FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR UTGIVEN AV SVF, IZ, SSHF, SMKR, FM, RKP, MSB, KVV OCH FBA ANNONS Distribueras med Svenska Dagbladet 27 maj 2013 FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Besök Veterandagen den 29 maj vid Sjöhistoriska museet i närvaro av H.M. kung Carl XVI Gustaf, ÖB och försvarsministern. Läs mer på sidorna 8-9 POLISENS UTLANDSSEKTION AAGAARD LEIF ANDRÉN NIKLAS EHLEN/FÖRSVARSMAKTEN NICKLAS GUSTAFSSON/FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARSMAKTEN Swedish Veterans Federation

2 polisens UtlA ndssektion AA g AArd l eif Andrén FörsvA rsma kten FörsvA rsma kten 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR UTGIVEN AV SVF, IZ, SSHF, SMKR, FM, RKP, MSB, KVV OCH FBA ANNONS Annons hela denna tematidning är utgiven av Sv F, i Z, SSh F, Sm K r, Fm, r KP, m SB, Kvv och FBa Annons Distribueras med Svenska Dagbladet 27 maj 2013 FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Besök Veterandagen den 29 maj vid Sjöhistoriska museet i närvaro av H.M. kung Carl XVI Gustaf, ÖB och försvarsministern. Läs mer på sidorna 8-9 Bästa läsare n ickla s gustafsson/försva rsma kten n ikla s e hlen/försva rsma kten Swedish Veterans Federation FÖR FRED OCH DEMOKRATI är en tematidning distri buerad med Svenska Dagbladet den 27 maj 2013 Omslagsfoton Försvarsmakten, Niklas Ehlen/ Försvarsmakten, Aagaard, Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten, Polisens utlandssektion, Leif Andrén, Försvarsmakten Tidningen produceras av Manderley Media för medverkande organisationer (se förteckning härintill) Produktion Per Axel Nordfeldt Manderley Media Bastugatan 24 B Stockholm Redaktör och projektledare Per Lennartsson Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna För frågor om innehållet kontakta Per Lennartsson Formgivning Björnekull Design Tryck V-TAB Ett Svanenmärkt tryckeri Sverige har i över 60 år bidragit med personal, civil som militär, i FN:s insatser i en stor del av världen. Kvinnor och män har lämnat sina arbetsplatser, familjer och anhöriga för att bidra till att lösa konflikter och hjälpa utsatta medmänniskor. I Sverige har vi ännu inte ett överenskommet namn för dessa fredsbevarare. Här väljer vi att använda ordet veteran och menar då alla som internationellt deltagit i fredsfrämjande eller humanitära insatser. Fredsinsatserna som våra veteraner gör ger ett mervärde för Sverige, genom de band som knyts, mellan vårt land och de platser dit vi sänder personal, men också på hemmaplan för en tryggare och säkrare tillvaro i Sverige. FÖRBÄTTRAR VÄRLDEN OCH HEMBYGDEN Efter en fredsinsats i utlandet kommer våra veteraner hem berikade med nya perspektiv och erfarenheter. De har en ny syn på omvärlden som ger större öppenhet och större förståelse för andra kulturer, etnicitet och konflikter. De har unika erfarenheter och kompetenser som är lika nödvändiga i Mazar-e-Sharif som i Malmköping. Veteranerna har redan förbättrat världen något och har en drivkraft att även förbättra sina hembygder. De är ofta efterfrågade som föreläsare, men det är bara din fantasi som egentligen sätter gränser för hur du och ditt samhälle kan ta hjälp av era veteraner. OM INNEHÅLLET I TIDNINGEN Den här tidningen är tillägnad alla dessa veteraner, som bidrar till att göra jorden till en något bättre plats att leva på. Du kan läsa om de myndigheter som sänder ut svensk per sonal på en mängd skilda uppdrag jorden runt. Här finns också ideella organisationer som ger stöd och hjälp till veteranerna och deras anhöriga, både före, under och efter fredsinsatsen. Utöver myndigheterna du hittar i tidningen arbetar även andra myndigheter utomlands, bland annat Kustbevakningen och Tullverket. MISSA INTE VETERANDAGSFIRANDET I Sverige firas Veterandagen den 29 maj varje år. Missa inte möjligheten att lära dig mer om fredsinsatserna på Veterandagsfirandet vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Det blir en dag för hela familjen. Program och karta för hela firandet finns på sidan 8-9 i den här tidningen. På plats finns en mängd aktörer med koppling till veteranerna och som vanligt delas flera utmärkelser ut, bland annat till Årets Veteran. Speciellt för i år är att H.K.H Carl Gustaf avtäcker ett nytt monument för Sveriges alla veteraner. Vi hoppas att ni ska finna tidningen läsvärd och informationsrik. Per Lennartsson Informationschef Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna FOTO: ANDRÉ KARJEL Innehåll Krönika Allan Widman: Veteraner ger folkförankring sidan 3 Veteranen och dennes anhöriga i centrum sidan 3 Anhöriga stöttar anhöriga (InvidZonen) sidan 4 SVF formar för framtiden sidan 5 Anhöriga får stöd (SSHF) sidan 6 Kamratföreningar (SMKR) sidan 7 Veterandagen 29 maj 2013, översikt sidorna 8-9 FM sätter veteranen och dennes anhöriga i centrum sidan 10 Starkt engagemang för medmänniskor (MSB) sidan 11 Svensk polis arbetar för fred och demokrati (RKP) sidan 12 Kriminalvården (KVV) sidan 13 Fredshandlingar blir historia (FBA) sidan 14 Peace and Security Summit sidan 15 From Soldier to Soldier sidan 15 Medverkande på veterandagen 29 maj 2013 vid Sjöhistoriska Muséet i Stockholm Medverkande myndigheter Folke Bernadotte Akademin (FBA) Försvarsmakten (FM) Kriminalvården (KVV) Kustbevakningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Polisen (RKP) Tullverket Medverkande ideella organisationer InvidZonen (IZ) Soldathemsförbundets familjestöd (SSHF) Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Övriga medverkande Armémuseum Försvarshögskolan

3 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR UTGIVEN AV SVF, IZ, SSHF, SMKR, FM, RKP, MSB, KVV OCH FBA ANNONS 3 Krönika: Allan Widman VETERANEN OCH DENNES ANHÖRIGA Veteraner ger folkförankring I CENTRUM Få verksamheter är så centrala för det svenska samhället som dess militära försvar. Därmed berör snart sagt varje del av Försvarsmakten hela det svenska folket. Det gäller oavsett om personalförsörjning sker genom lagreglerad plikt eller frivillig rekrytering på arbetsmarknadens villkor. Det gäller såväl de insatser som görs internationellt som de som är begränsade till svenskt territorium. Försvarsmakten finns till för Sverige. I ett land som levt i fred i två hundra år finns sällan personliga minnen av säkerhetspolitikens mer tragiska dimensioner. Detta till skillnad från i våra grannländer där hotet om existentiell utplåning varit en realitet som traderats från individ till individ i generation efter generation. Det är bekymmersamt att Göteborgs universitet i sina SOM-undersökningar stadigt visar att svenska folkets förtroende för försvaret är markant lägre än för andra jämförbara myndigheter som polis och domstolar. Redan i kommentarerna 2007 skriver SOM-institutet: Polisen har en förtroendeskapande närhet till medborgarna som försvaret saknar. Och sedan dess har inte kontaktytorna mellan försvaret och resten av samhället vidgats. Snarare tvärtom. Det är därför positivt att Sveriges andra största stad tillförs två sjukvårdskompanier med 278 befattningar från Skövde. Gamla Skaraborgs län är nog idag en av ytterst få landsändar där Försvarsmakten fortfarande är en del av den samhälleliga vardagen. En stor del av Sveriges potentiella rekryter finns i de större städerna och därför måste Försvarsmakten verka och synas i städer som Göteborg, Malmö, Uppsala och Norrköping. Det vore olyckligt om Försvarsmakten krympte sin närvaro över landet ytterligare. En kampanj i media kan definitivt resultera i temporär uppmärksamhet och generera omedelbar respons. Men för sin uthålliga position har Försvarsmakten förlitat sig på nätverk av likasinnande. Tack vare tidningen Värnpliktsnytt, salig i åminnelse, så har en betydande del av Sveriges journalistkår en grundläggande kännedom om militärt försvar. Valen till värnpliktsriksdagar och värnpliktsråd har kontinuerligt skolat ledare till samtliga politiska partier och Försvarets tolkskola har försörjt utrikesdepartementet med aspiranter till diplomatutbildningen. Under epoken med tiotusentals reservofficerare fanns det knappast en företagsledning, oavsett bransch, som inte hade åtminstone en reservofficer. Allt detta är nu borta. Om svenska folkets förtroende för försvaret ska kunna återställas, så måste föregångsmän och dito kvinnor med sina exempel få visa vägen. Världsmästare som Stellan Bengtsson och Ingemar Stenmark gjorde värnplikt på sitt sätt i den tidens idrottsplutoner. Alldeles oavsett hur bra soldater de hann bli mellan alla permissioner för internationella tävlingar, så visade de att försvaret var viktigt. Det är en roll som idag kanske bara fältartisterna har lyckats fortsätta utan avbrott. I alla de stater, som liksom Sverige, valt en All-Volunteer-Force är det veteranerna som är föredömena, för att inte säga hjältarna. Statsmakterna lyfter fram sina veteraner och folket kan identifiera vad som förkroppsligar den egna statens värden och därmed dess varaktiga existensberättigande. Pusslet symboliserar hur Försvarsmakten tillsammans med ideella organisationer arbetar med veteran- och anhörigfrågor. En veteran är en resursstark person som deltagit i några av de mest dramatiska händelserna i världen. Veteranerna förtjänar samhällets erkänsla och respekt. Citatet belyser hur Försvarsmakten ser på sina veteraner. Försvarsmakten vet också att de anhöriga påverkas av verksamheten. De senaste åren har Försvarsmakten intensifierat arbetet med att sätta veteranerna och dess anhöriga i centrum, att ge begreppet veteran ett civilt meritvärde samt att, vid behov, ge veteraner och anhöriga stöd. Som en del i detta arbete har avtal med frivilliga försvarsorganisationer och ideella organisationer tecknats.

4 4 ANNONS ANNONS AnhörigA stöttar för Anna blev invidzonen räddningen när hennes man var på insats. AnhörigA AnnAs man DAniel åkte iväg på sin tredje insats till Afghanistan Kvar hemma var Anna och parets tre barn som då var ett, tre och sju år gamla. Trots att det var tredje gången Daniel åkte iväg, var det första gången kände Anna sig riktigt ensam och övergiven. Känslorna utvecklades snart till ilska. Jag tror att det hade att göra med att jag den här gången hade tre barn att ta hand om. Men också att insatsen var betydligt farligare än de missioner han varit borta på tidigare. Det blev en helt annan stress på mig, berättar Anna. Till slut blev det så jobbigt att Daniel var på väg att avbryta missionen för att åka hem. Men då kom räddningen för Anna. Invidzonen och Svenska För första gången kände jag att jag inte var ensam... Soldathemsförbundet hade anordnat en gemensam träff ute på Soldathemmet på Livgardet. Träffen samlade hemmavarande anhöriga till personal på internationell insats. Det var flickvänner, mammor och pappor och så var det jag och en mamma till, berättar Anna. Anhörigträffen inleddes med en presentationsrunda av alla som deltog. Anna kände till en början att det var lite jobbigt då hon upplevde att alla avslutade sin presentation med att berätta om hur stolta de var över sina soldater/officerare. Så kom turen till den andra kvinnan som också hade barn. Kvinnan som hette Petra ställde sig upp och sa att hon inte alls kände sig stolt. Det hon kände var ren och skär ilska. För första gången kände jag att jag inte var ensam om att vara arg och känna mig övergiven. Det var en enorm lättnad, säger Anna. Igenkännandet läker Mötet med Petra blev en del av räddningen för resten av tiden då Daniel var borta på insats. Det visade sig vara ett stort stöd att träffa någon som var i liknande situation som hon själv var i. Det blev så mycket lättare för mig att tackla mina känslor här hemma och Daniel märkte stor skillnad på mig, berättar Anna. Anna och Petra pratade varje dag och jämförde sina upplevelser under resten av insatstiden. De ringde varandra varje morgon för att höra hur natten varit. Det blev ett enormt stöd för båda. På anhörigträffen på Livgardet träffade Anna även Cesilia från Invidzonen och fick därmed kontakt med organisationen för första gången. På Invidzonens hemsida fick hon kontakt med ännu fler anhöriga som alla hade olika erfarenheter och känslor att dela med sig av. Ingen känsla var tabubelagd, jag kände att här får jag känna och tycka det jag verkligen tycker och vara ärlig. Det var enormt befriande, säger Anna. Anna hade även en personlig kontakt med Cesilia som blev Annas mentor. Det som är så bra med Invidzonens mentornätverk är att det bygger på igenkänning och förståelse. Vi kanske inte har upplevt eller känt exakt samma saker men det finns ändå en helt annan förståelse för varandra när vi varit med om liknande situationer och saker som kan hända när ens partner eller anhörig är borta på internationell insats och flera månader hemifrån, säger Anna. kraften I att hjälpa varandra Efter en tid av ältande och delande av arga känslor hände det något med Anna som gjorde att hennes inställning till insatsen vände. Hon började känna sig stark och stolt och hade lättare att hantera det faktum att Daniel inte var hemma. Det var till slut som att jag hade fått ur mig allt och kunde börja om på nytt, ta nya tag med ny inställning, berättar Anna. Eftersom det stöd Anna fick från Invidzonen fungerade så bra och verkligen hjälpte henne i den situation hon befann sig i, kände hon att hon ville ge tillbaka när hennes man väl kom hem igen. Hon blev mentor på Invidzonen och började själv stötta andra anhöriga. Anna arbetade först som volontär och när det blev en ledig tjänst på huvudkontoret som mentorsansvarig kände hon att det var ett självklart steg. Hon sökte tjänsten och fick den. Det känns oerhört skönt att finnas till för andra anhöriga. Tiden hemma under en insats kan vara påfrestande och svårt för många. Därför är Invidzonen en fantastisk organisation som gör mycket nytta. Det blir så mycket lättare om man har någon att dela den med. Så slipper man hinna bli sådär skitarg som jag var, skrattar Anna. invidzonen är en ideell anhörigorganisation som stöttar anhöriga till personal på internationell insats. Organisationens styrka ligger i att de själva är anhöriga och därför kan känna igen de känslor och frågor som uppkommer vid en insats, därmed kan de erbjuda ett bra stöd och hjälp. Fakta invidzonen invidzonen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som startade 2007 vars målgrupp är anhöriga till utlandstjänstgörande personal. invidzonen har avtal med Försvarsmakten och rikskriminalpolisens utlandsstyrka. invidzonens grundverksamhet består av mentornätverk, chatt, mailjour, stödsamtal träffar och andra aktiviteter för anhöriga. Mer information om invidzonen finns på

5 ANNONS ANNONS 5 FOTO: LEIF ANDRÉN Vattenrening i Pakistan, MSB FOTO: FÖRSVARSMAKTEN Liberia Gaza, 1956 FOTO: JOHANNES TOLF/FÖRSVARSMAKTEN FOTO: ROLAND FRID Afghanistan Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna formar veteranengagemanget för framtiden Sverige har i över 60 år ställt upp med personal, civil som militär, i FNs insatser runt hela vår jord. Runt svenskar har gjort fredstjänst i utlandet någon gång under dessa 60 år. De har gjort en sann insats för Sverige och för världen. Det är för dessa kvinnor och män som Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna finns till. Det är för dem vi engagerar oss. HAR DU ENGAGERAT DIG FÖR VÄRLDEN, ENGAGERAR VI OSS FÖR DIG Vi engagerar oss, före, under och efter utlandsinsatsen, för de som engagerat sig och stöttat utsatta människor i världen. Vi finns till för att ge dem en chans att dela sina erfarenheter och upplevelser med andra och få stöd, men också för att ge dem chans att bidra till samhället även på hemmaplan med sina unika kunskaper och erfarenheter. Vi finns också till för deras nära. Vi tar till vara deras intressen och vi jobbar för att de ska få den respekt och erkänsla som de förtjänar. KOM OCH LEV VÅRA VÄRDERINGAR I Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna drivs vi av starka och tydliga värderingar. Vi tar avstamp i FNs värdegrund och främjar aktivt jämställdhet, jämlikhet och respekt för alla människors lika värde. Våra värderingar har vi sammanfattat i tre ledord, som bildar en akronym. KOM Kamratskap, Omtanke, Medmänsklighet ger uttryck för vår ständiga strävan att skapa band mellan individer, folk och länder för att lösa konflikter. Vi är övertygade om att omtänksamhet bidrar till stabilitet. Ett medmänskligt förhållningssätt till alla vi möter tycker vi är en förutsättning för att mänskliga rättigheter ska kunna tillämpas. FREDSTJÄNST I UTLANDET EN POSITIV ERFARENHET En fredstjänst i ett utsatt land gör även den enskilda individen utsatt. Det är en stor påfrestning och en tid som finns kvar i minnet för resten av livet. Men vi vet att det också är en positiv upplevelse. Fredsveteranen har med sig unika erfarenheter hem. Det är egenskaper och erfarenheter som kan utnyttjas även på hemmaplan, för att öka säkerheten och trygghetskänslan i samhället. SVF STÖDJER OCH UTVECKLAR FREDSVETERANER Den här positiva utvecklingen är inte någon självklarhet som kommer helt av sig själv efter en fredstjänst. För att tillgodogöra sig sina erfarenheter på ett positivt sätt och kunna applicera och använda dem i sitt vardagsliv behöver veteranen få stöd och hjälp. Därför finns Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Vi ger fredsveteraner möjlighet att hemma få samma känsla av gemenskap som under utlandstjänsten. Hos oss får veteranerna prata om sina upplevelser med likasinnade. Vi ger också samtalsstöd genom våra kamratstödjare som har jour via telefon dygnets alla timmar, årets alla dagar. ÖPPET FÖR ALLA Vårt stöd är tillgängligt för alla fredsveteraner, oavsett om de är medlemmar i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna eller inte. Vi värnar om alla veteraner och vi har ett uppdrag från Försvarsmakten att erbjuda stöd. SÄTTER VETERANERNAS FRÅGOR PÅ SAMHÄLLSAGENDAN Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna verkar också för att påverka världen runt omkring oss för att förbättra för alla fredsveteraner. Vi tycker att de ska få den erkänsla och den respekt som de förtjänar. För att åstadkomma det påverkar vi ständigt politiker, myndigheter och beslutsfattare i olika instanser och skapar debatt. SVF ÄR REMISSINSTANS I VETERANFRÅGOR Vi är en naturlig samtalspartner i veteranfrågor till alla myndigheter och andra organisationer. Vi har de senaste åren fått en ökad trovärdighet för förbundet, både bland veteraner, politiker och allmänheten. Vi är redan i dag remissinstans åt flera myndigheter, vilket i sig är ett stort erkännande för vårt förbund och för vårt engagemang i de här frågorna. För att fortsätta vara en erkänd instans för statsmakterna måste vi fortsätta att ställa höga krav på oss själva när det kommer till kompetens, arbetssätt och kapacitet. SVF SIKTAR PÅ FRAMTIDEN MED NY ORGANISATION Veteranlagstiftningen, som förbinder Försvarsmakten att ge stöd åt sina veteraner, är naturligtvis en stor seger för oss, men vi är inte nöjda förrän lagstiftningen omfattar alla fredsveteraner, även de utanför Försvarsmakten. För att värna veteranernas bästa måste vi jobba ännu mer strategiskt och långsiktigt. Därför har vi sedan årsmötet i mars 2013 en helt ny organisation. Vår styrelse arbetar nu långsiktigt och strategiskt för att forma förbundets verksamhet. För att utföra arbetet som styrelsen beslutar har vi ett helt nytt kansli med sex medarbetare, som jobbar ut mot och för medlemmarna och föreningarna. 21 LOKALFÖRENINGAR GÖR DET STORA JOBBET Även i vår nya organisation är det våra 21 lokalföreningar som spelar den allra viktigaste rollen. Det är där människorna finns, och det är när möten sker och människor träffas som utvecklingen kan ske. Därför kommer vi framöver lägga stort fokus på att bilda nya föreningar, bygga upp de föreningar som startas och stödja de föreningar som redan drivs. Föreningarna är vår verkliga grund, och de svarar för kärnverksamheten för att utveckla Kamratskap, Omtanke och Medmänsklighet. ANDERS RAMNERUP Generalsekreterare

6 6 ANNONS ANNONS När jag ser numret till en stödtelefon utlagt på en webbsida, infinner sig genast en massa frågor. Jag undrar över om just mitt bekymmer och mina frågor är tillräckligt viktiga för att jag ska våga störa. Och om jag ringer, vem är det som svarar? Känner jag mig mottagen och känner jag förtroende för den jag pratar med? Anhöriga får stöd av Svenska Soldathemsförbundet via direktnummer När en soldat eller annan person inom Försvarsmakten åker ut på ett utlandsuppdrag, reagerar omgivningen på ett eller annat sätt. Syskon och föräldrar, sambos och barn, andra släktingar och vänner - alla har sin egen uppfattning och sin egen känsla kring beslutet. En enskild soldat som åker ut på ett uppdrag omgärdas av en stor grupp människor som direkt eller indirekt påverkas. I en sådan situation kan anhöriga och vänner känna ett stort behov av att prata med någon som förstår och som lyssnar. Man kommer långt med ett bra nätverk av vänner och släktingar, men ibland kan man behöva prata med någon utomstående. Därför har Svenska Soldathemsförbundet en stödtelefon dit soldatens anhöriga kan ringa! Här följer några vanliga frågor från anhöriga och ett försök att svara på dem: Vem kan ringa till Soldathemsförbundets stödtelefon och vid vilka tillfällen? Alla vänner och anhöriga till personer inom Försvarsmakten som är, kommer att vara, eller har varit iväg på utlandsuppdrag kan ringa. Soldater som är oroliga för sina anhöriga, och utomstående personer som är bekymrade över anhöriga till soldater i utlandstjänst kan också ringa för konsultation och rådgivning. Vad kan jag förvänta mig att få hjälp med? Möjlighet till stödsamtal direkt med den som svarar. Om det under samtalets gång visar sig att det finns behov av fortsatta stödsamtal, slussas du vidare till andra professionella samtalsrådgivare professionell samtalsrådgivning för enskild vuxen, barn/tonåring eller par. Vi har kontakter på många orter i landet. Möjlighet till kontakt med präst eller diakon, när ärendet gäller t.ex. existentiella frågor Har ni tystnadsplikt? Vi använder ordet tystnadslöfte. Det betyder att vi är noggranna med sekretess och yppar inte för någon vad vi hör på ett sådant sätt att din identitet skulle kunna röjas. Till förvarsmakten har vi endast skyldighet att rapportera statistik. Vem gör vad, när ska jag kontakta Försvarsmakten istället? Du ska kontakta Försvarsmakten när soldaten mår dåligt, oavsett om han/hon varit i utlandstjänst, är ute nu eller kommer att göra utlandstjänst. Om en soldat däremot inte vill ha kontakt med Försvarsmakten, går det bra att han/hon kontaktar oss. Försvarsmakten har dessutom det direkta ansvaret för närmast anhöriga när det händer något akut. Se hemsida SOLDATHEMSFÖRBUNDETS PROFESSIONELLA STÖD EN PUSSELBIT BLAND FLERA Försvarsmakten ger Svenska Soldathemsförbundet ekonomiskt anslag för att vi skall kunna tillhandahålla stödtelefon för anhöriga. Soldathemsförbundet har i sin tur ett avtal med Vårsta Kriscentrum, se avseende stödsamtal/rådgivning, dit många av samtalen sedan slussas vidare. Vi kan också förmedla kontakt till familjerådgivare och barnterapeuter i Stockholm. Vårt samarbete med Ersta diakoni innebär att vi kan förmedla hjälp till Barnrättsbyrån, Ersta Vändpunkten och Ersta fristad, se information på Vi samarbetar nära Invidzonen, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Sveriges Kamratföreningar och kan även förmedla kontakt till dem när du behöver lösa praktiska, konkreta problem eller önskar prata med någon i en liknande situation. Vi hoppas att ni ska känna förtroendet för oss! Hälsningar/ MAJ PIHLGREN ROOS Svenska Soldathemsförbundet Vi stödjer hela soldatfamiljen! Familjestödets innehåll är utformat med hänsyn till de förändrade livsvillkor som kan komma att möta soldatens familjemedlemmar, släktingar & nära vänner i samband med en utlandstjänstgöring. Vi erbjuder bland annat PREP-kurser för par, individuellt samtalsstöd, familjerådgivning och aktiviteter vid landets soldathem. Soldathemsförbundet har arbetat med Familjestöd sedan 2008 genom ett formellt uppdrag från Försvarsmakten. Vi utvecklar kontinuerligt stödet utifrån efterfrågade behov, forskning och i samråd med liknande anhörigstödjande organisationer i Tyskland, Holland och Kanada. Stödets utformas med hänsyn till de förändrade livsvillkor som kan komma att möta soldatens anhöriga i samband med en utlandstjänstgöring eller övningsperioder. Passa på att anmäla er till PREP-kurser! För mer info och anmälan, besök vår nya hemsida Soldathemsförbundets jourtelefon nummer är:

7 ANNONS ANNONS 7 BAKGRUND Den första ännu verksamma militära kamratföreningen i Sverige bildades i december Det var Kamratföreningen Vapenbröderna knuten till Vaxholms kustartilleriregemente, KA 1. Som ett litet kuriosum kan nämnas att vapenslaget kustartilleriet bildades först tre år senare Det dröjde ända till första världskrigets utbrott 1914 innan nästa kamratförening, Älvsborgs krigareförening, som den ursprungligen hette, såg dagens ljus. Däremot var det inte andra världskriget som innebar starten för huvuddelen av dagens kamratföreningar. Dessa bildades efter hand åren 1925 till 1939 under intryck av nedrustningen fram till Det sades ju som bekant efter första världskriget att det inte skulle bli något mer världskrig. Man skulle kunna säga att den militära kamratföreningsrörelsen i Sverige fick sitt första uppsving som en protest mot nedrustningen. Det skall dock kraftigt betonas att kamratföreningsrörelsen var och alltjämt är strikt opolitisk. Flera av de nya föreningar, som började sin verksamhet efter 1927, bildades av befäl vid de regementen som drogs in med 1925 års försvarsbeslut. Några av dessa är alltjämt verksamma, t.ex. Föreningen Smålands husarer. Men även vid många av de regementen som levde vidare, skapades kamratföreningar. Den största kamratföreningen då liksom nu är den 1935 instiftade Flottans Män, som tilllika är vår enda vapenslagsförening, och även ett riksförbund inom riksförbundet SMKR. Beredskapen under andra världskriget medförde naturligt nog, att ytterligare kamratföreningar bildades. Men framförallt skedde en betydande ökning av antalet medlemmar i föreningarna. Grunden för detta var givetvis de många och långa inkallelseperioderna med tjänstgöring på avlägsna platser långt från hemorten. Under denna tid tillkom bl.a. de första föreningarna inom flygvapnet. De starka vänskapsband som knöts under denna tid har bestått genom åren även om nu leden glesnar alltmer. RIKSFÖRBUNDET BILDAS Redan under 1930-talet, när antalet föreningar ökade starkt, började man diskutera behovet av en eventuell riksorganisation. Även om kamratföreningsrörelsen var opolitisk ville man dock kunna göra sin stämma hörd. Framför allt ville man kunna deltaga i olika manifestationer som t.ex. Svenska Flaggans Dag och den särskilda årliga vårparaden i Stockholm som inleddes Ett förslag presenterades redan Det kom från Fälttelegrafisternas kamrat-förening, nu Signaltruppernas kamratförening, där man föreslog ett centralråd. Det vann emellertid inte odelat gillande och verksamheten fortsatte att baseras på frivillig samverkan från fall till fall. Det blev det nordiska samarbetet som slutligen ledde fram till den nuvarande riksorganisationens bildande. Det skulle dock komma att dröja åtskilliga år innan ett formellt förbund etablerades bildades De Svenska militära kamratföreningarnas samarbetskommitté. Huvuduppgiften för kommittén var att samordna det svenska deltagandet i de nordiska kamratföreningsmötena som inleddes redan 1946 med ett möte i Köpenhamn. Denna uppgift består ännu i dag. Efter några smärre namnförändringar under åren fastställdes namnet 1992 till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). Riksförbundets uppgifter fram tills idag har, förutom att samordna de nordiska mötena, varit att bevaka framför allt försvarsfrågornas utveckling inte minst på traditionsområdet samt verkar för att sprida försvarsupplysning och vidmakthålla försvarsviljan. Därutöver har förbundet utgjort och utgör allt jämt länken mellan landets kamratföreningar och Försvarsmaktens högkvarter. KAMRATFÖRENINGAR OCH VETERANSTÖD I dag finns kamratföreningsrörelsen spridd över hela landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Ett 70-tal föreningar ingår i förbundet och är mer eller mindre aktiva inom traditionsvård, försvars upplysning, museiverksamhet, social samvaro etc. Flera föreningar engagerar sig i förbandens ceremoniella verksamhet, t.ex. försvarsdagar. I varje förening finns någon eller några av de kamrater som har tjänstgjort i utlandsstyrkorna alltsedan insatserna i Kongo för dryga 50 år sedan och fram tills idag. I samband med den veteranutredning som gjordes 2008 med påföljande lag, har stödet till veteraner och anhöriga Nordiska kamratföreningarna hedrar norska veteraner vid mötet i Oslo ökat markant. Försvarsmakten har tagit hjälp av olika ideella organisationer att, i ett samverkande pussel, efter förmåga stödja veteranerna och deras anhöriga. Sedan tidigare har Svenska Soldathemsförbundet, Invidzonen och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna varit engagerade i stödet till våra utlandsveteraner. Nu är den fjärde pusselbiten på väg att falla på plats nämligen landets kamratföreningar som lokalt, på de flesta större orter där det finns eller har funnits förband, förbereder sig på att kunna dra sitt strå till stacken genom att bl.a. lämna praktiskt stöd till veteraner och deras anhöriga. Under innevarande år informeras kamratföreningarna om veteran- och anhörigstödet. Efterhand som kamratföreningarna delger sina möjligheter att på olika sätt engagera sig i veteran- och anhörigstödet kommer detta att framgå på SMKR:s hemsida FOTO: SMKR

8 ANNONS H E L A D E N N A T E M A T I D N I N G Ä R U T G I V E N A V S V F, I Z, S S H F, S M K R, F M, R K P, M S B, K V V O C H F B A Veterandagen ANNONS med invigning av nationellt Helikopter 16 Black Hawk Stridsbåt 90 allmänheten är välkommen att åka m Stridsfordon Ledning i internationella insatser Minröjning i internationella insatser Kl 1300 Fallskärmsförevisning från C130 Hercules P Restare Nationellt veteranmonument av Monica Larsen Dennis Stridsbåt 90 Allmänheten är välkommen att åka med Veteraner V Ve t ra te r ner Scen 8 Mässtält Läktar e

9 n 29 maj 2013 ANNONS H E L A D E N N A T E M A T I D N I N G Ä R U T G I V E N A V S V F, I Z, S S H F, S M K R, F M, R K P, M S B, K V V O C H F B A veteranmonument Restare med med PP Myndigheter Myndigheteroch ochideella ideella organisationer organisationer förevisar förevisaregen egen verksamhet verksamhetur urett ettveteranveteranperspektiv perspektiv Invigning Invigningav avdet detnya nyanationella nationella veteranmonumentet veteranmonumentet Veteran Veteranceremoni, ceremoni,utdelning utdelning av avkrigsdekorationer krigsdekorationer H.M H.MKonungen, Konungen,försvarsminister försvarsminister Karin KarinEnström Enströmoch ochöb ÖBSverker Sverker Göranson Göransonmedverkar. medverkar Enklare Enklaremåltid måltidoch ochgemensamt gemensamt umgänge umgängeiimässtältet mässtältet Sveriges SverigesVeteranförbund Veteranförbund Fredsbaskrarna Fredsbaskrarnadelar delarut utpriset priset Årets ÅretsVeteran Veteran iimässtältet mässtältet Veterankonsert Veterankonsert VIP VIP mottagning mottagning USSÉ MU ÉE ET T M Ståplats Ståplats publik publik Program VIP VIP A KA RIISSK OR TO HIISST ÖH SSJJÖ Caafféé & C &R Reessttaau urraan ngg Sveriges SverigesVeteranförbund Veteranförbund Fredsbaskrarna Fredsbaskrarna(SVF) (SVF) ANNONS 9

10 10 ANNONS ANNONS FOTO: FÖRSVARSMAKTEN FOTO: FÖRSVARSMAKTEN FOTO: MARCUS OLSSON/FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten sätter veteranen och dennes anhöriga i centrum Försvarsmaktens veteran- och anhörigarbete tar utgångspunkt i att en veteran är en resursstark person som deltagit i några av de mest dramatiska händelserna i världen, veteranerna förtjänar samhällets erkänsla och respekt. Veteranen är en god ambassadör för Försvarsmaktens verksamhet, en person med högt meritvärde. Förutom att exploatera den kraft, kompetens och unika erfarenhet som veteranen bär med sig efter att ha gjort insats så kraftsamlas arbetet till att ge stöd råd och vägledning till Försvarsmaktens personal och deras familjer före under och efter insats. Strävan är att arbetet ska ske preventivt. Veteran- och anhörigarbetet sker naturligt, som en naturlig del av det ordinarie ledar- och chefskapet där individens alla perspektiv och roller beaktas. Sedan 2011 har Försvarsmakten aktivt arbetat med att genomföra den veteranpolitik som riksdagen beslutat. Tillsammans med andra myndigheter och organisationer, de nordiska grannländerna och de baltiska staterna sker löpande samordning och utveckling. Försvarsmaktens veterankoncept är decentraliserat, veteranen och dennes anhöriga skall mötas, och i den mån så behövs stöttas vid respektive förband runt om i landet. Lokalt och regionalt sker även kontakt och samordning med veteraners arbetsgivare. Vid dessa kontakter är det av största vikt att förmedla och kommunicera veteranens unika kunskap, erfarenhet och meritvärde. Ideella veteran- och anhörigorganisationer utgör en mycket viktig del av konceptet och Försvarsmakten är mycket nöjda med att ha ett nära och effektivt samarbete med Sveriges veteranförbund, Svenska soldathemsförbundet, Invidzonen och Sveriges militära kamratföreningars riksförbund. Försvarsmaktens veteran- och an - hörig arbete skall vila på vetenskaplig grund, varför ett viktigt område att utveckla är forskning och statistik. Forskningsprojekt syftande till att klarlägga hur Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga mår har iscensatts bland annat hos Karolinska institutet, Försvarets forskningsinstitut och Kristianstads högskola. Resultat kommer löpande att redovisas med start under Försvarsmaktens veteran- och anhörigarbete har ett flertal utmaningar. Att nå ut till veteranerna, skapa och bibehålla kontakt är viktigt. Att skapa öppenhet och tilltro är av största betydelse för att nå de som är i behov av stöd. Att tydliggöra och kommunicera veteranernas meritvärde är centralt för att ge erforderlig erkänsla och respekt, men också för att möjliggöra för andra arbetsgivare att förstå och dra nytta av veteranens kunskap och färdigheter. I Försvarsmaktens strävan att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare sätts veteranen och dennes anhöriga i cen trum. I arbetet med att utveckla Sveriges veteranpolitik till att vila i hela samhället är samarbete med andra myndigheter och organisationer nyckeln till framgång. ANDERS STACH Chef Veteranavdelningen FOTO: ANNA NORÉN/FÖRSVARSMAKTEN

11 ANNONS ANNONS 11 Striderna lämnar ofta utskjutna stridsfordon och vapensystem efter sig. En av huvuduppgifterna är att undersöka dessa samt röja den oexploderade ammunition som är ett direkt hot mot befolkningen, säger Christofer Wärme, MSB. FOTO: CAROLINE LUNDBERG Starkt engagemang för medmänniskor När en stor olycka eller kris inträffat kan MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) bidra med åtgärder för att hantera svårigheterna. Myndigheten arbetar både med nationella och internationella insatser. Fler behövs för detta viktiga arbete. Läs mer om vad det kan innebära. Christofer Wärme FOTO: MSB Uppdraget för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. MSB bidrar till att samhället förebygger händelser och att ansvariga aktörer är beredda att hantera svårigheterna när de inträffar. Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer. MSB har beredskap för internationella såväl som nationella kris- och katastrofinsatser. Första insatsen genomfördes 1988 (av dåvarande Räddningsverket) i samband med jordbävningen i Armenien. FLER BEHÖVS MSB söker insatspersonal som känner ett starkt engagemang för sina medmänniskor och som vill utveckla samt bidra med sina kunskaper till förmån för dem som drabbats av konflikter och katastrofer. Många gånger ställs höga krav på flexibilitet och som insatspersonal kan du hamna i situationer där du snabbt behöver prioritera och tänka om. MSB söker bland annat personal inom områden som exempelvis HR, ekonomi, byggnation, logistik, miljö, it och minhantering. VAD INNEBÄR DET ATT VARA INSATSPERSONAL FÖR MSB? Som medlem i MSB:s personalpool mottar du på regelbunden basis förfrågningar om insats till områden i behov av din expertis. Det är viktigt att du snabbt lämnar besked till MSB om din tillgänglighet då responstiden behöver vara kort. MSB bekostar lön och tillägg samt en rad övriga förmåner under din insatstid. Dessutom blir du inbjuden att delta i intressanta och utvecklande utbildningar inom ditt arbetsområde. INSATSENS LÄNGD De förfrågningar som MSB får från EU, FN eller andra samarbetsorganisationer handlar i regel om insatser på tre till sex månader. Vissa insatser pågår i flera år och då finns det fördelar om personalen kan delta i arbetet under tolv månader eller längre, alternativt kortare perioder under flera år. För insatser inom GSFP (EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik) är kontraktstiden minst tolv månader. DU FÅR STÖD UNDER INSATSEN Innan du åker ut på insats har du i regel fått en arbetsbeskrivning och en hel del information om vad som förväntas av dig under insatsen. För oss på MSB är det viktigt att du alltid känner att du kan få ett bra stöd för att du ska kunna göra ett bra arbete på plats. Innan du åker ut på insats får du personlig utrustning anpassad för insatsen. Vi bekostar även boende under insatstiden, försäkringsskydd, semester, hemresor, tillgång till hälsostöd och psykosocialt stöd samt pensionspremie. För MSB är det viktigt att vår insatspersonal känner sig trygg när de är på insats och trivs med arbetet och den sociala samvaron under insats. Vi arbetar hårt för att skapa bra förutsättningar för det. HUMANITÄR MINRÖJNINGSINSATS I MALI Ett exempel på en insats där MSB medverkar gäller minröjning i Mali. I början av 2013 mottog MSB en förfrågan från UNMAS (United Nations Mine Action Service) om behov av EOD- stöd till Mali (EOD står för Explosive Ordnance Disposal och innebär röjning av explosiva objekt, så som minor och oexploderad ammunition). Sedan slutet av januari 2013 stödjer därför MSB UNMAS med två EOD- team. Behovet grundar sig i att rebeller sedan början av 2012 har tagit kontroll över den maliska arméns ammunition- och vapenförråd och stora områden kontaminerats med oexploderad ammunition. Insatsen avser att utbilda lokal personal från Mali i humanitär ammunitions- och minröjning (humanitär minröjning innebär röjning i områden där människor bor och arbetar, till skillnad från att exempelvis endast röja en väg eller en passage genom ett område). Christofer Wärme har varit medlem i MSB:s personalpool sedan Idag är han EOD- gruppchef i Mali. I korta drag går arbetet ut på att kartlägga kontaminering av oexploderad ammunition i drabbade områden samt att röja den oexploderade ammunition som utgör en fara for befolkningen i området. Säkerhetsläget i Mali ställer höga krav på insatsens utformning och måste beaktas i all operativ verksamhet. Vi arbetar i en miljö där väldigt höga dagstemperaturer ställer krav på såväl fysisk som psykisk uthållighet. Arbetet vi gör får mycket konkreta resultat för befolkningen i området. Det gynnar en snabb återställning, räddar människoliv samt reducerar skador orsakade av oexploderad ammunition, berättar Christofer. Christofers insats i Mali är hans sjätte med MSB. En del har förändrats sedan hans första insats Inom mine action, där jag i första hand är verksam, finns idag en mycket snabb insatsberedskap i form av rapid response teams. MSB har skapat en hög kapacitet att bidra med personal och utrustning på kort tid och vi arbetar idag närmare den väpnade konflikten. Personligen upplever jag att MSB numera arbetar i områden med högre säkerhetsrisk, men samtidigt har högre krav på att relevanta säkerhetsåtgärder vidtas för att minimera att personal hamnar i olägenheter. Just säkerheten är ett av skälen till att MSB alltid finns tillgänglig för insatspersonalen, via en rad olika beredskapsfunktioner. Det värderar Christofer högt. Jag upplever att MSB alltid gör sitt yttersta i sin ambition att stötta oss insatspersonal på plats. Den uppbackning som MSB levererar till insatspersonal, både på individnivå samt projektnivå, möjliggör att vi kan uppnå bästa resultat ute i fält. Bäst med arbetet tycker Christofer är han får ett förtroende och ett mandat att företräda en respekterad aktör inom humanitär operativ verksamhet. När ett uppdrag lyckas och genererar konkreta resultat, där människors liv förändras till det bättre, blir både mitt personliga och mitt yrkesmässiga jag väldigt tillfredställda, säger han. Christofer ser inga negativa aspekter med att åka på insats med MSB men medger att familjelivet hemma i Sverige kan bli lidande. Det fordrar en förståelse och flexibilitet från anhöriga, nära och kära, förmodligen i högre grad än inom många andra yrkesområden, säger han. CAMILLA ABELSON BERGLING MSB bildades 2009 efter en sammanslagning av myndigheterna Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar. MSB:s personalpool består av ca 1300 personer. Under 2012 genomförde MSB totalt 122 biståndsinsatser i 39 länder. Totalt kontrakterades 250 personer för MSB:s internationella verksamhet under Läs mer om hur du ansöker på

12 12 ANNONS ANNONS En av svensk polis viktigaste uppgifter utomlands är att arbeta med FNs resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. I Liberia hålls tillsammans med liberiansk polis lokala informationsmöten angående våld mot kvinnor och barn. Svensk polis arbetar för fred och demokrati FOTO: POLISENS UTLANDSSEKTION Lag och ordning är viktiga beståndsdelar i en demokrati. Ett tungt ansvar vilar på polisen i länder som efter krig och konflikter försöker bygga upp välfungerande samhällen. Arbetet i missionsområdet består ofta av att besöka olika rättsvårdande instanser och skapa kontakter som här med en domare vid appeal court i Maymaneh, Afghanistan. Svenska poliser är efterfrågade utomlands. De senaste åren har de involverats i att bygga upp polisutbildning i Serbien, lära ut kriminaltekniska metoder i Liberia och skapa närpolisverksamhet i Nicaragua för att ge några exempel. Sammanlagt arbetar över hundra svenska poliser utomlands idag, i ett 20-tal olika insatser och projekt. Alla insatser och projekt syftar till att bygga upp lokal polis i enlighet med demokratiska principer och internationella konventioner. Svensk polis får ofta förfrågningar från Förenta Nationerna (FN), Europeiska Unionen (EU) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) om att delta i olika missioner. Svensk polis driver även direkta biståndsprojekt i samarbete med värdlandet inom ramen för det bi- och multilaterala utvecklingssamarbetet. Vi är efterfrågade och vi gör ett gott avtryck utomlands. Svensk polis har en hög professionalitet, säger Peter Sjögren, chef för Rikskriminalpolisens utlandssektion. Dagens fredsinsatser inriktas, vid sidan av traditionella, fredsbevarande uppgifter, alltmer mot att bygga upp demokratiska samhällsstrukturer i tidigare konfliktdrabbade områden. Ett viktigt inslag i återuppbyggnadsarbetet är att etablera en fungerande rättsstat byggd på demokratiska principer och som kännetecknas av lag och ordning. Målet är att öka tryggheten för befolkningen genom en polis som svarar mot befolkningens behov. På så vis byggs också långsiktig fred och säkerhet. De svenska poliserna är ofta rådgivare eller mentorer till den lokala polisen, eller till de ministrar som styr polisen. Många jobbar också med att utbilda den lokala poliskåren. I sällsynta fall arbetar svenska poliser som ersättare för eller komplement till värdlandets egen poliskår. De arbetar då med traditionella polisiära uppgifter som trafikövervakning, ingripanden och utredningar. De poliser som väljs ut för utlandstjänst får unika erfarenheter och lärdomar. När de återvänder till sitt vanliga jobb har de lärt sig att verka i internationella miljöer. De får ett brett nätverk med poliser i andra länder som deltagit i samma missioner. Deltagandet i internationella insatser ger också operativa mervärden för svensk polis arbete på hemmaplan. Brottsligheten idag är gränsöverskridande. Svensk polis måste finnas ute i världen, säger Peter Sjögren. Här arbetar svenska poliser Vill du veta mer om Polisens arbete utomlands? Besök oss vid Sjöhistoriska den 29 maj kl: på Veterandagen! Här visar vi också annat polisarbete, som till exempel polisflyget med helikopter på plats, polishundar och polisfordon. FOTO: POLISENS UTLANDSSEKTION Ofta arbetar svensk polis tillsammans med annan utländsk polis i missionsområdena. Detta skapar ett betydelsefullt nätverk med poliser i andra länder som är av stort värde även i polisarbetet på hemmaplan. Kontakt Rikskriminalpolisens utlandssektion telefon:

13 ANNONS ANNONS 13 Kriminalvårdens internationella engagemang styrs av ett särskilt Regleringsbrev där anslag om biståndsverksamhet och internationell civil krishantering ges. Kriminalvården uppdras att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet (främst inom ramen för EU och FN) samt att arbeta med annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. policy- metodutveckling samt utbildningsfrågor i samverkan med andra länder och i enlighet med DAC:s riktlinjer. Olfat Jafari, svensk kriminalvårdare, besöker ett kvinnofängelse på Haiti dit hon var sekonderad för att hjälpa FN stödja landet efter den stora jordbävningen FOTOGRAF: KARIN FREUDENTHAL, FN Kriminalvården (KV) är Sveriges fjärde största myndighet med ca 9000 anställda, där ungefär 200 olika yrken finns representerade. Kriminalvårdens vision är Bättre Ut och vårt övergripande mål är att återfall i brott ska minska. Kriminalvårdens internationella engagemang styrs av ett särskilt Regleringsbrev där anslag om biståndsverksamhet och internationell civil krishantering ges och som därför möjliggör internationell verksamhet då de finansiella medlen inte belastar från Kriminalvårdens ordinarie verksamhetsbudget. Kriminalvårdens internationella engagemang Sveriges engagemang i internationella fredsfrämjande insatser syftar ytterst till att bidra till att upprätthålla internationell fred och säkerhet och därmed underlätta för en rättvis och hållbar global utveckling. I grunden ligger försvar av ett antal universella normer och värden, såsom demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mänsklig värdighet och utveckling. Världssamfundets engagemang i fredsinsatser har de senaste åren ändrats från att främst fokusera på militära insatser till att inkludera polisiära och civila komponenter Personal från Kriminalvården på ett FN-uppdrag tar tillsam- som arbe- i Kapoeta, Sydsudan. mans för Bilden tagen genom ett helikopterfönster. att implementera komplexa fredsavtal. Som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon vid ett flertal tillfälle poängterat så är kriminalvård en nödvändig länk inom fredsbevarande arbete och efterfrågan på just kriminalvårdare har ökat drastiskt, från att ett fåtal till flera hundra (över 300 enbart inom FN). Från Sverige har Kriminalvården ställt personal till förfogande i Kosovo och Irak för EU; och i Demokratiska Republiken Kongo, Sydsudan, Elfenbenskusten, Liberia och Haiti för FN. Idag har Kriminalvården 15 män och 8 kvinnor i missioner. FOTO KRIMINALVÅRDEN På Kriminalvården har det Internationella Sekretariatet (IS) inrättats för att bland annat ansvara för fredsfrämjande och bilaterala utvecklingssamarbeten. IS organiserar den kriminalvårdsspecifika missionsförberedande utbildningen United Nations Prison and Probation Officers Course (UNPriPOC) årligen på SWEDINT, och IS engageras också för att genomföra utbildningsinsatser om exempelvis mänskliga rättigheter i fängelser i andra länder. Ett exempel på KV-arbete internationellt är genomförandet av ett projekt, SMART security, genom vilket samtliga liberianska kriminalvårdare utbildats i ingripandetekniker utan nyttjande av onödigt våld. Denna utbildningsinsats föregicks av en insamling av fullt brukbar men utdaterad skyddsutrustning från svenska kriminalvårdens insatsgrupper som annars skulle förverkats i Sverige. En av de drivande i detta projekt var Anette Larsson, sekonderad till FN:s mission i Liberia. FOTO: ANETTES PRIVATA Att få möjligheten att arbeta i Afrika med att införa metoder baserade på FN:s minimiregler och nyttjandet av dynamisk säkerhet istället för den traditionellt vapenbaserade säkerhetskulturen har varit en fantastisk erfarenhet som gett mig många er farenheter jag nu kan dra fördel av i mitt arbete här hemma. Anette Larsson, Veteran från UNMIL Isabella Johansson lär ut sömnad till intagen. Ett annat projekt riktade sig till att stärka kvinnors roll (i relation till FN:s säkerhetsresolution 1325, fred och säkerhet) i Sydsudan genom att förse dem både med yrkeskunskap i klädsömnad och passande klädsel att bära i anstalt då de endast hade tillgång till det de greps i tidigare. Dels försåg projektet de intagna med en anständig klädsel då det första som lärdes ut var att tillverka enkla klänningar till de utsatta kvinnorna som tidigare endast hade tillgång till de kläder de gripits i. Dels utbildades såväl kvinnlig personal som intagna i konsten att nyttja trampsymaskiner (som donerats av frivilligorganisationer) för att i sin tur lära vidare sömnadskonsten FOTO KRIMINALVÅRDEN till andra intagna och därmed ge dem bättre förutsättningar till arbete efter frigivning. Ytterligare 60 symaskiner har dessutom donerats till regionala fängelser för att fortsätta arbetet samt utöka det med att sy andra artiklar såsom till exempel sanitetskydd. Att vara del av något stort i utlandstjänst är fantastiskt. Med stolthet kan du se tillbaka på din insats. Lars Österlund, Veteran från Kosovo Är Du intresserad av att veta mer om Kriminal vårdens internationella engagemang är du välkommen att kontakta oss på eller ringa oss via växeln på FOTO: LARS PRIVATA Kriminalvården som relativt ny i missionssammanhang har en nära samverkan med andra svenska utsändande myndigheter, främst polisen, och i veteranfrågor även med Fredsbaskrarna. Lars Österlund, veteran från EU:s mission i Kosovo (EULEX) är engagerad i arbetet med att bilda ett nätverk för KV veteraner och uppmuntrar kollegor att söka missionserfarenhet.

14

15 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR UTGIVEN AV SVF, IZ, SSHF, SMKR, FM, RKP, MSB, KVV OCH FBA ANNONS 15 World Veterans Federation s Peace and Security Summit maj 2013 World Veterans Federation, WVF, är en internationell, ideell, ickestatlig organisation, oberoende från regeringar, icke politisk och sekulär. Till WVF är 170 veteranorganisationer från 93 länder anslutna och representerar ca 42 miljoner veteraner världen över. Organisationen har sitt säte i Paris och ordförande är Hamid Ibrahim från Malaysia. WVF arbetar för: att försvara veteranernas, krigsoffrens och deras familjers andliga och materiella intressen med alla tillgängliga rättsliga medel, att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att bokstavligen och i dess anda tillämpa Förenta Nationernas stadga samt genom att respektera mänskliga rättigheter och de grundläggande friheter som uttalas i den internationella Bill of Human Rights och andra internationella instrument, att främja en fullständig integrering av veteraner och offer för krig i deras respektive samhällen genom att tillhandahålla ändamålsenlig rehabilitering, relevant lagstiftning och åtgärder i övrigt för att undanröja de fysiska och psykosociala konsekvenserna av väpnade konflikter, att främja vänskapliga förbindelser mellan såväl nationella som internationella organisationer för veteraner och offer för krig, att främja samarbete mellan nationella organisationer och utbyte av kunskap och erfarenhet inom alla områden av intresse. att främja och bibehålla en helig plikt för hågkomst. Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna är medlem av World Veterans Federation och har fått förmånen att vara värd för Peace and Security Summit Temat för konferensen är Hur kan veteraner bidra till fred och säkerhet i samhället? Ca 100 delegater från 34 länder har anmält sig för att delta i konferensen, som kommer att invigas den 28 maj på Fotografiska av Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas höge beskyddare, H.K.H. Prins Carl Philip. Konferensens huvudtalare är Hans Blix, tidigare chef för FN:s vapeninspektion i Irak, och Jan Egeland, Europachef för Human Rights Watch. Veteraner har ofta unika erfarenheter som bör tas till vara på ett bättre sätt i samhället än vad som görs idag. Uppmärksamheten riktas ofta mot den andel av veteranerna som drabbas av någon form av svårigheter, såsom psykisk- eller fysisk ohälsa, efter att ha tjänat den egna staten Jan Egeland FOTO: HUMAN RIGHTS WATCH FOTO: DEAN CALMA/IAEA Hans Blix eller det internationella samfundet. Denna andel utgör ca fem procent av veteranerna. Den absoluta majoriteten har ofta skaffat sig unika erfarenheter som kan komma samhället till nytta. Peace and Security Summit är ett initiativ från WVF för att fokusera på och inventera möjligheterna att ta till vara veteranerna som en resurs för att bidra till fred och säkerhet i samhället. Peace and Security Summit sammanfaller med Sveriges veterandag. Den 29 maj 2013 är en särskilt betydelsefull dag för oss svenska veteraner. Då kommer H.M. Kung Carl XVI Gustaf att inviga Sveriges veteranmonument i anslutning till Sjöhistoriska Museet på Djurgården. BENGT WIKTORSSON Förbundsordförande Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna Designat veteranstöd Under många år har soldater i utlandstjänstgöring knutit armband av fallskärmslinor och gett till varandra som ett uttryck för vänskap, lojalitet, överlevnad och pliktkänsla. Den danske soldaten Stefan Hylleborg tog med sig ett sådant armband hem efter ett uppdrag i Afghanistan, ett handgjort armband som gjorts i tjänsten till förmån för en kollega som förolyckats i Helmandprovinsen. Han visade det för smyckedesignern Claus Scheelke, som blev berörd av historien bakom. Jag blev omedelbart engagerad i historien som Stefan berättade och övertygad om att det fanns en marknad för ett sådant smycke, säger Claus Scheelke. I samarbete med juvelerarfirman Aagaard utvecklade han idén och smycket sattes i produktion 2009, under projektnamnet From Soldier to Soldier. Materialet är fortfarande riktig fallskärmslina, men den uniformsknapp som fungerade som fäste i originalet har bytts mot lås i silver eller guld. Fallskärmslinan är ett väldigt stark material. Bortsett från anknytningen till de militära insatserna såg jag materialet som en symbol för starka band mellan människor, fortsätter Claus Scheelke. Nu finns en hel kollektion av armband i färgerna brunt, grönt, svart, sandbeige, grå, marinblå och kamouflage. För herrar finns lås i silver, medan dam-modellerna har hjärtlås i silver eller förgyllt silver med briljanter. I kollektionen finns också halsband och manchettknappar. Kollektionen fortsätter att utvecklas med nya produkter, a never-ending story, berättar Claus Scheelke med ett skratt. För varje smycke som säljs ger Aagaard 10 procent till en stödorganisation för FOTO: AAGAARD veteraner. Det blir ett rejält tillskott: hittills har den danska stödorganisationen Støt Soldater og Pårørende tagit emot 3, 5 miljoner danska kronor. Sedan 2011 säljs From Soldier to Soldier också i Sverige, där Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är förmånstagare. Förra året mottog SVF en donation på från smyckeförsäljningen. En ny check kommer på Veterandagen den 29 maj. Den delas ut av journalisten Johanne Hildebrandt på eventområdet vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Smyckekollektionen säljs också med framgång i England och USA, säger Lars Ohlsson, ansvarig för den svenska marknaden hos Aagaard. I Sverige har vi ett drygt 100-tal återförsäljare. Smyckena är vackra och därför roliga att bära, men för Aagaard är det också mycket viktigt att projektet From Soldier to Soldier kan spela en roll i hemvändande soldaters liv. Men egentligen är det inte bara företaget som står för donationen. Det är även alla de människor som köpt smyckena i syfte att stötta soldater som återvänder hem efter genomförd utlandstjänst. Läs mer: byaagaard.com PER AXEL NORDFELDT Fler produkter för veteranstöd ÄNNU ETT SMYCKE Även anhörigorganisationen Invid- Zonen säljer ett smycke till förmån för veteraner. Det är en berlock, framtagen i samarbete med designföretaget Csthlm, med texten älskad på ena sidan och saknad på den andra. För varje sålt smycke ges 100:- till Fredsbaskrarnas Kamrathjälpen. invidzonen.se GULA BANDET Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) har tagit fram Gula Bandet som säljs till förmån för veteraner och kommer dem till del genom Kamrathjälpen. Det är en serie produkt er som omfattar tröja, t-shirt, pins, brodyr märke, klisterdekaler och mössa. sverigesveteranforbund.se FOTO: AAGAARD

16 sms:a SYRIEN till och skänk 50 kr till Syriens nödställda Över 2,5 miljoner människor är på flykt från inbördes krigets fasor i Syrien. Under svåra förhållanden och hunger försöker de överleva. FNs livsmedelsprogram når nu ut med mat till både Syrien och kringliggande flyktingläger. Mat som räddar liv. Vi pluggar på Försvarshögskolan. Träffa våra studenter och forskare på veterandagen! Vill du förändra världen? Vill du bli utbildad av några av landets främsta experter? Då är en utbildning på Försvarshögskolan ett av de bästa steg du kan ta. Hos oss kan du läsa Officersprogrammet eller Kandidat programmet i statsveten skap med två inrikt ningar: Säkerhets politik samt Krishantering och internationell samverkan. Vi har även fristående kurser i statsvetenskap, ledarskap, militär historia och folkrätt. Läs mer på

FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ANNO N S HELA DENNA TEMATIDNING Ä R UTGIVEN AV S V F, I Z, SSH F, S M K R, FM, R KP, M S B, KVV OCH FB A ANNO N S Dist ribueras med Svenska Dagbladet 27 maj 2013 FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Besök

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE VEM ÄR VETERAN? 2013 Försvarsmakten Foto: Niklas Ehlen/Combat Camera VEM ÄR VETERAN? Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Swedish Veterans Federation

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Swedish Veterans Federation Member of the World Veterans Federation (WVF) Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svar på remiss Veteranutredningens slutbetänkande (SOU2014:27), Fö2014/908/MFI. ber att få lämna följande

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER

INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER Omslagsbild: Försvarsmakten INNEHÅLL Allmän information 3 FÖRE INSATS Redo för insats? 4 Mental hälsa 6 Stresspåverkansskala 7 UNDER INSATS Försvarsmaktens

Läs mer

FS22 HEMKOMST. Inbjudan till anhöriga

FS22 HEMKOMST. Inbjudan till anhöriga FS22 HEMKOMST Inbjudan till anhöriga Karlsborg 2012 INBJUDAN TILL DIG SOM ANHÖRIG Livregementets Husarer, K 3, tillsammans med FS 22 inbjuder Dig som anhörig att delta vid FS 22 medaljparad i Karlsborg

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Swedish Veterans Federation Member of the World Veterans Federation (WVF) Sidan 1 av 1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsemöten: Styrelsen har haft tre protokollförda

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Polis i fredens tjänst

Polis i fredens tjänst Polis i fredens tjänst Svenska poliser är efterfrågade för internationell tjänstgöring! Det handlar både om freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insatser. Detta beror inte bara på att svenska

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Senast ändrad 8 oktober 2013 Syftet med denna policy är att säkerställa en gemensam syn på kompetens och etik inom Brottsofferjourens

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Etiska riktlinjer för farmaceuter Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund Bättre ut Kriminalvårdens vision och värdegrund En vision är en positivt laddad bild av en önskvärd framtid. Den ger mening och identitet och förmedlar en bärande värdegrund. Samtidigt är den en målbild

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

ANHÖRIG. Försvarsmaktens guide för

ANHÖRIG. Försvarsmaktens guide för ANHÖRIG 1 Försvarsmaktens guide för FÖRORD 3 TACK FÖR DINA INSATSER PÅ HEMMAPLAN! Att resa till jobbet kan för våra medarbetare innebära en resa på 400 mil. Och hemkomst ett halvår senare. Som arbetsgivare

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer

Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson

Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson Föreningen FHS höstmöte 2009 Agenda 1. Inledning 2. Omvärld 3. Insatser 4. Personalförsörjning 5. Stödutredning 6. Framåt

Läs mer

STADGAR 1 NAMN Förbundets namn är Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, vilket på engelska skall översättas med Swedish Veterans Federation. Namnet förkortas SVF både på svenska och på engelska. 2 FÖRBUNDSIDÉ

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Försvarsmaktsråd Skaraborg resultat av 2014 års konferens

Försvarsmaktsråd Skaraborg resultat av 2014 års konferens Försvarsmaktsråd Skaraborg resultat av 2014 års konferens 1. Sammanfattning 2014 genomfördes för andra året Försvarskonferensen i Skaraborg. Försvarskonferensen syftar till att vara en konstruktiv och

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Försvarsmaktens metodhandbok för veteran- och anhörigstöd interim utgåva (1 bilagor och 2 underbilagor)

Försvarsmaktens metodhandbok för veteran- och anhörigstöd interim utgåva (1 bilagor och 2 underbilagor) Datum Beteckning 2013-06-17 16 100:56514 Sida 1 (2) Sändlista sid 2 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18 Hej Tack för er tid och möjlighet att informera er lite om företaget och vårt utbud av tjänster. Företagets grunder går tillbaka till år 2010 då de första tankarna kring bildandet uppkom. Efter två år

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer s Etiska Regler Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer Utbildning AB 2011 1 Våra Etiska Regler s grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

HÖSTNUMMER ÅRGÅNG 73 NR 3 Berga i SEPTEMBER 2013. Foto: SMKR. Den svenska kontingenten vid Nordiska Militära Kamratföreningars träff i Finland.

HÖSTNUMMER ÅRGÅNG 73 NR 3 Berga i SEPTEMBER 2013. Foto: SMKR. Den svenska kontingenten vid Nordiska Militära Kamratföreningars träff i Finland. HÖSTNUMMER ÅRGÅNG 73 NR 3 Berga i SEPTEMBER 2013 Foto: SMKR Den svenska kontingenten vid Nordiska Militära Kamratföreningars träff i Finland. Vapenbröderna inbjuds till r edaktören hade förmånen att delta

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator Ledningsvetenskap, grundkurs Professor Martin Holmberg Examinator Administration Passerkort kommer kunna hämtas hos vakten Mailkonto + inloggning kommer kunna hämtas hos helpdesk bredvid vakten FHS är

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Veterandagen. Medaljörer

Veterandagen. Medaljörer Veterandagen Medaljörer 29 maj 2015 Ceremoni Program 14.20 Platserna vid monumentet och åskådarläktaren intagna 14.30 Ceremonin inleds med parad för fanan Tal av försvarsminister Peter Hultqvist Musik,

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer