själv som är ansvarig för sitt lärande Studentcentrerat lärande. Här gäller studentfrihet under

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "själv som är ansvarig för sitt lärande Studentcentrerat lärande. Här gäller studentfrihet under"

Transkript

1 Linköpings universitet Vt 12 IEI/Nek Göran Hägg Kursinstruktioner Kredit och valutamarknaden Innehåll Introduktion Examination och betygssättning Råd inför kursen Litteratur Läsanvisningar Information om Examinerande Projektuppgifter Tips och hjälp för att hantera Excel Introduktion till kursinformationen Välkommen till en intressant kurs om kredit/ränte- och valutamarknader! Räntor och valutakurser är de viktigaste priserna i en ekonomi. Räntor och valutor hänger ihop och påverkar varandra. Det går inte att förstå utvecklingen av den ena utan att förstå utvecklingen av den andra. Räntor och valutor påverkar både privatpersoners och företags ekonomi i hög utsträckning och kunskaper om hur dessa två priser och dess marknader är centralt för både företagsekonomer och nationalekonomer. Nedan följer allmänna anvisningar som syftar till att underlätta genomförandet av kursen. Kursen har designats med målet att skapa förutsättningar för ett meningsfullt lärande och att det är studenten själv som är ansvarig för sitt lärande Studentcentrerat lärande. Här gäller studentfrihet under ansvar. Jag som lärare är lika mycket coach och handledare när ni själva går på upptäcktsfärd i litteratur och gruppuppgifter, som utlärare via föreläsningar och övningslektioner.

2 På grund av knappa resurser finns det inte möjlighet för oss att alltid finnas till hands samt ge feedback på allt ni gör. Jag som lärare litar på att ni tar vara på de möjligheter till lärande och fördjupning som denna kurs ger. Jag har försökt få ihop texter som, om man läser dem i rätt ordning, på ett pedagogiskt sätt presenterar området kredit/ränte- och valutamarknader och dess instrument. Textmaterialet går igenom mer än vad vi kommer att hinna med på föreläsningarna. På föreläsningarna kommer jag att fokusera på central teoribildning, beräkningsteknik och det som brukar uppfattas som svårt. Litteraturen erbjuder därutöver mycket realiakunskaper som är väsentligt för en ekonom att känna till. Notera att dessa realiakunskaper i viss mån är tentamensrelevanta, utan att ni skall gå förlorade i detaljkunskaper. En del av litteraturen är kursiv. Här har ni möjlighet att fördjupa er beroende på intresse och utbildningsinriktning. Några av er har kanske stött på delar av innehållet på andra kurser. Passa då på att fördjupa er i delar av det kursiva kursmaterialet. Vill ni fördjupa er extra mycket så står jag gärna till tjänst med tips om extra litteratur. Lycka till!!! Göran Hägg och Sarah Thorell Examination Examinationen består av två delar: En Dugga som max kan ge 45 poäng Ett Projekt som max kan ge 15 poäng Sammanlagt max 60 poäng För att bli godkänd på kursen krävs: 22 poäng på Duggan 8 poäng på Projektet 30 poäng sammanlagt för Dugga och Projekt För att få väl godkänt på kursen krävs: 22 poäng på Duggan 8 poäng på Projektet 2

3 45 sammanlagt för Dugga och Projekt Vidare gäller: På Duggan kommer ni att få 4 frågor (med underfrågor) som täcker både kurslitteratur, föreläsningar och lektion. Projektet består av tre delar. Delprojekt 1 omfattar modellbygge i Excel som max kan ge 5 poäng. Delprojekt 2 omfattar värdering och beräkning av nyckeltal för en obligation. För korrekt genomförda beräkningar av obligationsuppgifter kan ni få max 5 poäng. Delprojekt 3 omfattar beräkning och hantering av paritetsvillkor. För en bra rapport om paritetsvillkor kan ni få max 5 poäng. Ni kan sålunda säkerställa 1/4 av slutresultatet genom ett väl genomfört projekt som levereras in senast fredagen 8/6 2012, kl Försenad inlämning kan innebära poängavdrag. Några råd! Ta det inte lugnt i början av kursen i tron att du kan ta igen det senare. Börja läsa texterna så att du är i fas med föreläsningarna. Traggla med övningsuppgifterna för de olika delmomenten så fort som möjligt. Om du inte börjar i tid så utsätter du dig själv för bullemipedagogik: hetsinpluggning inför tenta; spyr ut alla kunskaper på tentan; klarar G med nöd och näppe; glömmer bort allt du fick chansen att lära dig, kan nästan ingenting när du skall ut och söka jobb; kursen till viss del bortslösad Under de fem veckor som kursen varar kommer Ni att arbeta aktivt med finansiella problem i interaktion med finansiella marknader under ständig förändring. För er egen skull råder jag er att lägga er till med vissa vanor som hör luttrade finansmänniskor till. Gör det till en vana att läsa alternativt ögna igenom dagens nummer av Dagens Industri. Surfa med jämna mellanrum över några av de ledande finansiella webbsidorna som t.ex. Privata Affärer, Affärsvärlden, osv. Lek och experimentera med Reuters programvara och med de finansiella modellerna Ni tar fram i Excel. Gör det till en vana att titta på ekonominyheter. Följer Ni dessa råd kommer Ni att få en större behållning av kursen samt komma in i den finansiella världen och dess dagsproblem på ett snabbt sätt. 3

4 Litteratur som ingår i kursen: Eun, Resnick & Sabherwal, 6e upplagan), International Finance, Global Edition, McGraw Hill. (OBS Ny titel och ytterligare en författare jmf med tidigare) Följande kapitel är viktiga: 1 8, 10, Övriga kapitel är kursiv läsning. eller Eun & Resnick, (4e & 5e upplagan), International Financial Management, McGraw Hill. Följande kapitel är viktiga: 1 9, samt 14. Avsnittet om optioner kursivt. Följande kapitel är kursiva: kap 10, 13, Notera att de kursiva kapitlen 10, är av särskilt intresse för företagsekonomer som tänker arbeta med finansiering på t.ex. ett multinationellt företag. Jag rekommenderar att ni läser dessa kapitel i mån av tid. Nyberg, Viotti & Wissén, Penningmarknaden, SNS Förlag. Hela boken ingår i kursen. De delar av boken som behandlar optioner kan dock läsas kursivt då vi inte tar upp optioner på kursen. Vi kommer heller inte behandla Value at Risk (VaR) eller portföljteori. Optioner, VaR och portföljteori tas upp på kursen Finansiell Riskhantering (som ni blir behöriga att läsa genom att ta Kredit och valutakursen). Riksbanken, Riksbankens räntestyrning penningpolitik i praktiken. Texten finns som PDF fil och kan laddas ner från gå sedan till Rapporter och sedan till Publikationer. Riksbanken, Penningpolitisk rapport Februari Texten finns som PDF fil och kan laddas ner från Gå till Press & publicerat och sedan till Rapporter. Utdrag ur: Viney, The Term and Risk Structure of Interest Rates, stencil. Avsnitten om obligationer och obligationsprissättning i era böcker från kursen Finansiell ekonomi. 4

5 Läsanvisningar (Dessa kommer att uppdateras i förhållande till den nya upplagan av Eun, Resnick och Sabherwal.) Nedan följer ett förslag till hur ni kan läsa in litteraturen. Kursen är indelad i tre delar: 1. Kredit/räntedelen. 2. Valutadelen. 3. Derivat och riskhanteringsdelen. Notera att vi börjar kursen med kredit/räntemarknaden som täcks upp av Nyberg, Viotti och Wissén (NVW). Vad som är bra med NVW är att de ger en översiktlig bild av den svenska räntemarknaden både vad gäller realia, historia och bakomliggande teoribildning. Vad som är mindre bra med NVW är den i vissa bitar är tunn. NVW är bitvis också ganska kompakt och förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper om både det ena och det andra. Därför börjar vi med att skaffa oss (alternativt repeterar) grundläggande kunskaper om räntemarknaden, penningmarknadsinstrument, obligationer, avkastningskurvan och duration. Efter detta blir NVW förhoppningsvis en njutning att läsa. Nedan ges förslag till hur ni kan läsa in kurslitteraturen. Förslaget är uppdelat i tre avdelningar som täcker upp kursens tre delar: (i) räntedelen; (ii) valutadelen; (iii) derivat och riskhanteringsdelen. Förslag till läsordning räntedelen: Nyberg, Viotti & Wissén, kapitel 1-2. Grundläggande om räntor, priser och avkastningskurva. Repetera kassaflödesberäkningsteknik, prisberäkningar av obligationer med mera från era läroböcker från kursen Finansieringteori (Brealey/Myers) alternativt Finansiell ekonomi (Berk & DeMarzo). Viney, som lägger grunden till förståelsen och tolkningen av avkastningskurvan, m.m. Nyberg, Viotti & Wissén, kapitel 5 om vad som bestämmer räntor och avkastningskurva. Nyberg, Viotti & Wissén, kapitel 7, sidorna , om Duration och Immunisering. Nyberg, Viotti & Wissén, kapitel 4 & 6. Allmänbildning om marknaderna, aktörerna, produkterna och räntebildningen. Riksbanken, Riksbankens räntestyrning penningpolitik i praktiken. Denna skrift är lite mer tydlig, informativ och pedagogisk än Nyberg, Viotti och Wissén. 5

6 Riksbanken, Penningpolitisk rapport Februari Denna periodiska skrift från Riksbanken är endast rekommenderad läsning och är ett exempel på hur Riksbankens bedömning av dagens ekonomiska läge samt hur den framtida penningpolitiken kommer att kunna utveckla sig. Nyberg, Viotti & Wissén, kapitel 8 som ger en beskrivning hur den svenska räntemarknaden utvecklats historiskt. Tillhör ekonomens allmänbildning att känna till detta. Övningsuppgifter till räntedelen Lektion 1 Instruktioner och övningsuppgifter finns att laddas ner från kursens hemsida. Förslag till läsordning valutadelen: Börja med att läsa Eun & Resnick (ER) kapitel 1 4 som ger en grundläggande förståelse och lite allmänbildning om området valutamarknad och finansiell ekonomi i ett internationellt perspektiv. Eun & Resnick kapitel 5 och 6 som tar upp beräkningskonventioner och paritetssamband för valutor (och räntor). Dessa kapitel skall hårdtragglas eftersom de är extra viktiga. Eun & Resnick kapitel Dessa kapitel ger god allmänbildning och är viktiga. Kapitel 13 om den internationella aktiemarknaden kan ni läsa i mån av tid och intresse. Aktiemarknaden tas upp på kursen Finansiell riskhantering och därför hoppar vi över den. Övningsuppgifter till valutadelen Lektion 2. Instruktioner och övningsuppgifter finns att laddas ner från kursens hemsida. Förslag till läsordning derivat och riskhanteringsdelen: Eun & Resnick kapitel 7 förutom delarna om optioner. Eun & Resnick kapitel 14 om ränte- och valutaswappar. Nyberg, Viotti & Wissén, kapitel 3 om terminer och swappar, sidorna Eun & Resnick kapitel 8-9 som fördjupar problematiken att skydda företag mot exponering mot valutarisker. Resten av Eun & Resnick är kursivt och kan läsas i mån av tid. Övningsuppgifter till derivat och riskhanteringsdelen Lektion 3. Instruktioner och övningsuppgifter finns att laddas ner från kursens hemsida. 6

7 Projektet Projektet som bl.a. omfattar Excel/Reutersövningar skall genomföras i grupper om två personer. Projektuppgifterna skall redovisas senast fredagen 8/6 2012, kl OBS! För att få poäng med sig till tentan skall man varit med och löst gruppuppgiften. Att bara sätta dit ett namn på en person till en gruppuppgift är inte bara friåkeribeteende utan också fusk!!! Observera att vi försöker att införa Excelövningar i undervisningen eftersom detta anses oerhört viktigt att ni behärskar Excel och enkel finansiell modellering när ni kommer ut och söker jobb (gäller även om man inte kommer att jobba som finansiell ekonom). Detta har framkommit av de näringslivskontakter som vi har på vår finansiella utbildning. Arbetet med Excel-uppgifter förbereder er också för finansiella kurser på högre nivå. Många av våra studenter har fått jobb framför näsan på andra med argumentet att de kan Excel och att de därmed snabbare kan komma igång med arbetsuppgifterna. Förmodligen har ni olika förkunskaper om Excel, men övningarna är mer eller mindre självinstruerande och Excel går snabbt att lära sig. Tips och hjälp för att hantera Excel finns längst bak i denna manual/kursinformation. Delprojekt 1: Excel modeller över obligationer och duration Denna uppgift bör kunna färdigställas under de två första veckorna. Följande 7 Excelövningar skall genomföras: Bond Pricing Basics. Bond Pricing By Yield To Maturity. Bond Duration Basics. Bond Duration Dynamic Chart. Bond Duration Price Sensitivity using Duration. Bond Convexity Basics. Bond Convexity Price Sensitivity Including Convexity. Försök att börja med Excelövningarna så fort som möjligt. De är kul och ni kommer att behöva kunskaperna för att lösa delprojekt 2!!! 7

8 Observera också att det är enklare att genomföra övningarna i en engelsk version av Excel. I annat fall kan ni få problem med att man får skriva in svenska funktioner. Säger t.ex. instruktionerna att ni skall skriva in funktionen =YEARFRAC($B$4,B5) så måste ni skriva in =ÅRDEL($B$4,B5) i den svenska versionen, osv. Jag har själv använt mig av en svensk version av Excel för att jobba igenom Exceluppgifter och det har gått bra, men det har fordrat en hel del detektivarbete för att hitta de motsvarande svenska funktionerna. I en svensk version matas dessutom inte data in på samma sätt. Har ni en engelsk version kan ni följa instruktionerna rakt upp och ned. Längst bak i denna manual/kursinformation finns Tips och hjälp för att komma över Excelproblem på grund av att man har en svensk version. När ni jobbar med kalkylbladsmodellerna kommer ni snart att upptäcka att det är lätt att bara följa instruktionerna och allt faller ut snyggt. Med andra ord, det är lätt att koppla bort hjärnan. Försök hela tiden att tänka efter hur varje modell/kalkylblad byggs upp och hur den finansiella modellen som byggs in i kalkylbladet ser ut. Gå också in Excelprogrammets hjälp avdelning och läs om de färdiga finansiella funktionerna. Vad är det Excel gör när ni skriver in en funktion? Instruktionerna och hjälpen som finns i Excel är förstklassig. Följer ni dessa råd kommer behållningen och belöningen för arbetet ni lägger ned att bli större. Ni kommer att bli Excelvirtuoser!. När ni börjar känna er hemma med att foga in färdiga funktioner i Exceldokumentet, ta då en närmare titt på den mängd av färdiga ekonomiska/finansiella funktioner som finns i Excel. Ni kommer snabbt att inse hur användbart Excel är för en professionell ekonom (om ni inte redan kommit underfund med detta)! VIKTIGT!!! Redovisning av Excelövningar: När ni genomfört övningarna skall ni maila in exeldokumentet till i samband med att ni mailar in rapporterna för de övriga delprojekten. Jag går igenom Exceldokumenten i samband med att jag rättar Duggan. Resultaten (poängen) rapporteras samtidigt med resultatet från Duggan. Poängen från projektet gäller tills vidare, dvs tills kursen görs om. Glöm inte att skriva namn på dokumentet. Delprojekt 2: Beräkning av obligationsuppgifter Denna uppgift borde kunna färdigställas under de tre första veckorna. Ni kommer att få ut finansiell information hämtat från Reuters om en specifik obligation. En del av informationen är borttaget med tippex. Er uppgift är att med hjälp av (i) era Excel modeller (som ni bygger eller redan byggt) samt (ii) med hjälp av färdiga Excelfunktioner räkna fram de uppgifter som saknas (och som markerats). Använd också kurslitteraturen till att lösa problemen, t.ex. Nyberg, Viotti och Wissén. Försök att beräkna så exakt som möjligt. Om ni inte förstår riktigt vad som fattas kan ni gå in i Reuters och sätta er in i hur Reuters redovisar finansiell information om obligationer. 8

9 Uppgiften redovisas genom att ni lämnar in: En sammanfattning av resultaten och era beräkningar i ett word dokument. En kort redogörelse för hur ni genomfört beräkningar och underlag för beräkningar som ni genomfört. Max 2 sidor. OBS! Jag vill inte få in hela Excelfiler med beräkningar (har dålig erfarenhet av detta). Rapporten mailas in till Göran Hägg, senast fredagen 8/6 2012, kl Jag går igenom uppgiften samtidigt som jag rättar Duggan. Resultaten (poängen) rapporteras samtidigt med resultatet från Duggan. Poängen från projektet gäller tills vidare, dvs tills kursen görs om. Glöm inte att skriva namn på framsidan! Delprojekt 3: Reutersövning om paritetsvillkor Denna uppgift genomförs bäst under de två sista veckorna av kursen. Denna uppgift berör beräkning och kontroll av paritetsvillkor, möjlighet till arbitrage, hedgar och spekulation samt träning i att hitta information i Reuterssystemet. Övningen fordrar att ni har jobbat igenom Eun/Resnick. Instruktioner om vad ni förväntas göra delas ut under kursen. Rapporten mailas in till Göran Hägg, senast fredagen 8/6 2012, kl Jag går igenom uppgiften samtidigt som jag rättar Duggan. Resultaten (poängen) rapporteras samtidigt med resultatet från Duggan. Poängen från projektet gäller tills vidare, dvs tills kursen görs om. Glöm inte att skriva namn på framsidan! Kommentarer och hjälp till Excelövningar Tips En lista över svenska motsvarigheter till engelska funktionsbeteckningar finns efter denna lista av tips. För att få tillgång till alla finansiella funktioner i Excel behöver man installera en s.k. addin tool i form av Excels Analysis ToolPak. Klicka på verktyg i menyn och markera Tillägg Om inte alternativet Analysis ToolPak är markerat så markerar du det. Passa också på att markera verktyget Problemlösaren ( Solver ) och trycker sedan på OK. Nu har du tillgång till fler finansiella funktioner. När du matar in ett siffervärde som 23,5 i en cell så används olika konventioner i Sverige och USA. I den svenska versionen av Excel matas det in som 23,5 Retur. I den amerikanska/brittiska versionen matas det in som 23.5 Retur. Decimaler markeras med komma 9

10 i Sverige och med punkt i USA. Fortsättningsvis illustrerar jag genom att systematiskt använda komma som decimaltecken (svenska systemet). När du vill mata in procenttal som t.ex. 10 procent. Mata då in 0,1. Gå sedan till menyn format och markera Celler. Här kan du välja hur tal skall presenteras. Välj procent och tryck Retur. Simsalabim har 0,1 förvandlats till 10,00%. När du vill mata in valuta gör du på samma sätt som när du vill visa procent. Mata in talet t.ex. 25. Gå sedan till menyn format och markera Celler. Här kan du välja hur tal skall presenteras. Välj valuta och tryck Retur. Om då du valt kronor presenteras 25 som 25,00 kr. Vill du snabba på arbetet markerar du alla celler som du vill ha i ett visst format, t.ex. som procent eller som valuta. Sedan följer du bara instruktionerna ovan. Ett kanske snabbare och enklare sätt att formatera celler till att visa procent, tal, valuta, mm. är att helt enkelt högerklicka på cellen och sedan klicka på Formatera celler. Prova. Snabbaste sättet att formatera celler till procent eller valuta, eller ändra antalet decimaler, är att använda snabbknapparna på menyraden. Om du matar in siffror eller genomför beräkningar och det bara visar sig ett staket/brädhögar ####### så finns det ingen anledning till tårar eller panik. Cellen är för smal för att siffervärdet skall få plats. Genom att göra cellen bredare kommer siffrorna att komma fram. Detta åstadkoms genom att du för upp markören till kolumnbokstäverna. När du håller markören över kantlinjen omvandlas markören till ett plustecken med pil på var sida. Håll ner vänsterknappen på musen och dra åt höger. Nu blir cellen bredare. Du kan också dubbelklicka på kantlinjen som skiljer cellerna åt uppe vid kolumnbokstäverna. Då ser Excel till att kolumnen blir tillräckligt bred. Lär dig snabbt funktionen fyll serie i Excel. Denna funktion sparar dig massor av jobb när du skall fylla i data eller repetera beräkningar. Om du t.ex. skall fylla i samma siffra i flera följande celler behöver du bara fylla i siffran 1 gång. Fyll i siffran i den första cellen och tryck på retur. Markera cellen igen. I nedre högra hörnet ser du ett litet handtag. Sätt markören över detta handtag och markören förvandlas till ett plustecken. Tryck ner vänsterknappen på musen och dra i handtaget. Nu ser du att ytterligare celler markeras. Släpp vänsterknappen på musen. Simsalabim har du kopierat siffran från den första cellen till ytterligare celler. Se Excels Hjälp för ytterligare information. Detta är det enklaste och snabbaste sättet att kopiera information i Excel. När du ser att ett tal är satt inom parantes när det skall matas in i en cell så innebär detta att talet matas in som ett negativt tal. Excel följer de konventioner som gäller för TVM 10

11 (Time Value of Money) beräkningar där t.ex. nuvärdet matas in som ett negativt tal och sedan jämförs med kommande kassaflöden som positiva tal, osv. OBS! Notera att i TVM beräkningar är det viktigt att du har rätt tecken framför de siffror du matar in för att Excels finansiella funktioner skall kunna räkna ut ett korrekts svar. (Samma sak för finansiella kalkylatorer.) Tänk på tidslinjen som jag ritar upp under föreläsningarna för att illustrera kassaflöden över tiden. Ett ben uppåt betyder ett positivt in eller utflöde. Ett ben nedåt betyder ett negativt in eller utflöde. Lär dig ytterligare om funktionen fyll serie i Excel (se ovan). Ibland behöver man fylla i en serie av siffror för år 1, år 2, år 3, osv. Detta behöver man inte göra för hand. Mata in siffran 1 i den första cellen. Mata sedan in siffran 2 i den andra cellen. Markera nu båda cellerna. Dra i handtaget längst ner till höger på de markerade cellerna. Hokus pokus så har du skapat en nummerserie. Vill ni snygga till era Excel ark genom kantlinjer? Markera de celler som ni vill ge en kantlinje. Högerklicka med musen och klicka på Formatera celler. Tryck på kantlinjemenyn. Välj tjocklek/typ på/av kantlinje och markera på vilken sida om cellen/cellerna som den nya kantlinjen skall ligga. Tryck på OK. Notera att om ni placerar ett $ framför en referens, t.ex. $B$6, så innebär detta att om jag kopierar cellen med referensen till en annan cell kommer referensen att fortsatt gälla cell B6 absolut referens. Sätter jag inte ett $ tecken framför så får jag en relativ referens som ändras när jag kopierar eller drar i handtaget för att duplicera innehållet på nya celler. Ni kan används snabbknappen F4 på tangentbordet för att göra om en relativ referens som B6 till en absolut referens som $B$6. Prova! Svenska o Engelska Funktionsbeteckningar Engelsk funktionsformel Svensk motsvarighet Kommentar., Komma ersätter punkt, ; Semikolon ersätter komma =YEARFRAC =ÅRDEL Använd semikolon istället för komma som avdelare. =IF =OM Använd semikolon istället för komma som avdelare. =SUM =SUMMA =PV =NUVÄRDE Använd semikolon istället för komma som avdelare. 11

12 =NPER =PERIODER =FV =SLUTVÄRDE =RATE =RÄNTA =DATE =DATUM =DURATION =LÖPTID MaCaulay duration =MDURATION =MLÖPTID Modifierad duration =SQRT =ROT =TRANSPOSE =TRANSPONERA Matristransponering =MMULT =MMULT Matrismultiplikation =MINVERSE =MINVERT Matrisinvertering =PMT =BETALNING =NPV =NETNUVÄRDE SOLVER PROBLEMLÖSAREN Ett ToolPak verktyg 12

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value Excelövningar (Frivilliga). Övningarna är frivilliga och ger ingen extrapoäng till tentan men kan vara givande särskilllt för de som tänkt gå vidare och läsa mer finansiell ekonomi. Excelövningarna innebär

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter RIGMOR SANDER EXCEL START 1 1 (5) Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1 Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter Innehållet i den cell som är markerad syns i formelfältet

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen.

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen. VT -09 Excelövningar KY Eslöv Öppna filen Excelövningar.xls. Det är en Excelfil som innehåller alla de övningar jag har gjort, som är av allmän karaktär, dvs. beräkningar och kalkyler, men t ex inte diagram.

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Kurs i Dokumenthantering. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier en halvdag. Studietid:

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Portföljer Studentmanual

Portföljer Studentmanual 2014-08-08 Bb 9 April 2014 iktsupport@oru.se Portföljer Studentmanual Innehåll Om portföljer... 1 Skapa en portfölj... 2 Sammanställningar... 3 Skapa personlig sammanställning... 3 Lägg till personlig

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

Ritteknik och CAD. Kursintro MTA101 Vårterminen MTA005 / KMT005 - Ritteknik och CAD - VT

Ritteknik och CAD. Kursintro MTA101 Vårterminen MTA005 / KMT005 - Ritteknik och CAD - VT MTA005 / KMT005 - Ritteknik och CAD - VT17 Ritteknik och CAD Kursintro MTA101 Vårterminen 2017 1 Personal 2 David Bizzozero - Lärare och kursansvarig - david.bizzozero@mdh.se - 016-153637 Lars Bark - Examinator

Läs mer

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word.

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Introduktion... 2 Tillvägagångssätt... 2 1. Spara en utdatafil från Ladok... 2 2. Öppna

Läs mer

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet Manual valwebb Förskole- och lärarutbildningarna Linköpings universitet 2017/2018 VFU-teamet INNEHÅLL Inloggning... 3 Inställningar, tecken och symboler... 3 Hitta ditt VFU-område med dina studenter...

Läs mer

Delkurs grammatik (5 hp) studiehandledning vt 2017

Delkurs grammatik (5 hp) studiehandledning vt 2017 Institutionen för kultur och kommunikation Avdelningen för svenska och litteraturvetenskap 2017-01-23 91SV11 Svenska (1-30hp) 91SV17 Svenska (1-30hp) 92SV11 Svenska (1-30hp) 92SV17 Svenska (1-30hp) Delkurs

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL:

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: Ta ut rapport i ORFI Gå in i ORFI Välj Resultatboken Välj Åtgärd/Navigera/Rapporter/Standardrapporter

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

Introduktion till Excel

Introduktion till Excel Introduktion till Excel Detta är en handledning till övningen i kalkylprogrammet Microsoft Excel. Programmet kan användas för att göra beräkningar och figurer inom såväl statistik som farmakokinetik. En

Läs mer

Att göra investeringskalkyler med hjälp av

Att göra investeringskalkyler med hjälp av MIO040 Industriell ekonomi FK 2013-02-21 Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Mona Becker Att göra investeringskalkyler med hjälp av Microsoft Excel 2007 Förord Föreliggande PM behandlar hur man gör

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Excelfiler läggs till i ArcMap på samma sätt som annan data, genom Lägg till Dataknappen.

Excelfiler läggs till i ArcMap på samma sätt som annan data, genom Lägg till Dataknappen. Jobba med Microsoft Exceldata i ArcGIS När du jobbar i ArcMap behöver du ofta använda dig av Excel-tabeller. Du kan öppna Microsoft Office Excel-tabeller direkt i ArcGIS och arbeta med dem som andra datakällor.

Läs mer

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek.

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek. 1. Skapa ett EndNote-bibliotek Börja med att öppna EndNote och skapa ett bibliotek (Reference Library). Det gör du under File / New. Namnge ditt bibliotek och välj var på datorn du vill spara det. Nu kan

Läs mer

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008 Introduktion till Word och Excel 14 september 2008 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Word 3 2.1 Uppgift................................ 3 2.2 Instruktioner............................. 3 2.2.1 Hämta hem ler.......................

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

Finansiell Riskhantering: Derivatinstrument och portföljvalsteori

Finansiell Riskhantering: Derivatinstrument och portföljvalsteori L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T ET H T 1 3 I N S T I T U T I O N E N F Ö R E K O N O M I S K O C H I N D U S T R I E L L U T V E C K L I N G G Ö R A N H Ä G G Finansiell Riskhantering: Derivatinstrument

Läs mer

Diagramritning med Excel och figurritning med Word

Diagramritning med Excel och figurritning med Word 1(11) Inför fysiklaborationerna Diagramritning med Excel och figurritning med Word Del 1. Uppgift: Excel Målet med denna del är att du skall lära dig grunderna i Excel. Du bör kunna så mycket att du kan

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att skicka rapporter och ljudfiler till din handledare. Först kommer en beskrivning

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Välkommen till Kriminologi 1 på distans!

Välkommen till Kriminologi 1 på distans! 1 Introduktionsuppgift (1 hp) HT 2014 Välkommen till Kriminologi 1 på distans! Om du är registrerad på kursen har du förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Studiehandledning Företagsfinansiering (distanskurs)

Studiehandledning Företagsfinansiering (distanskurs) Studiehandledning Företagsfinansiering (distanskurs) Version: 2017 01 11 Kurs: Företagsfinansiering (7,5 hp) Kurskod: 2FE213 Kurstillfälle: VT 2017 Kursansvarig: Daniel Brännström Kursadministratör Golondrian

Läs mer

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

Instruktion till att arbeta med rapportmallen

Instruktion till att arbeta med rapportmallen Instruktion till att arbeta med rapportmallen September 2016 Smart Built Environment c/o IQ Samhällsbyggnad Drottninggatan 33 111 51 STOCKHOLM info@smartbuilt.se 070-645 16 40 www.smartbuilt.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 v. 2015-01-07 ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp

Läs mer

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret Excel Online Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är Excel?... 3 Arbeta i Excel Online... 4 Logga in... 4 Skapa en Excel-fil via OneDrive... 4 Öppna en redan skapad Excel-fil i Excel Online... 4 Byt

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Guide Studieteknik. Tips för lättare studier!

Guide Studieteknik. Tips för lättare studier! Guide Studieteknik Tips för lättare studier! 1 Läs- och anteckningsteknik Att läsa och att anteckna Det finns goda skäl till att göra anteckningar när du läser en text, lyssnar på en föreläsning, förbereder

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden Starta Excel och besvara sedan nedanstående frågor. Testa dig gärna fram när du försöker besvara frågorna. Märk ut nedanstående delar i skärmbilden 1. Office-knappen 2. Snabbåtkomst 3. Menyfliksområde

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Metod och analys, 7.5hp 1 Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Hämta sekundärdata från SCB Excels utformning Summera rader och kolumner Beräkna kohorter Låsning av celler Kopiera rader

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Algoritmer och datastrukturer. HI1029 8,0 hp Introduktion

Algoritmer och datastrukturer. HI1029 8,0 hp Introduktion Algoritmer och datastrukturer HI1029 8,0 hp Introduktion Lärandemål Efter kursen ska studenten: Ha kunskaper om de vanligaste algoritmteknikerna och datastrukturerna I viss mån kunna utvärdera algoritmers

Läs mer

Sverige och Sveriges kommuner

Sverige och Sveriges kommuner Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen Sverige och Sveriges kommuner GIS-övning med vektorfiler i shapeformat: illustrera befolkningsdata Per Stolpe, 2011 1 Övningsuppgifter: skapa en Sverigekarta

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten Administration av landstingsstatistik Statistiktjänsten Versionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 Zara Sarén Första versionen för Statistiktjänsten 3.0 1.1 Zara Sarén I avsnittet Om landstingsstatistik,

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen.

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen. LATHUND Nr.2 Att anpassa och arbeta i kontrollplanen Lägga upp Organisationen Överblicka ditt projekt Möten Bjud in/skicka protokoll Skriv ut Kontrollplanen Att ladda upp egna mallar Att anpassa och arbeta

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundäggande webbdesign HT6 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 6 Medel:,6

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Sociologisk analys III, VT 2016, Kvalitativ del (3 hp)

Sociologisk analys III, VT 2016, Kvalitativ del (3 hp) Sociologisk analys III, VT 2016, Kvalitativ del (3 hp) Detta kursmoment syftar till att ge en bredare förståelse av olika sätt att samla in och analysera kvalitativ empiri t ex livshistorier, fokusgrupper,

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD Idé och produktion av: Oscar Torstensson Förord Kompendiet är främst avsett till de nybörjare som läser eller är utbildade till arkitekter eller byggnadsingenjörer. Grundtanken

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Denna datorövning fokuserar på att upptäcka samband mellan två variabler. Det görs genom att rita spridningsdiagram och beräkna korrelationskoefficienter

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer