Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning"

Transkript

1 Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning Telge AB/Telge Återvinning AB Luleå tekniska universitet Gustav Tham & Lale Andreas 1

2 2

3 Nyttan av projektet Övergripande mål: att nyttja askor och andra restprodukter (avfall) för konstruktionsändamål Energibesparingspotential/ekonomisk nytta: spara på ändliga resurser på bekostnad av nya deponier, materialåtervinna avfall, minskade transportkostnader. Praktisk tillämpning: sluttäckning av deponi, anläggning av dammar, vägar Nyhetsvärde: att (vissa) restprodukter är väl så bra som naturmaterial 3

4 Undersökningsmetod Funktionskrav för konstruktionen Erfarenheter och kunskap från tidigare försök Lagliga krav Krav avseende miljöpåverkan Materialtillgång Test av material och materialblandningar Lämpliga material Icke lämpliga material Design och utformning av sluttäckningskonstruktion Försök avs. stabilisering, förbättring av materialegenskaperna; behandling Fältförsök: test av utläggning, funktion, miljöpåverkan och beständighet Åldrings- och långtidsförsök (i labb) Icke lämpliga material Utvärdering, metodutveckling Material används inte i konstruktionen 4

5 Materialen i testytorna 5

6 Huvudoxider i de testade flyg- och bottenaskor 60 Flygaska Tveta (n=4) 50 Elfilteraska Igelsta (n=13) Andel [% TS] Al2O3 CaO Fe2O3 MgO SiO2 Slangfilteraska Igelsta (n=8) Åldrad Bottenaska Tveta (n=29) Borrprover Tveta 2002 (n=20) Brunkolsaska [Rösler, (1977)] Träaska [Tekn Verk Lkp, Bäverman, 1997] BA från avfallsförbränning [TV Lkp, Bäverman 1997] 6

7 Packningsegenskaper och hydraulisk konduktivitet 1,35 1,30 Åa+15% P1s, compacted directly after mixing 1, Slangfilteraska panna 1 Åa + 15 % P1s Åa+15% P1s, compacted 6 hours after mixing with water 1,35 1,35 1,30 1,30 Åa+15% P1s, compacted 25 hours after mixing 1, Dry density [t/m3] 1,25 1,20 1,15 dry density [t/m3] 1,25 1,20 1,15 dry density [t/m3] 1,25 1,20 1,15 1,10 1,10 1,10 1, moisture content w [%TS] 1,35 1,30 Åa + 15% P3s, compacted directly after mixing 1, moisture content w [%TS] Slangfilteraska panna 3 Åa + 15 % P3s 6, ,35 1,30 Åa + 15% P3s, compacted 6 h after mixing 1,05 1,35 1, moisture content w [%TS] Åa + 15%P3s, compacted 25 h after mixing 6, Dry density [t/m3] 1,25 1,20 1,15 dry density [t/m3] 1,25 1,20 1,15 dry density [t/m3] 1,25 1,20 1,15 1,10 1,10 1,10 1, moisture content w [%TS] 1, moisture content w [%TS] 1, moisture content w [%TS] 7

8 Packningsegenskaper i fält Material / blandning Åldrad bottenaska (<6 mm) % Friedlandlera Flygaska 50% flygaska + 50% bottenaska Åldrad bottenaska (<6 mm) % elfilteraska alt % LD slagg Torrdensitet i labb [t/m 3 ] 1,4-1,6 1,1-1,4 1,4 1,2-1,5 Torrdensitet i fält [t/m 3 ] 0,9-1,1 0,8-1,5 25 prov: 1,12 (CV 16 %) 1,0-1,5 12 prov: 1,26 (CV 14 %) ej testad CV = coefficient of variation Torrdensitet ca 10 % lägre i fält 8

9 Utlakning och långtidsbeteendet av skyddsskiktsmaterial Fysiska modeller Tveta 1 och Tveta 2 Gas Vatten Lock (löst, ej tätt) Vatten Gas Tveta 1 Tveta 2 Skyddsskikt Skyddsskikt Skyddsskikt Dränering Dränering Grus Analys Dränvatten Analys Vatten till analys 9

10 Kväveutlakning från skyddsskiktsmaterial y = 3071,5e -2,2696x R 2 = 0, Ntot [mg/l] y = 1973,9e -2,0848x R 2 = 0, Drain 1 Drain 2 Drain 4 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3, Ntot Tve1 Ntot Tve2 Ntot 50 mg/l L/S kvot [l/kg TS] 0 Tid i fält [år] Time (days) 10

11 Kväveutlakning från skyddsskiktsmaterial y = 3071,5e -2,2696x R 2 = 0,9162 Ntot [mg/l] Ntot Tve1 Ntot Tve2 Ntot 50 mg/l 500 y = 1973,9e -2,0848x R 2 = 0, ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3, L/S kvot [l/kg TS] Tid i fält [år] 11

12 Klorid- och TOC-utlakning från skyddsskiktsmaterial y = 3970,98e -1,45x R 2 = 0,98 Klorid Tve1 Klorid Tve2 Klorid 460 mg/l y = 1147,86e -1,00x TOC Tve1 TOC Tve2 TOC 160 mg/l R 2 = 0,91 Klorid [mg/l] TOC [mg/l] y = 2719,82e -1,65x R 2 = 0,98 0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 200 y = 836,01e -1,46x R 2 = 0,85 0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3, L/S kvot [l/kg TS] Tid i fält [år] L/S kvot [l/kg TS] Tid i fält [år] 12

13 Långtidsemissioner från skyddsskiktet Gränsvärde [mg/l] L/S-kvot till gränsvärdet underskrids [l/kg TS] Tid tills detta** [år] Utlakad mängd tills detta [g/kg TS] N tot 50 1,8 15 1,3 TOC 160 2,0 16 1,0 Klorid 460 1,5 12 2,4 * N tot provisorisk riktvärde för utsläpp av behandlat lakvatten från Tveta; klorid, TOC c 0 -gränsvärdena för mottagning vid deponi för inert avfall. ** omräkning från labbresultat till tid i full skala gjordes under antagandet att L/S-kvoten i fält är 0,12 l/kg TS per år. 13

14 Släntdesign för provytorna 14

15 Tveta fältförsök provytor med instrumentering Yta 4 M K L Yta 7 N PQ G H I Yta 3 T S R Yta 6 A Yta 2 Sättningsmätningsslangar B C D Yta 1 Sonder E Lysimetrar Mätstuga F (Yta 5) Brunnar 15

16 Instrumetering fältförsök - Lysimetrar 16

17 Tveta fältförsök - lakvattenmängder Provyta Provtagning yta7 yta6 yta4 yta3 yta2 yta1 mars april maj -04 1,4 juni -04 0,2 september -04 1,1 december april juni september -05 0,3 2,1 0, december ,2 18 april juni december juni november -07 1,6 0,2 29, Total vattenmängd [liter per 10 lys.]* Hela perioden, l/m 2 *år 0,8 11,4 7,7 2,0 2,6 21,9 första provtagning * hittills sedan sluttäckning av respektive yta, summa för 10 lys./yta 17

18 Tveta fältförsök - lakvattenmängder 35 Insamlat lakvatten [l/m 2 a] År 1 År 2 År 3 År 4 0 yta7 yta6 yta4 yta3 yta2 yta1 18

19 De olika skikten Växtskikt ( 0,3 m) Askor ingår Skyddsskikt ( 1,5 m) Dränskikt ( 0,3 m; mäktighet > kapillaritet) Tätskikt ( 1,0 m) Avjämningsskikt ( 0,3 m) (ev. gasinsamling) Avfall 19

20 Utläggningsteknik 20

21 Uppföljning av ytorna (aug 2007) 21

22 Tätskiktet 22

23 TS-halt i tätskiktet Tveta Yta 4 tätskikt Tveta Yta 1 tätskikt 75% 75% TS [% v.v.] 70% 65% n = 5 n = 1 n = 5 70% 65% n = 6 n = 3 n = 3 n = 4 60% 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 Djup i tätskikt [m] 60% 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 Djup i tätskikt [m] 23

24 Variation av fukthalt i askdeponin Borrning sep 2002 Borrhål 1 Borrhål 2 Borrhål 3 Borrhål 4 Djup i meter 0,5 2,5 4,5 1,5 4,5 7,5 0,5 2,5 3,5 6,5 4,5 4,5 Djup [m] 7,5 9,5 6,5 8,5 11,5 10,5 13,5 9,5 12,5 12,5 14,5 15,5 12,5 15,5 16,5 17,5 14, Fukthalt [vikt-%] Fukthalt [vikt-%] Fukthalt [vikt-%] Fukthalt [vikt-%] Borrhål

25 Omvandlingsprocesser 4 faser Lermineralomvandling Karbonatisering Monolitisk struktur Hydratisering 1 dag 1år 10 år 100 år 1000 år tid 25

26 leror B Anläggnings- och Naturlig analogier (vulkanaskor) SiO 2 CaO Träaskor - vulkanaskor Al 2 O 3 26

27 Slutsatser Askorna och övriga material som undersökts inom projektet klarar väl funktionskraven för en sluttäckning Materialkarakterisering och uppföljning i fält Behandling (åldring, blandning) kan förbättra materialens egenskaper Behandling av dränvatten år efter sluttäckning Konventionell utrustning Väderberoende Dokumentation och långsiktig uppföljning 27

28 Utvecklingsmöjligheter Forskningsbehov: - mineralomvandling / lermineralbildning - kloridutlakning - överföring av resultat labb fält - Metodutveckling för sekundära material - naturliga analogier 28

29 Speciellt intressant information om projektet Prövat och godkänt i miljö- och miljööverdomstolen Hanterar även miljökonsekvenserna (påverkan på människa och miljö d v s fara + risk) 29

30 Referenser

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning Telge AB/Telge Återvinning AB Luleå tekniska universitet Lale Andreas & Gustav Tham

Läs mer

arbetar med sluttäckning av deponier och miljöriktig återanvändning av restprodukter

arbetar med sluttäckning av deponier och miljöriktig återanvändning av restprodukter Ylva Gustavsson arbetar med sluttäckning av deponier och miljöriktig återanvändning av restprodukter Telge Miljöteknik är ett dotterbolag till Telge Återvinning som ingår i Telge AB. Telge AB ägs av Södertälje

Läs mer

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1064 Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning Gustav Tham och Lale Andreas Utvärdering av fullskaleanvändning

Läs mer

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning RAPPORT 2008:09 ISSN 1103-4092

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning RAPPORT 2008:09 ISSN 1103-4092 Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning RAPPORT 2008:09 ISSN 1103-4092 Förord Genom införlivandet av EU:s deponeringsdirektiv

Läs mer

Utveckling av konstruktionsmaterial från avfall. Lale Andreas, Mirja Nilsson, Malin Svensson

Utveckling av konstruktionsmaterial från avfall. Lale Andreas, Mirja Nilsson, Malin Svensson Utveckling av konstruktionsmaterial från avfall Lale Andreas, Mirja Nilsson, Malin Svensson Massflöden fast avfall Bio-treatment Bio-production Construction Post consumer recycling Thermal treatment Final

Läs mer

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag.

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag. Eskilstuna Energi och Miljö Vi finns med i våra kunders vardag. Eskilstun VD Ca 410 anställda 6 affärsområden 2 dotterbolag Stab Elnät AB Försäljning AB Återvinning Service Support Stadsnät Vatten och

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm?

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Thomas Rihm På säker grund för hållbar utveckling Avfall (förslag MB) Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av

Läs mer

Flygaskastabiliserat avloppsslam som tätskiktsmaterial Beständighet, täthet och ytutlakning

Flygaskastabiliserat avloppsslam som tätskiktsmaterial Beständighet, täthet och ytutlakning Flygaskastabiliserat avloppsslam som tätskiktsmaterial Beständighet, täthet och ytutlakning josef.macsik@ecoloop.se Michael Kempi, Örebro Sluttäckning Sluttäckning under de 5 15 åren Krav på täthet Traditionella

Läs mer

Melleruds Kommun. Sunnanådeponin. avslutningsplan. Trollhättan 2006-07-25 Västra Götalands Återvinning AB Trollhättan. Stephan Schrewelius

Melleruds Kommun. Sunnanådeponin. avslutningsplan. Trollhättan 2006-07-25 Västra Götalands Återvinning AB Trollhättan. Stephan Schrewelius Melleruds Kommun Sunnanådeponin avslutningsplan Trollhättan 2006-07-25 Västra Götalands Återvinning AB Trollhättan Stephan Schrewelius 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 2 ORIENTERING 4 3 DEPONERADE MÄNGDER,

Läs mer

Restprodukter i sluttäckningskonstruktioner

Restprodukter i sluttäckningskonstruktioner Restprodukter i sluttäckningskonstruktioner Forskning, Utveckling eller Demo och Tillämpning Akademin Forskning Utveckling Ekologi Teknik Ekonomi Socioaspekter Demonstration Vardag/verkstad 1 Lilla Nyby,

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

SLUTTÄCKNINGEN AV HAGFORS KOMMUNALA DEPONI: MATERIALUNDERSÖKNINGAR I LABORATORIESKALA & FÄLTEXPERIMENT

SLUTTÄCKNINGEN AV HAGFORS KOMMUNALA DEPONI: MATERIALUNDERSÖKNINGAR I LABORATORIESKALA & FÄLTEXPERIMENT SLUTTÄCKNINGEN AV HAGFORS KOMMUNALA DEPONI: MATERIALUNDERSÖKNINGAR I LABORATORIESKALA & FÄLTEXPERIMENT Delrapport III Inga Herrmann Lale Andreas 2006-12-21 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 2 MATERIAL

Läs mer

Avfall, deponier och laktester Eva Lidman

Avfall, deponier och laktester Eva Lidman ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES Enter Division Name Avfall, deponier och laktester Eva Lidman Right solutions..right partner Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:10 4 Grundläggande karakterisering

Läs mer

Täckning av deponier med blandning av aska och slam Erfarenheter från tre fältförsök. RVF rapport 2006:04. Huvudrapport ISSN 1103-4092

Täckning av deponier med blandning av aska och slam Erfarenheter från tre fältförsök. RVF rapport 2006:04. Huvudrapport ISSN 1103-4092 Täckning av deponier med blandning av aska och slam Erfarenheter från tre fältförsök RVF rapport 2006:04 Huvudrapport ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2006:04 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

FÅGELMYRA AVFALLSANLÄGGNING

FÅGELMYRA AVFALLSANLÄGGNING FÅGELMYRA AVFALLSANLÄGGNING DEPONERINGSPLAN OCH SLUTTÄCKNING Falun Uppdragsnummer 1520017100 SWECO VBB Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 deponeringsplan\deponeringsplan_1.doc

Läs mer

Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige)

Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige) Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige) Thomas Rihm Rådgivare RVF Avfall Norge 2006-10-12 Pengar till forskning och utveckling RVF Utveckling 1 SEK/pers = ca 9 miljoner SEK/år Utvecklingssatsning

Läs mer

Alternativ för hantering av askor från avfallsförbränning. Stig-Olov Taberman Miljö- och utvecklingsingenjör Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Alternativ för hantering av askor från avfallsförbränning. Stig-Olov Taberman Miljö- och utvecklingsingenjör Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Alternativ för hantering av askor från avfallsförbränning Stig-Olov Taberman Miljö- och utvecklingsingenjör Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Askor från avfallsförbränning Rökgasreningsrester/ slagg

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Askor i ett hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Askor i ett hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Askor i ett hållbart energisystem Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Energi Askor vad är det? Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar För miljöriktig hantering av de askor som uppstår

Läs mer

Halmaska i kretslopp

Halmaska i kretslopp Halmaska i kretslopp Lunds Energi i samarbete med ÅF och SLU Alnarp Peter Ottoson/Henrik Bjurström C Johansson, J E Mattson, S-E Svensson 1 Nyttan av denna förstudie Ny aska: storskalig användning av åkerbränslen

Läs mer

En rapport framtagen av Författare: David Hansson KARTLÄGGNING AV SLUTTÄCKNING AV DEPONIER

En rapport framtagen av Författare: David Hansson KARTLÄGGNING AV SLUTTÄCKNING AV DEPONIER En rapport framtagen av Författare: David Hansson KARTLÄGGNING AV SLUTTÄCKNING AV DEPONIER 2 Förord Genom att täcka deponierna med ibland annat aska från värmeverk förhindras läckage av eventuella miljöfarliga

Läs mer

Rapport: D2014:01 ISSN 1103-4092. Sammanställning av erfarenheter från sluttäckningsprojekt

Rapport: D2014:01 ISSN 1103-4092. Sammanställning av erfarenheter från sluttäckningsprojekt Rapport: D2014:01 ISSN 1103-4092 Sammanställning av erfarenheter från sluttäckningsprojekt Förord Många svenska deponier har under de senaste åren fått avslutas till följd av hårdare krav genom EUs direktiv

Läs mer

Vad gör vi med våra deponier?

Vad gör vi med våra deponier? Vad gör vi med våra deponier? Internationellt perspektiv Inkapsling rätt eller fel? Tar vår generation hand om vårt eget avfall Håkan Rosqvist Seminarium om deponering Tyréns 28 februari 2013 Geologiska

Läs mer

ENERGIASKOR FÖR VÄG- OCH ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL

ENERGIASKOR FÖR VÄG- OCH ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL 1 ENERGIASKOR FÖR VÄG- OCH ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL MILJÖASPEKTER Innehållsförteckning Ordlista och begreppsförklaring Förord 0 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING... 8 2 ENERGIASKOR FÖR VÄG- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT...

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok 2010:1 Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland Carl Mikael Strauss Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2010-03-25 Naturvårdsverket

Läs mer

RVF Utveckling 2004:18

RVF Utveckling 2004:18 Underlag för genomförande av pilotförsök med stabiliserat avloppsslam som tätskikt RVF Utveckling 2004:18 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:18 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004

Läs mer

Täckning av deponier med aska och slam

Täckning av deponier med aska och slam VA-Forsk rapport Nr 2006-08 Täckning av deponier med aska och slam erfarenheter från tre fältförsök Maria Carling Märta Ländell Karsten Håkansson Elke Myrhede VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas

Läs mer

Flygaskastabiliserat avloppsslam (FSA) som tätskiktsmaterial vid sluttäckning av deponier

Flygaskastabiliserat avloppsslam (FSA) som tätskiktsmaterial vid sluttäckning av deponier Rapport Nr 2007-10 Flygaskastabiliserat avloppsslam (FSA) som tätskiktsmaterial vid sluttäckning av deponier en vägledning Carling M. Håkansson K. Mácsik J. Mossakowska A. Rogbeck Y. Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Yttrande i miljömål nr M 30102-04 avseende sluttäckning av hushållsdeponi.

Yttrande i miljömål nr M 30102-04 avseende sluttäckning av hushållsdeponi. Yttrande i miljömål nr M 30102-04 avseende sluttäckning av hushållsdeponi. Undertecknade är och företräder närboende runt den aktuella deponin. Vi är också ledamöter i den nybildade föreningen Telge närmiljö.

Läs mer

Grundläggande karakterisering av farligt avfall till deponi

Grundläggande karakterisering av farligt avfall till deponi Grundläggande karakterisering av farligt avfall till deponi Grundläggande karakterisering av avfall utförs av avfallsproducenten. Denna blankett gäller för farligt avfall. Om avfallet klassas som icke-farligt

Läs mer

Förstudier inför Landfill mining

Förstudier inför Landfill mining Förstudier inför Landfill mining Marika Hogland http://lnu.se/ 2013-07-01 Kartrineholm 15 min Landfill Mining? Återvinning, användning, återanvändning, försäljning ell kompostering. Återvinning jordmassor

Läs mer

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser Provtagning och analyser Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Vad ska provtas och hur? Utgå från den konceptuella modellen - Avfall - Ytvatten - Jord - Sediment - Grundvatten - Deponigas

Läs mer

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg Bakgrund och syfte Lakvatten med lågt ph och höga metallhalter är vanligt i områden där det finns gamla gruvavfallsdeponier.

Läs mer

Underlag till schaktplan

Underlag till schaktplan Datum 2015-02-10 Uppdrag Beställare Från Till nummer Komplettering avseende anmälan om efterbehandling, Karlholms strand Karlholm Utveckling KB Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

schaktning i områden utfyllda med formsand

schaktning i områden utfyllda med formsand schaktning i områden utfyllda med formsand MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion?

Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion? Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion? Per Hübinette Gudrun Magnusson Bakgrund Länsstyrelsen har tillsyn på större avfallsanläggningar och vägleder kommuner i t ex anmälningsärenden

Läs mer

Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Thomas Rihm

Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Thomas Rihm Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall Thomas Rihm EU Strategi skall säkerställa att det nedbrytbara kommunala avfall som går till deponier senast 2016 skall ha nedbringats

Läs mer

Uppföljning av provytor med tätskikt av FSA

Uppföljning av provytor med tätskikt av FSA Rapport Nr 2009-02 Uppföljning av provytor med tätskikt av FSA Gärstad deponi och Sofielunds deponi Märta Ländell, Maria Carling, Karsten Håkansson, Elke Myrhede, Bo Svensson Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Nedbrytningshastigheten för tätskikt uppbyggda av slam och aska

Nedbrytningshastigheten för tätskikt uppbyggda av slam och aska MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 943 Nedbrytningshastigheten för tätskikt uppbyggda av slam och aska Karin Wikman, Malin Svensson, Holger Ecke & Magnus Berg Nedbrytningshastigheten för tätskikt uppbyggda

Läs mer

Massor för anläggningsändamål

Massor för anläggningsändamål Massor för anläggningsändamål Vilka alternativa användnings- områden träffar vi på? Vad menas med rena/inerta massor? Gudrun Magnusson 2012-10-18 Massor vägbyggen, tomter mm Sluttäckning av deponi Efterbehandling

Läs mer

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17 BLANKETT FÖR GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL SOM SKA DEPONERAS Datum. Avfallsproducent Namn Adress Organisationsnummer Postnummer Kontaktperson Postort Telefonnummer Beskrivning av avfall Karakteriseringen

Läs mer

Alternativt faxas till 031-61 84 01 eller scannas och skickas via e-post till tekniskt.saljstod@renova.se

Alternativt faxas till 031-61 84 01 eller scannas och skickas via e-post till tekniskt.saljstod@renova.se GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL TILL DEPONI Denna blankett grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Sluttäckning deponi 2015-02-16 MY2014.2338

Sluttäckning deponi 2015-02-16 MY2014.2338 Miljöinspektör: Therese Andersson Tfn: 0481-453 82 E-post: therese.andersson@nybro.se 2015-02-16 MY2014.2338 Sluttäckning deponi Beslut Myndighetsnämnden i Nybro kommun (nedan förkortad MYN) har inga invändningar

Läs mer

Workshop, Falun 12 februari 2009. Claes Ribbing SVENSKA ENERGIASKOR AB

Workshop, Falun 12 februari 2009. Claes Ribbing SVENSKA ENERGIASKOR AB Askor till skog och mark Workshop, Falun 12 februari 2009 Claes Ribbing SVENSKA ENERGIASKOR AB www.energiaskor.se www.askprogrammet.com Svenska EnergiAskor AB ägs av 12 energiföretag retag arbetar som

Läs mer

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg Bakgrund och syfte Lakvatten med lågt och höga metallhalter är vanligt i områden där det finns gamla gruvavfallsdeponier.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Föreskrift om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar

Läs mer

Funktion för geologisk barriär och bottentätning Erfarenhetsåterföring från byggande och uppföljning. RVF rapport 2006:01 ISSN 1103-4092

Funktion för geologisk barriär och bottentätning Erfarenhetsåterföring från byggande och uppföljning. RVF rapport 2006:01 ISSN 1103-4092 Funktion för geologisk barriär och bottentätning Erfarenhetsåterföring från byggande och uppföljning RVF rapport 2006:01 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2006:01 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke

Läs mer

IBC Euroform Förbränningsdagar 16 april 2008. Claes Ribbing SVENSKA ENERGIASKOR AB

IBC Euroform Förbränningsdagar 16 april 2008. Claes Ribbing SVENSKA ENERGIASKOR AB Utkast till Askprogram 2009-11 Miljöriktig användning av askor IBC Euroform Förbränningsdagar 16 april 2008 Claes Ribbing SVENSKA ENERGIASKOR AB www.energiaskor.se www.askprogrammet.c om Svenska EnergiAskor

Läs mer

Bilaga 1. Materialundersökning och redovisning av undersökningsresultat. K:\81_2\810582\Rapport\SBUF-rapport\Bilagor\Bilaga 1.doc

Bilaga 1. Materialundersökning och redovisning av undersökningsresultat. K:\81_2\810582\Rapport\SBUF-rapport\Bilagor\Bilaga 1.doc Bilaga 1 Materialundersökning och redovisning av undersökningsresultat K:\81_2\810582\Rapport\SBUF-rapport\Bilagor\Bilaga 1.doc Bilaga 1 - Provväg 90 Redovisning 6.6.2001 1 (8) Provväg 90 materialundersökning

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Pilotförsök med flygaskastabiliserat. (FSA) som tätskikt. VA-Forsk rapport Nr 2006-01. VA-Forsk

Pilotförsök med flygaskastabiliserat. (FSA) som tätskikt. VA-Forsk rapport Nr 2006-01. VA-Forsk VA-Forsk rapport Nr 2006-01 Pilotförsök med flygaskastabiliserat avloppsslam (FSA) som tätskikt Josef Mácsik Christian Maurice Agnes Mossakowska Caroline Eklund VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas

Läs mer

Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson

Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson Remissvar Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok 2010:01 återvinning av avfall i anläggningsarbeten Från Till Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson Svenska EnergiAskor AB är

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB

Halmstads Energi och Miljö AB Agenda Allmän inledning Beskrivning av den planerade verksamheten Redogörelse för pågående detaljplanearbete Redogörelse för alternativa lokaliseringar Redogörelse för alternativa utformningar Påverkan

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3 Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt

Läs mer

Frågor kan ställas till tekniskt säljstöd, Renova (031-61 80 00) eller till er tillsynsmyndighet.

Frågor kan ställas till tekniskt säljstöd, Renova (031-61 80 00) eller till er tillsynsmyndighet. GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV ASBESTAVFALL TILL DEPONI Denna blankett grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid

Läs mer

Behandling av As-förorenad jord med nya metoder vid Ragn Sells AB

Behandling av As-förorenad jord med nya metoder vid Ragn Sells AB Behandling av As-förorenad jord med nya metoder vid Ragn Sells AB Igor Travar, Anders Kihl, Jurate Kumpiene, Anders Lagerkvist Ragn Sells AB och Luleå Tekniska Universitet Jord uppfyller inte kraven för

Läs mer

RVF Utveckling. Täckning av deponier med blandning av avloppsslam och aska. Erfarenheter, beständighet och andra egenskaper

RVF Utveckling. Täckning av deponier med blandning av avloppsslam och aska. Erfarenheter, beständighet och andra egenskaper Täckning av deponier med blandning av avloppsslam och aska Erfarenheter, beständighet och andra egenskaper RVF Utveckling 2002:18 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 2002:18 ISSN 1103-4092 RVF

Läs mer

Syntes av programmet Miljöriktig användning av askor

Syntes av programmet Miljöriktig användning av askor Syntes av programmet Miljöriktig användning av askor ÅF-Consult AB och Henrik Bjurström och Roger Herbert 1 Uppdragets syfte och mål Att sprida information om Askprogrammets förutsättningar och dess mål

Läs mer

Betong med tillsatsmaterial Inverkan på klimatbelastning och beständighet

Betong med tillsatsmaterial Inverkan på klimatbelastning och beständighet Betong med tillsatsmaterial Inverkan på klimatbelastning och beständighet Ingemar Löfgren, FoU chef TCG & adjungerad professor Chalmers tekniska högskola Betongens tidslinje Blandning Gjutning Tillstyvnande

Läs mer

FLÖDEN I NORRBOTTEN AV AVFALL SOM KAN UTGÖRA KONSTRUKTIONSMATERIAL. Sweco Environment AB Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm

FLÖDEN I NORRBOTTEN AV AVFALL SOM KAN UTGÖRA KONSTRUKTIONSMATERIAL. Sweco Environment AB Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Stöd NWI UPPDRAGSNUMMER 1673496000 FLÖDEN I NORRBOTTEN AV AVFALL SOM KAN UTGÖRA KONSTRUKTIONSMATERIAL LULEÅ 04-10 SWECO ENVIRONMENT AB LULEÅ VATTEN OCH MILJÖ 1 (16) Sweco Västra

Läs mer

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand meddelad i Nacka Strand Sid 1 (86) Mål nr M 1715-07 M 3079-07 M 1411-07 SÖKANDE Telge Återvinning AB, 556549-8747 Box 633 151 27 Södertälje Ombud: Advokaten Ingemar Alfrost, Foyen Advokatfirma AB, Box

Läs mer

Miljöriktig användning av askor 966 Askanvändning i deponier

Miljöriktig användning av askor 966 Askanvändning i deponier Miljöriktig användning av askor 966 Askanvändning i deponier Gustav Tham & Karin Ifwer Askanvändning i deponier Utilization of ashes as construction materials in landfills Gustav Tham Telge AB Karin Ifwer

Läs mer

Vision: Kretsloppsanpassad produktion

Vision: Kretsloppsanpassad produktion Återföring av restprodukter från skogsindustrin till skogen Ett FoU-projekt inom Södra Vision: Kretsloppsanpassad produktion CO 2 Trävaror Pappersmassa Bioaska & grönlutsslam inkl. mesa (Vedens oorganiska

Läs mer

Linermaterial med aska och rötslam

Linermaterial med aska och rötslam MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 837 Linermaterial med aska och rötslam Underlag för genomförande av pilotförsök med stabiliserat avloppsslam som tätskiktsmaterial Mácsik J. Rogbeck Y. Svedberg B. Uhlander

Läs mer

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Varvsområde Förorenat område Blomstrande stadsdel Marie Börnell, Sweco 1 Utveckling av den goda staden Sannegården Eriksberg Lindholmen/ Lundbystrand

Läs mer

Linermaterial med aska och rötslam

Linermaterial med aska och rötslam VA - F O R S K R A P P O R T N r 43 2003 Linermaterial med aska och rötslam J. Mácsik A. Mossakowska Y. Rogbeck B. Svedberg O. Uhlander VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 7081-11 och M 1435-07 SÖKANDE 1. Vafab Miljö AB, 556191-4200 Returvägen 20 721 87 Västerås 2. Svensk Växtkraft

Läs mer

Metallåtervinning från avfallsaska

Metallåtervinning från avfallsaska Metallåtervinning från avfallsaska Britt-Marie Steenari Fredrik Björefors Linköpings Universitet Uppsala Universitet Avfall Sverige Bakgrund till projektet Avfallsaska produceras i allt större mängder

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling

Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd Raul Grönholm Sysav Utveckling Slaggrus Bottenaskan från avfallsförbränning, ofta kallad slagg Efter behandling och kvalitetskontroll benämns slaggen för slaggrus

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

En bedömning av askvolymer

En bedömning av askvolymer PM 1(6) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Bjurström 2002-01-30 1 472384 Tel 08-657 1028 Fax 08-653 3193 henrik.bjurstrom@ene.af.se En bedömning av askvolymer Volymen askor som produceras i Sverige

Läs mer

Kvalitetssäkring av bottenkonstruktion och sluttäckning i en deponi. Vägledning till 32 och 37 i deponeringsförordningen (2001:512)

Kvalitetssäkring av bottenkonstruktion och sluttäckning i en deponi. Vägledning till 32 och 37 i deponeringsförordningen (2001:512) Kvalitetssäkring av bottenkonstruktion och sluttäckning i en deponi Vägledning till 32 och 37 i deponeringsförordningen (2001:512) rapport 5909 december 2008 Kvalitetssäkring av bottenkonstruktion och

Läs mer

Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier

Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier Renare marks vårmöte 25-26 mars 2015 Peter Flyhammar SGI, avd. Markmiljö Mötesnamn etc 1 Avdelning Markmiljö Exempel på arbetsområden: Förorenad

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras.

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras. 1 (7) Vissa revideringar kan komma att ske efter inkomna synpunkter och då erfarenhet vunnits. Kontakta tillsynsmyndigheten för senaste versionen Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras.

Läs mer

TÄTNING AV DEPONIER MATERIALVAL

TÄTNING AV DEPONIER MATERIALVAL TÄTNING AV DEPONIER MATERIALVAL Sluttäckningen skall vara så konstruerad att mängden lakvatten som passerar genom täckningen inte överskrider eller kan antas komma att överskrida 5 liter per kvadratmeter

Läs mer

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras.

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 19 maj 2014 Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer

Rapport om slaggsand och järnsand på Scharinsområdet

Rapport om slaggsand och järnsand på Scharinsområdet 2008-01-28 Rapport om slaggsand och järnsand på Scharinsområdet Rapporten är sammanställd av Christer Svensson, Skellefteå kommun 1 Inledning För ett område som i huvudstudien kallas för A-området gick

Läs mer

Uppföljning. Rapport Nr Svenskt Vatten Utveckling. Kontroll av tätskiktskonstruktionen på Dragmossens deponi

Uppföljning. Rapport Nr Svenskt Vatten Utveckling. Kontroll av tätskiktskonstruktionen på Dragmossens deponi Rapport Nr 2007-09 Uppföljning Kontroll av tätskiktskonstruktionen på Dragmossens deponi Josef Mácsik Christian Maurice Agnes Mossakowska Caroline Eklund Åsa Erlandsson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

Uppgradering av biogas med aska från trädbränslen

Uppgradering av biogas med aska från trädbränslen Uppgradering av biogas med aska från trädbränslen Åke Nordberg Institutionen för energi och teknik, SLU Johan Andersson, Mats Edström JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik Finansiär: Stiftelsen

Läs mer

DOM 2010-01-27 Stockholm

DOM 2010-01-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1311 DOM 2010-01-27 Stockholm Mål nr M 1592-09 Dok.Id 860674 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, deldom 2009-01-30 i mål nr M 1411-07, M 3079-07

Läs mer

Kalkrik aska som bindemedel i markstabilisering

Kalkrik aska som bindemedel i markstabilisering Kalkrik aska som bindemedel i markstabilisering Datum: 2006-11-10 Diarienr: Dnr 2-0509-0587 Uppdragsnr: 12588 Författare: Yvonne Rogbeck, SGI (Uppdragsansvarig) Lennart Larsson, SGI Helen Åhnberg, SGI

Läs mer

Svenska. EnergiAskor. Miljöriktig hantering av askor från energiproduktion

Svenska. EnergiAskor. Miljöriktig hantering av askor från energiproduktion Svenska EnergiAskor Miljöriktig hantering av askor från energiproduktion Energiaskorna är en miljövänlig resurs Förbränningen av biobränslen ökar i landets fjärrvärmeverk. Askan som blir kvar kan till

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd till 3-33 förordningen (2001:512) om deponering av avfall; beslutade den 15 april 2004. Utkom från trycket den 14 maj

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Täckning av deponier med blandning av avloppsslam och aska

Täckning av deponier med blandning av avloppsslam och aska VA - F O R S K R A P P O R T N r 21 mars 2003 Täckning av deponier med blandning av avloppsslam och aska Erfarenheter, beständighet och andra egenskaper Jan Sundberg Maria Carling Märta Ländell Bo Svensson

Läs mer

Den föreslagna konstruktionens funktion har utvärderats med avseende på dels dess täthet och dels transporttiden för lakvattnet.

Den föreslagna konstruktionens funktion har utvärderats med avseende på dels dess täthet och dels transporttiden för lakvattnet. BILAGA A12:8 SWECO Sammanfattning avser att avsluta sin befintliga utfyllnadsdeponi samt konvertera Hyttslambassängerna till deponier. På den avslutade utfyllnadsdeponin ska en deponi för inert avfall

Läs mer

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET 1 Bakgrund och syfte Vid utredningar av förorenade områden skall indelning i klasser av olika avfall göras enligt Avfallsförordningen (2001:1063). I förordningen

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Nautic,Logic,Artic,Basic och kompletterande modeller Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

RAPPORT U2011:09. Bedömning av långtidsegenskaper hos tätskikt bestående av flygaskstabiliserat avloppsslam, FSA. Beständighet, täthet och utlakning

RAPPORT U2011:09. Bedömning av långtidsegenskaper hos tätskikt bestående av flygaskstabiliserat avloppsslam, FSA. Beständighet, täthet och utlakning RAPPORT U2011:09 Bedömning av långtidsegenskaper hos tätskikt bestående av flygaskstabiliserat avloppsslam, FSA. Beständighet, täthet och utlakning ISSN 1103-4092 Förord Flygaskstabiliserat avloppsslam

Läs mer

En rapport framtagen av Författare: David Hansson KARTLÄGGNING AV SLUTTÄCKNING AV DEPONIER

En rapport framtagen av Författare: David Hansson KARTLÄGGNING AV SLUTTÄCKNING AV DEPONIER En rapport framtagen av Författare: David Hansson KARTLÄGGNING AV SLUTTÄCKNING AV DEPONIER 2 Förord Genom att täcka deponierna med ibland annat aska från värmeverk förhindras läckage av eventuella miljöfarliga

Läs mer

Nätverket Renare Mark Syd - NSR 11 oktober 2007

Nätverket Renare Mark Syd - NSR 11 oktober 2007 Nätverket Renare Mark Syd - NSR 11 oktober 2007 Presentation av Avfall Sveriges UPPDATERADE BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR FÖRORENADE MASSOR Rapport 2007:01 UPPDATERADE BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR FÖRORENADE MASSOR UPPDATERADE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2013-12-20 Stockholm Mål nr M 3265-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-06 i mål nr M 4077-12, se

Läs mer

livscykelperspektiv på återvinning av askor Rapport I 2008:4

livscykelperspektiv på återvinning av askor Rapport I 2008:4 livscykelperspektiv på återvinning av askor Rapport I 2008:4 livscykelperspektiv på återvinning av askor susanna olsson ISBN 978-91-7381-009-8 2008 Svensk Fjärrvärme AB förord Här redovisas resultaten

Läs mer

Monofill - för solidifiering av farligt avfall

Monofill - för solidifiering av farligt avfall Monofill - för solidifiering av farligt avfall TM Monofill Det effektivaste sättet att skydda miljön är att påverka all produktion, så att uppkomsten av farligt avfall minimeras så långt som möjligt. Det

Läs mer