Svar från Umeå universitet till RF gällande nästa steg i utvecklingen av en nationell modell för Riksidrottsuniversitet (RIU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar från Umeå universitet till RF gällande nästa steg i utvecklingen av en nationell modell för Riksidrottsuniversitet (RIU)"

Transkript

1 Svar från Umeå universitet till RF gällande nästa steg i utvecklingen av en nationell modell för Riksidrottsuniversitet (RIU) Lärosäte: Umeå universitet (UmU) Ansvarig handläggare: Tor Söderström, Pernilla Eriksson epost: Inledning Riksidrottsförbundet (RF) har inkommit med en skrivelse där de ber lärosätena att besvara ett antal frågor avseende intresse, resurser och kompetenser i att fylla de uppsatta ramarna i den nationella modellen för ett Riksidrottsuniversitet (RIU). Den nationella modellen för RIU innehåller tre delar; tränarkompetens, kombinationen elitidrott och studier samt praktiknära forskning. RF har för avsikt att utifrån den informationen göra en nulägesanalys och förbereda starten av RIU under Umeå universitets svar på RF:s frågor redovisas i efterföljande text och berör tränarkompetens, kombinationen elitidrott och studier samt praktiknära forskning. A) Tränarkompetens, Umeå universitets tränarutbildning (inkl. ev. lärarutbildning i ämnet specialidrott) 1 HUR SER ER TRÄNARUTBILDNING UT IDAG AVSEENDE UPPLÄGG OCH HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL? Umeå universitet (UmU) har flera utbildningsprogram och fristående kurser som har relevans inom idrottsområdet (tabell 1 och 2). Program och kursansvar ligger på ansvarig fakultet/lärarhögskolan samt institutioner/enheter. Idrottshögskolan vid Umeå universitet fungerar som en paraplyorganisation över de utbildningar som har relevans inom 1

2 idrottsområdet och som erbjuds från Umeå universitet. Flera av programmen och kurserna ger kompetenser som är viktiga för att arbeta som tränare och/eller ledare inom idrotten. För detaljerad beskrivning av respektive program och kurs hänvisar vi till IHs hemsida, De program som tydligast har sin inriktning mot tränare och idrottsledare är Tränarprogrammet med inriktning mot idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi, 180 högskolepoäng (hp), som startade hösten UmU har också ett distansprogram, Ledarskaps och coachingprogrammet, 120 hp med 5062,5 % studietakt och som leder till en högskoleexamen i idrottspedagogik med inriktning mot Ledarskap och coaching. Det programmet är för närvarande vilande p.g.a. låg genomströmning av studenter (en följd av 7 terminers studier på deltid och distans). Idrottsvetenskapliga programmet med två inriktningar utgör en strategisk ledarskapsutbildning för idrotten för såväl elit som breddutveckling. Tabell 1 Umeå universitet utbildningsprogram som har en relevans inom idrottsområdet Utbildningsprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten Idrottsvetenskapliga programmet, 180 hp Inriktning ledarskap och organisation (Sports Management) Inriktning ledarskap och hälsa/friskvård (Health Promotion) Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 300 hp Mastersprogrammet i Ledarskap och organisation, 120 hp Utbildningsprogram Lärarhögskolan Ämneslärarprogrammet åk 79, ingång Idrott och hälsa, 270 hp Ämneslärarprogrammet gymnasiet, ingång Idrott och hälsa, 330 hp Utbildningsprogram Humanistiska fakulteten Programmet för Journalistisk, profilinriktning sportjournalistik, 180 hp Utbildningsprogram Medicinska fakulteten 2

3 Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot idrottsmedicin och coaching (sista läsåret 2013/2014), 180 hp Tränarprogrammet med inriktning idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottspsykologi, 180 hp Magisterprogram i idrottsmedicin, 60 hp Fysioterapeutprogrammet (tidigare Sjukgymnastprogrammet), 180 hp Tabell 2 Umeå universitets fristående kurser med relevans inom idrottsområdet Fristående kurser Samhällsvetenskapliga fakulteten Applied Sports Coaching, 7.5 hp Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning, 15 hp Magisteruppsats i idrottspedagogik, 15 hp Idrottsjuridik, 15 hp Idrottsnutrition, 15 hp Kost vid träning, 15 hp Leadership in Sport and Health Promotion Activities, 7.5 hp Social och idrottspsykologi, 15 hp Fristående kurser Medicinska fakulteten Idrottsmedicin för läkare, 30 hp Idrottsmedicin G1, 15 hp Idrottsmedicin G2, Styrketräning, 7.5 hp, sommarkurs Fristående kurser Lärarhögskolan Idrott och hälsa I, 30 hp Idrott och hälsa II åk 79, 30 hp Idrott och hälsa II GY, 30 hp Idrott och hälsa III, 30 hp Leda rörelse för lärande I, 15 hp (förskoleklass åk 13) Leda rörelse för lärande II, 15 hp (åk 46) Lek, rörelseglädje och hälsa I, 15 hp (förskoleklass åk 13) Lek, rörelseglädje och hälsa II, 15 hp (åk 46) 3

4 PÅ VILKET SÄTT KAN, VILL OCH ÖNSKAR NI UTVECKLA TRÄNARUTBILDNING? VILKA UTVECKLINGSALTERNATIV SER NI FRAMFÖR ER? Specialidrott Idag erbjuder Umeå universitet utbildning för lärare i specialidrott inom ramen för yrkeslärar- programmet 90 hp. Studieformen är 50 % på distans. Programmet innehåller 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning. Studenter som varit verksamma som lärare i specialidrott kan validera ex. VFU (verksamhetsförlagd utbildning) kurserna vilket gör programmet kortare. Vi har just nu en student som läser programmet. Inför en möjlig omklassificering av ämnet specialidrott till ett särskilt ämne har de tre institutionerna vid universitetet med tydligast idrottsprofil Pedagogik, Psykologi och Idrottsmedicinska enheten utarbetat en plan för hur ämnesstudier i specialidrott skall kunna ske vid universitetet. Här planeras en flexibel utbildning där studenterna läser ett antal förutbestämda kurser med relevans för specialidrott som ämnesstudier och kompletterar med 90 hp KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning). Idrottsutbildningar Umeå universitet arbetar för att erbjuda mer idrottsutbildning på avancerad nivå bl.a. en fördjupning av Idrottsvetenskapliga programmet i samverkan med andra lärosäten och en Masterexamen i idrottsmedicin en påbyggnad av Tränarprogrammet med inriktning mot idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi. Tränarutbildning som uppdragsutbildningar för olika specialidrotter Vi har i olika omgångar genomfört tränarutbildningar för olika specialidrottsförbund genom bl.a. Akademinorr och samarbete med Svenska skidförbundet och Svenska hockeyförbundet. För närvarande erbjuder vi ingen tränarutbildning inriktad mot ett specifikt specialidrotts- förbund(sf). I en framtid är UmU positiva till att utveckla tränarutbildning i samverkan med SF. Här behövs dock diskussioner föras om flexibla studieformer och studietakt, men även relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Även aspekter som avser idrottsnära/grennära praktik och möjligheten att varva teoretiska kunskaper med praktik behöver diskuteras. Kurs inom ramen för kombination elitidrott och studier Planer finns på att utveckla en fristående kurs som framförallt ska vända sig till de elitidrottsstudenter som studerar vid vårt lärosäte. Det är en kurs som syftar till att utveckla 4

5 elitidrottsstudenterna och planeras innehålla bl.a. individualiserad träning, träningslära, kost, mental träning och medieträning. 3 VILKEN SAMVERKAN HAR LÄROSÄTET MED SVENSK IDROTT IDAG? Inom ramen för våra utbildningsprogram samverkar vi med svensk idrott på följande sätt: Gästföreläsningar vi erbjuder på flera av våra idrottsutbildningar gästföreläsare från idrottsrörelsen både från våra lokala idrottsföreningar (Idrottshögskolan har särskilt skrivna samverkans avtal med 11 elitföreningar i Umeå kommun), från Västerbottens idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna, RF och flera SF och SDF. Case På de flesta av våra idrottsutbildningar arbetar vi med olika Case där studenterna får möjlighet att studera idrotten från olika perspektiv och delta i olika träningar, tävlingar och arrangemang anordnade av idrottsrörelsen. Examensarbeten Studenterna har möjlighet att skriva sina kandidat och magisterexamens- arbeten på uppdrag av och i samverkan med idrottsrörelsen. Praktikplatser På flera av våra utbildningar praktiserar studenterna inom idrottsrörelsen och organisationer/företag med nära anknytning till idrottsrörelsen. Mentorskap På idrottsvetenskapliga programmet erbjuder vi studenterna mentorer från idrottsrörelsen. För forskningssamarbeten med svensk idrott, se avsnittet om praktiknära forskning. För samarbeten ang. kombination elitidrott och studier, se avsnittet om kombination elitidrott och studier. 4 I VILKEN UTSTRÄCKNING OCH PÅ VILKET SÄTT ÄR LÄROSÄTET VILLIGT ATT SAMVERKA MED SVENSK IDROTT OCH SPECIALIDROTTSFÖRBUNDEN (SF) MED SYFTE ATT UTVECKLA TRÄNARES KOMPETENS? UmU är mycket intresserade av att utveckla mer samverkan med svensk idrott och olika specialidrottsförbund i syfte att utveckla tränares/ledares kompetens. 5

6 En samverkan med idrotten kan ske på många olika sätt. Det kan handla om olika former av utbildningsinsatser i syfte att utveckla tränares/ledares kunskaper och färdigheter. Utbildningsinsatser kan göras riktade och specifika för specialidrottsförbunden och anpassas till de olika behov som föreligger inom idrotten. Utöver utbildning kan samverkan ske via projekt i syfte att utveckla idrottens egna utbildningar för tränare men även projekt som utvecklar idrottens system för elitidrottsutveckling, som ger återverkningar på tränarutbildning. Projekt kan också inriktas specifikt mot tränare och träningssituationer som ger viktiga kunskaper för utveckling inom ett SF. Det är emellertid viktigt att påpeka att en dialog mellan lärosätet och idrotten är viktigt för att möjliggöra ett långsiktigt samarbete. B) Kombination elitidrott och studier vid Umeå universitet Beskriv lärosätets stöd till studenter som vill kombinera elitidrott och utbildning utifrån följande frågor: 1 HUR SER MÖJLIGHETERNA TILL INDIVIDUELLT ANPASSADE STUDIER UT? Vid Umeå universitet har vi sedan hösten 2007 en modell som innebär att elitidrottare ska kunna förbereda sig för livet efter idrottskarriären samtidigt som de satsar på sitt elitidrottande. Oavsett studieval och idrottsgren kan studenterna få sina studier anpassade efter de förutsättningar de har som elitidrottare. Den elitidrottande studenten skriver ett avtal gällande kombination elitidrott och studier med universitetet via Idrottshögskolan. I detta avtal preciseras både universitetets och studentens åtaganden. Våren 2014 studerar drygt 250 studenter med elitidrottsavtal vid UmU och de läser på över 50 olika utbildningsprogram och representerar drygt 30 specialidrottsförbund (SF). Umeå universitets definition av elitidrottare: Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets (RF:s) 70 specialidrottsförbund (SF) Individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag Elitlagidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna Tränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag samt förbundstränare 6

7 Vi har även ett samverkansavtal med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Umeå och de erbjuder elitidrottsavtal för sina studenter på Jägmästarprogrammet på liknade sätt som Umeå universitet. Universitetets institutioner och enheter skall enligt policyn som är fastställd av rektor ansvara för att skapa möjlighet för elitidrottare med elitidrottsavtal att bedriva studier samt att tillhandahålla stödfunktioner för studenten, oavsett institutionstillhörighet. För att elitidrottsavtalen skall fungera krävs det att den elitidrottande studenten i god tid innan respektive kurs för dialog med studie/ programvägledaren på respektive program/institution/ enhet. Anpassningarna kan handla om: Fördröjd studietakt Många elitidrottare läser program/kurser på distans alt. läser intensivt under vissa perioder på året och mindre under andra perioder. Studenter som är elitidrottare kan få en anpassad studiegång med ev. fördröjd studietakt. Respektive studievägledare ansvarar för att en individuell studieplan upprättas tillsammans med studenten. Studenten ansvarar själv för att ta kontakt med studievägledaren. IHs studiesamordnare är behjälplig i upprättande av studieplaner och då ev. problem eller frågetecken uppstår. En fördröjd studietakt kan påverka möjligheten att söka CSNbidrag vilket är en viktig faktor att ha med i beräkningen då studiegången planeras. Examinationer: Skriftlig tentamen på annan ort Om elitidrottande student vid examinationstillfället p.g.a. tävling eller träningsläger på annan ort inte kan närvara vid examinationen skall i första hand undersökas om möjlighet finns för studenten att examineras på den ort denne befinner sig. Elitidrottsavtal är att betrakta som särskilt skäl varför elitidrottare skall ges denna rätt. (Regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet har i p. 7.6 kompletterats med att elitidrottsavtal är att betrakta som särskilt skäl.) Skriftlig tentamen vid annan tidpunkt Om studenten inte har möjlighet att tentera vid ordinarie tentamenstillfälle eller vid omprovstillfälle skall möjlighet övervägas om studenten kan tentera tillsammans med en annan kursgrupp i nära anslutning till sin egen tentamen. Detta görs för att undvika att studenterna får skriva alla tentamina vid uppsamling i januari/augusti. Önskvärt är att tidpunkt för omprov i 7

8 förväg diskuteras med elitidrottsstudenterna så att omprovstillfället förläggs utifrån deras möjlighet att delta (dag/tid) med utifrån gällande regler och riktlinjer för grundutbildning vad gäller tidpunkt för omprov. (Se även p. 7.9 i Umeå universitets Regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.) De ekonomiska förutsättningarna för att låta våra elitidrottare få helt egna skriftliga tentamina finns inte vilket gör att det inte finns några krav på institutionerna att författa särskilda skriftliga tentamina för målgruppen men detta görs dock vanligtvis ändå. Individuella examinationstillfällen vid obligatoriska moment Om en student på grund av tävling/träning inte har möjlighet att närvara vid obligatoriska moment (seminarium, laborationer, praktiska tillämpningar osv.) ska studenten i första hand hänvisas till omprovstillfället. Om det inte är praktiskt möjligt att studenten examineras då kan studenten ges ytterligare ett examinationstillfälle. Examinationen kan ske genom sådana skriftliga, muntliga eller praktiska prov som i kursplanen anges som på kursen tillämpliga examinationsformer. Tidpunkt för examination Ett starkt önskemål är att examinationstillfällen och omprov inte förläggs till helger eftersom många elitidrottare under helgerna har tävlingar/matcher och läger/träningar. (Se även p. 5.2 Umeå universitets Regler och riktlinjer för betyg och examination dnr ) Föreläsningar Vi rekommenderar att om en student på grund av tävling/träning inte har möjlighet att närvara vid föreläsningar bör studenterna i första hand sträva efter att få tillgång till föreläsnings- anteckningar från medstudenter. Under förutsättning att den enskilde läraren accepterar inspelning kan studenten ges möjlighet att genom ljudupptagning spela in föreläsningen. Sådant tillstånd medför inte någon rätt för studenten att sprida, tillgängliggöra eller på annat sätt använda ljudupptagningen för annat än sitt personliga bruk. Schemaläggning/Gruppindelningar Om det är praktiskt genomförbart är det positivt om en dialog mellan studievägledare och elitidrottaren förs ang. gruppindelningar på kurser. Om studenten blir placerad i en speciell grupp/tid så behövs kanske ingen övrig anpassning. Även flexibilitet vad gäller gruppindelning är eftersträvansvärt och en lösning skulle kunna vara att en elitidrottande student i enstaka fall kan byta grupp för att tiden passar bättre gentemot träningstider. Praktik/VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) Regler för praktik och verksamhetsförlagd utbildning har inför HT 09 kompletterats (dnr ) så att studenter med elitidrottsavtal ingår i den universitetsgemensamma modellen för förtursregler. 8

9 "Andra tungt vägande personliga skäl, exempelvis elitidrottande studenter som har avtal med Idrottshögskolan." 2 FINNS EN KOORDINATORFUNKTION SOM UNDERLÄTTAR STUDENTENS FLEXIBILITET MELLAN IDROTT OCH STUDIER? OM NEJ, ÄR DETTA NÅGOT LÄROSÄTET KAN TÄNKA SIG ATT INRÄTTA? Ja, Idrottshögskolan har en uttalad studiesamordnarfunktion som är ett stöd för studenter med elitidrottsavtal och som ansvarar för att avtalen skrivs och att respektive elitaktiv får information och kunskap i hur avtalen fungerar. Utbildningar ges av studiesamordnaren två ggr/år för personal inom UmU för att sprida information och kunskap om hur avtalen ska fungera. Det praktiska arbetet med planerad studiegång sker i samverkan mellan studenten, program/kursstudievägledaren och berörda lärare. IH:s studiesamordnare finns behjälplig då ev. problem eller frågetecken uppstår. Ett nära samarbete finns även mellan IH:s studie- samordnare och UmU:s centrala studievägledning. 3 FINNS EN STUDIE OCH KARRIÄRRÅDGIVNING I FORM AV PERSONELL RESURS MED SPECIFIK KOMPETENS INOM DETTA? OM NEJ, ÄR DETTA NÅGOT LÄROSÄTET KAN TÄNKA SIG ATT INRÄTTA? Ja, det finns. IH:s studiesamordnare har sedan 2002 arbetat med studievägledning och sedan 2005 med kombination elitidrott och studier. Ett nära samarbete finns även med UmU:s centrala studievägledning där det idag finns åtta studievägledare och även enheten för externa relationer (ER) där vi har två karriärvägledare. Om ekonomiska resurser tillsätts är UmU beredda att avsätta mer resurser för specifik studie och karriärrådgivning för elitidrottsstudenterna. 4 FINNS SUPPORT TILL ELITAKTIVA INOM OMRÅDENA IDROTTSFYSIOLOGI, IDROTTSMEDICIN, IDROTTSPSYKOLOGI OCH IDROTTSNUTRITION? ANGE HURUVIDA SUPPORTEN FINNS I EGEN REGI ELLER OM DEN ERBJUDS I SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER. NOTERA OCKSÅ GÄRNA OM SUPPORT ERBJUDS ELITAKTIVA INOM NÅGOT ANNAT OMRÅDE. Idag erbjuder vi temakvällar och föreläsningar för samtliga våra elitidrottsstudenter i samverkan med Elitidrottscentrum Norr (EIC). EIC är en stiftelsen vars ägare är Västerbottens idrottsförbund, Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Umeå universitet. Dessa 9

10 temakvällar och föreläsningar syftar till att ge våra elitidrottare mer kunskaper om sin träning och aktuell idrottsforskning. Vi har idag tre kompetens och utvecklingscentra där vi har elitidrottsstudenter antagna. Detta görs i samverkan mellan UmU, Umeå kommun och respektive specialidrottsförbund, ESC Elitskidcentrum, Svenska skidförbundet, längd, FPC Friidrottens prestationscentrum, Svenska friidrottsförbundet och OUC Orienteringens utvecklingscentrum, Svenska orienteringsförbundet. Inom dessa tre centra är studenter antagna och de har support av olika slag. Dock erbjuder vi idag inte support till övriga studenter med elitidrottsavtal, detta uteslutande p.g.a. kostnadsskäl. Om ytterligare resurser kan skapas finns möjlighet att utöka viss support till alla studenter med elitidrottsavtal. Den support som vi idag erbjuder studenterna på ESC, 18 st. elitskidåkare, FPC 12 st. friidrottare och OUC, 14 st. orienterare/skidorienterare/mountainbikeorienterare, totalt 44 studenter under 2014 är följande: Verksamhetsledare/tränare, anställda Vi har idag en 100 % tjänst för de elitskidåkare som finns inom ESC, en 50 % tjänst för orienterarna/skidorienterarna/mountainbikeorienterare inom OUC och för våra friidrottare inom FPC har vi ett nära samarbete med Riksfriidrottsgymnasiet, FIG, på Dragonskolans elitidrottsgymnasium och delar där tjänster mellan FIG och FPC. Verksamhetsledarna/tränarna ansvarar för att driva verksamheten inom respektive kompetenscentrum och är elitidrottarnas första kontaktyta. De är huvudansvariga för bl.a. träningsplanering, träningar och läger och fungerar som bollplank för enskilda forskare och studenter i frågor som handlar om träning i praktiken och ansvarar även för att studenternas frågeställningar förs vidare till expertis. Umeå kommun står för verksamhetsledarnas löner. Hållbar Elitidrottsutveckling Begreppet Hållbar elitidrottsutveckling är vårt samlingsnamn för den support som vi erbjuder elitidrottsstudenterna på ESC, FPC och OUC. Idrottsmedicin Vi har inlett ett samarbete med Västerbottens läns landsting gällande Idrottsmedicinsk support och idrottsmedicinsk forskning genom projektet Biomonitorering, prestationsutveckling och prevention av idrottsskador. En idrottsmedicinsk support finns på idrottsmedicinska enheten och studenterna och verksamhetsledarna/tränarna har tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och läkare för konsultation och skadeprevention. 10

11 Ett bra och nära idrottsmedicinskt samarbete finns också med Sports Medicine Umeå, som är en privat klinik som erbjuder högkvalitativ behandling för idrottsskador. Idrottsfysiologi Vi har en 50 % tjänst som fystränare. Det är en person med specialistkompetens inom styrketräning och som är ett träningsstöd för studenter inom ESC, FPC och OUC. Han ansvarar för träningsplanering, träningsutvärdering, testtolkning och praktisk handledning i styrka/rörlighet/uthållighet. Han organiserar tester i labbet och i fält och genomför utbildning för elitstudenter. Han fungerar också som bollplank för institutioner, enskilda forskare och studenter i frågor som handlar om träning i praktiken. Tester i idrottslabb Vi erbjuder studenterna tre testomgångar/år i UmU:s idrottsmedicinska idrottslabb samt fälttester (kroppsskanning, rörelseanalyser, grenspecifika fystester, teknikanalyser). Idrottsnutrition Vi har tillgång till en legitimerad dietist som finns inom UmU och som vi köper timmar av för dels individuell konsultation och kostregistrering för de elitaktiva, dels som stöd för våra verksamhetsledare/tränare och vidare som utbildare för våra elitidrottsstudenter. Idrottspsykolog Vi har tillgång till en idrottspsykolog som finns inom UmU och som vi köper timmar av för dels individuell konsultation för de elitaktiva, dels som stöd för våra verksamhetsledare/tränare och vidare som utbildare för våra elitidrottsstudenter. Anläggningar/Material Vi erbjuder studenterna subventionerade guldkort på IKSU sport. IKSU sport är norra Europas största motions och friskvårdsanläggning som finns på campus m2 med allt från gruppträning, gym, simhall till bollhallar, beachvolleybollhall, golf och klättervägg. Studenterna har också tillgång till flera av kommunens anläggningar. Vi har en minibuss som tar studenterna ut på träningar och vi tillhandahåller kartor m.m. C. Praktiknära forskning inom Umeå Universitet 1 HUR MÅNGA FORSKARE INOM UMEÅ UNIVERSITET ÄGNAR SIG ÅT ELITIDROTTSINRIKTAD FORSKNING Inom Idrottshögskolans nätverk ingår f.n. 27 forskare och 16 doktorander som bedriver idrottsrelaterad forskning. Forskningen har sin tyngdpunkt inom idrottsmedicin, 11

12 idrottspedagogik samt idrottspsykologi, men det bedrivs även idrottsrelaterad forskning inom andra ämnesområden såsom t.ex. kostvetenskap, idrottshistoria, anatomi, idrottsjuridik och sjukgymnastik. Inom UmU finns 22 forskare (16 disputerade forskare och 6 doktorander) som riktar sitt intresse mot den elitidrottsinriktade praktiknära forskningen antingen direkt eller indirekt. Utöver dessa ansvariga forskare finns det även ett antal medarbetare som samverkar inom olika idrottsrelaterade projekt. Den praktiknära elitidrottsinriktade forskningen bedrivs inom ämnesområdena idrottsmedicin, idrottspedagogik, idrottspsykologi, fysioterapi och anatomi. Tabell 3 Lista över de forskare som ägnar sig åt den praktiknära elitidrottsinriktade forskningen inom Umeå Universitet Forskare (initialer på namnet) Ämne Befattning Josef Fahlén (JF) Idrottspedagogik Docent Tor Söderström (TS) Idrottspedagogik Professor Annika Johansson (AJ) Idrottspedagogik Universitetslektor Staffan Karp (SK) Idrottspedagogik Docent Christer Malm (CM) Idrottsmedicin Docent Anna Nordström (AN) Idrottsmedicn Docent Jiguo Yu (JY) Idrottsmedicin Universitetslektor Michael Svensson (MSv) Per Jonsson (PJ) Idrottsmedicin Idrottsmedicn Universitetslektor Universitetslektor ClaesGöran Sundell (CS) Idrottsmedicin Doktorand Kajsa Gilenstam (KG) Idrottsmedicin Universitetlektor Håkan Alfredson (HA) Idrottsmedicin Professor Tommy Henriksson (TH) Idrottsmedicin Doktorand Sture Forsgren (SF) Anatomi Professor Per Ståhl (PS) Anatomi Docent Louise Rönnqvist (LR) Idrottspsykologi Professor Erik Lundqvist (EL) Idrottspsykologi Doktorand Andreas Stenling (AS) Idrottspsykologi Doktorand Marius Sommer (MSo) Idrottspsykologi Doktorand Lars Berglund (LB) Fysioterapi Doktorand Ulrika Aasa (UA) Charlotte Häger (CH) Fysioterapi Samhällsmedicin och rehab Universitetslektor Professor Nya idrottsdoktorander planeras att antas under inom både det medicinska och beteendevetenskapliga området. 12

13 VILKA RESURSER I FORM AV LABORATORIER, FORSKNINGSGRUPPER OSV. MED INRIKTNING MOT ELITIDROTT HAR LÄROSÄTET? 2.1 LABORATORIER VID UMU DÄR DET BEDRIVS ELITIDROTTSINRIKTAD FORSKNING På den Idrottsmedicinska enheten finns ett modernt Idrottslaboratorium som invigdes I dagsläget används Idrottslaboratoriet för undervisning och testverksamhet både för motionärer och elitidrottare. Flera olika forskningsprojekt på de humanfysiologiska fältet använder också laboratoriet. I laboratoriet finns bra teknologiska lösningar för att bedriva undersökningar inom hälsa samt prestationsutveckling. På institutionen Integrativ medicinsk biologi (anatomen) finns ett fullt utrustat laboratorium för neuromuskulär vävnadsforskning där olika forskare inom idrottsmedicin, anatomin och ortopedi samverkar. Man bedriver bland annat studier på muskulaturens anpassning till träning samt effekter av doping. Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) driver och utvecklar hjärnavbildningsstudier vid Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus. Den huvudsakliga tekniken som används på UFBI är funktionell Magnetisk resonans tomografi (MRI), men nyligen har även en Positronemissiontomografi (PET) och datortomografi (CT) med cyklotron och radiokemilabb lagts till. Forskare (LR) vid den Psykologiska enheten bedriver studier vid UFBI där man undersöker träningens effekter på hjärnan. 2.2 SAMARBETE MED ANDRA LABORATORIER Några av de projekt som initierats av idrottsmedicinska forskare inom UmU bedrivs även på andra laboratorier utanför Umeå Universitet. Nedan finns en lista över de laboratorier samt typ av forskning som bedrivs där: Umeå Biotech Incubator (Umeå); studier för att spåra bloddoping. (CM) Umeå Proteomic Analysis Facility (Umeå); en analytisk plattform för att spåra bloddoping och även effekter av anabola steroider på human muskel. (CM) Analyslaboratorium i Manchester (England); studier på proteinanalyser av blod och muskel för detektion av doping (CM) Dopinglaboratoriet i Huddinge (KI, Stockholm) (CM) Winternet (Boden); utveckling av testmetoder för idrott. (CM) Akademiska sjukhuset i Uppsala: biomonitorering av hormoner och nutritionsstatus (MSv) 13

14 FORSKNINGSGRUPPER Forskare inom UmU bedriver praktiknära elitidrottsinriktad forskning i självständiga forskningsgrupper inom de egna institutionerna men även i större tvärvetenskapliga forskningsprojekt. De tvärvetenskapliga forskningsgrupperna för praktiknära elitidrottsforskning bedrivs inom : Idrottsfysiologi och muskelforskning Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Fysioterapi och Idrottspsykologi Fysioterapi och Idrottsmedicin Idrottspedagogik, idrottspsykologi och Idrottsmedicin Flera av forskarna ingår även i olika nationella och internationella forskningsgrupper. Här listas exempel på samarbeten med forskningsgrupper utanför UmU: Football Research Group (FRG), Linköping Universitet. Idrottens prestationssystem, Umeå universitet och Linnéuniversitetet. AFIT (Astronaut exercise prescriptions promoting health and fitness on earth). AFIT är ett projekt som består av medlemmar från fyra olika länder. 3 BESKRIV DEN PRAKTIKNÄRA FORSKNING MED RELEVANS FÖR ELITIDROTT SOM IDAG BEDRIVS VID LÄROSÄTET. I följande beskrivs den praktiknära elitidrottsinriktade forskningen utifrån projektets/studiernas huvudområde. Idrottspedagogik Inom området Idrottspedagogik bedrivs studier om uttagningsproblematik hos elitidrottare (AJ), sambanden mellan idrottsdebut, deltagande i talangutvecklingsverksamhet och expertutövande som vuxen (JF, TS) samt studier av det svenska elitidrottssystemets beskaffenhet och verkningsgrad för svenska idrottares internationella konkurrenskraft. (JF) Det pågår även ett projekt om fotbollens talangssystem och relationen till idrottslig framgång. (TS). I ett annat projekt undersöker man idrottsledares uppfattningar om god barn och ungdomsidrott som berör frågor om förutsättningar för elitidrott. Det sker även forskning om idrottsrörelsen och hur den hanterar krav och förväntningar från olika intressenter och vad det betyder för utövare av olika kategorier (SK). Andra projekt fokuserar vilka konsekvenser Handslaget och Idrottslyftet har haft avseende vilka förutsättningar som ges för elitinriktad ungdom. (SK) 14

15 Även projekt som studerar organisation av barn i lagidrott avseende implementeringen av Svensk Innebandys utvecklingsmodell (SIU), samt fotbollsförbundets spelarutbildningsplan startas upp under Projektet sker i samarbete med Svenska Innebandyförbundet och Svenska fotboll förbundet. (TS) Anatomi Inom området Anatomi studerar man på vävnadsnivå orsaker till varför motionärer och elitidrottare drabbas av kroniskt kompartment syndrom. Vidare undersöker man hur musklerna påverkas vid långvarigt sängläge exempelvis på grund av en skada med och utan träning. Projektet sker i samarbete med AFIT. Man studerar även vad som sker i musklerna på motsatt sida vid enkelsidig träning (PS). Ett annat forskningsområde på anatomin är att studera senvävnad från operationer på personer som håller på med elit/ och motionsidrott. (SF, HA) Idrottspsykologi Inom Idrottspsykologin studerar man effekter av träning med avseende på golf och fotbollsspelare i form av färdighet, motoriskt utförande/kinematik och hjärnaktivitet. (LR, MSo) Det pågår även forskning om taktiskt beslutsfattande och perception hos sprintskidåkare. (EL) Fysioterapi Inom området Fysioterapi bedriver man ett projekt där man tittar på effekter av tung styrketräning på personer med ländryggsbesvär. Studien syftar delvis till att undersöka och kartlägga skador samt ta reda på möjliga orsaker till skador och smärttillstånd hos elitaktiva inom Svenska Styrkelyftförbundet. (UA, LB) Idrottsmedicin Inom området idrottsmedicin bedrivs elitidrottsriktande forskningsprojekt inom olika områden. Här bedrivs studier för att utveckla nya metoder för att spåra doping med anabola steroider och bloddoping (CM), utveckling av operationsmetoder för behandling av kronisk sensmärta (används av elitidrottare från hela världen (HA), utveckling av nässpray för att minska risken för infektioner hos elitidrottare (CM) och studier på elitsatsande ungdomars ländryggsbesvär (CS). Ett annat område berör projekt som riktar sig mot utvecklings av elitidrottare. Biomonitorering, prestationsutveckling och prevention av idrottsskador för elitidrottare (PJ och MSv), systematiska arbetssätt för långsiktig hälsosam prestations och talangutveckling vid 15

16 Dragonskolans idrottsprogram (PJ och MSv), utveckling av svensk alpinåkning (främst kvinnor) (CM) och utveckling av selektionsmodeller för unga idrottare(cm) Andra projekt inriktar sig mot skadeförebyggande och prediktion av skaderisk. Test för prediktion av skaderisk genom screening av fotbollsspelare (CM), tester för att bedöma sviter efter hjärnskakning hos ishockey spelare som stöd i rehabilitering och återgång till spel (AN), rekommendationer för återgång till spel i kontaktidrotter (CM), traumatologisk forskning inom fotboll (AN) och grundläggande fysiologi och skaderisker hos innebandyspelare. (AN). Projekt som inriktar sig mot det fysiologiska området behandlar avgörande faktorer för längdskidåkning (CM) och forskning om hur excentrisk träning ökar muskelstyrka (JY) Andra projekt berör damishockey och synen på prestation utifrån den (osynliga) manliga normen, fysiska, psykiska och sociokulturella förutsättningar i damhockey (KG). 4 VILKA SAMARBETEN HAR LÄROSÄTET MED OLIKA AVNÄMARE INOM IDROTTSRÖRELSEN? Exempel på forskarnas samarbeten inom elitidrott med olika nationella och internationella idrottsrörelser presenteras i nedanstående tabell 4. i tabell 4. Tabell 4. Forskarnas samarbeten med olika avnämare inom idrottsrörelsen kopplat till elitidrott LOKALA KONTAKTER (Föreningar, skolor, SDF) Fotbollsföreningar Golfföreningar Innebandyföreningar Västerbottens skidförbund Västerbottens fotbollsförbund Västerbottens idrottsförbund Umeå kommun Dragonskolans elitidrottsgymnasium NATIONELLA KONTAKTER Specialidrottsförbund (SF) Övriga 16

17 Svenska Innebandyförbundet Svenska Fotbollförbundet Svenska Ishockeyförbundet Svenska Budo och Kampsportsförbundet Svenska Handikappidrottsförbundet Svenska Gymnastikförbundet Svenska Skidförbundet Svenska Styrkelyftförbundet Svenska Orienteringsförbundet Svenska Bouleförbundet Idrottsgymnasier (RIG, NIU) FRG, Football research group (ingår under UEFA) SHL, Svenska hockeyligan Bodens BK, Fotboll Luleå Hockey Ski Team Sweden Alpine RF SOK INTERNATIONELLA KONTAKTER WADA, Arne Lundqvist Premier League och Championship league i Fotboll, England England Rugby League England Track and Field England Cricket Team Ireland Track and Field Ireland Rugby FC Barcelona Kuortane Olympic Training centre 5 ÄR DEN ELITINRIKTADE IDROTTSFORSKNINGEN SPECIALISERAD MOT NÅGON/NÅGRA IDROTT(ER), I SÅ FALL VILKA? Den praktiknära forskningen vid UmU är både idrottsövergripande och inriktad mot några specifika idrotter. Exempel på idrotter forskningen är specialiserad mot är; Alpint Basket Cykling Friidrott Fotboll Golf Gymnastik Innebandy Ishockey (både dam och herrar) Längdskidor 17

18 Orientering Styrkelyft Tennis 6 VILKA NATIONELLA RESPEKTIVE INTERNATIONELLA FORSKNINGSSAMARBETEN MED ANDRA LÄROSÄTEN FINNS INOM ELITIDROTTSOMRÅDET? 6.1 NATIONELLA FORSKNINGSSAMARBETEN MED ANDRA LÄROSÄTEN Forskare vid UmU har följande forskningssamarbeten med dessa nationella lärosäten inom den praktiknära elitidrottsforskningen; Malmö högskola; Johan Norberg (Idrottspedagogik, JF) Stockholms universitet; Paul Sjöblom och Johnny Wijk (Idrottspedagogik, JF) Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, Björn Ekblom (Idrottsmedicin, CM) Karlstads Universitet; Henrik Gustafsson och Erik Wästlund (Idrottspsykologi, EL) Högskolan Dalarna, Michail Tonkonogi, Falun (Idrottsmedicin, CM) Linnéuniversitetet, (Idrottspedagogik och Idrottsmedicin, TS och AN) Linköpings Universitet (Idrottsmedicin, AN) Högskolan i Gävle (Idrottsmedicin, JG) 6.2 INTERNATIONELLA FORSKNINGSSAMARBETEN MED ANDRA LÄROSÄTEN Forskare vid UmU har följande internationella forskningssamarbeten med dessa internationella lärosäten inom den praktiknära elitidrottsforskningen; Loughborough University, Richard Ferguson, England (Idrottsmedicin, CM) University of Massachusetts, Barry Braun,USA ((Idrottsmedicin, CM) AFIT, Astronout exercise prescriptions promting health and fitness on earth (Anatomen, PS) Elite Sporting Edge, Brisbane, Australien (Idrottspsykologi, LR) Norwegian School of Sport Sciences, Oslo (Idrottspsykologi, LR) Norges teknisknaturvetenskapliga universitet, NTNU, Trondheim (Idrottspsykologi, LR) Motor Skills Laboratory,School of Kinesiology, University of British Columbia, Canada.(Idrottspsykologi, LR) Han University, Holland (Idrottspedagogik, TS) 18

19 Birmingham, England (Idrottspedagogik, TS) University of British Columbia, Vancouver (Idrottsmedicin, HA; Anatomen, SF) UCL, London, England (Idrottsmedicin, HA) Monash University, Melbourne Australia (Idrottsmedicin, HA; Anatomen, SF) Gonzaga University, Spokane, Christina Geithner, USA (Idrottsmedicin, KG) School of Kinesiology and Health Science, York University, Toronto, Canada (Idrottsmedicin, KG) Kuortane Olympic Training centre, Teemu Rauhala, Tapio Korjus, Finland (Idrottsmedicin, CM) Norges idrottshögskola, Svein Andersson, Lars Tore Rongland, Matti Goksöyr och Dag Vidar Hanstad (Idrottspedagogik, JF) Research institute for olympic sport, Jari Lämsä och Jarmo Mäkinen, Finland (Idrottspedagogik, JF) University of London, Klaus Nielsen (Idrottspedagogik, JF) Syddansk universitet, Jörn Hansen, Rasmus Storm (Idrottspedagogik, JF) Wollongong university Australia (Idrottspedagogik) Avslutande frågeställningar 1 BESKRIV VARFÖR JUST ERT LÄROSÄTE ÄR LÄMPAT FÖR ATT BLI ETT FRAMTIDA IDROTTSVÄNLIGT LÄROSÄTE (FLEXIBLA STUDIER) ELLER FULLT UTVECKLAT RIKSIDROTTSUNIVERSITET (TRÄNARUTBILDNING, FLEXIBLA STUDIER OCH PRAKTIKNÄRA FORSKNING). Idrott och akademi Tänk Umeå! Umeå universitet är ett fullbreddsuniversitet med fyra fakulteter (humfak, samfak, tek/natfak och medfak), vi har också en Lärarhögskola. Vi är ett stort universitet med ca studenter och ca anställda. Idrottsverksamheten vid Umeå universitet samordnas av idrottshögskolan (IH) i syfte att stödja att idrottsutbildning, idrottsforskning och kombination elitidrott och studier kan utvecklas inom hela universitetet och inom samtliga fakulteter. Idrottshögskolans har sedan 1 januari 2013 en ny organisation för att kunna leva upp till vårt huvuduppdrag som är att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. IH samordnar idag utbildningar med relevans inom idrottsområde och idrottsrelaterad forskning oavsett inom vilket ämne 19

20 forskningen bedrivs. Inom IH:s verksamhet finns även fyra kompetens och utvecklingscentra i samarbete med Umeå Kommun och respektive specialidrottsförbund, Svenska skidförbundet, längd, Svenska friidrottsförbundet, Svenska orienteringsförbundet och Svenska innebandyförbundet. Vi har också ett nära samarbete med elitföreningarna i Umeå kommun. UmU har som första lärosäte i landet en utarbetad policy för kombination elitidrott och studier och vi har en tydlig struktur över hur det fungerar. IH samordnar samtliga elitidrottsstudenter som finns vid UmU oavsett vilken utbildning de väljer. Vi har redan idag även en modell för en samverkande stödapparat för våra elitaktiva vad gäller: specialkompetens inom idrott medicinskt, idrottsfysiologiskt, kostvetenskapligt och idrottspsykologiskt stöd närhet och tillgång faciliteter vad gäller träning och testning interaktion mellan många idrotter Universitetsstyrelsen har efter förslag från universitetsledningen beslutat att under perioden satsa ytterligare resurser för att utveckla idrottsverksamheten, under perioden ges bl.a. stöd till idrottsrelaterad forskning, uppbyggnad av forskarskola och idrottslaboratoriet. Vi har som ambition att i framtiden utveckla mer idrottsrelaterad forskning och utbildning inom samtliga våra fakulteter och tror att en RIUstämpel kommer att påverkar våra fakulteter att i större utsträckning vilja utveckla nya projekt inom idrottsområdet och bli ett modernt RIU! 2 EVENTUELL YTTERLIGARE INFORMATION OM ERT LÄROSÄTE SOM HAR RELEVANS FÖR RIKSIDROTTSUNIVERSITETSMODELLEN? Vi har en aktiv kommun som ser idrotten som en viktig tillväxtfaktor. Vi har ett nära samarbete med Umeå kommun, Västerbottens läns landsting (VLL) och den lokala idrotten vilket bl.a. syns genom att representanter för dessa organisationer finns i Idrottshögskolans styrelse. 20

Riksidrottsuniversitet (RIU) i Göteborg. Ola Jodal

Riksidrottsuniversitet (RIU) i Göteborg. Ola Jodal Riksidrottsuniversitet (RIU) i Göteborg Ola Jodal Ola.Jodal@vgidrott.se, 0709-265844 Bakgrund Bakgrund ur idrottens perspektiv Idrotten behöver ett bra alternativ för de som slutar gymnasiet (efter RIG

Läs mer

Mål 2015 och VI 2012/13. En nationell modell för Riksidrottsuniversitet (RIU) Riksidrottsforum 20121111

Mål 2015 och VI 2012/13. En nationell modell för Riksidrottsuniversitet (RIU) Riksidrottsforum 20121111 En nationell modell för Riksidrottsuniversitet (RIU) Riksidrottsforum 20121111 Kent Lindahl & Liselotte Ohlson Idrottsstödsutredningen Idrott åt alla (SOU 1969:29) lade fram förslag om en organisationsform

Läs mer

Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60 hp

Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60 hp Master programme in Sports Coaching, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift.

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift. Ungern I Ungern kombineras bedömningssystemet på nivå 1 & 2 bedömningen olika formativa bedömningar med en summativ bedömningar (även olika delar) vid slutet av varje nivå i tränarutbildningen. Utbildningen

Läs mer

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Ett utbildningsprogram för elittränare/elitcoacher SISU Idrottsutbildarna i samarbete med RF genomför Idrottens ETU 2013-15. Nytt för i år är möjlighet

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5)

IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5) IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5) Utbildningsplanen är fastställd 2002-12-18 av Utbildnings- och forskningsnämnden med stöd av 6 kap 8-9 högskoleförordningen. 1. Reglering Högskolestyrelsen fastställer

Läs mer

Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013

Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013 Gymnastikförbundet Idrottens Hus, 11473 Stockholm : 08-699 60 00 e-post: info@gymnastik.se www.gymnastik.se Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013 Riksidrottsförbundet har tagit fram certifieringskrav

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd 2007-05-16 av Forsknings- och Utbildningsnämnden.

Utbildningsplanen är fastställd 2007-05-16 av Forsknings- och Utbildningsnämnden. Utbildningsplan Tränarprogrammet Sport Science and Sport Coaching Programme Omfattning: Examen: 120/180 högskolepoäng Högskoleexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt minst 120 högskolepoäng.

Läs mer

BESLUT. Elitidrottande studenter vid Uppsala universitet: rutiner

BESLUT. Elitidrottande studenter vid Uppsala universitet: rutiner UPPSALA UNIVERSITET BESLUT 2015-04-2 1 UFV 2014/153 1 (1) Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress S:tOlofsg.1 OB Handläggare Eva Söderman Telefon: 018-4711880 Telefax: 018-4711640 www.uu.se Eva.Soderman@uadm.uu.se

Läs mer

Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng Sport Science and Sport Coaching Program, 180 credits. Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd

Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng Sport Science and Sport Coaching Program, 180 credits. Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd 1(7) Utbildningsplan Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng Sport Science and Sport Coaching Program, 180 credits 1. Basdata Nivå: Grund Programkod: XGIVT Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd 2015-01-27

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU)

Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) De reviderade certifieringskraven är framtagna av referensgruppen för NIU som består av ett antal representanter

Läs mer

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Kursplan Uttagen: 2014-09-19 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Placement with Bachelors Essay in Sport Education 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2IP022 Inrättad: 2009-05-28 Inrättad av: Programkommittén

Läs mer

Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten?

Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten? Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten? Dåtid Först kom idrotten av män för män sen kom kvinnorna och sedan kom barn- och ungdomsidrotten 1977

Läs mer

Fotboll på Gymnasiet. Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt Idrottsalternativet

Fotboll på Gymnasiet. Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt Idrottsalternativet Fotboll på Gymnasiet Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt Idrottsalternativet Tibble Fristående Gymnasium NIU Samarbetet mellan Tibble Gymnasium, AIK och Täby IS (numera Täby FK) startade läsåret 2009-2010.

Läs mer

Hur undviker vi skador? Jenny Jacobsson, Leg sjukgymnast, Med Dr Annette Heijne, Leg sjukgymnast, Med Dr Anna Frohm, Leg sjukgymnast, Med Dr

Hur undviker vi skador? Jenny Jacobsson, Leg sjukgymnast, Med Dr Annette Heijne, Leg sjukgymnast, Med Dr Anna Frohm, Leg sjukgymnast, Med Dr Hur undviker vi skador? Jenny Jacobsson, Leg sjukgymnast, Med Dr Annette Heijne, Leg sjukgymnast, Med Dr Anna Frohm, Leg sjukgymnast, Med Dr Undvika skador och sjukdomar inom idrott Förebygga skador relaterade

Läs mer

Specialidrottsförbundens (SF) gemensamma och reviderade certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) från och med hösten 2014.

Specialidrottsförbundens (SF) gemensamma och reviderade certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) från och med hösten 2014. Sida 1 / 5 Stockholm 2013-10-10 SBBF Specialidrottsförbundens (SF) gemensamma och reviderade certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) från och med hösten 2014. De reviderade certifieringskraven

Läs mer

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning Delegationsbeslut Handläggare: Gunilla Ericsson 2011-06-20 GN 2011.0225 Degerfors IF Nationell idrottsutbildning Sammanfattning Degerfors IF har inkommit med ett brev angående genomförande av nationell

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Lärarhögskolans ledningsgrupp har gjort bedömningen

Läs mer

Terminsbrev juni 2014

Terminsbrev juni 2014 Terminsbrev juni 2014 U nder vårterminen har Idrottshögskolan, IH, jobbat vidare med att utveckla vår organisation och bl.a. stärka Umeå universitets chanser att bli ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet.

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten IDG410 TRÄNARSKAP MED INRIKTNING MOT FOTBOLL I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG Coaching in Soccer I, 30 higher education credits Grundnivå First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utbildningsplan för hälsopromotionsprogrammet

Utbildningsplan för hälsopromotionsprogrammet Utbildningsplan för hälsopromotionsprogrammet Grundnivå, 180 högskolepoäng Health Promotion Program, Bachelor level 180 Higher Education Credits Fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE

ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE Visionen är att Göteborg ska ha den mest attraktiva friidrottsmiljön i Sverige BAKGRUND På distriktsårsmötet 2009 beslutade Göteborgsklubbarna

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89: Ub662

Motion till riksdagen 1988/89: Ub662 Motion till riksdagen 1988/89: Ub662 av Göran Engström och Birgitta Hambraeus (båda c) Idrottsinstruktörsutbildning vid högskolan Falun/Borlänge, m. m. Om inrättandeaven instruktör/tränarutbildningvid

Läs mer

TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS

TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Ladokkod TGTRÄ2 Fastställd 2007-12-12 1 (5) TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Basdata Kursen är en obligatorisk kurs inom Tränarprogrammet vid Gymnastik-

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott C, Träningslära inriktning hälsa och äldre, 30 Sport Science, Principles of Exercise Training, Health and Aging, Advanced Course, 30 Credits Kurskod:

Läs mer

Idrottsprogrammet ELIT

Idrottsprogrammet ELIT Idrottsprogrammet ELIT Är du en elitsatsande idrottstalang? Då är det här du ska tillbringa dina år på gymnasiet. Tillgängliga idrottskurser (hos IGU) Specialidrott Träningslära, Näringslära, Ledarskap

Läs mer

Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se

Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se DISTRIKT VÄST SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se Kursplan SB&K klubbinstruktör 1. Innehåll Distrikt Väst har i samarbete med SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning GTU 2 Utbildarhandledning 1 GTU 2 Utbildarhandledning Tack! Vi vill börja med att rikta ett tack till dig som är en av utbildarna i GTU Tack vare dig har vi möjlighet att klara vårt uppdrag gentemot idrottsrörelsen,

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Idrottshögskolans terminsbrev juni 2015

Idrottshögskolans terminsbrev juni 2015 Idrottshögskolans terminsbrev juni 2015 U nder vårterminen har Idrottshögskolan (IH) arbetat vidare med att utveckla den idrottsrelaterade verksamheten inom Umeå universitet (UmU). Vi ser förväntansfullt

Läs mer

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte.

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte. SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Undervisningen

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten IDA101 IDROTTSVETENSKAP SPORTS MANAGEMENT III, 30 HÖGSKOLEPOÄNG Sport Science Sports Management III, 30 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Lorem ipsum suas. Dubbla karriärer. Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö

Lorem ipsum suas. Dubbla karriärer. Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö Dubbla karriärer Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö 1 ADC/TDC Växjö är en satsning för framtiden Athletics Development Center (ADC) och Tennis Development Center (TDC) i Växjö erbjuder dig

Läs mer

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare För att lättare kunna se hur du som tränare/ledare kan utveckla dig inom SBF, SISU och, som en struktur i utbildningsledet, du kan se den som en

Läs mer

Ny lärarutbildning inlifjal

Ny lärarutbildning inlifjal Ny lärarutbildning 2011 Förskola Yrkeslärare Fritidshem grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Ämneslärare 7-9 Ämneslärare Gymn Göteborgs universitet JA JA JA JA JA JA JA Högskolan i Borås JA JA JA JA JA JA Högskolan

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Studiehandledning L9ID45 Idrottsfysiologi med träningslära för idrott och hälsa, 5 hp Avancerad nivå Kursansvarig: Jesper

Läs mer

Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF)

Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF) NOMINERING 2011-09-26 HDa dnr DUC 2011/1362/10 Ert dnr UmU 112-1737-11 Umeå universitet Akademisekreterare Daniel Andersson 901 87 UMEÅ Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF) 2012-2014

Läs mer

Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Physical Trainer Program

Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Physical Trainer Program Medicinska fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: peter.forsgren@idrott.umu.se www.umu.se Utbildningsplan Dnr 503-2451-11 Datum 2012-03-01 Sid 1 (5) Tränarprogrammet inriktning

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef,

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010 4700365 BESLUT 2014 03 27 Reg. Nr. 411 637 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar Mall för uppföljning kandidatexamen. Lärosäte: Umeå universitet. Uppföljningssärende

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar Mall för uppföljning kandidatexamen. Lärosäte: Umeå universitet. Uppföljningssärende Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Mall för uppföljning kandidatexamen Lärosäte: Umeå universitet Uppföljningssärende Reg nr. A-2013-10-3221 Huvudområde/område för examen: Idrottspedagogik

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Lokal idrottsutbildning (LIU) Petter Svensson samordnare Idrottsgymnasiet Gotland UAF Jan Christoffersson samordnare Idrottsgymnasiet Gotland GI

Lokal idrottsutbildning (LIU) Petter Svensson samordnare Idrottsgymnasiet Gotland UAF Jan Christoffersson samordnare Idrottsgymnasiet Gotland GI Lokal idrottsutbildning (LIU) Petter Svensson samordnare Idrottsgymnasiet Gotland UAF Jan Christoffersson samordnare Idrottsgymnasiet Gotland GI Syftet med Idrottsgymnasiet Gotland är att ge elever möjlighet

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 356/ / Kurskod IDI202 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad

Kursplan. Inst. för pedagogik 356/ / Kurskod IDI202 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod IDI202 Dnr Dnr 356/01-51 38/2002-51 Beslutsdatum Reviderad 2001-12-11 2002-02-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Idrott och hälsa, fortsättningskurs

Läs mer

2015-2021 NIU-Handboll

2015-2021 NIU-Handboll Avtal 2015-2021 NIU-Handboll Följande avtal är idag upprättad för perioden 2015-2021 mellan Svenska Handbollförbundet gymnasieskola (skolan) (SHF) och Underskrift av ansvarig kommunal tjänsteman:... Underskrift

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

VERKSAMHETER. Nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) åk 1,2,3 Lokal idrottsutbildning (LIU) åk 1,2,3 Idrottsledarutbildning (ILU) åk 2 (3)

VERKSAMHETER. Nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) åk 1,2,3 Lokal idrottsutbildning (LIU) åk 1,2,3 Idrottsledarutbildning (ILU) åk 2 (3) HISTORIA 1985 FÖRSTA IDROTTERNA PÅ IDROTTSGYMNASIET 1995 BETYG I ÄMNET SPECIALIDROTT INFÖRS 300p 2005 ÖKNING AV INTAGNA ELEVER 2008 GEMENSAM UNDERVISNING 2011 NY GYMNASIEREFORM (NIU/LIU) VERKSAMHETER Nationell

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Skadeförebyggande arbete. Anna Frohm Leg sjukgymnast, Med.Dr Idrottsmedicinskt ansvarig

Skadeförebyggande arbete. Anna Frohm Leg sjukgymnast, Med.Dr Idrottsmedicinskt ansvarig Skadeförebyggande arbete Anna Frohm Leg sjukgymnast, Med.Dr Idrottsmedicinskt ansvarig Dag 1, onsdag 10/12 9.00 Fika och välkomna till Bosön 9.30-12.30 Plötslig hjärtdöd- teori och praktik/case. Ta gärna

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9ID10 Idrott och hälsa, 15 högskolepoäng Physical education and health, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

1. Basdata Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Tränarprogrammet

1. Basdata Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Tränarprogrammet Kursplan Tränarskap I, 30 högskolepoäng Sport Specific Methodology, 30 credits 1. Basdata Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Tränarprogrammet Omfattning: Nivå: Kurskod: 30 högskolepoäng Grundnivå,

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering

ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering Ort och datum Underskrift av behörig företrädare för huvudman förtydligande Sökande Huvudman Organisationsnummer

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 Svenska skidförbundet, alpint, version 4 Basdata Omfattning: 7 dagar plus instuderingsuppgifter, hemuppgifter och praktik uppdelat på två kurstillfällen. Del 1

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015!

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015! ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Göteborg s Nya Ar ena Aspero fl yttar in 2015! Elitidrottsgymnasiet Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Idrottsgymnasiet. Gotland

Idrottsgymnasiet. Gotland Idrottsgymnasiet Gotland Idrottsgymnasiet Gotland Satsar du mycket tid och kraft på ditt idrottande? Då kan Idrottsgymnasiet Gotland vara något för dig! Syftet med idrottsgymnasiet är att elever ska få

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Idrottshögskolans terminsbrev december 2015

Idrottshögskolans terminsbrev december 2015 Idrottshögskolans terminsbrev december 2015 I drottshögskolan vid Umeå universitet vill med detta terminsbrev summera höstens aktiviteter. En höst som är historiskt då detta är vår första termin som Riksidrottsuniversitet!

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

Svenska Orienteringsförbundet. Ansökan för certifiering NIU specialidrott orientering, skido, mtbo.

Svenska Orienteringsförbundet. Ansökan för certifiering NIU specialidrott orientering, skido, mtbo. Svenska Orienteringsförbundet Ansökan för certifiering NIU specialidrott orientering, skido, mtbo. I ansökan ange: 1. huvudman för utbildningen 2. kontaktperson/-er 3. hur många elevplatser ni söker (på

Läs mer

Utbildningsplan för Hälsopromotion, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Hälsopromotion, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Hälsopromotion, kandidatprogram 180 högskolepoäng Health Promotion, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteteten

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYE19, Psykologi: Psykologi, hälsa och välbefinnande, 15 högskolepoäng Psychology: The Psychology of Health and Well-being, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

HUR TRÄNAR ELITSATSANDE BARN OCH UNGDOMAR?

HUR TRÄNAR ELITSATSANDE BARN OCH UNGDOMAR? HUR TRÄNAR ELITSATSANDE BARN OCH UNGDOMAR? Mattias Möller Leg fysioterapeut Astrid Lindgrens Barnsjukhus Djurgårdens IF junior Pojklandslag SvFF Mia Tegmark Leg fysioterapeut Idrottskliniken Rehab Astrid

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SAMT AKTIVITETER Idrott och akademi Tänk Umeå!

VERKSAMHETSPLAN SAMT AKTIVITETER Idrott och akademi Tänk Umeå! Idrottshögskolan Umeå universitet, 901 87 Umeå Besöksadress: IKSU sport www.ih.umu.se Verksamhetsplan 2016-2018 samt aktivitetsplan för 2016 Beslutad av IHs styrelse 2015-12-02 Dnr: IH 1.7.1-24-2015 Sid

Läs mer

SPECIALIDROTT. Ämnets syfte

SPECIALIDROTT. Ämnets syfte SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Ämnets

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN

HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN HÄLSOVETENSKPLIG INSTITUTIONEN UTILDNINGSPLN TRÄNRUTILDNING I FOTOLL, 80 POÄNG Education for Coaches in Football, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 4-6, 30 HÖGSKOLEPOÄNG, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION FÖR SCHOOL YEAR 4-6, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS, 30 CREDITS

IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 4-6, 30 HÖGSKOLEPOÄNG, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION FÖR SCHOOL YEAR 4-6, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS, 30 CREDITS Laddokkod Giltighetstid tills vidare 1 (6) IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 4-6, 30 HÖGSKOLEPOÄNG, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION FÖR SCHOOL YEAR 4-6, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS, 30 CREDITS Basdata Kursen

Läs mer

BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - SKOLAN MITT I IDROTTEN

BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - SKOLAN MITT I IDROTTEN BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - SKOLAN MITT I IDROTTEN Utbildningar 2016/2017 DIN KARRIÄR INOM IDROTTEN BÖRJAR NU! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste mötesplats! Välj Bosön Idrottsfolkhögskola och

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Idrottsgymnasiet. Gotland

Idrottsgymnasiet. Gotland Idrottsgymnasiet Gotland Idrottsgymnasiet Gotland Satsar du mycket tid och kraft på ditt idrottande? Då kan Idrottsgymnasiet Gotland vara något för dig! Syftet med idrottsgymnasiet är att elever ska få

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

IGU s policy 2008-01-23. IGU s ledord för utveckling. Bäst helhet vinner Du och din omgivning Effektiva vanor Elda inte för kråkorna

IGU s policy 2008-01-23. IGU s ledord för utveckling. Bäst helhet vinner Du och din omgivning Effektiva vanor Elda inte för kråkorna Vad är IGU? Vad står vi för? Vad gör IGU? Hur gör IGU? Golfinriktningarna i Uppsala Frågor / vinn-vinn IGU Idrottsliga gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala IGU s policy Vår policy utgår

Läs mer

Då är det här rätt utbildning för dig...

Då är det här rätt utbildning för dig... Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Då är det här rätt utbildning för dig... CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

Tränarutbildning i förening

Tränarutbildning i förening Tränarutbildning i förening Svenska Fotbollsakademin 2010 Information om tränarutbildningarna i Svenska Fotbollsakademins utbildningsprogram Tränarutbildning - Fotbollsträning Barn- och ungdomsträning

Läs mer