Presentation av alternativen i enkäten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av alternativen i enkäten"

Transkript

1 Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller Presentation av alternativen i enkäten

2 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för markanvändning och trafik Här presenteras tre alternativ för strukturmodeller, där man sökt: ett optimalt förhållande mellan dagens centrum och Klemetsö en sammanslagning av dagens centrum och Klemetsö genom olika metoder olika funktionella innehåll och stadsbilder särskilt för Klemetsö, men också för dagens centrum olika framtida trafiklösningar för centrum och för Klemetsö Utvecklingen av dagens centrum har lite olika tyngdpunkter i fråga om alternativ för markanvändning. De största skillnaderna i markanvändningen finns i södra Klemetsö, som fortfarande har en stor utvecklingsbar byggareal och planmärkningar som möjliggör ett brett spektrum av funktioner. Av denna anledning är funktioner och gator i dagens centrum inte markerade med färger på kartorna, med undantag för affärscentret och huvudgatunätet. I fråga om norra Klemetsö och områdena öster om Sjukhemsgatan har man hållit sig inom ramen för planen i alla alternativa modeller för markanvändning och trafiklösningar, inklusive den nya bron vid Korsholmsesplanaden. I detta skede har tyngdpunkten i alternativen för strukturmodeller lagts vid olika funktioner och spetsprojekt samt på trafiklösningar. Linjedragningar för stadsbilden i centrum preciseras först i följande arbetsskede. Alla alternativ föreslår en utvidgning av grönområdena i centrum och bättre förbindelser för fotgängare och lätt trafik. I fråga om trafikalternativ har man utrett preliminära kostnader för trafiklösningar och underjordisk parkering samt hur dessa påverkar dagens centrum.

3 1. Alternativ för markanvändning Nedan följer tre alternativ för markanvändning för utvecklingen av Vasa centrum. Bekanta dig med dessa och besvara därefter frågorna 1 10 på den separata frågeblanketten. Du kan också låta denna presentation av alternativen vara öppen medan du besvarar enkäten, så att du vid behov kan gå tillbaka och jämföra innehållen i de olika alternativen. Utvecklingen av dagens centrum har lite olika tyngdpunkter i fråga om alternativ för markanvändning. De största skillnaderna i markanvändningen finns i södra Klemetsö, som fortfarande har en stor utvecklingsbar byggareal och planmärkningar som möjliggör ett brett spektrum av funktioner. Av denna anledning är funktioner och gator i dagens centrum inte markerade med färger på kartorna, med undantag för affärscentret och huvudgatunätet. I fråga om norra Klemetsö och områdena öster om Sjukhemsgatan har man hållit sig inom ramen för planen i alla alternativa modeller för markanvändning och trafiklösningar, inklusive den nya bron vid Korsholmsesplanaden.

4 MARKANVÄNDNING/Alternativ 1: Ett levande gammalt centrum Alternativ 1 fokuserar på att återuppliva och bevara livskraften i dagens gamla centrum med kompletterande byggnader och utveckling av offentliga rum i centrum, såsom stranden. Torget återupplivas med nya slags funktioner, de omgivande brandgatorna utvecklas och kvartersgårdarna öppnas för allmänheten. Fotgängarcentrum förstoras och tjänsterna blir fler. Bostadsutbudet blir mångsidigare med hjälp av renovering och ombyggnad. Alternativ 1

5 MARKANVÄNDNING/Alternativ 1: Ett levande gammalt centrum Genom centrum, under Vasaesplanaden, byggs en öppen centrumtunnel i betong, varvid arrangemangen runt Vasaesplanaden ändras och utvecklas så att fotgängare och cyklister får mer plats. I anslutning till viadukten byggs ett Centrumkvarter, med affärer på nedre våningen och kontor på de övre. Gällande byggandet i Klemetsö betonas bostäder, vilket gör att det stigande invånarantalet stöder livskraften i gamla centrum. Klemetsös bostadsområde kommer att erbjuda högklassigt centrumboende i fotgängarvänlig omgivning där det finns småföretag på gatunivå. Bostadsstrukturen kompletteras av ett parksystem i tre nivåer: en järnvägspark som invånarnas park, ett inre grönt stråk med kvartersparker, samt en boulevard med park, med tvärgående förbindelser till de större närliggande parkerna.

6 MARKANVÄNDNING/Alternativ 1: Ett levande gammalt centrum

7 MARKANVÄNDNING/Alternativ 2: Centrumbältet I alternativ 2 bildar gamla centrum och Klemetsö två centra. I gamla centrum ligger tyngdpunkten på specialtjänster och på produktion av mindre tjänster och i Klemetsö ligger tyngdpunkten på arbetsplatser och affärer med större ytor. Alternativ 2

8 MARKANVÄNDNING/Alternativ 2: Centrumbältet I detta alternativ ingår ingen tunnel under Vasaesplanaden, i stället styrs trafiken till ringvägarna runt centrum och på det viset försöker man minska biltrafikens negativa inverkan på innerstaden. Vasaesplanaden utvecklas till en högklassig gata med fokus på kollektivtrafik. I trafiklösningen ligger tyngdpunkten på högklassiga kollektivtrafiktjänster mellan Klemetsö och centrum. Klemetsö blir ett modernt och tätt område i stil med en företagspark och i den gällande stadsbilden eftersträvas kvalitet. Större butiker koncentreras till sidorna av centrums funktionsområde, för att stöda detta. Också på järnvägsområdet uppförs byggnader för arbetsplatser, kontor och utbildning. Byggandet skapar en ny, kompakt fasad mot järnvägen. De gamla, värdefulla byggnaderna rustas upp och blir till arbets- och utställningsutrymmen samt till verkstäder för kreativa yrkesgrupper. I södra Klemetsös arbetsplatsområde integreras grönområden med byggnader i form av gårdar, takträdgårdar och dagvattenrutter som förenar byggnader. I mitten av området finns en grön boulevard med företag. Nya fina broar, en utvecklad viadukt och Korsholmsesplanadens bro, fungerar som symboler för föreningen mellan gamla centrum och Klemetsö. Planeringen av köpcentret som placeras vid busstationen styrs om till ett Kulturköpcentrum som berikar de omgivande gatorna och hela stadsdelen.

9 MARKANVÄNDNING/Alternativ 2: Centrumbältet

10 MARKANVÄNDNING/Alternativ 3: Förenaren I detta alternativ fungerar järnvägssträckan som en förenare av gamla centrum och Klemetsö. Järnvägsområdet byggs om till en aktivitetspark som blir till en del av den täta stadskärnan: ett band av olika parker och parkrutter, samt höga byggnader med olika slags aktiviteter och bostäder. Alternativ 3

11 MARKANVÄNDNING/Alternativ 3: Förenaren I Klemetsö byggs mångsidiga bostäder och skolor samt arbetsplatser. Centrum fortsätter mot Stenhagahållet, med områden för större affärer och tjänster. Att centrum fortsätter över järnvägen som ett sammanhållet område för service och med gatuområden av hög standard betonas starkt. Genom centrum, under Vasaesplanaden, byggs en bergtunnel. Då bevaras Vasaesplanadens arrangemang i stort sett som nu, men biltrafiken minskar, så att mer utrymme kan ges åt lätt trafik. I anslutning till viadukten byggs ett hotell- och kongresscenter och en butiksgalleria som förenar gamla centrum och Klemetsö. I närheten av viadukten i de gamla industrikvarteren finns en ny typ av område som förenar boende och arbete (Live + Work).

12 MARKANVÄNDNING/Alternativ 3: Förenaren

13 2. TRAFIK Nedan följer tre alternativ för trafikarrangemang för utvecklingen av Vasa centrum. Bekanta dig med dessa och besvara därefter frågorna på den separata frågeblanketten. Du kan också låta denna presentation av alternativen vara öppen medan du besvarar enkäten, så att du vid behov kan gå tillbaka och jämföra innehållen i de olika alternativen. I fråga om trafikalternativ har man närmast utrett trafiklösningar och underjordisk parkering för dagens centrum. Alla alternativ föreslår en utvidgning av grönområdena i centrum och bättre förbindelser för fotgängare och lätt trafik.

14 TRAFIK/Alternativ 1: Genom centrum, under Vasaesplanaden, byggs en öppen centrumtunnel i betong, vilket gör att arrangemangen runt Vasaesplanaden kan utvecklas samtidigt med betoning på fotgängaroch cykelstråk. Tunneln och parkeringsplatserna i anslutning till denna kan byggas i olika skeden i samband med utvecklingsprojekten i centrum. Tunnel A på kartan är en tunnel under Vasaesplanaden med eventuella extra parkeringsplatser. En extra ingång till tunneln mot söder, B, utgör en framtida fortsättningsmöjlighet mot motorvägen för en alternativ tunnel.

15 TRAFIK/Alternativ 2: I detta alternativ undersöks ett tunnelfritt centrum med styrd biltrafik och begränsad tillväxt. Vasaesplanaden bevaras som den är nu, men utvecklas till en kollektivtrafikgata med hög standard. Betoning på högklassiga kollektivtrafiktjänster mellan Klemetsö och gamla centrum.

16 TRAFIK/Alternativ 3: Genom centrum, under Vasaesplanaden, byggs en djup bergtunnel. Vasaesplanadens arrangemang bevaras i stort sett som nu, men biltrafiken minskar, så mer utrymme kan ges åt lätt trafik. Det är möjligt att bygga tunneln i olika skeden. Förbindelserna till kvarteren kräver utrymme för nivåändringar. Tunnel A på kartan är en tunnel under Vasaesplanaden med eventuella extra parkeringsplatser. En extra ingång till tunneln mot söder, B, utgör en framtida fortsättningsmöjlighet mot motorvägen för en alternativ tunnel.

17 Tack för ditt intresse börja nu besvara frågorna!

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 CENTRUMPLANEN Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 Ny centrumplan...7 Organisation...9

Läs mer

Nya Lappis. Stockholm

Nya Lappis. Stockholm Nya Lappis Stockholm Inledning Stockholms bostadsbrist är enorm. Det byggs för lite och för ineffektivt. Människor som vill flytta hit möts av decennielånga köer och stängs effektivt ute. Det gör att framtidens

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

Yttrande över programförslag för Södra Gårda

Yttrande över programförslag för Södra Gårda Yttrande över programförslag för Södra Gårda YimbyGBG YimbyGBG är ett ekonomiskt och politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad. Vi vill genom positiv, konstruktiv feedback

Läs mer

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR. Åby och Jursla. Vårt diarienummer KS-541/2011. Samrådshandling. juni-september 2014

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR. Åby och Jursla. Vårt diarienummer KS-541/2011. Samrådshandling. juni-september 2014 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR Åby och Jursla Vårt diarienummer KS-541/2011 Samrådshandling juni-september 2014 Inledning Text: Martin Berlin, översiktsplanerare (ansvarig handläggare) och Dino Alijagic,

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Illustration, Sweco. Illustration, Sweco. Illustration, Dorte Mandrup arkitekter. Illustration, Mats Dahlström arkitekter

Illustration, Sweco. Illustration, Sweco. Illustration, Dorte Mandrup arkitekter. Illustration, Mats Dahlström arkitekter Illustration, Sweco Illustration, Sweco Illustration, Dorte Mandrup arkitekter Illustration, Mats Dahlström arkitekter 25 C4. Potentialanalys synergieffekter och mervärden Programområdets potential har

Läs mer

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen Framtid Bro Studie om Bros framtida utveckling i samarbete med Arken SE Arkitekter, Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun, våren 2008. Broar mot vattnet en sammanfattning

Läs mer

Stadens Entré Nyproduktion av ett köp- och upplevelsecentra

Stadens Entré Nyproduktion av ett köp- och upplevelsecentra Teknik och Samhälle Fastighetsmarknad och värdering Uppsats HT 2007 Stadens Entré Nyproduktion av ett köp- och upplevelsecentra - Hur påverkas området Värnhem i Malmö? Författare: Veena Andersson Anders

Läs mer

datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att:

datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att: datum 2013-02-21 diarienummer 2012-00902 Pp 6041 GODKÄNNANDEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och

Läs mer

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen. Översiktsplan Umeå kommun. Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning MKB

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen. Översiktsplan Umeå kommun. Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning MKB Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Översiktsplan Umeå kommun Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning Antagen av kommunfullmäktige den 22 december 2008 Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16 BOSTÄDER/VERKSMAHET Stadsarkitektkontoret Fördjupad översiktsplan för T ä l j ö v i k e n (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut GATA BOSTÄDER/VERKSMAHET

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

STATIONSNÄRA PLANERING

STATIONSNÄRA PLANERING STATIONSNÄRA PLANERING PRAKTIKFALL TTP INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN TTP-projektet bedrivs vid Internationella Handelshögskolan i önköping i samarbete med och med stöd från Regionförbundet Östsam, Regionförbundet

Läs mer

Planering i Mora och Orsa 2014. fokus översiktlig planering

Planering i Mora och Orsa 2014. fokus översiktlig planering Planering i Mora och Orsa 2014 fokus översiktlig planering 2 Utgivare: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fotografier och bilder: Framsida: 3:e raden längst till höger: Kola Productions Sid 20 överst:

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann Tfn 08-508 271 08 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ersta 24 och Rabatten

Läs mer

UPPDATERING OCH TILLÄGGSUTREDNING AV BEDÖMNINGEN AV DE KOMMERSIELLA LÖSNING- ARNA FÖR KUNGSPORTENS OCH ESTBACKA OMRÅDE

UPPDATERING OCH TILLÄGGSUTREDNING AV BEDÖMNINGEN AV DE KOMMERSIELLA LÖSNING- ARNA FÖR KUNGSPORTENS OCH ESTBACKA OMRÅDE UPPDATERING OCH TILLÄGGSUTREDNING AV BEDÖMNINGEN AV DE KOMMERSIELLA LÖSNING- ARNA FÖR KUNGSPORTENS OCH ESTBACKA OMRÅDE Slutrapport 2.12.2011 1 FÖRORD Denna utredning är en uppdatering av den utredning

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer