Från möss och män - Ostfabriken av Yasir Qadhi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från möss och män - Ostfabriken av Yasir Qadhi"

Transkript

1 Från möss och män - Ostfabriken av Yasir Qadhi Källa: Cheese-Factor-by-Yasir-Qadhi Jag har nyss kommit tillbaka efter att ha varit på en av de största Muslimska konferenserna i Nord Amerika. Medans vi var på konferensen så hade jag lämnat min son Ammaar på det dagslånga seminariet som var menat för de yngre barnen. När Ammaar kom tillbaka till hotellrummet, så var det första han sa när han störtade in på rummet med stora ögon fulla av häpenhet över vad han hade hört. Pappa, pappa! Vet du att nachos och ostbågar är haram? Jag stönade inombords eftersom jag visste varifrån den grundläggande bakgrunden till denna fatwa (muslimsk regel eller påbud om en viss fråga, utfärdat av någon lärd) kom, och frågade: Varför säger du så? Till vilket han svarade: Tanten i våran klass säger så! Suck...En till viktig läxa i faderskap: Lär dina barn att mycket som de lär sig i Islamiska skolor inte nödvändigtvis behöver vara Islamiskt. Som vi alla är så (smärtsamt) medvetna om så har det cirkulerat en uppsjö av s inom muslimska kretsar som handlar om populära produkter, som t.ex. ostbågar eller nachos som använder sig av ost som är tillverkat av gris löpe. Eftersom dessa produkter är överströdda med ost så har bekymrade muslimer automatiskt dragit slutsatsen att de nämnda produkterna är haram och därför utan vidare bojkottat dem. Utan att ta hänsyn till dessa produkters näringsvärde, en sådan attityd, även om den är berömvärd på grund av dess uppriktiga avsikter, visar också på en fundamental brist på kunskap vad det gäller halal (tillåten) och haram (förbjuden) mat. Innan man drar förhastade slutsatser så skulle det göra Muslimer gott att göra lite fler efterforskningar och att titta på problemet från alla håll. I denna artikel så är det min avsikt att titta på problemet ifrån ett mera akademiskt synsätt. Emellertid för dem som inte har tid att läsa allt, då för att göra en lång historia kort så verkar den starkaste åsikten vara den att ost i alla dess former (utan dem som faktiskt har fått tillsatt fläsk som smak) är absolut och totalt halal. För att bevisa detta så ska vi första diskutera hur ost är tillverkat. Efter det ska vi titta på animaliskt löpe ur ett Islamiskt perspektiv och tillslut på vad reglerna säger om ost tillverkat av det. Som en ansvarsfriskrivning så var snälla och notera att detta är för det första en mycket snabb titt på frågan, både ur ett kemiskt och ett islamiskt perspektiv (även om jag tycker att det är omfattande trots sin korthet), dels, utgör bara ett utlåtande från dess upphovsman. 1

2 Tillverkning av ost. Ost är en produkt som bildas genom att koagulera mjölk genom att tillsätta ett ämne som kallas löpe och en syrnings process. Mjölk från vilket djur som helst kan användas, även om förstås det vanligaste är komjölk följt av getmjölk ( det finns en del mera exotiska ostar som man kan hitta i olika kulturer som använder mjölk från renar, kameler och lamor bara för att nämna några). Hundratals olika smaker på ost kan tillverkas beroende på vilken sorts mjölk som användes, huruvida mjölken var pastöriserad eller inte, hur mycket fett som fanns i mjölken, vilken sorts löpe, vilka enzymer som blev tillsatta eller smakämnen, syrnings processen och hur länge och på vilket sätt osten blev lagrad. Ingen vet när människan kom på hur man tillverkar ost. Ursprunget av ost är daterat till förhistorien och alla antika civilisationer inklusive Romarna, Grekerna och Egyptierna är kända som både osttillverkare och ostätare. En av legenderna om hur ost upptäcktes handlar om en Arabisk nomad som ville bära med sig mjölk genom öknen. Han hittade ingen behållare utom en getmage och transporterade mjölken i den och upptäckte när han kom fram att mjölken hade separerats till ostmassa och vassle på grund av löpet som fanns i getmagen. Löpe är en nödvändig komponent för att tillverka ost. Traditionellt så har bara animaliskt löpe använts vid tillverkningen av ost. Men eftersom efterfrågan på ost och kostnaden och svårigheterna som finns med att få fram animaliskt löpe så går fler och fler företag över till andra källor av löpe. De två främsta typerna av löpe förutom animaliskt löpe är: vegetabiliskt löpe och syntetiskt löpe som tillverkas i laboratorier från olika sorters svampar. Man kan säkert konstatera att i dessa moderna tider så tillverkas den mesta osten utav ickeanimaliskt löpe men den procentuella andelen av animaliskt löpe är fortfarande ganska hög. ( I en ostfabrik som jag besökte i Holland så använde de en blandning av syntetiskt och animaliskt löpe och i en annan fabrik som jag besökte i Vermont använde de bara vegetabiliskt löpe). Det är ju självklart att ost som är tillverkat utan animaliskt löpe inte leder till några fiqh frågor och därför kommer diskussionen att handla om ost som är tillverkad av animaliskt löpe. Animaliskt löpe Löpe är ett komplext naturligt enzym som produceras i däggdjurs magar för att smälta mjölk. Animaliskt löpe är typiskt extraherat från insidan av magsäcken av unga djur, vanligtvis ko eller gris. Det är de minsta djuren som behöver löpet för att kunna smälta modersmjölken, äldre djur ger inte så mycket av de nödvändiga enzymerna, vilket ger att ifall äldre djur används så behöver man använda mycket mer av insidan av magsäcken för att kunna producera samma mängd av löpe. För att kunna extrahera löpet från magsäcksväggen så använder man sig av en kemisk process i vilket man löser upp magsäcksväggen i en blandning av syra och andra lösningsmedel. Detta gör att enzymerna transporteras från magsäcksväggen in till lösningen. I sista skedet neutraliseras syran. I slutet av processen har löpet blivit tillgängligt som en trögflytande vätska. Det är denna form av löpe som faktiskt tillsätts mjölken för koagulations process. 2

3 Av intresse kan vara att den slutliga vätskan mestadels är en kemisk lösning (vatten, salt och syrarester), vanligtvis har mindre än 1% av vätskan den faktiska djur enzymen. Mängden av löpe lösningen som behövs för att tillverka ost är ganska obetydlig, t.ex. i fabriken som jag besökte i Holland så användes en liten bägare av löpet till en stor behållare av förbered mjölk. Islamiska regler gällande animaliskt löpe Från ett islamiskt perspektiv så kan animaliskt löpe delas in i tre kategorier. Först, löpet som har utvunnits från djur som är slaktade i enlighet med Shariaah (muslimsk lag). Det finns inga motstridiga åsikter inom Islam gällande sådant löpe. Det är fullständigt tillåtet. För det andra gäller det löpe som har utvunnits från tillåtna djur (kor, får och getter osv.) men som inte har blivit slaktade i enlighet med Shariaah. T.ex. en ko som har blivit slaktad på ett sätt som inte är rituell slakt enligt Islam. När det gäller denna andra kategori så finns det skillnader i åsikterna inom de klassiska lärorna (uttryckt av de fyra madhabs (rättsskolor) gällande om sådant löpe är tillåtet. Abu Hanifas åsikt, en av två åsikter som berättas av Ahmad (och den som Ibn Qudamah valde) och Ibn Taymiyyahs åsikt, var att sådant löpe är tillåtet, därför blir också ost som tillverkas av sådant löpe tillåtet. Andra rättsskolor inklusive vad Shafi'i och Maliki lärorna lutar sig mot är att sådant löpe är orent och därför otillåtet och därför är också ost som är tillverkat av sådant löpe otillåtet. Många senare Hanafis som inte håller med Abu Hanifas åsikt i detta ämne, påstår också att sådant löpe är orent. För det tredje gäller det löpe som har utvunnits från otillåtna djur så som gris. Där finns inga viktiga skillnader i åsikter om att sådant löpe är otillåtet eftersom källan är otillåten. Precis som kött, mjölk och ben från sådana djur inte är tillåtet så är inte heller löpet från magen från sådana djur tillåtet. Löpe från den andra kategorin skulle vara tillåtet för muslimer att producera, köpa och sälja om de följer åsikten att det är tillåtet(och detta är den rätta åsikten Insha Allah). Men eftersom gris löpe är otillåtet så är det förbjudet för muslimer att tillverka eller sälja det, baserat på Hadith (profetens utsaga) När Allah förbjuder ett ämne, så förbjuder Han ämnets pris Berättad av Ahmad. Med priset menas att köpa och sälja ämnet. Nu när vi har sagt detta, denna lag (att gris löpe är förbjudet att sälja eller äta) ska inte förväxlas med en annan lag: köpa, sälja och viktigaste att äta ost som är tillverkad med gris löpe. De flesta muslimer förstår inte att dessa två lagar inte nödvändigtvis är identiska, därför blir det så mycket förvirring i ämnet. Så för att summera, diskussionen det gäller är ost tillverkad av den andra eller tredje kategorin av löpe. Denna artikel kommer inte att diskutera bestämmelsen över den andra kategorin för som vi ska se är att om den tredje kategorin är tillåten, ja då blir den andra kategorin per automatik tillåten. 3

4 Den Islamiska bestämmelsen gällande ost tillverkad av gris löpe. Det finns två saker som man måste tänka på när man vill härleda den Islamiska bestämmelsen över ost. För det första: genomgår löpet en kemisk förvandling när det utvinns från dennes källa, och för det andra: mängden löpe i förhållande till de övriga ingredienserna. Båda dessa ämnen har en direkt och omedelbar effekt på huruvida sådan ost är tillåten eller inte. (Av intresse kan vara att även om denna artikel handlar om ost så kan dessa två fundamentala metoder användas på alla ämnen för att ta reda på om det är tillåtet eller inte.) Den första saken, den om ämnet genomgår en total kemisk förändring, kallas på Arabiska för istihala. Istihala svarar på frågan: Om ett orent ämne genomgår en total och fullständig kemisk förändring och blir ett rent ämne, är det tillräckligt för att anse att det är rent? Det klassiska exemplet som användes av de tidiga skolorna är det om vinäger som utvinns från vin: om man lämnar vin under de rätta förhållandena eller påverkar det på speciella sätt så kommer vilken flaska med vin som helst att genomgå en kemisk förändring och bli vinäger. Vinäger är helt ofarligt och ger ingen förgiftning (berusning). De klassiska skolorna har olika åsikter gällande ämnet istihala. Hanafis och Ibn Taymiyyah påstår att det gör den slutgiltiga produkten ren, medans de andra tre lärorna generellt inte tycker att slutprodukten är ren om processen är medvetet gjord genom människans inblandning. Det finns ingen vers eller hadith som helt stöder den ena eller den andra åsikten. Båda grupperna baserar sina utsagor på logiskt resonemang och på utsagor från Kompanjonerna. Eftersom det inte finns någonting bestämt nämnt i de Heliga texterna gällande detta ämne och om man tänker på att en kemisk förändring verkligen gör att ett ämne totalt förändras (som vem som helst som har lite kunskap om kemi kan hålla med om) så följer jag den första åsikten om att istihala verkligen gör slutprodukten ren. De flesta av de moderna fiqh akademikerna håller också med om denna åsikt. Huruvida detta är relevant när det gäller löpe är såhär: Om animaliskt löpe genomgår en kemisk transformation under extraherings processen, då skulle det utvunna ämnet vara rent enligt den första gruppen av lärda även om källan var gris. (Självklart skulle den andra gruppen av lärda inte vara bekymrade över denna diskussion eftersom de anser att gris löpe är orent oavsett om det genomgår en kemisk transformation eller inte.) Olyckligtvis, i min begränsade genomläsning av detta ämne så kunde jag inte verifiera huruvida extraktions processen orsakar en kemisk transformation på löpet eller inte. Vad jag kunde förstå så genomgår löpet inte en kemisk transformation och extraktionen handlar mer om transportera djurenzymet från magsäcksväggen till en vätska. (Information från specialister uppskattas). Därför om situationen är sådan att ingen kemisk transformation inträffar, då behöver vi inte diskutera detta ämne mera och vi får gå vidare till nästa. Nästa ämne är verkligen pudelns kärna. Det berör mängden och återstoden av ett orent ämne när det blandas med ett rent ämne. Nu är det så att de lärda är ganska enhälligt överens om att en extremt liten mängd av ett orent ämne, när det blandas med en stor mängd av ett rent ämne, så gör det inte att det slutliga ämnet blir orent. T.ex. om ett glas med urin slängs in i en normal stor sjö så skulle ingen av de lärda anse att hela sjön är oren. Även om alla är överens om den generella regeln så finns det inga klara riktlinjer hur mycket av något orent som behövs till vilken mängd rent ämne för att göra produkten oren. Så det riktiga problemet här är hur man ska definiera vad som är en minimal kvantitet gentemot vad som skulle räknas som en betydande kvantitet. Men grundprincipen är alla överens om: Om en 4

5 minimal mängd av något orent är totalt upplöst i en mycket större mängd av ett rent ämne på ett sådant sätt att det orena ämnet inte på något vis kan anas (detta kallas istihlal) så är det slutliga ämnet fortfarande rent. Denna fiqh principen grundar sig mestadels från den kända hadithen: När vatten når en mängd av två qullas (en specifik mängd) så blir det inte orent. Berättad av Abu Dawud. Ett annat bevis är hadithen om Brunnen av Buda'ah'. Sheik Al-Islam Ibn Taymiyyah skriver när han kommenterar hadithen om de två qullas. Så när det är klart att vattnet som frågades om var av en stor mängd - två qullas - och att en stor mängd inte påverkas av några orenheter, utan snarare att det blir upplöst av vattnet. Detta visar att alla bestämmelser (om huruvida något är rent eller inte) beror på om orenheten bärs av det rena ämnet, alltså att det är uppenbart att det finns ett orent ämne i det rena ämnet, då är det orent. Men om det har blivit helt upplöst i det rena ämnet, då har det ingen återstående effekt och substansen är ren. Så när det gäller olika oljor, mjölk, söta och sura drycker och andra ämnen som är rena, eftersom de eventuella orenheter som finns i dem har helt blivit uppslukade (istihlal) och förändrade. Hur kan då det som är rent och tillåtet av Allah bli otillåtet?! Och vem är det som har sagt att om en kvantitet av något orent blandas med ett rent ämne så att det är helt uppslukat av det (istihlal) och förändrat i det, att det ämnet är orent och otillåtet? Utan tvärtom, det finns inget från Koranen eller Sunnah eller enigt beslut eller parallell till något liknande, och det är därför som Profeten (fvöh) sa i hadithen om brunnen av Buda'ah när han fick reda på att bindor och hund kadaver och andra orenheter föll i brunnen, Rent vatten blir inte orent av någonting (Mukhtasar al-fatawa al-masriyyah, s.20; se också Majmu' al-fatawa vol. 21, s. 502). Andra lärda har också kommit med liknande bestämmelser. T.ex. Ibn Hazm hävdar att om ett orent ämne är upplöst i en större mängd av ett rent ämne till den grad att den slutgiltiga produkten inte bär namnet av det orena (att det orena ämnet inte har någon betydande del i den slutgiltiga produkten), då kommer förbudet som från början fanns på det orena ämnet att tas bort från den slutgiltiga produkten, eftersom den slutgiltiga produkten inte kallas för det orena ämnet. Som t.ex. säger han att om en droppe vin föll i vatten, så skulle det inte bli någon effekt på vattnet och samma sak gäller för alla andra ämnen också. (al-muhallã, vol. 7, s.422) Detta är också många av de moderna fiqh lärdas åsikt. Det Europeiska rådet för Fatwas utfärdade en Fatwa (Nr. 34, utfärdad i Jumad-al-Akhirah 1419 A.H) som slog fast att ett orent ämne som är tillsatt ett rent födoämne inte gör födoämnet orent om antingen: (a) ämnet genomgick en total kemisk förändring (istihala), eller (b) blev totalt upplöst och använt i födoämnet på ett sådant sätt att spåret efter det blev irrelevant (istihlal). Baserad på denna princip, eftersom mängden animaliskt löpe som används i ost är obetydlig, så betyder det att även om löpet som användes var orent så skulle den slutgiltiga osten vara fullständigt ren. Det skulle inte göra någon skillnad om otillåtet ko löpe eller gris löpe användes. Eftersom kvantiteten är så liten så anses det bli totalt upplöst (istihlal) av de rena ämnena, mjölk i detta fall, vilket utgör den största mängden av osten. (Se nedan för en mera detaljerad titt på 5

6 hur mycket av mängden löpe som är involverad i tillverkningen av ost). Uttalanden från de klassiska skolorna gällande detta ämne. Så vitt jag vet, så finns det bara en klar hadith om ost. Abu Dawud, i sin sunan (bok), har ett kapitel om att äta ost, i vilken han berättar en hadith i vilken ost blev given till Profeten (fvöh) efter slaget vid Tabuk. Han (fvöh) bad om en kniv (för att skära upp osten med) sa bismillah och åt av den. (al-sunan av Abu Dawud `kapitlet om mat, #3819). Detta är nog den enda hadithen vad gäller att det är tillåtet att äta ost som är gjord från oren löpe, eftersom det inte fanns några muslimer i Tabuk som kunde ha tillverkat osten. Därför verkar det som om denna hadith påstår att Profeten (fvöh) åt ost som var tillverkad av idol-dyrkare (dvs personer som tillbad olika sorters gudar samt kanske även stenar, solen månen osv). Kedjan som denna hadith berättas genom verkar inte vara den starkaste av kedjor, faktiskt verkar den vara en svag hadith (jämför med berättelsen som hittas både i Musannaf av Abd al-razzãq #8795 och Musannaf av Ibn Abi Shaybah # 24417). Också så visar denna berättelse bara på att det skulle vara tillåtet att äta ost som var tillverkad enligt den andra kategorin som är nämnd ovan, och inte gällande gris löpe, då araberna inte åt gris. Av de kända Imamerna har vi en rapport där Imam Ahmad blev tillfrågad om att äta ost, till vilket han svarade, Det kan bli äten från vem som helst, menande oavsett vem som hade tillverkat den. Han blev särskilt tillfrågad av ost tillverkad av Zoroastrians, till vilket han svarade, Jag vet inte. Men den mest autentiska hadithen som är berättad vad gäller detta ämne är den från Amr b. Sharahbil i vilket han säger att Umar blev tillfrågad om ost och att han hade blivit tillsagd att löpe från döda djur användes, till detta svarade Umar Säg bismillah själv, och ät sen. Och Imam Ahmad har också sagt, Är inte den mesta ost vi äter tillverkad av Zoroastrians? (Se: al-mughni, v.13, s. 352; också al-insaf, v.27, s.264). Därför är det ganska klart att Imam Ahmad ansåg ost vara tillåten oavsett var den kom ifrån, eftersom Zoroastrians inte tillhör dem som säger Allahs namn när de slaktar, ändå ansågs osten som de tillverkade vara tillåten. (Det ska noteras att, vilket är typiskt med Hanbali madhabs, att där finns andra åsikter berättade också- men detta är den som anses vara starkast inom madhab). Ibland Kompanjonerna dem själva hittar vi några referenser om att äta ost som Imam Ahmad refererade till. Både Musannafsen av Abd al-razzãq och Ibn Abi Shaybah har hela kapitel tillägnade ost. I dem hittar vi att även om några av de klassiska lärda så som t.ex Sa'id b. Al-Musayyab och Sa'id b. Jubayr tvekade att äta ost ifall det var känt att ett dött djur (mayta) hade blivit använt i tillverkningen, så såg majoriteten av de lärda inget fel vad gällde den saken. Det rapporteras från Ibn Abbas att han var av den åsikten att det är inget problem med ost tillverkad av Kristna eller Judar (Musannaf av Abd al-razzãq, #8789). Både Umar b. Al-Khattãb och hans son Abdullah b. Umar tillät att man åt ost oavsett dess ursprung. Det rapporteras att Umar har sagt när han blev tillfrågad om det, Ät för det är bara mjölk eller vassle, (Musannaf av Abd al-razzãq, #8787) och hans son sa, Inget kommer till oss från Irak som jag tycker om mera än ost! (ibid.,#8790). En son av Ali b. Abi Talib, Muhammed b. Al-Hanafiyyah, sa Ät ost oavsett dess källa (ibid., #8793). Det är min ödmjuka åsikt att några av dessa berättelser (så som den sista från Umar) visar att kompanjonerna anspelar på den lilla procentuella mängd av orenheter som kan finnas i ost och att det inte var av sådan vikt att det gjorde hela osten oren. Också som Ibn Taymiyyah påpekar (se följande citat) att de som tillät ost var mer medvetna om tillverknings processen än de som förbjöd det. 6

7 Min favorit bland de lärda, Sheik al-islam Ibn Taymiyyah skrev: När det gäller mjölk och löpe från döda djur så finns det två välkända åsikter om detta. Den första är att det är rent och det är Abu Hanifa och andras åsikt och en av två åsikter av Ahmad. Den andra åsikten är att det är orent och detta är åsikten hos Malik och Shafi'i och Ahmads andra åsikt. Baserad på dessa olika åsikter så skiljer de sig åt i deras åsikter vad gäller ost tillverkad av Zoroastrians, för djur som är slaktade av Zoroastrians anses vara otillåtet att äta av de flesta av de lärda både förr och nu, så mycket att det sägs att Kompanjonerna enhetligt var överens om denna lag. Så om de gjorde ost och ost är gjort av löpe- då skulle dessa två åsikter gälla. Men den starkare åsikten är att deras ost faktiskt är tillåten och att löpe och mjölk från döda djur är rent. Beviset för detta är att när Kompanjonerna erövrade Irak så åt de ost från Zoroastrians och detta var väldigt vanligt och välkänt ibland dem. Vad gäller vad som har blivit berättat angående att några av dem ogillade detta, så finns det ett problem med detta, eftersom det är en åsikt som kommer ifrån några som kommer ifrån Hijaz (Arabien) och folket från Irak vet mera om detta då Zoroastrians fanns i deras land och inte i Hijaz - landet. Vad som gör saken även mer klar är att Salman al-farsi, som var guvernör åt Umar b. Al-Khattãb över al-madã'in (i Irak) och som var aktiv i att kalla Zoroastrians till Islam blev tillfrågad om fett och ost till vilket han svarade: Det som är halal är vad Allah har tillåtit i sin Bok och det som är haram är det som har blivit förbjudet i Hans Bok och allt som Han har förblivit tyst om har blivit förlåtet. och Abu Dawud rapporterade också att detta var en profetisk hadith. Det är självklart att han inte blev tillfrågad om ost från Muslimer eller Ahl al-kitab (bokens folk, dvs Kristna och Judar) för det är ett klart ämne utan hellre frågan gällde ost tillverkad av Zoroastrians. Detta visar att Salmãn gav en fatwa gällande dess tillåtelse. (Majmu' al-fatãwa, vol. 21, s ). Märk att Ibn Taymiyyah inte pratar om löpe som utvinns från grisar utan om löpe som har blivit utvunnet från kor och får som inte har blivit slaktade i enlighet med Shari'ãh (dvs. den andra kategorin om löpe av de tre kategorier som nämnts ovan). Hur som helst, hans citat kan användas här som ett generellt sammanhang vad gäller att ost är tillåtet oavsett var det kommer ifrån. Också i en annan fatãwã ( några har blivit citerade ovan), visar Ibn Taymiyyah tydligt att han håller med om att istihlãk (total upplösning) av en oren substans i ett rent ämne inte gör hela materialet orent. Slutsats Även om det är hälsosamt att så många muslimer är oroade över Shariaah lagarna, så är det viktigt att förstå dessa lagar innan man antar några förhastade slutsatser. Det viktigaste som man måste fundera på när det kommer till om ost är tillåtet eller inte, i författarens ödmjuka åsikt, är mängden animaliskt löpe som finns i det. Tänk på följande: I ett grovt experiment så sänktes två kvadratcentimeter av en preparerad kalvs magsäcksvägg ner i 30 gram vatten för att producera den första löpe lösningen. Efter extraktions processen så filtrerades återstoden av magsäcken bort genom en fin sil och sen togs en tesked av den löpe lösningen (dvs. ungefär en sjundedel av den ursprungliga lösningen) och blandades med ungefär fem liter av mjölk för att ge ungefär två och ett halvt kilo ost. Någon som har lite mera tid än vad jag har kan enkelt räkna ut precis hur många procent av det animaliska löpet som finns i slutprodukten och även hur många procent det blir i en ostskiva. Men även utan att räkna ut det exakt så är det klart att det är en väldigt obetydlig mängd av det faktiska animaliska löpet som finns i osten. För att bara citera en enda referens så säger Wikipedia att i ett kg av tillverkad ost så finns det ca 0,0003g av löpe enzymer. Återigen det 7

8 är ett kilo, hur mycket kan det då tänkas finnas i en skiva och hur mycket kan det möjligtvis finnas i en majs båge som har blivit överströdd med torr ost? En sådan ringa kvantitet av orenhet (dvs. mindre än 0,00003%) kan helt enkelt inte göra hela produkten oren. En droppe av najas blod som faller ner i en tio-liters behållare med vatten är faktiskt mer koncentrerat än mängden löpe enzymer i ost. Följaktligen, för att dra en slutsats, så är det denna ödmjuka student av kunskap (och av många stora lärda) att ost, oavsett hur den är tillverkad eller av vem den är tillverkad, är tillåten. ( Det enda undantaget skulle vara ifall andra orena tillsatser av tillräckligt stor mängd har blivit inblandade i tillverknings processen.) Så fortsätt du Ammaar ät och njut! Och skicka dipsåsen... Källa: Cheese-Factor-by-Yasir-Qadhi 8

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Vad är fasta och varför fastar man?

Vad är fasta och varför fastar man? Vad är fasta och varför fastar man? Fastan är den andra av islams fem grundpelare. Det är sådan form av dyrkan som avser stärka själen och öka ens självbehärskning. Fasta på arabiska kallas Saum, vilket

Läs mer

Kortfattad sammanfattning kring vem man tar kunskap i Islam från

Kortfattad sammanfattning kring vem man tar kunskap i Islam från Kortfattad sammanfattning kring vem man tar kunskap i Islam från Imran Sheikh www.ahlussunnah.se Imam Malik sade: Denna kunskap är ditt kött och ditt blod och om den ska du frågas om på domedagen, se

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

Fastan - as-siyaam. TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud.

Fastan - as-siyaam. TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud. Fastan - as-siyaam TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud. (2:183) Fastans definition och dess grunder i den islamiska

Läs mer

Atomer luktar inte och har ingen färg. Men om många atomer binds samman till molekyler får de andra egenskaper som lukt och färg.

Atomer luktar inte och har ingen färg. Men om många atomer binds samman till molekyler får de andra egenskaper som lukt och färg. Kemi Partikelmodellen Allt runt omkring oss är gjort av olika ämnen. Vissa ämnen är i ren form, som guld och silver, andra ämnen är blandningar, som plast eller sockerkaka. Atomer kallas de små byggstenar

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Inledning Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man inte förbise innehållsförteckning

Läs mer

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan!

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan! Kapitel 1 Ljuden Arga Johanna spände ögonen i både Erik och Karl. -Sluta upp med det där genast. -Men, sa Erik och Karl, vi gör ju ingenting. -Hör du det där ljudet, säger Erik till Karl. Det låter som

Läs mer

Så fungerar MÄNNISKOKROPPEN Matsmältningen

Så fungerar MÄNNISKOKROPPEN Matsmältningen (Förtexter:) Så fungerar MÄNNISKOKROPPEN Matsmältningen Svensk översättning och bearbetning ROGER PERSSON Berättare ROGER PERSSON Klippning TIMO TROLIN BLAESILD Det här programmet handlar om dig och din

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

En introduktion till islam och muslimsk kultur

En introduktion till islam och muslimsk kultur En introduktion till islam och muslimsk kultur Aksaa Islamutbildning för arbetslivet 1 En introduktion till islam och muslimsk kultur Ett tack till Daniel Stridsman som gjorde en första anpassning av textinnehållet,

Läs mer

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT Kött Det du äter när du äter kött består av Muskler Fett Bindväv MÖRT KÖTT Kött som har varit mycket i arbete har grövre muskeltrådar och mer bindväv. Det gör att vi tycker att köttet är grövre och segare

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet 6 Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet är det som att återvända till livet och att renas från synd, säger Salam Katia. Fredag 14 augusti 2015 SFT 6 Vi tror att

Läs mer

Nutri5 Frågor och Svar

Nutri5 Frågor och Svar Nutri5 Frågor och Svar Fråga: Vad innehåller Nutri5? Svar: Nutri5 är en sojabaserad mix med jordgubbssmak som innehåller en unik kombination av högkvalitativt sojaprotein, sojafibrer och sojagroddar. Nutri5

Läs mer

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither)

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com 1 Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com www.islamguiden.com 2 "Den bästa muslimen i fråga om tron

Läs mer

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index:

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index: Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com Index: 1.0 Vad är det här för handledning? 1.1 När tvångsmata? 1.2 Är det svårt att tvångsmata en

Läs mer

www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering

www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering www.islamguiden.com 2 Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

EUSO 2015 Biologidel

EUSO 2015 Biologidel EUSO 2015 Biologidel Namn: Praktiskt arbete i grupp (60 min) Det praktiska arbetet består av uppgift A, B och C. Gör uppgifterna i bokstavsordning. Diskutera och fundera tillsammans i gruppen. Varje gruppmedlem

Läs mer

Profeten Mohammed (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) förklarar barns rättigheter

Profeten Mohammed (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) förklarar barns rättigheter www.islamguiden.com 1 Profeten Mohammed (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) förklarar barns rättigheter Av: Payman Salehi www.islamguiden.com 2 När man läser om Janusz Korczak (1878-1942),

Läs mer

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att...

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att... Alla experiment En sammanställning av samtliga experiment. Mälaren 1. Gör ett eget slutet kretslopp Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten avges från växterna och stiger

Läs mer

Viktigt att veta om islam

Viktigt att veta om islam 1 Svenska kyrkan Kyrkokansliet Kajsa Ahlstrand Cajsa Sandgren Bengtsson Viktigt att veta om islam Femton saker som kristna bör veta om islam Inledning Sedan århundraden bor det muslimer i Europa. I många

Läs mer

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer.

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. TEORI Kemi I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. Länge trodde man att atomer var de minsta byggstenarna. Idag

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Kemi elprov Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. etta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Shari a och familjerätt. Anuta Sjunghamn, Jur Kand Nadja Hatem, Jur Kand

Shari a och familjerätt. Anuta Sjunghamn, Jur Kand Nadja Hatem, Jur Kand Shari a och familjerätt Anuta Sjunghamn, Jur Kand Nadja Hatem, Jur Kand Vad är shari a? Vägen till vattenkällan Den gudomliga lagen fullständig lag Jfr sekulär rätt Lagsystem Regler som hör till religion

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Tuffa killar och mat Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Bra ätande Om man inte äter bra är man antagligen i ett ganska dåligt skick. Det är inte en trevlig känsla och många vill må bättre,

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Recept med Canderel Green

Recept med Canderel Green Recept med Canderel Green Smoothies: Exotisk sötma Energi-smoothie Varma drycker: Lätt-capuccino Efterrätter och sötsaker: Bakade äpplen Päronmos Tigerkaka med pistasch Chokladkaka och vaniljsås Cheesecake

Läs mer

Halalstandard för muslimer i Sverige

Halalstandard för muslimer i Sverige 1 Halalstandard för muslimer i Sverige (Version 6.0) Riktlinjer för halalcertifiering i Sverige Stockholm 2013 2 [2:172] Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker er för ert uppehälle och tacka Gud, om

Läs mer

Islam. Islams historia

Islam. Islams historia religionsfroknarna.se http://religionsfroknarna.se/?page_id=18 Islam Islams historia Vid sekelskiftet 500 600 utspelades en kamp mellan två makter, det östromerska riket och det persiska riket. Mittemellan

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart.

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart. ENTER ALLERGITVÄTT 16-kgs hinkar, ph i brukslösning ca 10,5 A200 0016, MTPA i Helt oparfymerat! Fritt från allergiframkallande tillsatser! ENTER ALLERGITVÄTT är ett tvättmedel speciellt framtaget för att

Läs mer

TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN

TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med vatten som tema. Nu ska vi försöka nå barn och föräldrar med budskapet

Läs mer

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer

Läs mer

Svensk unggris. inspiration & recept

Svensk unggris. inspiration & recept Svensk unggris inspiration & recept Mört och saftigt premiumkött Svensk unggris föds upp i liten skala runtom i Sverige. Det är en ung gris som väljs ut för sina goda egenskaper. Det speciella med den

Läs mer

Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut Av Mostafa Malaekah (En föreläsning på Östra Sjukhuset, Göteborg 2008)

Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut Av Mostafa Malaekah (En föreläsning på Östra Sjukhuset, Göteborg 2008) Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut Av Mostafa Malaekah (En föreläsning på Östra Sjukhuset, Göteborg 2008) Copyright 2011 Mostafa Malakeah. All rights reserved. (Omtryckning eller reproducering

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker i skolan. Syftet är att stimulera barn till att äta tillräckligt

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

40 Hadith av Imam an-nawawi 1. 40 Hadith. av Imam an-nawawi www.islamguiden.com

40 Hadith av Imam an-nawawi 1. 40 Hadith. av Imam an-nawawi www.islamguiden.com 40 Hadith av Imam an-nawawi 1 40 Hadith av Imam an-nawawi www.islamguiden.com 40 Hadith av Imam an-nawawi 2 40 Hadith av Imam an-nawawi Imam an-nawawis förord i sammandrag 'Ali ibn Abi Talib har, liksom

Läs mer

Vin och mat 8 oktober 2012. Stockholms Munskänkar

Vin och mat 8 oktober 2012. Stockholms Munskänkar Vin och mat 8 oktober 2012. Stockholms Munskänkar Curt Avermark Björn Gadd Vin och mat 2012 Munskänkarna och Stockholms Vinkällare Curt Avermark Björn Gadd Teoriavsnittet inspirerat av Michel Jamais, Vin

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul Vattenundersökningar åk 5-6; station a) Eller: Jordens dragningskraft åk 5-6 Vattenpass, vattenlås, vattenhjul 1. Dra en vågrät och en lodrät linje på tavlan med hjälp av vattenpasset. Vätskan är tyngre

Läs mer

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1 Provdatum: torsdagen den 15 november Provtid: 120 minuter Hjälpmedel: Räknare, tabell- och formelsamling. Redovisning görs på svarsblanketten som

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Lärarhandledning Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Bra att veta Målsättningen är att eleverna ska: - förstå hur marken som

Läs mer

Höjdens förskola avd. Ugglebo Kvalitetsberättelse Läsåret 2012/2013

Höjdens förskola avd. Ugglebo Kvalitetsberättelse Läsåret 2012/2013 Projekt: NO med inriktning på experiment och kroppen. Höjdens förskola avd. Ugglebo Kvalitetsberättelse Läsåret 2012/2013 Varför: Vi valde att även denna hösttermin arbeta med NO och olika experiment med

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Madhhab och taqlid. Argumenten för de fyra rättsskolornas giltighet samt nödvändigheten av taqlid. Författare: Farhad Abdi 1

Madhhab och taqlid. Argumenten för de fyra rättsskolornas giltighet samt nödvändigheten av taqlid. Författare: Farhad Abdi 1 Madhhab och taqlid Argumenten för de fyra rättsskolornas giltighet samt nödvändigheten av taqlid Författare: Farhad Abdi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Definitioner... 3 Syfte och

Läs mer

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Centrala Barnhälsovården Södra Bohuslän & Göteborg mars 2011 7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Recepten är beräknade för familjen med 2 barn i åldrarna 1-6 år (familjens mat från cirka

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil.

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Det onda och det goda kolesterolet Hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett gott liv, det vet vi alla innerst

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne Namn: Kemiprov åk 4 Datum: Para ihop ord och förklaring grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne hypotes När ett ämne försvinner i ett annat ämne och man ser det inte men kan

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Draken Bertas Experiment. ett projektarbete på Kycklingen Vt 2012

Draken Bertas Experiment. ett projektarbete på Kycklingen Vt 2012 Draken Bertas Experiment ett projektarbete på Kycklingen Vt 2012 Vi har i vårt arbete med experiment i förskolan tagit avstamp i Läroplan för förskolan (Lpfö 98), som i den reviderade upplagan 2010 på

Läs mer

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel.

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Klas Lindberg Modern restaurangrätt 14 portioner Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Allt kött, mejeri och grönsaker är i största möjliga mån ekologiska eller kravmärkta

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Handledning. Sinnenas äventyr. Lektion 1. Våra sinnen

Handledning. Sinnenas äventyr. Lektion 1. Våra sinnen Handledning Sinnenas Lektion 1 Våra sinnen Sinnenas Överraska dina elever med att ta fram väskan Sinnenas. Dramatisera gärna och låt eleverna gissa vad som finns i väskan och låt deras tankar om vad Sinnenas

Läs mer

Polygama äktenskap i den islamiska rättstraditionen

Polygama äktenskap i den islamiska rättstraditionen Juridiska institutionen Höstterminen 2014 Examensarbete i internationell privaträtt, särskilt islamisk rätt 30 högskolepoäng Polygama äktenskap i den islamiska rättstraditionen Beredning och beslutsfattande

Läs mer

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola 3 smarta frukostskålar Står macka och gröt dig upp i halsen? Testa de här fräscha frukostskålarna. Alpmüsli 1 dl vardagsmüsli, se s. xx. 2 dl lättmjölk 1 dl turkisk yoghurt färsk eller torkad frukt i bitar

Läs mer

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT PLAGIAT OCH UPPHOVSRÄTT Akademisk hederlighet handlar om att inte fuska eller plagiera. När du redovisar

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer

Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg

Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg Fler och fler bensinmackar säljer nu E85. Detta bränsle består i huvudsak av

Läs mer

Islams syn på Magi & Spådom

Islams syn på Magi & Spådom Islams syn på Magi & Spådom بسم االله الرحمن الرحيم All form av prisande tillkommer Allâh, Förlåtaren av synder och Den som Accepterar de uppriktigas omvändelse. Må Han skänka frid och välsignelse över

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

EXJOBBSOPPOSITION. Rapportförfattare: Hanif Farahmand Mokarremi Ashkan Jahanbakhsh

EXJOBBSOPPOSITION. Rapportförfattare: Hanif Farahmand Mokarremi Ashkan Jahanbakhsh EXJOBBSOPPOSITION Rapportförfattare: Hanif Farahmand Mokarremi Ashkan Jahanbakhsh Rapportens titel: Domän-Webb-Applikations-Fuzzer(DWAP) introduktion och implementation Opponent: Viktor Gummesson Var det

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Vad är vatten? Ytspänning

Vad är vatten? Ytspänning Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN VERSION DIARIENUMMER 2014-10-03 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014 Livsmedelskontroll Projekt Redlighet på restauranger och pizzerior Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll Projekt

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

Talekonstens grundprinciper för muslimer

Talekonstens grundprinciper för muslimer Talekonstens grundprinciper för muslimer - med betoning på retoriska figurer Sabeln Varför bör en muslim som kallar människorna till Herrens väg studera och lära sig talekonstens principer och de retoriska

Läs mer