Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2010

2 Bild på framsidan: Ulf Nilsson. Grafik, 53 x 44 cm, beskuren. Innehåll Konsten som gjort vardagen vackrare...2 Året i korthet...3 VD har ordet...4 KfS organisation...6 Medlemsåterbäring...7 Arbete för minskat matsvinn...8 Sociala medier Coop Extra i Danderyd Mataffären.se Lill-Skansen Medlemsverksamheten Globenkonsert Förvaltning av KfS tillgångar Ekonomisk översikt ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter och bokslutskommentarer Revisionsberättelse Styrelsen Distrikten

3 Det här är Konsumentföreningen Stockholm Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en del av den svenska konsumentkooperationen. KfS är med sina drygt medlemmar och närmare 400 förtroendevalda den största av landets 43 konsumentföreningar, som tillsammans äger Kooperativa Förbundet. KfS ägarandel i Kooperativa Förbundet uppgår till cirka 20 procent. KfS i korthet n KfS grundades n KfS verkar i Storstockholms området, från Gnesta och Nynäs hamn i söder till Bålsta och Åkersberga i norr. n Föreningens huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. n KfS är genom ett 20-procentigt ägande i Kooperativa Förbundet (KF) en stor delägare i kooperativ detaljhandel. n KfS har betydande aktieinnehav i fastighetsbolaget Atrium Ljungberg AB (38%), detaljhandelsbolaget RNB Retail and Brands (21%) och Swedbank (0,4%). Konsumentföreningen Stockholm Box 4050, Stockholm Tel:

4 KONSUMENTKOOPERATIONEN Dianafontänen av Carl MIlles finns i parken vid Skytteholms herrgård på Ekerö. Carl Milles / BUS 2011 Konsten som gjort vardagen vackrare Att Konsumentföreningen Stockholm står för konsumentkunskap är självskrivet för medlemmarna. Den mångåriga kopplingen till kultur är det kanske färre som känner till. Under KfS snart hundraåriga arbete har en betydande konstsamling byggts upp, både genom inköp av enskilda kooperatörer och genom produktion av de litografiska blad av folkkära konstnärer som gavs ut av bland annat Bokkonsum. Den grafiska tekniken underlättade för föreningen att sprida god konst till rimligt pris. Förutom kända konstnärer som till exempel Sven X-et Erixon, Albin Amelin och Stig Claesson, Slas, finns också många mindre uppmärksammade konstnärer representerade. Samlingen, som i dag finns i såväl kontorslokaler som förråd, speglar både de kooperativa idealen och det omgivande samhällets förvandling. KfS äger också Skytteholms herrgård på Ekerö vid Mälaren utanför Stockholm. Här finns stora delar av föreningens samling av äldre konst bevarad men också den tredje största samlingen i världen av Millesskulpturer. I årets verksamhetsberättelse presenteras ett litet urval av den konst som finns i föreningens ägo. KfS fortsätter att förvalta kulturarvet genom aktiviteter som är anpassade till vår samtid. En av föreningens största kulturella aktiviteter inleddes 1997 genom sponsorsamarbetet med Millesgården. Under avtalsperioden fram till 2004 fick föreningens medlemmar fritt inträde till Millesgården och för museet möjliggjorde KfS sponsring byggandet av en ny och efterlängtad konsthall. Under 2009 var det så dags för en ny storsatsning av KfS inom kultursfären genom bidrag med 40 miljoner kronor till ett helt nytt och utökat Lill-Skansen, som kommer att vara öppet året runt och ge barnen kunskap om vad djur, natur och miljö betyder för helheten i våra liv. Utöver sådana stora satsningar kan medlemmarna kontinuerligt välja mellan olika förmåner och erbjudanden inom områden med koppling till kultur, miljö, hälsa med mera. 2

5 MEDLEMSNYTTA Året i korthet 2010 l KfS motion om en nationellt enad konsumentkooperativ struktur avslogs av KFs stämma. l KfS satte i och med KFs stämmobeslut igång sitt framtidsprojekt Projekt Vision med syfte att förtydliga föreningens roll och uppgift och att utforma en ändamålsenlig organisation för verksamhet och inflytande. l Årets medlemsmöte ägde rum på Folkets Hus där medlemmar tog del av ett intressant seminarium på temat Myter om maten. l I årets val av förtroendevalda deltog medlemmar, motsvarande 2,34 procent av medlemskåren. l KfS familjedag på Skansen i september besöktes av medlemmar. I och med samarbetet med Skansen i projektet Lill-Skansen Året Runt har medlemmarna erbjudits fri entré till Skansen vid ytterligare två tillfällen. Totalt besökte medlemmar Skansen under dessa dagar. l Julkonserten på Globen Midvinter Soul sålde slut innan annonseringen påbörjats medlemmar fick njuta av showen i början på december. l Föreningen har fått stor uppmärksamhet i flera av de konsumentfrågor man arbetar med, t ex projektet Släng inte maten. l Finansiellt fortsatte KfS att stärka sin ekonomi. Finansnettot 2010 var 301 Mkr varav realisationsvinster på aktier 130 Mkr. l Antalet medlemmar är drygt Under året har nya medlemmar tillkommit och har avslutat sitt medlemskap. Därutöver har icke aktiva medlemskap räknats bort från det tidigare redovisade antalet medlemmar. Distrikt och medlemsdata Södermalm, Nacka, Värmdö Enskede, Farsta, Skarpnäck, Vantör, Årsta Bromma, Ekerö, Vällingby, Spånga, Bålsta Kista, Sundbyberg, Solna, Sollentuna Danderyd, Täby, Vaxholm, Österåker Tyresö, Haninge, Nynäshamn Huddinge, Botkyrka, Salem Södertälje, Gnesta, Järna, Nykvarn, Hölö Centrala stan, Kungsholmen, Östermalm, Lidingö, Skärholmen, Brännkyrka, Hägersten l Boende utanför KfS verksamhetsområde Nyckeltal Antal Medlemmar Tusen Tusen Soliditet % Tillgångar Mkr icke aktiva medlemmar har räknats bort från det tidigare redovisade antalet medlemmar. n ÖVERVÄRDEN I AKTIER utöver bokfört värde. 3

6 MEDLEMSNYTTA VD har ordet Föreningens omfattande verksamhetsplan för 2010 har till alla delar genomförts och utöver detta har vi adderat nya aktiviteter som exempelvis vårt engagemang i Stockholm Grönt/ Smaka på Stockholm. Vi har också inlett arbetet med Projekt Vision, en framtidsutredning där målet är att definiera KfS framtida inriktning och organisation. All verksamhet i KfS har det övergripande målet att ständigt utveckla och stärka medlemsnyttan. För medlemmarna är självklart relationerna till butikerna det mest påtagliga och därför är de också vägledande för vårt sätt att bygga och förstärka medlemsnyttan. Under 2010 har vi bland annat utbildat trettio nya ambassadörer som ska informera kring frågor om hälsa, ekologi, Fairtrade, bistånd och MedMera-kortets fördelar. Likaså är information om den nya medlemsåterbäringen, som infördes den 1 december 2010, en stor uppgift för ambassadörer och förtroendevalda. Mångfalden i KfS arbete spänner från den formella hanteringen av den medlemsdemokratiska organisationen och förtroendemannakåren till genomförandet av en mängd aktiviteter för medlemmarna inom prioriterade områden, samt opinionsarbete och bevakning av utvecklingen av KF/Coops detaljhandel. Framgångsrikt opinionsarbete med stark medietäckning Det opinionsarbete som KfS bedriver är inflytelserikt. Både under 2009 och 2010 har framför allt projektet Släng inte maten, som syftar till att minska onödigt matsvinn, fått stor uppmärksamhet i massmedia. Detta har bidragit till att konsumenter, detaljhandelskedjor och berörda myndigheter med flera fått upp ögonen för problemet. Medlemsförmånerna koncentreras till Skansen I och med att vi 2009 tog ett helhetsansvar för sponsringen av ett nytt Lill-Skansen fokuserar vi nu till stor del våra sponsringsresurser och erbjudanden till Skansen. Vi ser stora möjligheter för samarbete både i det nya Lill-Skansen, som kommer att öppnas för året-runt-besökare 2012, och övriga Skansen. Vi fortsätter dock att i mindre skala sponsra och stötta i första hand lokal verksamhet inom de regioner där vi är verksamma, i kombination med medlemsförmåner. Vi kommer också att fortsätta att bjuda våra medlemmar på stora evenemang, som den uppskattade The Show of Christmas på Globen med välkända artister och underhållning till minipris. Förvärv Vi har under året fortsatt att analysera möjliga förvärv inom områden som ska förstärka och variera kooperativa erbjudanden inom detaljhandelsområdet för medlemmarna. Sedan 2009 har KfS 21 procents ägarandel i detaljhandelskedjan RNB, som driver klädkedjorna JC, Brothers, Sisters och Polarn O. Pyret. Här har vi ännu inte kunnat realisera några sådana erbjudanden via MedMerakortet men räknar med att de tekniska hindren ska vara lösta under Strategiska frågor för konsumentkooperationen Som tidigare redovisats i vd-ordet till 2009 års verksamhetsberättelse så har KfS styrelse under de senaste tre åren diskuterat och utarbetat ett förslag till strukturförändring inom den svenska konsumentkooperationen. Bakgrunden till förslaget var det faktum att konsumentkooperationen, jämfört med konkurrenterna, stagnerat i sin utveckling sedan ett antal decennier tillbaka. Resultatnivån i såväl KF som det detaljhandelsdrivande systemet är klart otillfredsställande. Problem föreligger också genom den otydliga särarten, den delvis svaga affärs- och genomförandekulturen, en låg beslutseffektivitet i systemet liksom bristande förmåga till anpassning. Till följd av mångdubbla administrativa funktioner uppstår också en bristande kostnadseffektivitet. Vår övertygelse är att det krävs långtgående strukturella förändringar för att den svenska konsumentkooperationen ska kunna stärka sin marknadsposition, utveckla sin särart och leverera lönsamhet. Förslaget innebar att verksamheten skulle bedrivas i en gemensam juridisk enhet. Med en gemensam kedjedrift skapas förutsättningarna för effektivare affärer. En förening med vår struktur, som bedriver sin detaljhandel genom KF/Coop, skulle kunna återfå en högre grad av reellt medlemsinflytande. Under 2010 slutförde KfS analysarbetet. Därefter beslutade KfS styrelse att föreslå KFs stämma att uppdra åt KFs styrelse att påbörja en process för att skapa en starkt sammanhållen konsumentkooperation med gemensam kedjedrift. Detta skulle uppnås genom att via en fusion omvandla konsumentkooperationen till en enda ekonomisk förening. Initiativet vi tog var inte nytt. Inom konsumentkooperationen har fyra liknande utredningar och analyser genomförts tidigare den första redan Samtliga har lett till samma slutsats, nämligen behovet av att stärka konsumentkooperationen genom införandet av en gemensam kedjedrift. Ingen av utredningarna har lett till att en sådan föreslagen förändring har realiserats. Detta trots att en fusion till en enda ekonomisk förening är formellt och praktiskt genomförbar utan att någon av de 43 föreningarna behöver träda i likvidation och utan att några skatteeffekter uppstår. 4

7 MEDLEMSNYTTA För medlemmarna är självklart de relationer man har till butikerna det mest påtagliga och därför är de också vägledande för vårt sätt att bygga och förstärka medlemsnyttan. På KFs stämma i april 2010 kunde vi konstatera att vare sig KF eller någon av de andra föreningarna biträdde vår motion eller delade vår övertygelse om behovet av en snar strukturförändring. KFs bedömning var att det för närvarande inte finns vare sig strukturella eller ekonomiska motiv för att inleda en sådan process. Min bedömning är att det sannolikt ändock blir nödvändigt för kooperationen att inom en snar framtid söka någon annan form av konsolidering. Som en konsekvens av stämmans ställningstagande beslutade KfS att påbörja ett framtidsprojekt för utveckling av den egna verksamheten. Projekt Vision Vår framtidsutredning, Projekt Vision, som även har sin bakgrund i ett antal motioner till KfS har tillsatts med syftet att förtydliga föreningens uppgift samt att utforma en ändamålsenlig organisation för verksamhet och medlemsinflytande. Projektet startade under sensommaren 2010 och arbetet kommer att bedrivas genom ett stort antal intervjuer och workshops med såväl anställda som medlemmar, förtroendevalda och butikschefer. Bearbetning, analyser och avstämningar sker löpande. Styrelsen har kunnat konstatera en samstämmighet kring att föreningens huvuduppgift är att göra medlemsnytta men medlemsnyttan måste definieras och utvecklas. Frågeställningar som behöver fördjupas är medlemmarnas förväntningar på föreningen, hur föreningens tillgångar kan göra bäst medlemsnytta, vad föreningens medlemmar kan påverka och hur det ska kunna ske på ett modernt och effektivt sätt. I februari 2011 är vägvalsfrågor, mål och strategier för föreningen identifierade. Styrelsen är överens om att vi måste värna föreningens finansförvaltning. Miljö och ekologi ska vara fortsatt viktiga frågor men det kan även finnas andra områden att lyfta fram. Föreningens opinionsbildande verksamhet ska ligga i framkant och medlemsnyttan måste utvecklas och särskilja sig från den övriga handelns kundklubbar. Kontorets uppgifter, arbetsformer och krav på kompetenser har kartlagts och en ny organisatorisk struktur för kontoret har utformats. En stor utmaning för föreningen är att ett stort antal anställda kommer att gå i pension under år Rekryteringsprocessen kommer att bedrivas skyndsamt. Urstark ekonomi Föreningens kostnader för verksamheten uppgick under året till drygt 50 Mkr. Därutöver har föreningen sponsrat Lill-Skansen med 12 Mkr. För att bekosta verksamheten har KfS ett antal finansiella intäkter från räntebärande tillgångar, utdelningar och resultat från aktieförsäljningar, tillsammans drygt 300 Mkr. Föreningens resultat före skatt blev 244 Mkr. Härutöver har föreningen haft en värdestegring på de börsnoterade aktieinnehaven i Atrium Ljungberg, Swedbank och RNB som tillsammans uppgår till 901 Mkr (före latent skatt). Det innebär att föreningens justerade resultat, pro forma, före skatt för året uppgår till drygt Mkr. Totalt uppgår föreningens substans exklusive innehavet i KF till drygt Mkr (före latenta skatter). För att ha beredskap att kunna göra affärer med kort varsel har föreningen över Mkr placerade i kassa/bank. Den synliga soliditeten är 90 procent och den reella soliditeten är 96 procent. Våra stora finansiella tillgångar ger oss möjligheter att även fortsättningsvis söka förvärv inom eller utanför konsumentkooperationen, allt i syfte att skapa och kunna erbjuda maximal medlemsnytta för våra medlemmar. Stockholm i februari 2011 Laszlo Kriss 5

8 MEDLEMSNYTTA KfS verksamhetsidé Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en kooperativ ekonomisk förening, ägd och styrd av sina medlemmar. Föreningens syfte är att med stöd av de kooperativa värderingarna göra medlemsnytta, skapa opinion i konsumentfrågor och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter genom att: Så hänger KfS, KF och Coop ihop l Påverka och ställa krav på den kooperativa affärsverksamheten vad gäller lönsamhet, värderingar, etisk och hållbar konsumtion samt fördelar för medlemmarna. l Förmedla information, kunskap och medlemserbjudanden. l Förvalta föreningens tillgångar efter sunda ekonomiska principer. Med drygt medlemmar är KfS en av Kooperativa Förbundets (KFs) största ägare (20 procent). KF är ett förbund för landets 43 konsumentföreningar och samtidigt en detaljhandelskoncern med dagligvaror som kärnverksamhet. Konsumentföreningen Stockholm Medlemmar Distrikt Valberedning Medlemsmöten Distriktsstyrelse Föreningsstämma Medlemsråd VD Styrelse Revisorer Valberedning Övriga konsumentföreningar Äger 20 procent KF ekonomisk förening Dagligvarugruppen Coop Butiker och Stormarknader Fastighetsgruppen Investgruppen Övriga bolag Mediegruppen 6

9 MEDLEMSNYTTA KfS bjöd på familjedag på Skansen den femte september, fritt inträde för alla KfS-medlemmar. Nu ger Coops medlemsåterbäring mera pengar! KF och konsumentföreningarna fattade under 2010 det historiska beslutet att införa medlemsåterbäring, en modern form av återbäring. Efter starten den 1 december 2010 får konsumentföreningarnas medlemmar upp till fem procent tillbaka på allt de handlar i reda pengar. Nu behöver medlemmarna inte längre hålla reda på premiecheckar. Ett nytt och lönsammare system för medlemsåterbäringen har ersatt det gamla premieprogrammet med poäng och premiecheckar. Beroende på hur mycket man handlar i Coops butiker kan återbäringen bli ända upp till fem procent och aldrig lägre än en procent. För att få fem procent en månad måste man handla för minst kr samt betala alla dessa köp med sitt medlemskort Coop MedMera. Ytterligare en nyhet är att medlemsåterbäringen består av pengar som sätts in på MedMera-kortet. När du sedan handlar på Coop får du frågan i kassan om du vill betala med återbäringen, om den överstiger 25 kronor. Coop MedMera Visa-kortet ger dessutom 0,5 procent återbäring för köp utanför Coops butiker världen över där Visa gäller. Medlemmarna får också en procent återbäring hos Coop Med- Mera Partners Expert, Kronans Droghandel, Akademibokhandeln, Löplabbet, Bokus, Hertz och Swebus. Du får tillbaka: l 1 procent om du handlar för mindre än kr 2 procent om du dessutom betalar med kortet l 2 procent om du handlar för kr eller mer 3 procent om du dessutom betalar med kortet l 3 procent om du handlar för kr eller mer 4 procent om du dessutom betalar med kortet l 4 procent om du handlar för kr eller mer 5 procent om du dessutom betalar med kortet Återbäringstrappan En medlem som handlar för kronor en månad får en procent i återbäring kompletterar medlemmen sedan med till exempel en liter mjölk passeras 2000 kronor och får två procent på månadens alla inköp. Om medlemmen dessutom betalar med Coop MedMera-kortet blir det 1 procent extra, dvs 3 procent återbäring. För att hålla reda på vilken återbäringsnivå man ligger på under månaden kan man dels titta på kvittot och dels logga in på Mina Sidor på 7

10 MEDLEMSNYTTA Intensivt arbete för ett minskat matsvinn 2009 publicerade KfS Rapport från en slaskhink som visade att nästan 60 procent av all mat som slängs faktiskt kastas bort i onödan. Det handlar om stora volymer och rapporten satte en snöboll i rullning blev ett år när KfS lyckades sätta det onödiga matavfallet ordentligt på kartan. I juni bildades på KfS initiativ Samverkansgruppen för minskat matavfall, med representanter från företag, institut och myndigheter som berörs av frågan. Syftet var att åstadkomma erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och samordning av aktiviteter för att minska risken för dubbelarbete. Övergripande har KfS drivit frågan om ett nationellt mål om en tjugoprocentig minskning av matavfallet till år Även miljöministern har ställt sig positiv till samma mål. Frågan om onödigt matavfall har sedan brutits ner till aktiviteter för olika målgrupper. Seminarium och film I maj arrangerade KfS tillsammans med Antonia Ax:son Johnsons miljöstiftelse ett seminarium för industri och livsmedelshandel, Maten som försvann, för att informera om matsvinnets omfattning och konsekvenserna för ekonomi och miljö. Aktiviteter riktade direkt till hushållen har varit bland annat en omarbetning av den uppskattade broschyren Släng inte maten. Under hösten arbetade KfS också fram manus till tre korta animerade filmer med drastisk humor, som kommer att distribueras genom sociala medier i början av Föreningens arbete har även haft genomslag gentemot exempelvis skolbespisningar. Matsvinn i butik KfS har också lyft fram det stora matsvinnet i butik. Tillsammans med SLU-studerande (Sveriges Lantbruksuniversitet) presenterades i juli en rapport som kartlade matsvinnet i tre Coop-butiker med förslag till åtgärder för att minska det. Coop har, liksom flera andra stora livsmedelskedjor, infört sänkt pris på livsmedel som har två till tre dagar kvar till bäst-före-datum. Coop har också lagt in ett mål om minskat matsvinn med 10 procent i sin affärsplan för Hos förpackningsindustrin har KfS fått uppmärksamhet för sitt krav på lättömda förpackningar. Idag slängs till exempel mängder med yoghurt genom att det är svårt för konsumenten att få ur all yoghurt ur befintliga förpackningar. Myter om maten KfS engagerar sig kontinuerligt i matdebatten, där föreningen försöker bidra med sans och balans. Dagens stora intresse för mat bäddar för mytbildning; vi tipsas, varnas, inspireras och larmas. Myter om maten var temat för medlemsmötet på Folkets Hus i Stockholm i april Drygt personer lyssnade på bland andra folklivsforskaren Bengt af Klintberg och dietisten och hälsobloggaren Anna Ottoson. SVT filmade och programmet har sänts vid flera tillfällen under året. Louise Ungerth är chef för Konsument & Miljö hos KfS och föreningens främsta ansikte utåt i konsument- och miljörelaterade frågor. Hur gör hon för att hitta och lyfta fram de mest relevanta frågorna och ofta vara i framkanten? Det handlar om att spana in i framtiden, se vilka trender och värderingar som pågår i samhället och se hur de påverkar våra medlemmars vardag. Under året samlar jag på mig en mängd olika material jag läser internationella tidskrifter, går in på hemsidor, tittar mycket på forskning och läser vad andra skrivit. Sedan sätter jag mig en gång om året, på sommaren, i min soffa hemma och försöker hitta en linje. Därefter gör vi en omvärldsanalys. När vi bestämmer vilka frågor vi ska behandla tar vi gärna upp sådant som andra inte arbetar med. Det gäller till exempel frågan om onödigt matavfall där det funnits en medvetenhet under många år, men ingen har gjort något åt det. Vi tar också upp frågor som medlemmarna hör av sig om. En typisk fråga som dykt upp under åren och som vi nu arbetar med är läsbarheten på förpackningar. Texten är så liten och har så dålig kontrast att den många gånger är nästan oläslig. Nu har vi tröttnat. Sammanfattningsvis, säger Louise Ungerth, handlar det om eget grävande, forskning och kontakt med kolleger och våra medlemmar. Sedan gäller det att prioritera. Vilka frågor som vi ska ta upp förankras hos styrelsen. 8

11 MEDLEMSNYTTA En attitydundersökning Maten vi äter: Gamla och nya myter vad tror svenska folket? genomfördes dels för att mäta svenska folkets kunskap och dels för att lyfta fram fakta kring frågor om mat som ofta omges av missförstånd. I Föräldrajuryn har man genomfört en enkät under rubriken Långkok eller färdiglagat?. Hur löser barnfamiljer sina vardagsmiddagar? Vilken inställning har de till att använda färdiglagade livsmedel? Svaren visade att många känner oro för tillsatser, E-nummer, dåligt näringsinnehåll med mera. Vilseledande marknadsföring Men allt handlar naturligtvis inte om mat har givit resultat för frågor som drivits tidigare exempelvis fälldes kosmetikaföretaget L Oreal i december av Marknadsdomstolen för vilseledande marknadsföring i två av företagets annonser för antirynkkrämer. KfS hade initierat målet genom en anmälan till Konsumentverket. Även Lifebutikernas stora annonskampanj för kosttillskott fick hård kritik av KfS. Påverkansarbete Påverkansarbete i olika frågor fortgår kontinuerligt genom kontakt med myndigheter, företag och organisationer, medverkan med föredrag och i debatter och deltagande i styrelser och arbetsgrupper. Naturligtvis har KfS också kontinuerlig kontakt med Coop och KF i en mängd frågor, allt från redlighet i marknadsföringen till ärenden som gäller hälsa, miljö, socialt ansvar, priser och policies. KfS förekom i media och bloggar 535 gånger under

12 MEDLEMSNYTTA 10 Einar Jolin / BUS Olja, x 69 cm, beskuren.

13 MEDLEMSNYTTA Sociala medier förbättrar medlemskommunikationen Kommunikation med medlemmarna står alltid i fokus hos KfS. Sociala medier erbjuder allt mer varierade möjligheter att sprida information och kunskap och föra utvecklande dialoger såväl med föreningens medlemmar som med företag, organisationer och myndigheter. Utgångspunkten är hemsidan, där Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö på KfS, har en uppskattad blogg med inriktning på konsument- och miljöorienterade frågor. På ett rappt och ibland utmanande sätt skriver hon cirka tre inlägg i veckan. De genererar kommentarer inte minst från beslutsfattare i organisationer, företag och myndigheter med anknytning till livsmedelsbranschen. Många konsumenter tycker också till och delar med sig av tips och erfarenheter. Hemsidan innehåller även ett inslag med webb-tv Dilemmat där KfS i en film beskriver ett konsumentorienterat problem. Medlemmarna får sedan ta ställning och rösta. Under 2010 hann KfS med sex stycken Dilemman, varav ett handlade om sänkt pris på varor med kort datum. Ca personer röstade och resultatet blev att en rungande majoritet, 97 procent, kan tänka sig att köpa en vara med kort datum till nedsatt pris. Coop och flera andra livsmedelskedjor har infört sänkt pris på livsmedel med några dagar kvar till bäst-föredatum. Bloggen är ett effektivt verktyg för att öka transparensen och kunna påverka livsmedelsbranschen och andra företag. Via webb-tv har också några föredrag och seminarier, som KfS arrangerat, filmats för att ge möjlighet för medlemmarna att kunna se dem i efterhand. Föräldrajuryn påverkar Två andra delar i medlemskommunikationen är Medlemspanelen och Föräldrajuryn. Båda kan man gå med i via hemsidan. Syftet med Föräldrajuryn är att ta reda på vad föräldrar till exempel tycker om den marknadsföring som barn och ungdomar utsätts för. I förlängningen kan den ofta påverka både barnens, ungdomarnas och föräldrarnas konsumtion. Enkäternas resultat ligger bland annat till grund för föreningens opinionsarbete gentemot näringsliv, myndigheter och media. Föräldrajuryn publicerade 2010 resultatet av en enkät som syftade till att klarlägga barnfamiljers inställning till färdiglagade livsmedel och vilka rutiner som fanns kring vardagsmiddagarna. Griskastrering utan bedövning I Medlemspanelen har KfS hjälpt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, med en undersökning. SLU har hållit på med en utredning om kastrering av smågrisar utan bedövning, vilket är allmänt förekommande idag. Skälet är att uppfödarna själva inte får bedöva utan måste ta hem en veterinär till gården, vilket ofta blir för kostsamt. Medlemspanelens enkät handlade bland annat om hur mycket extra man som konsument kan tänka sig att betala för att grisen ska få en mer smärtfri kastrering. Resultatet visar att 12 procent inte var beredda att betala något mer alls, 20 procent kunde tänka sig att betala en till tre kronor mer, 27 procent fyra till sex kronor mer och 40 procent sex kronor eller mer per kilo. Facebook påverkar KfS närvaro på Facebook, som startade under 2009, fortsätter. Sidan har nu cirka 800 medlemmar. Under 2010 erbjöds KfS fans på Facebook två After Work-kvällar en med chokladprovning med en konditor från Vår Gård och en med en bagare som berättade om den populära surdegsbakningen. Under 2011 kommer KfS att satsa mer på attraktiva erbjudanden via webben, som kan gynna fler medlemmar. Under året har KfS också startat en Facebooksida som heter Den har nu cirka medlemmar och knyter naturligtvis an till föreningens mest angelägna konsumentprojekt för närvarande, Släng inte maten. Här presenteras undersökningar, förvaringstips med mera och många av de som är med lägger själva in tips till exempel recept på restmat. Under 2011 kommer KfS att på lansera en animerad och skruvad filmkampanj, som syftar till att belysa problemet med matavfall. Med drastisk humor ska besökarna få upp ögonen för hur mycket mat som slängs, vilken miljöpåverkan det onödiga matavfallet har och hur mycket slängda matrester kostar det enskilda hushållet. Man får också matnyttiga tips och en hänvisning till en informativ webbsida. Förhoppningen är att filmerna även ska kunna användas i skolorna. KfS hemsida innehåller naturligtvis också mängder med annan information rapporter, nya och avslutade konsumentfrågor, senaste nytt, hur man själv kan vara med och påverka, pressmeddelanden och mycket mer. Medlemsbladet Medlem Stockholm, som i tryckt version skickas med i tidningen Mersmak, finns också på nätet. I den digitala versionen hittar läsaren en mängd fördjupande länkar. Sociala medier ökar möjligheterna till dialog, att ge medlemmarna mervärden och erbjuda både information och förmåner på ett smidigt sätt. Och det är ett område som hela tiden utvecklas och förnyas exempelvis finns också Twitter. KfS följer utvecklingen för att se hur man eventuellt kan delta i debatten på liknande sätt som man gör med sin närvaro på Facebook. 11

14 MEDLEMSNYTTA Bengt Pettersson. Olja 58 x 49 cm, beskuren. 12

15 MEDLEMSNYTTA Hos Coop Extra i Danderyd är kunderna gäster I mars öppnade en matbutik med välkomnande saluhallskänsla, coffeeshop och manuella diskar för deli, kött/chark och fisk samt färdiglagade maträtter av egna kockar. Som pricken över i finns en disk med chokladpraliner och ett hembageri med både gott matbröd och läckerbitar till kaffet. I början av mars 2010 fick Danderyd sitt eget Coop Extra, som verkligen har det lilla extra. Och det är Danderydsborna själva, åtminstone en representativ testgrupp om 20 personer, som fått bestämma hur butiken skulle utformas. Gruppen fick besvara en mängd frågor och beskriva vad de ville ha och uppleva i sin drömbutik. Främsta önskemålet var ett brett sortiment med mycket färskvaror till bra priser. Man ville ha samtal över disk, bli inspirerade och få tips och råd. Resultatet har blivit en matbutik med välkomnande saluhallskänsla, coffeeshop och manuella diskar för deli, kött/chark och fisk samt färdiglagade maträtter av egna kockar. Som pricken över i finns en disk med egentillverkade chokladpraliner och ett hembageri som frestar med både gott matbröd och läckerbitar till kaffet. De senare återfinns naturligtvis i coffeeshopen vid entrén, som också erbjuder kaffe från det egna kafferosteriet. En bit mat går också bra att beställa. Personlighet och kunskap Butikschefen Mio Svahn är ung, men har ändå hunnit med att öppna tre Coop Extra-butiker tidigare. Men den här butiken är helt unik, säger han nöjt. Inte bara för att den är 800 kvadratmeter större och har ett sortiment som tillgodoser en köpstark målgrupp. Efter det att vi öppnade har vi utökat med cirka 500 artiklar som efterfrågats. Men det som gör oss extra speciella är att vi inte pratar om kunder, vi pratar om gäster. En kund är någon som betalar, en gäst är någon man vill ta hand om, han eller hon ska trivas och vilja komma tillbaka. Gäst är ett ord som visar hur vi ser på dem som besöker butiken. Vi har 84 medarbetare idag, alltifrån heltid till extrapersonal, och alla har fått lära sig mycket om bemötande och hur man tar hand om våra gäster. Och produktkunskap naturligtvis. Det har lönat sig, vi har fått ett fantastiskt mottagande av våra gäster och fina omdömen om vår personal. Vi har också lagt ner mycket tid på rekryteringen; vi kunde välja bland cirka sökanden. Inga utbildningar kan kompensera det som är viktigast personligheten. Saluhallsmiljö i Danderyd Ekologiska varor var givetvis ett önskemål från testgruppen och även här utmärker sig Coop Extra i Danderyd. Utöver Coops eget varumärke Änglamark, som erbjuder ett gediget sortiment, köper man in närproducerade varor ägg från Roslagsägg, ostar från Väddö gårdsmejeri i Roslagen, getost från Löfstad gårdsmejeri i Vallentuna. Och för den som söker något mer exotiskt än så att laga till är behovet också väl tillgodosett i en av frysdiskarna finns krokodilkött, zebrafilé, kött av pytonorm, kängurustek med flera långväga inslag. Alla som irrat runt i en ny matbutik vet hur svårt det är att hitta de varor man söker. Här underlättas sökandet av att kolonialvarorna finns i egna rum böjda gångar som sluter mot varandra istället för långa, snörräta rader. Det bidrar också till det ombonade intrycket. Jag är mest stolt över vårt sortiment och vår personal, avslutar Mio Svahn. Och att uttrycket och känslan i butiken andas saluhallsmiljö. Vi vill ge våra gäster ett stycke av Östermalmshallen på nära håll! 13

16 MEDLEMSNYTTA 14 D. Carlberg. Olja, x 71 cm, beskuren.

17 MEDLEMSNYTTA Mataffären.se klimatsmart och kundvänligt Antalet företag som säljer mat på nätet och antalet konsumenter som handlar mat på nätet ökar dramatiskt men marknaden är ung och i förhållande till den samlade dagligvaruhandeln fortfarande relativt begränsad. Handelns Utredningsinstitut (HUI) beräknar att den samlade dagligvaruförsäljningen i landet uppgår till ca 280 miljarder kronor och via internet beräknas den under 2010 ha omsatt en miljard kronor. Detta motsvarar ändå endast 0,5 procent av den totala dagligvaruhandeln. Kan en internetbaserad mataffär erbjuda något mer än att kunderna gör sina inköp via knapptryck på datorn och får matvarorna hemkörda till dörren? Ja, Mataffären.se, som är ett helägt dotterbolag till Coop, har lyckats förena modern teknik med ett personligt engagemang. Med en bra interaktionsdesign har man underlättat för kunderna att genomföra sina inköp. Mataffären.se har funnits sedan 2008 med kundservice, högkvalitativa råvaror och ett inspirerande livsmedelskunnande som nyckelord. Även Coops sociala och ekologiska engagemang återspeglas i sortimentet. En av många nöjda kunder är Katarina Fredmark, heltidsarbetande civilekonom med man och fyra barn i åldrarna 2 till 20 år. Familjen är bosatt på Värmdö/Djurö. Vi har handlat hos Mataffären.se i två och ett halvt år, säger Katarina Fredmark och de ger oss en fantastisk service. Vi har långt till stormarknad och konsumerar mycket, eftersom vi är en så stor familj. För att vinna tid handlar jag allting till hushållet varannan vecka och beställer hemkörning onsdagar på kvällstid. Jag upptäckte Mataffären.se via vår lokaltidning våren -08 där de berättade att de skulle börja leverera till Värmdö. Visst, några varor kan ha ett extra påslag, men det är det absolut värt. En service som Katarina Fredmark uppskattar mycket är Vår Middag, som innebär att fyra kompletta middagar för fyra personer levereras med recept. Den kom för ett halvår sen och har varit jättebra. Man får en varierad middagsmeny utan att behöva anstränga sig. Och jag litar på leveranserna en enda gång på två och ett halvt år har det fattats någon vara. Då kom de ut dagen efter med det som saknades och vi fick också plåster på såren i form av någon rabatt. Och färskvarorna är alltid bra. Vi var lite oroliga för hur till exempel köttet skulle vara, men hittills har vi varit helt nöjda. Som Coop-ägt företag ger Mataffären.se dessutom alla kunder en extra bonus i och med att man tillämpar samma medlemsåterbäring som Coop som numera kan handla om ända upp till fem procent på kundens inköp! 1200 omsättning mat på nätet i Mkr % Källa: Svensk Handel Mat på nätet. 15

18 MEDLEMSNYTTA Nya Lill-Skansen, en storsatsning på kunskapsöverföring till barn Lill-Skansen, barnens egen avdelning på Skansen, har varit en attraktion ända sedan den högtidliga invigningen 1956 av dåvarande kronprinsen Carl XVI Gustaf, vår nuvarande kung. Otaliga barnhänder har klappat kattungar, getter och många andra smådjur. Men med tiden har djurparken fått leva med alldeles för små utrymmen och gamla hägn, och öppethållandet har varit begränsat till sommarmånaderna. Tack vare KfS stundar nu bättre tider året runt för både besökare och parkens invånare. Det var förra hösten som KfS kungjorde att man ingått ett sponsoravtal med Skansen, där man i den största enskilda kultursponsringen i Sverige någonsin bidrar med 40 miljoner kronor av de 60 miljoner kronor som hela projektet beräknas kosta. Byggstarten skedde i oktober 2010 och invigningen är planerad till början av Skansenchefen John Brattmyhr är mycket glad och entusiastisk över möjligheten att forma ett nytt Lill-Skansen och ser anläggningen som väsentlig för Skansens folkbildningstradition. I dag blir barn och ungdomar allt mer teknikfixerade och tillbringar allt mer tid framför datorn eller med mobilen. Då vill vi visa på hur viktigt samspelet mellan djur, människa och natur är och hur det kan ske på bästa sätt. Det nya Lill-Skansen ska ligga på samma plats som den gamla anläggningen, med en total markyta av kvm och en byggnadsyta under tak på cirka kvm. Dels får vi plats för fler djurarter än tidigare lämlar, myror, ormar och fladdermöss men naturligtvis också beprövade favoriter som getter, kaniner, katter, hamstrar och höns. Dels får vi också utrymme för att skapa miljöer som passar både för djuren och för våra pedagogiska budskap. I den del av Lill-Skansen som visar husdjur ska barnen få information om hur man sköter sin hamster, sina burfåglar, sitt akvarium etc, på bästa sätt. Vi kommer även att ha undervisningsrum i samarbete med skolan, där våra egna pedagoger bidrar med undervisning. Vi vill att barnen ska få en förståelse för en schysst djurhållning. Inte bara av de egna husdjuren utan också vad vi kan göra för att de vilda djuren ska ha det bra ute i naturen. Här finns det mycket som förenar oss med KfS, som ju arbetar med budskap om en hållbar konsumtion och miljö och ett etiskt förhållningssätt till natur, människor och djur. John Brattmyhr har varit Skansenchef i fem år och han konstaterar att det inte är idéer för utveckling som fattas; snarare möjligheter att förverkliga dem. När jag kom hit som chef utlyste vi en arkitekttävling för Lill- Skansen. Byggnaden måste ha arkitektonisk höjd men samtidigt smälta in i omgivningen. Den måste naturligtvis också uppfylla de stränga krav som ställs på djurparker i Sverige. Vi fick ett bra vinnande förslag, men förstod att vi inte skulle klara av prislappen. Det var då vi vände oss till KfS, som vi sedan tidigare hade ett långt och givande samarbete med. För de pengar vi får ska vi i gengäld leverera mervärden till KfS medlemmar under samarbetstiden på i första hand tio år. Det är en modig satsning av oss båda, menar Skansenchefen. Jag tror inte det finns så många andra aktörer som skulle göra en så stor satsning på barn, men vi vill visa på framtidstro och långsiktighet i våra åtaganden. 16

19 MEDLEMSNYTTA Medlemsverksamheten KfS arbete för att ge mervärde till sina medlemmar handlar om allt från att stötta medlemmar som vill engagera sig i aktivt arbete för konsumentkooperationen till sponsorverksamhet och förmånserbjudanden. KfS sponsring har en klar och tydlig policy. Den ska främja miljö, hälsa, kultur och jämställdhet och vara ett uttryck för föreningens sociala ansvarstagande. Snittåldern för en medlem i KfS ligger idag runt 40 år. KfS hoppas och tror på att många yngre ska attraheras av den nya medlemsåterbäringen, som ger mer pengar tillbaka för alla som handlar på Coop, oavsett nivån på inköpen. Ambassadörerna vår förlängda arm Förutom medlemsförmåner och evenemang strävar Medlemsverksamheten alltid efter att hitta nya sätt att nå ut till medlemmarna. Ett är försöksprojektet med ambassadörer, som kom upp som idé under 2009 och i slutet av 2010 startades mer strukturerat. 30 ambassadörer har fått utbildning i kooperationens verksamhet och värderingar, Fairtrade, ekologi, hälsa och MedMera-kortet. De ska naturligtvis även informera och svara på frågor om den nya och förändrade medlemsåterbäringen och på sikt utbildas inom ytterligare områden. Dessutom har de fått utbildning inom retorik, för att kunna bemöta medlemmarna på bästa sätt de fungerar ju som KfS förlängda arm. Ambassadörerna deltog också i aktiviteter i butiker innan årets slut. Familjedag på Skansen Den stora sponsringen av Lill-Skansen, som offentliggjordes i slutet av 2009, har lett till att KfS sponsring idag är fokuserad till projektet Lill-Skansen Året runt. Under 2010 skedde byggstarten av den nya anläggningen. Sponsorprojektet är en utökning av ett drygt tioårigt, väl fungerande samarbete med Skansen genom Familjedagen som är en uppskattad aktivitet för hela familjen. I årets upplaga lockade bland annat Pernilla, Benjamin och Bianca Wahlgren, Molly, Mimi och Frida Sandén och Josefine och Jacob Götestam besökare. Årets Familjedag innehöll fler aktiviteter för barn än tidigare bland annat uppträdande av en barnkör på Bollnästorget och en trollkonstnär, ansiktsmålning m m. Pålitliga dragplåster är gratisåkning med Skansentåget för barnen, en tipspromenad med fina priser och Ekostigen för barn. Som vanligt var Konsumbutiken från 1930-talet öppen och leverantörer inom ekologi, mat, miljö och Fairtrade demonstrerade sina produkter allt ifrån ekologiskt godis till miljömärkta strumpor. Föräldrajuryn var också på plats och rekryterade nya medlemmar till panelen. Under Familjedagen bjuds alla medlemmar på fri entré till Skansen en förmån som kommer att kunna erbjudas ytterligare några dagar om året i och med det utökade sponsoravtalet mellan KfS och Skansen. Medlemsmöte på Folkets Hus Även Medlemsmötet i april är en stor och återkommande aktivitet inte minst för att omröstning och val av förtroendevalda då äger rum. Medlemsmötet innefattar också ett seminarium, som i år hade temat Myter om maten. Mötet ägde rum på Folkets Hus i Stockholm där drygt personer lyssnade på bland annat på folklivsforskaren Bengt af Klintberg och dietisten och hälsobloggaren Anna Ottoson när de berättade om vad som är myt och vad som är verklighet i de många påståenden som florerar kring mat. Stockholm Grönt i Kungsträdgården Stockholm Grönt, en del av projektet Smaka på Stockholm, var en ny aktivitet där KfS deltog tillsammans med Coop. Coop och föreningen var huvudsponsorer. Evenemanget ägde rum under juni månad i Kungsträdgården och KfS fanns på plats i Änglamarkspaviljongen, där besökarna kunde bli medlemmar, äta goda ekoluncher, testa sina kunskaper i ekologi, tävla om fribiljetter till Skansen och gå Ekostigen med barnen. Hela evenemanget blev mycket välbesökt och uppskattat. Det blev också temakvällen Bomull en solkig historia med föredrag och paneldebatt om bomullsodlingens avigsidor, som arrangerades i samarbete med ABF på ABF-huset i Stockholm. Återkommande och uppskattade under hela året är också medlemsförmånerna i form av rabatterade biljettpriser på en lång rad kulturoch sportevenemang. Det rör sig om museer, konserter, teater, sport med mera. 17

20 MEDLEMSNYTTA The Show of Christmas årets Globenkonsert bjöd på soul med tryck När kan man gå på en konsert med ett stort antal artister och betala 90 kronor per biljett istället för kronor? Svaret är: En gång om året när KfS arrangerar den oerhört populära The Show of Christmas för sina medlemmar. I år var det femte året i rad som Globen fylldes till sista plats med personer. Årets tema var Midvinter Soul och under drygt två timmar kunde publiken njuta av Jerry Williams, Orup, Lena Philipsson, Darin, Måns Zelmerlöv och Jill Johnson, som gav järnet i klassiska soul- och poplåtar. Musikgruppen Cotton Club med en fantastisk blåssektion kompade och ökade på trycket ytterligare. Bästa showen hittills var många konsertbesökares omdöme om årets upplaga av Globenkonserten, som hade Anders Glenmark som regissör och musikansvarig. Precis som under föregående fyra år bidrog även Mark Levengood som presentatör till den goda stämningen. Han intog scenen som Ängla-Mark, med ett par rejäla guldvingar på ryggen, och kunde berätta vilken belöning som väntar trogna KfS-medlemmar i himlen. Himmelriket är ett Coop Forum där hjulen på alla kundvagnar går åt samma håll. Och redan utanför Globen möttes konsertbesökarna av en happening det var cirkusgänget Cirkus Arts som uppträdde med en liten eldshow och sedan återkom de i foajén där de gjorde konster och jonglerade med Änglamarksprodukter, som också lottades ut på konsertbiljetterna. KfS passar alltid på att utnyttja Globenkonserten för att visa upp sitt engagemang för miljö, etik och ekologi. Midvinter Soul i Globen den tredje december då KfS bjöd in till konsert med ett helt gäng härliga artister! På scen var Orup, Lena Philipsson, Jill Johnson, Darin, Jerry Williams, Måns Zelmerlöw, Cotton Club och Mark Levengood. 18

opinionsbildning i konsumentfrågor.

opinionsbildning i konsumentfrågor. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

VÄLKOMMEN Grundutbildning för ägarombud och ersättare Steg 1

VÄLKOMMEN Grundutbildning för ägarombud och ersättare Steg 1 VÄLKOMMEN Grundutbildning för ägarombud och ersättare Steg 1 1. Namn 2. Butik OM FÖRENINGEN Medlemmarna äger Totalt 3,4 miljoner medlemmar i Sverige 32 konsumentföreningar + direktanslutna till KF KfS

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Uppföljande undersökning om matavfall. Januari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Uppföljande undersökning om matavfall. Januari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Har du uppmärksammat debatten om det onödiga matavfallet? Uppföljande undersökning om matavfall Januari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument

Läs mer

Välkommen. som medlem i konsumentkooperationen!

Välkommen. som medlem i konsumentkooperationen! Välkommen som medlem i konsumentkooperationen! Välkommen! Du är nu medlem i en konsumentförening. Tillsammans med 3 miljoner andra medlemmar runt om i landet är du med och äger konsumentkooperationen.

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel Vad är skillnaden? Februari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken Ägarombud medlemmarnas röst Den första kooperativa butiken öppnade i Gävle redan 1898 Det hela började redan i slutet av 1800-talet.

Läs mer

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Örebro. Ägarombud. Medlemmarnas röst

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Örebro. Ägarombud. Medlemmarnas röst Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Örebro Ägarombud Medlemmarnas röst Det började 1899 Det hela började redan i slutet av 1800-talet. I backspegeln ser vi allt från margarinstriden, matpyramiden,

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

1. VISIONEN. FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETSIDÉ FÖR KFS

1. VISIONEN. FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETSIDÉ FÖR KFS 1. VISIONEN. FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETSIDÉ FÖR KFS Vi är en kooperativ ekonomisk förening som skall skapa ekonomisk nytta för våra medlemmar Kommentar distr 5: borde ha med Att skapa opinion Att stärka medlemmarnas

Läs mer

Innehåll. Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse MEDLEMSNYTTA. Det här är Konsumentföreningen Stockholm...2. Året i korthet...

Innehåll. Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse MEDLEMSNYTTA. Det här är Konsumentföreningen Stockholm...2. Året i korthet... MEDLEMSNYTTA Innehåll Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse Det här är Konsumentföreningen Stockholm...2 Året i korthet...3 VD har ordet...4 KfS organisation...6 Prioriterade områden 2009...7

Läs mer

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se Thomas Svaton, vd Svensk

Läs mer

FONUS i förändring. Förslag från styrelsen på ny parlamentarisk organisation.

FONUS i förändring. Förslag från styrelsen på ny parlamentarisk organisation. FONUS i förändring Förslag från styrelsen på ny parlamentarisk organisation. Organisationen in i framtiden Genom åren har vi genomfört flera förändringar av Fonus demokratiska organisation utifrån idéer

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Konsumentföreningen Coop Medlem Norrort Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Inledning Catharina Andersson, föreningens ordförande, hälsade

Läs mer

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Häll inte ut maten. Hur mycket flytande föda häller vi ut i vasken? En stickprovsundersökning.

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Häll inte ut maten. Hur mycket flytande föda häller vi ut i vasken? En stickprovsundersökning. RAPPORT2010 Konsumentföreningen Stockholm Häll inte ut maten Hur mycket flytande föda häller vi ut i vasken? En stickprovsundersökning Maj 2010 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument &

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN

DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN Vi måste värna om den demokratiska ordningen och säkerställa att beslutsprocessen på stämman inte låter särintressen bli dominerande. Vi vill underlätta för medlemmarna

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

HETA KONSUMENTFRÅGOR

HETA KONSUMENTFRÅGOR Välkommen! HETA KONSUMENTFRÅGOR Skytteholm 17 18 september Ingbritt Hellqvist Louise Ungerth Kf en hållbar historia KF bildas KF Provkök Utan Gränser bildas Miljöråd och Miljövårdslaboratorium Öppen datummärkning

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

Värderingar och ställningstaganden för KF och konsumentföreningarna.»tillsammans«

Värderingar och ställningstaganden för KF och konsumentföreningarna.»tillsammans« Värderingar och ställningstaganden för KF och konsumentföreningarna»tillsammans« FRÅN ORD TILL HANDLING TILLSAMMANS KF och konsumentföreningarna ska tillsammans förverkliga uppdraget från medlemmarna som

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid.

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid. En enkät om naturkosmetik, hudvård och märkning. Mars 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3 Bakgrund och syfte sid. 5 Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Redovisningen ska lämnas till Stockholms kulturförvaltning senast två månader efter genomfört program.

Redovisningen ska lämnas till Stockholms kulturförvaltning senast två månader efter genomfört program. KULTURSTRATEGISKA STABEN Allmänna anvisningar Denna blankett ska användas för redovisning av program som fått kulturstöd från Stockholms kulturförvaltning. Du får gärna bifoga/skicka med/lämna in annat

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Februari 2009 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Vi har ställt totalt 12 frågor till Föräldrajuryn, samtliga frågor och svar redovisas på sidorna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter Mellan kommunerna

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Enkätundersökning. Juni 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Enkätundersökning. Juni 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Doggy bag - en god miljögärning eller bara pinsamt? Enkätundersökning Juni 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2015 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2015 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning KF granskar den svenska marknaden för kött En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten ska kunna påverka utbudets kvalitet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Louise Ungerth, chef för

Louise Ungerth, chef för Medlemmarnas attityderr till genmodifierade livsmedel 20122 En enkätundersökningg Juli 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport 2016-08-19 Delårsrapport 2015-10-01-2016-06-30 Dalsspira mejeri erbjuder lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer