Ansökan för projektstöd Piteå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan för projektstöd Piteå kommun"

Transkript

1 Ansökan för projektstöd Piteå kommun Popkollo Luleå, Norrbotten Projektnamn Popkollo Luleå Sökande / projektägare Föreningen Popkollo Luleå Bank Konto nr. / Bankgiro Swedbank Kontaktpersoner/Projektledning Projektledare: Petra Lundmark, ordförande Popkollo Luleå, , Ekonomiansvarig: Madelene Hansson, , Arbetsgrupp: Petra Lundström, BD Pop Madelene Hansson, ABF Norr Luleå Alva Höggren Bakgrund och idé Popkollo startade som ett musikläger för tjejer i åldern sommaren 2003 i Hultsfred. Initiativet kom från artisten Marit Bergman och syftet var att på ett förebyggande sätt jobba för en jämställd musikscen. Pilotkollot blev en succé och en upplevelse för livet för både deltagare och ledare. En fortsättning kändes självklar. Sedan dess har mycket hunnit hända med popkollo beviljades en treårig ansökan för att sprida popkollo till flera orter i Sverige och starta en nationell samarbetsorganisation för ideella föreningar som jobbar med jämställdhet, unga tjejer och musik. Med bas i det projektet har popkollo utvecklats och expanderat på flera håll. Popkollo idag: - Finns på 9 orter runt om i Sverige varav Luleå är den lokalorganisationen i Luelå som bedriver verksamhet i hela Norrbotten. - Tog emot 240 tjejer i åldern år sommaren Finns olika inriktningar som till exempel: original, metal, elektro, hip-hop, ljudteknik och film - Har idag 9 medlemsföreningar. - Är en av 7 grundare av den internationella samarbetsorganisationen Girls Rock Camp Alliance (www.girlsrockcampalliance.org) tillsammans med liknande läger som Popkollo från USA och England. - Driver projektet Popkollo Community som syftar till att skapa en interaktiv mötesplats på nätet för unga, musikintresserade tjejer, där de inte bara har möjlighet att nå varandra utan även få tillgång till information om olika musiklivsaktörer om aktuella händelser såsom workshops, konserter, replokaler etc. Popkollos expansion och utveckling har nu tagit även tagit sig till Luleå som ansluter sig till arbetat med att stärka unga tjejers musikutövande. Föreningen bildades 2012 med sikte på att arrangera Norrbottens först popkollo vilket genomfördes den juni 2013 i samverkan med ABF i Luleå och BD pop.

2 Syftet med denna ansökan är att få kontinuitet och ekonomiskt stöd för att fortsätta arbeta med unga tjejer inom musikverksamheten. Vi ser också att verksamheten klingar väl med de prioriteringar Piteå kommun gör för unga vuxna. Popkollo banar vägen och öppnar dörren för en helt ny målgrupp till Norrbotten, på flera olika plan. För att använda en populär term i sådana här sammanhang för att beskriva processen de genomgår på ett Popkollo så passar entreprenörskap bäst. De uppmuntras att se bortom konventioner och ramar, att våga prova och våga vara skitdåliga tills de blir skitbra. Ingen dömer, alla peppar. Under ett popkollo sysselsätts projektledare, musikledare, fritidsledare samt ett antal gästföreläsare från musikbranschen. Majoriteten av dessa projekt, musik och fritidsledare är unga kvinnor från Norrbotten. För många av dem är uppdraget inom Popkollo det första för dem i rollen. Popkollo utbildar och tränar ledarskap, entreprenörskap och organisation. Popkollo är en plattform där de utvecklas i en stimulerande miljö, där de lär sig omsätta sin kunskap och kompetens. Allt förarbete är i dagsläget ideellt och vi söker även pengar från NLL för att kunna ha en projektledare som arbetar 6 timmar i veckan för att hålla ihop den ökade verksamheten. Förutom det så arbetar både ideella och avlönade personer under aktiviteterna. Popkollo gör med andra ord direkt och indirekt så att unga, kreativa människor kommer till och skapar en relation med Norrbotten. Popkollo är en otraditionell fristad för unga människor som tänker utanför ramarna, detta gäller såväl deltagarna som ledarna. Att Popkollo ska etableras i Norrbotten är ett långsiktigt mål att uppnå. År 2013 har vi satt ett kollo med 20 deltagare som konkret mål ska vi genomföra ett kollo i Piteå för 25 deltagare och tre workshops ett i Luleå, ett i Boden och ett i Älvsbyn samt ett dagkollo i Kiruna. Under 2015 skall vi genomföra ett kollo i fyrkanten. Fyra workshops, ett i fyrkantens varje kommun samt ett dagkollo i Gällivare eller Överkalix. Under 2016 skall vi genomföra två kollon i fyrkanten. Fyra workshops, en workshop i varje kommun i fyrkanten, samt ett dagkoll i Gällivare eller Överkalix. Vi hoppas med det här projektet att också Landstinget vill stötta oss i att uppnå vårt mål med att utveckla Popkollo till en kontinuerlig och självgående verksamhet med en solid organisation och en stark regional förankring. Projektets syfte och mål Utifrån 2013 då Popkollo etablerades vill Popkollo Luleå göra en tre års satsning för unga tjejer i ålder år för att fortsätta arbetet med att lägga en grund för en kontinuerlig verksamhet och långsiktig struktur. Vi har upprättat en stabil grundorganisation och vill satsa på att sprida Popkollo i Norrbotten med starten i Luleå 2013 och att förlägga popkollo 2014 i Piteå för att sedan fortsätta att sprida kolloverksamheten i Norrbottens kommuner. Målgrupp: Popkollos primära målgrupp är unga tjejer i Norrbotten i åldern år. En sekundär målgrupp som hänger ihop med det primära syftet är de projekt- och handledare som skapar den verksamhet som vänder sig till dessa unga tjejer. Föreningen Popkollo i Luleås roll är att underlätta och stötta dessa eldsjälar i deras arbete samt att utbilda dem i projektledarskap och entreprenöriellt förhållningssätt. Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning: Vi planerar att arbeta utifrån ett lokalt kansli, med en projektledare samt en arbetande styrelse som arbetar i samverkan med en nationell ledningsgrupp med utrymme för att hyra in specialkompetens vid behov. Vi verkar för att följa övergripande verksamhetsplan 2013 har vi i Popkollo Luleå gjort: - Genomfört vårt första Popkollo i Luleå

3 - upprättat en stabil grundorganisation - vi har gjort en plan för nya intäktskällor - vi har undersökt vilka idéer och behov som finns i Norrbotten och utifrån det förstått att det finns ett behov av popkollo satsningen - gjort en plan för att omvandla redan etablerade kontakter till medlemmar 2014 ska Popkollo Luleå ha: - Minst 40 nya medlemmar - Genomföra ett dagkollo i Kiruna - Genomföra ett Popkollon med 25 deltagare i Piteå - Genomföra tre workshops, en i varje kommun i en av fyrkantens kommuner. - Genomföra två ytterligare arrangemang för unga tjejer på musikarenan. - Finnas med på arenor som är aktuella för popkollo bland annat Minus 30 och musikens makt ska popkollo luleå ha: - Minst 50 nya medlemmar - Genomföra ett dagkollo i Gällivare eller Överkalix - Genomföra fyra workshops, en workshop i varje kommun i fyrkanten - Genomföra ett Popkollon med 30 deltagare i en av fyrkantens kommuner - Genomföra två ytterligare arrangemang för unga tjejer på musikarenan - Fortsätta att synas på arenor som Minus 30 och musikens makt. - Finnas med på Luleå hamnfestival och Piteå dansar och ler ska popkollo luleå ha: - Minst 60 nya medlemmar - Genomföra ett dagkollo i Gällivare eller Överkalix - Genomföra fyra workshops, en workshop i varje kommun i fyrkanten - Genomföra två Popkollon med 20 deltagare på varje kollo ett i Luleå och ytterligare ett i någon av Norrbottens kommuner. - Genomföra två ytterligare arrangemang för unga tjejer på musikarenan - Fortsätta att synas på arenor som Minus 30, musikens makt, Luleå hamnfestival och Piteå dansar och ler Deltagare: Popkollo Luleå nådde deltagare i Norrbotten. 100% är unga tjejer. Under deltagare, deltagare och deltagare. Rekryteringsbasen är hela Norrbotten. Arbetstillfällen: I Norrbotten kommer Popkollo att ha timanställda projekt- och musikledare samt ett antal gästföreläsare. Merparten är kvinnor då vi arbetar aktivt med kvinnliga förebilder som en del av pedagogiken. Popkollo kommer att utbilda Popkollo ledare utifrån popkollos grundläggande värderingar. Samtliga av popkollos ledare ska vara väl införstådda med pedagogik och värdegrund för att kunna genomföra ett bra kollo/pass för deltagarna. Samtliga ledare genomgår en två dagars grundutbildning där fokus ligger på pedagogik, gruppdynamik och konflikthantering. Vi kommer även vidareutbilda de som är grundutbildande, vidareutbildningen består av fördjupning av gruppdynamik och konflikthantering. I samarbete med ABF kommer även styrelsen och arrangörsgruppen utbildas i styrelsekunskap och arrangörsskap. Medlemmar: Popkollo Luleå kommer att rekrytera medlemmar till popkollo, vårt mål är att ca 90% kvinnor och 10% män. Målet är att 40 nya under 2014, 50 nya under 2015 och 60 nya under Vi kommer även aktivt arbeta med medlemsaktiviteter för att behålla redan existerande medlemmar. Metodutveckling:

4 Inom föreningen har vi arbetat med nya metoder för medlemshantering och finansiering, pedagogik, entreprenörskap, projektledning och erfarenhetsspridning, kommunikation. Detta arbete fortsätter under perioden Integration: Vi söker nya vägar för att nå en bättre integration i Popkollo. Målet att nå en högre mångfald präglar alla beslut vi tar vad gäller anställningar, marknadsföringsmetoder, kommunikation och ekonomi. Jämställdhet: Popkollo är en verksamhet som har startat helt utifrån syftet att uppnå jämställdhet. Med fokus på musikbranschen men med vetskap om att en sådan utveckling och förändring också sätter avtryck på resten av samhället t ex genom de liv deltagarna lever utifrån musiken. Närvaro/samverkan: Popkollo existerar redan i många olika nätverk. Riksorganisationen för Popkollo, ABF och BD Pop är några. Genom detta projekt hoppas vi i en högre grad kunna samverka mer inom regionen och de närliggande kommunerna. Projektorganisation och styrgrupp: Under 2014 har organisationen arbetat med att få en stabilitet i arbetet och separerat styrelse och projektgrupp för att engagera fler personer samt få en stabil organisation för att säkerställa framtida popkollo. Geografiskt område: Utgångspunkten är Luleå kommun och popkollo Luleå arbetar i hela Norrbotten och uppsamlingsområdena är samtliga kommuner i Norrbotten. Under kollot 2013 var det deltagare från Skellefteå i Västerbotten till Kiruna i Norrbotten. I övriga Sverige samverkar Popkollo med medlemsorganisationerna genom Riksorganisationen för Popkollo. Tid- och aktivitetsplan 2014 Jan Maj Planering juni Genomförande av sommarkollo Under hösten kommer vi att genomföra Workshops och dagkollo Grundschema för popkolloveckan måndag: Lära känna varandra, titta på lokaler tisdag: Instrumentworkshop, bilda band, introduktion av replokaler onsdag: Låtskrivarworskhop och testa på att spela i band torsdag: Rep i band, inspirationsworkshop träna att stå på scen fredag: repa i band lördag: Inspelning i studio, repa i band söndag: repa i band, soundcheck, konsert Dagkollo Dag 1 instrumentworkshop Dag 2 testa på att spela i band Dag 3 Workshop och utåtriktad konsert Workshop Olika sorters workshops som instrumentworkshops, låtskrivarworkshops, ljud- och ljusworkshop, teknikworkshop med flera Under våren kommer två workshops genomföras samt ett dagkollo

5 Juni genomförande av sommarkollo Under hösten kommer vi att genomföra två Workshops och ett dagkollo 2016 Under våren kommer vi genomföra två workshops genomföras samt ett dagkollo Juni genomförande av två sommarkollon Under hösten kommer vi att genomföra två Workshops och ett dagkollo Budget Popkollo Luleå avser att söka pengar för perioden med fokus på stabilisering och utveckling av konceptet. Från NLL söker vi pengar för kolloverksamhet och projektanställning Från Luleå kommun, Piteå kommun, Boden kommun, Älvsby kommun och Kiruna kommun söker vi pengar för kolloverksamhet. Vi kommer även söka pengar från stiftelser och fonder samt söka sponsring från lokala företag. Popkollo 2014 Intäkter Deltagaravgifter Popkollo riksorganisation Föreningsstöd Popkollo riksorganisation Verksamhetsstöd Popkollo riksorganisation Resebidrag Popkollo riksorganisation Bidrar NLL Bidrag Luleå kommun Bidrag Piteå kommun Bidrag Älvsbyn kommun Bidrag Boden kommun Bidrag Kiruna kommun Bidrag Gällivare kommun Bidrag Överkalix kommun Bidrag lokala och regionala stiftelser och fonder ABF ABF kostnadsersättning BD Pop Lokal och regional sponsring Övriga intäkter SUMMA Utgifter Lokaler, logi, mat och utrustning - sommarkollo Aktiviteter - sommarkollo Lönekostnader projektledare 6 timmar i veckan i 40 v per år Ledar- och workshops löner sommarkollo och dag kollo Workshops ledarlöner och verksamhetskostnader Dagkollo - ledarlöner och verksamhetskostnader Presenter till avslutningskonsert Rikskonferens deltagaravgift Rikskonferens resor Ledarutbildningar Instrument och material Avslutningskonsert

6 Styrelsearbete (kopiering och administration) Marknadsföring Övriga utgifter SUMMA RESULTAT Föreningen Popkollo i Luleå söker härmed stöd om: kr från Piteå kommun för 2014 års genomförande av Popkollo kr från Piteå kommun för 2015 års genomförande av Popkollo kr från Piteå kommun för 2016 års genomförande av Popkollo Ordförande Popkollo Luleå Petra Lundmark Ekonomi Madelene Hansson

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning ABF- Ålands syfte är vara en del av det fria bildningsarbetet grundat på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer. Föreningen ska arbeta för ett aktivt medborgarskap,

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv.

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv. 1 Projektplan Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling 1. Sammanfattning Projektet Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling - ska genom KONKRETA praktiska aktiviteter och handlingar som

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN FOLKETS HUS OCH PARKER 2010 2011 2012 MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN s 1 Innehåll Förord Folkets Hus och Parker - en presentation Möjligheternas mötesplats Tre framgångsfaktorer Prioriterade

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer