FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER"

Transkript

1 ANNO N S HELA DENNA TEMATIDNING Ä R UTGIVEN AV S V F, I Z, SSH F, S M K R, FM, R KP, M S B, KVV OCH FB A ANNO N S Dist ribueras med Svenska Dagbladet 27 maj 2013 FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Besök Veterandagen den 29 maj vid Sjöhistoriska museet i närvaro av H.M. kung Carl XVI Gustaf, ÖB och försvarsministern. Läs mer på sidorna 8-9 POLISENS UTLANDSSEKTION AAGAARD A AARD LEIF ANDRÉN FÖRSVARSMAKTEN NIKLAS EHLEN/FÖRSVARSMAKTEN NICKLAS GUSTAFSSON/FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARSMAKTEN Swedish Veterans Federation

2 POLISENS UTLANDSSEKTION AAGAARD L EIF ANDRÉN FÖRSVA RSMA KTEN FÖRSVA RSMAKTEN 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR UTGIVEN AV SVF, IZ, SSHF, SMKR, FM, RKP, MSB, KVV OCH FBA ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNI N G ÄR UTGI VEN A V SV F, I Z, SS H F, S M K R, FM, R KP, M SB, KV V OCH FBA A N N O N S Distribueras med Svenska Dagbladet 27 ma j 2013 FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Besök Veterandagen den 29 maj vid Sjöhistoriska museet i närvaro av H.M. kung Carl XVI Gustaf, ÖB och försvarsministern. Läs mer på sidorna 8-9 Bästa läsare N ICKLA S GUSTAFSSON/FÖRSVA RSMA KTEN N IKLA S E HLEN/FÖRSVA RSMA KTEN Swedish Veterans Federation FÖR FRED OCH DEMOKRATI är en tematidning distri buerad med Svenska Dagbladet den 27 maj 2013 Omslagsfoton Försvarsmakten, Niklas Ehlen/ Försvarsmakten, Aagaard, Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten, Polisens utlandssektion, Leif Andrén, Försvarsmakten Tidningen produceras av Manderley Media för medverkande organisationer (se förteckning härintill) Produktion Per Axel Nordfeldt Manderley Media Bastugatan 24 B Stockholm Redaktör och projektledare Per Lennartsson Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna För frågor om innehållet kontakta Per Lennartsson Formgivning Björnekull Design Tryck V-TAB Ett Svanenmärkt tryckeri Sverige har i över 60 år bidragit med personal, civil som militär, i FN:s insatser i en stor del av världen. Kvinnor och män har lämnat sina arbetsplatser, familjer och anhöriga för att bidra till att lösa konflikter och hjälpa utsatta medmänniskor. I Sverige har vi ännu inte ett överenskommet namn för dessa fredsbevarare. Här väljer vi att använda ordet veteran och menar då alla som internationellt deltagit i fredsfrämjande eller humanitära insatser. Fredsinsatserna som våra veteraner gör ger ett mervärde för Sverige, genom de band som knyts, mellan vårt land och de platser dit vi sänder personal, men också på hemmaplan för en tryggare och säkrare tillvaro i Sverige. FÖRBÄTTRAR VÄRLDEN OCH HEMBYGDEN Efter en fredsinsats i utlandet kommer våra veteraner hem berikade med nya perspektiv och erfarenheter. De har en ny syn på omvärlden som ger större öppenhet och större förståelse för andra kulturer, etnicitet och konflikter. De har unika erfarenheter och kompetenser som är lika nödvändiga i Mazar-e-Sharif som i Malmköping. Veteranerna har redan förbättrat världen något och har en drivkraft att även förbättra sina hembygder. De är ofta efterfrågade som föreläsare, men det är bara din fantasi som egentligen sätter gränser för hur du och ditt samhälle kan ta hjälp av era veteraner. OM INNEHÅLLET I TIDNINGEN Den här tidningen är tillägnad alla dessa veteraner, som bidrar till att göra jorden till en något bättre plats att leva på. Du kan läsa om de myndigheter som sänder ut svensk per sonal på en mängd skilda uppdrag jorden runt. Här finns också ideella organisationer som ger stöd och hjälp till veteranerna och deras anhöriga, både före, under och efter fredsinsatsen. Utöver myndigheterna du hittar i tidningen arbetar även andra myndigheter utomlands, bland annat Kustbevakningen och Tullverket. MISSA INTE VETERANDAGSFIRANDET I Sverige firas Veterandagen den 29 maj varje år. Missa inte möjligheten att lära dig mer om fredsinsatserna på Veterandagsfirandet vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Det blir en dag för hela familjen. Program och karta för hela firandet finns på sidan 8-9 i den här tidningen. På plats finns en mängd aktörer med koppling till veteranerna och som vanligt delas flera utmärkelser ut, bland annat till Årets Veteran. Speciellt för i år är att H.K.H Carl Gustaf avtäcker ett nytt monument för Sveriges alla veteraner. Vi hoppas att ni ska finna tidningen läsvärd och informationsrik. Per Lennartsson Informationschef Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna FOTO: ANDRÉ KARJEL Innehåll Krönika Allan Widman: Veteraner ger folkförankring sidan 3 Veteranen och dennes anhöriga i centrum sidan 3 Anhöriga stöttar anhöriga (InvidZonen) sidan 4 SVF formar för framtiden sidan 5 Anhöriga får stöd (SSHF) sidan 6 Kamratföreningar (SMKR) sidan 7 Veterandagen 29 maj 2013, översikt sidorna 8-9 FM sätter veteranen och dennes anhöriga i centrum sidan 10 Starkt engagemang för medmänniskor (MSB) sidan 11 Svensk polis arbetar för fred och demokrati (RKP) sidan 12 Kriminalvården (KVV) sidan 13 Fredshandlingar blir historia (FBA) sidan 14 Peace and Security Summit sidan 15 From Soldier to Soldier sidan 15 Medverkande på veterandagen 29 maj 2013 vid Sjöhistoriska Muséet i Stockholm Medverkande myndigheter Folke Bernadotte Akademin (FBA) Försvarsmakten (FM) Kriminalvården (KVV) Kustbevakningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Polisen (RKP) Tullverket Medverkande ideella organisationer InvidZonen (IZ) Soldathemsförbundets familjestöd (SSHF) Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Övriga medverkande Armémuseum Försvarshögskolan

3 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR UTGIVEN AV SVF, IZ, SSHF, SMKR, FM, RKP, MSB, KVV OCH FBA ANNONS 3 Krönika: Allan Widman VETERANEN OCH DENNES ANHÖRIGA Veteraner ger folkförankring I CENTRUM Få verksamheter är så centrala för det svenska samhället som dess militära försvar. Därmed berör snart sagt varje del av Försvarsmakten hela det svenska folket. Det gäller oavsett om personalförsörjning sker genom lagreglerad plikt eller frivillig rekrytering på arbetsmarknadens villkor. Det gäller såväl de insatser som görs internationellt som de som är begränsade till svenskt territorium. Försvarsmakten finns till för Sverige. I ett land som levt i fred i två hundra år finns sällan personliga minnen av säkerhetspolitikens mer tragiska dimensioner. Detta till skillnad från i våra grannländer där hotet om existentiell utplåning varit en realitet som traderats från individ till individ i generation efter generation. Det är bekymmersamt att Göteborgs universitet i sina SOM-undersökningar stadigt visar att svenska folkets förtroende för försvaret är markant lägre än för andra jämförbara myndigheter som polis och domstolar. Redan i kommentarerna 2007 skriver SOM-institutet: Polisen har en förtroendeskapande närhet till medborgarna som försvaret saknar. Och sedan dess har inte kontaktytorna mellan försvaret och resten av samhället vidgats. Snarare tvärtom. Det är därför positivt att Sveriges andra största stad tillförs två sjukvårdskompanier med 278 befattningar från Skövde. Gamla Skaraborgs län är nog idag en av ytterst få landsändar där Försvarsmakten fortfarande är en del av den samhälleliga vardagen. En stor del av Sveriges potentiella rekryter finns i de större städerna och därför måste Försvarsmakten verka och synas i städer som Göteborg, Malmö, Uppsala och Norrköping. Det vore olyckligt om Försvarsmakten krympte sin närvaro över landet ytterligare. En kampanj i media kan definitivt resultera i temporär uppmärksamhet och generera omedelbar respons. Men för sin uthålliga position har Försvarsmakten förlitat sig på nätverk av likasinnande. Tack vare tidningen Värnpliktsnytt, salig i åminnelse, så har en betydande del av Sveriges journalistkår en grundläggande kännedom om militärt försvar. Valen till värnpliktsriksdagar och värnpliktsråd har kontinuerligt skolat ledare till samtliga politiska partier och Försvarets tolkskola har försörjt utrikesdepartementet med aspiranter till diplomatutbildningen. Under epoken med tiotusentals reservofficerare fanns det knappast en företagsledning, oavsett bransch, som inte hade åtminstone en reservofficer. Allt detta är nu borta. Om svenska folkets förtroende för försvaret ska kunna återställas, så måste föregångsmän och dito kvinnor med sina exempel få visa vägen. Världsmästare som Stellan Bengtsson och Ingemar Stenmark gjorde värnplikt på sitt sätt i den tidens idrottsplutoner. Alldeles oavsett hur bra soldater de hann bli mellan alla permissioner för internationella tävlingar, så visade de att försvaret var viktigt. Det är en roll som idag kanske bara fältartisterna har lyckats fortsätta utan avbrott. I alla de stater, som liksom Sverige, valt en All-Volunteer-Force är det veteranerna som är föredömena, för att inte säga hjältarna. Statsmakterna lyfter fram sina veteraner och folket kan identifiera vad som förkroppsligar den egna statens värden och därmed dess varaktiga existensberättigande. Pusslet symboliserar hur Försvarsmakten tillsammans med ideella organisationer arbetar med veteran- och anhörigfrågor. En veteran är en resursstark person som deltagit i några av de mest dramatiska händelserna i världen. Veteranerna förtjänar samhällets erkänsla och respekt. Citatet belyser hur Försvarsmakten ser på sina veteraner. Försvarsmakten vet också att de anhöriga påverkas av verksamheten. De senaste åren har Försvarsmakten intensifierat arbetet med att sätta veteranerna och dess anhöriga i centrum, att ge begreppet veteran ett civilt meritvärde samt att, vid behov, ge veteraner och anhöriga stöd. Som en del i detta arbete har avtal med frivilliga försvarsorganisationer och ideella organisationer tecknats.

4 4 ANNONS ANNONS ANHÖRIGA STÖTTAR för Anna blev Invidzonen räddningen när hennes man var på insats. ANHÖRIGA ANNAS MAN DANIEL För första gången kände jag att jag inte var ensam... IGENKÄNNANDET LÄKER KRAFTEN I ATT HJÄLPA VARANDRA Invidzonen är en ideell anhörigorganisation som stöttar anhöriga till personal på internationell insats. Organisationens styrka ligger i att de själva är anhöriga och därför kan känna igen de känslor och frågor som uppkommer vid en insats, därmed kan de erbjuda ett bra stöd och hjälp. Fakta INVIDZONEN Invidzonen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som startade 2007 vars målgrupp är anhöriga till utlandstjänstgörande personal. Invidzonen har avtal med Försvarsmakten och Rikskriminalpolisens utlandsstyrka. Invidzonens grundverksamhet består av mentornätverk, chatt, mailjour, stödsamtal träffar och andra aktiviteter för anhöriga. Mer information om Invidzonen finns på

5 ANNONS ANNONS 5 FOTO: LEIF ANDRÉN Vattenrening i Pakistan, MSB FOTO: FÖRSVARSMAKTEN Liberia Gaza, 1956 FOTO: JOHANNES TOLF/FÖRSVARSMAKTEN FOTO: ROLAND FRID Afghanistan Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna formar veteranengagemanget för framtiden Sverige har i över 60 år ställt upp med personal, civil som militär, i FNs insatser runt hela vår jord. Runt svenskar har gjort fredstjänst i utlandet någon gång under dessa 60 år. De har gjort en sann insats för Sverige och för världen. Det är för dessa kvinnor och män som Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna finns till. Det är för dem vi engagerar oss. HAR DU ENGAGERAT DIG FÖR VÄRLDEN, ENGAGERAR VI OSS FÖR DIG Vi engagerar oss, före, under och efter utlandsinsatsen, för de som engagerat sig och stöttat utsatta människor i världen. Vi finns till för att ge dem en chans att dela sina erfarenheter och upplevelser med andra och få stöd, men också för att ge dem chans att bidra till samhället även på hemmaplan med sina unika kunskaper och erfarenheter. Vi finns också till för deras nära. Vi tar till vara deras intressen och vi jobbar för att de ska få den respekt och erkänsla som de förtjänar. KOM OCH LEV VÅRA VÄRDERINGAR I Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna drivs vi av starka och tydliga värderingar. Vi tar avstamp i FNs värdegrund och främjar aktivt jämställdhet, jämlikhet och respekt för alla människors lika värde. Våra värderingar har vi sammanfattat i tre ledord, som bildar en akronym. KOM Kamratskap, Omtanke, Medmänsklighet ger uttryck för vår ständiga strävan att skapa band mellan individer, folk och länder för att lösa konflikter. Vi är övertygade om att omtänksamhet bidrar till stabilitet. Ett medmänskligt förhållningssätt till alla vi möter tycker vi är en förutsättning för att mänskliga rättigheter ska kunna tillämpas. FREDSTJÄNST I UTLANDET EN POSITIV ERFARENHET En fredstjänst i ett utsatt land gör även den enskilda individen utsatt. Det är en stor påfrestning och en tid som finns kvar i minnet för resten av livet. Men vi vet att det också är en positiv upplevelse. Fredsveteranen har med sig unika erfarenheter hem. Det är egenskaper och erfarenheter som kan utnyttjas även på hemmaplan, för att öka säkerheten och trygghetskänslan i samhället. SVF STÖDJER OCH UTVECKLAR FREDSVETERANER Den här positiva utvecklingen är inte någon självklarhet som kommer helt av sig själv efter en fredstjänst. För att tillgodogöra sig sina erfarenheter på ett positivt sätt och kunna applicera och använda dem i sitt vardagsliv behöver veteranen få stöd och hjälp. Därför finns Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Vi ger fredsveteraner möjlighet att hemma få samma känsla av gemenskap som under utlandstjänsten. Hos oss får veteranerna prata om sina upplevelser med likasinnade. Vi ger också samtalsstöd genom våra kamratstödjare som har jour via telefon dygnets alla timmar, årets alla dagar. ÖPPET FÖR ALLA Vårt stöd är tillgängligt för alla fredsveteraner, oavsett om de är medlemmar i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna eller inte. Vi värnar om alla veteraner och vi har ett uppdrag från Försvarsmakten att erbjuda stöd. SÄTTER VETERANERNAS FRÅGOR PÅ SAMHÄLLSAGENDAN Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna verkar också för att påverka världen runt omkring oss för att förbättra för alla fredsveteraner. Vi tycker att de ska få den erkänsla och den respekt som de förtjänar. För att åstadkomma det påverkar vi ständigt politiker, myndigheter och beslutsfattare i olika instanser och skapar debatt. SVF ÄR REMISSINSTANS I VETERANFRÅGOR Vi är en naturlig samtalspartner i veteranfrågor till alla myndigheter och andra organisationer. Vi har de senaste åren fått en ökad trovärdighet för förbundet, både bland veteraner, politiker och allmänheten. Vi är redan i dag remissinstans åt flera myndigheter, vilket i sig är ett stort erkännande för vårt förbund och för vårt engagemang i de här frågorna. För att fortsätta vara en erkänd instans för statsmakterna måste vi fortsätta att ställa höga krav på oss själva när det kommer till kompetens, arbetssätt och kapacitet. SVF SIKTAR PÅ FRAMTIDEN MED NY ORGANISATION Veteranlagstiftningen, som förbinder Försvarsmakten att ge stöd åt sina veteraner, är naturligtvis en stor seger för oss, men vi är inte nöjda förrän lagstiftningen omfattar alla fredsveteraner, även de utanför Försvarsmakten. För att värna veteranernas bästa måste vi jobba ännu mer strategiskt och långsiktigt. Därför har vi sedan årsmötet i mars 2013 en helt ny organisation. Vår styrelse arbetar nu långsiktigt och strategiskt för att forma förbundets verksamhet. För att utföra arbetet som styrelsen beslutar har vi ett helt nytt kansli med sex medarbetare, som jobbar ut mot och för medlemmarna och föreningarna. 21 LOKALFÖRENINGAR GÖR DET STORA JOBBET Även i vår nya organisation är det våra 21 lokalföreningar som spelar den allra viktigaste rollen. Det är där människorna finns, och det är när möten sker och människor träffas som utvecklingen kan ske. Därför kommer vi framöver lägga stort fokus på att bilda nya föreningar, bygga upp de föreningar som startas och stödja de föreningar som redan drivs. Föreningarna är vår verkliga grund, och de svarar för kärnverksamheten för att utveckla Kamratskap, Omtanke och Medmänsklighet. ANDERS RAMNERUP Generalsekreterare

6 6 ANNONS ANNONS När jag ser numret till en stödtelefon utlagt på en webbsida, infinner sig genast en massa frågor. Jag undrar över om just mitt bekymmer och mina frågor är tillräckligt viktiga för att jag ska våga störa. Och om jag ringer, vem är det som svarar? Känner jag mig mottagen och känner jag förtroende för den jag pratar med? Anhöriga får stöd av Svenska Soldathemsförbundet via direktnummer N är en soldat eller annan person inom Försvarsmakten åker ut på ett utlandsuppdrag, reagerar omgivningen på ett eller annat sätt. Syskon och föräldrar, sambos och barn, andra släktingar och vänner - alla har sin egen uppfattning och sin egen känsla kring beslutet. En enskild soldat som åker ut på ett uppdrag omgärdas av en stor grupp människor som direkt eller indirekt påverkas. I en sådan situation kan anhöriga och vänner känna ett stort behov av att prata med någon som förstår och som lyssnar. Man kommer långt med ett bra nätverk av vänner och släktingar, men ibland kan man behöva prata med någon utomstående. Därför har Svenska Soldathemsförbundet en stödtelefon dit soldatens anhöriga kan ringa! Här följer några vanliga frågor från anhöriga och ett försök att svara på dem: Vem kan ringa till Soldathemsförbundets stödtelefon och vid vilka tillfällen? Alla vänner och anhöriga till personer inom Försvarsmakten som är, kommer att vara, eller har varit iväg på utlandsuppdrag kan ringa. Soldater som är oroliga för sina anhöriga, och utomstående personer som är bekymrade över anhöriga till soldater i utlandstjänst kan också ringa för konsultation och rådgivning. Vad kan jag förvänta mig att få hjälp med? Möjlighet till stödsamtal direkt med den som svarar. Om det under samtalets gång visar sig att det finns behov av fortsatta stödsamtal, slussas du vidare till andra professionella samtalsrådgivare professionell samtalsrådgivning för enskild vuxen, barn/tonåring eller par. Vi har kontakter på många orter i landet. Möjlighet till kontakt med präst eller diakon, när ärendet gäller t.ex. existentiella frågor Har ni tystnadsplikt? Vi använder ordet tystnadslöfte. Det betyder att vi är noggranna med sekretess och yppar inte för någon vad vi hör på ett sådant sätt att din identitet skulle kunna röjas. Till förvarsmakten har vi endast skyldighet att rapportera statistik. Vem gör vad, när ska jag kontakta Försvarsmakten istället? Du ska kontakta Försvarsmakten när soldaten mår dåligt, oavsett om han/hon varit i utlandstjänst, är ute nu eller kommer att göra utlandstjänst. Om en soldat däremot inte vill ha kontakt med Försvarsmakten, går det bra att han/hon kontaktar oss. Försvarsmakten har dessutom det direkta ansvaret för närmast anhöriga när det händer något akut. Se hemsida SOLDATHEMSFÖRBUNDETS PROFESSIONELLA STÖD EN PUSSELBIT BLAND FLERA Försvarsmakten ger Svenska Soldathemsförbundet ekonomiskt anslag för att vi skall kunna tillhandahålla stödtelefon för anhöriga. Soldathemsförbundet har i sin tur ett avtal med Vårsta Kriscentrum, se avseende stödsamtal/rådgivning, dit många av samtalen sedan slussas vidare. Vi kan också förmedla kontakt till familjerådgivare och barnterapeuter i Stockholm. Vårt samarbete med Ersta diakoni innebär att vi kan förmedla hjälp till Barnrättsbyrån, Ersta Vändpunkten och Ersta fristad, se information på Vi samarbetar nära Invidzonen, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Sveriges Kamratföreningar och kan även förmedla kontakt till dem när du behöver lösa praktiska, konkreta problem eller önskar prata med någon i en liknande situation. Vi hoppas att ni ska känna förtroendet för oss! Hälsningar/ MA J P IHLG R EN R O O S Svenska Soldathemsförbundet! n e j il m a f t a d l o s a Vi stödjer hel Familjestödets innehåll är utformat med hänsyn till de förändrade livsvillkor som kan komma att möta soldatens familjemedlemmar, släktingar & nära vänner i samband med en utlandstjänstgöring. Vi erbjuder bland annat PREP-kurser för par, individuellt samtalsstöd, familjerådgivning och aktiviteter vid landets soldathem. Soldathemsförbundet har arbetat med Familjestöd sedan 2008 genom ett formellt uppdrag från Försvarsmakten. Vi utvecklar kontinuerligt stödet utifrån efterfrågade behov, forskning och i samråd med liknande anhörigstödjande organisationer i Tyskland, Holland och Kanada. Stödets utformas med hänsyn till de förändrade livsvillkor som kan komma att möta soldatens anhöriga i samband med en utlandstjänstgöring eller övningsperioder. Passa på att anmäla er till PREP-kurser! För mer info och anmälan, besök vår nya hemsida Soldathemsförbundets jourtelefonnummer är:

7 ANNONS ANNONS 7 BAKGRUND Den första ännu verksamma militära kamratföreningen i Sverige bildades i december Det var Kamratföreningen Vapenbröderna knuten till Vaxholms kustartilleriregemente, KA 1. Som ett litet kuriosum kan nämnas att vapenslaget kustartilleriet bildades först tre år senare Det dröjde ända till första världskrigets utbrott 1914 innan nästa kamratförening, Älvsborgs krigareförening, som den ursprungligen hette, såg dagens ljus. Däremot var det inte andra världskriget som innebar starten för huvuddelen av dagens kamratföreningar. Dessa bildades efter hand åren 1925 till 1939 under intryck av nedrustningen fram till Det sades ju som bekant efter första världskriget att det inte skulle bli något mer världskrig. Man skulle kunna säga att den militära kamratföreningsrörelsen i Sverige fick sitt första uppsving som en protest mot nedrustningen. Det skall dock kraftigt betonas att kamratföreningsrörelsen var och alltjämt är strikt opolitisk. Flera av de nya föreningar, som började sin verksamhet efter 1927, bildades av befäl vid de regementen som drogs in med 1925 års försvarsbeslut. Några av dessa är alltjämt verksamma, t.ex. Föreningen Smålands husarer. Men även vid många av de regementen som levde vidare, skapades kamratföreningar. Den största kamratföreningen då liksom nu är den 1935 instiftade Flottans Män, som tilllika är vår enda vapenslagsförening, och även ett riksförbund inom riksförbundet SMKR. Beredskapen under andra världskriget medförde naturligt nog, att ytterligare kamratföreningar bildades. Men framförallt skedde en betydande ökning av antalet medlemmar i föreningarna. Grunden för detta var givetvis de många och långa inkallelseperioderna med tjänstgöring på avlägsna platser långt från hemorten. Under denna tid tillkom bl.a. de första föreningarna inom flygvapnet. De starka vänskapsband som knöts under denna tid har bestått genom åren även om nu leden glesnar alltmer. RIKSFÖRBUNDET BILDAS Redan under 1930-talet, när antalet föreningar ökade starkt, började man diskutera behovet av en eventuell riksorganisation. Även om kamratföreningsrörelsen var opolitisk ville man dock kunna göra sin stämma hörd. Framför allt ville man kunna deltaga i olika manifestationer som t.ex. Svenska Flaggans Dag och den särskilda årliga vårparaden i Stockholm som inleddes Ett förslag presenterades redan Det kom från Fälttelegrafisternas kamrat-förening, nu Signaltruppernas kamratförening, där man föreslog ett centralråd. Det vann emellertid inte odelat gillande och verksamheten fortsatte att baseras på frivillig samverkan från fall till fall. Det blev det nordiska samarbetet som slutligen ledde fram till den nuvarande riksorganisationens bildande. Det skulle dock komma att dröja åtskilliga år innan ett formellt förbund etablerades bildades De Svenska militära kamratföreningarnas samarbetskommitté. Huvuduppgiften för kommittén var att samordna det svenska deltagandet i de nordiska kamratföreningsmötena som inleddes redan 1946 med ett möte i Köpenhamn. Denna uppgift består ännu i dag. Efter några smärre namnförändringar under åren fastställdes namnet 1992 till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). Riksförbundets uppgifter fram tills idag har, förutom att samordna de nordiska mötena, varit att bevaka framför allt försvarsfrågornas utveckling inte minst på traditionsområdet samt verkar för att sprida försvarsupplysning och vidmakthålla försvarsviljan. Därutöver har förbundet utgjort och utgör allt jämt länken mellan landets kamratföreningar och Försvarsmaktens högkvarter. KAMRATFÖRENINGAR OCH VETERANSTÖD I dag finns kamratföreningsrörelsen spridd över hela landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Ett 70-tal föreningar ingår i förbundet och är mer eller mindre aktiva inom traditionsvård, försvars upplysning, museiverksamhet, social samvaro etc. Flera föreningar engagerar sig i förbandens ceremoniella verksamhet, t.ex. försvarsdagar. I varje förening finns någon eller några av de kamrater som har tjänstgjort i utlandsstyrkorna alltsedan insatserna i Kongo för dryga 50 år sedan och fram tills idag. I samband med den veteranutredning som gjordes 2008 med påföljande lag, har stödet till veteraner och anhöriga Nordiska kamratföreningarna hedrar norska veteraner vid mötet i Oslo ökat markant. Försvarsmakten har tagit hjälp av olika ideella organisationer att, i ett samverkande pussel, efter förmåga stödja veteranerna och deras anhöriga. Sedan tidigare har Svenska Soldathemsförbundet, Invidzonen och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna varit engagerade i stödet till våra utlandsveteraner. Nu är den fjärde pusselbiten på väg att falla på plats nämligen landets kamratföreningar som lokalt, på de flesta större orter där det finns eller har funnits förband, förbereder sig på att kunna dra sitt strå till stacken genom att bl.a. lämna praktiskt stöd till veteraner och deras anhöriga. Under innevarande år informeras kamratföreningarna om veteran- och anhörigstödet. Efterhand som kamratföreningarna delger sina möjligheter att på olika sätt engagera sig i veteran- och anhörigstödet kommer detta att framgå på SMKR:s hemsida FOTO: SMKR

8 10 ANNONS ANNONS FOTO: FÖRSVARSMAKTEN FOTO: FÖRSVARSMAKTEN FOTO: MARCUS OLSSON/FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten sätter veteranen och dennes anhöriga i centrum Försvarsmaktens veteran- och anhörigarbete tar utgångspunkt i att en veteran är en resursstark person som deltagit i några av de mest dramatiska händelserna i världen, veteranerna förtjänar samhällets erkänsla och respekt. Veteranen är en god ambassadör för Försvarsmaktens verksamhet, en person med högt meritvärde. Förutom att exploatera den kraft, kompetens och unika erfarenhet som veteranen bär med sig efter att ha gjort insats så kraftsamlas arbetet till att ge stöd råd och vägledning till Försvarsmaktens personal och deras familjer före under och efter insats. Strävan är att arbetet ska ske preventivt. Veteran- och anhörigarbetet sker naturligt, som en naturlig del av det ordinarie ledar- och chefskapet där individens alla perspektiv och roller beaktas. Sedan 2011 har Försvarsmakten aktivt arbetat med att genomföra den veteranpolitik som riksdagen beslutat. Tillsammans med andra myndigheter och organisationer, de nordiska grannländerna och de baltiska staterna sker löpande samordning och utveckling. Försvarsmaktens veterankoncept är decentraliserat, veteranen och dennes anhöriga skall mötas, och i den mån så behövs stöttas vid respektive förband runt om i landet. Lokalt och regionalt sker även kontakt och samordning med veteraners arbetsgivare. Vid dessa kontakter är det av största vikt att förmedla och kommunicera veteranens unika kunskap, erfarenhet och meritvärde. Ideella veteran- och anhörigorganisationer utgör en mycket viktig del av konceptet och Försvarsmakten är mycket nöjda med att ha ett nära och effektivt samarbete med Sveriges veteranförbund, Svenska soldathemsförbundet, Invidzonen och Sveriges militära kamratföreningars riksförbund. Försvarsmaktens veteran- och an - hörig arbete skall vila på vetenskaplig grund, varför ett viktigt område att utveckla är forskning och statistik. Forskningsprojekt syftande till att klarlägga hur Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga mår har iscensatts bland annat hos Karolinska institutet, Försvarets forskningsinstitut och Kristianstads högskola. Resultat kommer löpande att redovisas med start under Försvarsmaktens veteran- och anhörigarbete har ett flertal utmaningar. Att nå ut till veteranerna, skapa och bibehålla kontakt är viktigt. Att skapa öppenhet och tilltro är av största betydelse för att nå de som är i behov av stöd. Att tydliggöra och kommunicera veteranernas meritvärde är centralt för att ge erforderlig erkänsla och respekt, men också för att möjliggöra för andra arbetsgivare att förstå och dra nytta av veteranens kunskap och färdigheter. I Försvarsmaktens strävan att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare sätts veteranen och dennes anhöriga i cen trum. I arbetet med att utveckla Sveriges veteranpolitik till att vila i hela samhället är samarbete med andra myndigheter och organisationer nyckeln till framgång. ANDERS STACH Chef Veteranavdelningen FOTO: ANNA NORÉN/FÖRSVARSMAKTEN

9 ANNONS ANNONS 11 Striderna lämnar ofta utskjutna stridsfordon och vapensystem efter sig. En av huvuduppgifterna är att undersöka dessa samt röja den oexploderade ammunition som är ett direkt hot mot befolkningen, säger Christofer Wärme, MSB. FOTO: CAROLINE LUNDBERG Starkt engagemang för medmänniskor När en stor olycka eller kris inträffat kan MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) bidra med åtgärder för att hantera svårigheterna. Myndigheten arbetar både med nationella och internationella insatser. Fler behövs för detta viktiga arbete. Läs mer om vad det kan innebära. Uppdraget för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. MSB bidrar till att samhället förebygger händelser och att ansvariga aktörer är beredda att hantera svårigheterna när de inträffar. Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer. MSB har beredskap för internationella såväl som nationella kris- och katastrofinsatser. Första insatsen genomfördes 1988 (av dåvarande Räddningsverket) i samband med jordbävningen i Armenien. FLER BEHÖVS MSB söker insatspersonal som känner ett starkt engagemang för sina medmänniskor och som vill utveckla samt bidra med sina kunskaper till förmån för dem som drabbats av konflikter och katastrofer. Många gånger ställs höga krav på flexibilitet och som insatspersonal kan du hamna i situationer där du snabbt behöver prioritera och tänka om. MSB söker bland annat personal inom områden som exempelvis HR, ekonomi, byggnation, logistik, miljö, it och minhantering. VAD INNEBÄR DET ATT VARA INSATSPERSONAL FÖR MSB? Som medlem i MSB:s personalpool mottar du på regelbunden basis förfrågningar om insats till områden i behov av din expertis. Det är viktigt att du snabbt lämnar besked till MSB om din tillgänglighet då responstiden behöver vara kort. MSB bekostar lön och tillägg samt en rad övriga förmåner under din insatstid. Dessutom blir du inbjuden att delta i intressanta och utvecklande utbildningar inom ditt arbetsområde. INSATSENS LÄNGD De förfrågningar som MSB får från EU, FN eller andra samarbetsorganisationer handlar i regel om insatser på tre till sex månader. Vissa insatser pågår i flera år och då finns det fördelar om personalen kan delta i arbetet under tolv månader eller längre, alternativt kortare perioder under flera år. För insatser inom GSFP (EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik) är kontraktstiden minst tolv månader. DU FÅR STÖD UNDER INSATSEN Innan du åker ut på insats har du i regel fått en arbetsbeskrivning och en hel del information om vad som förväntas av dig under insatsen. För oss på MSB är det viktigt att du alltid känner att du kan få ett bra stöd för att du ska kunna göra ett bra arbete på plats. Innan du åker ut på insats får du personlig utrustning anpassad för insatsen. Vi bekostar även boende under insatstiden, försäkringsskydd, semester, hemresor, tillgång till hälsostöd och psykosocialt stöd samt pensionspremie. För MSB är det viktigt att vår insatspersonal känner sig trygg när de är på insats och trivs med arbetet och den sociala samvaron under insats. Vi arbetar hårt för att skapa bra förutsättningar för det. HUMANITÄR MINRÖJNINGSINSATS I MALI Ett exempel på en insats där MSB medverkar gäller minröjning i Mali. I början av 2013 mottog MSB en förfrågan från UNMAS (United Nations Mine Action Service) om behov av EOD- stöd till Mali (EOD står för Explosive Ordnance Disposal och innebär röjning av explosiva objekt, så som minor och oexploderad ammunition). Sedan slutet av januari 2013 stödjer därför MSB UNMAS med två EOD- team. Behovet grundar sig i att rebeller sedan början av 2012 har tagit kontroll över den maliska arméns ammunition- och vapenförråd och stora områden kontaminerats med oexploderad ammunition. Insatsen avser att utbilda lokal personal från Mali i humanitär ammunitions- och minröjning (humanitär minröjning innebär röjning i områden där människor bor och arbetar, till skillnad från att exempelvis endast röja en väg eller en passage genom ett område). Christofer Wärme har varit medlem i MSB:s personalpool sedan Idag är han EOD- gruppchef i Mali. I korta drag går arbetet ut på att kartlägga kontaminering Christofer Wärme FOTO: MSB av oexploderad ammunition i drabbade områden samt att röja den oexploderade ammunition som utgör en fara for befolkningen i området. Säkerhetsläget i Mali ställer höga krav på insatsens utformning och måste beaktas i all operativ verksamhet. Vi arbetar i en miljö där väldigt höga dagstemperaturer ställer krav på såväl fysisk som psykisk uthållighet. Arbetet vi gör får mycket konkreta resultat för befolkningen i området. Det gynnar en snabb återställning, räddar människoliv samt reducerar skador orsakade av oexploderad ammunition, berättar Christofer. Christofers insats i Mali är hans sjätte med MSB. En del har förändrats sedan hans första insats Inom mine action, där jag i första hand är verksam, finns idag en mycket snabb insatsberedskap i form av rapid response teams. MSB har skapat en hög kapacitet att bidra med personal och utrustning på kort tid och vi arbetar idag närmare den väpnade konflikten. Personligen upplever jag att MSB numera arbetar i områden med högre säkerhetsrisk, men samtidigt har högre krav på att relevanta säkerhetsåtgärder vidtas för att minimera att personal hamnar i olägenheter. Just säkerheten är ett av skälen till att MSB alltid finns tillgänglig för insatspersonalen, via en rad olika beredskapsfunktioner. Det värderar Christofer högt. Jag upplever att MSB alltid gör sitt yttersta i sin ambition att stötta oss insatspersonal på plats. Den uppbackning som MSB levererar till insatspersonal, både på individnivå samt projektnivå, möjliggör att vi kan uppnå bästa resultat ute i fält. Bäst med arbetet tycker Christofer är han får ett förtroende och ett mandat att företräda en respekterad aktör inom humanitär operativ verksamhet. När ett uppdrag lyckas och genererar konkreta resultat, där människors liv förändras till det bättre, blir både mitt personliga och mitt yrkesmässiga jag väldigt tillfredställda, säger han. Christofer ser inga negativa aspekter med att åka på insats med MSB men medger att familjelivet hemma i Sverige kan bli lidande. Det fordrar en förståelse och flexibilitet från anhöriga, nära och kära, förmodligen i högre grad än inom många andra yrkesområden, säger han. CAMILLA ABELSON BERGLING MSB bildades 2009 efter en sammanslagning av myndigheterna Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar. MSB:s personalpool består av ca 1300 personer. Under 2012 genomförde MSB totalt 122 biståndsinsatser i 39 länder. Totalt kontrakterades 250 personer för MSB:s internationella verksamhet under Läs mer om hur du ansöker på

10 12 ANNONS ANNONS En av svensk polis viktigaste uppgifter utomlands är att arbeta med FNs resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. I Liberia hålls tillsammans med liberiansk polis lokala informationsmöten angående våld mot kvinnor och barn. Svensk polis arbetar för fred och demokrati FOTO: POLISENS UTLANDSSEKTION Lag och ordning är viktiga beståndsdelar i en demokrati. Ett tungt ansvar vilar på polisen i länder som efter krig och konflikter försöker bygga upp välfungerande samhällen. Arbetet i missionsområdet består ofta av att besöka olika rättsvårdande instanser och skapa kontakter som här med en domare vid appeal court i Maymaneh, Afghanistan. Svenska poliser är efterfrågade utomlands. De senaste åren har de involverats i att bygga upp polisutbildning i Serbien, lära ut kriminaltekniska metoder i Liberia och skapa närpolisverksamhet i Nicaragua för att ge några exempel. Sammanlagt arbetar över hundra svenska poliser utomlands idag, i ett 20-tal olika insatser och projekt. Alla insatser och projekt syftar till att bygga upp lokal polis i enlighet med demokratiska principer och internationella konventioner. Svensk polis får ofta förfrågningar från Förenta Nationerna (FN), Europeiska Unionen (EU) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) om att delta i olika missioner. Svensk polis driver även direkta biståndsprojekt i samarbete med värdlandet inom ramen för det bi- och multilaterala utvecklingssamarbetet. Vi är efterfrågade och vi gör ett gott avtryck utomlands. Svensk polis har en hög professionalitet, säger Peter Sjögren, chef för Rikskriminalpolisens utlandssektion. Dagens fredsinsatser inriktas, vid sidan av traditionella, fredsbevarande uppgifter, alltmer mot att bygga upp demokratiska samhällsstrukturer i tidigare konfliktdrabbade områden. Ett viktigt inslag i återuppbyggnadsarbetet är att etablera en fungerande rättsstat byggd på demokratiska principer och som kännetecknas av lag och ordning. Målet är att öka tryggheten för befolkningen genom en polis som svarar mot befolkningens behov. På så vis byggs också långsiktig fred och säkerhet. De svenska poliserna är ofta rådgivare eller mentorer till den lokala polisen, eller till de ministrar som styr polisen. Många jobbar också med att utbilda den lokala poliskåren. I sällsynta fall arbetar svenska poliser som ersättare för eller komplement till värdlandets egen poliskår. De arbetar då med traditionella polisiära uppgifter som trafikövervakning, ingripanden och utredningar. De poliser som väljs ut för utlandstjänst får unika erfarenheter och lärdomar. När de återvänder till sitt vanliga jobb har de lärt sig att verka i internationella miljöer. De får ett brett nätverk med poliser i andra länder som deltagit i samma missioner. Deltagandet i internationella insatser ger också operativa mervärden för svensk polis arbete på hemmaplan. Brottsligheten idag är gränsöverskridande. Svensk polis måste finnas ute i världen, säger Peter Sjögren. Här arbetar svenska poliser Vill du veta mer om Polisens arbete utomlands? Besök oss vid Sjöhistoriska den 29 maj kl: på Veterandagen! Här visar vi också annat polisarbete, som till exempel polisflyget med helikopter på plats, polishundar och polisfordon. FOTO: POLISENS UTLANDSSEKTION Ofta arbetar svensk polis tillsammans med annan utländsk polis i missionsområdena. Detta skapar ett betydelsefullt nätverk med poliser i andra länder som är av stort värde även i polisarbetet på hemmaplan. Kontakt Rikskriminalpolisens utlandssektion telefon:

11 ANNONS ANNONS 13 Kriminalvårdens internationella engagemang styrs av ett särskilt Regleringsbrev där anslag om biståndsverksamhet och internationell civil krishantering ges. Kriminalvården uppdras att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet (främst inom ramen för EU och FN) samt att arbeta med annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. policy- metodutveckling samt utbildningsfrågor i samverkan med andra länder och i enlighet med DAC:s riktlinjer. Olfat Jafari, svensk kriminalvårdare, besöker ett kvinnofängelse på Haiti dit hon var sekonderad för att hjälpa FN stödja landet efter den stora jordbävningen FOTOGRAF: KARIN FREUDENTHAL, FN Kriminalvården (KV) är Sveriges fjärde största myndighet med ca 9000 anställda, där ungefär 200 olika yrken finns representerade. Kriminalvårdens vision är Bättre Ut och vårt övergripande mål är att återfall i brott ska minska. Kriminalvårdens internationella engagemang styrs av ett särskilt Regleringsbrev där anslag om biståndsverksamhet och internationell civil krishantering ges och som därför möjliggör internationell verksamhet då de finansiella medlen inte belastar från Kriminalvårdens ordinarie verksamhetsbudget. Kriminalvårdens internationella engagemang Sveriges engagemang i internationella fredsfrämjande insatser syftar ytterst till att bidra till att upprätthålla internationell fred och säkerhet och därmed underlätta för en rättvis och hållbar global utveckling. I grunden ligger försvar av ett antal universella normer och värden, såsom demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mänsklig värdighet och utveckling. Världssamfundets engagemang i fredsinsatser har de senaste åren ändrats från att främst fokusera på militära insatser till att inkludera polisiära och civila komponenter Personal från Kriminalvården på ett FN-uppdrag tar tillsam- som arbe- i Kapoeta, Sydsudan. mans för Bilden tagen genom ett helikopterfönster. att implementera komplexa fredsavtal. Som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon vid ett flertal tillfälle poängterat så är kriminalvård en nödvändig länk inom fredsbevarande arbete och efterfrågan på just kriminalvårdare har ökat drastiskt, från att ett fåtal till flera hundra (över 300 enbart inom FN). Från Sverige har Kriminalvården ställt personal till förfogande i Kosovo och Irak för EU; och i Demokratiska Republiken Kongo, Sydsudan, Elfenbenskusten, Liberia och Haiti för FN. Idag har Kriminalvården 15 män och 8 kvinnor i missioner. FOTO KRIMINALVÅRDEN På Kriminalvården har det Internationella Sekretariatet (IS) inrättats för att bland annat ansvara för fredsfrämjande och bilaterala utvecklingssamarbeten. IS organiserar den kriminalvårdsspecifika missionsförberedande utbildningen United Nations Prison and Probation Officers Course (UNPriPOC) årligen på SWEDINT, och IS engageras också för att genomföra utbildningsinsatser om exempelvis mänskliga rättigheter i fängelser i andra länder. Ett exempel på KV-arbete internationellt är genomförandet av ett projekt, SMART security, genom vilket samtliga liberianska kriminalvårdare utbildats i ingripandetekniker utan nyttjande av onödigt våld. Denna utbildningsinsats föregicks av en insamling av fullt brukbar men utdaterad skyddsutrustning från svenska kriminalvårdens insatsgrupper som annars skulle förverkats i Sverige. En av de drivande i detta projekt var Anette Larsson, sekonderad till FN:s mission i Liberia. FOTO: ANETTES PRIVATA Att få möjligheten att arbeta i Afrika med att införa metoder baserade på FN:s minimiregler och nyttjandet av dynamisk säkerhet istället för den traditionellt vapenbaserade säkerhetskulturen har varit en fantastisk erfarenhet som gett mig många er farenheter jag nu kan dra fördel av i mitt arbete här hemma. Anette Larsson, Veteran från UNMIL Isabella Johansson lär ut sömnad till intagen. Ett annat projekt riktade sig till att stärka kvinnors roll (i relation till FN:s säkerhetsresolution 1325, fred och säkerhet) i Sydsudan genom att förse dem både med yrkeskunskap i klädsömnad och passande klädsel att bära i anstalt då de endast hade tillgång till det de greps i tidigare. Dels försåg projektet de intagna med en anständig klädsel då det första som lärdes ut var att tillverka enkla klänningar till de utsatta kvinnorna som tidigare endast hade tillgång till de kläder de gripits i. Dels utbildades såväl kvinnlig personal som intagna i konsten att nyttja trampsymaskiner (som donerats av frivilligorganisationer) för att i sin tur lära vidare sömnadskonsten FOTO KRIMINALVÅRDEN till andra intagna och därmed ge dem bättre förutsättningar till arbete efter frigivning. Ytterligare 60 symaskiner har dessutom donerats till regionala fängelser för att fortsätta arbetet samt utöka det med att sy andra artiklar såsom till exempel sanitetskydd. Att vara del av något stort i utlandstjänst är fantastiskt. Med stolthet kan du se tillbaka på din insats. Lars Österlund, Veteran från Kosovo Är Du intresserad av att veta mer om Kriminal vårdens internationella engagemang är du välkommen att kontakta oss på eller ringa oss via växeln på FOTO: LARS PRIVATA Kriminalvården som relativt ny i missionssammanhang har en nära samverkan med andra svenska utsändande myndigheter, främst polisen, och i veteranfrågor även med Fredsbaskrarna. Lars Österlund, veteran från EU:s mission i Kosovo (EULEX) är engagerad i arbetet med att bilda ett nätverk för KV veteraner och uppmuntrar kollegor att söka missionserfarenhet.

12

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR UTGIVEN AV SVF, IZ, SSHF, SMKR, FM, RKP, MSB, KVV OCH FBA ANNONS 15 World Veterans Federation s Peace and Security Summit maj 2013 World Veterans Federation, WVF, är en internationell, ideell, ickestatlig organisation, oberoende från regeringar, icke politisk och sekulär. Till WVF är 170 veteranorganisationer från 93 länder anslutna och representerar ca 42 miljoner veteraner världen över. Organisationen har sitt säte i Paris och ordförande är Hamid Ibrahim från Malaysia. WVF arbetar för: att försvara veteranernas, krigsoffrens och deras familjers andliga och materiella intressen med alla tillgängliga rättsliga medel, att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att bokstavligen och i dess anda tillämpa Förenta Nationernas stadga samt genom att respektera mänskliga rättigheter och de grundläggande friheter som uttalas i den internationella Bill of Human Rights och andra internationella instrument, att främja en fullständig integrering av veteraner och offer för krig i deras respektive samhällen genom att tillhandahålla ändamålsenlig rehabilitering, relevant lagstiftning och åtgärder i övrigt för att undanröja de fysiska och psykosociala konsekvenserna av väpnade konflikter, att främja vänskapliga förbindelser mellan såväl nationella som internationella organisationer för veteraner och offer för krig, att främja samarbete mellan nationella organisationer och utbyte av kunskap och erfarenhet inom alla områden av intresse. att främja och bibehålla en helig plikt för hågkomst. Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna är medlem av World Veterans Federation och har fått förmånen att vara värd för Peace and Security Summit Temat för konferensen är Hur kan veteraner bidra till fred och säkerhet i samhället? Ca 100 delegater från 34 länder har anmält sig för att delta i konferensen, som kommer att invigas den 28 maj på Fotografiska av Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas höge beskyddare, H.K.H. Prins Carl Philip. Konferensens huvudtalare är Hans Blix, tidigare chef för FN:s vapeninspektion i Irak, och Jan Egeland, Europachef för Human Rights Watch. Veteraner har ofta unika erfarenheter som bör tas till vara på ett bättre sätt i samhället än vad som görs idag. Uppmärksamheten riktas ofta mot den andel av veteranerna som drabbas av någon form av svårigheter, såsom psykisk- eller fysisk ohälsa, efter att ha tjänat den egna staten Jan Egeland FOTO: HUMAN RIGHTS WATCH FOTO: DEAN CALMA/IAEA Hans Blix eller det internationella samfundet. Denna andel utgör ca fem procent av veteranerna. Den absoluta majoriteten har ofta skaffat sig unika erfarenheter som kan komma samhället till nytta. Peace and Security Summit är ett initiativ från WVF för att fokusera på och inventera möjligheterna att ta till vara veteranerna som en resurs för att bidra till fred och säkerhet i samhället. Peace and Security Summit sammanfaller med Sveriges veterandag. Den 29 maj 2013 är en särskilt betydelsefull dag för oss svenska veteraner. Då kommer H.M. Kung Carl XVI Gustaf att inviga Sveriges veteranmonument i anslutning till Sjöhistoriska Museet på Djurgården. BENGT WIKTORSSON Förbundsordförande Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna Designat veteranstöd Under många år har soldater i utlandstjänstgöring knutit armband av fallskärmslinor och gett till varandra som ett uttryck för vänskap, lojalitet, överlevnad och pliktkänsla. Den danske soldaten Stefan Hylleborg tog med sig ett sådant armband hem efter ett uppdrag i Afghanistan, ett handgjort armband som gjorts i tjänsten till förmån för en kollega som förolyckats i Helmandprovinsen. Han visade det för smyckedesignern Claus Scheelke, som blev berörd av historien bakom. Jag blev omedelbart engagerad i historien som Stefan berättade och övertygad om att det fanns en marknad för ett sådant smycke, säger Claus Scheelke. I samarbete med juvelerarfirman Aagaard utvecklade han idén och smycket sattes i produktion 2009, under projektnamnet From Soldier to Soldier. Materialet är fortfarande riktig fallskärmslina, men den uniformsknapp som fungerade som fäste i originalet har bytts mot lås i silver eller guld. Fallskärmslinan är ett väldigt stark material. Bortsett från anknytningen till de militära insatserna såg jag materialet som en symbol för starka band mellan människor, fortsätter Claus Scheelke. Nu finns en hel kollektion av armband i färgerna brunt, grönt, svart, sandbeige, grå, marinblå och kamouflage. För herrar finns lås i silver, medan dam-modellerna har hjärtlås i silver eller förgyllt silver med briljanter. I kollektionen finns också halsband och manchettknappar. Kollektionen fortsätter att utvecklas med nya produkter, a never-ending story, berättar Claus Scheelke med ett skratt. För varje smycke som säljs ger Aagaard 10 procent till en stödorganisation för FOTO: AAGAARD veteraner. Det blir ett rejält tillskott: hittills har den danska stödorganisationen Støt Soldater og Pårørende tagit emot 3, 5 miljoner danska kronor. Sedan 2011 säljs From Soldier to Soldier också i Sverige, där Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är förmånstagare. Förra året mottog SVF en donation på från smyckeförsäljningen. En ny check kommer på Veterandagen den 29 maj. Den delas ut av journalisten Johanne Hildebrandt på eventområdet vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Smyckekollektionen säljs också med framgång i England och USA, säger Lars Ohlsson, ansvarig för den svenska marknaden hos Aagaard. I Sverige har vi ett drygt 100-tal återförsäljare. Smyckena är vackra och därför roliga att bära, men för Aagaard är det också mycket viktigt att projektet From Soldier to Soldier kan spela en roll i hemvändande soldaters liv. Men egentligen är det inte bara företaget som står för donationen. Det är även alla de människor som köpt smyckena i syfte att stötta soldater som återvänder hem efter genomförd utlandstjänst. Läs mer: byaagaard.com PER AXEL NORDFELDT Fler produkter för veteranstöd ÄNNU ETT SMYCKE Även anhörigorganisationen Invid- Zonen säljer ett smycke till förmån för veteraner. Det är en berlock, framtagen i samarbete med designföretaget Csthlm, med texten älskad på ena sidan och saknad på den andra. För varje sålt smycke ges 100:- till Fredsbaskrarnas Kamrathjälpen. invidzonen.se GULA BANDET Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) har tagit fram Gula Bandet som säljs till förmån för veteraner och kommer dem till del genom Kamrathjälpen. Det är en serie produkt er som omfattar tröja, t-shirt, pins, brodyr märke, klisterdekaler och mössa. sverigesveteranforbund.se FOTO: AAGAARD

14 sms:a SYRIEN till och skänk 50 kr till Syriens nödställda Över 2,5 miljoner människor är på flykt från inbördes krigets fasor i Syrien. Under svåra förhållanden och hunger försöker de överleva. FNs livsmedelsprogram når nu ut med mat till både Syrien och kringliggande flyktingläger. Mat som räddar liv. Vi pluggar på Försvarshögskolan. Träffa våra studenter och forskare på veterandagen! Vill du förändra världen? Vill du bli utbildad av några av landets främsta experter? Då är en utbildning på Försvarshögskolan ett av de bästa steg du kan ta. Hos oss kan du läsa Officersprogrammet eller Kandidat programmet i statsveten skap med två inrikt ningar: Säkerhets politik samt Krishantering och internationell samverkan. Vi har även fristående kurser i statsvetenskap, ledarskap, militär historia och folkrätt. Läs mer på

FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Annons hela denna tematidning är utgiven av SVF, IZ, SSHF, SMKR, FM, RKP, MSB, KVV och FBA Annons Distribueras med Svenska Dagbladet 27 maj 2013 FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Besök Veterandagen

Läs mer

FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR UTGIVEN AV SVF, IZ, SSHF, SMKR, FM, RKP, MSB, KVV OCH FBA ANNONS Distribueras med Svenska Dagbladet 27 maj 2013 FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Besök Veterandagen

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE VEM ÄR VETERAN? 2013 Försvarsmakten Foto: Niklas Ehlen/Combat Camera VEM ÄR VETERAN? Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

FÖRE INSATS. Redo för insats?

FÖRE INSATS. Redo för insats? FÖRE INSATS Redo för insats? Innan du kan genomföra en insats måste du vara väl förberedd på alla plan, såväl fysiskt som psykiskt. Det är även en del praktiska saker som du måste ta tag i. Ibland kan

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Swedish Veterans Federation

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Swedish Veterans Federation Member of the World Veterans Federation (WVF) Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svar på remiss Veteranutredningens slutbetänkande (SOU2014:27), Fö2014/908/MFI. ber att få lämna följande

Läs mer

Kartläggning av bemötandet av utlandsveteraner efter hemkomst från missionsområde.

Kartläggning av bemötandet av utlandsveteraner efter hemkomst från missionsområde. (SVF) Sid 1 (9) Kartläggning av bemötandet av utlandsveteraner efter hemkomst från missionsområde. Bakgrund Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna har i samarbete med Eductor Human Resources initierat

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater. Dir. 2011:103

Kommittédirektiv. Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater. Dir. 2011:103 Kommittédirektiv Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater Dir. 2011:103 Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

FS22 HEMKOMST. Inbjudan till anhöriga

FS22 HEMKOMST. Inbjudan till anhöriga FS22 HEMKOMST Inbjudan till anhöriga Karlsborg 2012 INBJUDAN TILL DIG SOM ANHÖRIG Livregementets Husarer, K 3, tillsammans med FS 22 inbjuder Dig som anhörig att delta vid FS 22 medaljparad i Karlsborg

Läs mer

INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER

INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER Omslagsbild: Försvarsmakten INNEHÅLL Allmän information 3 FÖRE INSATS Redo för insats? 4 Mental hälsa 6 Stresspåverkansskala 7 UNDER INSATS Försvarsmaktens

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015.

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. samhällsskydd och beredskap 1 (9) Opinioner 2015 Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. Konferensdeltagare! De senaste åren

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa Psykisk ohälsa - vanligare än man tror Det finns undersökningar som visar att 25 % av befolkningen vid något tillfälle i livet kommer att drabbas av

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Det talade ordet gäller. Anförande av överbefälhavare Sverker Göranson, 17 januari, Sälen Folk och Försvars Rikskonferens 2010 Försvarsministern, ärade konferensdeltagare,

Läs mer

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Före: Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) A. Folk och försvar: Barentsregionen EU:s heta hörn Talare: Försvarsminister Karin Enström Del 1

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Fastställda vid sammanträde med FOS 1978-10-10. Syftet med grundsynen är - att ange de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma syn

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Praktikrapport. Allmänt om praktikplatsen

Praktikrapport. Allmänt om praktikplatsen Praktikrapport Praktikant: Linn Trägårdh (linn.tragardh@gmail.com) Praktikplats: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlstad Ekonomienheten Controllerfunktionen Besöksadress: Norra Klaragatan

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Motion från Marie Oudin (M) - Hedra veteranerna i Kristinehamn

Motion från Marie Oudin (M) - Hedra veteranerna i Kristinehamn Kommunledningsförvaltningen Anders Åström, 0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-12-07 Ks/2016:211 Sida 1(3) Kommunfullmäktige Motion från Marie Oudin (M) - Hedra veteranerna

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Anförande av generalsekreterare Anders M. Johansson, Sveriges Civilförsvarsförbund Det talade ordet

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Inbjudan till centralt kamratföreningsmöte 12-13 november 2013. (tre bilagor)

Inbjudan till centralt kamratföreningsmöte 12-13 november 2013. (tre bilagor) Inbjudan till centralt kamratföreningsmöte 12-13 november 2013. (tre bilagor) Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) inbjuder Försvarsmakten med representanter från veteranavdelningen och

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

värt att försvara Vad Försvarsmakten gör och varför vi finns.

värt att försvara Vad Försvarsmakten gör och varför vi finns. värt att försvara Vad Försvarsmakten gör och varför vi finns. FRED OCH FRIHET. TVÅ BRA SKÄL ATT GÅ UPP PÅ MORGONEN Jorden är fantastisk, Sverige är fantastiskt. Så har det inte alltid varit. Vår historia

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET UNICEFs kansli, Stockholm januari 2009 UNICEF UNICEF 1 arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. 1946 började vår kamp för barns

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Mänsklig säkerhet och genusperspektiv. Robert Egnell

Mänsklig säkerhet och genusperspektiv. Robert Egnell Mänsklig säkerhet och genusperspektiv Robert Egnell Battle-related deaths What kills? 4 iakttagelser 1. Det är en lång rad saker som vi som individer räds och som också dödar oss, men som inte

Läs mer

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Senast ändrad 8 oktober 2013 Syftet med denna policy är att säkerställa en gemensam syn på kompetens och etik inom Brottsofferjourens

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet P 1 Det här vill Civilförsvarsförbundet: Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet I Inledning Inför uppbyggnaden av ett nytt

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Swedish Veterans Federation Member of the World Veterans Federation (WVF) Sidan 1 av 1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsemöten: Styrelsen har haft tre protokollförda

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

VISION MISSION VÄRDEGRUND

VISION MISSION VÄRDEGRUND VISION MISSION VÄRDEGRUND FMCK Konferens 2010 FMCK 2010 Strategi Beskriver vägen till målet För att kunna utforma en strategi behöver vi veta målet vår vision Vi måste också veta: var vi är Nuläge Vår

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Vi har gjort en kort sammanfattning över vad vi har kommit fram till i projektet. Det är bra om du

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Krisstöd och förebyggande åtgärder

Krisstöd och förebyggande åtgärder Krisstöd och förebyggande åtgärder Riktlinjer för det psykosociala stödet i Polisen December 2008 www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm Upplaga: Upplaga3 Grafisk form Tryck

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Resiliens i en förändrad omvärld

Resiliens i en förändrad omvärld WWW.FORSVARSMAKTE N.SE Resiliens i en förändrad omvärld 2015-03- 27 1 AGENDA Kort presentation inklusive Försvarsmaktens uppgifter Förändrad omvärld och förändrat samhälle hur ser hotbilden ut? Förändrat

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

När EU-länderna år 1999 påbörjade planeringen. Frihet, jämlikhet, effektivitet: 10 argument för ett operationshögkvarter

När EU-länderna år 1999 påbörjade planeringen. Frihet, jämlikhet, effektivitet: 10 argument för ett operationshögkvarter Frihet, jämlikhet, effektivitet: 10 argument för ett operationshögkvarter för EU När EU-länderna år 1999 påbörjade planeringen för att så småningom kunna genomföra fredsfrämjande operationer i kris- och

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer