Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0"
  • Per Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller MX-PEX3- programvaran version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller MX-PEX3 med version 1.0 bör du kopiera denna Versionsinformation och dela ut den till alla användare. OBS: I det här dokumentet används termen Fiery X7 för att hänvisa till Fiery Print Controller MX-PEX3. Innan du kan skriva ut till Fiery X7 måste du installera användar- och systemprogram av version 1.0 på Fiery X7. Inställning Statisk IP-adress Om du anger fel IP-adress manuellt under inställningen går det inte att gå tillbaka och ställa in IP-adressen automatiskt. Du måste starta om systemet för att kunna starta inställningen igen. Flera korrigeringsnamn på konfigureringssidan Om du installerar samma programfix mer än en gång visas programfixens namn flera gånger på konfigureringssidan. Endast den sist installerade programfixen används. Undvik att installera samma programfix flera gånger. Skriva ut från USB-media Aktivera DNS och PrintMe om du inte kan skriva ut filer med en USB-mediaenhet. En fil som inte redan är definierad av ett sidbeskrivningsspråk (Page Description Language-PDL) kan inte skrivas ut om inte PrintMe är aktiverat. Säker radering Alternativet Säker radering, som aktiveras i Serverinställning, fungerar endast för borttagna jobb, inte för alla utskrivna jobb. LDAP-autentisering Om Fiery X7 har konfigurerats för att använda LDAP-autentisering följer du nedanstående procedur för att skriva ut från en Windows-dator till Fiery X7. Copyright 2007 Electronics for Imaging, Inc. Artikelnummer: december 2007

2 Sidan 2 SÅ HÄR SKRIVER DU UT FRÅN EN WINDOWS-DATOR TILL FIERY X7 MED LDAP 1 Om du skriver ut från ett program väljer du Fiery X7 som skrivare, och klickar på Egenskaper. 2 Klicka på ikonen Jobbinfo. 3 Avmarkera kryssrutan Använd Windows-inloggning under Användarverifiering. 4 Skriv ditt användarnamn och lösenord och klicka sedan på OK. Användarnamnet måste ha formatet <domännamnn>\<användarnamn>. Exempel: om domännamnet är sharp.co.jp och användarnamnet är suzuki, skriver du sharp\suzuki. Om du inte har med domännamnet inträffar ett RIP-fel. OBS: Formatet för ett domännamn kan variera beroende på de nätverk som används. Kontakta systemadministratören för att få reda på rätt format för ditt domännamn. OBS: Om ditt Windows-användarnamn är detsamma som ditt LDAP-användarnamn behöver du inte avmarkera kryssrutan Använd Windows-inloggning eller ange användarnamn. Inställning av Scan to Desktop (skanna till skrivbord) i MFP Om du vill använda funktionen Scan to Desktop (skanna till skrivbord) i MFP ställer du in Portnummer för datorns nätverksskanningsverktyg på Kör nätverksskanningsverktyget och gå till fliken System Options (systemalternativ). 2 Under Network Scanner Service Settings (serviceinställningar för nätverksskanner) ändrar du Portnummer till Inställning av HTTPS i MFP Om du vill aktivera HTTPS på en MFP som är HTTPS-kompatibel ställer du in HTTPS-portnumret för MFP på På skärmen Web Setting (webbinställning) i MFP väljer du Port Control (portkontroll) i menyn Security Settings (säkerhetsinställningar). 2 Ändra portnumret för HTTPS till OBS: Du måste ange administratörslösenordet för att kunna ändra denna inställning. Namn på CD:n med skrivardrivrutiner När du installerar Fiery X7 skrivardrivrutiner och måste sätta i skivan med skrivardrivrutinprogrammet kan manet på den CD som du ska sätta i visas som DiskID1. Sätt istället i skivan som heter Användarprogram-DVD och som medföljer i Fiery X7 mediaförpackningen.

3 Sidan 3 Windows skrivardrivrutiner Inställningar för dubbelsidig utskrift med BookletMaker I PCL-skrivardrivrutinen kan dubbelsidig utskrift som är inställd på häfte med dubbelutskrift eller snabb utskrift i BookletMaker skrivas ut som block. Dubbelsidig utskrift som är inställd på häfte med andra BookletMaker-inställningar skrivs ut korrekt. Läge för bakre omslag och Läge för främre omslag (PCL-skrivardrivrutin) Alternativen Läge för bakre omslag och Läge för främre omslag, som visas i fönstret Layout i PCL-skrivardrivrutinen, är endast avsedda för utskrift av häften. Dessa alternativ skiljer sig från alternativen Läge för bakre omslag och Läge för främre omslag som visas i fönstret Media och som används för övriga jobb. Häftesjobb Om du skriver ut ett häfte med PostScript-skrivardrivrutinen, roteras häftets orientering 180 grader, jämfört med om du skriver ut samma häfte med PCL-skrivardrivrutinen. Utskrift med PCL-skrivardrivrutinen Om något av följande problem uppstår vid utskrift med PCL-skrivardrivrutinen, kan du prova att skriva ut samma jobb med PostScript-drivrutinen. Tecken av ett visst teckensnitt saknas. En bild av dålig kvalitet visas. Utskriften har oväntat blanka sidor. Ett kalkylblad saknar bakgrundsfärg i vissa celler. Två versioner att välja mellan Det finns två versioner av Windows-skrivardrivrutinen (PostScript eller PCL). Eu -versionen har stöd för brittisk engelska. Versionen utan eu har stöd för amerikansk engelska. Ändra installerade alternativ Om du ändrar de installerade alternativen på fliken Konfiguration i fönstret Egenskaper i skrivardrivrutinen måste du klicka på OK för att uppdatera inställningarna för utskriftsalternativ så att de återger de nyinstallerade alternativen. Ändra IP-adress Om dubbelriktad kommunikation är aktiverat i PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen och du ändrar IP-adressen på fliken Portar i fönstret Egenskaper, uppdateras inte IP-adressen för dubbelriktad kommunikation om du inte stänger fönstret genom att klicka på OK. IP-adressen uppdateras inte om du klickar på Verkställ och lämnar fönstret öppet.

4 Sidan 4 Mac OS X skrivardrivrutiner Välja Fiery X7 PPD på Mac OSX När du lägger till Fiery X7 PPD på en Mac OSX-dator som använder antingen IPPeller LPD-protokollet väljs inte PPD automatiskt. Du måste välja PPD manuellt. Spara jobbinställningar När du angher utskriftinställningar för ett jobb genom att klicka på knappen Skrivarfunktioner i Mac OSX-skrivardrivrutinen skrivs jobbet ut med korrekta inställningar, men inställningarna sparas inte. För att spara inställningarna måste du skapa en förinställning och använda den för framtida utskrift. Välja sadelhäftare av misstag Om du väljer sadelhäftaren av misstag i listan med alternativ avaktiveras alla efterbehandlingsalternativ. För att åtgärda detta måste du ange sadelhäftaren som inte installerad och därefter kan du välja den önskade efterbehandlaren. Hämta en FreeForm-huvudmall I Mac OS X kan du inte hämta och förhandsgranska en skapad huvudmall från Fiery X7. Du kan endast skapa en FreeForm-huvudmall i Mac OS X. I Windows-system kan du däremot både hämta och förhandsgranska en skapad huvudmall. Spara PDF- eller PS-filer När du ställer in Bildförskjutning med inställningar för dubbelsidig utskrift, sparar filen som en PDF- eller PS-fil och sedan skriver ut filen, skrivs jobbet ut enkelsidigt utan inställningarna för Bildförskjutning. Om du skriver ut med inställningarna från drivrutinen utan att spara filen som PDF eller PS, skrivs jobbet ut med rätt inställningar. Lösa problem med utskriftsalternativ som står i konflikt med varandra i OS X v10.4-skrivardrivrutinen När du ändrar utskriftsalternativ i OS X v10.4-skrivardrivrutinen, särskilt i rutan Skrivarfunktioner, löses inte konflikterna för utskriftsalternativen på rätt sätt. Om du till exempel vill välja en inställning för utskriftsalternativet Skapa broschyr, måste utskriftsalternativet Dubbelsidigt (Dubbelsidig utskrift) aktiveras innan alternativen för Skapa broschyr blir tillgängliga. Utskriftsalternativen för Skapa broschyr är beroende av utskriftsalternativet Dubbelsidigt (Dubbelsidig utskrift).

5 Sidan 5 I tidigare Mac OS-versioner, korrigerades konflikter mellan utskriftsalternativ automatiskt. Använd följande tillvägagångssätt för att lösa konflikter mellan utskriftsalternativ i rutan Skrivarfunktioner: SÅ HÄR LÖSER DU KONFLIKTER MELLAN UTSKRIFTSALTERNATIV I RUTAN SKRIVARFUNKTIONER 1 Välj en annan ruta. Om du till exempel befinner dig i rutan Skrivarfunktioner kan du istället välja rutan Sammanfattning. När du har uppdaterat rutan Skrivarfunktioner stämmer inte den valda funktionsuppsättningsgruppen och de utskriftsalternativ som visas överens. Om den sista funktionsuppsättningen som du ändrade till exempel var Image Quality 1 (bildkvalitet 1), visas den nu med utskriftsalternativen för den föregående funktionsuppsättningen, som till exempel Efterbehandlare 1. 2 Välj funktionsuppsättningsgruppen igen (till exempel Image Quality 1 (bildkvalitet 1)) för att uppdatera de utskriftsalternativ som visas. 3 Välj lämpliga utskriftsalternativ och skriv ut jobbet. Skrivarnamn och platsinformation När du väljer skrivare och klickar på Skrivare: Visa info: Namn och Plats, är platsnamnet och könamnet felaktiga och värdnamnet är otillgängligt. Detta är en begränsning i Mac OS. Drivrutinsversion När du väljer skrivare, klickar på Skrivare: Visa info: Namn och Plats och söker efter information om drivrutinen, är drivrutinsversionen inte korrekt. Detta är en begränsning i Mac OS. Utskrift Skriva ut sadelhäftningsjobb När du skickar ett sadelhäftningsjobb som inte är i Letter-format måste du ändra utskriftsstorleken till rätt storlek. Om jobbet till exempel är 11 x 17 måste du ställa in utskriftsstorleken på 11 x 17. Mätarställningsgräns Även om gränsen för ett flersidigt jobb är inställt på en sida skrivs mer än en sida ut innan MFP slutar att skriva ut jobbet.

6 Sidan 6 Storleksanpassa ett dokument När man skickar ett jobb med storleken 11 x 17 från PostScript-skrivardrivrutinen för att skriva ut på papper i Letter-format måset du välja Scale to Fit (anpassa storlek) i jobbegenskaperna, annars storleksanpassas inte jobbet efter det valda utskriftsformatet. Du kan också välja Scale to Fit (anpassa storlek) i jobbegenskaperna i Command WorkStation, eller aktivera Scale to Fit (anpassa storlek) i PS-inställningsområdet i Fiery X7 inställningarna. För mer information, se Konfigurering och inställning. Skicka två säkra utskrifter Om två säkra utskrifter skickas utan paus och den första börjar skrivas ut medan du skickar den andra kan det hända att den andra utskriften inte visas på MFP-pekskärm. Jobbet sparas i den säkra utskriftskön, men visas inte. Om du vill slippa detta kan du vänta tills att den första säkra utskriften är utskriven innan du skickar nästa. Du kan även skicka båda jobben innan utskriften börjar. Icke matchande mediatyper När papperskällan anges för ett jobb matar Fiery X7 pappret från det angivna facket, även om facket på MFP är fyllt med en annan mediatyp än den som anges i skrivardrivrutinen. Undvik icke matchande mediatyper genom att se till att facket fylls med önskad mediatyp. Liggande utskrift med Mirror On (spegelvändning) Om du skickar en liggande utskrift i Letter-format och väljer Mirror On (spegelvändning) roteras jobbet 180 grader. Begränsningar för GBC punch (GBC-hålslagning) Funktionen GBC punch (GBC-hålslagning) fungerar kanske inte när man skickar jobb med original med olika format. När ett dokument i Letter-R-format skrivs ut på Letter-papper eller om ett A4-R-dokument skrivs ut på A4-papper med GBC-hålslagningsenheten kan det hända att GBC-hålslagningsenheten inte fungerar. GBC-hålslagningsenheten stöder bara papper i Letter- och A4-format, så ett dokument som har skapats i Microsoft Word ska antingen använda Letter- eller A4-dokumentstorlek om du vill använda det tillsammans med GBC-hålslagningsenheten. Flera kopior skrivs ut i grupp Om du skickar flera kopior av ett jobb via USB Media Server kan kopiorna skrivas ut i grupp istället för sorterade.

7 Sidan 7 Z-vikning Om du väljer Letter eller A4 som pappersformat och väljer Z-vikning skrivs jobbet ut utan Z-vikning. Om du vill ha Z-vikning väljer du Letter-R eller A4-R på mediafliken. OBS: När ett annat pappersformat än det önskade är automatiskt inställt i Utskriftsstorlek på grund av en konflikt väljer du önskad storlek manuellt (från de storlekar som inte är gråmarkerade) på mediafliken. Välja OH-blad som mediatyp Om du väljer manuell matning som pappersstorlek i skrivardrivrutinens mediaområde avaktiveras OH-blad i mediatypmenyn. För att vara säker på att OH-blad är aktiverat ställer du in nedåtvänd utskrift på uppåtvänd. Konflikt mellan dubbelsidig utskrift och häftning Om du försöker att skriva ut ett Letter/A4-jobb med dubbelsidig utskrift inställd på block och dubbel häftning skrivs jobbet ut fel. Ogiltiga pappersstorlekar Följande pappersstorlekar är ogiltiga om Fack 5 och A4/Letter LCC har valts (även om de visas som giltiga val): Invoice R (Statement LEF) A5 Anpassat pappersformat Det finns sidor kvar i kompilatorn efter att jobbet har avbrutits Om du avbryter ett jobb under utskrift matas inte de sidor som redan har skrivits ut till utmatningsfacket. De blir kvar i kompilatorn. Ingen varning ges. Fiery X7-status felaktig Om ett utskriftsjobb stoppas till följd av ett feltillstånd (till exempel att papperet har tagit slut) och jobbet därefter återupptas efter att feltillståndet har åtgärdats, visar Fiery X7 felaktigt att Fiery X7 är i viloläget. Omslag skrivs ut med felaktigt medium Om du använder alternativet Blandade media för att lägga till ett omslag för ett jobb och anger en mediatyp som inte motsvarar inställningen i MFP för den papperskälla som du har angivit, skrivs omslaget ändå ut med det medium som finns i facket. Du får ingen uppmaning om att lägga i det angivna mediet i facket. Språkberoende tecken Använd inte språkberoende tecken, som omljud, i vattenstämplar och noteringar från skrivardrivrutinen. Dessa tecken kommer inte att visas korrekt i Command WorkStation om de används.

8 Sidan 8 Utskriftsalternativ Skriva ut flera dubbelsidiga kopior av häften När du skriver ut flera kopior av ett dubbelsidigt häftesjobb, ska du kontrollera att inte Samla har valts i programmet. USB-mediautskrift till direkt anslutning har inte stöd för dubbelsidig utskrift Om du skriver ut ett dubbelsidigt jobb till den direkta anslutningen med USB-mediaserver, skrivs jobbet ut enkelsidigt. Skriv istället ut jobbet till utskriftskön. Utskriftsstorlek Ställ alltid in alternativet Utskriftsstorlek till Samma som dokumentstorlek, förutom då du skriver ut häftesjobb. Jobb med blandade media och variabel datautskrift Alternativet Blandande media stöds inte för variabla datautskriftsjobb, trots att skrivardrivrutinen tillåter att du väljer alternativ för variabel datautskrift när du redan har valt alternativet Blandade media. Dubbelsidiga omslagssidor Funktionen för blandade media hindrar inte att inställningen Dubbelsidigt för Läge för främre omslag och Läge för bakre omslag kan se likadan ut. Du kan ställa in Läge för främre omslag för utskrift av Häfte och Läge för bakre omslag för utskrift av Block. Stående jobb med måtten 11 x 17 kan inte hålslås i vänsterkanten Det finns inte stöd för att skriva ut ett jobb med pappersstorleken 11 x 17, stående orientering och hålslagning i vänsterkanten. Du kan dock välja denna kombination i skrivardrivrutinen. Ange Pappersstorlek för jobb med Blandade media Om du skriver ut ett jobb med blandade sidostorlekar (med alternativet Blandade media) ska du inte välja en kuverstorlek (som C5) som Pappersstorlek. Om du gör det blir du uppmanad av Fiery X7 att lägga i kuvertmedia för sidor som inte är kuvert. Häftning och 2-upp Om du skriver ut ett jobb med Layout inställt på 2-upp, Häftarläge inställt på Dubbel och Dubbelsidigt på Häfte placeras häftningen på papperets långsida om du skriver ut på papper med långsidan först. Häftningen placeras på papperets kortsida om du skriver ut på papper med kortsidan först. Användarverifiering för LDAP-användare Användarverifiering i skrivardrivrutinen stöds för LDAP-användare endast vid utskrift från en Windows-dator i LDAP-domänen. Vid utskrift från Mac OS X eller en Windows-dator som inte befinner sig i LDAP-domänen, stöds Användarverifiering endast för lokala användare.

9 Sidan 9 Command WorkStation Antal sidor Det antal sidor som visas för ett aktivt jobb i Command WorkStation är inte korrekt förrän jobbet har rippats. Roterad förhandsgranskning Om du skriver ut ett häftesjobb med PostScript-skrivardrivrutinen, roteras förhandsgranskningen av jobbet 90 grader när bearbetas i Command WorkStation. Om du skriver ut samma jobb med PCL-skrivardrivrutinen roteras inte förhandsgranskningen. PCL-jobbegenskaper När du skickar ett PCL-jobb till Fiery X7 och ansluter till Command WorkStation, innehåller fliken Grunder i jobbegenskaperna inte någon information. Utskriftslogg Om du skickar en utskrift från din dator och sedan avbryter den från Skrivarinställningar på MFP-pekskärmen, kanske utskriften skrivs ut ändå. I utskriftsloggen i Command WorkStation kan utskriften dock fortfarande visas med status Avbruten. Command WorkStation, Macintosh Edition, arkiverade utskrifter Arkiverade utskrifter som sparats från Mac OS X Command WorkStation, Macintosh Edition, kan inte sparas efter att filen har ändrats i förhandsgranskningsvyn. Radera väntande utskrifter Om du skickar en säker utskrift, verifierar att utskriften sparas från MFP och väljer Radera väntande utskrifter på menyn Rensa server i Command WorkStation, raderas även den säkra utskriften. Säkerhetskopiera och återskapa teckensnitt Med Command WorkStation kan du säkerhetskopiera och återskapa teckensnitt. Den här funktionen beskrivs fel i hjälpen i Command WorkStation. Följ de här riktlinjerna innan du säkerhetskopierar eller återskapar teckensnitt: Du kan bara säkerhetskopiera och återskapa PostScript-teckensnitt. Alla teckensnitt säkerhetskopieras och återskapas Du kan inte välja enskilda teckensnitt. Säkerhetskopiera inte teckensnitt på en intern hårddisk som också innehåller Fiery X7 systemprogramvaran. Återskapa bara teckensnitt till samma Fiery X7 som teckensnitten säkerhetskopierades från början.

10 Sidan 10 SÄKERHETSKOPIERA ELLER ÅTERSKAPA TECKENSNITT 1 Starta Command WorkStation och logga in som administratör. 2 Välj Manage Fonts (hantera teckensnitt). 3 Välj att säkerhetskopiera eller återskapa. 4 I det fönster som öppnas går du till den mapp där du vill säkerhetskopiera eller återskapa teckensnitten. 5 Klicka på OK. WebTools WebTools i Windows Server 2003 Om en tom sida visas när du öppnar WebTools på en Windows-klient med Windows Server 2003 Service Pack 2 installerat, försök följande: 1 Mata in IP-adressen för Fiery X7 i Internet Explorer för att öppna WebTools-sidan. 2 I Internet Explorer väljer du Internetalternativ i verktygsmenyn. 3 Klicka på fliken Säkerhet väljer du Tillförlitliga platser och klickar på Platser. 4 Lägg till IP-adressen för Fiery X7 i listan med webbplatser och klickar på OK. 5 Stäng Internet Explorer. När du ansluter till Fiery X7 igen ska problemet vara löst så att du kan se WebTools-sidan. Configure När du startar Configure WebTool, klickar du på Yes (ja) när fönstret Security Alert (säkerhetsvarning) visas. Om fönstret Hostname Mismatch (värdnamn överensstämmer ej) visas, klickar du på Yes (ja). Refresh and Update (uppdatera) Inställningen Refresh Status (uppdatera status) på fliken Docs styr en periodisk uppdatering av området Printer Status (skrivarstatus). Med knappen Update (uppdatera) bredvid inställningen Refresh Status (uppdatera status) kan du manuellt uppdatera Printer Status (skrivarstatus) och listan Printed Docs (utskrivna dokument). Hot Folders Hot Folders v2.x på Mac OS X version 10.4x Filer som skickas till Hot Folders v2.x på en lokal Mac OS X v10.4.x-dator eller i ett nätverk kanske inte känner igen skickade filformat trots att felen är felfri och giltig. Det här händer ofta om filerna finns i en nätverksmapp som öppnas via Apple Filing Protocol (AFP). Det här händer ofta om filerna finns i en nätverksmapp som öppnas via SMB.

11 Sidan 11 Du kan undvika detta genom att ge alla Hot Folders-filer med rättigheter att Läsa och skriva eller bara Läsa. Om filerna finns i ett nätverk flyttar du dem till din lokala dator, ändrar filtillstånden och skickar tillbaka filerna till Hot Folders. Om du arbetar på en Mac OS-dator måste du först låsa upp och ändra filtillstånden. Spara de nya filattributen som olåsta eller lås filen och spara därefter attributen. Om filerna finns på din lokala dator går du igenom filtillstånden, ändrar dem vid behov och skickar därefter tillbaka filerna till Hot Folders. Andra program Microsoft Word 2002 Om du vill skriva ut dokument i Word 2002 måste du installera Microsoft Office Service Pack 3. Om du inite installerar Service Pack 3 och skriver ut ett jobb från Word 2002 kan jobbet skrivas ut felaktigt. Ditt jobb skrivs eventuellt ut med felaktig layout. Hjälp Hjälpfiler Hjälpfilerna för Fiery-hjälpprogrammen är avsedda att användas med Microsoft Internet Explorer v5.5 och senare. Om du använder andra webbläsare, som Safari eller tidigare versioner av Internet Explorer, kan det hända att hjälpen inte visas på rätt sätt. Med Microsoft Internet Explorer på en dator med Windows XP Service Pack 2 kan det hända att filerna inte visas eller inte visas på rätt sätt i följande situationer: Om din webbläsare använder en popup-blockerare, kan det hända att den blockerar hjälpfilerna. Om detta händer kan du inaktivera din popup-blockerare tillfälligt så att du kan visa hjälpfilerna. Om din webbläsare det har avancerade Internet-alternativet aktiverat för att visa meddelanden om skriptfiel, kan den visa ett varningsfönster före visningen av en hjälpfilssida. För att undvika varningsfönstret kan du avmarkera alternativet Visa meddelanden om alla skriptfel på fliken Avancerat i dialogrutan Internet-alternativ. Ett varningsmeddelande kan även visas i statusfältet, men innehållet i hjälpfilen påverkas inte av detta fel. Hjälpfiler i skrivardrivrutinen Du kan inte öppna hjälpfilerna genom att trycka på tangenten F1 eller klicka på frågeteckensknappen. Du måste klicka på knappen Hjälp i skrivardrivrutinen för att få tillgång till hjälpavsnittet.

12 Sidan 12 Utskriftsgrupper Funktionen för utskriftsgrupper stöds inte, trots att den beskrivs i hjälpavsnittet i Command WorkStation, Windows Edition. Utskriftsgrupper har ersatts av Användarverifiering. För mer information om Användarverifiering, se Konfigurering och inställning och Utskriftsalternativ.

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE MFC-7840W MFC-7440N MFC-7320 DCP-7045N DCP-7040 DCP-7030 Version C SWE Varumärken Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Läs mer

SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare

SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom avsnittet

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 5632. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE 5632 instruktionsbok

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

2500 Series allt-i-ett

2500 Series allt-i-ett 2500 Series allt-i-ett Komma igång December 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller

Läs mer

PROGRAMANVÄNDARENS GUIDE DCP-7010L DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N

PROGRAMANVÄNDARENS GUIDE DCP-7010L DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N PROGRAMANVÄNDARENS GUIDE DCP-7010L DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N Innehållsförteckning 1 Använda maskinens skrivarfunktion Använda skrivardrivrutinen för Brother...1-1 Skriva ut dokument...1-1 Skriva

Läs mer

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader.

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Bruksanvisning Brother-laserskrivare HL-L8250CDN HL-L8350CDW För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

Användarhandbok NPD4134-01 SV

Användarhandbok NPD4134-01 SV NPD4134-01 SV Innehållsförteckning Upphovsmannarätt och varumärken Versioner av operativsystem Säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner... 11 Installera skrivaren... 11 Välja en plats för

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com C520, C522, och C524 Användarhandbok Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2005 Lexmark International, Inc. Alla rättigheter

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

AR-M150/AR-M155 Online-manual

AR-M150/AR-M155 Online-manual AR-M150/AR-M155 Online-manual Med monterad RSPF/SPF Start Klicka på "Start". Inledning Denna manual beskriver skrivar- och skannerfunktionerna i det digitala multifunktionella systemet AR-M150/AR-M155.

Läs mer

Installationsguiden innehåller information om hur du installerar skrivaren och dess tillval.

Installationsguiden innehåller information om hur du installerar skrivaren och dess tillval. Hjälpguide Sidan 1 av 1 Hjälpguide Snabbreferenssidorna Övriga tillgängliga snabbreferenssidor är: Guide för färgkvalitet Guide för utskrift Guide för anslutning Guide för utskriftsmedia Guide för att

Läs mer

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 4345MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken utdataenhet du har. Med Adobe InDesign CS3 är det lätt att skriva

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

HP Deskjet 5520 series

HP Deskjet 5520 series HP Deskjet 5520 series Innehåll 1 HP Deskjet 5520 series Hjälp...3 2 Lär dig mer om HP Deskjet Skrivarens delar...5 Funktioner på kontrollpanelen...6 Statuslampor och knappar...6 Innehåll 3 Hur gör jag?...9

Läs mer

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04 Network Scanner Tool R3.1 Användarguide Version 3.0.04 Copyright 2000-2004 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig

Läs mer

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Komma igång med BarTender Application Suite Översikt, installation och grundläggande användning (Svensk version) Rev.

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

HP ENVY 110 e-all-in-one D411 series

HP ENVY 110 e-all-in-one D411 series HP ENVY 110 e-all-in-one D411 series Innehåll 1 HP ENVY 110 e-all-in-one D411 series Hjälp...3 2 Lär dig mer om HP ENVY 110 series Skrivarens delar...5 Funktioner på kontrollpanelen...6 Innehåll 3 Hur

Läs mer

SP 5100N. Bruksanvisning

SP 5100N. Bruksanvisning SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Här hittar du information

Här hittar du information Här hittar du information Installationshandbok Ger dig information om hur man sätter ihop skrivaren och installerar skrivarprogramvaran. Användarhandbok (den här manualen) Ger dig detaljerad information

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer