Sveriges EU-ordförandeskap. Underjordiska affärer i Mölnlycke. Nätverk för europeiska möjligheter. Glenn Strömbergs Italien.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges EU-ordförandeskap. Underjordiska affärer i Mölnlycke. Nätverk för europeiska möjligheter. Glenn Strömbergs Italien."

Transkript

1 en tidning från business region göteborg nr tema Europa Glenn Strömbergs Italien Underjordiska affärer i Mölnlycke Nätverk för europeiska möjligheter Cecilia Malmström om Sveriges EU-ordförandeskap

2 ledare Göteborg, Europa och världen Allt fler indikatorer tyder på att konjunkturen har bottnat och att ekonomin åter börjar växa, främst genom att exporten tar fart. Det är positivt för en exporttung region som vår. Göteborgsregionen har alltid präglats av ett flitigt utbyte med omvärlden från 1600-talets handelskompanier till dagens moderna exportföretag inom industri- och tjänstesektor. Vi har av tradition haft nära band till viktiga exportmarknader såsom Tyskland, USA, Norge, Storbritannien och Danmark. I detta sammanhang kommer naturligtvis EU-ordförandeskapet lägligt. Sammantaget är övriga EU den i särklass viktigaste exportmarknaden. Därför är det naturligtvis oerhört glädjande att Göteborg är den ort som står värd för flest möten under ordförandeskapet. Utöver tre ministerrådsmöten kommer det att äga rum ett tjugotal tjänstemannamöten. Det innebär fantastiska möjligheter att visa upp vår region. I slutet av oktober arrangeras även konferensen Future Road Transport Safe and Clean i Göteborg med beslutsfattare från bland annat EU-kommissionen och Europaparlamentet. Temat är trafiksäkerhet och miljö ett område där Göteborgsregionen redan har en stark position på världskartan. Även om det händer mycket här hemma, så gäller det även att vara fortsatt synliga på plats ute i Europa. Den 5-7 oktober deltar Business Region Göteborg vid den internationella fastighets- och investerarmässan Expo Real i München. Export handlar dock inte bara om EU. Under senare år har de så kallade BRIK-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) kommit att stå för en allt större andel av världsekonomin. Att ha ett av dessa länder så nära som Ryssland innebär naturligtvis stora möjligheter. Inom ramen för FinansKompetensCentrum har vi därför börjat planera för en resa till Moskva. I detta förberedelsearbete har vi haft mycket stor nytta av våra goda relationer med det ryska generalkonsulatet i Göteborg. Vi har också sedan länge mycket goda kontakter med Kina. Som ett led i att underhålla dessa relationer genomfördes nyligen en resa vars syfte bland annat var att introducera Göteborgs kommunstyrelses nya ordförande Anneli Hulthén för de kinesiska värdarna i Shanghai. Ett annat spännande land är Turkiet. Med drygt 70 miljoner invånare och en stor andel människor med turkisk bakgrund i Västsverige finns alla möjligheter till fruktbart utbyte. Detta underlättas sedan i somras av att Turkish Airlines invigde en direktlinje mellan Göteborg och Istanbul. Listan på exempel kan göras lång. Även om inte varje händelse i sig är avgörande, så innebär den att Göteborgsregionen knyts allt närmare Europa och resten av världen. Det är positivt och det bådar gott inför framtiden. nr. 3 innehåll 2009 Styrelsekraft 3 Spetsforskning i Mölndal 4 Stor satsning på FoU 4 Tema Europa 5 13 Lindex öppnar i Öst 6 Vägen till Europa 7 Cecilia Malmström 8 9 Samarbeten över och under jorden 10 Han lobbar för Göteborg 11 EU-studier i Brügge 11 Europeiska evenemangslösningar 12 Glenn tar Italien till Sverige 13 Bra företagsklimat i regionen 14 Inspirationsdagen Skepp ohoj Götheborg 15 Kalendern 16 2 Lennart Olausson Vd Business Region Göteborg AB Tidningen Business ges ut av Business Region Göteborg AB Ansvarig utgivare Ulf Landin Telefon Produktion Sund Kommunikation Tryck Billes Tryckeri AB

3 Foto: Stort intresse för styrelsekraft Adepterna Malin Norén, Mari Svensson och Marie Karlsson-Tuula. Ett krafttag för kvinnor Kvinnor är kraftigt underrepresenterade i både privata och offentliga bolagsstyrelser. Som ett svar på detta drog i september mentorprogrammet Styrelsekraft igång, vilket ger kvinnor möjligheten att öka sina kunskaper om styrelsearbete. Det är en blåsig men solig dag när tre av de 200 utvalda kvinnliga adepterna sammanstrålar på Café Hamngatan i Göteborg för att prata om sina förväntningar på Styrelsekraft. Mari Svensson, inköpschef på KappAhl, Malin Norén, affärsområdeschef på Business Region Göteborg, och Marie Karlsson-Tuula, universitetslektor och docent i civilrätt, enas om att det är en stor ära att ha blivit utvalda. Jag blev verkligen jätteglad när jag öppnade mailet och såg att jag blivit uttagen. Det är ju helt fantastiskt, säger Malin Norén. Manlig dominans Att det kan vara svårt att ta sig in i den man liga styrelsevärlden är de också överrens om. Det är inget att sticka under stolen med att karlarna väljer in sig själva, menar Marie Karlsson-Tuula. När jag jobbade som polischef satt jag med i polischefsföreningen och där hade redan de viktiga besluten fattats dagen innan i bastun. De andra kvinnorna nickar igenkännande. Men det tror jag är det bästa med det här, att vi får möjligheten att utöka våra egna nätverk med andra kvinnor från olika branscher, framhåller Mari Svensson. Sedan lite mer än ett år tillbaka sitter hon redan, som enda kvinna, med i European Furnishing Groups styrelse och det har gett mer smak. Jag har upptäckt att jag tycker det är så otroligt roligt. Det är en win-win-situation därför att jag lär mig saker i styrelsen som jag kan använda i mitt jobb på KappAhl och tvärtom. Men det finns fortfarande sånt jag vill lära mig. Malin Norén håller med om att det är möjligheten att få mer kunskap om styrelsearbetet som lockar mest. Jag har ingen större erfarenhet av styrelsearbete och jag känner verkligen att det finns saker att lära. Jag vill våga lita på att jag kan och vet vad min roll är. Utbildningsstipendium och mentor Just med syftet att utveckla adepternas kunskaper inom styrelseområdet får de kronor var i utbildningsstipendium. En annan viktig del av programmet är kontakten med mentorn. Men att det skulle handla om kvotering vill ingen av dem höra talas om. De betraktar Styrelsekraft som en utbildning som en möjlighet för kvinnor att våga ta steget och en chans att utöka sina nätverk för att få möjligheten att spela på samma villkor som männen. Vi får verkligen hoppas att det här lyckas nu, att de flesta av oss kommer med i någon styrelse, säger Malin Norén. Ja, och att de inte bara kör det en gång utan i alla fall fem år till. För 200 kvinnor, det är ju ingenting, sammanfattar Mari Svensson. Intresset för Styrelsekraft, det nationella styrelseprogrammet för kvinnor, har varit stort kvinnor från hela landet sökte de 200 utlysta platserna. Birgitta Wildenstam, projektledare för programmet, anser att dessa höga siffror tar död på många myter. Det har påståtts att kvinnor inte vill, inte har tid eller inte vågar sitta med i en styrelse men nu visar vi att både kompetensen, intresset och modet finns där. Så snarare är det något som måste ha varit fel i systemet, säger hon. Syftet med Styrelsekraft är därför att förbättra kvinnors möjlighet att få styrelseuppdrag genom att under ett år erbjuda dem en gedigen styrelseutbildning samt att de får tillgång till varsin mentor med bred styrelseerfarenhet. Den långsiktiga målsättningen är att dessa åtgärder ska främja en ekonomiskt hållbar tillväxt. Programmet, som utlystes av näringsminister Maud Olofsson, projektleds av Almi Företagspartner. Brett urval De 200 adepterna har delats in i fyra olika geografiska områden Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå men representeras av kvinnor från hela landet. Vi har tittat väldigt brett, bland annat på internationella erfarenheter, kunskap om företagsledning, ekonomi och finans samt specialistkompetenser, berättar Birgitta Wildenstam. Birgitta Wildenstam. Foto: Almi Intresset för mentorskapet har varit stort det med. Många personer har själva hört av sig och visat sitt intresse därför att de tycker att det är viktigt. Adepterna kommer att ha sex till åtta mentorträffar under året samt sex nätverksträffar med de övriga kvinnorna. Birigtta Wildensam tycker att det ska bli så kul nu när det drar i gång under september och hon har även stora förhoppningar på framtiden. Jag känner att med det intresse som finns kan det här bli hur bra som helst. Styrelsekraft skapar förutsättningarna och sen är det upp till svenskt näringsliv att plocka upp taktpinnen efter det. 3

4 Foto: Astra Zeneca Labbmiljö i världsklass Västra Götaland har idag en stark ställning inom den kliniska forskningen i Sverige och internationellt. Genom en rad initiativ stärks nu regionens förutsättningar för att bli den mest attraktiva regionen i Europa för högkvalitativ forskning. Fredagen den 5 juni 2009 invigdes Astra Zenecas nya forskningscenter i Mölndal. Investeringen på 524 miljoner i det nya laboratoriet för utveckling, framställning och förpackning av läkemedel till långt framskridna forskningsprojekt är den största enskilda satsningen företaget gjort i Mölndal. Tillsammans med den mindre forskningsanläggning Astra Zeneca tog i drift i vintras har nu drygt 800 miljoner kronor investerats i Mölndal de senaste åren. Detta gör Västsverige till en ännu viktigare del av utvecklingen av det framgångsrika globala Tio miljoner till forskning och utveckling Västra Götalandsregionen har avsatt 10 miljoner kronor till programmet Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Ansökningsperioden pågår till och med den 30 oktober. Syftet med FoU-programmet är att stärka de små och medelstora företagens möjligheter att konkurrera på globala marknader. Genom att ge företag den ekonomiska möjligheten att samarbeta med forskare på institut, universitet och högskolor i regionen så förbättras den ömsesidiga kunskapsöverföringen mellan företag och akademi. Att ha en hög innovationsnivå är en viktig läkemedelsföretagets produkter. Det visar att vår verksamhet i Mölndal har ett fortsatt stort förtroende från koncernen att leverera ledande produkter till marknaden, säger Mats Berglund, Vice President Pharmaceutisk forskning och utveckling på Astra Zeneca. Samarbeten för bättre vård Astra Zeneca är också en av medfinansiärerna till rapporten Value guided healthcare as a platform for industrial development in Sweden feasibility study som presenterades på Sahlgrenska akademin i augusti. Rapporten föreslår en nationell strategi och en ökad samverkan mellan stat, landsting, industri, universitet och högskolor. Dagens. 69 kvalitets- och patientregister, exempelvis hjärtregistret, bråckregistret och höftprotesregistret ska enligt rapporten breddas, fördjupas och samordnas. Med en nationell strategi för pusselbit för att skapa tillväxt i regionen. Med det här nya stödet hoppas vi att fler företag vågar satsa på utveckling, vilket i sin tur kommer att skapa en större efterfrågan på FoUinsatser, förklarar Marcus Nordanstad på Västra Götalandsregionens Näringslivsenhet. Det finns två olika typer av stöd att söka FoU-kort Bas, på max kronor, samt FoU-kort Avancerat, på max kronor. FoU-kort Bas ska användas för att klargöra företagets behov av FoU-insatser medan det större stödet ska gå till konkreta forskningsprojekt som tillför ny kunskap och kompetens till utvecklingen av produkter och processer. De båda stödformerna kräver båda registren kan Sverige bygga en världsledande industriell plattform som bidrar till såväl en internationell attraktionskraft gentemot de forskande läkemedelsföretagen, som en bättre vård och behandling för enskilda patienter. Ett annat initiativ för att sätta Västsverige på kartan i den globala konkurrensen om var läkemedelsföretagen förlägger sin forskning är Gothia Forum. Denna satsning ska underlätta och driva det kliniska forskningssamarbetet mellan sjukvård, akademi och forskningsindustri i Västra Götaland. Forskare från såväl svenska och utländska forskningsföretag med verksamhet i regionen kan vända sig dit för information, forsknings- och kvalitetsstöd. Målet är att göra Västra Götalandsregionen till den mest attraktiva regionen i Europa för högkvalitativ forskning, säger Kaj Stenlöf, chef för Gothia Forum. 50 procents medfinansiering, vilken kan ske i egen tid. Forskning och utveckling i små och medelstora företag är en fristående del av programmet InMotion en kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar, som totalt tilldelats 150 miljoner kronor. FoU-stödet, om 10 miljoner kronor, är den enskilt största satsningen inom ramen för InMotion. Läs mer på Regionkansliet/Tillvaxt--Utveckling Carl Mårtensson 4

5 5 Europa Tema Möjligheternas Europa 2009 är det Sveriges tur att axla ordförandeskapet i EU och Göteborg är värd för tre av tolv ministermöten. Men EU betyder förstås mer än bara möten och byråkrati den europeiska marknaden erbjuder affärsmöjligheter för alla företag, både stora som små, oavsett bransch. Västsvensk kompetens efterfrågas i Europa och utvecklingspotentialen för våra produkter och tjänster är enorm. Business ägnar därför detta nummer åt möjligheternas Europa.

6 Tema Europa Foto: Lindex Lindex expanderar i Ryssland med hjälp av de nya ägarna Stockmann. Storsatsning i öst När Göran Bille tog över som vd på Lindex 2004 påbörjades arbetet med att stöpa om Lindex koncept och deras mest framgångsrika utlandsetablering hittills inleddes. Idag finns Lindex 380 butiker i totalt nio länder. Merparten av Lindex butiker, cirka 250 stycken, finns i Sverige, Norge och Finland. Men även de tre baltiska länderna, Tjeckien och under det senaste året Ryssland och Saudiarabien, har lärt sig att uppskatta det svenska underklädes-, barn- och dammodet. Kunderna är ganska lika oavsett var vi etablerar oss. De gillar snygga kläder till bra priser, säger Göran Bille. Därför har Lindex inga specifika kollektioner för de olika marknaderna, men lokalanpassar utbudet. I Östeuropa finns det exempelvis en tydlig trend mot ett mer feminint bad- och underklädesmode. Expansionen i Central- och Östeuropa började med etableringen av en butik i Estland Fem år senare finns det ett tjugotal Lindexbutiker i Baltikum och trots det senaste årets finansiella kris är Göran Bille nöjd med resultatet och tror att det finns utrymme för ytterligare 20 butiker i regionen. Efter Tjeckiens EU-inträde 2007 etablerade Lindex sin första butik där och idag finns det fyra. Det är betydligt enklare att etablera sig i ett EU-land. Det kräver mindre arbete, administration och kostnader som en följd av reglerna för fri handel inom EU, med bra dialog mellan myndigheter i olika länder och många gemensamma lagar och förordningar, säger Göran Bille. Partnerskap öppnar nya marknader Att etablera sig på en ny marknad i ett nytt land kräver ändå lokalkännedom. Lindex har bra kontakter med redan befintliga företag och svenska myndigheter vilket underlättat etableringen. Med hjälp av Exportrådet har de bland annat kunnat ta fram bra beslutsunderlag om exempelvis hur invånarna i landet lever och konsumerar. Det gör det mycket enklare att ta beslut kring investering i en ny butik i ett speciellt område, stad eller land, säger Göran Bille köptes Lindex av den finska detaljhandelskoncernen Stockmann. Utan dem hade satsningen i Ryssland troligen aldrig ägt rum. Stockmann har varit verksamma med varuhus på den ryska marknaden sedan talet och har en organisation på plats för allt från rekrytering till logistik och juridik. Lindex erbjudande passar in på den ryska marknaden, så det blev en win-win situation för båda parter, säger Göran Bille. En utmanande framtid I augusti 2008 öppnade Lindex första butik i St Peterburg. Efter ett år är Göran Bille väldigt nöjd med etableringen och i höst öppnar Lindex sin femte butik i Ryssland, denna gången i centrala Moskva. Samtidigt har Lindex gått på export till Mellanöstern. Med tio butiker på franchisebasis visar Lindex att deras produkter går hem överallt. Planen för de fem kommande åren är offensiv. 100 butiker ska öppna i Ryssland och ytterligare 100 på övriga marknader. Förutom befintliga länder är det flera Östeuropeiska butiker på gång, bland annat i Slovakien, där Lindex öppnar en butik under hösten 2009, samt ett flertal länder i mellanöstern. Vi har självförtroende och känner stolthet för våra produkter och vårt varumärke. Vi är ödmjuka inför utmaningen men har nu hittat ett sätt som fungerar. Eller rättare sagt flera, säger Göran Bille. Carl Mårtensson 6

7 Europa Tema Nätverk hjälper företagen Fördelarna med EU-medlemskapet är många. Men för små och medelstora företag framstår EU:s inre marknad ofta som en djungel av hinder snarare än en värld av möjligheter. Det arbetar Enterprise Europe Network för att förändra. Enterprise Europe Networks uppdrag är nämligen just att hjälpa små och medelstora svenska företag ta bättre del av EU-medlemskapet och att lära dem dra nytta av EU:s inre marknad. Ulrike Firniss är chef för verksamheten vid Business Region Göteborg. Vi är ett regionalt europeiskt nätverk med mycket kompetenta specialister inom olika Europafrågor, förklarar hon. Enterprise Europe Network arbetar inom tre prioriterade områden kostnadsfri EUrådgivning, möjliggörande av affärs- och tekniksamarbeten samt forsknings- och innovationssamarbeten. Vi svarar på över förfrågningar per år. De är konkreta, företagsspecifika frågor och kan handla om både lagstiftning, finansiering och handel, säger Anna Larson, projektledare på Enterprise European Network. Men det går inte att veta allt om allt som rör EU. Därför är Anna Larson och Ulrike Europeiskt tryck på Rec Indovent Göran Floman. Foto: Lina Skafvensted Rec Indovents ventilationsaggregat har använts vid byggandet av såväl världens som Sveriges och Japans första passivhus. Nu är företaget redo att erövra Europamarknaden, men exportarbetet sker med stor eftertanke. Andelen passivhus som byggs i Sverige ökar ständig och trots rådande lågkonjunktur räknar Rec Indovent med att öka sin omsättning med 50 procent under året. Intresset för de energieffektiva fastigheterna växer även ute i världen och företaget exporterar idag till ett tiotal europeiska länder, däribland Tyskland, Schweiz, Italien, England och Irland. Västsverige har ögonen på sig när det gäller cleantech. Det kommer många utländska delegationer till Ecoex eller till Passivhuscenter Firniss samt resten av teamet som jobbar för den Göteborgsbaserade verksamheten inte ensamma i sitt arbete. Nätverket Enterprise Europe Network finns i ytterligare 40 europeiska länder och Göteborgsteamet är överrens om att det är i det internationella kontaktnätet som den stora styrkan ligger. Om någon undrar vad som gäller när ett EU-krav inte har harmoniserats med ett specifikt lands nationella lagstiftning behöver jag exempelvis bara ta hjälp av våra kollegor i just det landet, förklarar Anna Larsson. Internationell kompetens En annan viktig del i Enterprise Europe Networks arbete är möjliggörandet av olika typer av samarbeten över nationsgränserna. Att hitta affärskontakter till svenska företag som är intresserade av att ge sig ut på den europeiska marknaden är del i detta. En annan är att informera om vilka möjligheter företag har att söka EU-stöd. För att vara berättigad till stöd krävs det att man har en europeisk dimension och någon form av innovation. Det kan verka svårt men när man lyckas få stöd innebär det ett stort kliv framåt, både kontakt-, kompetens- och konkurrensmässigt, understryker Ulrike Firniss. och ofta går tåget vidare till oss. Därigenom har vi skapat många företagskontakter som vi nu exporterar till, säger Göran Floman, vd på Rec Indovent. Rec Indovents ventilationsaggregat är specialutformat för att användas i lågenergiförbrukande fastigheter och passivhus. Vi har utvecklat produkten för att klara av de speciella förhållanden som gäller i passivhus och utan att skryta kan jag nu säga att vi är nummer ett inom området, berättar Göran Floman. Efterfrågad export Uppmärksamheten kring Rec Indovents ventilationsteknik innebär att företagets Europaexpansion har varit efterfrågad snarare än uppsökt. Göran Floman är väldigt noga med att poängtera att de måste fokusera på att erövra hemmamarknaden först, innan de beger sig ut i vida världen, men företaget har ändå gjort vissa ansträngningar för att öka sin export. Den första europeiska marknaden vi exporterade till var Irland och de kontakterna fick vi när vi var med på ett event som Ecoex låg bakom. Att vara verksam i flera länder samtidigt är emellertid mycket tidskrävande. Det har Rec Ulrike Firniss. Men ansökningsprocessen är ingen dans på rosor och ofta innebär den en stor administrativ börda som kostar företagen i både tid som pengar. Fast det går att söka stöd från Vinnova för sådant förarbete. Via oss slussas företagen dessutom vidare till områdesspecialister som kan avgöra huruvida idéerna är värda att satsas på, innan något arbete görs i onödan. Och, som sagt, de som slutligen beviljas EU-stöd är alltid mycket nöjda, avslutar Anna Larsson. Mer info: Indovent insett under det ett och ett halvt år som gått sedan företaget inledde sina första affärer med Irland. Men företaget har nu hittat en smidigare och mer tidsbesparande kundlösning. Nu satsar vi på utbildningar här i huset i stället där vi berättar om projekteringsprocessen. Vid nästa tillfälle kommer bland annat engelsmän och portugiser hit. Nätverket vi bygger upp ger oss dessutom en bra grund att stå på när vi väl beslutar oss för att verkligen expandera, sammanfattar Göran Floman. fakta Ecoex Foto: Lina Skafvensted Ecoex är ett samverkansprojekt mellan flera offentliga aktörer i Västsverige med Business Region Göteborg som projektledare. Projektets målsättning är att bidra till ökad tillväxt hos medverkande företag samt att generera nya arbetstillfällen i regionen. Ecoex erbjuder exempelvis identifiering av affärsmöjligheter på olika utvalda marknader, exportinriktade aktiviteter, marknadsföring och nätverkande. 7

8 Tema Europa Ordförandeskapet har varit högst upp på agendan 8

9 Europa Tema Hon tar EU till Göteborg Snart inleds det första av tre ministermöten på Eriksberg i Göteborg. En kort promenad därifrån bor Sveriges EU-minister Cecilia Malmström. EU-ordförandeskapet är ett fantastiskt tillfälle att visa upp Sverige och Göteborg men till syvende och sist ska vi också leverera resultat. Text: Carl Mårtensson Foto: Jörgen Ulvsgärd Förutom att tillsammans med statsminister Fredrik Reinfeldt se till att Sveriges ordförandeskap flyter på enligt planerna ska Cecilia Malmström under hösten också hinna med att representera ordförandeskapet i EU-parlamentet i Strasbourg och Bryssel, leda möten, delta i frågestunder och debatter samt ansvara för det allmänna rådet. Det blir mycket jobb och mycket resande, men jag är förberedd. Ordförandeskapet har varit högst upp på agendan sedan jag tillträdde i oktober 2006, säger Cecilia Malmström när vi träffas i hennes rum på Rosenbad. Resan dit har på sätt och vis varit spikrak för den 41-årige EU-ministern, men samtidigt har hon tagit en omväg runt halva Europa. Cecilia Malmström föddes i Stockholm, men växte upp i Göteborg och Frankrike. Efter gymnasiet väntade studier i Paris och arbete för SKF i Barcelona. Cecilia Malmström hann också med en sväng till Tyskland innan hon återvände till Göteborg för att studera och doktorera i Statskunskap. Hennes politiska karriär har sedan dess inneburit såväl uppdrag i kommunal nämnd och regionfullmäktige som att hon har varit medlem i Folkpartiets partistyrelse och suttit sju år som EUparlamentariker. fakta Från Bryssel till Göteborg Göteborg är den ort som står värd för flest möten under ordförandeskapet. Förutom tre ministermöten kommer det att arrangeras ytterligare ett tjugotal tjänstemannamöten under hösten. Det är inte bara ett bra tillfälle för Göteborg att synas utan inbringar också stora inkomster i form av exempelvis hotellnätter och restaurangbesök. Men jag hoppas också att göteborgarna känner att EU kommer närmare dem. Det kommer finnas möjligheter att gå på seminarier, att träffa och diskutera med såväl kommissionärer som ministrar, säger Cecilia Malmström. Att öka medborgarinflytandet, delaktigheten och OM Cecilia Malmström Ålder: 41 Bor: Lindholmen, Göteborg, med man och två barn. Yrke: Sveriges EU-minister sedan oktober Utbildning: Litteraturstudier i Paris och Filosofie doktor i Statskunskap vid Göteborgs universitet. Politisk erfarenhet: Kommunal nämnd i Göteborg, Regionfullmäktige i Västra Götaland, EU-parlamentariker Kuriosa: Flerspråkig. Pratar flytande spanska, franska och engelska. Över medel i både tyska och italienska. Hejar på Gais i fotboll. engagemanget för EU är en av hennes hjärtefrågor. Därför har hon under två års tid besökt samtliga län i landet, med start i Vänersborg, för att lyssna till hur de ser på ett antal stora EU-frågor, exempelvis Lissabonfördraget, som är Europas tillväxtstrategi för framtiden. Hur beslut om Europas framtida tillväxt, som tas i Bryssel, kan kanaliseras ner till en lokal och regional nivå är en av de frågor som kommer att diskuteras i Göteborg. Att arbeta tillsammans, universitet, näringsliv och politiker, för att identifiera möjligheter och svagheter och se vad som krävs för att utveckla en region är något som Sverige anses vara duktiga på enligt Cecilia Malmström. Men vi har säkert mycket att lära av andra också, säger hon. Ett småföretagarperspektiv Hösten kommer också att innebära stora och viktiga förändringar för Europas företagare. Tjänstesektorn kan se fram emot en enklare tillvaro när tjänstedirektivet träder i kraft vid årsskiftet, där samtliga medlemsländer har åtagit sig att undanröja så många byråkratiska hinder som möjligt. En bärande punkt i direktivet är att alla länder ska inrätta så kallade kontaktpunkter. Det innebär att en företagare endast ska behöva vända sig till ett ställe för att få all den information de behöver för att kunna konkurrera på samma villkor, oavsett i vilket EU-land de har sin verksamhet. För Europas miljoner småföretagare väntas under hösten beslut om Small Business Act, ett förslag på totalt 92 punkter som ska identifiera och ta bort byråkratiska hinder och förenkla såväl regelverk som finansiering för småföretagare. Det skulle innebära att småföretagarperspektivet kommer upp på agendan på ett helt annat sätt än idag. Det är dem vi måste satsa på, det är där jobben och tillväxten i framtiden finns, säger Cecilia Malmström. 9

10 Foto: Microbial Analytics Tema Europa Aspötunneln leder ner 640 meter under jord. Samarbete i underjordens Europa Microbial Analytics jobbar över hela Europa. Eller snarare under. En halv kilometer ner i jorden hämtar de prover som sedan undersöks i Mölnlyckelabbet. För att till varata sin specialkompetens arbetar företaget över nationsgränserna och deltar i två EU-program. Microbial Analytics arbetar med något som inte bara rör Sverige och Europa utan hela världen. De studerar nämligen Foto: säkerheten kring kärnavfall och undersöker hur mikrobiologi kan påverka skyddet för slutförvar av radioaktivt avfall. Karsten Pedersen, professor i biologi och vd för Karsten Pedersen. Microbial Analytics, tillhör en av pionjärerna inom den mikrobiologiska forskningen och kallas ibland lite skämtsamt för Mr Underground. Vi har upptäckt en hel mikrobiologisk värld under jorden som man inte visste fanns innan jag började arbeta med det här, säger han nöjt. Deltar i två EU-program Själva Microbial Analytics har bara funnits i fyra år men eftersom arbetet baseras på 20-årig forskarerfarenhet har företaget redan lyckats skapa sig ett prestigefyllt namn. Dess goda rykte, i kombination med ett välutvecklat nätverk, har lett till att företaget nu är engagerat i två olika EU-program Recosy och Petrus 2. Målet med Petrus 2 är att samordna all kunskap som finns inom kärnkraftområdet för att forma en standardiserad utbildning för tillvaratagandet av avfall. Det finns kärnkraftverk i nästan hela Europa och det skulle vara smått katastrofalt om det visade sig att vi stod utan kompetens inom detta. Det krävs en långsiktigt politisk lösning och ett initiativ för att utbilda nya generationer på området. Därför är det bra att man från EU:s sida har samordnat det här programmet, förklarar Karsten Pedersen. Syftet med det andra programmet, Recosy, är att studera och mäta det kemiska fenomenet redox samt att undersöka vad det har för inverkan på kärnavfall. Programdeltagarna kommer från hela Europa och är speciellt utvalda för sin kompetens. Idén är även att de olika parterna ska kunna komplettera varandras kunskap. Karsten Pedersen ser just kunskapsutbytet och nätverkandet som de främsta förtjänsterna med båda EU-programmen. 10 EU-projekt med maxat samarbete BiogasMax är ett integrerat EU-projekt där åtta europeiska städer och totalt 28 deltagande parter samarbetar. Projektet är ett exempel på hur olika projektparters skilda kunskap och förutsättningar kan tas tillvara på ett effektivt sätt. Syftet med BiogasMax är att demonstrera hela kedjan inom biogasområdet från råvara till produktion, distribution, byggande av tankstationer och användning av biogasfordon, berättar Bernt Svensén, projektledare på Biogas Väst vid Business Region Göteborg, som är en av projektparterna. Idén bakom det fyraåriga projektet, som avslutas under 2010, har varit att finna ett integrerat arbetssätt mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Projektet har även anpassats till de skilda infrastrukturella och geografiska förutsättningar hos de olika EUländerna. I Sverige har därför en infrastruktur av tankstationer en så kallad Biogas Highway byggts upp mellan Göteborg och Stockholm. Genom att använda oss av det redan existerande naturgasnätet i Göteborg har vi funnit både ett billigt och miljövänligt sätt att transportera biogas, förklarar Bernt Svensén. Till vår hjälp har vi haft bland annat FordonsGas Sverige och Göteborg Energi, som också är med i projektet. Tankstation för biogas i Skara. Foto: Nils-Olof Sjödén Gröna korridorer Regeringen har initierat projektet Gröna korridorer som ska skapa hållbara transportlösningar. Tyngdpunkten ligger på europeiskt samarbete. Begreppet Gröna korridorer kommer ursprungligen från EU-kommissionens initiativ att utveckla en grönare transportpolitik som möter klimatutmaningen och samtidigt ökar EU:s konkurrenskraft. I det svenska projektet är transportsystemens samverkan en central utgångspunkt. Genom att utveckla ett gott samarbete mellan olika typer av transportsystem, som exempelvis sjöfart, flyg och järnväg, kan transporterna effektiviseras och miljöpåverkan minimeras. Idag bedrivs ett flertal projekt landet över inom ramen för Gröna Korridorer. Ett exempel är projektet Eurobridge Göteborg-Gent som kopplar samman Sverige och Belgien för vidare transporter inom Europa via hamnarna i Göteborg och Gent.

Affärer med Kina. Sofia Källgren. skivkontrakt med skivbolag i Kina. en målmedveten satsning som bär frukt. TEMA Kina

Affärer med Kina. Sofia Källgren. skivkontrakt med skivbolag i Kina. en målmedveten satsning som bär frukt. TEMA Kina www.businessregion.se E N TIDNING FRÅN BUSINESS REGION GÖTEBORG NR 2 2007 I Kvarnbyn samsas ostördhet med skaparkraft Sofia Källgren Första västerländska artist att teckna skivkontrakt med skivbolag i

Läs mer

Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap

Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap www.businessregion.se en tidning från business region göteborg nr 2 2009 tema Entreprenörskap Affärsutveckling på schemat Här skapas framtidens fordonsteknik Dem Collective ett schysst företag Lena Apler

Läs mer

# 1.2014 FÖR GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV

# 1.2014 FÖR GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV PÅ VÄG MED JULIA MJÖRNSTEDT Pratar om cancer på ett nytt sätt SKYLTA OM! Plakat från Partille tar över världen SÖKMOTORIK Så syns du på nätet # 1.2014 FÖR GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV REGIONALT SNART

Läs mer

EUROPA KALLAR 2/09. Tuff test för hetaste EU-vännen. EU stöder svensk whisky SÅ LOBBAR DU BÄST I BRYSSEL DET VÅRAS FÖR EURON I SVERIGE

EUROPA KALLAR 2/09. Tuff test för hetaste EU-vännen. EU stöder svensk whisky SÅ LOBBAR DU BÄST I BRYSSEL DET VÅRAS FÖR EURON I SVERIGE 2/09 En tidning från PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer TEMA EUROPEISKA UNIONEN EU stöder svensk whisky SÅ LOBBAR DU BÄST I BRYSSEL DET VÅRAS FÖR EURON I SVERIGE

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION GÖTEBORG

ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION GÖTEBORG www.businessregion.se www.facebook.com/businessregiongoteborg Box 111 19, 404 23 Göteborg Telefon: 031-61 24 02 Fax: 031-61 24 01 Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg PRODUKTION: RUBRIK FOTO: MIKAEL

Läs mer

Dynamik ger ökade vinster

Dynamik ger ökade vinster En tidning om effektivt företagande Maj 2012 storbritannien: europas enklaste plats för företag Dynamik ger ökade vinster Kvinnor i ledningen en bra affär enligt Annie Lööf stiga sätter eskilstuna på världskartan

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

FINKLÄDD I BORÅS. Dagens ungdom #1/2011. Skogsmaskin med. träffar på Youtube. Cavaliere sticker ut i textilhuvudstaden

FINKLÄDD I BORÅS. Dagens ungdom #1/2011. Skogsmaskin med. träffar på Youtube. Cavaliere sticker ut i textilhuvudstaden #1/2011 En tidning från Västsvenska Industri- och Handelskammaren ny tidning om företagande i Västsverige Skogsmaskin med 128114 träffar på Youtube Dagens ungdom Vill de flytta för jobbens skull? Vill

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

PANOS. Business PAPADOPOULOS. lagkapten på modearenan REGION GÖTEBORG NR 1 2006. Göteborg på frammarsch i modevärlden

PANOS. Business PAPADOPOULOS. lagkapten på modearenan REGION GÖTEBORG NR 1 2006. Göteborg på frammarsch i modevärlden Business REGION GÖTEBORG NR 1 2006 www. businessregion.se Tema/Mode Göteborg på frammarsch i modevärlden PANOS PAPADOPOULOS lagkapten på modearenan Västsveriges näringsliv följer Götheborg österut Full

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. Nr 2 2011. POSTEKON magasin. Tema mat. Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB

CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. Nr 2 2011. POSTEKON magasin. Tema mat. Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB Nr 2 2011 CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg POSTEKON magasin Tema mat Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB Italiensk 1 POSTEKON MAGASIN afton # 2 2011 LEDARE POSTEKON

Läs mer

japan ewa björling svenskt företag laddar Marknader i fokus: japan kanada australien udda exporter ut i världen träullit väcker världsintresse

japan ewa björling svenskt företag laddar Marknader i fokus: japan kanada australien udda exporter ut i världen träullit väcker världsintresse handelskammarens exportmagasin NR 2 2011 Exklusivt med handelsminister ewa björling Marknader i fokus: japan kanada australien + udda exporter svenskt företag laddar japan ut i världen träullit väcker

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

TRON PÅ GÖTEBORG. Attraktionskraften» Bilden» Framtidstron» Konkurrenskraften» Tillväxten

TRON PÅ GÖTEBORG. Attraktionskraften» Bilden» Framtidstron» Konkurrenskraften» Tillväxten TRON PÅ GÖTEBORG Attraktionskraften» Bilden» Framtidstron» Konkurrenskraften» Tillväxten tron på göteborg är producerad och publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. ansvarig utgivare Johan Trouvé

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE detta är en från universum SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 43 arbetsgivare som får din karriär att blomstra MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL DAGENS INDUSTRI Inte för rutinuppdrag. Men när det verkar omöjligt. Letar

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden 56 Koll sidor om innovation och handel nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden JOBBLÄGET: Nu satsar ICA på ungdomarna Marknadsläget: Supermarket vinnaren mot alla odds på läget: Framtidens

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

# 4.2013 FÖR GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV

# 4.2013 FÖR GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV PÅ VÄG MED DAVID EKELUND Icebug tävlar med eliten ARMBAND VISAR STRÅLNING Smartsun vill utbilda VÅRDA DIN PERSONAL Så motiverar du medarbetarna # 4.2013 FÖR GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV SOLENERGI TEKNIK

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer