LKK-Styrelsemöte :00 Plats: Hangaren Närvarande: Martin, Marcus, Rasmus, Anders, Daniel, Adam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LKK-Styrelsemöte 2002-11-19 19:00 Plats: Hangaren Närvarande: Martin, Marcus, Rasmus, Anders, Daniel, Adam"

Transkript

1 LKK-Styrelsemöte :00 Plats: Hangaren Närvarande: Martin, Marcus, Rasmus, Anders, Daniel, Adam 1 Mötet öppnas MM öppnade mötet. 2 Godkännande av dagordning En extra punkt om receptionen i Hangaren. 3 Val av mötessekreterare Daniel. 4 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll lästes upp. Föräldragruppen på torsdagar har fortfarande ingen fast kontaktperson, men Mac kan hjälpa till lite grann. Det tog lång tid att ta sig förbi receptionen. Det har blivit bättre. Repen var dåliga. De har inte blivit bättre, snarare tvärtom. Status bastu: Säkringen är ej fixad. Det kostar fortfarande per gång. Dörrarna har fått en lapp längst ned vilket verkar ge lite mer värme. Betalningsrutiner: skaterna vill ej ha en överföring av våra pengar varje månad utan vi hämtar dem själva. 5 Redovisning av aktiviteter som har varit Invigningsfest. Det en mycket lyckad fest. Vi har haft ett ansenligt antal topprepskurser och externa grupper. Höglandsklättrarna har varit på studiebesök då de ska bygga en klättervägg. 6 Kommande aktiviteter Träningsseminarium Träningsseminarium med Anita Rostén, se bilaga 1. Planen är att detta seminarium skall hållas en lördag i början av december till självkostnadspris (150 kr). Antal deltagare är begränsat till 30 stycken. Klubben står för förlustgaranti om vi inte blir 30 personer. Lämplig helg 7/12. Vem tar hand om anmälningar? Beslut: Vi ska ha seminariet den 7/12 enligt kriterierna ovan. Man anmäler sig genom att maila till Marcus samt betala in 150 kr på postgirot (eller använda sin instruktörspengar). Marcus skickar ut info om det. Bildvisning Fredrik håller en bildvisning torsdagen den 28/11 klockan 20. Kaffe från kiosken och eventuellt något mer fika som klubben står för. Stenströms föredrag om SBO Stenström ska hålla ett föredrag om SBO torsdagen den 5/12, kl 20. Daniel organiserar. Klubben står för fika i samma regi som för Fredriks bildvisning.

2 Boulderrummet Boulderrummets byggande är i planeringen. Nu till helgen vecka 47 drar vi igång under Benkes ledning. Sen blir det bygge på helger framför allt. Peppa folk till att vara med och bygga. Intresserade skall höra av sig till Benke. 7 Rapporter och ekonomi Tobias var ej närvarande, men hälsade att vi har ca 140 tkr i likvida medel, vilket är bra. Vi har fått många nya medlemmar och kassan i Hangaren har gått bra. 8 Hangaren Städning Vi måste strukturera upp städningen och behöver någon ansvarig för detta. Vem kan ta på sig detta ansvar? Personen bereder frågan till nästa styrelsemöte med avseende på hur ofta vi skall storstäda, inköpsbehov av städmaterial, hur städningen skall organiseras. De väggansvariga måste bli mer medvetna om att de ska städa och hur grejerna används. Torrmopparna har gått sönder, Marcus köper in nya. Skaterna planerar att köpa in en städmaskin och frågat oss om vi vill vara med på den. Om vi är intresserade eller beror på priset. Den första måndagen i varje månad är storstädmåndag. Det finns ingen ansvarig men vi tror på människans godhet. Lämplig belöning i form av bastu och fika är önskvärt. Första städmåndagen är 2/12, kl Det bör inte vara några som klättrar när vi städar. Grönt kort Nu är de grönt kort klara. Förslaget på hur vi distribuerar dem är att auktoriserade inomhusinstruktörer för några ark med gröna kort klisterlappar och kollar av folk vid väggen som säkrar och delar ut klisterlappen om det ser säkert ut. Väggregler Vi måste utarbeta nya väggregler som är anpassade till vår ny verksamhet. Rasmus har någon gång i ett svagt ögonblick sagt sig vara beredd att göra detta. Förslag till nästa styrelsemöte. Kort diskussion om ändringar av gamla väggreglerna, se bilaga 2. Är vi behov av att ha en engelsk version? En skylt med förbud att säkra med åtta och HMS-knut måste göras. Förslag finns på att ändra åldersgränsen för topprepskurser till 16 år, eller justera båda åldersgränserna till 15 år. De som är under 15 år kan gå toppreskursen i sällskap med målsman. Säkring med HMS-knut får ej ske på klubbens rep. Rasmus ändrar i väggpolicyn. Inköpt utrustning Rep och slingor till toppankare (26 cm) har köpts in. Vi måste å igenom vad vi mer behöver och ta ett tillfälle där vi får slingor uppsatta på ett strukturerat sätt. En ansvarig som tar tag i detta måste tillsättas. Arbeta fram ett förslag till nästa styrelsemöte. Daniel vet hur många karbiner vi behöver. Det behöver undersökas hur många skruvlänkar som behövs då många av de vi har nu ej är CE-märkta. Personalen i receptionen Personalen i receptionen i Hangaren tycker att det är mycket jobb att ta emot betalningar på tisdagar och onsdagar. De uppskattar den extra kostnaden som det medför till ca 48 tkr, vilket vi inte kan betala. Det kan vara rimligt med någon form av betalning till Hangaren för de tjänster de gör oss, men hur mycket?

3 Det är inte bara det faktum att vi har tisdags prova-på och topprepskurser på onsdagar som gör att de får mer att göra. På tisdagar och onsdagar har de liten verksamhet och skulle egentligen klara sig med en person i receptionen, men vår verksamhet då medför att de behöver en extra person. Repen Den första omgången har inte betett sig speciellt bra med den mantelglidningen. Den andra omgången rep verkar bättre men folk klagar på att de är hala. 9 Sverigecup Hej på er, styrelsen av LKK Vi jagar arrangörer till Sverigecupen med ljus o lyckta och vi kan nu erbjuda en ev. arrangör ett högre arrangörsbidrag om ni kan fixa till ett datum till denna säsong Vi erbjuder 4 000:- + extrapengar. Hör av er snarast för en diskussion. mvh Peter Allanson Tävlingskommittén Hur skall vi svara. Om ja vem tar hand om organisationen? Vi är intresserade men har ingen som vill vara ansvarig. Plan: bearbeta Thim och leta efter någon utanför styrelsen som vill vara ansvarig. Tid för tävlingen är ej för tidigt under våren. 10 Bidrag Bidrag till klubbmedlemmar Anders bidragsformulär är ej klart. Schablonsummorna är viktigare än formuläret. Bidrag från kommun Vem tar hand om att vi söker aktivitetsbidrag och bidrag för lokalen från kommunen? Martin is our man. 11 Inför årsmötet Sammankallande för valberedningen (Gabriella är meddelad). Datum bestäms till torsdagen den 13/2, kl 19. Utskicket behöver skrivas. Dagordning. Vilka frågor skall vi behandla? 12 Hemsidan Vår server kan inte stå kvar på Lysator så värst länge till. Problemet är tillfälligt löst m.h.a. Martin Persson, men det är inte uteslutet att vi kan behöva flytta servern i framtiden. Vi behöver registrera ett domännamn som vi kan använda var servern än står. 13 Hemläxa Fundera på er roll i styrelsen och klubben och skriv detaljerat ner vilka arbetsuppgifter ni har. Detta så att nya styrelsemedlemmar lätt kan skolas in och så att vi vet vad det är vi skall göra!

4 14 Övrigt Anders har målat på Ekoxen. Färgen räckte dock bara till en strykning, men Anders och Daniel fixar det. 15 Nästa möte Tisdagen 10/12, kl 19 i Hangaren. 16 Mötets avslutande

5 Bilaga 1 Träningsseminarium Jag heter Anita Rostén och är idrottskonsulent. Efter att ha klättrat i tolv år drabbades jag av en skada i armarna och var tvungen att lägga ned klättringen på elitidrottsnivå. I samband med detta började jag på Bosöns Idrottsfolkhögskola där jag fick min idrottsutbildning. Jag lärde mig mycket under dessa två år och även under de tre år jag varit klätterlandslagets förbundskapten och tränare. Jag vill gärna dela med mig av mina kunskaper till så många som möjligt. Ett sätt är att klätterklubbarna arrangerar ett tränings seminarium för sina medlemmar. Under seminariet går vi igenom träning och kost. Träning: Styrka, Uthållighet, Kondition, Rörlighet, Psyke. Uppvärmning, förebyggande styrketräning. Kost: Vad har kosten för betydelse för oss klättrare. Teoretiskt föredrag ca 2 timmar kr + moms 25% Teori och praktik hel dag. (ca 7 timmar effektiv tid) kr + moms 6% (idrottsmoms) Teori och praktik två dagar. (ca 14 timmar effektiv tid) kr + moms 6% (idrottsmoms) Reseersättning, för resa till Er från Stockholm. Anita Rostén Tranvägen Nacka telefon hem: mobil: arb mail

6 Bilaga 2 Vem som vill är välkommen att klättra på vår vägg, men följande regler som vi satt upp måste respekteras (kan dock revideras vid behov): Till nybörjare Nybörjare är välkomna på våra prova-på-kvällar, tisdagar Se till att komma i tid och slut upp med prova-på-gruppen. En eller två instruktörer finns på plats och leder topprepsklättringen under säkra former. Kostnaden är endast 50 kr inklusive lån av sele och betalas i receptionen. Nybörjare får komma och prova på topprepsklättring tillsammans med en rutinerad klättrare. Klättraren måste då uppfylla kraven som formuleras under nästa rubrik. Engångsavgift på 50 kr betalas i receptionen. För att få topprepssäkra krävs kunskaper motsvarande vår topprepskurs. Tvåhandsfattningstekniken måste behärskas väl. För att få leda respektive säkra någon som leder måste man ha förvärvat kunskaper motsvarande auktoriserad inomhuskurs (dvs både topprepskursen och påbyggnads-kursen), samt följa vår väggpolicy. Till nybörjarens kompis För att få lära ut topprepsklättring och topprepssäkring måste man ha gått inomhuskurs eller förvärvat kunskaper motsvarande auktoriserad inomhuskurs på annat sätt. För att få lära upp nybörjare till självständig klättring måste man ha kunskaper motsvarande inomhusauktoriserad instruktör, samt känna till normen för auktoriserad inomhuskurs. Till dig som är yngre Den som är under 16 år får endast klättra utan överinseende av instruktör när målsman är med eller med målsmans medgivande. Målsman ska vara underrättad om säkerhetsförskrifter och risker. Intyg från målsman ska finnas tillgängligt att visas upp vid självständig klättring. För att få gå en auktoriserad inomhuskurs ska man vara minst 13 år och uppvisa tillräcklig mogenhet. Regler för inomhusklättring Krav på utrustning Säkring med firningsåtta är ej tillåten (för låg friktion). Var försiktig med krita (klagomål på kritdamm). Vi ser helst att du använder kritboll i kritpåsen och inte lös krita.

7 Säkringsteknik Den som säkrar är skyldig att sätta sig in i hur säkringsutrustningen ska användas. Grigri får t.ex. inte hållas med omslutande grepp. Säkring av person som är betydligt tyngre än säkraren själv är extra riskabelt och får endast utföras av rutinerade klättrare, eftersom det finns en risk att en orutinerad säkrare förlorar kontrollen om han/hon lyfter från golvet vid ett fall. Att sitta eller ligga ner och säkra är inte tillåtet, inte heller att stå långt ut från väggen i förhållande till repets lodräta linje, då risken finns att säkraren tappar kontrollen vid pendling in i väggen. Detta är inte tillåtet ens för rutinerade klättrare eftersom mer orutinerade klättrare alltför lätt tar till sig sådana oseder. Alla nybörjare får lära sig säkra med tvåhandsfattning vid hemtagning av repet (säkring med slot device). Nybörjare som använder den engelska enhandsfattningstekniken har ofta för lite rutin för att helt säkert kunna stoppa ett fall utan att bränna handen. Därför ska även de rutinerade klättrarna som goda föredömen använda tvåhandsfattning. Säkringspunkterna Bulthängarna ska endast användas till quickdraws, ej att hålla i eller stå på. Att hålla i en bulthängare vid ett fall kan skada fingrarna. Andremannen måste alltid lämna minst två säkringspunkter kvar. Om toppankaret bara består av en säkringspunkt får alltså näst sista säkringspunkten inte klippas ur. Tänk på att... Säkraren ska koncentrera sig på att säkra och får inte låta sig distraheras av det som händer runtomkring. På samma sätt ska andra tänka på att inte distrahera den som säkrar. Vid högre höjder övergår bouldering i soloklättring utan rep. Då riskerar du inte bara att själv skada dig vid ett eventuellt fall, utan också att någon åskådare tar efter dig och underskattar riskerna för egen del. Den som ser någon annan bryta mot dessa regler ska antingen själv på ett vänligt sätt säga till berörd person eller be den väggansvarige göra det. Tänk på att den som blir påkommen med en brist ofta blir desto mer säkerhetsmedveten efteråt!

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2014-02-11 Tid: 19:00-22:03 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jon Bjärkefur Kajsa Goffrich Andreas Hansson Robert Janson

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

LKK Medlemsmötesprotokoll 2012-12-04. 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare

LKK Medlemsmötesprotokoll 2012-12-04. 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare LKK Medlemsmötesprotokoll 2012-12-04 Plats: Hangaren Tid: 2012-12-04, kl 19:00 1 Mötet öppnas Ordförande förklarar mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes. Samtliga personer

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

att starta Lycka till!

att starta Lycka till! att starta feministcirkel Feministcirklar utgår först och främst från vad de som vill delta i cirkeln har lust att prata om, eller göra, så det bästa är att bygga upp varje cirkel speciellt för just er

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Block 1, Hemuppgift Block 2, Förkravskontroll Block 3, Tillämpat Instruktörsskap Block 4, Utrustningskunskap

Block 1, Hemuppgift Block 2, Förkravskontroll Block 3, Tillämpat Instruktörsskap Block 4, Utrustningskunskap Denna handledning är tänkt att vara ett stöd och en informationskälla för den som siktar på att via Svenska Klätterförbundet (SKF) examinera sig och därigenom bli auktoriserad inomhusklätterinstruktör.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer