Verksamheten Inledning. Verksamheten 2014 ABF Malmö. antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten 2014. Inledning. Verksamheten 2014 ABF Malmö. antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida"

Transkript

1 Verksamheten 2014 ABF Malmö Inledning Den genomförda verksamheten spänner över ett mycket brett folkbildningsfält. Vi har under 2014 arbetat med studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet, kulturprogram, projekt, internationell verksamhet, seminarier, föreläsningar, kurser, teater, uppsökande verksamhet med mera. Den allra största delen av verksamheten genomförde vi, liksom tidigare år, tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetande organisationer och kulturföreningar. Verksamheten 2014 Vår ambition med verksamhetsberättelsen är att redovisa hur vi lyckats förverkliga de ambitioner ABF som sattes Malmö upp i verksamhetsplanen. Vi redovisar också verksamheter som tillkommit under året efter det att verksamhetsplanen antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida samt på vår Facebooksida Vår folkbildningssyn och våra grundläggande idéer från idéprogrammet och ABFs riktlinjer ligger till grund för den genomförda verksamheten. Vi arbetar också målmedvetet vidare med förenings- och organisationsutveckling tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer i Malmö. ABFs stadgar, idéprogram, riktlinjer och ABF Malmös verksamhetsplan, som antogs av styrelsen i december 2013, utgjorde underlag för den genomförda verksamheten ABF ska inte vara som vilket annat studieförbund som helst. Hos oss är det övertygelsen om att en annan värld är möjlig som driver oss framåt. Våra förbundsgemensamma riktlinjer är tydliga: Folkbildning är för oss en idé om ett fritt kunskapssökande som kan ge människor mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet. Vi tror på den radikala folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vi har under året blivit en större avdelning, då Burlöv gått samman med oss. I januari hade vi invigning av våra lokaler centralt beläget i Arlöv. 1

2 Innehåll Inledning 3 Detta skall vi leva upp till 4 Stärka och utveckla demokratin 5 Påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 9 Utjämna utbildningsklyftor 17 Läsfrämjande insatser 20 Bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 22 Organisation 29 Medlemsorganisationer 31 Slutord 34 Alla får sin tårtbit 35 Omslagsfoto: Lotta Holmberg, Ung scen Malmöfestivalen 2

3 Verksamheten 2014 ABF Malmö Inledning Den genomförda verksamheten spänner över ett mycket brett folkbildningsfält. Vi har under 2014 arbetat med studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet, kulturprogram, projekt, internationell verksamhet, seminarier, föreläsningar, kurser, teater, uppsökande verksamhet med mera. Den allra största delen av verksamheten genomförde vi, liksom tidigare år, tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetande organisationer och kulturföreningar. Vår folkbildningssyn och våra grundläggande idéer från idéprogrammet och ABF: s Riktlinjer ligger till grund för den genomförda verksamheten. Vi arbetar också målmedvetet vidare med förenings- och organisationsutveckling tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer i Malmö. ABFs stadgar, Idéprogram, Riktlinjer och ABF Malmös verksamhetsplan, som antogs av styrelsen i december 2013, utgjorde underlag för den genomförda verksamheten ABF skall inte vara som vilket annat studieförbund som helst. Hos oss är det övertygelsen om att en annan värld är möjlig som driver oss framåt. Våra förbundsgemensamma riktlinjer är tydliga: Folkbildning är för oss en idé om ett fritt kunskapssökande som kan ge människor mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet. Vi tror på den radikala folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vår ambition med verksamhetsberättelsen är att redovisa hur vi lyckats förverkliga de ambitioner som sattes upp i verksamhetsplanen. Vi redovisar också verksamheter som tillkommit under året efter det att verksamhetsplanen antogs. Ytterligare dokumentation kring verksamheten finns på vår hemsida Foto: Lotta Holmberg, dansworkshop Drömmarnas hus 3

4 Detta skall vi leva upp till Foto: Lotta Holmberg, Sofielundsfestivalen Statens övergripande syften med statsbidrag till folkbildningen är: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet För att tydliggöra vårt folkbildningsarbete i ABF Malmö så har vi i både verksamhetsplan och verksamhetsberättelse utgått från dessa fyra övergripande syften. ABF Malmö genomför dels öppen verksamhet men har också en omfattande verksamhet i samarbete med 138 medlemsorganisationer, ca 130 samarbetade föreningar och därtill ett stort antal fria grupper. Så naturligtvis ger denna verksamhetsberättelse endast en liten inblick i det omfattande arbete vi gör i folkbildningssammanhang. På sista sidan kan man se fördelningen av 2014 års verksamhet. Vi är trogna vår profil dels med att arbeta med låga avgifter i den öppna verksamheten men också att arbeta med social hållbarhet och genomföra verksamhet helt kostnadsfritt för grupper ex. studiecirklar för hemlösa och svenska för kvinnor som är analfabeter. Vi arbetar hela tiden för att ABF Malmö ska uppfattas som arbetarrörelsens, Malmös, Lommas och Burlövs främsta mötesplats för studiecirklar, föreläsningar och kulturprogram. Systematiskt kvalitetsarbete ABF Malmö arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkra god och hög kvalitet rörande all verksamhet, ledarnas pedagogiska kunnande och de etiska regler som fastställts gemensamt av studieförbunden i Sverige. Alla cirkelledare ska godkännas av ABF Malmö och genomgå en introduktion inför studiearbetet och en ledarutbildning i folkbildningskunskap och cirkelmetodik omfattande minst nio timmar. Under 2014 har vi haft 10 cirkelledarutbildningar där 93 cirkelledare gått Steg G. Personal och förtroendevalda ska årligen hållas uppdaterade rörande folkbildningens utveckling, etiska frågor och kvalitativa utveckling. Detta har under 2014 skett vid styrelsemöte för förtroendevalda och vid månatliga arbetsplatsträffar för personalen. Plan för utvärdering och uppföljning av verksamheten finns och följs. Tillika finns kriterier för godkännande av cirkelledare. 4

5 Stärka och utveckla demokratin Verksamheten 2014 ABF Malmö Antirasistiskt arbete Under året har vi haft flera arrangemang inom antirasistiskt arbete, t ex Antirasistiska filmdagar med filmer och samtal och flera föreläsningar i ämnet. I maj gästades Malmö av f d fotbollsspelaren, numera aktivist mot rasism, Lilian Thuram och då var vi en av arrangörerna av en föreläsning med honom på Moriskan. Vidare kan vi nämna 21 mars FNs dag mot rasism och diskriminering, en heldag med föreläsningar och seminarier på Malmö Högskola, Förintelsens minnesdag - den internationella minnesdagen för Förintelsens offer och 9 oktober - dagen till minne av avskaffandet av den transatlantiska slavhandeln i Sverige. Dessutom samarbetade vi med Musiker mot rasism, dels med panelsamtal på Inkonst och dels med en stor gala på Moriskan den 17 maj som bestod av ett flertal seminarier såväl som konserter med flera stora artister. Tillsammans med LO genomförde vi 20 stycken heldagsutbildningar i Alla kan göra något för att motverka främlingsfientlighet. Totalt deltog 336 deltagare, främst förtroendevalda från de olika fackliga organisationerna. Vi har också erbjudit och genomfört gratis studiecirklar i antirasism och mänskliga rättigheter. Feministisk festival Kärlek, fest och protest Den juni anordnades Feministisk festival i Malmö Folkets Park och Moriskan som ett fristående komplement till Nordiskt Forum som ägde rum under samma helg på Malmömässan. Festivalen var ett ideellt initiativ som byggde på engagemang och delaktighet från ett stort antal gräsrotsfeminister. ABF Malmö var med från början och stöttade festivalen, såväl praktiskt som ekonomiskt. Under festivaldagarna var det flera olika program med workshops, seminarier, debatter, samtal, klubbar, konst, marknad, artister och möjlighet att prova på en massa kreativa aktiviteter. Även vårt område i Folkets Park, Bodskogen, sjöd av aktiviteter i feminismens tecken dessa dagar. Dagarna bjöd dessutom på fantastiskt väder och festivalen blev en publiksuccé. ABF var även med och samarbetade kring en del seminarier under Nordiskt Forum på Malmömässan, t ex ett seminarium kring hbtq-frågor och ett om RUT-avdraget. Foto: Lotta Holmberg, Feministisk festival 5

6 Foto: Lotta Holmberg, Regnbågsfestivalen Efter Arbetet Tillsammans med Tidningsföreningen Efter Arbetet har vi genomfört sex seminarium i angelägna och viktiga ämnen. Under våren var bland annat Carl Tham på plats och pratade om sin bok Nyliberalismens triumf och fiasko och under hösten gästades vi av Daniel Suhonen som pratade om sin bok Partiledaren som klev in i kylan. Stärk folkrörelserna Vi har erbjudit alla våra medlems- och samarbetande organisationer kostnadsfria cirklar för kassörer, sekreterare och ordföranden. Förutom dessa så har vi under året bjudit in till studieupptaktsträffar, för att informera om och motivera till studiecirkelverksamhet och ett större aktivt deltagande i kulturlivet. ABF och HSB har haft två studieorganisatörsutbildningar som vi alltid gör tillsammans, samtidigt som vi visar på ABFs breda utbud av cirklar och kulturarrangemang. Vi har även haft en valberedningsutbildning för de fackliga organisationerna. Supervalåret Under året har ABF varit involverade i en rad olika valaktiviteter. Bland annat deltog vi i en seminarieserie tillsammans med flera andra studieförbund där vi anordnade ett seminarium på Moriska paviljongen om bostadsdiskriminering med representanter från både politiska partier och olika intresseorganisationer. Vi erbjöd också gratis studiecirklar, Rösta Rätt 2014 och EU, Zlatan och hästarna. Självklart har vi också varit involverade i en mängd olika valaktiviter tillsammans med våra medlemsorganisationer. 8 mars ABF är med i flera olika arrangemang som uppmärksammar Internationella Kvinnodagen den 8 mars. Ett av arrangemangen, som gjordes i samarbete med bland annat Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, LO, Ung Vänster, SSU, S-kvinnor och S-studenter började med samling och tal i Folkets Park och därefter tågade man till Gustav Adolfs Torg där det också var tal och feministiskt pepp. På kvällen var det fest på Moriskan med bland annat feministiskt pepp-medley, Feministkören och samtal om antirasistisk feminism i politisk praktik med Rummet. Vi hade också stor kvinnofest i Kirsebergs kulturhus och bibliotek, med film föreläsningar och workshops, detta planerade vi och genomförde med kvinnonätverket i Kirseberg. Vi samarbetade också med Rosengårds Folkets hus kring en kvinnofest som genomfördes på Garaget. Soundz of the south I maj fick vi besök av aktivistnätverket Soundz of the south som är baserat i södra Afrika och som använder sig av hip-hop och poesi för att öka medvetenheten kring olika sociala frågor och för att bekämpa förtryck. Fyra medlemmar från Khayelitsha utanför Kapstaden i Sydafrika kom och delade med sig av erfarenheter och olika verktyg för gräsrotsorganisering. Resultatet blev mängder av möten och erfarenhetsutbyten med bland andra Kontrapunkt, Karavan, RGRA och Staden i mina drömmar samt konserter och spoken word på bland annat 1 maj, vilket innebar nya internationella kontakter för alla parter. 6

7 Verksamheten 2014 ABF Malmö Foto: Lotta Holmberg, Tredje Rummet Språkcafé och läxhjälp Under hösten har ABF i samarbete med Fontänhuset, vilka vänder sig till människor med psykisk ohälsa, anordnat en cirkel i att öva sig att prata svenska kombinerat med skriftliga övningar. På Gemenskapen har vi två gånger i veckan haft språkcafé och läxhjälp. Vi har värvat volontärer på våra kulturarrangemang. Det kommer människor från många olika språkgrupper: kinesiska, arabiska och somaliska för att nämna några och som mest är det ca 15 personer med olika språkbakgrunder. I läxhjälpen är det fortfarande ett fåtal som kommer, men vi fortsätter med verksamheten och hoppas på fler deltagare. Amalthea Tillsammans med många engagerade medlemmar, anordnade föreningen under året ett 50-tal föreläsningar kring aktuella ämnen som antirasism, nyfascism, stadsplanering och stadsdelsorganisering samt poesiuppläsningar och seriesamtal, ofta inför en fullsatt lokal. Tredje rummet Tredje rummet är en återkommande serie med publika samtal på ett givet tema som nu pågått i 13 år. Samtalen inleds alltid av en inbjuden gästföreläsare. Föreläsarna är valda så att perspektivet på huvudtemat blir olika varje gång. Temat för våren var Vad minns vi tillsammans? Om det kollektiva minnet (del II) och för hösten Staden och landet. Om olika sätt att leva. Under hösten flyttade verksamheten från Inkonst till Victoriateatern där picknickkonceptet tillämpats. Verksamheten får ekonomiskt stöd från Malmö kulturstöd och görs i samarbete med föreningen Tredje rummet, Folkuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan och ABF. Ett enat Malmö Strax innan sommaren kom vi med i nätverket Ett enat Malmö, vilket har bildats på initiativ av Institutionen för socialt arbete vid Malmö högskola. Tillsammans har vi velat skapa en samlingsplats för alla de socialarbetare, eldsjälar och organisationer som utgår ifrån att människan är den största resursen som finns. Den grundläggande idén är att det du inte kan göra själv kan du åstadkomma med andra. Våra resurser, förutom vårt eget nätverk, handlar framförallt om personer som bidrar med sitt eget engagemang. Nätverket genomförde bland annat Malmö Sommarakademi den 4-6 september på Sofielunds Folkets Hus. Dagarna var fyllda med föreläsningar, workshops, paneldebatter och kultur och vände sig till alla intresserade. 7

8 Foto: Lotta Holmberg, Feministisk festival Internationellt solidaritets- och demokratiprojekt Genom ett samarbete med tre andra ABF-avdelningar Göteborg, Stockholm och Uppsala har vi via Olof Palmes Internationella Center deltagit i ett biståndsprojekt för att främja fredliga och demokratiska krafter i Syrien. Behovet av att sprida kunskaper om demokrati, organisering, mänskliga rättigheter och jämställdhet är stort och projektet har redan fått ett gott genomslag. Deltagarna gör stora framsteg som redan nu är till stor nytta för dem själva och i förlängningen även de flyktingar som är beroende av deras hjälp, till exempel i form av humanitära hjälpsändningar och psykologiska stödinsatser för traumatiserade barn och vuxna. Ledarskapsutbildning för S-politiker Utbildningen syftade till att ge kunskap och insikt om ledarskap i ideella organisationer i allmänhet men också mer specifikt, att leda i en politisk kontext. Vi har under tolv utbildningstillfällen, under perioden , arbetat med en rad olika ämnen och arbetsformer samt adekvat kurslitteratur. Vid de flesta utbildningstillfällena har externa föreläsare engagerats. Utvärdering av föreläsningar, övningar och litteratur har skett kontinuerligt under hela utbildningstiden. Deltagarna har arbetat med allt från olika ledarstilar och vad som kännetecknar dessa till kommunikation och medieträning. 8

9 Verksamheten 2014 ABF Malmö Påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen har fått in vårt program i Burlöv Bostäders tidning och Burlövsbladet och på så sätt marknadsfört oss väl. ABF deltog även under Burlövsdagarna och på Möllefesten. Konstföreningen MedVind anordnade tillsammans med ABF flera olika uppskattade arrangemang under året. Under Mölledagen hade de hand om en workshop där man kunde göra eget örtsalt eller pesto av ogräs. I utställningsrummet byggde de tillsammans med målaren Ilse Hviid en interaktiv utställning som hette The answer my friend is blowing in the wind. Tanken var att skapa ett gigantiskt vindspel genom att deltagarna skulle skriva en önskan, dröm eller vision på långa plastremsor som hängdes från bjälkarna i taket. Burlöv I Burlöv har vi nu funnits i 1 år. Vi har haft svårt att få deltagare till våra olika studiecirklar och andra arrangemang, men det som har fungerat bra är det öppna musikcaféet på måndagar och våra öppna hus har varit välbesökta. Vi har haft gratis prova-på-verksamhet med målning, stickcafé, syverkstad, bakning och musik tre gånger i veckan. Dock har vi inte lyckats attrahera Burlövsborna ännu i någon större skara. Vi har utvecklat ett bra samarbete med biblioteken i Arlöv och Åkarp där vi har gjort många olika program tillsammans. Vi I oktober arrangerade Medvind och ABF en hinduisk ljusfest, en Diwali, i Kronetorps Mölla. Dagen blev väldigt lyckad med 13 dansörer som gav en fantastisk och stämningsfull dansshow inför över 200 deltagare. Curry on Wheels sålde indisk mat och olika försäljare hade indisk bazaar i utställningsrummet. Dagen blev även uppmärksammad av Sydsvenskan som skrev ett fint reportage. ABF har engagerat sig i Tillsammansnätverket i Burlöv, dels genom att bjuda på en cirkel i antirasism och aktivt deltagit i deras andra arrangemang. Verksamheten tillsammans med PRO-föreningarna i kommunen (Åkarp och Arlöv), som är mycket aktiva, fungerar väldigt bra. Foto: Lotta Holmberg, Invigning med Kuru Mapu 9

10 Det visades filmer med skådespelare, regissörer och manusförfattare som var döva och där teckenspråket var det primära språket. Döva barn, ungdomar och vuxna såväl som föräldrar till döva barn gavs möjligheten att se filmer av döva, med döva och för döva på bio. En upplevelse tillsammans med andra i riktig biosalong. Det gavs även möjlighet att träffas och diskutera teckenspråkiga filmer. Foto: Lotta Holmberg 100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö Det övergripande målet med projektet Etthundra år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö (Kvinna 100) har varit att demokratisera och synliggöra den historiska beskrivningen av industri- och immigrantstaden Malmö. Projektet har genomförts i dialog och nära samverkan med ett stort antal kvinnor som har representerat de olika stadsdelarna i Malmö, i olika åldrar, med olika etnisk bakgrund och kunskapsfält. Under året har tio publika workshops genomförts samt tre hemmamöten eller cafémöten, i immigrantkvinnors hem och stadsdelar, där kvinnor har medverkat och deltagit samt utvärderat och föreslagit nästa processteg i utvecklingsarbetet. Inom ramen för Områdesprogrammet har vi börjat arbeta mer systematiskt för att kunna träffa och samtala med immigrantkvinnorna på olika publika forum som t.ex. biblioteken och samlingslokaler i de olika stadsdelarna. Projektet har också deltagit i Feministisk festival och Nordiskt Forum. Målet var även att ge en positiv bild och skapa förebilder för barn och ungdomar. Att trots en hörselnedsättning kunna satsa på filmbranschen antingen som skådespelare, regissör, manusförfattare eller kulturarbetare i hela världen. Din röst ska eka ABF Malmö var stolt samarbetspartner när filmen Din röst ska eka hade premiär i november på Spegeln. Filmen är ett projekt framtaget av Alaastudios som ett försök till att hjälpa båda unga och vuxna att hitta det rätta spåret i livet, att finna kraften inuti sig själv för att bli det bästa de kan. Vi får följa Jassim Ahmadi som är utbildad socionom och arbetar som skolkurator inom Malmö stad. Hans uppväxt har präglats av utanförskap, sociala problem, arbetslöshet och en känsla av uppgivenhet. Trots förutsättningarna och omständigheterna runtomkring lyckas Jassim ta sig ur sin situation och tar sig an uppgiften att inspirera sin omgivning till att uppfylla sina drömmar och lyssna på sin inre röst. Vi ser fram emot fortsatt samarbete kring filmen. Projektet har kommunicerat genom bloggen womenmakinghistory.tumblr.com och genom två nyhetsbrev, Kvinnoberättelser/Women Stories, som har tryckts både på svenska och engelska. Utställningen Women Making History är ett resultat av projektet och är nu en permanent del av Tidernas Stad på Malmö Museer. Projektet samordnats av Feministdialog och Malmö Museer och har samarbetat med ABF och Medea vid Malmö högskola. Dövfilmfestivalen I samarbete med SKUR Skånes Dövas ungdomsråd, anordnades för andra året i rad en filmfestival för att döva och hörselskadade ska få ta del av kulturutbud som de normalt inte kan ta del av, samt att hörande ska kunna få ta del av dövkulturen. Syftet var även att ordna kulturella evenemang i Malmö stad som verkar för att uppmärksamma, främja och synliggöra döv- och teckenspråkskulturen. Foto: Jasmine Nova 10

11 Verksamheten 2014 ABF Malmö RepaMera En gratis workshopserie om att laga, fixa och maximera nyttan av det du redan har. Varför slänga när du kan laga? Varför köpa nytt när du kan återvinna? Workshopserien som pågick under 2014 var ett samarbete mellan ABF Malmö och Malmö stad inom projektet Global Awareness in Action, som finansierades av Europeiska unionen. Foto: Robert Vävström Fairtrade Genom ambassadörsutbildningen som ABF genomför kontinuerligt tillsammans med Fairtrade Sverige, COOP Medlem Syd och Malmö kommun, får deltagarna en bakgrund kring hur situationen ser ut för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom och hur Fairtrade arbetar med att förbättra dessa. Kursen bidrar till ökad kännedom om Fairtrade och fokuserar på deltagarnas möjlighet som konsumenter att göra skillnad genom enkla val i butiken samt hur det går att arbeta för att få kommuner att ta ett större socialt ansvar i den offentliga upphandlingen. Louise Dahl, utbildad trädgårdsingenjör, eko-kock och medarbetare på Klimatmat har tipsat och inspirerat kring ätbar odling i staden. Isabelle från miljömedvetna blomsterbutiken Florera har delat med sig av tips för sköna gröna arrangemang med återvunna detaljer och bjudit in till odling på S:t Knuts torg samt anordnat byte av fröer och sticklingar. Vi har lärt oss laga mat på rester och det man har i kylskåpet, grundläggande cykelmeckande med Cykelköket, fått inspiration till hur du pimpar din cykel så att den blir snyggast i stan, skruva upp hyllor med rätt plugg på rätt material samt grundläggande VVS & enklare elektronik. Dessutom har vi lärt oss laga, lappa & redesigna våra kläder och mycket mer för att bli miljövänligare och även spara pengar. Fontänhuset 30 år Fontänhuset i Malmö har under 30 år verkat för att människor, som är eller varit i kontakt med psykiatrin, ska få en psykosocial och arbetsinriktad rehabilitering. Det sker i form av ett frivilligt och kostnadsfritt deltagande i klubbhusets olika aktiviteter, som utvecklas tillsammans av deltagarna och handledarna. Tanken är att det ska ges möjlighet att påverka sin livssituation och sitt dagliga liv och därmed möjligheten till arbete och studier. Det ska vara en miljö för människor att växa i och som är tillåtande att återhämta sig och prova sina färdigheter i. ABF samarbetar med Fontänhuset i form av studiecirklar i allt ifrån data, yoga och kalligrafi till körsång samt språk- och stickcafé. Foto: Elin Hasselberg, Repa Mera 11

12 Mötesplats 2020 På Gemenskapen på Spånehusvägen 83 var det sista året av tre för Mötesplats ett arbetsmarknadsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden. Målet med projektet har varit att med folkbildningen som verktyg få människor i utanförskap att närma sig arbetsmarknaden. Detta har dels gjorts genom kompetenshöjande studiecirklar och föreläsningar, och dels genom att erbjuda ett nytt sammanhang med rutiner och aktiviteter som uppmuntrat människor att bryta med tidigare destruktiva livsmönster. Parallellt med projektverksamheten har ABF erbjudit ett brett kulturprogram som varit gratis och öppet för alla malmöbor. Här har vi försökt hitta de teman och föreläsare som kan locka både en bredare allmänhet och Mötesplats 2020:s deltagare, för att på så sätt få en mer integrerad verksamhet och få Gemenskapens olika besökargrupper att komma samman på ett naturligt sätt. Under 2014 har stort fokus legat på att få igång föreningen Creativa Gemenskapens Kooperativ för att kunna behålla verksamheten när projektet tar slut. Tidigt på året tog vi över ett par städuppdrag av ABF:s lokaler och formaliserade husets kaffeförsäljning för att börja få inkomster. Under året har vi sedan utfört både layout, catering och konferensuppdrag och fått två samarbetsprojekt med Sociala Resursförvaltningen; ett friskvårdsprojekt, där vi hyr ut en av våra medarbetare under ett år och ett aktivitetsprojekt som handlar om att erbjuda boende inom LSS PK3 aktiviteter inom natur och kultur. Den första oktober gick sju anställningar över från ABF till Creativa Gemenskapen och därmed realiserade vi drömmen om att ha ett arbetsintegrerande socialt företag på Gemenskapen. Förstudien Kreativ arbetsmarknad Förprojektet Kreativ arbetsmarknad bygger på våra erfarenheter från ESF-projektet Mötesplats 2020 där vi har arbetat med de som står längst från arbetsmarknaden och samhället. Under förstudien har vi velat analysera målgruppens behov, identifiera strukturella hinder och möjligheter och ta reda på hur ett framgångsrikt inträde på arbetsmarknaden skulle kunna se ut. Vi ville även sprida de erfarenheter vi har för att skapa en medvetenhet hos politiker, myndigheter, organisationer och andra intressenter för att på sikt kunna påverka rådande strukturer i samhället. Genom att låta människor som själva levt i utanförskap förmedla sina erfarenheter växer de som individer samtidigt som människor i maktpositioner får relatera till verkliga människors erfarenheter och kan ha med detta vid beslutsfattande. Vi har lyckats i den mån att vi nu planerar ett framtida projekt med olika samverkanspartners. Vi har ett nära samarbete med brukarorganisationer för att få in ett brukarperspektiv. Under förstudien har vi haft möjlighet att diskutera våra tankar och planer med myndigheter och organisationer och har fått ett positivt bemötande. Vi var även intresserade av att undersöka om arbetsintegrerande sociala företag kan vara ett sätt för vår målgrupp att närma sig arbetsmarknaden. Genom att vi under förstudiens gång har etablerat ett arbetsintegrerande socialt företag och deltagit i projektet Mera Yalla i Skåne har vi haft en möjlighet att lära oss mer om hur detta kan fungera. Brukarinflytande Under 2013 hade Malmö stad ett projekt som gick ut på att öka brukarinflytandet i stadens verksamheter och organisationer. När projektet tog slut fanns det ett stort behov av att skapa ett forum där diskussionerna och kunskaperna kunde hållas vid liv. Därför startade vi en cirkel på detta tema på Gemenskapen. Intresset för denna cirkel har varit stort. Vi har bland annat bjudit in chefer och politiker då vi funnit att detta är ett bra sätt att lyfta dessa frågor. Utöver cirkeln samlade vi ett nätverk med brukarföreningar inför valet för att jobba fram frågor och krav till politiker på alla nivåer. Det hela resulterade i en motionsskrivarverkstad i april och en politikerhearing i juni där många deltog. Vi har även använt metoden Open space vid olika tillfällen. Då har vi bjudit in folk från olika verksamheter och kommit fram till nya idéer och tankar som har kunnat användas för att öka brukarinflytandet. Foton: Sofie Persson 12

13 13 Verksamheten 2014 ABF Malmö

14 14

15 Foton: Urszula Striner Verksamheten 2014 ABF Malmö Mera Yalla i Skåne ABF Malmö har bedrivit projektet Mera Yalla i Skåne finansierat av Region Skånes sociala investeringsfond. Bakgrunden till Mera Yalla i Skåne återfinns i det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö som sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Behovet av arbetsintegrering för målgrupper som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden är stort, inte bara i Malmö utan även i andra skånska kommuner. Fler och fler ser värdet i att det skapas nya arbets- och mötesplatser i socialt utsatta bostadsområden, där delaktighet och gemenskap står i centrum och som innebär att människors kompetenser tas tillvara. Det övergripande syftet med Mera Yalla i Skåne har varit att verka för minskat utanförskap genom att möjliggöra skapande av nya arbetsplatser av och för människor som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarkanden. Mera Yalla i Skånes målsättningar har varit att: bidra till att nätverk skapas lokalt i Kristianstad, Landskrona och Malmö sprida kunskap om arbetsintegrerande socialt företagande framställa ett pedagogiskt handledningsmaterial i arbetsintegrerande socialt företagande framställa inspirationsboken Resan till Yalla Vid Mera Yalla i Skånes slut finns nystartade verksamheter i Kristianstad och Landskrona. I Malmö har projektet arbetat med Creativa Gemenskapens Kooperativ där man kommit längre i processen och kunnat etablera ett välfungerade och självständigt arbetsintegrerande socialt företag. I Lund, som kom med i projektet under sen höst 2014, befinner man sig i inledningsskedet av processen. Under projektet har handboken Yalla Trappan, så gjorde vi författats av Christina Merker-Siesjö och i december 2014 släpptes den på Kira förlag. Boken är en handfast hjälp för den som vill bidra till att nya arbetsintegrerande sociala företag skapas och tar upp bl.a. finansiering, produkter och tjänster, det kooperativa arbetssättet, medarbetare och samverkan. I likhet med inspirationsboken Resan till Yalla så har Yalla Trappan, så gjorde vi mött ett stort intresse och fått bred spridning, bl.a. till bibliotek runt om i landet. Tjejer i förening ABF Malmö har sedan april 2010 bedrivit det som har kallats engagemangsguideverksamhet, vilket innebär guidning ut i föreningslivet eller egenskapade fritidsaktiviteter riktade mot tjejer och unga kvinnor bosatta i Rosengård. Grundpelaren i arbetet med målgruppen består av FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Denna konvention vägleder oss inte bara i bemötandet med målgruppen utan finns även med i alla beslut som fattas i verksamheten. Tjejer i Förening (TiF) startades för att öka tjejers och unga kvinnors engagemang och delaktighet inom civilsamhällets organisationer. TiF arbetar ur ett individbaserat perspektiv och har därför utvecklat verksamheten till att stötta ett bredare engagemang hos tjejerna som inkluderar andra verksamheter, projekt och även egeninitierade idéer exempelvis olika arrangemang och kurser. För att skapa ett förtroende och ett långsiktigt engagemang krävs det att vi ser till den enskildes situation. TiF har sedan starten visat på mycket goda resultat och verksamheten har vuxit mycket sedan 2010, dels till antalet tjejer vi slussar till en meningsfull fritid, dels genom att vi börjat driva Kvinnocentrum och andra verksamheter med och för målgruppen. TiF bedriver uppsökande verksamhet i fem kommunala grundskolor i stadsområde Öster, tjejkvällar, studiecirklar och även andra aktiviteter i samarbete med andra föreningar, olika verksamheter och Malmö stad. 15

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör.

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Redaktör: Pernilla Alexandersson. Referensgrupp: Herman Geijer, Sara Bergsmark och Charlotta Nordblom Nellgård. Illustration och

Läs mer

Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse. årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse. årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND ABF står aldrig still när jag tackade ja till att bli ny förbundssekreterare i ABF var det med stor

Läs mer

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2012 Studiefrämjandet, Riksförbundet Innehåll Anders Manheden: Förmån få lära känna folkbildare 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Folkbildning är hållbarhet 8 Människor

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

#13 hösten 2014 ISSN 1654-6660. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt SPECIALNUMMER. På väg mot ett enat Malmö?

#13 hösten 2014 ISSN 1654-6660. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt SPECIALNUMMER. På väg mot ett enat Malmö? Magasin Nic. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt Allt är på riktigt #13 hösten 2014 ISSN 1654-6660 SPECIALNUMMER På väg mot ett enat Malmö? Magasin NIC har låtit föreningsnätverket

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare

ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare ABF mitt i debatten under 2005 har Arbetarnas Bildningsförbund kraftigt minskat antalet deltagare i vår verksamhet. Året innan deltog 635 666 i våra studiecirklar, under 2005 var det 599 729. Det är en

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

ABFs verksamhetsberättelse 2013

ABFs verksamhetsberättelse 2013 Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm Telefon: 08-613 50 00 www.abf.se ABFs verksamhetsberättelse 13 Att motverka klassamhället är, och har alltid varit, en av ABFs stora utmaningar. Ge mest till

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

Folkbildning mot rasism

Folkbildning mot rasism Folkbildning mot rasism Tio exempel från studieförbundens verksamhet Wallingatan 38, 111 24 Stockholm Telefon 08-402 01 50 Fax 08-402 01 59 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden Folkbildning mot

Läs mer

WATCH IT! Huvudman / Folkbildningsföreningen i Malmö

WATCH IT! Huvudman / Folkbildningsföreningen i Malmö watchitmalmolund.se Slutrapport Redovisning av projektstöd för år 3 SLUTRAPPORT Maj 2012 - Juni 2013 WATCH IT! Huvudman / Folkbildningsföreningen i Malmö Arbetsgrupp / Emma Ivarsson, Linda Persson, Emma

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

En annan värld är möjlig

En annan värld är möjlig Verksamhetsinriktning 2012-2015 Verksamhetsplan 2012 Halland SydHalland Norra Halland Inledning Överenskommelsen om folkbildning i Halland mellan Region Halland och ABF Halland utgör grunden för det folkbildningsarbete

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande.

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Att skapa tillit 1 INNEHÅLL Inledning sid 4 KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Uppdraget KLIV sid

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Sensus uppgift Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

En stad för alla Socialt bokslut 2013

En stad för alla Socialt bokslut 2013 En stad för alla 2 Innehåll Medborgaren i fokus...3 1. Varför ett socialt bokslut?... 4 Mål och syfte: synliggöra och lära!...5 Vad innehåller bokslutet?...7 2. Så arbetar vi med social hållbarhet... 9

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer