Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226"

Transkript

1 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att införskaffa en hjärtstartare för mobil placering. 2 Att låta kultur- och fritidsnämnden ansvara för utlåning av hjärtstartaren till föreningar där den kan tänkas behövas. Exempelvis Röda korsstugan under sommarsäsongen. 3 Att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för underhåll och service av hjärtstartaren. 4 Medborgarförslaget anses därmed behandlat. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Leif-Arne Svensson Yttrande från Räddningstjänsten Väst Yttrande från kultur- och fritidsnämnden Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag inkom från Leif-Arne Svensson angående ett inköp av en hjärtstartare med placering vid Skrea strand, gärna vid Röda korsstugan under sommartid. Kultur- och fritidsnämnden och Räddningstjänsten Väst gavs tillfälle att yttra sig i frågan. Räddningstjänsten Väst ställer sig positiva till förslaget då de såg att enligt hjärtstartarregistret saknades det en i strandområdet och de närmsta hjärtstartarna finns vid Klitterbadet, Strandbaden och Ica Skrea Strand. Räddningstjänsten ansåg det viktigt att man i samband med införskaffandet tydligt klargör ägandet och ansvaret för drift underhåll av apparaturen. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig även de positiva till förslaget och såg Röda korsstugan som en lämplig plats för hjärtstartaren sommartid, då denna är bemannad dygnet runt under veckorna Kultur- och fritidsnämnden föreslår att hjärtstartaren förvaras hos och ansvaras för av kultur- och fritidsförvaltningen och att Röda korset kan kvittera ut hjärtstartaren inför säsongen och ansvara för den under den perioden. Utanför sommarperioden möjliggörs för andra föreningar att låna hjärtstartaren hos kultur- och fritidsförvaltningen om så önskas, exempelvis Ätrans IF till skidspåret i Ätran.

2 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg forts 280 Ekonomi Förslaget innebär en engångskostnad om kr för inköp av hjärtstartare. Övervägande Kommunkansliet ställer sig positivt till medborgarförslaget att kommunen införskaffar en mobil hjärtstartare som kan lånas ut till föreningar som vistas där mycket folk befinner sig periodvis. Att sammarbeta med föreningar som befinner sig på dessa platser och då kan låna hjärtstartaren uppmuntras; exempelvis Röda korset i Röda korsstugan som bedriver verksamhet vid stranden sommartid där mycket folk finns i rörelse. Familjeläkarna som finns i området har, enligt kultur- och fritidsnämnden, även de en hjärtstartare, men deras öppettider är enbart vardagar 8-17 och det är lämpligt att det finns en även vid Röda korsstugan som är bemannad dygnet runt under veckorna Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande

3 Från Namn: Leif-Arne Svensson Adress: Kommunledningskoitforet Kanslifinhelen Dnr KS 203 ~ 226 Dpi MEDBORGARFÖRSLAG Kommunledningskontoret Telefon: > Postnr och ort: r\ A ' E-postadress: Förslaget: (Presentera här kort Ditt medborgarförslag) Inköp av hjärtstartare med placering Skrea Strand (gärna Röda Korsstugan) Vid icke säsong på annan plats. Motivering: (här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget skall genomföras och hur det i så fall ska kunna ske) Vid hjärtstopp är tiden mycket kritisk tals personer befinner sig sommartid på och vid stranden. I Röda Kors-stugan bor utbildad sjukvårdspersonal. Denna service skulle ytterligare understryka Falkenberg som turiststad. Underskrift Datum Falkenberg den 28 maj 2013 Namnteckning Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) När Du lämnar in ett Medborgarförslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer att sparas hos oss och kan komma att användas i förnyad kontakt. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Förslagsställarens namn och förslaget publiceras på kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Medborgarförslaget kan lämnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.

4 Skrivelse Diarienummer Ert diarienummer KS Utskriftsdatum Postadress Komniunledningskowforet Kanslienheten Konslienheten ~ Falkenberg K^> 2Q3-22fo Dpi b Yttrande angående medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea Strand, Falkenberg. Räddningstjänsten har tagit del av förslaget och ställer sig positiva till det. Hjärtstartarregistret är ett register där innehavare av hjärtstartare på frivillig basis kan registrera sina hjärtstartare. Enligt detta register är strandområdet ett område som saknar hjärtstartare. Närmaste registrerade hjärtstartare finns vid Klitterbadet och Strandbaden samt Ica Skrea Strand. Räddningstjänsten vill dock tillägga att det är viktigt att man i samband med införskaffandet av hjärtstartaren tydliggör ägandet och ansvaret för kommande drift och underhåll exempelvis service och batteribyte. För Räddningstjänsten Väst, Telefon: Mobiltelefon: E-post: Sändlista Original:, kanslienheten RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST Stormhallsvägen 1, Varberg Tfn Fax Sid 1

5 kultur- och fritid /4» Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr Beslut Kultur-och fritidsnämnden beslutar 1 uppdra till förvaltningen att införskaffa en hjärtstartare för mobil placering, bl.a. vid Röda korsstugan på Skrea strand 2 föreslå kommunfullmäktige, med nämndens beslut, anse medborgarförslaget besvarat Dpi Beslutsunderlag Internremiss från kanslienheten Medborgarförslag från Leif-Arne Svensson (Dnr: KS ). Sammanfattning av ärendet Kanslienheten har i en internremiss till kultur- och fritidsnämnden och räddningstjänst väst begärt yttrande över ett medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand, senast Ekonomi Förslaget innebär en engångskostnad om kr. Övervägande Det finns hjärtstartare vid Klitterbadet, Strandbaden och Familjeläkarna. Förvaltningen anser trots detta att en hjärtstartare vid Röda korsstugan kan var motiverad, då det är en naturlig plats att ta sig till om en olycka skulle inträffa på Skrea strand. Röda korsstugan är bemannad dygnet runt under veckorna Familjeläkarna har öppet mån-fre kl Röda korsets personal är positiv till hjärtstartare. Förvaltningen föreslår att Röda korset kvitterar ut hjärtstartaren hos Kultur- och fritidsförvaltningen inför säsongen (vecka 26-32) och ansvarar för den under denna period. Utanför denna period kan andra föreningar låna hjärtstartaren t.ex. Ätrans IF som driver skidspåret i Ätran.

6 kultur- och fritidsnämnden i Falkenberg Vid protokollet Katarina Nilsson Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelseförvaltningen

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-03-12 77 Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 KS, KF Beslut

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 *

2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 * Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 239 Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 * KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 160 Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 17 FALKENBERG 2013-09-24 290 Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Närvarande. Ledamöter

Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2015-03-17 Sammanträdestid 13:00-16:00 Ajournerades 14:10-14:25 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C) Christina Johansson (S) Angela Malmgren

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina Johansson (S)

Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina Johansson (S) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-06-04 Sammanträdestid 13:30 17:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 193 Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen vid upphandling. KS 2014-222 KS,

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Efternam n * E-postadres s

Efternam n * E-postadres s TRELLEBORG S KOMMU N Medborgarförsia g Kommunstyrelse n Obs! Obligatorisk Förslagsställar Förnam n * TRELLEBORG S KOMMU N Kommunstyrelse n 2014-02 - 0.7 a fäl t markera s me d rö d ra m e Efternam n *

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Utredningen ställer en hel del frågor och ger valbara alternativ. Saknar konkret förslag vilket gör det svårt att besvara remissen. och reglerat förhållande genom avtal

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek 1 (4) 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Hewan Temesghen 08-523 010 00 hewan.temesghen@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Inrätta och finansiera

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer