FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR UTGIVEN AV SVF, IZ, SSHF, SMKR, FM, RKP, MSB, KVV OCH FBA ANNONS Distribueras med Svenska Dagbladet 27 maj 2013 FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Besök Veterandagen den 29 maj vid Sjöhistoriska museet i närvaro av H.M. kung Carl XVI Gustaf, ÖB och försvarsministern. Läs mer på sidorna 8-9 POLISENS UTLANDSSEKTION AAGAARD LEIF ANDRÉN NIKLAS EHLEN/FÖRSVARSMAKTEN NICKLAS GUSTAFSSON/FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARSMAKTEN Swedish Veterans Federation

2 polisens UtlA ndssektion AA g AArd l eif Andrén FörsvA rsma kten FörsvA rsma kten 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR UTGIVEN AV SVF, IZ, SSHF, SMKR, FM, RKP, MSB, KVV OCH FBA ANNONS Annons hela denna tematidning är utgiven av Sv F, i Z, SSh F, Sm K r, Fm, r KP, m SB, Kvv och FBa Annons Distribueras med Svenska Dagbladet 27 maj 2013 FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Besök Veterandagen den 29 maj vid Sjöhistoriska museet i närvaro av H.M. kung Carl XVI Gustaf, ÖB och försvarsministern. Läs mer på sidorna 8-9 Bästa läsare n ickla s gustafsson/försva rsma kten n ikla s e hlen/försva rsma kten Swedish Veterans Federation FÖR FRED OCH DEMOKRATI är en tematidning distri buerad med Svenska Dagbladet den 27 maj 2013 Omslagsfoton Försvarsmakten, Niklas Ehlen/ Försvarsmakten, Aagaard, Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten, Polisens utlandssektion, Leif Andrén, Försvarsmakten Tidningen produceras av Manderley Media för medverkande organisationer (se förteckning härintill) Produktion Per Axel Nordfeldt Manderley Media Bastugatan 24 B Stockholm Redaktör och projektledare Per Lennartsson Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna För frågor om innehållet kontakta Per Lennartsson Formgivning Björnekull Design Tryck V-TAB Ett Svanenmärkt tryckeri Sverige har i över 60 år bidragit med personal, civil som militär, i FN:s insatser i en stor del av världen. Kvinnor och män har lämnat sina arbetsplatser, familjer och anhöriga för att bidra till att lösa konflikter och hjälpa utsatta medmänniskor. I Sverige har vi ännu inte ett överenskommet namn för dessa fredsbevarare. Här väljer vi att använda ordet veteran och menar då alla som internationellt deltagit i fredsfrämjande eller humanitära insatser. Fredsinsatserna som våra veteraner gör ger ett mervärde för Sverige, genom de band som knyts, mellan vårt land och de platser dit vi sänder personal, men också på hemmaplan för en tryggare och säkrare tillvaro i Sverige. FÖRBÄTTRAR VÄRLDEN OCH HEMBYGDEN Efter en fredsinsats i utlandet kommer våra veteraner hem berikade med nya perspektiv och erfarenheter. De har en ny syn på omvärlden som ger större öppenhet och större förståelse för andra kulturer, etnicitet och konflikter. De har unika erfarenheter och kompetenser som är lika nödvändiga i Mazar-e-Sharif som i Malmköping. Veteranerna har redan förbättrat världen något och har en drivkraft att även förbättra sina hembygder. De är ofta efterfrågade som föreläsare, men det är bara din fantasi som egentligen sätter gränser för hur du och ditt samhälle kan ta hjälp av era veteraner. OM INNEHÅLLET I TIDNINGEN Den här tidningen är tillägnad alla dessa veteraner, som bidrar till att göra jorden till en något bättre plats att leva på. Du kan läsa om de myndigheter som sänder ut svensk per sonal på en mängd skilda uppdrag jorden runt. Här finns också ideella organisationer som ger stöd och hjälp till veteranerna och deras anhöriga, både före, under och efter fredsinsatsen. Utöver myndigheterna du hittar i tidningen arbetar även andra myndigheter utomlands, bland annat Kustbevakningen och Tullverket. MISSA INTE VETERANDAGSFIRANDET I Sverige firas Veterandagen den 29 maj varje år. Missa inte möjligheten att lära dig mer om fredsinsatserna på Veterandagsfirandet vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Det blir en dag för hela familjen. Program och karta för hela firandet finns på sidan 8-9 i den här tidningen. På plats finns en mängd aktörer med koppling till veteranerna och som vanligt delas flera utmärkelser ut, bland annat till Årets Veteran. Speciellt för i år är att H.K.H Carl Gustaf avtäcker ett nytt monument för Sveriges alla veteraner. Vi hoppas att ni ska finna tidningen läsvärd och informationsrik. Per Lennartsson Informationschef Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna FOTO: ANDRÉ KARJEL Innehåll Krönika Allan Widman: Veteraner ger folkförankring sidan 3 Veteranen och dennes anhöriga i centrum sidan 3 Anhöriga stöttar anhöriga (InvidZonen) sidan 4 SVF formar för framtiden sidan 5 Anhöriga får stöd (SSHF) sidan 6 Kamratföreningar (SMKR) sidan 7 Veterandagen 29 maj 2013, översikt sidorna 8-9 FM sätter veteranen och dennes anhöriga i centrum sidan 10 Starkt engagemang för medmänniskor (MSB) sidan 11 Svensk polis arbetar för fred och demokrati (RKP) sidan 12 Kriminalvården (KVV) sidan 13 Fredshandlingar blir historia (FBA) sidan 14 Peace and Security Summit sidan 15 From Soldier to Soldier sidan 15 Medverkande på veterandagen 29 maj 2013 vid Sjöhistoriska Muséet i Stockholm Medverkande myndigheter Folke Bernadotte Akademin (FBA) Försvarsmakten (FM) Kriminalvården (KVV) Kustbevakningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Polisen (RKP) Tullverket Medverkande ideella organisationer InvidZonen (IZ) Soldathemsförbundets familjestöd (SSHF) Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Övriga medverkande Armémuseum Försvarshögskolan

3 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR UTGIVEN AV SVF, IZ, SSHF, SMKR, FM, RKP, MSB, KVV OCH FBA ANNONS 3 Krönika: Allan Widman VETERANEN OCH DENNES ANHÖRIGA Veteraner ger folkförankring I CENTRUM Få verksamheter är så centrala för det svenska samhället som dess militära försvar. Därmed berör snart sagt varje del av Försvarsmakten hela det svenska folket. Det gäller oavsett om personalförsörjning sker genom lagreglerad plikt eller frivillig rekrytering på arbetsmarknadens villkor. Det gäller såväl de insatser som görs internationellt som de som är begränsade till svenskt territorium. Försvarsmakten finns till för Sverige. I ett land som levt i fred i två hundra år finns sällan personliga minnen av säkerhetspolitikens mer tragiska dimensioner. Detta till skillnad från i våra grannländer där hotet om existentiell utplåning varit en realitet som traderats från individ till individ i generation efter generation. Det är bekymmersamt att Göteborgs universitet i sina SOM-undersökningar stadigt visar att svenska folkets förtroende för försvaret är markant lägre än för andra jämförbara myndigheter som polis och domstolar. Redan i kommentarerna 2007 skriver SOM-institutet: Polisen har en förtroendeskapande närhet till medborgarna som försvaret saknar. Och sedan dess har inte kontaktytorna mellan försvaret och resten av samhället vidgats. Snarare tvärtom. Det är därför positivt att Sveriges andra största stad tillförs två sjukvårdskompanier med 278 befattningar från Skövde. Gamla Skaraborgs län är nog idag en av ytterst få landsändar där Försvarsmakten fortfarande är en del av den samhälleliga vardagen. En stor del av Sveriges potentiella rekryter finns i de större städerna och därför måste Försvarsmakten verka och synas i städer som Göteborg, Malmö, Uppsala och Norrköping. Det vore olyckligt om Försvarsmakten krympte sin närvaro över landet ytterligare. En kampanj i media kan definitivt resultera i temporär uppmärksamhet och generera omedelbar respons. Men för sin uthålliga position har Försvarsmakten förlitat sig på nätverk av likasinnande. Tack vare tidningen Värnpliktsnytt, salig i åminnelse, så har en betydande del av Sveriges journalistkår en grundläggande kännedom om militärt försvar. Valen till värnpliktsriksdagar och värnpliktsråd har kontinuerligt skolat ledare till samtliga politiska partier och Försvarets tolkskola har försörjt utrikesdepartementet med aspiranter till diplomatutbildningen. Under epoken med tiotusentals reservofficerare fanns det knappast en företagsledning, oavsett bransch, som inte hade åtminstone en reservofficer. Allt detta är nu borta. Om svenska folkets förtroende för försvaret ska kunna återställas, så måste föregångsmän och dito kvinnor med sina exempel få visa vägen. Världsmästare som Stellan Bengtsson och Ingemar Stenmark gjorde värnplikt på sitt sätt i den tidens idrottsplutoner. Alldeles oavsett hur bra soldater de hann bli mellan alla permissioner för internationella tävlingar, så visade de att försvaret var viktigt. Det är en roll som idag kanske bara fältartisterna har lyckats fortsätta utan avbrott. I alla de stater, som liksom Sverige, valt en All-Volunteer-Force är det veteranerna som är föredömena, för att inte säga hjältarna. Statsmakterna lyfter fram sina veteraner och folket kan identifiera vad som förkroppsligar den egna statens värden och därmed dess varaktiga existensberättigande. Pusslet symboliserar hur Försvarsmakten tillsammans med ideella organisationer arbetar med veteran- och anhörigfrågor. En veteran är en resursstark person som deltagit i några av de mest dramatiska händelserna i världen. Veteranerna förtjänar samhällets erkänsla och respekt. Citatet belyser hur Försvarsmakten ser på sina veteraner. Försvarsmakten vet också att de anhöriga påverkas av verksamheten. De senaste åren har Försvarsmakten intensifierat arbetet med att sätta veteranerna och dess anhöriga i centrum, att ge begreppet veteran ett civilt meritvärde samt att, vid behov, ge veteraner och anhöriga stöd. Som en del i detta arbete har avtal med frivilliga försvarsorganisationer och ideella organisationer tecknats.

4 4 ANNONS ANNONS AnhörigA stöttar för Anna blev invidzonen räddningen när hennes man var på insats. AnhörigA AnnAs man DAniel åkte iväg på sin tredje insats till Afghanistan Kvar hemma var Anna och parets tre barn som då var ett, tre och sju år gamla. Trots att det var tredje gången Daniel åkte iväg, var det första gången kände Anna sig riktigt ensam och övergiven. Känslorna utvecklades snart till ilska. Jag tror att det hade att göra med att jag den här gången hade tre barn att ta hand om. Men också att insatsen var betydligt farligare än de missioner han varit borta på tidigare. Det blev en helt annan stress på mig, berättar Anna. Till slut blev det så jobbigt att Daniel var på väg att avbryta missionen för att åka hem. Men då kom räddningen för Anna. Invidzonen och Svenska För första gången kände jag att jag inte var ensam... Soldathemsförbundet hade anordnat en gemensam träff ute på Soldathemmet på Livgardet. Träffen samlade hemmavarande anhöriga till personal på internationell insats. Det var flickvänner, mammor och pappor och så var det jag och en mamma till, berättar Anna. Anhörigträffen inleddes med en presentationsrunda av alla som deltog. Anna kände till en början att det var lite jobbigt då hon upplevde att alla avslutade sin presentation med att berätta om hur stolta de var över sina soldater/officerare. Så kom turen till den andra kvinnan som också hade barn. Kvinnan som hette Petra ställde sig upp och sa att hon inte alls kände sig stolt. Det hon kände var ren och skär ilska. För första gången kände jag att jag inte var ensam om att vara arg och känna mig övergiven. Det var en enorm lättnad, säger Anna. Igenkännandet läker Mötet med Petra blev en del av räddningen för resten av tiden då Daniel var borta på insats. Det visade sig vara ett stort stöd att träffa någon som var i liknande situation som hon själv var i. Det blev så mycket lättare för mig att tackla mina känslor här hemma och Daniel märkte stor skillnad på mig, berättar Anna. Anna och Petra pratade varje dag och jämförde sina upplevelser under resten av insatstiden. De ringde varandra varje morgon för att höra hur natten varit. Det blev ett enormt stöd för båda. På anhörigträffen på Livgardet träffade Anna även Cesilia från Invidzonen och fick därmed kontakt med organisationen för första gången. På Invidzonens hemsida fick hon kontakt med ännu fler anhöriga som alla hade olika erfarenheter och känslor att dela med sig av. Ingen känsla var tabubelagd, jag kände att här får jag känna och tycka det jag verkligen tycker och vara ärlig. Det var enormt befriande, säger Anna. Anna hade även en personlig kontakt med Cesilia som blev Annas mentor. Det som är så bra med Invidzonens mentornätverk är att det bygger på igenkänning och förståelse. Vi kanske inte har upplevt eller känt exakt samma saker men det finns ändå en helt annan förståelse för varandra när vi varit med om liknande situationer och saker som kan hända när ens partner eller anhörig är borta på internationell insats och flera månader hemifrån, säger Anna. kraften I att hjälpa varandra Efter en tid av ältande och delande av arga känslor hände det något med Anna som gjorde att hennes inställning till insatsen vände. Hon började känna sig stark och stolt och hade lättare att hantera det faktum att Daniel inte var hemma. Det var till slut som att jag hade fått ur mig allt och kunde börja om på nytt, ta nya tag med ny inställning, berättar Anna. Eftersom det stöd Anna fick från Invidzonen fungerade så bra och verkligen hjälpte henne i den situation hon befann sig i, kände hon att hon ville ge tillbaka när hennes man väl kom hem igen. Hon blev mentor på Invidzonen och började själv stötta andra anhöriga. Anna arbetade först som volontär och när det blev en ledig tjänst på huvudkontoret som mentorsansvarig kände hon att det var ett självklart steg. Hon sökte tjänsten och fick den. Det känns oerhört skönt att finnas till för andra anhöriga. Tiden hemma under en insats kan vara påfrestande och svårt för många. Därför är Invidzonen en fantastisk organisation som gör mycket nytta. Det blir så mycket lättare om man har någon att dela den med. Så slipper man hinna bli sådär skitarg som jag var, skrattar Anna. invidzonen är en ideell anhörigorganisation som stöttar anhöriga till personal på internationell insats. Organisationens styrka ligger i att de själva är anhöriga och därför kan känna igen de känslor och frågor som uppkommer vid en insats, därmed kan de erbjuda ett bra stöd och hjälp. Fakta invidzonen invidzonen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som startade 2007 vars målgrupp är anhöriga till utlandstjänstgörande personal. invidzonen har avtal med Försvarsmakten och rikskriminalpolisens utlandsstyrka. invidzonens grundverksamhet består av mentornätverk, chatt, mailjour, stödsamtal träffar och andra aktiviteter för anhöriga. Mer information om invidzonen finns på

5 ANNONS ANNONS 5 FOTO: LEIF ANDRÉN Vattenrening i Pakistan, MSB FOTO: FÖRSVARSMAKTEN Liberia Gaza, 1956 FOTO: JOHANNES TOLF/FÖRSVARSMAKTEN FOTO: ROLAND FRID Afghanistan Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna formar veteranengagemanget för framtiden Sverige har i över 60 år ställt upp med personal, civil som militär, i FNs insatser runt hela vår jord. Runt svenskar har gjort fredstjänst i utlandet någon gång under dessa 60 år. De har gjort en sann insats för Sverige och för världen. Det är för dessa kvinnor och män som Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna finns till. Det är för dem vi engagerar oss. HAR DU ENGAGERAT DIG FÖR VÄRLDEN, ENGAGERAR VI OSS FÖR DIG Vi engagerar oss, före, under och efter utlandsinsatsen, för de som engagerat sig och stöttat utsatta människor i världen. Vi finns till för att ge dem en chans att dela sina erfarenheter och upplevelser med andra och få stöd, men också för att ge dem chans att bidra till samhället även på hemmaplan med sina unika kunskaper och erfarenheter. Vi finns också till för deras nära. Vi tar till vara deras intressen och vi jobbar för att de ska få den respekt och erkänsla som de förtjänar. KOM OCH LEV VÅRA VÄRDERINGAR I Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna drivs vi av starka och tydliga värderingar. Vi tar avstamp i FNs värdegrund och främjar aktivt jämställdhet, jämlikhet och respekt för alla människors lika värde. Våra värderingar har vi sammanfattat i tre ledord, som bildar en akronym. KOM Kamratskap, Omtanke, Medmänsklighet ger uttryck för vår ständiga strävan att skapa band mellan individer, folk och länder för att lösa konflikter. Vi är övertygade om att omtänksamhet bidrar till stabilitet. Ett medmänskligt förhållningssätt till alla vi möter tycker vi är en förutsättning för att mänskliga rättigheter ska kunna tillämpas. FREDSTJÄNST I UTLANDET EN POSITIV ERFARENHET En fredstjänst i ett utsatt land gör även den enskilda individen utsatt. Det är en stor påfrestning och en tid som finns kvar i minnet för resten av livet. Men vi vet att det också är en positiv upplevelse. Fredsveteranen har med sig unika erfarenheter hem. Det är egenskaper och erfarenheter som kan utnyttjas även på hemmaplan, för att öka säkerheten och trygghetskänslan i samhället. SVF STÖDJER OCH UTVECKLAR FREDSVETERANER Den här positiva utvecklingen är inte någon självklarhet som kommer helt av sig själv efter en fredstjänst. För att tillgodogöra sig sina erfarenheter på ett positivt sätt och kunna applicera och använda dem i sitt vardagsliv behöver veteranen få stöd och hjälp. Därför finns Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Vi ger fredsveteraner möjlighet att hemma få samma känsla av gemenskap som under utlandstjänsten. Hos oss får veteranerna prata om sina upplevelser med likasinnade. Vi ger också samtalsstöd genom våra kamratstödjare som har jour via telefon dygnets alla timmar, årets alla dagar. ÖPPET FÖR ALLA Vårt stöd är tillgängligt för alla fredsveteraner, oavsett om de är medlemmar i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna eller inte. Vi värnar om alla veteraner och vi har ett uppdrag från Försvarsmakten att erbjuda stöd. SÄTTER VETERANERNAS FRÅGOR PÅ SAMHÄLLSAGENDAN Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna verkar också för att påverka världen runt omkring oss för att förbättra för alla fredsveteraner. Vi tycker att de ska få den erkänsla och den respekt som de förtjänar. För att åstadkomma det påverkar vi ständigt politiker, myndigheter och beslutsfattare i olika instanser och skapar debatt. SVF ÄR REMISSINSTANS I VETERANFRÅGOR Vi är en naturlig samtalspartner i veteranfrågor till alla myndigheter och andra organisationer. Vi har de senaste åren fått en ökad trovärdighet för förbundet, både bland veteraner, politiker och allmänheten. Vi är redan i dag remissinstans åt flera myndigheter, vilket i sig är ett stort erkännande för vårt förbund och för vårt engagemang i de här frågorna. För att fortsätta vara en erkänd instans för statsmakterna måste vi fortsätta att ställa höga krav på oss själva när det kommer till kompetens, arbetssätt och kapacitet. SVF SIKTAR PÅ FRAMTIDEN MED NY ORGANISATION Veteranlagstiftningen, som förbinder Försvarsmakten att ge stöd åt sina veteraner, är naturligtvis en stor seger för oss, men vi är inte nöjda förrän lagstiftningen omfattar alla fredsveteraner, även de utanför Försvarsmakten. För att värna veteranernas bästa måste vi jobba ännu mer strategiskt och långsiktigt. Därför har vi sedan årsmötet i mars 2013 en helt ny organisation. Vår styrelse arbetar nu långsiktigt och strategiskt för att forma förbundets verksamhet. För att utföra arbetet som styrelsen beslutar har vi ett helt nytt kansli med sex medarbetare, som jobbar ut mot och för medlemmarna och föreningarna. 21 LOKALFÖRENINGAR GÖR DET STORA JOBBET Även i vår nya organisation är det våra 21 lokalföreningar som spelar den allra viktigaste rollen. Det är där människorna finns, och det är när möten sker och människor träffas som utvecklingen kan ske. Därför kommer vi framöver lägga stort fokus på att bilda nya föreningar, bygga upp de föreningar som startas och stödja de föreningar som redan drivs. Föreningarna är vår verkliga grund, och de svarar för kärnverksamheten för att utveckla Kamratskap, Omtanke och Medmänsklighet. ANDERS RAMNERUP Generalsekreterare

6 6 ANNONS ANNONS När jag ser numret till en stödtelefon utlagt på en webbsida, infinner sig genast en massa frågor. Jag undrar över om just mitt bekymmer och mina frågor är tillräckligt viktiga för att jag ska våga störa. Och om jag ringer, vem är det som svarar? Känner jag mig mottagen och känner jag förtroende för den jag pratar med? Anhöriga får stöd av Svenska Soldathemsförbundet via direktnummer När en soldat eller annan person inom Försvarsmakten åker ut på ett utlandsuppdrag, reagerar omgivningen på ett eller annat sätt. Syskon och föräldrar, sambos och barn, andra släktingar och vänner - alla har sin egen uppfattning och sin egen känsla kring beslutet. En enskild soldat som åker ut på ett uppdrag omgärdas av en stor grupp människor som direkt eller indirekt påverkas. I en sådan situation kan anhöriga och vänner känna ett stort behov av att prata med någon som förstår och som lyssnar. Man kommer långt med ett bra nätverk av vänner och släktingar, men ibland kan man behöva prata med någon utomstående. Därför har Svenska Soldathemsförbundet en stödtelefon dit soldatens anhöriga kan ringa! Här följer några vanliga frågor från anhöriga och ett försök att svara på dem: Vem kan ringa till Soldathemsförbundets stödtelefon och vid vilka tillfällen? Alla vänner och anhöriga till personer inom Försvarsmakten som är, kommer att vara, eller har varit iväg på utlandsuppdrag kan ringa. Soldater som är oroliga för sina anhöriga, och utomstående personer som är bekymrade över anhöriga till soldater i utlandstjänst kan också ringa för konsultation och rådgivning. Vad kan jag förvänta mig att få hjälp med? Möjlighet till stödsamtal direkt med den som svarar. Om det under samtalets gång visar sig att det finns behov av fortsatta stödsamtal, slussas du vidare till andra professionella samtalsrådgivare professionell samtalsrådgivning för enskild vuxen, barn/tonåring eller par. Vi har kontakter på många orter i landet. Möjlighet till kontakt med präst eller diakon, när ärendet gäller t.ex. existentiella frågor Har ni tystnadsplikt? Vi använder ordet tystnadslöfte. Det betyder att vi är noggranna med sekretess och yppar inte för någon vad vi hör på ett sådant sätt att din identitet skulle kunna röjas. Till förvarsmakten har vi endast skyldighet att rapportera statistik. Vem gör vad, när ska jag kontakta Försvarsmakten istället? Du ska kontakta Försvarsmakten när soldaten mår dåligt, oavsett om han/hon varit i utlandstjänst, är ute nu eller kommer att göra utlandstjänst. Om en soldat däremot inte vill ha kontakt med Försvarsmakten, går det bra att han/hon kontaktar oss. Försvarsmakten har dessutom det direkta ansvaret för närmast anhöriga när det händer något akut. Se hemsida SOLDATHEMSFÖRBUNDETS PROFESSIONELLA STÖD EN PUSSELBIT BLAND FLERA Försvarsmakten ger Svenska Soldathemsförbundet ekonomiskt anslag för att vi skall kunna tillhandahålla stödtelefon för anhöriga. Soldathemsförbundet har i sin tur ett avtal med Vårsta Kriscentrum, se avseende stödsamtal/rådgivning, dit många av samtalen sedan slussas vidare. Vi kan också förmedla kontakt till familjerådgivare och barnterapeuter i Stockholm. Vårt samarbete med Ersta diakoni innebär att vi kan förmedla hjälp till Barnrättsbyrån, Ersta Vändpunkten och Ersta fristad, se information på Vi samarbetar nära Invidzonen, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Sveriges Kamratföreningar och kan även förmedla kontakt till dem när du behöver lösa praktiska, konkreta problem eller önskar prata med någon i en liknande situation. Vi hoppas att ni ska känna förtroendet för oss! Hälsningar/ MAJ PIHLGREN ROOS Svenska Soldathemsförbundet Vi stödjer hela soldatfamiljen! Familjestödets innehåll är utformat med hänsyn till de förändrade livsvillkor som kan komma att möta soldatens familjemedlemmar, släktingar & nära vänner i samband med en utlandstjänstgöring. Vi erbjuder bland annat PREP-kurser för par, individuellt samtalsstöd, familjerådgivning och aktiviteter vid landets soldathem. Soldathemsförbundet har arbetat med Familjestöd sedan 2008 genom ett formellt uppdrag från Försvarsmakten. Vi utvecklar kontinuerligt stödet utifrån efterfrågade behov, forskning och i samråd med liknande anhörigstödjande organisationer i Tyskland, Holland och Kanada. Stödets utformas med hänsyn till de förändrade livsvillkor som kan komma att möta soldatens anhöriga i samband med en utlandstjänstgöring eller övningsperioder. Passa på att anmäla er till PREP-kurser! För mer info och anmälan, besök vår nya hemsida Soldathemsförbundets jourtelefon nummer är:

7 ANNONS ANNONS 7 BAKGRUND Den första ännu verksamma militära kamratföreningen i Sverige bildades i december Det var Kamratföreningen Vapenbröderna knuten till Vaxholms kustartilleriregemente, KA 1. Som ett litet kuriosum kan nämnas att vapenslaget kustartilleriet bildades först tre år senare Det dröjde ända till första världskrigets utbrott 1914 innan nästa kamratförening, Älvsborgs krigareförening, som den ursprungligen hette, såg dagens ljus. Däremot var det inte andra världskriget som innebar starten för huvuddelen av dagens kamratföreningar. Dessa bildades efter hand åren 1925 till 1939 under intryck av nedrustningen fram till Det sades ju som bekant efter första världskriget att det inte skulle bli något mer världskrig. Man skulle kunna säga att den militära kamratföreningsrörelsen i Sverige fick sitt första uppsving som en protest mot nedrustningen. Det skall dock kraftigt betonas att kamratföreningsrörelsen var och alltjämt är strikt opolitisk. Flera av de nya föreningar, som började sin verksamhet efter 1927, bildades av befäl vid de regementen som drogs in med 1925 års försvarsbeslut. Några av dessa är alltjämt verksamma, t.ex. Föreningen Smålands husarer. Men även vid många av de regementen som levde vidare, skapades kamratföreningar. Den största kamratföreningen då liksom nu är den 1935 instiftade Flottans Män, som tilllika är vår enda vapenslagsförening, och även ett riksförbund inom riksförbundet SMKR. Beredskapen under andra världskriget medförde naturligt nog, att ytterligare kamratföreningar bildades. Men framförallt skedde en betydande ökning av antalet medlemmar i föreningarna. Grunden för detta var givetvis de många och långa inkallelseperioderna med tjänstgöring på avlägsna platser långt från hemorten. Under denna tid tillkom bl.a. de första föreningarna inom flygvapnet. De starka vänskapsband som knöts under denna tid har bestått genom åren även om nu leden glesnar alltmer. RIKSFÖRBUNDET BILDAS Redan under 1930-talet, när antalet föreningar ökade starkt, började man diskutera behovet av en eventuell riksorganisation. Även om kamratföreningsrörelsen var opolitisk ville man dock kunna göra sin stämma hörd. Framför allt ville man kunna deltaga i olika manifestationer som t.ex. Svenska Flaggans Dag och den särskilda årliga vårparaden i Stockholm som inleddes Ett förslag presenterades redan Det kom från Fälttelegrafisternas kamrat-förening, nu Signaltruppernas kamratförening, där man föreslog ett centralråd. Det vann emellertid inte odelat gillande och verksamheten fortsatte att baseras på frivillig samverkan från fall till fall. Det blev det nordiska samarbetet som slutligen ledde fram till den nuvarande riksorganisationens bildande. Det skulle dock komma att dröja åtskilliga år innan ett formellt förbund etablerades bildades De Svenska militära kamratföreningarnas samarbetskommitté. Huvuduppgiften för kommittén var att samordna det svenska deltagandet i de nordiska kamratföreningsmötena som inleddes redan 1946 med ett möte i Köpenhamn. Denna uppgift består ännu i dag. Efter några smärre namnförändringar under åren fastställdes namnet 1992 till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). Riksförbundets uppgifter fram tills idag har, förutom att samordna de nordiska mötena, varit att bevaka framför allt försvarsfrågornas utveckling inte minst på traditionsområdet samt verkar för att sprida försvarsupplysning och vidmakthålla försvarsviljan. Därutöver har förbundet utgjort och utgör allt jämt länken mellan landets kamratföreningar och Försvarsmaktens högkvarter. KAMRATFÖRENINGAR OCH VETERANSTÖD I dag finns kamratföreningsrörelsen spridd över hela landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Ett 70-tal föreningar ingår i förbundet och är mer eller mindre aktiva inom traditionsvård, försvars upplysning, museiverksamhet, social samvaro etc. Flera föreningar engagerar sig i förbandens ceremoniella verksamhet, t.ex. försvarsdagar. I varje förening finns någon eller några av de kamrater som har tjänstgjort i utlandsstyrkorna alltsedan insatserna i Kongo för dryga 50 år sedan och fram tills idag. I samband med den veteranutredning som gjordes 2008 med påföljande lag, har stödet till veteraner och anhöriga Nordiska kamratföreningarna hedrar norska veteraner vid mötet i Oslo ökat markant. Försvarsmakten har tagit hjälp av olika ideella organisationer att, i ett samverkande pussel, efter förmåga stödja veteranerna och deras anhöriga. Sedan tidigare har Svenska Soldathemsförbundet, Invidzonen och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna varit engagerade i stödet till våra utlandsveteraner. Nu är den fjärde pusselbiten på väg att falla på plats nämligen landets kamratföreningar som lokalt, på de flesta större orter där det finns eller har funnits förband, förbereder sig på att kunna dra sitt strå till stacken genom att bl.a. lämna praktiskt stöd till veteraner och deras anhöriga. Under innevarande år informeras kamratföreningarna om veteran- och anhörigstödet. Efterhand som kamratföreningarna delger sina möjligheter att på olika sätt engagera sig i veteran- och anhörigstödet kommer detta att framgå på SMKR:s hemsida FOTO: SMKR

8 ANNONS H E L A D E N N A T E M A T I D N I N G Ä R U T G I V E N A V S V F, I Z, S S H F, S M K R, F M, R K P, M S B, K V V O C H F B A Veterandagen ANNONS med invigning av nationellt Helikopter 16 Black Hawk Stridsbåt 90 allmänheten är välkommen att åka m Stridsfordon Ledning i internationella insatser Minröjning i internationella insatser Kl 1300 Fallskärmsförevisning från C130 Hercules P Restare Nationellt veteranmonument av Monica Larsen Dennis Stridsbåt 90 Allmänheten är välkommen att åka med Veteraner V Ve t ra te r ner Scen 8 Mässtält Läktar e

FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ANNO N S HELA DENNA TEMATIDNING Ä R UTGIVEN AV S V F, I Z, SSH F, S M K R, FM, R KP, M S B, KVV OCH FB A ANNO N S Dist ribueras med Svenska Dagbladet 27 maj 2013 FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Besök

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

Med fokus på insatser FÖRSVARETS. nr 1 2012 Försvarsmaktens personaltidning

Med fokus på insatser FÖRSVARETS. nr 1 2012 Försvarsmaktens personaltidning FÖRSVARETS nr 1 2012 Försvarsmaktens personaltidning Med fokus på insatser DET HÄNDER INOM GENDER STÖD FRÅN ANHÖRIGA TILL ANHÖRIGA BLACKHAWKEN PÅ PLATS innehåll Fokus: Omstrukturering med insatschefen..

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

TILL KUST. Hemvärnsövning: FRÅN FJÄLL. Få sjukskrivningar. i försvaret. Vad händer med dumpade stridsmedel? Fler simulatorer i marinen

TILL KUST. Hemvärnsövning: FRÅN FJÄLL. Få sjukskrivningar. i försvaret. Vad händer med dumpade stridsmedel? Fler simulatorer i marinen MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 4 2014 Hemvärnsövning: FRÅN FJÄLL TILL KUST SIDAN 16 Få sjukskrivningar i försvaret SIDAN 5 Vad händer med dumpade stridsmedel? SIDAN 7 Fler simulatorer i marinen

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Stärker arméns förmåga sid 14

Stärker arméns förmåga sid 14 RESERVOFFICEREN www.reservofficerarna.se Nummer 2 2015 Stärker arméns förmåga sid 14 Medlemmar får tusentals kronor sid 4 Facken står upp för reservare i Polisen sid 5 MAGNUS KONRADSSON FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Läs mer

SÄNKT LÖN SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV. Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning. Struntade i skjutgränser

SÄNKT LÖN SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV. Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning. Struntade i skjutgränser Medlemstidning för Officersförbundet nr 3 2012 Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning SIDAN 5 SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV SÄNKT LÖN SIDAN 14 LEDARE: FÖRSVARS- LOGISTIK PÅ FEL

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen Medlemstidning för Officersförbundet nr 2 2012 Jag känner mig lurad! SIDAN 35 Små marginaler på soldatlön SIDAN 18 ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN SIDAN 6, 7, 28 32 HAW, Ungern: Säkerhetsinspektionen varnar

Läs mer

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS,Swedish Standards Institute ANNONS SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 Foto:Jocke Berglund Årets Bild 2006. Röjningen efter stormen

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Fler kvinnor i totalförsvaret

Fler kvinnor i totalförsvaret R a p p o r t n r 1 8 i p l i k t v e r k e t s R A P P O R T S E R I E 18 Fler kvinnor i totalförsvaret en strategi för Pliktverkets fortsatta arbete för fler kvinnor i totalförsvaret Sofie Wahlman Engström

Läs mer

Två larm i veckan sid 18

Två larm i veckan sid 18 Medlemstidning för Officersförbundet nr 8 2010 F17: Två larm i veckan sid 18 Kroatiska helikoptrar snabbförstärker NBG sid 4 Problem med materiel, löner och fakturor sid 5, 8, 10 Svenska officerare tiger

Läs mer

Två oeniga myndigheter. Ofrivillig. Förändrat förbund. Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister

Två oeniga myndigheter. Ofrivillig. Förändrat förbund. Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 2 2012 Förändrat förbund Omdaningen splittrar föreningarna Facken i Eksjö Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister Möt Karin Enström Ofrivillig sökare

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Lärarhandledning Innehållsförteckning Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4 Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Del 3 Lärarhandledning till seriealbumet Vi ska ses igen,

Läs mer

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 Filmade förhör i tingsrätten sidan 4 Barnahus på försök i Tyresö sidan 8 Sedan då? Om behovet av hjälp för att komma vidare när man utsatts

Läs mer

Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter. Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10

Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter. Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 1/2012 årgång 17 Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10 Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2010

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2010 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2010 Skolan kan få stöd för att bättre kunna hjälpa barn med förvärvad hjärnskada 1 2 Ur innehållet 6 Förbundsstämma 2010: Ny ordförande

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

Inga hopplösa fall Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med gängerfarenhet

Inga hopplösa fall Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med gängerfarenhet Inga hopplösa fall Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med gängerfarenhet Författare: Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Malmö högskola FÖRORD Den här utvärderingen har

Läs mer