Rapport Raiffeisen Bank

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Raiffeisen Bank"

Transkript

1 Rapport Raiffeisen Bank

2 Rapport Raiffeisen Bank Bakgrund Under våren och försommaren 2011 genomfördes den enligt VisitSweden största enskilda charterresan som någonsin erbjudits till Sverige. Under tio veckor landade specialchartrade flygplan på Stockholm Västerås Flygplats för att under några dagar besöka vår region. Turismfunktionen på Västmanland Kommuner och Landsting (VKL), länets turismfunktioner samt berörda turismaktörer stod för en mycket stor del av planering, förberedelser, förmedling och leveranser till denna resa. Turismfunktionen på VKL ansvarar på uppdrag från länets kommuner och Landstinget för samordning och utveckling av besöksnäringen i Västmanlands län. En viktig insats är att utveckla näringen utifrån de förutsättningar regionen besitter och de förväntningar som ställs från såväl nationella som internationella besökare. Sedan april 2009 arbetar VKL med ett internationellt projekt, Internationell affärsutveckling utifrån marknadens förutsättningar som delfinansieras av Länsstyrelsen. Syftet med detta projekt är att få fler växande företag inom turismnäringen genom att främja aktörernas etablering på internationella marknader. Detta ska ske genom utveckling av produkter utifrån uttalade erfarenheter, krav och önskemål från etablerade resebolag och researrangörer på utvalda internationella marknader. Inom ramen för detta projekt deltar Västmanland genom VKL därför i ett Business2Business-partnerskap med VisitSweden och 14 andra svenska regioner. Affären med Raiffeisen bank är ett direkt resultat av detta samarbete. Processen För att knyta ihop en affär av den här storleken krävs arbetsinsatser och ett gott samarbete mellan en rad aktörer. En kommersiell struktur med en lång kedja av leverantörer och underleverantörer driver affären framåt. Hela processen har dessutom en stödjande struktur av turismorganisationer på kommunal, regional och nationell nivå. På nationell nivå arbetar kommunikationsbolaget VisitSweden som till hälften ägs av staten och till hälften av svensk besöksnäring och som har som uppdrag att sälja Sverige utomlands. Den regionala turismfunktionen står för införsäljningen av destinationen och dess aktörer gentemot flera nivåer i den kommersiella kedjan, men även mot VisitSweden. Turismansvariga på kommunal nivå står för det praktiska arbetet kring sammanställning av detaljprogram och kvalitetssäkring av erbjudna produkter samt informationsspridning. För affären med Raiffeisen Bank har främst Västerås & Co samt Information Sala kommit att bli naturliga samarbetspartners då de attraktioner som kunden själv valt i huvudsak finns koncentrerade i dessa kommuner. Nedan beskrivs detta komplicerade flöde på ett överskådligt sätt. 1

3 Processen Kommersiell struktur Stödjande struktur Slutkund Raiffeisen Reisen (Raiffeisen Banks egen resebyråkedja. Säljer bland annat Raiffeisen Banks årliga kundresa) VisitSweden (Sveriges kommunikationsbolag utomlands. Ägs till hälften av staten och till hälften av svensk besöksnäring) Scweden Pur (Incomingbolag specialiserat på Skandinavien) Raiffeisen Bank (Stor bankkedja med huvudsäte i Österrike med filialer i främst Centraleuropa. Erbjuder varje år sina kunder en resa till ett nytt land.) Zonista (Tysk resegrossist) VKL (Deltar tillsammans med VisitSweden och andra regioner i Sverige i partnerskapet B2B Tyskland.) Detta är nyckeln till att så stor del av affären hamnat i Västmanland. Hotell Attraktioner Transportbolag Aktiviteter Kommunala turismfunktioner Underleverantörer livsmedel, tvätt, service etc 2

4 Tidsplanen Hösten Införsäljning av Sverige som resmål VisitSweden presenterar Sverige som resmål och säljer i konkurrens med andra destinationer över hela världen in idén om att lägga 2011 års resa till Sverige. I slutänden står Raiffeisen Banks val mellan Sverige och Marocco och Sverige vinner affären som ett resultat av insatserna från VisitSwedens säljare på den Centraleuropeiska marknaden. Samtidigt förbereder säljfunktionen på VKL presentationsmaterial för att vid eventuell affär till Sverige snabbt kunna leverera och inleda ett säljarbete för att få delar av resan förlagda till Västmanland. Jan Införsäljning av Västmanland som destination Valet är gjort Raiffeisen Bank ska erbjuda sina kunder en resa till Sverige. Det är dock ännu ej bestämt var i landet resan ska gå. Resegrossisten Zonista, som specialiserar sig på Skandinavien, får uppdraget att sätta ihop resan. Kunden har önskemål om en rundresa och att huvudstaden Stockholm ska ingå i programmet. Det är nu fritt för alla deltagande svenska regioner inom partnerskapet B2B att komma med förslag på upplägg och sälja in sitt område till VisitSweden, Raiffeisen Bank och Zonista. Västmanland väljer i införsäljningsarbetet att trycka på fördelarna med närheten till Stockholm och föreslår ett boende i Västerås med en dagsutflykt till Stockholm. Man lyfter också fram fördelarna med Stockholm-Västerås flygplats som kan erbjuda personlig service och en snabb hantering vid in- och utcheckning. Detta uppfattas som en god idé och man beslutar att lägga halva resans boende i Västerås och den andra halvan i Västsverige. Mars 2010 Införsäljning av boendeanläggning Grupperna som kommer förväntas vara stora och endast ett fåtal av Västeråshotellen har kapacitet. En visningsresa genomförs för representanter från Raiffeisen Bank, Zonista och det av Zonista anlitade incomingbolaget Schweden Pur. Incomingbolagets främsta uppgift blir att lägga upp detaljprogrammet med körtider för bussar etc. Hotellet som får affären är First Hotel Plaza och avtal skrivs mellan dem och Zonista. April 2010 Chartrade plan till Stockholm-Västerås Flygplats Zonista får ansvar även för flygtrafiken för att ta slutkund till Stockholm-Västerås Flygplats och till Landvetter i Göteborg. Detta arbete samordnas direkt mellan Zonista, Raiffeisen Reisen och de aktuella flygplatserna. De regionala turismorganisationerna är inte inblandade i denna del av affären. Västerås & Co tar däremot ett stort ansvar i samordningen med flygplatsen vad gällande bemötande och logistik i transport till och från hotellet. April 2010 Pressrelease om jackpott för turismen i Västmanland. VKL och Västerås & Co håller en presskonferens på First Hotel Plaza och släpper nyheten att Västmanland har i hård konkurrens med Stockholm vunnit en affär om gästnätter med en uppskattad omsättning på cirka 20 mkr för länet. Maj-Juni 2010 Fotografresa Raiffeisen Bank anlitar sin egen fotograf som vid två tillfällen reser till Sverige för att fotografera hotell, besöksmål, attraktioner och svenska miljöer. Bilderna ska användas för marknadsföring av resan. Juni/juli 2010 Införsäljning av besöksmål Ramarna börjar ta form men resan ska förstås även fyllas med ett intressant innehåll. Västmanland och kringliggande regioner får nu möjlighet att föreslå besöksmål och dagsprogram. För Västmanland innebär det att säljfunktionen på VKL i ett första skede berättar om och försöker sälja in de upplevelser och 3

5 attraktioner som, genom deltagande i produktmanual Västmanland The Essence of Sweden, uttalat att de är exportmogna och har intresse av att arbeta internationellt. Kunden väljer ut de upplevelser och attraktioner de anser passande för slutkund (dvs de besökare som så småningom ska köpa och genomföra resan). I samarbete med länets turistbyråer lägger VKL utifrån dessa val upp förslag på dagsturer. En visningsresa av dessa platser genomförs för Raiffeisen Bank, Zonista och Schweden Pur. Det är som nämnts tidigare redan bestämt att en dag ska förläggas till Stockholm och kunden har även önskemål om en dagsresa i Sörmland där bland annat Mariefred lockar. De Västmanländska besöksmål och attraktioner kunden slutligen väljer är Sala Silvergruva, Frösåker Brygga, Rederi Mälarstaden och Kungsbyn där huvudattraktionen är att få se livs levande älgar! November 2010 Införsäljning av transportbolag En rundresa av den här storleken innebär naturligtvis en mängd bussresor. När VisitSweden, Zonista och Raiffeisen Bank besöker First Hotel Plaza för diskussioner kring kontrakt inbjuds därför västmanländska bussbolag att komma och presentera sig och därefter inlämna offert på uppdraget. Affären går till Axelssons buss som förutom ett konkurrenskraftigt erbjudande och bra bussar även har fördelen med tysktalande personal vilket naturligtvis underlättar förhandlingar och diskussioner. Oktober-December 2010 Försäljning mot slutkund - I oktober 2010 inleder Raiffeisen Bank sina intensiva marknadsföringsinsatser för resan. Västmanland figurerar tillsammans med övriga berörda regioner bland annat i en resekatalog framtagen enbart för denna reseprodukt. Upplagan är cirka exemplar och resekatalogen distribueras till Raiffiesen Reisens resebyråer och bankens kunder. En film om resmålen presenteras på mer än 80 informationskvällar och rullar därefter på de olika bankkontoren i Tyskland, Österrike och Schweiz. På nästa sida visas resans upplägg som den presenterades i den tryckta resekatalogen. 4

6 5

7 Februari 2011 Utbildning av samordnare och resebyråns platschef Stora kunskaper krävs för att på ett professionellt sätt genomföra och leda en så stor resa för så många kunder. Raiffeisen Reisen utser platschefer och samordnare som kommer att finnas på hotellet i Västerås under hela resans genomförande. Dessa personer utbildas i regionen genom visningsresor och förmedling av textmaterial. Mars 2011 Utbildning av personal i Västerås Västerås & Co bjuder in alla som kommer möta de österrikiska gästerna på en inspirationsföreläsning med Jan Gunnarsson från Värdskapet AB. De som närvarar är hotellpersonal, guider och personal från besöksmålen, cityhandlare och många fler. Över 200 personer deltar och låter sig inspireras av vikten av att utöva ett gott värdskap. April 2011 Utbildning av resebyråns guider - Raiffeisen Banks kunder är vana resenärer och uppskattar kunniga guider som kan förmedla nya kunskaper och intressanta berättelser om varje resmål. Guider och reseledare kommer därför på flera besök i syfte att lära sig mer om Sverige, Västmanland, Västerås och aktuella besöksmål och attraktioner. April-Juni 2011 Genomförande av resan - Den 28 april 2011 lyfter det första chartrade planet från Wien och landar på Stockholm-Västerås Flygplats. Vid denna första ankomst uppstår smärre problem med rumsfördelning på hotellet men detta kan snabbt lösas. Följande resor genomförs på ett mycket professionellt sätt och alla berörda västmanländska företag levererar. Bakom kulisserna sker naturligtvis då och då mindre missöden men dessa kan hela tiden redas ut utan att de drabbar kunden. Västerås & Co är ett stort stöd för sina aktörer och kan vid flera tillfällen rädda situationer som uppstår på grund av oförutsedda händelser genom sitt snabba och flexibla agerande. Juli-September 2011 Uppföljning regionalt Efter resans genomförande genomför VKL, Västerås & Co och Information Sala i samverkan en uppföljning hos deltagande företag. I uppföljningen framkommer att samtliga känner att det här har varit riktigt bra och lärorikt för Västmanland. Affären har gett goda kontakter för framtiden. Några aktörer känner att de i förhandlingar om priset lagt sig på en något låg nivå. Särskilt för anläggningar som bara erbjöds på den valfria dagen blev därmed inte intäkterna riktigt så stora som förväntat. Det var också en utmaning för de utflyktsmål som erbjöds gästerna under den valfria dagen att planera inköp av material och schemaläggning av personal då de aldrig visste exakt hur många kunder som skulle komma. Sammanfattningsvis tycker aktörerna att det har varit ett tufft men mycket givande uppdrag som alla lärt sig mycket av och som har fått enormt positiva effekter för västmanländsk besöksnäring. November/December 2011 Resegrossist uppföljning Sommaren är en intensiv arbetsperiod för ett resegrossistbolag som Zonista som självfallet inte bara arbetat med Raiffeisen banks resa. Först i november/december 2011 planerar företaget därför att ha en sammanställning på alla siffror och kunna utvärdera resan. Resans upplägg/reseprogram Varje torsdag avgick de chartrade planen från Wien och halva gruppen reste till Västerås medan den andra halvan landade på Landvetter i Göteborg. Gruppen som började i Västerås stannade i fyra nätter och reste därefter med buss vidare till Västsvergie, med stopp för lunch och besök på Örebro slott på vägen. Gruppen som inledde sin semester i Västsverige gjorde tvärtom och bodde därmed tre nätter på First Hotel Plaza i Västerås. Detta innebar att hotellet 6

8 hade gäster från Raiffeisen Bank alla veckans dagar under de tio veckor resorna pågick. Varje kväll serverades middag på hotellet och en dag i veckan erbjöds underhållning med musik och folkdans. Den västmanländska delen av programmet såg ut så här: Torsdag - Ankomst Stockholm Västerås Flygplats. Incheckning på First Hotel Plaza och guidad stadsvandring i centrala Västerås. Fredag - Gästerna delades upp i grupper. Hälften åkte till Stockholm och de andra åkte med M/S Havsörnen till Torshälla där de fortsatte resan med buss vidare till Gripsholm. På hemvägen besökte de Kungsbyn för att se älgar och inhandla souvenirer. Lördag - Samma som ovan. Söndag - Frivillig resa som kunderna kunde välja att köpa till på plats. Två alternativ erbjöds: En halvdagsutflykt till Uppsala samt en heldagsutflykt i Västmanland. Denna inleddes med en specialvisning i Sala Silvergruva och följdes av en helkväll med middag på Frösåkers Brygga - Där vikingarna bor. Måndag - Bytesdag. Avresa till Göteborg samt ankomst från Göteborg. De gäster som anlände från Göteborg följde samma program som de andra med skillnaden att de inte hade möjlighet att köpa de frivilliga dagsutflykterna. De hade istället erbjudits ett utbud av dagsutflykter i Västsverige söndagen (dagen innan). Effekter En fullständig utvärdering av resan kommer att färdigställas av Zonista men detta kan inte slutföras förrän tidigast i november/december Omkring 80 företag/underleverantörer berördes eller hade direktkontrakt med Zonista. Uppskattningsvis hälften av dessa var västmanländska företag. Det vi redan idag kan se är att 2412 kunder deltog i resan. Resans upplägg innebar att varje kund tillbringade 3.5 gästnätter på First Hotel Plaza. Den ojämna siffran kommer sig av att de kunder som landade i Västerås bodde i Västmanland 4 nätter medan de som landade i Göteborg tillbringade 3 nätter här. Totalt ger detta omkring 8450 gästnätter. Till detta tillkommer även de gästnätter som genererats på grund av visningsresor och övriga övernattningar med anledning av planeringsresor som uppgår till 180 gästnätter. Genomsnittsintäkten på denna resa beräknas högre än genomsnittet då programmet inkluderade så pass många aktiviteter och attraktioner i priset. Det faktiska paketpriset kom därför att hamna på 1500 kr per person och dygn exkluderat arrangörsmarginal och flyg. Till detta tillkommer luncher och dryck till middagar som inte ingick i priset samt inköp av souvenirer och andra personliga inköp. VisitSweden beräknar därför att 2000 kr per dygn per kund spenderades i landet. Detta innebär en direkt omsättning på 17,3 mkr bara i Västmanland. Följdeffekter Även om Raiffeisen Bank inte kommer att bli en återkommande kund då deras koncept är att erbjuda en resa till ett nytt land varje år får en resa av den här storleken naturligtvis även följdeffekter. Många västmanländska företag har nu en väl etablerad kontakt med Zonista - en av Centraleuropas största resegrossister för Skandinavien. Zonista har även fått mycket god kännedom om regionen. Redan idag har detta lett till nya affärer, inte bara för företag som deltog i Raiffeisen Banks utbud utan även andra västmanländska företag. 7

9 Det kan också konstateras att Västmanland även nationellt sett blivit uppmärksammat genom denna stora affär. Flera av Sveriges övriga regioner i VisitSwedens B2B-nätverk har följt denna process vilket har satt vår region på kartan. Det ger också länets aktörer och de som arbetar med turismutveckling i länet ett kvitto på att vi faktiskt klarar av att leverera paketresor i ett så stort omfång som denna resa resulterade i. Inte minst har det även gett de inblandade aktörerna och turismfunktionerna i länet stor lärdom och erfarenhet i att arbeta med resebolag internationellt. Det har ställts stora krav på att aktörerna är exportmogna och kan leverera det som internationella kunder efterfrågar vilket är mycket lärorikt inför framtiden. Den marknadsföringsinsats med filmer som rullade i Raiffeisen Banks lokaler, en resekatalog som trycktes i exemplar och informationskvällar om Sverige som resmål har med största sannolikhet väckt intresse för destinationen även hos en mängd personer i Centraleuropa som av olika anledningar inte åkte med på just den här resan. Media I arbetet med denna stora affär ingick även bearbetning av press och media, något som givetvis påbörjades långt innan de första resenärerna anlände i april I både Västmanland och Västsverige arbetade PR-ansvariga med att informera om detta stora projekt och få stor nationell spridning kring budskapet att Västmanland och Västsverige tillsammans och i samverkan med VisitSweden skapat Sveriges största enskilda charterresa. Den 21 april 2010 skickades det första pressmeddelandet att tyska researrangörer väljer Västmanland ut, därefter har flera nationella media rapporterat om affären. I pressmeddelandet kan man bland annat läsa: Tyskland är en av Sveriges största marknader när det gäller fritidsturism. Västmanland deltar i ett affärssamarbete tillsammans med VisitSwedens tysklandskontor där regioner gemensamt samarbetar med syfte att öka det svenska utbudet hos tyska researrangörer. Samarbetet har utmynnat i att tyska researrangörer fått upp ögonen för Västmanland. Västmanland har tillsammans med Västra Götaland vunnit en affär som uppskattningsvis genererar cirka gästnätter och runt 50 mkr i omsättning, viket är en exceptionellt stor affär för en enda reseprodukt. För Västmanlands del betyder det en affär som uppskattas ge upp till gästnätter med en omsättning på 20 mkr våren Det är en 100 % ökning av gästnätterna från den tyska marknaden för Västmanland. -Vi är stolta för att kunden valde oss som bas framför exempelvis Stockholm. Det bevisar att Västmanland har en stor attraktionskraft och stärker oss i det fortsatta arbetet på den tyska marknaden säger Henrik Wester, Turismutvecklare på Västmanlands Kommuner & Landsting. Kunden har valt att lägga de Västmanländska övernattningarna på First Hotel Plaza vars VD Mark A Carberry säger - Kunden vill ha ett högklassigt boende och det är mycket glädjande att vårt hotell valts ut och i stort sett blir fullbokat under denna period. Tillgängligheten av en flygplats som Stockholm- Västerås flygplats med bra service och nära resmålet har också varit en avgörande faktor vid kundens utvärdering. 8

10 I samband med försäljningsstarten i oktober marknadsförs Västmanland bland annat i en resekatalog framtagen enbart för denna reseprodukt. Upplaga cirka ex. En film om resmålen kommer att visas vid mer än 80 informationskvällar samt på de olika bankkontoren i Tyskland, Österrike och Schweiz. - För att en sån här stor affär ska gå i lås krävs att en lång kedja av aktörer samarbetar och det har vi gjort bra! Insatser från VisitSweden och Zonista har varit viktiga och utan hjälp från länets turistbyråer och alla våra duktiga turistföretagare hade vi aldrig fått till det, säger Åsa Stanaway, internationell säljchef på Västmanlands Kommuner & Landsting. Värdskap är en viktig del inom turistnäringen- att du som kund eller gäst känner dig väntad. Västerås & Co fortsätter sitt arbete med att inspirera handeln, enskilda aktörer, samt hotellen och kommer även att utbilda nya tyska guider. Att Västmanland och Västsverige lyckats vinna denna affär och genomföra det uppmärksammades naturligtvis i regional media, bland annat: Västmanlands Läns Tidning, Västerås Tidning, TV4 Mälardalen, Tvärsnytt, Taltidningen i Västmanland, Sala Allehanda och P4 Västmanland. Förutom regional media rapporterade även nationell media om resan. Nedan visas några av dem: 9

11 10

12 11

13 12

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Verksamhetsberattelse ~ 2014

Verksamhetsberattelse ~ 2014 Verksamhetsberattelse ~ 2014 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-02-09 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2014 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Paketresan gör det möjligt att nå ut till utlandsmarknaden via VS och arrangörsledet Paketresan främjar exportmognaden internationella

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberattelse 2012

Verksamhetsberattelse 2012 Verksamhetsberattelse 2012 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2013-02-11 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2012 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Strikeforce SAN JOSE

Strikeforce SAN JOSE SAN JOSE Strikeforce torsdag Flyg Stockholm San Francisco Våra värdar väntar med transfer som tar sällskapet till hotellet. Incheckning på Clift Hotel o Ett av stadens främsta och coolaste hotell. Hotellet

Läs mer

Globala Upplevelser. Las Vegas CES VIP 2008

Globala Upplevelser. Las Vegas CES VIP 2008 Las Vegas CES VIP 2008 Las Vegas med Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan man

Läs mer

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY ÅRETS ARTÈGOEVENT! Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister. Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen. Vi

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Consultants for Strategic Futures. REKOMMENDATIONER Nio kinesiska researrangörer intervjuades under vintern 2014 för att ta fram information och

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen bjuder TUR in er skola till inspirerande och kunskapshöjande seminarier. Det finns nio

Läs mer

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY ÅRETS ARTÈGOEVENT! Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister. Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen. Vi

Läs mer

Globala Upplevelser. Las Vegas CES VIP 2008

Globala Upplevelser. Las Vegas CES VIP 2008 Las Vegas CES VIP 2008 Las Vegas med Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan man

Läs mer

Las Vegas med Fightplay & Ciceron

Las Vegas med Fightplay & Ciceron UFC 116 Las Vegas Las Vegas med Fightplay & Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Båtturer Mariefred Strängnäs Aktiviteter Båtturer Dagskryssningar, räkkryssningar, kryssning

Läs mer

Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015

Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015 Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015 Datum: 8-11 oktober Pris 10.500 kr / person (inluderar allt utom flyg) Välkommen att följa med till Valpolicella. Det är nu

Läs mer

Las Vegas med Fightplay & Ciceron

Las Vegas med Fightplay & Ciceron UFC 116 Las Vegas Las Vegas med Fightplay & Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Las Vegas med Fightplay & Ciceron

Las Vegas med Fightplay & Ciceron UFC 116 Las Vegas Las Vegas med Fightplay & Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Personalresan till Amsterdam

Personalresan till Amsterdam Personalresan till Amsterdam Jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen till personalresan som 2010 går till Holland och vackra Amsterdam. Vi kommer att starta avresan tidigt så det blir en lång,

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti Följ med Equi Tours på mästerskapsresa till Aachen, Tyskland för ett spektakulärt Europamästerskap! Här väntas fantastiska

Läs mer

Företag X Italien 2-7 Mars 2013 Offert

Företag X Italien 2-7 Mars 2013 Offert Datum: 2013-02-05 Företag X Italien 2-7 Mars 2013 Offert Fix Travel Er resebyrå för en lyckad resa! We Fix It Företag/Kund X Kundansvarig/Projektansvarig Åsa Melander Fix Travel AB Brädgårdsvägen 28 236

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Exportmoget Gotland Not yet!

Exportmoget Gotland Not yet! DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-09-09 Exportmoget Gotland Not yet! Rapport på uppdrag av Handel Gotland i samarbete med Svensk Handel och Region Gotland Innehåll 1 Exportmoget

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes Resa 1 27 Februari Matcher: NY Rangers Chicago New Jersey San Jose NY Rangers Boston Resa 2 21 Mars Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t Golfresa till Norra Sydafrika 20-30 januari 2013 Måndag 21 Januari 2013 - Ankomst till Johannesburg kl 08.35 på morgonen med flyg SA 261. Er lokalguide möter upp på flygplatsen och visar vägen till bussen.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Resa Island 22-26 augusti 2012

Resa Island 22-26 augusti 2012 Resa Island 22-26 augusti 2012 Här kommer ett kortfattat program om vår Islands resa. Detta är en kursresa där vi lyckats att få Islands mest eftertraktade föreläsare Bjarni Pjetursson att hålla en exklusive

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

GRUNDPROGRAM FÖR RESAN CUBA-Karibiens Pärla 24/2-9/3 2014

GRUNDPROGRAM FÖR RESAN CUBA-Karibiens Pärla 24/2-9/3 2014 GRUNDPROGRAM FÖR RESAN CUBA-Karibiens Pärla 24/2-9/3 2014 Flyg avgår från Landvetter Flygplats, Göteborg. För den som önskar kan man ansluta från Stockholm el. Köpenhamn eftersom huvudflyget avgår från

Läs mer

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande Kursresa till Zanzibar Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande 15-22 juni 2016 Privat tillägg: Safari i Masai Mara 21-28 juni Resprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Besöksnäring i utveckling (2)

Besöksnäring i utveckling (2) Besöksnäring i utveckling (2) Kompetensutveckling och kreativa möten i en växande bransch Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag och anställda inom besöksnäringen

Läs mer

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Den 8-10 april var GRAF-projektet i Dublin för att ta del av Job Shadow Day. En dag som arrangeras för sjunde gången på

Läs mer

Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014. DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson

Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014. DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014 DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson Sammanfattning Gotland som resmål har lägre andel internationella besökare

Läs mer

Hockeyresa USA, 28 feb. > 7 mars 2014

Hockeyresa USA, 28 feb. > 7 mars 2014 Hockeyresa USA, 28 feb. > 7 mars 2014 Häng med Hesa Fredrik till Phoenix och upplev Oliver Ekman Larsson, bröderna Sedin och flera andra NHL svenskar Live! Det preliminära programmet för resan ser ut enligt

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

GRUNDPROGRAM FÖR RESAN CUBA-Karibiens Pärla 24/2-9/3 2016

GRUNDPROGRAM FÖR RESAN CUBA-Karibiens Pärla 24/2-9/3 2016 GRUNDPROGRAM FÖR RESAN CUBA-Karibiens Pärla 24/2-9/3 2016 Flyg avgår från Landvetter Flygplats, Göteborg med KLM via Amsterdam till Havanna Onsdag 24/2 (DAG 1) MOT CUBA-DAGEN : 06.30: Avgång Landvetter

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

HOCKEYWEEKEND I NEW YORK

HOCKEYWEEKEND I NEW YORK HOCKEYWEEKEND I NEW YORK Upplev 2 NHL-matcher under samma hockey-weekend: New York Rangers - Chicago Blackhawks, 27/2 kl 19:00 I Madison Square Garden New York Islanders - New Jersey Devils, 1/3 kl 13:00

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Konferensresor med Scandjet. Kontakta oss gärna så hjälper vi er också. Hjärtligt välkommen till Scandjet Travel!

Konferensresor med Scandjet. Kontakta oss gärna så hjälper vi er också. Hjärtligt välkommen till Scandjet Travel! KONFERENS I KROATIEN 2013 Scandjet travel erbjuder grupp- och konferensresor till ett av Europas vackraste och solsäkraste länder - Kroatien. Vi erbjuder skräddarsydda arrangemang i en fantastisk och inspirerande

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

Danderyds församling pilgrimsvandring 2014. Camino Portugués Tui Santiago de Compostela

Danderyds församling pilgrimsvandring 2014. Camino Portugués Tui Santiago de Compostela 1(7) Danderyds församling pilgrimsvandring 2014 Camino Portugués Tui Santiago de Compostela Den portugisiska pilgrimsvägen är den näst mest populära pilgrimsleden efter Den franska vägen. En led som slingrar

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

Följ med BTF till London 25 28 september 2015

Följ med BTF till London 25 28 september 2015 Följ med BTF till London 25 28 september 2015 L O N D O N CALLLING Det finns många olika skäl att åka till Englands huvudstad. På den här resan är vårt mål att gästa ett av världens mest intressanta arkitektkontor

Läs mer

Ölprovning i Prag. 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg. Vill du lära dig mer om öl? Ja, då

Ölprovning i Prag. 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg. Vill du lära dig mer om öl? Ja, då Ölprovning i Prag 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg Vill du lära dig mer om öl? Ja, då Vill du lära dig mer om öl? Ja, då är detta bästa resan för dig. Följ med till Tjeckien, landet

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer