ONSDAG 16 OKTOBER 2013 LPU-on-net Årets LPU digitalt. Våra reflektioner. Vårt samarbete. Vad vi levererade. Att lyssna är viktigare än att lösa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ONSDAG 16 OKTOBER 2013 LPU-on-net 2013. Årets LPU digitalt. Våra reflektioner. Vårt samarbete. Vad vi levererade. Att lyssna är viktigare än att lösa"

Transkript

1 LPU on net 2013 LPU Unplugged Över 9 miljoner svenskar kan vara drabbade av osäkerhet Mirakelkur i tre enkla steg Värden i magen Säkerhet och osäkerhet i bilder - lika fast unika Från osäkerhet till säkerhet Citat från kända LPU:are 1

2 Prestation är inte att prestera! Att säga ja till något betyder att jag säger nej till något annat Förakt är ett försvar Låt hjärtat vara med! Frågar man inget får man inget veta Att berätta högt får mig att inse Våga stanna kvar i känslan och utforska dina reaktioner Det finns något sårbart bakom vissa beteenden Att lyssna är viktigare än att lösa Ju mer jag tränar, ju mer tur har jag Låt den varma lampan lysa Mer magkänsla och färre excelark Att vara intuitiv är inte samma sak som att ha intuition Jag är NN och det är en framgång! Släpp fantasierna, oroa dig inte för vad som kan hända Du är den tryggaste osäkra personen jag mött! Paletten ses inte av alla Känslan är inte problemet Uppskatta dig själv Jag är mitt eget verktyg Sträva mot närvaro i stunden Kraft och makt förändrar 2

3 Ta fajten för magkänslan! När man är hel har man kontakt med sin magkänsla, det är många deltagare i 2013 LPU överens om. Att för sig själv fatta beslut baserat på en intuition man har känns effektivt och skapar trygghet för tillhörigheten i ledarrollen. Men när får man lita på sin magkänsla? När är risken större att man tappar ansiktet om man litar på sin magkänsla än om beslut är baserade på ett mer utförligt underlag? Handlar i själva verket LPU om att skapa förtroende för vår magkänsla? Sunt förnuft? Intuition? Trygghet? Erfarenhet? Vad handlar egentligen magkänsla om? Vi har pratat om osäkerhet och vad som gör oss säkra i olika situationer. Vi kan alla var och en nämna olika situationer där vi känner igen oss som säkra. Sammantaget för många är uttryck som jag vet att jag reder ut situationen. I de osäkra situationerna, uppfattar vi att vi saknar kontakt med vår magkänsla och att vi därför har ett ökat behov av strukturerade strategier för att ta oss ur situationer. Vår självanalys i situationen blir viktig för att ta oss ur den och vi beskriver oss som låsta och stressade. Vi känner oss osmidiga och vi kan till och med känna oss dumma. Andra är oroliga för att läcka något annat än vad vi säger. Magkänslan gäller förresten inte bara i det vi förmedlar utan också i förmågan att ta in och göra korrekta analyser. Men får vi det? Är organisationerna och de grupper vi leder och medverkar i trygga nog att kunna hantera den potentiellt uteblivna argumentation och dokumentation i beslut och strategier? Får vi verkligen hänvisa till vår magkänsla eller handlar det i första hand om att använda magkänslan i de små besluten, vid informella möten eller i situationer där vi behöver ta ansvar för besluten. Och finns det några belägg för att man kan utveckla magkänslan? Vi tänker på en analogi. Alla kan relatera till hur det var att lära sig något i unga år, t ex att lära sig köra bil eller att lära sig en ny hobby. Första året man kör bil är man väldigt systematisk, man tänker i ramsaform: blicken, pilen, filen eller koppla ur och växla. När vi sedan haft körkort i tio år utvecklar vi en känsla för bilens behov av teknisk support och vi slutar tänka i moment när vi kör. Man kan säga att vår körning har värkt in i kroppen. I analogin är det här självklart men I vår vardag kanske det blir svårare att använda magkänslan. Summa summarum hoppas vi att vi med vår ökade magkänsla ska kunna använda våra indirekta förmågor. Men frågan är: vem kommer att berömma oss för vår magkänsla? Man kan ju fråga sig hur ofta vi i själva verket erkänner vår magkänsla och om vi ökar användandet av magkänslan i vår ledarskapskarriär. Ledarskap genom personlig utveckling går genom hela livet och vi tänker att man kan se den personliga utvecklingen som ett sätt att utveckla, acceptera och lära känna sin magkänsla samt förmågan att vara insiktsfull. Någon av oss hörde någon känd ledare säga att den bästa chefen är den som sover gott om natten vilket borde handla om att känna sig trygg och säker på de beslut som fattats under dagen. Att våga lita på vår magkänsla i fler situationer gör oss tryggare. 3

4 Hur skapa säkerhet i en grupp? Robins resa med LPU från osäker individ till säker gruppmedlem Robin är skickad på en kurs av sin chef på en omfattande, exklusiv ledarskapskurs som varar hela 20 dagar. Hen har ingen erfarenhet av kursen och inga klara förväntningar. Äntligen stod hen där, mitt i skogen efter en mycket tidig morgonresa. Då Robin anlände till kursgården så blev hen glatt överaskad över den gemytliga stämning som rådde samt de fina rummen. Hen kände ingen av de andra deltagarna och var mycket nervös inför utbildningen och undrade vad den handlade om. Robin hade blivit ditskickad och intalade sig att den skulle bli nyttigt, hen kände samtidigt ett starkt obehag över att inte vet vad som skulle ske. Robin var en av de första på plats och gav sig in i ett mingel med de övriga deltagare som anlänt tidigare. Robin upplevde det inledande minglet som stelt och avvaktande då mingel inte är Robins grej. Det kändes dock skönt att alla var där på lika villkor. Efter fikat presenterade sig de kursansvariga och gick igenom upplägget. Robin blev kallsvettig, då utbildningen i mångt och mycket skulle kretsa kring personon, känslor och samtalsgrupper, dvs. över att hen skulle blotta sitt innersta för ett stort antal okända personer. Robin pendlade mellan att se detta som obehagligt och som en utmaning. Gränsen var nära för flykt. Robin kände att kontraktet som alla kom överens om, fullständig sekretess, i kombination med att det var människor hen inte kände gjorde de möjligt att våga fortsätta. Gruppövningarna började, det kändes ovant att sitta på det sättet att prata om sina hemliga sidor och ge feedback till andra. Robin upplevde det som ovant och svårt att blotta sig själv och ge feedback. Hen kämpade ändå på med gruppövningarna och försökte mörka det hemligaste. Efter någon dag skulle man berätta om sin egen självbild, bara det obehagligt. Men det värsta var nog att rita bilden och berätta för alla. Detta var första gången man skulle öppna sig för hela gruppen När Robin såg de andra öppna upp sig, släppte hen själv garden och gick äntligen All in. Övriga deltagare och kursledarna ställde penetrerande frågor som gjorde att man kände sig helt avklädd. Efteråt kändes en lättnad och en tillfredsställelse att man klivit ur konfortzonen. Här började en gemenskap bildas efter att alla började öppna sig. Dagarna fortsatte fullt med Små tips observationer, feedback, delande och reflekterande. Resan hem gick med ett leende och helgen sov hen igenom. När Robin kom tillbaka till nästa tillfälle, var det fullt med välkommande kramar vid fikat - nu hade gruppen skapats och vi hade alla påbörjat vår gemensamma resa. Det säkra kontraktet, sekretess & delande Incheckning utcheckning varje gång Många små och olika gruppbildningar Teman, Delande, Feedback Speed-dating feedback Storgrupp, oväpnad & utan rustning 4

5 Utforska din osäkerhet och bli säker Osäkerhet är något som alla människor någon gång upplever. Vad som genererar den och ur det yttrar sig är individuellt. Känslan upplevs ofta som något negativt och något vi helst vill undvika. God självkännedom och att utforska sin osäkerhet kan dock skapa utvecklingsmöjligheter. Vad är osäkerhet? Osäkerhet är en känsla som i sin tur hänger samman med många olika känslor. Det kan vara rädsla, olust, blygsel, att känna sig dum, genans, att inte ha kontroll. Det kan även vara känslan av att inte duga till. Längre tid av osäkerhet kan leda till ångest. Synonymer till osäkerhet: Otrygghet Oklarhet Otydlighet Instabilitet Vad skapar osäkerhet? Vad som skapar osäkerhet är individuellt och kan variera över tid. Att vara ny i sitt uppdrag innebär osäkerhet i många situationer, allt från att gå själv till lunchmatsalen till vad som förväntas i ett uppdrag. Oklara förväntningar skapar för oss osäkerhet. En annan situation är när man upplever att man inte lever upp till förväntningar. Det finns olika typer av osäkerhet. Den kan vara kopplad till reflektion och eftertanke, även om man känner sig trygg. Den är en kreativ form som kan leda till utveckling. Om denna osäkerhet utforskas kan det leda till nya vägar och möjligheter. Det finns även osäkerhet som är kopplad till otrygghet. Tänk dig en situation där du trodde att du var trygg men överraskas av att så inte var fallet, t ex på möte där du trodde att du hade stöd men stödet inte fanns där. Värst är osäkerheten när den kommer plötsligt. I en sådan situation tar sig osäkerheten ofta fysiska uttryck. Det kan vara svettningar, isande känsla, tunnelseende. Kroppsspråket kan bli mer försiktigt och mer defensivt. Man kan också uppleva hur man tystnar och inte pratar lika mycket i osäkra situationer. Ont magen och en skavande känsla i kroppen är andra uttryck som det vittnas om. Bli säker genom att: Utforska Fråga Avväpna Strukturera Så undviker du att: Ignorera Attackera Förnedra Fly Gör din osäkerhet till en framgångsfaktor Hur kan man då hantera osäkerheten och låta den bli en framgångsfaktor istället för en hämsko? Våra erfarenheter är att det behöver utforskas. Att ställa frågor är ett sätt att bryta tystnaden i osäkerheten, ibland kan uttrycket får jag ställa en dum fråga underlätta. Att ignorera osäkerheten är ett annat sätt. Med säkra rörelser och att använda kroppsspråket kan man få både omgivningen och sig själv att se och känna säkerhet. Öva gärna in några rörelser som du kan ta stöd i, t ex att luta dig framåt när du talar fast du helst inte vill. Samband mellan trygghet och otrygghet Det finns ett samband mellan trygghet och otrygghet/rädsla och tydlighet och otydlighet som visas i bilden till höger. I ett otryggt sammanhang med otydliga förutsättningar är osäkerheten stor (nedre vänstra hörnet i bilden). I dessa sammanhang kan de fysiska uttrycken bl a bli aggressiva. Förflyttningen till det trygga och tydliga sammanhanget där säkerheten är stor (övre högra hörnet) kan göras på två sätt. Dels genom att reflektera över sina känslor inåt och på så sätt hitta känslan av acceptans. Det andra sättet är att kartlägga och strukturera sammanhang och tillvaro genom att blicka utåt från sig själv. I en trygg situation med otydlighet finns ändå möjlighet att nyfiket utforska osäkerheten. 5

6 Säkerhet: Jag är mitt bästa verktyg för utveckling Säkerhet handlar om beteende och känsla. Vi har sökt insikt om hur vi agerar när vi är säkra. I vilka situationer och under vilka förutsättningar känner vi oss säkra och agerar med säkerhet? Vad är det jag ger och utstrålar när jag är säker? Vi ser också att vi kan påverka vår egen känsla av säkerhet och hur vi uppfattas. När är jag säker? Vi är säkra i olika situationer. Vad är det som gör att jag ofta känner mig säker? Vi har sett flera mönster i när vi känner oss säkra. Vi har fångat upp några typiska förutsättningar för säkerhet: Kunskap. Jag är säker när jag kan mitt ämne. Igenkänning. I bekanta situationer är jag säker. Bekräftelse, uppmuntran. Jag är säker när jag känner mig bekräftad och uppmuntrad. Trygghet. I en trygg miljö kan jag känna mig säker. Hur är jag när jag är säker? Säkerhet syns. När jag är säker signalerar min kropp tydliga tecken. Kroppsspråket signalerar: Tydlig. Varm. Lugn. Inkluderande. Glad. Leende. Personlig. När jag är säker samspelar allt till en helhet. Personlighet roll säkerhet. Exklusivt för LPU Online. 37-åringen berättar: Det känns fantastiskt! På två timmar ökade jag min säkerhet med över 50%. Jag har fått ett helt nytt liv. Hur kan jag påverka min säkerhet? Identifiera vad jag behöver för att känna mig säker. Tänk på situationer när du känt dig säker respektive osäker. Hitta nycklar och framgångsfaktorer. Jag är en del av hur jag uppfattas av andra. Jag kan skapa mitt eget varumärke genom min egen Marknadsföring av mig själv: inåt och utåt. Jag kan skapa min egen säkerhet. Fokusera på mina styrkor istället för mina svagheter. Acceptera mina svagheter och tänj min säkerhetszon. Utforska medvetet mitt beteende i situationer där jag går utanför min normala komfortzon. Ställ frågor. Var nyfiken. Våga fråga. Säkerhet är ett samspel mellan beteende och känsla jag kan bygga positiva spiraler. Allt ska hänga ihop. Mitt beteende behöver speglas i min känsla av säkerhet. Beteende Känsla 6

7 Säkerhet och osäkerhet i bilder 7

8 8

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar 1 samtalshandledning inledning inledning När ingen lyssnar blir jag både arg och ledsen. Då gömmer jag mig. Men om ingen kommer så gömmer jag mig på

Läs mer

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Varför ger så många möten så lite? Här får du: insikt i de två principer som förklarar varför så många möten ger så lite sju

Läs mer

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till Studiehandledning till Berättelser ur verkligheten PRESSIONPANIKÅNGEST PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET SJUK TILLSTÅND PSYKOS ESSION TÖRNINGAR PANIKÅNGEST PSYKISKT MANODEPRESSIVITET GESTTILLSTÅND TILLSTÅND

Läs mer

BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015

BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015 BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015 BEMÖTANDE VAD INNEHÅLLER ETT BEMÖTANDE? HUR KAN MAN PRATA OM DET? VAD UTMÄRKER ETT BRA OCH ETT DÅLIGT BEMÖTANDE VAD SKA ETT BRA BEMÖTANDE LEDA

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet.

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet. Detta är texten ur boken Tarot 780 svar med vissa kompletteringar. Den ingår i ditt medlemskap i Tarotakademin och jag ber dig respektera Copyright och karma lagen vilket innebär att du ej skriver ut materialet

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för?

Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för? Jon G. Allen Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för? Översättning och bearbetning: Peter Friberg Du mentaliserar när du är medveten om tankar och känslor hos dig själv eller någon annan. Du

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Chefer i lärande organisation

Chefer i lärande organisation Chefer i lärande organisation Rapport nr 1. Deltagande chefers egen värdering av Stockholmsmodellen för ledarutveckling Christer Sandahl, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet 2 Förord I Stockholms

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

- ment - coa al träning cha andra

- ment - coa al träning cha andra 10 TIPS -- mental coacha träning andra Konsten Släpp fram att få kraften andra från att prestera! insidan! 300 Kenth Åkerman Dependent people need others to get what they want. Independent people can get

Läs mer