Verksamheten Inledning. Verksamheten 2014 ABF Malmö. antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten 2014. Inledning. Verksamheten 2014 ABF Malmö. antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida"

Transkript

1 Verksamheten 2014 ABF Malmö Inledning Den genomförda verksamheten spänner över ett mycket brett folkbildningsfält. Vi har under 2014 arbetat med studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet, kulturprogram, projekt, internationell verksamhet, seminarier, föreläsningar, kurser, teater, uppsökande verksamhet med mera. Den allra största delen av verksamheten genomförde vi, liksom tidigare år, tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetande organisationer och kulturföreningar. Verksamheten 2014 Vår ambition med verksamhetsberättelsen är att redovisa hur vi lyckats förverkliga de ambitioner ABF som sattes Malmö upp i verksamhetsplanen. Vi redovisar också verksamheter som tillkommit under året efter det att verksamhetsplanen antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida samt på vår Facebooksida Vår folkbildningssyn och våra grundläggande idéer från idéprogrammet och ABFs riktlinjer ligger till grund för den genomförda verksamheten. Vi arbetar också målmedvetet vidare med förenings- och organisationsutveckling tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer i Malmö. ABFs stadgar, idéprogram, riktlinjer och ABF Malmös verksamhetsplan, som antogs av styrelsen i december 2013, utgjorde underlag för den genomförda verksamheten ABF ska inte vara som vilket annat studieförbund som helst. Hos oss är det övertygelsen om att en annan värld är möjlig som driver oss framåt. Våra förbundsgemensamma riktlinjer är tydliga: Folkbildning är för oss en idé om ett fritt kunskapssökande som kan ge människor mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet. Vi tror på den radikala folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vi har under året blivit en större avdelning, då Burlöv gått samman med oss. I januari hade vi invigning av våra lokaler centralt beläget i Arlöv. 1

2 Innehåll Inledning 3 Detta skall vi leva upp till 4 Stärka och utveckla demokratin 5 Påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 9 Utjämna utbildningsklyftor 17 Läsfrämjande insatser 20 Bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 22 Organisation 29 Medlemsorganisationer 31 Slutord 34 Alla får sin tårtbit 35 Omslagsfoto: Lotta Holmberg, Ung scen Malmöfestivalen 2

3 Verksamheten 2014 ABF Malmö Inledning Den genomförda verksamheten spänner över ett mycket brett folkbildningsfält. Vi har under 2014 arbetat med studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet, kulturprogram, projekt, internationell verksamhet, seminarier, föreläsningar, kurser, teater, uppsökande verksamhet med mera. Den allra största delen av verksamheten genomförde vi, liksom tidigare år, tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetande organisationer och kulturföreningar. Vår folkbildningssyn och våra grundläggande idéer från idéprogrammet och ABF: s Riktlinjer ligger till grund för den genomförda verksamheten. Vi arbetar också målmedvetet vidare med förenings- och organisationsutveckling tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer i Malmö. ABFs stadgar, Idéprogram, Riktlinjer och ABF Malmös verksamhetsplan, som antogs av styrelsen i december 2013, utgjorde underlag för den genomförda verksamheten ABF skall inte vara som vilket annat studieförbund som helst. Hos oss är det övertygelsen om att en annan värld är möjlig som driver oss framåt. Våra förbundsgemensamma riktlinjer är tydliga: Folkbildning är för oss en idé om ett fritt kunskapssökande som kan ge människor mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet. Vi tror på den radikala folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vår ambition med verksamhetsberättelsen är att redovisa hur vi lyckats förverkliga de ambitioner som sattes upp i verksamhetsplanen. Vi redovisar också verksamheter som tillkommit under året efter det att verksamhetsplanen antogs. Ytterligare dokumentation kring verksamheten finns på vår hemsida Foto: Lotta Holmberg, dansworkshop Drömmarnas hus 3

4 Detta skall vi leva upp till Foto: Lotta Holmberg, Sofielundsfestivalen Statens övergripande syften med statsbidrag till folkbildningen är: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet För att tydliggöra vårt folkbildningsarbete i ABF Malmö så har vi i både verksamhetsplan och verksamhetsberättelse utgått från dessa fyra övergripande syften. ABF Malmö genomför dels öppen verksamhet men har också en omfattande verksamhet i samarbete med 138 medlemsorganisationer, ca 130 samarbetade föreningar och därtill ett stort antal fria grupper. Så naturligtvis ger denna verksamhetsberättelse endast en liten inblick i det omfattande arbete vi gör i folkbildningssammanhang. På sista sidan kan man se fördelningen av 2014 års verksamhet. Vi är trogna vår profil dels med att arbeta med låga avgifter i den öppna verksamheten men också att arbeta med social hållbarhet och genomföra verksamhet helt kostnadsfritt för grupper ex. studiecirklar för hemlösa och svenska för kvinnor som är analfabeter. Vi arbetar hela tiden för att ABF Malmö ska uppfattas som arbetarrörelsens, Malmös, Lommas och Burlövs främsta mötesplats för studiecirklar, föreläsningar och kulturprogram. Systematiskt kvalitetsarbete ABF Malmö arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkra god och hög kvalitet rörande all verksamhet, ledarnas pedagogiska kunnande och de etiska regler som fastställts gemensamt av studieförbunden i Sverige. Alla cirkelledare ska godkännas av ABF Malmö och genomgå en introduktion inför studiearbetet och en ledarutbildning i folkbildningskunskap och cirkelmetodik omfattande minst nio timmar. Under 2014 har vi haft 10 cirkelledarutbildningar där 93 cirkelledare gått Steg G. Personal och förtroendevalda ska årligen hållas uppdaterade rörande folkbildningens utveckling, etiska frågor och kvalitativa utveckling. Detta har under 2014 skett vid styrelsemöte för förtroendevalda och vid månatliga arbetsplatsträffar för personalen. Plan för utvärdering och uppföljning av verksamheten finns och följs. Tillika finns kriterier för godkännande av cirkelledare. 4

5 Stärka och utveckla demokratin Verksamheten 2014 ABF Malmö Antirasistiskt arbete Under året har vi haft flera arrangemang inom antirasistiskt arbete, t ex Antirasistiska filmdagar med filmer och samtal och flera föreläsningar i ämnet. I maj gästades Malmö av f d fotbollsspelaren, numera aktivist mot rasism, Lilian Thuram och då var vi en av arrangörerna av en föreläsning med honom på Moriskan. Vidare kan vi nämna 21 mars FNs dag mot rasism och diskriminering, en heldag med föreläsningar och seminarier på Malmö Högskola, Förintelsens minnesdag - den internationella minnesdagen för Förintelsens offer och 9 oktober - dagen till minne av avskaffandet av den transatlantiska slavhandeln i Sverige. Dessutom samarbetade vi med Musiker mot rasism, dels med panelsamtal på Inkonst och dels med en stor gala på Moriskan den 17 maj som bestod av ett flertal seminarier såväl som konserter med flera stora artister. Tillsammans med LO genomförde vi 20 stycken heldagsutbildningar i Alla kan göra något för att motverka främlingsfientlighet. Totalt deltog 336 deltagare, främst förtroendevalda från de olika fackliga organisationerna. Vi har också erbjudit och genomfört gratis studiecirklar i antirasism och mänskliga rättigheter. Feministisk festival Kärlek, fest och protest Den juni anordnades Feministisk festival i Malmö Folkets Park och Moriskan som ett fristående komplement till Nordiskt Forum som ägde rum under samma helg på Malmömässan. Festivalen var ett ideellt initiativ som byggde på engagemang och delaktighet från ett stort antal gräsrotsfeminister. ABF Malmö var med från början och stöttade festivalen, såväl praktiskt som ekonomiskt. Under festivaldagarna var det flera olika program med workshops, seminarier, debatter, samtal, klubbar, konst, marknad, artister och möjlighet att prova på en massa kreativa aktiviteter. Även vårt område i Folkets Park, Bodskogen, sjöd av aktiviteter i feminismens tecken dessa dagar. Dagarna bjöd dessutom på fantastiskt väder och festivalen blev en publiksuccé. ABF var även med och samarbetade kring en del seminarier under Nordiskt Forum på Malmömässan, t ex ett seminarium kring hbtq-frågor och ett om RUT-avdraget. Foto: Lotta Holmberg, Feministisk festival 5

6 Foto: Lotta Holmberg, Regnbågsfestivalen Efter Arbetet Tillsammans med Tidningsföreningen Efter Arbetet har vi genomfört sex seminarium i angelägna och viktiga ämnen. Under våren var bland annat Carl Tham på plats och pratade om sin bok Nyliberalismens triumf och fiasko och under hösten gästades vi av Daniel Suhonen som pratade om sin bok Partiledaren som klev in i kylan. Stärk folkrörelserna Vi har erbjudit alla våra medlems- och samarbetande organisationer kostnadsfria cirklar för kassörer, sekreterare och ordföranden. Förutom dessa så har vi under året bjudit in till studieupptaktsträffar, för att informera om och motivera till studiecirkelverksamhet och ett större aktivt deltagande i kulturlivet. ABF och HSB har haft två studieorganisatörsutbildningar som vi alltid gör tillsammans, samtidigt som vi visar på ABFs breda utbud av cirklar och kulturarrangemang. Vi har även haft en valberedningsutbildning för de fackliga organisationerna. Supervalåret Under året har ABF varit involverade i en rad olika valaktiviteter. Bland annat deltog vi i en seminarieserie tillsammans med flera andra studieförbund där vi anordnade ett seminarium på Moriska paviljongen om bostadsdiskriminering med representanter från både politiska partier och olika intresseorganisationer. Vi erbjöd också gratis studiecirklar, Rösta Rätt 2014 och EU, Zlatan och hästarna. Självklart har vi också varit involverade i en mängd olika valaktiviter tillsammans med våra medlemsorganisationer. 8 mars ABF är med i flera olika arrangemang som uppmärksammar Internationella Kvinnodagen den 8 mars. Ett av arrangemangen, som gjordes i samarbete med bland annat Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, LO, Ung Vänster, SSU, S-kvinnor och S-studenter började med samling och tal i Folkets Park och därefter tågade man till Gustav Adolfs Torg där det också var tal och feministiskt pepp. På kvällen var det fest på Moriskan med bland annat feministiskt pepp-medley, Feministkören och samtal om antirasistisk feminism i politisk praktik med Rummet. Vi hade också stor kvinnofest i Kirsebergs kulturhus och bibliotek, med film föreläsningar och workshops, detta planerade vi och genomförde med kvinnonätverket i Kirseberg. Vi samarbetade också med Rosengårds Folkets hus kring en kvinnofest som genomfördes på Garaget. Soundz of the south I maj fick vi besök av aktivistnätverket Soundz of the south som är baserat i södra Afrika och som använder sig av hip-hop och poesi för att öka medvetenheten kring olika sociala frågor och för att bekämpa förtryck. Fyra medlemmar från Khayelitsha utanför Kapstaden i Sydafrika kom och delade med sig av erfarenheter och olika verktyg för gräsrotsorganisering. Resultatet blev mängder av möten och erfarenhetsutbyten med bland andra Kontrapunkt, Karavan, RGRA och Staden i mina drömmar samt konserter och spoken word på bland annat 1 maj, vilket innebar nya internationella kontakter för alla parter. 6

7 Verksamheten 2014 ABF Malmö Foto: Lotta Holmberg, Tredje Rummet Språkcafé och läxhjälp Under hösten har ABF i samarbete med Fontänhuset, vilka vänder sig till människor med psykisk ohälsa, anordnat en cirkel i att öva sig att prata svenska kombinerat med skriftliga övningar. På Gemenskapen har vi två gånger i veckan haft språkcafé och läxhjälp. Vi har värvat volontärer på våra kulturarrangemang. Det kommer människor från många olika språkgrupper: kinesiska, arabiska och somaliska för att nämna några och som mest är det ca 15 personer med olika språkbakgrunder. I läxhjälpen är det fortfarande ett fåtal som kommer, men vi fortsätter med verksamheten och hoppas på fler deltagare. Amalthea Tillsammans med många engagerade medlemmar, anordnade föreningen under året ett 50-tal föreläsningar kring aktuella ämnen som antirasism, nyfascism, stadsplanering och stadsdelsorganisering samt poesiuppläsningar och seriesamtal, ofta inför en fullsatt lokal. Tredje rummet Tredje rummet är en återkommande serie med publika samtal på ett givet tema som nu pågått i 13 år. Samtalen inleds alltid av en inbjuden gästföreläsare. Föreläsarna är valda så att perspektivet på huvudtemat blir olika varje gång. Temat för våren var Vad minns vi tillsammans? Om det kollektiva minnet (del II) och för hösten Staden och landet. Om olika sätt att leva. Under hösten flyttade verksamheten från Inkonst till Victoriateatern där picknickkonceptet tillämpats. Verksamheten får ekonomiskt stöd från Malmö kulturstöd och görs i samarbete med föreningen Tredje rummet, Folkuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan och ABF. Ett enat Malmö Strax innan sommaren kom vi med i nätverket Ett enat Malmö, vilket har bildats på initiativ av Institutionen för socialt arbete vid Malmö högskola. Tillsammans har vi velat skapa en samlingsplats för alla de socialarbetare, eldsjälar och organisationer som utgår ifrån att människan är den största resursen som finns. Den grundläggande idén är att det du inte kan göra själv kan du åstadkomma med andra. Våra resurser, förutom vårt eget nätverk, handlar framförallt om personer som bidrar med sitt eget engagemang. Nätverket genomförde bland annat Malmö Sommarakademi den 4-6 september på Sofielunds Folkets Hus. Dagarna var fyllda med föreläsningar, workshops, paneldebatter och kultur och vände sig till alla intresserade. 7

8 Foto: Lotta Holmberg, Feministisk festival Internationellt solidaritets- och demokratiprojekt Genom ett samarbete med tre andra ABF-avdelningar Göteborg, Stockholm och Uppsala har vi via Olof Palmes Internationella Center deltagit i ett biståndsprojekt för att främja fredliga och demokratiska krafter i Syrien. Behovet av att sprida kunskaper om demokrati, organisering, mänskliga rättigheter och jämställdhet är stort och projektet har redan fått ett gott genomslag. Deltagarna gör stora framsteg som redan nu är till stor nytta för dem själva och i förlängningen även de flyktingar som är beroende av deras hjälp, till exempel i form av humanitära hjälpsändningar och psykologiska stödinsatser för traumatiserade barn och vuxna. Ledarskapsutbildning för S-politiker Utbildningen syftade till att ge kunskap och insikt om ledarskap i ideella organisationer i allmänhet men också mer specifikt, att leda i en politisk kontext. Vi har under tolv utbildningstillfällen, under perioden , arbetat med en rad olika ämnen och arbetsformer samt adekvat kurslitteratur. Vid de flesta utbildningstillfällena har externa föreläsare engagerats. Utvärdering av föreläsningar, övningar och litteratur har skett kontinuerligt under hela utbildningstiden. Deltagarna har arbetat med allt från olika ledarstilar och vad som kännetecknar dessa till kommunikation och medieträning. 8

9 Verksamheten 2014 ABF Malmö Påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen har fått in vårt program i Burlöv Bostäders tidning och Burlövsbladet och på så sätt marknadsfört oss väl. ABF deltog även under Burlövsdagarna och på Möllefesten. Konstföreningen MedVind anordnade tillsammans med ABF flera olika uppskattade arrangemang under året. Under Mölledagen hade de hand om en workshop där man kunde göra eget örtsalt eller pesto av ogräs. I utställningsrummet byggde de tillsammans med målaren Ilse Hviid en interaktiv utställning som hette The answer my friend is blowing in the wind. Tanken var att skapa ett gigantiskt vindspel genom att deltagarna skulle skriva en önskan, dröm eller vision på långa plastremsor som hängdes från bjälkarna i taket. Burlöv I Burlöv har vi nu funnits i 1 år. Vi har haft svårt att få deltagare till våra olika studiecirklar och andra arrangemang, men det som har fungerat bra är det öppna musikcaféet på måndagar och våra öppna hus har varit välbesökta. Vi har haft gratis prova-på-verksamhet med målning, stickcafé, syverkstad, bakning och musik tre gånger i veckan. Dock har vi inte lyckats attrahera Burlövsborna ännu i någon större skara. Vi har utvecklat ett bra samarbete med biblioteken i Arlöv och Åkarp där vi har gjort många olika program tillsammans. Vi I oktober arrangerade Medvind och ABF en hinduisk ljusfest, en Diwali, i Kronetorps Mölla. Dagen blev väldigt lyckad med 13 dansörer som gav en fantastisk och stämningsfull dansshow inför över 200 deltagare. Curry on Wheels sålde indisk mat och olika försäljare hade indisk bazaar i utställningsrummet. Dagen blev även uppmärksammad av Sydsvenskan som skrev ett fint reportage. ABF har engagerat sig i Tillsammansnätverket i Burlöv, dels genom att bjuda på en cirkel i antirasism och aktivt deltagit i deras andra arrangemang. Verksamheten tillsammans med PRO-föreningarna i kommunen (Åkarp och Arlöv), som är mycket aktiva, fungerar väldigt bra. Foto: Lotta Holmberg, Invigning med Kuru Mapu 9

10 Det visades filmer med skådespelare, regissörer och manusförfattare som var döva och där teckenspråket var det primära språket. Döva barn, ungdomar och vuxna såväl som föräldrar till döva barn gavs möjligheten att se filmer av döva, med döva och för döva på bio. En upplevelse tillsammans med andra i riktig biosalong. Det gavs även möjlighet att träffas och diskutera teckenspråkiga filmer. Foto: Lotta Holmberg 100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö Det övergripande målet med projektet Etthundra år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö (Kvinna 100) har varit att demokratisera och synliggöra den historiska beskrivningen av industri- och immigrantstaden Malmö. Projektet har genomförts i dialog och nära samverkan med ett stort antal kvinnor som har representerat de olika stadsdelarna i Malmö, i olika åldrar, med olika etnisk bakgrund och kunskapsfält. Under året har tio publika workshops genomförts samt tre hemmamöten eller cafémöten, i immigrantkvinnors hem och stadsdelar, där kvinnor har medverkat och deltagit samt utvärderat och föreslagit nästa processteg i utvecklingsarbetet. Inom ramen för Områdesprogrammet har vi börjat arbeta mer systematiskt för att kunna träffa och samtala med immigrantkvinnorna på olika publika forum som t.ex. biblioteken och samlingslokaler i de olika stadsdelarna. Projektet har också deltagit i Feministisk festival och Nordiskt Forum. Målet var även att ge en positiv bild och skapa förebilder för barn och ungdomar. Att trots en hörselnedsättning kunna satsa på filmbranschen antingen som skådespelare, regissör, manusförfattare eller kulturarbetare i hela världen. Din röst ska eka ABF Malmö var stolt samarbetspartner när filmen Din röst ska eka hade premiär i november på Spegeln. Filmen är ett projekt framtaget av Alaastudios som ett försök till att hjälpa båda unga och vuxna att hitta det rätta spåret i livet, att finna kraften inuti sig själv för att bli det bästa de kan. Vi får följa Jassim Ahmadi som är utbildad socionom och arbetar som skolkurator inom Malmö stad. Hans uppväxt har präglats av utanförskap, sociala problem, arbetslöshet och en känsla av uppgivenhet. Trots förutsättningarna och omständigheterna runtomkring lyckas Jassim ta sig ur sin situation och tar sig an uppgiften att inspirera sin omgivning till att uppfylla sina drömmar och lyssna på sin inre röst. Vi ser fram emot fortsatt samarbete kring filmen. Projektet har kommunicerat genom bloggen womenmakinghistory.tumblr.com och genom två nyhetsbrev, Kvinnoberättelser/Women Stories, som har tryckts både på svenska och engelska. Utställningen Women Making History är ett resultat av projektet och är nu en permanent del av Tidernas Stad på Malmö Museer. Projektet samordnats av Feministdialog och Malmö Museer och har samarbetat med ABF och Medea vid Malmö högskola. Dövfilmfestivalen I samarbete med SKUR Skånes Dövas ungdomsråd, anordnades för andra året i rad en filmfestival för att döva och hörselskadade ska få ta del av kulturutbud som de normalt inte kan ta del av, samt att hörande ska kunna få ta del av dövkulturen. Syftet var även att ordna kulturella evenemang i Malmö stad som verkar för att uppmärksamma, främja och synliggöra döv- och teckenspråkskulturen. Foto: Jasmine Nova 10

11 Verksamheten 2014 ABF Malmö RepaMera En gratis workshopserie om att laga, fixa och maximera nyttan av det du redan har. Varför slänga när du kan laga? Varför köpa nytt när du kan återvinna? Workshopserien som pågick under 2014 var ett samarbete mellan ABF Malmö och Malmö stad inom projektet Global Awareness in Action, som finansierades av Europeiska unionen. Foto: Robert Vävström Fairtrade Genom ambassadörsutbildningen som ABF genomför kontinuerligt tillsammans med Fairtrade Sverige, COOP Medlem Syd och Malmö kommun, får deltagarna en bakgrund kring hur situationen ser ut för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom och hur Fairtrade arbetar med att förbättra dessa. Kursen bidrar till ökad kännedom om Fairtrade och fokuserar på deltagarnas möjlighet som konsumenter att göra skillnad genom enkla val i butiken samt hur det går att arbeta för att få kommuner att ta ett större socialt ansvar i den offentliga upphandlingen. Louise Dahl, utbildad trädgårdsingenjör, eko-kock och medarbetare på Klimatmat har tipsat och inspirerat kring ätbar odling i staden. Isabelle från miljömedvetna blomsterbutiken Florera har delat med sig av tips för sköna gröna arrangemang med återvunna detaljer och bjudit in till odling på S:t Knuts torg samt anordnat byte av fröer och sticklingar. Vi har lärt oss laga mat på rester och det man har i kylskåpet, grundläggande cykelmeckande med Cykelköket, fått inspiration till hur du pimpar din cykel så att den blir snyggast i stan, skruva upp hyllor med rätt plugg på rätt material samt grundläggande VVS & enklare elektronik. Dessutom har vi lärt oss laga, lappa & redesigna våra kläder och mycket mer för att bli miljövänligare och även spara pengar. Fontänhuset 30 år Fontänhuset i Malmö har under 30 år verkat för att människor, som är eller varit i kontakt med psykiatrin, ska få en psykosocial och arbetsinriktad rehabilitering. Det sker i form av ett frivilligt och kostnadsfritt deltagande i klubbhusets olika aktiviteter, som utvecklas tillsammans av deltagarna och handledarna. Tanken är att det ska ges möjlighet att påverka sin livssituation och sitt dagliga liv och därmed möjligheten till arbete och studier. Det ska vara en miljö för människor att växa i och som är tillåtande att återhämta sig och prova sina färdigheter i. ABF samarbetar med Fontänhuset i form av studiecirklar i allt ifrån data, yoga och kalligrafi till körsång samt språk- och stickcafé. Foto: Elin Hasselberg, Repa Mera 11

12 Mötesplats 2020 På Gemenskapen på Spånehusvägen 83 var det sista året av tre för Mötesplats ett arbetsmarknadsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden. Målet med projektet har varit att med folkbildningen som verktyg få människor i utanförskap att närma sig arbetsmarknaden. Detta har dels gjorts genom kompetenshöjande studiecirklar och föreläsningar, och dels genom att erbjuda ett nytt sammanhang med rutiner och aktiviteter som uppmuntrat människor att bryta med tidigare destruktiva livsmönster. Parallellt med projektverksamheten har ABF erbjudit ett brett kulturprogram som varit gratis och öppet för alla malmöbor. Här har vi försökt hitta de teman och föreläsare som kan locka både en bredare allmänhet och Mötesplats 2020:s deltagare, för att på så sätt få en mer integrerad verksamhet och få Gemenskapens olika besökargrupper att komma samman på ett naturligt sätt. Under 2014 har stort fokus legat på att få igång föreningen Creativa Gemenskapens Kooperativ för att kunna behålla verksamheten när projektet tar slut. Tidigt på året tog vi över ett par städuppdrag av ABF:s lokaler och formaliserade husets kaffeförsäljning för att börja få inkomster. Under året har vi sedan utfört både layout, catering och konferensuppdrag och fått två samarbetsprojekt med Sociala Resursförvaltningen; ett friskvårdsprojekt, där vi hyr ut en av våra medarbetare under ett år och ett aktivitetsprojekt som handlar om att erbjuda boende inom LSS PK3 aktiviteter inom natur och kultur. Den första oktober gick sju anställningar över från ABF till Creativa Gemenskapen och därmed realiserade vi drömmen om att ha ett arbetsintegrerande socialt företag på Gemenskapen. Förstudien Kreativ arbetsmarknad Förprojektet Kreativ arbetsmarknad bygger på våra erfarenheter från ESF-projektet Mötesplats 2020 där vi har arbetat med de som står längst från arbetsmarknaden och samhället. Under förstudien har vi velat analysera målgruppens behov, identifiera strukturella hinder och möjligheter och ta reda på hur ett framgångsrikt inträde på arbetsmarknaden skulle kunna se ut. Vi ville även sprida de erfarenheter vi har för att skapa en medvetenhet hos politiker, myndigheter, organisationer och andra intressenter för att på sikt kunna påverka rådande strukturer i samhället. Genom att låta människor som själva levt i utanförskap förmedla sina erfarenheter växer de som individer samtidigt som människor i maktpositioner får relatera till verkliga människors erfarenheter och kan ha med detta vid beslutsfattande. Vi har lyckats i den mån att vi nu planerar ett framtida projekt med olika samverkanspartners. Vi har ett nära samarbete med brukarorganisationer för att få in ett brukarperspektiv. Under förstudien har vi haft möjlighet att diskutera våra tankar och planer med myndigheter och organisationer och har fått ett positivt bemötande. Vi var även intresserade av att undersöka om arbetsintegrerande sociala företag kan vara ett sätt för vår målgrupp att närma sig arbetsmarknaden. Genom att vi under förstudiens gång har etablerat ett arbetsintegrerande socialt företag och deltagit i projektet Mera Yalla i Skåne har vi haft en möjlighet att lära oss mer om hur detta kan fungera. Brukarinflytande Under 2013 hade Malmö stad ett projekt som gick ut på att öka brukarinflytandet i stadens verksamheter och organisationer. När projektet tog slut fanns det ett stort behov av att skapa ett forum där diskussionerna och kunskaperna kunde hållas vid liv. Därför startade vi en cirkel på detta tema på Gemenskapen. Intresset för denna cirkel har varit stort. Vi har bland annat bjudit in chefer och politiker då vi funnit att detta är ett bra sätt att lyfta dessa frågor. Utöver cirkeln samlade vi ett nätverk med brukarföreningar inför valet för att jobba fram frågor och krav till politiker på alla nivåer. Det hela resulterade i en motionsskrivarverkstad i april och en politikerhearing i juni där många deltog. Vi har även använt metoden Open space vid olika tillfällen. Då har vi bjudit in folk från olika verksamheter och kommit fram till nya idéer och tankar som har kunnat användas för att öka brukarinflytandet. Foton: Sofie Persson 12

13 13 Verksamheten 2014 ABF Malmö

14 14

15 Foton: Urszula Striner Verksamheten 2014 ABF Malmö Mera Yalla i Skåne ABF Malmö har bedrivit projektet Mera Yalla i Skåne finansierat av Region Skånes sociala investeringsfond. Bakgrunden till Mera Yalla i Skåne återfinns i det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö som sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Behovet av arbetsintegrering för målgrupper som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden är stort, inte bara i Malmö utan även i andra skånska kommuner. Fler och fler ser värdet i att det skapas nya arbets- och mötesplatser i socialt utsatta bostadsområden, där delaktighet och gemenskap står i centrum och som innebär att människors kompetenser tas tillvara. Det övergripande syftet med Mera Yalla i Skåne har varit att verka för minskat utanförskap genom att möjliggöra skapande av nya arbetsplatser av och för människor som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarkanden. Mera Yalla i Skånes målsättningar har varit att: bidra till att nätverk skapas lokalt i Kristianstad, Landskrona och Malmö sprida kunskap om arbetsintegrerande socialt företagande framställa ett pedagogiskt handledningsmaterial i arbetsintegrerande socialt företagande framställa inspirationsboken Resan till Yalla Vid Mera Yalla i Skånes slut finns nystartade verksamheter i Kristianstad och Landskrona. I Malmö har projektet arbetat med Creativa Gemenskapens Kooperativ där man kommit längre i processen och kunnat etablera ett välfungerade och självständigt arbetsintegrerande socialt företag. I Lund, som kom med i projektet under sen höst 2014, befinner man sig i inledningsskedet av processen. Under projektet har handboken Yalla Trappan, så gjorde vi författats av Christina Merker-Siesjö och i december 2014 släpptes den på Kira förlag. Boken är en handfast hjälp för den som vill bidra till att nya arbetsintegrerande sociala företag skapas och tar upp bl.a. finansiering, produkter och tjänster, det kooperativa arbetssättet, medarbetare och samverkan. I likhet med inspirationsboken Resan till Yalla så har Yalla Trappan, så gjorde vi mött ett stort intresse och fått bred spridning, bl.a. till bibliotek runt om i landet. Tjejer i förening ABF Malmö har sedan april 2010 bedrivit det som har kallats engagemangsguideverksamhet, vilket innebär guidning ut i föreningslivet eller egenskapade fritidsaktiviteter riktade mot tjejer och unga kvinnor bosatta i Rosengård. Grundpelaren i arbetet med målgruppen består av FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Denna konvention vägleder oss inte bara i bemötandet med målgruppen utan finns även med i alla beslut som fattas i verksamheten. Tjejer i Förening (TiF) startades för att öka tjejers och unga kvinnors engagemang och delaktighet inom civilsamhällets organisationer. TiF arbetar ur ett individbaserat perspektiv och har därför utvecklat verksamheten till att stötta ett bredare engagemang hos tjejerna som inkluderar andra verksamheter, projekt och även egeninitierade idéer exempelvis olika arrangemang och kurser. För att skapa ett förtroende och ett långsiktigt engagemang krävs det att vi ser till den enskildes situation. TiF har sedan starten visat på mycket goda resultat och verksamheten har vuxit mycket sedan 2010, dels till antalet tjejer vi slussar till en meningsfull fritid, dels genom att vi börjat driva Kvinnocentrum och andra verksamheter med och för målgruppen. TiF bedriver uppsökande verksamhet i fem kommunala grundskolor i stadsområde Öster, tjejkvällar, studiecirklar och även andra aktiviteter i samarbete med andra föreningar, olika verksamheter och Malmö stad. 15

16 Foto: David Thibel, Woza Nami Ensamkommandes Förbund Föreningen drivs av och för ensamkommande ungdomar och har sedan 2014 en mötesplats på Värnhem, Mötesplats Otto, där de dagligen bedriver olika slags verksamhet i cirkelform, till exempel svenska, berättande, film, musik samt föreläsningar. På kort tid har de fått över 400 medlemmar och varje dag är det över 40 personer som deltar i aktiviteterna på mötesplatsen. Utöver detta bedriver de kontinuerligt ett politiskt påverkansarbete för att förbättra situationen för ensamkommande i hela landet. NAD - Nätverk-Aktivitet-Delaktighet Hösten 2014 inledde vi ett samarbete med arbetsförmedlingen och NAD för att hjälpa människor som befinner sig i etableringsfasen. Deltagarna fick i små grupper möjlighet att efter egna förutsättningar och behov utveckla sina kunskaper inom svenska, engelska och datorkunskap. Under 2015 kommer vi även att erbjuda platser i cirklar i vårt öppna program där deltagarna får möjlighet att utveckla ett personligt intresse (t.ex. matlagning eller konsthantverk) samtidigt som man tränar det svenska språket och knyter sociala kontakter i en naturlig miljö. Woza Nami Kom med mig Dansprojektet Dans för alla skedde i samarbete mellan ABF och Skånes Dansteater, där målet var att tillgängliggöra dansen för fler grupper av människor. Främst var det att skapa ökade möjligheter för människor med funktionsnedsättning att möta kultur i allmänhet och skapande kultur i synnerhet. Projektet mynnade ut i dansföreställningen Woza Nami kom med mig. Detta var finalen på månader av intensivt samarbete. I oktober 2014, stod 21 eldsjälar från Skåne i åldrarna år på Skånes Dansteaters scen med en 60 minuter lång och utmanande koreografi, i ett högt tempo till nykomponerad musik. Det var en blandning av människor med skiftande bakgrunder, förutsättningar och enskilda yrkesutövare. Kort sagt, en spegling av det samhälle vi lever i. Melody Putu, dansare, pedagog och koreograf på Skånes Dansteater har tillsammans med modiga eldsjälar från Skåne gjort en fantastisk resa i skapandet av Woza Nami. En resa som har inneburit att hitta kroppens egen röst och med Melodys koreografi skapa en poetisk dansföreställning. Woza Nami är en hyllning till nyfikenheten, modet och mångfalden genom musik och dans. 16

17 Verksamheten 2014 ABF Malmö Utjämna utbildningsklyftor Cirkelledarutbildning grund Alla våra cirkelledare erbjuds att gå cirkelledarutbildning steg G, en grundutbildning omfattande 9 cirkeltimmar. Utbildningen innehåller ABF:s historia, folkbildningen som modell, ABF:s tre syner, statens övergripande syfte med folkbildningen, studiematerial/arbetsplan, kvalitetsarbete, presentationsmodeller, studiecirkelns metodik, grupparbete kring pedagogik, problemlösningar och erfarenhetsutbyte. Under 2014 har vi haft tio utbildningar med 93 cirkelledare som genomgått utbildningen. Ämnesutbildningar för cirkelledare ABF Skåne erbjuder cirkelledarna som gått steg G fördjupningar i flera ämnen. Under 2014 har de erbjudit Gruppdynamik i Svedala och Att lära i studiecirkel i Hässleholm. Dessutom har en Pedagogisk inspirationsdag för alla ledare anordnats i Åstorp. Flera av våra cirkelledare har deltagit i dessa. Digital delaktighet Vi har fortsatt att erbjuda studiecirklar i datorkunskap, mobiltelefoni och hantering av surfplattor till alla som av ekonomiska eller sociala orsaker inte haft möjlighet att ta sig in i den digitala världen. Under året har vi erbjudit studiecirklar på biblioteken, i samarbete med kommunal verksamhet och brukarorganisationer och i vårt öppna program i Malmö, Lomma och Burlöv. Studiecirklarna har genomförts både på svenska och på arabiska. Vi har fortsatt vårt samarbete med Sydsvenskan och har genomfört ett flertal grundcirklar för att introducera deras läsare till att kunna ta del av tidningen även digitalt. Kontakttolkutbildning ABF i Malmö har sedan hösten 2011 avtal med arbetsförmedlingen att utföra arbetsmarknadsutbildning till kontakttolk. Utbildningen är öppen för de arbetssökande inskrivna på arbetsförmedlingen som har goda kunskaper i sitt hemspråk samt svenska. Utbildningen följer Myndigheten för Yrkeshögskolans kursplan och innehåller såväl praktisk språkhandledning som realiakunskap inom socialtolkning, hälso- och sjukvårdstolkning, asyltolkning samt juridik. Efter slutförd utbildning har deltagarna en god grundutbildning för att arbeta som tolk. Då det råder brist på utbildade tolkar i ett flertal språk är arbetstillfällena goda. ABF har också utvecklat en nära relation till tolkförmedlingarna i regionen och ger i slutet av utbildningen samtliga deltagare möjligheten att träffa och etablera en kontakt med framtida potentiella arbetsgivare. Under 2014 har vi genomfört tre kurser om vardera 16 veckor. I dessa har vi utbildat ca 30 arabiska tolkar. Avtalet med arbetsförmedlingen upphörde 31 december Foto: Sofie Persson 17

18 Foto: Lotta Holmberg, Bokens dag för de unga Barnkonventionen Nätverket Malmö för barnets rättigheter bildades 2012 för att kraftsamla kring förverkligandet av barnets rättigheter i Malmö och består av BRIS, Malmö FN-förening, Malmö stad, Centrum för Pedagogisk Inspiration, Plangruppen Malmö, Retoy, Rädda Barnen, Röda Korsets ungdomsförbund, Tjejer i Förening/ABF Malmö, Unicef, Ungdom mot rasism, Globalen och AIF Barrikaden. Syftet med nätverket är att vara en plattform där olika aktörer och organisationer utbyter kunskap, erfarenheter och kraftsamlar kring barnkonventionen. Nätverkets fokus ligger på kunskapsspridning till barn och unga om deras rättigheter. Sedan starten har ca 1500 barn och 110 pedagoger och skolpersonal fått en grundutbildning i barnkonventionen. I år firade den 25 år och nätverket firade detta genom att under hösten 2014 jobba tillsammans med Kryddgårdskolan. Kryddgårdskolan har under hösten 2014 genomfört utbildningar i FN:s konvention om barnets rättigheter i samarbete med nätverket Malmö för barnets rättigheter. Utbildningarna har innefattat alla, elevråd, skolråd, samtlig personal och föräldrar, totalt ca 85 personer. Kryddgårdskolan har nu grundläggande kunskap om konventionen och inspiration att själva arbeta med implementeringen i det dagliga arbetet. Den 20 november 2014 firades det på stadshuset. Nätverket utbildade 100 barn och ungdomar från förskoleåldern upp till gymnasiet. Det firades även utanför stadshuset med teater och musik, där även Kryddgårdskolan fick diplom för sin unika satsning i barnkonventionen under hösten. I firandet deltog ca 200 personer, barn som vuxna. På eftermiddagen erbjöds det utbildning för tjänstemän och yrkesverksamma på Stadshuset. Rädda barnen och BRIS stod för innehållet och ca 90 personer deltog. 18

19 Verksamheten 2014 ABF Malmö Dyslexidagarna Under två dagar i oktober gavs personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och räknesvårigheter/dyskalkyli chansen att uppleva en värld av möjligheter. De kunde välja bland 25 intressanta föreläsningar och utnyttja tillfället att träffa drygt 40 utställare, allt för att lära sig mer om alternativa verktyg, metoder och pedagogik och ta del av personliga erfarenheter. Gå till historien på arabiska Sydsvenskan skrev den 9 september 2014: Malmös historia rymmer många dimensioner. Nu får den än fler. På arabiska. Institutet för studier i Malmös historia har i samarbete med Malmö stad och ABF utbildat sexton arabisktalande guider för stadsvandringar om Malmös historia. I går fick de sina diplom. Nu fortsätter projektet med en översättning och revidering av sex av kapitlen i boken Gå till historien. Tidigare hölls stadsvandringarna med tolk. Men det var min berättelse, sedd genom mina ögon. Med detta projekt får fler möjlighet att skriva in sig i stadens historia, säger kursledare och historieprofessor Roger Johansson. Till våren 2015 kommer det att arrangeras vandringar med de nya guiderna. Andra chansen Second chance är en skola för elever som t.ex. har läs- och skrivsvårigheter samt haft andra problem med kriminalitet, missbruk eller fött barn tidigt och därför inte lyckats få betyg i grundskolan/gymnasiet. Här får de en ny chans att kunna få betyg och skapa sig bättre förutsättningar i livet. ABF har haft friskvård och matlagningscirklar med dessa elever. Det primära målet har varit att lära eleverna att laga god, nyttig och samtidigt billig mat, men också hur man kan ta tillvara på matrester och skapa god mat av dessa samt hygien och näringslära. Dessutom har vi haft samarbetsövningar där vi skapar saker tillsammans. Jo.jo.ja Denna nystartade förening drog under året igång med olika cirklar inom film och teater med mycket engagemang och entusiasm. För en stor del av de som deltar i verksamheten är detta en chans att få ny kompetens som exempelvis skulle kunna användas vid jobbansökningar. De satte även ganska omgående igång med planeringen av en kortfilmsfestival för ungdomar som är tänkt att gå av stapeln under Foto: Lotta Holmberg, Sofielundsfestivalen 19

20 Läsfrämjande insatser Regeringen har beslutat att 30 miljoner av det statliga stödet till folkbildningen 2014 ska destineras för läsfrämjande verksamheter inom studieförbund och folkhögskolor. För ABF Malmös vidkommande är omfattningen ca kronor men vi använder mer än så för verksamheten eftersom en av folkbildningens hörnstenar i bildningsarbetet är läsandet. Det mesta vi bedriver kring läsfrämjande är gratis vilket inte omöjliggör för någon att delta. Vi vill att våra aktiviteter skall vara så inkluderande som möjligt. ABF Malmö har under många år arbetat med en bredd av läsfrämjandeinsatser och här nedan beskrivs kortfattat vad vi genomfört under Vad har satsningen på läsfrämjande betytt? Att pappor har inspirerats till att läsa för sina barn. Att några läsare fått träffa sin första författare live. Att människor som är läsovana bjudits in till läsningens värld genom högläsning. Att flerspråkiga författare getts möjlighet att möta en publik. Att hundratals personer i Malmös socioekonomiskt svaga områden fått en gratis bok vid något av våra evenemang. Att många läsare i Malmö, Lomma och Burlöv har mött en författare, kanske sin favoritförfattare. Berättarkaféer I samarbete med Berättargruppen Ägir och Kafé Agnes har vi genomfört berättarkaféer, där man har kommit och berättat eller bara lyssnat. Vi har också genomfört Multi Kulti caféer på Seved tillsammans med somaliska föreningen Hidde Iyo Dhagan som också bygger på berättande. Berättandet är en viktig del i det läsfrämjande arbetet speciellt för personer som har läs- och skrivsvårigheter. Flerspråkiga författare Tillsammans med Smockadoll förlag och ABF Skåne har vi arrangerat en utbudsdag för regionens bibliotek under 2014 för att presentera den litterära bredd som finns bland regionens utlandsfödda medborgare. Bokens Dag ABF Malmö genomför årligen tillsammans med Sydsvenskan Sveriges största enskilda studieförbundsarrangemang genom Bokens Dag i Malmö. Biljetterna till Bokens Dag 2014 på Malmö Opera såldes slut på några få dagar. Deltagande författare i år var Klas Östergren, Lena Andersson, Lottie Knutson, Pierre Schori, Roslund och Thunberg och Sara Stridsberg. Vi hade en del aktivt publikarbete med våra medlemsföreningar för att nå publik som aldrig tidigare deltagit i Bokens dag. Men eftersom trycket på biljetter var så stort i år så blev detta arbete aningen begränsat. Vi har haft ett särskilt program riktat mot barn under Bokens Dag. Där deltog ca 40 personer med arbete i workshop och att byta barnböcker. Boken i studiecirkeln Vi har införskaffat gruppuppsättningar av några boktitlar som vi ställer till förfogande till pensionärscirklar och andra läsecirklar. Aktuella titlar har varit Drottningar under 1000 år, Malmös Begravningsplatser, Sveriges Kungar och Vilka kvinnor. PRO har litteraturcirklar där de läser allt från populär skönlitteratur till böcker om Malmös, Skånes och Sveriges historia. Vi har under hösten haft en studieupptakt med bostadsorganisationer och handikapporganisationer. Alla deltagare fick med sig en studieplan som är lämplig att använda i läsecirklar. Vi hade också ett stort bokbord med tips på olika böcker. Brev från verkställigheten Kvinnor i fängelse är en högst marginaliserad grupp i samhället, som sällan får berätta sin egen historia. Forskning visar att det är svårare för kvinnor än för män att rehabiliteras genom en fängelsevistelse. Därför har vi tillsammans med två journalister startat projektet Brev från verkställigheten. Projektet skall främja läsning och skrivande hos kvinnor i fängelse och sprida berättelser från fängelset i svensk offentlig debatt och på litteraturscener i Skåne. Projektet har fått stöd från Kulturbryggan, Kultur Skåne och Postkodlotteriet. 20

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337

SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337 SLUTRAPPORT /LOMMA Kontakt; Robert Olsson Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337 http://www.digidel.se http://www.abf.se/skane/malmo 1. En projektbeskrivning Under sommaren

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se www.yallatrappan.se

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Ort Lund. Sjöbo. Ängelholm. Lund. Skåne. Malmö. Malmö. Broby. Förslöv. Landskrona

Ort Lund. Sjöbo. Ängelholm. Lund. Skåne. Malmö. Malmö. Broby. Förslöv. Landskrona ABF Skånes utbud av utbildningar och kulturarrangemang hösten 20152 Datum 17/8 22/8, 26/8, 29/8 24/8 27/8 30/8 3/9 5/9 7/9 8/9 10/9 13/9 14/9 Namn Redline workshop Cirkelledarutbildning Grundutbildning

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015 MKB Efter Jobbet Program Hösten 2015 VI FINNS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/mkbefterjobbet MKB efter jobbet vänder sig till dig i övre medelåldern. Genom våra aktiviter lär du känna Malmö, får utökade intressen

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt?

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Stärk folkrörelsen ABFs förenings- och funktionsutbildningar Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Folkrörelsen behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag För ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Snabbsammanfattning av viktiga nyheter i Regler 2012 Från 2012-01-01 gäller ett nytt fördelningssystem för statsbidrag till studieförbunden.

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips på hur du leder en

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Temasida Tema- och projektarbete Mångkulturella samhället handledning Inledning Handledningen... vänder sig till dig som vill göra ett tema- och projektarbete

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

argument Blekinge Läns Bildningsförbund

argument Blekinge Läns Bildningsförbund Svar på tal vanliga frågor och svar om folkbildning Notera! Studieförbunden tillhör de organisationer som får samhällsstöd för att bedriva folkbildning. När ordet folkbildning används här, avses studieförbundens

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om projektmedel 2015-2016 Tjejer i Förening

Tjänsteskrivelse. Ansökan om projektmedel 2015-2016 Tjejer i Förening Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-11-26 Vår referens Gustav Johansson Föreningssekreterare Gustav.Johansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om projektmedel 2015-2016 Tjejer i Förening

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer