Hösten 2012 våren 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hösten 2012 våren 2013"

Transkript

1 Specialpedagogiska skolmyndighetens kursutbud för synområdet Hösten 2012 våren 2013 För föräldrar och personal till barn och elever med synnedsättning och till barn och elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.

2 sförteckning Välkommen... 3 Om anmälan... 4 Kategorier för synnedsättning... 5 Kurser för föräldrar... 6 Elevkurser... 8 Prova på-veckor på Ekeskolan... 9 Kurser för personal Förskola Förskoleklass Grundskola årskurs Grundskola årskurs Gymnasieskola Grundsärskola Kurser riktade till blandade åldrar och olika skolformer Baskurs Baskurs på distans Flexiboard Fritidskurs Praktisk-estetiska ämnen Påbyggnadskurs distans, gymnasieskolan, vuxenstuderande Syntolkningssvårigheter Vägar till samspel och kommunikation Kurser för personal som i sina verksamheter kommer i kontakt med Spielmeyer-Vogts sjukdom Kompetensutveckling anordnad i samverkan Universitetsutbildningar inom synområdet Anmälningsblankett

3 2

4 Välkommen att ta del av våra kurser inom kompetensområdet specialpedagogiska konsekvenser av synnedsättning läsåret Oavsett funktionsförmåga har vi alla rätt till en utbildning på likvärdiga villkor. För att åstadkomma detta förutsätts en hög kompetens hos alla medarbetare i Sveriges skolor. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder olika former av specialpedagogiska insatser för att utveckla möjligheterna till en likvärdig utbildning. Insatserna handlar om att ge specialpedagogiskt stöd till lärare och skolledare med fler, bedriva specialskola för vissa elevgrupper, utveckla läromedelstillgång för elever och studerande med funktionsnedsättning samt förmedla bidrag till utbildningsanordnare för olika grupper av studerande med funktionsnedsättning. En viktig del i myndighetens stöd är kompetensutveckling i form av kurser och konferenser. SPSM erbjuder i våra fem regioner och vid Resurscenter syn kurser kring lärande och lärmiljöer för elever med synnedsättning. Denna kurskatalog beskriver de kurser som SPSM arrangerar läsåret inom synområdet. I kurskatalogen finns erbjudanden om kurser för personal i förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola samt för föräldrar till barn med synnedsättning. Kurserna presenteras enligt de klassificeringar och indelningar av synnedsättning som gäller sedan nyåret 2010 enligt WHO och Socialstyrelsen. I vårt kursutbud har vi försökt att möta de behov vi fått beskrivna i kontakter med skolor, lärare, elever och föräldrar. Vår förhoppning är att ni som arbetar i pedagogisk verksamhet kring barn och ungdomar med synnedsättning kan hitta kurser här som stämmer med just era behov. Vi hoppas och tror att även ni som är föräldrar ska finna kurser som passar er. Hur man anmäler sig till kurserna framgår av särskild information i katalogen. Välkommen med din anmälan! Anders Nordin Avdelningschef, Nationella resursen 3

5 Om anmälan via Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats, Du anmäler dig via Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats om ingen annan information finns i katalogen. Gör så här Gå in på och klicka på Råd och Stöd, välj sedan Vårt stöd/ Kursverksamhet/Kurser. Välj Område Syn, tidpunkt och Sök så får du fram en lista på alla kurser inom synområdet. Klicka på rubriken till den kurs du är intresserad av. Gör anmälan. Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan. Efter sista anmälningsdatum får du ett brev med information om kursdagarna. via anmälningsblankett Om du inte har möjlighet att anmäla dig via till våra föräldrakurser, finns anmälningsblankett längst bak i kurskatalogen. Gör så här Fyll i blanketten och skicka till den adress som finns längst ned på blanketten. Efter sista anmälningsdatum får du ett brev från kursansvariga om du blivit antagen till kursen. Brevet innehåller information om kursdagarna. på annat sätt För vissa av kurserna ska anmälan göras på särskilt sätt. Detta framgår tydligt i informationen om respektive kurs. Information Om du har frågor angående anmälan är du välkommen att kontakta Irene Sigfridsson, Specialpedagogiska skolmyndigheten, eller telefon Har du frågor om kursens innehåll finns namn på kontaktperson längst ned i informationen om respektive kurs. 4

6 Kategorier för synnedsättning Enligt WHO och Socialstyrelsen, Synnedsättning med kategorier Synskärpa med befintlig korrektion (egna glas), lika med eller bättre än Lindrig eller ingen synnedsättning 0,3 Måttlig synnedsättning 0,1 Svår synnedsättning 0,05 Blindhet 0,02 Blindhet Ljusperception Blindhet Ingen ljusperception 5

7 Kurser för föräldrar Barn med synnedsättning 0 5 år september oktober januari februari 2013 Föräldrar tillsammans med barn med måttlig synnedsättning, 0 5 år. Föräldrar tillsammans med barn med svår synnedsättning/blindhet, 0 3 år. Anpassning av barnets närmiljö. Aspekter på att utvecklas med synnedsättning. Att upptäcka världen med andra sinnen. Bilder och bildtolkning. Samhällets stödinsatser. Samspel, kommunikation, delaktighet. Självständighet: ADL, orientering och mobility. tas emot kontinuerligt under året. Familjer bjuds in till någon av ovanstående kursveckor. Annica Winberg, telefon Barn med svår synnedsättning/blindhet, 3 4 år maj 2013 Föräldrar till barn med svår synnedsättning/blindhet, 3 4 år. Endast föräldrar. Att läsa på olika sätt svartskrift eller punktskrift. Bilder och bildtolkning. Datorlek. Lek och samspel. Punktskrift en taktil skrift. Samspel, kommunikation, delaktighet. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Senast 22 mars Åsa Karlsson-Lundqvist, telefon

8 Barn med svår synnedsättning/blindhet i förskoleklass november 2012 Föräldrar tillsammans med barn i förskoleklass, som kommer att ha punktskrift som läsmedium. Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Nybörjarläsning och matematik. Punktskrift en taktil skrift. Samspel, kommunikation, delaktighet. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Senast 12 oktober Lena Lindbom, telefon Barn med måttlig till svår synnedsättning 7 12 år mars 2013 Föräldrar till barn med måttlig till svår synnedsättning 7 12 år. Endast föräldrar. Aspekter på att utvecklas med synnedsättning. Samhällets stödinsatser. Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. Studieteknik och skolarbete. Senast 13 januari Ingrid Nordberg, telefon Barn och ungdomar med syntolkningssvårigheter/ CVI, 6 18 år nov 2012 Föräldrar till barn och ungdomar med syntolkningssvårigheter/cvi, 6 18 år. Endast föräldrar. Att leva med syntolkningssvårigheter/cvi. Bakre synbaneskador: orsaker och konsekvenser. Strategier och pedagogiska möjligheter. Senast 16 september Ingrid Nordberg, telefon

9 Barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning GRUNDKURS april 2013 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Föräldrar till barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning. 3 4 familjer med barn i ungefär samma ålder och med liknande behov. Att vara förälder till ett barn med synnedsättning. Dagliga aktiviteter. Hur påverkar synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning, barnets utveckling. Lek och utvecklingsfrämjande miljöer. Samhällets stödinsatser. Samspel, kommunikation, delaktighet. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Programmet utformas med utgångspunkt från föräldrarnas frågeställningar inom ovanstående ämnesområden. Senast 8 mars Gerd Tobiason Jackson, telefon , Ingrid Gustafsson, telefon Elevkurser Resurscenter syn erbjuder elevkurser för elever som går i grundskolan och har punktskrift som läsmedium. Elevkurserna vänder sig till årskurs 2, 3, 4, 5, 7 och 8. Elevkurserna för årskurs 2, 3, 4 och 5 är förlagda till Resurscenter syn i Stockholm med start tisdag morgon och avslutning torsdag eftermiddag. En lärare per elev i årskurs 2 och 4 inbjuds till fortbildningsdagar under onsdagen och torsdagen.. Elevkurserna för årskurs 7 och 8 är förlagda till Resurscenter syn Örebro och startar måndag eftermiddag med avslutning fredag förmiddag. Parallellt med elevkurserna i årskurs 2, 3, 4 och 5 erbjuds föräldrautbildning till barnens föräldrar, se nästa sida. Elevkurserna och de parallella föräldrautbildningarna går inte att söka, utan särskild inbjudan skickas ut inför respektive elevkurs. Syftet med våra elevkurser är att öka förutsättningarna för att nå målen i grundskolan öka förutsättningarna för delaktighet och gemenskap i skola och vardag skapa förutsättningar för ökad självständighet samt stärka identitet och självkänsla. 8

10 Elevkurser med föräldrautbildning parallellt ÅRSKURS maj 2013 ÅRSKURS november 2012 ÅRSKURS januari 2013 Föräldrar vars barn deltar i elevkurs på Resurscenter syn. Föräldrautbildning hålls parallellt med elevkursen. Sista anmälningsdatum anges i inbjudningsbrev som skickas till föräldrarna. ÅRSKURS april 2013 Prova på-veckor på Ekeskolan Ekeskolan är en statlig specialskola för elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning. Undervisningen utgår från grundskolans eller grundsärskolans kursplaner beroende på elevens individuella behov. Prova på-veckor gäller för elever upp till årskurs 9 i grundskolan och årskurs 10 i särskolan. Har du ett barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning erbjuder vi dig som förälder och ditt barn att tillsammans prova skolgång, boende samt fritidsverksamhet. Mer information får du på vår hemsida Annelie Hammarberg, telefon

11 Kurser för personal Syftet med Resurscenter syns personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och ungdomar med synnedsättning i en inkluderande förskole- och skolmiljö. Förskola Barn med svår synnedsättning/blindhet i förskola, 1 5 år GRUNDKURS oktober januari 1 februari 2013 Förskollärare eller arbetslag tillsammans med förskollärare som arbetar med barn med svår synnedsättning/blindhet, 1 5 år. Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Inkluderande arbetssätt. Punktskrift en taktil skrift. Samhällets stödinsatser. Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Senast 7 september 2012 respektive 20 december Katarina Östlund Hägglund, telefon

12 Barn med svår synnedsättning/blindhet i förskola, 1 5 år PÅBYGGNADSKURS 6 7 mars 2013 Förskollärare eller arbetslag tillsammans med förskollärare som deltagit i grundkurs och som fortfarande arbetar med barn med svår synnedsättning/blindhet. Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Datoranvändning. Inkluderande arbetssätt. Punktskrift en taktilt skrift. Samspel, kommunikation, delaktighet. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Kursen bygger på grundkursen och innehåller en fördjupning inom ovanstående ämnesområden. Senast 25 januari Agneta Westman, telefon Förskoleklass Elev med svår synnedsättning/blindhet i förskoleklass GRUNDKURS juni 2013 Basdel juni 2013 Metodikdel 12 juni 2013 Assistentdel UPPFÖLJNINGSKURS Höstterminen 2013, 1,5 dag Elevens hemskola NYBÖRJARKURS i punktskrift på dator DISTANSKURS via webbplattform parallellt med övriga tre kurser Förskollärare eller arbetslag tillsammans med förskollärare, som ska arbeta med elev som kommer att ha punktskrift som läsmedium. Beskrivning av kurspaketet: Grundkurs, Uppföljningskurs, Nybörjarkurs i punktskrift på dator och Distanskurs. Din anmälan gäller alla fyra kurserna. För förskollärare: Grundkursens bas- och metodikdel, Uppföljningskurs samt Nybörjarkurs i punktskrift på dator. För assistenter: Grundkursens basdel (tillsammans med förskollärare) och assistentdel samt Uppföljningskurs och Nybörjarkurs i punktskrift på dator (tillsammans med förskollärare). Parallellt med ovanstående kurser löper, för både förskollärare och assistenter, kompletterande delar av kursen på distans via vår webbplattform. GRUNDKURS Basdel, lärare och assistenter tillsammans Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Punktskrift en taktil skrift. 11

13 Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Metodikdel, förskolelärare Inkluderande arbetssätt. Läromedel. Metodik. Assistentdel, assistenter Assistentens roll i det pedagogiska arbetet. Inkluderande arbetssätt. Samspel, kommunikation, delaktighet. UPPFÖLJNINGSKURS På elevens skola, höstterminen 2013, 1,5 dagar Individuell uppföljning. Påbyggnad av grundkursen. NYBÖRJARKURS I PUNKTSKRIFT PÅ DATOR Kursen förutsätter att eleven under läsåret 2013/2014 har fått eller kommer att få en dator anpassad för att läsa och skriva med punktskrift. Grundläggande metodik kring datoranvändning för nybörjare i att läsa och skriva med punktskrift i datorn. Utbildning och praktiska övningar i Word och programmet Punktjakten. DISTANSKURS Via webbplattform. Arbetsuppgifter. Erfarenhetsutbyte. till alla fyra kurserna Senast 12 april Katarina Östlund Hägglund, telefon Agneta Westman, telefon

14 Grundskola årskurs 1 5 Elev med svår synnedsättning/blindhet i årskurs 1 5 GRUNDKURS juni 2013 Basdel juni 2013 Metodikdel 12 juni 2013 Assistentdel UPPFÖLJNINGSKURS Höstterminen 2013 eller vårterminen 2014 Elevens hemskola PÅBYGGNADSKURS Två dagar i maj 2014 Lärare och lärare tillsammans med assistent, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 1 5 med punktskrift som läsmedium. Beskrivning av kurspaketet: Grundkurs, Uppföljningskurs och Påbyggnadskurs. Din anmälan gäller alla tre kurserna. För lärare: Grundkursens bas- och metodikdel, Uppföljningskurs samt Påbyggnadskurs. För assistenter: Grundkursens basdel (tillsammans med lärare) och assistentdel samt Uppföljningskurs (tillsammans med lärare). GRUNDKURS Basdel, lärare och assistenter tillsammans Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Punktskrift en taktil skrift. Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Metodikdel, lärare Inkluderande arbetssätt. Läromedel. Metodik. Assistentdel, assistenter Assistentens roll i det pedagogiska arbetet. Inkluderande arbetssätt. Samspel, kommunikation, delaktighet. UPPFÖLJNINGSKURS Höstterminen 2013 eller vårterminen 2014, 1,5 dagar. Individuell uppföljning. Påbyggnad av grundkursen. PÅBYGGNADSKURS Två dagar i maj 2014 för lärare. Inkluderande arbetssätt. Metodik. till alla tre kurserna Senast 12 april Marianne Eng, telefon

15 Elev med svår synnedsättning/blindhet i årskurs 1 5 PÅBYGGNADSKURS 7-8 maj 2013 Lärare i grundskolan årskurs 1 5, som undervisar elev som har punktskrift som läsmedium. Deltagare i påbyggnadskursen ska tidigare läsår ha deltagit i grund- och uppföljningskurs. Inkluderande arbetssätt. Metodik. Senast 28 mars Marianne Eng telefon Grundskola årskurs 6 9 Elev med svår synnedsättning/blindhet i årskurs 6 9 GRUNDKURS september 2012 UPPFÖLJNINGSKURS Höstterminen 2012 eller vårterminen 2013 Elevens hemskola Lärare och lärare tillsammans med assistent, som arbetar med elev i grundskolans årskurs 6 9 med punktskrift som läsmedium. Kursbeskrivning Kursen är uppdelad på två tillfällen grundkurs och uppföljningskurs. GRUNDKURS Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Metodik och studieteknik i teoretiska ämnen. Punktskrift en taktil skrift. Roller och ansvar. Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. UPPFÖLJNINGSKURS et har nära anknytning till deltagarnas eget pedagogiska arbete. Påbyggnad av grundkursen. Studieteknisk utrustning och läromedel. Uppföljning av individuell uppgift. till grund- och uppföljningskurs Senast 28 augusti Anders Sennerö, telefon

16 Gymnasieskola Elev med svår synnedsättning/blindhet i gymnasieskola GRUNDKURS september 2012 PÅBYGGNADSKURS Distanskurs under vårterminen 2013 se sid 22 Lärare och lärare tillsammans med assistent som arbetar med elev i gymnasieskolan med punktskrift som läsmedium. GRUNDKURS Bilder och bildtolkning. Metodik och studieteknik i teoretiska ämnen. Punktskrift en taktil skrift. Roller och ansvar. Samspel, kommunikation, delaktighet. till grundkurs Senast 28 augusti Catharina Johansson, telefon Grundsärskola Skapa ljudbaserade läromedel GRUNDKURS april 2013 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Personal till elever på tidig utvecklingsnivå. Max 8 deltagare. Att skapa ljudbaserade läromedel utifrån elevens behov med eget material, till exempel ljudsaga, cd-skiva med musik, inspelade ljud, film med mera. Genomgång av upphovsrättslagen. Hantering av digitalkamera och ljudinspelningsutrustning; att ta bilder, spela in ljud, överföra det digitala materialet till datorn och göra det tillgängligt för en elev. Pedagogiska diskussioner. Praktiskt arbete med fria datorprogram för ljud och bildhantering. Ni bör ha med en egen bärbar dator med fullständiga rättigheter för att installera program. En fördel är om ni kan komma två personer från samma arbetsplats. Allmän datorkunskap, speciellt filhantering, underlättar inlärning. Senast 28 februari Jörgen Pihl, telefon

17 Skapa ljudbaserade läromedel FORTSÄTTNINGSKURS september 2012 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Personal till elever på tidig utvecklingsnivå som antingen gått grundkursen i Skapa ljudbaserade läromedel eller gått skolverkets PIM-kurser (praktisk it- och mediekompetens). Max 8 deltagare. Diskussioner och praktiska idéer om hur eleven kan bli så delaktig som möjligt, dels i skapandeprocessen, dels i användandet av läromedel. Skapa ljudbaserade läromedel utifrån den egna elevens behov med eget medtaget material. Ni bör ha med en egen bärbar dator med fullständiga rättigheter för att installera program. En fördel är om ni kan komma två personer från samma arbetsplats. Senast 28 augusti Jörgen Pihl, telefon

18 Kurser riktade till blandade åldrar och olika skolformer Baskurs Att möta barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning Hösten 2012 och våren 2013 Tider, se information nedan. Orter, se information nedan. Förskollärare, lärare och arbetslag som i sina verksamheter möter barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning. Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte och syftar till att ge grundläggande kunskaper inom området lindrig, måttlig och svår synnedsättning. Erfarenhetsutbyte. Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande. Pedagogiska konsekvenser av lindrig, måttlig och svår synnedsättning. Kursen består av två kurstillfällen med en mellanliggande arbetsuppgift. Denna kurs genomförs även på distans, se sidan 18. Tider och orter 2012 Dag 1 Dag 2 Stockholm 12/9 11/10 (F-klass åk 3) Falun 13/9 9/10 Luleå 18/9 11/10 Karlstad 18/9 11/10 Stockholm 19/9 18/10 (Förskola) Härnösand 25/9 23/10 Malmö 25/9 18/10 Skellefteå 26/9 7/11 Stockholm 26/9 25/10 (Åk 4 vuxenutbildning) Gävle 27/9 25/10 Göteborg 3/10 6/11 Stockholm 9/10 13/11 (Förskola, grundsärskola) 2013 Kalmar 6/2 28/2 Stockholm 14/2 14/3 (F-klass vuxenutbildning) Stockholm 21/2 27/3 (Förskola) Norrköping 14/3 17/4 görs på vår webbplats Se kursdatabasen på 17

19 Baskurs på distans Att möta barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning 1 oktober februari 2013 Webbplattform. Där finns material, föreläsningar och diskussionsforum. Personal som i sin verksamhet möter barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om de pedagogiska konsekvenserna av lindrig, måttlig och svår synnedsättning. et har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete. Erfarenhetsutbyte. Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande. Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning. görs på vår webbplats Birgitta Fridlund, telefon Flexiboard Barn med svår synnedsättning/blindhet eller flerfunktionsnedsättning Flexiboard som alternativt styrsätt 18 5 oktober mars 2013 Distanskurs med fysisk träff 8 november 2012 på Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B, Stockholm Förskollärare, lärare och fritidspedagog i förskola, grundskola och grundsärskola som arbetar med barn och elev med svår synnedsättning/blindhet eller flerfunktionsnedsättning och som använder Flexiboard som alternativt styrsätt. Assistent är välkommen tillsammans med lärare. Kursen genomförs på distans med arbetstid på ca 4 timmar per vecka. Möjligheter med Flexiboard. Individuella tankar enkla överlägg, grunder. Samla ljud och bild i vardag och miljö. Exportera och importera överlägg. Styra andra program via Flexiboard. Hantera muspekaren från Flexibord musklick. Fördjupning. Senast den 7 september Lena Lindbom, telefon

20 Fritidskurs Kurs för personal som arbetar med barn och elever med synnedsättning, på fritid inom och utom skolan maj 2013 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Fritidspedagoger, fritidsledare, idrottslärare, assistenter, ledsagare och annan fritidspersonal. Anpassade aktiviteter för personer med synnedsättning. Bild och form. Idrott och lekar, taktil beröring. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Syntolkning. görs på vår webbplats Senast 14 april : Hans Nyström, telefon Anders Schönberg, telefon

21 Praktisk-estetiska ämnen Praktisk-estetiska ämnen för elev med svår synnedsättning/blindhet, grundkurs och uppföljningskurs KURSALTERNATIV 1 Grundkurs och uppföljningskurs med arbetsuppgift mellan kurstillfällena 2 4 oktober 2012 och 5 7 februari 2013 KURSALTERNATIV 2 Grundkurs och uppföljningskurs med arbetsuppgift mellan kurstillfällena april 2013 och september 2013 KURSALTERNATIV 1 Lärare i grund- och gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik, textilslöjd, trä- och metallslöjd. OBS! Musik, hem- och konsumentkunskap erbjuds endast vid kursalternativ 1. KURSALTERNATIV 2 Lärare i grund- och gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i bild, idrott och hälsa, textilslöjd, trä- och metallslöjd. Erfarenhetsutbyte. Kursplaner, mål och bedömningar. Punktskrift en taktil skrift. Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. Ämnesmetodik och inkluderande arbetssätt. Senast 4 september 2012 till kursalternativ 1, senast 19 mars 2013 till kursalternativ 2. Kursalternativ 1: Anders Nilsson, telefon Kursalternativ 2: Anita Knutsson, telefon

22 Praktisk-estetiska ämnen för elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning 31 oktober 2 november 2012 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Lärare, förskollärare och fritidspedagog samt helt arbetslag inklusive assistent, som arbetar med elev med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning i grundskola eller grundsärskola i ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, textilslöjd, trä- och metallslöjd, estetisk verksamhet. De praktisk-estetiska ämnenas betydelse. Lärande med kompensatoriska sinnen. Sociala och medicinska konsekvenser av synnedsättning. Strategier och pedagogiska möjligheter. Senast 18 september Eva Nyström, telefon , För frågor kring ämnet musik, kontakta Peter Edvinsson, telefon Praktisk-estetiska ämnen för elever med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning 18 oktober 2012 och 27 november 2012 Lärare i grundskola, gymnasieskola och grundsärskola, som undervisar elev med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning i idrott och hälsa, textilslöjd, trä- och metallslöjd. Två kursdagar med arbetsuppgift mellan kurstillfällena. Erfarenhetsutbyte. Seendet och synen. Ämnesmetodik. Senast den 25 september Gunnar Eriksson, telefon , Suzanne Pettersson, telefon

23 Påbyggnadskurs distans, gymnasieskolan, vuxenstuderande Studerande med svår synnedsättning/blindhet i gymnasieskolan och inom vuxenutbildning PÅBYGGNADSKURS PÅ DISTANS 21 januari 7 april 2013 Webbplattform. Där finns material, föreläsningar och diskussionsforum. Lärare och lärare tillsammans med assistent som arbetar med studerande med punktskrift som läsmedium i gymnasieskolan samt inom vuxenutbildningen. För att delta i distanskursen krävs att sökande har deltagit vid kurs på Resurscenter syn för motsvarande personalgrupper. et har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete. Eget arbete. Erfarenhetsutbyte. Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning. till påbyggnadskurs, distans Torsten Ydén, telefon Syntolkningssvårigheter/CVI Barn och ungdomar med syntolkningssvårigheter/cvi november mars 2013 Förskollärare, lärare och fritidspedagog i förskola, grund- och gymnasieskola som undervisar eller i sin grupp har barn/ungdomar med syntolkningssvårigheter/cvi. Bakre synbaneskador, orsaker och konsekvenser. Erfarenhetsutbyte. Praktiska övningar. Strategier och pedagogiska möjligheter. Senast den 30 september 2012 respektive 20 januari Ingrid Nordberg telefon

24 Vägar till samspel och kommunikation Vägar till samspel och kommunikation april 2013 Resurscenter syn/ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Pedagoger, assistenter eller helt arbetslag, som arbetar med barn och elever med svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning i förskolan och i de första åren i grundsärskolan. Diskussioner. Föreläsningar. Praktiska övningar. Videopresentationer. Senast 22 mars Lisa Olgemar, telefon Kursen kan även genomföras på hemorten under vecka 43, 2012 och under vecka 11, Kursen ges då under en och en halv dag. Intresseanmälan måste göras i god tid före önskad vecka. Se kontaktuppgifter ovan. 23

25 Kurser för personal som inom sina verksamheter kommer i kontakt med Spielmeyer-Vogts sjukdom Grundkurs KURSALTERNATIV oktober 2012 KURSALTERNATIV januari 2013 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Skol- och fritidspersonal, assistenter samt personal i övrig verksamhet. Kursen ger förståelse för personen med sjukdomen och dennes behov samt kunskap om hur funktioner kan kompenseras. Allmän blindmetodik. Erfarenhetsutbyte med föräldrar. Förhållningssätt och bemötande. Kommunikationsstrategier. Punktskrift en taktil skrift. Rörelse. Sinnesupplevelser. Sjukdomsförlopp. Skapande verksamhet. Kostnad Kurslitteratur och lunch betalas av deltagarna till självkostnadspris (500 kr). Senast 17 september 2012 respektive 14 december 2012 till Carina Forsman, telefon Mia Rundgren, telefon , Stig-Åke Larsson, telefon Erfarenhetsutbyte i samverkan med regionala rådgivare 24 SÖDRA REGIONEN 5 september och 5 december 2012, 27 februari och 22 maj VÄSTRA REGIONEN 6 september och 6 december 2012, 28 februari och 23 maj Södra regionens regionkontor i Malmö samt Västra regionens regionkontor i Göteborg Skol- och fritidspersonal, föräldrar, assistenter och övrig personal. Idéer och tankar utifrån deltagarnas erfarenheter, frågeställningar och aktuella teman. Samtal och diskussioner som ger fördjupade kunskaper kring sjukdomen och dess konsekvenser. Västra regionen Mia Rundgren, telefon Södra regionen Hans Kvarnsjö, telefon Förbered dig genom att skicka in aktuella frågeställningar i samband med din anmälan. Mia Rundgren, telefon , Stig-Åke Larsson, telefon

26 Kompetensutveckling anordnad i samverkan Utbildning i dataprogrammet SAREPTA Tider, se information nedan. Orter, se information nedan. Lärare, assistenter och övrig personal som kommer i kontakt med personer som använder programmet SAREPTA. Förkunskaper Vi utgår från de kunskaper och behov som finns hos kursdeltagaren vid varje kurstillfälle. Syfte Att efter genomgången kurs kunna göra anpassningar i SAREPTA och att få bredare kunskap om de möjligheter som programmet ger. Datum, plats och anmälan september 2012 Borås Barn- och ungdomshabiliteringen Björkängen. och vidare upplysningar: Susanne Bjärkhed, telefon oktober 2012 Örebro SPRIDA Kommunikationscenter. och vidare upplysningar: Johan Björk, telefon november 2012 Göteborgs syncentral och vidare upplysningar: Stig-Åke Larsson, Telefon november 2012 SPSM:s regionkontor, Malmö och vidare upplysningar: Hans Kvarnsjö, telefon februari 2013 Borås Barn- och ungdomshabilitering Björkängen. och vidare upplysningar: Susanne Bjärkhed, telefon mars 2013 Örebro SPRIDA Kommunikationscenter. och vidare upplysningar: Johan Björk, telefon mars 2013 SPSM:s regionkontor, Göteborg och vidare upplysningar: Stig-Åke Larsson, Telefon april 2013 SPSM:s regionkontor, Malmö och vidare upplysningar: Hans Kvarnsjö, telefon Kostnad kr exklusive moms/person. 25

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Det var en gång en villrådig student

Det var en gång en villrådig student Det var en gång en villrådig student Som sen blev socionomstudent.. Som så småningom blev skolkurator Som sen blev socialkonsulent Som sen blev statlig utredare. Som sen blev byrådirektör (salig i minnet

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Thomas Ahlstrand, samordnare NPF, SPSM Innehåll Information om SPSM samt den särskilda

Läs mer

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Hällsboskolan

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Hällsboskolan Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Hällsboskolan 1 Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets adress Kommun 2 Mottagande Ansökan gäller mottagande i förskoleklass tidigast

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola 1. Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Tre skolmyndigheter Skolverket Skolinspektionen Specialpedagogiska skolmyndigheten Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för

Läs mer

Information för anmälan till distansutbildning

Information för anmälan till distansutbildning Information för anmälan till distansutbildning Förebyggandets konst - föräldrastöd 7.5 högskolepoäng, Kurskod: FH401U Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Örebro universitet inbjuder till en distansutbildning

Läs mer

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Åsbackaskolan

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Åsbackaskolan Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Åsbackaskolan 1 Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets adress Kommun 2 Mottagande Ansökan gäller mottagande i förskoleklass tidigast

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit!

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Pelle Skoglund, utvecklingsledare Jan Danielsson & Maude Wildow, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten & fristående skolhuvudmän NU RESER VI! 2010-09-27

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Vårt uppdrag SFS 2011:130

Vårt uppdrag SFS 2011:130 Vårt uppdrag Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid (ange Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan eller Östervångsskolan)

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid (ange Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan eller Östervångsskolan) Ansökan om mottagande i förskoleklass vid (ange Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan eller Östervångsskolan) 1 Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012 Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens De tre skolmyndigheterna Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen SPSM Alla har

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndighetens Nationella Intresseråd

Specialpedagogiska skolmyndighetens Nationella Intresseråd Protokoll 2014-12-09 STÅ 2008/200 Specialpedagogiska skolmyndighetens Nationella Intresseråd Plats Närvarande: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholm Greger Bååth, ordförande SPSM Sara König Eriksson,

Läs mer

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning?

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? I Stockholms län finns det många olika verksamheter som kan ge råd och stöd till dig som är mellan 0-20 år. Den här foldern är tänkt att underlätta

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan Sammanfattning Rapport 2010:9 Undervisningen i svenska i grundsärskolan 1 Sammanfattning Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisningen i särskolan har genomförts i 28 grundsärskolor spridda över

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Hösten 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem 7,5 högskolepoäng grundnivå VT 2015 Stockholm Barn och ungdomar med allvarliga sexuella

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 UTBILDNINGSKATALOG NK 1(13) Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 Innehåll Allmänna villkor för utbildning inom NK Kommunikation...2...2 Anmälan...2 Pris...2 Kurslokal...2 Kursledare...2 Kursöversikt

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Vägledning för bidrag vid vissa studier

Vägledning för bidrag vid vissa studier 2015-02-24 ALL 2015/341 Vägledning för bidrag vid vissa studier Till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Beslutad 2015-02-13 av Leif Näfver, Avdelningschef Inledning Syftet med den här

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Erica Jonvallen projektledare Tove Mejer expert Katarina Linnarsson undervisningsråd Läslyftet Erica Jonvallen projektledare 2015-01-12

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

Kurskatalog. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog Särskild utbildning för vuxna Hösten 2015 Välkommen till SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA VID ARVIKA KOMMUN Vem får studera på särskild utbildning för vuxna? Det får du som bor i Sverige och har

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (7) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2011 Ha riktlinjerna och blankettstödet tillhands då denna ansökningsbilaga fylls i. Bakgrundsinformation

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Syntolkningsproblem. Visuell Perceptionsstörning. Hjärnsynskada /CVI. Bakre synbaneskada. Monica Danielsson 2014-02-06

Syntolkningsproblem. Visuell Perceptionsstörning. Hjärnsynskada /CVI. Bakre synbaneskada. Monica Danielsson 2014-02-06 Syntolkningsproblem Visuell Perceptionsstörning Hjärnsynskada /CVI Bakre synbaneskada Monica Danielsson 2014-02-06 Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska skolfrågor.

Läs mer

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola 2012-02-07 12/30 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) f v b till Skolor Förskolor Fritidshem Fackliga företrädare Friskolor Arbetsrätt för

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Lika värde; En förutsättning för hög kvalitet i svensk utbildning?

Lika värde; En förutsättning för hög kvalitet i svensk utbildning? Uppsala 2011-01-18 Lika värde; En förutsättning för hög kvalitet i svensk utbildning? Greger Bååth Gd Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vårt uppdrag: (från vår instruktion ) Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning iaried Diarienummer Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning 2015-02-01 Diarienummer Bakgrund Specialpedagogiska skolmyndigheten ska säkra en likvärdig

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm Nätverks- och områdesarbete, 7,5 högskole ögskolepoäng oäng Inledning Vid olika

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Läxhjälp i grundskolan

Läxhjälp i grundskolan 2015-02-26 Läxhjälp i grundskolan Sammanställning av elevernas möjligheter till läxhjälp 1 Innehåll Antal skolor som erbjuder läxhjälp läsåret 2014/2015... 2 Öppen för alla?... 2 Ämnen... 2 Under eller

Läs mer

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015. www.1177.se

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015. www.1177.se LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning har långvariga eller bestående

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 Kommunfullmäktige Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig på

Läs mer

SÄRVUX kursprogram 2014-2015

SÄRVUX kursprogram 2014-2015 SÄRVUX kursprogram 2014-2015 Välkommen till Vux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31. Programschema för Flygingenjörsprogrammet, 180hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer