Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag."

Transkript

1 Eskilstuna Energi och Miljö Vi finns med i våra kunders vardag.

2 Eskilstun VD Ca 410 anställda 6 affärsområden 2 dotterbolag Stab Elnät AB Försäljning AB Återvinning Service Support Stadsnät Vatten och avlopp Värme Ekonomi Marknad Miljö, Säkerhet & Kvalitet IT Personal

3 AO Återvinning AO Chef Ca 105 anställda Stab Miljö och kvalitet 1 st Ingenjörer 3 st Affärsutvecklare 1st Controller 1 st Transport Process och underhåll Produktion

4 Sluttäckning av deponin Lilla Nyby - Eskilstunametoden (tätskikt med aska/slam) Magnus Jakobsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB

5 Sluttäckning av deponier FSA som alternativ i tätskiktet KRAV: Vi skall sluttäcka deponin på ett hållbart sätt så att vi kan garantera dess funktion över lång tid En övergripande utredning kring lämpliga metoder inledde arbetet (2003/2004) Ingen av de traditionella metoderna gav oss det förtroende som vi önskade Då vi producerar bioaska och rötat avloppsslam har vi tidigare gjort labbförsök med flygaska och slam, FSA. Resultaten från dessa försök var bra.

6 För och nackdelar med FSA Fördelar (+) Nackdelar (-) Plastiskt material Tål ojämna sättningar Skikt på 0,3 0,6 m Enkelt att reparera Eventuella luktproblem Bioflygaska måste lagras i torrt tillstånd Krävs tillgång till flygaska med rätt kvalitet Logistiska aspekter vid storskalighet Låg permeabilitet Ekonomi Tillgång på material (råvara) Ersätter jungfruliga material Funktionskraven i deponiförordningen uppfylls

7 Hur gick vi vidare? Under ca 3 år utförde vi studier och utredningar kring FSA samt diskuterade dessa med myndigheter och expertis på området. Fakta togs fram som besvarade alla oklarheter och frågor. Avslutningsplan Rapporter/bilagor: Sluttäckningskonstruktion (inkl beräkningar på lakvatten och syretransport), Undersökning FSA (lab), Tätskiktets funktion, Miljömålen, Utförandebeskrivning etc. Under samma period (2005/2006) anlade vi tre försöksytor om ca 1 hektar. Februari 2007 godkändes avslutningsplanen och vi gick från försöksverksamhet till kontinuerlig drift. Fram till 2011 har vi sluttäckt ca 7,5 ha

8 Arbetsgång vid sluttäckning Utbildning av personal (kvalité i fokus) Utsättning av ytan som ska avslutas Utläggningen av avjämningsskikt ovanpå avfallet Tillverkning av FSA material (sker året runt) Utläggning av tätskikt, FSA-material (apr-nov) Utläggning av överliggande dräneringsskikt och skyddsskikt (apr-nov) Utläggning av växtetableringsskikt (apr-nov) Sådd

9 Sluttäckningens konstruktion Vegetationsskikt cm ~0,2 m Skyddslskikt Skyddsskikt inkl rotspärr ~ 1,1 m Sluttäckning Materialseparerande skikt Dräneringsskikt ~ 1 mm cm ~ 0,2 m Materialseparerande skikt ~ 1 mm Observera att det är hela konstruktionen som gör sluttäckningen tät och beständig. Tätskikt Deponerat avfall Tätskikt Avjämningsskikt Avfall ~ 0,45-0,6 m ~ min 0,3 m

10 Material till de olika skikten Skikt: Material: Avjämningsskikt Inerta konstruktionsmaterial, ex: bottenaskor, pannsand, rivningsmaterial, schaktmassor Tätskikt FSA (flygaska stabiliserat avloppsslam) Dräneringsskikt Makadam, bergkross Skyddskikt Schaktmassor KM /MKM Rotspärr = bottenaska Växtetableringsskikt Kompostmull, stabiliserat avloppsslam

11 Anläggning av sluttäckning med FSA (aska+slam) ursprunglig deponiyta

12 Anläggning av sluttäckning röjningsarbetet

13 Anläggning av sluttäckning avjämning med aska

14 Tillverkning av tätskikt (finblandning av aska+slam) med Aluskopa

15 Topptätning med FSA (aska+slam)

16 Färdigtäckt deponiyta Harvning och sådd

17 Växtetableringsskikt Skyddsskikt inkl rotspärr Materialseparerande skikt Dräneringsskikt Materialseparerande skikt Tätskikt (aska+slam)

18

19 Kvalitetssäkring Säkerställa och dokumentera sluttäckningskonstruktionens kvalitet och funktion. Genom egenkontroll: Instruktioner Checklistor Uppföljning löpande drift Uppföljning provytan Utbildning

20 Genom att löpande kontrollera och dokumentera: - att rätt lutningar och nivåer hålls - stödvallar och diken för dräneringsvatten - att tätskiktet håller rätt kvalitet med avseende på TShalt, blandningsförhållande och homogenitet - vilka material som används i de olika skikten - mäktighet för respektive skikt - kvalitet på schaktmassor till skyddskiktet - dräneringsvattnets kvalitet

21 Sammanfattning Konstruktionen uppfyller såväl de kortsiktiga som de långsiktiga funktionskraven som ställs på en täckkonstruktion på deponier. Den negativa miljöpåverkan som är förknippad med utvinningen av jungfruliga material undviks Det är inte rimligt att slösa med våra naturtillgångar när bra alternativ finns FSA strider inte mot de nationella miljömålen (ingen klimatpåverkan, ingen övergödning, giftfri miljö och god bebyggd miljö). Flygaskan stabiliserar slammet genom en ph höjning till ph > 9 och genom att porvattnets konduktivitet är hög (dvs. hög salthalt) FSA har en permeabilitet som är lägre än 10-9 m/s

Den föreslagna konstruktionens funktion har utvärderats med avseende på dels dess täthet och dels transporttiden för lakvattnet.

Den föreslagna konstruktionens funktion har utvärderats med avseende på dels dess täthet och dels transporttiden för lakvattnet. BILAGA A12:8 SWECO Sammanfattning avser att avsluta sin befintliga utfyllnadsdeponi samt konvertera Hyttslambassängerna till deponier. På den avslutade utfyllnadsdeponin ska en deponi för inert avfall

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-09-03. 2008-09-03 kl. 14.00-16.00

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-09-03. 2008-09-03 kl. 14.00-16.00 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2008-09-03 kl. 14.00-16.00 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Roland

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand meddelad i Nacka Strand Sid 1 (86) Mål nr M 1715-07 M 3079-07 M 1411-07 SÖKANDE Telge Återvinning AB, 556549-8747 Box 633 151 27 Södertälje Ombud: Advokaten Ingemar Alfrost, Foyen Advokatfirma AB, Box

Läs mer

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Framgångskriterier... 6 2.5 Forsknings-,

Läs mer

ASKBLANDNINGAR I ANLÄGGNINGSPROCESSER

ASKBLANDNINGAR I ANLÄGGNINGSPROCESSER ASKBLANDNINGAR I ANLÄGGNINGSPROCESSER Användning av askblandningar vid: Provväg och täckning av tipp Utskriven: 2002-01-10 k:\81_2\810582\eu-rapport\eu\slutrapport\eu-rapport (2003-03-24).doc SCANDIACONSULT

Läs mer

Förbränningsaskor inom anläggning och deras miljöaspekt

Förbränningsaskor inom anläggning och deras miljöaspekt UNIVERSITY OF GOTHENBURG Department of Earth Sciences Geovetarcentrum/Earth Science Centre Förbränningsaskor inom anläggning och deras miljöaspekt Eva Dalstranden ISSN 1400-3821 B764 Master of Science

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Notat från Seminarium Miljöriktig användning av askor 21-22 oktober 2003, Uppsala

Notat från Seminarium Miljöriktig användning av askor 21-22 oktober 2003, Uppsala Notat från Seminarium Miljöriktig användning av askor 21-22 oktober 2003, Uppsala På SAS Radison Hotel samlades en blandad samling med representanter från bland annat myndigheter, energibolag, konsulter,

Läs mer

Rapport U2014:06 ISSN 1103-4092. Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner

Rapport U2014:06 ISSN 1103-4092. Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner Rapport U2014:06 ISSN 1103-4092 Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner Förord Den information som finns om långtidsegenskaperna hos geosynteter är inte alltid lätt

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2009-2013 Antagen av direktionen 2009-03-27 17 1.1 Renhållningsordning... 4 1.2 Syfte och mål... 4 1.3 Samråd... 4 1.4 Vad är avfall?... 4 1.5 Lagstiftning...

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

Strategiplan. för Ronneby Miljö & Teknik AB

Strategiplan. för Ronneby Miljö & Teknik AB Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB 1 0 2 2 2 0 2 0 Ronneby Miljö & Teknik AB Bolaget bildades 1999 och är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun. Vi hanterar

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012 Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS VERKSAMHETSLÄNDER Norge Sverige Estland Danmark Lettland Polen Inledning 3 Mot ett miljöföretag i världsklass Transporter,

Läs mer

Vad gör vi med våra deponier?

Vad gör vi med våra deponier? Vad gör vi med våra deponier? Internationellt perspektiv Inkapsling rätt eller fel? Tar vår generation hand om vårt eget avfall Håkan Rosqvist Seminarium om deponering Tyréns 28 februari 2013 Geologiska

Läs mer

Mätning av sättningar i deponier. En kartläggning av nuvarande och framtida metoder ISSN 1103-4092

Mätning av sättningar i deponier. En kartläggning av nuvarande och framtida metoder ISSN 1103-4092 Mätning av sättningar i deponier. En kartläggning av nuvarande och framtida metoder RAPPORT D2012:01 ISSN 1103-4092 Förord För att undvika skador på tätskiktet efter sluttäckning av deponier, behövs mer

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör 2008-11-26 1(55) Förord

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L Nya pannan... 3 VD Gör skillnad i vardagen... 4 Renhållning Söker ständiga förbättringar... 6 Fjärrvärme Optimerar energiåtgången... 8 Fjärrvärme

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Remiss God Bebyggd Miljö fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet.

Remiss God Bebyggd Miljö fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Remissvar God Bebyggd Miljö Svenska EnergiAskor 07-08-09 Sidan 1 Till Boverket ylva.ronning@boverket.se Remiss God Bebyggd Miljö fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Svenska EnergiAskor AB är ett

Läs mer