Idédriven stadsförbättring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idédriven stadsförbättring"

Transkript

1 Idédriven stadsförbättring

2 Kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin: Under 2013 inleds Idéernas Stockholm. Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hur Idédriven stadsförbättring idéburen stadsförbättring ska kunna implementeras i stadens nämnder och styrelser. Målet är att använda stadsrummet mer genom att staden öppnar upp förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad skala.

3 Idéburen stadsförbättring kan innebära att förslag kommer fram från nämnder och styrelser i dialog med stockholmarna. Det kan handla om att ta en oanvänd gräsyta mellan fastigheter för stadsodling, Idédriven stadsförbättring att temporärt tomma lokaler används som gallerier eller scener eller att ogästvänliga betong och asfaltsytor rustas för att kännas välkomnande och kunna utnyttjas som offentliga platser.

4 Idédriven stadsförbättring pass Madeleine Sjöstedt, Kultur och Fastighetsborgarråd. Stockholms stads arbete med Projekt City, att landa en vision i verkligheten David Sim, Gehl Architects. Levande stadsmiljö, från ord till handling. Internationella exempel på arbetsmetoder och processer för att skapa stadskärnor som skiljer sig från mängden Louise Kihlberg, Hufvudstaden. Utveckling av Bibliotekstan. Att bygga ett platsvarumärke med egen identitet, från idé till genomförande.

5 Idédriven stadsförbättring pass Paul Alarcon, kreativ chef, United Minds. Urbana livsstilar och värderingar. Presentation av The Metropolitan Report, unik global kartläggning av tiotusentals storstadsbor i fler än 30 städer på sex kontinenter, genomförd i samarbete med tidningskedjan Metro International Wilner Andersson, Steen & Ström. Att skapa en maximalt kundvänlig handelsplats. Vad kan Stockholms city lära av det nya köptemplet Emporia i Malmö? Robert Samuelsson, Centrumfastigheter Per Eriksson, City i Samverkan. Kungsgatan idag och i framtiden. Från oslipad diamant till paradgata i världsklass, presentation av fastighetsägarnas gemensamma vision.

6 Idédriven stadsförbättring pass Jan Hessel, Exploateringskontoret, projektledare City 2030 Genomförande av stadens vision för city City Stadsförbättring i City idékavalkad Ett antal idéer för ett city som överträffar våra förväntningar. Praktiska och visionära tankar och förslag Kommentarer till idékavalkaden David Sim, Jan Hessel, Thomas Andersson, Electrum Foundation & Kista Science City AB.

7 Idédriven stadsförbättring Madeleine Sjöstedt Kultur- och fastighetsborgarråd

8 Idédriven stadsförbättring David Sim Gehl Architects

9 Stad i förändring, Kultur i förändring David&Sim& Partner,&Director&

10 First edition 1971

11 Data%is%key%to%making%people%visible%in%planning% Public%Space%6%Public%Life%surveys% % Many%of%the%reports%can%be%downloaded%as%PDF6files%on%our%website%

12 Del 1: den mänskliga dimensionen

13

14 Made for driving through

15 Del 2: Vad kan man lära sig från Köpenhamn?

16 Public Space-Public Life Surveys: Copenhagen 1968, 1985, 1995, 2005

17 Cyclists spend as much as car drivers The survey showed that cyclists use less money per visit to shops but shop more often. As a whole cyclists spend just as much money in shops as car drivers Main conclusion in the report p. 2 How important are cyclists for shops in Copenhagen? Centre for Traffic, City of Copenhagen June 2012

18 Del 3: Dansk export?

19 Melbourne, - 3 mio. Inh.

20 11% increase in pedestrian numbers 35% decrease in pedestrian injuries throughout project 17% improvements in travel time 63% decrease in injuries

21 Times Square - before Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 Copenhagen V Denmark

22 Times Square - after Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 Copenhagen V Denmark

23 As Frank Sinatra sings. If you can make it there, you ll make it anywhere, it s up to you..!

24 Idédriven stadsförbättring Louise Kihlberg Hufvudstaden

25 Louise Kihlberg, Marknadschef Hufvudstaden

26 Bibliotekstan ska vara Skandinaviens mest attraktiva shoppingområde 26

27 Varför gjorde vi denna satsning? 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Idédriven stadsförbättring Paul Alarcon United Minds

33

34 The Metropolitan Survey A%partnership%between%Metro% InternaIonal%and%United%Minds% Online%populaIon% 30%ciIes%in%6% coninents%% 18 49%years%old%working% 18649%years%old% or%studying% working%or%studying% 15,000% interviews% 15,000%interviews% Jan6Feb%2011%

35 World s most livable cities The%Economist%Intelligence%Unit%2011:% 1. Vancouver% 2. Melbourne% 3. Vienna% 4. Toronto% 5. Helsinki% The%Metropolitan%Report%2011:% 1. New%York%City% 2. London% 3. Paris% 4. Barcelona% 5. Rome% 6. Stockholm% 7. Copenhagen%

36 T-shirtable cities

37 Grey is green CO2%%emissons%per%year%and%person:% Stockholm:% 3,5% Sweden:% 5,5% 85%%% Increase%in%resource% consumpion%when%a% city%doubles%in%size.% Jämtland:% 7%

38 Loving the melting pot 65%%% Prefer%a%neighborhood% characterized%by%diversity% 53%%% Think%same6sex%marriage% should%be%legal% 3rd% Urban%appreciaIon:% The%sense%of% individual%freedom %

39 Globalism breeds tolerance 91%%% Are%interested%in%traveling% and%visiing%new%places% 67%%% Keep%updated%on% internaional%news% 53%%% Have%travelled%abroad%in%the% last%year% 65%%% Keep%updated%on% local%news%

40 Idédriven stadsförbättring Wilner Andersson Steen & Ström

41 En stad och ett köpcentrum. Något gemensamt? Wilner Anderson Steen&Ström

42

43 43 Vad är Emporia? Köpcentrum i Hyllie, i utkanten av Malmö Hyllie: 7000 bostäder 7000 arbetsplatser ny station (tåg/pendeltåg) 12m till Kastrup 3 hotell / nära Svågertorp retail park Arena Emporia: 70 m2 GLA / 122 m2 GBA ca 200 butiker / öppnade i oktober 7 år / 4 miljarder / anställda

44

45 Ground Floor

46 Level 1

47 The Information Desk

48 Playground

49 49 Management Platsansvar. Närvarande och på golvet. Löser problem när de uppstår, känner röken Hjälp och stöd till butiker Byta ut när det inte funkar En profil, sammanhållen marknadsföring, teman, aktiviteter Egen kunskap om marknaden och förändringar EN styrning av platsen

50 50 Stadskärna kontra köpcentrum I huvudsak en fiktiv motsättning!! Vi behöver en bättre och tydligare definierad begreppsapparat och vokabulär när vi pratar handel och handelsstrukturer.! Vi behöver utgå både från stadens, konsumenternas och detaljisternas och fastighetsägarnas behov! Och skrota fördomarna och jobba tillsammans.! Olika detaljhandelskonstellationer kompletterar varandra och maximerar konsument- och samhällsnyttan.! Samarbete, konstruktivitet och lite fantasi?!

51 Idédriven stadsförbättring Robert Samuelsson Centrumfastigheter Per Eriksson City i Samverkan

52 En gemensam vision! Under hösten 2012 startade vi arbetet med att ta fram en gemensam vision för Östra Kungsgatans utveckling" Ett långsiktigt, unikt och väletablerat samarbete mellan fastighetsägarna på gatan" " Från arbete med gaturummet till fokus på innehållet av butiker och restauranger" Ett arbete i linje med Cityvisionen/Projekt City"! Foto: Johan Erséus och bokförlaget Max Ström"

53 Karaktärsskifte! Till! Från! Hög kvalitet" Varierad kvalitet" Internationell paradgata" Spretig citygata" Destination" Passage" Målsättningen är att stärka gatans position som destination och paradgata" Regent Street som förebild"

54 Vilka steg ser vi framför oss?! Attraktion och värdeskapande! Vision! Fas 3 (3-6 år)" Fortsatt utveckling. Gatan blir allt mer omtyckt och känd för sitt innehåll, utbud och stämning." Fas 2 (1-3 år)" Fortsatt satsning på att utveckla gatans innehåll" Fortsatt underhåll och utveckling av gatumiljön, fasader, skyltar, belysning och översyn trafik." Fas 1 (0-1 år)" Folder och införsäljningsmaterial för att attrahera nya aktörer" Bearbetning av kommersiella aktörer " Förankring och samarbete med staden" Tid!

55 Foto: Johan Erséus och bokförlaget Max Ström"

56 Foto:

57 Foto: Johan Erséus och bokförlaget Max Ström"

58 Foto:%www.wikipedia.se%

59 Foto:%www.wikipedia.se%

60 Foto: Centrumfastigheter"

61 Foto: City i Samverkan till vänster, Johan Erséus och bokförlaget Max Ström till höger"

62 ! Ett fantastiskt läge Foto:

63 Foto: Centrumfastigheter"

64 Foto: Centrumfastigheter"

65 Framtida Kungsgatan?!

66 Lugnare trafik?!

67 Framtida Kungsgatan?!

68 Framsida!!! En historisk möjlighet!! En engagerad fastighetsägargrupp! Projekt City! Gott samarbete aktörer emellan! Foto: Johan Erséus och bokförlaget Max Ström"

69 Idédriven stadsförbättring Jan Hessel Exploateringskontoret projektledare City 2030

70 CITY 2030 SIDAN 70 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

71 POLITISKA BESLUT " Uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en sammanhållande vision för förnyelsen av City (juni 2011) " Beslut i kommunfullmäktige att anta o o visionen (oktober 2012) Uppdrag till ExplN att leda det operativa arbetet i City Uppdrag till SBN & TrN att inleda programarbete / ta fram trafik- och gatumiljöplan " Beslut i ExplN om medel till utredningsarbetet (december 2012) CITY 2030 SIDAN 71

72 CITY I VÄRLDSKLASS MEDBORGARNAS CITY INNOVATIVT OCH VÄXANDE CITY MÅNGSIDIGT OCH UPPLEVELSERIKT CITY CITY SIDAN 72

73 CITY 2030 PROMENADSTADENS MITTPUNKT EN TRYGG OCH LEVANDE STADSKÄRNA - Attraktivt och offentligt rum. - Fler verksamheter över hela dygnet. - Större mängd nattbefolkning. - Utbyggd offentlig service. - Fler miljöer för barn och ungdomar. CITY SIDAN 73

74 CITY 2030 PROMENADSTADENS MITTPUNKT EUROPEISKT NAV FÖR NÄRINGSLIV OCH HANDEL - Fler arbetsplatser. - Bostäder och hotell integreras i stadsbygden. - Fler handelsstråk och breddat utbud av handel. CITY SIDAN 74

75 CITY 2030 PROMENADSTADENS MITTPUNKT STADSDEL MED VIKTIGA KULTURVERKSAMHETER - Ökad tillgänglighet till kultur i det offentliga rummet på olika tider. - Brett och varierat kulturutbud. CITY SIDAN 75

76 CITY 2030 PROMENADSTADENS MITTPUNKT EN TILLGÄNGLIG REGIONKÄRNA - Prioritering av kapacitetsstarka trafikslag. - Nya och förbättrade stråk för framför allt fotgängare och cyklister. - Bättre framkomlighet och parkeringsmöjligheter för cyklister. - Rationaliserad och samordnad varudistribution. CITY SIDAN 76

77 CITY 2030 PROMENADSTADENS MITTPUNKT ETT GRÖNARE CITY MED FLER BOSTÄDER - Miljömässigt hållbart fastighetsbestånd. - Bättre luftkvalitet och minskat buller ger mer stadsliv och fler bostäder. - Attraktiva grönytor och fler gröna inslag i stadsbilden. CITY SIDAN 77

78 CITY 2030 PROMENADSTADENS MITTPUNKT STOCKHOLMS MEST FÖRÄNDERLIGA STADSDEL - Kvalitetsgrepp om ökad, och i förekommande fall, högre bebyggelse. - Stadsutveckling med kunskap om kulturhistoriska värden. CITY SIDAN 78

79 CITY 2030 SIDAN 79

80 Stadsförbättring I City Idékavalkad

81 Idédriven stadsförbättring Nils Lidskog Klara Kyrka

82 Möjligheter kring Klara Kyrka Några bilder ur ett examensarbete från KTH, 2011 av SOROOSH HOGHOOGHI RAD

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106 Idédriven stadsförbättring Sören Eriksson Tourist Shop

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127 Idédriven stadsförbättring Jakob Hammarbäck Nordiska Cykelkompaniet

128 Vi%erbjuder%tjänsten%fungerande&cyklar.% Cyklar%som%anpassas%individuellt%för%ad%möta% kundens%transportbehov.%%

129 Den%levande%staden.%% När%det%finns%människor%som%samlas,%finns%det% möjlighet%ill%affärer.%% Staden%är%inte%trång,%den%ska%vara%en%levande% stadskärna%fylld%av%doger,%smaker%och%upplevelser.%%% %%

130 Varuprov% Biljeiörsäljning% Pannkakor% Espresso% Glass% Crêpes%

131 Vi&erbjuder&mobila&cykelkiosker& *%En%helhetslösning%för%ad%uppmuntra%småskaliga%entreprenörskapet% *%Vi%minimerar%de%byråkraIska%processerna% *%Vi%hyr%ut%all%utrustning%som%behövs%för%cykelkiosker6%entreprenören% ska%göra%affärer!%

132 VD,&Jakob&Hammarbäck&& +46%(0)%739%23%7193%%

133 Idédriven stadsförbättring Emma Butler White Arkitekter

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144 Idédriven stadsförbättring Magnus Heljeberg JCDecaux

145

146

147

148

149

150

151 Idédriven stadsförbättring Göran Derefeldt Talk of the town

152 Frid%Wi6Fi%i%City% shopping%%i%buik%kombineras%med%online% både%stockholmare%och%turister%% Jönköping%och%Helsingborg%kom%före!% bädre%wi6fi%i%hela%city%än%dåligt%här%&%där% SpoIfy,%Eriksson%och%H&M%kan%väl%sponsra!%% Kanske%spellistor%med%Muzak?% laddningsskåp%för%smartphones%% shoppar%medan%telefonen%laddas% upplever%kultur%medan%telefonen%laddas%

153 HopOn%HopOff%your%% Stockholm%City%Bike%Audioguide%

154

155 SubART%Audioguide%som%app%%

156 Gör%Stockholm%på%en%kvart!%

157 Fashion%apps%&%food%?%%

158 Göran%Derefeldt%%% % Talk%of%the%town %%AB%%%% % mob:%0708% %38%40%65%% % % % %

159 Idédriven stadsförbättring Lars Edwin

160

161 Svenssons%Livs%i%Alvhem%

162 Epa,%Tempo,%Domus%%

163 Shopping%6%köpcentrum%

164 Biblioteksgatan%

165 Idédriven stadsförbättring Örjan Josefsson ICA Nära

166

167 Idédriven stadsförbättring Maths Eggeby Kulturhuset

168

169

170

171 Idédriven stadsförbättring Carl Jurell Kulturaffischering

172 Carl Jurell % Enkel, effektiv och miljövänlig kulturaffischering

173 Före Traditionell (vild)affischering: Illegal Förfulande Miljöbov Dyr för alla parter inklusive avsändaren Osäkerhet i marknadsplaneringen CiS: Tre Hötorgsskrapor affischer per år enbart i city

174 Efter Kulturaffischering genom Recadero: Legalt Miljövänligt Uppsatt i ramar Avtal med Fortum och byggbolag Billigare per exponeringstimme Garanterad exponering under planerad tid Renare och tryggare offentligt rum Kostnadsfritt kulturstöd fler besökare till city

175 Verksamheten idag Lanserades i augusti 2012 Ca affischramar i innerstaden Finns på elskåp, till viss del på byggplank Kulturbranschen använder tjänsten i ökande takt Kännedomsundersökning visar bla att 83% av stockholmarna år ser våra ramar

176 Hur kan det bli ännu bättre? Längre tillståndsperioder från Stockholm stad Nya typer av ytor för affischramarna: Trafiksignalskåp Busshållplatser, Enskilda fasader som idag används för illegal affischering. Verkar detta vettigt?

177 Idédriven stadsförbättring Arne Nedstam City i Samverkan

178

179

180

181

182

183

184 Före:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Eger:%

185 Sten%Nordin,%ur%inledningen%Ill%Stockholms%stads%budget%2013:% % %vill%vi%dedikera%en%centralt%belägen%gata% Ill%fotgängare%under%vissa%Idpunkter%på% sommaren%2013 % % %för%ad%erbjuda%stockholmarna%ed%nyd,% stort%och%temporärt%stadsrum%fyllt%med% kulturella%evenemang%och%fysiska% akiviteter. %

186 Idédriven stadsförbättring Hans Birkholz BAU Arkitekter

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197 Idédriven stadsförbättring Thomas Cassel Optimal Business Intelligence

198

199

200

201

202 Idédriven stadsförbättring Elena Kirichenko Fastighetskontoret

203 Hötorget idag och imorgon Utgångspunkt: Cityvisionen Projekt City En vital urban miljö City är år 2030 en av de mest attraktiva miljöerna i Stockholm att vistas i. Den intensiva pulsen, de inbjudande offentliga platserna, det mångfacetterade utbudet av aktiviteter, upplevelser och varor samt mångfalden av människor och miljöer ger en omisskännlig atmosfär av att vistas i en storstad i världsklass

204 Hötorget mitt i city

205 Kartläggning - intervjuer " Marknadsundersökning " Kvalitativa intervjuer: - i vilken stad bor du? - vad är syftet med ditt besök på torget här och nu? - beskriv torget med ett ord, det första ordet du tänker på

206 Kartläggning av nuläge - upplevelse Beskriv torget med ett ord, det första ordet du tänker på. HÖTORGET Livligt/mötesplats 31% Torghandel/blommor 21% Härligt/charmigt 17% Mångfald 7% Färgstark 5% Övrigt 21%

207 Hötorgets själ idag och imorgon

208 Förslag till funktionell zonindelning

209 Förslag till åtgärder struktur och innehåll Se över upplåtelseformer och reglera genom ändrad detaljplan för bättre struktur och användning Nya torghandelstält Nya tillfälliga paviljonger för försäljning Tydligare indelning, med torghandel i skugga och café/restaurang i solen Nya sittplatser utan koppling till serveringar för att skapa folkliv och mötesplatser Ytor för tillfällig försäljning av mat

210 Idédriven stadsförbättring Gio Olla City i Samverkan

211 Klarapassagen% %en%möjlighet%i%city?% Korgmakargränd%ligger%strategiskt%men%bortglömt%mellan% Drodninggatan%och%Vasagatan.%Gränden%kan%utvecklas%Ill%en% något%större%%motsvarighet%ill%birger%jarlspassagen%vid%stureplan.%%!!

212 Korgmakargränd%från%Gamla%Brogatan%

213 Korgmakargränd%från%Bryggargatan%

214 En%inomhuspassage%skulle%vara%möjlig%

215 Skiss%Ill%nya%lokaler%på%båda%sidor%

216 Kanske%så%här?%

217 Referens:%Torkikortellit,%Helsingfors% % Ed%centralt%kvarter%utvecklas%som% en%stad%i%staden %med%nya% passager%och%kluster%för%olika%verksamheter.%

218 Ed%flertal%nya%passager%igenom%kvarteren%

219 Referens: Carnaby Street, London" 219% Nulägesanalys!

220 Referens: Carnaby Street, London" 220% Nulägesanalys!

221 Referens: Camden Market, London" 221% Nulägesanalys!

222 Referens: Camden Market, London" 222% Nulägesanalys!

223 Cityvisionen%säger:%% % Genom%ad%alternaIv%Ill%huvudstråken%i%City%har%skapats% har%utbudet%inom%handeln%breddats % % %och%flödena%av%människor%har%skapat%underlag%för%fler% nischade%verksamheter,%såväl%i%kluster%som%i%stråk. %

224

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU Ewa Westermark, Partner, Arkitekt, Gehl Architects Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv DK 1610 Copenhagen V www.gehlarchitects.dk

Läs mer

VIRKEMIDLER OG VEIER TIL GOD UTFORMNING Ewa Westermark, Associate, Architect

VIRKEMIDLER OG VEIER TIL GOD UTFORMNING Ewa Westermark, Associate, Architect VIRKEMIDLER OG VEIER TIL GOD UTFORMNING Ewa Westermark, Associate, Architect VAD ÄR GOD DESIGN? VAD ÄR DET SOM GÖR ATT VISSA PLATSER BLIR OTRYGGA, OINTRESSANTA OCH LIVLÖSA MEDAN ANDRA PLATSER SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Regionalt byliv & byrom. Ewa Westermark partner, arkitekt

Regionalt byliv & byrom. Ewa Westermark partner, arkitekt Regionalt byliv & byrom Ewa Westermark partner, arkitekt 10.000 METER BY HÅLLBAR, LEVANDE, ATTRAKTIV, TRYGG EN STAD MED HÅLLBARA HUS OCH HÅLLBAR DESIGN Ørestad, København foto:www..copenhagenx.com BETYDER

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

MÄNNISKAN I CENTRUM AV BYUTVECKLING

MÄNNISKAN I CENTRUM AV BYUTVECKLING MÄNNISKAN I CENTRUM AV BYUTVECKLING HUMAN SCALE BEHIND THE SCENE, BERGEN 2014 03 12 Ewa Westermark, Partner, Arkitekt, Gehl Architects Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv DK

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Klipporna nya utsikter i Hyllie

Klipporna nya utsikter i Hyllie Klipporna nya utsikter i Hyllie Hyllie där Malmö möter kontinenten Klipporna i Hyllie Se film om Hyllie Hyllie i händelsernas centrum Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel Ekologiskt, socialt och

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna kommun Juryns motivering Torget har formats utifrån

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Attraktiva. städer. Antoni

Attraktiva. städer. Antoni Attraktiva städer Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena för upplevelser Från

Läs mer

Workshop Norra Tyresö Centrum

Workshop Norra Tyresö Centrum 8 1 2 1 3 1 0 2 Workshop ställning Samman Workshop Norra Tyresö Centrum Workshopen genomfördes den 18 december 2013 i Tyresö centrum. Frågan som ställdes i inbjudan till de femtiontal exploatörer och berörda

Läs mer

Etablering av köpcentrum

Etablering av köpcentrum Etablering av köpcentrum Region Skåne 3 okt 2007, Malmö Steen & Ström Wilner Anderson Hur tänker ni och vad gör ni vid etablering av ett köpcentrum? Presentation Steen&Ström Köpcentrum, ( historia ) definition

Läs mer

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad carl.welin@malmo.se Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning UTMANINGAR befolkningstillväxt social balans plats för samhällsservice

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER 2014-09-08 Av: Ekologigruppen En bild säger mer än tusen ord, säger ett gammalt ordspråk och det kunde inte vara mer aktuellt än i dagens debatt om framtidens

Läs mer

Utlåtande 2013:107 RI (Dnr 319-303/2013)

Utlåtande 2013:107 RI (Dnr 319-303/2013) Utlåtande 2013:107 RI (Dnr 319-303/2013) Öppnande och utvecklande av ett nytt upplevelsekvarter i city, Klara gårdar, kvarteren mellan Gamla Brogatan, Korgmakargränd och Bryggargatan Motion (2013:19) av

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Södertälje och omvärlden

Södertälje och omvärlden Uppdrag från kommunstyrelsen Bostäder, affärer, restauranger, parkeringsplatser Båtliv i Maren Se över exploateringsgraden Ta bättre vara på Marens vatten Fritidsbåtar slussas genom Maren Översyn av trafikfrågorna

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

NORDIC CITY NETWORK ESKILSTUNA 1 FEBRUARI 2017 WILNER ANDERSON

NORDIC CITY NETWORK ESKILSTUNA 1 FEBRUARI 2017 WILNER ANDERSON NORDIC CITY NETWORK ESKILSTUNA 1 FEBRUARI 2017 WILNER ANDERSON INNEHÅLL 1. AGORA 2. Lite detaljhandels- och husbakgrund 3. Hur ser vi på vår roll 4. Vad behöver vi Avbryt och fråga gärna! Nordic City Network

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt UPPLÄGG Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden Frågor Lars Böhme, landskapsarkitekt Stadsbyggnadsprocessen Uppdrag från Fastighetsägare/Byggherre VAD

Läs mer

Vad gör en plats attraktiv? Vad styr gångflödena i staden? Vilka effekter får olika stadsplaner?

Vad gör en plats attraktiv? Vad styr gångflödena i staden? Vilka effekter får olika stadsplaner? Vad gör en plats attraktiv? Vad styr gångflödena i staden? Vilka effekter får olika stadsplaner? Spacescape är ett forskningsbaserat konsultföretag som kvalitetssäkrar stadsmiljö och stadsutveckling. Vi

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

HELA STOCKHOLM SKA VARA ATTRAKTIVT

HELA STOCKHOLM SKA VARA ATTRAKTIVT STOCKHOLMS STAD SID 1 (5) 2010-02-03 pm I Stockholms stads budget för 2010 finns ett starkt fokus på att hela Stockholm ska vara attraktivt för alla i alla dess delar. I budgeten ges uppdrag till nämnder

Läs mer

Värdeskapande stadsutveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2012

Värdeskapande stadsutveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2012 Värdeskapande stadsutveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2012 MODERATOR KTH Göran Cars PRAKTIKFALL FRÅN igloo David Roberts Köpenhamns kommun Tina Saaby Madsen Ökat socialt och ekonomiskt

Läs mer

Stadskvaliteter efterfrågas

Stadskvaliteter efterfrågas Stadskvaliteter efterfrågas Alexander Ståhle Tekn dr stadsbyggnad SKAGEN Dagen 16 okt 2012 Vad händer i världens bästa städer? Världens bästa städer 1. New York 2. London 3. Toronto 4. Paris 5. Stockholm

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Nydala Karlslund Norresand Centrum Maxi Söder Centrum Målaregården Brogård Handelsområden utbredning 1 Handelsverksamhet i centrum. Källa: Centrumplanen 2013 Restaurang 16 3 040 60 Nyckeltal över antal

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

SPACESCAPE SPACESCAPE

SPACESCAPE SPACESCAPE Stadens kvaliteter Alexander Ståhle, vd & tekn dr ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN Vad skapar närhet och flöden? Fungerar planen som det var tänkt? Vad gör en attraktiv plats? What attracts people most Vad skapar

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Cykling med människan i centrum

Cykling med människan i centrum Cykling med människan i centrum Ola Gustafsson Arkitekt SAR/MSA, projektledare Vem vi är Arkitekter, planerare, sociologer med fokus på den mänskliga dimensionen i planering och design av städer Gehl Architects,

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG

TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG ETT LEVANDE KVARTER MED FLERA FRAMSIDOR Mer publik bottenvåning Då kopplingen i markplan mellan DN-skrapan och Tidningshuset rivs får byggnaden flera

Läs mer

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå.

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå. BAKGRUND VISION 2050 Luleå kommun befinner sig i en expansionsfas. Vision 2050 definierar ett mål om 10 000 nya Luleåbor fram tills 2050, varav hälften av dessa beräknas bo i Kronandalen. Vision 2050 blir

Läs mer

NTC Workshop och mingel för näringsidkare

NTC Workshop och mingel för näringsidkare NTC Workshop och mingel för näringsidkare Workshopen genomfördes den 28 april 2014 i Kumla Herrgård. Frågan som ställdes i inbjudan till de tiotal företagare som deltog var: Vad tycker ni vi behöver tänka

Läs mer

Grön stadskvalitet. Cities are proximity, density, closeness Edward Glaeser. Sustainable density UN Habitat. Alexander Ståhle BUTIKER BUTIKER

Grön stadskvalitet. Cities are proximity, density, closeness Edward Glaeser. Sustainable density UN Habitat. Alexander Ståhle BUTIKER BUTIKER Grön stadskvalitet Alexander Ståhle Tekn dr & vd Spacescape Cities are proximity, density, closeness Edward Glaeser RESTAURANGER BUTIKER BUTIKER ÖREBRO TÄTHET STOCKHOLM TÄTHET GÖTEBORG TÄTHET Sustainable

Läs mer

Delvision för Brunkebergstorg

Delvision för Brunkebergstorg Delvisioner för utveckling av City Delvision för Brunkebergstorg är en av flera konkretiseringar av City i Samverkans samlade vision för Stockholm City. En delvision är en genomförandeplan, kopplad till

Läs mer

Startpromemoria för program för Aspudden och Midsommarkransen

Startpromemoria för program för Aspudden och Midsommarkransen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-12-13 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-50827526 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Aspudden och Midsommarkransen

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Linköping är en av landets snabbast växande

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY CARINA LUNDEHOLM Skåning. Smålänning. Kommunalråd. Kommunikationskonsult. CCJ KOMMUNIKATION AB Reklambyrå i Huskvarna, startade 1978. 11 medarbetare.

Läs mer

KONSTEN ATT SKAPA STAD stadsutvecklingen 12 dec 2014

KONSTEN ATT SKAPA STAD stadsutvecklingen 12 dec 2014 KONSTEN ATT SKAPA STAD stadsutvecklingen 12 dec 2014 En innovation! Ett system av strategier och multiintelligenta operativa metoder som kombinerar och fusionerar: System-, förändrings- och processkunskap.

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmö regionens tillväxtcentrum - Motiv till utredning Malmö växer snabbast bland Sveriges 10 största städer sedan 2000,

Läs mer

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster Atelier Botkyrka Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster som formats runt Subtopia och Cirkus

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

vision och strategi Bo Aronsson projektledare Centrala Älvstaden

vision och strategi Bo Aronsson projektledare Centrala Älvstaden Centrala Älvstaden vision och strategi Bo Aronsson projektledare Centrala Älvstaden RiverCity Gothenburg Illustration: West 8, juni 2011 Bidrag från delegationen till: Arrangemang av större internationell

Läs mer

Reflektion från seminarium 4

Reflektion från seminarium 4 Reflektion från seminarium 4 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Från Trafikverkets stationshandbok till goda exempel i verkligheten - Henrik Rundquist & Rundquist Stationen behöver planeras

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

10 punktsprogram för Stockholm City

10 punktsprogram för Stockholm City 10 punktsprogram för Stockholm City City i Samverkans tiopunktsprogram för city Många av de vykort som skickats från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Storstad Linköping Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Om storstad Linköping Storstad Linköping är en oberoende intresseorganisation som arbetar för

Läs mer

UTVECKLING AV STADSKÄRNOR. Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor

UTVECKLING AV STADSKÄRNOR. Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor UTVECKLING AV STADSKÄRNOR Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor 1 for its connectivity, cultural centres and abundance of green space. Tät stad Grön stad Stockholm ska bli världsledande i parkplanering.

Läs mer

Plats för talang & lärande Att skapa en mötesplats 2014-12-02. Peter Johansson Långsiktighet Samverkan Pålitlighet Innovativt tänkande

Plats för talang & lärande Att skapa en mötesplats 2014-12-02. Peter Johansson Långsiktighet Samverkan Pålitlighet Innovativt tänkande Plats för talang & lärande Att skapa en mötesplats 2014-12-02 Peter Johansson Långsiktighet Samverkan Pålitlighet Innovativt tänkande mötesplatser gemensamma nämnare Attraktivitet En stark tydlig idé Kompetens

Läs mer

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Kungens kurva Delta i utvecklingen av Kungens kurva som destination välkommen med din intresseanmälan att skapa Skandinaviens modernaste resort Varje år

Läs mer

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE CONNECTING ÖREBRO Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN IS A RESEARCH BASED COMPANY THAT SUPPORT THE DEVELOPMENT OF MORE LIVEABLE CITIES,

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR DEL AV KIRSEBERG FÖP2034 PLANERINGSINRIKTNING 2013-09-12

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR DEL AV KIRSEBERG FÖP2034 PLANERINGSINRIKTNING 2013-09-12 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR DEL AV KIRSEBERG FÖP2034 PLANERINGSINRIKTNING 2013-09-12 1 Innehåll Bakgrund Bakgrund..................................... 2 Geografisk avgränsning..........................

Läs mer

Hållbar förtätning genom kulturdriven stadsutveckling behöver unika partnerskap för mellanrummen. Josephine Nellerup, Malmö stad

Hållbar förtätning genom kulturdriven stadsutveckling behöver unika partnerskap för mellanrummen. Josephine Nellerup, Malmö stad Hållbar förtätning genom kulturdriven stadsutveckling behöver unika partnerskap för mellanrummen Josephine Nellerup, Malmö stad KLIMATHOT RESURSBRIST MIGRATION URBANISERING DIGITALISERING FOLKHÄLS SOCIAL

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk Processverktyg Att skapa förändring för att höja kvaliteten Den planeringsprocess och organisation som finns inom många kommuner har sin bas i modernistiskt struktureringsideal, vilket innebär att de har

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-05-28 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Butik 660-1614 m2 på möjligheternas Backaplan

Butik 660-1614 m2 på möjligheternas Backaplan Butik 660-1614 m2 på möjligheternas Backaplan Läget i staden Tillgängligt: 3500 parkeringsplatser Knutpunkt för kollektivtrafik Promenadstråk och cykelvägar Backaplan har ett unikt läge alldeles norr om

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Centrumutveckling är Moderat politik!

Centrumutveckling är Moderat politik! Hur skapar vi en attraktionskraft som lockar? Vanligtvis så talar man om områden som: Invånarantal Näringsliv Bostäder Arbetstillfällen Skola och välfärd Handel och turism Livskvalitet När vi under året

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES Staden idag, imorgon Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB 2015-05-28 Urbaniseringen.

Läs mer

Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj

Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj Deltagande: Anders Nilsson Anna van Elverdinge Benny Svensson Stellan Svensson Christina Moths Mikael Nimmersjö Dan Ljungström Franky van Elverdinge Fredrik

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Målbild Dynamisk Stadskärna självverkande energisk aktiv driftig initiativrik företagsam Bostäder, näringsliv, arbetsplatser, kultur, fritidssysselsättningar,

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

Pehr Andersson Näringslivsdirektör

Pehr Andersson Näringslivsdirektör Pehr Andersson Näringslivsdirektör European Spallation Source & MAX IV I Öresundsregionen Pendling över Öresundsbron ÖP2012 MÅL Drygt 19 300 pendlare reser dagligen över Öresund med bil eller tåg (90%

Läs mer