Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2010

2 Bild på framsidan: Ulf Nilsson. Grafik, 53 x 44 cm, beskuren. Innehåll Konsten som gjort vardagen vackrare...2 Året i korthet...3 VD har ordet...4 KfS organisation...6 Medlemsåterbäring...7 Arbete för minskat matsvinn...8 Sociala medier Coop Extra i Danderyd Mataffären.se Lill-Skansen Medlemsverksamheten Globenkonsert Förvaltning av KfS tillgångar Ekonomisk översikt ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter och bokslutskommentarer Revisionsberättelse Styrelsen Distrikten

3 Det här är Konsumentföreningen Stockholm Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en del av den svenska konsumentkooperationen. KfS är med sina drygt medlemmar och närmare 400 förtroendevalda den största av landets 43 konsumentföreningar, som tillsammans äger Kooperativa Förbundet. KfS ägarandel i Kooperativa Förbundet uppgår till cirka 20 procent. KfS i korthet n KfS grundades n KfS verkar i Storstockholms området, från Gnesta och Nynäs hamn i söder till Bålsta och Åkersberga i norr. n Föreningens huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. n KfS är genom ett 20-procentigt ägande i Kooperativa Förbundet (KF) en stor delägare i kooperativ detaljhandel. n KfS har betydande aktieinnehav i fastighetsbolaget Atrium Ljungberg AB (38%), detaljhandelsbolaget RNB Retail and Brands (21%) och Swedbank (0,4%). Konsumentföreningen Stockholm Box 4050, Stockholm Tel:

4 KONSUMENTKOOPERATIONEN Dianafontänen av Carl MIlles finns i parken vid Skytteholms herrgård på Ekerö. Carl Milles / BUS 2011 Konsten som gjort vardagen vackrare Att Konsumentföreningen Stockholm står för konsumentkunskap är självskrivet för medlemmarna. Den mångåriga kopplingen till kultur är det kanske färre som känner till. Under KfS snart hundraåriga arbete har en betydande konstsamling byggts upp, både genom inköp av enskilda kooperatörer och genom produktion av de litografiska blad av folkkära konstnärer som gavs ut av bland annat Bokkonsum. Den grafiska tekniken underlättade för föreningen att sprida god konst till rimligt pris. Förutom kända konstnärer som till exempel Sven X-et Erixon, Albin Amelin och Stig Claesson, Slas, finns också många mindre uppmärksammade konstnärer representerade. Samlingen, som i dag finns i såväl kontorslokaler som förråd, speglar både de kooperativa idealen och det omgivande samhällets förvandling. KfS äger också Skytteholms herrgård på Ekerö vid Mälaren utanför Stockholm. Här finns stora delar av föreningens samling av äldre konst bevarad men också den tredje största samlingen i världen av Millesskulpturer. I årets verksamhetsberättelse presenteras ett litet urval av den konst som finns i föreningens ägo. KfS fortsätter att förvalta kulturarvet genom aktiviteter som är anpassade till vår samtid. En av föreningens största kulturella aktiviteter inleddes 1997 genom sponsorsamarbetet med Millesgården. Under avtalsperioden fram till 2004 fick föreningens medlemmar fritt inträde till Millesgården och för museet möjliggjorde KfS sponsring byggandet av en ny och efterlängtad konsthall. Under 2009 var det så dags för en ny storsatsning av KfS inom kultursfären genom bidrag med 40 miljoner kronor till ett helt nytt och utökat Lill-Skansen, som kommer att vara öppet året runt och ge barnen kunskap om vad djur, natur och miljö betyder för helheten i våra liv. Utöver sådana stora satsningar kan medlemmarna kontinuerligt välja mellan olika förmåner och erbjudanden inom områden med koppling till kultur, miljö, hälsa med mera. 2

5 MEDLEMSNYTTA Året i korthet 2010 l KfS motion om en nationellt enad konsumentkooperativ struktur avslogs av KFs stämma. l KfS satte i och med KFs stämmobeslut igång sitt framtidsprojekt Projekt Vision med syfte att förtydliga föreningens roll och uppgift och att utforma en ändamålsenlig organisation för verksamhet och inflytande. l Årets medlemsmöte ägde rum på Folkets Hus där medlemmar tog del av ett intressant seminarium på temat Myter om maten. l I årets val av förtroendevalda deltog medlemmar, motsvarande 2,34 procent av medlemskåren. l KfS familjedag på Skansen i september besöktes av medlemmar. I och med samarbetet med Skansen i projektet Lill-Skansen Året Runt har medlemmarna erbjudits fri entré till Skansen vid ytterligare två tillfällen. Totalt besökte medlemmar Skansen under dessa dagar. l Julkonserten på Globen Midvinter Soul sålde slut innan annonseringen påbörjats medlemmar fick njuta av showen i början på december. l Föreningen har fått stor uppmärksamhet i flera av de konsumentfrågor man arbetar med, t ex projektet Släng inte maten. l Finansiellt fortsatte KfS att stärka sin ekonomi. Finansnettot 2010 var 301 Mkr varav realisationsvinster på aktier 130 Mkr. l Antalet medlemmar är drygt Under året har nya medlemmar tillkommit och har avslutat sitt medlemskap. Därutöver har icke aktiva medlemskap räknats bort från det tidigare redovisade antalet medlemmar. Distrikt och medlemsdata Södermalm, Nacka, Värmdö Enskede, Farsta, Skarpnäck, Vantör, Årsta Bromma, Ekerö, Vällingby, Spånga, Bålsta Kista, Sundbyberg, Solna, Sollentuna Danderyd, Täby, Vaxholm, Österåker Tyresö, Haninge, Nynäshamn Huddinge, Botkyrka, Salem Södertälje, Gnesta, Järna, Nykvarn, Hölö Centrala stan, Kungsholmen, Östermalm, Lidingö, Skärholmen, Brännkyrka, Hägersten l Boende utanför KfS verksamhetsområde Nyckeltal Antal Medlemmar Tusen Tusen Soliditet % Tillgångar Mkr icke aktiva medlemmar har räknats bort från det tidigare redovisade antalet medlemmar. n ÖVERVÄRDEN I AKTIER utöver bokfört värde. 3

6 MEDLEMSNYTTA VD har ordet Föreningens omfattande verksamhetsplan för 2010 har till alla delar genomförts och utöver detta har vi adderat nya aktiviteter som exempelvis vårt engagemang i Stockholm Grönt/ Smaka på Stockholm. Vi har också inlett arbetet med Projekt Vision, en framtidsutredning där målet är att definiera KfS framtida inriktning och organisation. All verksamhet i KfS har det övergripande målet att ständigt utveckla och stärka medlemsnyttan. För medlemmarna är självklart relationerna till butikerna det mest påtagliga och därför är de också vägledande för vårt sätt att bygga och förstärka medlemsnyttan. Under 2010 har vi bland annat utbildat trettio nya ambassadörer som ska informera kring frågor om hälsa, ekologi, Fairtrade, bistånd och MedMera-kortets fördelar. Likaså är information om den nya medlemsåterbäringen, som infördes den 1 december 2010, en stor uppgift för ambassadörer och förtroendevalda. Mångfalden i KfS arbete spänner från den formella hanteringen av den medlemsdemokratiska organisationen och förtroendemannakåren till genomförandet av en mängd aktiviteter för medlemmarna inom prioriterade områden, samt opinionsarbete och bevakning av utvecklingen av KF/Coops detaljhandel. Framgångsrikt opinionsarbete med stark medietäckning Det opinionsarbete som KfS bedriver är inflytelserikt. Både under 2009 och 2010 har framför allt projektet Släng inte maten, som syftar till att minska onödigt matsvinn, fått stor uppmärksamhet i massmedia. Detta har bidragit till att konsumenter, detaljhandelskedjor och berörda myndigheter med flera fått upp ögonen för problemet. Medlemsförmånerna koncentreras till Skansen I och med att vi 2009 tog ett helhetsansvar för sponsringen av ett nytt Lill-Skansen fokuserar vi nu till stor del våra sponsringsresurser och erbjudanden till Skansen. Vi ser stora möjligheter för samarbete både i det nya Lill-Skansen, som kommer att öppnas för året-runt-besökare 2012, och övriga Skansen. Vi fortsätter dock att i mindre skala sponsra och stötta i första hand lokal verksamhet inom de regioner där vi är verksamma, i kombination med medlemsförmåner. Vi kommer också att fortsätta att bjuda våra medlemmar på stora evenemang, som den uppskattade The Show of Christmas på Globen med välkända artister och underhållning till minipris. Förvärv Vi har under året fortsatt att analysera möjliga förvärv inom områden som ska förstärka och variera kooperativa erbjudanden inom detaljhandelsområdet för medlemmarna. Sedan 2009 har KfS 21 procents ägarandel i detaljhandelskedjan RNB, som driver klädkedjorna JC, Brothers, Sisters och Polarn O. Pyret. Här har vi ännu inte kunnat realisera några sådana erbjudanden via MedMerakortet men räknar med att de tekniska hindren ska vara lösta under Strategiska frågor för konsumentkooperationen Som tidigare redovisats i vd-ordet till 2009 års verksamhetsberättelse så har KfS styrelse under de senaste tre åren diskuterat och utarbetat ett förslag till strukturförändring inom den svenska konsumentkooperationen. Bakgrunden till förslaget var det faktum att konsumentkooperationen, jämfört med konkurrenterna, stagnerat i sin utveckling sedan ett antal decennier tillbaka. Resultatnivån i såväl KF som det detaljhandelsdrivande systemet är klart otillfredsställande. Problem föreligger också genom den otydliga särarten, den delvis svaga affärs- och genomförandekulturen, en låg beslutseffektivitet i systemet liksom bristande förmåga till anpassning. Till följd av mångdubbla administrativa funktioner uppstår också en bristande kostnadseffektivitet. Vår övertygelse är att det krävs långtgående strukturella förändringar för att den svenska konsumentkooperationen ska kunna stärka sin marknadsposition, utveckla sin särart och leverera lönsamhet. Förslaget innebar att verksamheten skulle bedrivas i en gemensam juridisk enhet. Med en gemensam kedjedrift skapas förutsättningarna för effektivare affärer. En förening med vår struktur, som bedriver sin detaljhandel genom KF/Coop, skulle kunna återfå en högre grad av reellt medlemsinflytande. Under 2010 slutförde KfS analysarbetet. Därefter beslutade KfS styrelse att föreslå KFs stämma att uppdra åt KFs styrelse att påbörja en process för att skapa en starkt sammanhållen konsumentkooperation med gemensam kedjedrift. Detta skulle uppnås genom att via en fusion omvandla konsumentkooperationen till en enda ekonomisk förening. Initiativet vi tog var inte nytt. Inom konsumentkooperationen har fyra liknande utredningar och analyser genomförts tidigare den första redan Samtliga har lett till samma slutsats, nämligen behovet av att stärka konsumentkooperationen genom införandet av en gemensam kedjedrift. Ingen av utredningarna har lett till att en sådan föreslagen förändring har realiserats. Detta trots att en fusion till en enda ekonomisk förening är formellt och praktiskt genomförbar utan att någon av de 43 föreningarna behöver träda i likvidation och utan att några skatteeffekter uppstår. 4

7 MEDLEMSNYTTA För medlemmarna är självklart de relationer man har till butikerna det mest påtagliga och därför är de också vägledande för vårt sätt att bygga och förstärka medlemsnyttan. På KFs stämma i april 2010 kunde vi konstatera att vare sig KF eller någon av de andra föreningarna biträdde vår motion eller delade vår övertygelse om behovet av en snar strukturförändring. KFs bedömning var att det för närvarande inte finns vare sig strukturella eller ekonomiska motiv för att inleda en sådan process. Min bedömning är att det sannolikt ändock blir nödvändigt för kooperationen att inom en snar framtid söka någon annan form av konsolidering. Som en konsekvens av stämmans ställningstagande beslutade KfS att påbörja ett framtidsprojekt för utveckling av den egna verksamheten. Projekt Vision Vår framtidsutredning, Projekt Vision, som även har sin bakgrund i ett antal motioner till KfS har tillsatts med syftet att förtydliga föreningens uppgift samt att utforma en ändamålsenlig organisation för verksamhet och medlemsinflytande. Projektet startade under sensommaren 2010 och arbetet kommer att bedrivas genom ett stort antal intervjuer och workshops med såväl anställda som medlemmar, förtroendevalda och butikschefer. Bearbetning, analyser och avstämningar sker löpande. Styrelsen har kunnat konstatera en samstämmighet kring att föreningens huvuduppgift är att göra medlemsnytta men medlemsnyttan måste definieras och utvecklas. Frågeställningar som behöver fördjupas är medlemmarnas förväntningar på föreningen, hur föreningens tillgångar kan göra bäst medlemsnytta, vad föreningens medlemmar kan påverka och hur det ska kunna ske på ett modernt och effektivt sätt. I februari 2011 är vägvalsfrågor, mål och strategier för föreningen identifierade. Styrelsen är överens om att vi måste värna föreningens finansförvaltning. Miljö och ekologi ska vara fortsatt viktiga frågor men det kan även finnas andra områden att lyfta fram. Föreningens opinionsbildande verksamhet ska ligga i framkant och medlemsnyttan måste utvecklas och särskilja sig från den övriga handelns kundklubbar. Kontorets uppgifter, arbetsformer och krav på kompetenser har kartlagts och en ny organisatorisk struktur för kontoret har utformats. En stor utmaning för föreningen är att ett stort antal anställda kommer att gå i pension under år Rekryteringsprocessen kommer att bedrivas skyndsamt. Urstark ekonomi Föreningens kostnader för verksamheten uppgick under året till drygt 50 Mkr. Därutöver har föreningen sponsrat Lill-Skansen med 12 Mkr. För att bekosta verksamheten har KfS ett antal finansiella intäkter från räntebärande tillgångar, utdelningar och resultat från aktieförsäljningar, tillsammans drygt 300 Mkr. Föreningens resultat före skatt blev 244 Mkr. Härutöver har föreningen haft en värdestegring på de börsnoterade aktieinnehaven i Atrium Ljungberg, Swedbank och RNB som tillsammans uppgår till 901 Mkr (före latent skatt). Det innebär att föreningens justerade resultat, pro forma, före skatt för året uppgår till drygt Mkr. Totalt uppgår föreningens substans exklusive innehavet i KF till drygt Mkr (före latenta skatter). För att ha beredskap att kunna göra affärer med kort varsel har föreningen över Mkr placerade i kassa/bank. Den synliga soliditeten är 90 procent och den reella soliditeten är 96 procent. Våra stora finansiella tillgångar ger oss möjligheter att även fortsättningsvis söka förvärv inom eller utanför konsumentkooperationen, allt i syfte att skapa och kunna erbjuda maximal medlemsnytta för våra medlemmar. Stockholm i februari 2011 Laszlo Kriss 5

8 MEDLEMSNYTTA KfS verksamhetsidé Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en kooperativ ekonomisk förening, ägd och styrd av sina medlemmar. Föreningens syfte är att med stöd av de kooperativa värderingarna göra medlemsnytta, skapa opinion i konsumentfrågor och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter genom att: Så hänger KfS, KF och Coop ihop l Påverka och ställa krav på den kooperativa affärsverksamheten vad gäller lönsamhet, värderingar, etisk och hållbar konsumtion samt fördelar för medlemmarna. l Förmedla information, kunskap och medlemserbjudanden. l Förvalta föreningens tillgångar efter sunda ekonomiska principer. Med drygt medlemmar är KfS en av Kooperativa Förbundets (KFs) största ägare (20 procent). KF är ett förbund för landets 43 konsumentföreningar och samtidigt en detaljhandelskoncern med dagligvaror som kärnverksamhet. Konsumentföreningen Stockholm Medlemmar Distrikt Valberedning Medlemsmöten Distriktsstyrelse Föreningsstämma Medlemsråd VD Styrelse Revisorer Valberedning Övriga konsumentföreningar Äger 20 procent KF ekonomisk förening Dagligvarugruppen Coop Butiker och Stormarknader Fastighetsgruppen Investgruppen Övriga bolag Mediegruppen 6

9 MEDLEMSNYTTA KfS bjöd på familjedag på Skansen den femte september, fritt inträde för alla KfS-medlemmar. Nu ger Coops medlemsåterbäring mera pengar! KF och konsumentföreningarna fattade under 2010 det historiska beslutet att införa medlemsåterbäring, en modern form av återbäring. Efter starten den 1 december 2010 får konsumentföreningarnas medlemmar upp till fem procent tillbaka på allt de handlar i reda pengar. Nu behöver medlemmarna inte längre hålla reda på premiecheckar. Ett nytt och lönsammare system för medlemsåterbäringen har ersatt det gamla premieprogrammet med poäng och premiecheckar. Beroende på hur mycket man handlar i Coops butiker kan återbäringen bli ända upp till fem procent och aldrig lägre än en procent. För att få fem procent en månad måste man handla för minst kr samt betala alla dessa köp med sitt medlemskort Coop MedMera. Ytterligare en nyhet är att medlemsåterbäringen består av pengar som sätts in på MedMera-kortet. När du sedan handlar på Coop får du frågan i kassan om du vill betala med återbäringen, om den överstiger 25 kronor. Coop MedMera Visa-kortet ger dessutom 0,5 procent återbäring för köp utanför Coops butiker världen över där Visa gäller. Medlemmarna får också en procent återbäring hos Coop Med- Mera Partners Expert, Kronans Droghandel, Akademibokhandeln, Löplabbet, Bokus, Hertz och Swebus. Du får tillbaka: l 1 procent om du handlar för mindre än kr 2 procent om du dessutom betalar med kortet l 2 procent om du handlar för kr eller mer 3 procent om du dessutom betalar med kortet l 3 procent om du handlar för kr eller mer 4 procent om du dessutom betalar med kortet l 4 procent om du handlar för kr eller mer 5 procent om du dessutom betalar med kortet Återbäringstrappan En medlem som handlar för kronor en månad får en procent i återbäring kompletterar medlemmen sedan med till exempel en liter mjölk passeras 2000 kronor och får två procent på månadens alla inköp. Om medlemmen dessutom betalar med Coop MedMera-kortet blir det 1 procent extra, dvs 3 procent återbäring. För att hålla reda på vilken återbäringsnivå man ligger på under månaden kan man dels titta på kvittot och dels logga in på Mina Sidor på 7

10 MEDLEMSNYTTA Intensivt arbete för ett minskat matsvinn 2009 publicerade KfS Rapport från en slaskhink som visade att nästan 60 procent av all mat som slängs faktiskt kastas bort i onödan. Det handlar om stora volymer och rapporten satte en snöboll i rullning blev ett år när KfS lyckades sätta det onödiga matavfallet ordentligt på kartan. I juni bildades på KfS initiativ Samverkansgruppen för minskat matavfall, med representanter från företag, institut och myndigheter som berörs av frågan. Syftet var att åstadkomma erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och samordning av aktiviteter för att minska risken för dubbelarbete. Övergripande har KfS drivit frågan om ett nationellt mål om en tjugoprocentig minskning av matavfallet till år Även miljöministern har ställt sig positiv till samma mål. Frågan om onödigt matavfall har sedan brutits ner till aktiviteter för olika målgrupper. Seminarium och film I maj arrangerade KfS tillsammans med Antonia Ax:son Johnsons miljöstiftelse ett seminarium för industri och livsmedelshandel, Maten som försvann, för att informera om matsvinnets omfattning och konsekvenserna för ekonomi och miljö. Aktiviteter riktade direkt till hushållen har varit bland annat en omarbetning av den uppskattade broschyren Släng inte maten. Under hösten arbetade KfS också fram manus till tre korta animerade filmer med drastisk humor, som kommer att distribueras genom sociala medier i början av Föreningens arbete har även haft genomslag gentemot exempelvis skolbespisningar. Matsvinn i butik KfS har också lyft fram det stora matsvinnet i butik. Tillsammans med SLU-studerande (Sveriges Lantbruksuniversitet) presenterades i juli en rapport som kartlade matsvinnet i tre Coop-butiker med förslag till åtgärder för att minska det. Coop har, liksom flera andra stora livsmedelskedjor, infört sänkt pris på livsmedel som har två till tre dagar kvar till bäst-före-datum. Coop har också lagt in ett mål om minskat matsvinn med 10 procent i sin affärsplan för Hos förpackningsindustrin har KfS fått uppmärksamhet för sitt krav på lättömda förpackningar. Idag slängs till exempel mängder med yoghurt genom att det är svårt för konsumenten att få ur all yoghurt ur befintliga förpackningar. Myter om maten KfS engagerar sig kontinuerligt i matdebatten, där föreningen försöker bidra med sans och balans. Dagens stora intresse för mat bäddar för mytbildning; vi tipsas, varnas, inspireras och larmas. Myter om maten var temat för medlemsmötet på Folkets Hus i Stockholm i april Drygt personer lyssnade på bland andra folklivsforskaren Bengt af Klintberg och dietisten och hälsobloggaren Anna Ottoson. SVT filmade och programmet har sänts vid flera tillfällen under året. Louise Ungerth är chef för Konsument & Miljö hos KfS och föreningens främsta ansikte utåt i konsument- och miljörelaterade frågor. Hur gör hon för att hitta och lyfta fram de mest relevanta frågorna och ofta vara i framkanten? Det handlar om att spana in i framtiden, se vilka trender och värderingar som pågår i samhället och se hur de påverkar våra medlemmars vardag. Under året samlar jag på mig en mängd olika material jag läser internationella tidskrifter, går in på hemsidor, tittar mycket på forskning och läser vad andra skrivit. Sedan sätter jag mig en gång om året, på sommaren, i min soffa hemma och försöker hitta en linje. Därefter gör vi en omvärldsanalys. När vi bestämmer vilka frågor vi ska behandla tar vi gärna upp sådant som andra inte arbetar med. Det gäller till exempel frågan om onödigt matavfall där det funnits en medvetenhet under många år, men ingen har gjort något åt det. Vi tar också upp frågor som medlemmarna hör av sig om. En typisk fråga som dykt upp under åren och som vi nu arbetar med är läsbarheten på förpackningar. Texten är så liten och har så dålig kontrast att den många gånger är nästan oläslig. Nu har vi tröttnat. Sammanfattningsvis, säger Louise Ungerth, handlar det om eget grävande, forskning och kontakt med kolleger och våra medlemmar. Sedan gäller det att prioritera. Vilka frågor som vi ska ta upp förankras hos styrelsen. 8

11 MEDLEMSNYTTA En attitydundersökning Maten vi äter: Gamla och nya myter vad tror svenska folket? genomfördes dels för att mäta svenska folkets kunskap och dels för att lyfta fram fakta kring frågor om mat som ofta omges av missförstånd. I Föräldrajuryn har man genomfört en enkät under rubriken Långkok eller färdiglagat?. Hur löser barnfamiljer sina vardagsmiddagar? Vilken inställning har de till att använda färdiglagade livsmedel? Svaren visade att många känner oro för tillsatser, E-nummer, dåligt näringsinnehåll med mera. Vilseledande marknadsföring Men allt handlar naturligtvis inte om mat har givit resultat för frågor som drivits tidigare exempelvis fälldes kosmetikaföretaget L Oreal i december av Marknadsdomstolen för vilseledande marknadsföring i två av företagets annonser för antirynkkrämer. KfS hade initierat målet genom en anmälan till Konsumentverket. Även Lifebutikernas stora annonskampanj för kosttillskott fick hård kritik av KfS. Påverkansarbete Påverkansarbete i olika frågor fortgår kontinuerligt genom kontakt med myndigheter, företag och organisationer, medverkan med föredrag och i debatter och deltagande i styrelser och arbetsgrupper. Naturligtvis har KfS också kontinuerlig kontakt med Coop och KF i en mängd frågor, allt från redlighet i marknadsföringen till ärenden som gäller hälsa, miljö, socialt ansvar, priser och policies. KfS förekom i media och bloggar 535 gånger under

12 MEDLEMSNYTTA 10 Einar Jolin / BUS Olja, x 69 cm, beskuren.

13 MEDLEMSNYTTA Sociala medier förbättrar medlemskommunikationen Kommunikation med medlemmarna står alltid i fokus hos KfS. Sociala medier erbjuder allt mer varierade möjligheter att sprida information och kunskap och föra utvecklande dialoger såväl med föreningens medlemmar som med företag, organisationer och myndigheter. Utgångspunkten är hemsidan, där Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö på KfS, har en uppskattad blogg med inriktning på konsument- och miljöorienterade frågor. På ett rappt och ibland utmanande sätt skriver hon cirka tre inlägg i veckan. De genererar kommentarer inte minst från beslutsfattare i organisationer, företag och myndigheter med anknytning till livsmedelsbranschen. Många konsumenter tycker också till och delar med sig av tips och erfarenheter. Hemsidan innehåller även ett inslag med webb-tv Dilemmat där KfS i en film beskriver ett konsumentorienterat problem. Medlemmarna får sedan ta ställning och rösta. Under 2010 hann KfS med sex stycken Dilemman, varav ett handlade om sänkt pris på varor med kort datum. Ca personer röstade och resultatet blev att en rungande majoritet, 97 procent, kan tänka sig att köpa en vara med kort datum till nedsatt pris. Coop och flera andra livsmedelskedjor har infört sänkt pris på livsmedel med några dagar kvar till bäst-föredatum. Bloggen är ett effektivt verktyg för att öka transparensen och kunna påverka livsmedelsbranschen och andra företag. Via webb-tv har också några föredrag och seminarier, som KfS arrangerat, filmats för att ge möjlighet för medlemmarna att kunna se dem i efterhand. Föräldrajuryn påverkar Två andra delar i medlemskommunikationen är Medlemspanelen och Föräldrajuryn. Båda kan man gå med i via hemsidan. Syftet med Föräldrajuryn är att ta reda på vad föräldrar till exempel tycker om den marknadsföring som barn och ungdomar utsätts för. I förlängningen kan den ofta påverka både barnens, ungdomarnas och föräldrarnas konsumtion. Enkäternas resultat ligger bland annat till grund för föreningens opinionsarbete gentemot näringsliv, myndigheter och media. Föräldrajuryn publicerade 2010 resultatet av en enkät som syftade till att klarlägga barnfamiljers inställning till färdiglagade livsmedel och vilka rutiner som fanns kring vardagsmiddagarna. Griskastrering utan bedövning I Medlemspanelen har KfS hjälpt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, med en undersökning. SLU har hållit på med en utredning om kastrering av smågrisar utan bedövning, vilket är allmänt förekommande idag. Skälet är att uppfödarna själva inte får bedöva utan måste ta hem en veterinär till gården, vilket ofta blir för kostsamt. Medlemspanelens enkät handlade bland annat om hur mycket extra man som konsument kan tänka sig att betala för att grisen ska få en mer smärtfri kastrering. Resultatet visar att 12 procent inte var beredda att betala något mer alls, 20 procent kunde tänka sig att betala en till tre kronor mer, 27 procent fyra till sex kronor mer och 40 procent sex kronor eller mer per kilo. Facebook påverkar KfS närvaro på Facebook, som startade under 2009, fortsätter. Sidan har nu cirka 800 medlemmar. Under 2010 erbjöds KfS fans på Facebook två After Work-kvällar en med chokladprovning med en konditor från Vår Gård och en med en bagare som berättade om den populära surdegsbakningen. Under 2011 kommer KfS att satsa mer på attraktiva erbjudanden via webben, som kan gynna fler medlemmar. Under året har KfS också startat en Facebooksida som heter Den har nu cirka medlemmar och knyter naturligtvis an till föreningens mest angelägna konsumentprojekt för närvarande, Släng inte maten. Här presenteras undersökningar, förvaringstips med mera och många av de som är med lägger själva in tips till exempel recept på restmat. Under 2011 kommer KfS att på lansera en animerad och skruvad filmkampanj, som syftar till att belysa problemet med matavfall. Med drastisk humor ska besökarna få upp ögonen för hur mycket mat som slängs, vilken miljöpåverkan det onödiga matavfallet har och hur mycket slängda matrester kostar det enskilda hushållet. Man får också matnyttiga tips och en hänvisning till en informativ webbsida. Förhoppningen är att filmerna även ska kunna användas i skolorna. KfS hemsida innehåller naturligtvis också mängder med annan information rapporter, nya och avslutade konsumentfrågor, senaste nytt, hur man själv kan vara med och påverka, pressmeddelanden och mycket mer. Medlemsbladet Medlem Stockholm, som i tryckt version skickas med i tidningen Mersmak, finns också på nätet. I den digitala versionen hittar läsaren en mängd fördjupande länkar. Sociala medier ökar möjligheterna till dialog, att ge medlemmarna mervärden och erbjuda både information och förmåner på ett smidigt sätt. Och det är ett område som hela tiden utvecklas och förnyas exempelvis finns också Twitter. KfS följer utvecklingen för att se hur man eventuellt kan delta i debatten på liknande sätt som man gör med sin närvaro på Facebook. 11

14 MEDLEMSNYTTA Bengt Pettersson. Olja 58 x 49 cm, beskuren. 12

15 MEDLEMSNYTTA Hos Coop Extra i Danderyd är kunderna gäster I mars öppnade en matbutik med välkomnande saluhallskänsla, coffeeshop och manuella diskar för deli, kött/chark och fisk samt färdiglagade maträtter av egna kockar. Som pricken över i finns en disk med chokladpraliner och ett hembageri med både gott matbröd och läckerbitar till kaffet. I början av mars 2010 fick Danderyd sitt eget Coop Extra, som verkligen har det lilla extra. Och det är Danderydsborna själva, åtminstone en representativ testgrupp om 20 personer, som fått bestämma hur butiken skulle utformas. Gruppen fick besvara en mängd frågor och beskriva vad de ville ha och uppleva i sin drömbutik. Främsta önskemålet var ett brett sortiment med mycket färskvaror till bra priser. Man ville ha samtal över disk, bli inspirerade och få tips och råd. Resultatet har blivit en matbutik med välkomnande saluhallskänsla, coffeeshop och manuella diskar för deli, kött/chark och fisk samt färdiglagade maträtter av egna kockar. Som pricken över i finns en disk med egentillverkade chokladpraliner och ett hembageri som frestar med både gott matbröd och läckerbitar till kaffet. De senare återfinns naturligtvis i coffeeshopen vid entrén, som också erbjuder kaffe från det egna kafferosteriet. En bit mat går också bra att beställa. Personlighet och kunskap Butikschefen Mio Svahn är ung, men har ändå hunnit med att öppna tre Coop Extra-butiker tidigare. Men den här butiken är helt unik, säger han nöjt. Inte bara för att den är 800 kvadratmeter större och har ett sortiment som tillgodoser en köpstark målgrupp. Efter det att vi öppnade har vi utökat med cirka 500 artiklar som efterfrågats. Men det som gör oss extra speciella är att vi inte pratar om kunder, vi pratar om gäster. En kund är någon som betalar, en gäst är någon man vill ta hand om, han eller hon ska trivas och vilja komma tillbaka. Gäst är ett ord som visar hur vi ser på dem som besöker butiken. Vi har 84 medarbetare idag, alltifrån heltid till extrapersonal, och alla har fått lära sig mycket om bemötande och hur man tar hand om våra gäster. Och produktkunskap naturligtvis. Det har lönat sig, vi har fått ett fantastiskt mottagande av våra gäster och fina omdömen om vår personal. Vi har också lagt ner mycket tid på rekryteringen; vi kunde välja bland cirka sökanden. Inga utbildningar kan kompensera det som är viktigast personligheten. Saluhallsmiljö i Danderyd Ekologiska varor var givetvis ett önskemål från testgruppen och även här utmärker sig Coop Extra i Danderyd. Utöver Coops eget varumärke Änglamark, som erbjuder ett gediget sortiment, köper man in närproducerade varor ägg från Roslagsägg, ostar från Väddö gårdsmejeri i Roslagen, getost från Löfstad gårdsmejeri i Vallentuna. Och för den som söker något mer exotiskt än så att laga till är behovet också väl tillgodosett i en av frysdiskarna finns krokodilkött, zebrafilé, kött av pytonorm, kängurustek med flera långväga inslag. Alla som irrat runt i en ny matbutik vet hur svårt det är att hitta de varor man söker. Här underlättas sökandet av att kolonialvarorna finns i egna rum böjda gångar som sluter mot varandra istället för långa, snörräta rader. Det bidrar också till det ombonade intrycket. Jag är mest stolt över vårt sortiment och vår personal, avslutar Mio Svahn. Och att uttrycket och känslan i butiken andas saluhallsmiljö. Vi vill ge våra gäster ett stycke av Östermalmshallen på nära håll! 13

16 MEDLEMSNYTTA 14 D. Carlberg. Olja, x 71 cm, beskuren.

17 MEDLEMSNYTTA Mataffären.se klimatsmart och kundvänligt Antalet företag som säljer mat på nätet och antalet konsumenter som handlar mat på nätet ökar dramatiskt men marknaden är ung och i förhållande till den samlade dagligvaruhandeln fortfarande relativt begränsad. Handelns Utredningsinstitut (HUI) beräknar att den samlade dagligvaruförsäljningen i landet uppgår till ca 280 miljarder kronor och via internet beräknas den under 2010 ha omsatt en miljard kronor. Detta motsvarar ändå endast 0,5 procent av den totala dagligvaruhandeln. Kan en internetbaserad mataffär erbjuda något mer än att kunderna gör sina inköp via knapptryck på datorn och får matvarorna hemkörda till dörren? Ja, Mataffären.se, som är ett helägt dotterbolag till Coop, har lyckats förena modern teknik med ett personligt engagemang. Med en bra interaktionsdesign har man underlättat för kunderna att genomföra sina inköp. Mataffären.se har funnits sedan 2008 med kundservice, högkvalitativa råvaror och ett inspirerande livsmedelskunnande som nyckelord. Även Coops sociala och ekologiska engagemang återspeglas i sortimentet. En av många nöjda kunder är Katarina Fredmark, heltidsarbetande civilekonom med man och fyra barn i åldrarna 2 till 20 år. Familjen är bosatt på Värmdö/Djurö. Vi har handlat hos Mataffären.se i två och ett halvt år, säger Katarina Fredmark och de ger oss en fantastisk service. Vi har långt till stormarknad och konsumerar mycket, eftersom vi är en så stor familj. För att vinna tid handlar jag allting till hushållet varannan vecka och beställer hemkörning onsdagar på kvällstid. Jag upptäckte Mataffären.se via vår lokaltidning våren -08 där de berättade att de skulle börja leverera till Värmdö. Visst, några varor kan ha ett extra påslag, men det är det absolut värt. En service som Katarina Fredmark uppskattar mycket är Vår Middag, som innebär att fyra kompletta middagar för fyra personer levereras med recept. Den kom för ett halvår sen och har varit jättebra. Man får en varierad middagsmeny utan att behöva anstränga sig. Och jag litar på leveranserna en enda gång på två och ett halvt år har det fattats någon vara. Då kom de ut dagen efter med det som saknades och vi fick också plåster på såren i form av någon rabatt. Och färskvarorna är alltid bra. Vi var lite oroliga för hur till exempel köttet skulle vara, men hittills har vi varit helt nöjda. Som Coop-ägt företag ger Mataffären.se dessutom alla kunder en extra bonus i och med att man tillämpar samma medlemsåterbäring som Coop som numera kan handla om ända upp till fem procent på kundens inköp! 1200 omsättning mat på nätet i Mkr % Källa: Svensk Handel Mat på nätet. 15

18 MEDLEMSNYTTA Nya Lill-Skansen, en storsatsning på kunskapsöverföring till barn Lill-Skansen, barnens egen avdelning på Skansen, har varit en attraktion ända sedan den högtidliga invigningen 1956 av dåvarande kronprinsen Carl XVI Gustaf, vår nuvarande kung. Otaliga barnhänder har klappat kattungar, getter och många andra smådjur. Men med tiden har djurparken fått leva med alldeles för små utrymmen och gamla hägn, och öppethållandet har varit begränsat till sommarmånaderna. Tack vare KfS stundar nu bättre tider året runt för både besökare och parkens invånare. Det var förra hösten som KfS kungjorde att man ingått ett sponsoravtal med Skansen, där man i den största enskilda kultursponsringen i Sverige någonsin bidrar med 40 miljoner kronor av de 60 miljoner kronor som hela projektet beräknas kosta. Byggstarten skedde i oktober 2010 och invigningen är planerad till början av Skansenchefen John Brattmyhr är mycket glad och entusiastisk över möjligheten att forma ett nytt Lill-Skansen och ser anläggningen som väsentlig för Skansens folkbildningstradition. I dag blir barn och ungdomar allt mer teknikfixerade och tillbringar allt mer tid framför datorn eller med mobilen. Då vill vi visa på hur viktigt samspelet mellan djur, människa och natur är och hur det kan ske på bästa sätt. Det nya Lill-Skansen ska ligga på samma plats som den gamla anläggningen, med en total markyta av kvm och en byggnadsyta under tak på cirka kvm. Dels får vi plats för fler djurarter än tidigare lämlar, myror, ormar och fladdermöss men naturligtvis också beprövade favoriter som getter, kaniner, katter, hamstrar och höns. Dels får vi också utrymme för att skapa miljöer som passar både för djuren och för våra pedagogiska budskap. I den del av Lill-Skansen som visar husdjur ska barnen få information om hur man sköter sin hamster, sina burfåglar, sitt akvarium etc, på bästa sätt. Vi kommer även att ha undervisningsrum i samarbete med skolan, där våra egna pedagoger bidrar med undervisning. Vi vill att barnen ska få en förståelse för en schysst djurhållning. Inte bara av de egna husdjuren utan också vad vi kan göra för att de vilda djuren ska ha det bra ute i naturen. Här finns det mycket som förenar oss med KfS, som ju arbetar med budskap om en hållbar konsumtion och miljö och ett etiskt förhållningssätt till natur, människor och djur. John Brattmyhr har varit Skansenchef i fem år och han konstaterar att det inte är idéer för utveckling som fattas; snarare möjligheter att förverkliga dem. När jag kom hit som chef utlyste vi en arkitekttävling för Lill- Skansen. Byggnaden måste ha arkitektonisk höjd men samtidigt smälta in i omgivningen. Den måste naturligtvis också uppfylla de stränga krav som ställs på djurparker i Sverige. Vi fick ett bra vinnande förslag, men förstod att vi inte skulle klara av prislappen. Det var då vi vände oss till KfS, som vi sedan tidigare hade ett långt och givande samarbete med. För de pengar vi får ska vi i gengäld leverera mervärden till KfS medlemmar under samarbetstiden på i första hand tio år. Det är en modig satsning av oss båda, menar Skansenchefen. Jag tror inte det finns så många andra aktörer som skulle göra en så stor satsning på barn, men vi vill visa på framtidstro och långsiktighet i våra åtaganden. 16

19 MEDLEMSNYTTA Medlemsverksamheten KfS arbete för att ge mervärde till sina medlemmar handlar om allt från att stötta medlemmar som vill engagera sig i aktivt arbete för konsumentkooperationen till sponsorverksamhet och förmånserbjudanden. KfS sponsring har en klar och tydlig policy. Den ska främja miljö, hälsa, kultur och jämställdhet och vara ett uttryck för föreningens sociala ansvarstagande. Snittåldern för en medlem i KfS ligger idag runt 40 år. KfS hoppas och tror på att många yngre ska attraheras av den nya medlemsåterbäringen, som ger mer pengar tillbaka för alla som handlar på Coop, oavsett nivån på inköpen. Ambassadörerna vår förlängda arm Förutom medlemsförmåner och evenemang strävar Medlemsverksamheten alltid efter att hitta nya sätt att nå ut till medlemmarna. Ett är försöksprojektet med ambassadörer, som kom upp som idé under 2009 och i slutet av 2010 startades mer strukturerat. 30 ambassadörer har fått utbildning i kooperationens verksamhet och värderingar, Fairtrade, ekologi, hälsa och MedMera-kortet. De ska naturligtvis även informera och svara på frågor om den nya och förändrade medlemsåterbäringen och på sikt utbildas inom ytterligare områden. Dessutom har de fått utbildning inom retorik, för att kunna bemöta medlemmarna på bästa sätt de fungerar ju som KfS förlängda arm. Ambassadörerna deltog också i aktiviteter i butiker innan årets slut. Familjedag på Skansen Den stora sponsringen av Lill-Skansen, som offentliggjordes i slutet av 2009, har lett till att KfS sponsring idag är fokuserad till projektet Lill-Skansen Året runt. Under 2010 skedde byggstarten av den nya anläggningen. Sponsorprojektet är en utökning av ett drygt tioårigt, väl fungerande samarbete med Skansen genom Familjedagen som är en uppskattad aktivitet för hela familjen. I årets upplaga lockade bland annat Pernilla, Benjamin och Bianca Wahlgren, Molly, Mimi och Frida Sandén och Josefine och Jacob Götestam besökare. Årets Familjedag innehöll fler aktiviteter för barn än tidigare bland annat uppträdande av en barnkör på Bollnästorget och en trollkonstnär, ansiktsmålning m m. Pålitliga dragplåster är gratisåkning med Skansentåget för barnen, en tipspromenad med fina priser och Ekostigen för barn. Som vanligt var Konsumbutiken från 1930-talet öppen och leverantörer inom ekologi, mat, miljö och Fairtrade demonstrerade sina produkter allt ifrån ekologiskt godis till miljömärkta strumpor. Föräldrajuryn var också på plats och rekryterade nya medlemmar till panelen. Under Familjedagen bjuds alla medlemmar på fri entré till Skansen en förmån som kommer att kunna erbjudas ytterligare några dagar om året i och med det utökade sponsoravtalet mellan KfS och Skansen. Medlemsmöte på Folkets Hus Även Medlemsmötet i april är en stor och återkommande aktivitet inte minst för att omröstning och val av förtroendevalda då äger rum. Medlemsmötet innefattar också ett seminarium, som i år hade temat Myter om maten. Mötet ägde rum på Folkets Hus i Stockholm där drygt personer lyssnade på bland annat på folklivsforskaren Bengt af Klintberg och dietisten och hälsobloggaren Anna Ottoson när de berättade om vad som är myt och vad som är verklighet i de många påståenden som florerar kring mat. Stockholm Grönt i Kungsträdgården Stockholm Grönt, en del av projektet Smaka på Stockholm, var en ny aktivitet där KfS deltog tillsammans med Coop. Coop och föreningen var huvudsponsorer. Evenemanget ägde rum under juni månad i Kungsträdgården och KfS fanns på plats i Änglamarkspaviljongen, där besökarna kunde bli medlemmar, äta goda ekoluncher, testa sina kunskaper i ekologi, tävla om fribiljetter till Skansen och gå Ekostigen med barnen. Hela evenemanget blev mycket välbesökt och uppskattat. Det blev också temakvällen Bomull en solkig historia med föredrag och paneldebatt om bomullsodlingens avigsidor, som arrangerades i samarbete med ABF på ABF-huset i Stockholm. Återkommande och uppskattade under hela året är också medlemsförmånerna i form av rabatterade biljettpriser på en lång rad kulturoch sportevenemang. Det rör sig om museer, konserter, teater, sport med mera. 17

20 MEDLEMSNYTTA The Show of Christmas årets Globenkonsert bjöd på soul med tryck När kan man gå på en konsert med ett stort antal artister och betala 90 kronor per biljett istället för kronor? Svaret är: En gång om året när KfS arrangerar den oerhört populära The Show of Christmas för sina medlemmar. I år var det femte året i rad som Globen fylldes till sista plats med personer. Årets tema var Midvinter Soul och under drygt två timmar kunde publiken njuta av Jerry Williams, Orup, Lena Philipsson, Darin, Måns Zelmerlöv och Jill Johnson, som gav järnet i klassiska soul- och poplåtar. Musikgruppen Cotton Club med en fantastisk blåssektion kompade och ökade på trycket ytterligare. Bästa showen hittills var många konsertbesökares omdöme om årets upplaga av Globenkonserten, som hade Anders Glenmark som regissör och musikansvarig. Precis som under föregående fyra år bidrog även Mark Levengood som presentatör till den goda stämningen. Han intog scenen som Ängla-Mark, med ett par rejäla guldvingar på ryggen, och kunde berätta vilken belöning som väntar trogna KfS-medlemmar i himlen. Himmelriket är ett Coop Forum där hjulen på alla kundvagnar går åt samma håll. Och redan utanför Globen möttes konsertbesökarna av en happening det var cirkusgänget Cirkus Arts som uppträdde med en liten eldshow och sedan återkom de i foajén där de gjorde konster och jonglerade med Änglamarksprodukter, som också lottades ut på konsertbiljetterna. KfS passar alltid på att utnyttja Globenkonserten för att visa upp sitt engagemang för miljö, etik och ekologi. Midvinter Soul i Globen den tredje december då KfS bjöd in till konsert med ett helt gäng härliga artister! På scen var Orup, Lena Philipsson, Jill Johnson, Darin, Jerry Williams, Måns Zelmerlöw, Cotton Club och Mark Levengood. 18

opinionsbildning i konsumentfrågor.

opinionsbildning i konsumentfrågor. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel Vad är skillnaden? Februari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

Innehåll. Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse MEDLEMSNYTTA. Det här är Konsumentföreningen Stockholm...2. Året i korthet...

Innehåll. Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse MEDLEMSNYTTA. Det här är Konsumentföreningen Stockholm...2. Året i korthet... MEDLEMSNYTTA Innehåll Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse Det här är Konsumentföreningen Stockholm...2 Året i korthet...3 VD har ordet...4 KfS organisation...6 Prioriterade områden 2009...7

Läs mer

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se Thomas Svaton, vd Svensk

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010 RAPPORT2010 Konsumentföreningen Stockholm Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten December 2010 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor.

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. KF Kooperativa Förbundet (KF). KF är ett förbund för landets 47 konsumentföreningar

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN

DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN Vi måste värna om den demokratiska ordningen och säkerställa att beslutsprocessen på stämman inte låter särintressen bli dominerande. Vi vill underlätta för medlemmarna

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fakta om det nya medlemsprogrammet. Den 1 juli 2014 lanserar Coop ett nytt medlemsprogram för 3,4 miljoner medlemmar.

Fakta om det nya medlemsprogrammet. Den 1 juli 2014 lanserar Coop ett nytt medlemsprogram för 3,4 miljoner medlemmar. Fakta om det nya medlemsprogrammet Den 1 juli 2014 lanserar Coop ett nytt medlemsprogram för 3,4 miljoner medlemmar. Det nya medlemsprogrammet består av flera delar: Poängsystem Personliga erbjudanden

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger Bilaga 2 Rapport från en slaskhink Attitydundersökning - Maten vi slänger Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm Kontaktpersoner: Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor, KfS, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse

Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 Året i korthet 2012»Föreningens resultat är fortsatt starkt«årets MEDLEMSMÖTE Genomfördes på Folkets Hus där 900 personer deltog i ett intressant

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

6 Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens firma är Sweden-China Trade Council ekonomisk förening. Styrelsen skall ha sitt säte

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer