Danandet av världsmedborgare Kungälv 16 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danandet av världsmedborgare Kungälv 16 april 2015"

Transkript

1 Danandet av världsmedborgare Kungälv 16 april 2015 Vad är en världsmedborgare? PPT1 För mig innebär det att jag identifierar mig själv som medborgare i ett globalt samhälle. Själv är jag uppvuxen i det svenska folkhemmet och jag vill gärna undersöka hur vi kan bygga ett globalt folkhem för globala medborgare eller kanske vi ska kalla oss glokala medborgare? Att betrakta sig själv som världsmedborgare står inte i motsats till att vara lokalpatriot eller att vara svensk, dansk, etiopier eller kurd. I vår vardag lever och verkar vi i ett lokalt samhälle, i en nation. Det handlar inte om antingen eller, utan om både och. Vad vi behöver utveckla, anser jag, är ett gemensamt ansvar och demokratiska redskap för att kunna ta itu med de gemensamma globala problemen och för att för att kunna säkerställa alla medborgares grundläggande rättigheter på planeten jorden. Och, inte att förglömma, en hållbar framtid för kommande generationer. Med tanke på att vi levt i globaliseringens tidevarv ett tag nu, så borde ju begreppet världsmedborgare vara en självklarhet idag, kan man tycka. Men nej, så är det inte alls. Vi har blivit kunder på en global marknad i stället för medborgare i ett globalt samhälle. Frågan är om det överhuvudtaget är relevant att tala om världsmedborgare idag. Vi lever ju i en tid när i stället nationalismen återigen är på stark frammarsch runtom i Europa, i en tid när t o m folkbildningens fader Grundtvig har kidnappats av nationalisterna i Dansk Folkeparti. Mitt svar på frågan är tveklöst JA. Just därför! Vi behöver ibland påminna oss om att samhället befinner sig i ständig förändring och att det varken är slumpen eller ödet som avgör i vilken riktning samhället ska utvecklas. Vi behöver påminna oss om att allmän rösträtt infördes och jämlika välfärdssamhällen växte fram här i Norden som en följd av att tillräckligt många människor, tillräcklig målmedvetet kämpade för en samhällsförändring. FN och Deklarationen om de mänskliga rättigheterna kom till efter andra världskriget då tillräckligt många var överens om att vi aldrig igen ville uppleva ett världskrig och att varje människas rätt till liv, frihet och social trygghet måste garanteras. Och. Vi behöver påminna oss om att vi har blivit kunder på en global marknad i STÄLLLET FÖR medborgare i ett globalt samhälle helt enkelt för att mycket målmedvetna aktörer de senaste decennierna har drivit på för en nyliberal globalisering av ekonomin. En politik som kommit att kallas för den enda vägens politik har anammats av de flesta regeringar i världen som om demokrati inte längre handlar om att vi ska kunna föreställa oss olika sätt att organisera samhället. Margaret Thatcher som tillsammans med Ronald Reagan var den nyliberala politikens banérförare sa t o m: There is no such thing as society. Det finns inget samhälle. Och så tillade

2 hon: There is no alternative. Det finns inget alternativ. Så kan också en vision formuleras. Visionen om den avreglerade globala marknaden och samhällets nedmontering har blivit verklighet. Och med facit i hand blev det inte särskilt bra. Våra barn och barnbarn växer nu upp i en värld som fastnat i ekonomisk depression efter den globala finanskrisen. Framtidshoppet är allvarligt utrotningshotat. I skuggan av globaliseringen växer sig nu nationalister, jihadister och nynazister allt starkare runt om i världen. Hur kan vi hitta en väg ut ur frustrationen, uppgivenheten och hatet? Hur kan vi återerövra framtidshoppet och börja tänka och agera som världsmedborgare? Och vilken roll har folkhögskolorna? Jag tänkte dela med mig av mina erfarenheter som lärare på Glokala folkhögskolan i Malmö och nu senast som lärare på Munka folkhögskolas filial i Perstorp. För tio år sedan fick jag möjlighet att starta en ny folkhögskola tillsammans med den lokala Folkbildningsföreningen i Malmö. Då resonerade jag att om man får starta en folkhögskola i globaliseringens tidevarv bör den rimligtvis fokusera på hur vi kan utvecklas som aktiva medborgare i en globaliserad värld, hur vi kan förena lokalt och globalt engagemang. Jag föreslog namnet Glokala folkhögskolan. PPT2 Jag fick ansvar för att starta allmän kurs med glokal profil. De kursdeltagare som sökte till kursen skulle läsa in gymnasiekompetens, men var samtidigt intresserade av att förstå globaliseringen och intresserade av vad en glokal medborgare skulle kunna vara. Det lärde de sig genom att träffa aktiva medborgare från Malmö och från den globala rättviserörelsen. PPT3 Den globala rättviserörelsen växte fram kring millennieskiftet. År 2001 anordnades det första World Social Forum i Porto Alegre i Brasilien samtidigt som World Economic Forum ägde rum i Davos i Schweiz. På World Economic Forum träffas årligen politiker och direktörerna för världens största företag för att diskutera situationen i världen. Det är därför ingen slump att globaliseringen hittills främst gynnat de transnationella företagen. Det var heller ingen slump att det första WSF anordnades i just Porto Alegre. Porto Alegre har blivit känt för sin deltagande demokrati, för medborgarnas möjlighet att aktivt påverka vad som ska prioriteras i kommunens budget. Globala rättviserörelsen kom på så sätt att bli en demokratirörelse. En rörelse som både vill demokratisera globaliseringen OCH som vill vitalisera den lokala demokratin. Det som förenade de medborgare som möttes på World Social Forum var frustrationen över en orättvis och ohållbar världsordning. Ekonomiskt, ekologiskt och socialt ohållbar. En annan värld är möjlig var och är forumets motto. Ett av många förslag som lyftes fram var förslaget på en Tobinskatt, en

3 skatt på finansiella transaktioner. Syftet var att bromsa den globala spekulationsekonomin samtidigt som tanken var att en global skatt skulle kunna användas för välfärdsinvesteringar i de fattigaste länderna. Det skulle dock krävas en global finanskris innan politikerna fattade att det var ett bra förslag. Sociala forum har sedan 2001 anordnats på en mängd olika platser på jordklotet och samlat hundratusentals människor; i Latinamerika, i Indien, i Afrika, i USA, i Europa. Det senaste World Social Forum hölls i Tunis i mars i år. Kursdeltagarna på Glokala folkhögskolan deltog först i Skåne Social Forum och sedan i European Social Forum som anordnades 2008 i Malmö, efter Florens, Paris, London och Aten. Ett jätteprojekt som Glokala folkhögskolan var medarrangör till. Jag själv höll ett tal om demokrati inför demonstranter. Det var häftigt kan jag säga. Efter att ha mött aktiva medborgare från när och fjärran formulerade vi ett recept för samhällsförändring - mot maktlöshet och uppgivenhet: PPT4 1. Frustration. Definiera problemet! 2. Förståelse. Skaffa kunskap! 3. Vision. Formulera förslag till förändring! 4. Samarbete. Skaffa många kompisar! 5. Uthållighet. Ge inte upp - förändring tar tid! Receptet är i allra högsta grad tillämpbart idag, eftersom känslan av maktlöshet och uppgivenhet alltmer förlamar vår värld sedan den globala finanskrisen briserade Efter European Social Forum som ägde rum mitt under finanskrisens mest dramatiska ögonblick funderade jag på om Glokala folkhögskolan skulle kunna skapa ett mer kontinuerligt medborgarforum. Det blev kursen Glokala tankesmedjan. De flesta som sökte sig till den var personer som var intresserade av samhällsfrågor men som inte tagit steget att engagera sig i ett parti eller någon organisation. Glokala tankesmedjan PPT5 vänder sig till dig som vill tänka och agera som en global medborgare. söker efter ett nytt sätt att leva, ett nytt sätt att organisera samhället lokalt och globalt. I Glokala tankesmedjan gav vi oss friskt i kast med de globala problemen: Den globala spekulationsekonomin såklart, men också den globala klimatkrisen och den ökande ojämlikheten. Vi började med seminariet Finanskris och sen då? som anordnades i januari 2009 samtidigt som det nionde WSF hölls i Amazonas regnskog. Inledningsvis hade vi alltså en koppling till forumrörelsen, men sedan blev det andra rörelser vi kom att intressera oss för. Proteströrelser som uppstod lokalt,

4 men som snabbt fick internationell spridning: Occupy- rörelsen, den arabiska våren och 15M- rörelsen/los Indignados i Spanien. Glokala tankesmedjan kom i mycket stor utsträckning att formas av kursdeltagarna och redan från början kopplade vi de existentiella frågorna till de globala samhällsfrågorna. En av kursdeltagarna, Jovamana Soveidan, skrev en artikel som börjar så här: PPT6 Varför är vi inte lyckliga? Jag överdriver inte om jag säger att de flesta människor som jag möter lider av brist på glädje och harmoni i sina liv. Det är vanligt att man kan bli nedstämd perioder av sitt liv men det verkar som folk nuförtiden har tappat livsgnistan och ofta är nedstämda. Vad beror det på? Detta kan bero på många olika faktorer alltifrån hur samhället är och i vilket land man befinner sig i. Lever man i länder där man slåss mot fattigdom eller i länder där det finns krig och man tvingas fly för att rädda sitt liv är det inte så konstigt att man mår så dåligt. Men i ett land som Sverige kan man tycka att de flesta borde må bra med tanke på att här finns inget krig och vi har det ganska bra ekonomiskt. Men ändå mår vi inte bra! Antalet människor som tar antidepressiva medel ökar varje dag. Inte nog med att vi har en världsordning som är ohållbar. Om inte ens vi som lever i den rikaste delen av världen kan uppleva lycka, då måste något vara riktigt galet, resonerade vi. Och vi ställde frågan: Kan längtan efter ett annat sätt att leva samtidigt bli en drivkraft för att förändra samhället? Vi upptäckte att det fanns fler som ställde sig den frågan. Bland annat Tim Jackson (PPT6) som är professor vid Surreyuniversitetet i Storbritannien och som skrivit boken Prosperity without growth economics for a finite planet som vi läste. Senare kom den ut på svenska med titeln Välfärd utan tillväxt så skapar vi ett hållbart samhälle. Tim Jacksons utgångspunkt är att vårt nuvarande ekonomiska system som bygger på ständigt ökad tillväxt helt enkelt inte går ihop med det faktum att vi lever på en planet med begränsade naturresurser. Han ifrågasätter också om ökad tillväxt verkligen leder till ökad lycka. För att hålla tillväxten igång hetsas vi till att konsumera mera. Och för att kunna konsumera mera måste vi jobba mera. Och låna mera. Vi fastnar i en permanent stressituation där vi redan som barn oroar oss för att inte duga som människor om vi inte kan köpa rätt prylar. Tim Jackson menar att om vi överger tillväxtekonomin kan vi skapa både en hållbar planet - och ett hållbart liv. Om vi väljer att leva ett materiellt sett enklare liv behöver vi inte längre jobba så mycket. Och vi får tid till att leva. Omställningen måste dessutom vara rättvis, säger han. Det är framför allt vi i den rika delen av världen som behöver minska på konsumtionen och på våra ekologiska fotspår. Christer Nylander (PPT6), deltagare i tankesmedjan, hade varit en framgångsrik företagare men gått in i väggen av stressen och han blev så entusiastisk av att

5 läsa boken att han helt enkelt skickade ett mejl till Tim Jackson och frågade om han inte ville komma till Malmö. Of course. svarade Tim Jackson. Och vi lyckades få med oss Malmö högskola och bokförlaget Ordfront på ett gemensamt arrangemang. Christer och jag mötte Tim Jackson på Kastrup och på kvällen fylldes Malmö högskolas största lokal till bredden. När de 400 sittplatserna var upptagna fylldes golvet och scenen med åhörare. Det var en häftig känsla att inse att så många verkar längta efter andra perspektiv på hur vi kan leva tillsammans och efter en ny logik för drivkrafterna i samhällsutvecklingen. Men vi ville också få igång samtal, medborgare emellan. Och vi upptäckte att även det var något som var efterlängtat av många. Vi anordnade ett nytt öppet seminarium med författarna Nina Björk och Christer Sanne (PPT7) som också blev väldigt välbesökt, många fick sitta på golvet även denna gång. Och vi var noggranna med att se till att alla som kom dit fick möjlighet att delta i samtal i mindre grupper. Nina Björk formulerade några frågor som egentligen alla medborgare i vårt globala samhälle borde reflektera över: Vad är ett gott människoliv? Vilka behov behöver tillfredsställas? Vilka arbeten behöver utföras? Vilka gränser sätter naturen för det vi kan göra på jorden? I Glokala tankesmedjan ställde vi sen också frågan: Hur kan samarbete, gemensamt ansvar och gemensam nytta bli normen i samhället i stället för konkurrens, ansvarslöshet och egennytta som präglar samhället idag. Eller närmare bestämt som präglar den globala marknaden idag. Vi lärde oss mycket genom att läsa Elinor Osborns bok Allmänningen som samhällsinstitution. Elinor Osborn visar att människor under hundratals år genom frivillig organisering har lyckats utveckla hållbara lokala system för fiske, bevattning, skog, betes- och jaktmarker. Det som drivit dessa människor till självorganisering är insikten om att vattnet eller fisket riskerar att ta slut, och att man samtidigt sett reella möjligheter att göra något åt saken. Det tyckte vi var mycket hoppfullt. Vi resonerade att världsmedborgaren kan börja växa i oss när tilliten till andra och samhörighet med andra växer. Och det börjar oftast i det lilla, i det lokala. Fungerar det i liten skala vågar vi tro att det också kan fungera i större skala - om vi kan föreställa oss planeten jorden som vår gemensamma allmänning. Ett bra redskap hittade vi i förslaget om en ny FN- deklaration om Moder Jords rättigheter. Ett förslag som just bygger på tanken om planeten jorden som vår gemensamma allmänning. I april 2010, några månader efter det kollapsade klimattoppmötet i Köpenhamn, möttes tusentals aktiva medborgare i Cochabamba i Bolivia där förslaget om Moder Jords rättigheter presenterades. Vi

6 i Glokala tankesmedjan var inte där men vi anordnade en glokal folkomröstning om Moder Jords rättigheter på en festival i Malmö. Fråga två på valsedeln utgår från ett förslag om att tydligt stärka naturens rättsliga status. Den brittiska juristen Polly Higgins lyfter i sin bok Eradicating Ecocide fram förslaget att den som allvarligt skadar ekosystem ska kunna dömas och straffas. Polly Higgins medverkade för övrigt på Klimaforum där tusentals engagerade medborgare möttes i Köpenhamn bl a för att utarbeta deklarationen System change not climate change samtidigt som politikernas klimattoppmöte kollapsade. Till min stora glädje har jag just läst att Polly Higgins i mars i år träffade den svenska miljöministern och det svenska utrikesdepartementet. Två miljöpartistiska riksdagsledamöter har nu också skrivit en motion till Sveriges riksdag med rubriken Naturens rättigheter. De hänvisar till att Ecuador och Bolivia antagit lagar om Moder jords rättigheter. Miljöpartisterna kräver också i en motion till riksdagen att Sverige i FN ska driva Polly Higgins förslag om att ekocid (ecocide på engelska) införlivas i Romstadgan. En annan värld är möjlig. Men det tar tid. Och kampen om samhällsutvecklingen är som sagt dynamisk. De transnationella företagen trycker just nu på för att politikerna i EU och USA ska fatta beslut om TTIP, ett handelsavtal som enligt många är ett allvarligt hot mot demokratin, miljön och välfärden. Företagen vill bl a ha möjlighet att kunna kräva stora skadestånd om ett land inför regler eller lagar som begränsar företagens vinst. PPT8 Medborgare i EU har använt sig av det demokratiska verktyg som idag finns till hands för EU- medborgare att lyfta en fråga till EU- kommissionen och EU- parlamentet, nämligen ett medborgarinitiativ. Över en miljon EU- medborgare har undertecknat namninsamlingen med krav på att stoppa TTIP. Och nu på lördag den 18 april är det en global aktionsdag med budskapet Stoppa TTIP! Det blir t o m en manifestation här i Göteborg. Så agerar globala medborgare. På Glokala folkhögskolan och i den globala rättviserörelsen används begreppet världsmedborgare som om det var en självklarhet. Det är det inte överallt. Det blev väldigt tydligt för mig när jag flyttade till norra Skåne och började jobba på Munka folkhögskolas filial i Perstorp. Perstorp ligger nämligen i norra Skåne där främlingsfientliga Sverigedemokraterna har starkt stöd av väljarna. PPT9 På min första samhällskunskapslektion i höstas ställde jag frågan: Hur ser ni på samhällsutvecklingen för närvarande? Tycker ni att det blir bättre eller sämre? Nästan alla kursdeltagare tyckte att det blir sämre. Hur då? undrade jag. Det är så många som saknar jobb och bostad idag och pengarna räcker inte till välfärden. Vi är oroliga för framtiden, svarade de. Varför blir det sämre, tror ni? fortsatte jag. Invandringen, svarade en kvinna snabbt, och många höll med. När pengarna inte räcker till, kan inte Sverige ta emot fler flyktingar och invandrare, sa de.

7 Vart tog folkhemmet vägen? frågade kvinnan som var drivande i diskussionen. Ja, vart tog folkhemmet vägen? Folkhemmet byggdes en gång av Socialdemokraterna men numera är det bara en politiker som talar om folkhemmet. Med betoning på det svenska folkhemmet. Och det är Jimmie Åkesson i Sverigedemokraterna. Tillbaka till lektionen. Om jag har förstått er rätt, sa jag till kursdeltagarna, lyfter ni fram två problem: Dels att resurserna inte räcker till i samhället idag. Dels att det finns människor som av olika anledningar tvingas fly sina länder. Hur menar ni att det problemet ska lösas då? undrade jag. Genom överenskommelser i EU och i FN, svarade kursdeltagarna. Alla länder ska ta emot flyktingar och invandrare och flyktingmottagningen ska vara rättvist fördelad mellan länderna, svarade kursdeltagarna. Aha, ni menar att det finns problem som kräver globala lösningar. Det låter klokt, sa jag. Det här var några veckor före valet och i samhällskunskapen anordnade vi en medborgarriksdag. Kursdeltagarna fick skriva motioner i frågor som de tyckte var viktiga. De valde bl a att skriva om invandringen, tågtrafiken, ojämlikheten, arbetslösheten och välfärden. De skaffade mer kunskap om vad som låg bakom problemen och när de presenterade sina motioner blev bilden av samhället betydligt mer komplex. De upptäckte t ex att bristen på pengar till välfärden inte bara beror på att invandringen kostar pengar utan också på omfattande skattesänkningar. När vi sen läste en artikel om den nye vd:n för kemikoncernen Perstorps AB lärde vi oss mycket om hur globaliseringen påverkar Perstorp. Perstorp är numera en fattig kommun med stor arbetslöshet. Tidigare jobbade många på Perstorps AB, men jobben har i stor utsträckning flyttats till Kina och andra länder. Den nye direktören är en särskild sorts världsmedborgare (PPT10) kan man kanske säga. Han är svensk medborgare men har bott femton år i Schweiz och jobbat på företag i en rad olika länder. Nu har han anställts av Perstorps ABs ägare, ett riskkapitalbolag som gett honom i uppdrag att höja värdet på företaget så att de kan sälja det vidare med god vinst. Det första han gjorde på sitt nya jobb var att säga upp 111 anställda. En kursdeltagare undrade varför direktören valt att bo i Schweiz när han inte jobbade där. Ett indirekt svar på den frågan kom med nyheten om SwissLeaks. Schweiz är ett populärt land bland personer som inte gillar skatt. SwissLeaks och LuxLeaks d v s avslöjandena om omfattande skatteflykt ledde till att kursdeltagarna ställde frågor om hur skatteparadis fungerar och vad skatteflykten får för konsekvenser för samhället. Globaliseringen har gjort fler avtryck i Perstorp den senaste tiden. Tiggare, närmare bestämt romer från Rumänien, har dykt upp i Perstorp och överallt i Sverige. När vi talade om tiggeriet blev stämningen i klassrummet hätsk. Förbjud tiggeriet kom som förslag från kursdeltagarna. Återigen ställde jag frågan: Vad är lösningen för romerna då? Vi läste in oss på frågan och fick reda på att den rumänska regeringen erbjudits flera miljarder av EU för att kunna förbättra livsvillkoren för romerna, men att den rumänska regeringen uppenbarligen inte

8 vill göra något för sina egna medborgare. Frustrationen bland kursdeltagarna kvarstod, men de hade i alla fall fått en bättre förståelse för problematiken. Sen kom nyheten om att tiggare utsatts för stenkastning och brutal misshandel i Perstorp. Vi läste också att i Malmö hade någon satt eld på tiggarnas tältläger. Då valde en av kursdeltagarna att berätta att han själv är rom. Det blev en vändpunkt. Därefter har ingen uttalat sig hatiskt om tiggare. I måndags hade vi världsmedborgarkonferens på samhällskunskapen. Kursdeltagarna hade fördjupat sig i några globala problem och skulle presentera sina förslag till lösningar. De tog bl a upp terrorism, krig, skatteflykt och miljöförstöring. Jag måste säga att jag blev imponerad av hur seriöst de diskuterade. De tog upp flera olika aspekter både när de förklarade orsakerna till och lösningarna på problemen. Mest glad blev jag över att de tyckte att det var helt OK att kalla sig världsmedborgare. Nu är de perstorpsbor, svenskar och världsmedborgare! Jag har för övrigt även startat en demokratigrupp som lyfter fram medborgarröster i Perstorps kommun, men det får jag återkomma till en annan gång. PPT11 Hur kan folkhögskolorna dana världsmedborgare? PPT12 1. Se människan 2. Sök kunskap 3. Återerövra medborgaren 4. Återerövra hoppet och modet Först och främst vill jag konstatera att folkhögskolorna har utmärkta förutsättningar för att vaccinera människor mot främlingsfientlighet. Till folkhögskolan söker sig människor av olika slag. Här har vi tid att mötas och att samtala. Men ett gott möte uppstår inte med automatik. När människor möts kan det lika gärna uppstå konflikter. Det gjorde det på folkhögskolan i Perstorp i höstas. Var och varannan dag uppstod det kontroverser mellan kursdeltagarna. Alltid var det den andre som det var fel på. En dag när jag kom in i klassrummet stod en av kursdeltagarna framme vid tavlan och domderade och skrek. Då rann sinnet över på mig. Jag skällde ut honom, varpå han slog hårt i väggen och gick ut därifrån. Killen var sverigedemokrat och spred ofta obehagliga kommentarer omkring sig. Jag hade en sömnlös natt och dagen därpå sökte jag upp honom igen. Jag såg honom i ögonen och sa: Du och jag behöver inte vara ovänner. Han såg mycket lättad ut och sträckte genast fram handen. Jag bad om ursäkt för att jag överreagerat och han gjorde detsamma. Sen bestämde jag mig för att ta hjälp av skönlitteraturen. På svenskan såg vi en film om Odysseus och sen talade vi om livet. Berättelsen om Odysseus handlar om misstro och tillit, om svält och överflöd, om kärlek och hat, om liv och död, om hybris och ödmjukhet. Om att vara människa. Jag bad kursdeltagarna att

9 reflektera över sin egen livsresa långt genom att skriva några kapitel om sitt liv. Först gick det trögt, men sen lossnade det. Och något hände med dem. Jag hade många starka samtal med dem en och en när vi gick igenom texterna. Inte minst den tidigare så aggressive sverigedemokraten delade med sig av sitt livs smärta och glädje. Som av en händelse fick vi sen ett samtal av en ung författare, Boel Bermann, som ville komma till oss på skolan och berätta om sin debutbok Den nya människan som är en dystopi, en dyster framtidsskildring. Det låter kanske inte så upplyftande, men det blev det. Jag märkte att kursdeltagarna blev intresserade och jag beställde genast flera ex av hennes bok. På en uppföljande temadag hade vi samtal i storgrupp om boken och då hände något som jag knappast hade förväntat mig. Ett fantastiskt samtal kom igång. Deras reflektioner var djupsinniga och de var förvånansvärt öppenhjärtiga. Vi talade om vad vi är rädda för, om vad som formar barnen idag, om vad vi gör med naturen och med varandra. En kursdeltagare från f d Jugoslavien berättade hur det känns när bomberna faller. Något hade hänt. Vi hade mött varandra. På folkhögskolan ska vi lära oss att se människan i varje person vi möter. Och att se hur mycket vi egentligen har gemensamt bara genom det faktum att vi är människor. Det är när vi börjar avhumanisera varandra som det blir farligt. En tiggare är en människa. En sverigedemokrat är en människa. Och när stämningen blir så infekterad att det blir svårt att tala direkt med varandra är skönlitteraturen ett utmärkt redskap. Då kan vi nå varandra genom skönlitteraturen. (En annan klassiker jag varmt rekommenderar är Franz Kafkas Förvandlingen som handlar om en man som en morgon vaknar och upptäcker att han förvandlats till en skalbagge). Folkhögskolan har också goda möjligheter att vaccinera människor mot förhastade slutsatser och snäva perspektiv. Botemedlet heter kunskap. Världsmedborgarens motpol är en kunskapsfientlig, inskränkt person som en gång för alla bestämmer sig för vad som är sanningen och hur världen ser ut. Men kunskap kan bota de flesta. När vi skaffar oss kunskap vidgas perspektiven och verkligheten blir inte längre svart och vit. Vi föds och dör som människor men under livet tillförskansar vi oss olika identiteter. Jag vill att folkhögskolan aktivt ska verka för att stärka medborgaridentiteten. Det är när vi identifierar oss själva som medborgare som vi också börjar se vår egen roll i samhället. Och om vi förenar medborgaridentiteten med en öppen människosyn och ett aktivt kunskapssökande kommer både den lokala medborgaren och den globala medborgaren i oss att växa. Sen har jag också en förhoppning om att folkhögskolorna, och varför inte dess kursdeltagare, kan ta initiativ till öppna medborgarforum för allmänheten där både aktiva medborgare och de som ännu inte är aktiva medborgare kan mötas

10 för att tala om både livet och samhället. Forum där vi kan lära av varandra. Hur vi kan leva ett gott liv och hur vi kan förändra samhället. För att orka leva och för att få kraft att förändra samhället behöver vi känna samhörighet, men vi behöver också hopp och mod. Ni kanske minns att Malala och Kailash Satyarthi fick Nobels fredspris förra året. Vi såg deras Nobeltal på TV och kursdeltagarna blev märkbart berörda av vad de sa. Kailash Satyarthi som hade så många skrämmande historier om barn som far illa, var också noga med att berätta om alla framsteg som gjorts. Om hur barnarbete och barnadödlighet kraftigt har minskat. Om fler barn som kan gå i skola. We have made progress, sa han. Och han utmanade the culture of silence, passiviteten. Han sa att varje barn är allas barn. Och hans definition av att vara världsmedborgare lyder: Let us globalize compassion. PPT13 Malala som var 14 år när hon blev skjuten i huvudet av en taliban för att hon kämpar för flickors rätt att gå i skolan säger: I am not afraid. Då kan inte heller vi vara rädda. PPT14 Det får bli mitt slutord. Tack för mig!

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 3: Sara Karlsson

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 3: Sara Karlsson Att svära i kyrkan Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet Röst 3: Sara Karlsson Kapitelvis publicering Detta är ett av tjugofyra dokument som tillsammans utgör hela innehållet i antologin

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Föreläsningspaket 2013-2014

Föreläsningspaket 2013-2014 Föreläsningspaket 2013-2014 Makten över maten I Sverige står maten idag för 25 procent av växthusgaserna, från produktion och transport tills den hamnar på tallriken eller i soporna. Olika livsmedel ger

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika?

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Tema Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Uppstart: VI inleder med en diskussion i klassen. Klassen delas in i grupper om 4-5 elever (grupperna ska bestå under arbetets gång). Som vanligt när

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Vad är European Social Forum (ESF)?

Vad är European Social Forum (ESF)? The World Social Forum is an open meeting place for reflective thinking, democratic debate of ideas, formulation of proposals, free exchange of experiences and interlinking for effective action, by groups

Läs mer

Vad innebär egentligen hållbar

Vad innebär egentligen hållbar Cemus Centrum för miljö och utvecklingsstudier Vad innebär egentligen hållbar utveckling och varför är det viktigt? Hållbar utveckling Fick sitt genombrott vid FN:s miljökonferens i Rio 1992 då hållbar

Läs mer

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011 Ekonomi Under mina elva år som verksamhetsledare på Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg skrev jag ett antal ledartexter till Ekocentrums månatliga nyhetsbrev som gick ut till cirka 7000 mottagare. Ledartexterna

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Jag vill säga något!

Jag vill säga något! Jag vill säga något! Prov på grundkursen i demokrati den 17/11! Varför prov på grundkursen? Syftet med provet är att du ska ta dig till att träna in alla de ord och begrepp som är viktiga att kunna för

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Almedalens goda samtal möten Sverige behöver

Almedalens goda samtal möten Sverige behöver Almedalens goda samtal möten Sverige behöver Välkommen till vår vackra mötesplats, 130 m från Almedalens scen, med utsikt över havet. En mötesplats för det goda samtalet. I Almedalsprogrammet presenteras

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen (Geografi, religion och samhällskunskap) 2011-09-02 Förankring i övergripande mål i kursplanens syfte Från läroplanens andra del: Del 2.1 - kan leva

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Presentation vid Ekoseminariet Nr. 5 i Tequisquiapan, Querétaro, Mexiko den 11 april 2014. Av Ann-Marie Svensson Utan en lokal tolkning

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Det här är en lättläst sammanfattning av intoleransrapporten. Texten är skriven med korta meningar och enkla ord.

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Mångfald i vardagen krock eller möte?

Mångfald i vardagen krock eller möte? Mångfald i vardagen krock eller möte? med Seroj Ghazarian, tisdag 10 april 2012, EU-projekt MEDEL MINNESANTECKNINGAR Inledning Ingen ser mig, ingen hör mig Detta var känslan som Seroj fick när han åkte

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Vi behöver tänka nytt. Eller gammalt, fast med nya förtecken. Det anser Rune Elofsson, arkitekt

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

2014-09-01. www.newconnexion.se. info@newconnexion.se

2014-09-01. www.newconnexion.se. info@newconnexion.se www.newconnexion.se Birgitta Hägg 070-672 80 39 Ulrica Tackerudh 070-672 80 31 info@newconnexion.se www.newconnexion.se Om du kommer till en öde ö och du bara har med dig en konservburk, hur skulle du

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Samhälle 7: Innehält PRIO. Dina rättigheter. Leva tillsammans. FN:s räulgllelsförklaring. ~ "Hon är en av mina hjältar!"

Samhälle 7: Innehält PRIO. Dina rättigheter. Leva tillsammans. FN:s räulgllelsförklaring. ~ Hon är en av mina hjältar! PRIO Samhälle 7: Innehält Dina rättigheter 2 RäUlglleler oell skyldiglleler 47 Dagens samlläue 7 FN:s räulgllelsförklaring 50 SamlläUels uppbyggnad 10 ~ "Hon är en av mina hjältar!" 53 SamlläUskunskap

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

Globala veckans tipspromenad

Globala veckans tipspromenad Globala veckans tipspromenad Kyrkornas globala vecka 2007 har temat Skapelsefeber! och handlar om skapelsen och klimatet. Varje år tar vi fram en tipspromenad till Kyrkornas globala vecka. På ett både

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister

Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister Nyheter Nu kan Nyheter24 berätta om en ny sluten Facebook-grupp som skriver rasistiska och sexistiska inlägg, sprider hat, hänger ut feminister och

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

En liten bok om #NÄTKÄRLEK

En liten bok om #NÄTKÄRLEK En liten bok om #NÄTKÄRLEK Vi behöver mer nätkärlek! Kommentarer som smärtar. En bild som sprids. En grupp du inte får vara med i. Eller meddelanden fyllda med hat och hot. Kränkningar på nätet tar många

Läs mer

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Bengt Brülde Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Göteborgs Universitet Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer