Sveriges EU-ordförandeskap. Underjordiska affärer i Mölnlycke. Nätverk för europeiska möjligheter. Glenn Strömbergs Italien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges EU-ordförandeskap. Underjordiska affärer i Mölnlycke. Nätverk för europeiska möjligheter. Glenn Strömbergs Italien."

Transkript

1 en tidning från business region göteborg nr tema Europa Glenn Strömbergs Italien Underjordiska affärer i Mölnlycke Nätverk för europeiska möjligheter Cecilia Malmström om Sveriges EU-ordförandeskap

2 ledare Göteborg, Europa och världen Allt fler indikatorer tyder på att konjunkturen har bottnat och att ekonomin åter börjar växa, främst genom att exporten tar fart. Det är positivt för en exporttung region som vår. Göteborgsregionen har alltid präglats av ett flitigt utbyte med omvärlden från 1600-talets handelskompanier till dagens moderna exportföretag inom industri- och tjänstesektor. Vi har av tradition haft nära band till viktiga exportmarknader såsom Tyskland, USA, Norge, Storbritannien och Danmark. I detta sammanhang kommer naturligtvis EU-ordförandeskapet lägligt. Sammantaget är övriga EU den i särklass viktigaste exportmarknaden. Därför är det naturligtvis oerhört glädjande att Göteborg är den ort som står värd för flest möten under ordförandeskapet. Utöver tre ministerrådsmöten kommer det att äga rum ett tjugotal tjänstemannamöten. Det innebär fantastiska möjligheter att visa upp vår region. I slutet av oktober arrangeras även konferensen Future Road Transport Safe and Clean i Göteborg med beslutsfattare från bland annat EU-kommissionen och Europaparlamentet. Temat är trafiksäkerhet och miljö ett område där Göteborgsregionen redan har en stark position på världskartan. Även om det händer mycket här hemma, så gäller det även att vara fortsatt synliga på plats ute i Europa. Den 5-7 oktober deltar Business Region Göteborg vid den internationella fastighets- och investerarmässan Expo Real i München. Export handlar dock inte bara om EU. Under senare år har de så kallade BRIK-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) kommit att stå för en allt större andel av världsekonomin. Att ha ett av dessa länder så nära som Ryssland innebär naturligtvis stora möjligheter. Inom ramen för FinansKompetensCentrum har vi därför börjat planera för en resa till Moskva. I detta förberedelsearbete har vi haft mycket stor nytta av våra goda relationer med det ryska generalkonsulatet i Göteborg. Vi har också sedan länge mycket goda kontakter med Kina. Som ett led i att underhålla dessa relationer genomfördes nyligen en resa vars syfte bland annat var att introducera Göteborgs kommunstyrelses nya ordförande Anneli Hulthén för de kinesiska värdarna i Shanghai. Ett annat spännande land är Turkiet. Med drygt 70 miljoner invånare och en stor andel människor med turkisk bakgrund i Västsverige finns alla möjligheter till fruktbart utbyte. Detta underlättas sedan i somras av att Turkish Airlines invigde en direktlinje mellan Göteborg och Istanbul. Listan på exempel kan göras lång. Även om inte varje händelse i sig är avgörande, så innebär den att Göteborgsregionen knyts allt närmare Europa och resten av världen. Det är positivt och det bådar gott inför framtiden. nr. 3 innehåll 2009 Styrelsekraft 3 Spetsforskning i Mölndal 4 Stor satsning på FoU 4 Tema Europa 5 13 Lindex öppnar i Öst 6 Vägen till Europa 7 Cecilia Malmström 8 9 Samarbeten över och under jorden 10 Han lobbar för Göteborg 11 EU-studier i Brügge 11 Europeiska evenemangslösningar 12 Glenn tar Italien till Sverige 13 Bra företagsklimat i regionen 14 Inspirationsdagen Skepp ohoj Götheborg 15 Kalendern 16 2 Lennart Olausson Vd Business Region Göteborg AB Tidningen Business ges ut av Business Region Göteborg AB Ansvarig utgivare Ulf Landin Telefon Produktion Sund Kommunikation Tryck Billes Tryckeri AB

3 Foto: Stort intresse för styrelsekraft Adepterna Malin Norén, Mari Svensson och Marie Karlsson-Tuula. Ett krafttag för kvinnor Kvinnor är kraftigt underrepresenterade i både privata och offentliga bolagsstyrelser. Som ett svar på detta drog i september mentorprogrammet Styrelsekraft igång, vilket ger kvinnor möjligheten att öka sina kunskaper om styrelsearbete. Det är en blåsig men solig dag när tre av de 200 utvalda kvinnliga adepterna sammanstrålar på Café Hamngatan i Göteborg för att prata om sina förväntningar på Styrelsekraft. Mari Svensson, inköpschef på KappAhl, Malin Norén, affärsområdeschef på Business Region Göteborg, och Marie Karlsson-Tuula, universitetslektor och docent i civilrätt, enas om att det är en stor ära att ha blivit utvalda. Jag blev verkligen jätteglad när jag öppnade mailet och såg att jag blivit uttagen. Det är ju helt fantastiskt, säger Malin Norén. Manlig dominans Att det kan vara svårt att ta sig in i den man liga styrelsevärlden är de också överrens om. Det är inget att sticka under stolen med att karlarna väljer in sig själva, menar Marie Karlsson-Tuula. När jag jobbade som polischef satt jag med i polischefsföreningen och där hade redan de viktiga besluten fattats dagen innan i bastun. De andra kvinnorna nickar igenkännande. Men det tror jag är det bästa med det här, att vi får möjligheten att utöka våra egna nätverk med andra kvinnor från olika branscher, framhåller Mari Svensson. Sedan lite mer än ett år tillbaka sitter hon redan, som enda kvinna, med i European Furnishing Groups styrelse och det har gett mer smak. Jag har upptäckt att jag tycker det är så otroligt roligt. Det är en win-win-situation därför att jag lär mig saker i styrelsen som jag kan använda i mitt jobb på KappAhl och tvärtom. Men det finns fortfarande sånt jag vill lära mig. Malin Norén håller med om att det är möjligheten att få mer kunskap om styrelsearbetet som lockar mest. Jag har ingen större erfarenhet av styrelsearbete och jag känner verkligen att det finns saker att lära. Jag vill våga lita på att jag kan och vet vad min roll är. Utbildningsstipendium och mentor Just med syftet att utveckla adepternas kunskaper inom styrelseområdet får de kronor var i utbildningsstipendium. En annan viktig del av programmet är kontakten med mentorn. Men att det skulle handla om kvotering vill ingen av dem höra talas om. De betraktar Styrelsekraft som en utbildning som en möjlighet för kvinnor att våga ta steget och en chans att utöka sina nätverk för att få möjligheten att spela på samma villkor som männen. Vi får verkligen hoppas att det här lyckas nu, att de flesta av oss kommer med i någon styrelse, säger Malin Norén. Ja, och att de inte bara kör det en gång utan i alla fall fem år till. För 200 kvinnor, det är ju ingenting, sammanfattar Mari Svensson. Intresset för Styrelsekraft, det nationella styrelseprogrammet för kvinnor, har varit stort kvinnor från hela landet sökte de 200 utlysta platserna. Birgitta Wildenstam, projektledare för programmet, anser att dessa höga siffror tar död på många myter. Det har påståtts att kvinnor inte vill, inte har tid eller inte vågar sitta med i en styrelse men nu visar vi att både kompetensen, intresset och modet finns där. Så snarare är det något som måste ha varit fel i systemet, säger hon. Syftet med Styrelsekraft är därför att förbättra kvinnors möjlighet att få styrelseuppdrag genom att under ett år erbjuda dem en gedigen styrelseutbildning samt att de får tillgång till varsin mentor med bred styrelseerfarenhet. Den långsiktiga målsättningen är att dessa åtgärder ska främja en ekonomiskt hållbar tillväxt. Programmet, som utlystes av näringsminister Maud Olofsson, projektleds av Almi Företagspartner. Brett urval De 200 adepterna har delats in i fyra olika geografiska områden Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå men representeras av kvinnor från hela landet. Vi har tittat väldigt brett, bland annat på internationella erfarenheter, kunskap om företagsledning, ekonomi och finans samt specialistkompetenser, berättar Birgitta Wildenstam. Birgitta Wildenstam. Foto: Almi Intresset för mentorskapet har varit stort det med. Många personer har själva hört av sig och visat sitt intresse därför att de tycker att det är viktigt. Adepterna kommer att ha sex till åtta mentorträffar under året samt sex nätverksträffar med de övriga kvinnorna. Birigtta Wildensam tycker att det ska bli så kul nu när det drar i gång under september och hon har även stora förhoppningar på framtiden. Jag känner att med det intresse som finns kan det här bli hur bra som helst. Styrelsekraft skapar förutsättningarna och sen är det upp till svenskt näringsliv att plocka upp taktpinnen efter det. 3

4 Foto: Astra Zeneca Labbmiljö i världsklass Västra Götaland har idag en stark ställning inom den kliniska forskningen i Sverige och internationellt. Genom en rad initiativ stärks nu regionens förutsättningar för att bli den mest attraktiva regionen i Europa för högkvalitativ forskning. Fredagen den 5 juni 2009 invigdes Astra Zenecas nya forskningscenter i Mölndal. Investeringen på 524 miljoner i det nya laboratoriet för utveckling, framställning och förpackning av läkemedel till långt framskridna forskningsprojekt är den största enskilda satsningen företaget gjort i Mölndal. Tillsammans med den mindre forskningsanläggning Astra Zeneca tog i drift i vintras har nu drygt 800 miljoner kronor investerats i Mölndal de senaste åren. Detta gör Västsverige till en ännu viktigare del av utvecklingen av det framgångsrika globala Tio miljoner till forskning och utveckling Västra Götalandsregionen har avsatt 10 miljoner kronor till programmet Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Ansökningsperioden pågår till och med den 30 oktober. Syftet med FoU-programmet är att stärka de små och medelstora företagens möjligheter att konkurrera på globala marknader. Genom att ge företag den ekonomiska möjligheten att samarbeta med forskare på institut, universitet och högskolor i regionen så förbättras den ömsesidiga kunskapsöverföringen mellan företag och akademi. Att ha en hög innovationsnivå är en viktig läkemedelsföretagets produkter. Det visar att vår verksamhet i Mölndal har ett fortsatt stort förtroende från koncernen att leverera ledande produkter till marknaden, säger Mats Berglund, Vice President Pharmaceutisk forskning och utveckling på Astra Zeneca. Samarbeten för bättre vård Astra Zeneca är också en av medfinansiärerna till rapporten Value guided healthcare as a platform for industrial development in Sweden feasibility study som presenterades på Sahlgrenska akademin i augusti. Rapporten föreslår en nationell strategi och en ökad samverkan mellan stat, landsting, industri, universitet och högskolor. Dagens. 69 kvalitets- och patientregister, exempelvis hjärtregistret, bråckregistret och höftprotesregistret ska enligt rapporten breddas, fördjupas och samordnas. Med en nationell strategi för pusselbit för att skapa tillväxt i regionen. Med det här nya stödet hoppas vi att fler företag vågar satsa på utveckling, vilket i sin tur kommer att skapa en större efterfrågan på FoUinsatser, förklarar Marcus Nordanstad på Västra Götalandsregionens Näringslivsenhet. Det finns två olika typer av stöd att söka FoU-kort Bas, på max kronor, samt FoU-kort Avancerat, på max kronor. FoU-kort Bas ska användas för att klargöra företagets behov av FoU-insatser medan det större stödet ska gå till konkreta forskningsprojekt som tillför ny kunskap och kompetens till utvecklingen av produkter och processer. De båda stödformerna kräver båda registren kan Sverige bygga en världsledande industriell plattform som bidrar till såväl en internationell attraktionskraft gentemot de forskande läkemedelsföretagen, som en bättre vård och behandling för enskilda patienter. Ett annat initiativ för att sätta Västsverige på kartan i den globala konkurrensen om var läkemedelsföretagen förlägger sin forskning är Gothia Forum. Denna satsning ska underlätta och driva det kliniska forskningssamarbetet mellan sjukvård, akademi och forskningsindustri i Västra Götaland. Forskare från såväl svenska och utländska forskningsföretag med verksamhet i regionen kan vända sig dit för information, forsknings- och kvalitetsstöd. Målet är att göra Västra Götalandsregionen till den mest attraktiva regionen i Europa för högkvalitativ forskning, säger Kaj Stenlöf, chef för Gothia Forum. 50 procents medfinansiering, vilken kan ske i egen tid. Forskning och utveckling i små och medelstora företag är en fristående del av programmet InMotion en kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar, som totalt tilldelats 150 miljoner kronor. FoU-stödet, om 10 miljoner kronor, är den enskilt största satsningen inom ramen för InMotion. Läs mer på Regionkansliet/Tillvaxt--Utveckling Carl Mårtensson 4

5 5 Europa Tema Möjligheternas Europa 2009 är det Sveriges tur att axla ordförandeskapet i EU och Göteborg är värd för tre av tolv ministermöten. Men EU betyder förstås mer än bara möten och byråkrati den europeiska marknaden erbjuder affärsmöjligheter för alla företag, både stora som små, oavsett bransch. Västsvensk kompetens efterfrågas i Europa och utvecklingspotentialen för våra produkter och tjänster är enorm. Business ägnar därför detta nummer åt möjligheternas Europa.

6 Tema Europa Foto: Lindex Lindex expanderar i Ryssland med hjälp av de nya ägarna Stockmann. Storsatsning i öst När Göran Bille tog över som vd på Lindex 2004 påbörjades arbetet med att stöpa om Lindex koncept och deras mest framgångsrika utlandsetablering hittills inleddes. Idag finns Lindex 380 butiker i totalt nio länder. Merparten av Lindex butiker, cirka 250 stycken, finns i Sverige, Norge och Finland. Men även de tre baltiska länderna, Tjeckien och under det senaste året Ryssland och Saudiarabien, har lärt sig att uppskatta det svenska underklädes-, barn- och dammodet. Kunderna är ganska lika oavsett var vi etablerar oss. De gillar snygga kläder till bra priser, säger Göran Bille. Därför har Lindex inga specifika kollektioner för de olika marknaderna, men lokalanpassar utbudet. I Östeuropa finns det exempelvis en tydlig trend mot ett mer feminint bad- och underklädesmode. Expansionen i Central- och Östeuropa började med etableringen av en butik i Estland Fem år senare finns det ett tjugotal Lindexbutiker i Baltikum och trots det senaste årets finansiella kris är Göran Bille nöjd med resultatet och tror att det finns utrymme för ytterligare 20 butiker i regionen. Efter Tjeckiens EU-inträde 2007 etablerade Lindex sin första butik där och idag finns det fyra. Det är betydligt enklare att etablera sig i ett EU-land. Det kräver mindre arbete, administration och kostnader som en följd av reglerna för fri handel inom EU, med bra dialog mellan myndigheter i olika länder och många gemensamma lagar och förordningar, säger Göran Bille. Partnerskap öppnar nya marknader Att etablera sig på en ny marknad i ett nytt land kräver ändå lokalkännedom. Lindex har bra kontakter med redan befintliga företag och svenska myndigheter vilket underlättat etableringen. Med hjälp av Exportrådet har de bland annat kunnat ta fram bra beslutsunderlag om exempelvis hur invånarna i landet lever och konsumerar. Det gör det mycket enklare att ta beslut kring investering i en ny butik i ett speciellt område, stad eller land, säger Göran Bille köptes Lindex av den finska detaljhandelskoncernen Stockmann. Utan dem hade satsningen i Ryssland troligen aldrig ägt rum. Stockmann har varit verksamma med varuhus på den ryska marknaden sedan talet och har en organisation på plats för allt från rekrytering till logistik och juridik. Lindex erbjudande passar in på den ryska marknaden, så det blev en win-win situation för båda parter, säger Göran Bille. En utmanande framtid I augusti 2008 öppnade Lindex första butik i St Peterburg. Efter ett år är Göran Bille väldigt nöjd med etableringen och i höst öppnar Lindex sin femte butik i Ryssland, denna gången i centrala Moskva. Samtidigt har Lindex gått på export till Mellanöstern. Med tio butiker på franchisebasis visar Lindex att deras produkter går hem överallt. Planen för de fem kommande åren är offensiv. 100 butiker ska öppna i Ryssland och ytterligare 100 på övriga marknader. Förutom befintliga länder är det flera Östeuropeiska butiker på gång, bland annat i Slovakien, där Lindex öppnar en butik under hösten 2009, samt ett flertal länder i mellanöstern. Vi har självförtroende och känner stolthet för våra produkter och vårt varumärke. Vi är ödmjuka inför utmaningen men har nu hittat ett sätt som fungerar. Eller rättare sagt flera, säger Göran Bille. Carl Mårtensson 6

7 Europa Tema Nätverk hjälper företagen Fördelarna med EU-medlemskapet är många. Men för små och medelstora företag framstår EU:s inre marknad ofta som en djungel av hinder snarare än en värld av möjligheter. Det arbetar Enterprise Europe Network för att förändra. Enterprise Europe Networks uppdrag är nämligen just att hjälpa små och medelstora svenska företag ta bättre del av EU-medlemskapet och att lära dem dra nytta av EU:s inre marknad. Ulrike Firniss är chef för verksamheten vid Business Region Göteborg. Vi är ett regionalt europeiskt nätverk med mycket kompetenta specialister inom olika Europafrågor, förklarar hon. Enterprise Europe Network arbetar inom tre prioriterade områden kostnadsfri EUrådgivning, möjliggörande av affärs- och tekniksamarbeten samt forsknings- och innovationssamarbeten. Vi svarar på över förfrågningar per år. De är konkreta, företagsspecifika frågor och kan handla om både lagstiftning, finansiering och handel, säger Anna Larson, projektledare på Enterprise European Network. Men det går inte att veta allt om allt som rör EU. Därför är Anna Larson och Ulrike Europeiskt tryck på Rec Indovent Göran Floman. Foto: Lina Skafvensted Rec Indovents ventilationsaggregat har använts vid byggandet av såväl världens som Sveriges och Japans första passivhus. Nu är företaget redo att erövra Europamarknaden, men exportarbetet sker med stor eftertanke. Andelen passivhus som byggs i Sverige ökar ständig och trots rådande lågkonjunktur räknar Rec Indovent med att öka sin omsättning med 50 procent under året. Intresset för de energieffektiva fastigheterna växer även ute i världen och företaget exporterar idag till ett tiotal europeiska länder, däribland Tyskland, Schweiz, Italien, England och Irland. Västsverige har ögonen på sig när det gäller cleantech. Det kommer många utländska delegationer till Ecoex eller till Passivhuscenter Firniss samt resten av teamet som jobbar för den Göteborgsbaserade verksamheten inte ensamma i sitt arbete. Nätverket Enterprise Europe Network finns i ytterligare 40 europeiska länder och Göteborgsteamet är överrens om att det är i det internationella kontaktnätet som den stora styrkan ligger. Om någon undrar vad som gäller när ett EU-krav inte har harmoniserats med ett specifikt lands nationella lagstiftning behöver jag exempelvis bara ta hjälp av våra kollegor i just det landet, förklarar Anna Larsson. Internationell kompetens En annan viktig del i Enterprise Europe Networks arbete är möjliggörandet av olika typer av samarbeten över nationsgränserna. Att hitta affärskontakter till svenska företag som är intresserade av att ge sig ut på den europeiska marknaden är del i detta. En annan är att informera om vilka möjligheter företag har att söka EU-stöd. För att vara berättigad till stöd krävs det att man har en europeisk dimension och någon form av innovation. Det kan verka svårt men när man lyckas få stöd innebär det ett stort kliv framåt, både kontakt-, kompetens- och konkurrensmässigt, understryker Ulrike Firniss. och ofta går tåget vidare till oss. Därigenom har vi skapat många företagskontakter som vi nu exporterar till, säger Göran Floman, vd på Rec Indovent. Rec Indovents ventilationsaggregat är specialutformat för att användas i lågenergiförbrukande fastigheter och passivhus. Vi har utvecklat produkten för att klara av de speciella förhållanden som gäller i passivhus och utan att skryta kan jag nu säga att vi är nummer ett inom området, berättar Göran Floman. Efterfrågad export Uppmärksamheten kring Rec Indovents ventilationsteknik innebär att företagets Europaexpansion har varit efterfrågad snarare än uppsökt. Göran Floman är väldigt noga med att poängtera att de måste fokusera på att erövra hemmamarknaden först, innan de beger sig ut i vida världen, men företaget har ändå gjort vissa ansträngningar för att öka sin export. Den första europeiska marknaden vi exporterade till var Irland och de kontakterna fick vi när vi var med på ett event som Ecoex låg bakom. Att vara verksam i flera länder samtidigt är emellertid mycket tidskrävande. Det har Rec Ulrike Firniss. Men ansökningsprocessen är ingen dans på rosor och ofta innebär den en stor administrativ börda som kostar företagen i både tid som pengar. Fast det går att söka stöd från Vinnova för sådant förarbete. Via oss slussas företagen dessutom vidare till områdesspecialister som kan avgöra huruvida idéerna är värda att satsas på, innan något arbete görs i onödan. Och, som sagt, de som slutligen beviljas EU-stöd är alltid mycket nöjda, avslutar Anna Larsson. Mer info: Indovent insett under det ett och ett halvt år som gått sedan företaget inledde sina första affärer med Irland. Men företaget har nu hittat en smidigare och mer tidsbesparande kundlösning. Nu satsar vi på utbildningar här i huset i stället där vi berättar om projekteringsprocessen. Vid nästa tillfälle kommer bland annat engelsmän och portugiser hit. Nätverket vi bygger upp ger oss dessutom en bra grund att stå på när vi väl beslutar oss för att verkligen expandera, sammanfattar Göran Floman. fakta Ecoex Foto: Lina Skafvensted Ecoex är ett samverkansprojekt mellan flera offentliga aktörer i Västsverige med Business Region Göteborg som projektledare. Projektets målsättning är att bidra till ökad tillväxt hos medverkande företag samt att generera nya arbetstillfällen i regionen. Ecoex erbjuder exempelvis identifiering av affärsmöjligheter på olika utvalda marknader, exportinriktade aktiviteter, marknadsföring och nätverkande. 7

8 Tema Europa Ordförandeskapet har varit högst upp på agendan 8

9 Europa Tema Hon tar EU till Göteborg Snart inleds det första av tre ministermöten på Eriksberg i Göteborg. En kort promenad därifrån bor Sveriges EU-minister Cecilia Malmström. EU-ordförandeskapet är ett fantastiskt tillfälle att visa upp Sverige och Göteborg men till syvende och sist ska vi också leverera resultat. Text: Carl Mårtensson Foto: Jörgen Ulvsgärd Förutom att tillsammans med statsminister Fredrik Reinfeldt se till att Sveriges ordförandeskap flyter på enligt planerna ska Cecilia Malmström under hösten också hinna med att representera ordförandeskapet i EU-parlamentet i Strasbourg och Bryssel, leda möten, delta i frågestunder och debatter samt ansvara för det allmänna rådet. Det blir mycket jobb och mycket resande, men jag är förberedd. Ordförandeskapet har varit högst upp på agendan sedan jag tillträdde i oktober 2006, säger Cecilia Malmström när vi träffas i hennes rum på Rosenbad. Resan dit har på sätt och vis varit spikrak för den 41-årige EU-ministern, men samtidigt har hon tagit en omväg runt halva Europa. Cecilia Malmström föddes i Stockholm, men växte upp i Göteborg och Frankrike. Efter gymnasiet väntade studier i Paris och arbete för SKF i Barcelona. Cecilia Malmström hann också med en sväng till Tyskland innan hon återvände till Göteborg för att studera och doktorera i Statskunskap. Hennes politiska karriär har sedan dess inneburit såväl uppdrag i kommunal nämnd och regionfullmäktige som att hon har varit medlem i Folkpartiets partistyrelse och suttit sju år som EUparlamentariker. fakta Från Bryssel till Göteborg Göteborg är den ort som står värd för flest möten under ordförandeskapet. Förutom tre ministermöten kommer det att arrangeras ytterligare ett tjugotal tjänstemannamöten under hösten. Det är inte bara ett bra tillfälle för Göteborg att synas utan inbringar också stora inkomster i form av exempelvis hotellnätter och restaurangbesök. Men jag hoppas också att göteborgarna känner att EU kommer närmare dem. Det kommer finnas möjligheter att gå på seminarier, att träffa och diskutera med såväl kommissionärer som ministrar, säger Cecilia Malmström. Att öka medborgarinflytandet, delaktigheten och OM Cecilia Malmström Ålder: 41 Bor: Lindholmen, Göteborg, med man och två barn. Yrke: Sveriges EU-minister sedan oktober Utbildning: Litteraturstudier i Paris och Filosofie doktor i Statskunskap vid Göteborgs universitet. Politisk erfarenhet: Kommunal nämnd i Göteborg, Regionfullmäktige i Västra Götaland, EU-parlamentariker Kuriosa: Flerspråkig. Pratar flytande spanska, franska och engelska. Över medel i både tyska och italienska. Hejar på Gais i fotboll. engagemanget för EU är en av hennes hjärtefrågor. Därför har hon under två års tid besökt samtliga län i landet, med start i Vänersborg, för att lyssna till hur de ser på ett antal stora EU-frågor, exempelvis Lissabonfördraget, som är Europas tillväxtstrategi för framtiden. Hur beslut om Europas framtida tillväxt, som tas i Bryssel, kan kanaliseras ner till en lokal och regional nivå är en av de frågor som kommer att diskuteras i Göteborg. Att arbeta tillsammans, universitet, näringsliv och politiker, för att identifiera möjligheter och svagheter och se vad som krävs för att utveckla en region är något som Sverige anses vara duktiga på enligt Cecilia Malmström. Men vi har säkert mycket att lära av andra också, säger hon. Ett småföretagarperspektiv Hösten kommer också att innebära stora och viktiga förändringar för Europas företagare. Tjänstesektorn kan se fram emot en enklare tillvaro när tjänstedirektivet träder i kraft vid årsskiftet, där samtliga medlemsländer har åtagit sig att undanröja så många byråkratiska hinder som möjligt. En bärande punkt i direktivet är att alla länder ska inrätta så kallade kontaktpunkter. Det innebär att en företagare endast ska behöva vända sig till ett ställe för att få all den information de behöver för att kunna konkurrera på samma villkor, oavsett i vilket EU-land de har sin verksamhet. För Europas miljoner småföretagare väntas under hösten beslut om Small Business Act, ett förslag på totalt 92 punkter som ska identifiera och ta bort byråkratiska hinder och förenkla såväl regelverk som finansiering för småföretagare. Det skulle innebära att småföretagarperspektivet kommer upp på agendan på ett helt annat sätt än idag. Det är dem vi måste satsa på, det är där jobben och tillväxten i framtiden finns, säger Cecilia Malmström. 9

10 Foto: Microbial Analytics Tema Europa Aspötunneln leder ner 640 meter under jord. Samarbete i underjordens Europa Microbial Analytics jobbar över hela Europa. Eller snarare under. En halv kilometer ner i jorden hämtar de prover som sedan undersöks i Mölnlyckelabbet. För att till varata sin specialkompetens arbetar företaget över nationsgränserna och deltar i två EU-program. Microbial Analytics arbetar med något som inte bara rör Sverige och Europa utan hela världen. De studerar nämligen Foto: säkerheten kring kärnavfall och undersöker hur mikrobiologi kan påverka skyddet för slutförvar av radioaktivt avfall. Karsten Pedersen, professor i biologi och vd för Karsten Pedersen. Microbial Analytics, tillhör en av pionjärerna inom den mikrobiologiska forskningen och kallas ibland lite skämtsamt för Mr Underground. Vi har upptäckt en hel mikrobiologisk värld under jorden som man inte visste fanns innan jag började arbeta med det här, säger han nöjt. Deltar i två EU-program Själva Microbial Analytics har bara funnits i fyra år men eftersom arbetet baseras på 20-årig forskarerfarenhet har företaget redan lyckats skapa sig ett prestigefyllt namn. Dess goda rykte, i kombination med ett välutvecklat nätverk, har lett till att företaget nu är engagerat i två olika EU-program Recosy och Petrus 2. Målet med Petrus 2 är att samordna all kunskap som finns inom kärnkraftområdet för att forma en standardiserad utbildning för tillvaratagandet av avfall. Det finns kärnkraftverk i nästan hela Europa och det skulle vara smått katastrofalt om det visade sig att vi stod utan kompetens inom detta. Det krävs en långsiktigt politisk lösning och ett initiativ för att utbilda nya generationer på området. Därför är det bra att man från EU:s sida har samordnat det här programmet, förklarar Karsten Pedersen. Syftet med det andra programmet, Recosy, är att studera och mäta det kemiska fenomenet redox samt att undersöka vad det har för inverkan på kärnavfall. Programdeltagarna kommer från hela Europa och är speciellt utvalda för sin kompetens. Idén är även att de olika parterna ska kunna komplettera varandras kunskap. Karsten Pedersen ser just kunskapsutbytet och nätverkandet som de främsta förtjänsterna med båda EU-programmen. 10 EU-projekt med maxat samarbete BiogasMax är ett integrerat EU-projekt där åtta europeiska städer och totalt 28 deltagande parter samarbetar. Projektet är ett exempel på hur olika projektparters skilda kunskap och förutsättningar kan tas tillvara på ett effektivt sätt. Syftet med BiogasMax är att demonstrera hela kedjan inom biogasområdet från råvara till produktion, distribution, byggande av tankstationer och användning av biogasfordon, berättar Bernt Svensén, projektledare på Biogas Väst vid Business Region Göteborg, som är en av projektparterna. Idén bakom det fyraåriga projektet, som avslutas under 2010, har varit att finna ett integrerat arbetssätt mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Projektet har även anpassats till de skilda infrastrukturella och geografiska förutsättningar hos de olika EUländerna. I Sverige har därför en infrastruktur av tankstationer en så kallad Biogas Highway byggts upp mellan Göteborg och Stockholm. Genom att använda oss av det redan existerande naturgasnätet i Göteborg har vi funnit både ett billigt och miljövänligt sätt att transportera biogas, förklarar Bernt Svensén. Till vår hjälp har vi haft bland annat FordonsGas Sverige och Göteborg Energi, som också är med i projektet. Tankstation för biogas i Skara. Foto: Nils-Olof Sjödén Gröna korridorer Regeringen har initierat projektet Gröna korridorer som ska skapa hållbara transportlösningar. Tyngdpunkten ligger på europeiskt samarbete. Begreppet Gröna korridorer kommer ursprungligen från EU-kommissionens initiativ att utveckla en grönare transportpolitik som möter klimatutmaningen och samtidigt ökar EU:s konkurrenskraft. I det svenska projektet är transportsystemens samverkan en central utgångspunkt. Genom att utveckla ett gott samarbete mellan olika typer av transportsystem, som exempelvis sjöfart, flyg och järnväg, kan transporterna effektiviseras och miljöpåverkan minimeras. Idag bedrivs ett flertal projekt landet över inom ramen för Gröna Korridorer. Ett exempel är projektet Eurobridge Göteborg-Gent som kopplar samman Sverige och Belgien för vidare transporter inom Europa via hamnarna i Göteborg och Gent.

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Ecoex West Swedish Environmental Export

Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export Sustainable solutions from West Sweden Ecoex presentation för miljönämnden & regionutvecklingsnämnden 20 mars 2012 Projektledning: Medfinansiärer: Ecoex i korthet

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Innovationsveckan inledning måndag 3 oktober Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten!

Innovationsveckan inledning måndag 3 oktober Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten! Innovationsveckan inledning måndag 3 oktober 2016 Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten! Umeå är som ni förstås vet - residensstad i Västerbotten, en snabbt växande stad med idag 122 000 invånare.

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

2 världar, tusen möjligheter

2 världar, tusen möjligheter 2 världar, tusen möjligheter Presentation powered by DIERESIS www.dieresis.es K ammaren En plattform för nätverkande och affärsförbindelser Skapad av svenska multinationella företag Mer än 240 medlemmar:

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Examinationsrapport. Yrkesförberedande praktik på Utrikesdepartementets EU-enhet

Examinationsrapport. Yrkesförberedande praktik på Utrikesdepartementets EU-enhet Stockholms Universitet Statsvetenskapliga institutionen Masterprogrammet HT 2009 Examinationsrapport Yrkesförberedande praktik på Utrikesdepartementets EU-enhet 1. Allmän information om praktiken Arbetsgivare:

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare Vara i världen Helena Torsell, Internationell samordnare STRATEGISKT VÄGVAL Hur skapar vi en attraktiv kommun? FRAMGÅNGSFAKTORER KOMPETENS INTERNATIONALISERING KULTUR 1995 Sverige blir medlem i EU Bas

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS.

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS. FLER BÖR UPPMÄRKSAMMAS. REGERINGEN OCH WORLDSKILLS SWEDEN SATSAR GEMENSAMT PÅ YRKESUTBILDNINGAR. Alla är överens, vi behöver fler som vill gå ett yrkesprogram. Intresset för yrkesutbildningar har minskat

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Frågor och svar Mipim mars 2017

Frågor och svar Mipim mars 2017 Frågor och svar Mipim 14-17 mars 2017 FYRA AVSNITT: 1) Därför finns vi på Mipim 2) Pengarna och antalet deltagare 3) Vad har det gett Göteborg tidigare 4) Boende, representation och etik DÄRFÖR FINNS VI

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer