Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik Rektor Henrik Hägglund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund"

Transkript

1 Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden är den enda tid i livet som går att påverka. Det är ju inte så dumt sagt, tycker jag. Och en dag som i dag, när ni sitter här för att om en stund få era betyg över avlagd politices kandidatexamen, kan det ju vara lämpligt att litet fundera på framtiden ja, det kanske ni gör utan att jag uppmanar er att göra det. Det är ju så, att fast vi inte med någon större säkerhet kan förutsäga vad framtiden kommer att föra med sig, så planerar vi hela tiden för vår framtid vi ser det som nödvändigt att trygga vår framtid, att gardera oss för framtiden, att säkra våra positioner i framtiden ja, det är helt självklart för oss att vi hela tiden måste ha siktet ställt på framtiden som vi alltså egentligen inte vet något om. Ni som nu har en etapp på er studiebana avklarad har ju också själva sysslat med en hel del framtidsplanering. De flesta av er hade gymnasiestudier och studentexamen bakom er innan ni började studera här vid Soc&kom. Redan i årsåldern fattade ni alltså ett beslut med en stor betydelse för er framtid kanske då tillsammans med era föräldrar, men ändå ett viktigt beslut. I Finland har vi ju försökt bygga upp utbildningssystemet så, att inga val leder till en återvändsgränd eller till en oåterkallelig riktning på utbildningskarriären. Den som väljer gymnasiet kan därför senare välja en universitetsutbildning men också yrkeshögskola och t.o.m. yrkesskola står till buds. På samma sätt kan den som väljer yrkesskola välja mellan yrkesliv, yrkeshögskolestudier eller i princip också universitetsstudier. Ett för en själv mindre lyckat val i 15-årsåldern skall alltså inte leda till att hela ens framtid är avgjord. Men trots detta är det nog ett faktum att de flesta av dem som börjar studierna vid universitet har studentexamen i bagaget. Och drygt hälften av alla studenter väljer faktiskt att börja studera vid universitet. Så det att ni sitter här i dag kan nog mycket väl kopplas ihop med beslut ni fattade då ni var 15 år gamla. Nåja. Efter studentexamen är det dags för följande val. Ni som nu får er examen har valt samhällsvetenskaper som ert område och till vår glädje valde ni Soc&kom som er

2 studieplats. En del av er har säkert haft en klar bild av vad ni vill jobba med i framtiden andra kanske ett mer allmänt samhälleligt intresse. Jag har för mig men jag kan förstås ha fel att t.ex. många av dem som studerat journalistik redan ganska tidigt visste att de vill bli journalister. Också många av våra studerande i socialt arbete har haft en vision att de vill jobba med sociala frågor, att de vill jobba med människor; att det sociala området är både intressant och utmanande. De som valt att studera våra mer allmänt inriktade samhällsvetenskaper statskunskap, sociologi, socialpsykologi och rättsvetenskap har kanske inte haft och har kanske inte ens i dag en klar yrkesprofil i sin framtidsportfölj, men har haft ett allmänt intresse för samhälleliga frågor, för interaktionen mellan människor, för samhällelig påverkan och för samhällsstrukturer. Så här långt har jag egentligen inte talat ett ord om framtiden, utan bara på ett något spekulativt sätt funderat på de framtidsstrategier ni någon gång kan ha haft. Jag har talat om det som för ett antal år sedan var framtiden och som i dag är nutiden. För så är det förstås med framtiden: Förr eller senare övergår den till att vara nutid! Men om jag nu på riktigt skall tala om framtiden utgående från i dag blir det svårare. För som jag redan sade inledningsvis: Hur mycket vi än planerar vår framtid och funderar på den vet vi egentligen ingenting om den. Genom att betrakta och analysera den förgångna tiden kan vi ändå dra en del ganska säkra slutsatser också om framtiden åtminstone om någon aspekt av den. Om jag alltså nu skall förutspå något om hur livet kommer att te sig för er kan jag helt enkelt titta på vad som i allmänhet har brukat hända med dem som avlagt sin kandidatexamen vid Soc&kom. Nu tänker jag förstås inte på privatlivet eller familjelivet; jag kommer inte att försöka förutsäga hur ert liv kommer att te sig på det personliga planet. Men eftersom vi här på högskolan faktiskt ganska nyligen har utrett saken vågar jag nog säga något om er framtid i studier yrke. Det vi undersökte i en rapport som blev klar vid årsskiftet var hur politices kandidater från Soc&kom har placerat sig på arbetsmarknaden; var de har placerat sig och hur det har gått med deras fortsatta studier. Låt oss se vad vi kan förutspå utgående från vårt material, som var heltäckande för en ganska lång tidsperiod. 2

3 För er som är hemma i huvudstadsregionen är sannolikheten ganska stor för att ni också stannar här efter avklarad examen. Hela 82 procent av dem som avlagt examen vid Soc&kom och vars hemort när de inledde studierna var huvudstadsregionen bor kvar i samma region. Det här gäller oberoende av vad de har studerat benägenheten att flytta bort härifrån är mycket liten. Är ni från Österbotten är situationen något annan. Knappt hälften av våra österbottniska utexaminerade flyttar tillbaks till sin hemort bland de österbottningar som har studerat socialt arbete är andelen något större. För Soc&kom med sitt nationella ansvar för utbildning av svenskspråkiga socialarbetare och journalister är det förstås viktigt att vi kan förse alla regioner i landet med svenskkunnig personal, och det här verkar nog ha lyckats någorlunda väl. Är ni hemma i Väst- eller Östnyland är benägenheten att stanna i huvudstadsregionen en aning mindre än för österbottningarna; drygt hälften av nylänningarna flyttar tillbaks till hemtrakterna. Av våra åboländska studenter flyttar drygt en fjärdedel tillbaks till sin hemregion, medan ungefär 70 procent bosätter sig i huvudstadsregionen eller i övriga Nyland. Det talas ibland om att de ungdomar som väljer universitetsstudier och flyttar från en mindre ort till en större universitetsstad är förlorade för hemorten de kommer aldrig tillbaks, antar man. Riktigt så illa är det nog inte men nog kan jag gissa att rätt många av er som nu sitter här i dag stannar kvar här i Helsingfors oberoende av varifrån ni kommer. Sedan har vi det där med jobb. Kommer ni att placera er på arbetsmarknaden? Ja, i belysning av de siffror vi plockat fram kan vi utlova en ganska ljus framtid på den här punkten. Ser vi till arbetslöshetssiffran är den låg bara 1,4 procent av de utbildade från Soc&kom går arbetslösa. Det här är en anmärkningsvärt låg siffra, och den borde förstås inge gott hopp inför framtiden. Vi kan inte lova er ordinarie tjänster omedelbart; inte heller de allra bäst betalda jobben i början av er karriär. Men vi kan nog med ganska stor säkerhet säga att ni kan se fram emot att placera er i yrken som motsvarar er utbildning. För dem som studerat socialt arbete är det här ganska självklart det är trots allt en stor brist på socialarbetare i vårt land. Det talas om att antalet utbildade socialarbetare borde öka med flera hundra per år för att avhjälpa bristen på socialarbetare. Även om siffrorna på svenskt håll inte är lika stora som på nationell nivå är det klart att det finns en ständig efterfrågan på behöriga socialarbetare. Det är därför inte 3

4 överraskande att vår undersökning visar att närmare 70 procent av de utbildade i socialt arbete jobbar just som socialarbetare jobb finns nog! Men också inom de andra utbildningarna ser situationen rätt god ut: Av journalisterna jobbar ungefär två tredjedelar antingen direkt som journalister eller i yrken som är nära relaterade till journalistik, alltså i yrken som helt motsvarar utbildningen. För våra utexaminerade i de mer allmänt inriktade samhällsvetenskaperna är det svårare att definiera tydliga yrkesprofiler spridningen på olika yrken är väldigt stor men ni kan nog räkna med att få jobb som förutsätter er utbildning och där ni har nytta av den och där ni dessutom jobbar tillsammans med människor med minst samma nivå av utbildning. Sedan kommer vi till den intressanta frågan om fortsatta studier hur ser det ut på den fronten? Var det slutstuderat nu eller kommer framtiden att föra med sig mera studier? Då Svenska social- och kommunalhögskolan för snart 25 år sedan anslöts till Helsingfors universitet var ett av de centrala syftena med anslutningen att trygga en möjlighet till fortsatta studier för magisterexamen för dem som utexaminerats från högskolan. Fram till anslutningen år 1984 var det rätt få av de Soc&kom-utbildade som genomförde studier efter sin examen vid högskolan. Hur ser det då ut i dag? Utnyttjar våra utexaminerade möjligheten till fortsatta studier kan vi alltså förutspå att ni kommer att fortsätta era studier för magisterexamen? Med ganska stor säkerhet kan vi nog göra det. Under 2000-talet har över tre fjärdedelar av dem som fått en kandidatexamen från Soc&kom fortsatt sina studier för magisterexamen. Många av dem är av naturliga skäl ännu inskrivna för sina studier; men en hel del har redan avlagt examen. Jämför vi med läget i början av 1990-talet är skillnaden markant: Då var det något över en tredjedel som fortsatte; i dag alltså över tre fjärdedelar. Så jag vågar väl påstå att en stor del av er som sitter här i dag och av alla dem som under det gångna året avlagt sin examen vid Soc&kom nog kommer att finna sig på skolbänken igen i höst. Typiskt för dagens studerande är dock att studierna kombineras med jobb; så det är knappast någon speciellt överraskande prediktion att anta att också ni kommer att göra just det. Studier varvas med jobb, vilket självfallet leder till förlängda studietider. En viss begränsning av studietiden har ju införts sedan några år, så det kan nog vara klokt att koncentrera sig på studierna då man har möjlighet till det och jobba då det är dags för det. 4

5 Jag kan alltså med ganska stor säkerhet förutspå er framtid utgående från er examen: Majoriteten av er kommer att stanna i huvudstadsregionen; flertalet kommer att fortsätta sina studier; de flesta kommer att jobba med arbetsuppgifter som direkt baserar sig på studierna eller med uppgifter där ni har nytta av studierna. Och era arbetskamrater kommer att vara väl utbildat folk, precis som ni. Nu kanske någon ändå tycker att jag har ett alltför instrumentellt sätt att betrakta studierna. Får man jobb, får man bra jobb, får man en bra position, vem jobbar man med är det faktiskt allt man tänker på i fråga om utbildningen? Är det sådant vi, som erbjuder utbildning, framför allt funderar på? Onekligen måste vi ha också det perspektivet. Vi kan inte leva i ett vakuum; vi kan inte tänka att vi utbildar det vi är bäst på oberoende vad samhället anser om dem vi utbildat. Jag drar mig till minnes en kolumn som Merete Mazzarella skrev i Yliopistotidningen för ett antal år sedan. Hon skrev en liten berättelse kanske snarast en saga om hur man en gång för länge sedan utbildade drakdödare, eftersom det fanns ett stort behov av sådana. Utbildningen var fin och högt värderad. Sen dog drakarna ut, men man fortsatte glatt med utbildningen av drakdödare. Så småningom började någon ändå fråga sig varför man utbildar drakdödare då det nu inte finns några drakar. Ja, det stämde väl, tyckte man. Men då börjar vi väl i stället utbilda utbildare av drakdödare. En sådan blindhet för samhällets behov kan man förstås inte inom utbildningen hålla sig med. Universiteten skall genomföra sin utbildning i växelverkan med samhället, sägs det, och det måste nog innefatta att vi har en nära kontakt med de samhällsområden för vilka vi utbildar. Men tillika är det nog så att vi inte inom universiteten bara kan ha ett instrumentellt perspektiv på framtiden när vi bygger upp vår utbildning. Den utbildning vi erbjuder kan inte nöja sig med att bara ha en god arbetsmarknadsrelevans vi kan ju inte spå i framtiden och säga vad som exakt behövs på arbetsmarknaden om ett antal decennier. Nej, utbildningen skall också ge andra, mer generella redskap för de studerande: En bredare allmänbildning, en förmåga att tänka analytiskt, en förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar ja en förmåga att se på samhället och samhällsfenomenen ur en mångfald av perspektiv. 5

6 Och det är nog den framtiden jag helst hoppas ni har: En framtid i vilken ni inte känner er som snävt definierade yrkesspecialister, utan snarare uppfattar er som analytiskt och kritiskt tänkande samhällsaktörer. Om ni alls kan känna igen er i en sådan framtid, ja, då har vi kanske åtminstone i någon mån lyckats med den utbildning vi erbjudit er! 6

Vad tror du att det hände sen?

Vad tror du att det hände sen? Henrik Hägglund, Christian Starck och Janne Wikström Vad tror du att det hände sen? Utexaminerade från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet åren 1990 2004 SSKH Meddelanden

Läs mer

Intresserad av Matematik?

Intresserad av Matematik? Matematiska Institutionen 2 1 n f x y sin x + y 2 2 ),( = x 2 y 2 + Intresserad av Matematik? cos 2 xd x Γ x 1 t ( x) = t e d t 0 Intervjuer med yrkesmatematiker från Åbo Akademi VART LEDER STUDIER I MATEMATIK?

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

Blodgivaretik att ge med hjärtat

Blodgivaretik att ge med hjärtat Blodgivaretik att ge med hjärtat Eva-Lotta Grantén, doktorand i etik. Om någon ger med sitt hjärta brukar det betyda att det finns en omsorg om andra, som inte är påverkad av hänsyn till en själv, man

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2014 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

Folkhögskolan, det flexibla lärandet och framtiden

Folkhögskolan, det flexibla lärandet och framtiden En oviss framtid där allt kan hända. Ny konkurrenssituation, nya målgrupper och fler, inte färre, ben att stå på. Det är förutsättningarna för att anpassa folkhögskolan till ett rörligare samhälle enligt

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

Egentligen är det ganska enkelt. Vi vinner inte valet 2010 på samma politik som vi förlorade valet 2006 på.

Egentligen är det ganska enkelt. Vi vinner inte valet 2010 på samma politik som vi förlorade valet 2006 på. Partivänner, då är vi igång. Arbetet med våra rådslag har ju varit igång i en tid nu och det pågår, som ni alla vet, ett mycket intensivt och spännande arbete runt om i landet. Det pågår debatt och det

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma?

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma? Perspektiv på lärarlöner, del 9 Varifrån ska alla nya lärare komma? Ja, vem ska stå i klassrummet om 10, 20 och 30 år? De som tycker att vi är ett särintresse när vi kräver högre lärarlöner har fel. Faktum

Läs mer

utrikes födda fastnar i grundläggande vuxenutbildning

utrikes födda fastnar i grundläggande vuxenutbildning VUXENUTBILDNING OCH VALIDERING VUXENUTBILDNING OCH VALIDERING Under flera år och i en mängd olika rapporter har Integrationsverket konstaterat att vuxna utrikes föddas väg till arbete och egenförsörjning

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet.

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. På Södermanlands landsbygdting den 11 april 2014 Vi har gjort en resa

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Skola utan skolplikt. Barnets utveckling

Skola utan skolplikt. Barnets utveckling Skola utan skolplikt Sammanfattning: Eftersom kunskaper är livsviktiga har utbildningen världen över förstatligats, standardiserats och gjorts obligatorisk. Men eftersom utbildningen är så angelägen för

Läs mer

Din syn på barn och familjebildning

Din syn på barn och familjebildning 1 Din syn på barn och familjebildning Inledning. På uppdrag av Kommittén om barn i homosexuella familjer har Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört en enkätundersökning, som vänt sig till homo- och bisexuella

Läs mer

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt

Läs mer

Varför den finska skolan är så framgångsrik

Varför den finska skolan är så framgångsrik Varför den finska skolan är så framgångsrik Erfarenheter och slutsatser från en jobbskuggning på Åland Inledning Alla som jobbar inom skolväsendet har väl någon gång hört talas om det finska skolsystemet.

Läs mer