SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium Anders Rådberg IQP AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB"

Transkript

1 SKOLDATORKONCEPT Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom Västerås stad inklusive Edströmska gymnasiet samt inom Falkenbergs kommun, Linköpings kommun och Umeå kommun.

2 S A M M A N F A T T N I N G Datorn i skolan går från att ha varit ett inslag i undervisningen till att bli en grund för undervisningen, vilket måste anses vara naturligt med tanke på datorns användning i samhället i övrigt. Denna rapport är sammanställd baserad på kunskap om Västerås stad och pilotprojektet på Edströmska gymnasiet, rapport från studiebesök hos Falkenbergs kommun, telefonintervjuer med Umeå och Linköpings kommuner samt tillgänglig information på Internet. Fokus i denna korta rapport är på datorkoncept i skolan och behandlar inte tillhörande pedagogiska idéer och möjligheter. Trenden vad gäller skoldatorkoncept är tydlig en-till-en är det som gäller, dvs en bärbar dator med trådlös Internetanslutning till varje elev och lärare, möjlig att använda när och var som helst. Utmaningarna för skolorna är ekonomiska och pedagogiska för att lyckas med en-till-en. När det gäller de ekonomiska aspekterna handlar det om att hitta enkla och kostnadseffektiva lösningar vad gäller nödvändig IT-infrastruktur inklusive system som stödjer den pedagogiska processen. Här kan vi se att skolorna i de olika kommunerna provar något olika koncept men en röd tråd är att lägga mer ansvar på eleven respektive läraren för den egna datorn samt att utnyttja mer och mer tjänster på Internet. Trådlösa öppna Internetanslutna nät, i vissa fall tillhandahållna som en tjänst från en operatör, ersätter trådbaserade kommunala skolnät. En personligt administrerad bärbar dator, PC eller Mac, ersätter delade centralt administrerade stationära skoldatorer. Interna e-postsystem och portaler ersätts av tjänster på Internet från tex Google och Microsoft vilket även tar bort behovet av lagring och säkerhetskopiering i det traditionella skolnätet. De bärbara datorerna köps med 3-års garanti och supporten hanteras oftast av skolan men förutsättningen är att eleverna och lärarna verkligen tar ett personligt ansvar för att undvika en stor supportorganisation. Graden av övervakning varierar men generellt minimerar man övervakningen av ITinfrastrukturen till ett minimum beroende på lokala regelverk och policies. Sida 2

3 V Ä S T E R Å S S T A D INLEDNING Västerås stad har en centraliserad hantering av IT med ett paketerat koncept av IT-tjänster som säljs till stadens olika förvaltningar av Konsult och Service IT. NÄTVERK Skolorna inom Västerås stad är anslutna till ett separat logiskt skolnät som är skilt från stadens administrativa nät. Samtliga skolor är i princip anslutna till båda näten då de även har administrativ personal. Nätverken administreras helt av KS IT och ingår i den IT-tjänst som skolorna hyr. Flertalet datorer är trådbundna men det finns även trådlösa anslutningar på tex Wenströmska gymnasiet. DATORER Västerås stad har standardiserat på ett fåtal PC-modeller (stationär respektive bärbar) med Windows som operativsystem. Dessa datorer ingår i ett skol-ad eller admin-ad beroende på användningsområde och användarna har begränsad behörighet, dvs de kan inte själva installera programvara etc utan det hanteras centralt av KS IT och ingår i IT-tjänsten som levereras till skolorna. Licenser för programvaror hanteras också centralt och ingår i IT-tjänsten. E-POST OCH SAMARBETSYTOR Västerås stad använder Microsoft Exchange för e-post och PluggNet som baseras på Microsoft SharePoint som portalplattform för att bla skapa digitala samarbetsytor för lärare och elever. Dessa tjänster hanteras centralt av KS IT och möjliggör effektiv hantering av e-postadresser, grupper, sändlistor etc. Tjänsterna ingår i IT-tjänsten som levereras till skolorna. SUPPORT Support och garantihantering ingår också i den IT-tjänst som skolan hyr och hanteras av KS IT. LAGRING OCH SÄKERHETSKOPIERING Lagring och säkerhetskopiering ingår i den IT-tjänst som skolan hyr av KS IT och hanteras i den centrala IT-miljö som används av hela staden. ÖVERVAKNING Alla ingående IT-komponenter inklusive datatrafiken övervakas av KS IT och ingår i den IT-tjänst som skolan hyr. Sida 3

4 E D S T R Ö M S K A G Y M N A S I E T I V Ä S T E R Å S INLEDNING Edströmska gymnasiet införde hösten 2008 ett sk en-till-en koncept vilket innebär att skolans alla elever skall ha en personlig dator att tillgå dygnet runt, året runt för sitt arbete. Konceptet är infört i årskurs ett med goda erfarenheter och ett fortsatt införande kommer att ske de närmaste två läsåren tills dess alla elever har en personlig dator. Parallellt med införandet av personliga datorer till eleverna pågår ett program med kompetensutveckling av lärarna kopplat till nya pedagogiska metoder som drar nytta av konceptet. NÄTVERK Edströmska har ett trådlöst nätverk som är anslutet till Internet via stadens brandvägg och stadens Internetanslutning. En säkerhetsnyckel krävs för att ansluta till det trådlösa nätverket och reglerna i brandväggen är desamma som för stadens övriga skolor. Det trådlösa nätverket ägs av skolan och underhålls vid behov vilket inte är tillfredsställande utan det trådlösa nätverket skall uppgraderas till en tjänst inkl Internetanslutning och brandvägg som skolan skall hyra som en tjänst. DATORER Edströmska har standardiserat på en bärbar PC-modell med Windows som operativsystem. Dessa datorer är helt fristående på samma sätt som en hemdator och användarna har full behörighet att göra vad de vill när det gäller att installera program, ändra inställningar etc. När eleven får datorn är en standarduppsättning av program redan installerade på datorn vilket minimerar tiden att komma igång för eleven. Licenser för programvaror omfattar dels Microsoftprogram där skolan köper licenser via stadens centrala avtal och dels verksamhetsspecifika program där skolan själv äger och hanterar licenserna. E-POST OCH SAMARBETSYTOR Edströmska hyr samma plattform som övriga skolor inom Västerås stad av KS IT. Det som skiljer är att Edströmska endast konsumerar dessa tjänster via Internet. SUPPORT Support och garantiärenden hanteras av skolans interna IT-administratör och skolans datorleverantör. Datorerna köps med 3-års garanti. LAGRING OCH SÄKERHETSKOPIERING Det finns ingen tjänst för lagring och säkerhetskopiering på det trådlösa nätverket utan eleverna lagrar information på den egna hårddisken, PluggNet eller lagringstjänster på Internet. PluggNet, lagringstjänster på Internet och USB-minnen är exempel på säkerhetskopieringsfunktioner som eleverna använder. ÖVERVAKNING I princip sker ingen övervakning alls mer än att all datatrafik loggas i brandväggen och sparas i 15 dagar enligt stadens policy. Sida 4

5 F A L K E N B E R G S K O M M U N INLEDNING Falkenbergs kommun införde under 2007 ett en-till-en koncept som idag omfattar fyra grundskolor årskurs 7-9 med 120 pedagoger och 850 elever. Falkenberg har positiva erfarenheter så långt av projektet och eleverna tycker att skolarbetet har blivit roligare, lättare och enklare och lärarna menar att datorn har underlättat administration, kommunikation och givit många nya möjligheter till att utveckla undervisningen. Förutom Falkenberg har bla följande skolor liknande koncept baserat på Mac: YBC gymnasiet i Nacka (flera skolor i Nacka kör en-till-en). YBC använder Google Apps för e- post och samarbetsytor. Nyköpings gymnasium Rudbecksskolan i Sollentuna Bergsjöskolan Göteborg Pysslingen Förskolor och Skolor AB Arlandagymnasiet Broängens skola i Botkyrka kommun NÄTVERK För en-till-en konceptet har Falkenberg köpt ett separat trådlöst nätverk som en tjänst av TDC. Nätverket är helt öppet vilket innebär att man kan ansluta till det utan säkerhetsnyckel och att det inte finns någon brandvägg som begränsar trafiken. Användarna i konceptet delar på cirka 50 st accesspunkter. DATORER Falkenberg har standardiserat på en bärbar Apple MacBook med MacOS X som operativsystem. Dessa datorer är helt fristående på samma sätt som en hemdator och användarna har full behörighet att göra vad de vill när det gäller att installera program, ändra inställningar etc. Eleven får datorn i kartong och får själv packa upp den och installera de programvaror som skall används. Licenser för programvaror hanteras via centrala avtal. E-POST OCH SAMARBETSYTOR Falkenberg använder First Class för e-post och som portal för sina lärare och elever. SUPPORT Support och garantiärenden hanteras av skolans interna IT-administratör och skolans servicepartner. LAGRING OCH SÄKERHETSKOPIERING Lagring sker i huvudsak på respektive dator men det finns också en Mac OS X Server att tillgå på det trådlösa nätverket för publicering av information. Säkerhetskopiering hanteras med hjälp av USB-minnen och USB-hårddiskar. ÖVERVAKNING Falkenberg har ingen övervakning och de reglerar inte heller Internetanslutningen utan den är helt öppen. Behov finns av övervakning men man har ännu inte hittat något lämpligt verktyg. Sida 5

6 U M E Å K O M M U N INLEDNING Umeå inför på bredd ett en-till-en koncept som kan sägas vara ett mellanting mellan skoldatorkonceptet på Edströmska gymnasiet och Västerås stad. Satsningen inleddes i liten skala 2006 och har utökats eftersom så att alla elever som börjar gymnasiets årskurs ett från höstterminen 2008 får tillgång till en bärbar dator (idagsläget ca 2000 elever). NÄTVERK Umeå använder det befintliga skolnätet i trådlös form för att ansluta de bärbara datorerna i en-till-en konceptet. Tillgången till nätet är integrerat med användarens AD-konto. Kommunens trådlösa nätverk är uppbyggt av tre logiska nät ett administrativt (för all kommunens personal) och ett elevnät som båda autentiserar via datorcertifikat. Dessutom finns ett öppet nät där autentisering sker via proxy mot kommunens AD. DATORER Umeå har standardiserat på bärbara PCs med Windows som operativsystem. Dessa datorer ingår i ett AD, dvs varje användare har ett AD-konto som de loggar in med. Användarna är administratörer har full behörighet att göra vad de vill när det gäller att installera program, ändra inställningar etc. E-POST OCH SAMARBETSYTOR Umeå använder First Class för e-post och lärplattformen Fronter som köps som en tjänst. Användningen av lärplattformen är tydligt kopplad till de bärbara datorerna med en tydlig förväntan på att läraren i klasser som har bärbar dator skall använda lärplattformen som huvudsaklig kommunikationskanal. Detta är också tydligt kopplat till en riktad satsning på kompetensutveckling av lärarna som utgår dels från användning av Fronter, dels att alla lärare ska uppnå PIM (pim.skolverket.se) nivå tre senast under SUPPORT Support och garantiärenden hanteras av skolans supportdisk som är öppen varje dag. Utöver den traditionella tekniska supporten har gymnasieförvaltningen gjort en målmedveten satsning på stöd och utveckling av pedagogik i samband med denna satsning. Detta ligger inom ramen för ett centralt placerat LearningLab som arbetar nära tillsammans med utsedda IT-pedagoger som finns ute på varje skola. Syftet med detta är att såväl stötta den pedagogiska utvecklingen, men också att tydliggöra att en IT-satsning i skolan inte är ett tekniskt projekt, utan är en pedagogisk satsning. LAGRING OCH SÄKERHETSKOPIERING I och med att Fronter används som lärplattform lagras mycket av den verksamhetsrelaterade informationen där och inte i kommunens system. Dock finns en central IT-miljö för lagring och säkerhetskopiering tillgänglig via skolnätet och användarens AD-konto för lärare. När det gäller elever med bärbar dator kommer lagring i kommunens nät inte längre att erbjudas, utan de hänvisas till att ta eget ansvar för backup, tex genom att använda fria tjänster på nätet. ÖVERVAKNING Alla ingående IT-komponenter inklusive datatrafiken övervakas av intraprenaden IT och telefoni inom Umeå kommun. Sida 6

7 L I N K Ö P I N G S K O M M U N I Linköping finns ett teknikcollege där varje elev har varsin dator och sedan finns det ett par utbildningslinjer på gymnasiet där de också har varsin dator liknande det tvärvetenskapliga programmet på Wenströmska gymnasiet i Västerås. I övrigt finns delade datorer att tillgå. Linköping har en centraliserad hantering av IT med ett paketerat koncept av IT-tjänster liknande det koncept som används inom Västerås stad vad gäller nätverk, datorer, e-post, support, lagring och övervakning. När det gäller samarbetsytor liknande PluggNet köper Linköping den norska lärplattformen Fronter som en tjänst. Plattformen är integrerad med Linköpings AD så att elever och lärare får Single Sign On. En annan sak som skiljer från Västerås stad är att respektive skola kan välja mellan två olika konfigurationer av datorn. Standardkonfigurationen är mer låst och eleven är inte administratör medans utvecklingskonfigurationen är mer öppen och eleven är administratör. En utvärdering av PC NetBooks pågår inom kommunen och man följer utvecklingen inom en-till-en liknande koncept. Sida 7

8 S L U T S A T S E R TYDLIG TREND NÄR DET GÄLLER SKOLDATORKONCEPT En-till-en: En bärbar dator med trådlös Internetanslutning till varje elev och lärare, möjlig att använda när och var som helst. Eleven administrerar helt sin egen dator och måste ta ett stort ansvar för att den fungerar och är uppdaterad inklusive säkerhetskopiering av information. Målet är att öka kvaliteten på utbildningen, utveckla nya metoder och arbetsformer, öka lusten att lära hos såväl elever som pedagoger samt öka elevernas måluppfyllelse och resultat. EKONOMISKA UTMANINGAR FÖR ATT LYCKAS MED EN-TILL-EN Enkla och kostnadseffektiva lösningar vad gäller nödvändig IT-infrastruktur inklusive system som stödjer den pedagogiska processen bör paketeras i ett enhetligt koncept. Trådlösa öppna Internetanslutna nät ersätter trådbaserade kommunala skolnät. En personligt administrerad bärbar dator ersätter delade centralt administrerade stationära skoldatorer. Interna e-postsystem och portaler ersätts av tjänster på Internet, vilket även tar bort behovet av lagring och säkerhetskopiering i det traditionella skolnätet. Att gå från ett befintligt skoldatorkoncept till ett nytt innebär ofta avvecklingskostnader som måste beaktas. PEDAGOGISKA UTMANINGAR FÖR ATT LYCKAS MED EN-TILL-EN Datorn i skolan går från att ha varit ett inslag i undervisningen till att bli en grund för undervisningen. Viktigt att utveckla pedagogens arbete med IT i verksamheten, bla med hjälp av PIM (Praktisk IT- och Mediekompetens från Skolverket) inom tio områden: Hantera, Söka, Skriva, Kommunicera, Bild, Ljud, Presentera, Planera, Video och Lärresurser. En lärplattform och ett pedagogiskt stöd i form av tex LearningLabs är också viktiga delar. Sida 8

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021

IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021 IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021 med delmål 2011-2014 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 133 Sammanträdesprotokoll Sammanträdessdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10 Ks 112 Uppgradering av IT-plattform KS/2012-0384 Kommunstyrelsen beslutar 1. Omgående starta kommungemensamt

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

RADAR ADVISORY Radar Advisory

RADAR ADVISORY Radar Advisory RADAR ADVISORY OFFICE365 Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

IT] SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

IT] SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret IT] SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Daniel Bäckman Tjänsteutlåtande 2011-05-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/28 UAN. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden IT-pian 2012-2014 Förslag till beslut

Läs mer

Mölndals stad. IT-strateg i. för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112

Mölndals stad. IT-strateg i. för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112 Mölndals stad IT-strateg i för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112 Moindals stad Fortattare Version Innehålisförteckning Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare 2004-09-17 1 Kommunledningskontoret Ritva Widgren IT-säkerhetsinstruktion för användare 1. INLEDNING Målgrupp IT-säkerhetsinstruktionen vänder sig till samtliga anställda och förtroendevalda som använder

Läs mer

Revisionsrapport 1-2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2011. Lidingö Stad. Rapport: IT-revision. Stockholm, 2011-06-14

Revisionsrapport 1-2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2011. Lidingö Stad. Rapport: IT-revision. Stockholm, 2011-06-14 Revisionsrapport 1-2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2011 Lidingö Stad Rapport: IT-revision Stockholm, 2011-06-14 2 av 17 Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda kommunrevisorerna

Läs mer

Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar

Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar EXAMENSARBETE våren 2015 Sektionen för hälsa och samhälle Programområdet för datavetenskap IT-driftteknikerprogrammet Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar Författare Henrik Kristoffersson

Läs mer

En egen dator som redskap för lärande

En egen dator som redskap för lärande Helena Hallerström Martin Tallvid En egen dator som redskap för lärande Utvärdering av projektet En-till-En i två grundskolor i Falkenbergs kommun Delrapport 1 SOCIOLOGY OF LAW LUND UNIVERSITY Research

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson. Eleverna och internet

Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson. Eleverna och internet Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Eleverna och internet webbstjärnan 2014 Eleverna och internet 2014 Version 1.1 2014 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället

Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället Nulägesbeskrivning Skolan i esamhället Innehåll: Förord Sammanfattning Bakgrund Metodbeskrivning Lägesbeskrivning av läroplanerna Lgr, Gy och Skollagen Gemensamma

Läs mer

Projekt Skolportal. En sammanställning av Helsingborgs projektarbete

Projekt Skolportal. En sammanställning av Helsingborgs projektarbete Projekt Skolportal En sammanställning av Helsingborgs projektarbete 1 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Basfakta... 4 2.1 Projektet... 4 2.2 Bakgrund... 4 2.3 Sammanfattning... 5 3 Mål... 5 3.1 Effektmål...

Läs mer

Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun

Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun Göran Persson Lingman Louise Cedemar Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 1.1 Bakgrund och uppdrag 4 1.2 Revisionsfråga 4 1.3

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg?

Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg? Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg? Beredningen för skola och utbildning Januari 2012 Innehåll Bakgrund... 3 Utblick världen... 4 Ottumwa High School, Iowa - vill skapa det interaktiva

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer