Hösten 2012 våren 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hösten 2012 våren 2013"

Transkript

1 Specialpedagogiska skolmyndighetens kursutbud för synområdet Hösten 2012 våren 2013 För föräldrar och personal till barn och elever med synnedsättning och till barn och elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.

2 sförteckning Välkommen... 3 Om anmälan... 4 Kategorier för synnedsättning... 5 Kurser för föräldrar... 6 Elevkurser... 8 Prova på-veckor på Ekeskolan... 9 Kurser för personal Förskola Förskoleklass Grundskola årskurs Grundskola årskurs Gymnasieskola Grundsärskola Kurser riktade till blandade åldrar och olika skolformer Baskurs Baskurs på distans Flexiboard Fritidskurs Praktisk-estetiska ämnen Påbyggnadskurs distans, gymnasieskolan, vuxenstuderande Syntolkningssvårigheter Vägar till samspel och kommunikation Kurser för personal som i sina verksamheter kommer i kontakt med Spielmeyer-Vogts sjukdom Kompetensutveckling anordnad i samverkan Universitetsutbildningar inom synområdet Anmälningsblankett

3 2

4 Välkommen att ta del av våra kurser inom kompetensområdet specialpedagogiska konsekvenser av synnedsättning läsåret Oavsett funktionsförmåga har vi alla rätt till en utbildning på likvärdiga villkor. För att åstadkomma detta förutsätts en hög kompetens hos alla medarbetare i Sveriges skolor. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder olika former av specialpedagogiska insatser för att utveckla möjligheterna till en likvärdig utbildning. Insatserna handlar om att ge specialpedagogiskt stöd till lärare och skolledare med fler, bedriva specialskola för vissa elevgrupper, utveckla läromedelstillgång för elever och studerande med funktionsnedsättning samt förmedla bidrag till utbildningsanordnare för olika grupper av studerande med funktionsnedsättning. En viktig del i myndighetens stöd är kompetensutveckling i form av kurser och konferenser. SPSM erbjuder i våra fem regioner och vid Resurscenter syn kurser kring lärande och lärmiljöer för elever med synnedsättning. Denna kurskatalog beskriver de kurser som SPSM arrangerar läsåret inom synområdet. I kurskatalogen finns erbjudanden om kurser för personal i förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola samt för föräldrar till barn med synnedsättning. Kurserna presenteras enligt de klassificeringar och indelningar av synnedsättning som gäller sedan nyåret 2010 enligt WHO och Socialstyrelsen. I vårt kursutbud har vi försökt att möta de behov vi fått beskrivna i kontakter med skolor, lärare, elever och föräldrar. Vår förhoppning är att ni som arbetar i pedagogisk verksamhet kring barn och ungdomar med synnedsättning kan hitta kurser här som stämmer med just era behov. Vi hoppas och tror att även ni som är föräldrar ska finna kurser som passar er. Hur man anmäler sig till kurserna framgår av särskild information i katalogen. Välkommen med din anmälan! Anders Nordin Avdelningschef, Nationella resursen 3

5 Om anmälan via Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats, Du anmäler dig via Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats om ingen annan information finns i katalogen. Gör så här Gå in på och klicka på Råd och Stöd, välj sedan Vårt stöd/ Kursverksamhet/Kurser. Välj Område Syn, tidpunkt och Sök så får du fram en lista på alla kurser inom synområdet. Klicka på rubriken till den kurs du är intresserad av. Gör anmälan. Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan. Efter sista anmälningsdatum får du ett brev med information om kursdagarna. via anmälningsblankett Om du inte har möjlighet att anmäla dig via till våra föräldrakurser, finns anmälningsblankett längst bak i kurskatalogen. Gör så här Fyll i blanketten och skicka till den adress som finns längst ned på blanketten. Efter sista anmälningsdatum får du ett brev från kursansvariga om du blivit antagen till kursen. Brevet innehåller information om kursdagarna. på annat sätt För vissa av kurserna ska anmälan göras på särskilt sätt. Detta framgår tydligt i informationen om respektive kurs. Information Om du har frågor angående anmälan är du välkommen att kontakta Irene Sigfridsson, Specialpedagogiska skolmyndigheten, eller telefon Har du frågor om kursens innehåll finns namn på kontaktperson längst ned i informationen om respektive kurs. 4

6 Kategorier för synnedsättning Enligt WHO och Socialstyrelsen, Synnedsättning med kategorier Synskärpa med befintlig korrektion (egna glas), lika med eller bättre än Lindrig eller ingen synnedsättning 0,3 Måttlig synnedsättning 0,1 Svår synnedsättning 0,05 Blindhet 0,02 Blindhet Ljusperception Blindhet Ingen ljusperception 5

7 Kurser för föräldrar Barn med synnedsättning 0 5 år september oktober januari februari 2013 Föräldrar tillsammans med barn med måttlig synnedsättning, 0 5 år. Föräldrar tillsammans med barn med svår synnedsättning/blindhet, 0 3 år. Anpassning av barnets närmiljö. Aspekter på att utvecklas med synnedsättning. Att upptäcka världen med andra sinnen. Bilder och bildtolkning. Samhällets stödinsatser. Samspel, kommunikation, delaktighet. Självständighet: ADL, orientering och mobility. tas emot kontinuerligt under året. Familjer bjuds in till någon av ovanstående kursveckor. Annica Winberg, telefon Barn med svår synnedsättning/blindhet, 3 4 år maj 2013 Föräldrar till barn med svår synnedsättning/blindhet, 3 4 år. Endast föräldrar. Att läsa på olika sätt svartskrift eller punktskrift. Bilder och bildtolkning. Datorlek. Lek och samspel. Punktskrift en taktil skrift. Samspel, kommunikation, delaktighet. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Senast 22 mars Åsa Karlsson-Lundqvist, telefon

8 Barn med svår synnedsättning/blindhet i förskoleklass november 2012 Föräldrar tillsammans med barn i förskoleklass, som kommer att ha punktskrift som läsmedium. Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Nybörjarläsning och matematik. Punktskrift en taktil skrift. Samspel, kommunikation, delaktighet. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Senast 12 oktober Lena Lindbom, telefon Barn med måttlig till svår synnedsättning 7 12 år mars 2013 Föräldrar till barn med måttlig till svår synnedsättning 7 12 år. Endast föräldrar. Aspekter på att utvecklas med synnedsättning. Samhällets stödinsatser. Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. Studieteknik och skolarbete. Senast 13 januari Ingrid Nordberg, telefon Barn och ungdomar med syntolkningssvårigheter/ CVI, 6 18 år nov 2012 Föräldrar till barn och ungdomar med syntolkningssvårigheter/cvi, 6 18 år. Endast föräldrar. Att leva med syntolkningssvårigheter/cvi. Bakre synbaneskador: orsaker och konsekvenser. Strategier och pedagogiska möjligheter. Senast 16 september Ingrid Nordberg, telefon

9 Barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning GRUNDKURS april 2013 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Föräldrar till barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning. 3 4 familjer med barn i ungefär samma ålder och med liknande behov. Att vara förälder till ett barn med synnedsättning. Dagliga aktiviteter. Hur påverkar synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning, barnets utveckling. Lek och utvecklingsfrämjande miljöer. Samhällets stödinsatser. Samspel, kommunikation, delaktighet. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Programmet utformas med utgångspunkt från föräldrarnas frågeställningar inom ovanstående ämnesområden. Senast 8 mars Gerd Tobiason Jackson, telefon , Ingrid Gustafsson, telefon Elevkurser Resurscenter syn erbjuder elevkurser för elever som går i grundskolan och har punktskrift som läsmedium. Elevkurserna vänder sig till årskurs 2, 3, 4, 5, 7 och 8. Elevkurserna för årskurs 2, 3, 4 och 5 är förlagda till Resurscenter syn i Stockholm med start tisdag morgon och avslutning torsdag eftermiddag. En lärare per elev i årskurs 2 och 4 inbjuds till fortbildningsdagar under onsdagen och torsdagen.. Elevkurserna för årskurs 7 och 8 är förlagda till Resurscenter syn Örebro och startar måndag eftermiddag med avslutning fredag förmiddag. Parallellt med elevkurserna i årskurs 2, 3, 4 och 5 erbjuds föräldrautbildning till barnens föräldrar, se nästa sida. Elevkurserna och de parallella föräldrautbildningarna går inte att söka, utan särskild inbjudan skickas ut inför respektive elevkurs. Syftet med våra elevkurser är att öka förutsättningarna för att nå målen i grundskolan öka förutsättningarna för delaktighet och gemenskap i skola och vardag skapa förutsättningar för ökad självständighet samt stärka identitet och självkänsla. 8

10 Elevkurser med föräldrautbildning parallellt ÅRSKURS maj 2013 ÅRSKURS november 2012 ÅRSKURS januari 2013 Föräldrar vars barn deltar i elevkurs på Resurscenter syn. Föräldrautbildning hålls parallellt med elevkursen. Sista anmälningsdatum anges i inbjudningsbrev som skickas till föräldrarna. ÅRSKURS april 2013 Prova på-veckor på Ekeskolan Ekeskolan är en statlig specialskola för elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning. Undervisningen utgår från grundskolans eller grundsärskolans kursplaner beroende på elevens individuella behov. Prova på-veckor gäller för elever upp till årskurs 9 i grundskolan och årskurs 10 i särskolan. Har du ett barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning erbjuder vi dig som förälder och ditt barn att tillsammans prova skolgång, boende samt fritidsverksamhet. Mer information får du på vår hemsida Annelie Hammarberg, telefon

11 Kurser för personal Syftet med Resurscenter syns personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och ungdomar med synnedsättning i en inkluderande förskole- och skolmiljö. Förskola Barn med svår synnedsättning/blindhet i förskola, 1 5 år GRUNDKURS oktober januari 1 februari 2013 Förskollärare eller arbetslag tillsammans med förskollärare som arbetar med barn med svår synnedsättning/blindhet, 1 5 år. Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Inkluderande arbetssätt. Punktskrift en taktil skrift. Samhällets stödinsatser. Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Senast 7 september 2012 respektive 20 december Katarina Östlund Hägglund, telefon

12 Barn med svår synnedsättning/blindhet i förskola, 1 5 år PÅBYGGNADSKURS 6 7 mars 2013 Förskollärare eller arbetslag tillsammans med förskollärare som deltagit i grundkurs och som fortfarande arbetar med barn med svår synnedsättning/blindhet. Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Datoranvändning. Inkluderande arbetssätt. Punktskrift en taktilt skrift. Samspel, kommunikation, delaktighet. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Kursen bygger på grundkursen och innehåller en fördjupning inom ovanstående ämnesområden. Senast 25 januari Agneta Westman, telefon Förskoleklass Elev med svår synnedsättning/blindhet i förskoleklass GRUNDKURS juni 2013 Basdel juni 2013 Metodikdel 12 juni 2013 Assistentdel UPPFÖLJNINGSKURS Höstterminen 2013, 1,5 dag Elevens hemskola NYBÖRJARKURS i punktskrift på dator DISTANSKURS via webbplattform parallellt med övriga tre kurser Förskollärare eller arbetslag tillsammans med förskollärare, som ska arbeta med elev som kommer att ha punktskrift som läsmedium. Beskrivning av kurspaketet: Grundkurs, Uppföljningskurs, Nybörjarkurs i punktskrift på dator och Distanskurs. Din anmälan gäller alla fyra kurserna. För förskollärare: Grundkursens bas- och metodikdel, Uppföljningskurs samt Nybörjarkurs i punktskrift på dator. För assistenter: Grundkursens basdel (tillsammans med förskollärare) och assistentdel samt Uppföljningskurs och Nybörjarkurs i punktskrift på dator (tillsammans med förskollärare). Parallellt med ovanstående kurser löper, för både förskollärare och assistenter, kompletterande delar av kursen på distans via vår webbplattform. GRUNDKURS Basdel, lärare och assistenter tillsammans Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Punktskrift en taktil skrift. 11

13 Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Metodikdel, förskolelärare Inkluderande arbetssätt. Läromedel. Metodik. Assistentdel, assistenter Assistentens roll i det pedagogiska arbetet. Inkluderande arbetssätt. Samspel, kommunikation, delaktighet. UPPFÖLJNINGSKURS På elevens skola, höstterminen 2013, 1,5 dagar Individuell uppföljning. Påbyggnad av grundkursen. NYBÖRJARKURS I PUNKTSKRIFT PÅ DATOR Kursen förutsätter att eleven under läsåret 2013/2014 har fått eller kommer att få en dator anpassad för att läsa och skriva med punktskrift. Grundläggande metodik kring datoranvändning för nybörjare i att läsa och skriva med punktskrift i datorn. Utbildning och praktiska övningar i Word och programmet Punktjakten. DISTANSKURS Via webbplattform. Arbetsuppgifter. Erfarenhetsutbyte. till alla fyra kurserna Senast 12 april Katarina Östlund Hägglund, telefon Agneta Westman, telefon

14 Grundskola årskurs 1 5 Elev med svår synnedsättning/blindhet i årskurs 1 5 GRUNDKURS juni 2013 Basdel juni 2013 Metodikdel 12 juni 2013 Assistentdel UPPFÖLJNINGSKURS Höstterminen 2013 eller vårterminen 2014 Elevens hemskola PÅBYGGNADSKURS Två dagar i maj 2014 Lärare och lärare tillsammans med assistent, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 1 5 med punktskrift som läsmedium. Beskrivning av kurspaketet: Grundkurs, Uppföljningskurs och Påbyggnadskurs. Din anmälan gäller alla tre kurserna. För lärare: Grundkursens bas- och metodikdel, Uppföljningskurs samt Påbyggnadskurs. För assistenter: Grundkursens basdel (tillsammans med lärare) och assistentdel samt Uppföljningskurs (tillsammans med lärare). GRUNDKURS Basdel, lärare och assistenter tillsammans Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Punktskrift en taktil skrift. Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Metodikdel, lärare Inkluderande arbetssätt. Läromedel. Metodik. Assistentdel, assistenter Assistentens roll i det pedagogiska arbetet. Inkluderande arbetssätt. Samspel, kommunikation, delaktighet. UPPFÖLJNINGSKURS Höstterminen 2013 eller vårterminen 2014, 1,5 dagar. Individuell uppföljning. Påbyggnad av grundkursen. PÅBYGGNADSKURS Två dagar i maj 2014 för lärare. Inkluderande arbetssätt. Metodik. till alla tre kurserna Senast 12 april Marianne Eng, telefon

15 Elev med svår synnedsättning/blindhet i årskurs 1 5 PÅBYGGNADSKURS 7-8 maj 2013 Lärare i grundskolan årskurs 1 5, som undervisar elev som har punktskrift som läsmedium. Deltagare i påbyggnadskursen ska tidigare läsår ha deltagit i grund- och uppföljningskurs. Inkluderande arbetssätt. Metodik. Senast 28 mars Marianne Eng telefon Grundskola årskurs 6 9 Elev med svår synnedsättning/blindhet i årskurs 6 9 GRUNDKURS september 2012 UPPFÖLJNINGSKURS Höstterminen 2012 eller vårterminen 2013 Elevens hemskola Lärare och lärare tillsammans med assistent, som arbetar med elev i grundskolans årskurs 6 9 med punktskrift som läsmedium. Kursbeskrivning Kursen är uppdelad på två tillfällen grundkurs och uppföljningskurs. GRUNDKURS Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Metodik och studieteknik i teoretiska ämnen. Punktskrift en taktil skrift. Roller och ansvar. Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. UPPFÖLJNINGSKURS et har nära anknytning till deltagarnas eget pedagogiska arbete. Påbyggnad av grundkursen. Studieteknisk utrustning och läromedel. Uppföljning av individuell uppgift. till grund- och uppföljningskurs Senast 28 augusti Anders Sennerö, telefon

16 Gymnasieskola Elev med svår synnedsättning/blindhet i gymnasieskola GRUNDKURS september 2012 PÅBYGGNADSKURS Distanskurs under vårterminen 2013 se sid 22 Lärare och lärare tillsammans med assistent som arbetar med elev i gymnasieskolan med punktskrift som läsmedium. GRUNDKURS Bilder och bildtolkning. Metodik och studieteknik i teoretiska ämnen. Punktskrift en taktil skrift. Roller och ansvar. Samspel, kommunikation, delaktighet. till grundkurs Senast 28 augusti Catharina Johansson, telefon Grundsärskola Skapa ljudbaserade läromedel GRUNDKURS april 2013 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Personal till elever på tidig utvecklingsnivå. Max 8 deltagare. Att skapa ljudbaserade läromedel utifrån elevens behov med eget material, till exempel ljudsaga, cd-skiva med musik, inspelade ljud, film med mera. Genomgång av upphovsrättslagen. Hantering av digitalkamera och ljudinspelningsutrustning; att ta bilder, spela in ljud, överföra det digitala materialet till datorn och göra det tillgängligt för en elev. Pedagogiska diskussioner. Praktiskt arbete med fria datorprogram för ljud och bildhantering. Ni bör ha med en egen bärbar dator med fullständiga rättigheter för att installera program. En fördel är om ni kan komma två personer från samma arbetsplats. Allmän datorkunskap, speciellt filhantering, underlättar inlärning. Senast 28 februari Jörgen Pihl, telefon

17 Skapa ljudbaserade läromedel FORTSÄTTNINGSKURS september 2012 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Personal till elever på tidig utvecklingsnivå som antingen gått grundkursen i Skapa ljudbaserade läromedel eller gått skolverkets PIM-kurser (praktisk it- och mediekompetens). Max 8 deltagare. Diskussioner och praktiska idéer om hur eleven kan bli så delaktig som möjligt, dels i skapandeprocessen, dels i användandet av läromedel. Skapa ljudbaserade läromedel utifrån den egna elevens behov med eget medtaget material. Ni bör ha med en egen bärbar dator med fullständiga rättigheter för att installera program. En fördel är om ni kan komma två personer från samma arbetsplats. Senast 28 augusti Jörgen Pihl, telefon

18 Kurser riktade till blandade åldrar och olika skolformer Baskurs Att möta barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning Hösten 2012 och våren 2013 Tider, se information nedan. Orter, se information nedan. Förskollärare, lärare och arbetslag som i sina verksamheter möter barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning. Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte och syftar till att ge grundläggande kunskaper inom området lindrig, måttlig och svår synnedsättning. Erfarenhetsutbyte. Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande. Pedagogiska konsekvenser av lindrig, måttlig och svår synnedsättning. Kursen består av två kurstillfällen med en mellanliggande arbetsuppgift. Denna kurs genomförs även på distans, se sidan 18. Tider och orter 2012 Dag 1 Dag 2 Stockholm 12/9 11/10 (F-klass åk 3) Falun 13/9 9/10 Luleå 18/9 11/10 Karlstad 18/9 11/10 Stockholm 19/9 18/10 (Förskola) Härnösand 25/9 23/10 Malmö 25/9 18/10 Skellefteå 26/9 7/11 Stockholm 26/9 25/10 (Åk 4 vuxenutbildning) Gävle 27/9 25/10 Göteborg 3/10 6/11 Stockholm 9/10 13/11 (Förskola, grundsärskola) 2013 Kalmar 6/2 28/2 Stockholm 14/2 14/3 (F-klass vuxenutbildning) Stockholm 21/2 27/3 (Förskola) Norrköping 14/3 17/4 görs på vår webbplats Se kursdatabasen på 17

19 Baskurs på distans Att möta barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning 1 oktober februari 2013 Webbplattform. Där finns material, föreläsningar och diskussionsforum. Personal som i sin verksamhet möter barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om de pedagogiska konsekvenserna av lindrig, måttlig och svår synnedsättning. et har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete. Erfarenhetsutbyte. Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande. Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning. görs på vår webbplats Birgitta Fridlund, telefon Flexiboard Barn med svår synnedsättning/blindhet eller flerfunktionsnedsättning Flexiboard som alternativt styrsätt 18 5 oktober mars 2013 Distanskurs med fysisk träff 8 november 2012 på Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B, Stockholm Förskollärare, lärare och fritidspedagog i förskola, grundskola och grundsärskola som arbetar med barn och elev med svår synnedsättning/blindhet eller flerfunktionsnedsättning och som använder Flexiboard som alternativt styrsätt. Assistent är välkommen tillsammans med lärare. Kursen genomförs på distans med arbetstid på ca 4 timmar per vecka. Möjligheter med Flexiboard. Individuella tankar enkla överlägg, grunder. Samla ljud och bild i vardag och miljö. Exportera och importera överlägg. Styra andra program via Flexiboard. Hantera muspekaren från Flexibord musklick. Fördjupning. Senast den 7 september Lena Lindbom, telefon

20 Fritidskurs Kurs för personal som arbetar med barn och elever med synnedsättning, på fritid inom och utom skolan maj 2013 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Fritidspedagoger, fritidsledare, idrottslärare, assistenter, ledsagare och annan fritidspersonal. Anpassade aktiviteter för personer med synnedsättning. Bild och form. Idrott och lekar, taktil beröring. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Syntolkning. görs på vår webbplats Senast 14 april : Hans Nyström, telefon Anders Schönberg, telefon

21 Praktisk-estetiska ämnen Praktisk-estetiska ämnen för elev med svår synnedsättning/blindhet, grundkurs och uppföljningskurs KURSALTERNATIV 1 Grundkurs och uppföljningskurs med arbetsuppgift mellan kurstillfällena 2 4 oktober 2012 och 5 7 februari 2013 KURSALTERNATIV 2 Grundkurs och uppföljningskurs med arbetsuppgift mellan kurstillfällena april 2013 och september 2013 KURSALTERNATIV 1 Lärare i grund- och gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik, textilslöjd, trä- och metallslöjd. OBS! Musik, hem- och konsumentkunskap erbjuds endast vid kursalternativ 1. KURSALTERNATIV 2 Lärare i grund- och gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i bild, idrott och hälsa, textilslöjd, trä- och metallslöjd. Erfarenhetsutbyte. Kursplaner, mål och bedömningar. Punktskrift en taktil skrift. Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. Ämnesmetodik och inkluderande arbetssätt. Senast 4 september 2012 till kursalternativ 1, senast 19 mars 2013 till kursalternativ 2. Kursalternativ 1: Anders Nilsson, telefon Kursalternativ 2: Anita Knutsson, telefon

22 Praktisk-estetiska ämnen för elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning 31 oktober 2 november 2012 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Lärare, förskollärare och fritidspedagog samt helt arbetslag inklusive assistent, som arbetar med elev med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning i grundskola eller grundsärskola i ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, textilslöjd, trä- och metallslöjd, estetisk verksamhet. De praktisk-estetiska ämnenas betydelse. Lärande med kompensatoriska sinnen. Sociala och medicinska konsekvenser av synnedsättning. Strategier och pedagogiska möjligheter. Senast 18 september Eva Nyström, telefon , För frågor kring ämnet musik, kontakta Peter Edvinsson, telefon Praktisk-estetiska ämnen för elever med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning 18 oktober 2012 och 27 november 2012 Lärare i grundskola, gymnasieskola och grundsärskola, som undervisar elev med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning i idrott och hälsa, textilslöjd, trä- och metallslöjd. Två kursdagar med arbetsuppgift mellan kurstillfällena. Erfarenhetsutbyte. Seendet och synen. Ämnesmetodik. Senast den 25 september Gunnar Eriksson, telefon , Suzanne Pettersson, telefon

23 Påbyggnadskurs distans, gymnasieskolan, vuxenstuderande Studerande med svår synnedsättning/blindhet i gymnasieskolan och inom vuxenutbildning PÅBYGGNADSKURS PÅ DISTANS 21 januari 7 april 2013 Webbplattform. Där finns material, föreläsningar och diskussionsforum. Lärare och lärare tillsammans med assistent som arbetar med studerande med punktskrift som läsmedium i gymnasieskolan samt inom vuxenutbildningen. För att delta i distanskursen krävs att sökande har deltagit vid kurs på Resurscenter syn för motsvarande personalgrupper. et har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete. Eget arbete. Erfarenhetsutbyte. Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning. till påbyggnadskurs, distans Torsten Ydén, telefon Syntolkningssvårigheter/CVI Barn och ungdomar med syntolkningssvårigheter/cvi november mars 2013 Förskollärare, lärare och fritidspedagog i förskola, grund- och gymnasieskola som undervisar eller i sin grupp har barn/ungdomar med syntolkningssvårigheter/cvi. Bakre synbaneskador, orsaker och konsekvenser. Erfarenhetsutbyte. Praktiska övningar. Strategier och pedagogiska möjligheter. Senast den 30 september 2012 respektive 20 januari Ingrid Nordberg telefon

24 Vägar till samspel och kommunikation Vägar till samspel och kommunikation april 2013 Resurscenter syn/ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Pedagoger, assistenter eller helt arbetslag, som arbetar med barn och elever med svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning i förskolan och i de första åren i grundsärskolan. Diskussioner. Föreläsningar. Praktiska övningar. Videopresentationer. Senast 22 mars Lisa Olgemar, telefon Kursen kan även genomföras på hemorten under vecka 43, 2012 och under vecka 11, Kursen ges då under en och en halv dag. Intresseanmälan måste göras i god tid före önskad vecka. Se kontaktuppgifter ovan. 23

25 Kurser för personal som inom sina verksamheter kommer i kontakt med Spielmeyer-Vogts sjukdom Grundkurs KURSALTERNATIV oktober 2012 KURSALTERNATIV januari 2013 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Skol- och fritidspersonal, assistenter samt personal i övrig verksamhet. Kursen ger förståelse för personen med sjukdomen och dennes behov samt kunskap om hur funktioner kan kompenseras. Allmän blindmetodik. Erfarenhetsutbyte med föräldrar. Förhållningssätt och bemötande. Kommunikationsstrategier. Punktskrift en taktil skrift. Rörelse. Sinnesupplevelser. Sjukdomsförlopp. Skapande verksamhet. Kostnad Kurslitteratur och lunch betalas av deltagarna till självkostnadspris (500 kr). Senast 17 september 2012 respektive 14 december 2012 till Carina Forsman, telefon Mia Rundgren, telefon , Stig-Åke Larsson, telefon Erfarenhetsutbyte i samverkan med regionala rådgivare 24 SÖDRA REGIONEN 5 september och 5 december 2012, 27 februari och 22 maj VÄSTRA REGIONEN 6 september och 6 december 2012, 28 februari och 23 maj Södra regionens regionkontor i Malmö samt Västra regionens regionkontor i Göteborg Skol- och fritidspersonal, föräldrar, assistenter och övrig personal. Idéer och tankar utifrån deltagarnas erfarenheter, frågeställningar och aktuella teman. Samtal och diskussioner som ger fördjupade kunskaper kring sjukdomen och dess konsekvenser. Västra regionen Mia Rundgren, telefon Södra regionen Hans Kvarnsjö, telefon Förbered dig genom att skicka in aktuella frågeställningar i samband med din anmälan. Mia Rundgren, telefon , Stig-Åke Larsson, telefon

26 Kompetensutveckling anordnad i samverkan Utbildning i dataprogrammet SAREPTA Tider, se information nedan. Orter, se information nedan. Lärare, assistenter och övrig personal som kommer i kontakt med personer som använder programmet SAREPTA. Förkunskaper Vi utgår från de kunskaper och behov som finns hos kursdeltagaren vid varje kurstillfälle. Syfte Att efter genomgången kurs kunna göra anpassningar i SAREPTA och att få bredare kunskap om de möjligheter som programmet ger. Datum, plats och anmälan september 2012 Borås Barn- och ungdomshabiliteringen Björkängen. och vidare upplysningar: Susanne Bjärkhed, telefon oktober 2012 Örebro SPRIDA Kommunikationscenter. och vidare upplysningar: Johan Björk, telefon november 2012 Göteborgs syncentral och vidare upplysningar: Stig-Åke Larsson, Telefon november 2012 SPSM:s regionkontor, Malmö och vidare upplysningar: Hans Kvarnsjö, telefon februari 2013 Borås Barn- och ungdomshabilitering Björkängen. och vidare upplysningar: Susanne Bjärkhed, telefon mars 2013 Örebro SPRIDA Kommunikationscenter. och vidare upplysningar: Johan Björk, telefon mars 2013 SPSM:s regionkontor, Göteborg och vidare upplysningar: Stig-Åke Larsson, Telefon april 2013 SPSM:s regionkontor, Malmö och vidare upplysningar: Hans Kvarnsjö, telefon Kostnad kr exklusive moms/person. 25

nya Barn på Forum Vision sid 12 Från Svensk syn, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2013

nya Barn på Forum Vision sid 12 Från Svensk syn, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2013 nya Nr 3 2013 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Barn på Forum Vision sid 12 Från Svensk syn, sid 10 FFS nya styrelse, sid 12. nya Ges ut i samarbete mellan Synskadades

Läs mer

Till politiker och utbildningsförvaltning

Till politiker och utbildningsförvaltning Synguiden - är en vägledning vid planeringen av skolgången för elev med synskada i grund- och gymnasieskolan och i den kommunala vuxenutbildningen. - vänder sig till kommunens politiker, resursteam, skolledare,

Läs mer

Information, kompetens och samarbete gör skillnad för barn och ungdomar med hörselnedsättning

Information, kompetens och samarbete gör skillnad för barn och ungdomar med hörselnedsättning Information, kompetens och samarbete gör skillnad för barn och ungdomar med hörselnedsättning Hörsel-dövforum i Stockholms län www.karolinska.se/horsel-dovforum Carin Norman Samordnare, Hörsel-dövforum

Läs mer

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS)

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Fyra exempel som inspirerar Plats för vinjett 2012 Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Specialpedagogiska

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Foto Tony Österberg Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga

Läs mer

nya Planmässig psykolog på LVI, sid 7 Klokt men abstrakt på Sit, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering

nya Planmässig psykolog på LVI, sid 7 Klokt men abstrakt på Sit, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering nya Nr 3 2007 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Avancerade lärtekniker i Niigata, s 15 Planmässig psykolog på LVI, sid 7 Klokt men abstrakt på Sit, sid 10 nya Ges

Läs mer

nya Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering

nya Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering nya Nr 1 2008 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Lena Söderberg öppnar FFS-dagarna, s 4 Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 nya Ges

Läs mer

nya Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2008

nya Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2008 nya Nr 3 2008 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Ledarhund på Vision 2008 i Montreal, sid 14 Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 nya Ges ut

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se

utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se Utbildningscenter Autism Utbildningscenter Autism drivs och ägs av Autism- och Aspergerförbundet. Vår uppgift är

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

nya Etik i Jönköping, sid 13 Pelilinser från Stockholm, sid 9 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 2 2014

nya Etik i Jönköping, sid 13 Pelilinser från Stockholm, sid 9 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 2 2014 nya Nr 2 2014 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Etik i Jönköping, sid 13 Årets FFS-are, sid 26 Pelilinser från Stockholm, sid 9 nya Ges ut i samarbete mellan Synskadades

Läs mer

nya Indisk läromedelsproduktion, sid 18 Inofficiella hjälpmedel, sid 8 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering

nya Indisk läromedelsproduktion, sid 18 Inofficiella hjälpmedel, sid 8 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering nya Nr 1 2015 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Ingela Majtorp och Annica Mejstedt fixar jobb för synskadade, sid 16 Indisk läromedelsproduktion, sid 18 Inofficiella

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med!

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med! Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Barn i behov av särskilt stöd Visst kan ALLA vara med! Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar Vad är det för skillnad på vanlig pedagogik

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Utveckling och bevarande av kunskap inom data/itområdet för Habiliteringen Fyrbodal

Utveckling och bevarande av kunskap inom data/itområdet för Habiliteringen Fyrbodal Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Utveckling och bevarande av kunskap inom data/itområdet för Habiliteringen Fyrbodal Projekt Utveckling och bevarande av kunskap inom data-/it-området inom Habiliteringen

Läs mer

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE gymnasieskola Med behörighet även för grundskolan årskurs 7-9 SPECIALLÄRARE MUSIKLÄRARE

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd Våren 2015 Kompetensutveckling & pedagogiskt stöd för Stockholms kommunala grundskolor Produktion: Utbildningsförvaltningen Redaktion, formgivning och originalproduktion:

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktions nedsättning i grundskolan

Skolsituationen för elever med funktions nedsättning i grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2009:6 Skolsituationen för elever med funktions nedsättning i grundskolan www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:6 Diarienummer 2008:431 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Hösten 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Hösten 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd Hösten 2015 Kompetensutveckling & pedagogiskt stöd för Stockholms kommunala grundskolor Produktion: Utbildningsförvaltningen Redaktion, formgivning och originalproduktion:

Läs mer