Från möss och män - Ostfabriken av Yasir Qadhi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från möss och män - Ostfabriken av Yasir Qadhi"

Transkript

1 Från möss och män - Ostfabriken av Yasir Qadhi Källa: Cheese-Factor-by-Yasir-Qadhi Jag har nyss kommit tillbaka efter att ha varit på en av de största Muslimska konferenserna i Nord Amerika. Medans vi var på konferensen så hade jag lämnat min son Ammaar på det dagslånga seminariet som var menat för de yngre barnen. När Ammaar kom tillbaka till hotellrummet, så var det första han sa när han störtade in på rummet med stora ögon fulla av häpenhet över vad han hade hört. Pappa, pappa! Vet du att nachos och ostbågar är haram? Jag stönade inombords eftersom jag visste varifrån den grundläggande bakgrunden till denna fatwa (muslimsk regel eller påbud om en viss fråga, utfärdat av någon lärd) kom, och frågade: Varför säger du så? Till vilket han svarade: Tanten i våran klass säger så! Suck...En till viktig läxa i faderskap: Lär dina barn att mycket som de lär sig i Islamiska skolor inte nödvändigtvis behöver vara Islamiskt. Som vi alla är så (smärtsamt) medvetna om så har det cirkulerat en uppsjö av s inom muslimska kretsar som handlar om populära produkter, som t.ex. ostbågar eller nachos som använder sig av ost som är tillverkat av gris löpe. Eftersom dessa produkter är överströdda med ost så har bekymrade muslimer automatiskt dragit slutsatsen att de nämnda produkterna är haram och därför utan vidare bojkottat dem. Utan att ta hänsyn till dessa produkters näringsvärde, en sådan attityd, även om den är berömvärd på grund av dess uppriktiga avsikter, visar också på en fundamental brist på kunskap vad det gäller halal (tillåten) och haram (förbjuden) mat. Innan man drar förhastade slutsatser så skulle det göra Muslimer gott att göra lite fler efterforskningar och att titta på problemet från alla håll. I denna artikel så är det min avsikt att titta på problemet ifrån ett mera akademiskt synsätt. Emellertid för dem som inte har tid att läsa allt, då för att göra en lång historia kort så verkar den starkaste åsikten vara den att ost i alla dess former (utan dem som faktiskt har fått tillsatt fläsk som smak) är absolut och totalt halal. För att bevisa detta så ska vi första diskutera hur ost är tillverkat. Efter det ska vi titta på animaliskt löpe ur ett Islamiskt perspektiv och tillslut på vad reglerna säger om ost tillverkat av det. Som en ansvarsfriskrivning så var snälla och notera att detta är för det första en mycket snabb titt på frågan, både ur ett kemiskt och ett islamiskt perspektiv (även om jag tycker att det är omfattande trots sin korthet), dels, utgör bara ett utlåtande från dess upphovsman. 1

2 Tillverkning av ost. Ost är en produkt som bildas genom att koagulera mjölk genom att tillsätta ett ämne som kallas löpe och en syrnings process. Mjölk från vilket djur som helst kan användas, även om förstås det vanligaste är komjölk följt av getmjölk ( det finns en del mera exotiska ostar som man kan hitta i olika kulturer som använder mjölk från renar, kameler och lamor bara för att nämna några). Hundratals olika smaker på ost kan tillverkas beroende på vilken sorts mjölk som användes, huruvida mjölken var pastöriserad eller inte, hur mycket fett som fanns i mjölken, vilken sorts löpe, vilka enzymer som blev tillsatta eller smakämnen, syrnings processen och hur länge och på vilket sätt osten blev lagrad. Ingen vet när människan kom på hur man tillverkar ost. Ursprunget av ost är daterat till förhistorien och alla antika civilisationer inklusive Romarna, Grekerna och Egyptierna är kända som både osttillverkare och ostätare. En av legenderna om hur ost upptäcktes handlar om en Arabisk nomad som ville bära med sig mjölk genom öknen. Han hittade ingen behållare utom en getmage och transporterade mjölken i den och upptäckte när han kom fram att mjölken hade separerats till ostmassa och vassle på grund av löpet som fanns i getmagen. Löpe är en nödvändig komponent för att tillverka ost. Traditionellt så har bara animaliskt löpe använts vid tillverkningen av ost. Men eftersom efterfrågan på ost och kostnaden och svårigheterna som finns med att få fram animaliskt löpe så går fler och fler företag över till andra källor av löpe. De två främsta typerna av löpe förutom animaliskt löpe är: vegetabiliskt löpe och syntetiskt löpe som tillverkas i laboratorier från olika sorters svampar. Man kan säkert konstatera att i dessa moderna tider så tillverkas den mesta osten utav ickeanimaliskt löpe men den procentuella andelen av animaliskt löpe är fortfarande ganska hög. ( I en ostfabrik som jag besökte i Holland så använde de en blandning av syntetiskt och animaliskt löpe och i en annan fabrik som jag besökte i Vermont använde de bara vegetabiliskt löpe). Det är ju självklart att ost som är tillverkat utan animaliskt löpe inte leder till några fiqh frågor och därför kommer diskussionen att handla om ost som är tillverkad av animaliskt löpe. Animaliskt löpe Löpe är ett komplext naturligt enzym som produceras i däggdjurs magar för att smälta mjölk. Animaliskt löpe är typiskt extraherat från insidan av magsäcken av unga djur, vanligtvis ko eller gris. Det är de minsta djuren som behöver löpet för att kunna smälta modersmjölken, äldre djur ger inte så mycket av de nödvändiga enzymerna, vilket ger att ifall äldre djur används så behöver man använda mycket mer av insidan av magsäcken för att kunna producera samma mängd av löpe. För att kunna extrahera löpet från magsäcksväggen så använder man sig av en kemisk process i vilket man löser upp magsäcksväggen i en blandning av syra och andra lösningsmedel. Detta gör att enzymerna transporteras från magsäcksväggen in till lösningen. I sista skedet neutraliseras syran. I slutet av processen har löpet blivit tillgängligt som en trögflytande vätska. Det är denna form av löpe som faktiskt tillsätts mjölken för koagulations process. 2

3 Av intresse kan vara att den slutliga vätskan mestadels är en kemisk lösning (vatten, salt och syrarester), vanligtvis har mindre än 1% av vätskan den faktiska djur enzymen. Mängden av löpe lösningen som behövs för att tillverka ost är ganska obetydlig, t.ex. i fabriken som jag besökte i Holland så användes en liten bägare av löpet till en stor behållare av förbered mjölk. Islamiska regler gällande animaliskt löpe Från ett islamiskt perspektiv så kan animaliskt löpe delas in i tre kategorier. Först, löpet som har utvunnits från djur som är slaktade i enlighet med Shariaah (muslimsk lag). Det finns inga motstridiga åsikter inom Islam gällande sådant löpe. Det är fullständigt tillåtet. För det andra gäller det löpe som har utvunnits från tillåtna djur (kor, får och getter osv.) men som inte har blivit slaktade i enlighet med Shariaah. T.ex. en ko som har blivit slaktad på ett sätt som inte är rituell slakt enligt Islam. När det gäller denna andra kategori så finns det skillnader i åsikterna inom de klassiska lärorna (uttryckt av de fyra madhabs (rättsskolor) gällande om sådant löpe är tillåtet. Abu Hanifas åsikt, en av två åsikter som berättas av Ahmad (och den som Ibn Qudamah valde) och Ibn Taymiyyahs åsikt, var att sådant löpe är tillåtet, därför blir också ost som tillverkas av sådant löpe tillåtet. Andra rättsskolor inklusive vad Shafi'i och Maliki lärorna lutar sig mot är att sådant löpe är orent och därför otillåtet och därför är också ost som är tillverkat av sådant löpe otillåtet. Många senare Hanafis som inte håller med Abu Hanifas åsikt i detta ämne, påstår också att sådant löpe är orent. För det tredje gäller det löpe som har utvunnits från otillåtna djur så som gris. Där finns inga viktiga skillnader i åsikter om att sådant löpe är otillåtet eftersom källan är otillåten. Precis som kött, mjölk och ben från sådana djur inte är tillåtet så är inte heller löpet från magen från sådana djur tillåtet. Löpe från den andra kategorin skulle vara tillåtet för muslimer att producera, köpa och sälja om de följer åsikten att det är tillåtet(och detta är den rätta åsikten Insha Allah). Men eftersom gris löpe är otillåtet så är det förbjudet för muslimer att tillverka eller sälja det, baserat på Hadith (profetens utsaga) När Allah förbjuder ett ämne, så förbjuder Han ämnets pris Berättad av Ahmad. Med priset menas att köpa och sälja ämnet. Nu när vi har sagt detta, denna lag (att gris löpe är förbjudet att sälja eller äta) ska inte förväxlas med en annan lag: köpa, sälja och viktigaste att äta ost som är tillverkad med gris löpe. De flesta muslimer förstår inte att dessa två lagar inte nödvändigtvis är identiska, därför blir det så mycket förvirring i ämnet. Så för att summera, diskussionen det gäller är ost tillverkad av den andra eller tredje kategorin av löpe. Denna artikel kommer inte att diskutera bestämmelsen över den andra kategorin för som vi ska se är att om den tredje kategorin är tillåten, ja då blir den andra kategorin per automatik tillåten. 3

4 Den Islamiska bestämmelsen gällande ost tillverkad av gris löpe. Det finns två saker som man måste tänka på när man vill härleda den Islamiska bestämmelsen över ost. För det första: genomgår löpet en kemisk förvandling när det utvinns från dennes källa, och för det andra: mängden löpe i förhållande till de övriga ingredienserna. Båda dessa ämnen har en direkt och omedelbar effekt på huruvida sådan ost är tillåten eller inte. (Av intresse kan vara att även om denna artikel handlar om ost så kan dessa två fundamentala metoder användas på alla ämnen för att ta reda på om det är tillåtet eller inte.) Den första saken, den om ämnet genomgår en total kemisk förändring, kallas på Arabiska för istihala. Istihala svarar på frågan: Om ett orent ämne genomgår en total och fullständig kemisk förändring och blir ett rent ämne, är det tillräckligt för att anse att det är rent? Det klassiska exemplet som användes av de tidiga skolorna är det om vinäger som utvinns från vin: om man lämnar vin under de rätta förhållandena eller påverkar det på speciella sätt så kommer vilken flaska med vin som helst att genomgå en kemisk förändring och bli vinäger. Vinäger är helt ofarligt och ger ingen förgiftning (berusning). De klassiska skolorna har olika åsikter gällande ämnet istihala. Hanafis och Ibn Taymiyyah påstår att det gör den slutgiltiga produkten ren, medans de andra tre lärorna generellt inte tycker att slutprodukten är ren om processen är medvetet gjord genom människans inblandning. Det finns ingen vers eller hadith som helt stöder den ena eller den andra åsikten. Båda grupperna baserar sina utsagor på logiskt resonemang och på utsagor från Kompanjonerna. Eftersom det inte finns någonting bestämt nämnt i de Heliga texterna gällande detta ämne och om man tänker på att en kemisk förändring verkligen gör att ett ämne totalt förändras (som vem som helst som har lite kunskap om kemi kan hålla med om) så följer jag den första åsikten om att istihala verkligen gör slutprodukten ren. De flesta av de moderna fiqh akademikerna håller också med om denna åsikt. Huruvida detta är relevant när det gäller löpe är såhär: Om animaliskt löpe genomgår en kemisk transformation under extraherings processen, då skulle det utvunna ämnet vara rent enligt den första gruppen av lärda även om källan var gris. (Självklart skulle den andra gruppen av lärda inte vara bekymrade över denna diskussion eftersom de anser att gris löpe är orent oavsett om det genomgår en kemisk transformation eller inte.) Olyckligtvis, i min begränsade genomläsning av detta ämne så kunde jag inte verifiera huruvida extraktions processen orsakar en kemisk transformation på löpet eller inte. Vad jag kunde förstå så genomgår löpet inte en kemisk transformation och extraktionen handlar mer om transportera djurenzymet från magsäcksväggen till en vätska. (Information från specialister uppskattas). Därför om situationen är sådan att ingen kemisk transformation inträffar, då behöver vi inte diskutera detta ämne mera och vi får gå vidare till nästa. Nästa ämne är verkligen pudelns kärna. Det berör mängden och återstoden av ett orent ämne när det blandas med ett rent ämne. Nu är det så att de lärda är ganska enhälligt överens om att en extremt liten mängd av ett orent ämne, när det blandas med en stor mängd av ett rent ämne, så gör det inte att det slutliga ämnet blir orent. T.ex. om ett glas med urin slängs in i en normal stor sjö så skulle ingen av de lärda anse att hela sjön är oren. Även om alla är överens om den generella regeln så finns det inga klara riktlinjer hur mycket av något orent som behövs till vilken mängd rent ämne för att göra produkten oren. Så det riktiga problemet här är hur man ska definiera vad som är en minimal kvantitet gentemot vad som skulle räknas som en betydande kvantitet. Men grundprincipen är alla överens om: Om en 4

5 minimal mängd av något orent är totalt upplöst i en mycket större mängd av ett rent ämne på ett sådant sätt att det orena ämnet inte på något vis kan anas (detta kallas istihlal) så är det slutliga ämnet fortfarande rent. Denna fiqh principen grundar sig mestadels från den kända hadithen: När vatten når en mängd av två qullas (en specifik mängd) så blir det inte orent. Berättad av Abu Dawud. Ett annat bevis är hadithen om Brunnen av Buda'ah'. Sheik Al-Islam Ibn Taymiyyah skriver när han kommenterar hadithen om de två qullas. Så när det är klart att vattnet som frågades om var av en stor mängd - två qullas - och att en stor mängd inte påverkas av några orenheter, utan snarare att det blir upplöst av vattnet. Detta visar att alla bestämmelser (om huruvida något är rent eller inte) beror på om orenheten bärs av det rena ämnet, alltså att det är uppenbart att det finns ett orent ämne i det rena ämnet, då är det orent. Men om det har blivit helt upplöst i det rena ämnet, då har det ingen återstående effekt och substansen är ren. Så när det gäller olika oljor, mjölk, söta och sura drycker och andra ämnen som är rena, eftersom de eventuella orenheter som finns i dem har helt blivit uppslukade (istihlal) och förändrade. Hur kan då det som är rent och tillåtet av Allah bli otillåtet?! Och vem är det som har sagt att om en kvantitet av något orent blandas med ett rent ämne så att det är helt uppslukat av det (istihlal) och förändrat i det, att det ämnet är orent och otillåtet? Utan tvärtom, det finns inget från Koranen eller Sunnah eller enigt beslut eller parallell till något liknande, och det är därför som Profeten (fvöh) sa i hadithen om brunnen av Buda'ah när han fick reda på att bindor och hund kadaver och andra orenheter föll i brunnen, Rent vatten blir inte orent av någonting (Mukhtasar al-fatawa al-masriyyah, s.20; se också Majmu' al-fatawa vol. 21, s. 502). Andra lärda har också kommit med liknande bestämmelser. T.ex. Ibn Hazm hävdar att om ett orent ämne är upplöst i en större mängd av ett rent ämne till den grad att den slutgiltiga produkten inte bär namnet av det orena (att det orena ämnet inte har någon betydande del i den slutgiltiga produkten), då kommer förbudet som från början fanns på det orena ämnet att tas bort från den slutgiltiga produkten, eftersom den slutgiltiga produkten inte kallas för det orena ämnet. Som t.ex. säger han att om en droppe vin föll i vatten, så skulle det inte bli någon effekt på vattnet och samma sak gäller för alla andra ämnen också. (al-muhallã, vol. 7, s.422) Detta är också många av de moderna fiqh lärdas åsikt. Det Europeiska rådet för Fatwas utfärdade en Fatwa (Nr. 34, utfärdad i Jumad-al-Akhirah 1419 A.H) som slog fast att ett orent ämne som är tillsatt ett rent födoämne inte gör födoämnet orent om antingen: (a) ämnet genomgick en total kemisk förändring (istihala), eller (b) blev totalt upplöst och använt i födoämnet på ett sådant sätt att spåret efter det blev irrelevant (istihlal). Baserad på denna princip, eftersom mängden animaliskt löpe som används i ost är obetydlig, så betyder det att även om löpet som användes var orent så skulle den slutgiltiga osten vara fullständigt ren. Det skulle inte göra någon skillnad om otillåtet ko löpe eller gris löpe användes. Eftersom kvantiteten är så liten så anses det bli totalt upplöst (istihlal) av de rena ämnena, mjölk i detta fall, vilket utgör den största mängden av osten. (Se nedan för en mera detaljerad titt på 5

6 hur mycket av mängden löpe som är involverad i tillverkningen av ost). Uttalanden från de klassiska skolorna gällande detta ämne. Så vitt jag vet, så finns det bara en klar hadith om ost. Abu Dawud, i sin sunan (bok), har ett kapitel om att äta ost, i vilken han berättar en hadith i vilken ost blev given till Profeten (fvöh) efter slaget vid Tabuk. Han (fvöh) bad om en kniv (för att skära upp osten med) sa bismillah och åt av den. (al-sunan av Abu Dawud `kapitlet om mat, #3819). Detta är nog den enda hadithen vad gäller att det är tillåtet att äta ost som är gjord från oren löpe, eftersom det inte fanns några muslimer i Tabuk som kunde ha tillverkat osten. Därför verkar det som om denna hadith påstår att Profeten (fvöh) åt ost som var tillverkad av idol-dyrkare (dvs personer som tillbad olika sorters gudar samt kanske även stenar, solen månen osv). Kedjan som denna hadith berättas genom verkar inte vara den starkaste av kedjor, faktiskt verkar den vara en svag hadith (jämför med berättelsen som hittas både i Musannaf av Abd al-razzãq #8795 och Musannaf av Ibn Abi Shaybah # 24417). Också så visar denna berättelse bara på att det skulle vara tillåtet att äta ost som var tillverkad enligt den andra kategorin som är nämnd ovan, och inte gällande gris löpe, då araberna inte åt gris. Av de kända Imamerna har vi en rapport där Imam Ahmad blev tillfrågad om att äta ost, till vilket han svarade, Det kan bli äten från vem som helst, menande oavsett vem som hade tillverkat den. Han blev särskilt tillfrågad av ost tillverkad av Zoroastrians, till vilket han svarade, Jag vet inte. Men den mest autentiska hadithen som är berättad vad gäller detta ämne är den från Amr b. Sharahbil i vilket han säger att Umar blev tillfrågad om ost och att han hade blivit tillsagd att löpe från döda djur användes, till detta svarade Umar Säg bismillah själv, och ät sen. Och Imam Ahmad har också sagt, Är inte den mesta ost vi äter tillverkad av Zoroastrians? (Se: al-mughni, v.13, s. 352; också al-insaf, v.27, s.264). Därför är det ganska klart att Imam Ahmad ansåg ost vara tillåten oavsett var den kom ifrån, eftersom Zoroastrians inte tillhör dem som säger Allahs namn när de slaktar, ändå ansågs osten som de tillverkade vara tillåten. (Det ska noteras att, vilket är typiskt med Hanbali madhabs, att där finns andra åsikter berättade också- men detta är den som anses vara starkast inom madhab). Ibland Kompanjonerna dem själva hittar vi några referenser om att äta ost som Imam Ahmad refererade till. Både Musannafsen av Abd al-razzãq och Ibn Abi Shaybah har hela kapitel tillägnade ost. I dem hittar vi att även om några av de klassiska lärda så som t.ex Sa'id b. Al-Musayyab och Sa'id b. Jubayr tvekade att äta ost ifall det var känt att ett dött djur (mayta) hade blivit använt i tillverkningen, så såg majoriteten av de lärda inget fel vad gällde den saken. Det rapporteras från Ibn Abbas att han var av den åsikten att det är inget problem med ost tillverkad av Kristna eller Judar (Musannaf av Abd al-razzãq, #8789). Både Umar b. Al-Khattãb och hans son Abdullah b. Umar tillät att man åt ost oavsett dess ursprung. Det rapporteras att Umar har sagt när han blev tillfrågad om det, Ät för det är bara mjölk eller vassle, (Musannaf av Abd al-razzãq, #8787) och hans son sa, Inget kommer till oss från Irak som jag tycker om mera än ost! (ibid.,#8790). En son av Ali b. Abi Talib, Muhammed b. Al-Hanafiyyah, sa Ät ost oavsett dess källa (ibid., #8793). Det är min ödmjuka åsikt att några av dessa berättelser (så som den sista från Umar) visar att kompanjonerna anspelar på den lilla procentuella mängd av orenheter som kan finnas i ost och att det inte var av sådan vikt att det gjorde hela osten oren. Också som Ibn Taymiyyah påpekar (se följande citat) att de som tillät ost var mer medvetna om tillverknings processen än de som förbjöd det. 6

7 Min favorit bland de lärda, Sheik al-islam Ibn Taymiyyah skrev: När det gäller mjölk och löpe från döda djur så finns det två välkända åsikter om detta. Den första är att det är rent och det är Abu Hanifa och andras åsikt och en av två åsikter av Ahmad. Den andra åsikten är att det är orent och detta är åsikten hos Malik och Shafi'i och Ahmads andra åsikt. Baserad på dessa olika åsikter så skiljer de sig åt i deras åsikter vad gäller ost tillverkad av Zoroastrians, för djur som är slaktade av Zoroastrians anses vara otillåtet att äta av de flesta av de lärda både förr och nu, så mycket att det sägs att Kompanjonerna enhetligt var överens om denna lag. Så om de gjorde ost och ost är gjort av löpe- då skulle dessa två åsikter gälla. Men den starkare åsikten är att deras ost faktiskt är tillåten och att löpe och mjölk från döda djur är rent. Beviset för detta är att när Kompanjonerna erövrade Irak så åt de ost från Zoroastrians och detta var väldigt vanligt och välkänt ibland dem. Vad gäller vad som har blivit berättat angående att några av dem ogillade detta, så finns det ett problem med detta, eftersom det är en åsikt som kommer ifrån några som kommer ifrån Hijaz (Arabien) och folket från Irak vet mera om detta då Zoroastrians fanns i deras land och inte i Hijaz - landet. Vad som gör saken även mer klar är att Salman al-farsi, som var guvernör åt Umar b. Al-Khattãb över al-madã'in (i Irak) och som var aktiv i att kalla Zoroastrians till Islam blev tillfrågad om fett och ost till vilket han svarade: Det som är halal är vad Allah har tillåtit i sin Bok och det som är haram är det som har blivit förbjudet i Hans Bok och allt som Han har förblivit tyst om har blivit förlåtet. och Abu Dawud rapporterade också att detta var en profetisk hadith. Det är självklart att han inte blev tillfrågad om ost från Muslimer eller Ahl al-kitab (bokens folk, dvs Kristna och Judar) för det är ett klart ämne utan hellre frågan gällde ost tillverkad av Zoroastrians. Detta visar att Salmãn gav en fatwa gällande dess tillåtelse. (Majmu' al-fatãwa, vol. 21, s ). Märk att Ibn Taymiyyah inte pratar om löpe som utvinns från grisar utan om löpe som har blivit utvunnet från kor och får som inte har blivit slaktade i enlighet med Shari'ãh (dvs. den andra kategorin om löpe av de tre kategorier som nämnts ovan). Hur som helst, hans citat kan användas här som ett generellt sammanhang vad gäller att ost är tillåtet oavsett var det kommer ifrån. Också i en annan fatãwã ( några har blivit citerade ovan), visar Ibn Taymiyyah tydligt att han håller med om att istihlãk (total upplösning) av en oren substans i ett rent ämne inte gör hela materialet orent. Slutsats Även om det är hälsosamt att så många muslimer är oroade över Shariaah lagarna, så är det viktigt att förstå dessa lagar innan man antar några förhastade slutsatser. Det viktigaste som man måste fundera på när det kommer till om ost är tillåtet eller inte, i författarens ödmjuka åsikt, är mängden animaliskt löpe som finns i det. Tänk på följande: I ett grovt experiment så sänktes två kvadratcentimeter av en preparerad kalvs magsäcksvägg ner i 30 gram vatten för att producera den första löpe lösningen. Efter extraktions processen så filtrerades återstoden av magsäcken bort genom en fin sil och sen togs en tesked av den löpe lösningen (dvs. ungefär en sjundedel av den ursprungliga lösningen) och blandades med ungefär fem liter av mjölk för att ge ungefär två och ett halvt kilo ost. Någon som har lite mera tid än vad jag har kan enkelt räkna ut precis hur många procent av det animaliska löpet som finns i slutprodukten och även hur många procent det blir i en ostskiva. Men även utan att räkna ut det exakt så är det klart att det är en väldigt obetydlig mängd av det faktiska animaliska löpet som finns i osten. För att bara citera en enda referens så säger Wikipedia att i ett kg av tillverkad ost så finns det ca 0,0003g av löpe enzymer. Återigen det 7

8 är ett kilo, hur mycket kan det då tänkas finnas i en skiva och hur mycket kan det möjligtvis finnas i en majs båge som har blivit överströdd med torr ost? En sådan ringa kvantitet av orenhet (dvs. mindre än 0,00003%) kan helt enkelt inte göra hela produkten oren. En droppe av najas blod som faller ner i en tio-liters behållare med vatten är faktiskt mer koncentrerat än mängden löpe enzymer i ost. Följaktligen, för att dra en slutsats, så är det denna ödmjuka student av kunskap (och av många stora lärda) att ost, oavsett hur den är tillverkad eller av vem den är tillverkad, är tillåten. ( Det enda undantaget skulle vara ifall andra orena tillsatser av tillräckligt stor mängd har blivit inblandade i tillverknings processen.) Så fortsätt du Ammaar ät och njut! Och skicka dipsåsen... Källa: Cheese-Factor-by-Yasir-Qadhi 8

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

25 HADÎTHER OM FASTAN UR BOKEN BULÛGH- UL- MARÂM. Al Hâfidh Ibn Hadjar al- Asqalânî (rahimahullâh) Studiehäfte

25 HADÎTHER OM FASTAN UR BOKEN BULÛGH- UL- MARÂM. Al Hâfidh Ibn Hadjar al- Asqalânî (rahimahullâh) Studiehäfte UR BOKEN BULÛGH- UL- MARÂM. Författare: Al Hâfidh Ibn Hadjar al- Asqalânî (rahimahullâh) Studiehäfte Copyright. www.islam.nu 25 HADÎTHER OM FASTAN UR BOKEN BULÛGH- UL- MARÂM Hadîth 1. Abû Hurayrah (radhiya

Läs mer

Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln

Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln ISLAM Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln Gabriel för första gången och börjar mottag guds

Läs mer

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning.

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning. 108 Koranen är den heliga boken inom islam. Den som tillhör religionen islam kallas för muslim. I Koranen kan man läsa om den muslimska tron och om de regler som muslimer ska följa. För en muslim är orden

Läs mer

Starka reaktioner mot det budskap han predikade

Starka reaktioner mot det budskap han predikade ISLAM MUHAMMAD 570 e.kr föddes Muhammed i Mekka. Kameldrivare, karavanledare. Gift med rik änka (Khadidja) 610 e.kr mottog den ursprungliga koranen från Guds sändebud (ängeln Gabriel/ Jibrail ) Kunde inte

Läs mer

Islam. Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler

Islam. Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler Islam Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler Gud Guds namn: Allah Guds egenskaper Gud är en, det finns bara en enda Gud, monoteism Gud finns i en annan dimension (osynlig) Gud har

Läs mer

Bevisen för att nattbönen i Ramadan är elva raka at. Abu Isa Sheikh as-salafi

Bevisen för att nattbönen i Ramadan är elva raka at. Abu Isa Sheikh as-salafi Bevisen för att nattbönen i Ramadan är elva raka at Abu Isa Sheikh as-salafi Bevis [1]: ) :. ( A isha (må Allah vara nöjd med henne), profetens hustru sade: Profeten(salallahu alayhi wa sallam) brukade

Läs mer

Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning.

Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning. Islam Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning. Ju mörkare blå färg, ju större andel muslimer Länder med många muslimer Grundare och helig

Läs mer

Starka reaktioner mot det budskap han predikade

Starka reaktioner mot det budskap han predikade ISLAM MUHAMMAD 570 e.kr föddes Muhammed i Mekka. Kameldrivare, karavanledare. Gift med rik änka (Khadidja) 610 e.kr mottog den ursprungliga koranen från Guds sändebud (ängeln Gabriel/ Jibrail ) Kunde inte

Läs mer

! Namn: Det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer i världen. I Sverige bor det ungefär

! Namn: Det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer i världen. I Sverige bor det ungefär Islam Det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer i världen. I Sverige bor det ungefär 350 000 muslimer. Islam betyder att lyda Gud. En person som tror på islam kallas muslim. Tro Gud (Allah) skapade världen.

Läs mer

Det blev starka och upprörda känslor mot det budskap Muhammad predikade Monoteismen(tron på en gud) Alla ska vara med och ta ansvar Domedagen (Guds

Det blev starka och upprörda känslor mot det budskap Muhammad predikade Monoteismen(tron på en gud) Alla ska vara med och ta ansvar Domedagen (Guds Islam Muhammad 570 e.kr föddes Muhammad i Mekka. Kameldrivare, karavanledare. Gift med rik änka (Khadidja) 610 e.kr mottog den ursprungliga koranen från Guds sändebud (ängeln Gabriel/ Jibril ) Muhammad

Läs mer

kapitel får du läsa om:

kapitel får du läsa om: 'slam är den största religionen i Mellanöstern, i delar av Asien och i norra Afrika. Den som tillhör religionen islam kallas muslim. Det finns muslimer över hela världen. Muslimer ber till samma Gud som

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ISLAM NA11A VT13

INSTUDERINGSFRÅGOR ISLAM NA11A VT13 INSTUDERINGSFRÅGOR ISLAM NA11A VT13 - Läs kapitlet om islam i läroboken (Religion 1) - Plugga på stencilen om islam. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Extramaterial till Boken om SO 1-3

Extramaterial till Boken om SO 1-3 EXTRAMATERIAL Extramaterial till Boken om SO 1-3 Det här extramaterialet innehåller korsord som tränar samhällsvetenskapliga begrepp. Materialet består av korsord med begrepp kopplade till kapitlen i grundboken

Läs mer

Al-Hafidh An-Nawawi korfattat om Baktal [Kortfattat ur an-nawawis al-adhkar (sid.534-545)]

Al-Hafidh An-Nawawi korfattat om Baktal [Kortfattat ur an-nawawis al-adhkar (sid.534-545)] Al-Hafidh An-Nawawi korfattat om Baktal [Kortfattat ur an-nawawis al-adhkar (sid.534-545)] (Kortfattat och översatt av Abu Isa Imran Sheikh) Känn till att dessa två egenskaper hör till de sämsta av egenskaper

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA

Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA Var och hur uppstår Islam? Islam uppstår på den Arabiska halvön Enligt Koranen får Muhammed uppdraget av Gud att sprida ett budskap till alla människor

Läs mer

Islam. Abrahamitiska religionerna - Abraham och Hagar = Muhammed.

Islam. Abrahamitiska religionerna - Abraham och Hagar = Muhammed. Islam. Religion. Islam. Abrahamitiska religionerna - Abraham och Hagar = Muhammed. Världens näst största religion med ca 1,3 miljarder anhängare. Många bor på arabiska halvön. Historia. Muslimerna anser

Läs mer

DE SEX GRUNDERNA. Studiehäfte DE SEX GRUNDERNA. Författare: Shaykh Muhammed bin Abdil- Wahhâb. (rahimahullâh) Presenteras av: Ibn Abbas Centret

DE SEX GRUNDERNA. Studiehäfte DE SEX GRUNDERNA. Författare: Shaykh Muhammed bin Abdil- Wahhâb. (rahimahullâh) Presenteras av: Ibn Abbas Centret 1 Studiehäfte DE SEX GRUNDERNA Författare: Shaykh Muhammed bin Abdil- Wahhâb (rahimahullâh) Presenteras av: Ibn Abbas Centret 2 www.islam.nu 3 Introduktion I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges namn.

Läs mer

Religion Judendom Kristendom Islam

Religion Judendom Kristendom Islam Religion Judendom Kristendom Islam Tror på Jahve (Gud) Väntar på Messias Gud Treenigheten Gud, Jesus och den helige Ande Helig bok/skrift Bibeln: Gamla testamentet Bibeln: Gamla testamentet och Nya testamentet

Läs mer

Atomer luktar inte och har ingen färg. Men om många atomer binds samman till molekyler får de andra egenskaper som lukt och färg.

Atomer luktar inte och har ingen färg. Men om många atomer binds samman till molekyler får de andra egenskaper som lukt och färg. Kemi Partikelmodellen Allt runt omkring oss är gjort av olika ämnen. Vissa ämnen är i ren form, som guld och silver, andra ämnen är blandningar, som plast eller sockerkaka. Atomer kallas de små byggstenar

Läs mer

Utgåva 2014, version 1 KVINNAN ISLAM. Sammansatt av Kamal Ahmad Språkkontrollant Obaida Alramahi. Kvinnan i Islam

Utgåva 2014, version 1 KVINNAN ISLAM. Sammansatt av Kamal Ahmad Språkkontrollant Obaida Alramahi. Kvinnan i Islam AT IS R D ET TA H ÄF TE Ä R G Utgåva 2014, version 1 KVINNAN I ISLAM Kvinnan i Islam -1- Sammansatt av Kamal Ahmad Språkkontrollant Obaida Alramahi Kapitel Vad säger Qur ân och Sunnâh? 3 Kärleken till

Läs mer

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Inledning Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man inte förbise innehållsförteckning

Läs mer

Masjid Lund. I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige. Dagens khutba handlar om: Domen för firande av Profetens fö delsedag (Del 2)

Masjid Lund. I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige. Dagens khutba handlar om: Domen för firande av Profetens fö delsedag (Del 2) Masjid Lund I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige Fredag den 16 Januari 2015 Fredag 25 Rabi Al-Awwal 1436 A.H. All lov och pris tillkommer Allah. Vi prisar Honom och söker Hans hjälp och ber om

Läs mer

Ramadanpromenad

Ramadanpromenad Ramadanpromenad Ramadanfråga 1 När börjar fastemånaden Ramadan varje år? a. Månaden juni. b. Månaden Ramadan. c. I början av året. Ramadanfråga 2 Vad är suhor? a. Måltiden innan soluppgången. b. När muslimer

Läs mer

Kortfattad sammanfattning kring vem man tar kunskap i Islam från

Kortfattad sammanfattning kring vem man tar kunskap i Islam från Kortfattad sammanfattning kring vem man tar kunskap i Islam från Imran Sheikh www.ahlussunnah.se Imam Malik sade: Denna kunskap är ditt kött och ditt blod och om den ska du frågas om på domedagen, se

Läs mer

Vad är fasta och varför fastar man?

Vad är fasta och varför fastar man? Vad är fasta och varför fastar man? Fastan är den andra av islams fem grundpelare. Det är sådan form av dyrkan som avser stärka själen och öka ens självbehärskning. Fasta på arabiska kallas Saum, vilket

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

Islam en livshållning Islams uppkomst

Islam en livshållning Islams uppkomst Islam Islam en livshållning Islam är en religion, men för muslimer har ordet religion en vidare innebörd än det i regel har för kristna. Muslimer anser att islam betecknar en livshållning, en grundläggande

Läs mer

Sv Kort orientering Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive religion föddes. Kristendomen, till exempel, har fått

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Till religionsprovet fredag vecka 50

Till religionsprovet fredag vecka 50 Till religionsprovet fredag vecka 50 Provet kommer vara precis som vanligt, där det finns fakta, ord och resonemangsdel. Allt detta har vi gått igenom i klassen! Islam betyder att lyda Gud. En person som

Läs mer

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP KEMI RUNT OMKRING OSS Man skulle kunna säga att kemi handlar om ämnen och hur ämnena kan förändras. Kemi finns runt omkring oss hela tiden. När din mage smälter maten är det kemi, när din pappa bakar sockerkaka

Läs mer

En introduktion i koranstudier

En introduktion i koranstudier 2002-03-07 WWW.ISLAMISKA.ORG _ En introduktion i koranstudier Den islamiska trons första och viktigaste kunskapskälla är Koranen. Varje muslim som har underkastat sig Allah är förpliktigad att ta till

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

färda uttalandet. Detta gav, i synnerhet bland shiiterna, uttalandet en islamiskt förpliktande karaktär.

färda uttalandet. Detta gav, i synnerhet bland shiiterna, uttalandet en islamiskt förpliktande karaktär. Bilagor Ordlista Hadith: En benämning i islam på en kort utsaga av eller om profeten eller någon av hans följeslagare, vilken avser att fastställa vad som i en viss fråga är normerande sed. (Jfr sunna:

Läs mer

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC FÖRSÄTTSBLAD KONSTEN ATT RENA VATTEN 17/10-12 ELLEN LINDMAN, 12TEC Innehållsförteckning KONSTEN ATT RENA VATTEN MÅL/SYFTE HUR DET GÅR TILL HISTORIA & FRAMTID VATTENRENING & MILJÖ METOD GENOMFÖRANDE REFERENSER

Läs mer

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahams barn Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahamitiska religioner Mose grundade judendom. Jesus grundade kristendom. Muhammed grundade islam. Abraham Abraham är stamfader till de

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Fastan - as-siyaam. TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud.

Fastan - as-siyaam. TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud. Fastan - as-siyaam TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud. (2:183) Fastans definition och dess grunder i den islamiska

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET.

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET. BISMILAH AL RAHMAN AL RAHIM ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT VI TACKAR ALLAH OCH BER ALLAH SWT OM SKYDD OCH VÄGLEDNING PÅ DEN RÄTTA VÄGEN. OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Klaras föräldrar har rest bort så Elin och Isa och alla andra är bjudna på fest hos henne. Klaras moster köper alkohol i Tyskland som hon sedan

Läs mer

Sortera på olika sätt

Sortera på olika sätt Material Sortera material Att sortera material innebär att vi delar i materialen i grupper utifrån deras egenskaper. Egenskaper berättar hur någonting är, t.ex. färg, form, storlek, naturligt eller konstgjort.

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen

Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen Arabiska halvön på 500-talet enligt vår tideräkning Norr och väster om Arabiska halvön låg Östrom eller Bysantinska riket. Öster

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan!

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan! Kapitel 1 Ljuden Arga Johanna spände ögonen i både Erik och Karl. -Sluta upp med det där genast. -Men, sa Erik och Karl, vi gör ju ingenting. -Hör du det där ljudet, säger Erik till Karl. Det låter som

Läs mer

Vattenrening nr 53400

Vattenrening nr 53400 53400 Experimentlåda Vatten Lärarhandledning Vattenrening nr 53400 Innehåll Lista över komponenter... Bildöversikt förpackningens innehåll... Särskilda inlärningsmål... 2 Experiment... 2.1 Experiment

Läs mer

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET.

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET. FREDAGS KHOTBA 28 FEBRUARI, 2014 BISMILAH AL RAHMAN AL RAHIM ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT VI TACKAR ALLAH OCH BER ALLAH SWT OM SKYDD OCH VÄGLEDNING PÅ DEN RÄTTA VÄGEN. OCH VI BER ALLAH

Läs mer

DEN SOM ALLAH SWT VÄLJER ATT VÄGLEDA KAN ABSOLUT INGEN VILSE LEDA, OCH DEN SOM ALLAH VÄLJER ATT VILSELEDA KAN INGEN VÄGLEDA..

DEN SOM ALLAH SWT VÄLJER ATT VÄGLEDA KAN ABSOLUT INGEN VILSE LEDA, OCH DEN SOM ALLAH VÄLJER ATT VILSELEDA KAN INGEN VÄGLEDA.. KHOTBA FREDAG 27/6 2014 BISMILAH AL RAHMAN AL RAHIM ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT VI TACKAR ALLAH OCH BER ALLAH SWT OM SKYDD OCH VÄGLEDNING PÅ DEN RÄTTA VÄGEN. OCH VI BER ALLAH SWT ATT

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

TEKNISKT UNDERLAG 1 (5) Datum för mottagande Antal sidor (inklusive denna) 5 Ansökan har upprättats på följande språk: Svenska Ärendenummer:

TEKNISKT UNDERLAG 1 (5) Datum för mottagande Antal sidor (inklusive denna) 5 Ansökan har upprättats på följande språk: Svenska Ärendenummer: 1 (5) TEKNISKT UNDERLAG Datum för mottagande Antal sidor (inklusive denna) 5 Ansökan har upprättats på följande språk: Svenska Ärendenummer: Den beteckning som är registrerad Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Vad är värme? Partiklar som rör sig i ett ämne I luft och vatten rör partiklar sig ganska fritt I fasta ämnen vibrerar de bara lite

Vad är värme? Partiklar som rör sig i ett ämne I luft och vatten rör partiklar sig ganska fritt I fasta ämnen vibrerar de bara lite Värme Fysik åk 7 Fundera på det här! Varför kan man hålla i en grillpinne av trä men inte av järn? Varför spolar man syltburkar under varmvatten om de inte går att få upp? Varför hänger elledningar på

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

Livet efter döden 1. Inlednidn:

Livet efter döden 1. Inlednidn: Danea Asaad Sharif Re B Livet efter döden Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställning Metod Källkritik 2. Bakgrund 3. Resultat på frågorna 4. Slutsats 5. Källor 1. Inlednidn: Jag har valt det

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Det krävs tio gånger mer energi för att producera kött än vad det krävs för att producera grönsaker.

Det krävs tio gånger mer energi för att producera kött än vad det krävs för att producera grönsaker. Insändaren är en argumenterande text där en eller flera personer argumenterar för en åsikt. Texterna brukar ofta publiceras på särskilda sidor i tidningen som är avsedda för läsarkretsens tankar och åsikter.

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Sirkku Aboulfaouz Suaad Onniselkä Mariam Rouhe Hajar Sorsa Ayshah Wallin. Salam. islams väg TEXTBOK UTBILDNINGSSTYRELSEN

Sirkku Aboulfaouz Suaad Onniselkä Mariam Rouhe Hajar Sorsa Ayshah Wallin. Salam. islams väg TEXTBOK UTBILDNINGSSTYRELSEN Sirkku Aboulfaouz Suaad Onniselkä Mariam Rouhe Hajar Sorsa Ayshah Wallin Salam islams väg 1 2 TEXTBOK UTBILDNINGSSTYRELSEN Innehåll 1:a årskursen I Islams betydelse för mänskligheten och individen... 7

Läs mer

Ahkâm-ut-Tahârah [Reningens domar]

Ahkâm-ut-Tahârah [Reningens domar] Ahkâm-ut-Tahârah [Reningens domar] Författare:. Översättare & ev. fotnoter: Abû Mûsâ al-albânî. Layout: Abdullateef Allundî. 1 Tvagning (Wudhû ):...3 Tvagningens tillvägagångssätt...4 Bad (Ghusl)...6 Tayammum...7

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Bönetider i Sverige بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين

Bönetider i Sverige بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين Bönetider i Sverige بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين Inledning Bönen är islams andra pelare och en dyrkanshandling som islam bygger på. Bönen

Läs mer

ARBETE MED LÄS OCH HÖRFÖRSTEÅLSE ONSDAG 2 MARS 2016

ARBETE MED LÄS OCH HÖRFÖRSTEÅLSE ONSDAG 2 MARS 2016 Sedan 1973 har Anna-Karin Gidlund tillverkat ost av getmjölk, med hjälp av hennes och Sören Östmans 80-talet getter i den lilla byn Djuptjärn. Varje år produceras mellan sex och sju ton ost i egna företaget

Läs mer

Begreppet dyrkan i islam

Begreppet dyrkan i islam Begreppet dyrkan i islam Av Mostafa Malaekah Dyrkan är inte något som praktiseras utanför det vanliga livet. Snarare är det den fundamentala anledningen till att Gud (Allah) 1 uppenbarade skrifterna och

Läs mer

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever. Uppgifter Kemi. 1 2 Steg 3

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever. Uppgifter Kemi. 1 2 Steg 3 Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Uppgifter Kemi 1 2 Steg 3 Tema innehåll Tema 1. Mat och kemi i vardagen...3 Uppgift 1 näringsämnen i maten... 4 Uppgift 2 vad skulle du välja?... 5 Uppgift 3

Läs mer

Essä. Vad är en essä? Mönster och disposition. 1. Rubrik och Inledning. De två benen

Essä. Vad är en essä? Mönster och disposition. 1. Rubrik och Inledning. De två benen Essä Vad är en essä? En essä är en text där en person försöker reda ut sina tankar och kunskaper inom ett ämne eller utifrån en frågeställning. Ämnena kan variera mellan allt från hur fotboll och politik

Läs mer

Ett budskap till icke muslimer

Ett budskap till icke muslimer www.konvertitguiden.com 1 Källa: www.kalamullah.com Översättning: www.konvertitguiden.com Ett budskap till icke muslimer I Allahs den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Bästa läsare: Avsikten med detta budskap

Läs mer

Om du rör vid berget Sinai Var och en som rör vid berget skall straffas med döden. (Andra Moseboken 19:12)

Om du rör vid berget Sinai Var och en som rör vid berget skall straffas med döden. (Andra Moseboken 19:12) 2002-01-31 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Dödsstraff i Bibeln Det finns många kristna fundamentalister idag som inte skulle tveka en sekund att hävda att de islamiska lagarna är uråldriga och barbariska. Vad skulle

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Är en Muslim ålagd att följa en av de fyra rättskolorna? Författare: Översättning: Ziyâd Mustafâ al-albânî Layout: Abu Anas Lechistani Vad är Islâm och Îmân?...5 Att blint följa en av de fyra rättskolorna

Läs mer

Herakles uttalar sig om profeten Muhammed (Må Guds frid och välsignelser vara över honom)

Herakles uttalar sig om profeten Muhammed (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) www.islamguiden.com 1 Herakles uttalar sig om profeten Muhammed (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) Källa: www.islam-svarar.se www.islamguiden.com 2 Abu Sufyans möte med Herakles angående profeten

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Av: Erik. Våga vägra kött

Av: Erik. Våga vägra kött Av: Erik Våga vägra kött Våga vägra kött Varje år äter vi mer och mer kött men vilka konsekvenser får det på miljön och vår hälsa? i Förord Människan har länge ansett sig stå över naturen. Enda sedan vi

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

problem och lite allmän fiendskap. Ganska snart stod det klart att den djupa konflikten och den hatfyllda stämningen som snabbt uppstod i kvarteret Flisan främst berodde på trafiken av utomstående i familjen

Läs mer

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index:

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index: Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com Index: 1.0 Vad är det här för handledning? 1.1 När tvångsmata? 1.2 Är det svårt att tvångsmata en

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Hållbar utveckling. Ana s Khan 9C. Dör toffeldjuren i försurade sjöar? Handledare: Olle och Pernilla

Hållbar utveckling. Ana s Khan 9C. Dör toffeldjuren i försurade sjöar? Handledare: Olle och Pernilla Hållbar utveckling Ana s Khan 9C Dör toffeldjuren i försurade sjöar? Handledare: Olle och Pernilla 21/5-2010 Innehållsförtec kning Inledning...sid. 3 Bakgrund...sid. 3 Hypotes...sid. 3 Syfte...sid.4 Metod...sid.

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Masjid Lund. Ibland brukade han läsa ash-shams och dylika kapitel. (Ahmad och at-tirmidhî som sade att den är god).

Masjid Lund. Ibland brukade han läsa ash-shams och dylika kapitel. (Ahmad och at-tirmidhî som sade att den är god). Masjid Lund I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige Fredag den 22 Maj 2015 Fredag 4 Shában 1436 A.H. All lov och pris tillkommer Allah. Vi prisar Honom och söker Hans hjälp och ber om Hans förlåtelse.

Läs mer

Ting och tanke annars ingen teknik

Ting och tanke annars ingen teknik Ting och tanke annars ingen teknik Med teknik menar man att föremål används för ett bestämt syfte. Det är det som kapitlets namn syftar på. Ting och tanke betyder ungefär samma sak som föremål och syfte.

Läs mer

EUSO 2015 Biologidel

EUSO 2015 Biologidel EUSO 2015 Biologidel Namn: Praktiskt arbete i grupp (60 min) Det praktiska arbetet består av uppgift A, B och C. Gör uppgifterna i bokstavsordning. Diskutera och fundera tillsammans i gruppen. Varje gruppmedlem

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

En introduktion till islam och muslimsk kultur

En introduktion till islam och muslimsk kultur En introduktion till islam och muslimsk kultur Aksaa Islamutbildning för arbetslivet 1 En introduktion till islam och muslimsk kultur Ett tack till Daniel Stridsman som gjorde en första anpassning av textinnehållet,

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer.

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. TEORI Kemi I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. Länge trodde man att atomer var de minsta byggstenarna. Idag

Läs mer

Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt

Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt Alice planerar att importerar exotiska frukter till Sverige och sedan sälja dem vidare till svenska livsmedelshandlare. För att öka kunskapen om och intresset för

Läs mer

Höjdens förskola avd. Ugglebo Kvalitetsberättelse Läsåret 2012/2013

Höjdens förskola avd. Ugglebo Kvalitetsberättelse Läsåret 2012/2013 Projekt: NO med inriktning på experiment och kroppen. Höjdens förskola avd. Ugglebo Kvalitetsberättelse Läsåret 2012/2013 Varför: Vi valde att även denna hösttermin arbeta med NO och olika experiment med

Läs mer