Verksamhetsberattelse ~ 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberattelse ~ 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberattelse ~ 2014 Länsturismen Effektivitet genom samverkan

2 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2014 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar och mer lönsam besöksnäring i Västmanlands län och Stockholm-Mälardalsregionen. En hållbar besöksnäring definieras som En näring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar eller överträffar besökarens förväntningar och som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer. Verksamheten innefattade en turismutvecklare på heltid, en internationell säljare på heltid, en projektanställd koordinator på heltid samt en informatör på 20 procent. Turismfunktionen arbetar på uppdrag av länets kommuner och Landstinget i Västmanland, vilka finansierade verksamheten med ett anslag på kr. Vision och strategisk ansats Visionen är att länets besöksnäring ska fördubblas från 2010 till 2020 genom att alla turistföretag och besöksmål i Västmanlands län blir hållbara och att utvecklingen i länet är en förebild för landets besöksnäring. Den strategiska ansatsen är att skapa en hållbar besöksnäring utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Turismnäringens utveckling Under 2014 gjordes det totalt övernattningar på länets anläggningar, vilket är en ökning med 4,1 procent jämfört med föregående år. Den procentuella ökningen står sig väl jämfört med de andra länen i regionen. De utländska gästernätterna uppgick till , en ökning med 3,1 procent. Av våra nordiska grannländer står Norge för den största andelen gästnätter. Våra största europeiska marknader är Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. Räknar man bort de enklare boendeformerna, det vill säga camping och privat förmedlade stugor, minskade antalet gästnätter marginellt till Länets campingar ökade med 13 procent, en stor ökning med tanke på att campingen ökade med 45 procent Logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem uppgick till en ny rekordnivå på kr, en ökning som står sig väl jämfört med de andra länen i regionen. Utländska besökare Enligt IBIS behöll Östra Mellansverige sin andel (11procent) av de utländska privatresenärerna i Sverige. Besökarnas konsumtion under vistelsen i Östra Mellansverige minskade till 555 kr (fördelat per person och dag), vilket är en minskning med 14 procent. Konsumtionen i landets om helhet minskade med tre procent. 1 IBIS är en årlig nationell gränsundersökning som presenteras av Tillväxtverket i mitten av året. Henrik Wester, Turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting Adress: Norra Källgatan 22, VÄSTERÅS Telefon: Mobil: Fax: E-post: Webbadress:

3 Sommarturismen Antalet övernattningar i Västmanland ökade till på länets hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter under perioden juniaugusti. Det är en uppgång med sju procent vilket placerar länet på en fjärdeplats jämfört med övriga län i Sverige. De utländska övernattningarna ökade med sju procent, vilket är bättre än riksgenomsnittet och i den högsta ökningen jämfört med övriga län i Östra Mellansverige. Omsättningen på länets hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med elva procent, vilket placerar länet på en fjärdeplats jämfört med övriga län i Sverige. Ökningen är nästan dubbelt så stor som riksgenomsnittet och den högsta ökningen jämfört med övriga län i Östra Mellansverige. Händelser Här följer ett urval av de händelser och resultat som skett under året. Året inleddes med ett Uppstartsmingel för turismnäringens företag och andra intressenter. Arrangemanget genomfördes för första gången och lockade ett 80-tal personer. I början av året inleddes arbetet med att få fler naturturismföretag i länet och landet i stort att engagera sig i den globala organisationen Adventure Travel Trade Association (ATTA). En del av detta var att tillsammans med ATTA arrangera den första nätverksträffen (Adventure Connect) i Sverige. Mötet lockade deltagare från stora delar av landet och hade även internationella föreläsare och deltagare. Ytterligare ett resultat av arbetet med ATTA var att Turismfunktionen koordinerade ett samordnat deltagande på kongressen Adventure Travel World Summit (ATWS), Irland med fyra andra regionala turismorganisationer och fem turismföretag från länet. Utöver det officiella programmet höll de nordiska länderna ett gemensamt möte där man diskuterade hur vi kan bli bättre på att samverka över gränserna. Regionalt forum för turismanalys hade sitt första verksamhetsår där fokus har varit att få fram rapporter med gemensamt innehåll och analys av turismnäringens utvecklingen inom Östra Mellansverige. Ett fördjupat samarbete fortsätter under Forumet lyftes även fram som Sveriges goda exempel på en nordisk konferens om statistik och analys av turism. Turismfunktionen har tillsammans med turismnäringen i länet och andra samarbetspartners i regionen genomfört ett tiotal press- och visningsresor som har resulterat i nya affärsavtal och artiklar i internationell media. Den individuella handledningen i digitala kanaler har blivit mycket uppskattad och ett 30-tal handledningar har genomförts under året. Kursen i Google Analytics blev snabbt fullbokad och uppskattades av deltagarna. Ett nytt samarbete inleddes med TripAdvisor, vilket bland annat innebär att Västmanlands regionala sida på TripAdvisor har utökats med bilder, erbjudanden från aktörer och information om evenemang. 2

4 Ett nytt samarbete inleddes med SCR (Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation) för att sprida aktiviteterna i aktivitetsbroschyren genom Camping Key Europe. Erbjudandena finns med på svenska, engelska och tyska. Samarbetet lyftes även fram i SCRs medlemstidning SVEA. Samarbetet med stugförmedlaren Novasol möjliggjorde att deras kunder och husägare tog del av aktiviteterna i aktivitetsbroschyren på svenska, engelska och tyska. Kursen Gästen i fokus merförsäljning och värdskap för bättre affärer genomfördes två gånger p g a av det stora intresset. Syftet var att skapa en ökad förståelse för värdet av excellent service, vikten av affärsmässig samverkan samt insikt och kunskap i såväl gästpsykologi som idéförsäljning/omsorgsförsäljning för ökad omsättning. Fjolårets uppskattade kurs Att förstå och hantera bilder för ökad försäljning genomfördes i utvecklad form och riktade sig till dem som vill få ett handfast stöd för att kunna ta bättre bilder, hantera dem och beställa tjänster från andra fotografer. Turismfunktionen samordnade deltagandet i Swedish Workshop i Stockholm tillsammans med två företag från länet och andra regioner i Mellansverige. Turismfunktionen och de två företagen var fullbokade och hade totalt 40 möten med internationella researrangörer. Turismfunktionens deltagande på Swedish Workshop i St Petersburg och Moskva blev också fullbokat, vilket innebar 32 möten med researrangörer från den östeuropeiska marknaden. Genom Länsförsäkringar Bergslagens sommarpresent, ett upplevelsehäfte, till deras Guldkunder marknadsfördes västmanländska turistföretag till drygt personer i Västmanland och Örebro län. Under året lanserades länets nya bildbank. Den innehåller cirka bilder och är till för professionella användare inom media, turism och övrig marknadsföring. Turismfunktionens organisation och utveckling Organisationen arbetar med tydligt avgränsade och affärsskapande insatser. Grundorganisationen användes för att driva externt finansierade utvecklingsprocesser utifrån tre insatsområden. Strategisk utveckling och ledning. Utveckling av regionala, nationella och internationella nätverk för omvärldsbevakning och utveckling av destinationer och besöksmål i regionen. Uppstart och styrning av projekt samt ledning av Turismfunktionens personal. Internationell affärsutveckling. Utveckling av produkter, säljstrukturer och regionala affärsnätverk för internationell försäljning. Nationell affärsutveckling. Utveckling av säljstruktur och kvalitetssäkring av turismnäringen. Det operativa arbetet har i stort sett utgått ifrån Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanlands län 2 och Styrgruppen följer upp verksamheten utifrån nyckeltal som redovisas utifrån de tre insatsområdena. Ett urval följer här. 2 Mer information finns på 3

5 Strategisk utveckling och ledning Grundfinansiering Extern finansiering offentlig Extern finansiering -privat Extern finansiering totalt Personal (procent av heltid) Kurser, konf/seminarier, studieresor antal deltagare (totalt) Nyhetsbrev (mottagare) Blogg (medel visningar/dag) FB-sida (gilla) Twitter (följare) Internationell affärsutveckling Nyhetsbrev (mottagare) Medverkande företag nivå Medverkande företag nivå Mässor, workshops & möten utomlands 7 4 Visningsresor där VKL medverkat 6 10 Enskilda möten/rådgivningar iu 15 Nationell affärsutveckling TripAdvisor registrerade TripAdvisor aktiva Enskilda möten/rådgivningar iu 33 Måluppfyllelse utifrån Verksamhetsplanen Turismfunktionen är en naturlig samarbets- och samtalspartner för turismnäringens utveckling i Stockholm-Mälardalsregionen. Samarbetena sker bland annat med Regionförbunden/De regionala turismorganisationerna inom Östra Mellansverige och turismorganisationerna i Värmland och Gävleborg. Turismfunktionen är en inspiratör, mötesplats och en funktionell resurs när det gäller att utveckla såväl nya som befintliga besöksmål samt att stödja kommunerna och destinationerna i deras utvecklingsarbete. Turismfunktionen har under året fungerat som inspiratör genom nätverksträffar och möten med företagare, tjänstemän och olika nätverk. Dessutom bidrar verksamheten till utvecklingen av Regionalt utvecklingsprogram för Västmanlands län Under året har sju konferenser, seminarier och utbildningar genomförts med ca 150 deltagare. E-postlistan för utskick av information och inbjudningar till företag, organisationer, tjänstemän och politiker som är engagerade inom turismnäringen innehöll i slutet av året cirka adresser. Kontaktlistan till internationella researrangörer och samarbetspartners innehöll cirka adresser. Länsturismgruppen, bestående av turismansvariga i respektive kommun och Turismfunktionens personal, träffades fyra gånger under året. 4

6 Styrgruppen för Turismfunktionen. Styrgruppen består av representanter från länets kommuner, Landstinget i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län och VKL:s styrelse. Det huvudsakliga syftet är att förankra och utveckla arbetet med länets kommuner, Landstinget och turismnäringens aktörer. Utvecklingsbloggen. Under året gjordes 111 inlägg på bloggen och den hade ca besökare. Bloggen kompletteras med inlägg på Twitter som följs av cirka 850 personer. Facebooksidan Turism i Västmanland har cirka 320 följare. Västmanland läns besökskarta gavs ut på uppdrag av Turismfunktionen i samarbete med turismansvariga i respektive kommun. Kartan trycktes i exemplar. Webbplatsen vastmanland.se har utvecklats löpande under året. VKL distribuerade statistik för besöksutvecklingen varje månad till tjänstemän och politiker i länet. Ett fördjupat analysarbete har inletts igenom Regionalt forum för turismanalys. Bildbanken lanserades med en helt ny teknisk plattform och nya bilder har införskaffats. Bilderna används utan kostnad för press och samarbetspartners i huvudsyfte att marknadsföra och presentera Västmanlands län som besöksmål. Till sist VKLs direktör Monika Eriksson-Bertilsson fick mot slutet av året ett epost från en av länets turismentreprenörer som får avsluta verksamhetsberättelsen för Hej! Mitt namn är Marnix. Tillsammans med min fru Joyce driver jag Färnas Hjärta bed & breakfast och konferens i Färna, Skinnskatteberg. Vi är medlemmar i det internationella turismpaketet som VKL erbjuder. Via detta mejl skulle jag gärna berätta för er att Pia Axelsson, Åsa Stanaway och Henrik Wester är pärlor i er organisation. Med stor insats, positiv attityd, professionalism och engagemang gör de ett otroligt bra jobb. Med en liten budget, kreativitet och entusiasm vet laget att vara i framkanten hela tiden. Med bara ett mål: att förstärka turism i Västmanland genom att främja samarbete mellan, höja kunskaper hos och hjälpa turismaktörer. Vet ni att de får beröm i andra län? Jag vet för att jag reser runt och pratar med deras kollegor och företagare i de länen. Ja, men ni i Västmanland har Henrik och Åsa har jag hört flera gånger. Vad är de objektiva saker jag som medlem/kund är nöjd med? Henrik, Åsa och Pia kombinerar vision/strategi genom att realisera långsiktiga planer och praktiska lösningar så som kurser, workshops och möten. Förebild 1. Utveckling av hållbar turism. Redan från början var de med på tåget med Swedish Welcome, organiserade träffar, skickade ut information och såg till att vi som företagare blev involverade på det bästa möjliga sättet 5

7 2. De förstår att det är viktig att man utvecklar kunskaper hos turismaktörer. De har anordnat kurser i sociala medier, att bygga en egen hemsida, fotografering, gästen i fokus, utomhusmatlagning med mera. 3. De marknadsför och säljer vårt län, Sverige och oss turismaktörer utomlands, på mässor och stora träffar. 4. VKL:s medlemskap i ATTA och en resa till Adventure Travel World Summit Självklart säger vi tack till dem personligen och ger komplimanger. Ändå tror jag att det är viktigt att ni som deras direktör, vet att de presterar på en hög nivå. Jag hoppas verkligen att de fortsätter sitt arbete på samma sätt 2015 och att ni kan behålla dem och kanske ger dem en större budget för att utöka och utveckla deras arbete. Med vänliga hälsningar Joyce Goes & Marnix Bijl 6

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension Aktuellt från VKL Ett resultatrikt år några höjdpunkter VKL:s fokus på de nationella överenskommelserna och på fördjupat samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ger resultat över tid.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland Aktuellt från VKL Förändringsprocesser är utvecklingens moder Just nu förändras mycket på VKL. Överenskommelserna mellan SKL och staten på välfärdsområdet och som under flera år utmynnat i projekt på VKL

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat TOURISM IN SKÅNE En översikt över insatser och resultat INNEHÅLL 2014 ETT HÄNDELSERIKT ÅR COLLABORATIVE TOURISM 2020 1. Systemskiftet visar vägen 2. Strategisk plan 2012 2020 3. Process för destinationsutveckling

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB

Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB Årsredovisning 2010 Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB Innehållsförteckning Inledning... 4 Ägande och styrning... 5 Besöksservice... 6 Uppsala län... 10 Marknad Affärsturism... 10 Marknad Privatturism...12

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

År sredovisnin g 20 12

År sredovisnin g 20 12 Årsredovisning 2012 Grafisk produktion: Infomedia, Uppsala kommun Tryck: Elanders Sverige AB Foto omslag: Paulina Bengtsson Texterna i årsredovisningen har skrivits av respektive områdesansvarig. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen 2009 med årsredovisning för VisitSweden VisitSweden helt kort Innehåll Vd om 2009 och framtiden... 4 Utveckling på marknaderna...7

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Skärgårdsstrategin Möte på Tessinska palatset den 29 april 2014. Stockholm Archipelago

Skärgårdsstrategin Möte på Tessinska palatset den 29 april 2014. Stockholm Archipelago Skärgårdsstrategin Möte på Tessinska palatset den 29 april 2014 Stockholm Archipelago Turismens/besöksnäringens storlek i Sverige Turistsatelliträkenskaperna, Tillväxtverket och SCB, 2012 Turismkonsumtion

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer