själv som är ansvarig för sitt lärande Studentcentrerat lärande. Här gäller studentfrihet under

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "själv som är ansvarig för sitt lärande Studentcentrerat lärande. Här gäller studentfrihet under"

Transkript

1 Linköpings universitet Vt 12 IEI/Nek Göran Hägg Kursinstruktioner Kredit och valutamarknaden Innehåll Introduktion Examination och betygssättning Råd inför kursen Litteratur Läsanvisningar Information om Examinerande Projektuppgifter Tips och hjälp för att hantera Excel Introduktion till kursinformationen Välkommen till en intressant kurs om kredit/ränte- och valutamarknader! Räntor och valutakurser är de viktigaste priserna i en ekonomi. Räntor och valutor hänger ihop och påverkar varandra. Det går inte att förstå utvecklingen av den ena utan att förstå utvecklingen av den andra. Räntor och valutor påverkar både privatpersoners och företags ekonomi i hög utsträckning och kunskaper om hur dessa två priser och dess marknader är centralt för både företagsekonomer och nationalekonomer. Nedan följer allmänna anvisningar som syftar till att underlätta genomförandet av kursen. Kursen har designats med målet att skapa förutsättningar för ett meningsfullt lärande och att det är studenten själv som är ansvarig för sitt lärande Studentcentrerat lärande. Här gäller studentfrihet under ansvar. Jag som lärare är lika mycket coach och handledare när ni själva går på upptäcktsfärd i litteratur och gruppuppgifter, som utlärare via föreläsningar och övningslektioner.

2 På grund av knappa resurser finns det inte möjlighet för oss att alltid finnas till hands samt ge feedback på allt ni gör. Jag som lärare litar på att ni tar vara på de möjligheter till lärande och fördjupning som denna kurs ger. Jag har försökt få ihop texter som, om man läser dem i rätt ordning, på ett pedagogiskt sätt presenterar området kredit/ränte- och valutamarknader och dess instrument. Textmaterialet går igenom mer än vad vi kommer att hinna med på föreläsningarna. På föreläsningarna kommer jag att fokusera på central teoribildning, beräkningsteknik och det som brukar uppfattas som svårt. Litteraturen erbjuder därutöver mycket realiakunskaper som är väsentligt för en ekonom att känna till. Notera att dessa realiakunskaper i viss mån är tentamensrelevanta, utan att ni skall gå förlorade i detaljkunskaper. En del av litteraturen är kursiv. Här har ni möjlighet att fördjupa er beroende på intresse och utbildningsinriktning. Några av er har kanske stött på delar av innehållet på andra kurser. Passa då på att fördjupa er i delar av det kursiva kursmaterialet. Vill ni fördjupa er extra mycket så står jag gärna till tjänst med tips om extra litteratur. Lycka till!!! Göran Hägg och Sarah Thorell Examination Examinationen består av två delar: En Dugga som max kan ge 45 poäng Ett Projekt som max kan ge 15 poäng Sammanlagt max 60 poäng För att bli godkänd på kursen krävs: 22 poäng på Duggan 8 poäng på Projektet 30 poäng sammanlagt för Dugga och Projekt För att få väl godkänt på kursen krävs: 22 poäng på Duggan 8 poäng på Projektet 2

3 45 sammanlagt för Dugga och Projekt Vidare gäller: På Duggan kommer ni att få 4 frågor (med underfrågor) som täcker både kurslitteratur, föreläsningar och lektion. Projektet består av tre delar. Delprojekt 1 omfattar modellbygge i Excel som max kan ge 5 poäng. Delprojekt 2 omfattar värdering och beräkning av nyckeltal för en obligation. För korrekt genomförda beräkningar av obligationsuppgifter kan ni få max 5 poäng. Delprojekt 3 omfattar beräkning och hantering av paritetsvillkor. För en bra rapport om paritetsvillkor kan ni få max 5 poäng. Ni kan sålunda säkerställa 1/4 av slutresultatet genom ett väl genomfört projekt som levereras in senast fredagen 8/6 2012, kl Försenad inlämning kan innebära poängavdrag. Några råd! Ta det inte lugnt i början av kursen i tron att du kan ta igen det senare. Börja läsa texterna så att du är i fas med föreläsningarna. Traggla med övningsuppgifterna för de olika delmomenten så fort som möjligt. Om du inte börjar i tid så utsätter du dig själv för bullemipedagogik: hetsinpluggning inför tenta; spyr ut alla kunskaper på tentan; klarar G med nöd och näppe; glömmer bort allt du fick chansen att lära dig, kan nästan ingenting när du skall ut och söka jobb; kursen till viss del bortslösad Under de fem veckor som kursen varar kommer Ni att arbeta aktivt med finansiella problem i interaktion med finansiella marknader under ständig förändring. För er egen skull råder jag er att lägga er till med vissa vanor som hör luttrade finansmänniskor till. Gör det till en vana att läsa alternativt ögna igenom dagens nummer av Dagens Industri. Surfa med jämna mellanrum över några av de ledande finansiella webbsidorna som t.ex. Privata Affärer, Affärsvärlden, osv. Lek och experimentera med Reuters programvara och med de finansiella modellerna Ni tar fram i Excel. Gör det till en vana att titta på ekonominyheter. Följer Ni dessa råd kommer Ni att få en större behållning av kursen samt komma in i den finansiella världen och dess dagsproblem på ett snabbt sätt. 3

4 Litteratur som ingår i kursen: Eun, Resnick & Sabherwal, 6e upplagan), International Finance, Global Edition, McGraw Hill. (OBS Ny titel och ytterligare en författare jmf med tidigare) Följande kapitel är viktiga: 1 8, 10, Övriga kapitel är kursiv läsning. eller Eun & Resnick, (4e & 5e upplagan), International Financial Management, McGraw Hill. Följande kapitel är viktiga: 1 9, samt 14. Avsnittet om optioner kursivt. Följande kapitel är kursiva: kap 10, 13, Notera att de kursiva kapitlen 10, är av särskilt intresse för företagsekonomer som tänker arbeta med finansiering på t.ex. ett multinationellt företag. Jag rekommenderar att ni läser dessa kapitel i mån av tid. Nyberg, Viotti & Wissén, Penningmarknaden, SNS Förlag. Hela boken ingår i kursen. De delar av boken som behandlar optioner kan dock läsas kursivt då vi inte tar upp optioner på kursen. Vi kommer heller inte behandla Value at Risk (VaR) eller portföljteori. Optioner, VaR och portföljteori tas upp på kursen Finansiell Riskhantering (som ni blir behöriga att läsa genom att ta Kredit och valutakursen). Riksbanken, Riksbankens räntestyrning penningpolitik i praktiken. Texten finns som PDF fil och kan laddas ner från gå sedan till Rapporter och sedan till Publikationer. Riksbanken, Penningpolitisk rapport Februari Texten finns som PDF fil och kan laddas ner från Gå till Press & publicerat och sedan till Rapporter. Utdrag ur: Viney, The Term and Risk Structure of Interest Rates, stencil. Avsnitten om obligationer och obligationsprissättning i era böcker från kursen Finansiell ekonomi. 4

5 Läsanvisningar (Dessa kommer att uppdateras i förhållande till den nya upplagan av Eun, Resnick och Sabherwal.) Nedan följer ett förslag till hur ni kan läsa in litteraturen. Kursen är indelad i tre delar: 1. Kredit/räntedelen. 2. Valutadelen. 3. Derivat och riskhanteringsdelen. Notera att vi börjar kursen med kredit/räntemarknaden som täcks upp av Nyberg, Viotti och Wissén (NVW). Vad som är bra med NVW är att de ger en översiktlig bild av den svenska räntemarknaden både vad gäller realia, historia och bakomliggande teoribildning. Vad som är mindre bra med NVW är den i vissa bitar är tunn. NVW är bitvis också ganska kompakt och förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper om både det ena och det andra. Därför börjar vi med att skaffa oss (alternativt repeterar) grundläggande kunskaper om räntemarknaden, penningmarknadsinstrument, obligationer, avkastningskurvan och duration. Efter detta blir NVW förhoppningsvis en njutning att läsa. Nedan ges förslag till hur ni kan läsa in kurslitteraturen. Förslaget är uppdelat i tre avdelningar som täcker upp kursens tre delar: (i) räntedelen; (ii) valutadelen; (iii) derivat och riskhanteringsdelen. Förslag till läsordning räntedelen: Nyberg, Viotti & Wissén, kapitel 1-2. Grundläggande om räntor, priser och avkastningskurva. Repetera kassaflödesberäkningsteknik, prisberäkningar av obligationer med mera från era läroböcker från kursen Finansieringteori (Brealey/Myers) alternativt Finansiell ekonomi (Berk & DeMarzo). Viney, som lägger grunden till förståelsen och tolkningen av avkastningskurvan, m.m. Nyberg, Viotti & Wissén, kapitel 5 om vad som bestämmer räntor och avkastningskurva. Nyberg, Viotti & Wissén, kapitel 7, sidorna , om Duration och Immunisering. Nyberg, Viotti & Wissén, kapitel 4 & 6. Allmänbildning om marknaderna, aktörerna, produkterna och räntebildningen. Riksbanken, Riksbankens räntestyrning penningpolitik i praktiken. Denna skrift är lite mer tydlig, informativ och pedagogisk än Nyberg, Viotti och Wissén. 5

6 Riksbanken, Penningpolitisk rapport Februari Denna periodiska skrift från Riksbanken är endast rekommenderad läsning och är ett exempel på hur Riksbankens bedömning av dagens ekonomiska läge samt hur den framtida penningpolitiken kommer att kunna utveckla sig. Nyberg, Viotti & Wissén, kapitel 8 som ger en beskrivning hur den svenska räntemarknaden utvecklats historiskt. Tillhör ekonomens allmänbildning att känna till detta. Övningsuppgifter till räntedelen Lektion 1 Instruktioner och övningsuppgifter finns att laddas ner från kursens hemsida. Förslag till läsordning valutadelen: Börja med att läsa Eun & Resnick (ER) kapitel 1 4 som ger en grundläggande förståelse och lite allmänbildning om området valutamarknad och finansiell ekonomi i ett internationellt perspektiv. Eun & Resnick kapitel 5 och 6 som tar upp beräkningskonventioner och paritetssamband för valutor (och räntor). Dessa kapitel skall hårdtragglas eftersom de är extra viktiga. Eun & Resnick kapitel Dessa kapitel ger god allmänbildning och är viktiga. Kapitel 13 om den internationella aktiemarknaden kan ni läsa i mån av tid och intresse. Aktiemarknaden tas upp på kursen Finansiell riskhantering och därför hoppar vi över den. Övningsuppgifter till valutadelen Lektion 2. Instruktioner och övningsuppgifter finns att laddas ner från kursens hemsida. Förslag till läsordning derivat och riskhanteringsdelen: Eun & Resnick kapitel 7 förutom delarna om optioner. Eun & Resnick kapitel 14 om ränte- och valutaswappar. Nyberg, Viotti & Wissén, kapitel 3 om terminer och swappar, sidorna Eun & Resnick kapitel 8-9 som fördjupar problematiken att skydda företag mot exponering mot valutarisker. Resten av Eun & Resnick är kursivt och kan läsas i mån av tid. Övningsuppgifter till derivat och riskhanteringsdelen Lektion 3. Instruktioner och övningsuppgifter finns att laddas ner från kursens hemsida. 6

7 Projektet Projektet som bl.a. omfattar Excel/Reutersövningar skall genomföras i grupper om två personer. Projektuppgifterna skall redovisas senast fredagen 8/6 2012, kl OBS! För att få poäng med sig till tentan skall man varit med och löst gruppuppgiften. Att bara sätta dit ett namn på en person till en gruppuppgift är inte bara friåkeribeteende utan också fusk!!! Observera att vi försöker att införa Excelövningar i undervisningen eftersom detta anses oerhört viktigt att ni behärskar Excel och enkel finansiell modellering när ni kommer ut och söker jobb (gäller även om man inte kommer att jobba som finansiell ekonom). Detta har framkommit av de näringslivskontakter som vi har på vår finansiella utbildning. Arbetet med Excel-uppgifter förbereder er också för finansiella kurser på högre nivå. Många av våra studenter har fått jobb framför näsan på andra med argumentet att de kan Excel och att de därmed snabbare kan komma igång med arbetsuppgifterna. Förmodligen har ni olika förkunskaper om Excel, men övningarna är mer eller mindre självinstruerande och Excel går snabbt att lära sig. Tips och hjälp för att hantera Excel finns längst bak i denna manual/kursinformation. Delprojekt 1: Excel modeller över obligationer och duration Denna uppgift bör kunna färdigställas under de två första veckorna. Följande 7 Excelövningar skall genomföras: Bond Pricing Basics. Bond Pricing By Yield To Maturity. Bond Duration Basics. Bond Duration Dynamic Chart. Bond Duration Price Sensitivity using Duration. Bond Convexity Basics. Bond Convexity Price Sensitivity Including Convexity. Försök att börja med Excelövningarna så fort som möjligt. De är kul och ni kommer att behöva kunskaperna för att lösa delprojekt 2!!! 7

8 Observera också att det är enklare att genomföra övningarna i en engelsk version av Excel. I annat fall kan ni få problem med att man får skriva in svenska funktioner. Säger t.ex. instruktionerna att ni skall skriva in funktionen =YEARFRAC($B$4,B5) så måste ni skriva in =ÅRDEL($B$4,B5) i den svenska versionen, osv. Jag har själv använt mig av en svensk version av Excel för att jobba igenom Exceluppgifter och det har gått bra, men det har fordrat en hel del detektivarbete för att hitta de motsvarande svenska funktionerna. I en svensk version matas dessutom inte data in på samma sätt. Har ni en engelsk version kan ni följa instruktionerna rakt upp och ned. Längst bak i denna manual/kursinformation finns Tips och hjälp för att komma över Excelproblem på grund av att man har en svensk version. När ni jobbar med kalkylbladsmodellerna kommer ni snart att upptäcka att det är lätt att bara följa instruktionerna och allt faller ut snyggt. Med andra ord, det är lätt att koppla bort hjärnan. Försök hela tiden att tänka efter hur varje modell/kalkylblad byggs upp och hur den finansiella modellen som byggs in i kalkylbladet ser ut. Gå också in Excelprogrammets hjälp avdelning och läs om de färdiga finansiella funktionerna. Vad är det Excel gör när ni skriver in en funktion? Instruktionerna och hjälpen som finns i Excel är förstklassig. Följer ni dessa råd kommer behållningen och belöningen för arbetet ni lägger ned att bli större. Ni kommer att bli Excelvirtuoser!. När ni börjar känna er hemma med att foga in färdiga funktioner i Exceldokumentet, ta då en närmare titt på den mängd av färdiga ekonomiska/finansiella funktioner som finns i Excel. Ni kommer snabbt att inse hur användbart Excel är för en professionell ekonom (om ni inte redan kommit underfund med detta)! VIKTIGT!!! Redovisning av Excelövningar: När ni genomfört övningarna skall ni maila in exeldokumentet till i samband med att ni mailar in rapporterna för de övriga delprojekten. Jag går igenom Exceldokumenten i samband med att jag rättar Duggan. Resultaten (poängen) rapporteras samtidigt med resultatet från Duggan. Poängen från projektet gäller tills vidare, dvs tills kursen görs om. Glöm inte att skriva namn på dokumentet. Delprojekt 2: Beräkning av obligationsuppgifter Denna uppgift borde kunna färdigställas under de tre första veckorna. Ni kommer att få ut finansiell information hämtat från Reuters om en specifik obligation. En del av informationen är borttaget med tippex. Er uppgift är att med hjälp av (i) era Excel modeller (som ni bygger eller redan byggt) samt (ii) med hjälp av färdiga Excelfunktioner räkna fram de uppgifter som saknas (och som markerats). Använd också kurslitteraturen till att lösa problemen, t.ex. Nyberg, Viotti och Wissén. Försök att beräkna så exakt som möjligt. Om ni inte förstår riktigt vad som fattas kan ni gå in i Reuters och sätta er in i hur Reuters redovisar finansiell information om obligationer. 8

9 Uppgiften redovisas genom att ni lämnar in: En sammanfattning av resultaten och era beräkningar i ett word dokument. En kort redogörelse för hur ni genomfört beräkningar och underlag för beräkningar som ni genomfört. Max 2 sidor. OBS! Jag vill inte få in hela Excelfiler med beräkningar (har dålig erfarenhet av detta). Rapporten mailas in till Göran Hägg, senast fredagen 8/6 2012, kl Jag går igenom uppgiften samtidigt som jag rättar Duggan. Resultaten (poängen) rapporteras samtidigt med resultatet från Duggan. Poängen från projektet gäller tills vidare, dvs tills kursen görs om. Glöm inte att skriva namn på framsidan! Delprojekt 3: Reutersövning om paritetsvillkor Denna uppgift genomförs bäst under de två sista veckorna av kursen. Denna uppgift berör beräkning och kontroll av paritetsvillkor, möjlighet till arbitrage, hedgar och spekulation samt träning i att hitta information i Reuterssystemet. Övningen fordrar att ni har jobbat igenom Eun/Resnick. Instruktioner om vad ni förväntas göra delas ut under kursen. Rapporten mailas in till Göran Hägg, senast fredagen 8/6 2012, kl Jag går igenom uppgiften samtidigt som jag rättar Duggan. Resultaten (poängen) rapporteras samtidigt med resultatet från Duggan. Poängen från projektet gäller tills vidare, dvs tills kursen görs om. Glöm inte att skriva namn på framsidan! Kommentarer och hjälp till Excelövningar Tips En lista över svenska motsvarigheter till engelska funktionsbeteckningar finns efter denna lista av tips. För att få tillgång till alla finansiella funktioner i Excel behöver man installera en s.k. addin tool i form av Excels Analysis ToolPak. Klicka på verktyg i menyn och markera Tillägg Om inte alternativet Analysis ToolPak är markerat så markerar du det. Passa också på att markera verktyget Problemlösaren ( Solver ) och trycker sedan på OK. Nu har du tillgång till fler finansiella funktioner. När du matar in ett siffervärde som 23,5 i en cell så används olika konventioner i Sverige och USA. I den svenska versionen av Excel matas det in som 23,5 Retur. I den amerikanska/brittiska versionen matas det in som 23.5 Retur. Decimaler markeras med komma 9

10 i Sverige och med punkt i USA. Fortsättningsvis illustrerar jag genom att systematiskt använda komma som decimaltecken (svenska systemet). När du vill mata in procenttal som t.ex. 10 procent. Mata då in 0,1. Gå sedan till menyn format och markera Celler. Här kan du välja hur tal skall presenteras. Välj procent och tryck Retur. Simsalabim har 0,1 förvandlats till 10,00%. När du vill mata in valuta gör du på samma sätt som när du vill visa procent. Mata in talet t.ex. 25. Gå sedan till menyn format och markera Celler. Här kan du välja hur tal skall presenteras. Välj valuta och tryck Retur. Om då du valt kronor presenteras 25 som 25,00 kr. Vill du snabba på arbetet markerar du alla celler som du vill ha i ett visst format, t.ex. som procent eller som valuta. Sedan följer du bara instruktionerna ovan. Ett kanske snabbare och enklare sätt att formatera celler till att visa procent, tal, valuta, mm. är att helt enkelt högerklicka på cellen och sedan klicka på Formatera celler. Prova. Snabbaste sättet att formatera celler till procent eller valuta, eller ändra antalet decimaler, är att använda snabbknapparna på menyraden. Om du matar in siffror eller genomför beräkningar och det bara visar sig ett staket/brädhögar ####### så finns det ingen anledning till tårar eller panik. Cellen är för smal för att siffervärdet skall få plats. Genom att göra cellen bredare kommer siffrorna att komma fram. Detta åstadkoms genom att du för upp markören till kolumnbokstäverna. När du håller markören över kantlinjen omvandlas markören till ett plustecken med pil på var sida. Håll ner vänsterknappen på musen och dra åt höger. Nu blir cellen bredare. Du kan också dubbelklicka på kantlinjen som skiljer cellerna åt uppe vid kolumnbokstäverna. Då ser Excel till att kolumnen blir tillräckligt bred. Lär dig snabbt funktionen fyll serie i Excel. Denna funktion sparar dig massor av jobb när du skall fylla i data eller repetera beräkningar. Om du t.ex. skall fylla i samma siffra i flera följande celler behöver du bara fylla i siffran 1 gång. Fyll i siffran i den första cellen och tryck på retur. Markera cellen igen. I nedre högra hörnet ser du ett litet handtag. Sätt markören över detta handtag och markören förvandlas till ett plustecken. Tryck ner vänsterknappen på musen och dra i handtaget. Nu ser du att ytterligare celler markeras. Släpp vänsterknappen på musen. Simsalabim har du kopierat siffran från den första cellen till ytterligare celler. Se Excels Hjälp för ytterligare information. Detta är det enklaste och snabbaste sättet att kopiera information i Excel. När du ser att ett tal är satt inom parantes när det skall matas in i en cell så innebär detta att talet matas in som ett negativt tal. Excel följer de konventioner som gäller för TVM 10

11 (Time Value of Money) beräkningar där t.ex. nuvärdet matas in som ett negativt tal och sedan jämförs med kommande kassaflöden som positiva tal, osv. OBS! Notera att i TVM beräkningar är det viktigt att du har rätt tecken framför de siffror du matar in för att Excels finansiella funktioner skall kunna räkna ut ett korrekts svar. (Samma sak för finansiella kalkylatorer.) Tänk på tidslinjen som jag ritar upp under föreläsningarna för att illustrera kassaflöden över tiden. Ett ben uppåt betyder ett positivt in eller utflöde. Ett ben nedåt betyder ett negativt in eller utflöde. Lär dig ytterligare om funktionen fyll serie i Excel (se ovan). Ibland behöver man fylla i en serie av siffror för år 1, år 2, år 3, osv. Detta behöver man inte göra för hand. Mata in siffran 1 i den första cellen. Mata sedan in siffran 2 i den andra cellen. Markera nu båda cellerna. Dra i handtaget längst ner till höger på de markerade cellerna. Hokus pokus så har du skapat en nummerserie. Vill ni snygga till era Excel ark genom kantlinjer? Markera de celler som ni vill ge en kantlinje. Högerklicka med musen och klicka på Formatera celler. Tryck på kantlinjemenyn. Välj tjocklek/typ på/av kantlinje och markera på vilken sida om cellen/cellerna som den nya kantlinjen skall ligga. Tryck på OK. Notera att om ni placerar ett $ framför en referens, t.ex. $B$6, så innebär detta att om jag kopierar cellen med referensen till en annan cell kommer referensen att fortsatt gälla cell B6 absolut referens. Sätter jag inte ett $ tecken framför så får jag en relativ referens som ändras när jag kopierar eller drar i handtaget för att duplicera innehållet på nya celler. Ni kan används snabbknappen F4 på tangentbordet för att göra om en relativ referens som B6 till en absolut referens som $B$6. Prova! Svenska o Engelska Funktionsbeteckningar Engelsk funktionsformel Svensk motsvarighet Kommentar., Komma ersätter punkt, ; Semikolon ersätter komma =YEARFRAC =ÅRDEL Använd semikolon istället för komma som avdelare. =IF =OM Använd semikolon istället för komma som avdelare. =SUM =SUMMA =PV =NUVÄRDE Använd semikolon istället för komma som avdelare. 11

12 =NPER =PERIODER =FV =SLUTVÄRDE =RATE =RÄNTA =DATE =DATUM =DURATION =LÖPTID MaCaulay duration =MDURATION =MLÖPTID Modifierad duration =SQRT =ROT =TRANSPOSE =TRANSPONERA Matristransponering =MMULT =MMULT Matrismultiplikation =MINVERSE =MINVERT Matrisinvertering =PMT =BETALNING =NPV =NETNUVÄRDE SOLVER PROBLEMLÖSAREN Ett ToolPak verktyg 12

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value Excelövningar (Frivilliga). Övningarna är frivilliga och ger ingen extrapoäng till tentan men kan vara givande särskilllt för de som tänkt gå vidare och läsa mer finansiell ekonomi. Excelövningarna innebär

Läs mer

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Dataövningar Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Reviderad augusti 2013 Innehåll Introduktion... 2 Innan du börjar... 3 Vad är GUL?... 3 Ladda ner och spara övningsuppgifterna.... 4

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Användarmanual 2007-11-26 1

Användarmanual 2007-11-26 1 Användarmanual 2007-11-26 1 Urkunds system för automatisk dokumentkontroll kan på ett enkelt och tidsbesparande sätt användas för att förebygga och upptäcka plagiering från ett omfattande och kontinuerligt

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen.

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen. Vårt webbverktyg Klicka här för att få en kort introduktion av Victoria Sjöström om hur webbplatserna i fub.se fungerar! http://youtu.be/gtjtjz-votk Kognitiv tillgänglighet och utvecklingsstörning Utvecklingsstörning

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Avdelningen Design Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg, 2008

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt

MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt INTERNRAPPORT CERTEC, LTH NUMMER 1:2000 Charlotte Magnusson Elsa Foisack MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt samarbetsprojekt Certec Institutionen för Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Förord

Läs mer

Bildgalleri Musicstage.se

Bildgalleri Musicstage.se Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Bildgalleri Musicstage.se Jeff Gaude Markus Hedström juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Datavetenskap Examinator:

Läs mer

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data Blandade övningar I det här häftet har jag samlat lite blandade övningar. Vissa delar kanske vi inte hinner gå igenom, men de kan ändå vara av intresse. Man kan med andra ord säga att det är extraövningar

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 Råd och anvisningar för masterexamensarbeten och C-uppsatser vid Institutionen för arkeologi och antik historia. Avdelningen för arkeologi Det finns tre

Läs mer