Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0"
  • Per Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller MX-PEX3- programvaran version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller MX-PEX3 med version 1.0 bör du kopiera denna Versionsinformation och dela ut den till alla användare. OBS: I det här dokumentet används termen Fiery X7 för att hänvisa till Fiery Print Controller MX-PEX3. Innan du kan skriva ut till Fiery X7 måste du installera användar- och systemprogram av version 1.0 på Fiery X7. Inställning Statisk IP-adress Om du anger fel IP-adress manuellt under inställningen går det inte att gå tillbaka och ställa in IP-adressen automatiskt. Du måste starta om systemet för att kunna starta inställningen igen. Flera korrigeringsnamn på konfigureringssidan Om du installerar samma programfix mer än en gång visas programfixens namn flera gånger på konfigureringssidan. Endast den sist installerade programfixen används. Undvik att installera samma programfix flera gånger. Skriva ut från USB-media Aktivera DNS och PrintMe om du inte kan skriva ut filer med en USB-mediaenhet. En fil som inte redan är definierad av ett sidbeskrivningsspråk (Page Description Language-PDL) kan inte skrivas ut om inte PrintMe är aktiverat. Säker radering Alternativet Säker radering, som aktiveras i Serverinställning, fungerar endast för borttagna jobb, inte för alla utskrivna jobb. LDAP-autentisering Om Fiery X7 har konfigurerats för att använda LDAP-autentisering följer du nedanstående procedur för att skriva ut från en Windows-dator till Fiery X7. Copyright 2007 Electronics for Imaging, Inc. Artikelnummer: december 2007

2 Sidan 2 SÅ HÄR SKRIVER DU UT FRÅN EN WINDOWS-DATOR TILL FIERY X7 MED LDAP 1 Om du skriver ut från ett program väljer du Fiery X7 som skrivare, och klickar på Egenskaper. 2 Klicka på ikonen Jobbinfo. 3 Avmarkera kryssrutan Använd Windows-inloggning under Användarverifiering. 4 Skriv ditt användarnamn och lösenord och klicka sedan på OK. Användarnamnet måste ha formatet <domännamnn>\<användarnamn>. Exempel: om domännamnet är sharp.co.jp och användarnamnet är suzuki, skriver du sharp\suzuki. Om du inte har med domännamnet inträffar ett RIP-fel. OBS: Formatet för ett domännamn kan variera beroende på de nätverk som används. Kontakta systemadministratören för att få reda på rätt format för ditt domännamn. OBS: Om ditt Windows-användarnamn är detsamma som ditt LDAP-användarnamn behöver du inte avmarkera kryssrutan Använd Windows-inloggning eller ange användarnamn. Inställning av Scan to Desktop (skanna till skrivbord) i MFP Om du vill använda funktionen Scan to Desktop (skanna till skrivbord) i MFP ställer du in Portnummer för datorns nätverksskanningsverktyg på Kör nätverksskanningsverktyget och gå till fliken System Options (systemalternativ). 2 Under Network Scanner Service Settings (serviceinställningar för nätverksskanner) ändrar du Portnummer till Inställning av HTTPS i MFP Om du vill aktivera HTTPS på en MFP som är HTTPS-kompatibel ställer du in HTTPS-portnumret för MFP på På skärmen Web Setting (webbinställning) i MFP väljer du Port Control (portkontroll) i menyn Security Settings (säkerhetsinställningar). 2 Ändra portnumret för HTTPS till OBS: Du måste ange administratörslösenordet för att kunna ändra denna inställning. Namn på CD:n med skrivardrivrutiner När du installerar Fiery X7 skrivardrivrutiner och måste sätta i skivan med skrivardrivrutinprogrammet kan manet på den CD som du ska sätta i visas som DiskID1. Sätt istället i skivan som heter Användarprogram-DVD och som medföljer i Fiery X7 mediaförpackningen.

3 Sidan 3 Windows skrivardrivrutiner Inställningar för dubbelsidig utskrift med BookletMaker I PCL-skrivardrivrutinen kan dubbelsidig utskrift som är inställd på häfte med dubbelutskrift eller snabb utskrift i BookletMaker skrivas ut som block. Dubbelsidig utskrift som är inställd på häfte med andra BookletMaker-inställningar skrivs ut korrekt. Läge för bakre omslag och Läge för främre omslag (PCL-skrivardrivrutin) Alternativen Läge för bakre omslag och Läge för främre omslag, som visas i fönstret Layout i PCL-skrivardrivrutinen, är endast avsedda för utskrift av häften. Dessa alternativ skiljer sig från alternativen Läge för bakre omslag och Läge för främre omslag som visas i fönstret Media och som används för övriga jobb. Häftesjobb Om du skriver ut ett häfte med PostScript-skrivardrivrutinen, roteras häftets orientering 180 grader, jämfört med om du skriver ut samma häfte med PCL-skrivardrivrutinen. Utskrift med PCL-skrivardrivrutinen Om något av följande problem uppstår vid utskrift med PCL-skrivardrivrutinen, kan du prova att skriva ut samma jobb med PostScript-drivrutinen. Tecken av ett visst teckensnitt saknas. En bild av dålig kvalitet visas. Utskriften har oväntat blanka sidor. Ett kalkylblad saknar bakgrundsfärg i vissa celler. Två versioner att välja mellan Det finns två versioner av Windows-skrivardrivrutinen (PostScript eller PCL). Eu -versionen har stöd för brittisk engelska. Versionen utan eu har stöd för amerikansk engelska. Ändra installerade alternativ Om du ändrar de installerade alternativen på fliken Konfiguration i fönstret Egenskaper i skrivardrivrutinen måste du klicka på OK för att uppdatera inställningarna för utskriftsalternativ så att de återger de nyinstallerade alternativen. Ändra IP-adress Om dubbelriktad kommunikation är aktiverat i PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen och du ändrar IP-adressen på fliken Portar i fönstret Egenskaper, uppdateras inte IP-adressen för dubbelriktad kommunikation om du inte stänger fönstret genom att klicka på OK. IP-adressen uppdateras inte om du klickar på Verkställ och lämnar fönstret öppet.

4 Sidan 4 Mac OS X skrivardrivrutiner Välja Fiery X7 PPD på Mac OSX När du lägger till Fiery X7 PPD på en Mac OSX-dator som använder antingen IPPeller LPD-protokollet väljs inte PPD automatiskt. Du måste välja PPD manuellt. Spara jobbinställningar När du angher utskriftinställningar för ett jobb genom att klicka på knappen Skrivarfunktioner i Mac OSX-skrivardrivrutinen skrivs jobbet ut med korrekta inställningar, men inställningarna sparas inte. För att spara inställningarna måste du skapa en förinställning och använda den för framtida utskrift. Välja sadelhäftare av misstag Om du väljer sadelhäftaren av misstag i listan med alternativ avaktiveras alla efterbehandlingsalternativ. För att åtgärda detta måste du ange sadelhäftaren som inte installerad och därefter kan du välja den önskade efterbehandlaren. Hämta en FreeForm-huvudmall I Mac OS X kan du inte hämta och förhandsgranska en skapad huvudmall från Fiery X7. Du kan endast skapa en FreeForm-huvudmall i Mac OS X. I Windows-system kan du däremot både hämta och förhandsgranska en skapad huvudmall. Spara PDF- eller PS-filer När du ställer in Bildförskjutning med inställningar för dubbelsidig utskrift, sparar filen som en PDF- eller PS-fil och sedan skriver ut filen, skrivs jobbet ut enkelsidigt utan inställningarna för Bildförskjutning. Om du skriver ut med inställningarna från drivrutinen utan att spara filen som PDF eller PS, skrivs jobbet ut med rätt inställningar. Lösa problem med utskriftsalternativ som står i konflikt med varandra i OS X v10.4-skrivardrivrutinen När du ändrar utskriftsalternativ i OS X v10.4-skrivardrivrutinen, särskilt i rutan Skrivarfunktioner, löses inte konflikterna för utskriftsalternativen på rätt sätt. Om du till exempel vill välja en inställning för utskriftsalternativet Skapa broschyr, måste utskriftsalternativet Dubbelsidigt (Dubbelsidig utskrift) aktiveras innan alternativen för Skapa broschyr blir tillgängliga. Utskriftsalternativen för Skapa broschyr är beroende av utskriftsalternativet Dubbelsidigt (Dubbelsidig utskrift).

5 Sidan 5 I tidigare Mac OS-versioner, korrigerades konflikter mellan utskriftsalternativ automatiskt. Använd följande tillvägagångssätt för att lösa konflikter mellan utskriftsalternativ i rutan Skrivarfunktioner: SÅ HÄR LÖSER DU KONFLIKTER MELLAN UTSKRIFTSALTERNATIV I RUTAN SKRIVARFUNKTIONER 1 Välj en annan ruta. Om du till exempel befinner dig i rutan Skrivarfunktioner kan du istället välja rutan Sammanfattning. När du har uppdaterat rutan Skrivarfunktioner stämmer inte den valda funktionsuppsättningsgruppen och de utskriftsalternativ som visas överens. Om den sista funktionsuppsättningen som du ändrade till exempel var Image Quality 1 (bildkvalitet 1), visas den nu med utskriftsalternativen för den föregående funktionsuppsättningen, som till exempel Efterbehandlare 1. 2 Välj funktionsuppsättningsgruppen igen (till exempel Image Quality 1 (bildkvalitet 1)) för att uppdatera de utskriftsalternativ som visas. 3 Välj lämpliga utskriftsalternativ och skriv ut jobbet. Skrivarnamn och platsinformation När du väljer skrivare och klickar på Skrivare: Visa info: Namn och Plats, är platsnamnet och könamnet felaktiga och värdnamnet är otillgängligt. Detta är en begränsning i Mac OS. Drivrutinsversion När du väljer skrivare, klickar på Skrivare: Visa info: Namn och Plats och söker efter information om drivrutinen, är drivrutinsversionen inte korrekt. Detta är en begränsning i Mac OS. Utskrift Skriva ut sadelhäftningsjobb När du skickar ett sadelhäftningsjobb som inte är i Letter-format måste du ändra utskriftsstorleken till rätt storlek. Om jobbet till exempel är 11 x 17 måste du ställa in utskriftsstorleken på 11 x 17. Mätarställningsgräns Även om gränsen för ett flersidigt jobb är inställt på en sida skrivs mer än en sida ut innan MFP slutar att skriva ut jobbet.

6 Sidan 6 Storleksanpassa ett dokument När man skickar ett jobb med storleken 11 x 17 från PostScript-skrivardrivrutinen för att skriva ut på papper i Letter-format måset du välja Scale to Fit (anpassa storlek) i jobbegenskaperna, annars storleksanpassas inte jobbet efter det valda utskriftsformatet. Du kan också välja Scale to Fit (anpassa storlek) i jobbegenskaperna i Command WorkStation, eller aktivera Scale to Fit (anpassa storlek) i PS-inställningsområdet i Fiery X7 inställningarna. För mer information, se Konfigurering och inställning. Skicka två säkra utskrifter Om två säkra utskrifter skickas utan paus och den första börjar skrivas ut medan du skickar den andra kan det hända att den andra utskriften inte visas på MFP-pekskärm. Jobbet sparas i den säkra utskriftskön, men visas inte. Om du vill slippa detta kan du vänta tills att den första säkra utskriften är utskriven innan du skickar nästa. Du kan även skicka båda jobben innan utskriften börjar. Icke matchande mediatyper När papperskällan anges för ett jobb matar Fiery X7 pappret från det angivna facket, även om facket på MFP är fyllt med en annan mediatyp än den som anges i skrivardrivrutinen. Undvik icke matchande mediatyper genom att se till att facket fylls med önskad mediatyp. Liggande utskrift med Mirror On (spegelvändning) Om du skickar en liggande utskrift i Letter-format och väljer Mirror On (spegelvändning) roteras jobbet 180 grader. Begränsningar för GBC punch (GBC-hålslagning) Funktionen GBC punch (GBC-hålslagning) fungerar kanske inte när man skickar jobb med original med olika format. När ett dokument i Letter-R-format skrivs ut på Letter-papper eller om ett A4-R-dokument skrivs ut på A4-papper med GBC-hålslagningsenheten kan det hända att GBC-hålslagningsenheten inte fungerar. GBC-hålslagningsenheten stöder bara papper i Letter- och A4-format, så ett dokument som har skapats i Microsoft Word ska antingen använda Letter- eller A4-dokumentstorlek om du vill använda det tillsammans med GBC-hålslagningsenheten. Flera kopior skrivs ut i grupp Om du skickar flera kopior av ett jobb via USB Media Server kan kopiorna skrivas ut i grupp istället för sorterade.

7 Sidan 7 Z-vikning Om du väljer Letter eller A4 som pappersformat och väljer Z-vikning skrivs jobbet ut utan Z-vikning. Om du vill ha Z-vikning väljer du Letter-R eller A4-R på mediafliken. OBS: När ett annat pappersformat än det önskade är automatiskt inställt i Utskriftsstorlek på grund av en konflikt väljer du önskad storlek manuellt (från de storlekar som inte är gråmarkerade) på mediafliken. Välja OH-blad som mediatyp Om du väljer manuell matning som pappersstorlek i skrivardrivrutinens mediaområde avaktiveras OH-blad i mediatypmenyn. För att vara säker på att OH-blad är aktiverat ställer du in nedåtvänd utskrift på uppåtvänd. Konflikt mellan dubbelsidig utskrift och häftning Om du försöker att skriva ut ett Letter/A4-jobb med dubbelsidig utskrift inställd på block och dubbel häftning skrivs jobbet ut fel. Ogiltiga pappersstorlekar Följande pappersstorlekar är ogiltiga om Fack 5 och A4/Letter LCC har valts (även om de visas som giltiga val): Invoice R (Statement LEF) A5 Anpassat pappersformat Det finns sidor kvar i kompilatorn efter att jobbet har avbrutits Om du avbryter ett jobb under utskrift matas inte de sidor som redan har skrivits ut till utmatningsfacket. De blir kvar i kompilatorn. Ingen varning ges. Fiery X7-status felaktig Om ett utskriftsjobb stoppas till följd av ett feltillstånd (till exempel att papperet har tagit slut) och jobbet därefter återupptas efter att feltillståndet har åtgärdats, visar Fiery X7 felaktigt att Fiery X7 är i viloläget. Omslag skrivs ut med felaktigt medium Om du använder alternativet Blandade media för att lägga till ett omslag för ett jobb och anger en mediatyp som inte motsvarar inställningen i MFP för den papperskälla som du har angivit, skrivs omslaget ändå ut med det medium som finns i facket. Du får ingen uppmaning om att lägga i det angivna mediet i facket. Språkberoende tecken Använd inte språkberoende tecken, som omljud, i vattenstämplar och noteringar från skrivardrivrutinen. Dessa tecken kommer inte att visas korrekt i Command WorkStation om de används.

8 Sidan 8 Utskriftsalternativ Skriva ut flera dubbelsidiga kopior av häften När du skriver ut flera kopior av ett dubbelsidigt häftesjobb, ska du kontrollera att inte Samla har valts i programmet. USB-mediautskrift till direkt anslutning har inte stöd för dubbelsidig utskrift Om du skriver ut ett dubbelsidigt jobb till den direkta anslutningen med USB-mediaserver, skrivs jobbet ut enkelsidigt. Skriv istället ut jobbet till utskriftskön. Utskriftsstorlek Ställ alltid in alternativet Utskriftsstorlek till Samma som dokumentstorlek, förutom då du skriver ut häftesjobb. Jobb med blandade media och variabel datautskrift Alternativet Blandande media stöds inte för variabla datautskriftsjobb, trots att skrivardrivrutinen tillåter att du väljer alternativ för variabel datautskrift när du redan har valt alternativet Blandade media. Dubbelsidiga omslagssidor Funktionen för blandade media hindrar inte att inställningen Dubbelsidigt för Läge för främre omslag och Läge för bakre omslag kan se likadan ut. Du kan ställa in Läge för främre omslag för utskrift av Häfte och Läge för bakre omslag för utskrift av Block. Stående jobb med måtten 11 x 17 kan inte hålslås i vänsterkanten Det finns inte stöd för att skriva ut ett jobb med pappersstorleken 11 x 17, stående orientering och hålslagning i vänsterkanten. Du kan dock välja denna kombination i skrivardrivrutinen. Ange Pappersstorlek för jobb med Blandade media Om du skriver ut ett jobb med blandade sidostorlekar (med alternativet Blandade media) ska du inte välja en kuverstorlek (som C5) som Pappersstorlek. Om du gör det blir du uppmanad av Fiery X7 att lägga i kuvertmedia för sidor som inte är kuvert. Häftning och 2-upp Om du skriver ut ett jobb med Layout inställt på 2-upp, Häftarläge inställt på Dubbel och Dubbelsidigt på Häfte placeras häftningen på papperets långsida om du skriver ut på papper med långsidan först. Häftningen placeras på papperets kortsida om du skriver ut på papper med kortsidan först. Användarverifiering för LDAP-användare Användarverifiering i skrivardrivrutinen stöds för LDAP-användare endast vid utskrift från en Windows-dator i LDAP-domänen. Vid utskrift från Mac OS X eller en Windows-dator som inte befinner sig i LDAP-domänen, stöds Användarverifiering endast för lokala användare.

9 Sidan 9 Command WorkStation Antal sidor Det antal sidor som visas för ett aktivt jobb i Command WorkStation är inte korrekt förrän jobbet har rippats. Roterad förhandsgranskning Om du skriver ut ett häftesjobb med PostScript-skrivardrivrutinen, roteras förhandsgranskningen av jobbet 90 grader när bearbetas i Command WorkStation. Om du skriver ut samma jobb med PCL-skrivardrivrutinen roteras inte förhandsgranskningen. PCL-jobbegenskaper När du skickar ett PCL-jobb till Fiery X7 och ansluter till Command WorkStation, innehåller fliken Grunder i jobbegenskaperna inte någon information. Utskriftslogg Om du skickar en utskrift från din dator och sedan avbryter den från Skrivarinställningar på MFP-pekskärmen, kanske utskriften skrivs ut ändå. I utskriftsloggen i Command WorkStation kan utskriften dock fortfarande visas med status Avbruten. Command WorkStation, Macintosh Edition, arkiverade utskrifter Arkiverade utskrifter som sparats från Mac OS X Command WorkStation, Macintosh Edition, kan inte sparas efter att filen har ändrats i förhandsgranskningsvyn. Radera väntande utskrifter Om du skickar en säker utskrift, verifierar att utskriften sparas från MFP och väljer Radera väntande utskrifter på menyn Rensa server i Command WorkStation, raderas även den säkra utskriften. Säkerhetskopiera och återskapa teckensnitt Med Command WorkStation kan du säkerhetskopiera och återskapa teckensnitt. Den här funktionen beskrivs fel i hjälpen i Command WorkStation. Följ de här riktlinjerna innan du säkerhetskopierar eller återskapar teckensnitt: Du kan bara säkerhetskopiera och återskapa PostScript-teckensnitt. Alla teckensnitt säkerhetskopieras och återskapas Du kan inte välja enskilda teckensnitt. Säkerhetskopiera inte teckensnitt på en intern hårddisk som också innehåller Fiery X7 systemprogramvaran. Återskapa bara teckensnitt till samma Fiery X7 som teckensnitten säkerhetskopierades från början.

10 Sidan 10 SÄKERHETSKOPIERA ELLER ÅTERSKAPA TECKENSNITT 1 Starta Command WorkStation och logga in som administratör. 2 Välj Manage Fonts (hantera teckensnitt). 3 Välj att säkerhetskopiera eller återskapa. 4 I det fönster som öppnas går du till den mapp där du vill säkerhetskopiera eller återskapa teckensnitten. 5 Klicka på OK. WebTools WebTools i Windows Server 2003 Om en tom sida visas när du öppnar WebTools på en Windows-klient med Windows Server 2003 Service Pack 2 installerat, försök följande: 1 Mata in IP-adressen för Fiery X7 i Internet Explorer för att öppna WebTools-sidan. 2 I Internet Explorer väljer du Internetalternativ i verktygsmenyn. 3 Klicka på fliken Säkerhet väljer du Tillförlitliga platser och klickar på Platser. 4 Lägg till IP-adressen för Fiery X7 i listan med webbplatser och klickar på OK. 5 Stäng Internet Explorer. När du ansluter till Fiery X7 igen ska problemet vara löst så att du kan se WebTools-sidan. Configure När du startar Configure WebTool, klickar du på Yes (ja) när fönstret Security Alert (säkerhetsvarning) visas. Om fönstret Hostname Mismatch (värdnamn överensstämmer ej) visas, klickar du på Yes (ja). Refresh and Update (uppdatera) Inställningen Refresh Status (uppdatera status) på fliken Docs styr en periodisk uppdatering av området Printer Status (skrivarstatus). Med knappen Update (uppdatera) bredvid inställningen Refresh Status (uppdatera status) kan du manuellt uppdatera Printer Status (skrivarstatus) och listan Printed Docs (utskrivna dokument). Hot Folders Hot Folders v2.x på Mac OS X version 10.4x Filer som skickas till Hot Folders v2.x på en lokal Mac OS X v10.4.x-dator eller i ett nätverk kanske inte känner igen skickade filformat trots att felen är felfri och giltig. Det här händer ofta om filerna finns i en nätverksmapp som öppnas via Apple Filing Protocol (AFP). Det här händer ofta om filerna finns i en nätverksmapp som öppnas via SMB.

11 Sidan 11 Du kan undvika detta genom att ge alla Hot Folders-filer med rättigheter att Läsa och skriva eller bara Läsa. Om filerna finns i ett nätverk flyttar du dem till din lokala dator, ändrar filtillstånden och skickar tillbaka filerna till Hot Folders. Om du arbetar på en Mac OS-dator måste du först låsa upp och ändra filtillstånden. Spara de nya filattributen som olåsta eller lås filen och spara därefter attributen. Om filerna finns på din lokala dator går du igenom filtillstånden, ändrar dem vid behov och skickar därefter tillbaka filerna till Hot Folders. Andra program Microsoft Word 2002 Om du vill skriva ut dokument i Word 2002 måste du installera Microsoft Office Service Pack 3. Om du inite installerar Service Pack 3 och skriver ut ett jobb från Word 2002 kan jobbet skrivas ut felaktigt. Ditt jobb skrivs eventuellt ut med felaktig layout. Hjälp Hjälpfiler Hjälpfilerna för Fiery-hjälpprogrammen är avsedda att användas med Microsoft Internet Explorer v5.5 och senare. Om du använder andra webbläsare, som Safari eller tidigare versioner av Internet Explorer, kan det hända att hjälpen inte visas på rätt sätt. Med Microsoft Internet Explorer på en dator med Windows XP Service Pack 2 kan det hända att filerna inte visas eller inte visas på rätt sätt i följande situationer: Om din webbläsare använder en popup-blockerare, kan det hända att den blockerar hjälpfilerna. Om detta händer kan du inaktivera din popup-blockerare tillfälligt så att du kan visa hjälpfilerna. Om din webbläsare det har avancerade Internet-alternativet aktiverat för att visa meddelanden om skriptfiel, kan den visa ett varningsfönster före visningen av en hjälpfilssida. För att undvika varningsfönstret kan du avmarkera alternativet Visa meddelanden om alla skriptfel på fliken Avancerat i dialogrutan Internet-alternativ. Ett varningsmeddelande kan även visas i statusfältet, men innehållet i hjälpfilen påverkas inte av detta fel. Hjälpfiler i skrivardrivrutinen Du kan inte öppna hjälpfilerna genom att trycka på tangenten F1 eller klicka på frågeteckensknappen. Du måste klicka på knappen Hjälp i skrivardrivrutinen för att få tillgång till hjälpavsnittet.

12 Sidan 12 Utskriftsgrupper Funktionen för utskriftsgrupper stöds inte, trots att den beskrivs i hjälpavsnittet i Command WorkStation, Windows Edition. Utskriftsgrupper har ersatts av Användarverifiering. För mer information om Användarverifiering, se Konfigurering och inställning och Utskriftsalternativ.

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Skriva ut från Mac OS 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059354 15 november

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller AR-PE3 version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Variabel datautskrift

Fiery Print Controller MX-PEX1. Variabel datautskrift Fiery Print Controller MX-PEX1 Variabel datautskrift 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055675 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX3. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX3 Välkommen 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066513 08 januari 2008 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sida 2-36 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sida 2-42 Ange utskriftsalternativ Många utskriftsalternativ är tillgängliga

Läs mer

Fiery Driver för Windows

Fiery Driver för Windows 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Öppna mappen som visar

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Exempel på arbetsflöden

Fiery Print Controller MX-PEX1. Exempel på arbetsflöden Fiery Print Controller MX-PEX1 Exempel på arbetsflöden 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055669 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

Versionsinformation Fiery E 100 70-60C-KM Color Server version 1.0

Versionsinformation Fiery E 100 70-60C-KM Color Server version 1.0 Versionsinformation Fiery E 100 70-60C-KM Color Server version 1.0 Dokumentet innehåller viktig information om den här versionen. Se till att alla användare får tillgång till den här informationen. OBS:

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-04-25 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 6 4 Felsökning

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-31 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan 2-34 "Utskrift i svartvitt" på sidan 2-35 Ange utskriftsalternativ

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift.

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift. Dubbelsidig utskrift Det här avsnittet omfattar: Automatisk dubbelsidig utskrift på sidan 2-25 Bindningsinställningar på sidan 2-26 Manuell dubbelsidig utskrift på sidan 2-28 Manuell dubbelsidig utskriftfrån

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Utskrift 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111578 27 augusti 2012 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

Användarmanual. AirPrint

Användarmanual. AirPrint Användarmanual AirPrint FÖRORD Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta dokument är fullständig, korrekt och uppdaterad. Tillverkaren tar inget ansvar för resultaten

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Blackboard learning system CE

Blackboard learning system CE Blackboard learning system CE Inställningar (Del av studentmanual, Kap 7) 20080101 1 Inställningar Det finns vissa grundläggande krav på din dator och dess inställningar för att Blackboard ska fungera

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM...

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 2013-12-05 Version 1.3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 3 3 INSTÄLLNINGAR OCH... 4 3.1 INSTÄLLNINGAR I INTERNET EXPLORER... 4 3.1.1

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.01 för AR-C330

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.01 för AR-C330 Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.01 för AR-C330 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller AR-PE3 version 1.01. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX1. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX1 Välkommen 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055620 14 juli 2006 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 30 maj 2016 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator Innehållsförteckning

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 5 4 Felsökning

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Hjälpprogram

Fiery Print Controller MX-PEX1. Hjälpprogram Fiery Print Controller MX-PEX1 Hjälpprogram 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055650 14 juli 2006 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-76 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-77 "Skriva ut häften" på sidan 2-78 "Skriva

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt: Sida 1 av 5 Anslutningsguide Installera en ansluten skrivare lokalt (Windows) Os! Om CD-skivan Software and Documentation inte stödjer operativsystemet måste du använda guiden Lägg till skrivare. Uppdateringar

Läs mer

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande:

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande: Öppna den hämtade diskavbildningsfilen (Cirrato.dmg) - i vilken du finner programpaketet för att nå nödvändiga installationsfiler. (se ikoner nedan för de olika hämtbara paket- versionerna) Dubbelklicka

Läs mer

Obs! Mer information hittar du på där du kan läsa dokument nr 2562:

Obs! Mer information hittar du på  där du kan läsa dokument nr 2562: Macintosh Det här avsnittet omfattar: Krav på sidan 3-32 Aktivera och använda EtherTalk på sidan 3-32 Aktivera och använda TCP/IP på sidan 3-33 Snabbinstallation för Mac OS 9.x på sidan 3-33 Snabbinstallation

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Välkommen 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45058821 15 november 2006 VÄLKOMMEN

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Installation av etikettskrivare (Zebra GX420d) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal.

Installation av etikettskrivare (Zebra GX420d) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal. 1 (12) (Zebra GX420d) för Landstinget i. 2 (12) Innehåll 1 Versioner... 3 2 Bilagor... 3 3 Syfte... 4 4 Förutsättningar... 4 5 Installation och konfiguratin av skrivardrivrutin... 5 5.1 Nedladdning av

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Ha alltid manualen nära till hands.

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning Bestäm i n var utskriften ska matas ut. Klicka på ett menyalternativ för mer information: Tomma sidor Miniatyrer 1 Sortera kopior Kopior Dubbelsidig Dubbels. bindning Hålslagning Flersidig kant N-upp granskning

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Välkommen

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Välkommen Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Välkommen 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111558 27 augusti 2012 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer