Beskrivning av det tekniska nuläget i Uppsala kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av det tekniska nuläget i Uppsala kommun"

Transkript

1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tekniskt nuläge Beskrivning av det tekniska nuläget i Uppsala kommun , version 1.0 Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, Uppsala Telefon: (växel) E-post:

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Klientmiljö... 3 Standardklienter (PC)... 3 Mobila enheter... 4 E-post... 4 Servermiljö... 5 Server... 5 Databas... 5 SAN... 6 Backup... 6 Integration... 7 Behörighet... 7 Identitetsfederation... 7 Katalogtjänst... 7 Extranät Remote Access... 7 Fysisk infrastruktur... 7 Lokaler, reservkraft och kyla... 7 Skrivare... 7 Kommunikation... 8 Telefoni... 8 Internt nätverk... 8 Extern nätkommunikation... 9 Nätövervakning... 9

3 3 (9) Dokumenthistorik Version Datum Ansvarig Ändring/Kommentar Martin Samuelsson Information reviderad av: Ole Olsen, Enhetschef IT-Drift Lars-Johan Yvell, Enhetschef IT - Arbetsplats och telefoni Åsa Engblom, Enhetschef Skol IT Inledning Detta dokument beskriver det tekniska nuläget för Uppsala kommun och är tänkt att användas i informationssyfte vid exempelvis upphandling. Det tekniska nuläget omfattar klienter i form av mobila enheter och klientdatorer, servrar, databaser samt kommunikation. Klientmiljö Standardklienter (PC) Standardklienter beskriver den uppsättning av mjukvara installeras på en dator, det finns två olika standarduppsättningar, administrationsdatorer och skoldatorer med skolplattformen SKOP. Klientstandard administrationsdatorer Standardplattformen för kommunens klientdatorer är följande: Windows 7 Pro Internet Explorer 11.NET Framework SUN JavaRuntime SE Adobe Reader Adobe Flash Player Adobe Shockwave Player Microsoft Office 2010 Standard Symantec Endpoint Protection (Antivirus) Cirrato Klientstandard SKOP-datorer Windows 7 Enterprise 64-bit Svensk Internet Explorer 11 Google Chrome Enterprise.NET Framework SUN JavaRuntime SE Adobe Reader Adobe Flash Player Adobe Shockwave Player Microsoft Office 2010 Professional Plus Symantec Endpoint Protection (Antivirus) Cirrato ClaroRead Pro StavaRex SpellRight Amis

4 Installation och uppdatering För att möjliggöra ominstallation på distans används SCCM för att paketera drivrutiner och program för installation via programkatalogen. Uppdateringar av standardplattformen och övrig programvara sköts automatiskt/centralt med utskick till klientdatorerna. Hårdvara I e-butiken går det att se vilka datorer som just nu är möjliga att beställa, för att se den aktuella datorparken för en förvaltning, kontakta servicedesk/ helpdesk som kan ska en lista med hjälp av SCCM. Mobila enheter Mobila enheter används av anställda inom Uppsala kommun både som kommunikationsutrustning i form av mail och telefon, men även som gränssnitt till kommunens verksamhetssystem för åtkomst och uppdatering av information. Fabrikat och modeller Uppsala kommun använder främst följande fabrikat och modeller av mobila enheter: Apple iphone 5 och senare modeller ipad 2och senare modeller Samsung Samsung Galaxy S5 och senare modeller Operativsystem Följande operativsystem används av mobila terminaler Android IOS 6.1 och senare E-post Uppsala kommuns centrala e-postsystem baseras på Microsoft Exchange 2010 med tillhörande funktioner och beroenden. E-postsystemet tillhandahåller e-postfunktionalitet och individuella e-postbrevlådor för alla användare i kommunens Active Directory, uppsala.se. Domäner som hanteras för inkommande och utgående e-post Användargränssnitt mot respektive e-postbrevlåda utgörs av Microsoft Outlook 2010 vid intern åtkomst från kommunens interna nätverk. För extern åtkomst till e-postbrevlådan finns två metoder för åtkomst mot e-postbrevlådan. Antingen inloggning mot brevlådan via webbläsare ( eller e-postsynkronisering av e-postkontot till mobila enheter som Iphone/Android. Vissa IT-system har även inbyggd e-postfunktionalitet och kommunicerar direkt mot Exchange systemet.

5 Servermiljö Server Uppsala kommun använder både fysiska och virtuella servrar. Förstaval är alltid virtuell om inte specifika krav kräver fysisk hårdvara. Hårdvara är från HP med C-class bladserver som standard. HP DL380 används när bladserver inte går att använda. Total har Uppsala kommun ca 330 Servers och över 80% är virtualiserade. Serverstandard Standardplattformen för kommunens servrar är följande: Virtuellstandard Microsoft Server 2008 R2 VMware Vsphere 5.1 används som standardplattform för virtualisering Installation och uppdatering Servers installeras med HP Rapid Deployment (HP RDP) Databas I Uppsala kommun används och driftas följande fabrikat och modeller av databaser: Microsoft SQL Server Nästan alla våra centrala system (Applikationer) använder MS SQL som databashanterare SQL Server (MS SQL) är Microsofts databashanterare och är en programvara för att hantera data i en databas. SQL Server (MS SQL) är en relationsdatabas som består av flera tabeller med relationer till varandra. Informationen sparas i rader i tabeller och är organiserad på ett sätt som gör det möjligt att söka, ändra och hämta information som finns lagrad. En mängd olika typer av data kan sparas, text, numeriska data, bilder, ljud, video. MS SQL används på Admin-nät, DMZ och Skol nätet och av flera system. Databashotell innebär att flera applikationer (databaser) delar på en MS SQL Server instans. Versioner som används: SQL Server 2005 SQL Server 2008 SQL Server 2008R2 SQL Server 2012

6 Oracle databas Många av våra kritiska system (applikationer) använder Oracle som databashanterare. Oracle är en databashanterare för relationsdatabaser. Den erbjuder stöd för SQL, radlåsning, databasprocedurer (PL/SQL och Java), parallellexekvering (utnyttjar alla CPU på värdmaskinen), stöd för klient/värd arkitektur (klient/server), klusterarkitektur och partitionering av stora datatabeller. Oracle supportar de flesta operativ system och själva datat kan flyttas utan problem mellan olika OS miljöer. Systemet använder ett logiskt koncept som kallas tablespace, för att spara och hantera data. Oracle supportar 100 % nätbaserat system från db, server, business applikation, applikationsutveckling och beslutsstödsystem. Oracle används på flera av våra nät och av flera av kommunens centrala system. Databashotell används när flera system delar på en server. Kluster används för system med högre tillgänglighetskrav d.v.s. 24x7 Versioner som används: Oracle v Oracle v Oracle v Oracle v SAN Uppsala kommun använder SAN/NAS lagringssystem från EMC, HP och Netapp som IT-drift driftar och förvaltar. Syftet med centralt lagringsystem är att maximera utnyttjandet av ingående hårdvara och öka tillgängligheten samtidigt som man minimerar beroendet av enskilda hårdvarukomponenter. Den centrala lagringen består av flera system. EMC VNX lagringsystem är det senaste och det vi flyttar vår äldre lagring från HP och Netapp till. EMC Plattformen ligger till grund för den moderna kapacitetsplattform som byggts för optimal drift av IT system och applikationer och är en Enterprise lösning likt det tjänsteleverantörer, landsting och banker förlitar sig på. Lösningen är modern, standardiserad, högpresterande, högtillgänglig och katastrofsäkrad mellan två datorhallar. Lagringsystemen används av den virtuella infrastrukturen (virtuella servers), databasservers och fillagring (filservers) Backup För Backup och restore (säkerhetskopiering och återställning) av servers som IT-drift förvaltar används Symantec Netbackup för att säkerställa att vi kan återställa datafiler, operativsystem, databaser, mail och de system/applikationer som IT-drift ansvarar för att kunna återställa antingen från band, disk, snapshot, moln-fysiskt eller virtuell. Backup utförs med hjälp av Netbackup backupservers och sparas först på disk och även till band i en bandrobot i en separat datahall. Band som ska sparas längre flyttas till mediaarkiv. IT-drift använder ett fiberanslutet SAN för att koppla ihop backup servers med en HP EML245e Bandrobot och även för direkt snabb backup av virtuella servers från SAN ansluten EMC disklösning. Deduplicerad backupdisk är primär lagringplats för majoriteten av backuperna och 10Gbit nätverksanslutningar används för backupdisk från Datadomain. Bandlagring används som sekundär lagring och för månadsbackuper och årsbackuper sparas längre tid i ett säkerhetsklassat mediaarkiv.

7 Integration IT Uppsala kommun använder Enterprise Application Integration (EAI) plattformen Tieto Enterprise Integration Server TEIS. TEIS används för att överföra information mellan olika verksamhetssystem både internt och externt. Exempelvis mellan interna personal- och ekonomisystem och/eller externt via Tietos affärsnav, Tieto Information exchange. Behörighet Identitetsfederation För identitetsfederationer använder Uppsala kommun SAMLv2-profiler: Implementationsprofilen egov2 (beskriver vilka SAML-förmågor som erfordras) Deploymentprofilen saml2int (beskriver hur SAML-förmågorna ska användas) Katalogtjänst Microsoft Active Directory - AD används som gemensamt inloggnings- och behörighetsystem på Uppsala kommun och innehåller information om olika IT-resurser inom en domän t ex, datorer, skrivare, grupper och användare. Flertalet av kommunens centrala och lokala system använder AD som inloggningsskälla för inloggning till systemen. Utöver funktionerna inloggnings- och behörighetsystem i Active Directory-miljön, ingår även centrala tjänster för DHCP, DNS- och certifikatutgivning (PKI). Uppsala kommun tillhandahåller två separata Active Directory-tjänster. Ett för det administrativa nätet uppsala.se (UPPSALA) och ett för skolor skolnet.uppsala.se (SKOLNET). Servrarna som hanterar Active Directory och flera av dess komponenter replikerar data inbördes, vilket ger bibehållen tillgänglighet vid underhåll eller eventuell driftstörning på någon av servrarna. Extranät Remote Access Remote access för klienter erbjuds via ett Cisco ASA cluster placerat på ett DMZ nät på vårt firewall cluster. Inloggning sker via en tvåfaktorsautentisering via ett AD konto i Uppsala domänen samt SMS eller en engångslösenordsdosa. Fysisk infrastruktur Lokaler, reservkraft och kyla Uppsala kommuns datacenter består av 2 datorhallar på Verkstadsgatan3 och i Stadshuset. Dessa ligger på långt avstånd från varandra och är avsedda att inrymma servers och CORE-nät och deras kringutrustning. För högre säkerhet och redundans används avbrottsfri kraftförsörjning, kylning, automatisk brandsläckning, datorgolv, inpasseringssystem och larm för datacentret. Båda datahallarna har övervakning på bl.a. temperatur, fukt, Ström, kyla och släckutrustning. Larm skickas till SOS och även vidare till Coromatic och driftpersonal på IT. Skrivare Uppsala kommun använder nätverksskrivare med kö- samt drivrutins-hantering via Cirrato. Utöver detta finns även Ricoh s Multifunktionsskrivare (MFP) samt diverse lokala skrivare ute i verksamheterna. Säker utskrift, även kallad Follow print, finns tillgängligt vid behov. För Cirrato skrivarlösning används en gemensam skrivarserver som sitter på nätverket för skolsidan.

8 Kommunikation Telefoni Operatör Fast telefoni: Telia Mobil telefoni: Telia Mobilt data: Telia Växelplattform Koncernen Uppsala kommun använder Telia Centrex som plattform för all sin växeltelefoni. Kontaktcenterlösningar I kommunens kundingångar används främst Callcenterlöningen Telia Call Guide. System som används i dessa kundingångar bör därför kunna anslutas till Telia Call Guide IP-telefoni Används i begränsad omfattning på grund av att förutsättningar saknas i koncernens datanät Mötestjänster Kommunen använder för närvarande Globel Meet för mötestjänster. Leverantör Telia Internt nätverk WAN och MAN WAN-förbindelse finns i olika hastigheter: 160 st 2 Mbit/s 250 st 100 Mbit/s 10 st 1 Gbit/s Fyra olika anslutningsmetoder finns. Borderlight levererar kommunikation till ca: 400 verksamheter. De flesta förbindelserna är fiber anslutningar på 100Mb/s. Det förekommer också kopparnoder och radiolänkar. Tjänsten inkluderar även layer 3. Kommunens fiberring sköts av Evry. Ringen består av tio redundanta ringnoder. Till dessa ringnoder finns sedan 40 stjärnnoder anslutna. Denna tjänst är en ren layer 2 Svartfiber ansluter 23 olika verksamheter Temporära anslutningar kopplas upp via krypterade VPN tunnlar över Internet. Bl.a via ADSL och 4G. LAN Ägs av respektive verksamhet. WLAN Produkterna som används kommer från Cisco och den centrala utrustningen består av controllerenheter och en central managementserver (Prime Infrastructure)

9 Serveranslutning I två geografiskt åtskilda datahallar finns möjlighet till 10 Gbit serveranslutning. Extern nätkommunikation Internetförbindelse Kommunen har 1x400 Mbit/s och 1x1000 Mbit/s, redundant och lastbalanserat, förbindelse med Internet från två olika ISP:er. De olika leverantörerna lämnar av i olika datahallar. Routing sker via BGP där Uppsala kommun har ett eget AS nummer. Brandväggsystem De externa brandväggarna består av ett cluster från Checkpoint. Vilka sköter ren brandväggsfunktionalitet samt URL filtrering, AntiBot och IPS funktion. Nätövervakning Nätövervakningen körs via Windowsbaserade programvaran SNMPc Enterprise. De övervakade enheterna pollas via SNMP eller ICMP. För trendrapporter används webbaserade SNMPC Online.

Bilaga 05. Beskrivning av befintlig IT-miljö

Bilaga 05. Beskrivning av befintlig IT-miljö Bilaga 05 Beskrivning av befintlig IT-miljö Innehåll Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 Inledning... 3 2 Allmänt... 3 3 Mobila enheter... 3 3.1 Fabrikat och modeller... 3 3.2 Operativ system...

Läs mer

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

Datacentertjänster IaaS

Datacentertjänster IaaS Datacentertjänster IaaS Innehåll Datacentertjänst IaaS 3 Allmänt om tjänsten 3 Fördelar med tjänsten 3 Vad ingår i tjänsten 4 Datacenter 4 Nätverk 4 Lagring 4 Servrar 4 Virtualisering 4 Vad ingår i tjänsten

Läs mer

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN Versionshistorik Datum Orsak Ansvarig Version Revision 2014-03-07 Skapad Roland Jaeger 1.0 1.0 2 (5) Innehåll Beskrivning av datamiljön i... 3 Allmänt... 3 Generell

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Systemkrav Bilflytt 1.3

Systemkrav Bilflytt 1.3 Systemkrav 1.3 Systemkrav Systemkrav 2016-11-22 2 (9) Systemkrav 1.3 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet

1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet Länsteknik Sida 1 (6) 1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet 1.1.1 Syfte Många system som upphandlas av olika enheter inom Norrbottens läns landsting, t

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

Systemkrav Bilflytt 1.4

Systemkrav Bilflytt 1.4 Systemkrav 1.4 Systemkrav 2018-08-28 2 (9) Systemkrav 1.4 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan

Läs mer

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 Förutsättningar Vitec Ekonomi 1.1 Marie Justering för krav på Windows Server

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 Förutsättningar Vitec Ekonomi 1.1 Marie Justering för krav på Windows Server Version Namn Datum Beskrivning 1.0 Förutsättningar Vitec Ekonomi 1.1 Marie 2017-03-09 Justering för krav på Windows Server 2012 1.2 Micke 2017-04-07 Vitec Ekonomi från x.60 kräver IIS 8 och websocket.

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

Molntjänster. Översikt. Lektion 1: Introduktion till molntjänst. Introduktion till molntjänst. Vilka tjänster finns? Säkerhet.

Molntjänster. Översikt. Lektion 1: Introduktion till molntjänst. Introduktion till molntjänst. Vilka tjänster finns? Säkerhet. Molntjänster Översikt Introduktion till molntjänst. Vilka tjänster finns? Säkerhet. Lektion 1: Introduktion till molntjänst Vad är detta? the Cloud. Definition av molntjänster. Tjänster. Skikt. Klient.

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Systemkrav. Artvise Kundtjänst

Systemkrav. Artvise Kundtjänst Systemkrav Artvise Kundtjänst Sida 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 System... 3 2 Artvise Kundtjänst Databas... 3 2.1 Systemkrav för databasserver... 3 2.2 System... 3 2.3 Programvara... 4

Läs mer

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. Ecos Systemkrav Systemkrav 2016-11-25 2 (6) Systemkrav för Ecos Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system 1(6) Handläggare, titel, telefon Katarina Westmar 011-151019 2012-01-17 Version Pa4 Godkänt av Mikael Daremo Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system Innehållsförteckning 1. Beskrivning av Norrköpings

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Platsbesök. Systemkrav

Platsbesök. Systemkrav Systemkrav Systemkrav 2016-15-19 2 (5) Systemkrav Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan listade

Läs mer

Fiktivmyndigheten. Nulägesbeskrivning. Fiktivmyndighetens IT-miljö. Version 1.01. Sid 1 (12) 2015-05-20 Dnr 01-01-2015

Fiktivmyndigheten. Nulägesbeskrivning. Fiktivmyndighetens IT-miljö. Version 1.01. Sid 1 (12) 2015-05-20 Dnr 01-01-2015 Sid 1 (12) Nulägesbeskrivning Fiktivmyndighetens IT-miljö Version 1.01 Sid 2 (12) Innehållsförteckning 1 Om detta dokument 2 2 Om Fiktivmyndigheten 2 3 Allmänt om IT-miljön 3 4 Datacenter 4 5 Hårdvara

Läs mer

eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 Livscykelplaner eklient 1.5

eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 Livscykelplaner eklient 1.5 eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 1 eklient Livscykelplan Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

ByggR Systemkrav

ByggR Systemkrav ByggR 1.7.0 Systemkrav Systemkrav 2017-01-25 SMS 2 (5) Systemkrav ByggR Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Utvärdering Kravspecifikation

Utvärdering Kravspecifikation sida 1 (5) 1 Funktion, prestanda och teknik 1.1 Allmänt 1.1.1 TCP/IP ska användas som kommunikationsprotokoll. 1.1.2 IP version 4 ska stödjas. 1.1.3 Systemet bör vara Microsoft Active Directory-aware,

Läs mer

Teknologin steg för steg 2. Snyggt grafiskt användargränssnitt 2. Trådlöst Bluetooth -infrastruktur 2. IPCS systemdiagram 3

Teknologin steg för steg 2. Snyggt grafiskt användargränssnitt 2. Trådlöst Bluetooth -infrastruktur 2. IPCS systemdiagram 3 Innehåll Teknologin steg för steg 2 Snyggt grafiskt användargränssnitt 2 Trådlöst Bluetooth -infrastruktur 2 IPCS systemdiagram 3 9Solutions taggar och andra spårbara föremål 3 Molnbaserade serverns arkitektur

Läs mer

1. Revisionsinformation

1. Revisionsinformation 7.4.2 Systemkrav Systemkrav 2018-12-06 2 (27) Systemkrav 7.4.2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0 för version 1.6.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Krav för...3 Systemskiss...3 Systemkrav Server...4 Operativsystem*...4 Program i servern...4 Databas...5 Backup...5 Systemrekommendation

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

ByggR Systemkrav

ByggR Systemkrav ByggR 1.7.1 Systemkrav Systemkrav 2018-04-26 SMS 2 (5) Systemkrav ByggR Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Systemrekommendation. Artvise Contact Center

Systemrekommendation. Artvise Contact Center Systemrekommendation Artvise Contact Center 2017-01-10 Sida 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 System... 3 2 Artvise Contact CenterDatabas... 4 2.1 Systemrekommendationer för databasserver...

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

DIG IN TO Nätverksadministration

DIG IN TO Nätverksadministration DIG IN TO Nätverksadministration Nätverksadministration Datormolnet The Cloud Agenda IT förändras kontinuerligt IT infrastruktur behöver byggas ut Högre krav på IT infrastrukturen Vad är datormoln? Vad

Läs mer

Anders Erikson. Om mig. Earlier experiences. Kompetenser & erfarenheter. IT-Specialist. IT-tekniker. HCL - Stockholm stad

Anders Erikson. Om mig. Earlier experiences. Kompetenser & erfarenheter. IT-Specialist. IT-tekniker. HCL - Stockholm stad Anders Erikson IT-Specialist Om mig Anders har ett brett tekniskt kunnande när det gäller de flesta Microsoft miljöer, allt från virtualisering (HyperV, VMWare) till webbplattformar (IIS). Det är dock

Läs mer

Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version av

Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version av Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.4 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

ByggR 2.0. Systemkrav

ByggR 2.0. Systemkrav 2.0 Systemkrav Systemkrav 2019-03-14 SMS 2 (5) Systemkrav Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan

Läs mer

Biometria Violweb. Installation kundportalaccess - för IT-administratörer. Mars 2019

Biometria Violweb. Installation kundportalaccess - för IT-administratörer. Mars 2019 Violweb Installation kundportalaccess - för IT-administratörer Mars 2019 Sammanfattning Den här anvisningen är till för dig som arbetar som lokal IT-administratör på ett företag som INTE har en avtalad

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1 för version 1.3.1 Copyright information 2011 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

[VIRTUAL APPLICATION]

[VIRTUAL APPLICATION] rva Red Cloud IT AB Juha Jurvanen whitepaper [VIRTUAL APPLICATION] rcloud Virtual Application r C l o u d V i r t u a l A p p l i c a t i o n 2 Innehåll Inledning... 3 VDI och rva... 3 Internet... 3 Uppkoppling...

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Rekommendationer teknisk lösning_samsa_ ver

Rekommendationer teknisk lösning_samsa_ ver Rekommendationer teknisk lösning_samsa_ ver 1.2 2019-02-12 Funktionskoordinator SAMSA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Innehåll Rekommendationer teknisk lösning... 2 Minsta krav för en klientdator... 2 Processor...

Läs mer

Användarguide för anslutning till MCSS

Användarguide för anslutning till MCSS Användarguide för anslutning till MCSS Innehållsförteckning Systemkrav... 3 Symantec VIP Access... 4 För tvåfaktorsautentisering via mobiltelefon... 4 För tvåfaktorsautentisering via dator... 5 Logga in

Läs mer

LTU IT-miljöbeskrivning December 2015

LTU IT-miljöbeskrivning December 2015 LTU IT-miljöbeskrivning December 2015 Strategiska hänsynstaganden för IT-leveranser vid LTU Att ha en flexibel och leverantörsoberoende IT-infrastruktur blir allt viktigare i samband med trenden mot 'Bring

Läs mer

Microsoft.NET Version Http Activation MapGuide Open source (installerad på en webbserver, tillgänglig utanför brandväggen) Web Deploy 3.

Microsoft.NET Version Http Activation MapGuide Open source (installerad på en webbserver, tillgänglig utanför brandväggen) Web Deploy 3. Systemkrav Systemkrav 2017-02-01 2 (5) Systemkrav Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan listade

Läs mer

KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER. Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under

KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER. Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under Johan Lindgren, 32 år - Linuxtekniker - Brinner för fotografering

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Welcome Unified Communication Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Vad ska vi göra idag? En överblick över Unified Communications-platformen Hur kommer jag igång? Förkunskaper Grundläggande kunskaper i

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

[KONSULTPROFIL PER WIBERG]

[KONSULTPROFIL PER WIBERG] Per Wiberg ROLLER Teknisk expert Strategisk rådgivare Teknisk projektledare Instruktör KOMPETENS Exchange & Lync Server Active Directory/ADFS Windows Server Office 365/Windows Intune System Center Data

Läs mer

Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret. Nicklas Pettersson Atea

Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret. Nicklas Pettersson Atea Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret Nicklas Pettersson Atea Detta pass presenterar hur Atea, med teknik från Symantec, hjälpt några av sina kunder inom privat och

Läs mer

Allt handlar om att kommunikationen måste fungera, utan avbrott.

Allt handlar om att kommunikationen måste fungera, utan avbrott. Datakommunikation för företag med höga krav. Allt handlar om att kommunikationen måste fungera, utan avbrott. Företag i dag är beroende av att kommunikationen fungerar. Att olika typer av devices kan prata

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Generellt gäller att om man kör 64-bitars operativsystem så är det också 64-bitars variant av SQL Server som skall användas.

Generellt gäller att om man kör 64-bitars operativsystem så är det också 64-bitars variant av SQL Server som skall användas. Systemkrav 2012 Gäller från och med programversion 2012.1 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

Säkerhet och förtroende

Säkerhet och förtroende Säkerhet och förtroende Boardeaser AB 2018-05-07 Boardeaser är en molntjänst för styrelsearbete, en organisations mest känsliga data. Boardeaser är en mycket säker plattform för styrelsearbete, många gånger

Läs mer

Teknisk spec Flex Lön och Flex API

Teknisk spec Flex Lön och Flex API Teknisk specifikation Datum 2016-09-30 Version 16.2 Sida 1(9) Teknisk spec Flex Lön och Flex API Programversion: 16.2 sep 2016 Teknisk spec Flex Lön och Flex API 1 Innehåll 1 TEKNISK SPECIFIKATION FLEX

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

LEDNINGSÄGARMODUL. Systemkrav 1(6)

LEDNINGSÄGARMODUL. Systemkrav 1(6) Systembeskrivningar Peter Thorin Öppen 2015-12-01 C 1(6) LEDNINGSÄGARMODUL Systemkrav 1(6) Systembeskrivningar Peter Thorin Öppen 2015-12-01 C 2(6) 1. Distributionslista Dokumentet ska distribueras som

Läs mer

Sokigo AB Ecos 2.1. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB Ecos 2.1. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. Ecos Systemkrav Systemkrav 2018-05-14 PAJO 2 (7) Ecos 2.1 Systemkrav för Ecos Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas

Läs mer

Mark Systemkrav

Mark Systemkrav 1.36 Systemkrav Systemkrav 2017-01-26 2 (7) Systemkrav 1.36 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Tjänstekomponent Mjukvaruplattform

Tjänstekomponent Mjukvaruplattform Datum: 1 / 8 TK.doc Datum: 2 / 8 TK.doc Innehåll 1. BESKRIVNING... 4 2. CERTIFIERAD MJUKVARUPLATTFORM... 4 2.1 LIVSCYKEL... 4 2.1.1 Förklaring livscykel... 4 2.1.2 Windows... 5 2.2 MJUKVARUPLATTFORM FÖR

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Användarguide för anslutning till Treserva och TES 2016-02-29. Användarguide för anslutning till Treserva och TES

Användarguide för anslutning till Treserva och TES 2016-02-29. Användarguide för anslutning till Treserva och TES Användarguide för anslutning till Treserva och TES Innehållsförteckning Systemkrav... 3 Symantec VIP Access... 4 För tvåfaktorsautentisering via mobiltelefon... 4 För två-faktorsautentisering via dator...

Läs mer

Teknisk plattform för version 3.7

Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 1 (13) Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 2 (13) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Programsupport... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.1.1 Primära webbläsare... 5 2.1.2 Sekundära webbläsare...

Läs mer

Locum AB. Anders Gidrup säkerhetschef Locum AB

Locum AB. Anders Gidrup säkerhetschef Locum AB Locum AB Landstingsägt bolag som förvaltar och bygger nya vårdfastigheter Förvaltar 33 sjukhus inkl. all styr- och övervakning. Samhällsviktig verksamhet och av vikt för civilt försvar. Inom sjukhusen

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

Vabas 2.7. Systemkrav

Vabas 2.7. Systemkrav Vabas 2.7 Systemkrav Systemkrav 2016-05-20 2 (7) Systemkrav Vabas 2.7 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

IT-säkerhet i Svenska kyrkan gemensamma IT-plattform GIP

IT-säkerhet i Svenska kyrkan gemensamma IT-plattform GIP IT-säkerhet i Svenska kyrkan gemensamma IT-plattform GIP Svenska kyrkan på nationell nivås arbete med IT-säkerhet syftar till att på teknisk väg säkerställa att informationen i ITsystemen och dess tillhörande

Läs mer

Sourcingdagarna, 8-9 Februari

Sourcingdagarna, 8-9 Februari Sourcingdagarna, 8-9 Februari Teknisk Due Diligence En dubbelriktad process Mikael Simovits Simovits Consulting AB Institutet för Informationsteknologi Tel: 08-660 32 30 www.ifi.se info@ifi.se Sourcing

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1 Gäller från och med programversion 2015.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar

Läs mer

SÅ SKAPAR STOKABKONCERNEN RESILIENS I DET UPPKOPPLADE STOCKHOLM

SÅ SKAPAR STOKABKONCERNEN RESILIENS I DET UPPKOPPLADE STOCKHOLM SÅ SKAPAR STOKABKONCERNEN RESILIENS I DET UPPKOPPLADE STOCKHOLM AB Stokab Vice VD Veronica Thunholm veronica.thunholm@stokab.se S:t Erik Kommunikation AB VD Åke Sundin ake.sundin@sterikkom.se Bakgrund

Läs mer

Mark Systemkrav

Mark Systemkrav 1.36 Systemkrav Systemkrav 2016-10-25 2 (7) Systemkrav 1.36 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Vabas Systemkrav

Vabas Systemkrav Vabas 2.7.1 Systemkrav Systemkrav 2017-11-29 2 (7) Systemkrav Vabas 2.7.1 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas

Läs mer

Förfrågningsunderlag direktupphandling av besökssystem till Trelleborgs kommun

Förfrågningsunderlag direktupphandling av besökssystem till Trelleborgs kommun 1 (7) Förfrågningsunderlag direktupphandling av besökssystem till Trelleborgs kommun 1 Bakgrund till upphandlingen en ny kundtjänst i Trelleborgs kommun Trelleborgs kommun har ca 42 000 invånare. I kommunen

Läs mer

Bilaga IT till förfrågningsunderlag Bil 3 Inledning

Bilaga IT till förfrågningsunderlag Bil 3 Inledning Bilaga IT till förfrågningsunderlag Bil 3 Inledning Innehåll Detta dokument innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för privata utförare att förhålla sig till som krav innan man ansöker

Läs mer

Symantec NetBackup -enheter i 5000-serien

Symantec NetBackup -enheter i 5000-serien En nyckelfärdig och heltäckande global dedupliceringslösning för företag. Informationsblad: Dataskydd Översikt Symantec NetBackup 5000-serien levererar en innehållsmedveten, heltäckande lösning med global

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Riksarkivets IT-verksamhet. En integrerad del av vårt dagliga arbete och långsiktiga verksamhetsutveckling. Rolf Källman

Riksarkivets IT-verksamhet. En integrerad del av vårt dagliga arbete och långsiktiga verksamhetsutveckling. Rolf Källman Riksarkivets IT-verksamhet En integrerad del av vårt dagliga arbete och långsiktiga verksamhetsutveckling Rolf Källman NorDig Den 26 oktober 2017 Omvärldsspaning 1 Över de kommande åren kommer vi att tänka

Läs mer

AB Botkyrkabyggen. Bilaga 8 Nulägesbeskrivning IT-miljö. Dnr 14/0089. Upphandling av IT-drift som tjänst 2014-09-29

AB Botkyrkabyggen. Bilaga 8 Nulägesbeskrivning IT-miljö. Dnr 14/0089. Upphandling av IT-drift som tjänst 2014-09-29 AB Botkyrkabyggen Bilaga 8 Dnr Upphandling av IT-drift som tjänst 2 av 16 Innehåll 1 Klienter... 3 1.1 IT-arbetsplatser... 3 1.2 Skrivare... 4 1.3 Mobila enheter... 4 1.4 Servicedesk... 5 2 Infrastruktur...

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Installationsanvisning Bredband

Installationsanvisning Bredband Installationsanvisning Bredband Innehållsförteckning: Inkoppling av ADSL 2 Inkoppling av FIBER 3 Aktivera din Internetuppkoppling 4 Eksjö Energi tipsar: Skaffa dig ett G-Mailkonto 5 Eksjö Energi tipsar:

Läs mer

Vabas 2.6.2. Systemkrav

Vabas 2.6.2. Systemkrav Vabas 2.6.2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2015-0-12 2 (6) Systemkrav Vabas 2.6.2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer