Idédriven stadsförbättring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idédriven stadsförbättring"

Transkript

1 Idédriven stadsförbättring

2 Kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin: Under 2013 inleds Idéernas Stockholm. Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hur Idédriven stadsförbättring idéburen stadsförbättring ska kunna implementeras i stadens nämnder och styrelser. Målet är att använda stadsrummet mer genom att staden öppnar upp förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad skala.

3 Idéburen stadsförbättring kan innebära att förslag kommer fram från nämnder och styrelser i dialog med stockholmarna. Det kan handla om att ta en oanvänd gräsyta mellan fastigheter för stadsodling, Idédriven stadsförbättring att temporärt tomma lokaler används som gallerier eller scener eller att ogästvänliga betong och asfaltsytor rustas för att kännas välkomnande och kunna utnyttjas som offentliga platser.

4 Idédriven stadsförbättring pass Madeleine Sjöstedt, Kultur och Fastighetsborgarråd. Stockholms stads arbete med Projekt City, att landa en vision i verkligheten David Sim, Gehl Architects. Levande stadsmiljö, från ord till handling. Internationella exempel på arbetsmetoder och processer för att skapa stadskärnor som skiljer sig från mängden Louise Kihlberg, Hufvudstaden. Utveckling av Bibliotekstan. Att bygga ett platsvarumärke med egen identitet, från idé till genomförande.

5 Idédriven stadsförbättring pass Paul Alarcon, kreativ chef, United Minds. Urbana livsstilar och värderingar. Presentation av The Metropolitan Report, unik global kartläggning av tiotusentals storstadsbor i fler än 30 städer på sex kontinenter, genomförd i samarbete med tidningskedjan Metro International Wilner Andersson, Steen & Ström. Att skapa en maximalt kundvänlig handelsplats. Vad kan Stockholms city lära av det nya köptemplet Emporia i Malmö? Robert Samuelsson, Centrumfastigheter Per Eriksson, City i Samverkan. Kungsgatan idag och i framtiden. Från oslipad diamant till paradgata i världsklass, presentation av fastighetsägarnas gemensamma vision.

6 Idédriven stadsförbättring pass Jan Hessel, Exploateringskontoret, projektledare City 2030 Genomförande av stadens vision för city City Stadsförbättring i City idékavalkad Ett antal idéer för ett city som överträffar våra förväntningar. Praktiska och visionära tankar och förslag Kommentarer till idékavalkaden David Sim, Jan Hessel, Thomas Andersson, Electrum Foundation & Kista Science City AB.

7 Idédriven stadsförbättring Madeleine Sjöstedt Kultur- och fastighetsborgarråd

8 Idédriven stadsförbättring David Sim Gehl Architects

9 Stad i förändring, Kultur i förändring David&Sim& Partner,&Director&

10 First edition 1971

11 Data%is%key%to%making%people%visible%in%planning% Public%Space%6%Public%Life%surveys% % Many%of%the%reports%can%be%downloaded%as%PDF6files%on%our%website%

12 Del 1: den mänskliga dimensionen

13

14 Made for driving through

15 Del 2: Vad kan man lära sig från Köpenhamn?

16 Public Space-Public Life Surveys: Copenhagen 1968, 1985, 1995, 2005

17 Cyclists spend as much as car drivers The survey showed that cyclists use less money per visit to shops but shop more often. As a whole cyclists spend just as much money in shops as car drivers Main conclusion in the report p. 2 How important are cyclists for shops in Copenhagen? Centre for Traffic, City of Copenhagen June 2012

18 Del 3: Dansk export?

19 Melbourne, - 3 mio. Inh.

20 11% increase in pedestrian numbers 35% decrease in pedestrian injuries throughout project 17% improvements in travel time 63% decrease in injuries

21 Times Square - before Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 Copenhagen V Denmark

22 Times Square - after Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 Copenhagen V Denmark

23 As Frank Sinatra sings. If you can make it there, you ll make it anywhere, it s up to you..!

24 Idédriven stadsförbättring Louise Kihlberg Hufvudstaden

25 Louise Kihlberg, Marknadschef Hufvudstaden

26 Bibliotekstan ska vara Skandinaviens mest attraktiva shoppingområde 26

27 Varför gjorde vi denna satsning? 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Idédriven stadsförbättring Paul Alarcon United Minds

33

34 The Metropolitan Survey A%partnership%between%Metro% InternaIonal%and%United%Minds% Online%populaIon% 30%ciIes%in%6% coninents%% 18 49%years%old%working% 18649%years%old% or%studying% working%or%studying% 15,000% interviews% 15,000%interviews% Jan6Feb%2011%

35 World s most livable cities The%Economist%Intelligence%Unit%2011:% 1. Vancouver% 2. Melbourne% 3. Vienna% 4. Toronto% 5. Helsinki% The%Metropolitan%Report%2011:% 1. New%York%City% 2. London% 3. Paris% 4. Barcelona% 5. Rome% 6. Stockholm% 7. Copenhagen%

36 T-shirtable cities

37 Grey is green CO2%%emissons%per%year%and%person:% Stockholm:% 3,5% Sweden:% 5,5% 85%%% Increase%in%resource% consumpion%when%a% city%doubles%in%size.% Jämtland:% 7%

38 Loving the melting pot 65%%% Prefer%a%neighborhood% characterized%by%diversity% 53%%% Think%same6sex%marriage% should%be%legal% 3rd% Urban%appreciaIon:% The%sense%of% individual%freedom %

39 Globalism breeds tolerance 91%%% Are%interested%in%traveling% and%visiing%new%places% 67%%% Keep%updated%on% internaional%news% 53%%% Have%travelled%abroad%in%the% last%year% 65%%% Keep%updated%on% local%news%

40 Idédriven stadsförbättring Wilner Andersson Steen & Ström

41 En stad och ett köpcentrum. Något gemensamt? Wilner Anderson Steen&Ström

42

43 43 Vad är Emporia? Köpcentrum i Hyllie, i utkanten av Malmö Hyllie: 7000 bostäder 7000 arbetsplatser ny station (tåg/pendeltåg) 12m till Kastrup 3 hotell / nära Svågertorp retail park Arena Emporia: 70 m2 GLA / 122 m2 GBA ca 200 butiker / öppnade i oktober 7 år / 4 miljarder / anställda

44

45 Ground Floor

46 Level 1

47 The Information Desk

48 Playground

49 49 Management Platsansvar. Närvarande och på golvet. Löser problem när de uppstår, känner röken Hjälp och stöd till butiker Byta ut när det inte funkar En profil, sammanhållen marknadsföring, teman, aktiviteter Egen kunskap om marknaden och förändringar EN styrning av platsen

50 50 Stadskärna kontra köpcentrum I huvudsak en fiktiv motsättning!! Vi behöver en bättre och tydligare definierad begreppsapparat och vokabulär när vi pratar handel och handelsstrukturer.! Vi behöver utgå både från stadens, konsumenternas och detaljisternas och fastighetsägarnas behov! Och skrota fördomarna och jobba tillsammans.! Olika detaljhandelskonstellationer kompletterar varandra och maximerar konsument- och samhällsnyttan.! Samarbete, konstruktivitet och lite fantasi?!

51 Idédriven stadsförbättring Robert Samuelsson Centrumfastigheter Per Eriksson City i Samverkan

52 En gemensam vision! Under hösten 2012 startade vi arbetet med att ta fram en gemensam vision för Östra Kungsgatans utveckling" Ett långsiktigt, unikt och väletablerat samarbete mellan fastighetsägarna på gatan" " Från arbete med gaturummet till fokus på innehållet av butiker och restauranger" Ett arbete i linje med Cityvisionen/Projekt City"! Foto: Johan Erséus och bokförlaget Max Ström"

53 Karaktärsskifte! Till! Från! Hög kvalitet" Varierad kvalitet" Internationell paradgata" Spretig citygata" Destination" Passage" Målsättningen är att stärka gatans position som destination och paradgata" Regent Street som förebild"

54 Vilka steg ser vi framför oss?! Attraktion och värdeskapande! Vision! Fas 3 (3-6 år)" Fortsatt utveckling. Gatan blir allt mer omtyckt och känd för sitt innehåll, utbud och stämning." Fas 2 (1-3 år)" Fortsatt satsning på att utveckla gatans innehåll" Fortsatt underhåll och utveckling av gatumiljön, fasader, skyltar, belysning och översyn trafik." Fas 1 (0-1 år)" Folder och införsäljningsmaterial för att attrahera nya aktörer" Bearbetning av kommersiella aktörer " Förankring och samarbete med staden" Tid!

55 Foto: Johan Erséus och bokförlaget Max Ström"

56 Foto:

57 Foto: Johan Erséus och bokförlaget Max Ström"

58 Foto:%www.wikipedia.se%

59 Foto:%www.wikipedia.se%

60 Foto: Centrumfastigheter"

61 Foto: City i Samverkan till vänster, Johan Erséus och bokförlaget Max Ström till höger"

62 ! Ett fantastiskt läge Foto:

63 Foto: Centrumfastigheter"

64 Foto: Centrumfastigheter"

65 Framtida Kungsgatan?!

66 Lugnare trafik?!

67 Framtida Kungsgatan?!

68 Framsida!!! En historisk möjlighet!! En engagerad fastighetsägargrupp! Projekt City! Gott samarbete aktörer emellan! Foto: Johan Erséus och bokförlaget Max Ström"

69 Idédriven stadsförbättring Jan Hessel Exploateringskontoret projektledare City 2030

70 CITY 2030 SIDAN 70 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

71 POLITISKA BESLUT " Uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en sammanhållande vision för förnyelsen av City (juni 2011) " Beslut i kommunfullmäktige att anta o o visionen (oktober 2012) Uppdrag till ExplN att leda det operativa arbetet i City Uppdrag till SBN & TrN att inleda programarbete / ta fram trafik- och gatumiljöplan " Beslut i ExplN om medel till utredningsarbetet (december 2012) CITY 2030 SIDAN 71

72 CITY I VÄRLDSKLASS MEDBORGARNAS CITY INNOVATIVT OCH VÄXANDE CITY MÅNGSIDIGT OCH UPPLEVELSERIKT CITY CITY SIDAN 72

73 CITY 2030 PROMENADSTADENS MITTPUNKT EN TRYGG OCH LEVANDE STADSKÄRNA - Attraktivt och offentligt rum. - Fler verksamheter över hela dygnet. - Större mängd nattbefolkning. - Utbyggd offentlig service. - Fler miljöer för barn och ungdomar. CITY SIDAN 73

74 CITY 2030 PROMENADSTADENS MITTPUNKT EUROPEISKT NAV FÖR NÄRINGSLIV OCH HANDEL - Fler arbetsplatser. - Bostäder och hotell integreras i stadsbygden. - Fler handelsstråk och breddat utbud av handel. CITY SIDAN 74

75 CITY 2030 PROMENADSTADENS MITTPUNKT STADSDEL MED VIKTIGA KULTURVERKSAMHETER - Ökad tillgänglighet till kultur i det offentliga rummet på olika tider. - Brett och varierat kulturutbud. CITY SIDAN 75

76 CITY 2030 PROMENADSTADENS MITTPUNKT EN TILLGÄNGLIG REGIONKÄRNA - Prioritering av kapacitetsstarka trafikslag. - Nya och förbättrade stråk för framför allt fotgängare och cyklister. - Bättre framkomlighet och parkeringsmöjligheter för cyklister. - Rationaliserad och samordnad varudistribution. CITY SIDAN 76

77 CITY 2030 PROMENADSTADENS MITTPUNKT ETT GRÖNARE CITY MED FLER BOSTÄDER - Miljömässigt hållbart fastighetsbestånd. - Bättre luftkvalitet och minskat buller ger mer stadsliv och fler bostäder. - Attraktiva grönytor och fler gröna inslag i stadsbilden. CITY SIDAN 77

78 CITY 2030 PROMENADSTADENS MITTPUNKT STOCKHOLMS MEST FÖRÄNDERLIGA STADSDEL - Kvalitetsgrepp om ökad, och i förekommande fall, högre bebyggelse. - Stadsutveckling med kunskap om kulturhistoriska värden. CITY SIDAN 78

79 CITY 2030 SIDAN 79

80 Stadsförbättring I City Idékavalkad

81 Idédriven stadsförbättring Nils Lidskog Klara Kyrka

82 Möjligheter kring Klara Kyrka Några bilder ur ett examensarbete från KTH, 2011 av SOROOSH HOGHOOGHI RAD

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106 Idédriven stadsförbättring Sören Eriksson Tourist Shop

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127 Idédriven stadsförbättring Jakob Hammarbäck Nordiska Cykelkompaniet

128 Vi%erbjuder%tjänsten%fungerande&cyklar.% Cyklar%som%anpassas%individuellt%för%ad%möta% kundens%transportbehov.%%

129 Den%levande%staden.%% När%det%finns%människor%som%samlas,%finns%det% möjlighet%ill%affärer.%% Staden%är%inte%trång,%den%ska%vara%en%levande% stadskärna%fylld%av%doger,%smaker%och%upplevelser.%%% %%

130 Varuprov% Biljeiörsäljning% Pannkakor% Espresso% Glass% Crêpes%

131 Vi&erbjuder&mobila&cykelkiosker& *%En%helhetslösning%för%ad%uppmuntra%småskaliga%entreprenörskapet% *%Vi%minimerar%de%byråkraIska%processerna% *%Vi%hyr%ut%all%utrustning%som%behövs%för%cykelkiosker6%entreprenören% ska%göra%affärer!%

132 VD,&Jakob&Hammarbäck&& +46%(0)%739%23%7193%%

133 Idédriven stadsförbättring Emma Butler White Arkitekter

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144 Idédriven stadsförbättring Magnus Heljeberg JCDecaux

145

146

147

148

149

150

151 Idédriven stadsförbättring Göran Derefeldt Talk of the town

152 Frid%Wi6Fi%i%City% shopping%%i%buik%kombineras%med%online% både%stockholmare%och%turister%% Jönköping%och%Helsingborg%kom%före!% bädre%wi6fi%i%hela%city%än%dåligt%här%&%där% SpoIfy,%Eriksson%och%H&M%kan%väl%sponsra!%% Kanske%spellistor%med%Muzak?% laddningsskåp%för%smartphones%% shoppar%medan%telefonen%laddas% upplever%kultur%medan%telefonen%laddas%

153 HopOn%HopOff%your%% Stockholm%City%Bike%Audioguide%

154

155 SubART%Audioguide%som%app%%

156 Gör%Stockholm%på%en%kvart!%

157 Fashion%apps%&%food%?%%

158 Göran%Derefeldt%%% % Talk%of%the%town %%AB%%%% % mob:%0708% %38%40%65%% % % % %

159 Idédriven stadsförbättring Lars Edwin

160

161 Svenssons%Livs%i%Alvhem%

162 Epa,%Tempo,%Domus%%

163 Shopping%6%köpcentrum%

164 Biblioteksgatan%

165 Idédriven stadsförbättring Örjan Josefsson ICA Nära

166

167 Idédriven stadsförbättring Maths Eggeby Kulturhuset

168

169

170

171 Idédriven stadsförbättring Carl Jurell Kulturaffischering

172 Carl Jurell % Enkel, effektiv och miljövänlig kulturaffischering

173 Före Traditionell (vild)affischering: Illegal Förfulande Miljöbov Dyr för alla parter inklusive avsändaren Osäkerhet i marknadsplaneringen CiS: Tre Hötorgsskrapor affischer per år enbart i city

174 Efter Kulturaffischering genom Recadero: Legalt Miljövänligt Uppsatt i ramar Avtal med Fortum och byggbolag Billigare per exponeringstimme Garanterad exponering under planerad tid Renare och tryggare offentligt rum Kostnadsfritt kulturstöd fler besökare till city

175 Verksamheten idag Lanserades i augusti 2012 Ca affischramar i innerstaden Finns på elskåp, till viss del på byggplank Kulturbranschen använder tjänsten i ökande takt Kännedomsundersökning visar bla att 83% av stockholmarna år ser våra ramar

176 Hur kan det bli ännu bättre? Längre tillståndsperioder från Stockholm stad Nya typer av ytor för affischramarna: Trafiksignalskåp Busshållplatser, Enskilda fasader som idag används för illegal affischering. Verkar detta vettigt?

177 Idédriven stadsförbättring Arne Nedstam City i Samverkan

178

179

180

181

182

183

184 Före:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Eger:%

185 Sten%Nordin,%ur%inledningen%Ill%Stockholms%stads%budget%2013:% % %vill%vi%dedikera%en%centralt%belägen%gata% Ill%fotgängare%under%vissa%Idpunkter%på% sommaren%2013 % % %för%ad%erbjuda%stockholmarna%ed%nyd,% stort%och%temporärt%stadsrum%fyllt%med% kulturella%evenemang%och%fysiska% akiviteter. %

186 Idédriven stadsförbättring Hans Birkholz BAU Arkitekter

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197 Idédriven stadsförbättring Thomas Cassel Optimal Business Intelligence

198

199

200

201

202 Idédriven stadsförbättring Elena Kirichenko Fastighetskontoret

203 Hötorget idag och imorgon Utgångspunkt: Cityvisionen Projekt City En vital urban miljö City är år 2030 en av de mest attraktiva miljöerna i Stockholm att vistas i. Den intensiva pulsen, de inbjudande offentliga platserna, det mångfacetterade utbudet av aktiviteter, upplevelser och varor samt mångfalden av människor och miljöer ger en omisskännlig atmosfär av att vistas i en storstad i världsklass

204 Hötorget mitt i city

205 Kartläggning - intervjuer " Marknadsundersökning " Kvalitativa intervjuer: - i vilken stad bor du? - vad är syftet med ditt besök på torget här och nu? - beskriv torget med ett ord, det första ordet du tänker på

206 Kartläggning av nuläge - upplevelse Beskriv torget med ett ord, det första ordet du tänker på. HÖTORGET Livligt/mötesplats 31% Torghandel/blommor 21% Härligt/charmigt 17% Mångfald 7% Färgstark 5% Övrigt 21%

207 Hötorgets själ idag och imorgon

208 Förslag till funktionell zonindelning

209 Förslag till åtgärder struktur och innehåll Se över upplåtelseformer och reglera genom ändrad detaljplan för bättre struktur och användning Nya torghandelstält Nya tillfälliga paviljonger för försäljning Tydligare indelning, med torghandel i skugga och café/restaurang i solen Nya sittplatser utan koppling till serveringar för att skapa folkliv och mötesplatser Ytor för tillfällig försäljning av mat

210 Idédriven stadsförbättring Gio Olla City i Samverkan

211 Klarapassagen% %en%möjlighet%i%city?% Korgmakargränd%ligger%strategiskt%men%bortglömt%mellan% Drodninggatan%och%Vasagatan.%Gränden%kan%utvecklas%Ill%en% något%större%%motsvarighet%ill%birger%jarlspassagen%vid%stureplan.%%!!

212 Korgmakargränd%från%Gamla%Brogatan%

213 Korgmakargränd%från%Bryggargatan%

214 En%inomhuspassage%skulle%vara%möjlig%

215 Skiss%Ill%nya%lokaler%på%båda%sidor%

216 Kanske%så%här?%

217 Referens:%Torkikortellit,%Helsingfors% % Ed%centralt%kvarter%utvecklas%som% en%stad%i%staden %med%nya% passager%och%kluster%för%olika%verksamheter.%

218 Ed%flertal%nya%passager%igenom%kvarteren%

219 Referens: Carnaby Street, London" 219% Nulägesanalys!

220 Referens: Carnaby Street, London" 220% Nulägesanalys!

221 Referens: Camden Market, London" 221% Nulägesanalys!

222 Referens: Camden Market, London" 222% Nulägesanalys!

223 Cityvisionen%säger:%% % Genom%ad%alternaIv%Ill%huvudstråken%i%City%har%skapats% har%utbudet%inom%handeln%breddats % % %och%flödena%av%människor%har%skapat%underlag%för%fler% nischade%verksamheter,%såväl%i%kluster%som%i%stråk. %

224

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Tänk om småbutikerna i city

Tänk om småbutikerna i city DEL 2 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED AKTÖRER OCH INTRESSENTER I CITY Här följer en kort sammanfattning av synpunkter från ett 30-tal intervjuade personer. Först sammanfattas de vanligaste åsikterna

Läs mer

Det här är City i Samverkan

Det här är City i Samverkan Det här är City i Samverkan Detta är City i Samverkan Många av de vykort som skickas från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska framtid formas har

Läs mer

Handlingsplan för Lunds stadskärna

Handlingsplan för Lunds stadskärna Möjligheter till handelsutveckling Handlingsplan för Lunds stadskärna APRIL 2011 INNEHÅLL BAKGRUND & SAMMANFATTNING SYFTE OCH MÅL TIDPLAN ARBETSGRUPP DEL I: NULÄGE UTVECKLINGSSTRATEGIER MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

10 punktsprogram för Stockholm City

10 punktsprogram för Stockholm City 10 punktsprogram för Stockholm City City i Samverkans tiopunktsprogram för city Många av de vykort som skickats från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN

DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN innehåll staden Vår stolta stad 4 Mer som London, New York och Barcelona om svensken får välja 7 Favoritsysslor i stadskärnan

Läs mer

Strategi Karlskrona karlskrona strategi gehl architects s 0

Strategi Karlskrona karlskrona strategi gehl architects s 0 Strategi Karlskrona karlskrona strategi GEHL ARCHITECTS S 0 B E S T Ä L L A R E Karlskrona Kommun Östra Hamngatan 7B 371 83 Karlskrona www.karlskrona.se Projektgrupp: Claes-Åke Kindlund Hans Juhlin Malin

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

jubileums magazine 2014

jubileums magazine 2014 jubileums magazine 2014 GE PLATS för jämställda miljöer! Nu kan du söka stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Foto: Susanne Walström/Johnér Planerar du att

Läs mer

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige i Nässjö antog våren 2011 Vision 1.0 för stadskärnans utveckling. Sedan dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred samverkan med

Läs mer

Eskilstuna. Stad i förvandling

Eskilstuna. Stad i förvandling Eskilstuna Stad i förvandling Eskilstuna stad i förvandling Från grått till..? Eskilstuna har genomgått en mycket stor förändring de senaste tjugo åren. Förändringen ses lättast rent fysiskt, i nya byggnader,

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Stadsliv Örebro. En vision om hur Örebro stadskärna skulle kunna se ut i framtiden

Stadsliv Örebro. En vision om hur Örebro stadskärna skulle kunna se ut i framtiden Stadsliv Örebro En vision om hur Örebro stadskärna skulle kunna se ut i framtiden Det hållbara samhället måste byggas med hjälp av flera grundstenar. Hur vi lever och agerar är en sådan grundsten. Hur

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD

UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD BAKGRUND OCH ARBETSSÄTT Aktörerna i Falkenbergs innerstad såg brister i utvecklingen av innerstaden. Handeln utvecklades inte som den borde, det fanns hot och frågor

Läs mer

Nyttan med spårväg. katalysator för attraktivitet och tillväxt. PwC Rikard Jacobsson Jan Sturesson Magnus Hultgren Linus Owman Anders Björklund

Nyttan med spårväg. katalysator för attraktivitet och tillväxt. PwC Rikard Jacobsson Jan Sturesson Magnus Hultgren Linus Owman Anders Björklund Nyttan med spårväg katalysator för attraktivitet och tillväxt PwC Rikard Jacobsson Jan Sturesson Magnus Hultgren Linus Owman Anders Björklund Maj 2013 Innehållsförteckning Slutsatser 3 1. Inledning 5 1.1

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Strategier för att hela en delad stad

Strategier för att hela en delad stad Strategier för att hela en delad stad Samordnad stadsutveckling i Malmö Redaktörer: Carina Listerborn (Projektledare) Karin Grundström Ragnhild Claesson Tim Delshammar Magnus Johansson Peter Parker Malmö

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (11) 2014-01-15 Handläggare: Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av kvarteret

Läs mer

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm Institutionen för Fastigheter och byggande Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr: 306 Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm en studie av stadstypiska attributs

Läs mer

Stadsutveckling i Gullbergsvass

Stadsutveckling i Gullbergsvass Thesis 243 Stadsutveckling i Gullbergsvass - Tillfälliga åtgärder för långsiktig utveckling Patrik Glansholm Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren 2011.

Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren 2011. Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren. Gate6 AB har tillfrågat svenska såväl som utländska detaljhandelsföretag om vad som krävs för att skapa en perfekt handelsplats.

Läs mer

Strategi för Göteborg 2035. december 2013

Strategi för Göteborg 2035. december 2013 Strategi för Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering december 2013 strategi för utbyggnadsplanering göteborg 2035 december 2013 sbk dnr: 11/0413 projektledare Sara Brunnkvist, stadsbyggnadskontoret biträdande

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen.

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen. The Line Atlas Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 6 introduktion - skanska 8 trender & tendenser 14 Arkitema Architects 16 Doc Piazza 20 Fojab 24 ID kommunikation

Läs mer

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Denna rapport är framtagen på uppdrag av delprojekt TA1, Samhällsplanering och transportinfrastruktur

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer