Hösten 2012 våren 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hösten 2012 våren 2013"

Transkript

1 Specialpedagogiska skolmyndighetens kursutbud för synområdet Hösten 2012 våren 2013 För föräldrar och personal till barn och elever med synnedsättning och till barn och elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.

2 sförteckning Välkommen... 3 Om anmälan... 4 Kategorier för synnedsättning... 5 Kurser för föräldrar... 6 Elevkurser... 8 Prova på-veckor på Ekeskolan... 9 Kurser för personal Förskola Förskoleklass Grundskola årskurs Grundskola årskurs Gymnasieskola Grundsärskola Kurser riktade till blandade åldrar och olika skolformer Baskurs Baskurs på distans Flexiboard Fritidskurs Praktisk-estetiska ämnen Påbyggnadskurs distans, gymnasieskolan, vuxenstuderande Syntolkningssvårigheter Vägar till samspel och kommunikation Kurser för personal som i sina verksamheter kommer i kontakt med Spielmeyer-Vogts sjukdom Kompetensutveckling anordnad i samverkan Universitetsutbildningar inom synområdet Anmälningsblankett

3 2

4 Välkommen att ta del av våra kurser inom kompetensområdet specialpedagogiska konsekvenser av synnedsättning läsåret Oavsett funktionsförmåga har vi alla rätt till en utbildning på likvärdiga villkor. För att åstadkomma detta förutsätts en hög kompetens hos alla medarbetare i Sveriges skolor. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder olika former av specialpedagogiska insatser för att utveckla möjligheterna till en likvärdig utbildning. Insatserna handlar om att ge specialpedagogiskt stöd till lärare och skolledare med fler, bedriva specialskola för vissa elevgrupper, utveckla läromedelstillgång för elever och studerande med funktionsnedsättning samt förmedla bidrag till utbildningsanordnare för olika grupper av studerande med funktionsnedsättning. En viktig del i myndighetens stöd är kompetensutveckling i form av kurser och konferenser. SPSM erbjuder i våra fem regioner och vid Resurscenter syn kurser kring lärande och lärmiljöer för elever med synnedsättning. Denna kurskatalog beskriver de kurser som SPSM arrangerar läsåret inom synområdet. I kurskatalogen finns erbjudanden om kurser för personal i förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola samt för föräldrar till barn med synnedsättning. Kurserna presenteras enligt de klassificeringar och indelningar av synnedsättning som gäller sedan nyåret 2010 enligt WHO och Socialstyrelsen. I vårt kursutbud har vi försökt att möta de behov vi fått beskrivna i kontakter med skolor, lärare, elever och föräldrar. Vår förhoppning är att ni som arbetar i pedagogisk verksamhet kring barn och ungdomar med synnedsättning kan hitta kurser här som stämmer med just era behov. Vi hoppas och tror att även ni som är föräldrar ska finna kurser som passar er. Hur man anmäler sig till kurserna framgår av särskild information i katalogen. Välkommen med din anmälan! Anders Nordin Avdelningschef, Nationella resursen 3

5 Om anmälan via Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats, Du anmäler dig via Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats om ingen annan information finns i katalogen. Gör så här Gå in på och klicka på Råd och Stöd, välj sedan Vårt stöd/ Kursverksamhet/Kurser. Välj Område Syn, tidpunkt och Sök så får du fram en lista på alla kurser inom synområdet. Klicka på rubriken till den kurs du är intresserad av. Gör anmälan. Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan. Efter sista anmälningsdatum får du ett brev med information om kursdagarna. via anmälningsblankett Om du inte har möjlighet att anmäla dig via till våra föräldrakurser, finns anmälningsblankett längst bak i kurskatalogen. Gör så här Fyll i blanketten och skicka till den adress som finns längst ned på blanketten. Efter sista anmälningsdatum får du ett brev från kursansvariga om du blivit antagen till kursen. Brevet innehåller information om kursdagarna. på annat sätt För vissa av kurserna ska anmälan göras på särskilt sätt. Detta framgår tydligt i informationen om respektive kurs. Information Om du har frågor angående anmälan är du välkommen att kontakta Irene Sigfridsson, Specialpedagogiska skolmyndigheten, eller telefon Har du frågor om kursens innehåll finns namn på kontaktperson längst ned i informationen om respektive kurs. 4

6 Kategorier för synnedsättning Enligt WHO och Socialstyrelsen, Synnedsättning med kategorier Synskärpa med befintlig korrektion (egna glas), lika med eller bättre än Lindrig eller ingen synnedsättning 0,3 Måttlig synnedsättning 0,1 Svår synnedsättning 0,05 Blindhet 0,02 Blindhet Ljusperception Blindhet Ingen ljusperception 5

7 Kurser för föräldrar Barn med synnedsättning 0 5 år september oktober januari februari 2013 Föräldrar tillsammans med barn med måttlig synnedsättning, 0 5 år. Föräldrar tillsammans med barn med svår synnedsättning/blindhet, 0 3 år. Anpassning av barnets närmiljö. Aspekter på att utvecklas med synnedsättning. Att upptäcka världen med andra sinnen. Bilder och bildtolkning. Samhällets stödinsatser. Samspel, kommunikation, delaktighet. Självständighet: ADL, orientering och mobility. tas emot kontinuerligt under året. Familjer bjuds in till någon av ovanstående kursveckor. Annica Winberg, telefon Barn med svår synnedsättning/blindhet, 3 4 år maj 2013 Föräldrar till barn med svår synnedsättning/blindhet, 3 4 år. Endast föräldrar. Att läsa på olika sätt svartskrift eller punktskrift. Bilder och bildtolkning. Datorlek. Lek och samspel. Punktskrift en taktil skrift. Samspel, kommunikation, delaktighet. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Senast 22 mars Åsa Karlsson-Lundqvist, telefon

8 Barn med svår synnedsättning/blindhet i förskoleklass november 2012 Föräldrar tillsammans med barn i förskoleklass, som kommer att ha punktskrift som läsmedium. Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Nybörjarläsning och matematik. Punktskrift en taktil skrift. Samspel, kommunikation, delaktighet. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Senast 12 oktober Lena Lindbom, telefon Barn med måttlig till svår synnedsättning 7 12 år mars 2013 Föräldrar till barn med måttlig till svår synnedsättning 7 12 år. Endast föräldrar. Aspekter på att utvecklas med synnedsättning. Samhällets stödinsatser. Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. Studieteknik och skolarbete. Senast 13 januari Ingrid Nordberg, telefon Barn och ungdomar med syntolkningssvårigheter/ CVI, 6 18 år nov 2012 Föräldrar till barn och ungdomar med syntolkningssvårigheter/cvi, 6 18 år. Endast föräldrar. Att leva med syntolkningssvårigheter/cvi. Bakre synbaneskador: orsaker och konsekvenser. Strategier och pedagogiska möjligheter. Senast 16 september Ingrid Nordberg, telefon

9 Barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning GRUNDKURS april 2013 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Föräldrar till barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning. 3 4 familjer med barn i ungefär samma ålder och med liknande behov. Att vara förälder till ett barn med synnedsättning. Dagliga aktiviteter. Hur påverkar synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning, barnets utveckling. Lek och utvecklingsfrämjande miljöer. Samhällets stödinsatser. Samspel, kommunikation, delaktighet. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Programmet utformas med utgångspunkt från föräldrarnas frågeställningar inom ovanstående ämnesområden. Senast 8 mars Gerd Tobiason Jackson, telefon , Ingrid Gustafsson, telefon Elevkurser Resurscenter syn erbjuder elevkurser för elever som går i grundskolan och har punktskrift som läsmedium. Elevkurserna vänder sig till årskurs 2, 3, 4, 5, 7 och 8. Elevkurserna för årskurs 2, 3, 4 och 5 är förlagda till Resurscenter syn i Stockholm med start tisdag morgon och avslutning torsdag eftermiddag. En lärare per elev i årskurs 2 och 4 inbjuds till fortbildningsdagar under onsdagen och torsdagen.. Elevkurserna för årskurs 7 och 8 är förlagda till Resurscenter syn Örebro och startar måndag eftermiddag med avslutning fredag förmiddag. Parallellt med elevkurserna i årskurs 2, 3, 4 och 5 erbjuds föräldrautbildning till barnens föräldrar, se nästa sida. Elevkurserna och de parallella föräldrautbildningarna går inte att söka, utan särskild inbjudan skickas ut inför respektive elevkurs. Syftet med våra elevkurser är att öka förutsättningarna för att nå målen i grundskolan öka förutsättningarna för delaktighet och gemenskap i skola och vardag skapa förutsättningar för ökad självständighet samt stärka identitet och självkänsla. 8

10 Elevkurser med föräldrautbildning parallellt ÅRSKURS maj 2013 ÅRSKURS november 2012 ÅRSKURS januari 2013 Föräldrar vars barn deltar i elevkurs på Resurscenter syn. Föräldrautbildning hålls parallellt med elevkursen. Sista anmälningsdatum anges i inbjudningsbrev som skickas till föräldrarna. ÅRSKURS april 2013 Prova på-veckor på Ekeskolan Ekeskolan är en statlig specialskola för elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning. Undervisningen utgår från grundskolans eller grundsärskolans kursplaner beroende på elevens individuella behov. Prova på-veckor gäller för elever upp till årskurs 9 i grundskolan och årskurs 10 i särskolan. Har du ett barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning erbjuder vi dig som förälder och ditt barn att tillsammans prova skolgång, boende samt fritidsverksamhet. Mer information får du på vår hemsida Annelie Hammarberg, telefon

11 Kurser för personal Syftet med Resurscenter syns personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och ungdomar med synnedsättning i en inkluderande förskole- och skolmiljö. Förskola Barn med svår synnedsättning/blindhet i förskola, 1 5 år GRUNDKURS oktober januari 1 februari 2013 Förskollärare eller arbetslag tillsammans med förskollärare som arbetar med barn med svår synnedsättning/blindhet, 1 5 år. Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Inkluderande arbetssätt. Punktskrift en taktil skrift. Samhällets stödinsatser. Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Senast 7 september 2012 respektive 20 december Katarina Östlund Hägglund, telefon

12 Barn med svår synnedsättning/blindhet i förskola, 1 5 år PÅBYGGNADSKURS 6 7 mars 2013 Förskollärare eller arbetslag tillsammans med förskollärare som deltagit i grundkurs och som fortfarande arbetar med barn med svår synnedsättning/blindhet. Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Datoranvändning. Inkluderande arbetssätt. Punktskrift en taktilt skrift. Samspel, kommunikation, delaktighet. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Kursen bygger på grundkursen och innehåller en fördjupning inom ovanstående ämnesområden. Senast 25 januari Agneta Westman, telefon Förskoleklass Elev med svår synnedsättning/blindhet i förskoleklass GRUNDKURS juni 2013 Basdel juni 2013 Metodikdel 12 juni 2013 Assistentdel UPPFÖLJNINGSKURS Höstterminen 2013, 1,5 dag Elevens hemskola NYBÖRJARKURS i punktskrift på dator DISTANSKURS via webbplattform parallellt med övriga tre kurser Förskollärare eller arbetslag tillsammans med förskollärare, som ska arbeta med elev som kommer att ha punktskrift som läsmedium. Beskrivning av kurspaketet: Grundkurs, Uppföljningskurs, Nybörjarkurs i punktskrift på dator och Distanskurs. Din anmälan gäller alla fyra kurserna. För förskollärare: Grundkursens bas- och metodikdel, Uppföljningskurs samt Nybörjarkurs i punktskrift på dator. För assistenter: Grundkursens basdel (tillsammans med förskollärare) och assistentdel samt Uppföljningskurs och Nybörjarkurs i punktskrift på dator (tillsammans med förskollärare). Parallellt med ovanstående kurser löper, för både förskollärare och assistenter, kompletterande delar av kursen på distans via vår webbplattform. GRUNDKURS Basdel, lärare och assistenter tillsammans Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Punktskrift en taktil skrift. 11

13 Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Metodikdel, förskolelärare Inkluderande arbetssätt. Läromedel. Metodik. Assistentdel, assistenter Assistentens roll i det pedagogiska arbetet. Inkluderande arbetssätt. Samspel, kommunikation, delaktighet. UPPFÖLJNINGSKURS På elevens skola, höstterminen 2013, 1,5 dagar Individuell uppföljning. Påbyggnad av grundkursen. NYBÖRJARKURS I PUNKTSKRIFT PÅ DATOR Kursen förutsätter att eleven under läsåret 2013/2014 har fått eller kommer att få en dator anpassad för att läsa och skriva med punktskrift. Grundläggande metodik kring datoranvändning för nybörjare i att läsa och skriva med punktskrift i datorn. Utbildning och praktiska övningar i Word och programmet Punktjakten. DISTANSKURS Via webbplattform. Arbetsuppgifter. Erfarenhetsutbyte. till alla fyra kurserna Senast 12 april Katarina Östlund Hägglund, telefon Agneta Westman, telefon

14 Grundskola årskurs 1 5 Elev med svår synnedsättning/blindhet i årskurs 1 5 GRUNDKURS juni 2013 Basdel juni 2013 Metodikdel 12 juni 2013 Assistentdel UPPFÖLJNINGSKURS Höstterminen 2013 eller vårterminen 2014 Elevens hemskola PÅBYGGNADSKURS Två dagar i maj 2014 Lärare och lärare tillsammans med assistent, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 1 5 med punktskrift som läsmedium. Beskrivning av kurspaketet: Grundkurs, Uppföljningskurs och Påbyggnadskurs. Din anmälan gäller alla tre kurserna. För lärare: Grundkursens bas- och metodikdel, Uppföljningskurs samt Påbyggnadskurs. För assistenter: Grundkursens basdel (tillsammans med lärare) och assistentdel samt Uppföljningskurs (tillsammans med lärare). GRUNDKURS Basdel, lärare och assistenter tillsammans Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Punktskrift en taktil skrift. Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Metodikdel, lärare Inkluderande arbetssätt. Läromedel. Metodik. Assistentdel, assistenter Assistentens roll i det pedagogiska arbetet. Inkluderande arbetssätt. Samspel, kommunikation, delaktighet. UPPFÖLJNINGSKURS Höstterminen 2013 eller vårterminen 2014, 1,5 dagar. Individuell uppföljning. Påbyggnad av grundkursen. PÅBYGGNADSKURS Två dagar i maj 2014 för lärare. Inkluderande arbetssätt. Metodik. till alla tre kurserna Senast 12 april Marianne Eng, telefon

15 Elev med svår synnedsättning/blindhet i årskurs 1 5 PÅBYGGNADSKURS 7-8 maj 2013 Lärare i grundskolan årskurs 1 5, som undervisar elev som har punktskrift som läsmedium. Deltagare i påbyggnadskursen ska tidigare läsår ha deltagit i grund- och uppföljningskurs. Inkluderande arbetssätt. Metodik. Senast 28 mars Marianne Eng telefon Grundskola årskurs 6 9 Elev med svår synnedsättning/blindhet i årskurs 6 9 GRUNDKURS september 2012 UPPFÖLJNINGSKURS Höstterminen 2012 eller vårterminen 2013 Elevens hemskola Lärare och lärare tillsammans med assistent, som arbetar med elev i grundskolans årskurs 6 9 med punktskrift som läsmedium. Kursbeskrivning Kursen är uppdelad på två tillfällen grundkurs och uppföljningskurs. GRUNDKURS Aspekter på att utvecklas med svår synnedsättning eller blindhet. Bilder och bildtolkning. Metodik och studieteknik i teoretiska ämnen. Punktskrift en taktil skrift. Roller och ansvar. Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. UPPFÖLJNINGSKURS et har nära anknytning till deltagarnas eget pedagogiska arbete. Påbyggnad av grundkursen. Studieteknisk utrustning och läromedel. Uppföljning av individuell uppgift. till grund- och uppföljningskurs Senast 28 augusti Anders Sennerö, telefon

16 Gymnasieskola Elev med svår synnedsättning/blindhet i gymnasieskola GRUNDKURS september 2012 PÅBYGGNADSKURS Distanskurs under vårterminen 2013 se sid 22 Lärare och lärare tillsammans med assistent som arbetar med elev i gymnasieskolan med punktskrift som läsmedium. GRUNDKURS Bilder och bildtolkning. Metodik och studieteknik i teoretiska ämnen. Punktskrift en taktil skrift. Roller och ansvar. Samspel, kommunikation, delaktighet. till grundkurs Senast 28 augusti Catharina Johansson, telefon Grundsärskola Skapa ljudbaserade läromedel GRUNDKURS april 2013 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Personal till elever på tidig utvecklingsnivå. Max 8 deltagare. Att skapa ljudbaserade läromedel utifrån elevens behov med eget material, till exempel ljudsaga, cd-skiva med musik, inspelade ljud, film med mera. Genomgång av upphovsrättslagen. Hantering av digitalkamera och ljudinspelningsutrustning; att ta bilder, spela in ljud, överföra det digitala materialet till datorn och göra det tillgängligt för en elev. Pedagogiska diskussioner. Praktiskt arbete med fria datorprogram för ljud och bildhantering. Ni bör ha med en egen bärbar dator med fullständiga rättigheter för att installera program. En fördel är om ni kan komma två personer från samma arbetsplats. Allmän datorkunskap, speciellt filhantering, underlättar inlärning. Senast 28 februari Jörgen Pihl, telefon

17 Skapa ljudbaserade läromedel FORTSÄTTNINGSKURS september 2012 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Personal till elever på tidig utvecklingsnivå som antingen gått grundkursen i Skapa ljudbaserade läromedel eller gått skolverkets PIM-kurser (praktisk it- och mediekompetens). Max 8 deltagare. Diskussioner och praktiska idéer om hur eleven kan bli så delaktig som möjligt, dels i skapandeprocessen, dels i användandet av läromedel. Skapa ljudbaserade läromedel utifrån den egna elevens behov med eget medtaget material. Ni bör ha med en egen bärbar dator med fullständiga rättigheter för att installera program. En fördel är om ni kan komma två personer från samma arbetsplats. Senast 28 augusti Jörgen Pihl, telefon

18 Kurser riktade till blandade åldrar och olika skolformer Baskurs Att möta barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning Hösten 2012 och våren 2013 Tider, se information nedan. Orter, se information nedan. Förskollärare, lärare och arbetslag som i sina verksamheter möter barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning. Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte och syftar till att ge grundläggande kunskaper inom området lindrig, måttlig och svår synnedsättning. Erfarenhetsutbyte. Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande. Pedagogiska konsekvenser av lindrig, måttlig och svår synnedsättning. Kursen består av två kurstillfällen med en mellanliggande arbetsuppgift. Denna kurs genomförs även på distans, se sidan 18. Tider och orter 2012 Dag 1 Dag 2 Stockholm 12/9 11/10 (F-klass åk 3) Falun 13/9 9/10 Luleå 18/9 11/10 Karlstad 18/9 11/10 Stockholm 19/9 18/10 (Förskola) Härnösand 25/9 23/10 Malmö 25/9 18/10 Skellefteå 26/9 7/11 Stockholm 26/9 25/10 (Åk 4 vuxenutbildning) Gävle 27/9 25/10 Göteborg 3/10 6/11 Stockholm 9/10 13/11 (Förskola, grundsärskola) 2013 Kalmar 6/2 28/2 Stockholm 14/2 14/3 (F-klass vuxenutbildning) Stockholm 21/2 27/3 (Förskola) Norrköping 14/3 17/4 görs på vår webbplats Se kursdatabasen på 17

19 Baskurs på distans Att möta barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning 1 oktober februari 2013 Webbplattform. Där finns material, föreläsningar och diskussionsforum. Personal som i sin verksamhet möter barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om de pedagogiska konsekvenserna av lindrig, måttlig och svår synnedsättning. et har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete. Erfarenhetsutbyte. Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande. Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning. görs på vår webbplats Birgitta Fridlund, telefon Flexiboard Barn med svår synnedsättning/blindhet eller flerfunktionsnedsättning Flexiboard som alternativt styrsätt 18 5 oktober mars 2013 Distanskurs med fysisk träff 8 november 2012 på Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B, Stockholm Förskollärare, lärare och fritidspedagog i förskola, grundskola och grundsärskola som arbetar med barn och elev med svår synnedsättning/blindhet eller flerfunktionsnedsättning och som använder Flexiboard som alternativt styrsätt. Assistent är välkommen tillsammans med lärare. Kursen genomförs på distans med arbetstid på ca 4 timmar per vecka. Möjligheter med Flexiboard. Individuella tankar enkla överlägg, grunder. Samla ljud och bild i vardag och miljö. Exportera och importera överlägg. Styra andra program via Flexiboard. Hantera muspekaren från Flexibord musklick. Fördjupning. Senast den 7 september Lena Lindbom, telefon

20 Fritidskurs Kurs för personal som arbetar med barn och elever med synnedsättning, på fritid inom och utom skolan maj 2013 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Fritidspedagoger, fritidsledare, idrottslärare, assistenter, ledsagare och annan fritidspersonal. Anpassade aktiviteter för personer med synnedsättning. Bild och form. Idrott och lekar, taktil beröring. Självständighet: ADL, orientering och mobility. Syntolkning. görs på vår webbplats Senast 14 april : Hans Nyström, telefon Anders Schönberg, telefon

21 Praktisk-estetiska ämnen Praktisk-estetiska ämnen för elev med svår synnedsättning/blindhet, grundkurs och uppföljningskurs KURSALTERNATIV 1 Grundkurs och uppföljningskurs med arbetsuppgift mellan kurstillfällena 2 4 oktober 2012 och 5 7 februari 2013 KURSALTERNATIV 2 Grundkurs och uppföljningskurs med arbetsuppgift mellan kurstillfällena april 2013 och september 2013 KURSALTERNATIV 1 Lärare i grund- och gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik, textilslöjd, trä- och metallslöjd. OBS! Musik, hem- och konsumentkunskap erbjuds endast vid kursalternativ 1. KURSALTERNATIV 2 Lärare i grund- och gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i bild, idrott och hälsa, textilslöjd, trä- och metallslöjd. Erfarenhetsutbyte. Kursplaner, mål och bedömningar. Punktskrift en taktil skrift. Samspel, kommunikation, delaktighet. Seendet och synen. Ämnesmetodik och inkluderande arbetssätt. Senast 4 september 2012 till kursalternativ 1, senast 19 mars 2013 till kursalternativ 2. Kursalternativ 1: Anders Nilsson, telefon Kursalternativ 2: Anita Knutsson, telefon

22 Praktisk-estetiska ämnen för elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning 31 oktober 2 november 2012 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Lärare, förskollärare och fritidspedagog samt helt arbetslag inklusive assistent, som arbetar med elev med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning i grundskola eller grundsärskola i ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, textilslöjd, trä- och metallslöjd, estetisk verksamhet. De praktisk-estetiska ämnenas betydelse. Lärande med kompensatoriska sinnen. Sociala och medicinska konsekvenser av synnedsättning. Strategier och pedagogiska möjligheter. Senast 18 september Eva Nyström, telefon , För frågor kring ämnet musik, kontakta Peter Edvinsson, telefon Praktisk-estetiska ämnen för elever med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning 18 oktober 2012 och 27 november 2012 Lärare i grundskola, gymnasieskola och grundsärskola, som undervisar elev med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning i idrott och hälsa, textilslöjd, trä- och metallslöjd. Två kursdagar med arbetsuppgift mellan kurstillfällena. Erfarenhetsutbyte. Seendet och synen. Ämnesmetodik. Senast den 25 september Gunnar Eriksson, telefon , Suzanne Pettersson, telefon

23 Påbyggnadskurs distans, gymnasieskolan, vuxenstuderande Studerande med svår synnedsättning/blindhet i gymnasieskolan och inom vuxenutbildning PÅBYGGNADSKURS PÅ DISTANS 21 januari 7 april 2013 Webbplattform. Där finns material, föreläsningar och diskussionsforum. Lärare och lärare tillsammans med assistent som arbetar med studerande med punktskrift som läsmedium i gymnasieskolan samt inom vuxenutbildningen. För att delta i distanskursen krävs att sökande har deltagit vid kurs på Resurscenter syn för motsvarande personalgrupper. et har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete. Eget arbete. Erfarenhetsutbyte. Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning. till påbyggnadskurs, distans Torsten Ydén, telefon Syntolkningssvårigheter/CVI Barn och ungdomar med syntolkningssvårigheter/cvi november mars 2013 Förskollärare, lärare och fritidspedagog i förskola, grund- och gymnasieskola som undervisar eller i sin grupp har barn/ungdomar med syntolkningssvårigheter/cvi. Bakre synbaneskador, orsaker och konsekvenser. Erfarenhetsutbyte. Praktiska övningar. Strategier och pedagogiska möjligheter. Senast den 30 september 2012 respektive 20 januari Ingrid Nordberg telefon

24 Vägar till samspel och kommunikation Vägar till samspel och kommunikation april 2013 Resurscenter syn/ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Pedagoger, assistenter eller helt arbetslag, som arbetar med barn och elever med svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning i förskolan och i de första åren i grundsärskolan. Diskussioner. Föreläsningar. Praktiska övningar. Videopresentationer. Senast 22 mars Lisa Olgemar, telefon Kursen kan även genomföras på hemorten under vecka 43, 2012 och under vecka 11, Kursen ges då under en och en halv dag. Intresseanmälan måste göras i god tid före önskad vecka. Se kontaktuppgifter ovan. 23

25 Kurser för personal som inom sina verksamheter kommer i kontakt med Spielmeyer-Vogts sjukdom Grundkurs KURSALTERNATIV oktober 2012 KURSALTERNATIV januari 2013 Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro Skol- och fritidspersonal, assistenter samt personal i övrig verksamhet. Kursen ger förståelse för personen med sjukdomen och dennes behov samt kunskap om hur funktioner kan kompenseras. Allmän blindmetodik. Erfarenhetsutbyte med föräldrar. Förhållningssätt och bemötande. Kommunikationsstrategier. Punktskrift en taktil skrift. Rörelse. Sinnesupplevelser. Sjukdomsförlopp. Skapande verksamhet. Kostnad Kurslitteratur och lunch betalas av deltagarna till självkostnadspris (500 kr). Senast 17 september 2012 respektive 14 december 2012 till Carina Forsman, telefon Mia Rundgren, telefon , Stig-Åke Larsson, telefon Erfarenhetsutbyte i samverkan med regionala rådgivare 24 SÖDRA REGIONEN 5 september och 5 december 2012, 27 februari och 22 maj VÄSTRA REGIONEN 6 september och 6 december 2012, 28 februari och 23 maj Södra regionens regionkontor i Malmö samt Västra regionens regionkontor i Göteborg Skol- och fritidspersonal, föräldrar, assistenter och övrig personal. Idéer och tankar utifrån deltagarnas erfarenheter, frågeställningar och aktuella teman. Samtal och diskussioner som ger fördjupade kunskaper kring sjukdomen och dess konsekvenser. Västra regionen Mia Rundgren, telefon Södra regionen Hans Kvarnsjö, telefon Förbered dig genom att skicka in aktuella frågeställningar i samband med din anmälan. Mia Rundgren, telefon , Stig-Åke Larsson, telefon

26 Kompetensutveckling anordnad i samverkan Utbildning i dataprogrammet SAREPTA Tider, se information nedan. Orter, se information nedan. Lärare, assistenter och övrig personal som kommer i kontakt med personer som använder programmet SAREPTA. Förkunskaper Vi utgår från de kunskaper och behov som finns hos kursdeltagaren vid varje kurstillfälle. Syfte Att efter genomgången kurs kunna göra anpassningar i SAREPTA och att få bredare kunskap om de möjligheter som programmet ger. Datum, plats och anmälan september 2012 Borås Barn- och ungdomshabiliteringen Björkängen. och vidare upplysningar: Susanne Bjärkhed, telefon oktober 2012 Örebro SPRIDA Kommunikationscenter. och vidare upplysningar: Johan Björk, telefon november 2012 Göteborgs syncentral och vidare upplysningar: Stig-Åke Larsson, Telefon november 2012 SPSM:s regionkontor, Malmö och vidare upplysningar: Hans Kvarnsjö, telefon februari 2013 Borås Barn- och ungdomshabilitering Björkängen. och vidare upplysningar: Susanne Bjärkhed, telefon mars 2013 Örebro SPRIDA Kommunikationscenter. och vidare upplysningar: Johan Björk, telefon mars 2013 SPSM:s regionkontor, Göteborg och vidare upplysningar: Stig-Åke Larsson, Telefon april 2013 SPSM:s regionkontor, Malmö och vidare upplysningar: Hans Kvarnsjö, telefon Kostnad kr exklusive moms/person. 25

Elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet

Elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet Elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet Aktivitets ID: 85024 Tid: 7 februari 2017, kl 08:45-17:00 Tid: 8 februari 2017, kl 08:30-16:30 Tid: 9 februari 2017, kl 08:30-15:30 Typ av aktivitet: Kurs

Läs mer

Elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet, extrainsatt kurs

Elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet, extrainsatt kurs Elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet, extrainsatt kurs Aktivitets ID: 84992 Tid: 18 oktober 2016, kl 09:30-16:00 Plats: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B Tid: 19 oktober 2016,

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

2013-09-03. En likvärdig utbildning för alla. Vi är en samarbetspartner. Alla har rätt att lära på egna villkor. tillsammans gör vi det möjligt

2013-09-03. En likvärdig utbildning för alla. Vi är en samarbetspartner. Alla har rätt att lära på egna villkor. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Specialpedagogiska skolmyndigheten ett samlat stöd i specialpedagogiska frågor 1 2 Alla har rätt att lära på egna villkor Specialpedagogiska

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

MAGISTER- OCH MASTERUTBILDNINGAR PEDAGOGIK ÄMNESDIDAKTIK SPECIALPEDAGOGIK

MAGISTER- OCH MASTERUTBILDNINGAR PEDAGOGIK ÄMNESDIDAKTIK SPECIALPEDAGOGIK MAGISTER- OCH MASTERUTBILDNINGAR PEDAGOGIK ÄMNESDIDAKTIK SPECIALPEDAGOGIK MAGISTER- OCH MASTERUTBILDNINGAR Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar på avancerad

Läs mer

Det var en gång en villrådig student

Det var en gång en villrådig student Det var en gång en villrådig student Som sen blev socionomstudent.. Som så småningom blev skolkurator Som sen blev socialkonsulent Som sen blev statlig utredare. Som sen blev byrådirektör (salig i minnet

Läs mer

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen 1 (5) Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Läs mer

Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Läs mer

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-141-4 Grafisk

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla Tillsamman gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla Tillsamman gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla Tillsamman gör vi det möjligt Margareta Bergknut margareta.bergknut@spsm.se 010-4735066 Tre Skolmyndigheter Vem gör vad? 3 Skolmyndigheter Skolverket styrande, stödjande

Läs mer

Upplevelsernas skola för lärande och utveckling

Upplevelsernas skola för lärande och utveckling Upplevelsernas skola för lärande och utveckling Specialskola för elever som är döva eller som har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning. Skolan tar även emot elever med medfödd eller

Läs mer

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden HJÄLPREDA Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden 2012 Hjälpredan Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvarsfördelningen

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se Barn- och ungdomshabiliteringen i LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Hällsboskolan

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Hällsboskolan Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Hällsboskolan 1 Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets adress Kommun 2 Mottagande Ansökan gäller mottagande i förskoleklass tidigast

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa 2 Synverksamheten Synverksamheten riktar sig till personer i alla åldrar med en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet,

Läs mer

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Hjälpreda Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Innehåll: Sid Planering för elever med fysiska funktionsnedsättningar 2 Hjälpredan 3 Hjälpreda

Läs mer

Alternativa verktyg, engelska med stöd av it

Alternativa verktyg, engelska med stöd av it Alternativa verktyg, engelska med stöd av it Aktivitets ID: 45969 Tid: 4 april - 6 maj 2016 Plats: SPSM Fortbildning Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs Målgrupp: Lärare Pedagog, Elevassistent Resursperson,

Läs mer

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola 1. Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets

Läs mer

Samspråk. Stöd i kommunikation tillsammans med barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning

Samspråk. Stöd i kommunikation tillsammans med barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning Samspråk Stöd i kommunikation tillsammans med barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning Ingrid Gustafsson Gerd Tobiason Jackson Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens

Läs mer

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna Idrott och hälsa för alla - hur vi hittar vägarna En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett

Läs mer

Kurs för elevassistenter och resurspersoner

Kurs för elevassistenter och resurspersoner Kurs för elevassistenter och resurspersoner Aktivitets ID: 4366 Tid: 9 september - 6 december 2013 Plats: SPSM Fortbildning Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs grupp: Elevassistent Resursperson Sista anmälningsdag:

Läs mer

Alternativa verktyg, matematik med stöd av it

Alternativa verktyg, matematik med stöd av it Alternativa verktyg, matematik med stöd av it Aktivitets ID: 84752 Tid: 19 september - 21 oktober 2016 Plats: SPSM Fortbildning Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs Målgrupp: Lärare Pedagog, Elevassistent

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Legitimation för lärare och förskollärare

Legitimation för lärare och förskollärare Legitimation för lärare och förskollärare Var är vi nu? Antal beslutade legitimationer 1 mars 2013 80 000 Varför tar handläggningen tid? stor spännvidd; många examenstyper fördelade över drygt fyrtio års

Läs mer

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Åsbackaskolan

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Åsbackaskolan Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Åsbackaskolan 1 Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets adress Kommun 2 Mottagande Ansökan gäller mottagande i förskoleklass tidigast

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Frågor i anmälan till Matematiklyftet med handledning

Frågor i anmälan till Matematiklyftet med handledning Undervisningsstödenheten 1 (6) Frågor i anmälan till Matematiklyftet med handledning på webben Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick över vilka frågor vi ställer i ansökan. Du anmäler

Läs mer

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Thomas Ahlstrand, samordnare NPF, SPSM Innehåll Information om SPSM samt den särskilda

Läs mer

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad Senast uppdaterad 2016-02-29 Ansvar och uppdrag Grundsärskola och gymnasiesärskolan Grundsärskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. I Sverige

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid (ange Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan eller Östervångsskolan)

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid (ange Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan eller Östervångsskolan) Ansökan om mottagande i förskoleklass vid (ange Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan eller Östervångsskolan) 1 Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets

Läs mer

Handledarutbildning i psykosocialt arbete påbyggnadsutbildning/fördjupning 15 högskolepoäng avancerad nivå, Vt 2017 Ht 2017 Stockholm

Handledarutbildning i psykosocialt arbete påbyggnadsutbildning/fördjupning 15 högskolepoäng avancerad nivå, Vt 2017 Ht 2017 Stockholm Handledarutbildning i psykosocialt arbete påbyggnadsutbildning/fördjupning 15 högskolepoäng avancerad nivå, Vt 2017 Ht 2017 Stockholm Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 15 högskolepoäng Inledning

Läs mer

PROGRAM Dag 1

PROGRAM Dag 1 PROGRAM 2016-09-22 Dag 1 09.45-10.15 Kaffe och registrering 10.15-10.45 Inledning, Specialpedagogiska skolmyndigheten Carin Stenlund, Rådgivare, SPSM 10.45-11.45 Örat: anatomi, fysiologi, hörselnedsättningar

Läs mer

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit!

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Pelle Skoglund, utvecklingsledare Jan Danielsson & Maude Wildow, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten & fristående skolhuvudmän NU RESER VI! 2010-09-27

Läs mer

Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44. Org.

Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44. Org. Juni 2014 Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44 Org.nr 822003-8510 Redaktör detta nummer Christel Lindqvist Framsidan,

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

ALL 2015/1256. Skolverket. Ola Hendar Greger Bååth

ALL 2015/1256. Skolverket. Ola Hendar Greger Bååth 2015-10-05 ALL 2015/1256 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Skolverket Svar på remiss gällande Skolverkets förslag till förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem. Regeringsuppdrag

Läs mer

Information för anmälan till distansutbildning

Information för anmälan till distansutbildning Information för anmälan till distansutbildning Förebyggandets konst - föräldrastöd 7.5 högskolepoäng, Kurskod: FH401U Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Örebro universitet inbjuder till en distansutbildning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter SKOLOMRÅDETS SÄRSKILDA pedagogiska verksamheter består av Särskolan, Ledviks

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Special Teacher Education Programme Utbildningsplanen avser uppdragsutbildning inom ramen för Skolverkets

Läs mer

Alternativa verktyg, engelska med stöd av it

Alternativa verktyg, engelska med stöd av it Alternativa verktyg, engelska med stöd av it Aktivitets ID: 84627 Tid: 19 september - 21 oktober 2016 Plats: SPSM Fortbildning Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs Målgrupp: Lärare Pedagog, Elevassistent

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla

En likvärdig utbildning för alla En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt FAS Konferenscentrum Wallenberg 2016-04-28 Tre skolmyndigheter Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012 Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens De tre skolmyndigheterna Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen SPSM Alla har

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2250 Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work, 45 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Specialpedagogiska seminarier

Specialpedagogiska seminarier Specialpedagogiska seminarier Uppföljning av konferensen Rektor med vetande En seminarieserie för speciallärare, specialpedagoger och skolledare 23 september i Malmö 4 oktober i Växjö 10 oktober i Kristianstad

Läs mer

Polymera förpackningsmaterial

Polymera förpackningsmaterial Polymera förpackningsmaterial Ny kurs i Polymera förpackningsmaterial Utbildning i Polymera förpackningsmaterial Rätt utbildning på rätt plats Målgrupp Förpackningsbranschen är en stor och strategisk mycket

Läs mer

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 UTBILDNINGSKATALOG NK 1(13) Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 Innehåll Allmänna villkor för utbildning inom NK Kommunikation...2...2 Anmälan...2 Pris...2 Kurslokal...2 Kursledare...2 Kursöversikt

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Beskrivning av utbildning (5) Dnr :383

Beskrivning av utbildning (5) Dnr :383 1 (5) Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Antal

Läs mer

Ipad i förskola och skola

Ipad i förskola och skola 2014-11-21 15/21 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Ipad i förskola och skola BAKGRUND/ SYFTE Denna utbildningsdag vänder sig till dig som

Läs mer

Vårt uppdrag SFS 2011:130

Vårt uppdrag SFS 2011:130 Vårt uppdrag Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet

Läs mer

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17 Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01 Kursbeskrivning VT 17 2 (5) Välkommen till Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (7,5 högskolepoäng), vårterminen 2017 Kursens

Läs mer

Förståelse för läroplanerna - kompetensutveckling för förskola och skola

Förståelse för läroplanerna - kompetensutveckling för förskola och skola Förståelse för läroplanerna - kompetensutveckling för förskola och skola Under läsåret 2011/2012 kommer Luleå tekniska universitet genom RUC i samverkan med Institutionen för konst, kultur och lärande

Läs mer

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Autism & AspergerföreningenDistrikt Göteborg Onsdagen 22april 2015 Thomas Ahlstrand,

Läs mer

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga REGLEMENTE 1(5) Fastställt av skolnämnden den 20 juni 2012 SKN 50 Reglemente för mottagande till grundsärskola i Håbo kommun Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att

Läs mer

Välkomna till Modellskolan

Välkomna till Modellskolan Välkomna till Modellskolan Måndagen den 16/1 2012 10.00-12.00 Kaffe Modellskolan ht 10 16 januari 2012 12.00-13.00 Lunch och rundvandring på enheten 13.00-14.30 Modellskolans fortsättning 14.30-16.00 Kaffe

Läs mer

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem 7,5 högskolepoäng grundnivå VT 2015 Stockholm Barn och ungdomar med allvarliga sexuella

Läs mer

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret inbjudan F KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret 2011 2012 Välkommen till en annorlunda seminarieserie! Fokus på specialpedagogisk forskning är ett samarbete mellan Specialpedagogiska

Läs mer

Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2017 Stockholm

Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2017 Stockholm Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2017 Stockholm Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Inledning Psykisk ohälsa

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK LLSL45 Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet, 45 högskolepoäng Sloyd for teachers year 7-9, within Fastställande Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet Örebro kommun arrangerar tillsammans med Örebro universitet två dagar med föreläsningar kring språk och lärande i skolan. Syftet är att ge pedagoger och skolledare kunskap, inspiration och handfasta tips

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

AUDITIV M LJO och LARANDE

AUDITIV M LJO och LARANDE inbjudan AUDITIV M LJO och KLIRR! GNISSEL KNARR boink! PRAT LARANDE BULLER bla bla BLA SKRIK VÄLKOMMEN TILL AUDITIV M LJO och LARANDE Audiologisk dag, 31 oktober 2011 En god auditiv miljö mår vi alla bra

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut?

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Christer.Jacobson@lnu.se Ulla.Gadler@lnu.se Leif.Nilsson@lnu.se Linnéuniversitetets specialpedagogiska verksamhet Vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp

Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp Art Ba (B), Art and creativity, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Dagens program Måndagen den 22 september kl. 10.30 ca 12.00 Lärarfacket Programmets

Läs mer

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skollagen 2 kap. 29 Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skollagen 21 kap 2 Eleven ska ges möjlighet att stärka sin ställning i arbetsoch samhällslivet. 1 Läroplan för gymnasiesärskolan

Läs mer