 Ange om kontoinnehavaren är knuten till dig, registrerad i registret eller ny. Proceduren för att definiera kontoinnehavaren är samma som när du skapar ett nytt konto. Se avsnittet Initiera kontoskapandet och skapa kontoinnehavare på sidan Fortsätt genom att klicka på Nästa. 6 Lägg till nya ombud genom att klicka på Lägg till. Proceduren är samma som när du skapar ett nytt konto. Se avsnitten Lägga till ett ombud som redan är kopplat till kontoinnehavaren på sidan 23 och Lägga till ett ombud som inte är knutet till en befintlig kontoinnehavare på sidan Om du vill kan du lägga till extra behöriga ombud och en kontaktperson (tillval). Bekräfta kontoförvärvandet genom att klicka på Skicka i slutet av proceduren. 8 Systemet bekräftar begäran om kontoövertagande. Begäran måste godkännas av en nationell administratör. Sida 37/68

38 Stänga ett konto I detta avsnitt förklaras hur du kan stänga ett konto. Steg för steg Stäng ett konto genom att utföra följande steg från startsidan. Notera att det inte får finnas pågående uppgifter eller transaktioner på kontot.. 1 Sök efter kontot (se avsnittet Söka efter ett konto på sidan 32). 2 Klicka på Stäng i kolumnen Åtgärder. 3 Om du stänger Ett verksamhetsutövardepåkonto Ett luftfartygsoperatörsdepåkonto Ombeds du ange Det senaste kontrollåret och tillståndets upphävandedatum En övervakningsplans utgångsdatum och senaste kontrollerade år. 4 Sidan Stäng konto öppnas. Bekräfta genom att klicka på Bekräfta kontostängning. 5 Systemet indikerar att din kontostängningsbegäran har skickats in. Stängningen måste nu godkännas av en nationell administratör. Kontot förblir öppet tills begäran godkänns av administratören och så länge som transaktioner fortfarande är godkända eller tills saldot inte är lika med noll. Om kontot inte uppfyller villkoren kan utsläpp anges och kontrolleras och utsläppsrätter överlämnas. Den nationella administratören kan tvinga fram en stängning, även om kontot inte uppfyller villkoren. Sida 38/68

39 Delegera ett konto I detta avsnitt beskrivs hur du kan delegera ett konto till en extern plattform. Endast EU-konton kan delegeras (persondepåkonton, handelskonton, luftfartygsoperatörskonton och verksamhetsutövardepåkonton). Om du delegerar ditt konto till en extern plattform upphävs din rätt att överföra enheter direkt från ditt konto. Du kan emellertid fortfarande redigera kontouppgifterna. Steg för att delegera Delegera ett konto genom att utföra följande steg från hemsidan. 1 Sök efter kontot (se avsnittet Söka efter ett konto på sidan 32). 2 Klicka på Delegera i kolumnen Åtgärder. 3 Välj en extern plattform i listrutan och klicka Nästa för att fortsätta. 4 Välj en eller flera ombud som kommer att få tillgång till ditt konto och klicka Skicka för att bekräfta ditt val. 5 Systemet indikerar att ditt konto har delegerats till den externa plattformen och åtgärden Delegera ersätts av Redigera kontodelegering. Fortsätts på nästa sida Sida 39/68

40 Delegera ett konto, forts. Steg för att uppdatera eller ta bort delegeringen En kontodelegering kan uppdateras genom att klicka på länken Redigera kontodelegering. Ändra eller ta bort kontodelegeringen genom att utföra följande steg från hemsidan. 1 Sök efter kontot (se avsnittet Söka efter ett konto på sidan 32). 2 Klicka på Redigera kontodelegering i kolumnen Åtgärder. 3 Om Då Du vill ta bort delegeringen 1. Ta bort alla ombud från listan över valda ombud. 2. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Skicka. Du vill ändra delegeringen 1. Lägg till eller ta bort ombud. 2. Bekräfta ändringen genom att klicka på Skicka. Sida 40/68

41 Hantering av listan över betrodda konton Listan över betrodda konton låter dig överföra enheter till andra konton utan extra godkännanden och utan fördröjning om du överför från ett handelskonto. Även om transaktionen initieras från ett handelskonto till ett betrott konto kommer transaktionen enbart att kunna slutföras under arbetstid (10:00 16:00 CET). Från handelskonton kan överföringar göras till konton som inte lagts till på listan över betrodda konton, iså fall måste kontonumret för mottagarkontot anges. Överföringar till ej betrodda konton kräver också att en AAR finns på kontot. Observera att om en AAR utses på ett konto så måste den godkänna alla överföringar från kontot (inklusive överföringar till betrodda konton). Detta är giltigt för konton inom EU samt externa konton. Följande uppgifter beskrivs här: - Visa listan över betrodda konton, - Lägga till ett konto i listan över betrodda konton, - Avbryt registreringen av ett konto i listan över betrodda konton, - Ta bort ett konto från listan över betrodda konton. Steg för att visa listan över betrodda konton För att visa listan över betrodda konton, utför följande steg från valfri sida i applikationen: 1 Sök efter kontot Se Söka efter ett konto på sida Klicka på Se kontouppgifter i kolumnen Åtgärder. 3 Fliken Kontouppgifter öppnas. Klicka på fliken Betrodda konton. 4 Listan över betrodda konton visar alla existerade betrodda konton. Observera att alla konton som tillhör samma kontoinnehavare automatiskt läggs till i listan över betrodda konton. Fortsätts på nästa sida Sida 41/68

42 Hantering av listan över betrodda konton Steg för steg för att lägga till ett konto i listan över betrodda konton För att lägga till ett konto i listan över betrodda konton, utför följande steg från valfri sida i applikationen: 1 Sök efter kontot Se Söka efter ett konto på sida Klicka på Se kontouppgifter i kolumnen Åtgärder. 3 Fliken Kontouppgifter öppnas. Klicka på fliken Betrodda konton. 4 Klicka på Lägg till. 5 Sidan Lägg till betrott konto öppnas. Fyll i kontonumret för det konto du vill lägga till som betrott. 6 Klicka på Spara för att lägga till kontot som betrott. 7 Ett pop-up-fönster öppnas. Klicka på Bekräfta för att bekräfta tillägget till listan över betrodda konton. 8 Signera din åtgärd. Fyll I ditt ECAS-lösenord och ditt mobiltelefonnummer och klicka på Sign. 9 En SMS-kontrollkod skickas till din mobiltelefon. Fyll i koden och klicka på Sign. Efter att åtgärden signerats måste tillägget av kontot till listan över betrodda konton godkännas av ett ytterligare behörigt ombud (AAR), om kontot har en AAR. Om det inte finns någon AAR måste godkännandet göras av ett annat (ordinarie) ombud. Den nationella administratören kan också godkänna registreringen. När åtgärden väntar på godkännande är statusen Approval pending, sedan övergår den till Trust delayed. Kontot godkänns som betrott efter en fördröjning på sju arbetsdagar från godkännandet. Sida 42/68

43 Hantering av listan över betrodda konton forts. Steg för steg att avbryta registreringen av ett konto till listan över betrodda konton Under fördröjningsperioden på 7 arbetsdagar kan du avbryta registreringen av kontot. För att göra det måste du kontakta din nationella administratör, om inte det register du arbetar i är konfigurerat så att du själv kan utföra åtgärden. Om du har tillåtelse att utföra åtgärden, utför följande steg från sidan med listan över betrodda konton. 1 Klicka på Avbryt som visas i kolumnen Åtgärder. 2 Sidan Bekräftelse på annullering av tillägg av konto i listan över betrodda konton öppnas. Lägg till en kommentar om du vill uppge en anledning till varför du väljer att avbryta registreringen. Klicka på Bekräfta för att bekräfta. 3 Listan över betrodda konton öppnas igen. Kontot vars registrering avbrutits ska nu vara borta från listan. Steg för steg att ta bort ett konto från listan över betrodda konton För att ta bort ett konto från listan över betrodda konton, utför följande steg från valfri sida i applikationen: 1 Sök efter kontot Se Söka efter ett konto på sida Klicka på Se kontouppgifter i kolumnen Åtgärder. 3 Fliken Kontouppgifter öppnas. Klicka på fliken Betrodda konton. 4 Klicka på Ta bort i kolumnen Åtgärder. 5 Sidan Bekräfta borttagning av betrott konto öppnas. Klicka på Bekräfta för att bekräfta borttagningen. 6 Signera din åtgärd. Fyll I ditt ECAS-lösenord och ditt mobiltelefonnummer och klicka på Sign. 7 En SMS-kontrollkod skickas till din mobiltelefon. Fyll i koden och klicka på Sign. OBS! Borttagningen av kontot måste godkännas av ett annat behörigt ombud eller av den nationella administratören, statusen är då Delete approval pending tills Sida 43/68

44 borttagningen är godkänd. Då försvinner kontot från listan över betrodda konton. Se kontoutdrag I detta avsnitt beskrivs hur du kan skapa och se kontoutdrag (kontobalans och transaktioner utförda under en specifik period). Steg för att visa kontoutdrag För att visa kontoutdrag, utför följande steg från valfri sida i applikationen: 1 Sök efter kontot Se Söka efter ett konto på sida Klicka på Se kontouppgifter i kolumnen Åtgärder. 3 Sidan med flikar öppnas. Klicka på fliken Kontoutdrag. 4 Välj ett startdatum från kalendern eller infoga det i datumfältetld (dd/mm/åååå). 5 Välj ett slutdatum från kalendern eller infoga det i datumfältetld (dd/mm/åååå). 6 Klicka på Uppdatera 7 Sidan visar för den valda perioden: Transaktioner som har initierats och väntar på godkännande av en AAR (TransÅtgärd requests). Transaktioner som har godkänts och är under fördröjning (Pending transåtgärds). Slutförda transaktioner (Completed transåtgärds) och balansen på kontot per enhetstyp vid början och slutet på vald period. Avbrutna transaktioner (Terminated transåtgärds). I användargränssnittet och i kontoutdragsfilen (PDF) visas giltiga enheter I Sida 44/68

45 grönt och ogiltiga enheter i rött. Den valda perioden får inte överstiga 30 dagar och startdatumet får inte vara äldre än 3 år. Avsnitt 3. Arbeta med transaktioner Översikt Du kan utföra fem typer av transaktioner via registerprogrammet: Överföra enheter till andra kontoinnehavare. Växla Kyotoenheter till utsläppsrätter för fas 3. Återlämna övertilldelade enheter. Överlämna en tillräcklig mängd av enheter med målet att uppfylla villkoren för fullgörande. Förstörande av enheter som gör dem otillgängliga (frivillig annullering av Kyotoenheter och borttagning av utsläppsrätter). Innehåll Denna sektion innehåller följande avsnitt: Avsnitt Se sidan Föreslå en transaktion Överföra enheter till ett annat konto Borttagning av utsläppsrätter 50 Frivillig annullering av Kyotoenheter 51 Inväxling av Kyotoenheter mot Fas 3-utsläppsrätter 52 Återlämnande av övertilldelning 53 Godkänna eller avslå en transaktion 54 Se överföringar 56 Återkallande av en transaktion 57 Sida 45/68

46 Föreslå en transaktion I detta avsnitt beskrivs hur man initierar en transaktion. Du kan endast initiera en transaktion för de konton som du har utsetts som behörigt ombud för. Transaktionen du kan föreslå beror på följande: Typen av konto Enhetstypen på kontot (Allmänna utsläppsrätter eller Kyotoenheter) Statusen på kontot Din behörighet I registret Steg för steg Initiera en transaktion genom att utföra följande steg från programmets hemsida när du är inloggad: 1 Klicka på Konton i vänstermenyns område Konton. Du kan se alla konton som du ansvarar för. 2 Klicka på funktionen Se kontouppgifter för det konto som du vill arbeta med. Klicka på fliken Innehav på sidan Kontouppgifter. 3 Klicka på Föreslå en transaktion som visas nederst i listan. 4 Sidan Val av transaktion öppnas. Du kan välja vilken typ av transaktion som du vill utföra. Transaktion Se sidan 47 Överföra enheter till ett annat konto Borttagning av utsläppsrätter 50 Frivillig annullering av Kyotoenheter 51 Inväxling av Kyotoenheter mot Fas 3-utsläppsrätter 52 Återlämnande av övertilldelning 53 Sida 46/68

47 Överföra enheter till ett annat konto (utsläppsrätter eller Kyotoenheter) I detta avsnitt beskrivs hur du kan överföra enheter mellan konton. Enheter kan överföras till andra konton i Unionsregistret eller till ett externt konto. Enbart behöriga ombud för följande kontotyper kan utföra denna typ av transaktion: - Verksamhetsutövardepåkonto - Luftfartygsoperatörsdepåkonto - Persondepåkonto - Externt plattformskonto - Handelskonto Betrodda konton Betrodda konton kan registreras för alla kontotyper. Alla konton tillhörande en kontoinnehavare läggs automatiskt till i listan över betrodda konton. En överföring till ett betrott konto behöver inte godkännas av en AAR om det inte finns en registrerad på kontot. Verksamhetsutövardepåkonton, luftfartygsoperatörsdepåkonto och persondepåkonton kan bara överföra utsläppsrätter till ett konto som finns i listan över betrodda konton. Överföringar till icke betrodda konton kan bara göras från ett handelskonto. Överföringen måste då godkännas av en AAR. Fördröjning av överföringar Ur säkerhetssynpunkt har alla transaktioner en fördröjd leveranstid på 26 timmar. Överföringar påbörjas bara under arbetstid (10:00 16:00 CET). Det medför att om du initierar en överföring utanför arbetstid kommer den starta först nästa arbetsdag. Exempel: Om du initierar en transaktion 09: kommer utsläppsrätterna nå mottagarkontot först 12: En överföring från ett handelskonto till ett betrott konto har ingen 26-timmars fördröjning utan slutförs omedelbart. Överföringen slutförs endast under arbetstid (10: CET) Externa överföringar Du kan överföra enheter till ett konto utanför EU:s handelssystem. Du behöver då registrera kontot i listan över betrodda konton utom i fallet med ett handelskonto, då behöver du enbart fylla i mottagarens kontonummer.. Enbart Kyotoenheter kan överföras till ett extern konto. Om ditt konto ska ta emot enheter från ett externt konto behöver inte kontrollsiffrorna i kontonumret anges. (Se Om konton på sidan 19.) Sida 47/68

48 Överföra enheter till ett annat konto (utsläppsrätter eller Kyotoenheter), forts. Steg för steg transaktion utan betrodda konton Överför enheter genom att utföra följande steg från sidan Transaktionsval : 1 Beroende på vilka enheter som finns på kontot kan du välja att överföra utsläppsrätter eller Kyotoenheter. Sidan Överföring av utsläppsrätter öppnas. Om du vill överföra Välj Utsläppsrätter (Generella eller flygutsläppsrätter) Kyotoenheter 2 Fyll i transaktionsformuläret. Du måste minst identifiera transaktionsmålkontot och ange mängden utsläppsrätter som ska överföras. 3 Om du ska överföra ERU, tcer, lcer eller CER, ange projektnumret relaterat till de enheter du vill överföra. 4 Fortsätt transaktionen genom att klicka på Nästa. Dialogrutan Överföringsbekräftelse öppnas. 5 Slutför transaktionen genom att klicka på Bekräfta. 6 Signera din transaktion. Ange ditt telefonnummer och vänta på SMSkontrollkoden som skickas via SMS. 7 Sidan Överföring av utsläppsrätter eller Överföring av Kyotoenheter öppnas igen, indikerar att överföringen registrerats och ger ett transaktions-id. Du kan fortsätta till en annan överföring vid behov. Din transaktion måste godkännas av ett extra behörigt ombud. Sida 48/68

49 Överföra enheter till ett annat konto (utsläppsrätter eller Kyotoenheter), forts. Steg för steg för att göra en överföring till ett betrott konto För att överföra enheter till ett betrott konto, utför följande steg från valfri sida i applikationen: 1 Beroende på vilka enheter som finns på kontot kan du välja att överföra utsläppsrätter eller Kyotoenheter. Om du vill överföra Utsläppsrätter (Generella eller flygutsläppsrätter) Kyotoenheter Välj 2 Sidan Överföring av utsläppsrätter eller Överföring av Kyotoenheter öppnas. Om kontotypen enbart tillåter överföringar till betrodda konton, kan du inte fylla kontonummer manuellt. Klicka på Välj bland betrodda konton. 3 Pop-up-fönstret Betrodda konton öppnas. Välj flik beroende på vilken typ av mottagarkonto du vill välja (kontoinnehavarens konton eller andra konton). 4 Klicka på Välj i kolumnen åtgärder. 5 Ange mängden som ska överföras. 6 Om du ska överföra ERU, tcer, lcer eller CER, ange projektnumret relaterat till de enheter du vill överföra. 7 Fortsätt transaktionen genom att klicka på Nästa. Dialogrutan Överföringsbekräftelse öppnas. 8 Slutför transaktionen genom att klicka på Bekräfta. 9 Signera din transaktion. Ange ditt telefonnummer och vänta på SMSkontrollkoden som skickas via SMS. 10 En SMS-kontrollkod skickas till din mobiltelefon Skriv in den mottagna koden och klicka på Sign. Mer information Om du lägger till ett transaktionsförfallodatum ber du det extra behöriga ombudet att godkänna transaktionen för den förfallodagen. Det är endast till som information och har ingen påverkan på själva transaktionsprocessen. Sida 49/68

50 Borttagning av utsläppsrätter I detta avsnitt beskrivs hur ett ombud kan ta bort utsläppsrätter på ett konto. Borttagning räknas som frivillig annullering och räknas inte som en del av fullgörandet. Steg för steg För att ta bort utsläppsrätter, utför följande steg från sidan Fel! Hittar inte referenskälla.. 1 Klicka på Borttagning av utsläppsrätter. 2 Ange mängden efter den enhetstyp som ska tas bort. (Överföring till medlemsstatens borttagningskonto.) 3 Klicka på Nästa 4 Slutför transaktionen genom att klicka på Bekräfta. Åtgärd 5 Signera din transaktion. Ange ditt telefonnummer och vänta på SMSkontrollkoden som skickas via SMS. 6 En SMS-kontrollkod skickas till din mobiltelefon Skriv in den mottagna koden och klicka på Sign. OBS! Efter signering måste transaktionen godkännas av en AAR eller ett annat behörigt ombud. Sida 50/68

51 Frivillig annullering av Kyotoenheter I detta avsnitt beskrivs hur ett ombud kan annullera Kyotoenheter. Steg för steg För att annullera Kyotoenheter, utför följande steg från sidan Val av transaktion : 1 Klicka på frivillig borttagning av AAU, RMU, CER, lcer och tcer för att välja den här typen av transaktion. Sidan Annullering av Kyotoenheter öppnas 2 Ange åtagandeperioden och vilken mängd som ska annulleras I fältet Mängd som ska överföras och projektnumret (inte obligatoriskt). 3 Om du annullerar ERU, tcer, lcer eller CER, ange projektnumret relaterat till de enheter du vill annullera. 4 Klicka på Nästa för att fortsätta med överföringen. 5 Dialogrutan transfer confirmation öppnas. Klicka på Bekräfta för att bekräfta överföringen. 6 Signera din transaktion. Ange ditt telefonnummer och vänta på SMSkontrollkoden som skickas via SMS. 7 En SMS-kontrollkod skickas till din mobiltelefon Skriv in den mottagna koden och klicka på Sign När överföringen är signerad måste den godkännas av en AAR. Om ingen AAR har utsetts på kontot, måste överföringen godkännas av ett annat ombud än den som initierade transaktionen. Sida 51/68

52 Inväxling av Kyotoenheter mot Fas 3-utsläppsrätter I avsnittet beskrivs hur en användare kan växla in Kyotoenheter mot fas III-utsläppsrätter.. Steg för steg För att växla in Kyotoenheter mot Fas 3-utsläppsrätter, utför följande steg från sidan transaktionsval : 1 Klicka på Exchange CER, ERU units for Phase 3 allowances för att välja transaktionstypen. Sidan Exchange CER, ERU units for Phase 3 allowances öppnas. 2 Ange den mängd av Kyotoenheter som ska växlas in I fältet Mängd som ska överföras. 3 Ange projektnumret relaterat till de enheter du vill växla in. 4 Klicka på Nästa för att fortsätta med transaktionen. 5 Dialogrutan Exchange confirmation öppnas klicka Bekräfta för att bekräfta transaktionen. 6 Signera transaktionen. Fyll i ditt ECAS-lösenord och ditt mobiltelefonnummer och klicka på Sign. 7 En SMS-kontrollkod skickas till din mobiltelefon. Fyll i den mottagna koden och klicka på Sign. OBS! När transaktionen signerats måste den godkännas av en AAR, eller, om ingen AAR finns på kontot måste den godkännas av ett annat ombud än den som föreslog transaktionen. Sida 52/68

53 Återlämnande av övertilldelning Avsnittet beskriver hur en användare kan återlämna utsläppsrätter som tilldelats felaktigt. Steg för steg För att återlämna övertilldelade utsläppsrätter, utför följande steg från sidan Transaktionsval : 1 Klicka på Return of excess allocation för att välja transaktionstypen. Sidan Return Excess Allocation öppnas. 3 Välj för vilket år du vill återlämna övertilldelade enheter. 2 Ange mängden allmänna utsläppsrätter som ska återlämnas i fältet Mängd som ska överföras. 4 Klicka på Nästa för att fortsätta med transaktionen. 5 Dialogrutan Return Excess Allocation öppnas. Klicka på Bekräfta för att bekräfta transaktionen. 6 Signera transaktionen. Fyll i ditt ECAS-lösenord och ditt mobiltelefonnummer och klicka på Sign. 7 En SMS-kontrollkod skickas till din mobiltelefon. Fyll i den mottagna koden och klicka på Sign. När transaktionen signerats måste den godkännas av en AAR, eller, om inte AAR finns på kontot måste den godkännas av ett annat ombud än den som föreslog transaktionen. Sida 53/68

54 Godkänna eller avslå en transaktion Ett godkännande av en AAR krävs för frivillig annullering av Kyotoenheter, om en överföring initierats från ett handelskonto till ett konto som inte ligger i listan över betrodda eller om ett eller flera extra behöriga ombud(aar) utsetts på kontot som initierar transaktionen. I detta avsnitt beskrivs hur en AAR kan godkänna eller avslå en överföring som initierats av ett behörigt ombud. Se avsnittet Om konton/om ombud" på sida 20för mer information om rollen Extra Behörigt Ombud (AAR). Steg för steg För att godkänna en överföring, utför följande steg från förstasidan: 1 Välj Lista över uppgifter från vänstermenyn. Sidan Lista över uppgifter innehåller alla överföringar som väntar på godkännande. 2 Klicka på kryssrutan vid den transaktion du vill godkänna. 3 Klicka på Ta uppgift för att låsa uppgiften till dig och för att visa andra användare att du arbetar med den. 4 Klicka på namnet på uppgiften för att visa detaljer i området Detaljuppgifter längre ner på sidan. 5 Detaljer kring uppgiften visas under Detaljuppgifter. 6 Klicka på ID-numret för begäranför att öppna uppgiften. Sidan Godkänn transaktionsbegäran öppnas. Sida 54/68

55 Godkänna eller avslå en transaktion, Forts. Steg för steg (forts) 7 Om Så Gränssnitt Du accepterar åtgärden Klicka Bekräfta Du inte accepterar åtgärden Klicka Avslå En dialogruta för bekräftelse öppnas. 8 Skriv en kommentar och klicka Bekräfta för att bekräfta godkännandet eller avslaget av överföringen. 9 Signera din transaktion. Ange ditt telefonnummer och vänta på SMSkontrollkoden som skickas via SMS. 10 En SMS-kontrollkod skickas till din mobiltelefon Skriv in den mottagna koden och klicka på Sign. Mer information Du kan alltid frisläpp en uppgift du tagit eller tilldela den till en annan användare. För mer information om listan över uppgifter, se Arbeta med uppgifter på sida 62. Sida 55/68

56 Se överföringar Registret sparar en historik över alla överföringar. Du kan hämta dem och se innehållet. Steg för steg För att se en genomförd överföring, utför följande steg från valfri sida i applikationen: 1 Klicka på Transaktioner i Konton -menyn. 2 Sidan Söka transaction öppnas. Klicka på Sök för att visa alla slutförda, avslagna eller fördröjda transaktioner. Du kan begränsa vilka transaktioner som visas genom att definiera sökkriterier. 3 Klicka på överföringens transaktionskod för att se detaljuppgifter. Sidan Transaktionsuppgifter öppnas. Notera att knappen Sök & Exportera låter dig exportera listan över överföringar till en.csvfil. Du kan också exportera en sammanställning av valfri transaction till en PDF-fil. Sida 56/68

57 Återkallande av en transaktion Om du oavsiktligt eller felaktigt initierar en överföring så kan du begära att den Nationella administratören ska genomföra ett återkallande av transaktionen. Begäran ska göras skriftligen. Överföringar Följande överföringar kan återkallas: Borttagning av utsläppsrätter Frivillig annullering av Kyotoenheter Överlämnande av enheter Inväxling av Kyotoenheter mot fas 3-utsläppsrätter Begäran om återkallande av kontoinnehavaren En begäran om återkallande av transaktion måste skrivas under av ett ombud med rätt att utföra typen av överföring. Den signerade begäran måste postas inom fem arbetsdagar efter att överföringen slutförts. Återkallande av den Nationella administratören Efter att ha mottagit en formell begäran kan den Nationella administratören initiera återkallandet. Endast överföringar genomförda inom 30 dagar kan återkallas. Sida 57/68

58 Avsnitt 4. Fullgörande i EU ETS Översikt I slutet av varje handelsperiod måste alla verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer ha fullgjort sina åtaganden enligt EU ETS-direktivet Ombuden för konton måste därför utföra åtgärder för att rapportera läget för anläggningen eller luftfartygen efter varje utsläppsår. Innehåll Denna sektion innehåller följande avsnitt: Avsnitt Se sidan Om fullgörandet 59 Ange utsläpp 60 Överlämna utsläppsrätter för att uppfylla fullgörandevillkoren 61 Sida 58/68

59 Om fullgörandet För att uppfylla fullgörandekraven i EU ETS måste ombuden för en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör deklarera utsläpp och överlämna enheter enligt en plan. Fullgörandeplanering Planen för fullgörandeåtgärder och beräkningar är som följer: Period 1 januari 31 mars under året efter det aktuella utsläppsåret. Åtgärd Kontots ombud fyller i utsläppet och ansvarar för att det verifieras av kontrollör. Under aktuellt utsläppsår fram till 30 april året efter det aktuella utsläppsåret maj året efter det aktuella utsläppsåret. Överlämna utsläppsrätter, utsläppsrätter för luftfarten och Kyotoenheter. Överlämnande kan göras flera gånger under året. (Överlämnandemängderna ackumuleras.) Fullgörandestatusen beräknas av EUTL och uppdateras I kontouppgifterna. Om fullgörandestatusen Beräknas 1:a maj baserat på utsläppen registrerade senast I mars och enheterna som överlämnas senast I april. Status Fullgörandetal Beskrivning A 0 < Mängden utsläppsrätter och ERU/CER överlämnande senast 30:e april är lika stora som eller större än de verifierade utsläppen. B C X *<ursprunglig status> Mängden utsläppsrätter och ERU/CER överlämnade senast 30:e april är mindre än de verifierade utsläppen. Det verifierade utsläppet för föregående år hade inte registrerats innan 30:e april. Noterande av utsläpp och/eller överlämnande senast 30:e april var inte möjligt eftersom överlämnande- och/eller noterandeprocessen var avstängd i den aktuella medlemsstatens register. Verifierade utsläpp uppskattades eller korrigerades av behörig myndighet. Fullgörandestatus och fullgörandestatustal är synliga under fliken Fullgörande under Kontouppgifter. Samma uppgifter publiceras på EUTL:s publika webbplats 15:e maj året efter aktuellt utsläppsår. Sida 59/68

60 Ange utsläpp I detta avsnitt beskrivs hur du kan ange CO2-utsläpp för ett konto. Detta måste göras och kontrolleras av en kontrollör mellan januari och slutet av mars året efter utsläppsåret. Det är möjligt att ange och kontrollera utsläpp för innevarande år när kontostängning har begärts. Enbart behöriga ombud för följande kontotyper behöver ange utsläpp: Verksamhetsutövardepåkonto Luftfartygsoperatörsdepåkonto Steg för steg Överför enheter genom att utföra följande steg från sidan Transaktionsval : 1 Öppna kontouppgifterna. 2 Klicka på fliken Fullgörande. 3 Välj relevant åtagandeperiod och klicka på Föreslå för utsläppsåret. 4 Ange CO2-mängden som släpps ut under året. 5 Klicka på Bekräfta. Deklarerade utsläpp måste kontrolleras av en kontrollör (Uppgiftslista). Registret kan ställas in så att kontrollören kan ange utsläppen. Mer information Den Nationella Administratören kan registrera utsläpp på ett konto utan kontrollör. Uppgiften att godkänna utsläppet skickas till den Nationella Administratören. Om en kontrollör utses på kontot skickas uppgiften till både administratören och kontrollören. Utsläppen kan också laddas upp av den nationella administratören. Beroende på registerkonfigurationen ber systemet dig ange värden för olika typer av utsläpp (CO2, N2O och PFC). Sida 60/68

61 Överlämna utsläppsrätter för att uppfylla fullgörandevillkoren I detta avsnitt beskrivs hur du kan överlämna utsläppsrätter. Utsläppsrätterna måste överlämnas mellan 1 januari och 30 april under året efter utsläppen, men systemet låter dig göra det när som helst. De utsläppsrätter som överlämnas med denna procedur kommer att kontrolleras av EUTL i slutet av april. Efter den proceduren kommer systemet att räkna om och utvärdera huruvida de överlämnade utsläppsrätterna uppfyller rapporterade utsläpp eller inte. Denna fas måste vara avslutad i slutet av maj. Enbart behöriga ombud för följande kontotyper kan utföra denna typ av transaktion: Verksamhetsutövardepåkonto Luftfartygsoperatörsdepåkonto Steg för steg Överlämna utsläppsrättsenheter genom att utföra följande steg från sidan Transaktionsval : 1 Klicka på Överlämnande av utsläppsrätter om du vill välja denna typ av transaktion. Sidan Överlämnande av utsläppsrätter öppnas. 2 Ange antalet enheter i fältet Antal att överlämna. 3 Fortsätt genom att klicka på Skicka. Dialogrutan Överlämnandebekräftelse öppnas. 4 Bekräfta din transaktion genom att klicka på Bekräfta. 5 Signera din transaktion. Ange ditt telefonnummer och vänta på SMSkontrollkoden som skickas via SMS. 6 Sidan Överlämnande av utsläppsrätter öppnas igen, indikerar att din överföring registrerats och ger ett transaktions-id. Din transaktion måste godkännas av ett extra behörigt ombud. Mer information Överlämnandetransaktioner behöver inte nödvändigtvis godkännas av ett extra behörigt ombud. Men om ett sådant finns på kontot måste denne godkänna transaktionen. Utan något extra behörigt ombud som har definierats för kontot slutförs transaktionen omedelbart. Enheterna som reserverats för transaktionen anges i kontouppgifterna tills transaktionen har slutförts. Överföringen genomförs omedelbart utan någon fördröjning. Sida 61/68

62 Avsnitt 5. Arbeta med uppgifter Översikt Vissa procedurer kräver godkännande från en annan användare. Till exempel måste en transaktion som begärs av ett behörigt ombud godkännas av ett extra behörigt ombud. Att ange utsläpp kräver också godkännande av en kontrollör. I denna sektion beskrivs proceduren för uppgiftsadministrering. Innehåll Denna sektion innehåller följande avsnitt: Avsnitt Se sidan Visa uppgifter 63 Ta över och avstå från en uppgift 64 Tilldela en uppgift till en annan användare 65 Slutföra en uppgift 66 Visa en uppgiftshistorik Arkivera utförda uppgifter Sida 62/68

63 Visa uppgifter I detta avsnitt beskrivs hur du kan visa och filtrera uppgifter som du är ansvarig för. Steg för steg Visa dina uppgifter genom att utföra följande steg från valfri sida i programmet: 1 Välj Lista över uppgifter i vänstermenyn. Sidan Lista över uppgifter, som är en lista med alla uppgifter som ska godkännas, öppnas. 2 Definiera sökkriterier genom att välja poster i listan eller ange ett värde i fältet: t.ex. kan du välja en typ av uppgift, en status eller en prioritet. Du kan söka efter en begärans ID eller söka efter uppgifter som skapats eller förfallit under en viss period. 3 Börja söka efter de uppgifter som motsvarar din begäran genom att klicka på Sök. I listan Träfflista visas bara den uppgift som motsvarar dina sökkriterier. 4 Klicka på uppgiftens namn om du vill visa dess detaljer i området Detaljuppgifter på sidan. 5 Allmän information om uppgiften visas i området Detaljuppgifter. 6 Klicka på uppgiftens ID i området Detaljuppgifter om du vill visa det specifika innehållet i den uppgift som ska godkännas. 7 Uppgiftens specifika information visas. Innehållet beror på transaktionstypen (t.ex. överföring av utsläppsrätter från ett konto till ett annat). Sida 63/68

64 Ta över och avstå från en uppgift Alla användare med samma behörighet på ett konto kan se samtliga befintliga uppgifter för det kontot. Övertagande av en uppgift används för att indikera att du arbetar med uppgiften. Uppgiften kommer att vara låst för de andra användarna. Steg för att ta över en uppgift Ta över en uppgift genom att utföra följande steg från valfri sida i programmet: 1 Välj Lista över uppgifter i vänstermenyn. Sidan Lista över uppgifter, som är en lista med alla transaktioner som ska godkännas, öppnas. 2 Sök efter den transaktion som du vill ta över. Se avsnittet Visa uppgifter på sidan Markera kryssrutan som är förknippad med den transaktion som du vill ta över. 4 Klicka på Ta uppgift för att reservera uppgiften åt dig och indikera för andra användare att du arbetar med denna transaktion. 5 Ditt namn visas i kolumnen Ansvarig. Steg för att avstå från en uppgift Avstå från en uppgift genom att utföra följande steg från valfri sida i programmet: 1 Välj Lista över uppgifter i vänstermenyn. Sidan Lista över uppgifter som är en lista med alla transaktioner som ska godkännas, öppnas. 2 Sök efter den transaktion som du vill ta över. Se avsnittet Visa uppgifter på sidan Markera kryssrutan som är förknippad med den transaktion som du vill ta över. 4 Frisläpp uppgiften genom att klicka på Släpp uppgift. 5 Ditt namn försvinner från kolumnen Ansvarig. Uppgiften kan tilldelas till en annan användare. Sida 64/68

65 Tilldela en uppgift till en annan användare Alla användare med samma behörighet på ett konto kan se samtliga befintliga uppgifter för det kontot. När du tilldelar en uppgift till en användare ber du denna användare att godkänna den. Uppgiften kommer att vara låst för de andra användarna. Steg för att tilldela en uppgift Tilldela en uppgift genom att utföra följande steg från valfri sida i programmet: 1 Välj Lista över uppgifter i vänstermenyn. Sidan Lista över uppgifter som är en lista med alla transaktioner som ska godkännas, öppnas. 2 Sök efter den transaktion som du vill tilldela. Se avsnittet Visa uppgifter på sidan Markera kryssrutan som är förknippad med den transaktion som du vill tilldela. 4 Klicka på Tilldela om du vill reservera uppgiften åt en användare. Området Tilldela uppgift visas på sidan. 5 Välj den användare som du vill tilldela uppgiften till. 6 Bekräfta tilldelningen genom att klicka på Bekräfta. 7 Användarens namn visas i kolumnen Ansvarig. Endast den tilldelade användaren kan avstå från uppgiften. Tips Du kan tilldela en övertagen uppgift med funktionen Tilldela. Sida 65/68

66 Slutföra en uppgift I detta avsnitt beskrivs hur du kan slutföra en uppgift, vilket är en uppgift som godkänner eller avvisar den. Steg för steg Slutför en uppgift genom att utföra följande steg från din uppgiftslista efter att uppgiften har tilldelats till dig (se avsnitten " Ta över och avstå från en uppgift på sidan 69 och Tilldela en uppgift till en annan användare på sidan 70): 1 Ditt namn visas i kolumnen Ansvarig. 2 Klicka på uppgiftens namn om du vill visa dess detaljer i området Detaljuppgifter och sedan godkänna den. 3 Allmän information om uppgiften visas i området Detaljuppgifter. 4 Klicka på uppgiftens ID i området Detaljuppgifter om du vill godkänna en uppgift. 5 Om Då Gränssnitt Du samtycker till transaktionen Klicka på Godkänn. Du samtycker inte till transaktionen 1. Ange en kommentar 2. Klicka på Avslå. Det öppnas en dialogruta för bekräftelse. 6 Skriv en kommentar och klicka på Bekräfta för att bekräfta ditt godkännande eller avvisande. Systemet kommer att skicka dig en SMS-kontrollkod. Sida 66/68

67 Visa en uppgiftshistorik Du kan när som helst se historik över alla uppgifter som utförts av dig och andra användare med samma profil som du (samma konton och samma behörighet). Steg för steg Visa din uppgiftshistorik genom att utföra följande steg från valfri sida i programmet: 1 Välj Lista över uppgifter i vänstermenyn. Sidan Lista över uppgifter, som är en lista med alla transaktioner som ska godkännas, öppnas. 2 Klicka på fliken Historik. 3 Definiera sökkriterier genom att välja poster i listan eller ange ett värde i ett av de tillgängliga fälten: t.ex. kan du välja en typ av uppgift, en status eller en prioritet. Du kan söka efter en begärans ID eller söka efter uppgifter som skapats eller förfallit under en viss period. 4 Börja söka efter de uppgifter som motsvarar din begäran genom att klicka på Sök. I listan Träfflista visas bara den uppgift som motsvarar dina sökkriterier. 5 Klicka på uppgiftens namn om du vill visa dess detaljer i området Detaljuppgifter på sidan. 6 Allmän information om uppgiften visas i området Detaljuppgifter. 7 Klicka på uppgiftens ID i området Detaljuppgifter om du vill visa det specifika innehållet i den uppgiften. 8 Uppgiftens specifika information visas. Innehållet beror på transaktionstypen (t.ex. överföring av utsläppsrätter från ett konto till ett annat). Sida 67/68

68 Arkivera utförda uppgifter Utförda uppgifter kan arkiveras. Detta innebär att de inte kommer att synas i programmets gränssnitt. Endast systemadministratören kan ångra arkiveringen av en uppgift. Steg för steg Arkivera en uppgift genom att utföra följande steg från fliken Historik på sidan Lista över uppgifter (se avsnittet Visa en uppgiftshistorik på sidan 67): 1 Välj transaktionen genom att markera den kryssruta som är förknippad med transaktionen. 2 Arkivera uppgiften genom att klicka på Arkiv. 3 Bekräfta genom att klicka på Bekräfta i dialogrutan. Mer information Endast den som tagit en uppgift kan stänga den. Sida 68/68

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer Spam Manager Handbok för karantänadministratörer Handbok för karantänadministratörer i Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 3.5.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 122/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet

Läs mer

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Rev 20020305 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 3 Läsanvisningar 4 Programvara 4 1. Produktadministration

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Användarhandbok. för. smartone

Användarhandbok. för. smartone Användarhandbok för smartone version 2.0 Innehåll Date: 2008-05-22 Version: 2.0 Number of pages: 52 Doc number: Replace: Control: 2008 Tidomat AB. All rights reserved. Upphovsrätt... 5 Introduktion...

Läs mer

CESAR. Svenska Kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier Handbok för kontohavare. Datum: 2014-05-13

CESAR. Svenska Kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier Handbok för kontohavare. Datum: 2014-05-13 CESAR Svenska Kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier Handbok för kontohavare Datum: 2014-05-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CESAR ÖVERSIKT... 4 1.1 CESAR... 4 1.2 WEBBLÄSARE

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Kom igång med Mamut Online Desktop

Kom igång med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom igång med Mamut Online Desktop Kom igång med Mamut Online Desktop Innehåll Välkommen till Mamut Online Desktop... 3 Kom igång... 6 Status... 22 Kontakt... 24 Tidrapportering...

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Novell Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager

Novell Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager Användarprogram: användarhandbok Novell Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager 4.0 15 oktober 2010 www.novell.com Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager 4.0 Användarprogram: användarhandbok

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer