Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier"

Transkript

1 Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier Renare marks vårmöte mars 2015 Peter Flyhammar SGI, avd. Markmiljö Mötesnamn etc 1

2 Avdelning Markmiljö Exempel på arbetsområden: Förorenad mark Deponiteknik Nyttiggörande av restprodukter Miljökemi Miljöjuridik Markradon Mötesnamn etc 2

3 Information och råd om inventering, undersökning, riskklassning av nedlagda deponier komplement Metodik för inventering av förorenade områden Nedlagda deponier Riskklassade deponier Mötesnamn etc 3

4 Alla deponier som är i drift idag omfattas av förordning (2001:512) om deponering av avfall Det finns dock ett stort antal äldre nedlagda deponier, uppskattningsvis flera tusen, som har avslutats enligt tidigare lägre krav för deponering eller innan krav på skyddsåtgärder över huvud taget fanns. Mötesnamn etc 4

5 Syfte Publikationen syftar till att fördjupa kunskaperna om deponier (och då framför allt om de som i publikationen betecknas äldre nedlagda deponier) och till att utgöra ett komplement till Naturvårdsverkets rapport 4918 Metodik för inventering av förorenade områden (MIFOhandboken).

6 MIFO fas 1 På säker grund för hållbar utveckling

7 Vad utmärker en gammal nedlagd deponi? 1. Avfall är extremt heterogent 2. Föroreningsinnehållet 3. Lokaliseringen 4. Förekomsten av organiskt material 5. Risker med deponigas 6. Behovet av alternativa åtgärder för efterbehandling och kontroll Mötesnamn etc 7

8 1 - Avfallets heterogena sammansättning Avfallet kan variera mellan olika delar av deponin. Ofta med inslag av organiskt avfall Föroreningarna kan variera mellan olika delar av deponin Olika typer av lakvatten kan produceras Deponigasproduktionen kan variera Mötesnamn etc 8

9 Svårt att utföra representativ provtagning Okulär besiktning (t.ex. provgropar)? Analysera lakvattnet? Eldning av avfall? Mötesnamn etc 9

10 Nedbrytningsfaser i avfallsupplag med blandat avfall (inkl. organiskt avfall) Aerobic Acidogeni c Low ph in leachate Methanogenic Neutral/high ph in leachate Oxidation N CO 2 CH 4 H 2 O 2 Volume-% Time Mötesnamn etc 10

11 Lakvattnets sammansättning Har normalt uppnått en stabil metanbildningsfas Metanogent lakvatten: Relativt låga tungmetallhalter Låga halter lättnedbrytbart organiskt material Höga halter av svårnedbrytbart organiska ämnen Höga halter av ammoniumkväve Stort antal organiska ämnen ofta i mycket låga koncentrationer Mötesnamn etc 11

12 Eldning av avfall Eldning kan medföra att tex dioxiner/furaner och PAH har bildats Aska kan innehålla höga halter av tungmetaller Kan påverka riskklassningen Mötesnamn etc 12

13 2 - Föroreningsinnehållet Kan ofta inte utesluta några föroreningar Tänk på att utsläpp av kväve och fosfor kan leda till övergödning Tänk på att utsläpp av salter kan påverka dricksvattenbrunnar Mötesnamn etc 13

14 Utvärdering Föroreningars farlighet Hushålls-/industriavfall > ofta hög eller mycket hög farlighet Inert avfall > lägre farlighet Osäkerhet > högre riskklass Mötesnamn etc 14

15 Utvärdering - Föroreningsnivå Kommunalt avfall Ammonium och klorider! > ofta hög (stora volymer) Mötesnamn etc 15

16 4 - Förekomst av organiskt material Sättningar som försvårar skyddsåtgärder kan uppstå Deponigas kan bildas Mötesnamn etc 16

17 Miljö- och hälsoaspekter (från rapport D2013:02) Mötesnamn etc 17

18 Gassäkerhet - spridningsförutsättningar (från rapport D2013:02) Mötesnamn etc 18

19 Hälso- och miljörisker (spridning och exponering) kvävning lokal global miljöpåverkan Deponigas Avfall lakvatten påverkan på ytvatten och övrig miljö Mötesnamn etc 19

20 Behov av alternativa åtgärder för efterbehandling Vanligtvis inget realistiskt alternativ att gräva upp och återdeponera massorna Alternativa metoder bör övervägas Måste ofta åtgärda deponin på platsen Extra omsorg måste ägnas åt att förhindra olika spridning- och exponeringsvägar Mötesnamn etc 20

21 Byggande på nedlagda deponier Risker för explosion, kvävning och inandning av ångor SGI avråder från att bebygga gamla deponier Organiskt material bör som huvudregel schaktas bort Skära av spridningsvägar mellan källan och skyddsobjektet Ett alternativ kan vara att stabilisera avfallet Mötesnamn etc 21

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Från avfallshantering till resurshushållning

Från avfallshantering till resurshushållning Förslag ny nationell avfallsplan 2012-2017 Från avfallshantering till resurshushållning 1. Vision mot resurshushållning 2. Hantering av avfall idag 3. Mot ökad resurseffektivitet 4. Prioriterade områden

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete

Återvinning av avfall i anläggningsarbete Peter Flyhammar Återvinning av avfall i anläggningsarbete Hälsingborg 2010-10-03 Sluttäckningar av deponier Vegetationsskikt Skyddsskikt Dränering Tätskikt Gasdränering Utjämningsskikt 1 Användning av

Läs mer

Undersökning av nedlagda deponier. Nedlagda deponier. MIFO fas 1 - inventering

Undersökning av nedlagda deponier. Nedlagda deponier. MIFO fas 1 - inventering Undersökning av nedlagda deponier David Ekholm, Sweco Nedlagda deponier MIFO fas inventering och platsbesök Provtagning Vanliga företeelser tungmetaller samt vägsalt och relikt havsvatten Spridningsförutsättningar

Läs mer

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll Mötesnamn etc 1 Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Uppgiftsinsamling Besök på platsen Mötesnamn etc 2 Uppgiftsinsamling

Läs mer

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser Provtagning och analyser Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Vad ska provtas och hur? Utgå från den konceptuella modellen - Avfall - Ytvatten - Jord - Sediment - Grundvatten - Deponigas

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm?

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Thomas Rihm På säker grund för hållbar utveckling Avfall (förslag MB) Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av

Läs mer

Metodik för inventering av förorenade områden

Metodik för inventering av förorenade områden Metodik för inventering av förorenade områden Modellen togs fram av Naturvårdsverket En praktisk modell som bygger främst på uppgiftsinsamling Länsstyrelsen har inventerat nedlagda verksamheter Kommunens

Läs mer

För de nedlagda deponier där kommunen varit verksamhetsutövare framgår också vidtagna resp. planerade åtgärder

För de nedlagda deponier där kommunen varit verksamhetsutövare framgår också vidtagna resp. planerade åtgärder Sid 1(5) Nedlagda deponier I Kristinehamns kommun finns ett antal nedlagda deponier. De kända tas upp i denna bilaga. För undersökning och riskbedömning av avslutade kommunala deponier ansvarar kommunen.

Läs mer

Syftet med inventeringen

Syftet med inventeringen MIFO-metodiken Inventeringen görs enligt den s k MIFO-modellen= Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Metodiken har tagits fram av Naturvårdsverket och finns beskriven i rapport 4918. Rapporten

Läs mer

Riskklassificering och riskbedömning av äldre deponier -hur svårt kan det vara? Sami Serti Citres AB Tfn: E-post:

Riskklassificering och riskbedömning av äldre deponier -hur svårt kan det vara? Sami Serti Citres AB Tfn: E-post: Riskklassificering och riskbedömning av äldre deponier -hur svårt kan det vara? Sami Serti Citres AB Tfn: 0734 12 64 88 E-post: sami.serti@citres.se Äldre deponier Deponerat avfall är mycket heterogent.

Läs mer

Risker med deponier för konventionellt avfall. Kärnavfallsrådets seminarium 2015-11-03 Mark Elert Kemakta Konsult AB

Risker med deponier för konventionellt avfall. Kärnavfallsrådets seminarium 2015-11-03 Mark Elert Kemakta Konsult AB Risker med deponier för konventionellt avfall Kärnavfallsrådets seminarium 2015-11-03 Mark Elert Kemakta Konsult AB Inledning Regler för klassificering av avfall Typer av deponier Vad får deponeras? Riskbedömning

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Norra Amerika 2 IDnr Kommun Ulricehamn Upprättad (namn) Josefina Orlenius Senast reviderad (namn) (datum) (datum) Inventeringens namn Norra Amerika

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Dagens hantering av förorenade jord- och muddermassor Peter Flyhammar, SGI Finansiärer: SGI och Avfall Sverige På säker grund för

Läs mer

Utbildningsdag provtagningsplaner deponier 2014-12-11

Utbildningsdag provtagningsplaner deponier 2014-12-11 Utbildningsdag provtagningsplaner deponier 2014-12-11 Föreläsare: Maria Carling, SGI Deltagare: 25 handläggare från kommuner samt 4 handläggare från länsstyrelserna i Kalmar och Gotlands län. Upplägg Utbildningen

Läs mer

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden Kommunhuset 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 Uppdaterad: november 2014 Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver. Hoppa

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (19) Objekt Upprättad (namn) (datum) IDnr Kommun Senast reviderad (namn) (datum) Inventeringens namn Dossiernummer Preliminär riskklass enligt BKL Inventeringsfas

Läs mer

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Uppdaterad Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Erik Blomqvist

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid

Läs mer

Massor för anläggningsändamål

Massor för anläggningsändamål Massor för anläggningsändamål Vilka alternativa användnings- områden träffar vi på? Vad menas med rena/inerta massor? Gudrun Magnusson 2012-10-18 Massor vägbyggen, tomter mm Sluttäckning av deponi Efterbehandling

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (19) Objekt Thorlings Bleck- & Plåtslageri IDnr F0180-1196 Kommun Stockholm Upprättad (namn) Import från MARK Senast reviderad (namn) 2002-10-25 Inventeringens

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Vilka föroreningar kan förväntas, deras möjliga utbredning och hur människor och miljö kan exponeras. Rapport 4918 Naturvårdsverket MIFO - Metodik för Inventering av Förorenade

Läs mer

Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun. - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1.

Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun. - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1. Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1 Nina Heinesson 2013 Bilagor Bilaga 1. Analysprotokoll nedströms och uppströms Tåstarps

Läs mer

Processer att beakta i de förorenade massorna

Processer att beakta i de förorenade massorna Tekn.Dr. Sami Serti Riskbedömning vid hantering av sediment/muddermassor en processbaserad historia Tfn: +46 8 695 64 88 Tfn (mobil): +46 734 12 64 88 E-post: sami.serti@sweco.se Processer att beakta i

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (19) Objekt Tvättmäster Upprättad (namn) Linda Bengtson 2003-09-18 IDnr F0180-0121 Kommun Stockholm Senast reviderad (namn) Inventeringens namn Kemtvättar 2003-05

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning

handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning sker åtgärder i förorenat område? Anmälan enligt 28 FMH kan vara nödvändig. är materialet ett avfall?

Läs mer

Förra inventeringen av nedlagda deponier gjordes 1999 i samband med upprättandet av avfallsplan.

Förra inventeringen av nedlagda deponier gjordes 1999 i samband med upprättandet av avfallsplan. Bilaga 5 Avfallsplan Kalix 1(5) 5. Nedlagda deponier Förra inventeringen av nedlagda deponier gjordes 1999 i samband med upprättandet av avfallsplan. Deponierna delas in i riskklasser enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Inventering av nedlagda deponier i Halmstads kommun. Lantmäteriet

Inventering av nedlagda deponier i Halmstads kommun. Lantmäteriet Inventering av nedlagda deponier i Halmstads kommun Lantmäteriet Beställare: Halmstads kommun Datum: 2015-05-25 Dnr: 577-6936-13 Författare: Oliver Björnfors, Annika Ernervik & Malin Salberg Tryck: Länsstyrelsen

Läs mer

Riktlinje. för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun

Riktlinje. för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun Riktlinje för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Riktlinje för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun Kommunstyrelsen 2017-12-13 1 (4)

Läs mer

Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier

Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen AB, Box 110 93, 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Invent Inventering av nedlagda deponier i Falkenbergs kommun

Invent Inventering av nedlagda deponier i Falkenbergs kommun Invent Inventering av nedlagda deponier i Falkenbergs kommun 2015-09-10 Beställare: VIVAB, Vatten & Miljö i Väst AB Datum: 2015-09-10 Dnr: 577-6936-13 Författare: Annika Ernervik, Oliver Björnfors & Malin

Läs mer

Mifo-fas 1 Pågående verksamheter

Mifo-fas 1 Pågående verksamheter Mifo-fas 1 Pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Mifo-fas 1 Pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Jeanette Häggroth tillsyn 785 41 80 Henning Persson

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Dialogmöte om avfall för anläggningsändamål 24 september 2013 09.00-09.30 Fika 09.30-10.00 Välkomna, syfte med dagen, presentationsrunda 10.00-10.30

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd till 38-42 förordningen (2001:512) om deponering av avfall; NFS 2002:17 Utkom från trycket den 25 juni 2002 beslutade

Läs mer

Exempel på tillvägagångssätt där avfall används som konstruktionsmaterial på en deponi

Exempel på tillvägagångssätt där avfall används som konstruktionsmaterial på en deponi Exempel på tillvägagångssätt där avfall används som konstruktionsmaterial på en deponi Pär Elander par@elandermiljoteknik.com 072-217 08 77 1 Pilotförsök sluttäckning med användning av avfall 2 Villkor

Läs mer

BILAGA 4. UPPGIFTER OM NEDLAGDA

BILAGA 4. UPPGIFTER OM NEDLAGDA BILAGA 4. UPPGIFTER OM NEDLAGDA AVFALLSUPPLAG I STOCKHOLMS STAD I Stockholm finns ett antal äldre, nedlagda, deponier. För undersökning och av avslutade kommunala deponier ansvarar kommunen. Att förvara

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1308 DOM 2008-02-25 Stockholm Mål nr M 1813-07 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, deldom den 8 februari 2007 i mål nr M 28110-05,

Läs mer

Utvärdering av Ekobackens deponi

Utvärdering av Ekobackens deponi Utvärdering av Ekobackens deponi Uppdraget Svensk Ekologikonsult har fått i uppdrag av Värmdö kommun att utvärdera vilka föroreningar som kan förknippas med utgående vatten från Ekobackens deponi. Utredningen

Läs mer

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis?

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Seminariedag 7 mars 2014 Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Tillsyn förorenad mark: David Lalloo och Jessica Ewald En översiktlig miljöteknisk

Läs mer

Förorenad mark i byggprojekt

Förorenad mark i byggprojekt Förorenad mark i byggprojekt En minikurs om vad du behöver veta om du stöter på förorenad mark i ditt byggprojekt Anneli Liljemark Liljemark Consulting anneli@liljemark.net Innehåll Bakgrund När och varför

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport Förorenade områden Malmö 2015-09-25 Förorenade områden Arbetsrapport Datum 2015-09-25 Uppdragsnummer 1320006999 Utgåva/Status 1 Erik Hedman Uppdragsledare Anna Fjelkenstam Ansvarig Ramböll

Läs mer

Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige)

Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige) Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige) Thomas Rihm Rådgivare RVF Avfall Norge 2006-10-12 Pengar till forskning och utveckling RVF Utveckling 1 SEK/pers = ca 9 miljoner SEK/år Utvecklingssatsning

Läs mer

Invent Inventering av nedlagda deponier i Varbergs kommun

Invent Inventering av nedlagda deponier i Varbergs kommun Invent Inventering av nedlagda deponier i Varbergs kommun 2015-10-06 Beställare: Varbergs kommun Datum: 2015-10-06 Dnr: 577-6936-13 Författare: Oliver Björnfors, Annika Ernervik & Malin Salberg Tryck:

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier

Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier Information och råd Thomas Rihm SGI Publikation 14 Linköping 2014 Hänvisa till detta dokument på följande sätt: Rihm, T (2014). Inventering,

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE INVENTERING AV EVENTUELLT FÖRORENADE OMRÅDEN

FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE INVENTERING AV EVENTUELLT FÖRORENADE OMRÅDEN Frågeformulär 1 (11) FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE INVENTERING AV EVENTUELLT FÖRORENADE OMRÅDEN Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver. Hoppa mellan svarsrutorna med pil ner eller

Läs mer

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17 BLANKETT FÖR GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL SOM SKA DEPONERAS Datum. Avfallsproducent Namn Adress Organisationsnummer Postnummer Kontaktperson Postort Telefonnummer Beskrivning av avfall Karakteriseringen

Läs mer

Påbörja processen med att rena Farstaviken!

Påbörja processen med att rena Farstaviken! Motion till Kommunfullmäktige den 21 februari 2018 Påbörja processen med att rena Farstaviken! Mitt i centrala Gustavsberg ligger Farstaviken, ett av Stockholms farligaste vattenområden, ett så kallat

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

En sammanfattning av resultaten av Golder Associates AB:s markstudie av Eslövs fd gasverk

En sammanfattning av resultaten av Golder Associates AB:s markstudie av Eslövs fd gasverk En sammanfattning av resultaten av Golder Associates AB:s markstudie av Eslövs fd gasverk Golder Associates har på uppdrag av Eslövs kommun genomfört markundersökningar vid Eslövs före detta gasverk. Det

Läs mer

MILJÖENHETEN SAMHÄLLE OCH UTVECKLING. Blankett A Administrativa uppgifter

MILJÖENHETEN SAMHÄLLE OCH UTVECKLING. Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (11) Denna blankett används för inventering av förorenad områden enligt Naturvårdsverkets metodik. Gulmarkerade fält är obligatoriska att fylla i. Även övriga

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (16) Objekt Zelanders spåntipp IDnr F1463-2013 Kommun Upprättad (namn) Fredrik Sandberg Senast reviderad (namn) Martin Fransson 2004-01-20 2007-05-21 Inventeringens

Läs mer

Vad gör vi med våra deponier?

Vad gör vi med våra deponier? Vad gör vi med våra deponier? Internationellt perspektiv Inkapsling rätt eller fel? Tar vår generation hand om vårt eget avfall Håkan Rosqvist Seminarium om deponering Tyréns 28 februari 2013 Geologiska

Läs mer

Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion?

Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion? Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion? Per Hübinette Gudrun Magnusson Bakgrund Länsstyrelsen har tillsyn på större avfallsanläggningar och vägleder kommuner i t ex anmälningsärenden

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Löt avfallsanläggning i Vallentuna kommun

Angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Löt avfallsanläggning i Vallentuna kommun 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2009-02-26 Dnr 641-5879-08 Nacka Tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Yttrande i målet M3092-08 Angående ansökan om tillstånd enligt

Läs mer

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson Rapport 2016-03-24 Upprättad av: Anna Nilsson KUND Firma Pia Brunsberg Pia Brunsberg Torstävavägen 9 373 02 Ramdala KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: +46 10

Läs mer

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Gamla synder kan ge nya möjligheter Vid nedlagda bensinstationer och gamla verkstäder finns ofta oljeförorenad mark Äldre industrier är inte sällan orsaken

Läs mer

Något om efterbehandling och sanering

Något om efterbehandling och sanering Något om efterbehandling och sanering Relativt ofta får jag blir jag kontaktad av olika skytteföreningar därför att de har fått frågor eller föreläggande av tillsynsmyndigheten, kommunen, när det gäller

Läs mer

Riktlinje för hantering av förorenade områden

Riktlinje för hantering av förorenade områden STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Stening Elin Datum 2017-10-12 Diarienummer KSN-2017-3504 Kommunstyrelsen Riktlinje för hantering av förorenade områden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Hydrogeologisk bedömning Torpa-Dala deponi Kungsbacka kommun

Hydrogeologisk bedömning Torpa-Dala deponi Kungsbacka kommun Hydrogeologisk bedömning Torpa-Dala deponi Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Lennart Torgesson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Storgatan 42 352

Läs mer

MILJÖSANERING. Masshanteringstjänster inom Ragn-Sells

MILJÖSANERING. Masshanteringstjänster inom Ragn-Sells MILJÖSANERING Masshanteringstjänster inom Ragn-Sells OLIKA AKTIVITETER I EN MARKSANERING Kartläggning Åtgärdsutredning Kontrollprogram Myndighetskontakt Riskbedömning Projektering Genomförande Slutbesiktning/

Läs mer

Utredning avseende tidigare genomförd åtgärd av förorenad mark, inför planerad ny byggnation

Utredning avseende tidigare genomförd åtgärd av förorenad mark, inför planerad ny byggnation PM Utredning avseende tidigare genomförd åtgärd av förorenad mark, inför planerad ny byggnation Inledning Gullkajen 5 AB planerar en utbyggnad inom fastigheten Axel 1 i Karlskrona. Fastigheten har historiskt

Läs mer

UNDERLAG FÖR INDIKATIVT PRISUPPGIFT FÖR MOTTAGNING AV FÖRORENADE MASSOR (FAST AVFALL) VID MARKSANERING KLIPPANS LÄDERFABRIK, KLIPPANS KOMMUN

UNDERLAG FÖR INDIKATIVT PRISUPPGIFT FÖR MOTTAGNING AV FÖRORENADE MASSOR (FAST AVFALL) VID MARKSANERING KLIPPANS LÄDERFABRIK, KLIPPANS KOMMUN UNDERLAG FÖR INDIKATIVT PRISUPPGIFT FÖR MOTTAGNING AV FÖRORENADE MASSOR (FAST AVFALL) VID MARKSANERING KLIPPANS LÄDERFABRIK, KLIPPANS KOMMUN Bakgrund och syfte I centrala Klippan, Klippans kommun, låg

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Bakgrund, intentioner och tillämpning

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Bakgrund, intentioner och tillämpning Anders Hedenstedt Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Bakgrund, intentioner och tillämpning 1 Naturvårdsverkets handbok 20:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 2 Bakgrund Allmän användning

Läs mer

Området består till största delen av skogsbeklädd morän samt ängs / åkermark med åkerholmar.

Området består till största delen av skogsbeklädd morän samt ängs / åkermark med åkerholmar. Hifabs uppdragsnr: MIFO1 Viggbyholm Utveckling AB Området består till största delen av skogsbeklädd morän samt ängs / åkermark med åkerholmar. I områdets sydvästra hörn är ett mindre område (en äldre villatomt,

Läs mer

Hur arbeta med förorenade massor

Hur arbeta med förorenade massor Hur arbeta med förorenade massor Förorenade jordmassor, mudder, sediment Antal markärenden i Göteborg per år: ca 100 st Pågående saneringsärenden: 80 st Ärenden där massor uppkommer som klassas som FA:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om deponering av avfall; SFS 2001:512 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Syftet med denna förordning

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Lagstiftningen kring äldre deponier - förvaringsfall och/eller förorenat område?

Lagstiftningen kring äldre deponier - förvaringsfall och/eller förorenat område? Lagstiftningen kring äldre deponier - förvaringsfall och/eller förorenat område? Advokat Maria Paijkull Nätverket Renare Mark, Jönköping 2018-09-27 Case: Utfyllnad med gjutsand Övergångsbestämmelser enligt

Läs mer

Länsstyrelsens tillsynsarbete. Förhandling och samarbete

Länsstyrelsens tillsynsarbete. Förhandling och samarbete Länsstyrelsens tillsynsarbete Förhandling och samarbete Vad gör Länsstyrelsen Identifiering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Tillsyn enligt miljöbalken Bidragsprojekt Tillsynsvägledning

Läs mer

Förorenad mark på bilskrotar

Förorenad mark på bilskrotar Förorenad mark på bilskrotar Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se 013-201826 På säker grund för hållbar utveckling Vad vill jag ha sagt? Miljötekniska markundersökningar Potentiella föroreningar

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www PROMEMORIA/PM 1(7) Kontaktperson Miljöavdelningen Niccola Eklund 010-2241607 niccola.eklund@lansstyrelsen.se Deponiprojekt 2014 Sammanfattning Under 2014 avsattes tio arbetsdagar till ett mindre projekt

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Hantering av schaktmassor Text Denna information vänder sig till dig som hanterar schaktmassor som är eller kan vara förorenade. Med massor menar vi uppgrävda massor, både jord och fyllnadsmassor. Uppgrävda

Läs mer

Hållbart byggande på deponier problem och möjligheter Ett exempel från Lomma. Peter Englöv, Sweco Environment AB, Malmö. Innehåll

Hållbart byggande på deponier problem och möjligheter Ett exempel från Lomma. Peter Englöv, Sweco Environment AB, Malmö. Innehåll Hållbart byggande på deponier problem och möjligheter Ett exempel från Lomma Peter Englöv, Sweco Environment AB, Malmö 1 Innehåll Bakgrund Beskrivning av området Miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter Tekniska

Läs mer

Förorenade områden. Underlag till ÖP16

Förorenade områden. Underlag till ÖP16 Underlag till ÖP16 Förorenade områden 20160107 1 Innehåll Inledning 3 Allmänt 3 Miljökvalitetsmål 4 Nationella mål 4 Regionala mål 5 Lokala mål 5 Förorening och risker 6 Riskbedömning 7 Ansvar för att

Läs mer

Grundläggande om riskbedömning

Grundläggande om riskbedömning Grundläggande om riskbedömning Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se 013-201826 Vad ska jag prata om nu? - När finns det en risk? - Konceptuell modell - Representativ halt - Förenklad/fördjupad riskbedömning

Läs mer

Så hanterar Stockholm Vatten och Avfall avloppsslam

Så hanterar Stockholm Vatten och Avfall avloppsslam Så hanterar Stockholm Vatten och Avfall avloppsslam Tillsammans för världens mest hållbara stad Avloppsslam en viktig resurs som innehåller många växtnäringsämnen När man renar avloppsvatten från samhället

Läs mer

ANMÄLAN OM EFTERBEHANDLING AV FÖRORENAT OMRÅDE ( 28)

ANMÄLAN OM EFTERBEHANDLING AV FÖRORENAT OMRÅDE ( 28) ANMÄLAN OM EFTERBEHANDLING AV FÖRORENAT OMRÅDE ( 28) Fastighet Sökanden Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Fastighetens adress: Sökandens adress: Tel: Postadress: Postadress: Tel mobil: Fakturamottagare

Läs mer

Målgruppen är varierad

Målgruppen är varierad Vem är det egentligen vi ska rena marken för? Mia Jameson SMAK-chef SAKAB AB Målgruppen är varierad Olika organismer inklusive människor i nutid Olika organismer inklusive människor i framtiden Naturen

Läs mer

Handlingsplan för nedlagda deponier inom Varbergs kommun

Handlingsplan för nedlagda deponier inom Varbergs kommun 1 (10) 2018-01-23 Version 1.0 Samhällsutvecklingskontoret Handlingsplan för nedlagda deponier inom Varbergs kommun POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan

Läs mer

Åtgärder för att skydda allmän samt mindre Bastardsvärmare

Åtgärder för att skydda allmän samt mindre Bastardsvärmare Sida: 1 / 7 1 (7) Åtgärder för att skydda allmän samt mindre Bastardsvärmare Kort avrapportering kring förarbete gällande skyddande och flyttning av rödlistade på Österhagsdeponin Momentux & Co AB På uppdrag

Läs mer

Seminarium. Förorenade områden Inventering enligt Naturvårdsverkets metodik, MIFO fas 1, av kommunala pågående verksamheter

Seminarium. Förorenade områden Inventering enligt Naturvårdsverkets metodik, MIFO fas 1, av kommunala pågående verksamheter Seminarium Förorenade områden Inventering enligt Naturvårdsverkets metodik, MIFO fas 1, av kommunala pågående verksamheter Länsstyrelsen i Skåne Malmö 22 april 2015 Denna presentation går igenom syftet

Läs mer

Förorenade områden - vad görs?

Förorenade områden - vad görs? Förorenade områden - vad görs? Vad är problemet? Sedan industrialismen har människan gjort sig av med restprodukter på enklaste sätt - ut i vattendrag eller dumpat avfall bakom huset. Därför kan tusentals

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Ta kontroll över kostnaderna för föroreningar. Om hantering av förorenade områden vid pågående verksamheter

Ta kontroll över kostnaderna för föroreningar. Om hantering av förorenade områden vid pågående verksamheter Ta kontroll över kostnaderna för föroreningar Om hantering av förorenade områden vid pågående verksamheter Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål där miljökvalitetsmålet Giftfri miljö omfattar

Läs mer

Melleruds Kommun. Sunnanådeponin. avslutningsplan. Trollhättan 2006-07-25 Västra Götalands Återvinning AB Trollhättan. Stephan Schrewelius

Melleruds Kommun. Sunnanådeponin. avslutningsplan. Trollhättan 2006-07-25 Västra Götalands Återvinning AB Trollhättan. Stephan Schrewelius Melleruds Kommun Sunnanådeponin avslutningsplan Trollhättan 2006-07-25 Västra Götalands Återvinning AB Trollhättan Stephan Schrewelius 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 2 ORIENTERING 4 3 DEPONERADE MÄNGDER,

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

Checklista vid granskning och bemötande av

Checklista vid granskning och bemötande av Tillsyn av förorenade områden Checklista vid granskning och bemötande av miljötekniska markundersökningar Denna checklista togs fram 2009. Den har uppdaterats vid flera tillfällen, senast i oktober 2018.

Läs mer

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version)

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Sida 1/9 Rev. 2014-03-13 Upprättad 2004-05-06 Tidigare reviderad 2008-06-19, 2011-01-05, 2013-02-13 Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Naturvårdsverket har utarbetat en Metodik

Läs mer

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag.

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag. Eskilstuna Energi och Miljö Vi finns med i våra kunders vardag. Eskilstun VD Ca 410 anställda 6 affärsområden 2 dotterbolag Stab Elnät AB Försäljning AB Återvinning Service Support Stadsnät Vatten och

Läs mer

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 7081-11 och M 1435-07 SÖKANDE 1. Vafab Miljö AB, 556191-4200 Returvägen 20 721 87 Västerås 2. Svensk Växtkraft

Läs mer

BILAGA 5 NEDLAGDA AVFALLSUPPLAG AVFALLSPLAN 2018

BILAGA 5 NEDLAGDA AVFALLSUPPLAG AVFALLSPLAN 2018 BILAGA 5 NEDLAGDA AVFALLSUPPLAG AVFALLSPLAN 2018 FÖR ESKILSTUNA Utställningshandling 2017 09 18 Förslag till avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018 Arbetsmaterial 2017-09-11 1 1. Inledning I Eskilstuna

Läs mer

Behandling av As-förorenad jord med nya metoder vid Ragn Sells AB

Behandling av As-förorenad jord med nya metoder vid Ragn Sells AB Behandling av As-förorenad jord med nya metoder vid Ragn Sells AB Igor Travar, Anders Kihl, Jurate Kumpiene, Anders Lagerkvist Ragn Sells AB och Luleå Tekniska Universitet Jord uppfyller inte kraven för

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer