Intresserad av Matematik?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intresserad av Matematik?"

Transkript

1 Matematiska Institutionen 2 1 n f x y sin x + y 2 2 ),( = x 2 y 2 + Intresserad av Matematik? cos 2 xd x Γ x 1 t ( x) = t e d t 0 Intervjuer med yrkesmatematiker från Åbo Akademi

2 VART LEDER STUDIER I MATEMATIK? VAD JOBBAR MAN MED? LÄS INTERVJUER MED YRKESMATEMATIKER, SOM STUDERAT VID ÅBO AKADEMI! Du som är intresserad av matematik, studera matematik! Vill du studera på svenska, ska du studera vid Åbo Akademi. Men varifrån få information om studier i matematik och om arbetslivet efter examen? På matematikens och statistikens hemsidor (www.abo.fi) kan du läsa sidan Ämnespresentation, med bland annat information för abiturienter. På sidan Studier kan du läsa om våra utbildningsprogram för magisterexamen. Sidan Ämnesförening berättar dig om studentlivet; här presenterar sig Sigma, föreningen för våra studerande. Matematikens och statistikens hemsidor har också en egen blogg; just nu kan du förutom färska nyheter även läsa om t ex tjocka svansars matematik (inget skämt!) och om Erdöstal. Som du märkt, trivs ämnena matematik och statistik sida vid sida. En del matematiker, speciellt inom utbildningsprogrammen Försäkring och finans eller Matematisk statistik, väljer statistik som långt biämne. Andra tillämpade matematiker studerar också mycket statistik, bara litet statistik, eller just ingen statistik alls; listan på möjliga biämnen är rätt lång. Du kan också (utan separat intagning) välja statistik till ditt huvudämne, varvid matematiken blir långt biämne. Så långt studierna, men vart leder dig studierna efter att du blivit magister i matematik eller statistik? Ungefär hälften av våra studerande blir lärare (i gymnasier, yrkeshögskolor; även ämneslärare i grundskolor). Så gott som alla matematiklärare i svenskspråkiga läroinrättningar i Finland utexamineras från Åbo Akademi. Bland matematikens övriga utbildningsprogram är Försäkring och finans jämte (traditionell) Tillämpad matematik de största. På de följande sidorna kan du bli bekant med några av våra magistrar, du får läsa om deras arbetsuppgifter, hur de trivs, och så vidare. Dessutom får du läsa en intervju med en matematikstuderande. 1

3 Vi börjar med att höra Anders Jung, som blev magister i matematik här vid Åbo Akademi år Ditt intresse för matematik? Hur och när kom du in på matematik? Jag skrev studenten våren 1998 och samma höst påbörjade jag mina matematikstudier vid Åbo Akademi. Under gymnasietiden var jag intresserad av frågor som hade med ekonomi att göra och hade åtminstone under de första gymnasieåren tankar på att efter gymnasiet söka mig till Hanken. En kort tid innan det blev aktuellt att skicka in ansökningarna till universiteten märkte jag att det inom ämnet matematik vid ÅA fanns en linje i försäkrings- och finansmatematik, och jag bestämde mig för att sätta matematik som första alternativ i min ansökan. Berätta litet om studierna! När studiestarten närmade sig, kände jag mig nog litet osäker på om det här med matematik verkligen skulle vara något för mig. Visserligen hade jag alltid gillat och haft ganska lätt för matematik i skolan, men trots detta hade jag ändå litet svårt att se hur jag skulle passa in och trivas på ett ställe, där alla andra säkert skulle vara verkliga begåvningar i matematik och kanske dessutom litet konstiga. Väldigt snabbt märkte jag dock, att min oro varit helt obefogad, och att de flesta andra som valt att studera matematik vid Åbo Akademi var bra typer, som kom från olika delar av landet. Könsfördelningen var också betydligt jämnare än vad jag befarat. Något annat, som jag blev positivt överraskad av, var hur bra vi nya studerande blev bemötta och omhändertagna av de äldre studerandena, och det visade sig att stämningen på matematikinstitutionen och sammanhållningen bland dem som rörde sig där var mycket god. Du studerade ganska snabbt? Jo, i något skede var jag ett halvt år i Dragsvik, och plötsligt märkte jag att jag hade godkända vitsord i de flesta av de prestationer, som krävdes för magisterexamen. Under sommaren 2002 började jag skriva på mitt slutarbete, och utöver det behövde jag ännu avlägga några andra kurser. Sedan kom du in i arbetslivet? På hösten 2002 såg jag en tidningsannons, där Veritas Livförsäkring i Åbo sökte en matematiker. Jag hade nog ursprungligen tänkt mig att få studierna avklarade, innan jag på allvar skulle ge mig ut i arbetslivet, men det här jobbet verkade så intressant och passligt för mig, att jag inte kunde låta en sådan möjlighet gå förbi, så jag skickade in en ansökan. Några veckor senare hade jag varit på ett par intervjuer, och blivit erbjuden jobbet. Så var det bara att ge sig ut i arbetslivet då. Berätta om ditt första jobb! Hade ingen tidigare erfarenhet från försäkringsbranschen, så allt var helt nytt för mig. I början kändes det som om det fanns oändligt mycket att lära sig. De första åren på jobbet använde jag mycket av min arbetstid till uträkningar i anslutning till enskilda försäkringsavtal. Det handlade t ex om att någon kund ville veta, hur mycket försäkringspremier han borde betala för att den månatliga pensionen i någon viss ålder skulle vara ett önskat belopp, eller så ville en kund veta, hur mycket hon skulle få tillbaka, om hon sade upp sin försäkring. Jag har senare upplevt att den kännedom om olika försäkringstypers egenskaper och särdrag, som jag fick genom att utföra dylika beräkningar, har varit till stor nytta. Jag deltog också som matematiker i vissa IT-projekt som gällde utveckling och förbättring av försäkringarnas skötselsystem. Här gällde det att definiera regler för hur systemet borde fungera beräkningsmässigt, samt senare att testa 2

4 att systemleverantörerna lyckats koda beräkningarna korrekt och att systemet fungerade som det skulle. Var jobbar du nu? Jag jobbar fortfarande som matematiker på samma avdelning där jag började för drygt 9 år sedan. Vårt team består av fyra matematiker och bolagets chefaktuarie är vår förman. Alla på avdelningen, inklusive chefaktuarien, har faktiskt studerat matematik vid Åbo Akademi. Nuförtiden är bolagets namn Aktia Livförsäkring och är en del av Aktia koncernen. Men dina arbetsuppgifter har ändrat? Mina arbetsuppgifter har ändrat ganska mycket under åren och nuförtiden är jag inte nästan alls involverad i skötseln av försäkringsbeståndet. Det senaste året har jag ägnat mycket av min tid åt förberedelserna inför de kommande ändringarna i solvensregelverket. Vad handlar dethär om? Det handlar bland annat om att utveckla modeller för att under olika antaganden kunna estimera utvecklingen i de faktorer, som har en betydande inverkan på bolagets framtida ekonomiska situation. Under åren har jag också sysslat med olika former av rapportering, dvs sammanställande av varierande uppgifter över de försäkringsbestånd som bolaget har. Rapporteringen har exempelvis innefattat ansvarsskuldsberäkningar för bokslutet, rapporter till myndigheter gällande bolagets solvensposition eller lönsamhetsanalyser som grund för premiesättningen. För att effektivt kunna sammanställa stora mängder data, är det ofta ändamålsenligt att göra ett dataprogram, så speciellt utvecklingen av rapporteringen har inneburit en hel del programmering. Vilken nytta har du haft av dina studier? Trots att en stor del av de beräkningar vi gör här på försäkringsbolaget är av mer praktisk natur och i många fall betydligt enklare än de teorier man lär sig under studietiden, tycker jag att jag haft stor nytta av mina matematikstudier. Det handlar främst om att man bör ha en förmåga att kunna resonera på ett logiskt och matematiskt korrekt sätt. I det dagliga arbetet använder man sig förstås av sådant som redan finns gjort, t ex program som räknar ut något, men man måste också ibland lägga sig in i den teori något grundar sig på, för att förstå och eventuellt kunna förbättra någon arbetsprocess. Det är dock inte ofta, som jobbet skulle innebära att med penna och papper bevisa något med hjälp av komplicerade formler. Du har, vid sidan av jobbet, studerat vidare? Eftersom jag inte hade studierna helt klara innan jag började jobba, var jag tvungen att under det första arbetsåret ägna en del kvällar och veckoslut åt att läsa till de sista tenterna och att färdigställa avhandlingen. Detta var stundtals ganska tungt, men i slutet av år 2003 fick jag min FM-examen. Senare har jag också avlagt de prestationer, som krävs för SGF-behörighet (av Socialoch hälsovårdsministeriet godkänd försäkringsmatematiker). För min del betydde detta en kurs i riskteori på Turun Yliopisto, fyra rätt så omfattande helheter som skulle tenteras på ministeriet och ett slutarbete. Resten av de behövliga kurserna hade jag till godo från min FM-examen. Någon viktig egenskap, som krävs i ditt jobb? I jobbet som matematiker på ett försäkringsbolag märker man, att många av de man samarbetar med inte alls är matematiker. Således behöver man kunna kommunicera, lyfta fram och förklara komplicerade 3

5 saker på ett tydligt och enkelt sätt, och helst utan att använda sig av försäkringsmatematikens komplicerade formler. Dethär kan ibland vara väldigt utmanande. Hur har du trivts med ditt jobb? Jag har trivts utmärkt under min tid i försäkringsbranschen och gör det fortfarande. Arbetsuppgifterna är intressanta och utmanande och jag har haft turen att ha trevliga arbetskamrater. Annat som jag uppskattar är, att vi har rätt så flexibla arbetstider. Lönen? Lönen kan variera ganska mycket, beroende på vilka ansvarsområden och vilken kompetens och erfarenhet man har, men jag upplever nog, att man som matematiker på ett försäkringsbolag får en sådan lön, som man helt bra klarar sig på. Avslutningsvis? Jag har flera gånger funderat över, vad jag eventuellt skulle syssla med idag, om jag inte hade fattat beslutet att komma till Åbo och börja studera matematik. Det lär jag aldrig få veta, men skulle jag idag bli tvungen att välja studieinriktning på nytt, skulle jag troligen göra samma val, som jag gjorde då på våren Vi ska sedan träffa Åsa Backlund, som lyfte sina magisterpapper i matematik och statistik år Vilka tankar har du om dina studier här vid Åbo Akademi? Ett otroligt bra val för karriären (trots att jag aldrig funderat på att göra karriär, jag bara gillade matte). Dessutom var studietiden fantastiskt rolig. Har du haft nån nytta av din magister-examen? Definitivt! Det detaljerade innehållet i de flesta kurser har inte så stor betydelse idag, men det att man lärt sig tänka logiskt och att samarbeta med andra (det är bra sammanhållning bland matte-studerandena), samt det att man tränat upp förmågan att lära sig nya saker, det är vad som behövs. Vidareutbildning? Jag håller på att avlägga de resterande tenterna för SGF-behörighet (samma prestigefyllda examen, som nämnts i intervjun med Anders Jung). Egen karriär? Vad har jobbet gått ut på? Jag halkade in i försäkringsbranschen genom sommarjobb, och då jag blev klar från ÅA fick jag jobb på Tieto, inte matematikertjänsten som jag sökte, utan som programmerare. De höll på att bygga ett program för försäkringsbolag som säljer frivilliga personförsäkringar och mitt ansvarsområde var att programmera beräkningsdelen. Alla andra programmerare och testare tyckte beräkningsdelen var en svart låda, dit det for in saker och kom ut något, och de förstod inget alls vad som hände där eller om det som kom ut var rätt eller fel. Som matematiker behövdes jag här. Men du flyttade så småningom? Jo, efter några år på Tieto blev det jobbyte till Porasto. Porasto är ett företag, som i över 40 år sålt tjänster som pensionsstiftelser och pensionskassor behöver, t ex redovisning, pensionsbeslut samt programvara; här behövs t 4

6 ex jurister och matematiker. Vi är 10 matematiker och 3 aktuarier, samt ca 70 personer som jobbar inom andra områden. Dina arbetsuppgifter nu? Mitt jobb går ut på att jag har några pensionsstiftelser som mina kunder; jag gör olika slags beräkningar, som de vill ha. De vanligaste beräkningarna är att räkna ut pensionsansvaret (hur mycket är de skyldiga att betala ut pension i framtiden?) samt pensionsstiftelsernas solvens (har de tillräckligt med tillgångar för att klara av sina förpliktelser?). Kan du berätta litet mera? En del beräkningar görs för att Finansinspektionen och Pensionsskyddscentralen skall kunna övervaka stiftelserna. Jag gör även långsiktigare analyser (på tio års sikt) samt riskanalyser (hur går det, om aktiernas värde plötsligt halveras?). Dessutom vill vissa kunder ha extra analyser, såsom statistik, grafik och även beräkning av pensionsansvaret för en enskild person. Så förutom det matematiska tänkesättet behövs det lite kunskaper i redovisning (speciellt bokslut), kunskaper om placeringsinstrument samt vana att läsa och tolka lagtexter. Kort sagt, jag får hålla på och räkna med siffror. Men programmeringen? Finns den kvar bland dina arbetsuppgifter? Ja, på Porasto gör vi även våra egna program, som vi matematiker använder för våra beräkningar, så en del av min tid använder jag nog till att programmera och testa. Jag är ännu också förvånad över hur kul programmering är i arbetslivet, för under studietiden ogillade jag sådana kurser starkt (pga att jag inte gillade datorer på den tiden). Hur trivs du med jobbet? Har haft fantastiskt härliga jobbkompisar på alla ställen jag arbetat på. Båda jobben har lärt mig mycket, och nu på Porasto har jag dessutom möjlighet till väldigt varierande arbetsuppgifter. Något om lönen? På första jobbet räknade några kompisar ut att jag hade samma lön som (nyblivna) matematiklärare om man beaktade arbetstiden, nu har lönen ökat och med mer jobberfarenhet så kommer den nog ännu att öka. Hur mycket beror på hur mycket ansvar man vill ha. Avslutningsvis? Jo, som matematiker finns det ett otroligt brett område av jobb att välja mellan, samt olika svårighetsgrader, så en examen i matematik begränsar inget utan öppnar en mängd dörrar. Har man avlagt en matte-examen, så har man även förmågan att lära sig nya saker, och det gillar arbetsgivare. 5

7 Mårten Ström studerade matematik vid Åbo Akademi med informationsbehandling som långt biämne under åren Ditt första fasta jobb? Efter fem år som studerande vid Åbo Akademi fick jag på våren 1997 min första fasta anställning; jag blev systemutvecklare på ett företag i Vasa. Då fanns ännu litet kvar av studierna, men 1999 kunde jag lyfta mina magisterpapper från utbildningsprogrammet i tillämpad matematik. Och nu? Jag jobbar nu på Space Systems Finland (SSF) som systemutvecklare och projektledare sedan 10 år tillbaka. SSF är ett privatägt företag, redan en etablerad utvecklare av mjukvara för rymdindustrin i Europa, med ett trettiotal anställda i Esbo. SSF har under åren varit involverad i många prestigefyllda utvecklingsprojekt. För närvarande (2011) opererar ett knappt tiotal satelliter ute i rymden med mjukvara utvecklad av SSF, bland annat Herschel och Planck rymdteleskop och Galileo navigeringssatelliter. SSF anställer alltså matematiker? För närvarande jobbar tre matematiker på vårt företag, medan det stora flertalet är utbildade inom databehandlingsområdet eller rymdingenjörer. Fyra av dagens anställda har fått sin utbildning vid Åbo Akademi, men lika många till har passerat revy under mina 10 år på företaget. Ni samarbetar med andra företag? Jo, rymdprojekten involverar ett stort antal företag från ett stort antal europeiska länder. Projekten tar många år i anspråk och lägger mycket fokus på kvalitet i alla delar av processen. Rymdindustrin i Finland är inte särskilt stor, men rätt många företag och institutioner är ändå med, där Meteorologiska Institutet och Patria torde vara de största. Dina egna arbetsuppgifter? De senaste 10 åren har jag planerat, designat och utvecklat olika system med kopplingar till GPS navigering. De senaste tre åren har jag designat och utvecklat GPS konstellationssimulatorer, där det ingår en hel del matematik. Du behöver alltså din utbildning i matematik? Skulle knappast ha kunnat genomföra dehär projekten utan mina matematikstudier. Även på ett allmännare plan, i allmän projektplanering och i den jämna strömmen av problemlösningsutmaningar, som man kontinuerligt möter i system design och i mer vardagliga programmeringsuppgifter, kommer kunskaper i matematik väl till pass. Jag anser mig alltså ha haft stor nytta av min utbildning vid Åbo Akademi, där jag som sagt läste tillämpad matematik som huvudämne och informationsbehandling som långt biämne. Databehandlingen var viktig såtillvida, att den hjälpte mig att få anställningar inom branschen, medan matematiken nog kan anses ha gett mig viss fördel i anställningsskedet. I arbetsplatsannonser, där en viss teknisk kunskap krävs, kan man ofta se att kunskaper i matematik lyfts fram som ett krav, eller som ett alternativ likvärdigt med till exempel diplomingenjörsutbildning. Och om du skulle börja studera på nytt? Man kan läsa in många saker, när behov uppstår senare i livet. För matematik och språk skulle jag nog påstå, att devisen ju förr - desto bättre gäller. Men om jag skulle backa bandet sisådär 20 år, och började studera på nytt, så skulle jag läsa ungefär samma saker. Jag skulle kanske studera mera om optimeringsmetoder och Kalmanfilter, och jag skulle satsa mer på matriser. Och digitalelektronik. Och språk, åtminstone både franska och tyska. Kanske även italienska, 6

8 om det blev tid över. I just rymdindustrin, som för finländsk del är en bransch präglad av europeiskt samarbete, är språkkunskaper till stor nytta - detta är med säkerhet även fallet för många andra branscher. Avslutningsvis? Svårt att sia om vilka kunskaper man behöver i sitt yrkesliv i en föränderlig värld. Jag tror nog matematikstudier ger en god grund att bygga vidare på. Till nya studerande vill jag säga: lycka till - och njut av studierna och studielivet! 7

9 Vi ska nu bekanta oss med en studerande i matematik. Vi träffar Cecilia Wickström från Åland, som är en lite längre hunnen studerande; till sommaren 2011 fick hon klar sin kandidatexamen med matematik som huvudämne. Intresset fick du redan tidigt? Jo, och beslutet att studera matematik mognade medan jag under året efter studentexamen skötte vikariat för matematiklärare hemma i Mariehamn. Att undervisa upplevde jag som jätteroligt. Jag valde att studera vid Åbo Akademi, och som långt biämne valde jag fysik. Kan du ge lite vägkost åt nya matte-studerande? Viktigast är nog att nya studerande lär känna sina studiekamrater. Studiesättet att arbeta tillsammans är effektivt. Visst blir kvällarna ibland långa, och det är då trevligt att tillsammans med kurskompisar jobba med saker, som kanske ibland känns litet svåra. På så sätt har studier i matematik nog en social dimension. Som graduerade träffas matematikerna dessutom som samarbetspartners i företags- bank- eller försäkringsvärlden eller som kolleger i skolvärlden. Dessa kontakter är ofta gamla studiekompisar. Vad tycker du varit speciellt trevligt med studierna? Härtills har jag bäst gillat grundkurserna (en grand tour i matematiken) och kurserna i analys (dvs differential- och integralkalkyl). Också arbetet med min kandidatavhandling upplevde jag som skojigt. Den handlar om approximation av funktioner med en viss klass av polynom, så kallade Tjebysjevpolynom. Approximationsteori medger dessutom många tillämpningar. Jo, och sedan uppskattar jag att här vid ÅA-matematiken studenter och lärare kommer nära varandra. Och också det, att bland matematikens studenter råder en god anda, en fin gemenskap.... och något tråkigt? Sånt som känns tråkigt har funnits och finns; sådant lättas väldigt ofta upp genom samarbete med andra. Man ska inte sitta ensam. Du har jobbat mycket för Sigma, matte-studerandenas ämnesförening? Jo, med styrelseuppdrag och ett år som ordförande. Dethär har på många sätt varit mycket givande; det kan jag rekommendera. Du har ju också studerat utrikes? Jo, våren tillbringade jag vid Stockholms universitet. Endel saker fungerade annorlunda, kändes berikande. Utrikesstudier ger knappast lika många studiepoäng, som man skulle fått här hemma. I gengäld lär man sig ett annat sätt att se saker; vinsten kommer så att säga på det kulturella planet. Hur ska du fortsätta dina studier? Kanske med tekniska tillämpningar. Det kan jag göra inom matematiken eller teknologin vid Åbo Akademi, eller jag kan fara utrikes. Just nu känns det som om det blir en teknisk högskola i Sverige. Kandidatexamen är bra, som kandidat i matematik kan man välja. Hobbies? Själv spelar jag gärna violin. Studielivet bör nog innehålla annat än studier. Hobbies och fritidssysselsättningar bör också kunna utvecklas. Annat du kommer att tänka på? Behållningen av studierna? Jo, studier i matematik går djupare än formler och matematiska resultat. Det handlar också om att man utvecklar ett tänkesätt, man lär sig att analysera och att se samband. 8

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 15.1.2015 1 Kvalitetshanteringen av utbildningen

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner...

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VILL DU BLI Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET Teknisk högskola & Spelutveckling

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Umeå universitet Kemiska institutionen 2011-05-10. Vad gör våra studenter efter avlagd examen?

Umeå universitet Kemiska institutionen 2011-05-10. Vad gör våra studenter efter avlagd examen? Umeå universitet Kemiska institutionen Rapport 2011-05-10 Vad gör våra studenter efter avlagd examen? En enkät skickades i mars 2011 ut till personer som avlagt kandidat-, magister-, högskoleeller civilingenjörsexamen

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Utbytet i University of Surrey

Utbytet i University of Surrey Utbytet i University of Surrey Elisa Vaskikari Kemiteknik, Åbo Akademi, Åbo, Finland Biosciences, University of Surrey, Guildford, UK 02/2014-06/2014 Erasmus utbytesprogram Jag var på utbyte i University

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Till slut vill jag tacka Tekniska Föreningen i Finland för det understöd jag fick för utlandspraktiken.

Till slut vill jag tacka Tekniska Föreningen i Finland för det understöd jag fick för utlandspraktiken. Två månader i Graz Jag började sommarjobssökande för sommaren 2013 tidigt, redan i januari. Trots att jag var tidigt ute var en arbetsplats i Finland för sommaren osäker. Jag beslöt mig att söka sommarjobb

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

Placement Report 2011. - en rapport om I-arens första anställning

Placement Report 2011. - en rapport om I-arens första anställning Placement Report 2011 - en rapport om I-arens första anställning Hej! Bakom framtagandet av denna rapport står alumniutskottet vid Sektionen för Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet. Utskottets

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera..

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. ALLTID MÖJLIGHET TILL SÄRSKILD HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! TE

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen

Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen Antagna av Svenska Aktuarieföreningens styrelse 2013-01-28, gällande från och med 2013-01-01 Inriktningsbeslut taget av styrelsen 2015-01-12,

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Bengt Stenlund Alumnidagen 26.10.2012 RC 1 DISPOSITION Nationella prov i nian i matem. resp. nat. vet. Gymnasieranking i Svenskfinland Svenskspråkiga

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumnundersökning 2013

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumnundersökning 2013 Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumnundersökning 2013 Miljövetenskaplig utbildning Centrum för miljö- och klimatforskning Lunds universitet Innehållsförteckning

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Vad gör en naturvetare?

Vad gör en naturvetare? Vad gör en naturvetare? HÖGSKOLAN I Halmstad 035-16 71 00 www.hh.se/set FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina valmöjligheter och din trygghet på

Läs mer

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt?

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Petra Månström, slaviska inst Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Pulsen tas på sistaårsgymnasister i Uppsalaskola Sammanfattning Språkutbildningarna

Läs mer

Framtidsvägar. Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version

Framtidsvägar. Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version Framtidsvägar Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version av boken Karriärvägar av Norman E. Amundsens & Gray R. Poehnell Maria Forsenius och Anne-Charlotte Johansson

Läs mer

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Först avläggs teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 300 sp på 5

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

UTLÅTANDE OM UNDERVISNINGSMINISTERIETS RAPPORT OM FÖRFLYTTNINGEN TILL HÖGRE UTBILDNING OCH AVLÄGGANDET AV EXAMEN

UTLÅTANDE OM UNDERVISNINGSMINISTERIETS RAPPORT OM FÖRFLYTTNINGEN TILL HÖGRE UTBILDNING OCH AVLÄGGANDET AV EXAMEN Rektor för Åbo Akademi Jorma Mattinen Förvaltningsdirektör Ulla Achrén UTLÅTANDE OM UNDERVISNINGSMINISTERIETS RAPPORT OM FÖRFLYTTNINGEN TILL HÖGRE UTBILDNING OCH AVLÄGGANDET AV EXAMEN Åbo Akademis Studentkår

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor?

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik Slutrapport grupp 3 Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Innehållsförteckning Sida 1.1. Projektets mål och hur vi försökt

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska Högskoledidaktik: IT eller face-to-face? Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska användas borde

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Innehåll 1 Viktiga flikar för egenläraren... 2 1.1 Fliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.1 Underfliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.2 Underfliken Egenlärarens granskningar...

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Unga och ledarskap 2010

Unga och ledarskap 2010 Ekonomiska informationsbyrån & T-Media Unga och ledarskap 2010 Sammanfattning av en omfattande undersökningsrapport ENTUSIASM OCH FRAMGÅNG. DRÖMMAR OCH KARRIÄR. TANKAR OCH ATTITYDER. Uppgifter om undersökningen

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE Studerar till personalvetare på Karlstads Universitet. Omvårdnadsprogrammet gav mig ett stort intresse för människor, deras beteende och relationer. Att lära sig hur man bemöter

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL I svensk rätt har den som skapat en upphovsrättsligt skyddad prestation upphovsrätten till den. Detta är huvudregeln enligt 1 kap 1 lagen

Läs mer

KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER

KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER MÄSSKLAR PÅ EN TIMMA KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER 2011 www.kunskapframtid.se HEJ! Välkommen till guiden Mässklar på en timma. Detta är en praktisk förberedelseguide för dig som tänker besöka Kunskap

Läs mer

1) Junior kvantanalytiker. Kommuninvests studenttävling Employer Branding

1) Junior kvantanalytiker. Kommuninvests studenttävling Employer Branding Kommuninvests studenttävling Employer Branding Tävlingsuppgift Hur ska vi på Kommuninvest på bästa sätt marknadsföra oss för att få studenter på svenska universitet att intressera sig för att arbeta hos

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson.

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson. Kursanalys av SF1624 för CINTE, vårtermin 2015 1 Kvantitativa data Moment TEN1 Poäng på moment 7.5hp Antal registrerade 83 Antal godkända på moment 33 Prestationsgrad 40% Antal med slutbetyg 33 Examinationsgrad

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar hösten och våren 2009 Uppföljningen bygger på intervjuer utförda av Ann-Katrin Johansson och Jenny Wahl Rapporten sammanställd av Jenny

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Enkät till pensionskassor och -stiftelser

Enkät till pensionskassor och -stiftelser Anvisning 1 (7) Senaste ändring 31.12.2014 VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Genom VL-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om pensionskassornas och -stiftelsernas verksamhet. Uppgifterna

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer