FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER"

Transkript

1 ANNO N S HELA DENNA TEMATIDNING Ä R UTGIVEN AV S V F, I Z, SSH F, S M K R, FM, R KP, M S B, KVV OCH FB A ANNO N S Dist ribueras med Svenska Dagbladet 27 maj 2013 FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Besök Veterandagen den 29 maj vid Sjöhistoriska museet i närvaro av H.M. kung Carl XVI Gustaf, ÖB och försvarsministern. Läs mer på sidorna 8-9 POLISENS UTLANDSSEKTION AAGAARD A AARD LEIF ANDRÉN FÖRSVARSMAKTEN NIKLAS EHLEN/FÖRSVARSMAKTEN NICKLAS GUSTAFSSON/FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARSMAKTEN Swedish Veterans Federation

2 POLISENS UTLANDSSEKTION AAGAARD L EIF ANDRÉN FÖRSVA RSMA KTEN FÖRSVA RSMAKTEN 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR UTGIVEN AV SVF, IZ, SSHF, SMKR, FM, RKP, MSB, KVV OCH FBA ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNI N G ÄR UTGI VEN A V SV F, I Z, SS H F, S M K R, FM, R KP, M SB, KV V OCH FBA A N N O N S Distribueras med Svenska Dagbladet 27 ma j 2013 FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Besök Veterandagen den 29 maj vid Sjöhistoriska museet i närvaro av H.M. kung Carl XVI Gustaf, ÖB och försvarsministern. Läs mer på sidorna 8-9 Bästa läsare N ICKLA S GUSTAFSSON/FÖRSVA RSMA KTEN N IKLA S E HLEN/FÖRSVA RSMA KTEN Swedish Veterans Federation FÖR FRED OCH DEMOKRATI är en tematidning distri buerad med Svenska Dagbladet den 27 maj 2013 Omslagsfoton Försvarsmakten, Niklas Ehlen/ Försvarsmakten, Aagaard, Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten, Polisens utlandssektion, Leif Andrén, Försvarsmakten Tidningen produceras av Manderley Media för medverkande organisationer (se förteckning härintill) Produktion Per Axel Nordfeldt Manderley Media Bastugatan 24 B Stockholm Redaktör och projektledare Per Lennartsson Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna För frågor om innehållet kontakta Per Lennartsson Formgivning Björnekull Design Tryck V-TAB Ett Svanenmärkt tryckeri Sverige har i över 60 år bidragit med personal, civil som militär, i FN:s insatser i en stor del av världen. Kvinnor och män har lämnat sina arbetsplatser, familjer och anhöriga för att bidra till att lösa konflikter och hjälpa utsatta medmänniskor. I Sverige har vi ännu inte ett överenskommet namn för dessa fredsbevarare. Här väljer vi att använda ordet veteran och menar då alla som internationellt deltagit i fredsfrämjande eller humanitära insatser. Fredsinsatserna som våra veteraner gör ger ett mervärde för Sverige, genom de band som knyts, mellan vårt land och de platser dit vi sänder personal, men också på hemmaplan för en tryggare och säkrare tillvaro i Sverige. FÖRBÄTTRAR VÄRLDEN OCH HEMBYGDEN Efter en fredsinsats i utlandet kommer våra veteraner hem berikade med nya perspektiv och erfarenheter. De har en ny syn på omvärlden som ger större öppenhet och större förståelse för andra kulturer, etnicitet och konflikter. De har unika erfarenheter och kompetenser som är lika nödvändiga i Mazar-e-Sharif som i Malmköping. Veteranerna har redan förbättrat världen något och har en drivkraft att även förbättra sina hembygder. De är ofta efterfrågade som föreläsare, men det är bara din fantasi som egentligen sätter gränser för hur du och ditt samhälle kan ta hjälp av era veteraner. OM INNEHÅLLET I TIDNINGEN Den här tidningen är tillägnad alla dessa veteraner, som bidrar till att göra jorden till en något bättre plats att leva på. Du kan läsa om de myndigheter som sänder ut svensk per sonal på en mängd skilda uppdrag jorden runt. Här finns också ideella organisationer som ger stöd och hjälp till veteranerna och deras anhöriga, både före, under och efter fredsinsatsen. Utöver myndigheterna du hittar i tidningen arbetar även andra myndigheter utomlands, bland annat Kustbevakningen och Tullverket. MISSA INTE VETERANDAGSFIRANDET I Sverige firas Veterandagen den 29 maj varje år. Missa inte möjligheten att lära dig mer om fredsinsatserna på Veterandagsfirandet vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Det blir en dag för hela familjen. Program och karta för hela firandet finns på sidan 8-9 i den här tidningen. På plats finns en mängd aktörer med koppling till veteranerna och som vanligt delas flera utmärkelser ut, bland annat till Årets Veteran. Speciellt för i år är att H.K.H Carl Gustaf avtäcker ett nytt monument för Sveriges alla veteraner. Vi hoppas att ni ska finna tidningen läsvärd och informationsrik. Per Lennartsson Informationschef Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna FOTO: ANDRÉ KARJEL Innehåll Krönika Allan Widman: Veteraner ger folkförankring sidan 3 Veteranen och dennes anhöriga i centrum sidan 3 Anhöriga stöttar anhöriga (InvidZonen) sidan 4 SVF formar för framtiden sidan 5 Anhöriga får stöd (SSHF) sidan 6 Kamratföreningar (SMKR) sidan 7 Veterandagen 29 maj 2013, översikt sidorna 8-9 FM sätter veteranen och dennes anhöriga i centrum sidan 10 Starkt engagemang för medmänniskor (MSB) sidan 11 Svensk polis arbetar för fred och demokrati (RKP) sidan 12 Kriminalvården (KVV) sidan 13 Fredshandlingar blir historia (FBA) sidan 14 Peace and Security Summit sidan 15 From Soldier to Soldier sidan 15 Medverkande på veterandagen 29 maj 2013 vid Sjöhistoriska Muséet i Stockholm Medverkande myndigheter Folke Bernadotte Akademin (FBA) Försvarsmakten (FM) Kriminalvården (KVV) Kustbevakningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Polisen (RKP) Tullverket Medverkande ideella organisationer InvidZonen (IZ) Soldathemsförbundets familjestöd (SSHF) Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Övriga medverkande Armémuseum Försvarshögskolan

3 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR UTGIVEN AV SVF, IZ, SSHF, SMKR, FM, RKP, MSB, KVV OCH FBA ANNONS 3 Krönika: Allan Widman VETERANEN OCH DENNES ANHÖRIGA Veteraner ger folkförankring I CENTRUM Få verksamheter är så centrala för det svenska samhället som dess militära försvar. Därmed berör snart sagt varje del av Försvarsmakten hela det svenska folket. Det gäller oavsett om personalförsörjning sker genom lagreglerad plikt eller frivillig rekrytering på arbetsmarknadens villkor. Det gäller såväl de insatser som görs internationellt som de som är begränsade till svenskt territorium. Försvarsmakten finns till för Sverige. I ett land som levt i fred i två hundra år finns sällan personliga minnen av säkerhetspolitikens mer tragiska dimensioner. Detta till skillnad från i våra grannländer där hotet om existentiell utplåning varit en realitet som traderats från individ till individ i generation efter generation. Det är bekymmersamt att Göteborgs universitet i sina SOM-undersökningar stadigt visar att svenska folkets förtroende för försvaret är markant lägre än för andra jämförbara myndigheter som polis och domstolar. Redan i kommentarerna 2007 skriver SOM-institutet: Polisen har en förtroendeskapande närhet till medborgarna som försvaret saknar. Och sedan dess har inte kontaktytorna mellan försvaret och resten av samhället vidgats. Snarare tvärtom. Det är därför positivt att Sveriges andra största stad tillförs två sjukvårdskompanier med 278 befattningar från Skövde. Gamla Skaraborgs län är nog idag en av ytterst få landsändar där Försvarsmakten fortfarande är en del av den samhälleliga vardagen. En stor del av Sveriges potentiella rekryter finns i de större städerna och därför måste Försvarsmakten verka och synas i städer som Göteborg, Malmö, Uppsala och Norrköping. Det vore olyckligt om Försvarsmakten krympte sin närvaro över landet ytterligare. En kampanj i media kan definitivt resultera i temporär uppmärksamhet och generera omedelbar respons. Men för sin uthålliga position har Försvarsmakten förlitat sig på nätverk av likasinnande. Tack vare tidningen Värnpliktsnytt, salig i åminnelse, så har en betydande del av Sveriges journalistkår en grundläggande kännedom om militärt försvar. Valen till värnpliktsriksdagar och värnpliktsråd har kontinuerligt skolat ledare till samtliga politiska partier och Försvarets tolkskola har försörjt utrikesdepartementet med aspiranter till diplomatutbildningen. Under epoken med tiotusentals reservofficerare fanns det knappast en företagsledning, oavsett bransch, som inte hade åtminstone en reservofficer. Allt detta är nu borta. Om svenska folkets förtroende för försvaret ska kunna återställas, så måste föregångsmän och dito kvinnor med sina exempel få visa vägen. Världsmästare som Stellan Bengtsson och Ingemar Stenmark gjorde värnplikt på sitt sätt i den tidens idrottsplutoner. Alldeles oavsett hur bra soldater de hann bli mellan alla permissioner för internationella tävlingar, så visade de att försvaret var viktigt. Det är en roll som idag kanske bara fältartisterna har lyckats fortsätta utan avbrott. I alla de stater, som liksom Sverige, valt en All-Volunteer-Force är det veteranerna som är föredömena, för att inte säga hjältarna. Statsmakterna lyfter fram sina veteraner och folket kan identifiera vad som förkroppsligar den egna statens värden och därmed dess varaktiga existensberättigande. Pusslet symboliserar hur Försvarsmakten tillsammans med ideella organisationer arbetar med veteran- och anhörigfrågor. En veteran är en resursstark person som deltagit i några av de mest dramatiska händelserna i världen. Veteranerna förtjänar samhällets erkänsla och respekt. Citatet belyser hur Försvarsmakten ser på sina veteraner. Försvarsmakten vet också att de anhöriga påverkas av verksamheten. De senaste åren har Försvarsmakten intensifierat arbetet med att sätta veteranerna och dess anhöriga i centrum, att ge begreppet veteran ett civilt meritvärde samt att, vid behov, ge veteraner och anhöriga stöd. Som en del i detta arbete har avtal med frivilliga försvarsorganisationer och ideella organisationer tecknats.

4 4 ANNONS ANNONS ANHÖRIGA STÖTTAR för Anna blev Invidzonen räddningen när hennes man var på insats. ANHÖRIGA ANNAS MAN DANIEL För första gången kände jag att jag inte var ensam... IGENKÄNNANDET LÄKER KRAFTEN I ATT HJÄLPA VARANDRA Invidzonen är en ideell anhörigorganisation som stöttar anhöriga till personal på internationell insats. Organisationens styrka ligger i att de själva är anhöriga och därför kan känna igen de känslor och frågor som uppkommer vid en insats, därmed kan de erbjuda ett bra stöd och hjälp. Fakta INVIDZONEN Invidzonen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som startade 2007 vars målgrupp är anhöriga till utlandstjänstgörande personal. Invidzonen har avtal med Försvarsmakten och Rikskriminalpolisens utlandsstyrka. Invidzonens grundverksamhet består av mentornätverk, chatt, mailjour, stödsamtal träffar och andra aktiviteter för anhöriga. Mer information om Invidzonen finns på

5 ANNONS ANNONS 5 FOTO: LEIF ANDRÉN Vattenrening i Pakistan, MSB FOTO: FÖRSVARSMAKTEN Liberia Gaza, 1956 FOTO: JOHANNES TOLF/FÖRSVARSMAKTEN FOTO: ROLAND FRID Afghanistan Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna formar veteranengagemanget för framtiden Sverige har i över 60 år ställt upp med personal, civil som militär, i FNs insatser runt hela vår jord. Runt svenskar har gjort fredstjänst i utlandet någon gång under dessa 60 år. De har gjort en sann insats för Sverige och för världen. Det är för dessa kvinnor och män som Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna finns till. Det är för dem vi engagerar oss. HAR DU ENGAGERAT DIG FÖR VÄRLDEN, ENGAGERAR VI OSS FÖR DIG Vi engagerar oss, före, under och efter utlandsinsatsen, för de som engagerat sig och stöttat utsatta människor i världen. Vi finns till för att ge dem en chans att dela sina erfarenheter och upplevelser med andra och få stöd, men också för att ge dem chans att bidra till samhället även på hemmaplan med sina unika kunskaper och erfarenheter. Vi finns också till för deras nära. Vi tar till vara deras intressen och vi jobbar för att de ska få den respekt och erkänsla som de förtjänar. KOM OCH LEV VÅRA VÄRDERINGAR I Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna drivs vi av starka och tydliga värderingar. Vi tar avstamp i FNs värdegrund och främjar aktivt jämställdhet, jämlikhet och respekt för alla människors lika värde. Våra värderingar har vi sammanfattat i tre ledord, som bildar en akronym. KOM Kamratskap, Omtanke, Medmänsklighet ger uttryck för vår ständiga strävan att skapa band mellan individer, folk och länder för att lösa konflikter. Vi är övertygade om att omtänksamhet bidrar till stabilitet. Ett medmänskligt förhållningssätt till alla vi möter tycker vi är en förutsättning för att mänskliga rättigheter ska kunna tillämpas. FREDSTJÄNST I UTLANDET EN POSITIV ERFARENHET En fredstjänst i ett utsatt land gör även den enskilda individen utsatt. Det är en stor påfrestning och en tid som finns kvar i minnet för resten av livet. Men vi vet att det också är en positiv upplevelse. Fredsveteranen har med sig unika erfarenheter hem. Det är egenskaper och erfarenheter som kan utnyttjas även på hemmaplan, för att öka säkerheten och trygghetskänslan i samhället. SVF STÖDJER OCH UTVECKLAR FREDSVETERANER Den här positiva utvecklingen är inte någon självklarhet som kommer helt av sig själv efter en fredstjänst. För att tillgodogöra sig sina erfarenheter på ett positivt sätt och kunna applicera och använda dem i sitt vardagsliv behöver veteranen få stöd och hjälp. Därför finns Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Vi ger fredsveteraner möjlighet att hemma få samma känsla av gemenskap som under utlandstjänsten. Hos oss får veteranerna prata om sina upplevelser med likasinnade. Vi ger också samtalsstöd genom våra kamratstödjare som har jour via telefon dygnets alla timmar, årets alla dagar. ÖPPET FÖR ALLA Vårt stöd är tillgängligt för alla fredsveteraner, oavsett om de är medlemmar i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna eller inte. Vi värnar om alla veteraner och vi har ett uppdrag från Försvarsmakten att erbjuda stöd. SÄTTER VETERANERNAS FRÅGOR PÅ SAMHÄLLSAGENDAN Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna verkar också för att påverka världen runt omkring oss för att förbättra för alla fredsveteraner. Vi tycker att de ska få den erkänsla och den respekt som de förtjänar. För att åstadkomma det påverkar vi ständigt politiker, myndigheter och beslutsfattare i olika instanser och skapar debatt. SVF ÄR REMISSINSTANS I VETERANFRÅGOR Vi är en naturlig samtalspartner i veteranfrågor till alla myndigheter och andra organisationer. Vi har de senaste åren fått en ökad trovärdighet för förbundet, både bland veteraner, politiker och allmänheten. Vi är redan i dag remissinstans åt flera myndigheter, vilket i sig är ett stort erkännande för vårt förbund och för vårt engagemang i de här frågorna. För att fortsätta vara en erkänd instans för statsmakterna måste vi fortsätta att ställa höga krav på oss själva när det kommer till kompetens, arbetssätt och kapacitet. SVF SIKTAR PÅ FRAMTIDEN MED NY ORGANISATION Veteranlagstiftningen, som förbinder Försvarsmakten att ge stöd åt sina veteraner, är naturligtvis en stor seger för oss, men vi är inte nöjda förrän lagstiftningen omfattar alla fredsveteraner, även de utanför Försvarsmakten. För att värna veteranernas bästa måste vi jobba ännu mer strategiskt och långsiktigt. Därför har vi sedan årsmötet i mars 2013 en helt ny organisation. Vår styrelse arbetar nu långsiktigt och strategiskt för att forma förbundets verksamhet. För att utföra arbetet som styrelsen beslutar har vi ett helt nytt kansli med sex medarbetare, som jobbar ut mot och för medlemmarna och föreningarna. 21 LOKALFÖRENINGAR GÖR DET STORA JOBBET Även i vår nya organisation är det våra 21 lokalföreningar som spelar den allra viktigaste rollen. Det är där människorna finns, och det är när möten sker och människor träffas som utvecklingen kan ske. Därför kommer vi framöver lägga stort fokus på att bilda nya föreningar, bygga upp de föreningar som startas och stödja de föreningar som redan drivs. Föreningarna är vår verkliga grund, och de svarar för kärnverksamheten för att utveckla Kamratskap, Omtanke och Medmänsklighet. ANDERS RAMNERUP Generalsekreterare

6 6 ANNONS ANNONS När jag ser numret till en stödtelefon utlagt på en webbsida, infinner sig genast en massa frågor. Jag undrar över om just mitt bekymmer och mina frågor är tillräckligt viktiga för att jag ska våga störa. Och om jag ringer, vem är det som svarar? Känner jag mig mottagen och känner jag förtroende för den jag pratar med? Anhöriga får stöd av Svenska Soldathemsförbundet via direktnummer N är en soldat eller annan person inom Försvarsmakten åker ut på ett utlandsuppdrag, reagerar omgivningen på ett eller annat sätt. Syskon och föräldrar, sambos och barn, andra släktingar och vänner - alla har sin egen uppfattning och sin egen känsla kring beslutet. En enskild soldat som åker ut på ett uppdrag omgärdas av en stor grupp människor som direkt eller indirekt påverkas. I en sådan situation kan anhöriga och vänner känna ett stort behov av att prata med någon som förstår och som lyssnar. Man kommer långt med ett bra nätverk av vänner och släktingar, men ibland kan man behöva prata med någon utomstående. Därför har Svenska Soldathemsförbundet en stödtelefon dit soldatens anhöriga kan ringa! Här följer några vanliga frågor från anhöriga och ett försök att svara på dem: Vem kan ringa till Soldathemsförbundets stödtelefon och vid vilka tillfällen? Alla vänner och anhöriga till personer inom Försvarsmakten som är, kommer att vara, eller har varit iväg på utlandsuppdrag kan ringa. Soldater som är oroliga för sina anhöriga, och utomstående personer som är bekymrade över anhöriga till soldater i utlandstjänst kan också ringa för konsultation och rådgivning. Vad kan jag förvänta mig att få hjälp med? Möjlighet till stödsamtal direkt med den som svarar. Om det under samtalets gång visar sig att det finns behov av fortsatta stödsamtal, slussas du vidare till andra professionella samtalsrådgivare professionell samtalsrådgivning för enskild vuxen, barn/tonåring eller par. Vi har kontakter på många orter i landet. Möjlighet till kontakt med präst eller diakon, när ärendet gäller t.ex. existentiella frågor Har ni tystnadsplikt? Vi använder ordet tystnadslöfte. Det betyder att vi är noggranna med sekretess och yppar inte för någon vad vi hör på ett sådant sätt att din identitet skulle kunna röjas. Till förvarsmakten har vi endast skyldighet att rapportera statistik. Vem gör vad, när ska jag kontakta Försvarsmakten istället? Du ska kontakta Försvarsmakten när soldaten mår dåligt, oavsett om han/hon varit i utlandstjänst, är ute nu eller kommer att göra utlandstjänst. Om en soldat däremot inte vill ha kontakt med Försvarsmakten, går det bra att han/hon kontaktar oss. Försvarsmakten har dessutom det direkta ansvaret för närmast anhöriga när det händer något akut. Se hemsida SOLDATHEMSFÖRBUNDETS PROFESSIONELLA STÖD EN PUSSELBIT BLAND FLERA Försvarsmakten ger Svenska Soldathemsförbundet ekonomiskt anslag för att vi skall kunna tillhandahålla stödtelefon för anhöriga. Soldathemsförbundet har i sin tur ett avtal med Vårsta Kriscentrum, se avseende stödsamtal/rådgivning, dit många av samtalen sedan slussas vidare. Vi kan också förmedla kontakt till familjerådgivare och barnterapeuter i Stockholm. Vårt samarbete med Ersta diakoni innebär att vi kan förmedla hjälp till Barnrättsbyrån, Ersta Vändpunkten och Ersta fristad, se information på Vi samarbetar nära Invidzonen, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Sveriges Kamratföreningar och kan även förmedla kontakt till dem när du behöver lösa praktiska, konkreta problem eller önskar prata med någon i en liknande situation. Vi hoppas att ni ska känna förtroendet för oss! Hälsningar/ MA J P IHLG R EN R O O S Svenska Soldathemsförbundet! n e j il m a f t a d l o s a Vi stödjer hel Familjestödets innehåll är utformat med hänsyn till de förändrade livsvillkor som kan komma att möta soldatens familjemedlemmar, släktingar & nära vänner i samband med en utlandstjänstgöring. Vi erbjuder bland annat PREP-kurser för par, individuellt samtalsstöd, familjerådgivning och aktiviteter vid landets soldathem. Soldathemsförbundet har arbetat med Familjestöd sedan 2008 genom ett formellt uppdrag från Försvarsmakten. Vi utvecklar kontinuerligt stödet utifrån efterfrågade behov, forskning och i samråd med liknande anhörigstödjande organisationer i Tyskland, Holland och Kanada. Stödets utformas med hänsyn till de förändrade livsvillkor som kan komma att möta soldatens anhöriga i samband med en utlandstjänstgöring eller övningsperioder. Passa på att anmäla er till PREP-kurser! För mer info och anmälan, besök vår nya hemsida Soldathemsförbundets jourtelefonnummer är:

7 ANNONS ANNONS 7 BAKGRUND Den första ännu verksamma militära kamratföreningen i Sverige bildades i december Det var Kamratföreningen Vapenbröderna knuten till Vaxholms kustartilleriregemente, KA 1. Som ett litet kuriosum kan nämnas att vapenslaget kustartilleriet bildades först tre år senare Det dröjde ända till första världskrigets utbrott 1914 innan nästa kamratförening, Älvsborgs krigareförening, som den ursprungligen hette, såg dagens ljus. Däremot var det inte andra världskriget som innebar starten för huvuddelen av dagens kamratföreningar. Dessa bildades efter hand åren 1925 till 1939 under intryck av nedrustningen fram till Det sades ju som bekant efter första världskriget att det inte skulle bli något mer världskrig. Man skulle kunna säga att den militära kamratföreningsrörelsen i Sverige fick sitt första uppsving som en protest mot nedrustningen. Det skall dock kraftigt betonas att kamratföreningsrörelsen var och alltjämt är strikt opolitisk. Flera av de nya föreningar, som började sin verksamhet efter 1927, bildades av befäl vid de regementen som drogs in med 1925 års försvarsbeslut. Några av dessa är alltjämt verksamma, t.ex. Föreningen Smålands husarer. Men även vid många av de regementen som levde vidare, skapades kamratföreningar. Den största kamratföreningen då liksom nu är den 1935 instiftade Flottans Män, som tilllika är vår enda vapenslagsförening, och även ett riksförbund inom riksförbundet SMKR. Beredskapen under andra världskriget medförde naturligt nog, att ytterligare kamratföreningar bildades. Men framförallt skedde en betydande ökning av antalet medlemmar i föreningarna. Grunden för detta var givetvis de många och långa inkallelseperioderna med tjänstgöring på avlägsna platser långt från hemorten. Under denna tid tillkom bl.a. de första föreningarna inom flygvapnet. De starka vänskapsband som knöts under denna tid har bestått genom åren även om nu leden glesnar alltmer. RIKSFÖRBUNDET BILDAS Redan under 1930-talet, när antalet föreningar ökade starkt, började man diskutera behovet av en eventuell riksorganisation. Även om kamratföreningsrörelsen var opolitisk ville man dock kunna göra sin stämma hörd. Framför allt ville man kunna deltaga i olika manifestationer som t.ex. Svenska Flaggans Dag och den särskilda årliga vårparaden i Stockholm som inleddes Ett förslag presenterades redan Det kom från Fälttelegrafisternas kamrat-förening, nu Signaltruppernas kamratförening, där man föreslog ett centralråd. Det vann emellertid inte odelat gillande och verksamheten fortsatte att baseras på frivillig samverkan från fall till fall. Det blev det nordiska samarbetet som slutligen ledde fram till den nuvarande riksorganisationens bildande. Det skulle dock komma att dröja åtskilliga år innan ett formellt förbund etablerades bildades De Svenska militära kamratföreningarnas samarbetskommitté. Huvuduppgiften för kommittén var att samordna det svenska deltagandet i de nordiska kamratföreningsmötena som inleddes redan 1946 med ett möte i Köpenhamn. Denna uppgift består ännu i dag. Efter några smärre namnförändringar under åren fastställdes namnet 1992 till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). Riksförbundets uppgifter fram tills idag har, förutom att samordna de nordiska mötena, varit att bevaka framför allt försvarsfrågornas utveckling inte minst på traditionsområdet samt verkar för att sprida försvarsupplysning och vidmakthålla försvarsviljan. Därutöver har förbundet utgjort och utgör allt jämt länken mellan landets kamratföreningar och Försvarsmaktens högkvarter. KAMRATFÖRENINGAR OCH VETERANSTÖD I dag finns kamratföreningsrörelsen spridd över hela landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Ett 70-tal föreningar ingår i förbundet och är mer eller mindre aktiva inom traditionsvård, försvars upplysning, museiverksamhet, social samvaro etc. Flera föreningar engagerar sig i förbandens ceremoniella verksamhet, t.ex. försvarsdagar. I varje förening finns någon eller några av de kamrater som har tjänstgjort i utlandsstyrkorna alltsedan insatserna i Kongo för dryga 50 år sedan och fram tills idag. I samband med den veteranutredning som gjordes 2008 med påföljande lag, har stödet till veteraner och anhöriga Nordiska kamratföreningarna hedrar norska veteraner vid mötet i Oslo ökat markant. Försvarsmakten har tagit hjälp av olika ideella organisationer att, i ett samverkande pussel, efter förmåga stödja veteranerna och deras anhöriga. Sedan tidigare har Svenska Soldathemsförbundet, Invidzonen och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna varit engagerade i stödet till våra utlandsveteraner. Nu är den fjärde pusselbiten på väg att falla på plats nämligen landets kamratföreningar som lokalt, på de flesta större orter där det finns eller har funnits förband, förbereder sig på att kunna dra sitt strå till stacken genom att bl.a. lämna praktiskt stöd till veteraner och deras anhöriga. Under innevarande år informeras kamratföreningarna om veteran- och anhörigstödet. Efterhand som kamratföreningarna delger sina möjligheter att på olika sätt engagera sig i veteran- och anhörigstödet kommer detta att framgå på SMKR:s hemsida FOTO: SMKR

8 10 ANNONS ANNONS FOTO: FÖRSVARSMAKTEN FOTO: FÖRSVARSMAKTEN FOTO: MARCUS OLSSON/FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten sätter veteranen och dennes anhöriga i centrum Försvarsmaktens veteran- och anhörigarbete tar utgångspunkt i att en veteran är en resursstark person som deltagit i några av de mest dramatiska händelserna i världen, veteranerna förtjänar samhällets erkänsla och respekt. Veteranen är en god ambassadör för Försvarsmaktens verksamhet, en person med högt meritvärde. Förutom att exploatera den kraft, kompetens och unika erfarenhet som veteranen bär med sig efter att ha gjort insats så kraftsamlas arbetet till att ge stöd råd och vägledning till Försvarsmaktens personal och deras familjer före under och efter insats. Strävan är att arbetet ska ske preventivt. Veteran- och anhörigarbetet sker naturligt, som en naturlig del av det ordinarie ledar- och chefskapet där individens alla perspektiv och roller beaktas. Sedan 2011 har Försvarsmakten aktivt arbetat med att genomföra den veteranpolitik som riksdagen beslutat. Tillsammans med andra myndigheter och organisationer, de nordiska grannländerna och de baltiska staterna sker löpande samordning och utveckling. Försvarsmaktens veterankoncept är decentraliserat, veteranen och dennes anhöriga skall mötas, och i den mån så behövs stöttas vid respektive förband runt om i landet. Lokalt och regionalt sker även kontakt och samordning med veteraners arbetsgivare. Vid dessa kontakter är det av största vikt att förmedla och kommunicera veteranens unika kunskap, erfarenhet och meritvärde. Ideella veteran- och anhörigorganisationer utgör en mycket viktig del av konceptet och Försvarsmakten är mycket nöjda med att ha ett nära och effektivt samarbete med Sveriges veteranförbund, Svenska soldathemsförbundet, Invidzonen och Sveriges militära kamratföreningars riksförbund. Försvarsmaktens veteran- och an - hörig arbete skall vila på vetenskaplig grund, varför ett viktigt område att utveckla är forskning och statistik. Forskningsprojekt syftande till att klarlägga hur Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga mår har iscensatts bland annat hos Karolinska institutet, Försvarets forskningsinstitut och Kristianstads högskola. Resultat kommer löpande att redovisas med start under Försvarsmaktens veteran- och anhörigarbete har ett flertal utmaningar. Att nå ut till veteranerna, skapa och bibehålla kontakt är viktigt. Att skapa öppenhet och tilltro är av största betydelse för att nå de som är i behov av stöd. Att tydliggöra och kommunicera veteranernas meritvärde är centralt för att ge erforderlig erkänsla och respekt, men också för att möjliggöra för andra arbetsgivare att förstå och dra nytta av veteranens kunskap och färdigheter. I Försvarsmaktens strävan att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare sätts veteranen och dennes anhöriga i cen trum. I arbetet med att utveckla Sveriges veteranpolitik till att vila i hela samhället är samarbete med andra myndigheter och organisationer nyckeln till framgång. ANDERS STACH Chef Veteranavdelningen FOTO: ANNA NORÉN/FÖRSVARSMAKTEN

9 ANNONS ANNONS 11 Striderna lämnar ofta utskjutna stridsfordon och vapensystem efter sig. En av huvuduppgifterna är att undersöka dessa samt röja den oexploderade ammunition som är ett direkt hot mot befolkningen, säger Christofer Wärme, MSB. FOTO: CAROLINE LUNDBERG Starkt engagemang för medmänniskor När en stor olycka eller kris inträffat kan MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) bidra med åtgärder för att hantera svårigheterna. Myndigheten arbetar både med nationella och internationella insatser. Fler behövs för detta viktiga arbete. Läs mer om vad det kan innebära. Uppdraget för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. MSB bidrar till att samhället förebygger händelser och att ansvariga aktörer är beredda att hantera svårigheterna när de inträffar. Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer. MSB har beredskap för internationella såväl som nationella kris- och katastrofinsatser. Första insatsen genomfördes 1988 (av dåvarande Räddningsverket) i samband med jordbävningen i Armenien. FLER BEHÖVS MSB söker insatspersonal som känner ett starkt engagemang för sina medmänniskor och som vill utveckla samt bidra med sina kunskaper till förmån för dem som drabbats av konflikter och katastrofer. Många gånger ställs höga krav på flexibilitet och som insatspersonal kan du hamna i situationer där du snabbt behöver prioritera och tänka om. MSB söker bland annat personal inom områden som exempelvis HR, ekonomi, byggnation, logistik, miljö, it och minhantering. VAD INNEBÄR DET ATT VARA INSATSPERSONAL FÖR MSB? Som medlem i MSB:s personalpool mottar du på regelbunden basis förfrågningar om insats till områden i behov av din expertis. Det är viktigt att du snabbt lämnar besked till MSB om din tillgänglighet då responstiden behöver vara kort. MSB bekostar lön och tillägg samt en rad övriga förmåner under din insatstid. Dessutom blir du inbjuden att delta i intressanta och utvecklande utbildningar inom ditt arbetsområde. INSATSENS LÄNGD De förfrågningar som MSB får från EU, FN eller andra samarbetsorganisationer handlar i regel om insatser på tre till sex månader. Vissa insatser pågår i flera år och då finns det fördelar om personalen kan delta i arbetet under tolv månader eller längre, alternativt kortare perioder under flera år. För insatser inom GSFP (EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik) är kontraktstiden minst tolv månader. DU FÅR STÖD UNDER INSATSEN Innan du åker ut på insats har du i regel fått en arbetsbeskrivning och en hel del information om vad som förväntas av dig under insatsen. För oss på MSB är det viktigt att du alltid känner att du kan få ett bra stöd för att du ska kunna göra ett bra arbete på plats. Innan du åker ut på insats får du personlig utrustning anpassad för insatsen. Vi bekostar även boende under insatstiden, försäkringsskydd, semester, hemresor, tillgång till hälsostöd och psykosocialt stöd samt pensionspremie. För MSB är det viktigt att vår insatspersonal känner sig trygg när de är på insats och trivs med arbetet och den sociala samvaron under insats. Vi arbetar hårt för att skapa bra förutsättningar för det. HUMANITÄR MINRÖJNINGSINSATS I MALI Ett exempel på en insats där MSB medverkar gäller minröjning i Mali. I början av 2013 mottog MSB en förfrågan från UNMAS (United Nations Mine Action Service) om behov av EOD- stöd till Mali (EOD står för Explosive Ordnance Disposal och innebär röjning av explosiva objekt, så som minor och oexploderad ammunition). Sedan slutet av januari 2013 stödjer därför MSB UNMAS med två EOD- team. Behovet grundar sig i att rebeller sedan början av 2012 har tagit kontroll över den maliska arméns ammunition- och vapenförråd och stora områden kontaminerats med oexploderad ammunition. Insatsen avser att utbilda lokal personal från Mali i humanitär ammunitions- och minröjning (humanitär minröjning innebär röjning i områden där människor bor och arbetar, till skillnad från att exempelvis endast röja en väg eller en passage genom ett område). Christofer Wärme har varit medlem i MSB:s personalpool sedan Idag är han EOD- gruppchef i Mali. I korta drag går arbetet ut på att kartlägga kontaminering Christofer Wärme FOTO: MSB av oexploderad ammunition i drabbade områden samt att röja den oexploderade ammunition som utgör en fara for befolkningen i området. Säkerhetsläget i Mali ställer höga krav på insatsens utformning och måste beaktas i all operativ verksamhet. Vi arbetar i en miljö där väldigt höga dagstemperaturer ställer krav på såväl fysisk som psykisk uthållighet. Arbetet vi gör får mycket konkreta resultat för befolkningen i området. Det gynnar en snabb återställning, räddar människoliv samt reducerar skador orsakade av oexploderad ammunition, berättar Christofer. Christofers insats i Mali är hans sjätte med MSB. En del har förändrats sedan hans första insats Inom mine action, där jag i första hand är verksam, finns idag en mycket snabb insatsberedskap i form av rapid response teams. MSB har skapat en hög kapacitet att bidra med personal och utrustning på kort tid och vi arbetar idag närmare den väpnade konflikten. Personligen upplever jag att MSB numera arbetar i områden med högre säkerhetsrisk, men samtidigt har högre krav på att relevanta säkerhetsåtgärder vidtas för att minimera att personal hamnar i olägenheter. Just säkerheten är ett av skälen till att MSB alltid finns tillgänglig för insatspersonalen, via en rad olika beredskapsfunktioner. Det värderar Christofer högt. Jag upplever att MSB alltid gör sitt yttersta i sin ambition att stötta oss insatspersonal på plats. Den uppbackning som MSB levererar till insatspersonal, både på individnivå samt projektnivå, möjliggör att vi kan uppnå bästa resultat ute i fält. Bäst med arbetet tycker Christofer är han får ett förtroende och ett mandat att företräda en respekterad aktör inom humanitär operativ verksamhet. När ett uppdrag lyckas och genererar konkreta resultat, där människors liv förändras till det bättre, blir både mitt personliga och mitt yrkesmässiga jag väldigt tillfredställda, säger han. Christofer ser inga negativa aspekter med att åka på insats med MSB men medger att familjelivet hemma i Sverige kan bli lidande. Det fordrar en förståelse och flexibilitet från anhöriga, nära och kära, förmodligen i högre grad än inom många andra yrkesområden, säger han. CAMILLA ABELSON BERGLING MSB bildades 2009 efter en sammanslagning av myndigheterna Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar. MSB:s personalpool består av ca 1300 personer. Under 2012 genomförde MSB totalt 122 biståndsinsatser i 39 länder. Totalt kontrakterades 250 personer för MSB:s internationella verksamhet under Läs mer om hur du ansöker på

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

Stärker arméns förmåga sid 14

Stärker arméns förmåga sid 14 RESERVOFFICEREN www.reservofficerarna.se Nummer 2 2015 Stärker arméns förmåga sid 14 Medlemmar får tusentals kronor sid 4 Facken står upp för reservare i Polisen sid 5 MAGNUS KONRADSSON FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Läs mer

SÄNKT LÖN SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV. Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning. Struntade i skjutgränser

SÄNKT LÖN SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV. Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning. Struntade i skjutgränser Medlemstidning för Officersförbundet nr 3 2012 Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning SIDAN 5 SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV SÄNKT LÖN SIDAN 14 LEDARE: FÖRSVARS- LOGISTIK PÅ FEL

Läs mer

TILL KUST. Hemvärnsövning: FRÅN FJÄLL. Få sjukskrivningar. i försvaret. Vad händer med dumpade stridsmedel? Fler simulatorer i marinen

TILL KUST. Hemvärnsövning: FRÅN FJÄLL. Få sjukskrivningar. i försvaret. Vad händer med dumpade stridsmedel? Fler simulatorer i marinen MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 4 2014 Hemvärnsövning: FRÅN FJÄLL TILL KUST SIDAN 16 Få sjukskrivningar i försvaret SIDAN 5 Vad händer med dumpade stridsmedel? SIDAN 7 Fler simulatorer i marinen

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS,Swedish Standards Institute ANNONS SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 Foto:Jocke Berglund Årets Bild 2006. Röjningen efter stormen

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Om Röda Korset och vårt uppdrag...3 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar...4 Akut katastrofhjälp...9

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen Medlemstidning för Officersförbundet nr 2 2012 Jag känner mig lurad! SIDAN 35 Små marginaler på soldatlön SIDAN 18 ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN SIDAN 6, 7, 28 32 HAW, Ungern: Säkerhetsinspektionen varnar

Läs mer

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan förändras. Förändring bygger på att vi tillsammans är

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

Två larm i veckan sid 18

Två larm i veckan sid 18 Medlemstidning för Officersförbundet nr 8 2010 F17: Två larm i veckan sid 18 Kroatiska helikoptrar snabbförstärker NBG sid 4 Problem med materiel, löner och fakturor sid 5, 8, 10 Svenska officerare tiger

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

BISTÅND GENOM FN. Gott hopp om nya utvecklingsmål. Nationellt rollspel i Söderköping SIDAN 15 SIDAN 18 EN BÄTTRE VÄRLD

BISTÅND GENOM FN. Gott hopp om nya utvecklingsmål. Nationellt rollspel i Söderköping SIDAN 15 SIDAN 18 EN BÄTTRE VÄRLD EN BÄTTRE VÄRLD SVENSKA FN-FÖRBUNDET EN BÄTTRE VÄRLD NUMMER 2 2014 Gott hopp om nya utvecklingsmål SIDAN 15 Nationellt rollspel i Söderköping SIDAN 18 BISTÅND GENOM FN Gabon är ett av tio länder som anslutit

Läs mer

HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND

HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND Medlemstidning för Officersförbundet nr 5 2011 HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND OLIKT alla ANDRA REPORTAGE: Fördröjd reaktion efter insats NYHETER: Skarp kritik mot Försvarshögskolan Tung utrustning ökar säkerhetsrisken

Läs mer

Integration. i arbetslivet

Integration. i arbetslivet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS FRÅN SVENSKT NÄRINGSLIV OCH INTEGRATIONSVERKET ANNONS Integration i arbetslivet Hindren måste undanröjas...3 - Vi måste underlätta för invandrare att få jobb. Det säger

Läs mer

Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter. Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10

Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter. Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 1/2012 årgång 17 Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10 Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter

Läs mer

Nya behov, ny välfärd

Nya behov, ny välfärd Nordiska Välfärdskonferensen 2012 Nya behov, ny välfärd genom samverkan Nordiska Välfärdskonferensen i Göteborg 14-16 november 2012 arrangerad av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA 1 Välkomna......

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer